Oprawy. Oprawy. Oprawy nożowe. Dienes Polska Sp. z o.o. ul. Budowlana Inowrocław tel./fax.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprawy. Oprawy. Oprawy nożowe. Dienes Polska Sp. z o.o. ul. Budowlana 15 88-100 Inowrocław tel./fax.: +48 52 35 77 033"

Transkrypt

1 Oprawy Oprawy nżwe nżwe ON Oprawy Oprawy nżwe nżwe Dwrcwa Bydgszcz Truńska Truń Św. Ducha Ni e pd l egł ści Pznańska Dienes Plska Sp. z.. ul. Budwlana Inwrcław tel./fax.: Budwlana Pznań Dienes Germany Dienes USA Dienes Hungary Dienes Pland Dienes Asia

2 Pneumatyczne prawy nżwe Serwis szlifierski Firma Dienes mżna nas kpiwać, ale i tak zawsze będziemy krk d przdu. Pnad milin sprzedanych praw nżwych mówi sam za siebie Wyskwydajne maszyny pracujące z dużą prędkścią raz trudne w cięciu materiały wymagają innwacyjnych, specyficznych rzwiązań. W wielu przypadkach spełnienie wszystkich czekiwań klienta, a także wymagań wynikających ze szczególnych zastswań nie jest mżliwe przy wykrzystaniu standardwych praw nżwych. Klienci czekują ptymalneg zwrtu pniesinych nakładów z inwestycji i stawiają takie wymagania. Mżna je spełnić wyłącznie dzięki stanwiskm tnącym i systemm pzycjnwania przygtwanym specjalnie pd dane zastswanie. Nasi kledzy w labratrium cięcia firmy Dienes nieustannie pracują nad ptymalnymi i indywidualnymi rzwiązaniami, w celu zwiększenia żywtnści, trwałści, wyskiej funkcjnalnści i wygdy naszych systemów. Wiele uzyskanych patentów Grupa Dienes zawdzięcza właśnie tym intensywnym działanim badawczym. Badania pzwliły firmie Dienes ustanwić nwy rekrd prędkści w cięciu wzdłużnym. Dzięki statni sknstruwanej prawie nżwej wyskiej wydajnści PSG 150, p raz pierwszy na świecie mżliwe był siągnięcie prędkści cięcia d m/min ( stóp/min). Wszystkie dkrycia pmagają znacząc zwiększyć żywtnść nży, nawet w ekstremalnych warunkach, a jedncześnie zredukwać pwstawanie pyłu i zmniejszyć czas pzycjnwania dzięki perfekcyjnie zharmnizwanym systemm utrzymującym najwyższe standardy bezpieczeństwa. Niniejszy katalg prezentuje przegląd asrtymentu praw nżwych Dienes. Przedstawine mdele pkazują różnrdnść indywidualnych knfiguracji stwrznych w parciu specyfikacje klienta i we współpracy z nim. Oprócz praw nżwych Dienes, które zstały dbrane d dpwiednich zastswań i ciętych materiałów, pnad 200 różnych prjektów mdernizacji, przyczynił się d zauważalnie bardziej zyskwnej pracy maszyn. Nadzwyczajnie zwiększyła się płacalnść nawet starszych urządzeń dzięki pdniesieniu ich wydajnści przez zastswanie nwczesnych systemów tnących. Zrientwanie firmy Dienes na klienta pzwlił jej prduktm uzyskać reputację lidera pd względem jakści cięcia. Firma Dienes Plska feruje prfesjnalny serwis szlifierski d wszystkich typów nży całkwitej długści d 2,4 m, wyknanych z różnych gatunków stali raz nży z wkładkami z HSS i HM. Dzięki precyzyjnej bróbce, gwarantujemy właściwści nża identyczne z nwym narzędziem. Psiadamy prfesjnalną szlifierkę firmy Göckel, spełniającą najwyższe wymagania w zakresie parametrów technicznych niezbędnych d właściweg przebiegu prcesu szlifwania. Innwacje, które dają naszym klientm wyraźną przewagę nad knkurencją: Opatentwane knwhw Dienes. Oprawa dużej prędkści m/min ( stóp/min) Oprawa d cięcia nżycweg z własnym napędem Stały dcisk bczny CSL Pdwójne prwadzenie DF Głwica szybkiej wymiany WKS Pilt pzycjnujący Easy Set Osłna nża 360 Autmatyczna regulacja głębkści Budwa mdułwa Płytka kątwa d cięcia nżycweg Mikrregulacja głębkści zachdzenia nża prawy na nóż dlny TM QuikClamp QC Narzędzia serwiswe Analiza drgań Elektrniczna kntrla żywtnści Pamięć dcisku sprężyny FES Zintegrwana identyfikacja rzmiaru nża Serwis Telematic i wiele innych Przed wysyłką d klienta, każdy nastrzny nóż pddawany jest dkładnej kntrli. 2 31

3 Serwis szlifierski Firma Dienes feruje prfesjnalny serwis szlifierski nży krążkwych dlnych i górnych raz blków nżwych. Dzięki precyzyjnej bróbce gwarantujemy własnści nża identyczne z nwymi narzędziami. Na życzenie wyknujemy usługę w ciągu 48 gdzin. Nasz serwis szlifierski bejmuje wszystkie nże krążkwe średnicy zewnętrznej d 350 mm. Nże są strzne według instrukcji partej na rysunkach wyknanych nży i specyfikacji dtyczącej ich zastswania. Gwarantujemy zawsze zachwanie pierwtnej gemetrii strza i trwałść nża p szlifwaniu jak ryginału. Psiadamy prfesjnalną szlifierkę zaprjektwaną i wyprdukwaną w firmie Dienes Crpratin i Eur Knife. Spełnia na najwyższe wymagania w zakresie parametrów technicznych niezbędnych d zapewnienia właściweg przebiegu prcesu strzenia nży. 1. Oprawy nżwe d cięcia nżycweg Mżemy zaferwać następujące mdele praw z pdwójnym prwadzeniem przy eliminacji luzu d zera. Oprawy zaprjektwane indywidualnie d specjalistycznych zadań cięcia. Elite: PSGm 19 DF PSGm 25 DF PSGs DF 50 PSGs DF Pwer PSG DF PSG DF 150 Speed PSG DF 150 Mtin PSG DF Cntrl Dstępne są również prównywalne z knkurencją prawy jednsiwe. Premium: PSGm 16 PSGs 50 PSG 1 2. Oprawy nżwe d cięcia bruzdweg Różne pcje: z pdwójnym prwadzeniem dstępne są w zależnści d cięteg materiału, szerkści cięcia i prędkści cięteg materiału. Tp Quality: PQA DF 19 PQA DF 50 z pjedynczym prwadzeniem: Quality: PQG PQAS 6,3512,7 mm PQDS 6 PQA MC / PQD MC szerkść cięcia 3. Kasety tnące W celu szybkieg i bezpieczneg dpaswania szerkści cięcia zastsuj nasze: Seria Easy Bx: Crush Cut Mdule III szerkść cięcia d 4 mm Dienes Mini Cut Kasety d cięcia nżycweg Krzystając z naszeg serwisu zwiększa się: prduktywnść trwałść nży jakść krawędzi cięcia efektywnść zmniejsza się: kszty wynikające ze stswania nży przestje maszyn emisje pyłu pdczas cięcia 4. Oprawy d cięcia na grąc D materiałów rzciągliwych dstępne są następujące pdstawwe mdele: PQAS BH z pdgrzewanym nżem Cięcie bruzdwe na grąc PQAS H z elementem grzejnym Cięcie bruzdwe na grąc 5. Oprawy d cięcia żyletkweg W przypadku cięcia żyletkweg Dienes wiedzie prym pd względem jakści i przyjaznści dla użytkwnika. Pneumatyczne prawy nżwe z głwicami żyletkwymi Oprawy nżwe d cięcia bruzdweg z uchwytami żyletkwymi PQAS R, PQDS R Indywidualne prawy żyletkwe Kasety żyletkwe 6. Akcesria bezpieczeństwa i narzędzia serwiswe Nasze akcesria bezpieczeństwa i narzędzia serwiswe dgrywają isttną rlę w kwestii bezpieczeństwa i chrny nży Dienes. Osłny rąk Narzędzia d wymiany strzy Rękawice chrnne Wspmaganie regulacji Narzędzia d knserwacji i wiele innych 30 3

4 Pneumatyczne prawy nżwe KnwHw firmy Dienes System Lng Run Zastswania Oprawy nżwe d cięcia nżycweg Elite P nastrzeniu nża (prces szlifwania), w wyniku kntaktu nża z wałkiem pdnżwym, w pczątkwej fazie pracy następuje mechaniczne zgniecenie struktury materiału w brębie strza. Niewielki grad pwstały w tym prcesie jest usuwany, p czym mżliwa jest ptymalna praca nża. Cięty materiał* PSGm 19 DF PSGm 25 DF PG S s DF 50 P SG DF Metda Elementów Skńcznych (FEM) Różny nacisk przy różnych pwierzchniach styku Aluminium < 500 m Aluminium > 500 m Aluminium dwuwarstwwe prmień cięcia 0,05 mm Taśmy kablwe < m k. 0,12 mm Taśmy litgraficzne > 500 m Flie syntetyczne < 500 m PCV, PE, PP m 2 Papier < 200 g/m prmień cięcia 0,15 mm 2 Papier g/m 2 Papier g/m k. 0,08 mm 2 Papier > 800 g/m Taśmy klejące / etykiety Opakwania napjów Materiały włókiennicze prmień cięcia 0,3 mm Guma / wulkanizwana, niewulkanizwana Materiały nietkane / bibuła, wata higieniczna, (nnwven) wata szklana Legenda: dpwiednie warunkw dpwiednie niedpwiednie * Pdan tylk przykłady różnych materiałów. Skntaktuj się z nami dnśnie swich specyficznych ptrzeb dtyczących cięteg materiału. k. 0,04 mm Optymalna gemetria cięcia dla każdeg materiału Uniknięcie przeciążenia materiału Kntrla wg wytycznych FEM Skrzystaj z systemu DIENES Lng Run! 4 29

5 Siła cięcia dla praw nżwych d cięcia bruzdweg Typ prawy Siła cięcia w [N] dla daneg ciśnienia pwietrza Prędkść cięcia Oprawy nżwe d cięcia nżycweg Premium Oprawy nżwe d cięcia bruzdweg PQAS 6 mm 9 mm 9,52 mm 4 bar 5 bar 6 bar m/min 250 PS Gm 16 PS Gs 50 PSG 1 PQA DF 50 PQA DF 19 PQG PQAS, DPQS PQ A M C, PQD MC 12 mm 12,67 mm PQDS mm mm 9,52 mm 12 mm * ,67 mm * ,7 mm *1 15 mm *1 Cięcie na grąc Cięcie na grąc 250 PQG PQD MC 2 15 mm * PQD MC 3 15 mm * PQD 15/20 *1 PQA DF mm 19 mm Wybór prawy nżwej musi zstać kreślny na pdstawie testów cięcia w labratrium Dienes Mże pdlegać zmianm technicznym! *1 PQDS i PQD MC: Przy średnicy nża 100 mm maksymalna prędkść mże zwiększyć się d 400 m/min (wartść przybliżna). 28 5

6 Oprawy nżwe d cięcia nżycweg Elite KnwHw firmy Dienes PSGm 19 DF Adapter mcujący różne knstrukcje kmpatybilne ze wszystkimi typami maszyn Indywidualne zasilanie skku pinweg nża regulwana siła dcisku bczneg Szybka zmiana głwicy wymiana nża d przdu prawy bez kniecznści demntażu prawy z maszyny Zalecenia dnśnie gemetrii cięcia D cięcia różnych materiałów stsuje się nże różnych typach krawędzi tnącej. Szybkie, czyste i efektywne ksztw cięcie mżliwe jest jedynie przy zastswaniu właściwej krawędzi cięcia. Pniższe rysunki przedstawiają nasze gólne zalecenia parte na wielletnim dświadczeniu z zakresu techniki cięcia. Nasi specjaliści z chęcią pmgą Państwu dbrać krawędzie cięcia najlepiej pasujące d kreślneg zastswania. Cięcie bruzdwe / standardwa krawędź cięcia (SK 1 6) Nże d cięcia bruzdweg pwinny psiadać zakrąglną krawędź cięcia niezależnie d cięteg materiału. Pniższe rysunki mżna wykrzystać jak gólne wytyczne. Przekrje pkazują 60krtne pwiększenie każdeg rdzaju krawędzi. Filc czyszczący autmatyczne samczyszczanie nży czyste cięcie SK 1 R=0,05 0,15 SK 2 R=0,15 0,2 SK 3 R=0,25 0,3 PSGm 19 DF Najbardziej wszechstrnna! kąt strza 30 taśma wrażliwa na nacisk, krek, celfan, włókn celulzwe kąt strza 30 tektura, guma, pulpa, flia z pdkładem papierwym, twrzywa sztuczne (>0,1) kąt strza 45 papier wskwany, papier impregnwany Specjalna knstrukcja tej prawy nżwej pzwala na siągnięcie skku pinweg i pzimeg nża z eliminacją luzu d zera. Przez złżenie praw w pstać blku, uzyskuje się szerkść cięcia d 19 mm, z zachwaniem pżądanej stabilnści i sztywnści. kncepcja gniazdwa sztywna knstrukcja małe szerkści cięcia SK 4 R=0,05 0,15 kąt strza 60 gaza, tkanina, materiały nietkane (nnwven) SK 5 R=0,15 0,2 kąt strza 45 flia pergaminwa, bibuła, lekki papier, taśma maskująca, twrzywa sztuczne (<0,1), papier gazetwy, papier marszczny, taśma mikwa, papier pwlekany SK 6 R=0,25 0,3 kąt strza 60 papier ścierny piaskwy, materiały ścierne 6 27

7 Dane techniczne / prawy standardwe PSGm 25 DF Oprawy nżwe d cięcia bruzdweg PSGm 25 DF Wymiary/waga 1 Wyskść całkwita * 2 Szerkść całkwita * 3 Waga całkwita * Dane rbcze Min. szer. cięcia Pinwy skk nża Skk nieregulwany Skk regulwany Pzimy skk nża PQAS/PQDS PQD MC 3 PQA DF 19 PQA DF 50 PQG 150 mm 6 1,5 kg d 6 mm 15 mm 235 mm 2 kg 15 mm 290 mm 4 19 mm* 2,4 kg 19 mm 383 mm 49,5 mm 8,4 kg 50 mm 30 mm 315 mm 115 mm 8,1 kg 115 mm 30 mm 30 mm Adapter mcujący różne knstrukcje kmpatybilne ze wszystkimi typami maszyn Precyzyjny mechanizm regulacji skku pinweg nża w zakresie dkładna kntrla głębkści zachdzenia nża prawy na nóż dlny Szybka wymiana głwicy max. nża 130 mm Sprawdzna! Dzięki pdwójnemu prwadzeniu w si pinwej z eliminacją luzu d zera, ta prawa nżwa gwarantuje największą sztywnść przy zachwaniu minimalnej szerkści cięcia 25 mm. Znacznie większa wygda użytkwania dzięki precyzyjnej regulacji skku pinweg nża. Prsta wymiana głwicy pzwala na szybką zmianę nża. Optymalna jakść krawędzi cięcia nawet dla trudnych materiałów Znaczna redukcja przestjów urządzeń dzięki systemwi szybkiej wymiany głwicy (nża) Średnica nża 76,96/100mm 76,96/100mm 100 mm 130 / 150 mm Max. 150 mm 5 Zakres zastswań* max. /400 m/min /400 m/min 600 m/min 1100 m/min 800 m/min Ciśnienie rbcze skk pin. Max. 6 bar Max. 6 bar Max. 6 bar Max. 8 bar Max. 6 bar Max. siła cięcia przy 6 barach N/540 N 1620 N N 1200 N 900 N Kąt cięcia Knstrukcja głwicy nża Mntaż prawy 30 / 45 / 60 prawstrnna lub lewstrnna Opcjnalnie na belce typu jaskółczy gn, typu T, prwadnicy liniwej lub wg specyfikacji klienta Dźwignia pzycjnwania Easy Set Łatwe ustawianie pzycji nża prawy względem nża dlneg Na strnie 22/23 znajdują się inne przykłady, ddatkwe akcesria Dienes i narzędzia serwiswe. *1 wyskść całkwita bez pdłączenia pwietrza *2 szerkść mże być różna w zależnści d użytych pcji *3 waga mże być różna w zależnści d użytych pcji *4 tylk dla mntażu praw w pstaci blku *5 w zależnści d cięteg materiału i średnicy nża Mże pdlegać zmianm technicznym! 26 7

8 Oprawy nżwe d cięcia nżycweg Elite PSGs DF 50 Adapter mcujący różne knstrukcje kmpatybilne ze wszystkimi typami maszyn PSGs DF 50 Najlepiej sprzedająca się prawa! Oprawa ta spełnia czekiwania dla minimalnej szerkści cięcia 50 mm, zapewniając maksymalną sztywnść nawet przy dużych prędkściach cięcia. Oprawy nżwe d cięcia nżycweg Premium PSG DF PSG DF 150 HS PSGm 16 PSGs 50 PSG 1 Gwarantwane jest t przez eliminację luzu d zera raz system prwadzenia pzimeg i pinweg z tłumieniem drgań. 475 mm 144 mm 16 kg 496 mm 148 mm 21 kg 280 mm 16 mm 2,1 kg 305 mm 48,5 mm 4,6 kg 372 mm 113 mm 8,9 kg mm 150 mm 16 mm 50 mm 115 mm Pwtarzalny dcisk nża dpaswywany d typu cięteg materiału 50 mm 50 mm Wydłużna żywtnść nża 40 mm 40 mm Optymalna jakść krawędzi cięcia nawet dla trudnych materiałów 6 mm Max. 2 6 mm Max. 200 mm 1 mm Max. 105 mm 1,53 mm Max. 130 mm 3 mm 140/180mm Mechanizm szybkiej wymiany dstępny jak pcja dla cięcia nżycweg i żyletkweg 2600 m/min 46 bar 3500 m/min 46 bar 800 m/min 56 bar 1000 m/min 46 bar 1 m/min 46 bar Osłna ręki 360 nża 130/150/180 mm Knstrukcja mdułwa z dstępnymi różnymi głwicami nża 46 bar 16 bar Od 0 d 1 c 15' 56 bar Max. 6 bar Max. 6 bar prawstrnna lub lewstrnna jaskółczy gn, typu T, prwadnicy liniwej lub wg specyfikacji klienta Wszystkie mdele DF wypsażne są w pdwójne siwe prwadzenie z zastswaniem łżysk kulkwych. *5 w zależnści d cięteg materiału i średnicy nża Oprawy nżwe d cięcia nżycweg typu Elite wyróżniają się zastswaniem pdwójneg siweg prwadzenia z wykrzystaniem łżysk kulkwych. Mże pdlegać zmianm technicznym! 8 25

9 Dane techniczne / Oprawy standardwe PSGs DF Pwer Oprawy nżwe d cięcia nżycweg Elite Adapter mcujący różne knstrukcje kmpatybilne ze wszystkimi typami maszyn PSGs DF Pwer Z własnym napędem! Wymiary/waga 1 Wyskść całkwita * 2 Szerkść całkwita * 3 Waga całkwita * Dane rbcze Min. szer. cięcia Pinwy skk nża Skk nieregulwany PSGm 19 DF PSGm 25 DF PSGs DF 50 mm 19 mm 2,4 kg 4 19 mm* 335 mm 25 mm 3,7 kg 4 25 mm* 30 mm 330 mm 50 mm 6,1 kg 50 mm 30 mm Filc czyszczący ze skkiem siwym Nże górne mcwane w prawach nżwych zazwyczaj są napędzane pprzez kntakt z napędzanym nżem dlnym. W przypadku cięcia bardz wrażliwych materiałów jak bibułka d papiersów czy trebek d herbaty, flia aluminiwa, mże t mieć negatywny wpływ na jakść krawędzi cięcia. Jest t pwiązane ze zjawiskiem pślizgu pmiędzy nżem prawy a nżem dlnym. Aby uniknąć zjawiska pślizgu nża (w efekcie szarpania cięteg materiału) firma Dienes zbudwała prawę z własnym napędem nża, dstępną w różnych wariantach wyknania. Skk regulwany Pzimy skk nża 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm Eliminacja pślizgu Średnica nża Max. 105mm Max. 130mm 130/150/180mm Precyzyjne krawędzie cięcia 5 Zakres zastswań* max. Ciśnienie rbcze skk pin. Ciśnienie rbcze skk pz. Kąt cięcia Knstrukcja głwicy nża Mntaż prawy 1000 m/min 36 bar 36 bar 1000 m/min 4,56 bar 4,56 bar 2000 m/min 46 bar Max. 3,5 bar Opcjnalnie na belce typu Na strnie 22/23 znajdują się inne przykłady, ddatkwe akcesria Dienes i narzędzia serwiswe. Precyzyjnie dpaswane prędkści nża górneg/dlneg i cięteg materiału Wydłużna żywtnść nża Minimalne pylenie Zwiększne bezpieczeństw i chrna jakści dzięki mniejszej liczbie wymian nża Knstrukcja mdułwa *1 wyskść całkwita bez pdłączenia pwietrza *2 szerkść mże być różna w zależnści d użytych pcji *3 waga mże być różna w zależnści d użytych pcji *4 tylk dla mntażu praw w pstaci blku 24 9

10 Oprawy nżwe d cięcia nżycweg Elite PSG DF Precyzyjna regulacja skku nża Dkładnść 0,1 mm PSG DF Najmcniejsza! System sterwania pneumatyczneg Wytrzymała, zewnętrzna budwa raz wiele najlepszych technicznych rzwiązań z zakresu techniki cięcia znalazł zastswanie w knstrukcji tej prawy. Jej zastswanie gwarantuje najwyższą jakść krawędzi cięcia nawet w trudnych warunkach stswania. 3 1 Sterwnik pneumatyki Dienes d zasilania sprężnym pwietrzem 2 Przewód DUO z wtyczką 3 Spiralny przewód DUO z wtyczką 4 Złączki ze stali nierdzewnej Zawór kłnierzwy Dienes Adapter mcujący różne knstrukcje kmpatybilne ze wszystkimi typami maszyn Systemy prwadzenia z tłumieniem drgań Pinwe i pzime prwadzenie głwicy nża z eliminacją luzu d zera 4 5 Odpwiednia d cięcia jedni wielwarstwweg papieru Rzwiązuje prblemy cięcia trudnych materiałów Różnrdne dstępne narzędzia d prfesjnalneg mntażu/demntażu. Narzędzia mntażwe Pmce serwiswe Mcwanie z wykrzystaniem łżysk liniwych w celu zwiększenia wygdy użytkwnika i znaczneg zredukwania czasu pzycjnwania praw (patrz akcesria)! np. kmbinerki, klucze hakwe, klucze widełkwe np. instrukcje bsługi, rękawice, wyciąg pyłu i inne 10 23

11 Akcesria i narzędzia serwiswe PSG DF Cntrl Warianty adapterów, np. d prawy PSGs DF 50 a b c d 1 PSG DF Cntrl Wyjątkwa! Nwa prawa nżwa Dienes z systemem mnitrującym żywtnść nża, wysyłająca sygnał akustyczny lub ptyczny p siągnięciu zadaneg, predefiniwaneg stanu nża (lampka strzegawcza, włączenie didy, infrmacja na telefn kmórkwy itp.) Kntrla zużycia nża Stała, wyska jakść krawędzi cięcia Transparentnść żywtnści nża Mżliwść zaplanwania zarządzania nżami Mżliwść kalkulacji ksztów szlifwania Adapter mcujący różne knstrukcje kmpatybilne ze wszystkimi typami maszyn płytka kątwa a) 0' b) 15' c) 30' d) 45' standardwy adapter typu jaskółczy gn adapter jaskółczy gn, typu Tidland adapter liniwy d ręczneg zacisku adapter liniwy d mechanizmu autmatyczneg pzycjnwania Dienes (mechanizm z pamięcią dcisku sprężyny) prwadnica typu jaskółczy gn prwadnice liniwe z wbudwanym zabezpieczeniem przeciwpyłwym Stan nża OK! Zwiększna wygda użytkwnika przy wszystkich prawach, znacznie zredukwany czas pzycjnwania praw dzięki liniwemu prwadzeniu! Warianty głwic nża, np. d prawy PSGs DF 50 Obniżna sprawnść nża! Krytyczna praca nża! Niezbędna natychmiastwa wymiana i szlifwanie a standardwa głwica nża 130mm sztywna (nóż z dciskiem sprężynwym) szybkzmienialna głwica nża 150mm, specjalna chrna rąk szybkzmienialna głwica dla nża z dciskiem sprężynwym 130mm 3a dźwignia pzycjnwania Easy Set głwica strza żyletkweg głwica nża ze stałym dciskiem bcznym filc z siwym skkiem 22 11

12 Oprawy nżwe d cięcia nżycweg Elite PSG DF 150 Mtin PSG DF 150 Mtin Cięcie żyletkwe Różne adaptery mcujące Kmpatybilne ze wszystkimi typami maszyn Genialna! Autmatyczna regulacja skku nża, zintegrwane bliczenia rzmiaru średnicy nża, wprwadzanie danych przez panel dtykwy. Oprawa ta bazuje na patentwanej knstrukcji prawy nżwej d cięcia nżycweg Dienes typu PSGDF i jej zaletach: pdwójne prwadzenie DF (systemy prwadzenia absrbujące drgania) zabezpieczenie nża 360 stała bczna siła dcisku Głwice praw nżwych d cięcia nżycweg w ciągu kilku sekund mżna przezbrić na głwice d cięcia żyletkweg, dzięki czemu mgą ne być wykrzystane d cięcia materiałów różnej grubści. Ma t zastswanie w następujących prawach: PSGs 50, PSGs DF 50. Zalecane zastswanie: Cięcie bardz cienkich flii syntetycznych i metalwych z wykrzystaniem rzwiązań żyletkwych zwiększa płacalnść. Głwica żyletkwa z regulwanym kątem zachdzenia, c wydłuża żywtnść strza. Znacznie wydłużna żywtnść nża Stała jakść cięcia Oprawy strzy żyletkwych Numeryczne ustawianie głębkści cięcia Eliminacja pjedynczych błędów peracyjnych Wyższy standard bezpieczeństwa Zwiększna wydajnść Większa wygda użytkwnika Odpwiednia dla cięcia najbardziej wymagających materiałów Z pwdzeniem siągane były już szerkści cięcia d 3 mm. Dla bardz małych szerkści cięcia prawy strzy żyletkwych dstępne są również w knstrukcji kasetwej. Nasze sprawdzne prawy nżwe d cięcia bruzdweg PQAS/PQDS pcjnalnie dstępne są z uchwytem d strza żyletkweg. Materiały strza żyletkweg węglik wlframu pkryte warstwą ceramiki (Diamnd Black Blade) pkryte aztkiem tytanu TiN ceramiczne PQDS R Diamnd Black Blade Diamnd Black Blade Na życzenie dstępne indywidualne rzwiązania d cięcia żyletkweg! Ostrze Dienes najdłuższej żywtnści i dsknałej strści

13 Oprawy d cięcia na grąc PQAS BH / PQAS H PSG DF 150 High Speed Cięcie na grąc PQAS BH Pdgrzanie nża zapbiega przyklejaniu się cięteg materiału d krawędzi nża. Zalecane zastswanie: Materiały przylepne Różne adaptery mcujące Kmpatybilne ze wszystkimi typami maszyn PSG DF 150 Speed Najszybsza! Pierwsza prawa nżwa d cięcia nżycweg, która z pwdzeniem zstała użyta w praktyce d cięcia z prędkścią d 3500 m/min (11484 stóp/min). Oprawa ta znana jest z patentwaneg prwadzenia pinweg nża, uzupełnina precyzyjną regulację głębkści zachdzenia nża prawy na nóż dlny raz systemu "stałej bcznej siły dcisku (CSL Cnstant Side Lad ). Cięcie na grąc PQAS H Wymiary: patrz PQAS/ prawa szerkści mm Pdłączna mc: 12 V / 90 W Znacznie wydłużna żywtnść nża Zredukwane pylenie Odtwarzalny mały nacisk kntaktwy nża System stałej bcznej siły dcisku (CSL) prawa szerkści mm Pdłączna mc: 12 V / 90 W Dzięki wyskiej temperaturze d 750 C materiał jest rzdzielany przy jednczesnym zgrzewaniu ciętych krawędzi. Zalecane zastswanie: Tkaniny techniczne Zwje plietylenwe Firma Dienes feruje również elektrniczną kntrlę temperatury. Regulacja temperatury w zależnści d grubści materiału i prędkści zwju

14 Oprawy nżwe d cięcia nżycweg Premium PSGm16 TM Easy Bx / QUIKCLAMP Różne spsby mcwania Kmpatybilne ze wszystkimi typami maszyn Trawers typu jaskółczy gn Dienes dstępny we wszystkich długściach Precyzyjne przekładki dystansujące Dienes d ustawienia szerkści cięcia, dstępne we wszystkich grubściach PQD MC3 PQAS Opcja (z 2 lub 3 cylindrami) dla siągnięcia większej siły cięcia QUIKCLAMP TM Kaseta tnąca Easy Bx szerkść cięcia d 6 mm TM QUIKCLAMP TM System QUIKCLAMP firmy Dienes dbrze sprawdza się tam, gdzie stsunkw częst zmieniana jest szerkść cięcia. Jest dstępny jak pcja dla standardwych praw nżwych d cięcia bruzdweg Dienes typu PQDS i PQAS. PSGm 16 Zwiększna wygda użytkwnika i znacznie zredukwany czas pzycjnwania dzięki liniwemu prwadzeniu (patrz akcesria)! Easy Bx Mini Cut, szerkść cięcia d 4 mm TM System QUIKCLAMP eliminuje błędy pzycjnwania praw. Prstkątny zacisk praw Minimalny czas uzbrajania maszyny Repzycjnwanie praw nżwych bez ddatkwych narzędzi Aplikacja mdułwa Najmniejsza! Nasza najwęższa prawa nżwa ze sprawdznym pinwym prwadzeniem, d cięcia wąskich pasków d 16 mm. Ze względu na małą szerkść prawy nie jest knieczne stswanie układów z wykrzystaniem muf nżwych Zauważalnie zwiększna płacalnść dzięki szybkiej zmianie szerkści cięcia Dienes Mini Cut: Optymalna dkładnść dzięki wcześniej ustawinym szerkścim cięcia Zptymalizwany równy i łatwy ruch nża Prstta działania nawet przy najmniejszych szerkściach cięcia (4 mm) 14 19

15 Oprawy nżwe d cięcia bruzdweg Quality PQAS / PQDS PSGs 50 / PSG 1 Uniwersalne! Od wielu lat z sukcesem używane na całym świecie, szerkść cięcia 6. Wyska jakść prduktu Łatwa bsługa PQAS PSGs 50 i PSG 1 Klasyczne! Knstrukcja tych dwóch praw nżwych d cięcia nżycweg sprawdza się d wielu lat. Udwdnin ich funkcjnalnść nawet przy najtrudniejszych zastswaniach. Na wyróżnienie zasługują: łatwa bsługa i regulacja raz prste działanie. Różne spsby mcwania Kmpatybilne ze wszystkimi typami maszyn 41.5 mm max. Ø nża 76,96 mm Oprawy PQAS dstępne w następujących szerkściach: 6,35 / 9 / 9,525 / 10 / 12 / 12,7 mm PSGs 50 PQDS,/# ' PSG 1 DK 58 mm max. Ø nża 100 mm Oprawy PQDS dstępne w następujących szerkściach: 6 / 9 / 9,525 / 10 / 12 /12,7 / 15 / Pdwójna głwica nża d wykrajania pasków d 5 mm PSG 1 Wszystkie prawy nżwe d cięcia bruzdweg dstępne z słną nża 18 15

16 Oprawy nżwe d cięcia bruzdweg Tp Quality Oprawy nżwe d cięcia bruzdweg Quality PQA DF 19 / PQA DF 50 PQG Różne spsby mcwania Kmpatybilne ze wszystkimi typami maszyn PQA DF 19 Nwe dkrycie Dienes! Specjalna knstrukcja tej prawy nżwej pzwala na prwadzenie pinwe z eliminacją luzu d zera. Dlateg mżliwe jest uzyskanie szerkści cięcia d 19 mm bez utraty stabilnści prawy. Różne spsby mcwania Kmpatybilne ze wszystkimi typami maszyn Optymalna jakść krawędzi cięcia, nawet przy trudnych materiałach Znaczna redukcja czasu przestju dzięki systemwi szybkzmiennej głwicy PQA DF 50 Mikrregulacja skku pinweg nża dkładnść 0,02mm Precyzyjna! Ta prawa nżwa d cięcia bruzdweg spełnia wymgi małej szerkści cięcia, ferując zarazem najwyższą stabilnść nawet przy dużych prędkściach cięcia. PQG Jej nadzwyczajną cechą jest pinwe prwadzenie głwicy nża z eliminacją luzu d zera i z tłumieniem drgań. Maksymalny nacisk pinwy dzięki zptymalizwanej pwierzchni tłka Wydłużna żywtnść nża Optymalna jakść krawędzi cięcia, nawet przy trudnych materiałach Nadaje się d bigwania i łamania etykiet, taśm klejących itp. Zmiana głwicy dzięki mechanizmwi szybkieg zacisku QUIKCLAMP Slidna! Ta prawa nżwa d cięcia bruzdweg feruje sprawdzną technlgię w atrakcyjnej cenie. Jest używana d wielu lat w różnych dziedzinach, np. w prdukcji i przetwórstwie gumy, materiałów filcwych i wielu innych Wyska jakść prduktu Stswana przy dużych prędkściach cięcia i trudnych warunkach prdukcyjnych Nóż Ø 130 mm/150 mm Regulacja skku pinweg nża c 0,02 mm Wymiana głwicy z mechanizmem szybkieg zacisku, bez użycia narzędzi (zwiększna min. szerkść cięcia) Wymiana głwicy z mechanizmem szybkieg zacisku, bez kniecznści użycia narzędzi (zwiększna minimalna szerkść cięcia) 16 17

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg elektryczne systemy grzejne Spis Treści Wstęp... 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne...... 5 10 10 1.1.1 Kmfrt cieplny... 10

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

projektujemy technologię

projektujemy technologię prjektujemy technlgię W naszej pracwni prjektwej pracują inżynierwie z wielletnim, wszechstrnnym dświadczeniem. Prjekty ich autrstwa gwarantują funkcjnalnść kuchni i są prfesjnalnie przygtwywane. realizacje

Bardziej szczegółowo

projektujemy technologię

projektujemy technologię prjektujemy technlgię W naszej pracwni prjektwej pracują inżynierwie z wielletnim, wszechstrnnym dświadczeniem. Prjekty ich autrstwa gwarantują funkcjnalnść kuchni i są prfesjnalnie przygtwywane. realizacje

Bardziej szczegółowo

Kolektory w domu jednorodzinnym

Kolektory w domu jednorodzinnym Pradnik dla klienta Klektry w dmu jednrdzinnym Wydanie 1 / 013 źkryteria wybru klektra słneczneg źklektr płaski, czy próżniwy? źdbór instalacji slarnej źefekty pracy instalacji slarnej źopłacalnść inwestycji

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE 2011/2012. www.mcsgl.com

OSUSZACZE 2011/2012. www.mcsgl.com OSUSZACZE 211/212 www.mcsgl.cm Master Climate Slutins jest firmą dstarczającą urządzenia d bróbki pwietrza. Nasze urządzenia kierujemy d sektra klientów bizneswych stawiając sbie za cel pmc w przystswaniu

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara 1 ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Kziara Przełm wieków dwudziesteg i dwudziesteg pierwszeg t czas gwałtwneg rzwju zastswań

Bardziej szczegółowo

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU KONCEPCJE, DZIAŁANIA Agata Kaczanwska, Aleksandra Wójtwicz Uniwersytet Eknmiczny we Wrcławiu Streszczenie Wprwadzenie na rynek nwych prduktów wiąże się z szeregiem

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Nowości w Solid Edge

Nowości w Solid Edge Nwści w Slid Edge Numer publikacji MU29005 Infrmacje prawach własnści i graniczeniach praw Oprgramwanie i pwiązana dkumentacja są własnścią firmy Siemens Prduct Lifecycle Management Sftware Inc. 2012 Siemens

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE I WENTYLATORY

OSUSZACZE I WENTYLATORY 21 OSUSZACZE I WENTYLATORY MCS GROUP www.mcswrld.cm Master Climate Slutins jest światwym liderem w prdukcji urządzeń d bróbki pwietrza. Nasze prdukty zaprjektwane zstały dla prfesjnalistów. Pmagamy przystswać

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35 322 Rzeszów

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU WIĘZIENNO- USŁUGOWEGO O POMIESZCZENIA. Inwestor: Zakład Karny w Rzeszowie ul. Załęska 76, 35 322 Rzeszów FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracwnia prjektwa Wyknawstw rbót budwlanych Prdukcja parapetów i blatów Suszenie i frakcjnwanie kruszyw Zarządzanie i pśrednictw nieruchmściami 97-500 Radmsk,

Bardziej szczegółowo

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14 i SPIS TREŚCI 1 ROZPOCZYNAMY 3 1.1 InInstalacja i aktywacja 3 1.2 O tym pdręczniku 9 2. STRONY 12 2.1 Start 12 2.2 Utwór 14 2.3 Prjekt (Studi One Prfessinal) 15 2.4 Szybkie przełączanie 16 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

1. Parametry falowe torów długich, pojęcie fali padającej i odbitej.

1. Parametry falowe torów długich, pojęcie fali padającej i odbitej. Pytania pdstawwe (Kszyk I) 1. Parametry falwe trów długich, pjęcie fali padającej i dbitej. Linia długa - jest t taka elektryczna linia dwuprzewdwa, której długść l jest prównywalna z długścią λ rzchdzącej

Bardziej szczegółowo

w w w. r a n d d t e c h. p l

w w w. r a n d d t e c h. p l PL www.randdtech.pl INTEGRAL SYSTEM IN-LINE Linia zgrzewając czyszcząca d prfili PCV INTEGRA 4H składa się z 6 pdstawwych części: pzima zgrzewarka FUSION 4H bejmująca system zdejmwania ramy, stół chłdzący,

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Contessa 1000 A190.041. Bedienungsanleitung Kaffeemaschine. Instruction manual Coffee machine. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Koffiemachine

Contessa 1000 A190.041. Bedienungsanleitung Kaffeemaschine. Instruction manual Coffee machine. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Cntessa 1000 A190.041 Bedienungsanleitung Kaffeemaschine D/A/CH Instructin manual Cffee machine GB/UK Mde d empli Machine à café F/B/CH Gebruiksaanwijzing Kffiemachine NL/B V8/0412 Instrukcja bsługi Ekspres

Bardziej szczegółowo

CRH Europa Materiały Zasady bezpieczeństwa zapobiegające wypadkom śmiertelnym

CRH Europa Materiały Zasady bezpieczeństwa zapobiegające wypadkom śmiertelnym CRH CRH Eurpa Materiały Zasady bezpieczeństwa zapbiegające wypadkm śmiertelnym Wydanie IV, 2011 CRH CRH Eurpa Materiały Uwaga: Spółki w Chinach i Indiach również działają w strukturach EU Materiały. Zasady

Bardziej szczegółowo