w w w. r a n d d t e c h. p l

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w w w. r a n d d t e c h. p l"

Transkrypt

1 PL

2

3 INTEGRAL SYSTEM

4 IN-LINE Linia zgrzewając czyszcząca d prfili PCV INTEGRA 4H składa się z 6 pdstawwych części: pzima zgrzewarka FUSION 4H bejmująca system zdejmwania ramy, stół chłdzący, stacja brtwa, 2- lub 4-siwa czyszczarka TIMMER 2 A lub 4 A raz stół rzładunkwy. Przy dpwiedniej knfiguracji linia mże realizwać bróbkę wszystkich rdzajów prfili standardwych, akrylwych i pwlekanych.

5

6 FACE TO INTER-FACE FUSION 4H t pzima numeryczna zgrzewarka d zgrzewania prfili PCV z cyfrwą regulacją. Wyprdukwany w dwóch różnych rzmiarach mdel cztergłwicwy umżliwia zgrzewanie ram jedncześnie na czterech narżach lub na narżach wybranych. FUSION 4H jest dstswana d ręczneg załadunku i rzładunku; przewidzian także mżliwść autmatyczneg rzładunku gtwych ram. FUSION 4H Zstała sknstruwana zgdnie z zasadami ergnmii i bezpieczeństwa; sygnalizatry świetlne i ruch głwic zagrzewających ułatwiają peratrwi bsługę maszyny: zarówn w fazie załadunku prfili, jak i w klejnych fazach siągania dpwiedniej temperatury zgrzewania, sygnalizacja świetlna na głwicach wskazuje prfil d ustawienia, a para głwic wychyla się w strnę peratra, tak aby umżliwić prawidłwe ustawienie elementu. Wszystkie zmienne cyklu (czas, prędkść itd.) są prgramwane i mgą być wprwadzne d autmatyczneg systemu sterwania maszyny. Jedną z właściwści FUSION 4H, chrniną patentem jest mżliwść sterwania rzmiarem spiny, który jest regulwany z prgramu w zakresie d minimum 0,2 d maksimum 2.

7 AUTOMATIC ADJUSTMENT Autmatyczna regulacja spiny Zgrzewarka FUSION 4H umżliwia autmatyczne ustawienie szerkści spiny (d 0,2 d 2), wykrzystując system serwmtrów, które zapewniają wyknanie cyklu zgrzewania. Oprócz wymiaru kńcweg ramy, zagwarantwany jest również zaprgramwany wymiar wypływki zgrzewu. Wszystkie parametry zgrzewania są kntrlwane pprzez przyjazne dla użytkwnika sie CNC. Mżliwść regulwania szerkści spiny pzwala na mix prdukcyjny między klrwymi raz białymi prfilami. Użycie serwmtrów sterwanych CNC pzwala na jednczesne ustawienie wszystkich 4 elementów ramy, c pdwyższa stabilnść ustawień gemetrii i wymiarów ramy, raz wymiarów wypływki. W przypadku nieprawidłweg ciecia prfili autmatyczna regulacja spiny umżliwia także krektę rzmiaru ramy.

8 Q- matic p zgrzaniu wyknuje wszystkie twry ptrzebne d wyprdukwania kna. Pierwszy mduł znajduje się w miejscu stłu schładzająceg i wyknuje część peracji (w zależnści d knfiguracji), a następnie kn trafia d zaczyszczarki. Drugi mduł znajduje się za zaczyszczarką, przy stle dbirczym i wyknuje wszystkie pzstałe bróbki

9 WELDING PROFILES

10 AUTOMATIC WORKCYCLE

11 Mduły bróbcze Q Matic zapewniają bróbkę na zgrzanych knstrukcjach ram lub skrzydeł pprzez: wiercenie twrów pd zawiasy, dpwietrzenia, dwdnienia, nawiercanie lub znaczenie twrów pd blachy zaczepwe, wiercenie twrów mntażwych pd dyble, znakwanie/nawiercanie miejsc mntażu słupka, wiercenie twrów pd klamkę i zasuwnicę a nawet frezwanie twrów pd wywietrzaki. Na stacji chłdzenia w linii zgrzewając czyszczącej Integra 4 H są zamntwane dwie sekcje bróbcze ze sterwanymi wrzecinami CNC. Obie te stacje mgą wyknywać próbkę w ramach i skrzydłach

12 KEEP AND MOVE System transprtu knstrukcji Zgrzewane ramy przemieszczają się za pmcą systemu taśmweg transprtera. Trier 4 A wypsażny jest w 4 siwe uchwyty, które pdnszą i przemieszczają ramę autmatycznie. Pnieważ jest t maszyna z kntrlwanymi siami, parametry cyklu pdawania, brtu i rzładunku przedmitu są autmatycznie ptymalizwane przez system sterwania numeryczneg w zależnści d wymiarów i masy przensznej knstrukcji. Zapewnia t jedncześnie mżliwie najkrótszy czas cyklu, jak największą precyzję i dbałść pwierzchnie mające stycznść z maszyną. SAFE REFERENCES Wewnetrzny system pzycjnwania i zewnetrzna blkada Zgrzany element jest pzycjnwany w zaczyszczarce pprzez sterwany numerycznie granicznik, który pzwala ustawić narże knstrukcji w maszynie względem jeg wewnętrznej części, zapewniając przez t centralne ustawienie bez graniczeń wynikających z ewentualnych różnic szerkści prfili, z jakich rama jest zbudwana. Mcwanie narża zapewniają dwa pinwe siłwniki.

13

14 BLADE AND TOOLS Wewnetrzne i zewnetrzne czyszczenie narzy Trier 4 A wypsażny jest w sterwaną przez CN tarczę frezarską średnicy 275. Gdy knstrukcja jest umieszczna w czyszczarce Trier 4A lub 2A następuje tzw. peracja czyszczania narży p prcesie zgrzewania. W czyszczarkach typu Trier są d dyspzycji różne stpnie knfiguracji dtyczące wypsażenia narzędziweg w zależnści d ptrzeb klienta. Dzięki dkładnemu pzycjnwaniu knstrukcji raz precyzyjnemu sterwaniu tarczy frezującej wraz z narzędziami górnymi i dlnymi, za pmcą si CNC uzyskujemy wyskiej jakści czyszczanie narży p prcesie zgrzewania.

15

16 TWO STEPS WORK Q-matic 2 t statni mduł w linii twrzącej Integrę Q2. Umieszczny jest za zaczyszczarką Trier 4A, przy stle rzładwczym. Mże wyknywać twry wentylacyjne, bróbki pd zawiasy, raz twry d mntażu ramy w ścianie. Gtwy element jest transprtwany grawitacyjnie p stle z rlkami d miejsca rzładunku.

17

18 POSUW OSI OŚ X1 urządzenie rbcze OŚ X2 zaciski OŚ X2 urządzenie rbcze OŚ X2 pdstawa OŚ Z urządzenie rbcze PRĘDKOŚĆ POZYCJONOWANIA Oś X Oś X1 urządzenie rbcze Oś X2 zaciski Oś Y Oś Y1 Oś Z urządzenie rbcze Oś Z Oś V Oś W Oś X Oś Q Oś H Oś C Oś H Oś U PRZYSPIESZENIE OSI Oś X Oś V Oś Z (tylk Trier 4 A) Oś W (tylk Trier 4A) Oś X (uchwyt) WYMIARY PROFILU Maksymalna wyskść prfilu (standardwa/pcjnalna) Minimalna wyskść prfilu Maksymalna szerkść prfilu URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I OSŁONY Ftelektryczny system barier d zabezpieczenia dstępu d stref zgrzewania Płtki chrnne OBRABIANE POWIERZCHNIE Tarczą (zewnętrzny kntur prfilu) Górnym I dlnym narzędziem z nżem (góra/dół/ prfil wewnętrzny) Frezarką (górne i dlne pwierzchnie) Średnica tarczy Średnica uchwytu tarczy Prędkść tarczy FUNKCJONALNOŚĆ MASZYNY Zakres temperatury luster Temperatura nży graniczników wypływki Szerkść wypływki System d rzładunku ramy System dprwadzania ramy ze zgrzewarki System kntrli uszczelki Stół chłdzący Płączenia między zgrzewarką a czyszczarką Obrtnica Zaczyszczarka (drugi mdel) Stół dbirczy Pzycjnwanie ramy: autmatyczne za pmcą brtnicy Frezwanie różnych prfili Wiercenie pd zawiasy Wiercenie i frezwanie prfili ze wzmcnieniem na zgrzanej ramie Wiercenie pd zawiasy d drzwi Wiercenia pd klamkę Wiercenie pd wkładkę zamka Wiercenie pd zawias w ramie Otwry d mcwania w ścianie Otwry d mcwania słupka Znakwanie pd wkręty Szczeliny wentylacyjne Odwdnienia KONFIGURACJA NARZĘDZI 1 pjedyncze narzędzie d bróbki pd wkładkę zamka i słupek 2 pjedyncze narzędzie d wiercenia twrów d mcwania w ścianie 3 pjedyncze narzędzie d frezwania twrów wentylacyjnych 4 pjedyncze narzędzie d frezwania dwdnień 5 pinwe wiel wrzecinwe narzędzie d wiercenia pd klamkę 6 wiel-wrzecinwe narzędzie d wiercenia pd zawiasy na ramie 7 wiel wrzecinwe narzędzie d wiercenia pd zawiasy na drzwi OBSZAR ROBOCZY Integra 4H Max zewnętrzny wymiar ramy (lub skrzydła) wersja autmatyczna Integra 4H Max zewnętrzny wymiar ramy (lub skrzydła) wersja pół - autmatyczna Integra Q1 Max zewnętrzny wymiar ramy (lub skrzydła) Integra Q2 Max zewnętrzny wymiar ramy (lub skrzydła) Minimalny wymiar ramy (lub skrzydła) przy prfilu przekrju max. 70 wersja autmatyczna pmiar zewnętrzny Minimalne wymiary ramy (lub skrzydła) WYMIARY I ZASILANIE Integra 4H Całkwite wymiary (szerkść x długść x wyskść ) Integra Q2 Całkwite wymiary (szerkść x długść x wyskść ) Jednstka m/s² m/s² m/s² m/s² m/s² C C included ptinal - nt available

19 FUSION 4H TRIMMER 2A/4A Q-MATIC ,5 10 7, / (ptinal) 0,2 2 (ptinal) A-4A x (2,8 kg/m) x x (2,8 kg/m) x (2,8 kg/m) 400 x 400* 210 x 210* 7.900x x x x Wydajnść sprawdzna p knkretnych prfilach i bróbce

20 Ze względu na ciągły rzwój urządzeń Prducent zastrzega sbie praw d zmian knstrukcyjnych urządzeń prezentwanych w materiałach reklamwych. Wydruk styczeń R&D TECH Sp. z.. Centrala: R&D Tech Sp. z.. ul. Wjska Plskieg Zielna Góra Tel Fax Oddział w Malbrku: ul. Klnwa Malbrk tel. km

projektujemy technologię

projektujemy technologię prjektujemy technlgię W naszej pracwni prjektwej pracują inżynierwie z wielletnim, wszechstrnnym dświadczeniem. Prjekty ich autrstwa gwarantują funkcjnalnść kuchni i są prfesjnalnie przygtwywane. realizacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

System wizyjny sterujący zrobotyzowanym stanowiskiem spawania wymienników ciepła

System wizyjny sterujący zrobotyzowanym stanowiskiem spawania wymienników ciepła System wizyjny sterujący zrbtyzwanym stanwiskiem spawania wymienników ciepła Pitr Fiertek 1 Streszczenie Systemy wizyjne są craz częściej stswane w różneg rdzaju zrbtyzwanych stanwiskach prdukcyjnych d

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg elektryczne systemy grzejne Spis Treści Wstęp... 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne...... 5 10 10 1.1.1 Kmfrt cieplny... 10

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN Załącznik nr 1. Opisu przedmitu zamówienia. Szczegółwe wymagania dtyczące sieci LAN NORMY I WYTYCZNE Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są nrmy kablwania strukturalneg:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14 i SPIS TREŚCI 1 ROZPOCZYNAMY 3 1.1 InInstalacja i aktywacja 3 1.2 O tym pdręczniku 9 2. STRONY 12 2.1 Start 12 2.2 Utwór 14 2.3 Prjekt (Studi One Prfessinal) 15 2.4 Szybkie przełączanie 16 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Szczegółwy pis przedmitu zamówienia Przedmit zamówienia bejmuje: Załącznik nr 1 d SIWZ d części 1 Dstawę nweg wypsażenia

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

MES w NX 7.5. Michał Pura

MES w NX 7.5. Michał Pura MES w NX 7.5 Michał Pura 1. Startujemy Aby rzpcząć analizę wytrzymałściwą dwlnej części w NX 7.5 należy ją najpierw zamdelwać. W naszym przypadku będzie t prsty pręt średnicy D=20[mm] raz długści L=50[mm].

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo