Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej"

Transkrypt

1 Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

2 Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania kredytu handlowego na funkcjonowanie przedsiębiorstwa Ryzyko utraty płynności finansowej jako rezultat opóźnienia lub braku zapłaty ze strony klienta Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie Rola Krajowego Rejestru Długów w procesie zarządzania ryzykiem

3 Główne rodzaje ryzyka w działalności przedsiębiorstwa Ryzyko siły wyższej Ryzyko rynkowe Ryzyko operacyjne Ryzyko kredytowe Ryzyko kontraktowe Ryzyko towarowe Klęski żywiołowej Awarii technicznych Stopy procentowej Kursowe Zmiany cen Organizacyjne Systemowe Kontroli Kraju (polityczne) Sektora Płynności finansowej Upadłości Odmowy realizacji kontraktu Niedotrzymania warunków Opóźnienia lub braku zapłaty Nieodebrania towaru Składowania towarów Transportowe Jakości i ilości Kradzieży Źródło: Opracowanie na podstawie: W. Torczyoski, M. Mojsiewicz, Zarządzanie ryzykiem [w:] P. Rytko, Zarządzanie kredytem handlowym

4 Wpływ udzielania kredytu handlowego Znaczenie dla generowania sprzedaży: Zwiększanie wielkości sprzedaży Pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów Sterowanie ceną i popytem Kredyt handlowy a zapotrzebowanie na kapitał obrotowy: Cykl operacyjny Wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy

5 Struktura czasowa strumieni pieniężnych i rzeczowych Cykl operacyjny Okres konwersji zapasów Okres ściągania należności Okres spłaty zobowiązao Cykl konwersji gotówki czas Moment wpływu materiałów Moment wypływu gotówki Moment sprzedaży produktów Źródło: Opracowanie na podstawie: P. Rytko, Zarządzanie kredytem handlowym

6 Negatywne efekty udzielania kredytu handlowego Opóźnienie zapłaty Utrata płynności Udzielanie kredytu handlowego Ryzyko kredytowe Efekty Pogorszenie wyników finansowych Brak zapłaty Pogorszenie pozycji rynkowej Upadłośd Żródło: Opracowano na podstawie: P. Rytko, Zarządzanie kredytem handlowym

7 Należności w sektorze przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa małe Aktywa obrotowe* 92527, , , , ,5 Należności* 44865, , , , ,6 Udział Należności/ Aktywa obrotowe 48,5% 46,4% 45,3% 44,1% 46,2% * w tys. PLN Źródło: A. Skowronek-Mielczarek, Zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwie, Rzeczpospolita, ,Dodatek: Nowoczesne narzędzia zarządzania należnościami.

8 Ograniczanie ryzyka jest elementem efektywnego zarządzania należnościami, do którego należą: Ustalenie długości okresu kredytowania odbiorców Ustalenie form i warunków płatności Określenie wielkości opustów cenowych oferowanych odbiorcom Ustalenie sposobów windykowania należności Ustalenie możliwości ubezpieczania należności Ustalenie sposobów zabezpieczania płatności Ustalenie sposobów ograniczania ryzyka Oszacowanie kryteriów ocen wiarygodności potencjalnych odbiorców

9 Strategie polityki kredytowej Strategia konserwatywna Strategia agresywna Strategia elastyczna

10 Proces risk management Proces risk management obejmuje następujące elementy: Identyfikację ryzyka Ocenę ryzyka Selekcję rodzajów ryzyka Wybór metody zarządzania (kontroli) Wdrożenie wybranej metody kontroli Ocenę zastosowania metody

11 Główne problemy związane z zarządzaniem ryzykiem Brak specjalistów Słabe kontakty z instytucjami oferującymi usługi ubezpieczeniowe Słaba pozycja i siła negocjacyjna firm MSP w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami Brak narzędzi skutecznej kontroli

12 Podstawowe metody ograniczania ryzyka Ryzyko Unikanie ryzyka Zatrzymanie ryzyka Zapobieganie ryzyku Transfer ryzyka Niestosowanie sprzedaży w oparciu o kredyt Rezerwy finansowe na straty Zapobieganie stratom Redukcja strat Przeniesienie ryzyka na inny podmiot Żródło: Opracowano na podstawie: P. Rytko, Zarządzanie kredytem handlowym

13 Działania w zakresie zarządzania ryzykiem Ograniczanie ryzyka Badanie wiarygodności kredytowej kontrahenta Kształtowanie warunków sprzedaży Stosowanie zabezpieczeo kontraktu Monitorowanie należności Windykacja Żródło: Opracowano na podstawie: P. Rytko, Zarządzanie kredytem handlowym

14 Spośród badanych polskich przedsiębiorstw 36% wskazało, że przyczyną braku lub opóźnienia zapłaty jest niewystarczająca ocena ryzyka i wiarygodności kredytowej klienta Źródło: P. Rytko, Zarządzanie kredytem handlowym, Warszawa 2009

15 Wewnętrzna Zewnętrzna Weryfikacja kontrahenta Strona WWW firmy Zaświadczenie z US i ZUS Referencje i opinie Dokumenty rejestrowe Historia współpracy Wizja lokalna pracownika Internet, serwisy informacyjne, media Raporty rzetelności np. KRD Wywiadownie gospodarcze Rejestr Dłużników Niewypłacalnych Branżowe bazy danych Firmy windykacyjne Agencje detektywistyczne

16 System klasyfikacji ryzyka i kontrahentów Klasa ryzyka Wysokie ryzyko Średnie ryzyko Niskie ryzyko Brak ryzyka Rodzaj klienta Polityka kredytowa Charakterystyka Klienci, którzy nie spełniają podstawowych warunków udzielenia kredytu handlowego Klienci o dobrej lub średniej kondycji finansowej Klienci o wysokiej wiarygodności kredytowej i płynności Dostawca nie udziela kredytu, sprzedaż wyłącznie gotówkowa. Warunkowe udzielenie kredytu po uzyskaniu ochrony ubezpieczeniowej lub pierwszorzędnych gwarancji Sprzedaż kredytowa w oparciu o wymagane zabezpieczenia: zapisy kontraktowe, zabezpieczenia osobiste i rzeczowe. Określone limity kredytowe i terminy płatności. Sprzedaż kredytowa do wysokości przyznanego limitu i ustalonego terminu płatności. Ryzyko, które może dotyczyd nowych kontrahentów, pozyskiwanych na nowych, nieznanych rynkach. Kategoria ryzyka, która dotyczy większości klientów przedsiębiorstwa. Kategoria ryzyka rzadko związana ze stratami. Klienci zapewniający utrzymanie płynności finansowej. Kategoria ryzyka, która w praktyce gospodarczej nie występuje. Nie dotyczy sprzedaży w oparciu o kredyt handlowy Źródło: P. Rytko, Zarządzanie kredytem handlowym, Warszawa 2009

17 Usługi Krajowego Rejestru Długów Sprawdzanie potencjalnego klienta Monitorowanie kondycji finansowej przedsiębiorstw Dopisywanie informacji negatywnej i pozytywnej Sprawdzanie swojej firmy w bazie BIG i w Rejestrze Zapytao

18 Raport z Krajowego Rejestru Długów

19 O czym warto pamiętad? Przestrzegaj zasad zawierania umów Twórz jasne i spójne warunki współpracy Potwierdzaj transakcje Korzystaj z pieczęci prewencyjnej Monitoruj transakcje Aktywuj kontrahenta do zapłaty w terminie Stwórz spójną i jasno określoną ścieżkę windykacyjną

20 Dziękuję za uwagę Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA Wrocław, Armii Ludowej 21 tel , fax

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ANETA WSZELAKI Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach INSTRUMENTY USPRAWNIAJĄCE ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI

Bardziej szczegółowo

POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Bezpieczny obrót gospodarczy czyli, jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych. 29 maja 2014 r. TITLE OF PRESENTATION DATE 1 Prelegenci program

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 766 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 62 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 766 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 62 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 766 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 62 2013 GRZEGORZ ZIMON KONTROLA I ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W PRZEDSIĘBIORSTWACH TWORZĄCYCH GRUPY ZAKUPOWE

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu

Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1 (2013) s. 97 108 Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu Sylwia Bożek *, Izabela

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU UBEZPIECZENIA KREDYTU KUPIECKIEGO W POLSCE

KIERUNKI ROZWOJU UBEZPIECZENIA KREDYTU KUPIECKIEGO W POLSCE STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2015, vol. 3, no. 2 Adrian Becella Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych adrian.becella@interia.pl KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Wizja mojej firmy transportowej Co wpływa na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Santander Consumer Bank S.A. na 31 grudnia 2014 r.

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Santander Consumer Bank S.A. na 31 grudnia 2014 r. Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Santander Consumer Bank S.A. na 31 grudnia 2014 r. Wrocław, 31 marca 2015 r. I. Wprowadzenie... 2 II. Cele i strategia w zakresie zarządzania ryzykiem... 2

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia kredytu kupieckiego w procesie zarządzanie ryzykiem utraty należności w okresach wahań koniunktury w gospodarce

Ubezpieczenia kredytu kupieckiego w procesie zarządzanie ryzykiem utraty należności w okresach wahań koniunktury w gospodarce Robert Dankiewicz * Ubezpieczenia kredytu kupieckiego w procesie zarządzanie ryzykiem utraty należności w okresach wahań koniunktury w gospodarce Wstęp Procesy gospodarcze mają miejsce w warunkach niepewności,

Bardziej szczegółowo

UJAWNIENIA DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

UJAWNIENIA DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU UJAWNIENIA DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2015 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE...

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY

BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY CZYLI JAK OGRANICZAĆ RYZYKO HANDLOWE W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH I EKSPORTOWYCH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WYDANIE DRUGIE Warszawa 2008 Autorzy: Jacek Kukiełka Marek Matusiak

Bardziej szczegółowo

Jarosław Piechotka. Zastępca Dyrektora Finansowego Polimex-Mostostal SA. Ocena rynków zagranicznych Polimex-Mostostal S.A.

Jarosław Piechotka. Zastępca Dyrektora Finansowego Polimex-Mostostal SA. Ocena rynków zagranicznych Polimex-Mostostal S.A. Jarosław Piechotka Zastępca Dyrektora Finansowego Polimex-Mostostal SA Ocena rynków zagranicznych Polimex-Mostostal S.A. Główne zagadnienia prezentacji Prezentacja Spółki Polimex-Mostostal S.A. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie jako sposób monitoringu ryzyka spłaty należności

Ubezpieczenie jako sposób monitoringu ryzyka spłaty należności ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 609 620 Ubezpieczenie jako sposób monitoringu ryzyka spłaty należności Sylwia Bożek, Izabela Emerling

Bardziej szczegółowo

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku INFORMACJA Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU Pasłęk, maj 2013 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP 34 FAKTORING DLA MSP Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi Płynność finansowa, czyli zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów niezbędnych dla jego funkcjonowania towarów i usług oraz do płacenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI B2BPARTNER SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI B2BPARTNER SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI B2BPARTNER SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2014 1. Informacje ogólne o Spółce i przedmiot działalności Informacje podstawowe NAZWA B2BPartner FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIRBUD S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 5 2. DZIAŁALNOŚĆ MIRBUD S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie. na 2015 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r.

Polityka kredytowa. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie. na 2015 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kredytowa (w tym polityka zarządzania ryzykiem koncentracji,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Jakość aktywów Portfel kredytowy, ryzyko i zarządzanie Warszawa, kwiecień 2007 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 2 POZIOM RYZYKA OBCIĄŻAJĄCEGO PORTFEL KREDYTYOWY... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny obrót gospodarczy

Bezpieczny obrót gospodarczy Bezpieczny obrót gospodarczy czyli jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych Poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2006 Autorzy: Jacek Kukiełka Marek Matusiak Janusz Brzozowski

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Funkcjonowanie i strategia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego KONTROLA W KOSZTACH Racjonalność działalności przedsiębiorstwa wymaga podporządkowania kosztów do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wykład 2 Polityka kredytowa i zarządzanie należnościami. dr inż. Karolina Mazur, prof.

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wykład 2 Polityka kredytowa i zarządzanie należnościami. dr inż. Karolina Mazur, prof. Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wykład 2 Polityka kredytowa i zarządzanie należnościami dr inż. Karolina Mazur, prof. UZ Cykl operacyjny kapitału obrotowego netto Polityka

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE)

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE) KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE) KIM JESTEŚMY? KUKE prowadzi działalność od 1991 roku i:. jest firmą polską z przeważającym udziałem Skarbu Państwa, ubezpiecza należności

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym 16 BIZNES RAPORT 4 10 września 2015 r. PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCY Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym Nowoczesne narzędzia z zakresu automatyki, robotyki i IT dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r. Spis treści 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH... 3 3. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ... 5 4. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem Ryzyko płynności finansowej Ryzyko kredytowe. dr inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie ryzykiem Ryzyko płynności finansowej Ryzyko kredytowe. dr inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie ryzykiem Ryzyko płynności finansowej Ryzyko kredytowe dr inż. Karolina Mazur, prof. UZ Ryzyko płynności Ryzyko, że pojawi się niespodziewany spadek płynności podmiotu gospodarczego Rodzaje

Bardziej szczegółowo

(FILAR III) III) ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ POLSKIEGO SPÓŁKI OSZCZĘDNOŚCI KASY

(FILAR III) III) ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ POLSKIEGO SPÓŁKI OSZCZĘDNOŚCI KASY ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU (F (FILAR III) III) GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Krystian Zawadzki. Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP

Krystian Zawadzki. Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP Krystian Zawadzki Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP Chroniczny brak kapitału jest jedną z największych bolączek polskich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo