Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:"

Transkrypt

1 SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul. Kościuszki 1-3 Inwestor: Zamawiający: Projektował: Sprawdził: Sąd Rejonowy w Legnicy, ul. Złotoryjska 19, Legnica Sąd Rejonowy w Legnicy, ul. Złotoryjska 19, Legnica Robert Jopek Sebastian Kamiński Wrocław, luty 2009

2 1. Spis treści 1. Spis treści Wstęp Przedmiot projektu Zleceniodawca Podstawa wykonania Koncepcja zabezpieczenia Informacje ogólne Pętle pożarowe Organizacja alarmowania Okablowanie Współpraca z innymi systemami Zasilanie sieciowe Elementy składowe systemu Centrala Optyczne czujki dymu Moduły sterujące i monitorujące Ręczne ostrzegacze pożaru Wskaźniki zadziałania Centralka oddymiania Bilans energetyczny Centrala ppoż Zestawienie elementów Certyfikaty Zalecenia eksploatacji i konserwacji Spis rysunków...7 2

3 2. Wstęp 2.1. Przedmiot projektu Przedmiotem dokumentacji jest System Sygnalizacji Pożaru w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul. Kościuszki Zleceniodawca Zleceniodawcą instalacji jest : Sąd Rejonowy w Legnicy, ul. Złotoryjska 19, Legnica 2.3. Podstawa wykonania Podstawą wykonania dokumentacji jest - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21-kwietnia-2006 w sprawie ochrony pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. - Podkłady architektoniczne dostarczone przez Inwestora. - Materiały szkoleniowe i wytyczne CNBOP dotyczące projektowania i wykonania systemów SAP. - Uzgodnienia z inwestorem. 3. Koncepcja zabezpieczenia 3.1. Informacje ogólne Centrala Esser IQ8 CONTROL C jest umieszczona w pomieszczeniu ochrony. W obiekcie zaprojektowano ochronę całkowitą polegającą na zamontowaniu czujek we wszystkich pomieszczeniach z pominięciem toalet. Przyjęto: - powierzchnię dozorowania przez jedną czujkę dymu 60 m 2 - powierzchnię dozorowania przez jedną czujkę dymu w przestrzeni międzystropowej 30 m 2 (jeżeli wysokość przestrzeni nie przekracza 1m). - powierzchnię dozorowania przez jedną czujkę temperatury 30m 2. Zgodnie z powyższymi założeniami zamontowane zostały: - ręczne ostrzegacze pożaru w ciągach komunikacyjnych (zgodnie z rysunkami), - wskaźniki zadziałania od każdej czujki w przestrzeni międzystropowej 3.2. Pętle pożarowe W projekcie przyjęto zastosowanie 1 pętlę pożarową, obejmującą cały obiekt. Jedna pętla obsługuje 4 kondygnacje budynku Organizacja alarmowania Po otrzymaniu sygnału od czujki na wyświetlaczu centrali wyświetli się nr grupy, nr elementu, opis słowny zagrożonego pomieszczenia. Jednocześnie pali się czerwony wskaźnik pożar. Zadziałanie czujki wywoła (ALARM I STOPNIA) alarm optyczny i akustyczny w centrali przez czas T1 (60s); przeznaczony jest on na zgłoszenie personelu obsługującego oraz potwierdzenie alarmu. Zgłoszenie się personelu przedłuża czas trwania alarmu I stopnia o czas T2 (180s) mierzony od chwili potwierdzenia. Po czasie T2, jeżeli obsługa wcześniej nie przeprowadzi kasowania nastąpi ALARM II STOPNIA pożarowy. Wciśnięcie któregokolwiek przycisku ROP wywoła ALARM II STOPNIA. ALARM II STOPNIA w danej strefie spowoduje:

4 - zadziałanie sygnalizatorów akustycznych - zjazd windy na poziom parteru - otwarcie okien dymowych w klatce schodowej 3.4. Okablowanie Centrala IQ8ControlC jest umieszczona w pomieszczeniu ochrony. Przewody linii dozorowych i sygnałowych prowadzone: - w korytku kablowym metalowym główne ciągi kablowe - w rurkach PVC ułożonych na stropie stałym w miejscach gdzie jest sufit podwieszany - podtynkowo w miejscach gdzie nie ma sufitu podwieszanego Instalacje sygnalizacji pożaru wykonać należy: - Linie dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8 zgodnie z rysunkami. - Linie od modułów sterujących (z wykorzystaniem styków NC, NO) do urządzeń sterowanych, przewodem niepalnym HDGs 2x1 - Linie sygnałowe od urządzeń monitorowanych do modułów przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 - Linie zasilające ( 24V = ) moduły sterujące przewodem niepalnym HDGs 2x1,5, - Przewód pomiędzy rozdzielnią a zasilaczem przewodem niepalnym HDGs 3x1,5 - Przewody przechodzące przez ściany lub stropy prowadzone w osłonach PVC (przepustach), - Centralę sygnalizacji pożaru zamontować na takiej wysokości, aby pole odczytu było na wysokości max 1,8m od podłogi. - Ręczne ostrzegacze pożaru zamontować na wysokości 1,5m. - Czujki chroniące przestrzeń międzystropową zamontować na stropie rzeczywistym. Od każdej czujki chroniącej przestrzeń międzystropową wyprowadzić na sufit podwieszany wskaźnik zadziałania czujki. Minimalna odległość czujek od kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 0,5m Współpraca z innymi systemami. Centrala sygnalizacji pożaru poprzez moduły sterujące i nadzorujące współpracuje z innymi systemami. Sterowanie tymi systemami zrealizowano poprzez użycie modułów rozszerzających, które funkcjonują jako elementy wielofunkcyjnej pętli dozorowej. Dowolnie programowalne wejścia i wyjścia modułów zapewniają możliwość uruchamiania i monitorowania urządzeń zewnętrznych. Sygnały sterujące: - zadziałanie sygnalizatorów akustycznych - zjazd windy na poziom parteru - otwarcie okien dymowych w klatce schodowej Sygnały monitorowane: - usterka centralki oddymiania 3.6. Zasilanie sieciowe Centralę Esser IQ8CONTROL C zasilić przewodem HDGs 3x1,5 z wydzielonego obwodu elektrycznego rozdzielni. Zasilanie systemu sygnalizacji pożaru 230V 50Hz, 100W. Obwód doprowadzić do pomieszczenia ochrony. Obwody elektryczne wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 4. Elementy składowe systemu 4.1. Centrala Zastosowano centralę essertronic IQ8ControlC w wersji 1 pętlowej, mogącą obsłużyć 127 elementów adresowalnych. Centrala jest w pełni adresowalna, posiada elementy sterujące na pętli oraz system dwustopniowego alarmowania.

5 4.2. Optyczne czujki dymu Zastosowane zostały optyczne czujki dymu firmy ESSER serii IQ8, z możliwością autodiagnozy, autoadresowania, kompensacji zabrudzenia oraz o bardzo małym poborze prądu (45µA). Czujki te zostały zainstalowane w przestrzeniach międzystropowych, pomieszczeniach elektrycznych oraz w miejscach ewentualnych silnych przepływów powietrza. Czujka wyposażona jest w izolator zwarć Moduły sterujące i monitorujące Na pętlach w całym obiekcie rozmieszczono dwa rodzaje modułów sterujących: - moduł 4G/2R posiadający 4 wejścia parametryczne oraz 2 bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe, moduł wymaga dodatkowego zasilania w zakresie 10,5 28V, zasilanie zostanie zrealizowane przez doprowadzenia napięcia z centrali SAP Moduł jest wyposażony w izolator zwarć Ręczne ostrzegacze pożaru Zastosowane zostały ROP y serii IQ8 w obudowie ABS (IP 42), umieszczone wewnątrz obiektu: przy wyjściach ewakuacyjnych oraz w miejscach gdzie odległość do najbliższego przycisku przekracza 40m. Zastosowane ROP y są urządzeniami adresowalnymi, montowanymi na pętli z wbudowanym izolatorem zwarć Wskaźniki zadziałania Czujki niewidoczne, umieszczone nad sufitami podwieszonymi, zostały wyposażone w impulsowe wskaźniki zadziałania. Wskaźniki nie wymagają dodatkowego zasilania Centralka oddymiania Zastosowano kompaktową centralkę oddymiania typu RZN 4402-K D+H Centralka przeznaczona jest przede wszystkim do zastosowania na klatkach schodowych, wyposażona jest w mikroprocesor, Centralka obsługuje jedną strefę oddymiania (1 linia, 1 grupa), a całkowity prąd napędów wynosi 2A. System oddymiania oprócz sterowania z systemu SAP, będzie posiadał jeden przycisk RT42, służący do ręcznego wyzwalania okien oddymiających oraz do zamykania okien po ustąpieniu zagrożenia. 5. Bilans energetyczny 5.1. Centrala ppoż. Urządzenie Ilość I max [ma] Razem I [ma] Czas podtrzymania Centrala systemu Moduł pętli Moduł ebk4g/2r Prąd zasilacza / akumulator ,4 Sygnalizator optyczno-akustyczny AS ,5 Prąd zasilacza / akumulator 240 1,2 Prąd zasilacza / akumulator ,6 Zastosowane zostały 2 akumulatory 7,5Ah

6 6. Zestawienie elementów Poniżej przedstawiono zestawienie urządzeń, zestawienie nie dotyczy materiałów pomocniczych, tzn. puszek, kołków, śrub itp.. Urządzenie Typ Producent J.m. Ilość Centrala IQ8Control C ESSER szt. 1 Akumulator 12V/24Ah KOBE szt. 2 Moduł pętli ESSER szt. 1 Drukarka KAFKA CL-1 MEFA szt. 1 Czujka optyczna serii IQ ESSER szt. 86 Podstawa czujki serii IQ ESSER szt. 86 ROP serii IQ ESSER szt. 9 Wskaźnik zadziałania ESSER szt. 16 Moduł 4G/2R ESSER szt. 1 Izolator zwarć do modułów ESSER szt. 1 Obudowa sterowników ESSER szt. 1 Sygnalizator optyczno-akustyczny AS267 Aritech szt. 4 Centralka oddymiania RZN 4402-K D+H szt. 1 Przycisk oddymiania RT-42 D+H szt. 1 Siłownik łańcuchowy KA-32 D+H szt. 2 Akumulator 12V/1,2Ah KOBE szt. 2 Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 Bitner m 2200 Kabel HDGs 2x1 Bitner m Certyfikaty Wszystkie urządzenia systemu wykrywania pożaru posiadają świadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie. 8. Zalecenia eksploatacji i konserwacji Zgodnie z zaleceniami CNBOP Systemy Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru powinny być objęte regularną kontrolą techniczną. W przypadku systemów analogowych konserwacja powinna odbywać się przynajmniej raz na pól roku. Poniżej przedstawiono zalecany zakres prac konserwacyjnych: - sprawdzenie wszystkich części urządzeń, czy z zewnątrz nie są mechanicznie uszkodzone, - sprawdzenie czy wszystkie sygnalizatory są odpowiednio umieszczone (np. nie są zasłonięte), - sprawdzenie za pomocą odpowiednich metod funkcjonowania sygnalizatorów, - sprawdzenie wskaźników i elementów obsługi centrali, - sprawdzenie urządzeń alarmujących, - sprawdzenie zasilaczy, - sprawdzenie baterii, - regulację urządzeń, - czyszczenie zabrudzonych elementów, włącznie z komorami czujek dymowych. Do udokumentowania prac konserwatorskich należy prowadzić książkę kontroli, w której muszą znaleźć się następujące dane: - zapis alarmów z godziną i datą, - kontrole uprawnionej firmy, - naprawy z godziną i datą, - dokonane zmiany w systemie.

7 9. Spis rysunków Rys.SAP1 - System Sygnalizacji Pożaru - piwnica Rys.SAP2 - System Sygnalizacji Pożaru - parter Rys.SAP3 - System Sygnalizacji Pożaru 1 piętro Rys.SAP4 - System Sygnalizacji Pożaru 2 piętro Rys.SAP5 - System Sygnalizacji Pożaru schemat blokowy

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i systemów technicznych obsługujących serwerownie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4200 ADRESOWALNA WIELOSTANOWA OPTYCZNA CZUJKA DYMU DOR-4043

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4200 ADRESOWALNA WIELOSTANOWA OPTYCZNA CZUJKA DYMU DOR-4043 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4200 ADRESOWALNA WIELOSTANOWA OPTYCZNA CZUJKA DYMU DOR-4043 Instrukcja instalowania i konserwacji IK-E282-002 Edycja III POLON-ALFA ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH Spółka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje: Opis Przedmiotu Zamówienia 1) wykonanie projektu (planu) nowej serwerowni przy ul. Matejki 59 (siedziba ZTM Poznań). Projekt ma uwzględniać zmiany przeznaczenia pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE TELETECHNICZNE

INSTALACJE TELETECHNICZNE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU I MODERNIZACJI BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ŁOMŻY TOM 7 INSTALACJE TELETECHNICZNE NAZWA I ADRES OBIEKTU: Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży INWESTOR: Miasto

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC KONSERWACYJNYCH INSTALACJI ORAZ SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:

ZAKRES PRAC KONSERWACYJNYCH INSTALACJI ORAZ SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ: Załącznik Nr do ZDR Przedmiotem zamówienia są wszelkie prace mające na celu utrzymanie w stałej sprawności i użyteczności wszystkich instalacji i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia w tym stały dostęp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TELETECHNICZNYCH CPV 45312100-8 CPV 45312200-9 CPV 45314320-0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TELETECHNICZNYCH CPV 45312100-8 CPV 45312200-9 CPV 45314320-0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TELETECHNICZNYCH CPV 453200-8 CPV 4532200-9 CPV 4534320-0 INWESTYCJA : BUDYNEK GŁÓWNY A ADMINISTRACYJNY BUDYNEK B GARAŻOWO-GOSPODARCZY Komenda Miejska

Bardziej szczegółowo