Qualiac Purchasing WALUTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Qualiac Purchasing WALUTY"

Transkrypt

1 ZAKUPY Qualiac Purchasing Qualiac Purchasing jest modułem systemu Qualiac ERP, służącym do zarządzania wszystkimi procesami zakupowymi firmy (strategicznymi i pozostałymi). Pozwala na planowanie i koordynowanie procesu, począwszy od zamówienia wewnętrznego, aż do wystawienia faktury zakupowej i płatności. Daje możliwość prezentacji danych w postaci różnorodnych raportów, tabel i wykresów. Zawiera informacje na temat dostawców, terminów i jakości dostaw, zamówień w trakcie realizacji, jakości dostaw, a także warunków płatności. Dzięki temu rozwiązaniu relacje z dostawcami są bardziej stabilne. Qualiac Purchasing pomaga ograniczyć koszty oraz poprawić jakość i terminowość dostaw. Qualiac Purchasing jest najlepszym rozwiązaniem do szybkiej i skalowalnej implementacji, doskonale odpowiadającej potrzebom biznesowym każdej firmy. Elastyczność definiowania procesów zapewnia pełną zgodność z potrzebami przedsiębiorstwa. Dzięki wysokiemu poziomowi konfigurowalności Qualiac Purchasing dopasowuje się do wymagań firmy. Definiowanie funkcjonalności w ramach strategii zakupowej: zamówienie, zmiana zamówienia, konkurs ofert, wycena, zamówienie otwarte, umowy o współpracy, zlecenie zakupu. Pełna integracja z pozostałymi modułami Qualiac ERP: finanse, majątek trwały, sprzedaż, zarządzanie projektami, zapasy, produkcja oraz utrzymanie. Zarządzanie elektronicznym katalogiem dostawców. JĘZYKI/UWARUNKOWANIA PRAWNE Bezpośredni dostęp do strony internetowej dostawcy. Międzynarodowy zasięg: USA, Francja, Anglia, Hiszpania, Szwajcaria, Polska, Belgia, Portugalia, Włochy, Kanada. Modelowanie procesów zakupowych z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Poprawa jakości kontaktów z dostawcami, lepsze warunki płatności. Szybsze procesowanie faktur od dostawców, przy wykorzystaniu opcji skanowania dokumentów. Zarządzanie wskaźnikami wymiany walut. Zarządzanie i planowanie strategiczne w obszarze zakupów. Wyświetlanie wartości w różnych walutach: waluta zamówienia, waluta, w której nastąpi księgowanie, waluta na potrzeby raportowania. Generowanie przypomnień o konieczności wymiany. WIELOWYMIAROWOŚĆ Zarządzanie korporacją, firmą i jednostkową lokalizacją. Dane dotyczące wielu jednostek. Możliwość przygotowania ekstraktów i raportów wybranych jednostek (dotyczących sytuacji finansowej, położenia geograficznego, poziomu grupy itp.). Centralne zarządzanie wewnętrzne grupy. ustawieniami. WALUTY Analizy KANAŁY ZAKUPOWE Oryginalna koncepcja kolejkowania zamówień, wykorzystana w module Qualiac Purchasing, dostosowuje się do procesu zakupowego. Rejestr dostawców umożliwia monitorowanie wybranych dostawców (bieżące zamówienia, stan rozliczeń). 1/8

2 DOSTAWCY ELEMENTY SKŁADOWE Rejestr dostawców umożliwia monitorowanie wybranych dostawców (bieżące zamówienia, stan rozliczeń). IDENTYFIKACJA Pełna możliwość konfiguracji kodów dla elementów. Przydział do pozycji księgowych i kosztowych: możliwość przyporządkowania centrum kosztów lub grupy centrum kosztów do wybranych elementów. Różne instancje, takie jak zamówienia, dostawy, fakturowanie, stan magazynowy. Możliwość wykorzystania kodów wewnętrznych do rozdzielenia zarządzania stanem magazynowym i zarządzania sprzedażą. Zarządzanie kodami EAN, UCD lub ITF w kodach kreskowych. Wagi i dane ilościowe brutto i netto. Standardowe cenniki zakupowe. Zarządzanie majątkiem właściciela. IDENTYFIKACJA Możliwość pełnej konfiguracji kodów dostawców. Definiowanie dostawcy przy wykorzystaniu firm i adresów zewnętrznych. Koncepcja wykorzystania firm zewnętrznych niepowiązanych z kodem dostawcy. Różne adresy dla różnych zadań (zamówienia, dostawy, fakturowania, płatności) z historią płatności na konta w różnych bankach. Zarządzanie na poziomie grupy i podmiotów zależnych. Faktoring. Zarządzanie listą kontaktów i adresów. Definiowanie komunikatów wychodzących, z możliwością blokady wiadomości oraz udzielania ostrzeżeń. Dowolność definiowania grup dostawców pod kątem różnych wskaźników, takich jak ceny, umowy i statystyki. MONITOROWANIE DANYCH Dane biznesowe (branżowe, zarządzanie zakupami itp.) Zarządzanie bieżącymi zamówieniami poprzez model uwzględniający rating i oceny. Monitorowanie w czasie rzeczywistym zdarzeń o charakterze komercyjnym i finansowym, takich jak przetargi, zapytania ofertowe, zamówienia, sporne i faktury elektroniczne. Monitoring stanów magazynowych u dostawców w czasie rzeczywistym. Zarządzanie podatkami, w tym podatkiem dochodowym, podatkiem z tytułu użytkowania i innymi obowiązkami podatkowymi. Zarządzanie cennikami: standardowy cennik dla zakupów, cena towaru na zamówieniu, cennik u dostawcy, rabaty i zniżki itp. Zarządzanie etykietami. Zarządzanie opcjonalnymi opisami, tekstami oraz wartościami powiązanymi z możliwością drukowania na dokumentach zakupowych. Ustalanie reguł alarmowych i blokad na podstawie wskaźników takich jak: rozbieżności między zamówionymi i dostarczonymi ilościami towaru, kontrola ilości towaru na fakturze, kontrola cen na fakturze. Zarządzanie dokumentacją elektroniczną, wskaźniki techniczne, wykresy/grafiki itp. Zarządzanie schematem zamienników. Możliwość wykorzystania danych statystycznych dotyczących wielu kryteriów, przygotowanie ekstraktów i raportów, w pełni konfigurowalnych. Prognozy stanów magazynowych. 2/8

3 GRUPY ELEMENTÓW Intuicyjna, przystępna graficznie formuła grupowania elementów. Zarządzanie cenami i warunkami umów na poziomie grup elementów Powiązanie reguł grupowania: Zmiany reguł alokacji (wyliczenia MRP, towary zagubione itp.) dla grup towarów, Księgowanie i księgowanie kosztowe, Przypisanie składników majątku trwałego. Zarządzanie zniżkami na różnych etapach procesu zakupowego. Zniżki na poszczególne elementy zamówienia lub na całość zamówienia. Archiwizacja cenników. Importowanie cenników ze źródeł. KLASYFIKACJA ZAMÓWIEŃ KONFIGURACJA ELEMENTÓW Zarządzanie atrybutami i terminami ważności. Optymalizacja procesu wspólnego pakowania różnych towarów. Zarządzanie procesami podatkowymi. Zarządzanie wszelkimi kategoriami kosztów, takimi jak cła i opłaty dodatkowe. Identyfikacja po standardowym kodzie: UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code), UPC, EAN itp. Automatyczna propozycja dostawcy z możliwością wystawienia zapotrzebowania zakupowego: dla głównego i pozostałych dostawców. Zarządzanie danymi ilościowymi i jakościowymi dla zestawień towar-dostawca. Możliwość definiowania procesów i zadań w ramach procedury zakupowej, z wykorzystaniem biblioteki etapów procesu o wysokim poziomie konfigurowalności. Przykłady kategorii, które można zdefiniować: zapotrzebowanie, zapytanie ofertowe, przetarg, wycena, zamówienie, zamówienie bezpośrednio od odbiorcy, faktury itp. Przykłady procedur zakupowych: zamówienie specyfikacja faktura itd. rachunek otwarty itd. Archiwizacja cen, możliwość przygotowania analiz dla wieloletnich okresów. Zaawansowane narzędzia zarządzania cenami, z uwzględnieniem standardów cenników, elastyczność w negocjacjach cenowych na różnych etapach. Zarządzanie kalendarzem i terminami dostaw. Możliwość operowania różnymi danymi ilościowymi, takimi jak: wymagana ilość towaru, zamawiana ilość, ilość minimalna i maksymalna, wielkość standardowego zamówienia, ilość optymalna pod względem ekonomicznym itp. zamówienie wewnętrzne rozliczenie wewnętrznych itd. Zarządzanie nieograniczoną liczbą kategorii i procedur zakupowych, z możliwością automatycznej lub ręcznej numeracji. Pasek statusów pokazujący postęp realizacji zadania. Zarządzanie minimalnymi wartościami. Automatyczne tworzenie katalogów dostawców. Zarządzanie dokumentacją elektroniczną. Zarządzanie prawami podpisu oraz delegacją uprawnień do określonej sumy, projektu, działu lub usługi. Dostęp do danych na stronie www dostawcy. Możliwość zdefiniowania hierarchii uprawnień. RABATY I CENY Pomoc w wyborze oferty dostawcy oraz symulacje warunków cenowych. Zarządzanie cenami od dostawcy/grupy dostawców, od producenta w podziale na towary/grupy towarów. Możliwość konfiguracji i ustawień polityki zniżek i rabatów. Możliwość zamawiania bezpłatnych egzemplarzy towaru od dostawcy. Zarządzanie zniżkami na koniec okresu: miesięcznego, kwartalnego, rocznego itp.) Możliwość stworzenia kilku zamówień na podstawie jednego zapotrzebowania przez podział elementów i kryteriów. Istnieje również możliwość połączenia kilku zapotrzebowań w jedno zamówienie. Możliwość wystawienia faktury łącznej dla kilku zamówień. Monitorowanie reguł integracji z pozostałymi modułami Qualiac ERP, takimi jak: Finanse, Majątek Trwały, Zapasy, Utrzymanie, Produkcja, Zarządzanie Projektami oraz e-zakupy. Możliwość określenia limitu wartości zamówień dla użytkownika. 3/8

4 W PEŁNI ZORIENTOWANY NA KLIENTA, DOSTOSOWANY DO TWOJEGO BIZNESU ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI INWESTYCYJNE INTEGRACJA SKRZYNKI I TABEL PREZENTACJI Możliwość przesyłania danych na skrzynkę ową, oraz podejmowania określonych działań na podstawie wiadomości owych, na przykład: akceptacja zamówienia lub zapotrzebowania, akceptacja płatności, wstrzymanie płatności faktury. Łatwa integracja danych z firmowym intranetem oraz osobistymi tabelami wyników. Możliwość prezentacji danych zewnętrznych w tabelach raportowych i na pulpicie Qualiac. Konfiguracja kategorii i procesów powiązanych z zapotrzebowaniami na środki inwestycyjne, w tym akceptacje dla poszczególnych etapów. Automatyczne tworzenie nowych centrów kosztów lub jednostek biznesowych powiązanych z nowym połączeniem grup centrów kosztów w ramach zapotrzebowania na środki inwestycyjne. Automatyczne tworzenie prognoz linii budżetowych. Generowanie kontraktów inwestycyjnych. ZAMÓWIENIA WEWENĘTRZNE Możliwość tworzenie katalogów oraz ustanawiania uprawnień dla poszczególnych działów lub użytkowników. Kontrola w czasie rzeczywistym stanu dostępnych zapasów. Możliwość przekształcenia zlecenia wewnętrznego w zapotrzebowanie w przypadku braku odpowiedniego stanu zapasów. Zarządzanie dostawami na podstawie zlecenia wewnętrznego oraz wskaźnika procentowego stopnia realizacji zamówienia. ZAMÓWIENIA Zarządzanie zapotrzebowaniami na podstawie katalogów dostawców, katalogów wewnętrznych lub innych ofert wstawionych przez dowolnego pracownika lub użytkownika. Możliwość tworzenia jednego zapotrzebowania dla wielu dostawców. Możliwość tworzenia zapotrzebowań na bazie danych z innych modułów Qualiac, jak na przykład zmiany surowców na potrzeby produkcji, usług utrzymania oraz części zamiennych dla napraw i remontów, usługi do zarządzania projektami, zmiany zapasów. Automatyczna propozycja najlepszego dostawcy na bazie konfigurowalnych kryteriów i ratingów. Możliwość grupowania elementów wielu zapotrzebowań w ramach jednej listy, z użyciem różnych kryteriów wyszukiwania, w celu wygenerowania jednego zoptymalizowanego pod względem kosztów zamówienia. Aktualizacja w czasie rzeczywistym prognoz stanu zapasów. ZAMÓWIENIA OD DOSTAWCÓW Zarządzanie różnymi typami zamówień: zamówienie zwykłe, rachunek otwarty, zamówienia okresowe. Możliwość monitorowania pozycji najczęściej używanych w zapotrzebowaniach i zamówieniach: daty, czasy dostaw, użytkownik, etapy procesu zamówienia itp. Możliwość kontroli ilości towaru i zatwierdzonych cenników. Zniżki mogą dotyczyć wybranej linii lub całego zamówienia. Możliwość sprawdzenia adresu i daty dla każdej linii zapotrzebowania, przy wykorzystaniu wartości domyślnych zdefiniowanych przez dostawcę, jak na przykład termin dostawy. Automatyczny przydział kierownika zakupów do zamawiającego, kontaktów z dostawcą, osoby uprawnionej do akceptacji itp. Kontrola budżetowania w czasie rzeczywistym. Możliwość edycji danych zakupu dla jednostki zewnętrznej: zamówienie, dostawa, faktura i płatność na rzecz firmy zewnętrznej mogą być różne. 4/8

5 Zarządzanie faktoringiem. Zarządzanie planowaniem zapasów. Możliwość wstrzymania procesu w czasie rzeczywistym, w oparciu o limity budżetowe oraz kontrolę wykonania. Możliwość uzupełnienia zamówienia o dodatkowe pozycje. Aktualizacja stanu zapasów w czasie rzeczywistym. Zarządzanie klauzulami dodatkowymi oraz archiwizacja wcześniejszych wersji wszelkich dokumentów handlowych. Możliwość załączania dokumentów oraz wykorzystania danych w zapotrzebowaniach. Automatyczne i ręczne tworzenie zamówień kredytowych, na podstawie zmian wartości i ilości zamówień. Przesyłanie zamówień w formie elektronicznej w postaci plików PDF, raportów oraz w formacie XML. Zwiększanie produktywności poprzez użycie formatek i możliwość kopiowania wcześniejszych zamówień. Możliwość dodania opisu tekstowego do każdej linii zamówienia. FAKTURY / PARAGONY Możliwość powiązania zakupów ze składnikami majątku trwałego i sprzętu utrzymaniowego. Dokumenty potwierdzające dostawę z zaznaczeniem elementów i ilości, dla których wystąpiły różnice między zamówieniem a realnie zrealizowaną dostawą. Zarządzanie pakowaniem i wysyłką towarów. Możliwość wykorzystania podręcznych urządzeń do zapisu kodów kreskowych przesyłek. Możliwość integracji dokumentów zewnętrznych z wykorzystaniem tabel tymczasowych. Zarządzanie rozliczeniami zamówień. Zarządzanie zamówieniami, których realizacja została wstrzymana. KONKURSY OFERT Wybór dostawców i potencjalnych dostawców. Konfiguracja formatów zapytań ofertowych. Automatyczna wysyłka zapytań do wybranych dostawców. Dodawanie odpowiedzi dostawców na zapytania ofertowe, przyjęcie lub odrzucenie oferty, wygenerowanie zamówienia na bazie wybranych ofert. Archiwizacja konkursów ofert. Możliwość załączania plików w wybranych formatach (Word, Excel, pliki PDF itp.) ZWROTY I KREDYTOWANIE KONTROLA FAKTUR I PARAGONÓW Paragon może być wystawiony w powiązaniu z jednym lub większą liczbą zamówień, za wybraną ilość, wartość lub na określoną część dostawy. Zwiększenie produktywności poprzez przedstawianie propozycji wielkości i terminów zamówień na bazie wcześniejszych doświadczeń. Automatyczne paragonów. generowanie datowanych Automatyczne wyliczenia optymalnych ilości. Harmonogram realizację. zamówień oczekujących na Możliwość definiowania grup i procesów zakupowych, które umożliwiają zapisanie specyfikacji zamówienia przed lub po wystawieniu faktury. Zarządzanie zwrotami, w tym konfigurowalną listą kodów określających przyczyny zwrotu towaru. Natychmiastowe rozpoznanie ilości i specyfikacji zwracanego towaru. Kompleksowe wsparcie procesu zarządzania zwrotami towaru. Automatyczne generowanie wartości kredytów z tytułu zrealizowanych dostaw na bazie konfigurowalnych wartości, takich jak: różnica między wartością zamówienia i dostawy, zmiany cen, itp. Dostawy kredytowe wymagają autoryzacji. Stały Automatyczne generowanie debetu Automatyczne tworzenie wpisów księgowych, takich jak faktury korygujące, korekty, wpłacone zaliczki. Czasowy Wyliczenie salda Elementy do wyjaśnienia: ilość zwracana kod i przyczyna zwrotu formatka przyczyny zwrotu Zarządzanie zamiennikami. Wygenerowanie debetu 5/8

6 KONTROLA FAKTUR Kontrola faktur w powiązaniu z zamówieniem, protokołem odbioru lub oboma powyższymi. Rejestrowanie różnych kryteriów i atrybutów: data umowy, data podpisania, numer oferty, termin ważności, numer zaplanowanego i zrealizowanego zamówienia. Automatyczny lub ręczny proces kontroli faktur. Przetwarzanie elementów wielu zamówień oraz wielu protokołów odbioru. Zarządzanie procesem częściowego przyporządkowania na bazie ilości i/lub wartości. Wszystkie elementy mogą być modyfikowane, na przykład: cena, ilość, stawki podatkowe, odbiorca, centrum kosztów itp. Możliwość dodania kosztów transport do faktury lub linii na fakturze. Zarządzanie fakturami za dostawy zrealizowane po terminie pierwotnego zamówienia, wpływające na wyliczenia średniej ważonej ceny jednostkowej. Faktury mogą być przygotowane przed odbiorem towaru lub po odbiorze. Podpis elektroniczny na bazie a lub internetowych arkuszy, jak również bezpośrednio w Qualiac, różne opcje akceptacji płatności faktury zgodnie z regułami określonymi dla grup zakupowych i procesów. Zarządzanie różnymi stawkami podatkowymi oraz zwolnieniami i ulgami podatkowymi. Możliwość załączania faktur. Możliwa integracja z rozwiązaniem ReadSoft, automatyzującym proces od zakupu do płatności. Zarządzanie generatorem transakcji. Duplikaty faktur. KSIĘGOWOŚĆ I ZAPASY INTEGRACJA ZAPASÓW Aktualizacja danych ilościowych na podstawie protokołów odbiorczych i dokumentów dotyczących dostaw wewnętrznych. Aktualizacja cen z wykorzystaniem różnych metod: WAUC (Średni Ważony Koszt Jednostki Towaru), WAUC na koniec okresu, FIFO, LIFO, cena zakupu, cena na ostatniej fakturze, wartość w cenniku itp. Księgowanie kosztów dystrybucji, ubezpieczeń lub wszystkich dodatkowych, nieplanowanych kosztów związanych z realizacją zamówienia. UMOWY I KONTRAKTY Zarządzanie jednostką oraz grupami dostawców w ramach jednej umowy lub kontraktu. Termin płatności może być zdefiniowany dla całego kontraktu lub oddzielnie dla każdej linii w kontrakcie. Różne linie w zamówieniu mogą odpowiadać jednemu składnikowi lub grupie składników majątku. Zarządzanie planami i prognozami, zamówieniami zrealizowanymi i oczekującymi na realizację dla każdej linii zamówienia, z wykorzystaniem elastycznych reguł aktualizacji danych planowanych i zrealizowanych na bazie otrzymanych dokumentów. Zapis i monitorowanie zmian ilościowych na różnych etapach w procesie zakupowym, od zapotrzebowania do fakturowania. Zarządzanie numeracją przesyłek, numerami seryjnymi paczek i kodów EAN. Zintegrowana kontrola jakości: zarządzanie statusem jakości, towary podlegające kwarantannie, zwolnienie zasobów. Bezpieczne zarządzanie dokumentacją dołączoną do dostaw. Zarządzanie automatycznymi zmianami kolejkowania na podstawie różnych metod dla wybranych składników i grup składników: wyliczenia MRP, metoda towarów zagubionych, Tworzenie zamówień na bazie podpisanych umów ramowych. Załączanie dokumentów dotyczących kontraktu. Zarządzanie formatkami i opisami słownymi. Generowanie linii budżetowych w przypadku poszczególnych centrów kosztów. Zarządzanie klauzulami dodatkowymi. Zarządzanie przedłużeniami umów. formuła Wilsona (EOQWF), metoda wyliczeń trendów. Tworzenie zapotrzebowań oraz zamówień na podstawie przekroczenia granicy alarmowej niskiego stanu zapasów. Wybór najlepszego dostawcy na bazie skonfigurowanych kryteriów. Zarządzanie masowymi aktualizacjami cenników. Definiowanie etapów w procesach zakupowych dotyczących różnych typów kontraktów. 6/8

7 INTEGRACJA FINANSÓW Integracja kontrolingu budżetowego: Informacja lub blokada w czasie rzeczywistym w przypadku utworzenia zamówienia lub zapytania ofertowego. Możliwość odblokowania przypadków przekroczenia limitów budżetowych. Aktualizacja wykorzystania budżetu w czasie rzeczywistym: wstępne zobowiązania i rezerwacje, zamówienia do fakturowania, wystawianie faktur. Uzasadnienia i monitorowanie wykorzystania budżetu w module Qualiac Purchasing. Monitor umów wstępnych i zobowiązań: umowa wstępna na bazie zapytania ofertowego, zobowiązanie z tytułu zamówienia, odroczone zobowiązania, odwrócone i automatyczne obrazowanie statusów procesów zakupowych. Integracja automatycznej prezentacji i generowania pozycji i wpisów księgowych: Generowanie oraz anulowanie rozliczeń za towar, który nie został dostarczony, odroczonych zobowiązań i odsetek od zaległych zobowiązań. Automatyczne analizy portfelowe. Wpisy płatności kredytowych. Zaliczki oraz zobowiązania z tytułu płatności. Wstrzymane pozycje zakupowe. Automatyczna informacja o regulacji płatności lub wstrzymaniu z możliwością dodania opisu słownego. Automatyczna konwersja pozycji kosztowej w zamówieniu w składnik majątku trwałego oraz na odwrót. Powiązanie przedmiotu ze składnikiem majątku trwałego, z możliwością modyfikacji przy odbiorze, wystawieniu faktury, zgodnie z przyjętymi regułami. Wszelkie dane z linii w zamówieniu mogą zostać powiązanie ze składnikiem majątku trwałego. Ustawienia umożliwiają przyporządkowanie numeru seryjnego, numeru składnika majątku w ramach grupowania majątku. Zarządzanie tymczasowymi rejestrami majątku trwałego, księgowość ma jedynie możliwość walidacji tymczasowego rejestru i przekształcenia w ramach pozycji w rejestrze majątku trwałego. Pełna kontrola w przypadkach, gdy pozycje kilku faktur łączą się w ramach jednego składnika majątku trwałego, powiązanie zakupów i rejestru majątku trwałego. INTEGRACJA LEASINGU Wskazanie, na podstawie linii zamówienia oraz pozycji na potwierdzeniu odbioru, czy składnik wchodzi jako składnik majątku, czy powinien zostać stworzony arkusz składnika majątku trwałego lub leasing (leasing, leasing operacyjny, wynajem). Automatyczne tworzenie arkuszy leasingowych. Możliwość tworzenia arkuszy majątku trwałego dla składników majątku zgodnie z IAS/IFRS. Zatwierdzanie arkuszy leasingowych może być powiązane z umowami leasingowymi. ZARZĄDZANIE UTRZYMANIEM ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TRWAŁYM Zarządzanie tymczasowymi rejestrami majątku trwałego. Zarządzanie poprawkami do rozliczeń na bazie progów fiskalnych. Zarządzanie przyporządkowaniem linii zamówienia do poszczególnych składników majątku trwałego (linia zakupowa zakup 10 komputerów automatycznie generuje 10 arkuszy składników majątku trwałego). Łączenie pozycji z kilku linii zamówienia w jedną kartę składnika majątku trwałego lub przyporządkowanie do wcześniej stworzonej karty składnika majątku trwałego. Zarządzanie procesem utrzymania urządzeń oraz powiązaniem między rejestrem utrzymania sprzętu, a rejestrem majątku trwałego. Aktualizacja kosztów pracy utrzymaniowej (szacowana i realne wykonanie). 7/8

8 MONITORING I RAPORTOWANIE E-ZAOPATRZENIE Zarządzanie i monitorowanie korespondencji w zakresie opóźnionych dostaw. Zarządzanie dodatkową korespondencją przetargową, zamówieniami i zapytaniami ofertowymi. Hurtowy druk listów i raportów. WSKAŹNIKI I ANALIZY ZAKUPOWE Zintegrowane wsparcie procesu decyzyjnego: monitorowanie i analizy w czasie rzeczywistym, proces zarządzania i negocjacji. Konfiguracja limitów kosztów: od dostawcy, grupy dostawców, towaru, grupy i kategorii towarów. Liczba zamówień od dostawcy, w kategorii, grupie dostawców, liczba linii zawierających wybrany towar, grupę towarów. Konfiguracja klasyfikacji ABC dla dostawców. Konfiguracja listy Top 10 dostawców. Harmonogram dostaw w wybranym okresie. Raport opóźnień dostawcy. Zapytania i raporty w czasie rzeczywistym dla dostawców. Liczba przesłanych zapytań ofertowych, liczba zamówień, dostawca, ogólna wartość zamówień. Liczba płatności oczekujących, płatności z przyszłymi datami realizacji, płatności spornych. Konfiguracja danych jakościowych i ilościowych do określenia ratingu dostawcy. Zapytania i raporty w czasie rzeczywistym dla wybranych pozycji na liście zakupów: Cena ostatniej dostawy i wartość zgodnie z cennikiem, Ostatnie zapotrzebowanie i zamówienie, Główny dostawca/ostatni dostawca towaru, Określenie wielkości zamówienia na bazie ilości lub objętości, Ostatnie zrealizowane zamówienie, ostatnio zamawiana ilość towaru, ostatnia zafakturowana ilość towaru, liczba aktywnych dostawców i aktualnych cenników, liczba konkursów ofert w toku, liczba zapotrzebowań i zamówień. Symulacje i porównanie warunków cenowych zamówień. Publikowanie katalogów wewnętrznych i katalogów dostawców. Zarządzanie katalogami: dostęp on-line do stron internetowych dostawców (PunchOut strona internetowa będąca standardową platformą handlu elektronicznego z opcją bezpośredniej komunikacji systemu zaopatrzenia poprzez wysyłanie i odbiór plików cxml. Zwrócenie zamówienia oczekującego na realizację powoduje, że kupujący nie musi wpisywać informacji na temat produktów do swojego systemu zaopatrzenia) przed wygenerowaniem zamówienia. Pozycje pozakatalogowe. Zarządzanie przykładowymi koszykami, formatkami zapotrzebowań i zamówień. Zarządzanie nieograniczoną liczbą atrybutów dla produktu: obrazki, zdjęcia, dokumenty, linki do stron internetowych. Możliwość definiowania atrybutu jako wymaganego: na przykład adres odbioru będzie atrybutem wymaganym przy wypożyczeniu samochodu. Elastyczne zarządzanie dowolną grupą produktów: produkty podstawowe, produkty na stanie, usługi, inwestycje. W pełni zintegrowane rozwiązanie Qualiac E-Procurement umożliwia: Generowanie zapytań ofertowych i zamówień. Monitorowanie stanu koszyka zakupowego. Zarządzanie swoimi potwierdzeniami odbioru. Kontrola budżetowa w czasie rzeczywistym, zarządzanie rezerwacjami towarów. Aktualizacja stanu zapasów w czasie rzeczywistym. MONITORING I RAPORTOWANIE Zaawansowane możliwości wyszukiwania we wszystkich ekranach Qualiac. Zapisywanie i eksport do Excela jednym kliknięciem. Zintegrowane narzędzie: Qualiac Query. Powiązanie w procesie decyzyjnym: BusinessObjects, Cognos, Qualiac for Excel. 8/8

Qualiac Stock and Logistics

Qualiac Stock and Logistics POLSKA MAGAZYN I LOGISTYKA Qualiac Stock and Logistics Qualiac Stock and Logistics jest modułem systemu Qualiac ERP, umożliwiającym monitorowanie stanu zapasów firmy w czasie rzeczywistym. Dzięki funkcji

Bardziej szczegółowo

Qualiac Production CERTYFIKOWANE ROZWIĄZANIE ERGONOMIA PRODUKCJA WIELOKANAŁOWA

Qualiac Production CERTYFIKOWANE ROZWIĄZANIE ERGONOMIA PRODUKCJA WIELOKANAŁOWA Qualiac Production Qualiac Production jest modułem Qualiac ERP, przeznaczonym do zarządzania procesami produkcji. Jest zintegrowanym narzędziem do zarządzania wszelkimi zakładami produkcyjnymi oraz magazynami

Bardziej szczegółowo

Qualiac Sales. w czasie rzeczywistym współczynników rentowności biznesu. Niemiec. WIELOWALUTOWOŚĆ WIELOZAKŁADAWOŚĆ

Qualiac Sales. w czasie rzeczywistym współczynników rentowności biznesu. Niemiec. WIELOWALUTOWOŚĆ WIELOZAKŁADAWOŚĆ Qualiac Sales Qualiac Sales jest najlepszym rozwiązaniem służącym do szybkiego, skalowanego wdrożenia o szerokim zasięgu, w celu sprostania wielokanałowym potrzebom Twojej firmy. W pełni zintegrowany z

Bardziej szczegółowo

System Zamówienia i Kontrola Dostaw

System Zamówienia i Kontrola Dostaw System Zamówienia i Kontrola Dostaw System składa się z następujących modułów: 1. Zamówienia od Odbiorców 2. Zamówienia do Dostawców 3. Zestawienia Analityczne 4. Specyfikacja Wysyłkowa 5. Budżet Odbiorców

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Piaseczno, 25-05-2015r. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 07/2015 Wymagania dla systemu ERP w Creotech Instrument S.A.

Piaseczno, 25-05-2015r. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 07/2015 Wymagania dla systemu ERP w Creotech Instrument S.A. Piaseczno, 2-0-201r. Zamawiający: Creotech Instruments S.A. ul. Okulickiego 7/9 0-00 Piaseczno NIP: 91221 REGON: 1126690 KRS: 00000709 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 07/201 Wymagania dla systemu

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

Qualiac Finance ZASIĘG TERYTORIALNY OPROGRAMOWANIA WIELOZAKŁADOWOŚĆ OKRESY OBRACHUNKOWE

Qualiac Finance ZASIĘG TERYTORIALNY OPROGRAMOWANIA WIELOZAKŁADOWOŚĆ OKRESY OBRACHUNKOWE Qualiac Finance Qualiac Finance jest częścią systemu Qualiac ERP zintegrowanego oprogramowania wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest modułem finansowo-księgowym, który w pełni zaspokaja potrzeby

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SYSTEM ARPI ERP

ZAPYTANIE OFERTOWE SYSTEM ARPI ERP Gorlice 28.11.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE SYSTEM ARPI ERP Ogłoszone przez F.P.H.U. ARPI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 38-300 Gorlice ul. Dukielska 83m NIP: 738 214 51 02 KRS: 0000444908

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych.

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych. Załącznik Nr 1 do OPZ SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH 1. obieg przychodzącej zewnętrznej i obieg wewnętrznej, w tym: 1) Zapotrzebowania i Zakupy (ZZ); 2) (ZP); 3) Akty Wewnętrzne (AW); Lp. Obszar Opis

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 V. Struktury wyrobów 13.5 Kartoteka struktur produktów Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 2 indeks nadrzędny identyfikator indeksu, który jest wytwarzany

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Wirtu.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy towarów i usług: Kurier Serwisu (DPD Polska sp. z o.o.); Kurier

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 128

FlexDMS Aktualizacja 128 Aktualizacja FlexDMS do wersji 128 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Połączenie miejsc w programie przez 2 klik 2. Nowe możliwości w procesie sprzedaży z zamówienia odbiorcy 3. Możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

1 of 7 2013-09-06 20:58

1 of 7 2013-09-06 20:58 1 of 7 2013-09-06 20:58 Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Moduł/Funkcja PRO BIZNES MAX Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji E-Hurt

Podręcznik użytkownika aplikacji E-Hurt Podręcznik użytkownika aplikacji E-Hurt 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 1.1 MAPA STRON APLIKACJI... 3 2 FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI DLA KLIENTA... 4 2.1 LOGOWANIE SIĘ DO APLIKACJI... 4 2.2 MÓJ PROFIL...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 1. WPROWADZENIE DO TERMINOLOGII I ARCHITEKTURY SAP ERP (Mariusz Żytniewski)... 13 1.1. Rozwój systemów informatycznych zarządzania... 13 1.2. Zakres funkcjonalny systemu SAP ERP...

Bardziej szczegółowo

inpost Paczkomaty v.1.8.0 Strona 1 z 12

inpost Paczkomaty v.1.8.0 Strona 1 z 12 inpost Paczkomaty (ModułMagento) v.1.8.0 Strona 1 z 12 Spis treści Zgodny z Magento... 3 Instalacja.... 3 Konfiguracja.... 3 Lista przesyłek... 6 Potwierdzenia nadania... 7 Cennik... 7 Tworzenie zamówienia....

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

CLICK SHOP INTEGRATOR BY CTI LISTA FUNKCJONALNOŚCI

CLICK SHOP INTEGRATOR BY CTI LISTA FUNKCJONALNOŚCI CLICK SHOP INTEGRATOR BY CTI LISTA FUNKCJONALNOŚCI 1. Opis programu Click Shop Integrator by CTI to pełna integracja sklepu internetowego Click Shop z systemem Comarch ERP Optima. Wszelkie operacje wymiany

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Seminarium firmowe FS I, część 2

Seminarium firmowe FS I, część 2 Seminarium firmowe FS I, część 2 Wprowadzenie do przepływów wartości w systemie proalpha , dn. 1. Wstęp... 1 1.1. Cel ćwiczenia... 1 1.2. Wymagania... 1 1.3. Przebieg ćwiczenia... 1 2. Dane

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL 1. MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Lojalni24.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy Towarów i Usług: Odbiór osobisty (Bon Towarowy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

Kongres Logistyczny PTL 2001

Kongres Logistyczny PTL 2001 Kongres Logistyczny PTL 2001 Logistyczne zaplecze sprzedaży Sklep internetowy merlin.pl Od kontrahenta do konsumenta KrzysztofJerzyk@merlin.pl MalgorzataGunerka@merlin.pl Sklep internetowy merlin.pl Założenia

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI LISTA FUNKCJONALNOŚCI

SHOPER INTEGRATOR BY CTI LISTA FUNKCJONALNOŚCI SHOPER INTEGRATOR BY CTI LISTA FUNKCJONALNOŚCI 1. Opis programu Shoper Integrator by CTI to pełna integracja sklepu internetowego Shoper.pl z systemem Comarch ERP Optima. Wszelkie operacje wymiany danych

Bardziej szczegółowo

Nowe Formy Komunikacji

Nowe Formy Komunikacji Nowe Formy Komunikacji Hubert Kamola Puławy, 22 listopada 2012 droga nawozów z fabryki do rolnika Fabryka Dystrybutor > 70 firm Dystrybutor > 300 firm Rolnik 1,5 mln gosp. > 1 ha Nasza statystyka 1,5 mln

Bardziej szczegółowo

System zarządzania materiałami firmowymi

System zarządzania materiałami firmowymi System zarządzania materiałami firmowymi jest kompleksowym systemem wspomagającym zarządzanie materiałami firmowymi korporacji sieciowych. zadania zalety funkcje schemat PromoCentrum 4 6 8 14 zadania PromoCentrum!

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364 InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364 Spis treści 1. Faktury kosztowe... 3 2. Nowy wygląd list... 3 3. Kontrahenci... 8 4. Zlecenia FTL...10 5. Zlecenia morskie...11 6. Schematy Importu Danych...12 7.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 99,00 zł 149,00 zł 249,00 zł brutto 121,77 zł 183,27 zł 306,27 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej www.awo.gda.pl awo@awo.gda.pl +48 603 219 530 Opis programu Program do wagi samochodowej służy do wyświetlania, opisu, archiwizacji i raportowania pomiarów masy z wagi samochodowej.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego Założenia: W momencie przystąpienia do testów System powinien zawierać wprowadzone wcześniej dane: plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Korespondencję dotyczącą tego dokumentu oraz opisanych w nim zagadnień prosimy kierować na adres: profesal@profesal.pl Spis treści Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Internetowa platforma zarządzania zamówieniami publicznymi. System e-procurement dla jednostek sektora finansów publicznych

Internetowa platforma zarządzania zamówieniami publicznymi. System e-procurement dla jednostek sektora finansów publicznych Internetowa platforma zarządzania zamówieniami publicznymi System e-procurement dla jednostek sektora finansów publicznych Grupy użytkowników Osoby decyzyjne Kupujący Realizatorzy ZAM - Główne moduły Plany

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania. Józefosław, dnia 17.04.2015r. Zapytanie ofertowe I DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PREMIUM FOOD & MORE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Osiedlowa 50 A 05 500 Józefosław II ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

DHL24 GŁÓWNY UŻYTKOWNIK

DHL24 GŁÓWNY UŻYTKOWNIK DHL24 GŁÓWNY UŻYTKOWNIK Warszawa, kwiecień 2016 DHL Parcel Idealne rozwiązanie dla firm wielooddziałowych wnosi szereg korzyści: centralny nadzór nad przesyłkami wysyłanymi przez różnych użytkowników oszczędności

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów 1 S t r o n a Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 149,00 zł 199,00 zł 299,00 zł brutto 183,27 zł 244,77 zł 367,77 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim,

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o pieniądze swoje firmy KARTY PALIWOWE BP PLUS

Zadbaj o pieniądze swoje firmy KARTY PALIWOWE BP PLUS Zadbaj o pieniądze swoje firmy KARTY PALIWOWE BP PLUS Truck &Business Conference 05.10. 2010 BP w Polsce BP rozpoczęło działalność w Polsce 17 września 1991. Inwestycje BP na rynku polskim przekroczyły

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia

Warszawa, dnia Warszawa, dnia 07.11.2016 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO nr Nr GSE/KK/01/10/2016, zwane dalej Ogłoszeniem 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu.

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu. Opis funkcjonalności systemu Conectro Conectro jest systemem CRM nowej generacji, do którego można podłączyć dowolną centralę IP PBX lub usługi każdego dostawcy telefonii VoIP na ryku. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo