COPYRIGHT 2002 Artur Maciaszczyk tel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "COPYRIGHT 2002 Artur Maciaszczyk tel 0602 375 325 1"

Transkrypt

1 NORMY ISO 9000 COPYRIGHT 2002 rtur Maciaszczyk tel NORMY SERII ISO 9000 GENEZ 1959 Ministerstwo Obrony w US wprowadza normę Wymagania Programu Jakości" MIL-Q-9858, która obliguje dostawców dla armii, lotnictwa, marynarki do wdrożenia programu jakości zapewniającego spełnianie ustalonych wymagań we wszystkich fazach powstawania wyrobu 1968 NTO adoptuje ją z poprawkami jako QP Ministerstwo Obrony w WB adoptuje normę jako DEF/STN British Standards Institute ustanawia pierwszą normę handlową BS Interntional Standards Organisation (ISO) adoptuje tę normę jako ISO Ustanowienie polskich norm PN-EN Interntional Standards Organisation nowelizuje normy ISO Znowelizowane normy PN-ISO Opracowywane są nowe normy zorientowane na procesy COPYRIGHT 2002 rtur Maciaszczyk tel

2 ROZWÓJ CERTYFIKCJI W SKLI ŚWITOWEJ Ilość wydanych certyfikatów (stan na rok 1996) Udział certyfikatów: -41,3% Wielka Brytania -31,4% reszta Europy - 8,3% ustralia, Nowa Zelandia - 8,0% meryka Północna - 7,1% Daleki Wschód - 3,9% reszta świata Proporcje w wyborach poszczególnych modeli: - ISO ,1% - ISO ,0% -ISO ,9% COPYRIGHT 2002 rtur Maciaszczyk tel UWGI WSTĘPNE "Jakość powinna być nieodłączną częścią strategii firmy. Strategia zarządzania jakością powinna być inspirowana przez otoczenie, z którego producent powinien odbierać "głos" klienta.. K. Lisiecka Nowe pojęcie jakości Obecnie ISO 9000 to światowy standard jakości w handlu zagranicznym, współpracy przemysłowej i coraz częściej organizacjach państwowych W Europie coraz częściej uzależnia się podpisanie kontraktu z dostawcą od posiadania certyfikatu na zgodność z ISO 9000 Poza Europą główny nacisk na ISO 9000 występuje w przemysłach: medycznym, zabawkarskim, sprzętu ratunkowego, telekomunikacji... ISO 9000 ma na celu zapewnienie, że wszystkie działania będą wykonywane - zgodnie z ustaleniami i zatwierdzoną metodą, - zawsze w ten sam sposób, - przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje, - bez improwizacji i nagłych uzgodnień. COPYRIGHT 2002 rtur Maciaszczyk tel

3 CO DJE ISO 9000? Na rynku: Wyrównywanie poziomu firm na rynku Obecnie system ISO jest uznawany w świecie za standardową normę wyznaczającą sposób działania przedsiębiorstw Jerzy Łańcucki Przełamywanie barier regionalnych w warunkach globalizacji ekonomii Poprawa średniej jakości światowej Normalizacja terminologii Dla firmy: tut marketingowy Poszerzenie grona klientów Certyfikacja jako gwarancja dla klienta Tworzenie dowodów wypełniania przez organizację obowiązków związanych z odpowiedzialnością producenta za wyrób COPYRIGHT 2002 rtur Maciaszczyk tel Uporządkowanie przedsiębiorstwa i zdanie sobie sprawy z własnych słabości Uporządkowanie i usprawnienie procesu obiegu informacji Rozwój międzywydziałowej współpracy dzięki jasnemu podziałowi kompetencji Zachowanie zdolności organizacyjnych niezależnie od zmian personalnych Zabezpieczenie przed zawodnością pamięci Okazja dla usprawnienia procesów Narzędzie projektowania i organizacji procesów Zmniejszenie kosztów kontroli jakości materiałów od dostawców Osiągnięcie w miarę niezmiennej jakości produktów Okazja dla zmotywowania pracowników Poprawa struktury zatrudnienia dzięki ustalonym metodom doboru personelu, jego kwalifikacji i szkoleniu Ułatwione wprowadzanie i szkolenie nowych pracowników Zaangażowanie pracowników niższego szczebla przy usprawnianiu procesów COPYRIGHT 2002 rtur Maciaszczyk tel

4 ZGROŻENI I WDY ZWIĄZNE Z ISO 9000 Na rynku: Pobłażliwa certyfikacja przedsiębiorstw Wzrost kosztów wewnętrznych i cen w skutek kosztów wdrożenia i certyfikacji systemu ISO 9000 jako narzędzie walki z konkurencją Dla firmy: Uzyskanie certyfikatu jako cel nadrzędny Złudzenie, że ISO 9000 da firmie światowy poziom jakości Pozostanie przy mentalności nakazowej zamiast motywacyjnej Biurokratyzacja wynikająca z wymogu stosowania form pisemnych COPYRIGHT 2002 rtur Maciaszczyk tel Hamowanie rozwoju poprzez nienadążanie ze zmianami w dokumentacji Niewłaściwe decyzje w skutek sztywnego trzymania się procedur w sytuacjach nietypowych Niepoprawne wdrażanie norm ISO wdrażanie ISO przez zewnętrzne firmy konsultingowe - narzucanie gotowej dokumentacji -złe zrozumienie idei ISO 9000 przez pracowników - ISO 9000 jako system nakazowy Zmniejszenie elastyczności przedsiębiorstwa w skutek zbyt sztywnej dokumentacji Bunty pracownicze Nie aktualizowanie dokumentacji Formalizm i bezmyślne trzymanie się procedur zamiast twórczego myślenia COPYRIGHT 2002 rtur Maciaszczyk tel

5 ZESTWIENIE DOTYCHCZSOWYCH NORM Źródło: Kolman R. Tkaczyk T. Jakość Usług COPYRIGHT 2002 rtur Maciaszczyk tel NOWE NORMY ISO 9000 ISO 9001 ISO 9004 Pojęcia i słownictwo (zamiast ISO 8402 i (częściowo) ISO ) Wymagania (zamiast ISO 9001; 9002 i 9003) Wytyczne doskonalenia (zamiast ISO ) ISO Wymagania do auditowania systemów zarządzania (zamiast ISO /3 oraz ISO 1010; i 14012) COPYRIGHT 2002 rtur Maciaszczyk tel

6 UŻYTKOWNICY Organizacje certyfikowane wg ISO 9001; 9002 lub 9003 kontakt z jednostką certyfikującą ustalenie sposobu postępowania uświadomienie kierownictwu nowej struktury systemu i zwiększonego zakresu odpowiedzialności szkolenie auditorów wewnętrznych szkolenie personelu wyjaśnienie kwestii związanych z ograniczonym zastosowaniem Organizacje z rozszerzonym programem cert. (QS 9000; Nagrody Jakości..) kontakt z jednostką określającą kryteria rozszerzonego systemu kontakt z jednostką określającą kryteria Nagrody Jakości podjęcie prac w jak najkrótszym terminie ocena celów jakości w świetle nowych wymagań rozważenie możliwości podjęcia prac nad TQM Organizacje wdrażające obecnie system wg ISO 9001; 9002 lub 9003 podjęcie decyzji o wdrażaniu systemu wg normy ISO9001:2000 przegląd opracowanej dokumentacji pod kątem potrzeby jej uzupełnienia Organizacje przystępujące do wdrażania systemu podjęcie decyzji o wdrażaniu systemu wg normy ISO9001:2000 COPYRIGHT 2002 rtur Maciaszczyk tel OGRNICZENI ZKRESU STOSOWNI Możliwość pominięcia niektórych wymagań normy, w zależności od charakteru działalności organizacji Organizacja może pominąć jedynie te wymagania, które nie są związane z ograniczeniem jej odpowiedzialności, nie mają wpływu na jej zdolność do dostarczania wyrobu zgodnego z oczekiwaniami klienta oraz z mającymi zastosowanie przepisami technicznymi. Organizacja nie może pominąć np. projektowania, jeżeli wchodzi ono w zakres typowej działalności Możliwość ograniczania zakresu dotyczy wyłącznie rozdziału 7 Zarządzanie procesami. Mogą być zależne od: a) rodzaju wyrobu dostarczanego przez organizację, b) wymagań klienta, c) mających zastosowanie przepisów prawnych. COPYRIGHT 2002 rtur Maciaszczyk tel

7 DOKUMENTCJ SYSTEMU JKOŚCI KSIĘG JKOŚCI Centralny dokument systemu ustalający politykę jakości i opisujący system zarządzania jakością. Jej celem jest: przedstawienie polityki, procedur i wymagań jakości danej organizacji opis i udokumentowanie systemu jakości prezentacja systemu jakości na zewnątrz jako dowód dotrzymania wymagań ISO 9000 PLNY JKOŚCI Dokumenty określające specyficzne sposoby postępowania i cele związane z jakością wyrobu, usługi, umowy, fazy procesu itp. Stanowią rozwinięcie postanowień Księgi Jakości na konkretny obszar działalności (np.: Wydziałowa Księga Jakości, Księga Jakości Wyrobu). PROCEDURY Opisują szczegółowo odpowiedzialności i sposób wykonania konkretnych zadań. Są rozwinięciem ogólnych zamierzeń zawartych w Księdze Jakości. DOKUMENTY ROBOCZE Opisują przebieg wykonania konkretnych czynności i operacji (instrukcje pracy) oraz służą do zapisu, gromadzenia, przechowywania i przesyłania informacji o jakości (formularze, raporty, umowy). Są uszczegółowieniem procedur. COPYRIGHT 2002 rtur Maciaszczyk tel ZWIĄZEK POMIĘDZY CELMI, POLITYKMI I PROCEDURMI Źródło: Jakość i certyfikacja w gospodarce rynkowej Mat. konfer. CBJW COPYRIGHT 2002 rtur Maciaszczyk tel

8 PODEJŚCIE PROCESOWE K L I E N T W Y M G N I WEJŚCIE SYSTEM ZRZĄDZNI JKOŚCIĄ CIĄGŁE DOSKONLENIE Zarządzanie zasobami Odpowiedzialność kierownictwa Wytwarzanie wyrobu Pomiary, analiza, doskonalenie WYJŚCIE WYRÓB S T Y S F K C J K L I E N T COPYRIGHT 2002 rtur Maciaszczyk tel SPIS TREŚCI NORMY Wstęp 0 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.3 Związek z ISO Zgodność z innymi systemami zarządzania 1 Zakres normy 1.1 Postanowienia ogólne 1.2 Stosowanie 2 Normy powołane 3 Terminy i definicje 4 System zarządzania jakością 4.1 Wymagania ogólne 4.2 Wymagania w zakresie dokumentacji 5 Odpowiedzialność kierownictwa 5.1 Zaangażowanie kierownictwa 5.2 Orientacja na klienta 5.3 Polityka jakości 5.4 Planowanie 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja 5.6 Przegląd wykonywany przez kierownictwo 6 Zarządzanie zasobami 6.1 Zapewnienie środków 6.2 Zasoby ludzkie 6.3 Infrastruktura 6.4 Środowisko pracy 7 Wytwarzanie wyrobu 7.1 Planowanie procesów wytwarzania 7.2 Procesy związane z klientem 7.3 Projektowanie i prace rozwojowe 7.4 Zakupy 7.5 Operacje produkcyjne i usługowe 7.6 Nadzorowanie wyposażenia do pomiarów i monitorowania 8 Pomiary, analiza i doskonalenie 8.1 Postanowienia ogólne 8.2 Monitorowanie i pomiary 8.3 Nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami 8.4 naliza danych 8.5 Doskonalenie COPYRIGHT 2002 rtur Maciaszczyk tel

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001: 2001 KSIĘGA JAKOŚCI EDYCJA 3-2008 Niniejszy dokument jest własnością POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Zarządzanie Jakością Materiały szkoleniowe opracowane na podstawie wydawnictwa CIOP pt. Nauka o pracy

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym - SPZK WYMAGANIA Własność Krajowej Izby Gospodarczej ul. Trębacka 4, Warszawa i Polskiego

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia KSIĘGA JAKOŚCI Urząd Miejski 39-00 Dębica, ul. Ratuszowa 30.1.009............... Data zatwierdzenia 31.1.009............... Obowiązuje od Księga Jakości jest własnością Urzędu Miejskiego. Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 59 Nr kol. 1864

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 59 Nr kol. 1864 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 59 Nr kol. 1864 Jerzy M. ŚCIERSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania NOWELIZACJA NORMY ISO 9001 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SYSTM ZRZĄDZ JOŚCĄ orzyści wynikające z SZJ i dokumentowanie systemu 2 DOUMTCJ SYSTMU JOŚC Dokumentami stosowanymi w systemie zarządzania jakością są: księga jakości - dokument, który dostarcza spójnych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mgr inż. ROMANA ZAJĄC Instytut Techniki Górniczej KOMAG System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem W artykule

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 1 Co to jest System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)? 2 Zarządzanie: - sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 1/61 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM EGZEMPLARZ NR Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent Miasta Justyna Saktura Rafał Zagozdon

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo