Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego. Lokalizacja - KPP Brodnica ul. Zamkowa 13, Brodnica 1. W pomieszczeniach: nr 16a i nr 21 składnicy akt zlokalizowanej w piwnicy brak instalacji sygnalizacji włamania, pomieszczenia nie posiadają okna szkic usytuowania przedstawiono na rys Pomieszczenie nr 16b posiada instalację sygnalizacji włamania, na zewnątrz pomieszczenia przy drzwiach zamontowano klawiaturę strefową (rys.nr1), którą można wykorzystać dla pom. 16a. 3. W pomieszczeniu dyżurki (pom. 70) na parterze zlokalizowano centralę sygnalizacji włamania Satel CA-64 oraz obok manipulator LCD - szkic usytuowania przedstawiono na rys Na parterze, wzdłuż ściany z oknami, zamontowano korytka kablowe PCV sieci strukturalnej od pom. 82 do dyżurki (pom. 70), które można wykorzystać do układania przewodów instalacji włamaniowej. 1. Do istniejącej centrali włamaniowej CA-64 (dyżurka) należy podłączyć instalacje i urządzenia sygnalizacji włamania z pom. 21 (piwnica). W centrali CA-64 należy zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji. 2. W pomieszczeniu nr 21 składnicy akt wykonać instalację sygnalizacji włamania, zamontować ekspander CA 64 INT w obudowie z zasilaczem i akumulatorem, czujkę PIR do kontroli drzwi wejściowych, a na zewnątrz pomieszczenia zamontować w pom. 20 (obok) klawiaturę strefową w obudowie metalowej zamykanej na klucz. Należy wykonać zasilanie 230V do ekspandera z rozdzielni w pomieszczeniu nr 20 (obok składnicy akt). Nowe urządzenia instalacji sygnalizacji włamania, powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN stopień 2 zabezpieczenia (Grade 2), jeżeli nie ma przeciwwskazań technicznych w istniejącym systemie sygnalizacji włamania. 3. Instalacje okablowania instalacji włamaniowej należy wykonać natynkowo w korytkach i listwach PCV. W pom. 21 i obok w pom.20 należy ułożyć nowe listwy PCV do okablowania, w pom. 21 należy wykonać nowe przejście przez strop z piwnicy do pom. 82 na parterze, a następnie układać przewody instalacji włamaniowej w istniejących korytkach kablowych sieci strukturalnej na trasie do dyżurki, wzdłuż ściany z oknami. 4. W pomieszczeniu nr 16a składnicy akt wykonać instalację sygnalizacji włamania natynkowo w listwach PCV, zamontować ekspander CA 64 INT w obudowie bez zasilacza, czujkę PIR do kontroli drzwi wejściowych. Instalację podłączyć do instalacji w pom. 16b oraz dopisać do strefy ochronnej pom. 16b. Nowe urządzenia instalacji sygnalizacji włamania, powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN stopień 2 zabezpieczenia (Grade 2), jeżeli nie ma przeciwwskazań technicznych w istniejącym systemie sygnalizacji włamania.

2 Lokalizacja - KPP Golub Dobrzyń ul. Piłsudskiego 19, Golub-Dobrzyń 1. W serwerowni (pom. 121) na parterze zlokalizowano centralę sygnalizacji włamania Satel CA-64, na ścianie dyżurki (pom.103) od strony korytarza znajduje się manipulator LCD - szkic usytuowania przedstawiono na rys W pomieszczeniu nr 203 składnicy akt zlokalizowanej na I piętrze brak instalacji sygnalizacji włamania, pomieszczenie posiada okno szkic usytuowania przedstawiono na rys Część trasy na korytarzu od pomieszczenia składnicy do serwerowni i dyżurki na parterze posiada korytka PCV, które można wykorzystać do układania przewodów. 1. W pomieszczeniu składnicy akt pom. nr 203 należy wykonać instalację sygnalizacji włamania, zamontować dwie czujki PIR jedną do kontroli drzwi wejściowych, a drugą do kontroli okna, na zewnątrz pomieszczenia składnicy przy drzwiach wejściowych zamontować na ścianie korytarza klawiaturę strefową w obudowie metalowej zamykanej na klucz. 2. Do istniejącej centrali włamaniowej CA-64 (pom. 121) należy podłączyć instalacje i urządzenia sygnalizacji włamania z pom. 203 składnicy akt. W centrali CA-64 należy zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji. 3. Nowe urządzenia instalacji sygnalizacji włamania, powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN stopień 2 zabezpieczenia (Grade 2), jeżeli nie ma przeciwwskazań technicznych w istniejącym systemie sygnalizacji włamania. 4. W pomieszczeniu dyżurnych należy zamontować dodatkowy manipulator z wyświetlaczem LCD instalacji sygnalizacji włamania i podłączyć do istniejącej centrali CA-64 (pom. 121) - szkic usytuowania przedstawiono na rys Sygnał alarmowy z pomieszczenia składnicy akt należy przesyłać do pomieszczenia dyżurnych na parterze. Lokalizacja - KPP Mogilno ul. Rynek 6, Mogilno 1. W pomieszczeniach składnicy akt: nr 51 i nr 52 zlokalizowanych na I piętrze brak instalacji sygnalizacji pożaru i włamania, pomieszczenia posiadają okna szkic usytuowania przedstawiono na rys W budynku komendy brak centrali sygnalizacji pożaru. 3. W pomieszczeniu kancelarii tajnej (KT) na I piętrze znajduje się centrala sygnalizacji włamania DSC PC1650, do której podłączona jest czujka dymu. 4. Na I piętrze w pomieszczeniu nr 4 znajduje się serwerownia. 5. Część trasy na korytarzu od pomieszczenia serwerowni (Ip) do dyżurki na parterze posiada korytka PCV, które można wykorzystać do układania przewodów. 1. W pomieszczeniach składnicy akt nr 51 i nr 52 na I piętrze wykonać instalację sygnalizacji włamania. W każdym pomieszczeniu składnicy akt zamontować dwie czujki PIR jedną do kontroli drzwi wejściowych, a drugą do kontroli okna. Na

3 zewnątrz pomieszczeń w korytarzu zamontować klawiaturę strefową w obudowie metalowej zamykanej na klucz, wspólną dla obu pomieszczeń. 2. Należy zainstalować centralę sygnalizacji włamania typu Integra 32 w pomieszczeniu serwerowni na I piętrze (rys.6). Z rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu serwerowni należy wykonać zasilanie 230V do co centrali włamaniowej. 3. W pomieszczeniach składnicy akt nr 51 i nr 52 na I piętrze wykonać instalację sygnalizacji pożaru, w każdym pomieszczeniu składnicy akt zamontować jedną czujkę optyczną dymu oraz wskaźnik zadziałania czujki nad drzwiami wejściowymi do każdego pomieszczenia. 4. W pomieszczeniu dyżurnych należy zamontować centralę sygnalizacji pożaru IGNIS 2040 i manipulator z wyświetlaczem LCD instalacji sygnalizacji włamania - szkic usytuowania przedstawiono na rys Instalacja sygnalizacji włamania powinna być wykonana zgodnie z normą PN-EN stopień 2 zabezpieczenia (Grade 2). 6. W pomieszczeniu kancelarii tajnej (KT) należy zdemontować istniejącą czujkę dymu i zamontować nową czujkę optyczną dymu i podłączyć do linii centrali IGNIS 2040 (parter). Do nowej czujki sygnalizacji pożaru należy podłączyć wskaźnik zadziałania. Istniejącą centralę włamania DSC PC1650 należy połączyć okablowaniem z nową centralą włamania Integra 32 zlokalizowaną w serwerowni. Sygnał alarmowy z istniejącej centrali w KT należy przesyłać do centrali w serwerowni, a następnie do manipulatora LCD w dyżurce komunikat na wyświetlaczu LCD w dyżurce powinien zawierać opis, którego pomieszczenia dotyczy. 7. Do pomieszczenia dyżurnych doprowadzić dwie linie dozorowe sygnalizacji pożaru: jedną z pomieszczenia tajnej kancelarii, a drugą z pomieszczeń składnicy akt. 8. Należy wykonać zasilanie 230V do centrali sygnalizacji pożaru w dyżurce. Należy rozbudować istniejącą rozdzielnicę komputerową zlokalizowaną na parterze w holu nad rozdzielnią główną o nowy obwód z wyłącznikiem nadprądowym 10A. 9. Sygnały alarmowe z pomieszczeń składnicy akt i kancelarii tajnej należy przesyłać do pomieszczenia dyżurnych na parterze. 10. Instalacje okablowania instalacji włamaniowej i pożarowej należy wykonać natynkowo, w korytkach lub listwach PCV. W pomieszczeniach: składnicy akt, korytarzu obok składnic akt, kancelarii tajnej, na trasie od kancelarii tajnej do serwerowni, w serwerowni i dyżurce należy ułożyć nowe listwy PCV do okablowania. Na pozostałej trasie należy wykorzystać istniejące przejście w korytarzu przez strop z I pietra na parter, a następnie układać przewody instalacji włamaniowej i pożaru w istniejących korytkach kablowych sieci strukturalnej na trasie od serwerowni do dyżurki. Lokalizacja - KPP Nakło nad Notecią ul. Pocztowa 11, Nakło nad Notecią 1. Pomieszczenia składnicy zlokalizowane są w piwnicy budynku B w pomieszczeniach: 09, 10, 11, 12 i 13, pomieszczenia nie posiadają okien szkic usytuowania przedstawiono na rys W pomieszczeniach składnicy brak instalacji sygnalizacji włamania. 3. Pomieszczenia składnicy akt wyposażone są w instalację sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach zamontowano jedną czujkę optyczną, blisko drzwi wejściowych. 4. W piwnicy budynku B w pomieszczeniu serwerowni (p.02) znajduje się centrala sygnalizacji włamania Satel Integra 64.

4 5. W budynku A na parterze w pomieszczeniu dyżurnych zlokalizowana jest centrala sygnalizacji pożaru ARITECH FP408, do której podłączona jest linia sygnalizacji pożaru z pomieszczeń składnicy akt (linia Z2). 6. Część trasy od pomieszczenia nr 12 składnicy akt do pomieszczenia p.02 posiada korytka PCV, które można wykorzystać do układania przewodów. 1. W pomieszczeniach składnicy akt wykonać instalację sygnalizacji włamania. W każdym pomieszczeniu składnicy akt zamontować jedną czujkę PIR do kontroli drzwi wejściowych. 2. Zainstalować, w obudowie metalowej zamykanej na klucz, klawiaturę strefową na ścianie korytarza piwnicy składnic akt pomiędzy pom. 12 i Okablowanie instalacji sygnalizacji włamania od czujek PIR i klawiatury strefowej doprowadzić do serwerowni pom.02 wykorzystując istniejące korytka PCV. W serwerowni (pom.02) zainstalować dodatkowy ekspander wejść wraz z obudową, bez zasilacza i podłączyć do istniejącej centrali włamaniowej.. 4. Sygnały alarmowe z pomieszczeń składnicy akt będą przesyłane do pomieszczenia dyżurnych w bud. A poprzez istniejącą centralę Integra 64 zlokalizowaną w pom. 02 budynku B. 5. Nowe urządzenia instalacji sygnalizacji włamania, powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN stopień 2 zabezpieczenia (Grade 2), jeżeli nie ma przeciwwskazań technicznych w istniejącym systemie sygnalizacji włamania. 6. Wykonać nowe przejście z serwerowni (pom.02) przez ścianę na korytarz i ułożyć nowy odcinek korytka PCV do magistrali w korytarzu (3mb) oraz zainstalować nowe korytka PCV na zewnątrz lub wewnątrz składnic akt. 7. W pomieszczeniach składnicy akt w istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru (linia Z2 z centrali ARITECH FP408) zainstalować dodatkowe czujki ppoż. W każdym pomieszczeniu składnicy akt zamontować dodatkowo dwie czujki ppoż. lokalizacja pomiędzy regałem środkowym a zewnętrznym. Okablowanie należy wykonać natynkowo w listwach PCV. 8. Lokalizację urządzeń instalacji sygnalizacji włamania i pożaru przedstawia rys.7. Składnice akt KMP Bydgoszcz Lokalizacja -KMP Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 4F 1. Składnice akt zlokalizowane są w piwnicy pomieszczeniach: B-06, B-07 i B-022 szkic usytuowania przedstawiono na rys.8. Nad pomieszczeniami B-06 i B-07 na parterze znajduje się dyżurka. 2. W pomieszczeniach składnic akt brak instalacji sygnalizacji włamania. 3. Pomieszczenia składnic akt B-07 i B-22 wyposażone są w instalację sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach zamontowano jedną czujkę optyczną i wskaźnik zadziałania nad drzwiami wejściowymi. 4. Na parterze w pomieszczeniu dyżurnych (B-5) zlokalizowana jest centrala sygnalizacji pożaru ALFA 3800 Polon, do której podłączona jest linia sygnalizacji pożaru z pomieszczeń składnic akt z pom. B-07 i B-22 - szkic usytuowania przedstawiono na rys.9. Nie można rozbudować centrali ALFA 3800, ponieważ nie są produkowane gniazda G3840.

5 5. Na parterze w pomieszczeniu sztabu (B-23) zlokalizowana jest centrala oddymiania typu MCR 9705, która steruje otwieraniem klap dymowych A i B w klatkach schodowych. Centrala oddymiania nie ma połączenia z centralą sygnalizacji pożaru w czasie zadziałania centrali pożaru nie ma automatycznego uruchamiania oddymiania klatek schodowych. 6. Część trasy od pomieszczeń składnicy akt do dyżurki posiada korytka PCV lub metalowe, które można wykorzystać do układania przewodów. W holu wejściowym na parterze pomiędzy dyżurką i sztabem znajduje się systemowy sufit podwieszany. 1. W pomieszczeniach składnicy akt wykonać instalację sygnalizacji włamania. W pomieszczeniu składnicy akt B-06 zamontować dwie czujki PIR, jedną do kontroli drzwi wejściowych, a drugą do kontroli okna. W pomieszczeniu składnicy akt B-07 zamontować dwie czujki PIR, jedną do kontroli drzwi wejściowych, a drugą do kontroli drzwi wewnętrznych. W pomieszczeniu składnicy akt B-07 zamontować ekspander w obudowie z zasilaczem i akumulatorem. W pomieszczeniu składnicy akt B-022 zamontować ekspander w obudowie bez zasilacza oraz jedną czujkę PIR do kontroli drzwi wejściowych. 2. Zainstalować, w obudowie metalowej zamykanej na klucz, manipulator z wyświetlaczem LCD na ścianie korytarza przy składnicy B-07 do obsługi pom. B-06 i B Zainstalować, w obudowie metalowej zamykanej na klucz, klawiaturę strefową na ścianie korytarza przy składnicy akt pom. B W pomieszczeniu dyżurnych na parterze należy zamontować centralę sygnalizacji włamania Satel Integra 32 w obudowie z zasilaczem i akumulatorem, manipulator z wyświetlaczem LCD - szkic usytuowania przedstawiono na rys.9. W pomieszczeniu dyżurnych, z rozdzielni komputerowej, wykonać zasilanie 230V do centrali włamaniowej. 5. Okablowanie instalacji sygnalizacji włamania od czujek PIR i manipulatora LCD, klawiatury strefowej doprowadzić do dyżurki wykorzystując istniejące korytka PCV. 6. Sygnały alarmowe z pomieszczeń składnic akt będą przesyłane do pomieszczenia dyżurnych. 7. Instalacja sygnalizacji włamania powinna być wykonana zgodnie z normą PN-EN stopień 2 zabezpieczenia (Grade 2). 8. W pomieszczeniu dyżurnych na parterze należy zamontować centralę sygnalizacji pożaru Polon szkic usytuowania przedstawiono na rys.9. W pomieszczeniu dyżurnych, z rozdzielni komputerowej, wykonać zasilanie 230V do nowej centrali pożaru. 9. W pomieszczeniu składnicy akt B-06 wykonać instalację sygnalizacji pożaru, zamontować czujki optyczne (10szt.) na suficie pomiędzy regałami zabudowa pomieszczenia regałami do sufitu dzieli pomieszczenie na wiele przestrzeni. Nową instalację sygnalizacji pożaru podłączyć do nowej centrali Polon 4100 zlokalizowanej w dyżurce na parterze. Nad drzwiami wejściowymi do składnicy B-06 zamontować wskaźnik zadziałania. Okablowanie należy wykonać natynkowo w listwach PCV. 10. Lokalizację urządzeń instalacji sygnalizacji włamania i pożaru przedstawia rys.8 i Należy wykonać okablowanie sterujące od centrali ppoż. w dyżurce (pom. B-5) do centrali oddymiania w sztabie (pom. B-23). Okablowanie należy wykonać natynkowo w listwach PCV w pomieszczeniach sztabu, dyżurki i w przestrzeni między sufitowej w holu wejściowym na parterze..

6 Lokalizacja -KP Bydgoszcz Błonie ul. Broniewskiego 12, Bydgoszcz Składnica akt zlokalizowana jest w pomieszczeniu nr 8 piwnicy szkic usytuowania przedstawiono na rys W pomieszczeniu składnic akt brak instalacji sygnalizacji pożaru i włamania. 3. W dyżurce (pom.10) na parterze zainstalowana jest centrala sygnalizacji pożaru POLON IGNIS 1030 oraz sygnalizator akustyczny od instalacji włamania. Jedna linia wyjściowa centrali pozostaje wolna. 4. W kancelarii tajnej (pom.104) na I piętrze zainstalowana jest centrala sygnalizacji włamania Satel VERSA - szkic usytuowania przedstawiono na rys Część trasy od pomieszczeń składnicy akt do dyżurki i kancelarii tajnej posiada korytka PCV, które można wykorzystać do układania przewodów. 1. W pomieszczeniu składnicy akt wykonać instalację sygnalizacji włamania, zamontować dwie czujki PIR jedną do kontroli drzwi wejściowych, a drugą do kontroli okna, zamontować ekspander w obudowie bez zasilacza. Instalację sygnalizacji włamania w składnicy akt należy podłączyć do centrali VERSA znajdującej się w kancelarii tajnej. 2. Przy wejściu do składnicy akt zainstalować na ścianie klawiaturę strefową w obudowie metalowej zamykanej na klucz. 3. W pomieszczeniu dyżurnych na parterze należy zdemontować sygnalizator akustyczny od instalacji włamania oraz zamontować manipulator z wyświetlaczem LCD i podłączyć do centrali VERSA- szkic usytuowania przedstawiono na rys Okablowanie instalacji sygnalizacji włamania od czujek PIR, manipulatora LCD, klawiatury strefowej doprowadzić do kancelarii tajnej wykorzystując istniejące korytka PCV, a na odcinkach trasy gdzie nie ma korytek należy ułożyć nowe. 5. Sygnały alarmowe z pomieszczenia składnicy akt będą przesyłane do pomieszczenia dyżurnych. 6. Nowe urządzenia instalacji sygnalizacji włamania, powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN stopień 2 zabezpieczenia (Grade 2), jeżeli nie ma przeciwwskazań technicznych w istniejącym systemie sygnalizacji włamania. 7. W pomieszczeniu składnicy akt wykonać instalację sygnalizacji pożaru, zamontować dwie czujki optyczne (2 szt.), nad drzwiami wejściowymi zamontować wskaźnik zadziałania. Linię sygnalizacji pożaru doprowadzić do dyżurki na parterze do centrali IGNIS 1030 i podłączyć do wolnej linii. Okablowanie należy wykonać natynkowo w listwach PCV. 8. Sygnalizator akustyczny, który znajduje się w dyżurce należy przenieść na zewnątrz, na korytarz. 9. Lokalizację urządzeń instalacji sygnalizacji włamania i pożaru przedstawia rys.10, 11 i 12. Lokalizacja - KP Bydgoszcz Wyżyny ul. Ogrody 19A, Bydgoszcz 1. W pomieszczeniach p08, p09 składnicy akt zlokalizowanej w piwnicy brak instalacji sygnalizacji włamania i pożaru, pomieszczenia posiadają okna szkic usytuowania przedstawiono na rys.13.

7 2. W dyżurce (pom.26) na parterze zainstalowana jest centrala sygnalizacji pożaru POLON IGNIS 1030 oraz sygnalizator akustyczny od instalacji włamania szkic usytuowania przedstawiono na rys.14a. 3. Jedna linia wyjściowa centrali pozostaje wolna. 4. Część trasy na korytarzu od pomieszczenia składnicy do dyżurki na parterze posiada korytka PCV, które można wykorzystać do układania przewodów. 1. W pomieszczeniu składnicy akt p08 wykonać instalację sygnalizacji włamania, zamontować centralę Integra 32 Satel w obudowie z zasilaczem i akumulatorem, zamontować ekspander w obudowie bez zasilacza, zamontować dwie czujki PIR jedną do kontroli drzwi wejściowych, a drugą do kontroli okna, na zewnątrz pomieszczenia składnicy zamontować na ścianie korytarza klawiaturę strefową w obudowie metalowej zamykanej na klucz - szkic usytuowania przedstawiono na rys.13. Należy wykonać zasilanie 230V do centrali sygnalizacji włamania z gniazda 230V znajdującego się w pomieszczeniu obok (pom.09). Okablowanie należy wykonać natynkowo w listwach PCV. 2. W pomieszczeniu składnicy akt p09 wykonać instalację sygnalizacji włamania, zamontować jedną czujkę PIR do kontroli okien. 3. Instalacja sygnalizacji włamania powinna być wykonana zgodnie z normą PN-EN stopień 2 zabezpieczenia (Grade 2). 4. W pomieszczeniu dyżurnych należy zamontować manipulator z wyświetlaczem LCD instalacji sygnalizacji włamania - szkic usytuowania przedstawiono na rys.14a. 5. W pomieszczeniach składnicy akt wykonać instalację sygnalizacji pożaru, w pomieszczeniu p08 zamontować dwie czujki optyczne, w pomieszczeniu p09 zamontować cztery czujki optyczne, nad drzwiami wejściowymi zamontować wskaźnik zadziałania. Linię sygnalizacji pożaru doprowadzić do dyżurki na parterze do centrali IGNIS 1030 i połączyć na wolne wyjście. Okablowanie należy wykonać natynkowo w listwach PCV. 6. Sygnały alarmowe z pomieszczeń składnicy akt należy przesyłać do pomieszczenia dyżurnych na parterze. 7. Okablowanie należy wykonać natynkowo w nowych listwach PCV w pomieszczeniach: dyżurki, składnic akt, w korytarzu piwnicy, klatce schodowej przejście z piwnicy na parter, natomiast na korytarzu PdOZ należy ułożyć rurki PCV obok istniejących dwóch ciągów rurek PCV - szkic trasy okablowania na parterze przedstawiono na rys Sygnalizator akustyczny, który znajduje się w dyżurce należy przenieść na zewnątrz, na korytarz. Lokalizacja - KP Solec Kujawski ul. Toruńska 15, Solec Kujawski 1. W pomieszczeniach p.24 składnicy akt zlokalizowanej na I piętrze brak instalacji sygnalizacji włamania i pożaru, pomieszczenie posiada okno szkic usytuowania przedstawiono na rys W pomieszczeniu p.25 obok składnicy akt jest zainstalowana centrala Satel Versa i czujka optyczna dymu. Na zewnątrz pomieszczenia p.25 jest zainstalowany manipulator i sygnalizator akustyczny.

8 3. Część trasy na korytarzu od pomieszczenia p.25 do dyżurki na parterze posiada korytka PCV, które można wykorzystać do układania przewodów. 1. W pomieszczeniu składnicy akt p.24 wykonać instalację sygnalizacji włamania, zamontować dwie czujki PIR jedną do kontroli drzwi wejściowych, a drugą do kontroli okna. Okablowanie należy wykonać natynkowo w listwach PCV. Instalację sygnalizacji włamania należy podłączyć do centrali włamania VERSA w pomieszczeniu p.25. Należy zaprogramować w centrali oddzielną strefę ochrony dla pomieszczenia składnicy. 2. Nowe urządzenia instalacji sygnalizacji włamania, powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN stopień 2 zabezpieczenia (Grade 2), jeżeli nie ma przeciwwskazań technicznych w istniejącym systemie sygnalizacji włamania. 3. W pomieszczeniu dyżurnych należy zamontować manipulator z wyświetlaczem LCD instalacji sygnalizacji włamania - szkic usytuowania przedstawiono na rys W pomieszczeni p.24 składnicy akt wykonać instalację sygnalizacji pożaru, zamontować dwie czujki optyczne dymu, nad drzwiami wejściowymi zamontować wskaźnik zadziałania. Linię sygnalizacji pożaru doprowadzić do dyżurki na parterze do centrali IGNIS 1030 i podłączyć do wolnej linii. Okablowanie należy wykonać natynkowo w listwach PCV. 5. Sygnał alarmowy z pomieszczenia składnicy akt należy przesyłać do pomieszczenia dyżurnych na parterze. W ofercie należy uwzględnić koszt wykonania: 1. Pomiarów izolacji przewodów i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 2. Sporządzenia protokołów z uruchomienia instalacji, 3. Powykonawczego wykonania szkiców instalacji sygnalizacji włamania i pożaru, 4. Przygotowania dokumentów odbiorowych. 5. Przeszkolenia użytkowników.

Do wykonania jest remont pomieszczeń w Posterunku Policji w Więcborku w zakresie:

Do wykonania jest remont pomieszczeń w Posterunku Policji w Więcborku w zakresie: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia branża budowlana Do wykonania jest remont pomieszczeń w Posterunku Policji w Więcborku w zakresie: Pomieszczenie nr 2/1 - oczyszczenie i malowanie ścian i sufitu

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO INBUD 98-300 WIELUŃ OŚ.STARE SADY 19A Tel.(043)8438266 Tel.kom.0603878925... *nadzory budowlane *handel materiałami budowlanymi *obsługa procesów budowlanych * *usługi projektowe

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Skrzydło północno - wschodnie budynku "C" Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Projekt Wykonawczy. Skrzydło północno - wschodnie budynku C Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Link Link Sp. z o. o. ul. Lubowska 73, 60-454 Poznań tel. 062 842 04 70, fax. 061 842 04 69 e-mail: biuro@link.poznan.pl, www.link.poznan.pl Projekt Wykonawczy Obiekt: Lokalizacja: Zamawiający: Skrzydło

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POŻARU SAP W OBIEKCIE DYDAKTYCZNYM UL

OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POŻARU SAP W OBIEKCIE DYDAKTYCZNYM UL OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POŻARU SAP W OBIEKCIE DYDAKTYCZNYM UL. WASZYNGTONA 4/8 ORAZ SYSTEMU ALARMOWEGO DO MONITOROWANIA RADIOWEGO I TELEFONICZNEGO SALI 54 zał.1 Ogólna charakterystyka systemu: Zakres

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Branża : TELEELEKTRYCZNA TEMAT : Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach bibliotecznych Budynek

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia elektronicznego w poniższych obiektach Akademii Wychowania Fizycznego imienia Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. NR 2 Klasa: 45.31 Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE. CPV 45310000-3. INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje okablowania: linie dozorowe promieniowe (otwarte), nieadresowalne, zakończone opornikiem parametrycznym do końca linii

Rodzaje okablowania: linie dozorowe promieniowe (otwarte), nieadresowalne, zakończone opornikiem parametrycznym do końca linii OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POśARU SAP W OBIEKCIE DYDAKTYCZNYM UL. WASZYNGTONA 4/8 ORAZ SYSTEMU ALARMOWEGO DO MONITOROWANIA RADIOWEGO I TELEFONICZNEGO SALI 54. Ogólna charakterystyka systemu: Zakres ochrony

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY TEMAT: Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego ADRES: działka nr ewid. 193/21, Rakoniewice INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PORĘBA WIELKA NIEDŹWIEDŹ /Dz. nr ewid. 111/5, 111/6, 115/1, 107/ POWIAT LIMANOWSKI UL. JÓZEFA MARKA LIMANOWA

PORĘBA WIELKA NIEDŹWIEDŹ /Dz. nr ewid. 111/5, 111/6, 115/1, 107/ POWIAT LIMANOWSKI UL. JÓZEFA MARKA LIMANOWA N A Z W A I N W E S T Y C J I : BUDOWA CENTRUM REKREACJI I BALNEOLOGII NA BAZIE WÓD GEOTERMALNYCH W PORĘBIE WIELKIEJ ETAP I :BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO -(PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU)

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ PROJEKT WYKONAWCZY Wymiana okien oraz wykonanie zaleceń Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dn. 13 grudnia 2011r. w Przedszkolu nr 194 ul. W. Sławka 7, 02-495 Warszawa Ursus

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, waŝniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1 PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI BLOKU A1 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Obiekt: Delegatura Kujawsko- Urzędu Wojewódzkiego 87-100 Toruń, ul. Moniuszki 15-21 Toruń, kwiecień

Bardziej szczegółowo

T-3. WLZ LgY 450/750V 5 x 10mm2 ułożone w rurze DVR TP-23. 6,10m. 10,00m

T-3. WLZ LgY 450/750V 5 x 10mm2 ułożone w rurze DVR TP-23. 6,10m. 10,00m 1 Rozmieszczenie korytek kablowych nad sufitem podwieszanym, rozmieszczenie opraw oświetleniowych do sufitów podwieszanych 4 x 18W, lokalizacja rozdzielni pomocniczej zasilającej 4 obwody oświetleniowe,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU W POMIESZCZENIACH SERWEROWNI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TORUNIU PRZY WAŁACH GEN.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU W POMIESZCZENIACH SERWEROWNI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TORUNIU PRZY WAŁACH GEN. squaretec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg sp.j. ul. Jana III Sobieskiego 1 85-060 Bydgoszcz tel: +48 525852221 fax: +48 525524996 web: www.squaretec.pl e-mail: biuro@squaretec.pl PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2 1 FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I N ADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH inż. ANTONI GOŁEK 34-300 ŻYWIEC ul. Komorowskich 127 NIP 553-148-20-52 Tel.. 0/?/33/860-22-66 TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Remont pokoi i pomieszczeń w budynku WETI Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ URZĄDZEŃ P.POŻ. w przychodniach SPZOZ Warszaw Wola Śródmieście

WYKAZ URZĄDZEŃ P.POŻ. w przychodniach SPZOZ Warszaw Wola Śródmieście Załącznik nr 2 do zaproszenia Warszawa dnia 21.03.2017 WYKAZ URZĄDZEŃ P.POŻ. w przychch SPZOZ Warszaw Wola Śródmieście lp Rodzaj instalacji, urządzenia Data ostatniego przeglądu czasookres przeglądu 1.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Dom Pomocy Społecznej Obiekt : Pomieszczenia zlokalizowane na parterze DPS Adres : Poznań, ul. Bukowska 27/29 P R Z E D M I A R R O B Ó T A. Montaż rozdzielnic 1. KNNR 5 0405-10 1,000 szt. montaż

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE TELETECHNICZNE. Pracownia Projektowa FRAXINUS ul. Langiewicza 20 lok Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE TELETECHNICZNE. Pracownia Projektowa FRAXINUS ul. Langiewicza 20 lok Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO ROZBUDOWY,PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU PRZY UL. KAMEDULSKIEJ 3 W SUWAŁKACH ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU BUDYNKU NA ŻŁOBEK Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania typu zaprojektuj i wybuduj pn.:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania typu zaprojektuj i wybuduj pn.: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania typu zaprojektuj i wybuduj pn.: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

2.Opis techniczny instalacji przeciwpożarowej

2.Opis techniczny instalacji przeciwpożarowej 2.Opis techniczny instalacji przeciwpożarowej Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji systemu sygnalizacji pożarowej Podstawa opracowania a) Wytyczne projektowe b) Projekt budowlany w budynku

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ

SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ 1. Strona tytułowa. 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny. 4. Obliczenia. 5. Rysunki E1 Rzut przyziemia instalacja oświetlenia E2 Rzut piętra instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG UL. WITA STWOSZA 55 UL.

Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG UL. WITA STWOSZA 55 UL. O Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 REWIZJA 1 TYTUŁ: OBIEKT: ADRES: INWESTOR: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG 80-952 GDAŃSK UL. WITA STWOSZA 55 UNIWERSYTET GDAŃSKI

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA Zadanie : Opracowanie dokumentacji projektowej remontu istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla obiektu Ratusza w Strzelcach Opolskich przy Placu Myśliwca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI CENTRALA ALARMOWA TCS-2 INSTRUKCJA INSTALACJI Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. 1. Wstęp Centrala alarmowa TCS-2 jest zintegrowanym systemem zawierającym większość elementów tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ KONWENCJONALNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS1240/ IGNIS1080/ IGNIS1030/ IGNIS1520M Instrukcja sprawdzenia prawidłowego działania centrali po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 KLASA 45.31 - ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OSPRZĘTU. - roboty instalacyjne elektryczne - CPV 45310000-3.

Bardziej szczegółowo

UCS A (1x8A)/MPW-60 Uniwersalna centrala sterująca, 1 strefa 8A - POLON-ALFA

UCS A (1x8A)/MPW-60 Uniwersalna centrala sterująca, 1 strefa 8A - POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl UCS-6000

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartość 3. Opis techniczny 4. Rysunki - systemu sygnalizacji włamania 4.1 Rzut parteru 4.2 Rzut I piętra

ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartość 3. Opis techniczny 4. Rysunki - systemu sygnalizacji włamania 4.1 Rzut parteru 4.2 Rzut I piętra PROJEKTOWANIE Instalacji systemów SSWiN Instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru Instalacji systemów telewizji Użytkowej PROJEKT TECHNICZNY OBIEKT: Budynek Powiatowego Urzędu Pracy ul.wolności 29A 63-400

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I PIĘTRA BUDYNKU ZOZ NA POWIATOWY URZĄD PRACY - instalacja antywłamaniowa

KOSZTORYS ŚLEPY. NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I PIĘTRA BUDYNKU ZOZ NA POWIATOWY URZĄD PRACY - instalacja antywłamaniowa KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I PIĘTRA BUDYNKU ZOZ NA POWIATOWY URZĄD PRACY - instalacja antywłamaniowa ADRES INWESTYCJI : WIELUŃ ul.sieradzka 56 INWESTOR : POWIATOWY URZĄD PRACY ADRES

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZÓR BUDYNKU I POSESJI PRZY WYKORZYSTANIU ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ALARMOWYCH MONITORING

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZÓR BUDYNKU I POSESJI PRZY WYKORZYSTANIU ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ALARMOWYCH MONITORING DZIAŁ II SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZÓR BUDYNKU I POSESJI PRZY WYKORZYSTANIU ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ALARMOWYCH MONITORING Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie:

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie: Opis przedmiotu zamówienia w zakresie: ZAŁĄCZNIK Nr : A opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie pn.,,modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru wraz z urządzeniami do oddymiania w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Inwestor: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Obiekt: BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: SYSTEM ODDYMIANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA WEJŚCIA MAŁEGO DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA

PRZEBUDOWA WEJŚCIA MAŁEGO DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA OBIEKT: ADRES: INWESTOR: OPRACOWANIE: BRANŻA: PRZEBUDOWA WEJŚCIA MAŁEGO DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ GDAŃSK-WRZESZCZ UL. SIEDLICKA

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA NR PROJEKTU V-80 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ADRES: KATOWICE ul. Bankowa 11a TEMAT: UZUPEŁNIENIE KLIMATYZACJI WRAZ Z WENTYLACJĄ POMIESZCZENIA SERWEROWNI

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji elektrycznych

Projekt budowlany instalacji elektrycznych ELAM Adam Pieścik 05-800 Pruszków ul. Zenona 23 tel. 022 8272816 Projekt budowlany instalacji elektrycznych Obiekt: Piwnice budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiej 89 w Warszawie Stadium: projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH BIELSKO-BIAŁA UL. SIEWNA 6/3

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH BIELSKO-BIAŁA UL. SIEWNA 6/3 PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. SIEWNA 6/3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestor URZĄD MIEJSKI śywcu 34-300 śywiec RYNEK 2 Obiekt PRZEDSZKOLE P11 W śywcu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 Zamawiający: Adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) 1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie robót budowlanych dla spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego, dotyczących warunków ewakuacji w budynku

Bardziej szczegółowo

KRUS SANDOMIERZ. PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE SYSTEMU SWiN, KONTROLI DOSTĘPU I NADZORU WIZYJNEGO 0. STRONA TYTUŁOWA...1

KRUS SANDOMIERZ. PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE SYSTEMU SWiN, KONTROLI DOSTĘPU I NADZORU WIZYJNEGO 0. STRONA TYTUŁOWA...1 1 SPIS TREŚCI 0. STRONA TYTUŁOWA...1 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INFORMACJE WSTĘPNE... 2 2.1 Przedmiot opracowania... 2 2.2 Podstawa opracowania...2 2.2.1 Podstawa prawna...2 2.2.2 Podstawa techniczna... 2 2.3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nr BZP.2421.5.2012.JS załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania w budynkach

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne założenia przedmiotu zamówienia na instalację instalacji systemu monitoringu

1. Ogólne założenia przedmiotu zamówienia na instalację instalacji systemu monitoringu Znak sprawy: 16/BZLR/ZP/2017 Załącznik nr 2 do umowy nr ZP/BP/ /2017 Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie instalacji systemu monitoringu dla Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej dla Dorosłych w

Bardziej szczegółowo

OF /12 Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr ZP/INW/30/12

OF /12 Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr ZP/INW/30/12 Warszawa, dnia 3 sierpnia 2012 r. OF-382-27/12 Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr ZP/INW/30/12 Komisja przetargowa, powołana do przeprowadzenia postępowania nr ZP/INW/30/12 o udzielenie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna Obiekt: Przebudowa budynku Internatu A oraz części budynku Internatu B Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

holl + pokoje SSWiN / 13 brama wjazdowa tył obiektu centrala telefoniczna archiwum tył obiektu wejście główne D / 1 UNIMET

holl + pokoje SSWiN / 13 brama wjazdowa tył obiektu centrala telefoniczna archiwum tył obiektu wejście główne D / 1 UNIMET WYKAZ USŁUG MONITOROWANIA I KONSERWACJI WRAZ Z ISTNIEJĄCYMI SYSTEMAMI: SYGNALIZACJI WŁAMANIA (SSW) I TELEWIZJI DOZOROWEJ (CCTV), ELEKTRONICZNYCH SZYFRATORÓW, CZYTNIKÓW KART ZBLIŻENIOWYCH I DOMOFONÓW W

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne Instalacje teletechniczne Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul.

Bardziej szczegółowo

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02. SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych NAZWA INWESTYCJI : Instalacja sygnalizacji pożaru i instalacja zdalnego otwarcia okien (do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium na pomieszczenia składnicy akt w istniejącym

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Zielona Góra ul. Konstruktorów 36/2 tel. 605 544 005 klemens.borzdynski@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK URZĘDU GMINY Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Adres: 68 343 BRODY,

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W GIMNAZJUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZ. UL. JAŁOWCOWA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W GIMNAZJUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZ. UL. JAŁOWCOWA Inwestor: Gmina Miasto Tomaszów Maz ul. POW 10/16 97-200 Tomaszów Maz. PROJEKT TECHNICZNY pt. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W GIMNAZJUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZ. UL. JAŁOWCOWA 8 Autor projektu:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT na remont instalacji systemu sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania (bez oprzewodowania)

PRZEDMIAR ROBÓT na remont instalacji systemu sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania (bez oprzewodowania) PRZEDMIAR ROBÓT na remont instalacji systemu sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania (bez oprzewodowania) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI TELETECHNICZNYCH INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 05-500 PIASECZNO, Al. BRZÓZ 26 DZ. NR EWID. 43, 54/4 i 54/5 INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE 05-500

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIENIA DO PROJEKTU ADAPTACJI LOKALI NR 13,14 i 15 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W BUDYNKU CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE

UZUPEŁNIENIA DO PROJEKTU ADAPTACJI LOKALI NR 13,14 i 15 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W BUDYNKU CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE UZUPEŁNIENIA DO PROJEKTU ADAPTACJI LOKALI NR 13,14 i 15 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W BUDYNKU CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE INWESTOR: Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 Instrukcja obsługi IO-E299-001 Edycja IA POLON-ALFA ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH Spółka z o.o. 85-861 BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON (0-52) 36-39-261,

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 4 do DIWZ P.P.U.P. Poczta Polska CIOR w Olsztynie znak sprawy CIOR9/68 /2008 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zestawienie podzespołów do montażu SSWN w obiekcie pocztowym UP Olsztyn, ul. Srebrna

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo