Qualiac Sales. w czasie rzeczywistym współczynników rentowności biznesu. Niemiec. WIELOWALUTOWOŚĆ WIELOZAKŁADAWOŚĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Qualiac Sales. w czasie rzeczywistym współczynników rentowności biznesu. Niemiec. WIELOWALUTOWOŚĆ WIELOZAKŁADAWOŚĆ"

Transkrypt

1 Qualiac Sales Qualiac Sales jest najlepszym rozwiązaniem służącym do szybkiego, skalowanego wdrożenia o szerokim zasięgu, w celu sprostania wielokanałowym potrzebom Twojej firmy. W pełni zintegrowany z pozostałymi modułami Qualiac ERP, koordynuje procesy prognozowania, planowania produkcji i logistyki, jak również daje możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym współczynników rentowności biznesu. Qualiac Sales daje możliwość elastycznej konfiguracji, co zapewni najwyższy poziom dostosowania do potrzeb Waszej organizacji. Jasno zdefiniowane, ekspansywne struktury Klientów, środków oraz cen dają możliwość tworzenia efektywnych strategii cenowych. Qualiac Sales umożliwia dokładne kontrolowanie firmy przy użyciu wielu edytowalnych raportów i tabel. Szybki proces wdrożenia Qualiac Sales dla zespołów handlowych zapewniony przez kompletne funkcjonalności oraz możliwości pełnej customizacji. Zarządza działaniami sprzedażowymi. Osiąga wysoki poziom elastyczności działania poprzez wdrażanie skalowanych produktów oraz zmiennych konfiguracji. Podnosi efektywność i responsywność. Rozwija się, wraz ze wzrostem biznesu. Pilotuje i doskonali proces sprzedaży. Monitoruje dane sprzedażowe w czasie rzeczywistym za pomocą szeregu wartościowych funkcjonalności. RÓŻNE JĘZYKI I PRZEPISY PRAWNE Zwiększa efektywność i produktywność zespołów handlowych. Rozwiązania dla: USA, Kanady, Francji, Anglii, Hiszpanii, Szwajcarii, Polski, Belgii, Portugalii, Włoch, Niemiec. Podnosi jakość obsługi klientów. WIELOWALUTOWOŚĆ WIELOZAKŁADAWOŚĆ Wsparcie wielu trybów wymiany walut. Zarządzaj wieloma spółkami, podmiotami oraz lokalizacjami. Powiązanie prawidłowej metody wymiany z pojedynczymi aktywnościami. Zarządzaj ustawieniami w trybie scentralizowanym lub rozdzielonym. Łatwość prezentacji danych w różnych walutach: waluta Klienta, waluta referencyjna, waluta, w której odbywa się proces raportowania. Umożliwia analizy wyników dla wielu podmiotów. Automatyczne generowanie wariantów wymiany. RÓŻNE KANAŁY SPRZEDAŻY Dzięki wykorzystaniu oryginalnych pomysłów, takich jak klasyfikacja zamówień oraz szeroki rejestr procesów, Qualiac Sales dopasowuje się do specyfiki procesów sprzedażowych w firmie. 1/6

2 LOGISTYKA KLIENCI Zdefiniowanie domyślnego adresu dostaw dla klienta. Akceptacja lub odrzucenie opcji częściowych dostaw. Możliwość holistycznego spojrzenia na klientów (wartości sprzedaży, oczekujące zamówienia, bilans księgowy, limity kredytowe). Dostarczanie dokumentów przewozowych, jeśli są wymagane przez Klienta. Zarządzanie dostawami pośrednimi oraz alokacja zapasów. Domyślne ustawienia preferowane: przewoźnik, rodzaj transportu, warunki i terminy odbioru. Zarządzanie procesem ATP (alokacja, kompletacja, przydatność partii). FAKTUROWANIE Wsparcie okresowego fakturowania. Obsługa różnych form płatności (czeki, przelewy i inne). IDENTYFIKACJA Drukowanie wielu kopii preferowanej przez klienta. Definiowanie w pełni konfigurowalnych kodów klientów. faktur w walucie Użycie różnych stawek podatkowych oraz terminów w procesie fakturowania. Pełne wykorzystanie możliwości jakie daje grupowanie klientów, z wykorzystaniem unikalnych rozwiązań Qualiac ERP oraz wykorzystaniu koncepcji kontrahentów (podmiotów zewnętrznych). ELEMENTY Referencje dla klientów od podmiotów zewnętrznych, odrębne dla różnych lokalizacji. Definiowanie typów adresów (zamówienie, dostawa, fakturowanie oraz płatności). Bezpośrednia połączenie ze stroną internetową klienta. Zarządzanie bazą kontaktów (stanowisko, adres, itp.). Różne stawki podatkowe dla klientów (standardowe stawki, stawki obniżone, zwolnienia z podatku itp.). Przyporządkowywanie do domyślnych rachunków A/R account zgodnie z pozycjami podatkowymi. Możliwość powiązania dowolnie dużej liczby kont bankowych z klientem. IDENTYFIKACJA Pełna konfigurowalność pozycji. FOLLOW-UP Zarządzanie relacjami z klientem przy wykorzystaniu wielu wskaźników (branża, obszar, pracownik sprzedaży, częstość wizyt itp.). kodów poszczególnych Powiązanie rachunku i segmentu centrum kosztowego z pozycjami kosztowymi. Raportowanie sprzedaży w wybranym okresie. Zarządzanie wieloma jednostkami: zamawiający, dostawca, fakturujący, magazyn. Ocena klienta na podstawie wielkości sprzedaży, możliwość określania ratingów i limitów kredytowych. Powiązanie pozycji na liście sprzedaży z odpowiadającymi im pozycjami na liście zapasów. Zarządzanie kodami EAN, UCD i ITF, drukowanie barkodów. Określanie cen na bazie grupy cenowej, do której przyporządkowano klienta, oraz przyjętego planu opłat i zniżek. Określanie wag netto i brutto oraz wolumenów. Zarządzanie procesem decyzyjnym. 2/6

3 PAKIET Wielopoziomowa struktura składników i komponentów. Automatyczne przyporządkowanie komponentów do odpowiednich linii zamówień klientów. Nadanie wartości komponentowi na bazie zdefiniowanych cenników. Monitorowanie stanu zapasów u klienta. Raportowanie z oznaczeniem ceny sumarycznej. OPISY SZCZEGÓŁOWE Nieograniczone możliwości opisu przy użyciu tekstu i atrybutów. Strukturyzowane, w pełni konfigurowalne dodatkowe właściwości. KSIĘGOWANIE Domyślne numery rachunków, centra kosztów i nagłówki (możliwe ustawienie wyjątków od reguł). Propozycje stawek podatkowych. Zarządzanie poprzez grupowanie w kategorie. USTAWIENIA POZYCJI/KLIENTÓW Definiowanie opisu przedmiotu przez klienta. Prośby o wystawienie referencji przez klienta podczas składania zamówienia (4 dostępne referencje). Proponowanie standardu wolumenu na podstawie danych historycznych. KONTROLING I RAPORTOWANIE Szeroki zakres analiz sprzedażowych pod kątem: wartości sprzedaży, wolumenów w danym okresie (w pełni konfigurowalne). WARUNKI HANDLOWE Możliwość wprowadzania okresowych promocji w postaci prezentów, zwiększenia ilości towaru w stałej cenie i promocji cenowych dla wybranych grup klientów, z opcją zarządzania priorytetami. Zarządzanie rabatami przy końcówkach zapasów, warunkami kredytowania, rabatowania i zniżek. Zarządzanie rabatami (model kaskadowy). Zarządzanie etapami procesu sprzedaży (szeroki wybór atrybutów przyporządkowanych jednostkom po stronie klienta). Możliwość definiowania etapów i uprawnień. Możliwość udzielania rabatu w powiązaniu z wolumenami zamówień, dostaw oraz ilościami towaru na fakturze. Wprowadzenie punktacji w programie lojalnościowym, wymienialnej na prezenty i kredyty. Generowanie dodatkowych opisów faktur (dostawa, rabat, uwagi, warunki płatności itp.). Definiowanie reguł, wybór optymalnych stawek. Zarządzanie wyjątkami od reguł rabatowych. ZESPÓŁ SPRZEDAŻY STRATEGIA CENOWA PRICING Zarządzanie cenami brutto i z uwzględnieniem obciążeń podatkowych. Możliwość definiowania różnych cen. Powiązanie cen z grupami Klientów. Nieograniczone możliwości archiwizacji cen w celu umożliwienia późniejszych analiz zmian cen. Zapytania i raporty odstępstw od reguł w cennikach (dla grupy klientów oraz grupy produktów). Automatyczne generowanie nowych cen na podstawie bieżących cen i przyjętych reguł budowania cenników. Import nowych cen z arkuszy zewnętrznych. Hierarchiczne struktury sprzedaży z podziałem na obszary i zespoły handlowe. Edytowalne analizy tworzone pod kątem osiągania celów budżetowych. Automatyczna alokacja osoby odpowiedzialnej do zamówienia, z uwzględnieniem hierarchii bazującej na sprzedawanych towarach, produktach i usługach. Zarządzanie rolami i alokacja premii. Wyliczanie wynagrodzeń. Mierzenie wyników (analizy sprzedaży w czasie rzeczywistym, monitorowanie wykonania celów biznesowych). 3/6

4 ZAMÓWIENIA KLIENTÓW Zarządzanie procesami poprzez kategoryzację: - Definiowanie działań w ramach poszczególnych strumieni (utworzony, dostarczony, zafaktu rowany itp.), - Dopasowanie reguł i praw dostępu do poziomu użytkownika. Monitoring procesu sprzedaży krok po kroku. WZORY ZAMÓWIEŃ Możliwość kopiowana zamówień w celu optymalizacji procesów obsługi. Optymalizowanie danych z użyciem masowych importów. Rezerwacja zapasów z określeniem dat. Analiza zamówień Klienta w danym okresie, sortowana według ilości towaru lub wartości sprzedaży. KLAUZULE DODATKOWE Monitoring dodatkowych klauzul i warunków. Możliwość ustawienia miejsc odbioru i dostawy towaru bezpośrednio po wprowadzeniu zamówienia. Raportowanie zamówień klientów z uwzględnieniem dodatkowych klauzul lub bez ich uwględniania. Zarządzanie rabatami i warunkami umów handlowych. Kontrola ilościowa i zakresu cen towarów. Definiowanie i archiwizacja wyników pracy przedstawicieli handlowych, pracowników wsparcia technicznego oraz kierowników ds. finansowych. ZWROTY Łatwe definiowanie różnego rodzaju zwrotów: towar niedostarczony, niesprzedany, gwarancje (poprzez dedykowane okno), rozbieżności cenowe, inne sytuacje sporne. Możliwość wykorzystania bibliotek słownikowych. Automatyczne generowanie zamówień klientów na podstawie danych ilościowych towaru. Możliwość wprowadzenia zwrotu powiązanego (lub nie) z: historią transakcji, z ceną oryginalną lub nową wymuszoną przez klienta, do pierwotnej lub nowej lokalizacji. Zarządzanie sprzedażą gotówkową. Możliwość zamrożenia realizacji zamówienia na podstawie limitu kredytowego, ratingu lub indywidualnej oceny. Przyspieszenie dostawy zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Monitorowanie wszystkich działań mających przyporządkowaną datę oraz identyfikator użytkownika. Dane mogą być archiwizowane. PODPISY Elastyczność w definiowaniu procesów akceptacji. Możliwość czasowego delegowania uprawnień. Prezentacja cen netto w trakcie procesowania zamówień. Możliwość zablokowania określonych rabatów w każdej linii oferty/zamówienia. Możliwość stworzenia hierarchii podpisów. Archiwizacja dokumentów podpisanych przez użytkownika z oznaczeniem daty akceptacji. Wyświetlenie zamówień w realizacji, w celu uniknięcia duplikatów. Propozycja zamienników w przypadku niskiego stanu zapasów. Cross selling: automatyczna propozycja sprzedaży dodatkowych produktów powiązanych z produktem wybranym przez klienta. 4/6

5 KONTRAKTY Zarządzanie kontraktami, powiązaniami i umowami. Zarządzanie stawkami i specjalnymi warunkami kontraktów. Monitoring prognoz, archiwalnych i aktualnych, na podstawie danych ilościowych i wartości księgowych. LOGISTYKA Umowy handlowe z uwzględnieniem podziału na grupy Klientów oraz grupy produktów. Możliwość zamrożenia realizacji zamówienia w przypadku przekroczenia warunków brzegowych. DOSTAWY Automatyczne lub ręczne ustalanie wolumenów. Nadawanie priorytetów dostawom. Łatwe i intuicyjne przygotowanie do transportu. Możliwość sprawdzenia alokacji zapasów i status zamówienia online. LICENCJONOWANIE Alokacja zapasów na podstawie procedur uwzględniających dostawy priorytetowe oraz stany magazynowe. Licencje okresowe/czasowe. Zarządzanie zapasami metodą ATP (Available To Promise): danego portfela, nadawanie priorytetów i optymalizacja na podstawie przyjętego zestawu wskaźników, np. oczekiwany termin dostawy lub priorytety klienta. Określenie terminu przypomnienia o kończącym się abonamencie, zarządzanie przypadkami odnowień. Monitorowanie i analiza przypadków rezygnacji z usług. Naliczanie odsetek. Możliwość ustanowienia wyjątków w ATP oraz ręcznego tworzenia list zamówień. Możliwość przesłania faktury po dostawie towaru. Zarządzanie automatycznymi zamiennikami. Różne metody fakturowania: okresowe, zgodne z wcześniej zdefiniowanym schematem. Zarządzanie limitami ilościowymi ustanowionymi automatycznie lub ręcznie. Deduplikacja powtarzających się subskrypcji. Monitorowanie zapytań ofertowych oraz zamówień, których warunki odbiegają od przyjętych reguł. Zarządzanie numeracją czasopism i gazet (branża medialna). Zarządzanie z uwzględnieniem wartości oraz ilości (netto, brutto, aktualne i planowane). Definiowanie okresów: tygodniowy, miesięczny, kwartalny, roczny itp. Automatyczne wyliczanie wartości kontraktu na bazie rocznej. PODPISY Możliwość monitorowania dostaw i płatności w dowolnym momencie. Zarządzanie przewoźnikami, różnymi rodzajami transportu, warunkami dostaw, listami przewozowymi. Możliwość przesłania faktury z dostawą towaru. Możliwość kopiowania subskrypcji. Wyliczanie kosztów transportu na podstawie: wagi, wymiarów, liczby przesyłek i lokalizacji docelowej. Zarządzanie aktualizacjami hurtowymi. 5/6

6 Konkurencyjne oferty usług transportowych w przypadku identycznych kryteriów. Możliwość generowania zamówienia na usługę oraz zaliczkowania. Analiza wolumenów sprzedaży w podziale na: formę transportu, przewoźnika, klienta, usługę. Podejmowanie decyzji: zintegrowane z COGNOS lub BusinessObjects, umożliwiające wielopoziomowe analizy sprzedaży. Przesyłanie danych w czasie rzeczywistym ( , telefon komórkowy, tabele statystyczne), monitorowanie opóźnień w dostawach oraz zamówień priorytetowych. PAKOWANIE Łatwa rejestracja opakowań. Opis paczek parametry: wielkość i waga. Zarządzanie i przyjmowanie zleceń z poziomu ekranu konsoli. HANDEL MIĘDZYNARODOWY DOKUMENTY EKSPORTOWE Raportowanie dokumentów eksportowych: deklaracje, instrukcje bankowe, instrukcje dla przewoźników, deklaracja towarów niebezpiecznych, deklaracja wymiany towarowej, dokumentacja przewozowa i certyfikaty ubezpieczeniowe. RAPORTOWANIE I ANALIZY Zarządzanie kodami UNO. STATYSTYKI POWIĄZANIE KSIĘGOWOŚCI I ZAPASÓW Kontrola poziomu wykonania celów sprzedażowych w czasie rzeczywistym, w trybie ciągłym. Możliwości tworzenia zestawień: planowanie vs. aktualne wykonanie, z możliwością wykorzystania reguł do obliczania parametrów wzrostu i marż. Automatyczne wyświetlanie: Analizy branżowe, sektorowe, wyników zespołów handlowych. Analizy niezafakturowanych należności. Przydziału do poszczególnych rachunki kosztowe i podatkowe. Statystyki raportowania z możliwością wyboru i agregacji ponad 100 parametrów i kryteriów. Konsolidacja danych księgowych, wyliczanie kosztów utrzymania. Ustalanie celów dla każdego przedstawiciela handlowego, grupy produktów, grupy klientów, okresu, obszaru itp. Zobowiązania, niefakturowane kredyty, obroty wewnątrz firmy. import danych w należności, Automatyczne usunięcie zobowiązań i niefakturowanych należności w przypadku anulowanych zamówień lub po wystawieniu faktury. Analizy sprzedaży okresowe i wolumenowe. Integracja danych ze źródeł zewnętrznych. Wtyczki Excel rzeczywistym. rachunków, czasie Zarządzanie wyjątkami na rachunkach. Zarządzanie czasem pracy. Automatyczna generacja i konwersja zmiennych. Księgowanie spreadów. STATYSTYKI Interaktywne konta kredytów i faktur. Zarządzanie windykacją i wezwaniami do zapłaty: Potwierdzenia zamówień, pro-forma, fakturowanie (z automatycznym powiązaniem z Qualiac Electronic Document Management), raportowanie zapotrzebowań, potwierdzeń wysyłki, dokumentów przewozowych i warunków transakcji handlowych. Harmonogram windykacji należności. Raportowanie windykowanych faktur. 6/6

Qualiac Production CERTYFIKOWANE ROZWIĄZANIE ERGONOMIA PRODUKCJA WIELOKANAŁOWA

Qualiac Production CERTYFIKOWANE ROZWIĄZANIE ERGONOMIA PRODUKCJA WIELOKANAŁOWA Qualiac Production Qualiac Production jest modułem Qualiac ERP, przeznaczonym do zarządzania procesami produkcji. Jest zintegrowanym narzędziem do zarządzania wszelkimi zakładami produkcyjnymi oraz magazynami

Bardziej szczegółowo

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 Spis treści Sage ERP X3 wersja 7 - możliwości rozwiązania 1.0 Finanse 3 2.0 Środki trwałe 13 3.0 Sprzedaż 17 4.0 Obsługa Klienta 25

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Quatra Max. to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie rozproszoną strukturą oraz procesami biznesowymi dużej firmy.

Quatra Max. to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie rozproszoną strukturą oraz procesami biznesowymi dużej firmy. Quatra Max to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie rozproszoną strukturą oraz procesami biznesowymi dużej firmy. Co zyskasz, wybierając Quatra Max? Rozwiązanie dostosowane do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN 2 Wstęp Pewność jutra CDN XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP BUSINESS INTELLIGENCE AUTOMATYZACJA INTEGRACJA DANYCH Wstęp Pewność jutra CDN XL

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? i m p u l s p o w e r p r o j e c t to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. Architektura systemu umożliwia sprawne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

rodzaj 1. Ogólne 1.2 System operacyjny 1.3 System bazodanowy 1.4 Elastyczność 1.5 Język 1.5.1 1.6 Raporty 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 Obsługa wielu okien

rodzaj 1. Ogólne 1.2 System operacyjny 1.3 System bazodanowy 1.4 Elastyczność 1.5 Język 1.5.1 1.6 Raporty 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 Obsługa wielu okien Lp rodzaj 1. Ogólne 1.2 System operacyjny 1.3 System bazodanowy 1.4 Elastyczność 1.5 Język 1.5.1 1.6 Raporty 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 Obsługa wielu okien 1.8 Integralność 1.8.1 1.9 Obsługa makra 1.10 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

banking, insurance & capital markets System obsługi faktoringu Comarch Factoring 2.0

banking, insurance & capital markets System obsługi faktoringu Comarch Factoring 2.0 banking, insurance & capital markets System obsługi faktoringu Comarch Factoring 2.0 Banking, Insurance and Capital Markets 2 Najwyższa jakość obsługi faktoringu Na najwyższą na rynku najwyższą jakość

Bardziej szczegółowo