Qualiac Production CERTYFIKOWANE ROZWIĄZANIE ERGONOMIA PRODUKCJA WIELOKANAŁOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Qualiac Production CERTYFIKOWANE ROZWIĄZANIE ERGONOMIA PRODUKCJA WIELOKANAŁOWA"

Transkrypt

1 Qualiac Production Qualiac Production jest modułem Qualiac ERP, przeznaczonym do zarządzania procesami produkcji. Jest zintegrowanym narzędziem do zarządzania wszelkimi zakładami produkcyjnymi oraz magazynami należącymi do firmy. Zapewnia wysoki poziom jakości i szczegółową kontrolę całego cyklu produkcyjnego. Qualiac Production pozwala także na dokładne kontrolowanie kosztów oraz dostosowania do potrzeb organizacji. Różnorodne funkcjonalności Qualiac Production w zakresie kontroli jakości gwarantują możliwość pełnego monitorowania procesów, od poziomu zużycia surowców do wytworzenia produktów gotowych. Qualiac Production jest zgodny z wymaganiami MRP i MRP2, od raportowania sprzedaży do zapotrzebowania na surowce i materiały, w tym pozostałe wewnętrzne zapotrzebowania na rzecz produkcji. Qualiac Production jest rozwiązaniem dającym przewagę strategiczną i taktyczną, dzięki zastosowaniu kompleksowych funkcjonalności oraz rozwiązań dla produkcji dyskretnej, procesów, serii, prototypów oraz innych instancji procesu produkcyjnego. Qualiac Production jest w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami Qualiac ERP. CERTYFIKOWANE ROZWIĄZANIE Pierwsza certyfikacja w roku Spełnia wymogi regulacyjne. Pełny audyt. Archiwizacja. Podpis elektroniczny. W pełni zintegrowane narzędzie do tworzenia harmonogramów zleceń produkcyjnych. Zapewnia klientowi wiarygodne i dokładne informacje o dostawach. ATP - Available to Promise. Kontrola procesów produkcyjnych, zmiany kolejkowania, zarządzanie dostawami. Optymalizacja procesów produkcyjnych. Zarządzanie BOM. Możliwość uwzględnienia podwykonawców. Wyliczanie kosztów produkcji, kosztorysowanie. ERGONOMIA Interfejs użytkownika bazujący na technologii Web 2.0 z możliwością wykorzystania wielu ekranów do wyszukiwania pod kątem wielu kryteriów. Łatwa modyfikacja ustawień. Bill of material PRODUKCJA WIELOKANAŁOWA Posiadając innowacyjne rozwiązanie w zakresie klasyfikacji zadań, Qualiac Production dostosuje się do Twoich wymagań produkcyjnych oraz procesów kontroli. Łatwość importowania i eksportu danych. 1/5

2 STRUKTURY BOM STRUKTURY BOM Integracja klasyfikacji i marszrut struktury BOM. Wykorzystanie opisów tekstowych dla procesów i modeli operacyjnych powiązanych z BOM. ELEMENTY SKŁADOWE Cykl życia BOM krok po kroku: utworzenie, uruchomienie, testy, zatwierdzenie, archiwizacja. IDENTYFIKACJA Autoryzacje i kontrole powiązane z fazami BOM. Zarządzanie partiami towarów. Wielozakresowe analizy, możliwość bezpośredniego definiowania wszelkiego rodzaju zapytań, eksportu danych i sporządzania raportów. Wskaźniki przeliczeniowe między pozycjami jednostek w odniesieniu do ich domen: zamówienia powtórne, zapasy, produkcja, dostawy oraz sprzedaż (m3/kg, paleta/szt., kg/m, itd.). Zarządzanie kodami kreskowymi (UCD, EAN, ITF) oraz kodami 2D. Klasyfikacja Klientów (Goods Trade Declaration). Zarządzanie wagami brutto i netto towarów. Zarządzanie terminami ważności (wewnętrzne terminy ważności, termin ważności dostawcy). Charakterystyka dostaw: równoczesne, następujące po sobie, częściowo pokrywające się zakresem działania. Łatwość utrzymania poprzez wykorzystanie funkcji masowej aktualizacji, zamiany i duplikacji. Możliwość zarządzania różnymi BOM dla wybranych produktów. BOM zawiera informacje na temat składników, mieszanek, półproduktów, produktów dostarczanych przez podwykonawców. Różne poziomy i czasy akceptacji dla BOM z uwzględnieniem podziału na surowce. Funkcjonalności BOM: - kalkulacja potrzeb, - wyliczenia kosztów, OPISY SZCZEGÓŁÓWE - generowanie zamówień na produkcję Wyliczanie ilości minimalnych, standardowych oraz zapewniających osiągnięcie progu rentowności. - zlecenie generacji zamówienia. Generowanie zapotrzebowań (dane ilościowe zaokrąglane do wartości minimalnych, do wartości zapewniających rentowność, zapotrzebowanie netto, zapotrzebowanie brutto, progi, progi dodane do innych wartości). Definiowanie limitów kosztów i zakresów tolerancji. KSIĘGOWANIE Księgowość obiektowa. Zarządzanie segmentami i centrami kosztów. STATYSTYKI Parametryzacja danych kombinacje wskaźników. statystycznych: różne Standardy raportów. ZASOBY Zarządzanie zasobami w procesach produkcyjnych: zasoby ludzkie, pracownicy czasowi, podwykonawcy, maszyny, narzędzia, itp. Funkcja wyceny zwiększająca elastyczność procesu wyceny towarów. KLASYFIKACJA I STANDARDY Wykorzystanie innowacyjnych koncepcji klasyfikacji zamówień powoduje, że Qualiac Production dostosowuje się do Twoich potrzeb w zakresie produkcji i kontroli procesów. 2/5

3 PROCESY PLANOWANIE I POTRZEBY KLASYFIKACJA ZAMÓWIEŃ PLANOWANIE Definiowanie faz/etapów procesowania zamówienia. Umożliwia ustanowienie wybranych reguł zarządzania procesami, aby odzwierciedlić różnorodność procesów produkcyjnych. Przykłady faz: Uruchomienie, Prototyp, Produkcja, Pakowanie, Kontrola. Każda faza odpowiada etapowi realizacji zamówienia z podziałem na ciąg elementów składowych. Możliwość definiowania nieograniczonej liczby kategorii, aby odzwierciedlić różne potrzeby. W tym przykładowo: schematy księgowe, zasady proponowania partii, modyfikacje zamówień itp. Przykładowe kroki w procesie: Planowanie z wykorzystaniem różnych perspektyw. Definiowanie okresu ważności, z konkretnymi datami. Zarządzanie różnymi typami harmonogramów: Plan Produkcji i Sprzedaży, MPS (Plan Zamówień Produkcyjnych), Plan Kontroli Jakości, Plan Zamówień Powtarzalnych lub Plan Zamówień Uzupełniających oraz Plany Bieżące. MRP generuje propozycje zamówień oraz zapotrzebowania zakupu, które są tworzone automatycznie po zatwierdzeniu przez uprawnionego użytkownika. Wprowadzanie planów wg zasad gospodarki magazynowej (stałe zużycie, średnie zużycie, wygładzanie wykładnicze, regresja liniowa). Monitorowanie działalności operacyjnej przy wykorzystaniu raportów i zapytań. -utworzenie zamówienia, -alokacja partii, -przygotowanie zamówienia, MRP ORAZ MRP II -podpisanie zamówienia, -automatyczne i ręczne oznaczenie poziomu zużycia, -zlecenie produkcji, MRP planowanie wymagań w zakresie surowców w podziale na zakłady produkcyjne, grupy towarów, plany produkcji itp. Prognozowanie na podstawie danych ilościowych netto i brutto. -zamknięcie zamówienia, -kontrole jakości tolerancji. Możliwość konfiguracji raportów i analiz potrzeb, możliwość monitorowana stanu towarów w czasie rzeczywistym. Zasoby Produkcyjne (MRP II) z podziałem na surowce. Szczegółowe harmonogramy powiązane z narzędziami takimi jak Advanced Planning System (APS) (ORTEMS, PREACTOR). ZAMÓWIENIA POWTARZALNE Propozycje uzupełnień stanu surowców, obliczane z użyciem narzędzi MRP w oparciu o wartości: progowe, standardowe, ekonomiczne oraz zapotrzebowanie netto. PODPISY ELEKTRONICZNE BOM-y i zamówienia mogą być zatwierdzane oraz podpisywane przy wykorzystaniu różnych poziomów uprawnień: - delegowanie czasowe, Zarządzanie wartościami progów bezpieczeństwa dla poszczególnych magazynów. Generowanie zamówień dla dostawców, w tym wybór najlepszego dostawcy dla danego zakresu. - zintegrowane z procesem obiegu dokumentów, - rejestr podpisów, wg daty i wg użytkownika. 3/5

4 HARMONOGRAMY I KONTROLA WYKONANIA MONITOROWANIE KONTROLI JAKOŚCI KONTROLA JAKOŚCI ZAMÓWIENIA Prezentacja danych z BOM, klasyfikacja i marszruty. Plany jako kontrola odbioru: Zarządzanie zamówieniami (właściwości, tolerancje oparte na danych z BOM). Reguły dla zamówień: planowanie, prognozy, zlecenia sprzedaży, zamówienia, wpisy ręczne. Automatyczne kontrole zamówień. Możliwość zdefiniowania różnych typów zamówień, takich jak: produkcyjne, pakowania, kontroli, produkcji zewnętrznej oraz produkcji podwykonawców. Wyniki kontroli z uwzględnieniem oceny jakości partii zwolnionych oraz partii odrzuconych. Nadawanie uprawnień do modyfikacji wyników kontroli jakości. Datowanie zamówień (daty planowane, terminy realizacji) powiązane z wartościami (planowane, zaktualizowane, wykonanie). KONTROLA WYNIKÓW Plany jako kontrola partii wewnętrznych: Możliwość generowania zamówienia na nową partię. Weryfikacja spełnienia wymagań Klienta w zakresie posiadania certyfikatów jakości. Częściowe alokacje w podziale na typy produktów: mieszanki (półprodukty i produkcja gotowa), komponenty, produkty powiązane itp. Listy potrzebnych komponentów. normami Zarządzanie rezerwami dla wybranych lokalizacji, od magazynu do zakładu produkcyjnego. Anulowanie zamówienia, które nie spełnia reguł granicznych określonych w BOM. Zarządzanie powiązaniami między operacjami, postępem prac, otwarciem i zakończeniem operacji. Zarządzanie zakresu. Zlecenia produkcji, zużycia surowców, z możliwością automatycznego wyliczenia zużycia. Kontrola certyfikacji branżowymi. wynikami zgodnych spoza z dopuszczalnego Zatwierdzanie i podpisy elektroniczne. Definiowanie wymagań Klienta w postaci formuł kontrolnych. Zamykanie zamówień kompleksowe i częściowej realizacji. Brak limitu wskaźników do powiązania pozostałych właściwości z jednostkową dostawą. ZAKUPY MONITOROWANIE Pełna możliwość monitorowania numerów serii oraz numerów partii. Uzupełnienie stanu surowców. Harmonogramy kontroli jakości. Kontrola receptur. PODWYKONAWCY Generowanie zlecenia dla podwykonawcy w oparciu o zlecenia produkcyjne. Możliwość procesowania zamówienia powiązanego z zamówieniem dla podwykonawcy. Fakturowanie usług oraz wyliczanie wartości produkcji, z uwzględnieniem kosztów podwykonawców. 4/5

5 ZAPASY ILOŚCI Produkcja gotowa oraz prognozowanie zużycia surowców. Możliwość eksportowania listy operacji do wykonania na podstawie obliczeń w MRP. Zarządzanie alokacjami dla określonego zamówienia i/lub terminu. Kontrola numerów serii, przesyłek, palet, itp. Zarządzanie opakowaniami. Automatyczne zwolnienie towaru z kwarantanny. Status jakości. Identyfikowalność partii. Generowanie wpisów dla zleceń produkcji. Zużycie generowane na postawie wykorzystania surowców. WARTOŚCI Wyliczanie wartości zapasów przy wykorzystaniu różnych metod: cena standardowa, WAUP, cena ostatniego zakupu, wartość wytworzenia, FIFO, LIFO, itp. Wartościowanie hipotetyczne (What if?). SPRZEDAŻ Zarządzanie Planami Produkcji i Sprzedaży, MPS (Master Production Schedule) przygotowywane w oparciu o dane historyczne oraz aktualne zamówienia. Zlecenia produkcji na zamówienie powiązane z zamówieniem Klienta. Procedura transportu jako element procesu produkcji. Generowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie specjalnych wymagań Klienta. Warianty produkcji powiązane z klientem lub grupą klientów. SCHEMATY KSIĘGOWE Zarządzanie produkcją niestandardową. Automatyczne księgowanie. Wpisy księgowe i pozabilansowe. Wpisy dla poszczególnych Klientów. Jednostki transferu pracy (zasoby ludzkie, zasoby maszynowe). PROCESY DECYZYJNE Powiązanie między Qualiac oraz BI, a innymi systemami, jak na przykład BO. Wtyczka MS Excel dla domen funkcjonalnych Qualiac. KOSZTY KOSZTY Różne poziomy ustawień. Rozkład kosztów per produkt. Pełna księgowość kosztowa: - alokacje pracowników, - alokacje procesów produkcyjnych, - inne koszty stałe. Analiza scenariuszy. Szczegółowe reguły alokacji. Analityka księgowa dla poszczególnych etapów procesu. Wyliczanie jednostek produkcyjnych dla centrum kosztów, działu i aktywności. BOM i harmonogramy wyceny. Rozkład ceny jako atrybut towaru. 5/5

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 Spis treści Sage ERP X3 wersja 7 - możliwości rozwiązania 1.0 Finanse 3 2.0 Środki trwałe 13 3.0 Sprzedaż 17 4.0 Obsługa Klienta 25

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA Przewodnik po klasach systemów Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Korzyści z wdrożenia Opinie użytkowników Katalog stosowanych rozwiązań 150 PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W GRUPIE

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Moduły funkcjonalne systemów ERP

Moduły funkcjonalne systemów ERP Moduły funkcjonalne systemów ERP Wprowadzenie obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa a moduły systemu ERP różny stopień szczegółowości podziału na moduły różnice terminologiczne a różnice funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania cz. 2

Systemy zarządzania cz. 2 Systemy zarządzania cz. 2 Powtórzenie Usprawnienia organizacji - Narzędzia wspierające reorganizację - Referencyjne modele gospodarcze - Połączenie między modelowaniem biznesu a parametryzacją systemu

Bardziej szczegółowo

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP BUSINESS INTELLIGENCE AUTOMATYZACJA INTEGRACJA DANYCH Wstęp Pewność jutra CDN XL

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo