Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09"

Transkrypt

1 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW SZPTALA DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych (t.j. z 20 listopada 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz z późn. zm..). Zatwierdzono do stosowania: Dyrektor Krystyna Barcik Legnica,

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ul. J. Iwaszkiewicza Legnica II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, (t.j. z 20 listopada 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz z późn. zm.) zwanej dalej Pzp. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wspólny słownik zamówień CPV usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej: projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania robót oraz kosztorysu inwestorskiego na realizację zadania pod nazwą "Dostosowanie obiektów Szpitala do wymogów ochrony przeciwpożarowej" oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji tego zadania. Do obiektów objętych przedmiotem zamówienia należą obiekty Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy : - Zespół Główny Budynków Szpitala, - Zespół II Budynków Szpitala (Pawilon II), Budynek wolnostojący: Budynek Anatomii Patologicznej Uwaga: Projekt powinien uwzględniać wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w budynkach Szpitala będących ew ciągłej eksploatacji. 2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres robót budowlanych Lokalizacja budynku Obiekty objęte przedmiotem zamówienia zlokalizowane są w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy przy ul. J. Iwaszkiewicza 5. Lokalizacja w granicy własności działek 1265/ Ogólna charakterystyka obiektów Zespół Główny Budynków Szpitala stanowi bezpośrednio przylegające do siebie budynki bądź połączone funkcjonalnie łącznikami. Budynki te spełniają niżej wymienione funkcje lub znajdują się w nich: - budynek 1A - oddziały szpitalne, - budynek 1B blok operacyjny, diagnostyczno zabiegowy z usługami medycznymi, - budynek 1C Szpitalny Oddział Ratunkowy, blok porodowy, patologia ciąży, - budynek 1D przychodnia lekarska, administracja Szpitala, - budynek 1J -1H blok łóżkowy, - budynek 1F ( łącznik 1F ) łącznik komunikacyjny, łączący budynki 1D i 1B na poziomie kondygnacji podziemnej, I, II i III, - budynek 1E ( łącznik 1E) składający się z części wysokiej: bloku windowego (2 dźwigi osobowe, 3 dźwigi towarowe) łączącego kondygnacje I-VIII budynku 1A oraz z części niskiej: łącznika komunikacyjnego łączącego budynki 1B i 1A na poziomie kondygnacji podziemnej, I, II i III oraz sale wybudzeniowe bloku operacyjnego na poziomie III, intensywna terapia na poziomie II, administracja na poziomie I, - budynek 1G ( łącznik 1G) łącznik komunikacyjny, łączący budynki 1A i 1H-1J na poziomie kondygnacji podziemnej, I i II, - budynek 2A kuchnia, - budynek 2B pralnia Zespół II Budynków Szpitala (Pawilon II) stanowiący połączone funkcjonalnie, bezpośrednio przylegające do siebie, budynki: - budynek 3A oddziały szpitalne, - budynek 3B blok operacyjny, diagnostyczno zabiegowy, - budynek 3C przychodnia lekarska Budynek anatomii patologicznej 2.3. Podstawowe dane liczbowe charakterystyka pożarowa Zespół Główny Budynków Szpitala A) Budynek 1A: - powierzchnia zabudowy 1 540,00m2, - powierzchnia użytkowa ,00m2, w tym: - piwnica (przestrzeń instalacyjna) 1350,00 m2, - kondygnacja I (niski parter) 1 350,00 m2, - kondygnacja II (wysoki parter) 1 350,00 m2, - kondygnacja III 1 350,00 m2, - kondygnacja IV 1 350,00 m2, - kondygnacja V 1 350,00 m2, - kondygnacja VI 1 350,00 m2, - kondygnacja VII 1 350,00 m2, - kondygnacja VIII 1 350,00 m2, - poddasze - nadbudówka 289,00m2, - wysokość 26,55m (budynek wysoki W ), - wysokość kondygnacji - 3,30m, - wysokość całkowita budynku z nadbudówką 29,50m, - kubatura ,00m3,

3 - ilość kondygnacji naziemnych 8, - ilość kondygnacji podziemnych 1, - ilość klatek schodowych 3 (w tym dwie klatki schodowe nr K1 i nr K3 przeznaczone do celów ewakuacyjnych oraz klatka schodowa nr K2 jako komunikacja wewnętrzna), - szyby dźwigowe 6, w tym 3 dźwigi towarowe i 2 osobowe zlokalizowane w łącznik 1E oraz 1 dźwig gospodarczy w budynku 1A. Parametry pożarowe występujących substancji palnych z uwagi na występującą funkcję na terenie obiektu występują typowe materiały palne stanowiące wyposażenie pomieszczeń obiektów użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej, jak drewno, tkaniny, tworzywa sztuczne, itp. Są to materiały palne o temperaturze zapalenia powyżej 250 C. Odległość od obiektów sąsiednich: Lokalizacja budynku uwzględnia potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej w stosunku do obiektów sąsiednich. Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego: Nie dotyczy. Kategoria zagrożenia ludzi: Budynek przeznaczony do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, przewidywana ilość osób przebywających w budynku 900. Ilość łóżek 450. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: Nie dotyczy. Podział obiektu na strefy pożarowe; Obecnie obiekt Szpitala, z uwagi na istniejące funkcjonalne połączenie poszczególnych budynków stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni ponad 7 000m2 na każdej kondygnacji. Powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza dopuszczalną powierzchnię strefy pożarowej. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynków wysokich W, zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II wynosi 2 000m ². Istniejące powierzchnie stref pożarowych są przekroczone. B) Budynek 1B: - powierzchnia zabudowy 2 563,50m2, - powierzchnia użytkowa ,16m2, w tym: - piwnica (przestrzeń instalacyjna) m2, - kondygnacja I (niski parter) m2, - kondygnacja II (wysoki parter) m2, - kondygnacja III m2, - poddasze - nadbudówki (dwa pomieszczenia maszynowni wentylacyjnej nr III 554m2 i nr IV 577m2) m2, - wysokość 9,90m (budynek niski N ), - wysokość kondygnacji - 3,30m, - wysokość nadbudówki 3,10m, - wysokość całkowita budynku z nadbudówką 14,70m, - kubatura ,00m3, - ilość kondygnacji naziemnych 3, - ilość kondygnacji podziemnych 1, - ilość klatek schodowych 4 (klatka schodowa nr K IV, nr K V, nr K VI i nr K VII, w tym klatka nr K V przeznaczona dla personelu bloku operacyjnego), - szyby dźwigowe 3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych z uwagi na występującą funkcję na terenie obiektu występują typowe materiały palne stanowiące wyposażenie pomieszczeń obiektów użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej, jak drewno, tkaniny, tworzywa sztuczne, itp. Są to materiały palne o temperaturze zapalenia powyżej 250 C. Odległość od obiektów sąsiednich Lokalizacja budynku uwzględnia potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej w stosunku do obiektów sąsiednich. Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego Nie dotyczy. Kategoria zagrożenia ludzi Budynek przeznaczony do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, przewidywana ilość osób przebywających w budynku 150. Ilość łóżek nie ma oddziałów łóżkowych. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych Nie dotyczy. Podział obiektu na strefy pożarowe Obecnie obiekt Szpitala, z uwagi na istniejące funkcjonalne połączenie poszczególnych budynków stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni ponad 7 000m2 na każdej kondygnacji. Powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza dopuszczalną powierzchnię strefy pożarowej. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynków niskich, zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II wynosi 5000m2. Istniejące powierzchnie stref pożarowych są przekroczone. C) Budynek 1C : - powierzchnia zabudowy 771,32m2, - powierzchnia użytkowa 2 900,00m2, w tym: - wysokość 11,20m (budynek niski N ), - kubatura ,00m3, - ilość kondygnacji naziemnych 3, - ilość kondygnacji podziemnych 1, - ilość klatek schodowych komunikację pionową zapewniają klatki schodowe

4 zlokalizowane w funkcjonalnie połączonych budynkach 1A, 1B i 1H, - szyby dźwigowe 1. Parametry pożarowe występujących substancji palnych z uwagi na występującą funkcję na terenie obiektu występują typowe materiały palne stanowiące wyposażenie pomieszczeń obiektów użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej, jak drewno, tkaniny, tworzywa sztuczne, itp. Są to materiały palne o temperaturze zapalenia powyżej 250 C. Odległość od obiektów sąsiednich Lokalizacja budynku uwzględnia potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej w stosunku do obiektów sąsiednich. Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego Nie dotyczy. Kategoria zagrożenia ludzi Uwzględniając funkcjonalne połączenie poszczególnych budynków Zespołu Głównego Szpitala, jego przeznaczenie i fakt, iż przebywają tam w większości ludzie ograniczonej zdolności poruszania się, budynek 1D niezależnie od jego podstawowej funkcji, należy zaliczyć do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych Nie dotyczy. Podział obiektu na strefy pożarowe Obecnie obiekt Szpitala, z uwagi na istniejące funkcjonalne połączenie poszczególnych budynków stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni ponad 7 000m2 na każdej kondygnacji. Powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza dopuszczalną powierzchnię strefy pożarowej. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynków niskich, D)Budynek 1D : - powierzchnia zabudowy 1513,20m2, - powierzchnia użytkowa 5623,75m2, - wysokość 11,20m (budynek niski N ), - wysokość kondygnacji - 3,00m, - kubatura ,00m3, - ilość kondygnacji naziemnych 3, - ilość kondygnacji podziemnych 1, - ilość klatek schodowych 3, - szyby dźwigowe nie występują. E) Budynek 1E : - powierzchnia zabudowy 605,50m2, - powierzchnia użytkowa 2 392,35m2, w tym: - wysokość 26,55m, - kubatura 9 830,00m3, - ilość kondygnacji naziemnych 8 + maszynownia - ilość kondygnacji podziemnych 1, - ilość klatek schodowych 0 - szyby dźwigowe jak wyspecyfikowano dla obsługi budynku 1A. F) Budynek 1H-1J : - powierzchnia zabudowy 2 037,60m2, - powierzchnia użytkowa 5363,7,30m2, w tym: - piwnica (przestrzeń instalacyjna) 760 m2, - kondygnacja I (niski parter) 1 382m2, - kondygnacja II (wysoki parter) 1 382m2, - kondygnacja III 1 382m2, - poddasze - nadbudówki (dwa pomieszczenia maszynowni dźwigu) - 236m2, - wysokość 9,90m (budynek niski N ), - wysokość kondygnacji - 3,30m, - wysokość nadbudówki 3,10m, - wysokość całkowita budynku z nadbudówką 14,70m, - kubatura ,30m3, - ilość kondygnacji naziemnych 3, - ilość kondygnacji podziemnych 1, - ilość klatek schodowych 5 (klatka schodowa nr K 1, nr K 2, nr K 3, nr K 4 i nr K 5, - szyby dźwigowe 3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych Parametry pożarowe występujących substancji palnych z uwagi na występującą funkcję na terenie obiektu występują typowe materiały palne stanowiące wyposażenie pomieszczeń obiektów użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej, jak drewno, tkaniny, tworzywa sztuczne, itp. Są to materiały palne o temperaturze zapalenia powyżej 250 C. Odległość od obiektów sąsiednich Lokalizacja budynku uwzględnia potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej w stosunku do obiektów sąsiednich. Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego Nie dotyczy. Kategoria zagrożenia ludzi Budynek przeznaczony do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, przewidywana ilość osób przebywających w budynku 400. Ilość łóżek 140. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych Nie dotyczy.

5 Podział obiektu na strefy pożarowe Obecnie obiekt Szpitala, z uwagi na istniejące funkcjonalne połączenie poszczególnych budynków stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni ponad 7 000m2 na każdej kondygnacji. Powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza dopuszczalną powierzchnię strefy pożarowej. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynków niskich, zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II wynosi 5000m2. Istniejące powierzchnie stref pożarowych są przekroczone. G) Budynek 2A - powierzchnia zabudowy 1254,00m2, - powierzchnia użytkowa ok 2500,00m2, - kubatura ,00m3, - ilość kondygnacji naziemnych 1, - ilość kondygnacji podziemnych 1, - ilość klatek schodowych 1 - szyby dźwigowe 1. H) budynek 2B - powierzchnia zabudowy 1535,00m2, - powierzchnia użytkowa ok 2300,00m2, - kubatura ,00m3, - ilość kondygnacji naziemnych 1, - ilość kondygnacji podziemnych 1, - ilość klatek schodowych 1 - szyby dźwigowe nie występują Zespół II Budynków Szpitala (Pawilon II) A) Budynek 3A - powierzchnia zabudowy 807,20m2, - powierzchnia użytkowa 3412,14m2, - wysokość 16,50m (budynek średniowysoki SW ), - wysokość kondygnacji - 3,00m, - kubatura ,00m3, - ilość kondygnacji naziemnych 5, - ilość kondygnacji podziemnych 0, - ilość klatek schodowych 2, - szyby dźwigowe 2. B) Budynek 3B - powierzchnia zabudowy 328,86m2, - powierzchnia użytkowa 574,45m2, - wysokość 7,50m (budynek niski N ), - wysokość kondygnacji - 3,00m, - kubatura 2595,35m3, - ilość kondygnacji naziemnych 2, - ilość kondygnacji podziemnych 0, - ilość klatek schodowych 0, - szyby dźwigowe nie występują. C) Budynek 3C - powierzchnia zabudowy 586,50m2, - powierzchnia użytkowa 1007,56m2, - wysokość 7,50m (budynek niski N ), - wysokość kondygnacji - 3,00m, - kubatura 4616,35m3, - ilość kondygnacji naziemnych 2, - ilość kondygnacji podziemnych 0, - ilość klatek schodowych 0, - szyby dźwigowe nie występują. D) Parametry budynków 3A, 3B, 3C: Parametry pożarowe występujących substancji palnych z uwagi na występującą funkcję na terenie obiektu występują typowe materiały palne stanowiące wyposażenie pomieszczeń obiektów użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej, jak drewno, tkaniny, tworzywa sztuczne, itp. Są to materiały palne o temperaturze zapalenia powyżej 250 C. Odległość od obiektów sąsiednich Istniejące budynki 3A, 3B i 3C Pawilonu II są wolnostojącym kompleksem budynków Pawilonu II, zlokalizowanych w niewielkiej odległości od budynku głównego zabudowań szpitalnych w północno wschodniej części działki szpitala. Lokalizacja budynku uwzględnia potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej w stosunku do obiektów sąsiednich. Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego Nie dotyczy. Kategoria zagrożenia ludzi Uwzględniając funkcjonalne połączenie poszczególnych budynków Pawilonu II, jego przeznaczenie i fakt, iż przebywają tam w większości ludzie ograniczonej zdolności poruszania się, budynek te niezależnie od ich podstawowej funkcji, należy zaliczyć obecnie w istniejących warunkach do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Przewidywana ilość osób przebywających w budynkach 300. Ilość łóżek w budynku 3C 89, ilość łóżek w budynku 3B 1 (sala operacyjna). Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

6 Nie dotyczy. Podział obiektu na strefy pożarowe Obecnie obiekt Pawilonu II, z uwagi na istniejące funkcjonalne połączenie poszczególnych budynków stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 4994,15m2. Powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza dopuszczalną powierzchnię strefy pożarowej. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynków średniowysokich, zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II wynosi 3500m² Budynek anatomii patologicznej - powierzchnia zabudowy 559,50m2, - powierzchnia użytkowa ok 1350,50m2, - kubatura 6663,00m3, - ilość kondygnacji naziemnych 2, - ilość kondygnacji podziemnych 1, - ilość klatek schodowych 1, - szyby dźwigowe Wytyczne projektowe: Zamawiający wymaga, aby w opracowaniach projektowych dobrano właściwe, estetyczne i dobre jakościowo materiały. 4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 4.1. Zamawiający posiada opracowania: - Inwentaryzację wielobranżową obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy opracowaną dla potrzeb koncepcji przebudowy i rozbudowy w zakresie dostosowania obiektów szpitala do obecnie obowiązujących przepisów w październiku 2008 r. przez PRO- MEDICUS Sp. z o.o., które udostępni zainteresowanym Wykonawcom w toku postępowania na płytach CD poprzez odbiór osobisty lub przekazanych za pośrednictwem poczty na wniosek przesłany drogą faksową i/lub pisemną. Dopuszcza się możliwość wglądu do posiadanej dokumentacji w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 15:00. - Koncepcję z programem funkcjonalno-użytkowym na przebudowę i rozbudowę w zakresie dostosowania obiektów szpitala do obecnie obowiązujących przepisów opracowaną w październiku 2008 r. przez PRO- MEDICUS Sp. z o.o., które udostępni zainteresowanym Wykonawcom w toku postępowania na płytach CD poprzez odbiór osobisty lub przekazanych za pośrednictwem poczty na wniosek przesłany drogą faksową i/lub pisemną. Dopuszcza się możliwość wglądu do posiadanej dokumentacji w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 15:00. - Ekspertyzy techniczne stanu ochrony przeciwpożarowej w zakresie stosowania rozwiązań zamiennych i zastępczych dla budynków 1A, 1B, 1C, 1D, 1H-1J, 2A, 2B, 3A,3B,3C i Budynku anatomii patologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, opracowane przez Rzeczoznawcę do Spraw Zabezpieczeń Przeciwpożarowych z lat 2008/2009, które udostępni zainteresowanym Wykonawcom w toku postępowania poprzez wgląd do posiadanej dokumentacji w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 15:00 na wniosek przesłany drogą faksową i/lub pisemną. - Postanowienia Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zawierające wyrażenie zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych i zastępczych określonych w "Ekspertyzach technicznych stanu ochrony przeciwpożarowej w zakresie stosowania rozwiązań zamiennych i zastępczych dla obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, które udostępni zainteresowanym Wykonawcom w toku postępowania poprzez wgląd do posiadanej dokumentacji w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 15:00 na wniosek przesłany drogą faksową i/ lub pisemną 4.2 Stan istniejący obiektów Zawarty jest w opracowaniach (10 części): "Inwentaryzacja wielobranżowa dla potrzeb koncepcji" projekt nr 132-WSS-U-I opracowany w październiku 2008 r. przez PRO-MEDICUS Sp. z o.o. - opracowania są w posiadaniu Zamawiającego. 5. Zakres przedmiotu zamówienia: A)Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej: projektu budowlanego i wykonawczego na dostosowanie obiektów do wymogów ochrony przeciwpożarowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, B) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania robót C) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego D) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu bioz) E) Pełnienie nadzoru autorskiego Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej: projektu budowlanego i wykonawczego na dostosowanie obiektów do wymogów ochrony przeciwpożarowej musi być zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, a w szczególności z: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75, poz. 690, z późn. zm), - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. nr 80, poz. 563), - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz.U. nr 121, poz.1139), oraz z uwzględnieniem: - Postanowień Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zawierających wyrażenie zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych i zastępczych określonych w "Ekspertyzach technicznych stanu ochrony przeciwpożarowej w zakresie stosowania rozwiązań zamiennych i zastępczych dla obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. - wskazań zawartych w ekspertyzach stanu ochrony przeciwpożarowej, opracowanych dla poszczególnych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy przez Rzeczoznawcę do spraw Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, w tym: 1) zakreślonych w opracowaniu z listopada 2008r."Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej w zakresie stosowania rozwiązań zamiennych i zastępczych. Budynek 1A": a) w zakresie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z późn. zm.):

7 - wydzielenie pożarowe klatek schodowych poprzez ich oddzielenie od poziomych dróg komunikacji ogólnej oraz pomieszczeń przedsionkiem przeciwpożarowym, - wyposażenie klatek schodowych i przedsionków przeciwpożarowych w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu, - wyposażenie szybu dźwigu w urządzenia służące do usuwania dymu, - zapewnienie na poziomie kondygnacji III - VIII obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych w klasie odporności ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych, tj. nie mniejszą niż EI 30, od strony pomieszczeń punktów pielęgniarskich - podział korytarzy na odcinki nie dłuższe niż 50m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi, - wykonanie zamknięć otworów o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 w korytarzach prowadzących do wyjść ewakuacyjnych z klatek schodowych nr K2 i nr K3 - wykonanie pionowego oddzielenia pożarowego Budynku 1A na wysokości Łączników 1E i 1G oraz Budynku 1C i 2A na wszystkich kondygnacjach od pozostałej części obiektu poprzez wykonanie elementów budowlanych, tj. ścian oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI 60 z drzwiami przeciwpożarowymi w klasie odporności ogniowej EI 30, dymoszczelnymi, wyposażonymi w samozamykacze, - zastosowanie na całej wysokości ścian zewnętrznych, w miejscach pionowego oddzielenia pożarowego łączących Budynek 1A z Łącznikiem 1E oraz Budynkiem 1C (od strony dziedzińca) i 2A, pionowego pasa z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 4m i klasie odporności ogniowej REI 60, - zastosowanie na całej wysokości ściany zewnętrznej, w miejscu pionowego oddzielenia pożarowego łączącego Budynek 1A z Budynkiem 1C i 2A (od strony zewnętrznej), pionowego pasa z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2m i klasie odporności ogniowej EI 60, - oddzielenie piwnicy (przestrzeni instalacyjnej) od pozostałej części budynku przedsionkiem przeciwpożarowym, - zamknięcie drzwiami przeciwpożarowymi w klasie odporności ogniowej EI 30 wydzielonych pomieszczeń technicznych w budynku, - wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, b) w zakresie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006r. nr 80, poz. 563): - wymiana istniejących hydrantów 52 z wężem półsztywnym na hydranty 25 z wężem płaskoskładanym, z jednoczesną zmianą ich lokalizacji poza projektowanymi przedsionkami przeciwpożarowymi oraz zachowaniem wymaganego ich zasięgu działania w poziomie, - wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej, obejmującej urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, - wyposażenie budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy umożliwiający rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora, c) w zakresie przyjętych rozwiązań (ponadstandardowych) zastępczych innych niż określają to przepisy techniczno-budowlane zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu (rekompensujących niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów): - oddzielenie poszczególnych części budynku na poziomie wszystkich kondygnacji poprzez ich obudowę elementami budowlanymi o klasie odporności ogniowej REI 60 z drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, dymoszczelnymi, wyposażonymi w samozamykacze, - dostosowanie dla potrzeb ekip ratowniczych dźwigu towarowego zlokalizowanego w Łączniku 1E, - dostosowanie do celów ewakuacyjnych klatki schodowej nr K2 poprzez jej oddzielenie od poziomych dróg ewakuacyjnych ścianami o klasie odporności ogniowej EI 60 i drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 60 oraz zastosowanie urządzeń zapobiegających zadymieniu, - wydzielenie pożarowe szybów dźwigowych w Łączniku 1E oraz w budynku 1A poprzez wykonanie przedsionków przeciwpożarowych i zamknięcie ich drzwiami przeciwpożarowymi oraz wyposażenie w urządzenia służące do usuwania dymu, - wykonanie alternatywnej drogi pożarowej zakończonej placem manewrowym o wymiarach co najmniej 20 x 20m od strony wyjścia ewakuacyjnego z klatki schodowej nr K 1, - zapewnienie placu manewrowego o wymiarach, co najmniej 20 x 20m dla drogi pożarowej od strony budynku 1C i ul. Iwaszkiewicza poprzez likwidację części istniejącego parkingu samochodowego. 2) zakreślonych w opracowaniu z lipca 2008r."Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej w zakresie stosowania rozwiązań zamiennych i zastępczych. Budynek 1B": a) w zakresie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z późn. zm.): - wydzielenie pożarowe klatek schodowych K VI i K VII poprzez ich obudowę elementami budowlanymi o klasie odporności ogniowej REI 60 z drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 (dymoszczelnymi i wyposażonymi w samozamykacze) oraz wyposażenie ich w urządzenia służące do usuwania dymu, - wyposażenie klatek schodowych i szybów dźwigów w urządzenia służące do usuwania dymu, - zapewnienie wymaganej szerokości drzwi co najmniej 1,40m, stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku (klatka schodowa nr K VI), prowadzących na zewnątrz budynku, nie mniejszą niż szerokość biegu klatki schodowej, - podział korytarzy na odcinki nie dłuższe niż 50m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi, - wykonanie pionowego oddzielenia pożarowego Budynku 1B na wysokości Łączników 1E i 1F oraz Budynku 1C na wszystkich kondygnacjach od pozostałej części obiektu poprzez wykonanie elementów budowlanych, tj. ścian oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI 60 z drzwiami przeciwpożarowymi w klasie odporności ogniowej EI 30, dymoszczelnymi, wyposażonymi w samozamykacze, - zastosowanie na całej wysokości ścian zewnętrznych, w miejscach pionowego oddzielenia pożarowego łączących Budynek 1B z Łącznikiem 1E oraz Budynkiem 1C (od strony dziedzińca), pionowego pasa z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 4m i klasie odporności ogniowej REI 60,

8 - zastosowanie na całej wysokości ściany zewnętrznej, w miejscu pionowego oddzielenia pożarowego łączącego Budynek 1B z Budynkiem 1C (od strony zewnętrznej), pionowego pasa z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2m i klasie odporności ogniowej EI 60, - oddzielenia piwnicy (przestrzeni instalacyjnej) od pozostałej części budynku drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, - zamknięcia drzwiami przeciwpożarowymi w klasie odporności ogniowej EI 30 wydzielonych pomieszczeń technicznych w budynku, - wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, b) w zakresie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006r. nr 80, poz. 563): - wymiana istniejących hydrantow 52 z wężem półsztywnym na hydranty 25 z wężem płaskoskładanym, z jednoczesną zmianą ich lokalizacji poza klatkami schodowymi i zachowaniem wymaganego ich zasięgu działania w poziomie, - wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej, obejmującej urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, - wyposażenie budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy umożliwiający rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora, c) w zakresie przyjętych rozwiązań (ponadstandardowych) zastępczych innych niż określają to przepisy techniczno-budowlane zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu (rekompensujących niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów): - wydzielenie pożarowe klatek schodowych K IV i K V poprzez ich obudowę elementami budowlanymi o klasie odporności ogniowej REI 60 z drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 (dymoszczelnymi i wyposażonymi w samozamykacze) oraz wyposażenie ich w urządzenia służące do usuwania dymu, - oddzielenie poszczególnych części budynku na poziomie wszystkich kondygnacji poprzez ich obudowę elementami budowlanymi o klasie odporności ogniowej REI 60 z drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, dymoszczelnymi, wyposażonymi w samozamykacze. 3) zakreślonych w opracowaniu z lutego 2009r."Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej w zakresie stosowania rozwiązań zamiennych i zastępczych. Budynek 1C": a) w zakresie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z późn. zm.): - wydzielenie pożarowe klatek schodowych poprzez ich obudowę elementami budowlanymi o klasie odporności ogniowej REI 60 z drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 (dymoszczelnymi i wyposażonymi w samozamykacze) oraz wyposażenie ich w urządzenia służące do usuwania dymu (dot. klatek schodowych w budynkach 1A, 1B i 1H), - wyposażenie klatek schodowych w urządzenia służące do usuwania dymu (dot. Klatek schodowych i szybów dźwigów budynkach 1A, 1B i 1H), - zapewnienie możliwości ewakuacji na zewnątrz na poziomie niskiego parteru z klatki schodowej w budynku 1A przez hol wewnętrzny w budynku 1C, - wyposażenie szybu dźwigowego w urządzenia służące do usuwania dymu, - wykonanie pionowego oddzielenia pożarowego Budynku 1C na wysokości Budynku 1B i 1J 1H na wszystkich kondygnacjach od pozostałej części obiektu poprzez wykonanie elementów budowlanych, tj. ścian oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI 60 z drzwiami przeciwpożarowymi w klasie odporności ogniowej EI 30, dymoszczelnymi, wyposażonymi w samozamykacze, - zastosowanie na całej wysokości ścian zewnętrznych, w miejscach pionowego oddzielenia pożarowego łączących Budynek 1C z oraz Budynkiem 1J 1H i 1B (od strony dziedzińca), pionowego pasa z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 4m i klasie odporności ogniowej REI 60, - zastosowanie na całej wysokości ściany zewnętrznej, w miejscu pionowego oddzielenia pożarowego łączącego Budynek 1C z Budynkiem 1B i 1J 1H (od strony zewnętrznej), pionowego pasa z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2m i klasie odporności ogniowej EI 60, - zaprojektowanie oddzielenia budynku od pozostałych stref pożarowych, - zaprojektowano przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów, - zmianę kierunku otwierania niektórych drzwi, tj. tych których skrzydła (stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną) po otwarciu zmniejszają wymaganą szerokość tej drogi - oddzielenia piwnicy (przestrzeni instalacyjnej) od pozostałej części budynku drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, - zamknięcia drzwiami przeciwpożarowymi w klasie odporności ogniowej EI 30 wydzielonych pomieszczeń technicznych w budynku, - wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. b) w zakresie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006r. nr 80, poz. 563): - wymiana istniejących hydrantow 52 z wężem półsztywnym na hydranty 25 z wężem płaskoskładanym, z jednoczesną zmianą ich lokalizacji poza klatkami schodowymi i zachowaniem wymaganego ich zasięgu działania w poziomie, - wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej, obejmującej urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych - wyposażenie budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy umożliwiający rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z

9 systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora, c) w zakresie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121, poz.1139): - zapewnienie wymaganej wysokości przejazdu na dziedziniec od strony ul.iwaszkiewicza. d) w zakresie przyjętych rozwiązań (ponadstandardowych) zastępczych innych niż określają to przepisy techniczno-budowlane zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu (rekompensujących niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów): - oddzielenie poszczególnych części budynku na poziomie wszystkich kondygnacji od strony budynków 1B, 1A i 1H, poprzez ich obudowę elementami budowlanymi o klasie odporności ogniowej REI 60 z drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, dymoszczelnymi, wyposażonymi w samozamykacze. 4) zakreślonych w opracowaniu z marca 2009r."Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej w zakresie stosowania rozwiązań zamiennych i zastępczych. Budynek 1D": a) w zakresie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z późn. zm.): - oddzielenie budynku 1D od pozostałych stref pożarowych.wydzielenie na każdej kondygnacji w pionie, wszystkie drzwi przeciwpożarowe wyposażone w samozamykacz, a drzwi dwuskrzydłowe dodatkowo w regulatory zamykania. W miejscach w których drzwi przeciwpożarowe przegradzają korytarz-system podtrzymywania elektrycznego drzwi (trzymacze) w pozycji stale otwarte. - zaprojektowanie przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów, - zmianę kierunku otwierania niektórych drzwi, tj. tych których skrzydła (stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną) po otwarciu zmniejszają wymaganą szerokość tej drogi, - obudowę klatek schodowych elementami budowlanymi o klasie odporności ogniowej REI 60, zamykanych drzwiami oraz wyposażenie ich w urządzenia służące do usuwania dymu, - podział korytarzy na odcinki nie dłuższe niż 50m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi, - oddzielenia piwnicy (przestrzeni instalacyjnej) od pozostałej części budynku drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, - wykonanie zabezpieczenia schodów w sposób uniemożliwiający omyłkowe zejście ludzi do przyziemia i piwnic w przypadku ewakuacji (np. ruchomą barierą), - zamknięcia drzwiami przeciwpożarowymi w klasie odporności ogniowej EI 30 wydzielonych pomieszczeń technicznych w budynku, - wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, b) w zakresie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006r. nr 80, poz. 563): - wymiana istniejących hydrantów 52 z wężem półsztywnym na hydranty 25 z wężem płaskoskładanym, z jednoczesną zmianą ich lokalizacji poza klatkami schodowymi i zachowaniem wymaganego ich zasięgu działania w poziomie, - wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej, obejmującej urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, - wyposażenie budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy umożliwiający rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora, c) w zakresie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121, poz.1139): - uzyskanie placu manewrowego o wymiarach 15,6 x 26 m przy lewym wyjściu ewakuacyjnym z budynku 1D, pomiędzy budynkami 1D i 2B (pralni) w celu poprawy warunków dostępu do obiektu, - wykonanie utwardzonego dojścia o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 30 m oraz przedłużenie drogi pożarowej jako ciągu pieszo-jezdnego o końcowy odcinek nie dłuższy niż 15 m przy prawym wyjściu ewakuacyjnym z budynku 1D. d) w zakresie przyjętych rozwiązań (ponadstandardowych) zastępczych innych niż określają to przepisy techniczno-budowlane zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu (rekompensujących niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów): - wydzielenie pożarowe klatek schodowych poprzez ich obudowę elementami budowlanymi o klasie odporności ogniowej REI 60 z drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 (dymoszczelnymi i wyposażonymi w samozamykacze) oraz wyposażenie ich w urządzenia służące do usuwania dymu. 5)zakreślonych w opracowaniu z lipca 2008r."Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej w zakresie stosowania rozwiązań zamiennych i zastępczych. Budynek 1H-1J": a) w zakresie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z późn. zm.): - wyposażenie klatek schodowych i szybów dźwigów w urządzenia służące do usuwania dymu Klatka schodowa nr K 1, nr K 2, nr K 3, nr K 4 i nr K 5 okna oddymiające, Szyby dźwigowe: klapy dymowe, - zwiększenie użytkowej szerokości spoczników na klatkach schodowych poprzez zmianę umiejscowienia grzejników c.o., - podział korytarzy na odcinki nie dłuższe niż 50m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi, - wykonanie pionowego oddzielenia pożarowego Budynku 1H 1J na wysokości Łącznika 1G oraz Budynku 1C na wszystkich kondygnacjach od pozostałej części obiektu poprzez wykonanie elementów budowlanych, tj. ścian oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI 60 z drzwiami przeciwpożarowymi w klasie odporności ogniowej EI 30, dymoszczelnymi, wyposażonymi w samozamykacze, - zastosowanie na całej wysokości ścian zewnętrznych, w miejscach pionowego oddzielenia pożarowego łączących Budynek 1H 1J z Budynkiem 1C (od strony dziedzińca), pionowego pasa z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 4m i klasie

10 odporności ogniowej REI 60, - zastosowanie na całej wysokości ściany zewnętrznej, w miejscu pionowego oddzielenia pożarowego łączącego Budynek 1H - 1J z Budynkiem 1C (od strony zewnętrznej), pionowego pasa z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2m i klasie odporności ogniowej EI 60, - oddzielenia piwnicy (przestrzeni instalacyjnej) od pozostałej części budynku drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, - zamknięcia drzwiami przeciwpożarowymi w klasie odporności ogniowej EI 30 wydzielonych pomieszczeń technicznych w budynku, - wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, b) w zakresie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006r. nr 80, poz. 563): - wymiana istniejących hydrantów 52 z wężem półsztywnym na hydranty 25 z wężem płaskoskładanym, z jednoczesną zmianą ich lokalizacji poza klatkami schodowymi i zachowaniem wymaganego ich zasięgu działania w poziomie, - wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej, obejmującej urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, - wyposażenie budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy umożliwiający rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora, - zapewnienie wymaganej szerokości drogi pożarowej (4,0m) wzdłuż dłuższej ściany budynku 1H- 1J, c) w zakresie przyjętych rozwiązań (ponadstandardowych) zastępczych innych niż określają to przepisy techniczno-budowlane zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu (rekompensujących niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów): - wydzielenie pożarowe klatek schodowych poprzez ich obudowę elementami budowlanymi o klasie odporności ogniowej REI 60 z drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 (dymoszczelnymi i wyposażonymi w samozamykacze) oraz wyposażenie ich w urządzenia służące do usuwania dymu, - oddzielenie poszczególnych części budynku na poziomie wszystkich kondygnacji poprzez ich obudowę elementami budowlanymi o klasie odporności ogniowej REI 60 z drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, dymoszczelnymi, wyposażonymi w samozamykacze. 6) zakreślonych w opracowaniu z listopada 2008r."Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej w zakresie stosowania rozwiązań zamiennych i zastępczych. Budynek 3A, 3B, 3C": a) w zakresie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z późn. zm.): - podział Pawilonu II na dwie strefy pożarowe tj.: na strefę pożarową nr 1 budynek 3A, o powierzchni 3412,14m2, zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, strefę pożarową nr 2 budynek 3B i 3C, o powierzchni 1582,01m2, zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, a w tym: * wykonanie pionowego oddzielenia pożarowego Budynku 3A na wysokości kondygnacji I i II od strony Budynku 3B poprzez wykonanie elementów budowlanych, tj. ścian oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI 60 z drzwiami przeciwpożarowymi w klasie odporności ogniowej EI 60, dymoszczelnymi, wyposażonymi w samozamykacze, * zastosowanie na całej wysokości ścian zewnętrznych, w miejscach pionowego oddzielenia pożarowego łączących Budynek 3A z Budynkiem 3B pionowego pasa z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 4m i klasie odporności ogniowej REI 60. W pasie tym mogą występować otwory z materiałem przepuszczającym światło (np. przeszklenia), przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niższa niż EI 60, - zmianę kierunku otwierania niektórych drzwi, tj. tych których skrzydła (stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną) po otwarciu zmniejszają wymaganą szerokość tej drogi, - wyposażenie klatek schodowych w Budynku 3A w urządzenia służące do zapobiegające zadymieniu, - wyposażenie szybów dźwigów w Budynku 3A w urządzenia służące do usuwania dymu, - podział korytarzy w Budynku 3A na odcinki nie dłuższe niż 50m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi, - zamknięcia drzwiami przeciwpożarowymi w klasie odporności ogniowej EI 30 wydzielonych pomieszczeń technicznych w Pawilonie II, - wyposażenie Budynku 3A w oświetlenie ewakuacyjne, - wyposażenie Budynku 3A w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, b) w zakresie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006r. nr 80, poz. 563): - wymiana w Pawilonie II istniejących hydrantów 52 z wężem półsztywnym na hydranty 25 z wężem płaskoskładanym, z zachowaniem wymaganego zasięgu ich działania w poziomie, - wyposażenie budynków 3A,3B,3C w system sygnalizacji pożarowej, obejmującej urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, c) w zakresie przyjętych rozwiązań (ponadstandardowych) zastępczych innych niż określają to przepisy techniczno-budowlane zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu (rekompensujących niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów): - wydzielenie pożarowe klatek schodowych poprzez ich obudowę elementami budowlanymi o klasie odporności ogniowej REI 60 z drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 (dymoszczelnymi i wyposażonymi w samozamykacze) oraz wyposażenie ich w urządzenia zapobiegające zadymieniu, - wyposażenie obiektu w system sygnalizacji pożarowej.

11 7) zakreślonych w opracowaniu z maja 2009r. "Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej w zakresie stosowania rozwiązań zamiennych i zastępczych. Budynek 2A",: a) w zakresie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z późn. zm.): - zmianę kierunku otwierania niektórych drzwi, tj. tych których skrzydła (stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną) po otwarciu zmniejszają wymaganą szerokość tej drogi, - oddzielenia piwnicy (przestrzeni instalacyjnej) od pozostałej części budynku drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, - zamknięcia drzwiami przeciwpożarowymi w klasie odporności ogniowej EI 30 wydzielonych pomieszczeń technicznych w budynku, - wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 8) zakreślonych w opracowaniu z maja 2009r. "Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej w zakresie stosowania rozwiązań zamiennych i zastępczych. Budynek 2B": a) w zakresie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z późn. zm.): - zmianę kierunku otwierania niektórych drzwi, tj. tych których skrzydła (stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną) po otwarciu zmniejszają wymaganą szerokość tej drogi, - oddzielenia piwnicy (przestrzeni instalacyjnej) od pozostałej części budynku drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, - zamknięcia drzwiami przeciwpożarowymi w klasie odporności ogniowej EI 30 wydzielonych pomieszczeń technicznych w budynku. 9) zakreślonych w opracowaniu z maja 2009r. "Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej w zakresie stosowania rozwiązań zamiennych i zastępczych. Budynek anatomii patologicznej": a) w zakresie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z późn. zm.): - wydzielenie pożarowe klatki schodowych poprzez obudowę elementami budowlanymi o klasie odporności ogniowej REI 60 z drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 (dymoszczelnymi i wyposażonymi w samozamykacze) oraz wyposażenie ich w urządzenia służące do usuwania dymu, - wyposażenie szybu dźwigowego w urządzenia służące do usuwania dymu, - zmianę kierunku otwierania niektórych drzwi, tj. tych których skrzydła (stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną) po otwarciu zmniejszają wymaganą szerokość tej drogi, - oddzielenia piwnicy (przestrzeni instalacyjnej) od pozostałej części budynku drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, - zamknięcia drzwiami przeciwpożarowymi w klasie odporności ogniowej EI 30 wydzielonych pomieszczeń technicznych w budynku, b) w zakresie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006r. nr 80, poz. 563): - wymiana istniejących hydrantów 52 z wężem półsztywnym na hydranty 25 z wężem płaskoskładanym, z jednoczesną zmianą ich lokalizacji poza klatkami schodowymi i zachowaniem wymaganego ich zasięgu działania w poziomie. 6. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 6.1 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowej 1) Dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia należy opracować w sposób umożliwiający etapową realizację robót budowlanych w ramach zadania "Dostosowanie obiektów do wymogów ochrony przeciwpożarowej" przy założeniu, że poszczególne etapy będą obejmowały: - etap I - Budynek 1A, 1E, 1C - etap II - Budynek 1H-1J, 1G, - etap III - Budynek 1B, 1F, - etap IV - Budynek 1D, - etap V - Budynek 2A, - etap VI - Budynek 2B - etap VII - Budynki 3A, 3B, 3C,, - etap VIII - Budynek anatomii patologicznej. 2) Z uwagi na funkcjonalne połączenie poszczególnych budynków projekt instalacji systemu sygnalizacji pożaru i instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego należy rozpatrywać przy uwzględnieniu całego obiektu Szpitala - wytyczne w tym zakresie podane są w posiadanej przez Zamawiającego koncepcji z programem funkcjonalno-użytkowym. 3) Zakres i forma dokumentacji projektowej musi spełniać niżej wymienione wymagania: a) Odpowiadać wymaganiom dotyczącym postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz z późn. zm./ oraz wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2071 z późn. zm.), wydanym na podstawie delegacji art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.); b) Dokumentację projektową należy wykonać jako odrębne opracowanie dla każdego etapu robót, w którym wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót należy podać zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z z późn. zm.); c) Strona tytułowa dokumentacji projektowej powinna zawierać:

12 - nazwę i adres Zamawiającego - nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego - adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa - nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót - spis zawartości dokumentacji projektowej - nazwę i adres firmy projektowej wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących części składowe dokumentacji projektowej - datę opracowania. d) Zamawiający otrzyma dokumentację w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie dwg i pdf. Każdy projekt, przedmiar robót, specyfikacja techniczna oraz kosztorys inwestorski mają stanowić oddzielne pliki w formacie pdf. W każdym tomie dokumentacji wszystkie strony należy opatrzyć numeracją, a wydruki mają być trwale spięte. e) Kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać w zakresie: - projektu budowlanego - w 5 egzemplarzach, - projektów wykonawczych - w 4 egzemplarzach, - przedmiaru robót - w 2 egzemplarzach, - informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu bioz) - w 2 egzemplarzach, - kosztorysu inwestorskiego - w 2 egzemplarzach, f) Projekt budowlany powinien zawierać: - projekty architektoniczno budowlane, a w tym: projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny, projekty instalacji sanitarnych, projekty instalacji elektrycznych, projekty instalacji słaboprądowych - projekt zagospodarowania terenu, w tym: ukształtowanie terenu, projekty dróg i placów manewrowych, g) Dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane obowiązującymi przepisami w stopniu umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę. Projekty zagospodarowania terenu i architektoniczno budowlany wymagają uzyskania uzgodnień potwierdzających spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, sanitarno higienicznych (SANEPiD) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). W niektórych przypadkach może być konieczne uzyskanie odstępstw od obowiązujących przepisów, które należy do obowiązków Wykonawcy. h) Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a rozwiązania technologiczne i zastosowane materiały na etapie projektowania, winny być uzgodnione z zamawiającym. i) Dokumentację projektowo - kosztorysową należy wykonać mając na względzie iż będzie ona służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych - na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizację robót na jej podstawie. j) Dokumentacja projektowo - kosztorysowa w swojej treści powinna określać parametry techniczne zastosowanych materiałów (urządzeń, wyposażenia) i technologię robót które powinny być opisane w taki sposób aby nie utrudniać uczciwej konkurencji. Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie tylko i wyłącznie w przypadku jeżeli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub jeśli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku przy wskazaniu powinien być dopisek : lub równoważne. (+ co uznane zostanie za równoważne) k) Całość dokumentacji musi uzyskać akceptację Zamawiającego. l) W ramach przedmiotu zamówienia i ceny ofertowej wykonawca jest zobowiązany do: - pozyskania - na własny koszt i we własnym zakresie - wszystkich dodatkowych koniecznych materiałów wyjściowych do projektowania, np. aktualnej mapy do celów projektowych, - wydania oświadczenia o kompletności dokumentacji projektowo kosztorysowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. - dokonania uzgodnień międzybranżowych. m) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę na realizację I etapu zadania : dla budynków 1A i 1E i 1C n) Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, przygotowania oferty cenowej przez wykonawcę i do realizacji robót budowlanych. Projekty wykonawcze zawierać będą rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi: - części obiektu, - rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, - detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, - instalacji i wyposażenia technicznego, których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla sporządzenia przedmiaru robót, przygotowania oferty cenowej przez wykonawcę i do realizacji robót budowlanych. Pełny zakres objęty dokumentacją powinien być sprzedmiarowany i skosztorysowany. Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny być wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania na rysunkach. o) Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych rozumianych jako minimalny zakres prac, które w trakcie wykonania inwestycji są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. W przedmiarze roboty powinny być zestawione w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz ze wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Opracowanie przedmiaru robót składać powinno się z: karty tytułowej, spisu działów przedmiaru robót, tabeli przedmiaru robót. Karta tytułowa przedmiaru robót zawierać powinna następujące informacje: nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego, nazwy i kody grup, klas i kategorii robót, adres obiektu budowlanego, nazwę i adres zamawiającego, datę opracowania przedmiaru robót. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną we Wspólnym Słownikiem Zamówień.

13 Działy przedmiaru robót powinny przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział, w ramach działu, przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu powinna stanowić odrębny dział przedmiaru. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym, rozumianym jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje: - numer pozycji przedmiaru, - kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych, - numer szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru - nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej, - jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru, - ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej. 6.2.Inne wymagania Inwestora a) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ogólną i szczegółową należy wykonać w 2 egzemplarzach. Układ szczegółowej specyfikacji technicznej powinien być zgodny z przedmiarem robót i przyjętą dla niego na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień klasyfikacją. b) Kosztorys inwestorski należy sporządzić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, c) W opracowaniach projektowych należy przewidzieć zastosowanie systemów i urządzeń pozwalających na ich łatwą rozbudowę przy realizacji kolejnych etapów robót budowlanych. d) Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej obiektów wymienionych w p.2.2 opisu przedmiotu zamówienia 7.Zamawiający w ramach pełnienia nadzoru autorskiego przewiduje 6 pobytów wykonawcy potwierdzonych wpisem do dziennika budowy bądź protokołem. 8. Wykonawca zobowiązany będzie w przypadkach prawem wymaganych do uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwoleń na budowę lub dokonania zgłoszeń wykonania robót budowlanych. W tym celu Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Żądany przez Zamawiającego okres wykonania przedmiotu zamówienia wynosi: 1) wykonanie projektu umożliwiającego realizację robót budowlanych w I etapie, obejmującym roboty budowlane wynikające ze wskazań rozwiązań zamiennych i zastępczych w opracowaniu "Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej w zakresie stosowania rozwiązań zamiennych i zastępczych. Budynek 1A oraz obejmującym roboty budowlane wynikające ze wskazań rozwiązań zamiennych i zastępczych w opracowaniu "Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej w zakresie stosowania rozwiązań zamiennych i zastępczych. Budynek 1 C, w tym: - wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla realizacji zadania w I etapie - w terminie 10 tygodni od daty podpisania umowy. 2) Wykonanie pozostałej części przedmiotu zamówienia w terminie 5 miesięcy od zawarcia umowy. 3) Z uwagi na zamówienie pełnienia nadzoru autorskiego umowa zostanie zawarta do czasu planowanego zakończenia inwestycji pn: Dostosowanie obiektów do wymogów ochrony przeciwpożarowej, tj. do czasu zakończenia inwestycji. V. INFORMACJA O UMOWACH RAMOWYCH Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. VI. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. VII. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. VIII.OFERTY WARIANTOWE.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy: 1) wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania a jeżeli okres ten jest krótszy, w tym okresie co najmniej 1 usługę wykonania dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach o kubaturze nie mniejszej niż m³, obejmujących co najmniej: systemy sygnalizacji pożarowej, urządzenia przeciwpożarowe, systemy sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi oraz rozwiązania techniczno - budowlane w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W przypadku

14 podmiotów składających ofertę wspólną zamawiający uzna, zw wykonawca spełnia ww. Warunek jeżeli wykaże, że składając ofertę wspólną przynajmniej jeden z podmiotów wchodzących w składa konsorcjum (spółki cywilnej) wykonał wymaganą usługę. 2) dysponowali osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie następujących specjalności: a) konstrukcyjno - budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, e) architektonicznej. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał co najmniej po jednej osobie w każdej z w/w specjalności. Wymagane jest przedłożenie wykazu osób, stwierdzającego, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów. W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełnić łącznie. 2.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. Ocena spełnienia w/w warunków, dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt X.A SIWZ. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. X. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ JAKIE MUSI DOŁĄCZYĆ WYKONAWCA DO OFERTY A. 1. W ramach zamówienia wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust. 1 Pzp, którego wzór stanowi załącznik 1 do siwz. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 3.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujących dokumentów: 1) wykazu wykonanych usług w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wskazujący wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych obejmujących co najmniej: systemy sygnalizacji pożarowej, urządzenia przeciwpożarowe, systemy sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi oraz rozwiązania techniczno - budowlane w zakresie ochrony przeciwpożarowej z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, sporządzony wg. druku stanowiącego złącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Wykazana usługa wykonania dokumentacji projektowej musi dotyczyć obiektu o kubaturze nie mniejszej niż m³.(wzór stanowi załącznik 3 do siwz) 2) Oświadczenie wykonawcy o tym, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie. 3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. Do wykazu należy dołączyć kserokopie dokumentów stwierdzających, że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane uprawnienia wraz z dokumentami potwierdzającymi przynależność w/w osób, do właściwej izby samorządu zawodowego (wzór stanowi załącznik 4 do siwz). Wymagane jest przedstawienie wykazu osób stwierdzającego, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów. B. Inne dokumenty wymagane w ofercie: 1. Dokument potwierdzający wniesienie wadium we właściwej wysokości oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) 2. Wypełniony i podpisany druk oferty stanowiący załącznik 2 do niniejszej siwz. XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Informacje dotyczące przetargu udzielane są przez pracowników Zamawiającego wymienionych w pkt. 3 w godzinach od poniedziałku do piątku od fax (0-76) Każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do potwierdzenia faktu otrzymania oświadczenia, zawiadomienia oraz informacji. 2. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji będą udzielane w formie jak powyżej, a oprócz tego zamieszczane na stronie internetowej Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w toczącym się postępowaniu, chyba że pytanie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem składania ofert. Nie zamierza się zwoływać zebrania Wykonawców. 3..Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Pan Marek Huk - Dział Techniczny Pani Monika Krzak Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia XII. WADIUM 1. Kwota i termin wniesienia wadium 1) wadium ustala się na kwotę zł 2)Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą

15 Uwaga: W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ww. ustalenia będą podlegały odpowiednio nowym terminom. 3)Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert o godzinie wyznaczonej na składanie ofert, tj. 28 października 2009 r. o godz ) Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na na przedłużenie terminu związania ofertą zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 2. FORMY I MIEJCE WNOSZENIA WADIUM a) w pieniądzu na konto Zamawiającego: BGK b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych i bankowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz oraz z 2002, z późn. zm.). Wadium wymienione w formach wymienionych w pkt. b d musi być wystawione na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy. Oryginał dokumentu potwierdzającego pokrycie wadium musi być złożony w siedzibie Zamawiającego w pokoju. Nr 43 parter (kasa Zamawiającego) UWAGA: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni,ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją, w formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi załącznikami. 2. Oferta musi być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy wymienionych w rejestrze handlowym lub innym odpowiednim dokumencie, upoważniającym do takiego reprezentowania. 3. Zaleca się, aby kompletna oferta, łącznie z załącznikami miała ponumerowane strony (tylko zapisane strony). Wszystkie strony oferty należy spiąć we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty. 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 5. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym wymagane jest złożenie ich wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach opatrzonych napisem : WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW SZPITALA DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. Nie otwierać przed 28 października 2009 r. godz Koperta poza oznakowaniem musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie. XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1.Oferty należy składać w sekretariacie Szpitala do dnia 28 października 2009 r. do godz. 11:00 adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ulica J. Iwaszkiewicza Legnica 2.Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3.W przypadkach zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia zamawiający przedłuży termin składania ofert, o czym niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy pobrali niniejszą specyfikację oraz zamieści informację w Biuletynie Zamówień Publicznych, na własnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (obok pok. Nr 43 -t.j. kasy Szpitala )

16 4.W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zmieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne. XVI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Oferty zostaną otwarte w dniu 28 października 2009 r. o godz w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego XVII. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty (spośród ofert nieodrzuconych) w celu wyboru oferty najkorzystniejszej: 1)Cena 100% - łączna wartość wartość brutto poszczególnych części oferty wskazanych w druku oferty Cena - 100% Najniższa cena spośród złożonych ofert C = x 100 Cena oferty rozpatrywanej Opis sposobu obliczenia ceny 1) Nie dopuszcza się rozliczeń w walucie innej niż złoty polski. 2) Poszczególne ceny jednostkowe oraz całkowita wartość zamówienia powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3) W związku z powyższym Wykonawca uzupełniając Formularz cenowy powinien zaokrąglić wykazane kwoty do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w górę. 4) Wartość oferty określona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty. 5) Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. XVIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY 1. Ogłoszenie wyników przetargu będzie podane do wiadomości na stronie tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 2. Niezależnie od ogłoszenia wyników na stronie internetowej zamawiającego, o wyborze oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy w sposób o którym mowa w pkt. XI niniejszej siwz 3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji. 4.Wybrany Wykonawca winien bezzwłocznie przystąpić do zawarcia umowy po upływie 7 dni od terminu ogłoszenia wyniku postępowania, o ile nie zostaną wniesione protesty. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania Wykonawcy umowy o udzielenie zamówienia publicznego za pośrednictwem poczty. Zamawiający zobowiązuje się wówczas do niezwłocznego odesłania podpisanej umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia będzie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych XIX.TRYB OTWARCIA I BADANIA OFERT 1.W części jawnej przetargu Oferty zostaną otwarte publicznie przez komisję przetargową po sprawdzeniu nienaruszenia kopert. 2. Komisja poda do wiadomości zainteresowanym: a) kwotę jaką zamawiający zamierz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, b) ile ofert wpłynęło, c) nazwy Wykonawców i ich adresy, d) ceny proponowane przez Wykonawców, 3. Oferty oceni się pod względem spełnienia warunków zawartych w specyfikacji, tj. a) czy są ważne, b) czy posiadają wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, c) czy nie zawierają oczywistych omyłek, o których mowa w art.87 ust. 2 Pzp 4. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana wg kryteriów i w sposób podany w SIWZ XX. SPOSÓB POPRAWY OMYŁEK 1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe będące rezultatem nieprawidłowo przeprowadzonych działań matematycznych. 2.Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie. Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp. 4.Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści ofertyniezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Środki ochrony prawnej (art ) ustawy Prawo zamówień publicznych.

17 Załącznik nr 1 ( pieczęć Wykonawcy ) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Przystępując do udziału w postępowaniu (znak WSzSL/FAZ-110c/09) oświadczam, że: zapoznałem się z treścią dokumentacji przetargowej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ; spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp ust. 1 i 2 Zgodnie z art. 24 Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie wyklucza się również: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt art 24 ust. 2 stanowi iż z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 2)złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ (z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych w wyniku modyfikacji siwz) w siedzibie Zamawiającego/ przesłanej za pośrednictwem poczty*... podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo * - niepotrzebne skreślić

18 OFERTA dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy ul. Iwaszkiewicza 5, Legnica Załącznik Nr 2 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy WszSL/FAZ -110c/09) My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz NIP. Tel.. REGON. Fax... /nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ /w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firm ) i dokładne adresy Wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną/ składamy niniejszą ofertę: 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 3.Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w okresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 5.Zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców.* 6.Powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia (wypełnić w przypadku udziału podwykonawców) 7 Oświadczamy, że sposób reprezentacji wykonawcy składającego ofertę wspólną dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:.... wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę - konsorcja, sp. cywilne)) 8. Oświadczamy, że - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach Nr od.. do - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z projektem 10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:. 11. Ofertę niniejszą składamy na. kolejno ponumerowanych stronach. 12. Przedmiot zamówienia: 1) wykonanie projektu umożliwiającego realizację robót budowlanych w I etapie wykonamy za kwotę: a)... zł netto b)...zł brutto 2) Wykonanie pozostałej części przedmiotu zamówienia wykonamy za kwotę: a)... zł netto

19 b)... zł brutto 3) pełnienie nadzoru autorskiego za 1 pobyt a)... zł netto b)... zł brutto 4) przy czym Zamawiający przewiduje do 6 pobytów, które stanowią kwotę : a)... zł netto b)... zł brutto Wartość oferty= suma ppkt. 1b + 2 b+ 4 b tj... zł brutto 13.Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK )... dnia roku... podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

20 Załącznik nr 3... (pieczęć adresowa wykonawcy) WYKAZ Wykonanych usług Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 tys. euro (znak:wszsl/faz- 110/09) przedstawiamy wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (tzn. Przed 21 października 2009 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z dyspozycją pkt IX. Ppkt 2. siwz), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców Nazwa i adres zamawiającego Rodzaj usługi (należy wskazać cały zakres wykonanych projektów zgodnie z dyspozycją pkt.ix pkt 1 ppkt.2 oraz X A pkt 3 ppkt. 1 Wartość przedmiotu zamówienia Termin realizacji (dzień miesiąc - rok) W załączeniu oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że usługa/usługi, o których mowa powyżej zostały wykonane należycie (miejscowość, data) podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

BUP 012/03/11/2016 OPINIA

BUP 012/03/11/2016 OPINIA BUP 012/03/11/2016 OPINIA w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotycząca budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 27. opracował :... Gliwice listopad

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych

Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych DR INŻ. MARIUSZ PECIO Plan prezentacji Podstawy prawne Dane na temat ilości budynków wysokościowych

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA BUDYNKU DAWNEGO PAŁACU W ŁOBZOWIE POLITECHNIKA KRAKOWSKA w KRAKOWIE ul. Podchorążych 1, w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron 33-370 Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTU 20 WOJSKOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWO REHABILITACYJNEGO SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. Marusarzówny i GIMNAZJUM w Pogórskiej Woli

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. Marusarzówny i GIMNAZJUM w Pogórskiej Woli Zakład Usług i Handlu 33-132 Niedomice, ul. Niedomicka 2 tel/fax. +48 14 645-76-88 NIP 871-000-37-91 REGON 005706532 Niedomice, dn. 15-05-2008 Ekspertyza w zakresie warunków ewakuacji, w obiekcie ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji projekt nadbudowy wraz z przebudową budynku szpitala

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA. dr inż. Dariusz Ratajczak

STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA. dr inż. Dariusz Ratajczak STRATEGIA URUCHAMIANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA dr inż. Dariusz Ratajczak Klatki schodowe obudowane, z urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu wymagane: 1) w budynkach średniowysokich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

PZ PP. Tarnowskie Góry r.

PZ PP. Tarnowskie Góry r. 31.12.2014 r. Tarnowskie Góry PZ.0231.45.2014.PP D E C Y Z J A nr 45/2014/PZ Działając na podstawie art.26, ust.1 pkt 1, art.27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej / tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WEJHEROWIE DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Projektant

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY CZĘŚĆ 3 SIWZ : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ) I. INFORMACJE OGÓLNE 1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana zdefiniowana jako zaprojektowanie i wykonanie na tej podstawie roboty budowlanej ( art.2

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Warszawa, 22 września 2016 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: KLATKA SCHODOWA BOCZNA WIELKIEJ ZBROJOWNI (NA BAZIE OŚMIOBOKU) w zakresie innego niż w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r.

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 198 DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania dokumentacji pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dot. budynku Zespołu Szkół Specjalnych Opracowali: 1. mgr inż. Waldemar Wysowski Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 500/2009

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Dz.U.2010.109.719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Rozdział 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

NIP NR EW U.M. GDAŃSK BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

NIP NR EW U.M. GDAŃSK BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO NIP 957 055 42 14 NR EW. 49260 U.M. GDAŃSK FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA LESZEK HERSTOWSKI GDAŃSK WRZESZCZ ul. Kochanowskiego 14 / 13 tel. kom. 0-600-212-901 OBIEKT : BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o.

UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o. UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o. 00-844 WARSZAWA, ul. GRZYBOWSKA 77 Tel: Prezes (22) 45 70 386 fax (22) 45 70 376 INWESTOR Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA /ZAMAWIAJĄCY/ 02-585 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom.

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom. U S Ł U G I W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU KORBACZ POŻ SERWIS STEFAN KORBACZ Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) 223 74 97 62-020 SWARZĘDZ tel. kom. 0-602 238-163 NIP 782-143-83-56

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Tom 02 Część instalacje sanitarne Tom 03 Część elektryczna

Załącznik nr 1A Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Tom 02 Część instalacje sanitarne Tom 03 Część elektryczna Załącznik nr 1A Zakres Projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego dostosowania budynku ul. Mysia 2 zgodnie z decyzjami PSP : Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Zakres Tomu 01:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW Przedstawione informacje są zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz.690 ZASADY

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Opracował: Sławno maj 2016 r.

Opracował: Sławno maj 2016 r. EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LIKWIDACJA STANU ZAGROŻENIA ŻYCIA W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Opracował: inż. Krzysztof Szczepanowski Rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Spis treści. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Rozdział VI, str. Spis treści Rozdział VI. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane w produkcji

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 11 lipca 2017 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO ZESPOŁU OBIEKTÓW SP ZOZ W LUBARTOWIE PRZY UL

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO ZESPOŁU OBIEKTÓW SP ZOZ W LUBARTOWIE PRZY UL OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO ZESPOŁU OBIEKTÓW SP ZOZ W LUBARTOWIE PRZY UL. CICHEJ 14 CELEM DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECWIPOŻAROWYCH 1. Przedmiot, zakres i

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, ul Zyty 26 Województwo lubuskie: powiat zielonogórski, gmina Zielona Góra

Zielona Góra, ul Zyty 26 Województwo lubuskie: powiat zielonogórski, gmina Zielona Góra Wykonawca RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ RZECIWPOŻAROWYCH Luty 2015 Temat Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do wymogów bezpieczeństwa pożarowego Adres Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

NIP 957 055 42 14 NR EW. 49260 U.M. GDAŃSK

NIP 957 055 42 14 NR EW. 49260 U.M. GDAŃSK NIP 957 055 42 14 NR EW. 49260 U.M. GDAŃSK FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA LESZEK HERSTOWSKI GDAŃSK-WRZESZCZ ul. Kochanowskiego 14/13 tel. kom. 600 212 901 OCENA - EKSPERTYZA Sporządzona w trybie 2 ust. 3a

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku: - realizacja

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce.

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Tadeusz Cisek Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych t.cisek@protect.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych SEMINARIUM SZKOLENIOWE WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTÓW STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH I ZAMIENNYCH. BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ RZECZOZNAWCÓW DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH PODCZAS

Bardziej szczegółowo

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 TEMAT: ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM OPIEKI NAD KOBIETĄ I DZIECKIEM - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 15, 16, 17 ORAZ BUDOWA BUDYNKU 2A WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Operat KON-308/09/PB-A3/OP wymagań ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego budowy zespołu budynków komunalno - socjalnych zabudowy wielorodzinnej Budynki

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03 Kompetencje w zakresie odbiorów budynków. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 16 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 16 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INWESTOR: Przedszkole Miejskie Nr 3 14-200 Iława, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych podstawy. Poradnik projektanta. AKTUALIZACJA 30 WRZEŚNIA 2015 R.

Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych podstawy. Poradnik projektanta. AKTUALIZACJA 30 WRZEŚNIA 2015 R. Rozdział XVII, str. 1 SPIS TREŚCI Rozdział XVII Magazyn. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności.... 3 2. Kategoria zagrożenia ludzi.... 3 3. Procesy technologiczne instalacje

Bardziej szczegółowo

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Marian Skaźnik Żory, 25.09. 2013 Przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej omówione w prezentacji 1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE ADRES: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH ul. Krzymińskiego 4, 88-100 Inowrocław mapa 321 dz. nr 1/8 BRANśA: OGÓLNOBUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wystąpienie w sprawie drogi pożarowej dla internatu z częścią szkoły w Zespole Szkół Zawodowych im. marsz. Franciszka Bielińskiego przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

OPERAT ochrony przeciwpożarowej dot. projektowanego obiektu UAM przy Al. Niepodległości w Poznaniu

OPERAT ochrony przeciwpożarowej dot. projektowanego obiektu UAM przy Al. Niepodległości w Poznaniu OPERAT ochrony przeciwpożarowej dot. projektowanego obiektu UAM przy Al. Niepodległości w Poznaniu Autor:.. Poznań, październik 2007 r. 1.Przedmiot i cel opracowania Przedmiotem opracowania jest projektowany

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY PSZCZÓŁKI Zastosowane urządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. Dz.U.03.121.1137 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA. dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul.

EKSPERTYZA TECHNICZNA. dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. EKSPERTYZA TECHNICZNA dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 Zamawiający: 1. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ul. Spokojna

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej brzmienie od 2009-08-14 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Zmiany aktu: z dnia 16 czerwca 2003 r.

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo