INSTRUKCJA INSTALACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTALACJI"

Transkrypt

1 Dystrybucja: OMC Industrial Sp. z o.o. Ul. Rzymowskiego 30, Warszawa, Tel.: (022) Faks: (022) INSTRUKCJA INSTALACJI CENTRALE ESPRIT 728 ULTRA & 738 ULTRA Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 30, Warszawa, tel.: (22) Fax: (22)

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 WŁAŚCIWOŚCI... 6 DANE TECHNICZNE... 6 LOKALIZACJA I MONTAŻ... 7 DOBÓR URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH... 7 KLAWIATURY... 7 CZUJKI... 7 OBUDOWA, ZASILACZ AC, AKUMULATOR... 7 SYGNALIZATORY... 7 AKCESORIA... 7 PŁYTA CENTRALI... 8 FUNKCJE UŻYTKOWNIKA KODY DOSTĘPU UZBRAJANIE I ROZBRAJANIE SYSTEMU UZBRAJANIE STANDARDOWE UZBRAJANIE Z LINIAMI OTWARTYMI UZBRAJANIE Z RĘCZNYM POMIJANIEM LINII (BYPASS) POWTÓRNE POMIJANIE TYCH SAMYCH LINII...10 UZBRAJANIE CZĘŚCIOWE SYSTEMU (LINIE OBWODOWE) UZBRAJANIE LINII OBWODOWYCH...10 WYJŚCIE Z OBIEKTU PRZY ZAŁĄCZONYCH LINIACH OBWODOWYCH...11 UZBROJENIE I ROZBROJENIE CENTRALI Z PODZIAŁEM NA PARTYCJE UZBROJENIE SYSTEMU A JEDNYM KLAWISZEM...11 UZBROJENIE I ROZBROJENIE PRZYCISKIEM (KLUCZEM) PAMIĘĆ ALARMU GONG KLAWIATURY WYŚWIETLANIE USTEREK BRAK LUB ZA NISKIE NAPIĘCIE BATERII - (KLAWISZ [1]) USTERKA ZASILANIA AC - (KLAWISZ [2]) ODŁĄCZENIE SYGNALIZATORA - (KLAWISZ [4]) PRZEKROCZONY PRĄD SYGNALIZATORA - (KLAWISZ [5]) PRZEKROCZONY PRĄD WYJŚCIA AUX - (KLAWISZ [6]) USTERKA RAPORTU - (KLAWISZ [7]) UTRATA CZASU - (KLAWISZ [8]) USTERKA LUB SABOTAŻ OKABLOWANIA - (KLAWISZ [9]) MONITOROWANIE LINII TELEFONICZNEJ - (KLAWISZ [0]) USTERKA OBWODU POŻAROWEGO - (KLAWISZ [STAY]) KLAWISZE FUNKCYJNE KLAWIATURY INSTALACJA UZIEMIENIE ZASILANIE ZASILANIE AC ZASILANIE AWARYJNE OBWÓD ODŁĄCZAJĄCY AKUMULATOR...13 TEST BATERII...13 WYJŚCIE ZASILANIA (AUX) INSTALACJA KLAWIATURY PODŁĄCZENIE KLAWIATURY I PRZEŁĄCZNIKA INSTALACJA CZUJEK LINII KLAWIATUR PODŁĄCZENIE STYKU SABOTAŻU KLAWIATURY...14 LINIA KLAWIATURY Z REEZYSTOREM KOŃCA LINII EOL...14 INSTALACJA CZUJEK LINII CENTRALI PODŁĄCZENIE CZUJEK DLA LINII POJEDYNCZYCH STYKI N.C. BEZ REZYSTORA EOL I SABOTAŻU...15 STYKI N.O. I N.C. Z REZYSTOREM KOŃCA LINII EOL (ZWARCIE KABLA)...15 STYKI N.C. BEZ REZYSTORA EOL, Z ROZPOZNANIEM SABOTAŻU (UCIĘCIE KABLA)...15 STYKI N.C. Z REZYSTOREM EOL I ROZPOZNANIEM SABOTAŻU (ZWARCIE LUB UCIĘCIE KABLA)...15 ESPRIT 728 Ultra i 738 Ultra OMC Industrial Sp. z o. o. 2

3 PODŁĄCZENIE CZUJEK DLA LINII PODWAJANYCH (FUNKCJA ATZ)...16 STYKI N.C. BEZ REZYSTORA EOL I SABOTAŻU...16 STYKI N.C. BEZ REZYSTORA EOL, Z ROZPOZNANIEM SABOTAŻU (UCIĘCIA KABLA)...16 STYKI N.C., Z REZYSTOREM EOL, Z ROZPOZNAWANIEM SABOTAŻU I USTERKI LINII...17 STYKI N.C. PODŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE Z REZYSTOREM KOŃCA LINII...17 INSTALACJA CZUJEK POŻAROWYCH...17 INSTALACJA CZUJEK STANDARDOWYCH...17 INSTALACJA CZUJEK CZTERO-PRZEWODOWYCH Z KASOWANIEM ALARMU...18 INSTALACJA CZUJEK DWU-PRZEWODOWYCH...18 PODŁĄCZENIE SYGNALIZATORÓW (BELL)...18 PODŁĄCZENIE LINII TELEFONICZNEJ...18 WYJŚCIE PROGRAMOWANE (PGM)...19 ZŁĄCZE WYJŚCIA SZEREGOWEGO (SERIAL OUTPUT)...19 STATUS DIODY LED...19 PODŁĄCZENIE ZASILANIA SIECIOWEGO...19 URUCHOMIENIE CENTRALI (PIERWSZE ODPALENIE SYSTEMU)...19 LINIE KLAWIATUR...20 DEFINIOWANIE LINII KLAWIATUR...20 WŁĄCZENIE NADZORU LINII KLAWIATUR...20 LINIA KLAWIATURY PIERWSZEJ...20 LINIA KLAWIATURY DRUGIEJ...20 LINIE ALARMOWE...21 PODWAJANIE LINII ATZ (ADVANCED TECHNOLOGY ZONING)...21 PODWAJANIE LINII (ATZ)...21 SPOSÓB POŁĄCZENIA CZUJEK...21 LINIE Z REZYSTOREM KOŃCA LINII EOL...21 DEFINICJE LINII (OPCJE ZALEŻNE)...21 LINIE NATYCHMIASTOWE...21 LINIE OPÓŹNIONE - WEJŚCIE 1 (CZAS OPÓŹNIENIA)...21 LINIE OPÓŹNIONE (WEJŚCIE 2)...22 CZAS OPÓŹNIENIA WEJŚCIA LINIE ŚLEDZĄCE...22 LINIE 24 GODZINNE...22 LINIE POŻAROWE...22 WYBÓR RODZAJU CZUJEK DYMU...23 KASOWANIE ALARMU CZUJEK DYMU...23 DEFINICJE LINII (OPCJE NIEZALEŻNE)...23 LINIE INTELIGENTNE (INTELLIZONES)...23 OPÓŹNIENIE LINII INTELIGENTNEJ...23 LINIE CICHE...23 CZUŁOŚĆ LINII...23 POMIJANIE LINII (BYPASS)...24 AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE NADZORU LINII (AUTO ZONE SHUTDOWN)...24 PODZIAŁ NA DWIE PARTYCJE...24 LINIE SYSTEMU A LUB LINIE OBWODOWE...24 LINIE SYSTEMU B...24 KODY DOSTĘPU...25 KOD INSTALATORA...25 BLOKADA KODU INSTALATORA...25 KODY DOSTĘPU...25 BLOKADA KODU GŁÓWNEGO...25 DŁUGOŚĆ KODÓW...25 KOD PRZYMUSU...25 UZBRAJANIE I ROZBRAJANIE SYSTEMU, OPCJE ALARMU...26 UZBRAJANIE AUTOMATYCZNE SYSTEMU...26 ESPRIT 728 Ultra i 738 Ultra OMC Industrial Sp. z o. o. 3

4 OPCJE AUTOMATYCZNEGO UZBRAJANIA AUTO-UZBRAJANIE O OKREŚLONEJ GODZINIE CZAS AUTOMATYCZNEGO UZBRAJANIA...26 AUTO-UZBRAJANIE PRZY BRAKU RUCHU LICZNIK CZASU UZBRAJANIA PRZY BRAKU RUCHU"...26 UZBRAJENIE SYSTEMU PRZEZ UŻYTKOWNIKA UZBRAJENIE STANDARDOWE JEDNYM KLAWISZEM UZBROJENIE SYSTEMU A LUB LINII OBWODOWYCH JEDNYM KLAWISZEM UZBROJENIE I ROZBROJENIE PRZEŁĄCZNIKIEM (KLUCZEM) UZBROJENIE PRZY SABOTAŻU LINII...27 UZBROJENIE PRZY NIESPRAWNYM AKUMULATORZE CZAS NA WEJŚCIE DODATKOWY CZAS NA WEJŚCIE CZAS NA WYJŚCIE DODATKOWY CZAS NA WYJŚCIE SYGNALIZACJA CZASU NA WYJŚCIE POTWIERDZENIE TONEM UZBROJENIA LUB ROZBROJENIA LICZNIK CZASU BRAKU UZBROJENIA SYSTEMU CICHY ALARM CZAS AKTYWACJI WYJŚCIA BELL UPRAWNIENIA KODÓW POZOSTAŁE WŁAŚCIWOŚCI CENTRALI ALARM NAPADOWY Z KLAWIATURY MONITORING LINII TELEFONICZNEJ OPCJA WYBIERANIA NUMERU TELEFONICZNEGO FORMAT WYBIERANIA IMPULSOWEGO ROZPOZNANIE SABOTAŻU LUB USTERKI OKABLOWANIA OPCJE ROZPOZNANIA SABOTAŻU BLOKOWANIE SABOTAŻU LINII OMIJANYCH OSTRZEGANIE O USTERKACH WYŚWIETLANIE USTERKI ZASILANIA USTAWIENIE CZASU CENTRALI KOREKCJA CZASU TRYB TESTU INSTALATORA RESET SYSTEMU PROGRAMOWANE WYJŚCIA PGM RODZAJ WYJŚĆ PGM LICZNIK CZASU PGM OPCJE PGM RAPORTOWANIE ZDARZEŃ USTAWIENIA CENTRALI PRZY RAPORTOWANIU DO STACJI MONITOROWANIA NUMER OBIEKTU (KOD IDENTYFIKUJĄCY SYSTEM) WYBÓR STACJI MONITOROWANIA...35 NUMER TELEFONU 1 STACJI...35 NUMER TELEFONU 2 STACJI...35 OPCJE RAPORTOWANIA I WYBORU STACJI MONITORUJĄCEJ USTAWIENIA CENTRALI PRZY RAPORTOWANIU NA PAGER OPCJE FORMATU TRANSMISJI PAGER OPÓŹNIENIE PAGERA...36 OPCJA RAPORTÓW W FORMACIE DTMF (PAGER) FORMATY KOMUNIKACYJNE RAPORTOWANIA FORMATY IMPULSOWEJ TRANSMISJI SYGNAŁU RAPORTOWANIA FORMATY TONOWEJ TRANSMISJI SYGNAŁU RAPORTOWANIA FORMAT RAPORTOWANIA DTMF (PAGER)...37 FORMAT ADEMCO EXPRESS...37 FORMAT ADEMCO CONTACT ID...37 FORMAT ADEMCO CONTACT ID AUTO...37 ESPRIT 728 Ultra i 738 Ultra OMC Industrial Sp. z o. o. 4

5 KODY RAPORTOWANIA ZDARZEŃ...38 KODY RAPORTOWE O UZBROJENIU SYSTEMU...39 KODY RAPORTOWE O ROZBROJENIU SYSTEMU...39 KODY ALARMOWE STANU NARUSZENIA LINII...39 KODY POWROTU PO STANIE NARUSZENIA LINII...39 KODY RAPOROWANIA O AUTOMATYCZNIE POMIJANYCH LINIACH...39 KODY RAPORTOWANIA O SABOTAŻU LINII...39 KODY RAPOROWANIA O NIESPRAWNOŚCIACH I POWROCIE PO USTERKACH...39 KODY RAPORTÓW SPECJALNYCH...39 OPCJE RAPORTOWANIA O ROZBROJENIU SYSTEMU...39 OPCJE RAPORTOWANIA O PRZYWRÓCENIU SPRAWNOŚCI LINII...39 OPÓŹNIENIE RAPORTU O ZANIKU ZASILANIA AC...40 RAPORT TESTU RĘCZNEGO...40 RAPORT AUTO TESTU...40 DZIELONY RAPORT AUTO TESTU...40 METODY PROGRAMOWANIA...41 PROGRAMOWANIE PRZY UŻYCIU KLAWIATURY...41 PROGRAMOWANIE WŁAŚCIWOŚCI...41 PROGRAMOWANIE DZIESIĘTNE...41 PROGRAMOWANIE HEKSADECYMALNE (ADRESY OD 000 DO 043 ORAZ 300 DO 527)...42 PROGRAMOWANIE GRUPOWE SEKCJI...42 PROGRAMOWANIE PRZY UŻYCIU KLAWISZY FUNKCYJNYCH KLAWIATURY...43 PROGRAMOWANIE PRZY UŻYCIU KOMPUTERA I PROGRAMU ESPLOAD...43 USTAWIENIA CENTRALI I KOMPUTERA DLA PROGRAMU ESPLOAD...43 IDENTYFIKATOR CENTRALI I KOMPUTERA...43 NUMER TELEFONU KOMPUTERA...43 OMIJANIE AUTOMATYCZNEJ SEKRETARKI...43 AUTOMATYCZNA TRANSMISJA ZDARZEŃ Z BUFORA CENTRALI...44 ODDZWANIANIE...44 NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA Z PROGRAM ESPLOAD Z KLAWIATURY...45 ODBIERANIE Z KLAWIATURY POŁĄCZEŃ Z ESPLOAD (UP/DOWNLOADING)...45 KASOWANIE POŁĄCZENIA...45 ESPRIT 728 Ultra i 738 Ultra OMC Industrial Sp. z o. o. 5

6 WSTĘP W odpowiedzi na zapotrzebowanie na inteligentne a zarazem przyjazne i proste w obsłudze centrale, urządzenia peryferyjne oraz czujniki wzbogacone o szereg dodatkowych funkcji, firma PARADOX, dzięki wykorzystaniu wieloletnich doświadczeń stworzyła konkurencyjny i innowacyjny produkt, który w jeszcze większym stopniu spełnia wymagania współczesnego rynku. Centrale alarmowe serii ESPRIT są urządzeniami najwyższej jakości, produkowane według najnowszych światowych standardów, dostępne w bardzo konkurencyjnych cenach. Innowacyjność tych produktów polega na zastosowaniu najnowszych trendów w rozwoju systemów alarmowych oraz przyjaznych użytkownikowi technologii. WŁAŚCIWOŚCI 728 Ultra 10 linii (4 zaciski wejść linii na płycie, z funkcja ATZ = 8 linii + 2 linie klawiatury), 738 Ultra 18 linii (8 zacisków wejść linii na płycie, z funkcja ATZ = 16 linii + 2 linie klawiatury), Opcja linii pożarowej (możliwość podłączenia czujek dwu-przewodowych), 2 elastyczne partycje podsystemów lub linie obwodowe, 48 kodów użytkownika (kod przymusu) + 1 kod główny + 1 kod instalatora, Możliwość blokady kodu instalatora i kodu głównego, pamięć w buforze 256 zdarzeń z podaniem czasu i daty 728 Ultra 1 w pełni programowalne wyjście PGM (50 ma), 738 Ultra 2 w pełni programowalne wyjście PGM (50 ma) + 1 wyjście przekaźnikowe 3 rodzaje alarmów wezwania pomocy z klawiatury, dialer telefoniczny, nadzór linii telefonicznej, funkcje ochrony przed fałszywymi alarmami, takie jak: linie inteligentne, automatyczne odcięcie linii, głośna sygnalizacja czasu na wyjście, timer spóźnionego rozbrojenia, zwłoka spóźnionego wyjścia po uzbrojeniu systemu, szeregowe lub równoległe łączenie czujek przy funkcji podwajania linii ATZ, wiele opcji uzbrajania systemu przez użytkownika, opcje uzbrajania automatycznego systemu, auto-włączanie, ograniczenie uzbrajania przy usterce akumulatora i usterce sabotażu, szybkie formaty komunikacyjne, nowe opcje raportowania na pager: Opóźnienie pagera, Opcje formatów pagera i Opcje raportowania zdarzeń na pager, elektroniczne zabezpieczenie sygnalizatora i zasilania czujek, ulepszona ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi, zegar czasu rzeczywistego, timer nieprawidłowego zamknięcia, opcje czasu raportu auto-testu, współpraca z PC (Upload & Download przy wykorzystaniu oprogramowania ESPLOAD), 16-bitowy mikroprocesor RISC z przetwornikiem analogowo-cyfrowym, przyjazne i łatwe programowanie, dioda LED statusu na płycie centrali DANE TECHNICZNE Zasilanie AC: 16.5 VAC, 40VA (min 20VA), 50-60Hz Akumulator: 12V/DC, 4Ah/7Ah Zasilanie Aux.: 728 Ultra 450mA (elektroniczne odcięcie przy 650mA), 738 Ultra 500mA (elektroniczne odcięcie przy 700mA), Wyjście Bell: 1A, elektroniczne odcięcie przy 3A, dodatkowe wyjście przekaźnikowe dla 738 Ultra Wyjścia PGM: N.C. lub N.O. zwierane do masy (1 x 50mA 728 Ultra), N.C. lub N.O. zwierane do masy (2 x 50mA 738 Ultra), Wyjście Serial Data: (1200,1,N) używane z dodatkowymi modułami. ESPRIT 728 Ultra i 738 Ultra OMC Industrial Sp. z o. o. 6

7 LOKALIZACJA I MONTAŻ Płytki drukowanej centrali nie należy montować w obudowie dopóki wszystkie kable nie będą doprowadzone do obudowy i przygotowane do podłączenia. Przed montażem obudowy wciśnij pięć plastykowych uchwytów montażowych z tylu obudowy. Miejsce gdzie zostanie zainstalowana centrala nie powinno być ogólnie dostępne. W celu lepszej wentylacji, należy zachować wokół centrali wolną przestrzeń min 5cm. Miejsce instalacji nie powinno być narażone na wilgoć. Wskazane jest aby centrala instalowana była blisko źródła zasilania 230V, podłączenia uziemienia i linii telefonicznej. DOBÓR URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH KLAWIATURY Z centralami ESPRIT współpracują wszystkie klawiatury występujące w ramach produktów serii ESPRIT: ESP-636 klawiatura LED otwierana w poziomie, informacje o stanie systemu pojawiają się na klawiaturze poprzez podświetlenie przycisków lub diod, ESP-646 klawiatura LED otwierana w pionie, informacje o stanie systemu pojawiają się na klawiaturze poprzez podświetlenie przycisków lub diod, ESP-642 klawiatura LCD informacje o stanie systemu pojawiają się w postaci komunikatów słownych na wyświetlaczu LCD klawiatury. CZUJKI Z centralami ESPRIT można stosować wszystkie rodzaje czujek z wyjściem N.O. lub N.C.. Rekomendujemy całą gamę czujek ruchu PIR analogowych i cyfrowych również do stosowania na zewnątrz budynków, czujki specjalnego przeznaczenia, czujki sejsmiczne, stłuczenia, czujki kontaktronowe, tory IR, produkcji PARADOX. Wszystkie te produkty charakteryzują się wysoką jakością i wyjątkowo atrakcyjną ceną. Więcej informacji na stronie OBUDOWA, ZASILACZ AC, AKUMULATOR Centrale ESPRIT przy standardowej konfiguracji systemu alarmowego nie wymagają zastosowania dużych gabarytowo obudów z potężnymi transformatorami i akumulatorami. Prawidłowe funkcjonowanie systemu zapewniają obudowy wyposażone w zasilacz AC z transformatorem minimum 16,5V i mocy 20VA do 40VA (dla centrali 738 Ultra zaleca się stosowanie obudów wyposażonych w transformator 40VA). Akumulator 4Ah do 7Ah podłączony bezpośrednio do odpowiedniego wejścia w centrali będzie prawidłowo doładowywany. Zalecamy stosowanie obudów Pulsar7/20; Pulsar7/30; Pulsar7/40. SYGNALIZATORY Do wyjście BELL central ESPRIT można bezpośrednio podłączyć wszelkiego rodzaju sygnalizatory dostępne na rynku (wewnętrzne akustyczne, optyczne oraz akustyczno-optycznych a także zewnętrzne z własnym zasilaniem lub bez własnego zasilania) o znamionowym napięciu pracy 12V/DC i poborze prądu nie przekraczającym 1A. AKCESORIA Firma PARADOX opracowała urządzenia współpracujące z centralami rodziny ESPRIT które zwiększają funkcjonalność systemu, otwierają nowe możliwości przed użytkownikiem jak i ułatwiają instalatorowi serwis systemu. PMC-3 karta pamięci zewnętrznej umożliwiająca zapamiętanie ustawień klawiatury LCD i zapisanie tych ustawień bez konieczności programowania ręcznego klawiatury. ADP-1 interfejs zapewniający bezpośrednie połączenie linii telefonicznej centrali z wyjściem modemu telefonicznego PC, umożliwia zdalny up/downloading centrali. SIDAC dodatkowe zabezpieczenie linii telefonicznej centrali przed wyładowaniami atmosferycznymi. MG-RCV3 samodzielny odbiornik 8 pilotów radiowych MG-RCV3 umożliwiający zdalne uzbrajanie i rozbrajanie systemu, a także aktywowanie wyjść PGM co przykładowo pozwala na sterowanie bramową, światłem, zraszaczami itp. ESPRIT 728 Ultra i 738 Ultra OMC Industrial Sp. z o. o. 7

8 PŁYTA CENTRALI Rys.1 Schemat podłączeń urządzeń zewnętrznych z płytą centrali 728 Ultra ESPRIT 728 Ultra i 738 Ultra OMC Industrial Sp. z o. o. 8

9 Rys.2 Schemat podłączeń urządzeń zewnętrznych z płytą centrali 738 Ultra ESPRIT 728 Ultra i 738 Ultra OMC Industrial Sp. z o. o. 9

10 FUNKCJE UŻYTKOWNIKA Użytkownik komunikuje się z systemem przy pomocy klawiatury. W klawiaturach serii ESPRIT w prosty sposób można korzystać z wielu funkcji, pomocnych w obsłudze systemu alarmowego. Szczegółowy opis możliwości i funkcji dostępnych dla użytkownika zawiera INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA dostarczana wraz z centralą. KODY DOSTĘPU Centrale alarmowe ESPRIT posiadają jeden kod główny i 48 kodów użytkownika (w tym kod użytkownika 1. Kody dostępu mogą składać się z 4 lub 6 cyfr z zakresu od 0 do 9. kod główny ma pełne uprawnienia, może uzbrajać system wykorzystując wszystkie metody, tworzyć i modyfikować kody użytkowników oraz mieć dostęp do wykonywania komend z klawiatury, kod użytkownika 1 ma uprawnienia zgodne z przyznanymi, może tworzyć i modyfikować kody użytkowników oraz ma dostęp do komend z klawiatury, kody użytkowników mają uprawnienia zgodne z przyznanymi przez właściciela kodu głównego lub kodu użytkownika 1. UZBRAJANIE I ROZBRAJANIE SYSTEMU Użytkownik może wejść na chroniony obszar wyznaczonymi trasami przez określone punkty wejścia. Klawiatura umieszczana zwykle wewnątrz obiektu przy wejściu będzie przypominała dźwiękiem o konieczności rozbrojenia systemu. Po wprowadzeniu ważnego kodu głównego lub kodu użytkownika, system zostanie rozbrojony. Wyjście z obiektu po uzbrojeniu systemu bez wzbudzenia alarmu możliwe jest dzięki wprowadzeniu do centrali czasu opóźnienia na wyjście. W zależności od konfiguracji systemu (system standardowy, system z podziałem na partycje, system z liniami obwodowymi) lub stanu linii dozorowych (otwarta, zamknięta) możliwe są różne sposoby uzbrajania i rozbrajania całego lub poszczególnych części systemu alarmowego UZBRAJANIE STANDARDOWE Uzbrojenie standardowe pozwala użytkownikowi, po wprowadzeniu kodu dostępu na włączenie czuwania dla wszystkich linii w systemie. Możliwe jest również szybkie uzbrojenie systemu jednym klawiszem (jeżeli jest dozwolone w programie) poprzez naciśnięcie na 2 sekundy klawisza [0] lub [ARM] klawiatury. Gotowość centrali do uzbrojenia standardowego sygnalizowana jest na klawiaturze świeceniem na zielono diody statusu centrali (stan naruszenia dowolnej linii powoduje wyłączenie świecenia diody statusu). Uzbrojenie systemu nie będzie możliwe gdy w chwili włączania dowolna linia jest otwarta. UZBRAJANIE Z LINIAMI OTWARTYMI Pomimo otwartych linii ( dioda statusu nie świeci się) możliwe jest uzbrojenie systemu przy użyciu klawisza [AWAY] lub [FORCE]. Po wciśnięciu klawisza [AWAY] lub [FORCE] i wprowadzeniu uprawnionego kodu dostępu, (mimo otwartych linii) system uzbroi się (wszystkie linie otwarte w chwili włączenia zostaną pominięte). Każda linia która zostanie zamknięta po upływie czasu opóźnienia na wyjście, będzie automatycznie przywrócona do nadzorowania w systemie. UZBRAJANIE Z RĘCZNYM POMIJANIEM LINII (BYPASS) Istnieją sytuacje w których użytkownik, przy uzbrajaniu systemu, chce w sposób świadomy pominąć pewne linie, (np. kiedy odnawiana jest część pomieszczeń lub część systemu jest uszkodzona). W centralach Esprit użytkownik posiadający kod dostępu z odpowiednimi uprawnieniami ma możliwość wskazania linii które chce ręcznie pominąć przy uzbrajaniu systemu. Nie jest możliwe pomijanie linii pożarowych i linii dla których nie zezwolono w programie na bypass). POWTÓRNE POMIJANIE TYCH SAMYCH LINII Centrala pamięta które linie użytkownik ostatnio wskazał przy uzbrajaniu z ręcznym pomijaniem. Ta właściwość pozwala użytkownikowi przy następnym uzbrajaniu przywrócić z pamięci ostatnio wskazane linie bez konieczności ich ponownego wprowadzania UZBRAJANIE CZĘŚCIOWE SYSTEMU (LINIE OBWODOWE) Część linii (linie obwodowe) można zdefiniować w systemie tak aby użytkownik mógł je załączać i wyłączać niezależnie od pozostałej części systemu. Na przykład, gdy idziemy spać, okna lub drzwi wejściowe oraz czujki ruchu w niektórych pomieszczeniach (linie obwodowe) mogą być uzbrojone, podczas gdy pozostałe (linie wewnętrzne) nie będą aktywne. W odróżnieniu od uzbrajania standardowego nie jest konieczne aby dioda statusu świeciła się, pod warunkiem, że wyłączenie dioda statusu spowodowane jest stanem naruszenia linii wewnętrznych. UZBRAJANIE LINII OBWODOWYCH Po wciśnięciu klawisza [STAY] i wprowadzeniu kodu dostępu wszystkie linie zdefiniowane w systemie jako obwodowe będą uzbrojone w systemie. Możliwe jest również szybkie uzbrojenie obwodowe jednym klawiszem (jeżeli jest dozwolone w programie) przytrzymując przez 2 sekundy wciśnięty klawisz [STAY]. Jeżeli przytrzymamy klawisz [STAY] tak długo, aż usłyszymy pojedynczy sygnał dźwiękowy w klawiaturze to w tym momencie, wszystkie linie obwodowe ze zwłoką na wyjście staną się liniami natychmiastowymi. ESPRIT 728 Ultra i 738 Ultra OMC Industrial Sp. z o. o. 10

11 WYJŚCIE Z OBIEKTU PRZY ZAŁĄCZONYCH LINIACH OBWODOWYCH Wychodząc z obiektu przy włączonych liniach obwodowych można pozostawić obiekt nadal w trybie uzbrojenia obwodowego lub w całości uzbroić system: przytrzymać na 2 sekundy klawisz [STAY]. System zostanie przełączony w tryb opóźnienia wyjścia, pozwalając użytkownikowi opuścić obiekt. Po czasie opóźnienia, system powróci do trybu uzbrojenia obwodowego. przytrzymać na 2 sekundy klawisz [0] lub [ARM]. System zostanie przełączony w tryb opóźnienia na wyjście, pozwalając opuścić obiekt. Po czasie opóźnienia, system zostanie w całości uzbrojony. UZBROJENIE I ROZBROJENIE CENTRALI Z PODZIAŁEM NA PARTYCJE Rozbrajać i uzbrajać jeden lub oba systemy jednocześnie można jedynie przy użyciu kodu z odpowiednimi uprawnieniami zapisanymi w programie. Przy uzbrajaniu określonego systemu wszystkie jego linie dozorowe muszą być zamknięte. Użytkownik posiadający uprawnienia do obsługi jednego z dwóch systemów uzbraja i rozbraja tylko swój system. Jeśli kod dostępu posiada uprawnienia do obsługi obu systemów A i B to po jego wprowadzeniu systemy zachowają się w sposób następujący: gdy systemy A i B były rozbrojone, zostaną uzbrojenie oba systemy A i B, gdy systemy A i B były uzbrojone, zostaną rozbrojenie oba systemy. A i B, gdy jeden z systemów był uzbrojony, zostanie uzbrojony drugi z systemów. gdy przed kodem dostępu naciśniemy klawisz [STAY], uzbroi się lub rozbroi tylko system A gdy przed kodem dostępu naciśniemy klawisz [AWAY], uzbroi się lub rozbroi tylko system B UZBROJENIE SYSTEMU A JEDNYM KLAWISZEM Istnieje możliwość uzbrojenia Systemu A bez potrzeby wprowadzania kodu dostępu. Należy wówczas przytrzymać przez 2 sekundy wciśnięty klawisz [STAY]. Właściwość ta pozwala niektórym osobom (jak np. personel sprzątający, serwis) uzbroić system bez znajomości kodu dostępu. UZBROJENIE I ROZBROJENIE PRZYCISKIEM (KLUCZEM) W niektórych sytuacjach potrzebna jest możliwość uzbrajania i rozbrajania central ESPRIT tylko za pomocą przycisku. Każdorazowe wciśnięciu przycisku, dla central: bez podziału na partycje i linie obwodowe, uzbroi lub rozbroi cały system, z podziałem na partycje, uzbroi lub rozbroi tylko System A, bez względu na stan Systemu B, z liniami obwodowymi, włączy lub wyłączy z dozoru tylko linie obwodowe. Jeśli system jest w trakcie odliczania zwłoki na wejście lub centrala jest w stanie alarmu przycisk nie rozbroi systemu (możliwe jest to tylko z klawiatury po wprowadzeniu odpowiedniego kodu dostępu). PAMIĘĆ ALARMU W pamięci central ESPRIT zapisywany jest rejestr wszystkich alarmów. Bezpośrednio na klawiaturach, po rozbrojeniu systemu i wciśnięciu klawisza [MEM], dostępna jest pamięć zarejestrowanych alarmów w ostatnim cyklu czuwania. Aby wyjść z pamięci alarmu, należy wcisnąć klawisz [CLEAR]. GONG KLAWIATURY Funkcja gong informuje użytkownika ciągłym sygnałem dźwiękowym w klawiaturze o naruszeniu określonych linii dozorowych. Funkcję gongu można wykorzystać w sytuacji gdy chcemy nadzorować, w systemie nie uzbrojonym, naruszenie linii w pomieszczeniach lub przejściach niewidocznych z miejsca zainstalowania klawiatury. Funkcję gong można uaktywnić dla 6 linii oraz dla lokalnej linii klawiatury. WYŚWIETLANIE USTEREK Centrala alarmowa w sposób ciągły nadzoruje, rozpoznaje i wyświetla na klawiaturze stan 10 różnych usterek. Kiedy pojawi się usterka, podświetli się klawisz [TBL] i klawiatura przy aktywnej funkcji głośnego ostrzeżenia o usterkach będzie wysyłała przerywany sygnał dźwiękowy. Po wciśnięciu klawisza [TBL], będzie on migał a podświetlone klawisze będą informowały o występujących usterkach. Wciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje wyjście klawiatury z trybu wyświetlania usterek BRAK LUB ZA NISKIE NAPIĘCIE BATERII - (KLAWISZ [1]) Centrala alarmowa co 60 sek. przeprowadza pod obciążeniem dynamiczny test baterii. Podświetlenie klawisza [1] oznacza, że napięcie akumulatora spadło poniżej 10,5 V lub powinna zostać wymieniona z uwagi na jej zużycie (możliwe jest, że nie dostarczy odpowiedniego prądu w sytuacji zaniku napięcia AC). USTERKA ZASILANIA AC - (KLAWISZ [2]) Wskaźnik wyświetli się po wykryciu utraty zasilania AC trwającego dłużej niż dwa kolejne testy centrali. Wskaźnik usterki zostanie wygaszony, jeśli zasilanie AC zostanie wykryte podczas testu baterii. Wyświetlanie usterki zasilania AC można wyłączyć w programie. ESPRIT 728 Ultra i 738 Ultra OMC Industrial Sp. z o. o. 11

12 ODŁĄCZENIE SYGNALIZATORA - (KLAWISZ [4]) Miganie klawisza [4] oznacza, że sygnalizator został odłączony od zacisków BELL w centrali alarmowej. Funkcja ta nie jest aktywna dla sygnalizatora podłączonego poprzez przekaźnik. Należy wówczas do zacisków BELL podłączyć rezystor 1 kω. PRZEKROCZONY PRĄD SYGNALIZATORA - (KLAWISZ [5]) Wyjście zasilania sygnalizatora BELL jest kontrolowane przez mikroprocesor centrali i będzie automatycznie odcięte jeśli obciążenie tego wyjścia przekroczy wartość 3A. Spowoduje to miganie klawisza [5]. Po usunięciu zwarcia lub zredukowaniu obciążenia, wyjście BELL będzie aktywne podczas generowania alarmu. Sygnalizacja tej usterki może ujawnić się tylko wtedy, gdy nastąpi uaktywnienie sygnalizatora (np. podczas alarmu). PRZEKROCZONY PRĄD WYJŚCIA AUX - (KLAWISZ [6]) Miganie klawisza [6] oznacza, że obciążenie wyjścia zasilacza AUX przekroczyło wartość 1A. Spowoduje to automatyczne odcięcie wyjścia zasilacza a po usunięciu zwarcia lub zredukowaniu obciążenia centrala przywróci zasilanie po dynamicznym teście baterii. USTERKA RAPORTU - (KLAWISZ [7]) Wyświetlenie tego komunikatu oznacza, że centrala alarmowa nie połączyła się poprawnie ze stacją monitorującą lub z programem ESPLOAD. UTRATA CZASU - (KLAWISZ [8]) Miganie klawisza [8] oznacza, że zegar centrali alarmowej utracił zaprogramowany czas i wymaga ponownego ustawienia. USTERKA LUB SABOTAŻ OKABLOWANIA - (KLAWISZ [9]) Jeśli opcja rozpoznawania sabotażu lub usterki okablowania jest włączona klawiatura będzie sygnalizowała klawiszem [9] każde przecięcie lub zwarcie linii dozorowej. Aby możliwe było rozpoznawanie zwarcia okablowania musi być podłączony rezystor końca linii EOL. MONITOROWANIE LINII TELEFONICZNEJ - (KLAWISZ [0]) Jeżeli linia telefoniczna jest uszkodzona i centrala nie widzi jej obecności dłużej niż 30 sek., a funkcja Monitorowania Linii Telefonicznych jest aktywna, to w klawiaturze wyświetla się kłopot i miga klawisz [0]. USTERKA OBWODU POŻAROWEGO - (KLAWISZ [STAY]) Miganie klawisza [STAY] oznacza sabotaż na linii 3, jeśli została ona zdefiniowana jako linia pożarowa. KLAWISZE FUNKCYJNE KLAWIATURY Klawisze funkcyjne klawiatury pozwalają na szybkie programowanie funkcji bez konieczności wprowadzania adresu lub numeru sekcji. Przy pomocy kodu instalatora lub kodu dostępu (głównego lub użytkownika 1) i klawiszy funkcyjnych można programować następujące funkcje: Tryb testu instalatora - [8] Ton przerywany oznacza włączenie trybu testowego a ton długi sygnalizuje wyłączenie. Podczas obchodu testującego krótkie dźwięki sygnalizatora oznaczają stan naruszenia linii. Uprawniony tylko kod instalatora. Programowanie czasu automatycznego uzbrajania systemu - [9] Miga przycisk [9]. Wpisz dwie cyfry (00 23) godziny i dwie cyfry minut (00 59) odpowiadających chwili automatycznego włączenia systemu. Programowanie zegara centrali - [MEM] Miga przycisk [MEM]. Wpisz dwie cyfry (00 23) godziny i dwie cyfry minut (00 59) czasu systemowego. Raport testu ręcznego - [BYP] Muszą być spełnione następujące warunki: zezwolone raportowanie (adres 086 wł. opcje [11] i [12]), wpisany kod raportu (adres 512) oraz wpisane numery obydwu telefonów i obydwa identyfikatory centrali. Łączenie z programem ESPLOAD z klawiatury - [TBL] Muszą być zaprogramowane: identyfikator centrali i hasło PC (adresy ) oraz numer telefoniczny komputera (adresy ). lub [FORCE] Odbieranie z klawiatury połączeń z ESPLOAD - [AWAY] Opcję tę można użyć wykorzystując adapter ADP-1. W programie ESPLOAD z menu Konfiguracja modemu uaktywnij opcję Bez linii telefonicznej. Zaprogramowany musi być również numer telefoniczny centrali. Kasowanie połączenia z ESPLOAD - [STAY] Do następnego raportowalnego zdarzenia. Kod główny i kod Użytkownika 1 mogą tylko skasować połączenie do Espload. Kod instalatora może przerwać wszystkie połączenia. ESPRIT 728 Ultra i 738 Ultra OMC Industrial Sp. z o. o. 12

13 INSTALACJA UZIEMIENIE Podłącz zaciski uziemienia centrali i komunikatora do obudowy i rury zimnej wody lub szyny uziemiającej według lokalnych oznaczeń elektrycznych. Dla maksymalnej ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi należy używać oddzielnych przewodów uziemiających o przekroju min. 2mm do uziemienia centrali i komunikatora (dialera telefonicznego), tak jak pokazano na rys.3 Rys. 3 Uziemienie centrali i dialera ZASILANIE ZASILANIE AC Należy stosować transformator o napięciu 16.5V/AC (50-60Hz) i mocy min. 20VA (zalecane jest 40VA). Standardowe obudowy dla central wyposażone są w transformator przystosowany do zasilania centrali. Nie należy używać rozgałęziaczy lub przełączników w obwodzie zasilania sieciowego 230V transformatora. Transformator należy podłączyć jak na rysunku obok. Nie podłączaj zasilania sieciowego 230V do transformatora zasilacza AC ani akumulatora dopóki nie podłączysz wszystkich przewodów! Rys. 4 Podłaczenie zasilania AC ZASILANIE AWARYJNE Dla prawidłowej pracy systemu alarmowego w przypadku zaniku zasilania sieciowego 230V, konieczne jest zasilanie awaryjne (zapasowe) centrali. Należy do tego użyć akumulatorów 12V 7Ah kwasowo-ołowiowych lub żelowych. Akumulator można podłączyć po załączeniu zasilania sieciowego. W czasie instalowania akumulatora należy zweryfikować polaryzację, ponieważ odwrotne podłączenie biegunów akumulatora może trwale uszkodzić centralę alarmową. Należy łączyć czerwoną końcówkę kabla do dodatniego zacisku i czarną do ujemnego zacisku baterii na płycie centrali. Rys. 5 Podłączenie akumulatora OBWÓD ODŁĄCZAJĄCY AKUMULATOR Gdy napięcie baterii zasilania rezerwowego, podczas pracy systemu przy braku zasilania AC, spadnie poniżej określonej wartości (jest zbyt niskie), następuje automatyczne odcięcie (odłączenie) akumulatora. Zapobiega to całkowitemu rozładowaniu akumulatora co chroni go przed zniszczeniem. TEST BATERII Test baterii przeprowadzany jest podczas ładowania, co 60 sekund. Jeśli bateria jest odłączona, pojemność jest zbyt mała lub napięcie na baterii spadnie poniżej 10.5V, klawisz [1] będzie podświetlony sygnalizując usterkę. Przy spadku napięcia do 8.5V centralka wyłączy się i wszystkie wyjścia zasilające zostaną odcięte. WYJŚCIE ZASILANIA (AUX) Wyjście zasilania AUX 12V/DC (zaciski AUX+ i AUX-) mają maksymalną wydajność prądową 450mA (500mA 738 Ultra). Zasilanie pomocnicze można wykorzystać do zasilania czujek ruchu, klawiatur i innych urządzeń systemu alarmowego. Całkowity pobór prądu nie może przekraczać 650mA (700mA 738 Ultra). Zasilanie pomocnicze jest zabezpieczane przed przeciążeniem, nadzorowane przez mikroprocesor i automatycznie odcinane, jeśli pobór prądu przekroczy 650 ma. Powrót zasilania AUX nastąpi w momencie gdy automatyczny test centrali (1-60sek), nie stwierdzi usterka. Tabela 1 pobór prądu Czujki ruchu 10-50mA typ. (szczegóły w instrukcjach) 636/646 Klawiatury 15mA DC typ. 30mA DC max. 642 Klawiatura LCD 40mA DC typ. 55mA DC max. 708 Moduł Komunikatora 35mA DC typ. 75mA DC max. ESPRIT 728 Ultra i 738 Ultra OMC Industrial Sp. z o. o. 13

14 INSTALACJA KLAWIATURY Zaleca się przeprowadzenie testu klawiatury, która będzie instalowana daleko od centrali alarmowej. Należy na moment podłączyć klawiaturę do centrali i włączyć zasilanie centrali. Po 10 sekundach należy rozpocząć wprowadzanie komend na klawiaturze i sprawdzić czy klawiatura potwierdza dźwiękiem przyjęcie poleceń. Następnie należy otworzyć dowolną linie, aby się upewnić, co do poprawności komunikacji. Jeżeli klawiatura nie odpowiada i klawisze nie podświetla się, sprawdź czy na zaciskach AC występuje napięcie 16V. Jeśli tak, sprawdź podłączenia klawiatury i upewnij się że nie ma zwarcia pomiędzy przewodami czarnym i czerwonym. PODŁĄCZENIE KLAWIATURY I PRZEŁĄCZNIKA Przewody klawiatury oznaczone kolorami: czerwony, czarny, zielony, żółty należy podłączyć pod odpowiednie zaciski (RED, BLK, GRN, YEL) na płycie centrali (patrz rys.6). Możliwe jest podłączenie do centrali przełącznika sterowania centralą (uzbrajania i rozbrajania systemu). Przełącznik należy podłączyć do zacisków GRN i BLK na płycie centrali włączając w obwód rezystor 220Ω. Przy niektórych klawiaturach może zaistnieć konieczność zdjęcia tylnej obudowy w celu dokonania podłączenia. Rys. 6 Podłączenie klawiatury (przełącznika) INSTALACJA CZUJEK LINII KLAWIATUR Każda klawiatura wyposażona jest w jedno wejście do podłączenia czujki ruchu lub kontaktronu drzwiowego. Jeśli w centrali zastosowane jest podwajanie linii (funkcja ATZ włączona), do jednego zacisku mogą być podłączone dwie czujki. Każdemu urządzeniu będzie przypisana odrębna linia dozorowa. Niezależnie od ilości zastosowanych klawiatur w systemie, centrala alarmowa może obsługiwać maksymalnie dwie linie klawiatur. Przykład 1: System alarmowy składa się z trzech klawiatur 636 i dwóch klawiatur LCD 642. W jednej z klawiatur LCD642 podłączono 1 linię do jej zacisku wejściowego linii (patrz rys 7). Wówczas w drugiej klawiaturze LCD należy zablokować programowo linię klawiatury a do zacisków klawiatur LED nie należy nic podłączać. Przykład 2: System alarmowy składa się z 5 klawiatur LED. W dwóch z nich wykorzystano linie wejściowe (patrz rys.8). Wówczas w pozostałych trzech klawiaturach LED do zacisków linii nie należy nic podłączać. Rys.7 Podłączenie jednej linii Rys.8 Dwie linie klawiatur z dwóch klawiatur. PODŁĄCZENIE STYKU SABOTAŻU KLAWIATURY W przypadku potrzeby chronienia klawiatury stykiem antysabotażowym należy włączyć go w obwód linii danej klawiatury (zawsze należy włączyć funkcję nadzoru linii klawiatury w centrali niezależnie czy będziemy korzystać z linii klawiatury). LINIA KLAWIATURY Z REEZYSTOREM KOŃCA LINII EOL W obwodzie linii klawiatur zawsze musi występować rezystor 1 kω. Do tego celu można wykorzystać rezystor znajdujący się na płycie klawiatury lub podłączyć rezystor na zewnątrz w obwodzie linii dozorowej klawiatury. W klawiaturach LED (ESP-636 i ESP-646) rezystor włącza się za pomocą zwory J2, natomiast w klawiaturach LCD (ESP- 642) programowo. Jeżeli korzystasz z zewnętrznego rezystora końca linii EOL w klawiaturach LED włącz J2 lub w programowaniu klawiatury LCD opcja 2 klawisz [2] (rezystor na płycie klawiatury będzie wyłączony). Wyłącz J2 (LED) lub klawisz [2] (LCD) gdy nie korzystasz z rezystora końca linii EOL. ESPRIT 728 Ultra i 738 Ultra OMC Industrial Sp. z o. o. 14

15 INSTALACJA CZUJEK LINII CENTRALI Na płycie centrali znajdują się zaciski wejściowe dla 4 (728 Ultra) lub 8 (738 Ultra) pojedynczych linii dozorowych. Funkcja ATZ (Advanced Technology Zoning) pozwala podwoić liczbę linii dozorowych centrali i umożliwia podłączenie dwóch czujek do jednego zacisku na płycie centrali. Funkcja ATZ jest właściwością software owa (nie są wymagane dodatkowe moduły). PODŁĄCZENIE CZUJEK DLA LINII POJEDYNCZYCH System rozpoznaje podłączenia pojedynczej linii pod zaciski wejściowe dla: styki N.C. bez rezystora końca linii EOL; styki N.C. bez rezystora końca linii EOL z rozpoznaniem sabotażu (ucięcia kabla); styki N.O. i N.C., z rezystorem końca linii EOL; styki N.C. z rezystorem końca linii EOL, z sabotażem (ucięcie) i usterką (zwarcie kabla). STYKI N.C. BEZ REZYSTORA EOL I SABOTAŻU Jeśli instalacja nie wymaga wykrywania sabotażu i usterki linii, należy połączyć czujki zgodnie z rys.9 i zaprogramować centralę. Ustawienia te będą rozpoznawały otwarcie i zamknięcie linii na płycie centrali, odpowiednio wyświetlając linie otwarte na klawiaturze. Nie należy stosować urządzeń z normalnie otwartymi stykami (N.O.) w tym ustawieniu, ponieważ spowoduje to alarmu w centrali. Rys. 9 Styki N.C. bez EOL i bez sabotażu STYKI N.O. I N.C. Z REZYSTOREM KOŃCA LINII EOL (ZWARCIE KABLA) Jeśli instalacja nie wymaga wykrywania sabotażu lecz wskazane jest wykrywanie usterki (zwarcie kabla) należy połączyć czujki zgodnie z rys.10 i zaprogramować centralę. Możliwe jest stosowanie czujek alarmowych ze stykami wyjść alarmowych typu N.C. i N.O. Należy zwrócić uwagę aby prawidłowo podłączyć rezystor końca linii EOL (patrz rys obok), Prawidłowe połączenie zapewni rozpoznawanie otwarcie i zamknięcie linii w centrali i wyświetli linie otwarte na klawiaturze. Rys.10 Styki N.C. i N.O. z EOL bez sabotażu STYKI N.C. BEZ REZYSTORA EOL, Z ROZPOZNANIEM SABOTAŻU (UCIĘCIE KABLA) Jeśli wymagany jest w instalacji sabotaż okablowania, wszystkie czujki muszą używać styków normalnie zamkniętych N.C. Należy podłączyć czujki w sposób pokazany na rys.11 i zaprogramować centralę. Ustawienia te będą rozpoznawały otwarcie i zamknięcie linii na płycie centrali, wyświetlając linie otwarte na klawiaturze. Ponadto centrala będzie rozpoznawała sabotaż linii (ucięcie kabla). Rys. 11 Styki N.C. bez EOL z sabotażem STYKI N.C. Z REZYSTOREM EOL I ROZPOZNANIEM SABOTAŻU (ZWARCIE LUB UCIĘCIE KABLA) Jeśli w systemie wymaga się wykrywanie ucięcia lub zwarcia linii, wszystkie czujki muszą pracować ze stykami normalnie zamkniętymi (N.C.). Należy wówczas podłączyć czujki w sposób ukazany na rys.12 i zaprogramować centralę. Ustawienia te będą rozpoznawały otwarcie i zamknięcie linii, wyświetlając linie otwarte na klawiaturze. Ponadto centrala będzie rozpoznawała każde przerwanie i/lub zwarcie linii. Rys.12 Styki N.C. z EOL i sabotażem ESPRIT 728 Ultra i 738 Ultra OMC Industrial Sp. z o. o. 15

16 PODŁĄCZENIE CZUJEK DLA LINII PODWAJANYCH (FUNKCJA ATZ) Przy podwajaniu linie ATZ do poszczególnych zacisków centrali łączyć można w sposób szeregowy lub równoległy, przypisując czujki do linii jak na rys.13. Funkcje dodatkowych linii są dokładnie takie same, jak pozostałych linii, status tych linii jest wyświetlany na klawiaturze i wysyłane są oddzielne kody dla każdej linii. Rys.13 Rozpoznawanie linii przy podwajaniu ATZ dla centrali 728 Ultra i 738 Ultra STYKI N.C. BEZ REZYSTORA EOL I SABOTAŻU Jeśli instalacja nie wymaga rozpoznawania przecięcia lub zwarcia linii, ale zastosowano funkcje ATZ należy podłączyć czujki w sposób pokazany na rys.14 i zaprogramować centralę. Nie należy używać czujek ze stykami normalnie otwartymi, ponieważ centralka znajdzie się w stanie alarmu. Ustawienia te będą rozpoznawały otwarcie i zamknięcie linii na płycie centrali, wyświetlając linie otwarte na klawiaturze. Rys. 14 Styki N.C. bez EOL i bez sabotażu STYKI N.C. BEZ REZYSTORA EOL, Z ROZPOZNANIEM SABOTAŻU (UCIĘCIA KABLA) Jeśli instalacja wymaga rozpoznawania ucięcia kabla i zastosowano funkcje ATZ (podwajanie linii), należy podłączyć czujki w sposób pokazany na rys.15 i zaprogramować centralę. Nie należy używać czujek ze stykami normalnie otwartymi, ponieważ centralka znajdzie się w stanie alarmu. Ustawienia te będą rozpoznawały otwarcie/ i zamknięcie linii na płycie centrali, wyświetlając linie otwarte na klawiaturze. Centrala alarmowa będzie również rozpoznawała każde wykrycie przecięcia linii. Rys. 15 Styki N.C. bez EOL z sabotażem ESPRIT 728 Ultra i 738 Ultra OMC Industrial Sp. z o. o. 16

17 STYKI N.C., Z REZYSTOREM EOL, Z ROZPOZNAWANIEM SABOTAŻU I USTERKI LINII Jeśli instalacja wymaga rozpoznawania sabotażu (ucięcia) i usterki linii (zwarcia), podłącz dwie czujki do jednego zacisku z rezystorem EOL 1K w sposób pokazany na rys.16 i zaprogramuj centrale. Nie należy używać czujek ze stykami normalnie otwartymi. Ustawienia te będą rozpoznawały otwarcie i zamknięcie linii na płycie centrali, wyświetlając linie otwarte na klawiaturze. Centrala alarmowa będzie również rozpoznawała każde wykrycie sabotażu (przecięcia) i/lub zwarcia okablowania linii. Rys.16 Styki N.C. z EOL i sabotażem STYKI N.C. PODŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE Z REZYSTOREM KOŃCA LINII Jeśli instalacja wykorzystuje funkcję ATZ i wymagane jest równoległe podłączenie dwóch czujek do jednego wejścia podłącz dwie czujki do jednego zacisku w sposób pokazany na rys.17 i zaprogramuj centrale. Nie należy wykorzystywać czujek ze stykami N.O, gdyż powodować to będzie pozostawienie na stałe linii otwartej. Ustawienia te będą rozpoznawały otwarcie i zamknięcie linii na płycie centrali, wyświetlając linie otwarte na klawiaturze. Rys. 17 Styki N.C. bez EOL i sabotażu( równoległe) INSTALACJA CZUJEK POŻAROWYCH Niektóre linie dozorowe zdefiniowane jako linie 24 godzinne rozpoznawane są w centrali ESPRIT jako linie pożarowe. Do tak zdefiniowanej linii podłączyć można standardowe czujki cztero-przewodowe, czujki czteroprzewodowe wymagające kasowania po alarmie, jak i czujki dwu-przewodowe. Linie pożarowe jak i zaciski wejściowe pod które należy podłączyć czujki pokazane są w tabeli poniżej. Rodzaj czujek Funkcja ATZ Linia pożarowa Zacisk linii Uwaga Cztero przewodowe czujki dymu bez podwajania linia 3 zacisk Ultra i 738 Ultra z podwajaniem linia 3 zacisk 2 zacisk Ultra, zblokować linię Ultra, zblokować linię 11 Dwu przewodowe bez podwajania linia 3 zacisk Ultra i 738 Ultra czujki dymu z podwajaniem linia 5 zacisk Ultra INSTALACJA CZUJEK STANDARDOWYCH Podłącz czujki dymu jako linię 3 w sposób pokazany na rys.18.. Jeśli linia zostanie zwarta lub czujka dymu będzie aktywna niezależnie czy system jest uzbrojony lub rozbrojony, centrala alarmowa będzie generowała stan alarmu. Jeśli linia zostanie przecięta, centrala wyśle raport usterka linii pożarowej do stacji monitorującej i klawisz [STAY] zostanie podświetlony, sygnalizując usterkę linii pożarowej. Zalecane jest łańcuchowe podłączanie czujek dymu. Linia pożarowa musi być zakończona rezystorem EOL 1KΩ Rys. 18 Podłączenie standardowych czujek pożarowych ESPRIT 728 Ultra i 738 Ultra OMC Industrial Sp. z o. o. 17

18 INSTALACJA CZUJEK CZTERO-PRZEWODOWYCH Z KASOWANIEM ALARMU Aby restartować czujki dymu po alarmie, należy na moment odłączyć zasilanie czujek. Należy sprawdzić poprawność podłączenia bieguna ujemnego (-) czujek dymu do wyjścia PGM. Wyjście PGM należy ustawić jako Czasowe N.C. (normalnie zamknięte) i zaprogramować na otwarcie kiedy dowolne dwa klawisze zostaną jednocześnie wciśnięte. W przypadku gdy prąd w obwodzie zasilania czujek jest wyższy niż 50mA należy podłączyć przekaźnik w sposób pokazany na rys.19. Przy przerwaniu dopływu zasilania do czujek dymu nastapi wygenerowanie raportu FIRE TROUBLE. Uwaga: Zalecane jest łańcuchowe łączenie czujek dymu. Rys.19 Czujki dymu z kasowaniem alarmu INSTALACJA CZUJEK DWU-PRZEWODOWYCH Zacisk 3 wejścia linii centrali może być zdefiniowany jako wejście 2-przewodowej czujki dymu. Jeśli linia zostanie zwarta lub czujka dymu będzie aktywna niezależnie czy system jest uzbrojony lub rozbrojony, centrala alarmowa będzie generowała alarm. Jeśli linia zostanie przecięta, centrala wyśle do stacji raport usterka linii pożarowej i klawisz [STAY] zostanie podświetlony, sygnalizując usterkę linii pożarowej. Przy centrali bez podwajania linii, czujka 2- przewodowa dymu rozpoznawana będzie jako linia 3. Przy podwajaniu czujka dymu rozpoznawana będzie jako linia 5 (728 Ultra, linia 6 zablokowana), lub jako linia 3 (738 Ultra, linia 11 zablokowana). Czujki dwu-przewodowe zawsze należy podłączać do zacisku 3 centrali. Centrale ESPRIT obsługują do pięciu 2-przew. czujek dymu. Rys.20 łączenie czujek dwuprzewodowych WAŻNE!: Centrale oznaczone etykietami ECO#C016 (patrz stickers z tyłu płyty) nie posiadają funkcji obsługi 2-przewodowych czujek dymu. PODŁĄCZENIE SYGNALIZATORÓW (BELL) Zaciski BELL+ i BELL-, zasilają sygnalizatory lub/i inne uprzedzenia ostrzegawcze, które wymagają stałego napięcia podczas alarmu. Wyjście BELL dostarcza napięcia stałego 12V DC i może zasilić dwa 20 watowe lub jeden 30 watowy sygnalizator. Obwód sygnalizatora nadzorowany jest przez mikroprocesor. Napięcie w tym obwodzie będzie automatycznie odcięte, jeśli pobór prądu z tego wyjścia przekroczy wartość 3A.. W przypadku przerwania obwodu (odcięcia sygnalizatora) klawisz [4] będzie podświetlony sygnalizując usterkę. Po powrocie do stanu normalnego, procesor przywróci zasilanie sygnalizatora. Centrale 738 Ultra wyposażone są w dodatkowe przekaźnikowe wyjście alarmowe. Gdy sygnalizator dźwiękowy podłączymy przez przekaźnik, należy włączyć pomiędzy zaciski BELL rezystorem 1KΩ. Bez rezystora klawisz [4] będzie podświetlony sygnalizując usterkę Rys.21 Podłączenie sygnalizatora PODŁĄCZENIE LINII TELEFONICZNEJ Linie miejską należy podłączyć pod zaciski TIP i RING. Pod zaciski T-1 i R-1 należy podłączyć końcowy aparat telefoniczny (patrz rys.22). Rys. 22 Podłączenie linii telefonicznej ESPRIT 728 Ultra i 738 Ultra OMC Industrial Sp. z o. o. 18

19 WYJŚCIE PROGRAMOWANE (PGM) Centrala ESPRIT 728 Ultra jest wyposażona w pełni jedno a ESPRIT 738 Ultra w dwa programowalne wyjście (PGM). Obciążalność wyjść PGM wynosi 50mA, aby zwiększyć obciążalność, należy zastosować dodatkowy przekaźnik (patrz rys.23).wyjście PGM może być programowane na ponad 1000 sposobów, dlatego zaleca się do korzystania w tym celu z programu ESPLOAD. Rys. 23 Sposób podłączenia wyjścia PGM ZŁĄCZE WYJŚCIA SZEREGOWEGO (SERIAL OUTPUT) Cztero-pinowe złącze SERIAL OUTPUT stosuje się przy podłączania do centrali alarmowej dodatkowych urządzeń, takich jak komunikator ESP-708, moduł drukarki ESPRINT czy moduł wyjść PGM SRI-18. Użycie złącza SERIAL OUTPUT wyklucza możliwość korzystania z wyjścia PGM centrali. Aby wykorzystać złącze SERIAL OUTPUT należy zablokować programowo wejście PGM w centrali. STATUS DIODY LED Zielona dioda STATUS LED umiejscowiona na płycie głównej wskazuje stan centrali: dioda miga co sekundę - centrala działa normalnie dioda z częstością 1 sek. świeci i gaśnie - w systemie wystąpiła usterka dioda cały czas się świeci - centrala używa linii telefonicznej dioda miga przez 4 sekundy po włączeniu zasilania centrali - kod instalatora jest aktywny. PODŁĄCZENIE ZASILANIA SIECIOWEGO W ostatniej kolejności, należy połączyć kablem trójżyłowym (z żółto-zielonym przewodem ochronnym PE) zasilacz AC bezpośrednio z obwodem zasilania sieciowego 230V. Obwód zasilania sieciowego należy zabezpieczyć odpowiednim bezpiecznikiem przeciw przeciążeniowym. Pod zaciski bezpiecznika nie zaleca się podłączać innych odbiorników poza zasilaniem obwodu AC centrali. Żółtozielony przewód ochronny kabla zasilającego musi być dołączony w obudowie do zacisku oznaczonego symbolem masy. Praca obudowy bez sprawnego obwodu ochrony przeciwporażeniowej jest niedopuszczalna i grozi porażeniem prądem i uszkodzeniem urządzeń. URUCHOMIENIE CENTRALI (PIERWSZE ODPALENIE SYSTEMU) W celu uniknięcia zbędnej sygnalizacji dźwiękowej, zaleca się odłączenie sygnalizatorów w trakcie uruchamiania i programowania centrali. Po upewnieniu się, że wszystkie pozostałe połączenia elektryczne są prawidłowe, należy włączyć napięcie ~230V w obwodzie zasilania sieciowego zasilacza AC centrali. Po kilkunastu sekundach, klawiatura systemu kilkoma krótkimi dźwiękami zgłosi start pracy centrali. Po włączeniu zasilania sieciowego i wystartowaniu pracy centrali należy podłączyć akumulator zasilania awaryjnego pod odpowiednie zaciski na płycie głównej i przystąpić do programowania ustawień centrali. Przed przystąpieniem do programowania zapoznaj się z działem METODY PROGRAMOWANIA. Należy pamiętać aby przy uruchamianiu systemu, w pierwszej kolejności podłączyć zasilanie AC a następnie akumulator. Prawidłowy start pracy centrali może nastąpić wyłącznie po podłączeniu w pierwszej kolejności zasilania sieciowego AC. ESPRIT 728 Ultra i 738 Ultra OMC Industrial Sp. z o. o. 19

20 LINIE KLAWIATUR DEFINIOWANIE LINII KLAWIATUR W przypadku zastosowania dwóch linii z klawiatur, jedna z nich musi być zdefiniowana jako linia klawiatury 1, druga zaś jako linia klawiatury 2. Centrala alarmowa rozróżnia linie klawiatury według schematu podanego poniżej. Klawiatura LED rozróżnianie linii i rezystor EOL Należy ustawić Zworkę Wybór linii (Zone Select) z tyłu klawiatury: zworka J1 wył. linia dla klawiatury pierwszej zworka J1 wł. linia dla klawiatury drugiej zworka J2 wył. linia klawiatury z rezystorem końca linii EOL zworka J2 wł. linia klawiatury bez rezystora końca linii EOL (rezystor 1kΩ na płycie klawiatury) Uwaga: Jeśli zworka wyboru linii była przestawiana centrala rozpozna zmiany tylko po odłączeniu i ponownym podłączeniu klawiatury. Klawiatury 642 LCD rozróżnianie linii i rezystor EOL Programuj definicje klawiatury w sposób następujący: (Tryb programowania klawiatury, opcja [2] (opcje klawiatury)) [1]wył. linia klawiatury zablokowana [1]wł. linia klawiatury włączona (nadzorowana) [2]wył. linia klawiatury bez rezystora końca linii EOL (rezystor 1kΩ na płycie klawiatury) [2]wł. linia klawiatury z rezystorem końca linii EOL [3] wył. linia dla klawiatury pierwszej [3]wł. linia dla klawiatury drugiej [4] wył komunikacja klawiatury z centralą nie nadzorowana [4]wł. komunikacja klawiatury z centralą nadzorowana Uwaga: Przy korzystaniu z linii klawiatury ([1] wł.) należy włączyć nadzorowanie komunikacji klawiatury z centralą ([4] wł.). W tym przypadku linia klawiatury sygnalizowała będzie otwarcie linii i/lub utratę komunikacji. Gdy nie korzystamy z linii klawiatury [1] wył. możemy nadzorować komunikację [4] wł.. Utrata komunikacji sygnalizowana będzie jak otwarcie linii, klawiatury pierwszej gdy [3] wył., lub klawiatury drugiej gdy [3] wł.. Centrala alarmowa będzie wyświetlała otwarte linie klawiatury w sposób następujący: Bez podwajania linii (ATZ Zabroniony) Z podwajaniem linii (ATZ Dozwolony) Linia dla klawiatury 1 = Linia 5 lub 9 (738 Ultra) Linia dla klawiatury 1 = Linia 9 lub 17 (738 Ultra) Linia dla klawiatury 2= Linia 6 lub 10 (738 Ultra) Linia dla klawiatury 2 = Linia 10 lub 18 (738 Ultra) WŁĄCZENIE NADZORU LINII KLAWIATUR W przypadku używania linii klawiatur, niezależnie od zdefiniowania linii w klawiaturze (patrz opis powyżej), bezwzględnie konieczne jest włączenie do systemu tych linii w programie centrali. LINIA KLAWIATURY PIERWSZEJ (Programowanie właściwości Adres 090; Klawisz [STAY]; Fabrycznie: wyłączona) [ENTER] kod instalatora [0][9][0] [STAY] wł./wył. [ENTER] [STAY] wył. : wyłączona linia klawiatury [STAY] wł. : włączona linia klawiatury LINIA KLAWIATURY DRUGIEJ (Programowanie właściwości Adres 090; Klawisz [AWAY] lub [FORCE]; Fabrycznie: wyłączona) [ENTER] kod instalatora [0][9][0] [AWAY]/[FORCE] wł./wył. [ENTER] [AWAY] / [FORCE] wył. : wyłączona linia klawiatury [AWAY] / [FORCE] wł. : włączona linia klawiatury ESPRIT 728 Ultra i 738 Ultra OMC Industrial Sp. z o. o. 20

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl 1.0 PODSTAWOWE OPERACJE Obsługa klawiatur 636 oraz 646 jest identyczna,

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, tel.: (22) 651-88-61 Fax: (22) 651-88-76,

Bardziej szczegółowo

(wersja oprogramowania 4.4) ARKUSZ PROGRAMOWANIA (wersja oprogramowania 4.1) KOD GŁÓWNY : (kod fabryczny:

(wersja oprogramowania 4.4) ARKUSZ PROGRAMOWANIA (wersja oprogramowania 4.1) KOD GŁÓWNY : (kod fabryczny: (wersja oprogramowania 4.4) ARKUSZ PROGRAMOWANIA (wersja oprogramowania 4.1) Dystrybucja: OMC Industrial Sp. z o.o. Ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, Tel.: (022) 651-88-61 Faks: (022) 651-88-76 KOD

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN Wyświetlanie informacji na manipulatorze szyfrowym Klawisz TBL Sygnalizuje problem systemowy Lampka ARMED Zapalona- system uzbrojony Zgaszona-system rozbrojony Klawisz MEM Nowy alarm w pamięci Klawisze

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ S t r o n a 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ TRYB PRACY W POŁĄCZENIU Z CENTRALA ALARMOWĄ NAPCO S t r o n a 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...... 2 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 9 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji WERSJA 3.10

Instrukcja instalacji WERSJA 3.10 Dystrybucja: OMC Industrial Ltd. Ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, Tel.: (022) 651-88-61 Faks: (022) 651-88-76 CENTRALA ESP-748 Instrukcja instalacji WERSJA 3.10 Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-1A

CENTRALA ALARMOWA CA-1A CENTRALA ALARMOWA CA-1A Centrala alarmowa CA-1A służy do zabezpieczenia małych i średnich budynków oraz innych chronionych budowli. Centrala zasilana jest z zewnętrznego zasilacza 15V a przy braku prądu

Bardziej szczegółowo

MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000. Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa. Skrócona instrukcja Użytkownika

MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000. Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa. Skrócona instrukcja Użytkownika MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000 Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa Skrócona instrukcja Użytkownika Kody użytkowników Kod użytkownika służy do uzbrajania i rozbrajania systemu, włączania wyjść

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: =48 (12) 410 05 10,412 13 12 biuro@napco.pl www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 1 2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI Dwukierunkowy pilot NAPCO jest uniwersalnym urządzeniem współpracującym z większością central znanych producentów (takich jak NAPCO,

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC2550 wer. 1.3 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T OBSŁUGA CENTRALI

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

ESPRIT 7X8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 PARADOX SECURITY SYSTEMS. OMC Industrial Ltd.

ESPRIT 7X8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 PARADOX SECURITY SYSTEMS. OMC Industrial Ltd. ESPRIT 7X8 KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 Instrukcja obsługi PARADOX SECURITY SYSTEMS OMC Industrial Ltd. Ul Rzymowskiego 30 Tel.: (0-22) 651 88 61 02-697 Warszawa Fax.: (0-22) 651 88 76 ESPRIT 7x8 Mamy przyjemność

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC3000 wer. 7.71 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

SAEL 2010 LED. Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny. Instrukcja serwisowa. Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013

SAEL 2010 LED. Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny. Instrukcja serwisowa. Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013 SAEL 2010 LED Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny Instrukcja serwisowa Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013 Tłumaczenie Polska H I - T E C H N O L O G Y & D E S I G N W O R L D W I D E

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

ESPRIT 7x8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646. OMC I n d u s t r i a l L t d. P R DOX SECURITY SYSTEMS

ESPRIT 7x8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646. OMC I n d u s t r i a l L t d. P R DOX SECURITY SYSTEMS ESPRIT 7x8 KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 Instrukcja obsługi P R DOX SECURITY SYSTEMS OMC I n d u s t r i a l L t d. ul. Rzymowskiego 30 Tel.: (0-22) 651 88 61 02-697 Warszawa Fax.: (0-22) 651 88 76 ESPRIT

Bardziej szczegółowo

Klawiatura LED SPC-1686V SPC-1686H

Klawiatura LED SPC-1686V SPC-1686H Dystrybucja: OMC Industrial Ltd. Ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, Tel.: (022) 651-88-61 Faks: (022) 651-88-76 Klawiatura LED SPC-1686V SPC-1686H INSTRUKCJA Ton potwierdzenia: Tonem przerywanym (BEEP-BEEP-BEEP-BEEP)

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych INT-SCR-BL może pracować jako: klawiatura strefowa urządzenie obsługiwane przez centralę alarmową CA-64 i centrale z serii INTEGRA z dowolną wersją

Bardziej szczegółowo

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector R Gdy pojawią się problemy - lista usterek w systemie Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizatora Matrix 6 VERITEC P The award winning sequential confirmation detector Z KLWITURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL int-s_pl 07/08 Klawiatury strefowe INT-S-GR i INT-S-BL przeznaczone są do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią się kolorem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI PC560 ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE Wejścia centrali:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania Zamek szyfrowy K2 Rev 1.1 Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa, niniejsza instrukcja powinna zostać zachowana wyłącznie do dyspozycji instalatora lub administratora.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI CENTRALA ALARMOWA TCS-2 INSTRUKCJA INSTALACJI Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. 1. Wstęp Centrala alarmowa TCS-2 jest zintegrowanym systemem zawierającym większość elementów tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

AS 500 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW:

AS 500 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW: ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI UWAGA: Akumulator Ni-Cd. Niebezpieczeństwo uszkodzenia akumulatora w przypadku niewłaściwej obsługi. Akumulator wymieniać na identyczny

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 Instrukcja obsługi IO-E299-001 Edycja IA POLON-ALFA ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH Spółka z o.o. 85-861 BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON (0-52) 36-39-261,

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S integra-s_pl 02/05 Klawiatura strefowa INTEGRA S jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTERA. Służy do sterowania czuwaniem jednej

Bardziej szczegółowo

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC ca64ops_pl 04/03 Ekspander CA-64 OPS-OC (R; ROC) jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia rozbudowę systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA

KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1.0 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 Instrukcja obsługi Edycja IA 2 1 PRZEZNACZENIE Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 przeznaczona jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa DIGIPLEX EVO192

Centrala alarmowa DIGIPLEX EVO192 Centrala alarmowa DIGIPLEX EVO192 v1.1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów i obsługi urządzeń.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA MODUŁU PC4204CX

INSTALACJA MODUŁU PC4204CX INSTALACJA MODUŁU WERSJA 3.0 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl wer. 3.0 - Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Wprowadzenie Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD jest używana w systemach do programowania i operacji użytkownika, wyświetlania wiadomości

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

Klawiatura sensoryczna K656

Klawiatura sensoryczna K656 Klawiatura sensoryczna K656 Instrukcja Użytkownika Płyta czołowa 1 2 3 4 8 5 7 6 1) Niebieski wyświetlacz LCD, 2 x 16 znaków 2) Dioda LED sygnalizująca obecność zasilania AC 3) Przyciski przewijania menu

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny Sterownik Urządzeń Wykonawczych ASW45

Autonomiczny Sterownik Urządzeń Wykonawczych ASW45 Autonomiczny Sterownik Urządzeń Wykonawczych ASW45 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2012-11-23 12:32 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca4v1_pl 03/02 Opis centrali. Centrala alarmowa CA-4V1 przeznaczona jest do małych systemów alarmowych. Wykonana

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ BUFOROWY APS-524

ZASILACZ BUFOROWY APS-524 ZASILACZ BUFOROWY APS-524 aps524_pl 04/16 Zasilacz buforowy APS-524 został zaprojektowany z myślą o instalacjach elektrycznych zasilanych napięciem stałym 24 V (np. systemy kontroli dostępu). Dzięki zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

EKSPANDER WEJŚĆ I WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 PP PODCENTRALA OPIS MODUŁU

EKSPANDER WEJŚĆ I WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 PP PODCENTRALA OPIS MODUŁU EKSPANDER WEJŚĆ I WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 PP PODCENTRALA ca64pp_pl 04/07 Ekspander CA-64 PP (określany jako podcentrala) jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralami alarmowymi INTEGRA i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 (JA-101K, JA-101KR, JA-106K, JA-106KR) Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 to system, który daje użytkownikowi wyjątkową możliwość sterowania w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Ułatwiają

Bardziej szczegółowo

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL int-sz_pl 03/06 Zamki szyfrowe INT-SZ-GR i INT-SZ-BL są urządzeniami przeznaczonymi do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią

Bardziej szczegółowo

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA Instrukcja odnosi się do modułu w wersji CA64T v1.4 z oprogramowaniem v3.00. ca64ptsa_pl 06/04 Tablica synoptyczna z oprogramowaniem w wersji 3.00 może współpracować z centralą

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY LCD5511/LED5511Z

KLAWIATURY LCD5511/LED5511Z Instrukcja instalacji KLAWIATURY LCD5511/LED5511Z SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. Specyfikacja... 4 1.2. Zawartość opakowania... 4 2. MONTAŻ... 4 2.1. Demontaż klawiatury z podstawy... 4 2.2. Podłączenia...

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA INSTALACJI

GEM-P800 INSTRUKCJA INSTALACJI NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12)410 05 10,412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 2 SPIS TREŚCI OPIS CENTRALI...

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Manipulatory do systemu Digiplex EVO EVO641 / EVO641R / DGP-648BL Instrukcja użytkownika systemu

Manipulatory do systemu Digiplex EVO EVO641 / EVO641R / DGP-648BL Instrukcja użytkownika systemu Manipulatory do systemu Digiplex EVO EVO641 / EVO641R / DGP-648BL Instrukcja użytkownika systemu 1.0 SYGNALIZACJA WIZUALNA O STANIE SYSTEMU 1.1 MANIPULATOR (wizualna sygnalizacja za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia Autonomiczny moduł kontroli przejścia PK-01 Wersja oprogramowania 1.00 pk-01_pl 05/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20;

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

MG-5000 V2.4 MG-5050 V2.4 SP-5500 V2.4 SP-6000 V2.4 SP-7000 V2.4. Arkusz adresów programowania

MG-5000 V2.4 MG-5050 V2.4 SP-5500 V2.4 SP-6000 V2.4 SP-7000 V2.4. Arkusz adresów programowania MG-5000 V2.4 MG-5050 V2.4 SP-5500 V2.4 SP-6000 V2.4 SP-7000 V2.4 OMC Industrial Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor firmy Paradox ul. Rzymowskiego 30; 02-697 Warszawa tel. (22) 651-88-61; fax. (22) 642-11-21

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, INSTRUKCJA OBSŁUGI Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, 53885 www.qoltec.com Przedmowa Dziękujemy za wybranie naszego urządzenia. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Ogólny Zewnętrzny sygnalizator akustyczny optyczny AT-3600 przeznaczony jest do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA

Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA 1 Opis Centrala PRG303 jest urządzeniem elektronicznym dla sterowania systemami automatycznego otwierania i zamykania. Do podstawowych zalet centrali należy zaliczyć:

Bardziej szczegółowo

MG5000 V4.7 MG5050 V4.7 MG5050 EN V4.96 SP65 V4.9 SP4000 V5.1 SP5500 V4.9 SP6000 V4.9 SP7000 V4.9. Instrukcja instalacji. Centrala alarmowa PARADOX

MG5000 V4.7 MG5050 V4.7 MG5050 EN V4.96 SP65 V4.9 SP4000 V5.1 SP5500 V4.9 SP6000 V4.9 SP7000 V4.9. Instrukcja instalacji. Centrala alarmowa PARADOX Centrala alarmowa PARADOX seria Spectra SP i Magellan MG5000 V4.7 MG5050 V4.7 MG5050 EN V4.96 SP65 V4.9 SP4000 V5.1 SP5500 V4.9 SP6000 V4.9 SP7000 V4.9 Instrukcja instalacji -1- Dziękujemy za zakup naszego

Bardziej szczegółowo

EVO48 / EVO192 Instrukcja instalacji ver. 2.0. Zintegrowany system Sygnalizacji Włamania i Napadu / Kontroli Dostępu / Automatyki

EVO48 / EVO192 Instrukcja instalacji ver. 2.0. Zintegrowany system Sygnalizacji Włamania i Napadu / Kontroli Dostępu / Automatyki EVO48 / EVO192 Instrukcja instalacji ver. 2.0 Zintegrowany system Sygnalizacji Włamania i Napadu / Kontroli Dostępu / Automatyki System Sygnalizacji Włamania i Napadu: 48 / 192 linii alarmowych 4 / 8 partycji

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Manipulator do systemu Digiplex EVO K656 Instrukcja użytkownika

Manipulator do systemu Digiplex EVO K656 Instrukcja użytkownika Manipulator do systemu Digiplex EVO K656 Instrukcja użytkownika 1.0 SYGNALIZACJA WIZUALNA O STANIE SYSTEMU MANIPULATOR (wizualna sygnalizacja za pomocą komunikatów na ekranie i diod LED) 1. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

NOVA IV (RWR )

NOVA IV (RWR ) NOVA IV (RWR040868..) Instrukcja instalacji i obsługi PODSTAWY SZYBKIEJ INSTALACJI W celu szybkiej instalacji bezprzewodowego odbiornika RW-R04 postępuj zgodnie z poniższym opisem: Zamontuj odbiornik w

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ BUFOROWY. Opis znaczenia diod LED umieszczonych na obudowie:

ZASILACZ BUFOROWY. Opis znaczenia diod LED umieszczonych na obudowie: ZASILACZ BUFOROWY APS-1012 aps1012_pl 10/10 Zasilacz buforowy APS-1012 został zaprojektowany z myślą o instalacjach elektrycznych zasilanych napięciem stałym 12 V. Dzięki zastosowaniu układu zasilacza

Bardziej szczegółowo

AS 520 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW:

AS 520 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW: ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI UWAGA: Akumulator Ni-Cd. Niebezpieczeństwo uszkodzenia akumulatora w przypadku niewłaściwej obsługi. Akumulator wymieniać na identyczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. MD-NIM05 MD-NIM05 przeznaczony jest przede wszystkim do współpracy

Bardziej szczegółowo

Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą do systemów kontroli dostępu CR-R885-BL Instrukcja V.1.1

Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą do systemów kontroli dostępu CR-R885-BL Instrukcja V.1.1 Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą do systemów kontroli dostępu CR-R885-BL Instrukcja V.1.1 Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o. o. Ul.Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MATRIX KLAWIATURA IKONOWA

MATRIX KLAWIATURA IKONOWA Black 100% Pantone 485 MATRIX KLAWIATURA IKONOWA 1 A 2 B 3 C 4 D 5 6 7 8 9 0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Klawiatura ikonowa Klawiatura numeryczna Wyświetlacz Wybór trybu uzbrojenia 1 A 2 B 3 C 4 D 5 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania v 2.0 EVO48 ver /EVO192 ver. 1.21

Instrukcja programowania v 2.0 EVO48 ver /EVO192 ver. 1.21 Instrukcja programowania v 2.0 EVO48 ver. 1.21 /EVO192 ver. 1.21 Kod instalatora służy do programowania systemu: 000000 (Ustawienie fabryczne) Kod główny systemu służy do zarządzania systemem: 1234 lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania MODUŁ ROZSZERZENIA ODBIORNIKÓW RADIOWYCH

Instrukcja instalacji i programowania MODUŁ ROZSZERZENIA ODBIORNIKÓW RADIOWYCH Instrukcja instalacji i programowania MODUŁ ROZSZERZENIA ODBIORNIKÓW RADIOWYCH WERSJA 1.0 Instrukcja instalacji i programowania MODUŁ ROZSZERZENIA DO 4 ODBIORNIKÓW RADIOWYCH Instrukcja instalacji Moduł

Bardziej szczegółowo