Oprawy. Oprawy. Oprawy nożowe. Dienes Polska Sp. z o.o. ul. Budowlana Inowrocław tel./fax.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprawy. Oprawy. Oprawy nożowe. Dienes Polska Sp. z o.o. ul. Budowlana 15 88-100 Inowrocław tel./fax.: +48 52 35 77 033"

Transkrypt

1 Oprawy Oprawy nżwe nżwe ON Oprawy Oprawy nżwe nżwe Dwrcwa Bydgszcz Truńska Truń Św. Ducha Ni e pd l egł ści Pznańska Dienes Plska Sp. z.. ul. Budwlana Inwrcław tel./fax.: Budwlana Pznań Dienes Germany Dienes USA Dienes Hungary Dienes Pland Dienes Asia

2 Pneumatyczne prawy nżwe Serwis szlifierski Firma Dienes mżna nas kpiwać, ale i tak zawsze będziemy krk d przdu. Pnad milin sprzedanych praw nżwych mówi sam za siebie Wyskwydajne maszyny pracujące z dużą prędkścią raz trudne w cięciu materiały wymagają innwacyjnych, specyficznych rzwiązań. W wielu przypadkach spełnienie wszystkich czekiwań klienta, a także wymagań wynikających ze szczególnych zastswań nie jest mżliwe przy wykrzystaniu standardwych praw nżwych. Klienci czekują ptymalneg zwrtu pniesinych nakładów z inwestycji i stawiają takie wymagania. Mżna je spełnić wyłącznie dzięki stanwiskm tnącym i systemm pzycjnwania przygtwanym specjalnie pd dane zastswanie. Nasi kledzy w labratrium cięcia firmy Dienes nieustannie pracują nad ptymalnymi i indywidualnymi rzwiązaniami, w celu zwiększenia żywtnści, trwałści, wyskiej funkcjnalnści i wygdy naszych systemów. Wiele uzyskanych patentów Grupa Dienes zawdzięcza właśnie tym intensywnym działanim badawczym. Badania pzwliły firmie Dienes ustanwić nwy rekrd prędkści w cięciu wzdłużnym. Dzięki statni sknstruwanej prawie nżwej wyskiej wydajnści PSG 150, p raz pierwszy na świecie mżliwe był siągnięcie prędkści cięcia d m/min ( stóp/min). Wszystkie dkrycia pmagają znacząc zwiększyć żywtnść nży, nawet w ekstremalnych warunkach, a jedncześnie zredukwać pwstawanie pyłu i zmniejszyć czas pzycjnwania dzięki perfekcyjnie zharmnizwanym systemm utrzymującym najwyższe standardy bezpieczeństwa. Niniejszy katalg prezentuje przegląd asrtymentu praw nżwych Dienes. Przedstawine mdele pkazują różnrdnść indywidualnych knfiguracji stwrznych w parciu specyfikacje klienta i we współpracy z nim. Oprócz praw nżwych Dienes, które zstały dbrane d dpwiednich zastswań i ciętych materiałów, pnad 200 różnych prjektów mdernizacji, przyczynił się d zauważalnie bardziej zyskwnej pracy maszyn. Nadzwyczajnie zwiększyła się płacalnść nawet starszych urządzeń dzięki pdniesieniu ich wydajnści przez zastswanie nwczesnych systemów tnących. Zrientwanie firmy Dienes na klienta pzwlił jej prduktm uzyskać reputację lidera pd względem jakści cięcia. Firma Dienes Plska feruje prfesjnalny serwis szlifierski d wszystkich typów nży całkwitej długści d 2,4 m, wyknanych z różnych gatunków stali raz nży z wkładkami z HSS i HM. Dzięki precyzyjnej bróbce, gwarantujemy właściwści nża identyczne z nwym narzędziem. Psiadamy prfesjnalną szlifierkę firmy Göckel, spełniającą najwyższe wymagania w zakresie parametrów technicznych niezbędnych d właściweg przebiegu prcesu szlifwania. Innwacje, które dają naszym klientm wyraźną przewagę nad knkurencją: Opatentwane knwhw Dienes. Oprawa dużej prędkści m/min ( stóp/min) Oprawa d cięcia nżycweg z własnym napędem Stały dcisk bczny CSL Pdwójne prwadzenie DF Głwica szybkiej wymiany WKS Pilt pzycjnujący Easy Set Osłna nża 360 Autmatyczna regulacja głębkści Budwa mdułwa Płytka kątwa d cięcia nżycweg Mikrregulacja głębkści zachdzenia nża prawy na nóż dlny TM QuikClamp QC Narzędzia serwiswe Analiza drgań Elektrniczna kntrla żywtnści Pamięć dcisku sprężyny FES Zintegrwana identyfikacja rzmiaru nża Serwis Telematic i wiele innych Przed wysyłką d klienta, każdy nastrzny nóż pddawany jest dkładnej kntrli. 2 31

3 Serwis szlifierski Firma Dienes feruje prfesjnalny serwis szlifierski nży krążkwych dlnych i górnych raz blków nżwych. Dzięki precyzyjnej bróbce gwarantujemy własnści nża identyczne z nwymi narzędziami. Na życzenie wyknujemy usługę w ciągu 48 gdzin. Nasz serwis szlifierski bejmuje wszystkie nże krążkwe średnicy zewnętrznej d 350 mm. Nże są strzne według instrukcji partej na rysunkach wyknanych nży i specyfikacji dtyczącej ich zastswania. Gwarantujemy zawsze zachwanie pierwtnej gemetrii strza i trwałść nża p szlifwaniu jak ryginału. Psiadamy prfesjnalną szlifierkę zaprjektwaną i wyprdukwaną w firmie Dienes Crpratin i Eur Knife. Spełnia na najwyższe wymagania w zakresie parametrów technicznych niezbędnych d zapewnienia właściweg przebiegu prcesu strzenia nży. 1. Oprawy nżwe d cięcia nżycweg Mżemy zaferwać następujące mdele praw z pdwójnym prwadzeniem przy eliminacji luzu d zera. Oprawy zaprjektwane indywidualnie d specjalistycznych zadań cięcia. Elite: PSGm 19 DF PSGm 25 DF PSGs DF 50 PSGs DF Pwer PSG DF PSG DF 150 Speed PSG DF 150 Mtin PSG DF Cntrl Dstępne są również prównywalne z knkurencją prawy jednsiwe. Premium: PSGm 16 PSGs 50 PSG 1 2. Oprawy nżwe d cięcia bruzdweg Różne pcje: z pdwójnym prwadzeniem dstępne są w zależnści d cięteg materiału, szerkści cięcia i prędkści cięteg materiału. Tp Quality: PQA DF 19 PQA DF 50 z pjedynczym prwadzeniem: Quality: PQG PQAS 6,3512,7 mm PQDS 6 PQA MC / PQD MC szerkść cięcia 3. Kasety tnące W celu szybkieg i bezpieczneg dpaswania szerkści cięcia zastsuj nasze: Seria Easy Bx: Crush Cut Mdule III szerkść cięcia d 4 mm Dienes Mini Cut Kasety d cięcia nżycweg Krzystając z naszeg serwisu zwiększa się: prduktywnść trwałść nży jakść krawędzi cięcia efektywnść zmniejsza się: kszty wynikające ze stswania nży przestje maszyn emisje pyłu pdczas cięcia 4. Oprawy d cięcia na grąc D materiałów rzciągliwych dstępne są następujące pdstawwe mdele: PQAS BH z pdgrzewanym nżem Cięcie bruzdwe na grąc PQAS H z elementem grzejnym Cięcie bruzdwe na grąc 5. Oprawy d cięcia żyletkweg W przypadku cięcia żyletkweg Dienes wiedzie prym pd względem jakści i przyjaznści dla użytkwnika. Pneumatyczne prawy nżwe z głwicami żyletkwymi Oprawy nżwe d cięcia bruzdweg z uchwytami żyletkwymi PQAS R, PQDS R Indywidualne prawy żyletkwe Kasety żyletkwe 6. Akcesria bezpieczeństwa i narzędzia serwiswe Nasze akcesria bezpieczeństwa i narzędzia serwiswe dgrywają isttną rlę w kwestii bezpieczeństwa i chrny nży Dienes. Osłny rąk Narzędzia d wymiany strzy Rękawice chrnne Wspmaganie regulacji Narzędzia d knserwacji i wiele innych 30 3

4 Pneumatyczne prawy nżwe KnwHw firmy Dienes System Lng Run Zastswania Oprawy nżwe d cięcia nżycweg Elite P nastrzeniu nża (prces szlifwania), w wyniku kntaktu nża z wałkiem pdnżwym, w pczątkwej fazie pracy następuje mechaniczne zgniecenie struktury materiału w brębie strza. Niewielki grad pwstały w tym prcesie jest usuwany, p czym mżliwa jest ptymalna praca nża. Cięty materiał* PSGm 19 DF PSGm 25 DF PG S s DF 50 P SG DF Metda Elementów Skńcznych (FEM) Różny nacisk przy różnych pwierzchniach styku Aluminium < 500 m Aluminium > 500 m Aluminium dwuwarstwwe prmień cięcia 0,05 mm Taśmy kablwe < m k. 0,12 mm Taśmy litgraficzne > 500 m Flie syntetyczne < 500 m PCV, PE, PP m 2 Papier < 200 g/m prmień cięcia 0,15 mm 2 Papier g/m 2 Papier g/m k. 0,08 mm 2 Papier > 800 g/m Taśmy klejące / etykiety Opakwania napjów Materiały włókiennicze prmień cięcia 0,3 mm Guma / wulkanizwana, niewulkanizwana Materiały nietkane / bibuła, wata higieniczna, (nnwven) wata szklana Legenda: dpwiednie warunkw dpwiednie niedpwiednie * Pdan tylk przykłady różnych materiałów. Skntaktuj się z nami dnśnie swich specyficznych ptrzeb dtyczących cięteg materiału. k. 0,04 mm Optymalna gemetria cięcia dla każdeg materiału Uniknięcie przeciążenia materiału Kntrla wg wytycznych FEM Skrzystaj z systemu DIENES Lng Run! 4 29

5 Siła cięcia dla praw nżwych d cięcia bruzdweg Typ prawy Siła cięcia w [N] dla daneg ciśnienia pwietrza Prędkść cięcia Oprawy nżwe d cięcia nżycweg Premium Oprawy nżwe d cięcia bruzdweg PQAS 6 mm 9 mm 9,52 mm 4 bar 5 bar 6 bar m/min 250 PS Gm 16 PS Gs 50 PSG 1 PQA DF 50 PQA DF 19 PQG PQAS, DPQS PQ A M C, PQD MC 12 mm 12,67 mm PQDS mm mm 9,52 mm 12 mm * ,67 mm * ,7 mm *1 15 mm *1 Cięcie na grąc Cięcie na grąc 250 PQG PQD MC 2 15 mm * PQD MC 3 15 mm * PQD 15/20 *1 PQA DF mm 19 mm Wybór prawy nżwej musi zstać kreślny na pdstawie testów cięcia w labratrium Dienes Mże pdlegać zmianm technicznym! *1 PQDS i PQD MC: Przy średnicy nża 100 mm maksymalna prędkść mże zwiększyć się d 400 m/min (wartść przybliżna). 28 5

6 Oprawy nżwe d cięcia nżycweg Elite KnwHw firmy Dienes PSGm 19 DF Adapter mcujący różne knstrukcje kmpatybilne ze wszystkimi typami maszyn Indywidualne zasilanie skku pinweg nża regulwana siła dcisku bczneg Szybka zmiana głwicy wymiana nża d przdu prawy bez kniecznści demntażu prawy z maszyny Zalecenia dnśnie gemetrii cięcia D cięcia różnych materiałów stsuje się nże różnych typach krawędzi tnącej. Szybkie, czyste i efektywne ksztw cięcie mżliwe jest jedynie przy zastswaniu właściwej krawędzi cięcia. Pniższe rysunki przedstawiają nasze gólne zalecenia parte na wielletnim dświadczeniu z zakresu techniki cięcia. Nasi specjaliści z chęcią pmgą Państwu dbrać krawędzie cięcia najlepiej pasujące d kreślneg zastswania. Cięcie bruzdwe / standardwa krawędź cięcia (SK 1 6) Nże d cięcia bruzdweg pwinny psiadać zakrąglną krawędź cięcia niezależnie d cięteg materiału. Pniższe rysunki mżna wykrzystać jak gólne wytyczne. Przekrje pkazują 60krtne pwiększenie każdeg rdzaju krawędzi. Filc czyszczący autmatyczne samczyszczanie nży czyste cięcie SK 1 R=0,05 0,15 SK 2 R=0,15 0,2 SK 3 R=0,25 0,3 PSGm 19 DF Najbardziej wszechstrnna! kąt strza 30 taśma wrażliwa na nacisk, krek, celfan, włókn celulzwe kąt strza 30 tektura, guma, pulpa, flia z pdkładem papierwym, twrzywa sztuczne (>0,1) kąt strza 45 papier wskwany, papier impregnwany Specjalna knstrukcja tej prawy nżwej pzwala na siągnięcie skku pinweg i pzimeg nża z eliminacją luzu d zera. Przez złżenie praw w pstać blku, uzyskuje się szerkść cięcia d 19 mm, z zachwaniem pżądanej stabilnści i sztywnści. kncepcja gniazdwa sztywna knstrukcja małe szerkści cięcia SK 4 R=0,05 0,15 kąt strza 60 gaza, tkanina, materiały nietkane (nnwven) SK 5 R=0,15 0,2 kąt strza 45 flia pergaminwa, bibuła, lekki papier, taśma maskująca, twrzywa sztuczne (<0,1), papier gazetwy, papier marszczny, taśma mikwa, papier pwlekany SK 6 R=0,25 0,3 kąt strza 60 papier ścierny piaskwy, materiały ścierne 6 27

7 Dane techniczne / prawy standardwe PSGm 25 DF Oprawy nżwe d cięcia bruzdweg PSGm 25 DF Wymiary/waga 1 Wyskść całkwita * 2 Szerkść całkwita * 3 Waga całkwita * Dane rbcze Min. szer. cięcia Pinwy skk nża Skk nieregulwany Skk regulwany Pzimy skk nża PQAS/PQDS PQD MC 3 PQA DF 19 PQA DF 50 PQG 150 mm 6 1,5 kg d 6 mm 15 mm 235 mm 2 kg 15 mm 290 mm 4 19 mm* 2,4 kg 19 mm 383 mm 49,5 mm 8,4 kg 50 mm 30 mm 315 mm 115 mm 8,1 kg 115 mm 30 mm 30 mm Adapter mcujący różne knstrukcje kmpatybilne ze wszystkimi typami maszyn Precyzyjny mechanizm regulacji skku pinweg nża w zakresie dkładna kntrla głębkści zachdzenia nża prawy na nóż dlny Szybka wymiana głwicy max. nża 130 mm Sprawdzna! Dzięki pdwójnemu prwadzeniu w si pinwej z eliminacją luzu d zera, ta prawa nżwa gwarantuje największą sztywnść przy zachwaniu minimalnej szerkści cięcia 25 mm. Znacznie większa wygda użytkwania dzięki precyzyjnej regulacji skku pinweg nża. Prsta wymiana głwicy pzwala na szybką zmianę nża. Optymalna jakść krawędzi cięcia nawet dla trudnych materiałów Znaczna redukcja przestjów urządzeń dzięki systemwi szybkiej wymiany głwicy (nża) Średnica nża 76,96/100mm 76,96/100mm 100 mm 130 / 150 mm Max. 150 mm 5 Zakres zastswań* max. /400 m/min /400 m/min 600 m/min 1100 m/min 800 m/min Ciśnienie rbcze skk pin. Max. 6 bar Max. 6 bar Max. 6 bar Max. 8 bar Max. 6 bar Max. siła cięcia przy 6 barach N/540 N 1620 N N 1200 N 900 N Kąt cięcia Knstrukcja głwicy nża Mntaż prawy 30 / 45 / 60 prawstrnna lub lewstrnna Opcjnalnie na belce typu jaskółczy gn, typu T, prwadnicy liniwej lub wg specyfikacji klienta Dźwignia pzycjnwania Easy Set Łatwe ustawianie pzycji nża prawy względem nża dlneg Na strnie 22/23 znajdują się inne przykłady, ddatkwe akcesria Dienes i narzędzia serwiswe. *1 wyskść całkwita bez pdłączenia pwietrza *2 szerkść mże być różna w zależnści d użytych pcji *3 waga mże być różna w zależnści d użytych pcji *4 tylk dla mntażu praw w pstaci blku *5 w zależnści d cięteg materiału i średnicy nża Mże pdlegać zmianm technicznym! 26 7

8 Oprawy nżwe d cięcia nżycweg Elite PSGs DF 50 Adapter mcujący różne knstrukcje kmpatybilne ze wszystkimi typami maszyn PSGs DF 50 Najlepiej sprzedająca się prawa! Oprawa ta spełnia czekiwania dla minimalnej szerkści cięcia 50 mm, zapewniając maksymalną sztywnść nawet przy dużych prędkściach cięcia. Oprawy nżwe d cięcia nżycweg Premium PSG DF PSG DF 150 HS PSGm 16 PSGs 50 PSG 1 Gwarantwane jest t przez eliminację luzu d zera raz system prwadzenia pzimeg i pinweg z tłumieniem drgań. 475 mm 144 mm 16 kg 496 mm 148 mm 21 kg 280 mm 16 mm 2,1 kg 305 mm 48,5 mm 4,6 kg 372 mm 113 mm 8,9 kg mm 150 mm 16 mm 50 mm 115 mm Pwtarzalny dcisk nża dpaswywany d typu cięteg materiału 50 mm 50 mm Wydłużna żywtnść nża 40 mm 40 mm Optymalna jakść krawędzi cięcia nawet dla trudnych materiałów 6 mm Max. 2 6 mm Max. 200 mm 1 mm Max. 105 mm 1,53 mm Max. 130 mm 3 mm 140/180mm Mechanizm szybkiej wymiany dstępny jak pcja dla cięcia nżycweg i żyletkweg 2600 m/min 46 bar 3500 m/min 46 bar 800 m/min 56 bar 1000 m/min 46 bar 1 m/min 46 bar Osłna ręki 360 nża 130/150/180 mm Knstrukcja mdułwa z dstępnymi różnymi głwicami nża 46 bar 16 bar Od 0 d 1 c 15' 56 bar Max. 6 bar Max. 6 bar prawstrnna lub lewstrnna jaskółczy gn, typu T, prwadnicy liniwej lub wg specyfikacji klienta Wszystkie mdele DF wypsażne są w pdwójne siwe prwadzenie z zastswaniem łżysk kulkwych. *5 w zależnści d cięteg materiału i średnicy nża Oprawy nżwe d cięcia nżycweg typu Elite wyróżniają się zastswaniem pdwójneg siweg prwadzenia z wykrzystaniem łżysk kulkwych. Mże pdlegać zmianm technicznym! 8 25

9 Dane techniczne / Oprawy standardwe PSGs DF Pwer Oprawy nżwe d cięcia nżycweg Elite Adapter mcujący różne knstrukcje kmpatybilne ze wszystkimi typami maszyn PSGs DF Pwer Z własnym napędem! Wymiary/waga 1 Wyskść całkwita * 2 Szerkść całkwita * 3 Waga całkwita * Dane rbcze Min. szer. cięcia Pinwy skk nża Skk nieregulwany PSGm 19 DF PSGm 25 DF PSGs DF 50 mm 19 mm 2,4 kg 4 19 mm* 335 mm 25 mm 3,7 kg 4 25 mm* 30 mm 330 mm 50 mm 6,1 kg 50 mm 30 mm Filc czyszczący ze skkiem siwym Nże górne mcwane w prawach nżwych zazwyczaj są napędzane pprzez kntakt z napędzanym nżem dlnym. W przypadku cięcia bardz wrażliwych materiałów jak bibułka d papiersów czy trebek d herbaty, flia aluminiwa, mże t mieć negatywny wpływ na jakść krawędzi cięcia. Jest t pwiązane ze zjawiskiem pślizgu pmiędzy nżem prawy a nżem dlnym. Aby uniknąć zjawiska pślizgu nża (w efekcie szarpania cięteg materiału) firma Dienes zbudwała prawę z własnym napędem nża, dstępną w różnych wariantach wyknania. Skk regulwany Pzimy skk nża 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm Eliminacja pślizgu Średnica nża Max. 105mm Max. 130mm 130/150/180mm Precyzyjne krawędzie cięcia 5 Zakres zastswań* max. Ciśnienie rbcze skk pin. Ciśnienie rbcze skk pz. Kąt cięcia Knstrukcja głwicy nża Mntaż prawy 1000 m/min 36 bar 36 bar 1000 m/min 4,56 bar 4,56 bar 2000 m/min 46 bar Max. 3,5 bar Opcjnalnie na belce typu Na strnie 22/23 znajdują się inne przykłady, ddatkwe akcesria Dienes i narzędzia serwiswe. Precyzyjnie dpaswane prędkści nża górneg/dlneg i cięteg materiału Wydłużna żywtnść nża Minimalne pylenie Zwiększne bezpieczeństw i chrna jakści dzięki mniejszej liczbie wymian nża Knstrukcja mdułwa *1 wyskść całkwita bez pdłączenia pwietrza *2 szerkść mże być różna w zależnści d użytych pcji *3 waga mże być różna w zależnści d użytych pcji *4 tylk dla mntażu praw w pstaci blku 24 9

10 Oprawy nżwe d cięcia nżycweg Elite PSG DF Precyzyjna regulacja skku nża Dkładnść 0,1 mm PSG DF Najmcniejsza! System sterwania pneumatyczneg Wytrzymała, zewnętrzna budwa raz wiele najlepszych technicznych rzwiązań z zakresu techniki cięcia znalazł zastswanie w knstrukcji tej prawy. Jej zastswanie gwarantuje najwyższą jakść krawędzi cięcia nawet w trudnych warunkach stswania. 3 1 Sterwnik pneumatyki Dienes d zasilania sprężnym pwietrzem 2 Przewód DUO z wtyczką 3 Spiralny przewód DUO z wtyczką 4 Złączki ze stali nierdzewnej Zawór kłnierzwy Dienes Adapter mcujący różne knstrukcje kmpatybilne ze wszystkimi typami maszyn Systemy prwadzenia z tłumieniem drgań Pinwe i pzime prwadzenie głwicy nża z eliminacją luzu d zera 4 5 Odpwiednia d cięcia jedni wielwarstwweg papieru Rzwiązuje prblemy cięcia trudnych materiałów Różnrdne dstępne narzędzia d prfesjnalneg mntażu/demntażu. Narzędzia mntażwe Pmce serwiswe Mcwanie z wykrzystaniem łżysk liniwych w celu zwiększenia wygdy użytkwnika i znaczneg zredukwania czasu pzycjnwania praw (patrz akcesria)! np. kmbinerki, klucze hakwe, klucze widełkwe np. instrukcje bsługi, rękawice, wyciąg pyłu i inne 10 23

11 Akcesria i narzędzia serwiswe PSG DF Cntrl Warianty adapterów, np. d prawy PSGs DF 50 a b c d 1 PSG DF Cntrl Wyjątkwa! Nwa prawa nżwa Dienes z systemem mnitrującym żywtnść nża, wysyłająca sygnał akustyczny lub ptyczny p siągnięciu zadaneg, predefiniwaneg stanu nża (lampka strzegawcza, włączenie didy, infrmacja na telefn kmórkwy itp.) Kntrla zużycia nża Stała, wyska jakść krawędzi cięcia Transparentnść żywtnści nża Mżliwść zaplanwania zarządzania nżami Mżliwść kalkulacji ksztów szlifwania Adapter mcujący różne knstrukcje kmpatybilne ze wszystkimi typami maszyn płytka kątwa a) 0' b) 15' c) 30' d) 45' standardwy adapter typu jaskółczy gn adapter jaskółczy gn, typu Tidland adapter liniwy d ręczneg zacisku adapter liniwy d mechanizmu autmatyczneg pzycjnwania Dienes (mechanizm z pamięcią dcisku sprężyny) prwadnica typu jaskółczy gn prwadnice liniwe z wbudwanym zabezpieczeniem przeciwpyłwym Stan nża OK! Zwiększna wygda użytkwnika przy wszystkich prawach, znacznie zredukwany czas pzycjnwania praw dzięki liniwemu prwadzeniu! Warianty głwic nża, np. d prawy PSGs DF 50 Obniżna sprawnść nża! Krytyczna praca nża! Niezbędna natychmiastwa wymiana i szlifwanie a standardwa głwica nża 130mm sztywna (nóż z dciskiem sprężynwym) szybkzmienialna głwica nża 150mm, specjalna chrna rąk szybkzmienialna głwica dla nża z dciskiem sprężynwym 130mm 3a dźwignia pzycjnwania Easy Set głwica strza żyletkweg głwica nża ze stałym dciskiem bcznym filc z siwym skkiem 22 11

12 Oprawy nżwe d cięcia nżycweg Elite PSG DF 150 Mtin PSG DF 150 Mtin Cięcie żyletkwe Różne adaptery mcujące Kmpatybilne ze wszystkimi typami maszyn Genialna! Autmatyczna regulacja skku nża, zintegrwane bliczenia rzmiaru średnicy nża, wprwadzanie danych przez panel dtykwy. Oprawa ta bazuje na patentwanej knstrukcji prawy nżwej d cięcia nżycweg Dienes typu PSGDF i jej zaletach: pdwójne prwadzenie DF (systemy prwadzenia absrbujące drgania) zabezpieczenie nża 360 stała bczna siła dcisku Głwice praw nżwych d cięcia nżycweg w ciągu kilku sekund mżna przezbrić na głwice d cięcia żyletkweg, dzięki czemu mgą ne być wykrzystane d cięcia materiałów różnej grubści. Ma t zastswanie w następujących prawach: PSGs 50, PSGs DF 50. Zalecane zastswanie: Cięcie bardz cienkich flii syntetycznych i metalwych z wykrzystaniem rzwiązań żyletkwych zwiększa płacalnść. Głwica żyletkwa z regulwanym kątem zachdzenia, c wydłuża żywtnść strza. Znacznie wydłużna żywtnść nża Stała jakść cięcia Oprawy strzy żyletkwych Numeryczne ustawianie głębkści cięcia Eliminacja pjedynczych błędów peracyjnych Wyższy standard bezpieczeństwa Zwiększna wydajnść Większa wygda użytkwnika Odpwiednia dla cięcia najbardziej wymagających materiałów Z pwdzeniem siągane były już szerkści cięcia d 3 mm. Dla bardz małych szerkści cięcia prawy strzy żyletkwych dstępne są również w knstrukcji kasetwej. Nasze sprawdzne prawy nżwe d cięcia bruzdweg PQAS/PQDS pcjnalnie dstępne są z uchwytem d strza żyletkweg. Materiały strza żyletkweg węglik wlframu pkryte warstwą ceramiki (Diamnd Black Blade) pkryte aztkiem tytanu TiN ceramiczne PQDS R Diamnd Black Blade Diamnd Black Blade Na życzenie dstępne indywidualne rzwiązania d cięcia żyletkweg! Ostrze Dienes najdłuższej żywtnści i dsknałej strści

13 Oprawy d cięcia na grąc PQAS BH / PQAS H PSG DF 150 High Speed Cięcie na grąc PQAS BH Pdgrzanie nża zapbiega przyklejaniu się cięteg materiału d krawędzi nża. Zalecane zastswanie: Materiały przylepne Różne adaptery mcujące Kmpatybilne ze wszystkimi typami maszyn PSG DF 150 Speed Najszybsza! Pierwsza prawa nżwa d cięcia nżycweg, która z pwdzeniem zstała użyta w praktyce d cięcia z prędkścią d 3500 m/min (11484 stóp/min). Oprawa ta znana jest z patentwaneg prwadzenia pinweg nża, uzupełnina precyzyjną regulację głębkści zachdzenia nża prawy na nóż dlny raz systemu "stałej bcznej siły dcisku (CSL Cnstant Side Lad ). Cięcie na grąc PQAS H Wymiary: patrz PQAS/ prawa szerkści mm Pdłączna mc: 12 V / 90 W Znacznie wydłużna żywtnść nża Zredukwane pylenie Odtwarzalny mały nacisk kntaktwy nża System stałej bcznej siły dcisku (CSL) prawa szerkści mm Pdłączna mc: 12 V / 90 W Dzięki wyskiej temperaturze d 750 C materiał jest rzdzielany przy jednczesnym zgrzewaniu ciętych krawędzi. Zalecane zastswanie: Tkaniny techniczne Zwje plietylenwe Firma Dienes feruje również elektrniczną kntrlę temperatury. Regulacja temperatury w zależnści d grubści materiału i prędkści zwju

14 Oprawy nżwe d cięcia nżycweg Premium PSGm16 TM Easy Bx / QUIKCLAMP Różne spsby mcwania Kmpatybilne ze wszystkimi typami maszyn Trawers typu jaskółczy gn Dienes dstępny we wszystkich długściach Precyzyjne przekładki dystansujące Dienes d ustawienia szerkści cięcia, dstępne we wszystkich grubściach PQD MC3 PQAS Opcja (z 2 lub 3 cylindrami) dla siągnięcia większej siły cięcia QUIKCLAMP TM Kaseta tnąca Easy Bx szerkść cięcia d 6 mm TM QUIKCLAMP TM System QUIKCLAMP firmy Dienes dbrze sprawdza się tam, gdzie stsunkw częst zmieniana jest szerkść cięcia. Jest dstępny jak pcja dla standardwych praw nżwych d cięcia bruzdweg Dienes typu PQDS i PQAS. PSGm 16 Zwiększna wygda użytkwnika i znacznie zredukwany czas pzycjnwania dzięki liniwemu prwadzeniu (patrz akcesria)! Easy Bx Mini Cut, szerkść cięcia d 4 mm TM System QUIKCLAMP eliminuje błędy pzycjnwania praw. Prstkątny zacisk praw Minimalny czas uzbrajania maszyny Repzycjnwanie praw nżwych bez ddatkwych narzędzi Aplikacja mdułwa Najmniejsza! Nasza najwęższa prawa nżwa ze sprawdznym pinwym prwadzeniem, d cięcia wąskich pasków d 16 mm. Ze względu na małą szerkść prawy nie jest knieczne stswanie układów z wykrzystaniem muf nżwych Zauważalnie zwiększna płacalnść dzięki szybkiej zmianie szerkści cięcia Dienes Mini Cut: Optymalna dkładnść dzięki wcześniej ustawinym szerkścim cięcia Zptymalizwany równy i łatwy ruch nża Prstta działania nawet przy najmniejszych szerkściach cięcia (4 mm) 14 19

15 Oprawy nżwe d cięcia bruzdweg Quality PQAS / PQDS PSGs 50 / PSG 1 Uniwersalne! Od wielu lat z sukcesem używane na całym świecie, szerkść cięcia 6. Wyska jakść prduktu Łatwa bsługa PQAS PSGs 50 i PSG 1 Klasyczne! Knstrukcja tych dwóch praw nżwych d cięcia nżycweg sprawdza się d wielu lat. Udwdnin ich funkcjnalnść nawet przy najtrudniejszych zastswaniach. Na wyróżnienie zasługują: łatwa bsługa i regulacja raz prste działanie. Różne spsby mcwania Kmpatybilne ze wszystkimi typami maszyn 41.5 mm max. Ø nża 76,96 mm Oprawy PQAS dstępne w następujących szerkściach: 6,35 / 9 / 9,525 / 10 / 12 / 12,7 mm PSGs 50 PQDS,/# ' PSG 1 DK 58 mm max. Ø nża 100 mm Oprawy PQDS dstępne w następujących szerkściach: 6 / 9 / 9,525 / 10 / 12 /12,7 / 15 / Pdwójna głwica nża d wykrajania pasków d 5 mm PSG 1 Wszystkie prawy nżwe d cięcia bruzdweg dstępne z słną nża 18 15

16 Oprawy nżwe d cięcia bruzdweg Tp Quality Oprawy nżwe d cięcia bruzdweg Quality PQA DF 19 / PQA DF 50 PQG Różne spsby mcwania Kmpatybilne ze wszystkimi typami maszyn PQA DF 19 Nwe dkrycie Dienes! Specjalna knstrukcja tej prawy nżwej pzwala na prwadzenie pinwe z eliminacją luzu d zera. Dlateg mżliwe jest uzyskanie szerkści cięcia d 19 mm bez utraty stabilnści prawy. Różne spsby mcwania Kmpatybilne ze wszystkimi typami maszyn Optymalna jakść krawędzi cięcia, nawet przy trudnych materiałach Znaczna redukcja czasu przestju dzięki systemwi szybkzmiennej głwicy PQA DF 50 Mikrregulacja skku pinweg nża dkładnść 0,02mm Precyzyjna! Ta prawa nżwa d cięcia bruzdweg spełnia wymgi małej szerkści cięcia, ferując zarazem najwyższą stabilnść nawet przy dużych prędkściach cięcia. PQG Jej nadzwyczajną cechą jest pinwe prwadzenie głwicy nża z eliminacją luzu d zera i z tłumieniem drgań. Maksymalny nacisk pinwy dzięki zptymalizwanej pwierzchni tłka Wydłużna żywtnść nża Optymalna jakść krawędzi cięcia, nawet przy trudnych materiałach Nadaje się d bigwania i łamania etykiet, taśm klejących itp. Zmiana głwicy dzięki mechanizmwi szybkieg zacisku QUIKCLAMP Slidna! Ta prawa nżwa d cięcia bruzdweg feruje sprawdzną technlgię w atrakcyjnej cenie. Jest używana d wielu lat w różnych dziedzinach, np. w prdukcji i przetwórstwie gumy, materiałów filcwych i wielu innych Wyska jakść prduktu Stswana przy dużych prędkściach cięcia i trudnych warunkach prdukcyjnych Nóż Ø 130 mm/150 mm Regulacja skku pinweg nża c 0,02 mm Wymiana głwicy z mechanizmem szybkieg zacisku, bez użycia narzędzi (zwiększna min. szerkść cięcia) Wymiana głwicy z mechanizmem szybkieg zacisku, bez kniecznści użycia narzędzi (zwiększna minimalna szerkść cięcia) 16 17

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników AgrClumbus unikalny system świetlenia kurników COLUMBUS ul. J.H. Dąbrwskieg 227, 60-574 Pznań Kim jesteśmy? Firmą specjalizującą się w sterwaniu świetleniem. Naszą ambicją jest ptymalizacja świetlenia

Bardziej szczegółowo

w w w. r a n d d t e c h. p l

w w w. r a n d d t e c h. p l PL www.randdtech.pl INTEGRAL SYSTEM IN-LINE Linia zgrzewając czyszcząca d prfili PCV INTEGRA 4H składa się z 6 pdstawwych części: pzima zgrzewarka FUSION 4H bejmująca system zdejmwania ramy, stół chłdzący,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technlgii Maszyn i Autmatyzacji Ćwiczenie wyknan: dnia:... Wyknał:... Wydział:... Kierunek:... Rk akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczn: dnia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY

PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY Maszyny d cięcia PumaCut20 Autmatyczna maszyna d cięcia pasów nadająca się szczególnie cięcia pasów gumy (surwych lub pdbnych) dwlnej długści. Maszyna psiada sekcję

Bardziej szczegółowo

NOWA LINIA. pił w ofercie. Piły HM linii MULTIX PRO

NOWA LINIA. pił w ofercie. Piły HM linii MULTIX PRO NOWA LINIA pił w fercie Piły HM linii MULTIX PRO d cięcia drewna świeżeg 2017 Piły HM linii MULTIX PRO d cięcia drewna świeżeg IMPACT RESISTANT DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ Zastswanie nweg gatunku węglika spiekaneg

Bardziej szczegółowo

PROTOTYP C4 CACTUS AIRFLOW 2L: TYLKO 2L/100 KM

PROTOTYP C4 CACTUS AIRFLOW 2L: TYLKO 2L/100 KM DOKUMENTACJA PRASOWA PROTOTYP C4 CACTUS AIRFLOW 2L: TYLKO 2L/100 KM CITROËN prpnuje rzwiązania dstswane d ptrzeb każdej epki. Zaprezentwany z kazji paryskieg Salnu Samchdweg prttyp C4 Cactus AIRFLOW 2L

Bardziej szczegółowo

Chillery & Klimakonwektory

Chillery & Klimakonwektory Chillery & Klimaknwektry K A T A L O G 2 0 1 2 YOUR CONDITIONS! Od 1916 rku, jest pinierem na rynku amerykańskim, dzięki prjektwaniu i prdukcji innwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych i pm stswanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku Pmpy ciepła typu pwietrze / wda Pdgrzewanie ciepłej wdy użytkwej, wdy basenwej i grzewanie budynku Eknmia Oszczędnść dla budżetu dmweg dzięki najniższym ksztm wytwarzania ciepła Eklgia Brak lkalnej emisji

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE I WENTYLATORY

OSUSZACZE I WENTYLATORY 21 OSUSZACZE I WENTYLATORY MCS GROUP www.mcswrld.cm Master Climate Slutins jest światwym liderem w prdukcji urządzeń d bróbki pwietrza. Nasze prdukty zaprjektwane zstały dla prfesjnalistów. Pmagamy przystswać

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYMOGÓW URZĄDZEŃ I MASZYN

CHARAKTERYSTYKA WYMOGÓW URZĄDZEŃ I MASZYN ZAŁĄCZNIK NR 1 LINIA TECHNOLOGICZNA NR 1 CHARAKTERYSTYKA WYMOGÓW URZĄDZEŃ I MASZYN ZADANIE NR 2 Strugarka wyrównująca: 1 szt. Najmniejsza szerkść strugania - 400 mm Długść łączna stłów - 3000 mm Nastaw

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne i pompy ciepła w domu jednorodzinnym

Kolektory słoneczne i pompy ciepła w domu jednorodzinnym www.hewalex.pl Pradnik Klienta Klektry słneczne i pmpy ciepła w dmu jednrdzinnym Najniższe kszty eksplatacji - w prównaniu d knwencjnalnych źródeł ciepła Optymalne kszty inwestycji - własna prdukcja, niskie

Bardziej szczegółowo

OPTIMA - uniwersalny siewnik punktowy. Optymalny do siewu kukurydzy i nasion innych roślin

OPTIMA - uniwersalny siewnik punktowy. Optymalny do siewu kukurydzy i nasion innych roślin OPTIMA uniwersalny siewnik punktwy Optymalny d siewu kukurydzy i nasin innych rślin Niezawdna technika d siewu kukurydzy, buraka, fasli, słnecznika i nasin innych rślin Siewnik OPTIMA dzięki dpwiedniemu

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA W KAŻDYM CALU

INNOWACJA W KAŻDYM CALU KOTŁY NA PALIWA STAŁE PODAJNIKOWE INNOWACJA W KAŻDYM CALU Jedyne w Plsce, pdajnikwe ktły z Hydraulicznym Zestawem Pdłączeniwym i regulacją pgdwą Mżliwść zakupu ktła: bez Hydrauliczneg Zestawu Pdłączeniweg

Bardziej szczegółowo

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny wielpunktwy, Typ TTP- Karta katalgwa TTP-, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +00 C Mnitrwanie prfilu temperatury w dużych zbirnikach Przemysł energetyczny Przemysł petrchemiczny

Bardziej szczegółowo

Przykłady sieci stwierdzeń przeznaczonych do wspomagania początkowej fazy procesu projektow ania układów napędowych

Przykłady sieci stwierdzeń przeznaczonych do wspomagania początkowej fazy procesu projektow ania układów napędowych Rzdział 12 Przykłady sieci stwierdzeń przeznacznych d wspmagania pczątkwej fazy prcesu prjektw ania układów napędwych Sebastian RZYDZIK W rzdziale przedstawin zastswanie sieci stwierdzeń d wspmagania prjektwania

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

Krok3: Nawiercenie w murze otworu o średnicy 6,0 mm

Krok3: Nawiercenie w murze otworu o średnicy 6,0 mm Wkręty d mntażu kien i drzwi W dziedzinie mntażu craz większą ppularnścią cieszą się różneg rdzaju wkręty. Okazuje się, że kna mżna nie tylk skręcać (np. w zestawy), mżna je także przykręcać d muru...

Bardziej szczegółowo

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny płaszczwy ze śrubą dciskwą, Typ TTP-0x Karta katalgwa TTP-0x, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +600 C Ogólna budwa maszyn i urządzeń Pmiar temperatury łżysk Wszystkie gałęzie

Bardziej szczegółowo

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer 1 Największy serwis spłeczn ecznściwy ciwy z kategrii Health 2.0 dla Benhauer Benhauer jest dynamicznie rzwijającą się spółką działająca na plskim i zagranicznym rynku usług internetwych. Załżycielem i

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE LED KATALOG PRODUKTÓW

OŚWIETLENIE LED KATALOG PRODUKTÓW OŚWIETLENIE LED KTLOG PRODUKTÓW The RT f technlgy OŚWIETLENIE LED d RT! RT t dynamicznie rzwijająca się marka, która feruje szerki asrtyment akcesriów kmputerwych, RTV, materiałów eksplatacyjnych raz najnwcześniejszeg

Bardziej szczegółowo

2013/2014 OSUSZACZE I WENTYLATORY. www.mcsworld.com

2013/2014 OSUSZACZE I WENTYLATORY. www.mcsworld.com 21/214 OSUSZACZE I WENTYLATORY MCS GROUP www.mcswrld.cm Master Climate Slutins jest światwym liderem w prdukcji urządzeń d bróbki pwietrza. Nasze prdukty zaprjektwane zstały dla prfesjnalistów. Pmagamy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX Przewód grzejny PSB typ 07-5801-XXXX INSTRUKCJA MONTAŻU przewdu grzejneg PSB typu 07-5801-XXXX Spis treści 1. Zastswanie.. str. 1 2. Dane techniczne.... str. 1 3. Zasady bezpieczeństwa..... str. 2 4. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Hewalex 25 lat doświadczenia

Hewalex 25 lat doświadczenia Klektry słneczne Pmpy ciepła Oferta 015 TECHNIKA SOLARNA Infrmatr techniczn - handlwy ZESTAWY SOLARNE KOLEKTORY SŁONECZNE OSPRZĘT INSTALACJI SOLARNYCH Hewalex 5 lat dświadczenia na rynku energii dnawialnej

Bardziej szczegółowo

kawiczki rowerowe wkładka żelowa wyposażona w otwory wentylacyjne

kawiczki rowerowe wkładka żelowa wyposażona w otwory wentylacyjne nws kawiczki rwerwe dlaczeg chłnne frtte? spjalny materiał zwiększnej chłnnści d wycierania ptu wzmcnienie nasady kciuka spjalnie skrjna łatka w klicy kciuka chrni przed nadmiernym uciskiem we wrażliwym

Bardziej szczegółowo

SolarFlex LM. Technical Data Sheet. 1. Opis

SolarFlex LM. Technical Data Sheet. 1. Opis SlarFlex LM SlarFlex LM 1. Opis SlarFlex LM t gama wyskiej jakści farb fleksgraficznych utrwalanych prmieniami UV, umżliwiająca zakładm prwadzącym druk na wąskiej wstędze materiału druk bezpśrednich lub

Bardziej szczegółowo

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii Panel ftwltaiczny mcy 190W wyknany w technlgii mnkrystalicznej Średni w skali rku panel dstarczy 169kWh energii Panele przeznaczne są d stswania jak źródł energii w systemach autnmicznych jak i w dużych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Poznaj mój punkt widzenia dzięki Midland XTC-400

Poznaj mój punkt widzenia dzięki Midland XTC-400 Pznaj mój punkt widzenia dzięki Midland XTC-400 Dzielenie się emcjami, zdjęciami, czy filmami na prtalach spłecznściwych t trend, który nie przemija. Ptrzeba przumiewania się z innymi raz skrócenie kanału

Bardziej szczegółowo

Temat: OSTRZENIE NARZĘDZI JEDNOOSTRZOWYCH

Temat: OSTRZENIE NARZĘDZI JEDNOOSTRZOWYCH AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technlgii Maszyn i Autmatyzacji Ćwiczenie wyknan: dnia:... Wyknał:... Wydział:... Kierunek:... Rk akademicki:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczn:

Bardziej szczegółowo

LAMP LED 6 x REBEL IP 68

LAMP LED 6 x REBEL IP 68 PX 3 LAMP LED x REBEL IP 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny.... Warunki bezpieczeństwa... 3. Infrmacje na temat wersji... 3 4. Opis mdelu... 4 5. Schemat pdłączenia... 5. Wymiary... 7 7. Dane

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA WENTYLATORÓW KOMINKOWYCH TYPU TERMINAL 1. Ogólna charakterystyka wentylatra Wentylatr Terminal jest przeznaczny d zwiększenia efektywnści

Bardziej szczegółowo

Zgrabiarki 1-karuzelowe 2-karuzelowe 4-karuzelowe

Zgrabiarki 1-karuzelowe 2-karuzelowe 4-karuzelowe FELLAWerke GmbH & C.KG Fellastraße 13 D90537 Feucht Tel. +9 (0)9128 73230 Fax +9 (0)9128 73117 Zgrabiarki 1karuzelwe 2karuzelwe karuzelwe inf@fellawerke.de www.fellawerke.de www.fe lla we rke.de Tradycja

Bardziej szczegółowo

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy SMD super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz służy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Efektywne wspieranie procesu projektowego

Efektywne wspieranie procesu projektowego Wrk smarter nt harder Efektywne wspieranie prcesu prjektweg Rzeczywistść Knkurencja Terminwść Życie na krawędzi zmian technlgicznych Ścisłe budżety 1 Elementy prjektów Specyfikacja Prgramwani e Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMÓW STAG UŻYTKOWNICY POLECJĄ

OPIS SYSTEMÓW STAG UŻYTKOWNICY POLECJĄ UŻYTKOWNICY POLECJĄ LINIA STANDARD Linia sterwników przeznaczna d samchdów kilkuletnich nieskmplikwanym sterwaniu silnika, gdzie niema zbyt mcn wygórwanych wymagań technlgicznych c d instalacji gazwych.

Bardziej szczegółowo

FORDATA Virtual Data Room. Możliwości zastosowania

FORDATA Virtual Data Room. Możliwości zastosowania FORDATA Virtual Data Rm Mżliwści zastswania Kim jesteśmy? FORDATA (dawniej Datapint) Pinier na plskim rynku kapitałwym, który w parciu usługę Virtual Data Rm wspiera największe transakcje M&A, IPO, restrukturyzacje,

Bardziej szczegółowo

the essence of warmth JAARkatalog produktów Nowy

the essence of warmth JAARkatalog produktów Nowy the essence f warmth JAARkatalg prduktów YEAR JAHRE ANS LAT Nwy czerwiec 2013 SPIS TREŚCI GRZEJNIKI PŁYTOWE strna 5 INFORMACJE OGÓLNE PRODUKCJA I JAKOŚĆ TYPY GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH WYMIARY I TYPY GRZEJNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Zasłony plisowane. Katalog techniczny

Zasłony plisowane. Katalog techniczny Zasłny pliswane Katalg techniczny Klry Dstępne klry Szyna górna i dlna dstępne są w czterech pdstawwych klrach: srebrnym, białym, ciemnbrązwym raz msiężnym. Dstępne są również inne klry RAL. Cena i termin

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Ul. Kamiennogórska 26 60-179 Poznań

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Ul. Kamiennogórska 26 60-179 Poznań SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 SPIS RYSUNKÓW...1 1. Dane gólne....2 1.1. Pdstawa pracwania prjektu....2 1.2. Przedmit prjektu....2 1.3. Zakres rzeczwy prjektu....2 1.4. Charakterystyka biektu....2 1.5. Ochrna

Bardziej szczegółowo

01-02.5 08.12.PL Zawory regulacyjne Zawory regulacyjne z ograniczeniem przepływu BEE line

01-02.5 08.12.PL Zawory regulacyjne Zawory regulacyjne z ograniczeniem przepływu BEE line 01-02.5 08.12.PL Zawry regulacyjne Zawry regulacyjne z graniczeniem przepływu BEE line -1- Obliczenie wspó łczynnika Kv Praktyczne bliczenia wyknuje się uwzględniając parametry bwdów regulacyjnych i warunki

Bardziej szczegółowo

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D Prjekt Mazwieckie Centrum Labratryjne Nauk Przyrdniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki d gspdarki dzięki wzmcnieniu infrastruktury badawcz-rzwjwej MCLNP-6-3-15/15 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

LIFT RZESZÓW. Windy i schody ruchome. www.lift-rzeszow.com

LIFT RZESZÓW. Windy i schody ruchome. www.lift-rzeszow.com Windy i schdy ruchme www.lift-rzeszw.cm Windy i schdy ruchme Fabryka prdukująca schdy ruchme na nasze ptrzeby jest jednym z największych prducentów. kńcweg mntażu schdów i chdników 2 ruchmych usytuwane

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Volvo FE Hybrid. volvo fe hybrid. Silnik D7F Euro 5. Dane techniczne silnika D7F 300 Km 340 KM

Informacje ogólne. Volvo FE Hybrid. volvo fe hybrid. Silnik D7F Euro 5. Dane techniczne silnika D7F 300 Km 340 KM Vlv FE Hybrid vlv fe hybrid Infrmacje gólne Silnik D7F Eur 5 Silnik wyskprężny w równległym układzie hybrydwym Mment brtwy 3 2 Prównanie 1 br/min 1. Silnik elektryczny 2. Silnik wyskprężny 3. Napęd hybrydwy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie BIM dla menedżerów

Szkolenie BIM dla menedżerów DLA KOGO? Szklenie dedykwane jest dla sób krdynujących i zarządzających mdelami BIM w zakresie budwnictwa kubaturweg. Jeg zakres będzie również dpwiedni dla architektów, knstruktrów raz działów fertwania

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE 2010/2011. www.osuszacze-powietrza.pl

OSUSZACZE 2010/2011. www.osuszacze-powietrza.pl OSUSZACZE 2010/2011 www.suszacze-pwietrza.pl DESA jest firmą dstarczającą urządzenia d bróbki pwietrza. Nasze urządzenia kierujemy d sektra klientów bizneswych stawiając sbie za cel pmc w przystswaniu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

DO PO CZEÑ KO NIERZOWYCH

DO PO CZEÑ KO NIERZOWYCH USZCZELNIENIA METALOWE DO PO CZEÑ KO NIERZOWYCH Uszczelki spiralne Charakterystyka Uszczelki spiralne s¹ jednymi z najczêœciej stswanych uszczelek metalwych. Maj¹ wszechstrnne zastswanie. Gwarantuj¹ bardz

Bardziej szczegółowo

MrGarden - nowy zakład produkujący elementy architektury ogrodowej w Grudziądzu

MrGarden - nowy zakład produkujący elementy architektury ogrodowej w Grudziądzu MrGarden - nwy zakład prdukujący elementy architektury grdwej w Grudziądzu Gwarantujemy pracę i wyskie wynagrdzenie. MrGarden już teraz pszukuje pracwników. Aktualnie prwadzny jest nabór i szklenia kadry

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia świetlówkowego T5

Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia świetlówkowego T5 Lighting Nwa generacja energszczędneg świetlenia świetlówkweg MASTER LEDtube InstantFit HF Lampa Philips MASTER LEDtube InstantFit t źródł światła LED umieszczne w mdule rzmiarach tradycyjnej świetlówki.

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia świetlówkowego T5

Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia świetlówkowego T5 Lighting Nwa generacja energszczędneg świetlenia świetlówkweg MASTER LEDtube InstantFit HF Lampa Philips MASTER LEDtube InstantFit t źródł światła LED umieszczne w mdule rzmiarach tradycyjnej świetlówki.

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia świetlówkowego T8

Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia świetlówkowego T8 Lighting Nwa generacja energszczędneg świetlenia świetlówkweg T8 MASTER LEDtube InstantFit HF Lampa Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 t źródł światła LED umieszczne w mdule rzmiarach tradycyjnej świetlówki.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. Przyjmujemy zlecenia na emisję reklam na antenie TVP Katowice, a innych ośrodków regionalnych oraz na antenach ogólnopolskich TVP.

OFERTA REKLAMOWA. Przyjmujemy zlecenia na emisję reklam na antenie TVP Katowice, a innych ośrodków regionalnych oraz na antenach ogólnopolskich TVP. OFERTA REKLAMOWA Szanujemy budżet każdeg klienta, dlateg nasza ferta dstswana jest d wymagań i mżliwści reginalnych firm. Niskie kszty dtarcia, rzsądne ceny, prmcyjne pakiety reklamwe dstswane d ptrzeb

Bardziej szczegółowo

nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 3A d SIWZ nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Adres biektu budwlaneg: Janówek, Ul. Nwdwrska 3 Zamawiający: Wjskwa Agencja

Bardziej szczegółowo

Konkurs skierowany jest do studentów ostatnich lat oraz absolwentów uczelni z lat 2010 i później o profilach powiązanych z projektowaniem opakowań.

Konkurs skierowany jest do studentów ostatnich lat oraz absolwentów uczelni z lat 2010 i później o profilach powiązanych z projektowaniem opakowań. 1. Cel Knkursu Prmwanie i nagradzanie pmysłów w zakresie prjektwania pakwań raz materiałów POSM. Nagradzane będą innwacyjne i twórcze rzwiązania z zakresu prjektwania knstrukcji raz grafiki w kategriach

Bardziej szczegółowo

ATMAT Sp. z o.o. ul.leśna 28, Libiąż NIP: Drukarka 3D ATMAT SIGNAL

ATMAT Sp. z o.o. ul.leśna 28, Libiąż NIP: Drukarka 3D ATMAT SIGNAL ATMAT Sp. z.. Drukarka 3D ATMAT SIGNAL 01.08.2016 ATMAT Sp. z.. ATMAT SIGNAL drukarka 3D z pcją samdzielneg mntażu ATMAT SIGNAL t nwatrska, duża drukarka 3D dstępna w wersji złżnej jak kmpletne urządzenie

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

A PA R AT U R A W R O C Ł A W PRZEGLĄD PRODUKTÓW

A PA R AT U R A W R O C Ł A W PRZEGLĄD PRODUKTÓW PRZEGĄD PRODUKTÓW O FIRMIE Firma TERMOAPARATURA WROCŁAW zstała załżna w 1991 rku i d pczątku funkcjnwania zajmuje się prdukcją przemysłwych czujników temperatury. Pdstawą działania firmy jest nwczesna

Bardziej szczegółowo

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan SterwnikI wentylatra kminkweg Ekfan DC DC PLUS KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA STEROWNIKÓW DC / DC PLUS 1. Ogólna charakterystyka sterwników Sterwniki DC raz DC PLUS przeznaczne są d sterwania wentylatrami

Bardziej szczegółowo

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE CIEPŁA RAMKA, PSI ( ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE Ciepła ramka - mdne słw, słw klucz. Energszczędny wytrych twierający sprzedawcm drgę d prtfeli klientów. Czym jest ciepła ramka, d czeg służy i czy w góle jej

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe segmentowe roletowe uchylne

Bramy garażowe segmentowe roletowe uchylne Bramy garażwe segmentwe rletwe uchylne Praktyczne rzwiązanie Brama segmentwa mntwana jest bezpśredni za twrem wjazdwym, a dzięki pinwemu kierunkwi twierania raz prwadzeniu pd kątem prstym nie zajmuje przestrzeni

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr 1 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia publiczneg jest: Dstawa i mntaż urządzeń technlgicznych w Stacji Uzdatniania Wdy w miejscwści Handzlówka gmina Łańcut wraz z zaprjektwaniem

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z poważaniem Wojciech Szczęsny Serwis GEMED

Szanowni Państwo, Z poważaniem Wojciech Szczęsny Serwis GEMED Szanwni Państw, Rdzina aparatów Excel była najbardziej ppularnym prduktem prducenta GE Healthcare/Datex-Ohmeda w histrii. Pierwsze aparaty anestezjlgiczne tej linii pjawiły się w Państwa szpitalach już

Bardziej szczegółowo

odkryj swój biznes na nowo

odkryj swój biznes na nowo dkryj swój biznes na nw QlikView t nwczesna pełnwymiarwa platfrma analityczna, służąca d samdzielneg przeprwadzania zaawanswanych analiz we wszystkich bszarach bizneswych firmy. T rzwiązanie Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Z tej instrukcji, dwiesz się jak ptymalnie wykrzystać pakwania sterylizacyjne Sterisheet, aby zagwarantwać całkwite bezpieczeństw na różnych etapach pprzez: - wybór generacji w zależnści

Bardziej szczegółowo

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze Ocena mdeli bizneswych Otczenie firmy - mdele bizneswe Internet pzycja knkurencyjna w sektrze Eknmiczne Wybrana cele przedsiębirstwa ptymalizacja ksztów np. w kntekście relacji z klientem pprawa wyników

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. Przyjmujemy zlecenia na emisję reklam na antenie TVP Katowice, a innych ośrodków regionalnych oraz na antenach ogólnopolskich TVP.

OFERTA REKLAMOWA. Przyjmujemy zlecenia na emisję reklam na antenie TVP Katowice, a innych ośrodków regionalnych oraz na antenach ogólnopolskich TVP. OFERTA REKLAMOWA Szanujemy budżet każdeg klienta, dlateg nasza ferta dstswana jest d wymagań i mżliwści reginalnych firm. Niskie kszty dtarcia, rzsądne ceny, prmcyjne pakiety reklamwe dstswane d ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie remntu części III piętra tj. sali 317, krytarza i łazienki w budynku

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZE 2011/2012. www.mcsgl.com

OSUSZACZE 2011/2012. www.mcsgl.com OSUSZACZE 211/212 www.mcsgl.cm Master Climate Slutins jest firmą dstarczającą urządzenia d bróbki pwietrza. Nasze urządzenia kierujemy d sektra klientów bizneswych stawiając sbie za cel pmc w przystswaniu

Bardziej szczegółowo

Temat pracy projektowej z budowy pojazdów samochodowych Autor: Arkadiusz Włochal

Temat pracy projektowej z budowy pojazdów samochodowych Autor: Arkadiusz Włochal Temat pracy prjektwej z budwy pjazdów samchdwych Autr: Arkadiusz Włchal Wybierz dwlny samchód i wyknaj: 1) Opis samchdu na pdstawie dkumentacji techniczn-eksplatacyjnej, pis ten pwinien zawierać: - krótki

Bardziej szczegółowo

LIRA 1-GR "QA" sterowanie elektroniczne wymiary zewnętrzne: 478 574 567H zasilanie: 230V (400V) / 2,0 kw

LIRA 1-GR QA sterowanie elektroniczne wymiary zewnętrzne: 478 574 567H zasilanie: 230V (400V) / 2,0 kw cennik waŝny d czasu zastąpienia g nwym cennikiem PÓŁ PROFESJONALNE EKSPRESY UNO CIŚNIENIOWE DO KAWY DUE 2.150 PLN cena: 3.770 PLN wym: 280 250 350H mm wym: 340 420 390H mm zasilanie: 230V / 1,6 kw zasilanie:

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. www.airpol.com.pl

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. www.airpol.com.pl SPRĘŻARKI ŚRUBOWE Przedsiębirstw Prdukcji Sprężarek Sp. z.. www.airpl.cm.pl KILKA SŁÓW O NAS Przedsiębirstw Prdukcji Sprężarek Airpl Sp. z.. pwstał w 1991 rku przez płączenie pnad 30 letniej tradycji prdukcji

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY WSTĘP Eurpejska Federacja Franczyzy, EFF, zstała utwrzna 23 września 1972 r. Jej człnkami są krajwe stwarzyszenia franczyzwe lub federacje franczyzwe z terenu

Bardziej szczegółowo

Rozwój nowoczesnych procesów wytwarzania bodziec do inwestycji w produkcję farmaceutyczną

Rozwój nowoczesnych procesów wytwarzania bodziec do inwestycji w produkcję farmaceutyczną Rzwój nwczesnych prcesów wytwarzania bdziec d inwestycji w prdukcję farmaceutyczną Waldemar Józwik Szef Działu Frmulacji Departament R&D 9-10 październik 2013 Agenda 1. Charakterystyka nwczesneg prcesu

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe segmentowe roletowe uchylne

Bramy garażowe segmentowe roletowe uchylne Bramy garażwe segmentwe rletwe uchylne Praktyczne rzwiązanie Brama segmentwa mntwana jest bezpśredni za twrem wjazdwym, a dzięki pinwemu kierunkwi twierania raz prwadzeniu pd kątem prstym nie zajmuje przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji!

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji! Pitr Frąckwiak 1 Instytut Lgistyki i Magazynwania GS1 Plska Autmatyzacja pracy w magazynie tylk na bazie standardw zakdwanych infrmacji! W rzeczywistści magazynwej zachdzi szczególne zaptrzebwanie na rzetelne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW FILTRÓW LAKIERNICZYCH FACH 6000

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW FILTRÓW LAKIERNICZYCH FACH 6000 201555 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW FILTRÓW LAKIERNICZYCH FACH 6000 2015 2 UWAGA!!! Przed przystąpieniem d pracy prsimy zapznanie się z niniejszą instrukcją. Niedpwiednie użycie mże byd niebezpiecznie dla

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Pracownia Bez Barier - opis wyposażenia

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Pracownia Bez Barier - opis wyposażenia Warszawska Wyższa Szkła Infrmatyki Pracwnia Bez Barier - pis wypsażenia Przeznaczenie: W Warszawskiej Wyższej Szkle Infrmatyki zstała twarta nwczesna pracwnia kmputerwa, dstswana d ptrzeb sób niedwidzących

Bardziej szczegółowo

Informatyka Systemów Autonomicznych

Informatyka Systemów Autonomicznych Infrmatyka Systemów Autnmicznych Uczenie maszynwe: uczenie z nauczycielem i bez nauczyciela. Kamil Małysz Spis treści I. Wstęp...3 II. Pczątki uczenia maszynweg...3 III. Zastswania w praktyce...4 IV. Metdy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Prezentuje. Zamrażarki niskotemperaturowe. -45ºC & -86ºC Szafowe & Skrzyniowe od 370 do 830 litrów

Prezentuje. Zamrażarki niskotemperaturowe. -45ºC & -86ºC Szafowe & Skrzyniowe od 370 do 830 litrów Prezentuje Zamrażarki nisktemperaturwe -45ºC & -86ºC Szafwe & Skrzyniwe d 370 d 830 litrów Raki d przechwywania TYP Rzmiar bksu Bks / Rak Ilść całkwita we wnętrzu zamrażarki Otwierane z bku 2 / 50mm 20

Bardziej szczegółowo

Nowy produkt z kolekcji "Moja Mała Ojczyzna" Prezentacja dla Pracowników Samorządów zajmujących się promocją.

Nowy produkt z kolekcji Moja Mała Ojczyzna Prezentacja dla Pracowników Samorządów zajmujących się promocją. SKUTECZNA PROMOCJA MIAST, GMIN I POWIATÓW Nwy prdukt z klekcji "Mja Mała Ojczyzna" Prezentacja dla Pracwników Samrządów zajmujących się prmcją. Szanwny Czytelniku, Wiadm, że prmcja Miasta, Gminy lub Pwiatu,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro)

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro) W SPRAWIE : Ogłszenie Zamówieniu (przetarg niegraniczny) (Pwyżej 14 tys. Eur) Nabycie suszarki d dzianin z mdułem d apretur (Zadanie 7) Nabycie systemu dzysku ciepła dpadweg (Zadanie 10) Objętej prjektem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, ul. Kłbrzeg: Autmatyczna linia d prdukcji elementów knstrukcyjnych Numer głszenia: 213683-2013; data zamieszczenia: 14.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Posiadamy atesty i dopuszczenie instytucji zewnêtrznych UDT i TDT, PIH oraz atest COBRO uprawniaj¹cy do nanoszenia znaku UN.

Posiadamy atesty i dopuszczenie instytucji zewnêtrznych UDT i TDT, PIH oraz atest COBRO uprawniaj¹cy do nanoszenia znaku UN. MAJ 2007 SZANOWNI PAÑSTWO. TOFAMA S.A. w Truniu jest prducentem pmp, armatury przemys³wej raz aparatury metalwej. Firma nasza pwsta³a w 1920 rku jak Fabryka Maszyn Jan Brda i Spó³ka. PóŸniejsza nazwa t

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowy, zarządzalny 6-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 portem GbE SFP Seria KGD-600

Aktywne Rozwiązania Sieciowe. Przemysłowy, zarządzalny 6-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 portem GbE SFP Seria KGD-600 Aktywne Rzwiązania Sieciwe Przemysłwy, zarządzalny 6-prtwy przełącznik Gigabit Ethernet z 1 prtem GbE SFP Seria KGD-600 Aktywne Rzwiązania Sieciwe Cechy kluczwe: 5 prtów 10/100/1000 Mb/s Gigabit Ethernet

Bardziej szczegółowo