Raport z auditu. certyfikacyjnego w firmie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z auditu. certyfikacyjnego w firmie:"

Transkrypt

1 w firmie: FOTO-HURT S.A. Al. T. Rejtana Rzeszów, PL w tym: Centrum Logistyczne Rudna Mała Mrowla, PL Spis treści 1 Dane firmy Podsumowanie auditu Cele Ocena auditu Ogólne kryteria oceny 4.2 Wyniki auditu 5 Uwagi ogólne... 5

2 Strona 2 z 5 1 Dane firmy Norma DIN EN ISO 9001:2000 Firma: FOTO-HURT S.A. Adres Siedziba: Al. T. Rejtana 1, Rzeszów oraz Centrum Logistyczne: Rudna Mała Mrowla Siedziba: Rzeszów Liczba zatrudnionych wg oferty 130 EAzakres(y) 29.1, 19 Certyfikat nr: Ważny do Zlecenie nr.: Zakres (polski) Zakres (angielski) Zakres (rosyjski) Nie mają zastosowania: handel hurtowy i detaliczny oraz dystrybucja elektroniki użytkowej, w tym aparatów fotograficznych, baterii, źródeł światła oraz akcesoriów elektronicznych Wholesale and retail trade, electronics distribution, including photo cameras, batteries, lighting sources and electronic accessories Оптовая и розничная торговля, дистрибуция электроники общего назначения, в том числе фотоаппаратов, батарей, источников света и электронных акцессуаров 7.3, 7.5.2, SZJ Przedstawiciel Izabela Lewandowska Issue 1, KJ wydanie/ data Issue 1, Lista dokumentów wydanie/ data Data auditu Report Nr LIczba niezgodności 0 Liczba niezgodności dużych 0 Rozwiązanie do opis wyrobów/ uslug Siedziba firmy znajduje się w Rzeszowie, przy T. Rejtana 1. Centrum Logistyczne zlokalizowane jest w odległości kilku kilometrów od Rzeszowa w miejscowości Rudna Mała 160. Firma specjalizuje się w sprzedaży i dystrybucji elektroniki użytkowej, w tym aparatów fotograficznych, baterii, źródeł światła oraz akcesoriów elektronicznych. Podstawowe procesy to: monitorowanie potrzeb i oczekiwań klientów, zakupy i wsparcie sprzedaży, zabezpieczenie i dystrybucja wyrobów, sprzedaż i obsługa klienta. Istotne procesy wspomagające to: zarządzanie kadrami, nadzorowanie infrastruktury i środowiska pracy, nadzorowanie dokumentów i zapisów. FOTO-HURT S.A. oferuje produkty hipermarketom, sieciom sklepów elektronicznych oraz klientom indywidualnym w Polsce i za granicą. Wyroby sprzedawane są również za pomocą platformy internetowej. Wyłączenia/ odpowiednie uzasadnienie: 7.3 Firma jest organizacją handlową, zatem nie projektuje usług/wyrobów Procesy realizowane w firmie są łatwe do monitorowania i pomiarów Firma nie wykorzystuje własności klientów w celu wykorzystania/ włączenia w wyrób. Certyfikacja multi-site: NIE -

3 : Raport z auditu Strona 3 z 5 2 Podsumowanie auditu Przegląd dokumentacji oraz wyniki auditu prowadzą do następujących wniosków: Przedstawiona dokumentacja (Księga Jakości wyd. 1, i zestaw procedur/instrukcji - 1, spełnia wymagania normy ISO 9001: Uprzednio w firmie stosowana była dokumentacja w wersji 0/ Podczas auditu na miejscu dokonano ponownego przeglądu dokumentacji, którą uznano za satysfakcjonującą. W rezultacie auditu obejmującego siedzibę firmy w Rzeszowie oraz Centrum Logistyczne w Rudnej Małej przedstawiono zespołowi auditorów wystarczające dowody wdrożenia skutecznego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001: Zarząd, Pełnomocnik ds. SZJ, kadra kierownicza oraz personel wykazują duże zaangażowanie w realizację wymagań systemu zarządzania jakością. Podczas auditu nie wystawiono kart niezgodności, sformułowano spostrzeżenia/obserwacje doskonalące w postaci kilkunastu zaleceń zawartych w dalszej części raportu. Firma FOTO-HURT S.A. w Rzeszowie została poinformowana o rekomendowaniu jej do wystawienia certyfikatu zgodności SZJ z wymaganiami ISO 9001: Auditor rekomenduje X przyznanie certyfikatu utrzymanie certyfikatu wymagany re-audit wycofanie certyfikatu inne Osoby zaangażowane w przeprowadzenie auditu oraz proces certyfikacji potwierdzają swoim podpisem, że nie świadczyły na rzecz firmy usług konsultingowych w zakresie systemu jakości w przeciągu ostatnich 2 lat. Ponadto, potwierdzają jednocześnie, że nie będą takich usług świadczyć dla powyższej organizacji przez najbliższe 2 lata Data A. Borcz - Auditor wiodący K. Stefanski - auditor

4 Strona 4 z 5 3 Cele Firma FOTO-HURT S.A. w Rzeszowie zleciła jednostce certyfikującej TÜV CERT-TÜV Saarland e.v. przeprowadzenie certyfikującego auditu systemu zarządzania jakością. Celem auditu było przedstawienie dowodów przekonujących, że wymagania zawarte w DIN EN ISO 9001 (12/2000) zostały spełnione. Wynikiem tego, przyznanie certyfikatu TÜV CERT jest rekomendowane. Audit oparty był na następujących dokumentach : DIN EN ISO 9001: grudzień 2000 Księga Jakości wyd. 1, Procedury oraz systemu jakości: wyd. 1, Plan auditu z dnia Ocena auditu 4.1 Ogólne kryteria auditu Podczas auditu zastosowanie wymagań SZJ zostało zademonstrowane oraz potwierdzone odpowiednimi zapisami. Zostało sprawdzone, czy procesy są realizowane w zgodnie z wymaganiami normy (DIN EN ISO 9001: 2000) oraz ustaleniami w KJ oraz związanych procedurach i instrukcjach. Zrealizowane to zostało poprzez próbkowanie, rozmowę z pracownikami, obserwacje oraz sprawdzenie odpowiednich dokumentów. 4.2 Wyniki auditu Podczas auditu nie wystawiono kart niezgodności. Poniżej przedstawiono zalecenia odnotowane podczas auditu: Nr rozdz. normy ISO 9001 Zalecenia 4.1 Sugeruje się udoskonalić opisy procesów głównych/pomocniczych oraz rozwijać świadomość podejścia procesowego w zarządzaniu systemowym np. wykorzystując np. schemat żółwia. 4.2 Zaleca się rozważyć możliwość wykorzystania wewnętrznej sieci informatycznej do udostępnienia i nadzorowania dokumentacji systemu zarządzania jakością Sugeruje się doprecyzować uzasadnienia zastosowanych wyłączeń elementów ISO 9001: 2000 w Księdze Jakości Sugeruje się połączyć w jedną instrukcję dokumenty opisujące działania realizowane w magazynie, takie jak.: instrukcja odbioru dostaw, wytyczne pakowania i przygotowania towaru do wysyłki, pozostałe wytyczne magazynowe. Należy zapewnić nadzór nad wytycznymi stosowanymi w magazynie Zapisy ze szkoleń powinny zawierać informację o czasie szkolenia.

5 Strona 5 z Wyposażenie komputerowe oraz oprogramowanie powinno zostać objęte przeglądami okresowymi. Zaleca się doprecyzować zasady nadawania uprawnień pracownikom do wykorzystywania określonych zasobów informatycznych Zaleca się ustanowić wskaźnik i zapewnić regularne montorowanie reklamacji np. ilość/koszty w relacji do ilości/wartości sprzedaży Przypomina się o konieczności dokonywania okresowej oceny dostawców usług, takich jak np. transportowe, serwisowe, szkoleniowe, informatyczne. 7.5 Sugeruje się dokładniej zdefiniować i opisać proces dystrybucji towarów w systemie zarządzania jakością Zaleca się opracować graficzną formę sektoryzacji powierzchnio magazynowej w postaci planu rozmieszczenia obiektów i zapewnić jej wizualizację w magazynie. Zaleca się ustalić wymagania producentów adresowane do warunków przechowywania towarów w magazynie np. wymagana temperatura i wilgotność otoczenia dla elektroniki użytkowej, CD Zaleca się częściej stosować działania korygujące jako skuteczne narzędzie prowadzące do ograniczania/eliminowania problemów w przypadku wystąpienia reklamacji Sugeruje się bardziej konsekwentnie nadzorować działania korygujące poprzez wskazywanie składu zespołu odpowiedzialnego za nadzorowanie działań korygujących i bardziej konsekwentnie dążyć do ustalenia ich przyczyn np. działanie korygujące nr 1/ Uwagi ogólne Ponieważ audit ma charakter próbkowy, możliwa jest sytuacja, że istnieją niezgodności nie zidentyfikowane podczas auditu. Rekomendacja auditora wiodącego nie zwalnia organizacji z odpowiedzialności za zapewnienie ciągłej zgodności systemu jakości z wymaganiami normy. W przypadku dokonywania istotnych zmian w dokumentacji systemu jakości w okresie ważności certyfikatu, przedsiębiorstwo jest zobowiązane do poinformowania jednostki certyfikującej o tych zmianach. Rzeszów, Auditor wiodący: A. Borcz

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU Nr 1076 / C-1

RAPORT Z AUDITU Nr 1076 / C-1 M i t T I KAPITAŁ UNZA EUROPEJSKA * * * * * * LUDZKI EUROPEJSKI Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo Stosowanie wymagań norm serii ISO 3834 w procesie zapewnienia jakości wyrobów spawanych Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1 Księga Jakości wg normy PN-EN ISO 900:2009 Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 0.03.200 r. 5.03.200 r. Księga Jakości jest własnością Urzędu Miasta i Gminy Lesko.

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Piekary Śląskie Wstęp Próby zdefiniowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym - SPZK WYMAGANIA Własność Krajowej Izby Gospodarczej ul. Trębacka 4, Warszawa i Polskiego

Bardziej szczegółowo

LIBRARY OPTIMIZATION QUALITY ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

LIBRARY OPTIMIZATION QUALITY ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM Jacek Marek Radwan * Biblioteka Wydziałowa Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński DOSKONALENIE USŁUG BIBLIOTECZNYCH W BIBLIOTECE WYDZIAŁOWEJ WZIKS UJ A ZNORMALIZOWANY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 Strona: 1/35 0.1 SPIS TREŚCI... 1 0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 1. PREZENTACJA FIRMY... 4 1.1 Nazwa, adres... 4 1.2 Historia, przedmiot i zakres działania... 4 1.3 Struktura organizacyjna i

Bardziej szczegółowo

ul. Dr PienięŜnego 24 65-054 Zielona Góra

ul. Dr PienięŜnego 24 65-054 Zielona Góra 0198 100 00348 Raport z auditu na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008 dla Lubuski Urząd Skarbowy ul. Dr PienięŜnego 24 65-054 Zielona Góra Spis treści 1 Wynik auditu...3 2 Zakres...4 2.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań Nowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej case studies Jerzy Krzyszkowski Projekt 1.18 Tworzenie

Bardziej szczegółowo