1. Automatyczne centrum obróbki profili okiennych linia skrzydeł, 1 szt.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Automatyczne centrum obróbki profili okiennych linia skrzydeł, 1 szt."

Transkrypt

1 Beata Szymkowiak Ul. Podmiejska 21a Gorzów Wlkp NIP Gorzów Wlkp, dnia Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie nowej technologii produkcji z wielokomorowych profili w firmie Beata Szymkowiak w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.3. firma Beata Szymkowiak, ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup następujących elementów projektu: Celem przedmiotowego projektu jest zakup i wdrożenie nowej technologii wykonywania drzwi i okien zwłaszcza z wielokomorowych profili z PCW oraz układ do stosowania tego sposobu. Rozwiązanie według wynalazku polega na jednokierunkowym przebiegu procesu produkcyjnego bez nawrotów i skrzyżowań, dzięki zastosowaniu zestawu urządzeń i maszyn w systemie liniowym. Technologia, która zostanie zaimplementowana jest objęta zgłoszeniem patentowym.: "Sposób wykonywania okien i drzwi, zwłaszcza z wielokomorowych profili z PCW oraz układ do stosowania tego sposobu" i ma charakter innowacji, która jest stosowana na świecie w okresie krótszym niż 5 lat. Istota technologii według wynalazku polega na tym, że proces po obróbce półproduktów prowadzi się równolegle w linii złożeniowej skrzydeł w partiach składających się od kilkunastu do kilkudziesięciu skrzydeł, korzystnie w ilości po 30 sztuk półproduktów skrzydeł oraz w linii złożeniowej ram w partiach, których ilość wynika z ilości skrzydeł wytwarzanych w tej partii okien lub drzwi, następnie dalszy proces prowadzi się w linii szklenia. Proces technologiczny według opracowanej technologii: Na początku procesu technologicznego konieczne jest przeprowadzenie przygotowania półproduktów dla zastosowanie technologii niezbędne jest takie zautomatyzowane przygotowanie półproduktów, które pozwoli na dalsze równoległe składanie w linii złożeniowej ram, skrzydeł oraz szklenie. 1. Automatyczne centrum obróbki profili okiennych linia skrzydeł, 1 szt. - wykonywanie otworów w profilach polega na precyzyjnym nawiercaniu wielowrzecionowym, gwintowaniu oraz frezowaniu profilu. W związku z tym uzyskujemy większą wydajność i precyzję obrabianych sztab profili. Stosowanie do napędu energooszczędnych silników najnowszej generacji zdecydowanie obniża zużycie energii. Centrum składa się zespołu podawczo-pozycjonującego na 11 profili, automatycznego posuwu profili w kierunku zabieraka, stacji montażowej, 14 narzędzi obrabiających profil, stołu odbioru gotowych elementów do dalszej obróbki, sterowania cyfrowego pozwalającego na odpowiednie ustawienie parametrów i kontrolę przebiegu procesu produkcyjnego. W centrum obróbczym dokonywane jest kompleksowe kształtowanie profili poprzez wykonywanie wszystkich otworów technologicznych (frezowanie otworów odwadniających, frezowanie otworów pod puszkę zasuwnicy, wiercenie otworów pod zawiasę górną i dolną, wiercenie otworów pod mocowanie klamki) Stół podawczy profili PCW: - możliwość załadowania 10 kawałków pociętych profili PCW - max. długość profilu przeznaczonego do obróbki 4000 mm - min. długość profilu przeznaczonego do obróbki 400 mm - automatyczny posuw profili w kierunku zabieraka - dokładność pozycjonowania zabieraka +/- 0,2 mm Stacja obróbki profili PCW ze zbrojeniem stalowym lub bez

2 ( możliwość zamontowania do 14 narzędzi obrabiających profil) 2. Automatyczne centrum obróbki profili okiennych linia ram, 1 szt. - wykonywanie otworów w profilach polega na precyzyjnym nawiercaniu wielowrzecionowym, gwintowaniu oraz frezowaniu profilu. W związku z tym uzyskujemy większą wydajność i precyzję obrabianych sztab profili. Stosowanie do napędu energooszczędnych silników najnowszej generacji zdecydowanie obniża zużycie energii. Centrum składa się zespołu podawczo-pozycjonującego na 11 profili, automatycznego posuwu profili w kierunku zabieraka, stacji montażowej, 14 narzędzi obrabiających profil, stołu odbioru gotowych elementów do dalszej obróbki, sterowania cyfrowego pozwalającego na odpowiednie ustawienie parametrów i kontrolę przebiegu procesu produkcyjnego. W centrum obróbczym dokonywane jest kompleksowe kształtowanie profili poprzez wykonywanie wszystkich otworów technologicznych ( wiercenie otworów do mocowania zaczepów antywłamaniowych, wiercenie otworów pod mocowanie słupka stałego, frezowanie otworów pod mocowanie dodatkowych elementów wietrzących, wiercenie otworów pod dyble). Stół podawczy profili PCW: - możliwość załadowania 10 kawałków pociętych profili PCW - max. długość profilu przeznaczonego do obróbki 4000 mm - min. długość profilu przeznaczonego do obróbki 400 mm - automatyczny posuw profili w kierunku zabieraka - dokładność pozycjonowania zabieraka +/- 0,2 mm Stacja obróbki profili PCW ze zbrojeniem stalowym lub bez ( możliwość zamontowania do 14 narzędzi obrabiających profil). Aby prawidłowo zrealizować ten etap procesu technologicznego, firma musi pozyskać automatyczne centrum obróbcze do ram, centrum obróbcze do skrzydeł oraz automatyczne centrum do skrzydeł i ram drzwiowych, będące elementem inwestycji wnioskowanego projektu. Nabywane w ramach projektu centrum obróbki profili okiennych linia ram i linia skrzydeł oraz centrum obróbki profili drzwiowych ram i skrzydeł uczestniczyć będą w etapie wykonywania otworów w profilach. Nieodłączną częścią liniowej produkcji jest jej optymalizacja. Tworzenie optymalizacji w związku z produkcją liniową opiera się na rzetelnie zaplanowanym i opracowanym schemacie produkcji. Podstawową zasadą jest wcześniejsze przygotowanie komponentów, które będą używane na liniach złożeniowych takich jak słupki stałe, słupki ruchome, okucia i poszerzenia. Odpowiedzialne za to będzie centrum obróbcze pozyskane w wyniku realizacji projektu. Pozyskane centrum zostanie ustawione na początku ciągu technologicznego umożliwiającego wdrożenie nowej technologii. W dalszej kolejności zostaną ustawione elementy, które w sposób bezpośredni przyczynią się do wdrożenia zakupionej nowej technologii, która opiera się o liniowe ustawienie ciągu technologicznego. 3. Centrum obróbcze do obróbki profili drzwiowych, ram i skrzydeł, 1 szt. - Długość stołu obróbczego 4,0m - Krótkie czasy zmiany narzędzi - Oprogramowanie elucad - Graficzne prowadzenie operatora i wsparcie serwisowe - Obróbka z 5 stron za pomocą głowic kątowych

3 - Wrzeciono frezujące HSC - System automatycznego rozpoznawania ustawienia docisków - głowica rewolwerowa na 8 narzędzi - 4-osiowe sterowanie komputerem przemysłowym 4. Linowy ciąg montażowy ram, 1 szt. W linii złożeniowej ram na wejściu znajduje się co najmniej jeden poziomy podajnik transportowy, na którym odkłada się po sobie po jednej sztuce półproduktu ramy i podaje się na co najmniej jeden stół roboczy, gdzie wyposaża się ramę w dodatkowe słupki i poszerzenia, po czym rama wprowadzona jest na następny poziomy stół do transportu poprzez który zostaje przemieszczona na stół roboczy gdzie osadza się uszczelki w ramie Po wykonaniu tej operacji ramę wprowadza się na następny poziomy stół roboczy do transportu wyposażony w bufor, po czym ramę przemieszcza się na stół roboczy, gdzie osadza się listwy maskujące. stanowiska buforujące, w znaczny sposób wpływa na zachowanie ciągłości procesu produkcji. W sytuacji występowania ram wielo kwaterowych przewidziane jest jedno lub dwa stanowiska montażowe dodatkowych elementów takie jak słupki, poszerzenia, które są wyłączone z ciągu linii produkcyjnej jako stanowiska poboczne. Głównym celem powyższego rozwiązana jest uniknięcie blokowania liniowego ciągu produkcyjnego. Na montaż wyżej wymienionych elementów przewidziany jest czas 120 sekund. Po ich zamontowaniu rama powraca na docelową linię montażową. Urządzenie 10, które umożliwia wiercenie agregatem sześcio - wrzecionowym i montaż kompletu dwóch stron zawiasowych góra i dół w przeciągu 120 sekund. Pozwala również na wiercenie i montaż zawiasów pod kątem 90 stopni w słupkach stałych. Kolejną czynnością na linii złożeniowej ram 1 jest montaż listew maskujących i zaczepów obwodowych. 5. Linowy ciąg montażowy skrzydeł, 1 szt. Na stołach prowadzi się montaż słupków w skrzydle oraz montaż słupków ruchomych, po czym skrzydło wprowadzone jest na następny poziomy stół roboczy do transportu poprzez który skrzydło zostaje przesunięte na stół, gdzie osadza się elementy uszczelniające w skrzydle. Po wykonanej operacji skrzydło wprowadza się na następny poziomy stół do transportu z buforem, po czym skrzydło przemieszcza się na stół na którym osadza się okucia obwodowe, na którym jako pierwsze osadza się elementy okucia narożnego. Następnie przycina się elementy rozwierne okucia i elementy zasuwne, po czym osadza się i wkręca wkręty w elementach okuciowych skrzydła. W kolejnym etapie sortownik pobiera każde skrzydło w poziomie i transportuje je do bufora w którym jest składowane w pozycji pionowej, po czym sortuje się skrzydła w buforze i przygotowuje do montażu w ramie, która została wcześniej wykonana w linii złożeniowej ram. Na tym etapie linia złożeniowa skrzydeł 2, przygotowuje skrzydła do montażu z ramą. 6. Linowy system szklenia, 1 szt. Następnie tak wytworzone okno lub drzwi dostarcza się na miejsce odkład cze, skąd jest dalej dostarczane do zamawiającego. Na tym etapie zespoloną ramę ze skrzydłem przetransportowuje się urządzenia sortująco - transportującego a nim do bufora przed szkleniem. W czwartym ostatnim etapie przetransportowana zespolona rama ze skrzydłem trafia do kolejnego bufora, który ma na celu ewidencjonowanie i buforowanie poszczególnych jednostek. Technologia zakłada wywoływanie jednostek według ściśle określonej kolejności odpowiadającą konkretnemu zleceniu, sortowanemu według wielkości jednostek do momentu szklenia poszczególnych jednostek okiennych do momentu szklenia. Kolejność wywoływanych jednostek jest ustalona według poszczególnych zleceń i wielkości jednostek. Takie elementy jak szyby zespolone są przygotowane w sortownikach umieszczonych centralnie pomiędzy dwoma ścianami szklącymi zaopatrzonymi w co najmniej jedną ścianę szklącą. Listwy przyszybowe są wcześniej przygotowane i załadowane na ponumerowane wózki z również

4 ponumerowanymi przegrodami, wózki znajdują się również między ścianami szklącymi. Informacje o kolejności i wielkości pobieranych szyb odczytuje się ze stanowiska komputerowego umieszczonego przy prasie szklącej. Wpływa to na pełną optymalizację końcowego procesu produkcji okien, segregacji okien, co do ich wielkości i przynależność do danego zlecenia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. Planowany termin realizacji: Informacji udziela Pani Beata Szymkowiak tel adres firmy Beata Szymkowiak ul. Podmiejska 21a Gorzów Wlkp Kryteria wyboru: Kryteria wyboru Znaczenie Cena netto 20% Gwarancja 30% Dostępność serwisu 25% Termin dostawy 25% W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcy Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie przedstawionych kryteriów oceny ofert: Ponadto Zamawiący przy wyborze Wykonawcy kierował się będzie zasadami obowiozującym na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, tj.: zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania; zasadą ochrony uczciwej konkurencji, zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców. Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach: a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły: C min A n = x 100 x 20% C r C min cena minimalna w zbiorze C r cena oferty rozpatrywanej A n ilość punktów przyznana ofercie b) Punkty w ramach kryterium nr 2. Gwarancja będą przyznawane wg następujących przedziałów:

5 Gwarancja: 12 miesięcy i mniej 5 pkt. Gwarancja: powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy włącznie 10 pkt. Gwarancja: powyżej 24 miesięcy 15 pkt. c) Punkty w ramach kryterium nr 3. Dostępność serwisu będą przyznawane wg następujących przedziałów: Reakcja serwisu: w ciągu 6 godzin 15 pkt. Reakcja serwisu: powyżej 6 godzin do 12 godzin włącznie 10 pkt. Reakcja serwisu: powyżej 12 godzin 5 pkt. d) Punkty w ramach kryterium nr 3. Termin dostawy będą przyznawane wg następujących przedziałów: Termin dostawy do 8 tygodni 15 pkt. Termin dostawy od 9 do 10 tygodni 10 pkt. Termin dostawy od 11 do 12 tygodni 5 pkt. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i z uwzględnieniem przypisanych kryteriów wag. Sposób obliczenia punktacji będzie zatem następujący: ilość punktów uzyskanych w danym kryterium x waga danego kryterium. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje termin złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie wyżej na liście. Miejsce składania ofert: 1. Osobiście w siedzibie firmy Beata Szymkowiak ul. Podmiejska 21a ;66400 Gorzów Wlkp 2. Pocztą, listem poleconym na adres firmy Beata Szymkowiak ul. Podmiejska 21a; Gorzów Wlkp 3. Lub na adres mailowy Termin dostarczania ofert upływa w dniu: Złożona oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta, data wystawienia oferty, kosztorys ofertowy w PLN, dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty przewidywany czas realizacji, termin ważności oferty (minimum 120 dni), Zastrzeżenia Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Beata Szymkowiak do żadnego określonego działania.

6 Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Beata Szymkowiak do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Beata Szymkowiak do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Beata Szymkowiak nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. Beata Szymkowiak zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

1. Zakup piły do listew przybyszowych Zakup nowoczesnej maszyny do cięcia dwóch listew jednocześnie. Sprzęt powinien posiadać następujące

1. Zakup piły do listew przybyszowych Zakup nowoczesnej maszyny do cięcia dwóch listew jednocześnie. Sprzęt powinien posiadać następujące Łuków, dnia 22.10.2014r ŁUKPLAST DYLAK, RYCHLIK, Spółka Jawna, ul. Dworcowa 14, 21-400 Łuków NIP 8251866830 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Poprawa konkurencyjności spółki ŁUKPLAST

Bardziej szczegółowo

3. Zakup oraz instalacja automatycznego dwupoziomowego systemu transportowo - montażowego wyposażonego w 3 stanowiska montażowe.

3. Zakup oraz instalacja automatycznego dwupoziomowego systemu transportowo - montażowego wyposażonego w 3 stanowiska montażowe. Mrągowo, 18.07.2014 roku I. NAZWA I ADRES SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE 11-700 Mrągowo tel. +48 89 741 32 48, fax +48 89 741 32 47, NIP 742-000-31-44, II. TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA Składający zapytanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość FLODO Łukasz Nowakowski Bytkowo, Agrestowa 16 62-090 Rokietnica NIP: 7661394560 Rokietnica, dnia 01.04.2015. Zapytanie ofertowe nr 2 W związku z realizacją projektu pn. FLODO - innowacyjna e-usługa pozwalająca

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ DOTACJE NA INNOWACJE Luzino, 15.07.2015 r. Pragniemy poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawcy do zrealizowania w ramach projektu ZAKUPU LINII TECHNOLOGICZNEJ w ramach zaplanowanych zadań nr:

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice 67-300 Szprotawa NIP 924-79-5-2 Wiechlice, dnia 03.06.203 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX SP. Z O.O. ul. Budowlanych 54 45-124 Opole NIP 754 27 47 354 Opole, dnia 21.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą, która zajmuje silną pozycję na rynku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Eureka Technology Park Sp. z o.o. Ul. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo Dąbrowa, dnia 18.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup Centrum Obróbczego sterowanego numerycznie do produkcji okien.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup Centrum Obróbczego sterowanego numerycznie do produkcji okien. ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup Centrum Obróbczego sterowanego numerycznie do produkcji okien. Łódź, dn.14.06.2012 r. /miejscowość, data/ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRECIMET H.C.E. Stanisław Nysiak Łódź, dnia 13.03.2014 r. ul. Pomorska 555, 92-735 Łódź (nazwa i adres Beneficjenta) 728-025-16-80 (NIP Beneficjenta) 470570213 (REGON Beneficjenta) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/2013 Łódź, dnia 20.05.2013 r. Dane Zamawiającego: Nazwa: P.H.U. MAGO Małgorzata Gostyńska Adres: 93-613 Łódź, ul. Kolumny 220 A Numer NIP: 729 011 26 49 REGON: 470774594 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/2013 W

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007-2013 Łódź, 07.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007-2013 1 Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 PLAYTIME Spółka z o. o. Stare Babice, dn.... ul. Pocztowa 1 / 7 05-082 Stare Babice NIP: 522-300-15-59 Regon: 146414955 tel.: 22 667 00 48 fax: 22 667 00 29......... (nazwa i adres Oferenta) ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, dnia 24.11.2014 Zamawiający: ECDF Sp. z o.o. ul. Promienista 83 60 141 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności powiązania kooperacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wrocław, 03.03.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IG 4.3 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania form wtryskowych do opakowań z efektem 3D w przedsiębiorstwie DOMIK sp. z o. o. w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 6 sierpnia 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 6 sierpnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 6 sierpnia 2013 r. W związku z realizacją projektu pn.: Budowa platformy do świadczenia e-usługi zarządzania produkcją w architekturze Cloud w modelu SaaS oraz udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: PJOPO-ZP-PN-3/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych dla uruchomienia nowych kierunków nauczania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.1/1/09092014/Press Media

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.1/1/09092014/Press Media Mielec, 09.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.1/1/09092014/Press Media w związku z realizacją projektu pt. Wzrost konkurencyjności Oficyny Wydawniczej Press-Media dzięki inwestycji w ekoinnowacje w obszarze

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo