Qualiac Purchasing WALUTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Qualiac Purchasing WALUTY"

Transkrypt

1 ZAKUPY Qualiac Purchasing Qualiac Purchasing jest modułem systemu Qualiac ERP, służącym do zarządzania wszystkimi procesami zakupowymi firmy (strategicznymi i pozostałymi). Pozwala na planowanie i koordynowanie procesu, począwszy od zamówienia wewnętrznego, aż do wystawienia faktury zakupowej i płatności. Daje możliwość prezentacji danych w postaci różnorodnych raportów, tabel i wykresów. Zawiera informacje na temat dostawców, terminów i jakości dostaw, zamówień w trakcie realizacji, jakości dostaw, a także warunków płatności. Dzięki temu rozwiązaniu relacje z dostawcami są bardziej stabilne. Qualiac Purchasing pomaga ograniczyć koszty oraz poprawić jakość i terminowość dostaw. Qualiac Purchasing jest najlepszym rozwiązaniem do szybkiej i skalowalnej implementacji, doskonale odpowiadającej potrzebom biznesowym każdej firmy. Elastyczność definiowania procesów zapewnia pełną zgodność z potrzebami przedsiębiorstwa. Dzięki wysokiemu poziomowi konfigurowalności Qualiac Purchasing dopasowuje się do wymagań firmy. Definiowanie funkcjonalności w ramach strategii zakupowej: zamówienie, zmiana zamówienia, konkurs ofert, wycena, zamówienie otwarte, umowy o współpracy, zlecenie zakupu. Pełna integracja z pozostałymi modułami Qualiac ERP: finanse, majątek trwały, sprzedaż, zarządzanie projektami, zapasy, produkcja oraz utrzymanie. Zarządzanie elektronicznym katalogiem dostawców. JĘZYKI/UWARUNKOWANIA PRAWNE Bezpośredni dostęp do strony internetowej dostawcy. Międzynarodowy zasięg: USA, Francja, Anglia, Hiszpania, Szwajcaria, Polska, Belgia, Portugalia, Włochy, Kanada. Modelowanie procesów zakupowych z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Poprawa jakości kontaktów z dostawcami, lepsze warunki płatności. Szybsze procesowanie faktur od dostawców, przy wykorzystaniu opcji skanowania dokumentów. Zarządzanie wskaźnikami wymiany walut. Zarządzanie i planowanie strategiczne w obszarze zakupów. Wyświetlanie wartości w różnych walutach: waluta zamówienia, waluta, w której nastąpi księgowanie, waluta na potrzeby raportowania. Generowanie przypomnień o konieczności wymiany. WIELOWYMIAROWOŚĆ Zarządzanie korporacją, firmą i jednostkową lokalizacją. Dane dotyczące wielu jednostek. Możliwość przygotowania ekstraktów i raportów wybranych jednostek (dotyczących sytuacji finansowej, położenia geograficznego, poziomu grupy itp.). Centralne zarządzanie wewnętrzne grupy. ustawieniami. WALUTY Analizy KANAŁY ZAKUPOWE Oryginalna koncepcja kolejkowania zamówień, wykorzystana w module Qualiac Purchasing, dostosowuje się do procesu zakupowego. Rejestr dostawców umożliwia monitorowanie wybranych dostawców (bieżące zamówienia, stan rozliczeń). 1/8

2 DOSTAWCY ELEMENTY SKŁADOWE Rejestr dostawców umożliwia monitorowanie wybranych dostawców (bieżące zamówienia, stan rozliczeń). IDENTYFIKACJA Pełna możliwość konfiguracji kodów dla elementów. Przydział do pozycji księgowych i kosztowych: możliwość przyporządkowania centrum kosztów lub grupy centrum kosztów do wybranych elementów. Różne instancje, takie jak zamówienia, dostawy, fakturowanie, stan magazynowy. Możliwość wykorzystania kodów wewnętrznych do rozdzielenia zarządzania stanem magazynowym i zarządzania sprzedażą. Zarządzanie kodami EAN, UCD lub ITF w kodach kreskowych. Wagi i dane ilościowe brutto i netto. Standardowe cenniki zakupowe. Zarządzanie majątkiem właściciela. IDENTYFIKACJA Możliwość pełnej konfiguracji kodów dostawców. Definiowanie dostawcy przy wykorzystaniu firm i adresów zewnętrznych. Koncepcja wykorzystania firm zewnętrznych niepowiązanych z kodem dostawcy. Różne adresy dla różnych zadań (zamówienia, dostawy, fakturowania, płatności) z historią płatności na konta w różnych bankach. Zarządzanie na poziomie grupy i podmiotów zależnych. Faktoring. Zarządzanie listą kontaktów i adresów. Definiowanie komunikatów wychodzących, z możliwością blokady wiadomości oraz udzielania ostrzeżeń. Dowolność definiowania grup dostawców pod kątem różnych wskaźników, takich jak ceny, umowy i statystyki. MONITOROWANIE DANYCH Dane biznesowe (branżowe, zarządzanie zakupami itp.) Zarządzanie bieżącymi zamówieniami poprzez model uwzględniający rating i oceny. Monitorowanie w czasie rzeczywistym zdarzeń o charakterze komercyjnym i finansowym, takich jak przetargi, zapytania ofertowe, zamówienia, sporne i faktury elektroniczne. Monitoring stanów magazynowych u dostawców w czasie rzeczywistym. Zarządzanie podatkami, w tym podatkiem dochodowym, podatkiem z tytułu użytkowania i innymi obowiązkami podatkowymi. Zarządzanie cennikami: standardowy cennik dla zakupów, cena towaru na zamówieniu, cennik u dostawcy, rabaty i zniżki itp. Zarządzanie etykietami. Zarządzanie opcjonalnymi opisami, tekstami oraz wartościami powiązanymi z możliwością drukowania na dokumentach zakupowych. Ustalanie reguł alarmowych i blokad na podstawie wskaźników takich jak: rozbieżności między zamówionymi i dostarczonymi ilościami towaru, kontrola ilości towaru na fakturze, kontrola cen na fakturze. Zarządzanie dokumentacją elektroniczną, wskaźniki techniczne, wykresy/grafiki itp. Zarządzanie schematem zamienników. Możliwość wykorzystania danych statystycznych dotyczących wielu kryteriów, przygotowanie ekstraktów i raportów, w pełni konfigurowalnych. Prognozy stanów magazynowych. 2/8

3 GRUPY ELEMENTÓW Intuicyjna, przystępna graficznie formuła grupowania elementów. Zarządzanie cenami i warunkami umów na poziomie grup elementów Powiązanie reguł grupowania: Zmiany reguł alokacji (wyliczenia MRP, towary zagubione itp.) dla grup towarów, Księgowanie i księgowanie kosztowe, Przypisanie składników majątku trwałego. Zarządzanie zniżkami na różnych etapach procesu zakupowego. Zniżki na poszczególne elementy zamówienia lub na całość zamówienia. Archiwizacja cenników. Importowanie cenników ze źródeł. KLASYFIKACJA ZAMÓWIEŃ KONFIGURACJA ELEMENTÓW Zarządzanie atrybutami i terminami ważności. Optymalizacja procesu wspólnego pakowania różnych towarów. Zarządzanie procesami podatkowymi. Zarządzanie wszelkimi kategoriami kosztów, takimi jak cła i opłaty dodatkowe. Identyfikacja po standardowym kodzie: UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code), UPC, EAN itp. Automatyczna propozycja dostawcy z możliwością wystawienia zapotrzebowania zakupowego: dla głównego i pozostałych dostawców. Zarządzanie danymi ilościowymi i jakościowymi dla zestawień towar-dostawca. Możliwość definiowania procesów i zadań w ramach procedury zakupowej, z wykorzystaniem biblioteki etapów procesu o wysokim poziomie konfigurowalności. Przykłady kategorii, które można zdefiniować: zapotrzebowanie, zapytanie ofertowe, przetarg, wycena, zamówienie, zamówienie bezpośrednio od odbiorcy, faktury itp. Przykłady procedur zakupowych: zamówienie specyfikacja faktura itd. rachunek otwarty itd. Archiwizacja cen, możliwość przygotowania analiz dla wieloletnich okresów. Zaawansowane narzędzia zarządzania cenami, z uwzględnieniem standardów cenników, elastyczność w negocjacjach cenowych na różnych etapach. Zarządzanie kalendarzem i terminami dostaw. Możliwość operowania różnymi danymi ilościowymi, takimi jak: wymagana ilość towaru, zamawiana ilość, ilość minimalna i maksymalna, wielkość standardowego zamówienia, ilość optymalna pod względem ekonomicznym itp. zamówienie wewnętrzne rozliczenie wewnętrznych itd. Zarządzanie nieograniczoną liczbą kategorii i procedur zakupowych, z możliwością automatycznej lub ręcznej numeracji. Pasek statusów pokazujący postęp realizacji zadania. Zarządzanie minimalnymi wartościami. Automatyczne tworzenie katalogów dostawców. Zarządzanie dokumentacją elektroniczną. Zarządzanie prawami podpisu oraz delegacją uprawnień do określonej sumy, projektu, działu lub usługi. Dostęp do danych na stronie www dostawcy. Możliwość zdefiniowania hierarchii uprawnień. RABATY I CENY Pomoc w wyborze oferty dostawcy oraz symulacje warunków cenowych. Zarządzanie cenami od dostawcy/grupy dostawców, od producenta w podziale na towary/grupy towarów. Możliwość konfiguracji i ustawień polityki zniżek i rabatów. Możliwość zamawiania bezpłatnych egzemplarzy towaru od dostawcy. Zarządzanie zniżkami na koniec okresu: miesięcznego, kwartalnego, rocznego itp.) Możliwość stworzenia kilku zamówień na podstawie jednego zapotrzebowania przez podział elementów i kryteriów. Istnieje również możliwość połączenia kilku zapotrzebowań w jedno zamówienie. Możliwość wystawienia faktury łącznej dla kilku zamówień. Monitorowanie reguł integracji z pozostałymi modułami Qualiac ERP, takimi jak: Finanse, Majątek Trwały, Zapasy, Utrzymanie, Produkcja, Zarządzanie Projektami oraz e-zakupy. Możliwość określenia limitu wartości zamówień dla użytkownika. 3/8

4 W PEŁNI ZORIENTOWANY NA KLIENTA, DOSTOSOWANY DO TWOJEGO BIZNESU ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI INWESTYCYJNE INTEGRACJA SKRZYNKI I TABEL PREZENTACJI Możliwość przesyłania danych na skrzynkę ową, oraz podejmowania określonych działań na podstawie wiadomości owych, na przykład: akceptacja zamówienia lub zapotrzebowania, akceptacja płatności, wstrzymanie płatności faktury. Łatwa integracja danych z firmowym intranetem oraz osobistymi tabelami wyników. Możliwość prezentacji danych zewnętrznych w tabelach raportowych i na pulpicie Qualiac. Konfiguracja kategorii i procesów powiązanych z zapotrzebowaniami na środki inwestycyjne, w tym akceptacje dla poszczególnych etapów. Automatyczne tworzenie nowych centrów kosztów lub jednostek biznesowych powiązanych z nowym połączeniem grup centrów kosztów w ramach zapotrzebowania na środki inwestycyjne. Automatyczne tworzenie prognoz linii budżetowych. Generowanie kontraktów inwestycyjnych. ZAMÓWIENIA WEWENĘTRZNE Możliwość tworzenie katalogów oraz ustanawiania uprawnień dla poszczególnych działów lub użytkowników. Kontrola w czasie rzeczywistym stanu dostępnych zapasów. Możliwość przekształcenia zlecenia wewnętrznego w zapotrzebowanie w przypadku braku odpowiedniego stanu zapasów. Zarządzanie dostawami na podstawie zlecenia wewnętrznego oraz wskaźnika procentowego stopnia realizacji zamówienia. ZAMÓWIENIA Zarządzanie zapotrzebowaniami na podstawie katalogów dostawców, katalogów wewnętrznych lub innych ofert wstawionych przez dowolnego pracownika lub użytkownika. Możliwość tworzenia jednego zapotrzebowania dla wielu dostawców. Możliwość tworzenia zapotrzebowań na bazie danych z innych modułów Qualiac, jak na przykład zmiany surowców na potrzeby produkcji, usług utrzymania oraz części zamiennych dla napraw i remontów, usługi do zarządzania projektami, zmiany zapasów. Automatyczna propozycja najlepszego dostawcy na bazie konfigurowalnych kryteriów i ratingów. Możliwość grupowania elementów wielu zapotrzebowań w ramach jednej listy, z użyciem różnych kryteriów wyszukiwania, w celu wygenerowania jednego zoptymalizowanego pod względem kosztów zamówienia. Aktualizacja w czasie rzeczywistym prognoz stanu zapasów. ZAMÓWIENIA OD DOSTAWCÓW Zarządzanie różnymi typami zamówień: zamówienie zwykłe, rachunek otwarty, zamówienia okresowe. Możliwość monitorowania pozycji najczęściej używanych w zapotrzebowaniach i zamówieniach: daty, czasy dostaw, użytkownik, etapy procesu zamówienia itp. Możliwość kontroli ilości towaru i zatwierdzonych cenników. Zniżki mogą dotyczyć wybranej linii lub całego zamówienia. Możliwość sprawdzenia adresu i daty dla każdej linii zapotrzebowania, przy wykorzystaniu wartości domyślnych zdefiniowanych przez dostawcę, jak na przykład termin dostawy. Automatyczny przydział kierownika zakupów do zamawiającego, kontaktów z dostawcą, osoby uprawnionej do akceptacji itp. Kontrola budżetowania w czasie rzeczywistym. Możliwość edycji danych zakupu dla jednostki zewnętrznej: zamówienie, dostawa, faktura i płatność na rzecz firmy zewnętrznej mogą być różne. 4/8

5 Zarządzanie faktoringiem. Zarządzanie planowaniem zapasów. Możliwość wstrzymania procesu w czasie rzeczywistym, w oparciu o limity budżetowe oraz kontrolę wykonania. Możliwość uzupełnienia zamówienia o dodatkowe pozycje. Aktualizacja stanu zapasów w czasie rzeczywistym. Zarządzanie klauzulami dodatkowymi oraz archiwizacja wcześniejszych wersji wszelkich dokumentów handlowych. Możliwość załączania dokumentów oraz wykorzystania danych w zapotrzebowaniach. Automatyczne i ręczne tworzenie zamówień kredytowych, na podstawie zmian wartości i ilości zamówień. Przesyłanie zamówień w formie elektronicznej w postaci plików PDF, raportów oraz w formacie XML. Zwiększanie produktywności poprzez użycie formatek i możliwość kopiowania wcześniejszych zamówień. Możliwość dodania opisu tekstowego do każdej linii zamówienia. FAKTURY / PARAGONY Możliwość powiązania zakupów ze składnikami majątku trwałego i sprzętu utrzymaniowego. Dokumenty potwierdzające dostawę z zaznaczeniem elementów i ilości, dla których wystąpiły różnice między zamówieniem a realnie zrealizowaną dostawą. Zarządzanie pakowaniem i wysyłką towarów. Możliwość wykorzystania podręcznych urządzeń do zapisu kodów kreskowych przesyłek. Możliwość integracji dokumentów zewnętrznych z wykorzystaniem tabel tymczasowych. Zarządzanie rozliczeniami zamówień. Zarządzanie zamówieniami, których realizacja została wstrzymana. KONKURSY OFERT Wybór dostawców i potencjalnych dostawców. Konfiguracja formatów zapytań ofertowych. Automatyczna wysyłka zapytań do wybranych dostawców. Dodawanie odpowiedzi dostawców na zapytania ofertowe, przyjęcie lub odrzucenie oferty, wygenerowanie zamówienia na bazie wybranych ofert. Archiwizacja konkursów ofert. Możliwość załączania plików w wybranych formatach (Word, Excel, pliki PDF itp.) ZWROTY I KREDYTOWANIE KONTROLA FAKTUR I PARAGONÓW Paragon może być wystawiony w powiązaniu z jednym lub większą liczbą zamówień, za wybraną ilość, wartość lub na określoną część dostawy. Zwiększenie produktywności poprzez przedstawianie propozycji wielkości i terminów zamówień na bazie wcześniejszych doświadczeń. Automatyczne paragonów. generowanie datowanych Automatyczne wyliczenia optymalnych ilości. Harmonogram realizację. zamówień oczekujących na Możliwość definiowania grup i procesów zakupowych, które umożliwiają zapisanie specyfikacji zamówienia przed lub po wystawieniu faktury. Zarządzanie zwrotami, w tym konfigurowalną listą kodów określających przyczyny zwrotu towaru. Natychmiastowe rozpoznanie ilości i specyfikacji zwracanego towaru. Kompleksowe wsparcie procesu zarządzania zwrotami towaru. Automatyczne generowanie wartości kredytów z tytułu zrealizowanych dostaw na bazie konfigurowalnych wartości, takich jak: różnica między wartością zamówienia i dostawy, zmiany cen, itp. Dostawy kredytowe wymagają autoryzacji. Stały Automatyczne generowanie debetu Automatyczne tworzenie wpisów księgowych, takich jak faktury korygujące, korekty, wpłacone zaliczki. Czasowy Wyliczenie salda Elementy do wyjaśnienia: ilość zwracana kod i przyczyna zwrotu formatka przyczyny zwrotu Zarządzanie zamiennikami. Wygenerowanie debetu 5/8

6 KONTROLA FAKTUR Kontrola faktur w powiązaniu z zamówieniem, protokołem odbioru lub oboma powyższymi. Rejestrowanie różnych kryteriów i atrybutów: data umowy, data podpisania, numer oferty, termin ważności, numer zaplanowanego i zrealizowanego zamówienia. Automatyczny lub ręczny proces kontroli faktur. Przetwarzanie elementów wielu zamówień oraz wielu protokołów odbioru. Zarządzanie procesem częściowego przyporządkowania na bazie ilości i/lub wartości. Wszystkie elementy mogą być modyfikowane, na przykład: cena, ilość, stawki podatkowe, odbiorca, centrum kosztów itp. Możliwość dodania kosztów transport do faktury lub linii na fakturze. Zarządzanie fakturami za dostawy zrealizowane po terminie pierwotnego zamówienia, wpływające na wyliczenia średniej ważonej ceny jednostkowej. Faktury mogą być przygotowane przed odbiorem towaru lub po odbiorze. Podpis elektroniczny na bazie a lub internetowych arkuszy, jak również bezpośrednio w Qualiac, różne opcje akceptacji płatności faktury zgodnie z regułami określonymi dla grup zakupowych i procesów. Zarządzanie różnymi stawkami podatkowymi oraz zwolnieniami i ulgami podatkowymi. Możliwość załączania faktur. Możliwa integracja z rozwiązaniem ReadSoft, automatyzującym proces od zakupu do płatności. Zarządzanie generatorem transakcji. Duplikaty faktur. KSIĘGOWOŚĆ I ZAPASY INTEGRACJA ZAPASÓW Aktualizacja danych ilościowych na podstawie protokołów odbiorczych i dokumentów dotyczących dostaw wewnętrznych. Aktualizacja cen z wykorzystaniem różnych metod: WAUC (Średni Ważony Koszt Jednostki Towaru), WAUC na koniec okresu, FIFO, LIFO, cena zakupu, cena na ostatniej fakturze, wartość w cenniku itp. Księgowanie kosztów dystrybucji, ubezpieczeń lub wszystkich dodatkowych, nieplanowanych kosztów związanych z realizacją zamówienia. UMOWY I KONTRAKTY Zarządzanie jednostką oraz grupami dostawców w ramach jednej umowy lub kontraktu. Termin płatności może być zdefiniowany dla całego kontraktu lub oddzielnie dla każdej linii w kontrakcie. Różne linie w zamówieniu mogą odpowiadać jednemu składnikowi lub grupie składników majątku. Zarządzanie planami i prognozami, zamówieniami zrealizowanymi i oczekującymi na realizację dla każdej linii zamówienia, z wykorzystaniem elastycznych reguł aktualizacji danych planowanych i zrealizowanych na bazie otrzymanych dokumentów. Zapis i monitorowanie zmian ilościowych na różnych etapach w procesie zakupowym, od zapotrzebowania do fakturowania. Zarządzanie numeracją przesyłek, numerami seryjnymi paczek i kodów EAN. Zintegrowana kontrola jakości: zarządzanie statusem jakości, towary podlegające kwarantannie, zwolnienie zasobów. Bezpieczne zarządzanie dokumentacją dołączoną do dostaw. Zarządzanie automatycznymi zmianami kolejkowania na podstawie różnych metod dla wybranych składników i grup składników: wyliczenia MRP, metoda towarów zagubionych, Tworzenie zamówień na bazie podpisanych umów ramowych. Załączanie dokumentów dotyczących kontraktu. Zarządzanie formatkami i opisami słownymi. Generowanie linii budżetowych w przypadku poszczególnych centrów kosztów. Zarządzanie klauzulami dodatkowymi. Zarządzanie przedłużeniami umów. formuła Wilsona (EOQWF), metoda wyliczeń trendów. Tworzenie zapotrzebowań oraz zamówień na podstawie przekroczenia granicy alarmowej niskiego stanu zapasów. Wybór najlepszego dostawcy na bazie skonfigurowanych kryteriów. Zarządzanie masowymi aktualizacjami cenników. Definiowanie etapów w procesach zakupowych dotyczących różnych typów kontraktów. 6/8

7 INTEGRACJA FINANSÓW Integracja kontrolingu budżetowego: Informacja lub blokada w czasie rzeczywistym w przypadku utworzenia zamówienia lub zapytania ofertowego. Możliwość odblokowania przypadków przekroczenia limitów budżetowych. Aktualizacja wykorzystania budżetu w czasie rzeczywistym: wstępne zobowiązania i rezerwacje, zamówienia do fakturowania, wystawianie faktur. Uzasadnienia i monitorowanie wykorzystania budżetu w module Qualiac Purchasing. Monitor umów wstępnych i zobowiązań: umowa wstępna na bazie zapytania ofertowego, zobowiązanie z tytułu zamówienia, odroczone zobowiązania, odwrócone i automatyczne obrazowanie statusów procesów zakupowych. Integracja automatycznej prezentacji i generowania pozycji i wpisów księgowych: Generowanie oraz anulowanie rozliczeń za towar, który nie został dostarczony, odroczonych zobowiązań i odsetek od zaległych zobowiązań. Automatyczne analizy portfelowe. Wpisy płatności kredytowych. Zaliczki oraz zobowiązania z tytułu płatności. Wstrzymane pozycje zakupowe. Automatyczna informacja o regulacji płatności lub wstrzymaniu z możliwością dodania opisu słownego. Automatyczna konwersja pozycji kosztowej w zamówieniu w składnik majątku trwałego oraz na odwrót. Powiązanie przedmiotu ze składnikiem majątku trwałego, z możliwością modyfikacji przy odbiorze, wystawieniu faktury, zgodnie z przyjętymi regułami. Wszelkie dane z linii w zamówieniu mogą zostać powiązanie ze składnikiem majątku trwałego. Ustawienia umożliwiają przyporządkowanie numeru seryjnego, numeru składnika majątku w ramach grupowania majątku. Zarządzanie tymczasowymi rejestrami majątku trwałego, księgowość ma jedynie możliwość walidacji tymczasowego rejestru i przekształcenia w ramach pozycji w rejestrze majątku trwałego. Pełna kontrola w przypadkach, gdy pozycje kilku faktur łączą się w ramach jednego składnika majątku trwałego, powiązanie zakupów i rejestru majątku trwałego. INTEGRACJA LEASINGU Wskazanie, na podstawie linii zamówienia oraz pozycji na potwierdzeniu odbioru, czy składnik wchodzi jako składnik majątku, czy powinien zostać stworzony arkusz składnika majątku trwałego lub leasing (leasing, leasing operacyjny, wynajem). Automatyczne tworzenie arkuszy leasingowych. Możliwość tworzenia arkuszy majątku trwałego dla składników majątku zgodnie z IAS/IFRS. Zatwierdzanie arkuszy leasingowych może być powiązane z umowami leasingowymi. ZARZĄDZANIE UTRZYMANIEM ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TRWAŁYM Zarządzanie tymczasowymi rejestrami majątku trwałego. Zarządzanie poprawkami do rozliczeń na bazie progów fiskalnych. Zarządzanie przyporządkowaniem linii zamówienia do poszczególnych składników majątku trwałego (linia zakupowa zakup 10 komputerów automatycznie generuje 10 arkuszy składników majątku trwałego). Łączenie pozycji z kilku linii zamówienia w jedną kartę składnika majątku trwałego lub przyporządkowanie do wcześniej stworzonej karty składnika majątku trwałego. Zarządzanie procesem utrzymania urządzeń oraz powiązaniem między rejestrem utrzymania sprzętu, a rejestrem majątku trwałego. Aktualizacja kosztów pracy utrzymaniowej (szacowana i realne wykonanie). 7/8

8 MONITORING I RAPORTOWANIE E-ZAOPATRZENIE Zarządzanie i monitorowanie korespondencji w zakresie opóźnionych dostaw. Zarządzanie dodatkową korespondencją przetargową, zamówieniami i zapytaniami ofertowymi. Hurtowy druk listów i raportów. WSKAŹNIKI I ANALIZY ZAKUPOWE Zintegrowane wsparcie procesu decyzyjnego: monitorowanie i analizy w czasie rzeczywistym, proces zarządzania i negocjacji. Konfiguracja limitów kosztów: od dostawcy, grupy dostawców, towaru, grupy i kategorii towarów. Liczba zamówień od dostawcy, w kategorii, grupie dostawców, liczba linii zawierających wybrany towar, grupę towarów. Konfiguracja klasyfikacji ABC dla dostawców. Konfiguracja listy Top 10 dostawców. Harmonogram dostaw w wybranym okresie. Raport opóźnień dostawcy. Zapytania i raporty w czasie rzeczywistym dla dostawców. Liczba przesłanych zapytań ofertowych, liczba zamówień, dostawca, ogólna wartość zamówień. Liczba płatności oczekujących, płatności z przyszłymi datami realizacji, płatności spornych. Konfiguracja danych jakościowych i ilościowych do określenia ratingu dostawcy. Zapytania i raporty w czasie rzeczywistym dla wybranych pozycji na liście zakupów: Cena ostatniej dostawy i wartość zgodnie z cennikiem, Ostatnie zapotrzebowanie i zamówienie, Główny dostawca/ostatni dostawca towaru, Określenie wielkości zamówienia na bazie ilości lub objętości, Ostatnie zrealizowane zamówienie, ostatnio zamawiana ilość towaru, ostatnia zafakturowana ilość towaru, liczba aktywnych dostawców i aktualnych cenników, liczba konkursów ofert w toku, liczba zapotrzebowań i zamówień. Symulacje i porównanie warunków cenowych zamówień. Publikowanie katalogów wewnętrznych i katalogów dostawców. Zarządzanie katalogami: dostęp on-line do stron internetowych dostawców (PunchOut strona internetowa będąca standardową platformą handlu elektronicznego z opcją bezpośredniej komunikacji systemu zaopatrzenia poprzez wysyłanie i odbiór plików cxml. Zwrócenie zamówienia oczekującego na realizację powoduje, że kupujący nie musi wpisywać informacji na temat produktów do swojego systemu zaopatrzenia) przed wygenerowaniem zamówienia. Pozycje pozakatalogowe. Zarządzanie przykładowymi koszykami, formatkami zapotrzebowań i zamówień. Zarządzanie nieograniczoną liczbą atrybutów dla produktu: obrazki, zdjęcia, dokumenty, linki do stron internetowych. Możliwość definiowania atrybutu jako wymaganego: na przykład adres odbioru będzie atrybutem wymaganym przy wypożyczeniu samochodu. Elastyczne zarządzanie dowolną grupą produktów: produkty podstawowe, produkty na stanie, usługi, inwestycje. W pełni zintegrowane rozwiązanie Qualiac E-Procurement umożliwia: Generowanie zapytań ofertowych i zamówień. Monitorowanie stanu koszyka zakupowego. Zarządzanie swoimi potwierdzeniami odbioru. Kontrola budżetowa w czasie rzeczywistym, zarządzanie rezerwacjami towarów. Aktualizacja stanu zapasów w czasie rzeczywistym. MONITORING I RAPORTOWANIE Zaawansowane możliwości wyszukiwania we wszystkich ekranach Qualiac. Zapisywanie i eksport do Excela jednym kliknięciem. Zintegrowane narzędzie: Qualiac Query. Powiązanie w procesie decyzyjnym: BusinessObjects, Cognos, Qualiac for Excel. 8/8

Qualiac Sales. w czasie rzeczywistym współczynników rentowności biznesu. Niemiec. WIELOWALUTOWOŚĆ WIELOZAKŁADAWOŚĆ

Qualiac Sales. w czasie rzeczywistym współczynników rentowności biznesu. Niemiec. WIELOWALUTOWOŚĆ WIELOZAKŁADAWOŚĆ Qualiac Sales Qualiac Sales jest najlepszym rozwiązaniem służącym do szybkiego, skalowanego wdrożenia o szerokim zasięgu, w celu sprostania wielokanałowym potrzebom Twojej firmy. W pełni zintegrowany z

Bardziej szczegółowo

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Qualiac Production CERTYFIKOWANE ROZWIĄZANIE ERGONOMIA PRODUKCJA WIELOKANAŁOWA

Qualiac Production CERTYFIKOWANE ROZWIĄZANIE ERGONOMIA PRODUKCJA WIELOKANAŁOWA Qualiac Production Qualiac Production jest modułem Qualiac ERP, przeznaczonym do zarządzania procesami produkcji. Jest zintegrowanym narzędziem do zarządzania wszelkimi zakładami produkcyjnymi oraz magazynami

Bardziej szczegółowo

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 Spis treści Sage ERP X3 wersja 7 - możliwości rozwiązania 1.0 Finanse 3 2.0 Środki trwałe 13 3.0 Sprzedaż 17 4.0 Obsługa Klienta 25

Bardziej szczegółowo

Qualiac Stock and Logistics

Qualiac Stock and Logistics POLSKA MAGAZYN I LOGISTYKA Qualiac Stock and Logistics Qualiac Stock and Logistics jest modułem systemu Qualiac ERP, umożliwiającym monitorowanie stanu zapasów firmy w czasie rzeczywistym. Dzięki funkcji

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? i m p u l s p o w e r p r o j e c t to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. Architektura systemu umożliwia sprawne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

rodzaj 1. Ogólne 1.2 System operacyjny 1.3 System bazodanowy 1.4 Elastyczność 1.5 Język 1.5.1 1.6 Raporty 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 Obsługa wielu okien

rodzaj 1. Ogólne 1.2 System operacyjny 1.3 System bazodanowy 1.4 Elastyczność 1.5 Język 1.5.1 1.6 Raporty 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 Obsługa wielu okien Lp rodzaj 1. Ogólne 1.2 System operacyjny 1.3 System bazodanowy 1.4 Elastyczność 1.5 Język 1.5.1 1.6 Raporty 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 Obsługa wielu okien 1.8 Integralność 1.8.1 1.9 Obsługa makra 1.10 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp...12 Wersja 9.0...12 Uwagi ogólne...12 1. Zmiany w menu...12 1.1. Moduł: Administrator...12

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania rozszerzające funkcjonalność programów InsERT

Rozwiązania rozszerzające funkcjonalność programów InsERT Jesteśmy firmą która nieustannie poszukuje nowych rozwiązań oraz sposobów wspomagania działalności i rozwoju przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów informatycznych. Oferujemy własne oprogramowanie i

Bardziej szczegółowo