WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO ; GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/ Gdask Spis Infolinia: treci www : IO ;

2 Spis treci 1. Wane informacje Podłczenia i elementy funkcjonalne wzmacniacza Klawiatura opis funkcji Klawiatura opis funkcji Uruchomienie wzmacniacza Podstawowe menu wzmacniacza Ustawianie kluczy dla wej UHF1-UHF Wybór napicia zasilania dla przedwzmacniaczy antenowych Programowanie torów kanałowych UHF1 i UHF Regulacja poziomów sygnałów wyjciowych Funkcje dodatkowe funkcja AGC Schemat blokowy wzmacniacza WWK Parametry techniczne Wane informacje 1.1 Utylizacja niepotrzebnego sprztu elektrycznego i elektronicznego. Symbol przekrelonego kontenera na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, e produkt podlega dyrektywnie 2002/96/WE. Zgodnie z t dyrektyw urzdzenie elektryczne lub elektroniczne nie moe by traktowane jako odpad komunalny, lecz powinno by dostarczone do odpowiedniego punktu zbiórki sprztu w celu przerobu i odzysku odpadów. Odpowiednie postpowanie ze zuytym sprztem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla rodowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Aby uzyska bardziej szczegółowe informacje na temat przerobu i odzysku materiałów elektronicznych z tego produktu, prosz skontaktowa si z urzdem miasta lub gminy, lokalnym zakładem. GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, ul. Mickiewicza 2 5/7, Gdask, Poland

3 1.2 Przeznaczenie i charakterystyka wzmacniacza Programowany wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 przeznaczony jest do instalacji antenowych do odbioru programów naziemnych radiowych i telewizyjnych w domkach jednorodzinnych, rezydencjach, budownictwie szeregowym, hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, sanatoriach itp. Podstawowym zadaniem wzmacniacza jest odbiór sygnałów o rónych poziomach z kilku anten (kierunków) wyrównanie poziomów oraz wzmocnienie. Wzmacniacz moe by stosowany samodzielnie lub jako cz instalacji multiswitchowej lub cz prostej stacji czołowej. Wzmacniacz dla wej UHF1 i UHF2 posiada 5 torów kanałowych P1 P5. W kadym torze znajduje si przestrajany filtr, który mona stroi w zakresie kanałów Dodatkowo pasmo kadego filtru mona rozszerza w zakresie od 8 do 48MHz, czyli od 1 do 6 kanałów TV. Wejcia UHF1 i UHF2 umoliwiaj zasilanie przedwzmacniaczy antenowych napiciem +12 lub +24V, jeeli nie jest wymagane zasilanie przedwzmacniaczy antenowych, napicie to mona odłczy. W przypadku wystpienia na wejciu UHF1 i UHF2 zwarcia (zwarty ekran do yły kabla koncentrycznego) lub niskiej impedancji (zamontowana w antenie zwrotnica) stan ten sygnalizowany jest wieceniem si na czerwono diody LED, która znajduj si koło odpowiedniego wejcia UHF. 2. Podłczenia i elementy funkcjonalne wzmacniacza Wejcia UHF1, UHF2 Dla kadego wejcia UHF przypisana jest dioda LED, której kolor wiecenia informuje o stanie pracy zasilacza przedwzmacniaczy antenowych: - zgaszona brak zasilania, - zielona zasilanie włczone, praca prawidłowa - czerwona zasilanie włczone, zwarcie na wejciu Złcze DATA (tylko do celów serwisowych) Podwietlany wywietlacz LCD 4-przyciskowa klawiatura Wbudowany zasilacz sieciowy Wyjcie główne Wejcie BI/FM Wejcie BIII/DAB 3

4 3. Klawiatura opis funkcji Powrót do wczeniejszego menu - Wybór wczeniejszej pozycji w aktualnym poziomie menu, - Warto kroku - Wejcie do kolejnego poziomu menu - Wybór kolejnej pozycji w aktualnym poziomie menu, - Warto kroku + 4. Uruchomienie wzmacniacza Podłczenie i uruchomienie wzmacniacza WWK-951 naley rozpocz po zainstalowaniu i właciwym ustawieniu anten odbiorczych. Anteny powinny by ustawione na maksimum sygnału z danego kierunku nadawania. Do ustawienia anten zalecane jest stosowanie miernika poziomu sygnałów. Programowanie wzmacniacza naley rozpocz po około 20 minutach od jego włczenia do zasilania 230V. 1. Wzmacniacz standardowo ustawiony jest na maksymalne wzmocnienie (warto 20 ), 2. Naley podłczy anteny do odpowiednich wej wzmacniacza: - anten FM (47 108MHz) do wejcia BI/FM, - anten dla sygnałów III pasma ( MHz) do wejcia BIII/DAB, - anteny dla sygnałów IV/V pasma ( MHz) do wej UHF1 i/lub UHF2. UWAGA Niewykorzystane wejcia naley zamkn rezystorem kocowym 75 Ω. 3. Do wej UHF1 i UHF2 mona podłczy anteny wyposaone w przedwzmacniacz TV. 4. W zalenoci od lokalizacji (miejsca montau wzmacniacza) naley odpowiednio przyporzdkowa odpowiedni liczb torów kanałowych P1 P5 (filtrów) do odpowiednich wej UHF1, UHF2. W poniszej tabeli podano moliwe kombinacje torów kanałowych dla wej UHF1 i UHF2. Na przykład, gdy wszystkie sygnały TV pochodz z jednego kierunku, naley wybra ustawienie kluczy 0/5 i anten odbiorcz podłczy do wejcia UHF2 (przy takim ustawieniu wejcie UHF1 jest automatycznie odłczane). UHF1 UHF GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, ul. Mickiewicza 4 5/7, Gdask, Poland

5 5. Podstawowe menu wzmacniacza Informacja dotyczca wersji bootloadera. Wywietla si tylko w po włczeniu zasilania sieciowego wzmacniacza Równoczesne przycinicie dwóch klawiszy (+) (-) pozwala na wywietlenie aktualnej wersji programu (Firmware) 0a47 - konfiguracja kluczy pkt.6 - wybór napicia zasilania przedwzmacniaczy pkt.7 - programowanie torów kanałowych UHF pkt.8 - regulacja poziomów sygnałów wyjciowych pkt.9 - funkcje dodatkowe - AGC pkt Ustawianie kluczy dla wej UHF1-UHF2 UWAGA Pomiar temperatury w komorze zasilacza dostpny jest od wersji programu (Firmware) 0a47 Moliwe kombinacje kluczy dla wej UHF1-UHF2: (UHF1) 0-5 (UHF2) (UHF1) 2-3 (UHF2) (UHF1) 1-4 (UHF2) 5

6 7. Wybór napicia zasilania dla przedwzmacniaczy antenowych 8. Programowanie torów kanałowych UHF1 i UHF2 Kady z torów kanałowych P1 P5 przystosowany jest do transmisji od 1 do 6 ssiednich kanałów TV, czyli filtr w torze kanałowym moe mie szeroko od 8 do 48MHz. 3 sek. " " Ustawienie szerokoci filtra dla 1 kanału TV (8MHz) Ustawienie szerokoci filtra dla 6 kanałów TV (8..48MHz) GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, ul. Mickiewicza 6 5/7, Gdask, Poland

7 Funkcja Dostr ( fine tunning ) W szczególnych przypadkach, kiedy automatyczne strojenie na czstotliwo rodkow kanału nie daje subiektywnie dobrego efektu, moe zaj konieczno rcznego przestrojenia niektórych torów kanałowych. Potrzeba taka moe wystpi w przypadku: pojawienie si zniekształce skronych (wystpowanie dodatkowych konturów postaci), co jest spowodowane odbiorem silnego sygnału obok słabego z tej samej anteny zachodzi wówczas konieczno odsunicia od siebie filtrów, pojawiania si odbi (pojawianie si 2 obrazów właciwego oraz przesunitego) co jest spowodowane wystpowaniem silnego sygnału obok słabego, odbieranych z rónych anten zachodzi konieczno odsunicia od siebie filtrów, odbioru słabych sygnałów w celu dostrojenia filtru w torze kanałowym do czstotliwoci nonej wizji kanału TV. 3 sek. UWAGA Funkcja Dostrajania (Fine Tunning) dostpna jest tylko dla aktywnych torów kanałowych: 1P 5P " " 7

8 9. Regulacja poziomów sygnałów wyjciowych #$ % % % % 10. Funkcje dodatkowe funkcja AGC &' LOW Informacja wywietlana jest tylko gdy poziom sygnału wyjciowego jest za niski. Informacja znika po około 1 sek. HIGH Informacja wywietlana jest tylko gdy poziom sygnału wyjciowego jest za wysoki. Informacja znika po około 1 sek. GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, ul. Mickiewicza 8 5/7, Gdask, Poland

9 11. Schemat blokowy wzmacniacza WWK-951 BI/FM VHF UHF1 UHF2 0/12/24V 0/12/24V S1 S2 S3 0-20dB 0-20dB 0-20dB P1 P2 P3 P4 P5 k OUT 9

10 12. Parametry techniczne TYP WWK-951 Wejcia BI / FM VHF UHF1 UHF2 Zakres czstotliwoci pracy MHz Moliwe kombinacje ustawie kluczy S1 i S2 / / / 1 4 dla wej UHF1-UHF2 0 5 Wzmocnienie db 21 ±2 35 ±2 45 ±3 Regulacja wzmocnienia db 20 ±2 20 ±2 20 ±2 (dla kadego filtru) Współczynnik szumów db Maksymalny poziom wejciowy dbuv Maksymalny poziom wyjciowy 1) dbuv Selektywno dla f=fp ±16MHz db / 16 Programowana szeroko filtru / / 1 6 x kanałów (8 48MHz) Nierównomierno charakterystyki szeroko filtru dla 1 kanału TV (8MHz) db -- maks. 3 Nierównomierno charakterystyki szeroko filtru dla 2..6 kanałów TV (16..48MHz) db -- maks. 6 Impedancja wejcie / wyjcie 75 / 75 INNE Zasilanie przedwzmacniaczy antenowych V DC / ma / / 60 dla kadego wejcia Sygnalizacja zwarcia na wejciu / / tak, dioda LED kolor czerwony Temperaturowy zakres pracy C Zasilanie / pobór mocy V AC / Hz 230 / Pobór mocy VA 20 1) DIN 45004B, IM3=60dBc GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, ul. Mickiewicza 10 5/7, Gdask, Poland

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR CZASOWY ZCM-12, ZCM-12/U TYGODNIOWY - DWUKANAŁOWY

PROGRAMATOR CZASOWY ZCM-12, ZCM-12/U TYGODNIOWY - DWUKANAŁOWY PROGRAMATOR CZASOWY ZCM-12, ZCM-12/U TYGODNIOWY - DWUKANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL sp.j. J.W. Dzida, K. Łodzińska ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland Tel. +48 (32)

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42 215 23 83, 227 09 71 e-mail: fhome@fif.com.pl System inteligentnego domu Wersja dokumentacji 2.3 UWAGA!!! Aby uzyskać 24 miesięczną

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

CF2 Bezprzewodowy system regulacji ogrzewania podłogowego. Arkusz informacyjny

CF2 Bezprzewodowy system regulacji ogrzewania podłogowego. Arkusz informacyjny CF2 Bezprzewodowy system regulacji ogrzewania podłogowego Arkusz informacyjny Przykłady zastosowań Systemy ogrzewania podłogowego CF-MC CF-RS CF-RD CF-RF CF-MC CF-RC CF-RP CF-RD CF-RF 2 Mieszane systemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Sound & Space Robert Lebioda PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I

Sound & Space Robert Lebioda PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I TEMAT: Sound & Space Robert Lebioda PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SOUND & SPACE Robert Lebioda ADRES:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Plena Voice Alarm System Plena_VAS. Instrukcja instalacji i obsługi

Plena Voice Alarm System Plena_VAS. Instrukcja instalacji i obsługi Plena Voice Alarm System Plena_VAS pl Instrukcja instalacji i obsługi Plena Voice Alarm System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 9 1.1 Ważne informacje o zabezpieczeniach 9 1.2 Ważne uwagi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła R315.12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009 Stałowarościowy sterownik pompy ciepła Pb COMPIT, ul.wielkoborska 77a, 42-200 Częstochowa, tel./fax (34) 362 88

Bardziej szczegółowo

16.0.0.1 LOGSTOR Detect Przegląd

16.0.0.1 LOGSTOR Detect Przegląd 16.0.0.1 LOGSTOR Detect Przegląd Wprowadzenie Niniejszy rozdział omawia podstawy i zasady działania oraz zawiera opis elementów składowych systemu nadzoru rur preizolowanych LOGSTOR Detect. Spis treści

Bardziej szczegółowo

EMDR-10. Sterownik elektroniczny

EMDR-10. Sterownik elektroniczny EMDR-10 Sterownik elektroniczny PolSKI Zawartość opakowania: Sterownik Czujnik temperatury otoczenia Czujnik wilgotności Uchwyty mocujące Naklejka Instrukcja 2 EMDR-10 PolSKI Spis treści Zawartość opakowania...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

CYFROWY SYSTEM INTERKOMOWY MOD. 926

CYFROWY SYSTEM INTERKOMOWY MOD. 926 Cyfrowy interkom Mod. 926 może być zainstalowany w dowolnym budynku w celu uzyskania prostego i wydajnego systemu komunikacji głosowej zapewniającego jednoczesne prowadzenie kilku rozmów. Możliwe jest

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

Zanim rozpoczniesz: Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Oświadczenie o zgodności z FCC:

Zanim rozpoczniesz: Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Oświadczenie o zgodności z FCC: Zanim rozpoczniesz: Drogi użytkowniku, dziękujemy za zakup tego produktu. Poświęciliśmy wiele czasu i wysiłków na rozwój tego produktu i mamy nadzieję, że będzie on służył bezawaryjnie przez wiele lat.

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MAWOS Sp. z o.o. 92-614 Łódź ul. Rokicińska 299/301 tel. (+48 42) 689 24 00 fax (+48 42) 689 24 01 e-mail: info@mawos.com.pl Internet: www.mawos.com.pl MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo