OPTIMA - uniwersalny siewnik punktowy. Optymalny do siewu kukurydzy i nasion innych roślin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPTIMA - uniwersalny siewnik punktowy. Optymalny do siewu kukurydzy i nasion innych roślin"

Transkrypt

1 OPTIMA uniwersalny siewnik punktwy Optymalny d siewu kukurydzy i nasin innych rślin

2 Niezawdna technika d siewu kukurydzy, buraka, fasli, słnecznika i nasin innych rślin Siewnik OPTIMA dzięki dpwiedniemu wypsażeniu mże być stswany d siewu knwencjnalneg w mulcz i d siewu bezpśrednieg. Siewnik OPTIMA jest dstępny w wersjach szerkści rbczej d 3 d 9 m, z bezstpniwą regulacją rzstawu międzyrzędzi raz z bgatym wypsażeniem ddatkwym. Siew nrmalny OPTIMA z ramą skladaną 8 i 12rzędwa 3 OPTIMA z ramą sztywną 8 i 12rzędwa 3 OPTIMA z ramą ciąganą 6 i 8rzędwa 4 OPTIMA mulcz OPTIMA HD 6 Siew OPTIMĄ Zespół wysiewający OPTIMA 7 Sekcja wysiewająca 8 Kncepcja ramy 9 Wąski wysiew 10 Wypsażenie ddatkwe Redlice nawzwe 11 Kmputery sterrujące 12 2

3 8rzędwy siewnik OPTIMA z ramą składaną hydraulicznie Siewnik 8rzędwy z ramą składaną hydraulicznie jest przeznaczny d pracy z dużą wydajnścią. Wraz z rzsiewaczem nawzu ze zbirnikiem zawiesznym człw na ciągniku (pcjnalnie) maszyna idealnie nadaje się d użytkwania w gspdarstwie wielzakładwym lub d eksplatacji usługwej. D pracy z dużą wydajnścią: 8rzędwy siewnik d kukurydzy z człwym zbirnikiem nawzu ACCORD DF1 szerkść rbcza 6,0 m szerkść międzyrzędzi d 37,5 d 80 cm szerkść transprtwa 3,0 m pjemnść zbirniku nawzu d 950 l i załadwczy przenśnik ślimakwy (pcja) wymagana mc ciągnika d 85 kw (115 KM) 8 i 12rzędwy siewnik OPTIMA z ramą składaną hydraulicznie 8 i 12rzędwy siewnik OPTIMA, z ramą składaną hydraulicznie i z człwym zbirnikiem nawzu DF1 lub DF2 zapewnia wyską wydajnść raz idealne rzłżenia masy. Zastswanie człwej skrzyni nawzwej zapewnia idealne bciążenie ciągnika i niski wpływ na ugniatanie gleby. szerkść rbcza d 4,0 m d 6,0 m szerkść międzyrzędzi d 35 d 80 cm pjemnść człweg zbirnika nawzu 1650 l dla DF2 lub 1150 l dla DF1 (pcjnalnie 1700 l) szerkść transprtwa 3,0 m wymagana mc ciągnika 75 kw (100 KM) 8rzędwy siewnik d kukurydzy ze sztywną ramą szerkści 6,1 m 8 i 12rzędwy siewnik OPTIMA ze sztywną ramą D pracy z wyską wydajnścią; łatwy d przestawienia w pzycję transprtwą szerkść rbcza d 6,1 m d 9,3 m szerkść międzyrzędzi d 35 d 80 cm szerkść transprtwa 2,5 m (za ciągnikiem) wymagana mc ciągnika dla mdelu 8rzędweg d 85 kw (115 KM), dla mdelu 12rzędweg d 100 kw (136 KM) dla siewnika 12rzędweg z ramą 9,3 m rzsiewacz nawzu tylk z DF2 3

4 OPTIMA z ramą ciąganą Prfesjnalny sprzęt d maksymalizacji zysku OPTIMA 8 rzędwa rama ciągana z centralnym zbirnikiem nawzwym OPTIMA 8 rzędwa z ramą ciąganą pdnszną na uwrciu OPTIMA 8 rzędwa z ramą ciąganą składaną w pzycji transprtwej 4

5 Nwa kncepcja ramy ciąganej wybór szerkści rbczej między 4,5 a 6 m (6 lub 8 rzędów) rama mechanicznie składana d pzycji transprtwej (3m); hydrauliczne składanie w pcji mcna rama 180x180 centralny zbirnik nawzu 1200 litrów Optima ciągana zwłaszcza w wersji hydraulicznie składanej feruje interesującą alternatywę dla fi rm usługwych i prfesjnalnych rlników ze względu na niskie zaptrzebwanie mcy w stsunku d wydajnści maszyny Optima HD sekcja d siewu w mulcz i knwencjalneg Optima HD (Heavy duty) d siewu knwencjnalneg, bezpśrednieg i w mulcz Idealna kntrla głębkści utrzymywana jest przez przednie kł kpiujące Aparat wysiewający umieszczny jest nad pdwójnym dyskiem tnącym Waga każdej sekcja wynsi 129 kg. Nacisk mże być zwiększny 100 kg. Kł dciskwe typu V mżna przestawić w 3 pzycjach d 0 d 45 kg, ddatkw mżna nastawić kąt rlek dciskwych Napęd elektryczny jak pcja 5

6 OPTIMA HD: sekcja d siewu w mulcz i knwencjnalneg OPTIMA HD, sekcja uniwersalna d wszystkich warunków glebwych Optima HD Każda sekcja HD waży 129 kg. Ddatkw mżna zwiększyć nacisk pszczególnej jednstki 100 kg za pmcą dwóch sprężyn. Głębkść nasina utrzymywana jest za pmcą przednieg kła kpiująceg (ø 400 mm, szerkść 120 mm). Mżliwść regulacji tylnej rlki dciskwej typu V w zakresie d 45 kg Bezpśredni za aparatem wysiewającym umieszczne jest pśrednie kółk dciskwe średnicy 200 mm (pcja) Sekcja HD mże być mntwana na wszystkich dstępnych wersjach ram (z 3 punktwym układem zaczepwym lub na ramach ciąganych) 6

7 Zespół wysiewający: Bez tarcia. Bez zużycia! Opatentwany zespół wysiewający firmy ACCORD t nwczesna knstrukcja, zredukwanych d minimum ksztach bsługi i przeglądów. Dkładne rzdzielanie strumienia materiału siewneg na pjedyncze nasina, niezależnie d teg, czy są duże, krągłe, pdłużne, czy płaskie. Zespół wysiewający bez uszczelki Bez tarcia, bez zużycia, niski mment napędwy, minimalne nakłady na przeglądy: w zesple wysiewającym tarcza braca się wraz z kmrą próżniwą. Ten bęben wysiewający jest płączny z dmuchawą za pmcą tulei. Dzięki zastswaniu zasady bębna wysiewająceg nie ma spadku pdciśnienia, a jedncześnie jeg wartść nie musi być wyska. Górny, uzębiny zgarniacz nadmiaru nasin pzstawia przy każdym twrze tarczy wysiewającej jedn nasin. Wymiana tarczy wysiewających bez użycia narzędzi! Szybka i łatwa wymiana tarcz wysiewających napędwy jest niklwany, a przy łżyskach bez użycia narzędzi skraca czas przestju maszyny, a więc sprzyja zmniejszeniu jednstkkładki. równległbku umieszczn specjalne pdwych ksztów eksplatacji siewnika. W ten spsób zużycie, na które są narażne Wszystkie ważne, bracające się części pszczególne części sekcji, jest zminimalizwane, a kszty przeglądów są dzięki temu zespłu wysiewająceg są sadzne na bezbsługwych łżyskach kulkwych, łańcuch bardz niskie. Dlny zgarniacz eliminuje pdwójny wysiew i ddziela d twrów tarczy wysiewającej nadmierną ilść nasin raz przyssane zanieczyszczenia, nie usunięte przez górny zgarniacz. Płżenie bydwu zgarniaczy jest regulwane przy pmcy skali na budwie tarczy wysiewającej. Pprawnść wybranych nastaw mżna sprawdzić pprzez specjalne kienk kntrlne. Tarcza wysiewająca z czujnikiem ptycznym Łatwe próżnianie 7

8 Sekcja wysiewające OPTIMA Wszystkie sekcje wysiewające: stabilny równległbk wszystkie punkty brtwe równległbku psiadają bezbsługwe płączenia tulejwe wszystkie rlki ugniatające sadzne są na bezbsługwych łżyskach kulkwych stpki redlic są wyknane z hartwaneg żeliwa i zamcwane są w krpusie redlicy w spsób, umżliwiający szybką wymianę Standardwe wypsażenie sekcji d precyzyjneg siewu w uprawiną glebę: redlica d siewu kukurydzy i rlka ugniatająca Farmfl ex 370 mm (pcjnalnie 500 mm) dwustrnne zagarniacze bruzdy redlicznej z dciskiem sprężynami bezstpniwa regulacja głębkści siewu wrzecinem układ d wydźwigu sekcji Sekcja wysiewająca z prwadzeniem tandemwym Dkładne ułżenie w rzędzie materiału siewneg i ptymalne przykrycie nasin glebą, dzięki prwadzeniu sekcji na układzie tandemwym. precyzyjne utrzymywanie głębkści siewu pprzez przednią i tylną rlkę ugniatającą rlka przednia 300 x 100 redlica d siewu nasin buraka pśrednia rlka dciskwa regulwane zagarniacze rlka ugniatająca Mnfl ex Sekcje wysiewające pdbnie jak cała maszyna są sknstruwane w systemie mdułwym. Pdstawwe elementy sekcji są zawsze takie same, natmiast pzstałe części mżna dstswać d aktualneg przeznaczenia siewnika. Z bszerneg wypsażenia pcjnalneg, redlice i rlki ugniatające są dbierane dpwiedni d rdzaju materiału siewneg i warunków glebwych. Ich wymiana jest bardz łatwa. Rlki ugniatające Rlki ugniatające są ułżyskwane, dzięki czemu nie wymagają bsługi i są bardz dprne na zużycie. Głębkść siewu jest regulwana bezstpniw przy pmcy wrzecina. Odpwiednia pdziałka ułatwia jednakwe nastawienie wszystkich sekcji. Redlice Redlice są wypsażne w wyskie blachy słnwe. Dzięki temu, przy siewie fasli lub w przypadku suchych gleb, mgą być wprwadzane głębk w glebę, bez nadmierneg zużycia elementów budwy. W wersji d siewu w mulcz, dla ptymalneg utrzymywania głębkści, ddatkwe bciążenie redlicy zapewniają sprężyny równległbku regulwanym napięciu. Precyzyjne utrzymywanie głębkści siewu Zastswanie tandemwej budwy sekcji wysiewających przeznacznych d siewu buraka, umżliwia precyzyjne utrzymywanie nastawinej głębkści umieszczania nasin. 8

9 Kncepcja ramy rama składana pprzez stabilne równległbki dla maksymalnie 16 sekcji, minimalna szerkść międzyrzędzi 37,5 cm szerkść transprtwa 3 m (w zależnści d knfi guracji mże zstać przekrczna, np. w przypadku 16 sekcji NT) szerkść ramy w pzycji rzłżnej 6 m wyskść złżnej ramy 3,10 m masa bez sekcji wysiewających kł 1000 kg (wypsażenie standardwe) Śrdek ciężkści jest płżny blisk ciągnika W pzycji transprtwej śrdek ciężkści siewnika jest płżny blisk ciągnika Bczne sekcje wysiewające w pzycji transprtwej znajdują się nad zbirnikiem nawzu. W tej złżnej pzycji siewnik uzyskuje krzystny dstęp między swim śrdkiem ciężkści, a ciągnikiem. Transprt nawzu d sekcji wysiewających na składanych częściach ramy dbywa się pneumatycznie. Wypsażenie standardwe: dwa kła jezdne w śrdkwej części siewnika, tczące się śladach kół ciągnika. Opny 26 x jedna przekładnia przy 8 sekcjach dwie przekładnie d 12 sekcji w pzycji rbczej bczne części ramy nieruchme hydraulicznie składane znaczniki z zabezpieczeniem przeciążeniwym części zewnętrznej pprzez ścinane swrznie dwa zawry hydrauliczne dwustrnneg działania, jeden zawór hydrauliki jednstrnneg działania tylk przy 16rzędwym siewniku d siewu wąskrzędweg 37,5 cm seryjnie mntwany napęd elektryczny EDrive i ptyczna kntrla sekcji wysiewających Wypsażenie pcjnalne (przykłady): Wychylne bczne części ramy dwa kła jezdne tczące się śladach kół ciągnika i jedna przekładnia w części śrdkwej. Opny 26 x jedn kł jezdne (pny 26x12.00) i jedna przekładnia na częściach bcznych, zakres pinwych wychyleń k. 6 cm Znaczniki z zabezpieczeniem przeciążeniwym Seryjne zabezpieczenie przeciążeniwe ramin znaczników Hydraulicznie, pdwójnie składane ramina znaczników z zabezpieczeniem przeciążeniwym są wypsażeniem seryjnym. Pinw składane znaczniki mieszczą się w szerkści rbczej maszyny, dzięki czemu mżliwy jest siew bezpśredni przy brzeżach pla lub przy grdzeniach, czy żywpłtach Elektrhydrauliczny blk sterujący dla wszystkich funkcji hydraulicznych: jeden zawór hydrauliczny dwustrnneg działania (wybór funkcji pprzez przełącznik kłyskwy) hydrauliczne dciążenie ramy w tej pcji nie jest mżliwe zastswanie wychylnych bcznych części ramy 9

10 Wąski wysiew: Zwiększenie prduktywnści! Optima z wąskim wysiewem. 16rzędwa, hydraulicznie składana w płączeniu z DF2 jak zbirnik nawzu i szerkści pracy 6m. Szerka gama mdeli Optima mże być przekształcna d siewu wąskieg. 37,5 cm Na czym plega siew wąski? Wysiłki rlników zmierzają d jak najpełniejszeg wykrzystania przestrzeni jaką dyspnują W dtychczaswej technlgii prdukcji kukurydzy na ziarn standardwa dległść między rzędami wynsi 75 cm. Zwiększenie prduktywnści jest tylk mżliwe przez zastswanie siewu wąskieg. Na przestrzeni lat prwadzne badania w tej materi dprwadziły d wypracwania pewnych standardów dnśnie siewu wąskieg. Otóż zauważn, że najbardziej ptymalny dystans nasina d nasina we wszystkich kierunkach trzymuje się przy rzstawie rzędów d 30 d 37,5 cm. Badania wykazały, że zwiększenie bsady rślin w wyniku zastswania siewu wąskieg nie ma ujemneg wpływu na zachdzący w rślinach plntwórczy prces ftsyntezy, a nawet zabserwwan, że ftsynteza przebiega w tym przypadku efektywniej. Z przeprwadznych dświadczeń wynika, że przy zastswaniu tej technlgii siewu mżna siągnąć wzrst wydajnści d 10%. W praktyce zastswanie siewu wąskieg w rzstawie 37,5 cm daje idealne warunki d wzrstu i rzwju wszystkich rślin w tym samym tempie. 10

11 Redlice nawzwe: ptymalne umieszczanie nawzu Ząbkwana pdwójna redlica tarczwa d siewu w mulcz Harmnia nawżenia i siewu Stabilna knstrukcja, mdułwa budwa, niskie kszty przeglądów, dprnść na zużycie i ptymalne umieszczanie nawzu w glebie t charakterystyczne cechy redlic nawzwych ACCORD. Pnadt dla jednczesneg nawżenia i siewu firma KVERNE LAND ACCORD feruje specjalne skrzynie nawzwe, przeznaczne d stswania w różnych warunkach. Każda skrzynia nawzwa jest wypsażna w dwa zespły dzujące, z jednym lub dwma kółkami rweczkwymi. Pjemnść skrzyni wynsi l, l lub l. Rzsiewacz nawzu jest napędzany centralnie. Łatw dstępna przekładnia łańcuchwa umżliwia zmianę dawki wysiewaneg nawzu w zakresie d 106 d 392 kg/ha, przy szerkści międzyrzędzi wynszącej 75 cm. precyzyjne i bez zapychania umieszczanie nawzu w glebie dzięki ząbkwanej, dużej pdwójnej redlicy tarczwej średnicy 350 mm bezbsługwe łżyska zabezpieczenie przeciążeniwe pprzez sprężyny naciągwe ptymalne umieszczanie nawzu w glebie pdczas siewu w mulcz Redlica nawzwa d siewu nrmalneg wąski kształt stabilna mija przeszkdy przez wychylenie nie wzrusza gleby bk rzędu wysianych nasin Redlica dłutwa d siewu bezpśrednieg przeznaczna d stswania na glebach niezakamieninych łatw zagłębia się w twardą glebę, dzięki stremu kątwi natarcia 11

12 Ddatkwe wypsażenie VISUS Mnitruje prces wysiewu za pmcą czujników ptelektrnicznych. Jeżeli następuje przerwa w dstawie materiału siewneg, wówczas wyzwala się alarm wizualny i dźwiękwy. Visus wskazuje bsianą pwierzchnię, czas pracy raz prędkść. TELLUS Współpracuje z wszystkimi maszynami kmpatybilnymi z ISO Zawiera wszystkie funkcje: regulacje, sterwanie i kntrlę Autmatycznie łączy się z maszyną w standardach ISObus p pdłączeniu d skrzynki kntrlnej znajdującej się w maszynie. Mże być używany d maszyn innych prducentów Standardwe przewdy i złączki Prt dla chipcard (64 MB max.) RS232 Prt (GPS) FOCUS 2 Terminal jest tańszą alternatywą dla TELLUS Ekran czarnbiały Psiada wszystkie funkcje ustawień i kntrli jak TELLUS ale nie jest kmpatybilny z ISObus FOCUS Terminal mże pracwać z wszystkimi maszynami Kverneland które mają system ISObus RS232 Prt (GPS ) CZĘŚĆ TWOJEGO DNIA ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE Części zamienne Kverneland zstały zaprjektwane tak, aby dstarczyć rzetelną, bezpieczną i ptymalną wydajnść maszyn zapewniając jedncześnie niski kszt w dniesieniu d ich żywtnści. Standardy wyskiej jakści są siągane pprzez użycie we wszystkich naszych zakładach prdukcyjnych innwacyjnych metd prdukcji i patentwanych prcesów. Kverneland Grup psiada prfesjnalną sieć partnerów wspierających Państwa serwisem technicznym, szczegółwymi infrmacjami i ryginalnymi częściami. Naszym partnerm dstarczamy jedynie części najwyższej jakści i zapewniamy dstęp d nich na całym świecie.

13 OPTIMA ramy 3.00m sztywna 4.00m teleskpwa 6.00m składana równlegle 6.10m sztywna 9.30m sztywna 4,50m ciągana 6,00m ciągana Ogumienie AS (rzstaw kół 1,451,74) 2,0 bar Ogumienie 26x12.00 STG 1,4 bar Ogumienie 11,5/ Napęd 540 br./min Napęd 1000 br./min Wał przegubwteleskpwy (Walterscheid) Wał przegubwteleskpwy z wlnym biegiem Hydrauliczny napęd dmuchawy Przekładnia zmianwa z kłami zębatymi Kła łańcuchwe dla ddatkweg dstępu m. nasinami Skrzynia przekładniwa, 6stpniwa Zintegrwany trójkąt zawieszenia Accrd Ciągnikwy trójkąt zawieszenia Accrd Znaczniki sterwane ręcznie Znaczniki sterwane hydraulicznie Przedłużenie znacznika dla centralneg prwadzenia Znaczniki składane hydraulicznie Ddatkwe bciążniki znaczników OEC kntrler ptelektrniczny Wypsażenie d transprtu wzdłużneg Mcwania d świetlenia Instalacja świetleniwa Pdpra pstjwa Rzędwy rzsiewacz nawzu (przy 9,30 m DF2) Nadstawka dla rzędweg rzsiewacza nawzu z przenśnikiem ślimakwym; całkwita pjemnść 950 l Nadstawka (330 l) dla rzędweg rzsiewacza nawzu Aplikatr mikrgranulatu 900 l ō ō Maksymalna liczba sekcji (w zależnści d wypsażenia) Szerkść międzyrzędzi, cm (w zależnści d wypsażenia) , , Masa całkwita (kukurydza 75 cm, bez nawżenia), ca. kg Masa rzsiewacza nawzu, ca. kg Pjemnść zbirnika rzsiewacza nawzu, l x x x DF OPTIMA sekcja wysiewająca (bez tarczy wysiewającej) Zawieszenie na równległbku ze zintegrwanym napędem łańcuchwym i urządzeniem wydźwigwym Siew nrmalny Tandem Sekcja HD Dwustrnny zagarniacz Redlica z szybkim mcwaniem Różne redlice, w zależnści d wypsażenia Różne tarcze wysiewające, w zależnści d materiału siewneg ō Rlki ugniatające Różne rlki ugniatające, w zależnści d wypsażenia Przezbrjenie d wybru d siewu nrmalneg, w mulcz i d buraka Pjemnść zbirnika nasin, l 30 l 30 l 55 l Masa sekcji wysiewającej, ca. 60 kg 75 kg 129 kg wypsażenie standardwe; wypsaźenie pcjnalne; dla teg mdelu niedstępne 13

14 Kverneland Grup Kverneland Grup t najbardziej rzwijająca się międzynardwa firma, która jest prducentem i dystrybutrem maszyn rlniczych. Mcny nacisk kładziny na innwację pzwala nam uzyskać unikalną i szerką gamę prduktów wyskiej jakści. Kverneland feruje bszerny pakiet dpwiednich systemów i rzwiązań dla prfesjnalneg rlnika. Oferta Kverneland zawiera maszyny i urządzenia d uprawy ziemi, siewu, nawżenia, pryskiwania raz zbiru zielnki. Prsimy pytać klejne prspekty marki KVERNELAND ACCORD Pneumatyczne siewniki zbżwe Półzawieszane, mdułwe lub zawieszane siewniki zbżwe szerkści rbczej d 2,50 m d 12,00 m. Redlice nrmalne, d siewu rzprszneg raz tarczwe CX i CXPlus d siewu w glebę p rce i uprawiną w spsób uprszczny. D siewu nasin traw, rzepaku, zbóż, fasli i innych. Mnpil S mechaniczny siewnik punktwy d siewu tczkwanych nasin buraka cukrweg. Sekcja wysiewająca Mnpil mże być wypsażna standardw w zależnści d ptrzeb w rlkę dciskwą MnFlex lub rlkę palcwą. Siewniki te występują w wersjach d 6 d 18 rzędów. Nwa dmiana siewnika Mnpil SE wypsażna jest w elektryczny napęd sekcji wysiewających. Miniair S pneumatyczny siewnik punktwy d warzyw i kwiatów. Zapewnia precyzyjny i niezawdny wysiew pjedynczych nasin różnych kształtach. Dzięki swjej wszechstrnnści i dkładnści kszt zakupu siewnika MINIAIR S zwraca się w bardz krótkim czasie. Kverneland Grup Plska Sp. z Truń, ul. Kręta 87 tel.: (056) fax: (056)

Zgrabiarki 1-karuzelowe 2-karuzelowe 4-karuzelowe

Zgrabiarki 1-karuzelowe 2-karuzelowe 4-karuzelowe FELLAWerke GmbH & C.KG Fellastraße 13 D90537 Feucht Tel. +9 (0)9128 73230 Fax +9 (0)9128 73117 Zgrabiarki 1karuzelwe 2karuzelwe karuzelwe inf@fellawerke.de www.fellawerke.de www.fe lla we rke.de Tradycja

Bardziej szczegółowo

OPTIMA pneumatyczny siewnik punktowy. Uniwersalny siewnik dla precyzyjnego siewu kukurydzy i innych nasion

OPTIMA pneumatyczny siewnik punktowy. Uniwersalny siewnik dla precyzyjnego siewu kukurydzy i innych nasion OPTIMA pneumatyczny siewnik punktowy Uniwersalny siewnik dla precyzyjnego siewu kukurydzy i innych nasion 1 OPTIMA niezawodna technika do siewu kukur słonecznika i wielu innych nasion Odpowiedni siewnik

Bardziej szczegółowo

PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY

PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY Maszyny d cięcia PumaCut20 Autmatyczna maszyna d cięcia pasów nadająca się szczególnie cięcia pasów gumy (surwych lub pdbnych) dwlnej długści. Maszyna psiada sekcję

Bardziej szczegółowo

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników AgrClumbus unikalny system świetlenia kurników COLUMBUS ul. J.H. Dąbrwskieg 227, 60-574 Pznań Kim jesteśmy? Firmą specjalizującą się w sterwaniu świetleniem. Naszą ambicją jest ptymalizacja świetlenia

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA W KAŻDYM CALU

INNOWACJA W KAŻDYM CALU KOTŁY NA PALIWA STAŁE PODAJNIKOWE INNOWACJA W KAŻDYM CALU Jedyne w Plsce, pdajnikwe ktły z Hydraulicznym Zestawem Pdłączeniwym i regulacją pgdwą Mżliwść zakupu ktła: bez Hydrauliczneg Zestawu Pdłączeniweg

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Volvo FE Hybrid. volvo fe hybrid. Silnik D7F Euro 5. Dane techniczne silnika D7F 300 Km 340 KM

Informacje ogólne. Volvo FE Hybrid. volvo fe hybrid. Silnik D7F Euro 5. Dane techniczne silnika D7F 300 Km 340 KM Vlv FE Hybrid vlv fe hybrid Infrmacje gólne Silnik D7F Eur 5 Silnik wyskprężny w równległym układzie hybrydwym Mment brtwy 3 2 Prównanie 1 br/min 1. Silnik elektryczny 2. Silnik wyskprężny 3. Napęd hybrydwy

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku Pmpy ciepła typu pwietrze / wda Pdgrzewanie ciepłej wdy użytkwej, wdy basenwej i grzewanie budynku Eknmia Oszczędnść dla budżetu dmweg dzięki najniższym ksztm wytwarzania ciepła Eklgia Brak lkalnej emisji

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYMOGÓW URZĄDZEŃ I MASZYN

CHARAKTERYSTYKA WYMOGÓW URZĄDZEŃ I MASZYN ZAŁĄCZNIK NR 1 LINIA TECHNOLOGICZNA NR 1 CHARAKTERYSTYKA WYMOGÓW URZĄDZEŃ I MASZYN ZADANIE NR 2 Strugarka wyrównująca: 1 szt. Najmniejsza szerkść strugania - 400 mm Długść łączna stłów - 3000 mm Nastaw

Bardziej szczegółowo

LAMP LED 6 x REBEL IP 68

LAMP LED 6 x REBEL IP 68 PX 3 LAMP LED x REBEL IP 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny.... Warunki bezpieczeństwa... 3. Infrmacje na temat wersji... 3 4. Opis mdelu... 4 5. Schemat pdłączenia... 5. Wymiary... 7 7. Dane

Bardziej szczegółowo

Prezentuje. Zamrażarki niskotemperaturowe. -45ºC & -86ºC Szafowe & Skrzyniowe od 370 do 830 litrów

Prezentuje. Zamrażarki niskotemperaturowe. -45ºC & -86ºC Szafowe & Skrzyniowe od 370 do 830 litrów Prezentuje Zamrażarki nisktemperaturwe -45ºC & -86ºC Szafwe & Skrzyniwe d 370 d 830 litrów Raki d przechwywania TYP Rzmiar bksu Bks / Rak Ilść całkwita we wnętrzu zamrażarki Otwierane z bku 2 / 50mm 20

Bardziej szczegółowo

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan SterwnikI wentylatra kminkweg Ekfan DC DC PLUS KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA STEROWNIKÓW DC / DC PLUS 1. Ogólna charakterystyka sterwników Sterwniki DC raz DC PLUS przeznaczne są d sterwania wentylatrami

Bardziej szczegółowo

w w w. r a n d d t e c h. p l

w w w. r a n d d t e c h. p l PL www.randdtech.pl INTEGRAL SYSTEM IN-LINE Linia zgrzewając czyszcząca d prfili PCV INTEGRA 4H składa się z 6 pdstawwych części: pzima zgrzewarka FUSION 4H bejmująca system zdejmwania ramy, stół chłdzący,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmitu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmit zamówienia: Przedmitem zamówienia jest dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg typu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny wielpunktwy, Typ TTP- Karta katalgwa TTP-, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +00 C Mnitrwanie prfilu temperatury w dużych zbirnikach Przemysł energetyczny Przemysł petrchemiczny

Bardziej szczegółowo

Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave

Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave Urządzenie chrnine patentem AGC Systems,, Tel./Fax: +48 22 464 82 86 e-mail: pczta@agcsystems.pl; website: www.agcsystems.pl Warszawa 2013 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

PROTOTYP C4 CACTUS AIRFLOW 2L: TYLKO 2L/100 KM

PROTOTYP C4 CACTUS AIRFLOW 2L: TYLKO 2L/100 KM DOKUMENTACJA PRASOWA PROTOTYP C4 CACTUS AIRFLOW 2L: TYLKO 2L/100 KM CITROËN prpnuje rzwiązania dstswane d ptrzeb każdej epki. Zaprezentwany z kazji paryskieg Salnu Samchdweg prttyp C4 Cactus AIRFLOW 2L

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów.

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów. Numer zadania Zadanie 1 Przedmit zamówienia Dstawa kmputerów a/ Stacjnarny zestaw kmputerwy sztuk 4 Opis przedmitu zamówienia Typ: Kmputer stacjnarny. W fercie wymagane jest pdanie mdelu, symblu raz prducenta

Bardziej szczegółowo

Siewnik punktowy UNICORN. Precyzja w każdych warunkach glebowych

Siewnik punktowy UNICORN. Precyzja w każdych warunkach glebowych Siewnik punktowy UNICORN Precyzja w każdych warunkach glebowych Precyzyjny wysiew buraka UNICORN UNICORN Siewnik punktowy do siewu konwencjonalnego oraz w mulcz z mechanicznym lub elektrycznym napędem

Bardziej szczegółowo

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Temat pracy projektowej z budowy pojazdów samochodowych Autor: Arkadiusz Włochal

Temat pracy projektowej z budowy pojazdów samochodowych Autor: Arkadiusz Włochal Temat pracy prjektwej z budwy pjazdów samchdwych Autr: Arkadiusz Włchal Wybierz dwlny samchód i wyknaj: 1) Opis samchdu na pdstawie dkumentacji techniczn-eksplatacyjnej, pis ten pwinien zawierać: - krótki

Bardziej szczegółowo

Przykłady sieci stwierdzeń przeznaczonych do wspomagania początkowej fazy procesu projektow ania układów napędowych

Przykłady sieci stwierdzeń przeznaczonych do wspomagania początkowej fazy procesu projektow ania układów napędowych Rzdział 12 Przykłady sieci stwierdzeń przeznacznych d wspmagania pczątkwej fazy prcesu prjektw ania układów napędwych Sebastian RZYDZIK W rzdziale przedstawin zastswanie sieci stwierdzeń d wspmagania prjektwania

Bardziej szczegółowo

ATMAT Sp. z o.o. ul.leśna 28, Libiąż NIP: Drukarka 3D ATMAT SIGNAL

ATMAT Sp. z o.o. ul.leśna 28, Libiąż NIP: Drukarka 3D ATMAT SIGNAL ATMAT Sp. z.. Drukarka 3D ATMAT SIGNAL 01.08.2016 ATMAT Sp. z.. ATMAT SIGNAL drukarka 3D z pcją samdzielneg mntażu ATMAT SIGNAL t nwatrska, duża drukarka 3D dstępna w wersji złżnej jak kmpletne urządzenie

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

1.Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

1.Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia Przedsiębirstw Prdukcji INFORMACJA TECNICZNA WYROBU Str.1/5 1.Nazwa handlwa wyrbu: Papa asfaltwa zgrzewalna wierzchnieg krycia 2.Prducent: Przedsiębirstw Prdukcji, 3.Pchdzenie/miejsce prdukcji: Przedsiębirstw

Bardziej szczegółowo

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D Prjekt Mazwieckie Centrum Labratryjne Nauk Przyrdniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki d gspdarki dzięki wzmcnieniu infrastruktury badawcz-rzwjwej MCLNP-6-3-15/15 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe segmentowe roletowe uchylne

Bramy garażowe segmentowe roletowe uchylne Bramy garażwe segmentwe rletwe uchylne Praktyczne rzwiązanie Brama segmentwa mntwana jest bezpśredni za twrem wjazdwym, a dzięki pinwemu kierunkwi twierania raz prwadzeniu pd kątem prstym nie zajmuje przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Siewnik punktowy UNICORN. Precyzja w każdych warunkach glebowych

Siewnik punktowy UNICORN. Precyzja w każdych warunkach glebowych Siewnik punktowy UNICORN Precyzja w każdych warunkach glebowych Precyzyjny wysiew buraka UNICORN Siewnik punktowy do siewu konwencjonalnego oraz w mulcz z mechanicznym lub elektrycznym napędem i optyczną

Bardziej szczegółowo

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy SMD super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz służy

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe segmentowe roletowe uchylne

Bramy garażowe segmentowe roletowe uchylne Bramy garażwe segmentwe rletwe uchylne Praktyczne rzwiązanie Brama segmentwa mntwana jest bezpśredni za twrem wjazdwym, a dzięki pinwemu kierunkwi twierania raz prwadzeniu pd kątem prstym nie zajmuje przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Krok3: Nawiercenie w murze otworu o średnicy 6,0 mm

Krok3: Nawiercenie w murze otworu o średnicy 6,0 mm Wkręty d mntażu kien i drzwi W dziedzinie mntażu craz większą ppularnścią cieszą się różneg rdzaju wkręty. Okazuje się, że kna mżna nie tylk skręcać (np. w zestawy), mżna je także przykręcać d muru...

Bardziej szczegółowo

Oprawy. Oprawy. Oprawy nożowe. Dienes Polska Sp. z o.o. ul. Budowlana 15 88-100 Inowrocław tel./fax.: +48 52 35 77 033

Oprawy. Oprawy. Oprawy nożowe. Dienes Polska Sp. z o.o. ul. Budowlana 15 88-100 Inowrocław tel./fax.: +48 52 35 77 033 Oprawy Oprawy nżwe nżwe ON2012.07 Oprawy Oprawy nżwe nżwe Dwrcwa Bydgszcz Truńska Truń Św. Ducha Ni e pd l egł ści Pznańska Dienes Plska Sp. z.. ul. Budwlana 15 88100 Inwrcław tel./fax.: 48 52 35 77 033

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE I WENTYLATORY

OSUSZACZE I WENTYLATORY 21 OSUSZACZE I WENTYLATORY MCS GROUP www.mcswrld.cm Master Climate Slutins jest światwym liderem w prdukcji urządzeń d bróbki pwietrza. Nasze prdukty zaprjektwane zstały dla prfesjnalistów. Pmagamy przystswać

Bardziej szczegółowo

volvo fm methanediesel

volvo fm methanediesel Vlv FM MethaneDiesel vlv fm methanediesel vlv fm methanediesel Dstępne także jak Vlv FMX Silnik D13C Gas D13C-Gas MethaneDiesel nrma emisji spalin EURO 5 Mc maks. wg ISO 1585, dyr. 89/491/EWG, Reg. 85

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

NEW HOLLAND. Podnośnik czołowy Czołowy wał odbioru mocy

NEW HOLLAND. Podnośnik czołowy Czołowy wał odbioru mocy NEW HOLLAND Pdnśnik człwy Człwy wał dbiru mcy Dsknała technika d pracy w plu najwyższa jakść najnwcześniejsza technika kmpaktwa budwa światwa renma Kncepcja SAUTER Pdnśnik człwy SAUTER Knstrukcja, prdukcja,

Bardziej szczegółowo

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

the essence of warmth JAARkatalog produktów Nowy

the essence of warmth JAARkatalog produktów Nowy the essence f warmth JAARkatalg prduktów YEAR JAHRE ANS LAT Nwy czerwiec 2013 SPIS TREŚCI GRZEJNIKI PŁYTOWE strna 5 INFORMACJE OGÓLNE PRODUKCJA I JAKOŚĆ TYPY GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH WYMIARY I TYPY GRZEJNIKÓW

Bardziej szczegółowo

2013/2014 OSUSZACZE I WENTYLATORY. www.mcsworld.com

2013/2014 OSUSZACZE I WENTYLATORY. www.mcsworld.com 21/214 OSUSZACZE I WENTYLATORY MCS GROUP www.mcswrld.cm Master Climate Slutins jest światwym liderem w prdukcji urządzeń d bróbki pwietrza. Nasze prdukty zaprjektwane zstały dla prfesjnalistów. Pmagamy

Bardziej szczegółowo

Agregat uprawowo-siewny MSC. Siew z wysoką wydajnością i wspaniałą precyzją

Agregat uprawowo-siewny MSC. Siew z wysoką wydajnością i wspaniałą precyzją Agregat uprawowo-siewny MSC Siew z wysoką wydajnością i wspaniałą precyzją Kverneland Accord: światowy lider w technologii siewu i pionier w pneumatycznych siewnikach zbożowych System uprawy i siewu agregatem

Bardziej szczegółowo

MONOPILL Mechaniczny siewnik punktowy. Precyzja w każdych warunkach glebowych

MONOPILL Mechaniczny siewnik punktowy. Precyzja w każdych warunkach glebowych MONOPILL Mechaniczny siewnik punktowy Precyzja w każdych warunkach glebowych Technologia i innowacje dla maksymalnych korzyści na polu Kverneland Accord należy do pionierów w precyzyjnym siewie przy zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 d SIWZ Labratrium dnawialnych źródeł energii pis funkcjnalny: Wypsażenie labratrium dnawialnych źródeł energii umżliwia mdelwanie, prwadzenie prac badawcz-rzwjwych raz działań prmcyjn-edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

SolarFlex LM. Technical Data Sheet. 1. Opis

SolarFlex LM. Technical Data Sheet. 1. Opis SlarFlex LM SlarFlex LM 1. Opis SlarFlex LM t gama wyskiej jakści farb fleksgraficznych utrwalanych prmieniami UV, umżliwiająca zakładm prwadzącym druk na wąskiej wstędze materiału druk bezpśrednich lub

Bardziej szczegółowo

CLAAS. Podnośnik czołowy Czołowy wał odbioru mocy

CLAAS. Podnośnik czołowy Czołowy wał odbioru mocy CLAAS Pdnśnik człwy Człwy wał dbiru mcy Dsknała technika d pracy w plu najwyższa jakść najnwcześniejsza technika kmpaktwa budwa światwa renma Kncepcja SAUTER Pdnśnik człwy SAUTER Knstrukcja, prdukcja,

Bardziej szczegółowo

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii Panel ftwltaiczny mcy 190W wyknany w technlgii mnkrystalicznej Średni w skali rku panel dstarczy 169kWh energii Panele przeznaczne są d stswania jak źródł energii w systemach autnmicznych jak i w dużych

Bardziej szczegółowo

CASE. Podnośnik czołowy Czołowy wał odbioru mocy

CASE. Podnośnik czołowy Czołowy wał odbioru mocy CASE Pdnśnik człwy Człwy wał dbiru mcy Dsknała technika d pracy w plu najwyższa jakść najnwcześniejsza technika kmpaktwa budwa światwa renma Kncepcja SAUTER Pdnśnik człwy SAUTER Knstrukcja, prdukcja, dystrybucja

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. www.airpol.com.pl

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. www.airpol.com.pl SPRĘŻARKI ŚRUBOWE Przedsiębirstw Prdukcji Sprężarek Sp. z.. www.airpl.cm.pl KILKA SŁÓW O NAS Przedsiębirstw Prdukcji Sprężarek Airpl Sp. z.. pwstał w 1991 rku przez płączenie pnad 30 letniej tradycji prdukcji

Bardziej szczegółowo

Wydajne i równomierne przetrząsanie

Wydajne i równomierne przetrząsanie Przetrząsacze Accrd Wydajne i równmierne przetrząsanie Kverneland Taarup Slidna i bezbsługwa budwa Hermetycznie zamknięte przekładnie Pr zekładnie napędzające karuzele w przetrząsaczach Kverneland Taarup

Bardziej szczegółowo

Lieferprogramm Production Program Program produkcji. Wasz partner

Lieferprogramm Production Program Program produkcji. Wasz partner l Lieferprgramm Prductin Prgram Prgram prdukcji Wasz partner Firma Nrdmeyer, jak prducent wiertnic, sprzętu i narzędzi d wierceń w górtwrze chce przekazać niniejszy prspekt jak sweg rdzaju sbistą wizytówke

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Z tej instrukcji, dwiesz się jak ptymalnie wykrzystać pakwania sterylizacyjne Sterisheet, aby zagwarantwać całkwite bezpieczeństw na różnych etapach pprzez: - wybór generacji w zależnści

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny płaszczwy ze śrubą dciskwą, Typ TTP-0x Karta katalgwa TTP-0x, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +600 C Ogólna budwa maszyn i urządzeń Pmiar temperatury łżysk Wszystkie gałęzie

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

nowoczesne systemy grzewcze UNICA Vento UNICA VentoEko MODERATOR Eko AZSB APSB H A J N Ó W K A KATALOG PRODUKTÓW www.moderator.com.

nowoczesne systemy grzewcze UNICA Vento UNICA VentoEko MODERATOR Eko AZSB APSB H A J N Ó W K A KATALOG PRODUKTÓW www.moderator.com. nwczesne systemy grzewcze UNI UNI Sensr UNI Sensri UNI Ma UNI Vent UNI Ventk MORTOR k ZS PS Mderatr H J N Ó W K KTLOG PROUKTÓW www.mderatr.cm.pl SPIS TRŚI O NS UNI 7-46 kw UNI Sensr 10-60 kw UNI Ma 80-160

Bardziej szczegółowo

BOLID CHILLERS POLAND

BOLID CHILLERS POLAND BOLID CHILLERS POLAND Kmpaktwe chillery małej i średniej mcy (0,5ŕ34 kw) prgram prdukcji katalg prduktów 2015 Schładzacz (chiller) - trchę infrmacji Schładzacze Blid (ang. chillers) - są specjalistycznymi

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne i pompy ciepła w domu jednorodzinnym

Kolektory słoneczne i pompy ciepła w domu jednorodzinnym www.hewalex.pl Pradnik Klienta Klektry słneczne i pmpy ciepła w dmu jednrdzinnym Najniższe kszty eksplatacji - w prównaniu d knwencjnalnych źródeł ciepła Optymalne kszty inwestycji - własna prdukcja, niskie

Bardziej szczegółowo

Chillery & Klimakonwektory

Chillery & Klimakonwektory Chillery & Klimaknwektry K A T A L O G 2 0 1 2 YOUR CONDITIONS! Od 1916 rku, jest pinierem na rynku amerykańskim, dzięki prjektwaniu i prdukcji innwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych i pm stswanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Foto: siewnik mechaniczny SULKY TRAMLINE SE 3,0 m na redlicy talerzowej UNIDISC

Foto: siewnik mechaniczny SULKY TRAMLINE SE 3,0 m na redlicy talerzowej UNIDISC Siewniki zbożowe mechaniczne, zawieszane SULKY są dostępne w 2 modelach: - TRAMLINE SE w szerokości 3 metrów, - TRAMLINE SX w szerokościach 3 i 4 metrów. Foto: siewnik mechaniczny SULKY TRAMLINE SE 3,0

Bardziej szczegółowo

Foto: Siewniki zbożowe mechaniczne Sulky TRAMLINE SE (3,0 m, po lewej) i TRAMLINE SX (4,00 m, po prawej). MOCNE ARGUMENTY:

Foto: Siewniki zbożowe mechaniczne Sulky TRAMLINE SE (3,0 m, po lewej) i TRAMLINE SX (4,00 m, po prawej). MOCNE ARGUMENTY: W 2014 roku Sulky wprowadza na rynek nowe modele mechanicznych siewników zbożowych TRAMLINE. Wcześniejsze modele zostały zmodyfikowane a niektóre podzespoły usprawnione, żeby mogli Państwo jeszcze wygodniej

Bardziej szczegółowo

Hewalex 25 lat doświadczenia

Hewalex 25 lat doświadczenia Klektry słneczne Pmpy ciepła Oferta 015 TECHNIKA SOLARNA Infrmatr techniczn - handlwy ZESTAWY SOLARNE KOLEKTORY SŁONECZNE OSPRZĘT INSTALACJI SOLARNYCH Hewalex 5 lat dświadczenia na rynku energii dnawialnej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

Poznaj mój punkt widzenia dzięki Midland XTC-400

Poznaj mój punkt widzenia dzięki Midland XTC-400 Pznaj mój punkt widzenia dzięki Midland XTC-400 Dzielenie się emcjami, zdjęciami, czy filmami na prtalach spłecznściwych t trend, który nie przemija. Ptrzeba przumiewania się z innymi raz skrócenie kanału

Bardziej szczegółowo

MINIAIR NOVA Pneumatyczny precyzyjny siewnik do warzyw. Precyzyjny siew gwarancją sukcesu!

MINIAIR NOVA Pneumatyczny precyzyjny siewnik do warzyw. Precyzyjny siew gwarancją sukcesu! MINIAIR NOVA Pneumatyczny precyzyjny siewnik do warzyw Precyzyjny siew gwarancją sukcesu! Miniair Nova Wszechstronność, precyzja i ekonomia! Nowoczesny rolnik jest producentem zarówno surowców jak i gotowej

Bardziej szczegółowo

LIFT RZESZÓW. Windy i schody ruchome. www.lift-rzeszow.com

LIFT RZESZÓW. Windy i schody ruchome. www.lift-rzeszow.com Windy i schdy ruchme www.lift-rzeszw.cm Windy i schdy ruchme Fabryka prdukująca schdy ruchme na nasze ptrzeby jest jednym z największych prducentów. kńcweg mntażu schdów i chdników 2 ruchmych usytuwane

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia świetlówkowego T8

Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia świetlówkowego T8 Lighting Nwa generacja energszczędneg świetlenia świetlówkweg T8 MASTER LEDtube InstantFit HF Lampa Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 t źródł światła LED umieszczne w mdule rzmiarach tradycyjnej świetlówki.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 5 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE POUFNE Łódź, 30.07.2011 RTS Widzew Łódź S.A. Wszelkie prawa zastrzeżne. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA SERWEROWA...

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA WENTYLATORÓW KOMINKOWYCH TYPU TERMINAL 1. Ogólna charakterystyka wentylatra Wentylatr Terminal jest przeznaczny d zwiększenia efektywnści

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5 Dostawa sprzętu chłodniczego. Lp. Nazwa przedmiotu Ilość

Zadanie 5 Dostawa sprzętu chłodniczego. Lp. Nazwa przedmiotu Ilość ZAŁĄCZNIK NR 3.5 DO SIWZ.. Pieczęć Wyknawcy Zadanie 5 Dstawa sprzętu chłdniczeg Lp. Nazwa przedmitu Ilść 1 Lada chłdnicza 2 szt. 2 Witryna d napjów 1 szt. 3 Dystrybutr d bitej śmietany 1 szt. 4 Dystrybutr

Bardziej szczegółowo

Palniki olejowe, gazowe i dwupaliwowe

Palniki olejowe, gazowe i dwupaliwowe Palniki lejwe, gazwe i dwupaliwwe Palniki typszeregu 300 700 Grupa 4 Wydajnść 770-9700 kw Spis treści Wstęp 1 Zasady dbru palników 2 Palniki na lekki lej pałwy Dane techniczne i gabaryty 3 Schematy PI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

01-02.5 08.12.PL Zawory regulacyjne Zawory regulacyjne z ograniczeniem przepływu BEE line

01-02.5 08.12.PL Zawory regulacyjne Zawory regulacyjne z ograniczeniem przepływu BEE line 01-02.5 08.12.PL Zawry regulacyjne Zawry regulacyjne z graniczeniem przepływu BEE line -1- Obliczenie wspó łczynnika Kv Praktyczne bliczenia wyknuje się uwzględniając parametry bwdów regulacyjnych i warunki

Bardziej szczegółowo

Siewniki Mechaniczne. EcoLine, ProfiLine i MasterLine

Siewniki Mechaniczne. EcoLine, ProfiLine i MasterLine Siewniki Mechaniczne EcoLine, ProfiLine i MasterLine EcoLine Lekkie i dokładne Modele EcoLine idealnie nadają się dla gospodarstw rolnych o małym i średnim areale. Siewniki EcoLine mogą być wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Warszawa: DOSTAWA KOMORY RĘKAWICOWEJ DO PRACY W ATMOSFERZE N2/Ar/He BEZ OBECNOŚCI O2 I H2O (PONIŻEJ 1PPM ) WYPOSAŻONEJ W AUTOMATYCZNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ATMOSFERY dla Instytutu Chemii Organicznej PAN

Bardziej szczegółowo

Stoły do masażu, badań i rehabilitacji Stoły do masażu. mobilizacje i manipulacje na stawach kręgosłupa i stawach obwodowych

Stoły do masażu, badań i rehabilitacji Stoły do masażu. mobilizacje i manipulacje na stawach kręgosłupa i stawach obwodowych TERAPEUTA TERAPEUTA LUX Stły d masażu, badań i rehabilitacji Stły d masażu mbilizacje i manipulacje na stawach kręgsłupa i stawach bwdwych metdy kinezyterapeutyczne masaż leczniczy metdy NDT Bbath raz

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE 2010/2011. www.osuszacze-powietrza.pl

OSUSZACZE 2010/2011. www.osuszacze-powietrza.pl OSUSZACZE 2010/2011 www.suszacze-pwietrza.pl DESA jest firmą dstarczającą urządzenia d bróbki pwietrza. Nasze urządzenia kierujemy d sektra klientów bizneswych stawiając sbie za cel pmc w przystswaniu

Bardziej szczegółowo

Suszarki Laboratoryjne

Suszarki Laboratoryjne Suszarki Labratryjne Regulatr PID z auttuningiem, Nastawa temperatury c 0,1 C w zakresie nie mniej ni +5 C pwy ej temperatury tczenia d +250 C, Dk³adnœæ stabilizacji temperatury w punkcie 0,2 C, M liwœæ

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

Siewniki zbożowe pneumatyczne XEOS TF

Siewniki zbożowe pneumatyczne XEOS TF NOWOŚĆ 2012! z czołowym zbiornikiem na ziarno i sekcjami wysiewającymi, montowanymi z tyłu ciągnika. Możliwe sekcje wysiewające można dopasować do zastosowania i warunków glebowych. Możliwe są redlice

Bardziej szczegółowo

Kukur. Sekcja wysiewająca NC. NC Classic V1. NC Classic V2. 1 Solidny równoległobok ramienia sekcji. 2 Zabezpieczenie sekcji. sprężyna dociskowa

Kukur. Sekcja wysiewająca NC. NC Classic V1. NC Classic V2. 1 Solidny równoległobok ramienia sekcji. 2 Zabezpieczenie sekcji. sprężyna dociskowa Owoc doświadczenia firmy Monosem, NC jest siewnikiem uniwersalnym na redlicy stopkowej. Występuje w dwóch wersjach: NC Classic i NC Technic, które są następcami siewników NG i PNU. Siewnik NC Classic to

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi RAPORT Analizy Finanswej Rzliczenia JGP Instrukcja bsługi CmpuGrup Medical Plska Sp. z.. (dawniej UHC Sp. z..), ul. D Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15, F +48 81 444 20 18, www.cmpugrup.pl - 2

Bardziej szczegółowo

LIRA 1-GR "QA" sterowanie elektroniczne wymiary zewnętrzne: 478 574 567H zasilanie: 230V (400V) / 2,0 kw

LIRA 1-GR QA sterowanie elektroniczne wymiary zewnętrzne: 478 574 567H zasilanie: 230V (400V) / 2,0 kw cennik waŝny d czasu zastąpienia g nwym cennikiem PÓŁ PROFESJONALNE EKSPRESY UNO CIŚNIENIOWE DO KAWY DUE 2.150 PLN cena: 3.770 PLN wym: 280 250 350H mm wym: 340 420 390H mm zasilanie: 230V / 1,6 kw zasilanie:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro)

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro) W SPRAWIE : Ogłszenie Zamówieniu (przetarg niegraniczny) (Pwyżej 14 tys. Eur) Nabycie suszarki d dzianin z mdułem d apretur (Zadanie 7) Nabycie systemu dzysku ciepła dpadweg (Zadanie 10) Objętej prjektem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe układy pracy tranzystora MOS

Podstawowe układy pracy tranzystora MOS A B O A T O I U M P O D S T A W E E K T O N I K I I M E T O O G I I Pdstawwe układy pracy tranzystra MOS Ćwiczenie pracwał Bgdan Pankiewicz 4B. Wstęp Ćwiczenie umżliwia pmiar i prównanie właściwści trzech

Bardziej szczegółowo

PPUCh J )) /

PPUCh J )) / /,r?c; @/ PPUCh J )) / 7 TARCZY Chłdnice kmercyjne serii COMMRCIAL STORHOUS Przedsiębirstw Prdukcji Urządzeń Chłdniczych Tarczyn Sp. z.. ul. Błńska 85, 05-555 Tarczyn, tel.: 77 86 86, e-mail: inf@ppuch.pl,

Bardziej szczegółowo

Sieci neuronowe model konekcjonistyczny

Sieci neuronowe model konekcjonistyczny Sieci neurnwe mdel knekcjnistyczny Plan wykładu Mózg ludzki a kmputer Mdele knekcjnistycze Perceptrn Sieć neurnwa Sieci Hpfielda Mózg ludzki a kmputer Twój mózg t kmórek, 3 2 kilmetrów przewdów i (biliard)

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnie przydomowe

Oczyszczalnie przydomowe Oczyszczalnie przydmwe W miastach i gminach gdzie istnieją czyszczalnie scieków sprawa jest prsta: przyłącze kanalizacyjne, płata za dprwadzanie ścieków (najczęściej dliczana d rachunku za wdę) i ścieki

Bardziej szczegółowo

Mechaniczny siewnik punktowy Monopill. Precyzyjne umieszczenie i pojedynkowanie nasion

Mechaniczny siewnik punktowy Monopill. Precyzyjne umieszczenie i pojedynkowanie nasion Mechaniczny siewnik punktowy Monopill Precyzyjne umieszczenie i pojedynkowanie nasion 1 Technologia i innowacja dla zwiększenia wydajności i maksymalizacji plonów Kverneland Accord jest pionierem w zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Kverneland 2500 i-plough Pług zawieszany obracalny ISOBUS

Kverneland 2500 i-plough Pług zawieszany obracalny ISOBUS Pług zawieszany obracalny ISOBUS Opłacalna orka Najnowszej generacji pług Kverneland 2500 i-plough ŁATWY WYTRZYMAŁY INNOWACYJNY PO PROSTU OPŁACALNY Łatwy i Wytrzymały ŁATWY Regulacje z kabiny ciągnika

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji!

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji! Pitr Frąckwiak 1 Instytut Lgistyki i Magazynwania GS1 Plska Autmatyzacja pracy w magazynie tylk na bazie standardw zakdwanych infrmacji! W rzeczywistści magazynwej zachdzi szczególne zaptrzebwanie na rzetelne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX Przewód grzejny PSB typ 07-5801-XXXX INSTRUKCJA MONTAŻU przewdu grzejneg PSB typu 07-5801-XXXX Spis treści 1. Zastswanie.. str. 1 2. Dane techniczne.... str. 1 3. Zasady bezpieczeństwa..... str. 2 4. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1a, znak sprawy DZ-2501/226/15 Opis przedmitu zamówienia 1. Zestaw nr 1 (zadanie 1): Kmputer przenśny d zastswań biurwych, multimedialnych i bliczeniwych: Prcesr zgdny z architekturą x86_64

Bardziej szczegółowo

Linia do peletu peleciarka marki Mikrom, Evol 500 Budowa

Linia do peletu peleciarka marki Mikrom, Evol 500 Budowa Linia d peletu peleciarka marki Mikrm, Evl 500 Budwa Krpus maszyny zbudwany jest ze spawanych kształtwników wyskiej wytrzymałści. Zastswane części są znrmalizwane zwiększnej wytrzymałści. Użyt materiałów

Bardziej szczegółowo

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE CIEPŁA RAMKA, PSI ( ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE Ciepła ramka - mdne słw, słw klucz. Energszczędny wytrych twierający sprzedawcm drgę d prtfeli klientów. Czym jest ciepła ramka, d czeg służy i czy w góle jej

Bardziej szczegółowo

Research & Development Ultrasonic Technology / Fingerprint recognition DATA SHEETS OPKUD.

Research & Development Ultrasonic Technology / Fingerprint recognition DATA SHEETS OPKUD. Research & Develpment Ultrasnic Technlgy / Fingerprint recgnitin DATA SHEETS & OPKUD http://www.ptel.pl email: ptel@ptel.pl Przedsiębirstw Badawcz-Prdukcyjne OPTEL Spółka z.. ul. Otwarta 10a PL-50-212

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo