URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 KSIĘGA JAKOŚCI ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI DOKUMENTACJA SYSTEMU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 KSIĘGA JAKOŚCI ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI DOKUMENTACJA SYSTEMU"

Transkrypt

1 1 URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIEŃ PROCESY ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE WDROŻENIA 2 KSIĘGA JAKOŚCI PLANY PRZEBIEGU PROCESÓW, PROCEDURY INSTRUKCJE, FORMULARZE ZAPISY KSIĘGA JAKOŚCI PLANY PRZEBIEGU PROCESÓW, PROCEDURY INSTRUKCJE ZAPISY 3 4 KSIĘGA JAKOŚCI CO TO JEST POLITYKA JAKOŚCI? DOKUMENT PRZEDSTAWIAJĄCY ORGANIZACJI Zawiera informacje o SZJ, Polityce jakości organizacji, zidentyfikowanych procesach oraz ich powiązaniach, udokumentowanych procedurach i obowiązujących wymaganiach 5 Ogół zamierzeń i działań organizacji dotyczących jakości, formalnie wyrażony przez Najwyższe Kierownictwo 6

2 7 POLITYKA JAKOŚCI SPRAWNA REALIZACJA ZADAŃ 8 SATYSFAKCJA KLIENTA KOMPETENTNA KADRA 9 10 ZAPEWNIENIE ZASOBÓW DZIAŁANA ZGODNE Z PRAWEM 11 12

3 13 CIĄGŁE DOSKONALENIE KSIĘGA JAKOŚCI PLANY PRZEBIEGU PROCESÓW INSTRUKCJE ZAPISY 14 PODEJŚCIE PROCESOWE PROCES zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziaływujących, które przekształcają wejście w wyjście UWAGA1 Wejścia do procesów są zwykle wyjściami z innych procesów UWAGA 2 Procesy w organizacji są zwykle zaplanowane i realizowane w warunkach nadzorowanych w celu zwiększenia wartości 15 Do wszystkich procesów można zastosować metodę PDCA (Plan-Do-Check-Act) PLANUJ ustal cele i procesy konieczne do przedstawienia wyników zgodnych z wymaganiami klienta i Polityką Jakości WYKONAJ wdróż procesy SPRAWDŹ monitoruj procesy oraz wyroby w odniesieniu do Polityki, celów jakościowych i wymagań dla wyrobów, a następnie przedstawiaj wyniki DZIAŁAJ podejmij działania dotyczące ciągłego doskonalenia funkcjonowania procesu 16 KSIĘGA JAKOŚCI PLANY PRZEBIEGU PROCESÓW INSTRUKCJE ZAPISY CO TO JEST PROCEDURA? Wg teminologii ISO 9001:2000 p To określony sposób wykonania działania lub procesu ZAWARTOŚĆ: - Cel i zakres działania - Kto i co musi wykonać oraz na jakiej podstawie? - Kiedy, gdzie i jak musi to wykonać? - Jakie materiały, zasoby, sprzęt i dokumenty musi zastosować? - W jaki sposób musi nadzorować i rejestrować wykonanie oraz wprowadzone zmiany? - W jaki sposób postępuje z niezgodnością? 17 18

4 19 PROCEDURY W URZĘDZIE MIEJSKIM W GOSTYNIU Nadzór nad dokumentacją Nadzór nad zapisami Audit wewnętrzny Nadzór nad wyrobem/usługą niezgodną Działania korygujące/zapobiegawcze SYSTEM W PRAKTYCE czyli Co zmieniło się w Urzędzie - UPROSZCZENIE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ, ZMNIEJSZENIE LICZBY WYDZIAŁÓW - ZMIANY W POZIOMIE WYKSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW - ZMIANY W STRUKTURZE WIEKU KADRY KIEROWNICZEJ - ZMIANY ARCHITEKTONICZNE 20 FRONTEM DO KLIENTA czyli Zmiany w wyglądzie Urzędu Miejskiego Biuro Obsługi Klienta 24

5 25 FRONTEM DO KLIENTA czyli Zmiany w wyglądzie Urzędu Miejskiego SYSTEM OZNAKOWANIA WEWNĘTRZNEGO FRONTEM DO KLIENTA czyli Zmiany w wyglądzie Urzędu Miejskiego KĄCIK DLA DZIECI 26 KORZYŚCI: WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE KORZYŚCI WEWNĘTRZNE czytelny podział ról i odpowiedzialności jednoznaczne, odniesione do działania, łatwe do zidentyfikowania i odszukania zapisy przejrzyste zasady postępowania praca oparta na międzynarodowych normach i standardach system poprawia to, co funkcjonuje źle i reguluje to, co uregulowane nie zostało KORZYŚCI ZEWNĘTRZNE obiektywny dowód profesjonalizmu i spełnienia wymagań międzynarodowej normy wzrost wiarygodności Urzędu Miejskiego w oczach Klientów wspólny język z przedstawicielami biznesu certyfikat jako element marketingu komunalnego i co nam utrudnia nowa jakość = nowa trudność konieczność pokonania skomplikowanej terminologii konieczność pracy według nowych, innych standardów wzrost oczekiwań Klientów 29 30

6 31 DZIAŁANIE SYSTEMU TO CIĄGŁE DOSKONALENIE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 32