AUTOMATYZACJA FAKTUR ZAAwAnsOwAnE FUnKCJOnAlnOśCi ZApEwniAJą przejrzystość i KOnTROlę w ZłOżOnYM procesie ZARZądZAniA płatnościami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUTOMATYZACJA FAKTUR ZAAwAnsOwAnE FUnKCJOnAlnOśCi ZApEwniAJą przejrzystość i KOnTROlę w ZłOżOnYM procesie ZARZądZAniA płatnościami"

Transkrypt

1 AUTOMATYZACJA FAKTUR ZaawansowanE funkcjonalności zapewniają przejrzystość i kontrolę w złożonym procesie Zarządzania Płatnościami Czy chcesz korzystać z zalet pełnej automatyzacji przetwarzania faktur w złożonym procesie Zarządzania Płatnościami? Czy szukasz sposobów zwiększenia przejrzystości i kontroli na wszystkich poziomach organizacji? Czy stawiasz złożone wymagania w odniesieniu do uzgadniania faktur z zamówieniami, potwierdzeniami odbioru towaru i innymi dokumentami? Mamy dla Ciebie rozwiązanie.

2 automatyzacja faktur System do automatycznego obiegu, akceptacji i księgowania faktur Automatyzacja Faktur jeden z pakietów służących do automatyzacji Zarządzania Płatnościami oferowanych przez RR Donnelley w oparciu o rozwiązania partnera technologicznego firmy Basware umożliwia firmom z całego świata szybko osiągnąć korzyści. Wiodąca pozycja naszej firmy na rynku i wiedza specjalistyczna umożliwia nam proponowanie innowacyjnego, intuicyjnego rozwiązania, które pozwala użytkownikowi szybko wdrożyć najlepsze praktyki biznesowe stosowane przez tysiące firm. Automatyzacja Faktur posiada rozbudowane i nowoczesne funkcjonalności, takie jak pełna obsługa e-faktur, oraz mobilny dostęp. Dzięki rozwiązaniu Automatyzacja Faktur znajdującemu się w ofercie RR Donnelley firmy zyskują przejrzystość i kontrolę elementy konieczne, by móc odnosić korzyści ze skutecznego procesu Zarządzania Płatnościami. 2 RRDgds.PL Automatyzacja faktur

3 1.0 / Zaawansowane opcje identyfikacji faktur + niezakłócony obieg dokumentów = prostota w złożonym środowisku Zaawansowane procesy obiegu dokumentów oraz opcje ich identyfikacji dostępne w systemie Automatyzacja Faktur umożliwiają obsługę nawet najbardziej złożonych scenariuszy Zarządzania Płatnościami. Aplikacja pozwala na automatyzację wszystkich czynności związanych z obsługą faktur oraz integruje się z innymi systemami IT. Jest rozwiązaniem wielowalutowym i wielojęzycznym, spełniającym jednocześnie wymogi podatkowe i prawne. Automatyzacja Faktur automatycznie kojarzy (matching) faktury z zamówieniami, umowami, potwierdzeniami odbioru towaru czy wcześniej zdefiniowanymi planami płatności, umożliwiając tym samym błyskawiczne przetwarzanie napływających faktur i ich księgowanie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, system przewiduje tzw. obsługę wyjątków, czyli automatyczne przekazanie przypadku do rozstrzygnięcia przez odpowiednią osobę. Po zatwierdzeniu faktury są przekazywane do systemu finansowego lub do systemu ERP a nawet do wielu systemów klasy ERP w celu dokonania płatności. Oferowane przez nas, wysoce konfigurowalne rozwiązanie zapewnia niezbędną elastyczność i pozwala na stosowanie najlepszych praktyk. Możliwe jest również opracowywanie własnych reguł i procesów odzwierciedlających unikalne wymagania przedsiębiorstwa. Księga główna Zobowiązania Zapłata 3

4 2.0 / Przejrzystość + kontrola = skuteczne zarządzanie przepływami pieniężnymi i zgodność z wymogami prawnymi Światowej klasy rozwiązanie znajdujące się w ofercie RR Donnelley pozwala na obniżenie kosztów, podniesienie wydajności pracy oraz zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi, ale także usprawnia proces zarządzania przepływami pieniężnymi, wydatkami i kapitałem obrotowym. Użytkownik ma wgląd w czasie rzeczywistym w status i historię każdej faktury, zyskując tym samym pełną kontrolę nad płatnościami wyeliminowane zostają przypadki przeoczenia faktury czy konieczność płacenia odsetek za zwłokę. Można wówczas dokładniej prognozować i skuteczniej zarządzać kapitałem obrotowym i przepływami pieniężnymi, korzystać z rabatów za przedterminowe regulowanie należności i optymalizować terminarz płatności. System daje pełną kontrolę nad całym procesem Zarządzania Płatnościami poprzez zastosowanie zautomatyzowanych reguł i uprawnień przypisanych do funkcji uczestników procesu. Pozwala to zdefiniować prawa dostępu i możliwość wykonywania określonych czynności przez poszczególnych użytkowników. Automatyzacja Faktur zapewnienia zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, SOX, pakietem Basel III i innymi regulacjami. Przykładowe korzyści z wdrożenia Automatyzacji Faktur w wybranych firmach: D Automatyczne przetwarzanie 93% faktur D Zwrot z inwestycji w ciągu pierwszego roku na poziomie ponad 130% (obniżenie kosztów plus redukcja personelu zajmującego się obsługą płatności o 50%) D Przejście na przyjmowanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej D Zmniejszenie bazy dostawców o 50% D Obniżenie całkowitych kosztów związanych z obsługą faktur o 60% D Płatność 85% faktur w ciągu 7-10 dni korzystanie z rabatów za przedterminowe uregulowanie należności D Znaczne zwiększenie liczby przetwarzanych faktur bez zatrudniania nowych pracowników D Dostęp do systemu przez klienta mobilnego przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu Dodatkowo przyjmując od dostawców e-faktury firmy zyskują: D Skrócenie czasu przetwarzania faktur o 5-30 dni D Korzystanie z dodatkowych rabatów w przypadku 50% faktur D Obniżenie kosztów średnio nawet o 5-6% D Obniżenie kosztu przetwarzania faktur o 90% D Zmniejszenie wydruków o 90% 4 RRDgds.PL Automatyzacja faktur

5 Automatyzacja Faktur zapewnia organizacjom o złożonych potrzebach szybkość, przejrzystość i wydajność oraz redukcję kosztów. Czynniki te decydują o sprawnym przebiegu procesu Zarządzania Płatnościami. Opcje automatycznego przetwarzania dokumentów, wysoka trafność ich identyfikacji i zaawansowana struktura procesów skutkują pełną przejrzystością i kontrolą danych, a także przekładają się na duże oszczędności. 3.0 / Zaawansowane opcje systemu zapewniają pełną kontrolę nad procesem i jego zgodność z wymogami nawet w najbardziej złożonych środowiskach D Moduł Matching zapewnia automatyczne przetwarzanie faktur i zmniejsza liczbę błędów D Elastyczne opcje identyfikacji dokumentów, w tym łączenie faktury z zamówieniem/ potwierdzeniem odbioru towaru w sposób zgodny z założeniami określonymi w planie płatności D Pełna przejrzystość zapewnia skuteczniejsze zarządzanie D System umożliwia kontrolę dostawców, jednostek organizacyjnych, MPK, osób zatwierdzających transakcje i innych uczestników procesu D System zapewnia zachowanie pełnej zgodności z procedurami obowiązującymi w firmie oraz regulacjami takimi jak SOX, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, pakiet Basel III czy EuroSOX D Ustanowienie złożonych struktur organizacyjnych i zarządzanie nimi D Kontrola nad użytkownikami oraz ich uprawnieniami, funkcjami, limitami zatwierdzanych transakcji i dostępem do różnych etapów procesu D Ograniczenie pola do nadużyć przez automatyzację procedur i wprowadzenie podziału obowiązków D Zarządzanie profilami pracowników w celu automatyzacji eskalacji i zapewnienia pomocniczego przepływu dokumentów między osobami zatwierdzającymi D Pełna terminowość realizacji procesu z automatyczną wysyłką powiadomień do osób zatwierdzających 5

6 4.0 / Dostępność podglądu i analiz wykonywanych w czasie rzeczywistym ułatwia podejmowanie decyzji finansowych D Użytkownik zyskuje pełen podgląd i kontrolę procesu dzięki dostępowi do wyników analiz z poziomu pulpitu nawigacyjnego D Skuteczne zarządzanie strategiami dotyczącymi realizacji płatności z uwzględnieniem terminarza płatności i warunków płatności określonych przez dostawcę D Znaczna redukcja kosztów oraz możliwość korzystania z dodatkowych rabatów D Dzięki skróceniu czasu obiegu faktur możliwe jest przedterminowe regulowanie należności D Sprawny obieg faktur umożliwia finansowanie i faktoring płatności oraz inne opcje finansowania łańcucha dostaw D Bezpośredni dostęp do każdej faktury i pełnej historii faktur z funkcjonalnością wyszukiwania w oparciu o dowolne kryterium i możliwością zwiększania szczegółowości wyświetlanych informacji D Skuteczne zarządzanie przepływami pieniężnymi, kapitałem obrotowym i wydatkami, zwiększenie trafności prognoz 5.0 / Szybka i łatwa integracja systemów, funkcji i partnerów handlowych Ł A T W A INTEGRACJA SZYBKIE WDROŻENIE D Łatwość obsługi, dostępność rozwiązania w formie usługi SaaS bądź przez zakup licencji i instalację oprogramowania D Możliwość importu użytkowników, hierarchii organizacyjnej, limitów zatwierdzanych transakcji itp. bezpośrednio do systemu D Szybka integracja i skonsolidowany podgląd danych przez zestandaryzowane interfejsy z najczęściej stosowanymi systemami ERP D Przesyłanie danych partiami do systemu ERP lub ich aktualizacja na bieżąco w czasie rzeczywistym w zależności od potrzeb użytkownika D Zatwierdzenie dokumentów w dowolnym miejscu i czasie przez dowolne urządzenie mobilne lub tablet 6 RRDgds.PL Automatyzacja faktur

7 POPRAWA WYDAJNOŚCI OBNIŻENIE KOSZTÓW 6.0 / Natychmiastowa eliminacja obiegu dokumentów papierowych z procesu Zarządzania Płatnościami D Program jest przygotowany do przyjmowania e-faktur bez konieczności dodatkowych konfiguracji D Usługa RR Donnelley - Digitalizacja Faktur uzupełnia system obsługi e-faktur przez sprawne i efektywne kosztowo przetwarzanie faktur papierowych D Portal Dostawców umożliwia najmniejszym dostawcom przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Usługi RR Donnelley Digitalizacja Faktur (skanowanie i pozyskiwanie danych) Archiwa Elektroniczne Faktur Systemy obiegu faktur Smart Invoice Opcje dostawy Oprogramowanie jako usługa SaaS Instalacja u klienta Zautomatyzuj Zarządzanie Płatnościami w taki sposób, który jest dla Ciebie najlepszy możliwość wyboru opcji w zależności od potrzeb klienta. Pakiet Smart Invoice jest idealny dla organizacji poszukujących najwyższej jakości rozwiązań w zakresie przetwarzania faktur, wysokiej użyteczności i szybkiego zwrotu z inwestycji. Pakiet Automatyzacja Faktur oferuje zaawansowane funkcje potrzebne większym organizacjom w celu automatyzacji najbardziej złożonych środowisk Zarządzania Płatnościami. Od Zamówienia do Płatności Kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji faktur i zarządzania zakupami. Usprawnia, optymalizuje i przyspiesza proces zarządzania zobowiązaniami, umożliwia wgląd w czasie rzeczywistym w przepływy pieniężne oraz aktywne zarządzanie kapitałem obrotowym. Udoskonalanie procesów związanych z zakupami i fakturowaniem owocuje poprawą relacji z dostawcami i klientami, a także lepszymi wynikami finansowymi. 7

8 RR Donnelley dostarcza systemy i usługi w zakresie zarządzania fakturami, zamówieniami i dokumentami biorącymi udział w procesach biznesowych. Pomagamy efektywnie zarządzać firmą świadcząc usługi wdrażania dokumentów elektronicznych oraz oprogramowania dla biznesu, włączając w to digitalizację, archiwizację, obiegi dokumentów oraz systemy Zarządzania Treścią w Przedsiębiorstwie ECM. RR Donnelley jest autoryzowanym partnerem firmy Basware w Polsce. RR Donnelley Polska należy do założonej ponad 148 lat temu grupy RR Donnelley, która zatrudnia ponad pracowników w ponad 600 biurach na całym świecie. Basware to światowy lider w dziedzinie rozwiązań typu Purchase-to-Pay. Liczba użytkowników rozwiązań Basware przekracza już osób w ponad 60 krajach. Rozwiązania zaprojektowane są w sposób optymalnie odpowiadający potrzebom zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i firm o zasięgu globalnym. RR Donnelley Al. Jerozolimskie 56C Warszawa Tel Ref: RRD/WP/BS/01/0911. Copyright 2011 R.R. Donnelley & Sons Company. All rights reserved.

od Zamówienia do Płatności

od Zamówienia do Płatności od Zamówienia do Płatności AUTOMATYZACJA FAKTUR I ZAMÓWIEŃ Księga główna Zobowiązania Zapłata O nas RR Donnelley jest światowym liderem w dostarczaniu outsourcingowych usług biznesowych. Od 148 lat wspomagamy

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

ORACLE isupplier PORTAL

ORACLE isupplier PORTAL ORACLE isupplier PORTAL Oracle isupplier Portal to aplikacja ułatwiająca współpracę, która umożliwia przejrzystą i usystematyzowaną wymianę transakcji między nabywcą a dostawcami w bezpiecznym, samoobsługowym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

OPIS OPROGRAMOWANIA ORACLE ZAKUPY

OPIS OPROGRAMOWANIA ORACLE ZAKUPY ORACLE ZAKUPY Aplikacja Oracle Zakupy wspomaga proces bezpośredniego i pośredniego zaopatrzenia z wykorzystaniem przepływu pracy. Umożliwia szybkie i wydajne przetwarzanie zapotrzebowań, zamówień zakupu,

Bardziej szczegółowo

rozwiązania eprocurement Najlepsze w branży

rozwiązania eprocurement Najlepsze w branży Najlepsze w branży rozwiązania eprocurement Od katalogu Punchout po wyjątkowe narzędzie, jakim jest ibuy optymalne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. farnell.com/eprocurement eprocurement@farnell.com

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przyspieszyć sukc es Przełącz swoje procesy na szósty bieg. Kompletne rozwiązanie do automatycznego przetwarzania faktur. >> ELO DocXtractor INVOICE

Przyspieszyć sukc es Przełącz swoje procesy na szósty bieg. Kompletne rozwiązanie do automatycznego przetwarzania faktur. >> ELO DocXtractor INVOICE >> Kompletne rozwiązanie do automatycznego przetwarzania faktur Przyspieszyć sukc es Przełącz swoje procesy na szósty bieg ELO DocXtractor to inteligentne rozwiązanie do pełnego i automatycznego przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne MSP SIMPLE. SPRINT platforma ERP dla firm z sektora MSP

systemy informatyczne MSP SIMPLE. SPRINT platforma ERP dla firm z sektora MSP systemy informatyczne MSP Spółka od ponad 24 lat działa na rynku producentów systemów informatycznych, dostarczając rozwiązania umożliwiające sprawne zarządzanie całą firmą. Specjalnie z myślą o potrzebach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

EDI PORTFOLIO PRODUKTÓW O NAS ELECTRONIC DATA INTERCHANGE PRODUKTY KLIENCI KORZYŚCI R&D

EDI PORTFOLIO PRODUKTÓW O NAS ELECTRONIC DATA INTERCHANGE PRODUKTY KLIENCI KORZYŚCI R&D PORTFOLIO PRODUKTÓW ELECTRONIC DATA INTERCHANGE O NAS O NAS SPIS TREŚCI 1 2 3 O NAS 4 5 O NAS 1 O NAS O Comarch Comarch jest producentem rozwiązań informatycznych oraz integratorem. Od 1993 Comarch pomaga

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo