Rynek Budowlany - J.Deszcz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02"

Transkrypt

1 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do potrzeb klientów (nabywców, użytkowników) - Kto jest / będzie klientem? - Jakie potrzeby klienta chcemy zaspokajać? - Jakie wymagania dotyczące wyrobu / usługi musi spełnić przedsiębiorstwo? 2 Planowanie skali produkcji / wielkości sprzedaży - Jaka jest chłonność rynku (wielkość efektywnego popytu)? - Jaka jest konkurencja? - Jaki może być udział w rynku? - Jaka jest koniunktura? Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 3 Działania marketingowe - jak uzyskać przewagę konkurencyjną? - Jakie cechy przedmiotu oferty (wyrobu, usługi) są najbardziej istotne dla klienta? Jak uzyskać pożądaną ocenę oferty przez klientów? - Jaki jest akceptowalny poziom cen? Jak zapewnić odpowiedni poziom kosztów? - W jaki sposób należy dostarczać wyroby / usługi do klientów odległości, środki transportu, inne oczekiwania? - Jakie tworzyć powiązania z dostawcami? - Jak budować relacje i pozyskiwać klientów? 1

2 Orientacja rynkowa = marketing Zespół zintegrowanych środków i działań mających na celu rozpoznanie i zaspokajanie potrzeb klientów dla obustronnej satysfakcji w sposób bardziej skuteczny i efektywny od konkurencji. Segmentacja rynku Podział (koncepcyjny) na grupy nabywców, do których są skierowane oferowane wyroby lub usługi, w dostosowaniu do specyficznych ich cech i potrzeb. Grupy składają się z podmiotów (osób lub jednostek gospodarczych) o bardzo podobnych potrzebach i możliwościach ich zaspokajania oraz np: -dążeniach, aspiracjach, -wieku, -zawodzie, -zainteresowaniach Instrumenty marketingowe Wyrób Cena Dystrybucja Promocja 2

3 Wyrób Wyrób podstawowy zasadnicza część wyrobu w której zainstalowane są wszystkie cechy użytkowe, istotne dla zaspokojenia potrzeb klienta Wyrób jako przedmiot sprzedaży marka, opakowanie, styl, oznakowania wyrobu, certyfikaty itp. Dodatkowe cechy wpływające na decyzje zakupu instalacja, gwarancje, dostawa, warunki i dostępność serwisu wyrób globalny Lansowanie Cykl życia wyrobu Wzrost Dojrzałość Spadek L W D S Cena jako instrument marketingowy Ograniczenia poziomu ceny Górne popyt Dolne koszt wytwarzania Nawiązanie do średniego rynkowego poziomu cen 3

4 Struktura ceny Jednostkowe koszty zmienne produkcji Koszty stałe przypadające na jednostkę wyrobu Koszty promocji Koszty dystrybucji (transport, magazynowanie, utrzymanie systemu itp.) Zysk Próg rentowności K (S) S K z BEP k jz K c c j x(p) n(p) Kalkulacja cen ofertowych w budownictwie Koszty bezpośrednie R+M+S Koszty pośrednie K p Zysk i ryzyko 4

5 Dystrybucja (logistyka marketingowa) Działania których celem jest zapewnienie, że wyrób zamówiony przez klienta zostanie dostarczony we właściwe miejsce w wymaganym (uzgodnionym) czasie za pomocą najbardziej właściwego środka transportu, najkrótszą drogą po możliwie najniższych kosztach oraz, że zachowane będą wszystkie jego właściwości jakościowe. Dystrybucja Kanały dystrybucji długość i szerokość kanału dystrybucji Koszty dystrybucji KD = KS + KT + KMs +KMz + KU KD całkowity koszt fizycznej dystrybucji KS koszty sterowania dystrybucją KT koszty transportu (włącznie z kosztami opakowania, ubezpieczeń itd.) KMs stałe koszty utrzymania magazynów KMz zmienne koszty przechowywania zapasów KU utracone korzyści Promocja System komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem docelowym i pozostałymi podmiotami mogącymi mieć wpływ na działalności firmy Adresaci klienci i użytkownicy, pośrednicy handlowi, akcjonariusze, opinia publiczna, dostawcy, itd. 5

6 Funkcje promocji Informowanie o ofercie, warunkach zakupu Kształtowanie wizerunku firmy Motywowanie nabywców (stymulowanie decyzji zakupu) Promocja Reklama Public relation Sprzedaż (promocja) osobista Inne formy aktywizacji sprzedaży Reklama Płatna, nieosobista forma prezentowania wyrobów, informowania o korzyściach wynikających z ich nabycia, zachęcania (motywowania) do zakupu 6

7 Mechanizm reklamy Zwrócenie uwagi Doprowadzenie do poznania/akceptacji produktu Wytworzenie preferencji Wywołanie decyzji zakupu Cele reklamy Zapewnienie ciągłości sprzedaży Powiększenie udziału w rynku, pozyskanie nowych klientów Obrona przed konkurencją Zapoznanie z nowym wyrobem, wylansowanie Powiadomienie np. o obniżce cen inne Rodzaje reklamy Informacyjna Przypominająca Konkurencyjna Defensywna Agresywna Prestiżowa inne 7

8 Reklama formy i metody Strony www, ogłoszenia w portalach Filmy reklamowe Widowiska i imprezy reklamowe Reklama foniczna Reklama prasowa Druki reklamowe (firmowe i ofertowe informatory, katalogi, ulotki, prospekty) Reklama pocztowa (direct mail) Tablice, plakaty, plansze reklama zewnętrzna ( outdoor ) Inne (opakowania, upominki, wystawy) Reklama wyrobów konsumpcyjnych i produkcyjnych - różnic Konsumpcyjne Produkcyjne Oddziaływanie na emocje, kształtowanie chęci naśladownictwa stylu, bezpieczeństwa, luksusu lub oszczędności, tradycji lub nowoczesności, zaspokojenia dążeń Racjonalne argumenty dotyczące użyteczności, wydajności, obniżenia kosztów eksploatacji, trwałości, przewagi technologicznej nad konkurencją, Public relation (PR) Cel PR to kształtowanie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku firmy w otoczeniu, doskonalenie relacji z otoczeniem i podmiotami w nim funkcjonującymi.. 8

9 Formy public relation (PR) Publicity wpływanie na opinię publiczną poprzez wykorzystanie możliwości bezpłatnego przekazu informacji w środkach masowego przekazu (oświadczenia prasowe, informacja specjalistyczna, komunikaty, konferencje prasowe, konferencje, itp.) Komunikacja wewnętrzna oraz z dostawcami, kooperantami ulotki, broszury, wydawnictwa wewnętrzne, spotkania, prezentacje Sponsoring Kształtowanie tożsamości przedsiębiorstwa tworzenie i eksponowanie symboli identyfikacyjnych znak firmowy (logo), barwy, ubrania firmowe Formy public relation (PR) Lobbing planowe wpływanie na decyzje organów polityczno-administracyjnych i samorządowych w celu uzyskania korzystnych rozstrzygnięć i poparcia dla interesów przedsiębiorstwa przygotowanie opracowań i ekspertyz dla decydentów, przygotowanie / konsultowanie aktów prawnych, organizowanie różnych form nacisku na polityków i opinię publiczną Koncepcja marketingu -mix Marketing mix struktura działań marketingowych, która dla wybranego segmentu rynku umożliwia uzyskanie maksymalnych efektów. Koncepcja obejmuje: Koncepcję wyrobu posiadającego najbardziej pożądane cechy Powszechnie akceptowany poziom cen Najsprawniejsze kanały dystrybucji Najbardziej skuteczne formy promocji Ograniczone możliwości wdrożenia koncepcji M-MIX powodują konieczność jej urealnienia. 9

Marketing międzynarodowy

Marketing międzynarodowy Marketing międzynarodowy - konspekt przedmiotu dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu Cel wykładu Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem umiędzynarodowienia konkurencji

Bardziej szczegółowo

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH BSE 25 Hanna Rasz Informacja nr 615 (IP - 79 G) MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH Wstęp Perspektywa otwartego rynku europejskiego, swobodnego przepływu towarów, usług i ludzi daje nie tylko szanse korzystania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1 Zarządzanie polega na świadomym i racjonalnym kształtowaniu zależności miedzy elementami systemu organizacyjnego. ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1 Zarządzanie jest opartym na posiadanych

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Marketing 1 Pojęcie i znaczenie marketingu O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Jak dostosować swoją ofertę do oczekiwań potencjalnych klientów? Każdemu działaniu powinna towarzyszyć

Bardziej szczegółowo

Marketing. System marketingu Marketing mix. Wykład 3, 4. 22 listopada 2014 1

Marketing. System marketingu Marketing mix. Wykład 3, 4. 22 listopada 2014 1 Marketing Wykład 3, 4 System marketingu Marketing mix 22 listopada 2014 1 Fazy rozwoju koncepcji marketingu P. Kotler: (konkurencyjne koncepcje prowadzenia przez organizację działań marketingowych) 1.

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r.

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r. Marketing mix Wrocław 2013 Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota promocji. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. kierunek: Zarządzanie

Marketing. Istota promocji. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. kierunek: Zarządzanie Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Marketing Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Istota promocji Promocja - instrument marketingu-mix, za pomocą którego dąży się

Bardziej szczegółowo

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby Rozdział 1 1 Pojęcie oraz cechy marketingu 2 Orientacje marketingowe 3 Proces zakupowy 4 segmentacja rynku Ad 1. Marketing jest to działalność kierownictwa skupiającego się na planowaniu, koordynowaniu,

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

MARKETING-MIX. Paulina Drozda

MARKETING-MIX. Paulina Drozda MARKETING-MIX Paulina Drozda Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi. Potrzeby stan odczuwania braku zaspokojenia. PODSTAWOWE POJĘCIA Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu

Bardziej szczegółowo

Produkt - definicja. Strategie produktowe. Strategie produktowe 2010-11-21 ZARZĄDZANIE MARKETINGOWO - LOGISTYCZNE

Produkt - definicja. Strategie produktowe. Strategie produktowe 2010-11-21 ZARZĄDZANIE MARKETINGOWO - LOGISTYCZNE Analiza sytuacji marketingowej Etap I Gdzie teraz jesteśmy? - Audyt marketingowy - Analiza SWOT - Analizę konkurencji - Analiza zachowania konsumentów Formułowanie strategii marketingowej Etap II Gdzie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w biznesie. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu

Komunikacja w biznesie. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu Komunikacja w biznesie dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu 1 Cele kształcenia: Przedmiot ma za zadanie zaznajomić studentów: z rolą komunikacji w marketingu, kształtowaniem wizerunku

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wójcik Dorota Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Korespondencja i komunikacja. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SAN Katedra Marketingu

Korespondencja i komunikacja. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SAN Katedra Marketingu Korespondencja i komunikacja dr Katarzyna Kolasińska Morawska SAN Katedra Marketingu 1 Cele kształcenia: Przedmiot ma za zadanie zaznajomić studentów: z rolą komunikacji w marketingu, kształtowaniem wizerunku

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA. MAŁGORZATA SZLACHETKA (nr albumu 12 947)

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA. MAŁGORZATA SZLACHETKA (nr albumu 12 947) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA MAŁGORZATA SZLACHETKA (nr albumu 12 947) ROLA I ZNACZENIE TECHNIK MULTIMEDIALNYCH W DYNAMIZOWANIU DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Praca napisana w Katedrze

Bardziej szczegółowo

Marketing. Temat 1. Istota marketingu. Ewolucja marketingu. Era produkcji i produktu. Era sprzedaży. Era marketingu. Era marketingu społecznego

Marketing. Temat 1. Istota marketingu. Ewolucja marketingu. Era produkcji i produktu. Era sprzedaży. Era marketingu. Era marketingu społecznego Marketing Temat 1. Istota marketingu. Ewolucja marketingu Era produkcji i produktu Era sprzedaży Era marketingu Era marketingu społecznego 1920 1940 1960 1980 2000 Im więcej wyprodukujemy, tym mniejsze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21.

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21. konsultacje Dr inż. Bartłomiej Stopczyński stopczyński.bartek@wp.pl ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1 Poniedziałki g. 11:00-12:15 Niedziele zjazdowe 15-16 (prośba o wcześniejsze poinformowanie

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element marketingu mix

Promocja jako element marketingu mix jako element marketingu mix Dr Grażyna Adamczyk Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące produktu lub firmy, kształtuje potrzeby nabywców, pobudza

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania i marketingu w małej firmie

Podstawy zarządzania i marketingu w małej firmie Podstawy zarządzania i marketingu w małej firmie Plan zajęć Analiza rynków zbytu metody segmentacji i wybór rynków docelowych; Analiza konkurencji; Analiza rynków zaopatrzenia i organizacji dostaw; Plan

Bardziej szczegółowo