group Brief Marketingowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "group Brief Marketingowy"

Transkrypt

1

2 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? Z czego wynika? wg Firmy Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki rynkowe, informacja zwrotna od Klientów; informacja od Klientów Wewnętrznych itp Czy jest zauwalne szczególnie mocno w ostatnim czasie? Czy i jakie kroki Firma podejmowała dotychczas, żeby poradzić sobie z Wyzwaniem? Z jakim skutkiem? Jak wyglądała dotychczasowa aktywność reklamowa Firmy? 1.2. Rynek Jak definiowany jest rynek, na którym konkuruje Firma? Jak obecnie wygląda ten rynek i sytuacja konkurencyjna Firmy? czy nastąpiła zmiana w funkcjonowniu Firmy, która mocniej uwidoczniła wyzwanie w ostatnim czasie, czy jest to wyzwanie ciągłe/historyczne? przykłady działań; osiągnięte rezultaty; learnigs: co działało, a co nie? Historia reklamowa Firmy, na co kładziono nacisk w reklamie, jakie było jej oddziaływanie, wnioski płynące z dotychczasowych doświadczeń. Layouty, badania dot. wcześniejszych kampanii reklamowych produktu/usługi/oferty. Ogólna definicja rynku: na jakim polu/w jakim obszarze działa Firma zgodnie z przyjętą przez siebie strategią? Wielkość rynku, sezonowość sprzedaży, czynniki wpływające na sezonowość, wydarzenia dotyczące produktu/firmy, czynniki pozarynkowe, wyniki ostatnich badań rynkowych Jakie są ogólne tendencje rynkowe? Aktualne informacje o rynku, dynamika kategorii, wyniki ostatnich badań rynkowych, ogólne nastawienia konsumentów.

3 Oferta Jaka wygląda usługa/ oferta/ promocja Firmy, która ma być wsparta działaniami marketingowymi? 1.4 Konkurencja Kto jest postrzegany obecnie jako bezpośredni konkurent Firmy przez Klientów? Dlaczego? Jakie przewagi/słabości względem oferty Firmy mają kluczowi bezpośredni konkurenci? Na czym polega usługa Firmy, jaki jest offer-/product-mix, pozycjonowanie cenowe, historia, warianty, plany na przyszłość, dystrybucja, cykl zakupowy wkategorie graczy, konkretne nazwy podmiotów konkurencyjnych przewagi/słabości z perspektywy Klientów, końcowych odbiorców usługi/oferty Jakie działania biznesowe/marketingowe podejmują w ostatnim czasie najgroźniejsi konkurenci Firmy? Kto jest pośrednim konkurentem dla Firmy? Dlaczego? Jak wyglądała dotychczasowa aktywność reklamowa Firmy? Które firmy konkurencyjne odnoszą sukces w ostatnim okresie, a które tracą rynek w obszarze rynku, będącym w kręgu zainteresowania Firmy? Dlaczego? Względem kogo Firma chce się pozycjonować docelowo? Dlaczego? Jakie działania, jak Firma ocenia ich skuteczności, jaki jest ich stopień zagrożenia dla biznesu Firmy w efekcie tych działań. W zakresie działań marketingowych: wydatki, kanały komunikacji, strategia komunikacji. kategorie graczy, konkretne nazwy podmiotów, przewagi/słabości pośrednich konkurentów względem oferty Firmy. Historia reklamowa Firmy, na co kładziono nacisk w reklamie, jakie było jej oddziaływanie, wnioski płynące z dotychczasowych doświadczeń. Layouty, badania dot. wcześniejszych kampanii reklamowych produktu/usługi/oferty. ocena wg. Firmy kategorie graczy, nazwy podmiotów konkurencyjnych

4 4 2. Klient 2.1. Grupa docelowa Kto jest Grupą Docelową dla Firmy w ramach nowego pozycjonowania? Dlaczego? Jak liczna jest ta grupa? dane ilościowe Czy Firma dysponuje własną segmentacją klientów? Dostępne zmienne socjodemograficzne i psychograficzne, sposoby używania, nabywania produktu. Jak są zdefiniowane segmenty? gdzie jest środek tarczy, w który mierzy Firma? Kto nie jest klientem Firmy? do kogo oferta nie jest / ni ema być adresowana? 2.2. Postawy wobec marki / produktu Jakie są aktualne postawy, zachowania grupy docelowej wobec marki / oferty. pozytywne/negatywne, aktywne/ pasywne itd Jak wygląda sposób konsumpcji i wzorzec decyzyjny Klienta przy korzystaniu z oferty/usługi Firmy Ingerencja w który z etapów procesu podejmowania decyzji przez Klienta jest najistotniejsza z punktu widzenia osiągnięcia celów sprzedażowych Firmy? Jakie czynniki mają kluczowy wpływ na finalną decyzję o wyborze oferty w kategorii, w której konkuruje Firma? lojalność, proces decyzyjny, częstotliwość zakupów, inicjatorzy zakupów, wzorzec użytkowania, promocje. wg. Firmy - na bazie badań lub dotychczasowego doświadczenia np. ogólna percepcja rynkowa marki, szerokość oferty, aktualność oferty, jakość obsługi, kompetencja sprzedawcy, cena, sposób/miejsce świadczenia usługi, łatwość/ możliwość zwrotu, promocje, programy lojalnościowe itp.

5 5 3. Marketing 3.1. Marka Jaka jest aktualna kondycja marki Firmy? Czy marka przechodziła w swojej historii istotne zmiany? W jakim zakresie zdefinowana jest obecnie i jakie są wytyczne wynikające z Księgi Identyfikacji Wizualnej marki? 3.2. Pozycjonowanie Jak zdefiniowane jest aktualne pozycjonowanie marketingowe Firmy? Jaki jest główny komunikat marki Firmy? [Brand Promise] ogólna kondycja marki, parametry świadomości marki, preferencji marki, brand equity itp. kiedy? jakie? związane ze zmianą Grupy Docelowej, identyfikacji, oferty, sposobu komunikacji itp. prośba o przekazanie aktualnych zasad CI (Corporate Identity) co oferujemy? do kogo? dlaczego/po co klient ma z naszej oferty (powód do zakupu/ przewaga)? dlaczego ma nam wierzyć? co mówimy/obiecujemy klientom? Jakie jest aktualne pozycjonowanie cenowe oferty Firmy względem ofert konkurencyjnych? stabilność Firmy, zaplecze finansowe, ciągłość zasobów intelektualnych itp. 4. Cele Projektu / Ryzyka 4.1. Cel Strategiczny Co Firma chce osiągnąć strategicznie? (w długim okresie) Dlaczego? W jakiej perspektywie czasu? Jak Firma planuje oceniać / weryfikować osiągnięcie Celu? 4.2. Cel Taktyczny Co przede wszystkim Firma chce osiągnąć taktycznie? (w krótkim/średnim okresie) Dlaczego? W jakiej perspektywie czasu? Jak Firma planuje oceniać / weryfikować osiągnięcie Celu? Jakie mierzalne cele sprzedażowe, wizerunkowe, penetracyjne, przychodowe, retencyjne, etc. Firma planuje osiągnąć.

6 Cele marketingowe Jaką główną barierę po stronie Klientów Firma chce zaatakować? Na jakiej podstawie została ona zdefiniowana? Co Firma chce osiągnąć w efekcie działań komunikacyjnych? np. wzrost świadomości nowej oferty, postrzeganie marki itp. Na jaki bezpośredni odzew wśród konsumentów liczymy, jaką reakcję w zachowaniach lub postawach chcemy wywołać? Jaką najważniejsza rzecz Firma chce zakomunikować? Korzyść konsumenta Najważniejsze cechy usługi/oferty, które wyróżniają Firmę w stosunku do konkurencji i są istotne dla grupy docelowej Uzasadnienie/Uwiarygodnienie Najważniejsze argumenty uzasadniające przewagę korzyści Firmy dla konsumenta w stosunku do oferty konkurencji Ryzyka Czy istnieje i jak istotne jest ryzyko związane z potencjalną utratą/osłabieniem pozycji Firmy w dotychczasowym obszarze działania na skutek zmiany pozycjonowania/rozszerzenia oferty? Czy i jakie ryzyka wiążą się z utrzymaniem status quo w przypadku nie podjęcia przez Firmę próby repozycjonowania marki /rozszerzenia oferty? lojalność, proces decyzyjny, częstotliwość zakupów, inicjatorzy zakupów, wzorzec użytkowania, promocje. wg. Firmy - na bazie badań lub dotychczasowego doświadczenia Czy funkcjonują istotne ograniczenia/wytyczne z przyjętej polityki marketingowej Firmy, które mogą mieć wpływ na Projekt? Jakie inne istotne ryzyka dla Firmy związane z Projektem należy wziąć pod uwagę?

7 7 5. Zasoby marketingowe 5.1. Wewnętrzne Rola, zakres kompetencji i planowane wsparcie działu marketingu Firmy przy realizacji Projektu? Osoby operacyjnie zaangażowane w prowadzenie Projektu po stronie Firmy? Osoba/Osoby merytorycznie zatwierdzające/odbierające Projekt w imieniu Firmy? 5.2. Zewnętrzne Czy Firma ma zawarte Umowy nakazujące współpracę na wyłączność / dające preferencyjne warunki cenowe z poddostawcami marketingowymi takimi jak: Czy i jakie istotne postanowienia tych Umów powinny być wzięte pod uwagę przy realizacji Projektu? a) Dom mediowy b) Firma PR c) Firma badawcza d) Agencja marketingowa / Interaktywna d) Inne istotne dla realizacji Projektu Namiary na osoby kontaktowe w w/w firmach 5.3. Badania Jakimi aktualnymi wynikami/raportami z badań dot. kondycji/percepcji marki, Grupy Docelowej itp. Firma obecnie dysponuje? prośba o udostępnienie raportów z ostatnich badań 6. Wymogi 6.1. Elementy obowiązkowe komunikacji Jakie elementy i zalecenia powinny być obowiązkowo uwzględnione w komunikacji? wynikające z Księgi Identyfikacji lub przyjętej strategii komunikacji dla Firmy

8 8 7. Projekt / Współpraca 7.1. Oczekiwania Jakie są szczegółowe oczekiwania względem Whizbrand odnośnie Projektu i zakresu dostarczonych prac/materiałów? 7.2 Timing Jakie są oczekiwania/ograniczenia czasowe po stronie Firmy związane z pracą i wdrożeniem poszczególnych elementów Projektu? Jaki jest planowany okres działań marketingowych w ramach Projektu / terminy kampanii? 7.3. Budżet Jaki budżet planowany jest na działania związane z Projektem i w jakim okresie czasu? 7.4 Zasięg / Media Jaki jest planowany przez Firmę zasięg kampanii/działań marketingowych? Jakie media / kanały komunikacji / formaty muszą być uwzględnione w planie działań dla Firmy? Jakie media / kanały komunikacji / formaty powinny zostać pominięte w planie działań dla Firmy? 7.5 Język Jaki jest preferowany język prowadzenia Projektu (ofertowania, raportowania, korespondencji) Proszę dodatkowo określić, czy terminy są uzależnione od innych zdarzeń organizacyjnych/projektowych po stronie Firmy? Proszę podać z wyszczególnieniem: A] media; B] Produkcja; C] strategia/kreacja; D] pozostałe koszty marketingowe 7.6. Organizacja współpracy Osoba kontaktowa ze strony Firmy w Projekcie? (plus dane kontaktowe) Whizbrand Group Klient data, podpis data, podpis

Marketing międzynarodowy

Marketing międzynarodowy Marketing międzynarodowy - konspekt przedmiotu dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu Cel wykładu Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem umiędzynarodowienia konkurencji

Bardziej szczegółowo

Brief. Ściąga z brief-u

Brief. Ściąga z brief-u Brief Ściąga z brief-u Wzór do przygotowania dobrego brief-u Dobrze przygotowany projekt, czy kampania reklamowa często zależy od dostarczonego brief-u agencji reklamowej. Przygotowanie odpowiedniego brief-u,

Bardziej szczegółowo

Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu

Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu Marek Makowiec 1 Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu Plan marketingowy ma na celu dobranie i zaprojektowanie działań, które pozwolą osiągnąć zakładaną pozycję na rynku. Cechą

Bardziej szczegółowo

PROFIL DZIAŁANIA W OPARCIU O ZINTEGROWANĄ ANALIZĘ SWOT/TOWS STRATEGIA ROZWOJU

PROFIL DZIAŁANIA W OPARCIU O ZINTEGROWANĄ ANALIZĘ SWOT/TOWS STRATEGIA ROZWOJU PROFIL DZIAŁANIA W OPARCIU O ZINTEGROWANĄ ANALIZĘ SWOT/TOWS STRATEGIA ROZWOJU STRATEGIA ROZWOJU 1. Wstęp Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie w przystępny sposób problematyki związanej z

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY MENEDŻERA FINANSOWEGO

WARSZTATY MENEDŻERA FINANSOWEGO WARSZTATY MENEDŻERA FINANSOWEGO marketingowe aspekty wprowadzania produktu na rynek Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Jarosław Górski Wprowadzanie nowego produktu na rynek (za M. J. Thomas) Tworzenie koncepcji

Bardziej szczegółowo

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Opracowanie powstało w ramach projektu Sieć Kreatywnego Biznesu Gdańsk 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet Łódź, Kwiecień 2011 Wstęp Problemy społeczne i ich skuteczne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE FORMY MARKETINGU

NOWOCZESNE FORMY MARKETINGU Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Dr Izabela Michalska-Dudek NOWOCZESNE FORMY MARKETINGU Wykład 1 III

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Dokument realizowany w ramach Projektu pn. Wprowadzenie do oferty INVEST - PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. kompleksowej usługi doradczej świadczonej na rzecz podmiotów sektora

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi. Potrzeby stan odczuwania braku zaspokojenia. PODSTAWOWE POJĘCIA Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu

Bardziej szczegółowo

MARKETING PARTNERSKI

MARKETING PARTNERSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING PARTNERSKI Wykład 1 z Marketingu

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wprowadzania marki na rynek

Instrumenty wprowadzania marki na rynek Artykuł pochodzi z publikacji: Instrumenty kształtowania wizerunku marki, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2005 Instrumenty wprowadzania marki na rynek Agnieszka Kochaniec Wstęp

Bardziej szczegółowo

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby Rozdział 1 1 Pojęcie oraz cechy marketingu 2 Orientacje marketingowe 3 Proces zakupowy 4 segmentacja rynku Ad 1. Marketing jest to działalność kierownictwa skupiającego się na planowaniu, koordynowaniu,

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS. Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os.

SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS. Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os. SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os.; Pierwszy cykl szkoleniowy pn. POZYSKAĆ; Wybór jednego kursu

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Plan marketingowy dla nowego produktu (MotoBox Mewa)

Plan marketingowy dla nowego produktu (MotoBox Mewa) Plan marketingowy dla nowego produktu (MotoBox Mewa) Streszczenie Plan został przygotowany dla przedsiębiorstwa Mewa wytwarzającego szeroki zakres wyrobów z plastiku (akcesoria gospodarstwa domowego, formy

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki Zasady ogólne wypełniania biznes planu: 1. Biznes plan należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Biznes

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia Analiza SWAT Analiza SWOT jest narzędziem służącym do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia w celu zoptymalizowania strategii zarządzania firmą bądź zbudowania nowego planu strategicznego..

Bardziej szczegółowo

Marketing Relacji i Programy Lojalnościowe

Marketing Relacji i Programy Lojalnościowe Marketing relacji i programy lojalnościowe Maciej Tesławski Marketing Relacji i Programy Lojalnościowe 1 Zasada Pareto Pareto Klienci Obroty 20% 80% 80% 20% 2 Pareto II Klienci Obroty 20% 80% 40% 16% 40%

Bardziej szczegółowo

Hans-Dieter Zollondz. Marketing mix. Podstawowe zasady marketingu SAMOKSZTAŁCENIE W BIZNESIE

Hans-Dieter Zollondz. Marketing mix. Podstawowe zasady marketingu SAMOKSZTAŁCENIE W BIZNESIE Hans-Dieter Zollondz Marketing mix Podstawowe zasady marketingu SAMOKSZTAŁCENIE W BIZNESIE Wydano na licencji Cornelsen Verlag GmbH & Co. OHG, Berlin. Przy opracowywaniu edycji polskiej wykorzystano tekst,

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret

Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: Podstawy marketingu to przedmiot będący odpowiedzią na szereg procesów zachodzących na rynku, który

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

MARKA KORPORACYJNA I WIZERUNEK FIRMY. Definicje

MARKA KORPORACYJNA I WIZERUNEK FIRMY. Definicje Branding korporacyjny opiera się na tradycji brandingu produktu. Cel jest ten sam wyróżnienie i zdobycie uznania. Jednak aktywność marketingowa jest tu znacznie bardziej złożona. Prowadzona na poziomie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Programy lojalnościowe i motywacyjne

Programy lojalnościowe i motywacyjne Media & Marketing Polska DODATEK BIURA REKLAMY Programy lojalnościowe i motywacyjne Badanie potencjału rynku BtoB Nowe trendy okiem ekspertów Skuteczny program w biznesie Mechanizmy społecznościowe a lojalność

Bardziej szczegółowo