Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix"

Transkrypt

1 Psychologiczne podstawy marketingu Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Zarządzanie, rok III Magda Andrzejczyk Joanna Bielecka Izabela Grabowska Warszawa r.

2 Plan prezentacji 1. Podstawowe definicje: marketingu i marketingu mix 2. Omówienie podstawowych koncepcji marketingu mix a. Koncepcja 4P b. Rozszerzona formuła 7P dla usług c. Koncepcja 4C 3. Podsumowanie 4. Bibliografia

3 Interpretacja tradycyjna marketingu marketing jako czynności wspierające sprzedaż wyrobów i usług, wykonywane różnymi metodami, technikami oddziaływania na nabywcę. Interpretacja współczesna główną zasadą postępowania marketingowego jest dążenie do usatysfakcjonowania partnera wymiany. Realizacja zasad marketingu współczesnego oznacza przyjęcie orientacji na odbiorcę w miejsce orientacji na produkt. Kładzie nacisk na istotę wymiany, która jest podstawową formą zaspakajania potrzeb. Jednak nie skupia się dokładnie na potrzebach, co na źródłach satysfakcji klienta.

4 Marketing-mix - to kompozycja marketingowa, jest więc kategorią o współzależnych elementach, które jako zintegrowany system oddziałują na zjawiska rynkowe. Wyróżniamy kilka koncepcji marketing-mix: najbardziej popularna to -formuła 4P, -formuła 4C, -marketing mix dla usług 7P. Istnieją również inne klasyfikację, np. dwuczynnikowa Frey'a (oferta, metody i narzędzia) oraz trzyczynnikowa Lazera i Kellyego (produkt i serwis, dystrybucja, komunikacja i przekaz informacji).

5 Koncepcja 4P

6 Produkt 1/2 - Jest podstawowym narzędziem marketingu, - oznacza wszystko to co posiadamy i chcemy wyprowadzić na rynek w celu sprzedaży, - może być to dobro materialne lub usługa, - ma na celu pozyskanie klienta, - w pełni zaspokaja jego potrzeb. Można więc powiedzieć, że produkt jest sumą korzyści, jakie uzyskuje klient po dokonaniu zakupu. Korzyści mogą się ujawnić przy jednorazowym skonsumowaniu produktu lub też przy długotrwałym jego użytkowaniu.

7 Produkt 2/2 PSYCHOLOGICZNE ZNACZENIE Kolor i kształt produktu jak i jego opakowania Wielkość Oznakowanie (marka) Jakość Funkcjonalność, użyteczność Wydajność Łatwość użytkowania Funkcje dodatkowe produktu (wygoda użytkowania i estetyka produktu) Gwarancja usługi (serwis) Prestiż posiadania danego produktu Fikcyjny rozmiar opakowania

8 Cena 1/4 Najważniejszy współczynnik, który w szczególności decyduje o popycie na dane dobro. W teorii : należy określić poziom równowagi cenowej, względem producenta, który przy cenie x zgadza się na sprzedaż danego dobra, a konsument tą cenę reflektuje. W praktyce : producent dąży do osiągnięcia jak najwyższych przychodów, przy jak najniższych poniesionych kosztach, w szczególności podczas kryzysu na rynku.

9

10 Cena 3/4 POLITYKA CENOWA Strategia zbierania śmietanki Strategia cen prestiżowych Strategia penetracji Strategia ekspansywnego kształtowania cen Strategia prewencyjnego kształtowania cen Strategia cen eliminujących konkurentów

11 Cena 4/4 PSYCHOLOGICZNE ZNACZENIE Stosownie ceny psychologicznej (np. 4,99zł) Dodawanie gratisów w tej samej cenie Promocje, okazje i rabaty (np. ilościowy, jakościowy, sezonowy, handlowy, przestrzenny) Wyróżnianie produktów o najniższej cenie Odroczenie płatności Sprzedaż na raty (0% prowizji) Podawanie ceny za 100 g. Wyróżnienie promocyjnej ceny na wieczku opakowania Dodatkowe korzyści związane z zakupem (np. dostawa, zapakowanie, magazynowanie) Sprzedawcy często kształtują cenę tak, aby klient odniósł wrażenie, że kupuje produkt po okazyjnej cenie.

12 Dystrybucja Kanał dystrybucji obejmuje wszystkie czynności związane z przesuwaniem produktu od producenta do konsumenta lub finalnego odbiorcy. Czynności takie mogą obejmować: Transport Magazynowanie Konserwację Sprzedaż

13 Cele dystrybucji 1/2 Dostarczenie produktu do określonych odbiorców w odpowiednim: Miejscu Czasie Ilości Sposobie Formie Po określonej cenie

14 Cele dystrybucji 2/2 Bezpośredni kontakt z klientem Szata graficzna strony internetowej Zapewnienie terminowości i bezpieczeństwa dostawy Dostępność produktów w wybranych prestiżowych miejscach, np. Piotr i Paweł, Alma Możliwość zakupu bez wychodzenia z domu, dostawa do domu

15 Kanały zbytu towarów Pośredni: Hurt Detal Bezpośredni: Zakup bezpośrednio u producenta Sprzedaż wysyłkowa (telewizyjna, radiowa, telefoniczna, katalogowa, ulotki, internetowa)

16 Wybrane strategie dystrybucji 1/2 - Intensywna polega na tym, że nasz produkt powinien znaleźć się we wszystkich punktach sprzedaży detalicznej - Selektywna wszędzie, jednakże tam, gdzie spełniane są określone kryteria, np.: wielkość sprzedaży, wyposażenie, wizerunek, lokalizacja - Ekskluzywna kryteria określane precyzyjnie, miejsce dystrybucji jest niezbędnym elementem wizerunku firmy i produktu - Przepychania 'Push' producent stara się pozyskać jak największą ilość hurtowników - Przeciągania 'Pull' dystrybucja promocyjna, polegająca na oddzaływaniu reklamy

17 Promocja 1/4 - Oddziaływanie na odbiorców produktów danego przedsiębiorstwa, - przekazywaniu informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat produktów przedsiębiorstwa, -sposób komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem, który w efekcie ma się przyczynić do zwiększenia popytu na towary sprzedawane przez dane przedsiębiorstwo, - działanie mające na celu pobudzenie skłonności do zakupu za pomocą procesu komunikowania się z nabywcami, - sztuka pozyskiwania nabywców, - komunikowanie się z konsumentem.

18 PROMOCJA 2/4 Elementy promocji ODDZIAŁYWANIE MASOWE Reklama Public relations Promocja sprzedaży ODDZIAŁYWANIE INTERPERSONALNE Sprzedaż osobista

19 Źródło: T. Sztucki: Marketing sposób myślenia system działania. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1994, s. 117.

20 Promocja 4/4 PSYCHOLOGICZNE ZNACZENIE Dodawania produktów gratisowych, np. 2+1 Ekspozycja sklepowa Wyróżnienie produktów promocyjnych (często czerwonym kolorem) Angażowanie znanych osób, autorytetów Wyróżnienie wyjątkowości ( tylko teraz, tylko dziś, tylko dla Ciebie ) Działanie na zmysły klienta przez zapach, dźwięk, kolor Degustacje sklepowe

21 Rozszerzona formuła 7P dla usług W tej formule do istniejących elementów 4P zostały dołączone następujące: LUDZIE - ( ang. people) zaliczamy tu : personel obsługujący, klienta oraz innych nabywców PROCES (ang. process) składa się na niego cała procedura świadczenia usługi a mianowicie od zainteresowania klienta poprzez informację, sprzedaż aż do obsługi posprzedażowej ŚWIADECTWO MATERIALNE ( ang. physical evidence) są to wszystkie wizualne i materialne elementy, które dla klienta stają się dowodem świadczącym o jakości wykonywanych usług np. logo firmy, jej wewnętrzne wyposażenie, budynki itp.

22 Podsumowanie Powyższe reguły i koncepcje marketingowe wyrażają systematyczny sposób postępowania przedsiębiorstwa na rynku, które umożliwia uzyskiwanie maksymalnych w danych warunkach efektów w procesie zaspokajania i kształtowania aspiracji nabywców.

23 Bibliografia 1. red. nauk. Monika Boguszewicz-Kreft.; Trendy i wyzwania współczesnego marketingu; CeDeWu, Gdańsk P. Kotler, Marketing - podręcznik europejski, PWE, Warszawa E. Michalski; Marketing: podręcznik akademicki, PWN, Warszawa T. Sztucki; Marketing sposób myślenia system działania. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1994 Strona internetowa 1.

Marketing międzynarodowy

Marketing międzynarodowy Marketing międzynarodowy - konspekt przedmiotu dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu Cel wykładu Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem umiędzynarodowienia konkurencji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1 Zarządzanie polega na świadomym i racjonalnym kształtowaniu zależności miedzy elementami systemu organizacyjnego. ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1 Zarządzanie jest opartym na posiadanych

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wójcik Dorota Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Marketing. System marketingu Marketing mix. Wykład 3, 4. 22 listopada 2014 1

Marketing. System marketingu Marketing mix. Wykład 3, 4. 22 listopada 2014 1 Marketing Wykład 3, 4 System marketingu Marketing mix 22 listopada 2014 1 Fazy rozwoju koncepcji marketingu P. Kotler: (konkurencyjne koncepcje prowadzenia przez organizację działań marketingowych) 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami sprzedaży

Zarządzanie procesami sprzedaży Zarządzanie procesami sprzedaży - konspekt przedmiotu dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu 1 Zarządzanie procesami sprzedaży Treści kształcenia 1. Zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Marketing 1 Pojęcie i znaczenie marketingu O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Jak dostosować swoją ofertę do oczekiwań potencjalnych klientów? Każdemu działaniu powinna towarzyszyć

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Piotr Lenik 1 PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie dotyczące bogactwa przestrzeni stanowiącej obszar zainteresowań marketingu,

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA. MAŁGORZATA SZLACHETKA (nr albumu 12 947)

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA. MAŁGORZATA SZLACHETKA (nr albumu 12 947) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA MAŁGORZATA SZLACHETKA (nr albumu 12 947) ROLA I ZNACZENIE TECHNIK MULTIMEDIALNYCH W DYNAMIZOWANIU DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Praca napisana w Katedrze

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r.

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r. Marketing mix Wrocław 2013 Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Organiczne albo mechanistyczne formy organizacyjne... 12

Rysunek 1. Organiczne albo mechanistyczne formy organizacyjne... 12 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 1 SPIS ILUSTRACJI:... 1 ROZDZIAŁ I. MARKETINGOWE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI FIRMY NA RYNKU... 3 1.ISTOTA I GENEZA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ FIRMY NA RYNKU KONKURENCYJNYM...

Bardziej szczegółowo

Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych

Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych Marek Makowiec 1 Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych Pojęcie i znaczenie marketingu w działalności rynkowej firmy Marketing jest zbiorem działań, polegających na dokładnym

Bardziej szczegółowo

MARKETING. Materiały do ćwiczeń

MARKETING. Materiały do ćwiczeń MARKETING Materiały do ćwiczeń Autorzy Urszula Chrąchol Leszek Gracz Joanna Hołub Magdalena Małachowska Izabela Ostrowska Józef Perenc Kamila Peszko Grażyna Rosa Agnieszka Smalec MARKETING Materiały do

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota promocji. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. kierunek: Zarządzanie

Marketing. Istota promocji. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. kierunek: Zarządzanie Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Marketing Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Istota promocji Promocja - instrument marketingu-mix, za pomocą którego dąży się

Bardziej szczegółowo

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby Rozdział 1 1 Pojęcie oraz cechy marketingu 2 Orientacje marketingowe 3 Proces zakupowy 4 segmentacja rynku Ad 1. Marketing jest to działalność kierownictwa skupiającego się na planowaniu, koordynowaniu,

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY MENEDŻERA FINANSOWEGO

WARSZTATY MENEDŻERA FINANSOWEGO WARSZTATY MENEDŻERA FINANSOWEGO marketingowe aspekty wprowadzania produktu na rynek Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Jarosław Górski Wprowadzanie nowego produktu na rynek (za M. J. Thomas) Tworzenie koncepcji

Bardziej szczegółowo

MARKETING-MIX. Paulina Drozda

MARKETING-MIX. Paulina Drozda MARKETING-MIX Paulina Drozda Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH BSE 25 Hanna Rasz Informacja nr 615 (IP - 79 G) MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH Wstęp Perspektywa otwartego rynku europejskiego, swobodnego przepływu towarów, usług i ludzi daje nie tylko szanse korzystania

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania i marketingu w małej firmie

Podstawy zarządzania i marketingu w małej firmie Podstawy zarządzania i marketingu w małej firmie Plan zajęć Analiza rynków zbytu metody segmentacji i wybór rynków docelowych; Analiza konkurencji; Analiza rynków zaopatrzenia i organizacji dostaw; Plan

Bardziej szczegółowo

CSI IN EVALUATION OF CONSUMER SATISFACTION ON THE EXAMPLE OF SELECTED NETWORKS

CSI IN EVALUATION OF CONSUMER SATISFACTION ON THE EXAMPLE OF SELECTED NETWORKS ZN WSH Zarządzanie 2015 (1), s. 101-119 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 14.05.2014 Data recenzji/ Accepted: 14.06.2014; 16.12.2014 Data publikacji/published: 2.03.2015

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MARKETINGU MIX W BANKOWOŚCI

ZASTOSOWANIE MARKETINGU MIX W BANKOWOŚCI ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 ANNA BORAWSKA ZASTOSOWANIE MARKETINGU MIX W BANKOWOŚCI W dzisiejszych czasach słowo marketing jest często używane dla oznaczenia działalności zmierzającej

Bardziej szczegółowo