Marketing usług ug finansowych. Mariusz Trojanowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketing usług ug finansowych. Mariusz Trojanowski"

Transkrypt

1 Marketing usług ug finansowych Mariusz Trojanowski

2 Ramowy program wykładu 1. Marketingowa specyfika usług finansowych 2. Strategie marketingowe usług finansowych i podstawowe decyzje produktowe 3. Dystrybucja usług finansowych i procedury ich świadczenia 4. Promocja i charakterystyka personelu usług finansowych

3 Istota i znaczenie usług ug Usługa jest dowolnym działaniem aniem jakie jedna strona może zaoferować innej; jest ono nienamacalne i nie prowadzi do jakiejkolwiek własności. Jego produkcja może być związana lub nie z produktem fizycznym Ph. Kotler

4 Kontinuum usług

5 Usługi stanowią 57% PKB Polski (2000r.) Finansowe: banki, towarzystwa ubezpieczeniowe (majątkowe, na życie), fundusze powiernicze, Rozrywkowe: kina, teatry, muzea, operetki, dyskoteki Transportowe (transport ludzi, towarów): linie lotnicze, koleje, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, taxi Medyczne: szpitale, kliniki, poradnie, solaria, gabinety lek. Hotelarsko-gastronomiczne: hotele, pensjonaty, restauracje, bary Specjalistyczno-doradcze: kancelarie prawnicze, agencje reklamowe, konsultanci rynkowi Budowlane Naprawcze: serwisy techniczne, Remontowo-wnętrzarskie: glazurnik, tynkarz, malarz. Drobne: fryzjer, xero, wypożyczalnie, szewc, krawiec. Inne

6 Specyfika marketingu usług ug finansowych

7 Marketing realizowany przez firmę polega na zaspokajaniu wcześniej rozpoznanych potrzeb nabywców poprzez: Kreowanie produktów i usług (PRODUKT); Ich dostarczanie nabywcy w odpowiednim miejscu i czasie za pomocą systemu dystrybucji (DYSTRYBUCJA); Przekazywanie na rynek informacji promocyjnej (PROMOCJA) oraz Kształtowanie warunków wymiany towarowej na zasadach transakcji rynkowej, w tym głównie warunków cenowych (CENA).

8 MARKETING MIX - 4P Produkt Promocja Cena Dystrybucja

9 Marketing usług a marketing dóbr fizycznych podobieństwa Badania i analizy rynku Budowa strategii marketingowej Cele marketingowe Segmentacja i wybieranie rynku docelowego Pozycjonowanie Budowa marketing-mix Budżetowanie Wdrażanie i kontrolowanie działań marketingowych

10 i różnice: Cechy usługi ugi i implikacje dla marketingu usług ug Niematerialność Nierozłączność Niestałość jakości Nietrwałość

11 Niematerialność (klient ocenia tylko to, co widzi) Wygląd miejsca usługowego (estetyka, wygoda, bezpieczeństwo) Sprzęt usługowy (rodzaj, nowość, jakość) Wygląd personelu (ubiór, kosmetyka, aparycja) Materialne świadectwa jakości usługi (korespondencja, karty i wizytówki, )

12 Nierozłączność (usługodawca i usługobiorca wchodzą w interakcję) Szkolenie personelu w obsłudze klienta Ekonomizacja pracy usługodawcy Uwzględnienie wzajemnego wpływu jednych klientów na drugich (w trakcie korzystania z usługi) Edukowanie (uświadamianie) klientów JAK korzystać z usługi

13 Niestałość jakości (usługa to czynność i zależy od ludzi) Selekcja i szkolenie personelu Standaryzowanie procesu świadczenia usługi Systematyczne monitorowanie satysfakcji klientów Wywiad (osobisty, telefoniczny) Ankieta Rejestr reklamacji

14 Nietrwałość (nie można magazynować usług) Różnicowanie cen Pobudzanie popytu poza szczytem sprzedaży System rezerwacji Zatrudnianie pracowników niepełnoetatowych Zwiększanie udziału klientów Poszerzenie zakresu kompetencji personelu

15 Klienci usług finansowych: Mają duże trudności w ocenie produktu Postrzegają większe ryzyko finansowe Niechętnie zmieniają usługodawcę, ale ich lojalność jest bardziej pasywna ( nawykowa ) niż aktywna

16 Lojalność aktywna a pasywna Lojalność nawykowa (pasywna): bezwładność i przyzwyczajenie jest wynikiem zadowolenia Lojalność aktywna: świadomość i zaangażowanie jest wynikiem zadowolenia i aktywności dostawcy usługi

17 Wskaźniki lojalności klientów w (WLK) WLK (standardowy) = K Bezw. +K W K WLK (wzmocniony) = K Bezw. K K Bezw. Liczba klientów deklarująca bezwarunkową chęć zakupu K W Liczba klientów deklarująca warunkową chęć zakupu K Liczba badanych klientów

18 Wskaźniki lojalności klientów banków Bank WLK (standardowy) WLK (wzmocniony) WLK / WLK PeKaO S.A. 92,3 24,2 26,2 BPH 89,9 22,8 25,4 Bank Śląski 89,2 36,8 41,3 Bank Zachodni 87,9 20,8 23,7 WBK 84,1 20,9 24,9 PBK 81,5 18,7 23,0 Kredyt Bank 78,9 21,5 27,2 PKO BP 73,7 42,8 58,1 GBG ,9 30,8 Millennium 68,5 12,7 18,6 R.Kozielski

19 Ze względu na specyfikę usług finansowych (niematerialność, nierozłączność, niestałość jakości, nietrwałość i zwiększoną lojalność klientów) znaczenia nabierają dodatkowe elementy marketingowe

20 Rodzaje działań marketingowych w usługach ugach Przedsiębiorstwo biorstwo Marketing wewnętrzny Marketing zewnętrzny Pracownicy Marketing interakcyjny Klienci

21 MARKETING MIX - 7P Materialne świadectwa Promocja Cena Produkt Dystrybucja Personel Procesy

22 Znaczenie wybranych elementów marketingu-mix w bankach Instrument Produkt Auto Proszek do Kredyt, osobowe prania lokata Produkt Dystrybucja Cena Reklama Doradztwo ocena najniższa, 5 ocena najwyższa W.Grzegorczyk, Stratregie

23 Strategia marketingowa usług ug finansowych 1. Określenie celów marketingowych 2. Segmentacja nabywców i wybór rynku docelowego 3. Pozycjonowanie produktu w rynku docelowym 4. Zaprojektowanie mieszanki marketingowej 5. Wyznaczenie i alokacja budżetu marketingowego

24 Segmentacja nabywców indywidualnych - kryteria Cechy demograficzne: płeć, wiek, wielkość rodziny; Cechy geograficzne: wielkość jednostek osiedleńczych, gęstość zaludnienia, jednostki administracyjne, klimat itp.; Cechy socjoekonomiczne: poziom wykształcenia, zawód, grupa społeczna, poziom dochodów, poziom wydatków, itp.; Cechy psychograficzne: typ osobowości, styl życia, wrażliwość na określony typ użyteczności (jakość, usługi, taniość), itp.

25 Segmentacja wg cech demograficznych (wiek, faza rozwoju rodziny, typ aktywności) i zachowań klientów w na rynku finansowym (na podst. M.Pluta-Olearnik Olearnik, Marketing usług ug bankowych,, PWE, 1999, s

26 Wiek Faza cyklu życia Młodzież ucząca się, na utrzymaniu rodziców Jw. + czasem mająca własne dochody Zachowania na rynku finansowym Pierwsze kontakty z bankiem Chęć kupowania sprzętu sportowego, komputerowego, audio... Kieszonkowe wydawane na rozrywki i sport Ograniczenia w oszczędzaniu Pewna lekkomyślność w wydatkach Większa samodzielność finansowa Rządzenie się pieniędzmi zyskuje na znaczeniu Zalecenia marketingowe Systematyczn e oszczędzanie (lokaty, książeczki), karty bankomatowe do kont rodziców Książeczki oszcz., lokaty, konto osobiste, czeki podróżne, karty bank.

27 Wiek Faza cyklu życia Młodzi rozpoczynający studia, pracujący (kariera), osoby samotne lub zakładające rodzinę (bez dzieci) Małżeństwa Nieoficjalne związki, Min. jedno dziecko w wieku do 8 lat Zachowania na rynku finansowym Orientacja konsumpcyjna związana z założeniem rodziny i/lub z karierą Większa skłonność do ryzyka, podatna na reklamę Czasem widoczna skłonność do intensywnego oszczędzania Orientacja na rodzinę i dzieci Regularne dochody, ale rosnące potrzeby zw. z mieszkaniem, domem, nauką dziecka Ostrożność w gospodarowaniu pieniędzmi Zalecenia marketingowe Kredyty R-k bieżący Formy oszczędzania (lokaty), karty kredytowe, czeki podróżne R-k bieżący Karty kredytowe Długoterm. formy oszczędzania Kredyty kons., hipoteczne, ubezp. emerytalne

28 Wiek Faza cyklu życia Małżeństwa Nieoficjalne związki Dzieci pow. 8 lat Zachowania na rynku finansowym Stabilizacja finansowa Regularne i dość wysokie dochody Dążące do podniesienia standardu życia i zabezpieczenia siebie i dzieci Zalecenia marketingowe Atrakcyjni klienci r-ki, depozyty, kredyty kons. Długoterm. formy oszczędzania Ubezp. emerytalne Usługi maklerskie Tzw. puste gniazdo usamodziel nione dzieci Szczyt kariery zawodowej Większa pewność siebie Faza nowej wolności, aktywne wykorzystanie czasu wolnego Korzystne lokaty Kredyty i pożyczki dla dzieci Doradztwo inwestycyjne

29 Wiek Faza cyklu życia Wiek przedemery talny, aktywni emeryci Zachowania na rynku finansowym Bezpieczne lokaty majątku, dodatkowe ubezpieczenia Chcą dbałości o ich interesy, wrażliwe na okazany szacunek Zalecenia marketingowe Bezpieczne lokaty, Porady finansowe Fundują ubezpieczenia dla wnuków Aktywny wypoczynek (na Zachodzie) Pow. 70 lat Pasywni emeryci Troska o bezpieczeństwo posiadanych (skromnych) zasobów Porady Poszukiwanie maksymalnych ułatwień

30 Wg oczekiwanych korzyści Wymagający inwestor oczekujący najwyższych dochodów z inwestycji Szukający bezpieczeństwa (zabezpieczenia swoich pieniędzy) Aktywny, nie mający czasu, ceniący sobie wygodę korzystania z usług Oszczędzający na czarną godzinę, oczekujący pełnego bezpieczeństwa dochodów z inwestycji

31 Zarządzanie portfelami inwestorów - segmentacja wg oczekiwania wobec efektywności zaangażowanych środków w oraz poziomu zainteresowania transakcjami Długodystansowiec - powierza pieniądze, co pewien czas dopłaca wolne środki, zadowala się systematycznymi informacjami nt. wyników Sprinter Sprinter - bardzo interesuje się stanem portfela, żywo komentuje ruchy zarządzającego, dość szybko rezygnuje z usługi

32 2/3 Ciekawski - generalnie ma zaufanie do zarządzającego, ale chce wiedzieć dlaczego są wybrane te a nie inne lokaty, dlaczego część pieniędzy nie jest ulokowana itd. Kopista - wykorzystuje to, że niektóre domy maklerskie informują o dokonanej transakcji w trzy dni po jej realizacji i powtarza z pewnym poślizgiem ruchy zarządzających

33 Porównywacz 3/3 wnywacz - swoje aktywa dzieli między kilku zarządzających i sam porównuje ich efektywność, zapowiadając, że swoje aktywa odda w przyszłości najlepszemu Biznesmen - jako inwestor prywatny oddaje Biznesmen w zarządzanie swoje wolne środki; podobny do długodystansowca ; może nagle wypłacać część zainwestowanych środków drowniczek - zmienia zarządzających Wędrowniczek (zwykle gdy nie jest zadowolony z wyników inwestycji)

34 Segmentacja nabywców instytucjonalnych Wielkość organizacji wg: Sprzedaży Zysku Zatrudnienia Branża Rolnictwo Budownictwo Przemysł Handel Usługi Obszar działania Firmy lokalne Regionalne Krajowe Międzynarodowe Ponadnarodowe Poziom zasobów Technologiczne Ludzkie...

35 Marketing-mix usług ug finansowych

36 Produkt finansowy usługa uga (Product)

37 Produkt jednostkowy Produkt wzbogacony Marka Bezpieczeństwo Terminowość Szybkość Rzetelność Rdzeń - podstawowe korzyści Kultura obsługi Sprzęt usługowy Procedura obsługi Produkt materialny

38 Rdzeń Produkt rzeczywisty Produkt poszerzony Usługa kredytu Zewnętrzne zasilenie finansowe pozwalające na realizację potrzeb konsumpcyjnych, mieszkaniowych, edukacyjnych Kwota kredytu Okres spłaty kredytu Zabezpieczenia kredytu Procedura załatwiania atwiania wniosku Czas oczekiwania na kredyt Poziom jakości obsługi (pracownicy, technologia,...) Indywidualna obsługa Aktywne doradztwo Pełna informacja o usłudze udze Procedura rozpatrywania reklamacji Sprzedaż przez telefon Powiadomienie klienta o terminie spłaty rat

39 Marka w usługach ugach finansowych Zalety marki Urzeczywistnia produkt finansowy komunikuje korzyści/cechy oferty Ubezpieczenie komunikacyjne Lady Gryf Agencja ubezpieczeniowa Protector Banki Kredyt Bank, Bank Handlowy, Inteligo Wyróżnia dostawcę lub jego produkt na rynku Pomaga komunikować docelowych nabywców...

40 Luki jakości usług ug (Parasuraman, Zeithaml, Berry) KLIENT Luka 5 Oczekiwania Otrzymana Luka 1 FIRMA USŁUGOWA UGOWA Luka 3 Luka 2 Dostawa usługi Standardy usług Luka 4 Percepcja kierownictwa Komunikacja zewnętrzna

41 Przyczyny problemów w z jakości cią usług ug Udział ludzi zmienna jakość Kiepska obsługa klientów wewnętrznych Zła komunikacja (niedoinformowani klienci, nieumiejętność słuchania, żargon fachowy) Statystyczne opisywanie potrzeb klientów

42 Pomiar jakości usług ug Szybkość świadczenia Terminowość Niezawodność Odpowiedzialność Kompetencja fachowość personelu Zaufanie Uprzejmość Bezpieczeństwo Komunikatywność

43 Materialne świadectwa (Psychical Surroundings)

44 Cele materialnego otoczenia Tworzenie przyjaznej dla klienta atmosfery Ocieplanie przestrzeni Bezpieczeństwo emocjonalne Przytulność Otwartość i chęć pomocy klientowi

45 Fizyczne otoczenie Zewnętrzna fasada punktu usługowego Zagospodarowanie przestrzeni (wejścia/wyjścia, korytarze, modele: zagroda, gniazdo, dżungla ) Wystrój wnętrza (użyte materiały, zieleń, dekoracje) Linie (pionowe/poziome) i kształty otoczenia (owalne/kanciaste) Umeblowanie Kolory Oświetlenie Materialne świadectwa produktu i elementy promocji Wrażenia dźwiękowe

46 Układ przestrzeni - ogólne zasady Wejścia i przejścia szerokie Harmonia - odpowiednia kombinacja całości Równowaga optyczna Czystość Modele zagospodarowania przestrzeni

47 Kształty ty otoczenia i Wystrój j wnętrza Linie linie poziome (cisza, odpoczynek, spokój) linie pionowe (dostojność, równowaga) linie ukośne (niestałość, nienaturalność) Kształty owalne kwadratowe/prostokątne Użyte materiały posadzki wykładziny żaluzje, etc. Zieleń Elementy dekoracyjne

48 Meble Oświetlenie O wietlenie Kolory Świadczą o statusie instytucji Chronią Zapewniają wygodę Tworzą wizerunek instytucji Intensywność Barwa Rodzaj Źródło Niebieski - autorytet, prawda uspokaja Zielony - odpręża Żółty - młodość nadmiar stresuje Pomarańczowy -poprawia nastrój, zmniejsza agresję i gniew energia Szary chłód, profesjonalizm Czarny władza, moc Złoty - bogactwo, majątek

49 Materialne świadectwa Materiały promocyjne (ulotki, przesyłki, plakaty itd.) Druki (wyciągi, wnioski, dyspozycje, karty, itd..) Wygląd personelu: schludność czystość wysoka jakość solidność tradycyjność

50 Zdefiniowanie elementów wystroju wewnętrznego banku - przykład Zrozumiałe dla klientów, widoczne oznakowanie poszczególnych stanowisk Kosze na śmieci dla klientów Zegar i data umieszczone w widocznym miejscu Widoczne aktualne kursy walutowe Przegródki na kontuarach ułatwiające zachowanie prywatności Aktualna, widoczna literatura promująca produkty banku Długopisy i bloczki karteczek na użytek klientów Krzesła w miejscach oczekiwania klientów Jasne oświetlenie miejsc, w których klienci muszą pisać Zorganizowanie w dziale kredytowym ustronnego miejsca lub pokoju (fotele, stolik, kawa, napoje)

51 Procedury usługowe ugowe (Procedures)

52 Blueprinting umożliwia wizualizację i standaryzację procesu usługowego Jest to graficzny projekt usługi ugi, obrazujący wszystkie elementy (czynności), ich kolejność oraz wzajemne powiązania. Najczęściej będzie to mapka mapka, gdzie za pomocą prostokątów są przedstawiane elementy (procesy), a strzałek (linii) wzajemne zależności między nimi i ich kolejność.

53 Cele blueprintingu Projektowanie i doskonalenie usługi ugi finansowej poprzez określenie czynności i wzajemnych powiązań generujących największe problemy (m.in. wyznaczenie równoległej realizacji niektórych czynności) Uświadomienie pracownikom (czasami poszczególnym komórkom organizacyjnym) jaką rolę pełnią w całym procesie usługowym Ułatwienie atwienie klientom korzystania z usług ug finansowych, poprzez wprowadzenie specjalnych wersji blueprintingu przeznaczonych dla nich

54 Otrzymanie formularza prośby o przyznanie kredytu Wypełnienie formularza przez klienta Pomoc ze strony pracownika Odmowa Złożenie prośby o przyznanie kredytu Powiadomienie klienta o decyzji Telefoniczne i pocztowe powiadomienie klienta Sprawdzanie wstępne Sprawdzenie dochodów Pracodawca Sprawdzenie zdolności kredytowej Akceptacja Rachunki bankowe Dział kredytów Komputerowa baza danych (klientów)

55 Zarządzanie kolejką Po pierwsze: analiza popytu w czasie i dostosowanie mocy przerobowych do intensywności popytu PROBLEMY KOLEJKI Sprawiedliwość społeczna (FIFO/FCFS) Niepewność co do czasu czekania Niepokój (wynik niepewności i braku wyjaśnień) Nuda czekanie subiektywnie wydłuża czas, działanie skraca czas DZIAŁANIE Obsługa pojedyncza, wężowa, ekspresowa System numerków Informowanie i system rezerwacji Wyjaśnianie (nie)prawdziwe powody czekania Zająć klienta lub włączyć jak najszybciej do procesu obsługi

56 Dystrybucja usług ug finansowych (Place)

57 Kanały y dystrybucji usług ug bankowych Kanały y bezpośrednie BANK Placówki Sprzedawcy Internet Telefon Home Bankomat terenowi Banking Kanały y pośrednie BANK Agenci Tow. Poczta ubezp. KLIENCI KLIENCI

58 Dystrybucja usług ug - podstawowe decyzje System wielo- vs. jedno- kanałowy Stopień penetracji rynku Zindywidualizowanie obsługi nabywców Kontrola nad dystrybucją Dystrybucja pośrednia vs. bezpośrednia Skomplikowanie produktu finansowego Częstotliwość dokonywania transakcji Wartość transakcji Ilość nabywców Stopień indywidualizacji usługi pod potrzeby klienta Koszty Kontrola nad dystrybucją

59 Dystrybucja usług Krótsze kanały dystrybucji (dominuje dystrybucja bezpośrednia placówki, sprzedawcy, internet itd..) Osobiste kontakty z reprezentantami firmy Marketing bezpośredni Telemarketing Internet - mailing Home Banking (Office Banking) Lokalizacja punktów obsługi, godziny otwarcia, parking

60 Ocena kanałów w dystrybucji Efektywność obsługi finalnych nabywców Generowany poziom kosztów, sprzedaży i rentowności (kryterium ekonomiczne) Stopień kontroli Adaptatywność Innowacyjność Intensywność powstawania konfliktów

61 Promocja usług ug finansowych (Promotion)

62 Główne cele promocyjne Informowania o własnej działalności i ofercie rynkowej oraz warunkach jej nabycia i o korzyściach (funkcja informacyjna), Kształtowania pożądanego wyobrażenia nabywców o firmie i jego produktach, czyli tzw. "Image" (funkcja wizerunkowa), Motywowanie (stymulowanie) postaw i zachowań odbiorców promocji (funkcja motywacyjna).

63 Kształtowanie towanie oczekiwań nabywców Cena Doświadczenia z przeszłości Przekazy ustne (W-O-M) Promocja (Komunikacja) Przedsiębiorstwo Konkurenci Oczekiwania nabywców

64 Formy promocji Reklama (TV, prasa, outdoor, radio, ulotki, katalogi, reklama w POS...) Buduje świadomość, tworzy wizerunek, krótko informuje Public Relations (media, sponsoring, tożsamość wizualna...) Tworzy wizerunek, informuje, buduje świadomość Promocja sprzedaży (konkursy, zniżki cenowe, bonusy,...) Motywuje do działania Marketing bezpośredni telemarketing...) redni (baza danych, (e-)mailingi, Informuje, motywuje do działania, tworzy relacje Promocja osobista (handlowcy, obsługa klienta w firmie)

65 Promocja usług finansowych Bardzo duże znaczenie kampanii wizerunkowych (reklama, PR...) Ukazywanie zadowolonych klientów i korzyści Precyzyjna komunikacja ( Mniej obiecuj więcej dawaj ) Znaczenie dwustronnej komunikacji w informowaniu i tworzeniu relacji z klientami (baza danych, promocja osobista, marketing bezpośredni)

66 Osobista obsługa klientów Etapy rozmowy: 1. Nawiązanie kontaktu 2. Sondowanie potrzeb klienta 3. Prezentacja oferty hotelu 4. Wyjaśnianie obiekcji klienta 5. Finalizowanie rozmowy Umiejętności komunikacyjne Pozytywne nastawienie Umiejętność stawiania pytań Prezentacja oparta na korzyściach dla klienta Metody wyjaśniania obiekcji klientów Sposoby zamykania rozmowy

67 Areny usługowe ugowe Ścisła P ROC EDU RA Luźna Fabryka Wydajne i jednolite procedury Niewrażliwe, obojętne (na dystans) procedury Lodownia Niedogodne, chłodne procedury Apatyczne, niewrażliwe podejście Równowaga Wydajne i bezpieczne procedury (na czas), Przyjazne, taktowne empatyczne podejście Przyjazne zoo Niekonsekwentne chaotyczne procedury, Przyjazne, taktowne empatyczne podejście Mała PRZYJAZNOŚĆ Duża

68 Dane podstawowe Marketing bezpośredni oparty o bazę danych imię nazwisko, płeć, wiek, miejsce zamieszkania (kod pocztowy), telefon (stacjonarny, komórkowy) itd.. (nabywca indywidualny); nazwa firmy, adres, numery telefonów, faxu i e- mail, forma własności, zatrudnienie, sytuacja finansowa i płatnicza, osoby kontaktowe (nabywca instytucjonalny) Dane dotyczące historii zakupów dokonywanych przez klienta i historii kontaktów Dane o preferencjach klienta i ośrodku decyzyjnym

69 Data Mining główne zależno ności Zależno ności pomiędzy zachowaniami nabywców (np.. odkrycie, że nabywcy mieszkający na Ursynowie częściej piją whisky) Charakterystyki segmentów w nabywców (np. klient otwierający korzystający z odnawialnego kredytu to mężczyzna z wykształceniem wyższym wykonujący wolny zawód) Sekwencje zdarzeń (np. jeśli klient ma dziecko w wieku ukończenia szkoły średniej, w przyszłości najprawdopodobniej będzie interesował się kredytem studenckim) Cross Cross-Selling Modele predykcyjne przewidywanie, że klient zachowa się (bądź nie zachowa się) w określony sposób.

70 Wysyłki pocztowe (direct mail) Plan wysyłki: 1. Cel i adresaci 2. Pakiet wysyłkowy - Koperta - List reklamowy - Ulotki reklamowe - Inne elementy 3. Wysyłka 4. Przyjęcie odpowiedzi 5. Analiza rezultatów Koperta dostosowana do adresata, celu wysyłki i wizerunku firmy finansowej List musi mieć przejrzystą strukturę, język Komunikacja korzyści Informacje ułatwiające podjęcie działania

71 Kontakty telefoniczne z otoczeniem Etapy rozmowy: 1. Powitanie i przedstawienie 2. Wyjaśnienie intencji telefonowania 3. Zaproponowanie rozwiązania 4. Zakończenie kontaktu Odbieraj telefon po 2-3 sygnałach Siedź prosto, uśmiechaj się (to wszystko słychać) Unikaj dodatkowych efektów dźwiękowych Staraj się nie przerywać wypowiedzi rozmówcy Bądź uprzejmy i zdecydowany w rozmowie Staraj się wyłączyć z otoczenia Na końcu rozmowy raczej nie odkładaj słuchawki jako pierwszy(-a)

72 Personel usługowy ugowy (People)

73 Personel usługowy ugowy przyczyny niezadowolenia z pracy Niejasność funkcji (gdy pracownicy nie wiedzą czego się od nich oczekuje) Konflikty wynikające z godzenia interesów organizacji, klientów i własnych - zawsze jest sfrustrowany Przeciążenie Niedopasowanie pracownika do danego stanowiska Ilościowa a nie jakościowa ocena pracy Brak upoważnień

74 Zarządzanie personelem usługowym ugowym Rekrutacja i selekcja pracowników Szkolenie pracowników Organizowanie i prowadzenie spotkań Motywowanie pracowników Ocenianie pracy pracowników

75 Marketing wewnętrzny Sprawne kanały y dwustronnej komunikacji z pracownikami, sprawiające, że będą oni dobrze poinformowani o celach i uwarunkowaniach działań firmy Szkolenie zawodowe i rozwój j osobisty pracowników Wynagradzanie i premiowanie uznawane przez nich za sprawiedliwe oraz nagradzające ich praktyczną orientację marketingową Zapewnianie poczucia bezpieczeństwa i zadowolenia z pracy oraz motywacji Dostarczanie pracownikom i ich rodzinom (na miarę możliwości pracodawcy) dodatkowych korzyści wiążą ążących z firmą, jak np.: dodatkowe grupowe ubezpieczenie emerytalne, pomoc w opiece zdrowotnej, itp.

76 Cena (Price)

77 Cena w usługach ugach finansowych Ceny usług: Opłaty i prowizje za czynności usługowe (bankowe, ubezpieczeniowe, leasingowe) Oprocentowanie depozytów, kredytów Składki ubezpieczeniowe Inne elementy cen usług: Terminy spłat rat i odsetek Potrącenia Rabaty i bonifikaty Obniżenie opłat

78 Determinanty cen Koszty świadczenia usługi Konkurencja Popyt rynkowy Strategia cenowa usługodawcy

79 Dziękuję za uwagę i życzę sukcesów!

Marketing usług finansowych

Marketing usług finansowych Istota i znaczenie usług Marketing usług finansowych Mariusz Trojanowski Usługa jest dowolnym działaniem jakie jedna strona może zaoferować innej; jest ono nienamacalne i nie prowadzi do jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Mariusz Trojanowski. Usługi stanowią 65% PKB Polski (lata 90. ok. 35%) Kontinuum usług

Mariusz Trojanowski. Usługi stanowią 65% PKB Polski (lata 90. ok. 35%) Kontinuum usług Marketing usług ISTOTA Istota I i ZNACZENIE znaczenie USŁUG usług Mariusz Trojanowski Usługi stanowią 65% PKB Polski (lata 90. ok. 35%) Zatrudnienie w usługach: (2000) 7,2 mln os., (2007) 8,2 mln. os.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 31 marca 2016 r. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Marketing? Marketing wg Ph. Kotlera

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I

WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I Studia podyplomowe Trening Menedżerski - Wykład WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I Dr Barbara Bielicka e mail: barbara.bielicka@wsb.torun.pl Market ing Rynek i działania tworzące i rozwijające rynek koncepcja

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja i wybór rynku docelowego mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8 Spis tre ści Część I. System finansowy przedsiębiorstwa....................... 8 1. Majątek podmiotu gospodarczego................................. 8 1.1. Majątek i jego struktura......................................

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Panel dotyczący marketingu turystycznego. Jan Czaja Zielona Góra, dnia 24 czerwca 2017 roku

Panel dotyczący marketingu turystycznego. Jan Czaja Zielona Góra, dnia 24 czerwca 2017 roku Panel dotyczący marketingu turystycznego Jan Czaja Zielona Góra, dnia 24 czerwca 2017 roku Panel dotyczący marketingu turystycznego Plan prezentacji: 1) Marketing; pojęcie, cele i strategie 2) Rola marketingu

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku. dr Agnieszka Wilczak Katedra Marketingu

Analiza rynku. dr Agnieszka Wilczak Katedra Marketingu Analiza rynku wykład dla studentów Podyplomowego Studium Analiz Marketingowych dr Agnieszka Wilczak Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Rynek - definicje Techniczne (tradycyjne)

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

MARKETING spotkanie 1

MARKETING spotkanie 1 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu MARKETING spotkanie 1 dr Marcin Soniewicki Zaliczenie Przygotowanie projektu w grupach i jego prezentacja na ostatnim spotkaniu 25 kwietnia. Aktywność podczas zajęć Aktywna

Bardziej szczegółowo

Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, Spis treści

Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, Spis treści Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, 2017 Spis treści Wstęp 15 Część I Model funkcjonowania marketingu 19 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Wykład: System komunikacji. w marketingu relacyjnym

Wykład: System komunikacji. w marketingu relacyjnym Wykład: System komunikacji w marketingu relacyjnym Promocja a komunikacja Kotler: promocja - obejmuje różne rodzaje czynności, jakie podejmuje przedsiębiorstwo, aby poinformować o cechach merytorycznych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Główne wyzwania w komunikacji instytucji finansowych po kryzysie

Główne wyzwania w komunikacji instytucji finansowych po kryzysie Główne wyzwania w komunikacji instytucji finansowych po kryzysie Kluczowe kierunki działańkomunikacyjnych dla instytucji finansowych w 2010 i 2011 Warszawa, 19.04.2010 r. Spis treści Co myślą Polacy o

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Sekwencja decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie. Pozycjonowanie oferty rynkowej. Produkt Dystrybucja Cena Promocja. Typy preferencji nabywców

Sekwencja decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie. Pozycjonowanie oferty rynkowej. Produkt Dystrybucja Cena Promocja. Typy preferencji nabywców Sekwencja decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie Procedura STP Zasady marketingu Segmentacja Decyzje strategiczne - STP Wybór docelowego Pozycjonowanie oferty rynkowej Decyzje taktyczne marketing-mix

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Oparte na dokumencie elektronicznym. Oparte na dokumentach papierowych

Oparte na dokumencie elektronicznym. Oparte na dokumentach papierowych 1 Marketing usług ug bankowości elektronicznej Wykorzystanie instrumentów w marketingu w obsłudze klientów w korzystających z usług ug bankowości elektronicznej 2 Trzy rodzaje marketingu w usługach ugach

Bardziej szczegółowo

Help Desk dla pracowników Grupy oraz standaryzacja regulacji produktowych

Help Desk dla pracowników Grupy oraz standaryzacja regulacji produktowych Help Desk dla pracowników Grupy oraz standaryzacja regulacji produktowych Jachranka, 19 stycznia 2010r. www.sgb.pl Standaryzacja regulacji produktowych Kluczowe elementy oferty produktowej PROPOZYCJA DLA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36 SPIS TREŚCI Część I. Organizacja i strategie działalności banków komercyjnych Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12 1.1. Pojęcie i cechy... 13 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków komercyjnych...

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO

NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 10 marca 2011 PKO Bank Polski liderem sektora Atrakcyjna oferta produktowa jako element Strategii Lider PKO BANK POLSKI wiodąca instytucja

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czym jest marketing? Marka. Podstawowe narzędzia marketingowe. Marketing-Mix dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 27 kwietnia 2015 r. Pytania na

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż osobista. Instrumenty promocji. Sprzedaż osobista. Sprzedaż osobista. Public Relations. Reklama. Promocja sprzedaży

Sprzedaż osobista. Instrumenty promocji. Sprzedaż osobista. Sprzedaż osobista. Public Relations. Reklama. Promocja sprzedaży Sprzedaż osobista Instrumenty promocji Reklama Sprzedaż osobista Public Relations Promocja sprzedaży TV Prezentacje Materiały dla prasy Konkursy Outdoor Negocjacje handlowe Konferencje Loterie Internet

Bardziej szczegółowo

Produkt. 2 semestr ćwiczenia 1-4

Produkt. 2 semestr ćwiczenia 1-4 Produkt 2 semestr ćwiczenia 1-4 Instrumenty marketingu Instrumenty związane z produktem Instrumenty związane z dystrybucją Instrumenty związane z promocją produkt opakowanie oznakowanie cena Na produkt

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział l. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu. 1.2. Rola produktu w wymianie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

Polityka produktowa w marketingu relacyjnym

Polityka produktowa w marketingu relacyjnym Wykład: Polityka produktowa w marketingu relacyjnym Wpływy ze sprzedaży nowych leków Sprzedaż 12,6 mld USD w pierwszym roku na rynku Źródło: Evaluate, 2016. Produkt relacyjny Produkt relacyjny - produkt,

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Wykład: Marketing transakcyjny. a marketing relacyjny

Wykład: Marketing transakcyjny. a marketing relacyjny Wykład: transakcyjny a marketing relacyjny transakcyjny transakcyjny - ma na celu maksymalizację korzyści firmy w krótkim okresie czasu. Większość działań marketingowych nastawionych jest na zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

Marketing 1 Słowo wstępne

Marketing 1 Słowo wstępne Marketing 1 Słowo wstępne dr Jolanta Tkaczyk Katedra Marketingu O czym będzie? Organizacja zajęć Program zajęć Zasady zaliczenia Lektury Wprowadzenie do marketingu 1 Organizacja Dyżur - 109 A czwartek

Bardziej szczegółowo

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI.

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI. Anna Jurek 133846 Izabela Sokołowska 133991 Gr. Pon. P godz. 15.15 Procesowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem- seminarium. Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego-

Bardziej szczegółowo

Rolnicy na rynku usług bankowych. Anna Rosa

Rolnicy na rynku usług bankowych. Anna Rosa Rolnicy na rynku usług bankowych Anna Rosa Struktura prezentacji Wprowadzenie Cel badania Metodyka badań i źródła danych Charakterystyka próby badawczej Wyniki badań i wnioski Podsumowanie Ubankowienie

Bardziej szczegółowo

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Psychologiczne podstawy marketingu Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Zarządzanie, rok III Magda Andrzejczyk Joanna Bielecka Izabela Grabowska Warszawa 18.03.2014r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zarządzanie promocją dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu MODEL KOMUNIKACJI Nadawca kodowanie kanał przekaz odkodowanie Odbiorca zakłócenia odpowiedź DEFINICJA PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Trzy sfery działania banków

Trzy sfery działania banków Trzy sfery działania banków I sfera działania banków: pośrednictwo kredytowe w ramach tzw. operacji pasywnych (biernych) bank pożycza pieniądze i środki pieniężne od swoich klientów po to, aby w ramach

Bardziej szczegółowo

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu).

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Budowa biznesplanu Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Unijne procedury wymagają bardzo obszernej i szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Systematyka rynku. Pojecie rynku. 1. Ujecie historyczne (techniczne)

Systematyka rynku. Pojecie rynku. 1. Ujecie historyczne (techniczne) Systematyka rynku Pojecie rynku 1. Ujecie historyczne (techniczne) Rynek - miejsce spotkań kupujących i sprzedających, którzy dokonują transakcji wymiennych. 2. Ujęcie ekonomiczne (klasyczne) Rynek - ogół

Bardziej szczegółowo

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015 XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych Marketing relacji w usługach finansowych Etap szkolny Rok szkolny 2014/2015 Część I: Test Poniższy test składa się z 20 pytań zamkniętych zawierających cztery

Bardziej szczegółowo

Badania rynku. Paulina Drozda

Badania rynku. Paulina Drozda Badania rynku Paulina Drozda BADANIE RYNKU I JEGO MIEJSCE W MARKETINGU CZYM JEST MARKETING? Marketing Marketing w nowym sensie jest procesem zaspokajania potrzeb klientów Zajmuje się badaniem potrzeb ludzkich

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek.

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek. Marketing Wykład V dr Grzegorz Mazurek Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci.

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? dr Rafał Mrówka i dr Mikołaj Pindelski Katedra Teorii Zarządzania SGH rafal.mrowka@sgh.waw.pl mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Bank zaufanie na całe życie Czy warto powierzać pieniądze bankom? nna Chmielewska Miasto Bełchatów 24 listopada 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Uniwersytet Dziecięcy,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Marketing internetowy dr Kamila Szymańska Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 11 kwietnia 2017 r. Osoba prowadząca Dr Kamila Szymańska Absolwenta studiów magisterskich i

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Wykład: Marketing transakcyjny. a marketing relacyjny

Wykład: Marketing transakcyjny. a marketing relacyjny Wykład: transakcyjny a marketing relacyjny transakcyjny transakcyjny - ma na celu maksymalizację korzyści firmy w krótkim okresie czasu. Większość działań marketingowych nastawionych jest na zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

dystrybucji w turystyce

dystrybucji w turystyce 20/38 Istota i jej funkcje. Odległość pomiędzy miejscem wytwarzania a miejscem produktów: przestrzenna, czasowa, asortymentowa, ilościowa. Pojęcie Funkcje : koordynacyjne i organizacyjne. Rodzaje 1.Zdefiniuj

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST PUBLIC RELATIONS?

CO TO JEST PUBLIC RELATIONS? CO TO JEST PUBLIC RELATIONS? Reputacja firmy to jedna z jej najcenniejszych wartości. Trzeba więc rozumieć, w jaki sposób PR buduje i umacnia dobry wizerunek oraz dlaczego strategiczne podejście zapewnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Oferta Specjalna Banku Millennium dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Bank Millennium Bank dla osób, które cenią swój czas i wygodę Obsługa przez całą dobę -swoimi finansami można zarządzać przez

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU PODSTAWOWE POJĘCIA (1) KLIENT osoba fizyczna lub instytucja występująca w charakterze partnera sprzedawcy w transakcjach kupna-sprzedaży; termin ten może być utożsamiany z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Specjalność stanowi zbiór 5 przedmiotów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie zarządzania marketingiem

Bardziej szczegółowo

Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty Mariusz Trojanowski

Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty Mariusz Trojanowski Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty Mariusz Trojanowski Zagadnienia omówione w książce są przedstawione w trzech wymiarach: koncepcyjnym - usystematyzowanie wiedzy na temat marketingu

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

MoneyTrack 2011. Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych

MoneyTrack 2011. Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych MoneyTrack 2011 Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych Warszawa, kwiecień 2009 CO TO JEST MONEY TRACK? Money Track CO TO JEST MT? Coroczne badanie monitorujące postawy

Bardziej szczegółowo

Marketing nowych technologii

Marketing nowych technologii Marketing nowych technologii dr Bartłomiej Kurzyk dr Bartłomiej Kurzyk Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania e-mail: kurzyk@kurzyk.pl WWW: www.kurzyk.pl 1 Cele Będziecie czuć i rozumieć rolę marketingu

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy. Miejsce spotkań sprzedawców i nabywców, gdzie dochodzi do transakcji zakupu i sprzedaży

Rynek pracy. Miejsce spotkań sprzedawców i nabywców, gdzie dochodzi do transakcji zakupu i sprzedaży Rynek pracy Miejsce spotkań sprzedawców i nabywców, gdzie dochodzi do transakcji zakupu i sprzedaży Co to jest rynek pracy? 1. Kto jest nabywcą? 2. Kto jest sprzedawcą? 3. Czy między sprzedawcami istnieje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje pozwalające im

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

BANK NAJLEPSZY DLA ROLNIKA

BANK NAJLEPSZY DLA ROLNIKA 2017 BANK NAJLEPSZY DLA ROLNIKA 2017 Martin & Jacob przygotował ranking Bank Najlepszy dla Rolnika. Wstęp Ranking Bank Najlepszy dla Rolnika jest pierwszym tego typu rankingiem w Polsce. Zrealizowała go

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Ogólne zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego... 2 Kanały dostępu do banku... 2 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Cena w marketingu. Instrument stymulowania popytu. Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy

Cena w marketingu. Instrument stymulowania popytu. Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy Cena w marketingu Instrument stymulowania popytu Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy Znaczenie decyzji cenowych Cena wpływa bezpośrednio na poziom popytu Cena determinuje zyskownośd działao

Bardziej szczegółowo

Wykład: Marketing transakcyjny. a marketing relacyjny

Wykład: Marketing transakcyjny. a marketing relacyjny Wykład: transakcyjny a marketing relacyjny transakcyjny transakcyjny - ma na celu maksymalizację korzyści firmy w krótkim okresie czasu. Większość działań marketingowych nastawionych jest na zmniejszenie

Bardziej szczegółowo