Skrócony przewodnik po licencjonowaniu. Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócony przewodnik po licencjonowaniu. Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally"

Transkrypt

1 Skrócony przewodnik po licencjonowaniu Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally Wersja 1.0 4/28/2010

2 Opis Przewodnik ten przeznaczony jest dla osób chcących zapoznać się z podstawowymi zasadami licencjonowania i sprzedaży Microsoft SQL Server 2008 R2. Dokument ten nie zastępuje żadnego z dokumentów prawnych określających zasady użytkowania SQL Server. Poszczególne warunki licencji zdefiniowano w dokumencie Software License Terms (w przypadku programów licencjonowania grupowego jest to umowa licencjonowania grupowego, w ramach której dane oprogramowanie zostało zakupione oraz dokument Prawa użytkowania produktu [Product Use Rights PUR]). Niniejszy dokument nie ma mocy prawnej. Zasady programów i reguły mogą zostać zmienione. Spis treści Co jest sprzedawane i kto dokonuje sprzedaży 1 Sposoby sprzedaży: Modele licencjonowania SQL Server 2008 R2 1 Licencjonowanie SQL Server 2008 R2 w scenariuszach wirtualizacyjnych 3 Multipleksowanie 5 Zmiana przypisania licencji i przenoszenie działających instancji 6 Aktualizacje, obniżenia wersji i zmiany edycji 6 Licencjonowanie składników SQL Server 7 Zmiany w obsłudze procesorów, pamięci i wirtualizacji 7 Prawa licencyjne dla klientów posiadających już licencje SQL Server Enterprise objęte ochroną Software Assurance 8 Często zadawane pytania Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, logo Microsoft, Excel, SQL Server, SharePoint, Windows Server oraz logo Server Identity są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firm grupy Microsoft w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Dokument ten ma charakter wyłącznie informacyjny. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI (WYRAŻONYCH WPROST LUB DOMYŚLNIE) CO DO INFORMACJI W NIM ZAWARTYCH. Microsoft udostępnia ten dokument wyłącznie w celach informacyjnych i marketingowych. Pełne definicje praw i obowiązków klienta programów licencjonowania grupowego Microsoft znajdują się w podpisywanych umowach. Oprogramowanie Microsoft jest udostępniane na licencji, a nie sprzedawane. Korzyści uzyskane w wyniku użytkowania oprogramowania i usług Microsoft mogą być różne dla różnych klientów Microsoft. Pytania na temat różnic pomiędzy informacjami zamieszczonymi w tym dokumencie a umowami należy kierować do odsprzedawców i opiekunów klienta w Microsoft. Firma Microsoft nie ustala cen swoich produktów dla użytkownika końcowego. Rzeczywiste ceny produktów Microsoft mogą różnić się od cen przedstawionych w tym dokumencie. Ceny i warunki płatności są przedmiotem umowy pomiędzy klientem a odsprzedawcą oprogramowania Microsoft. Zakres dostępnych korzyści Software Assurance jest różny w różnych programach licencjonowania i regionach geograficznych i może ulec zmianie. W przypadku rozbieżności treści niniejszego dokumentu i postanowień umowy licencjonowania grupowego lub warunków dostępności określonych korzyści Software Assurance, dokumentem rozstrzygającym jest umowa programu licencjonowania grupowego. Kryteria dostępności poszczególnych korzyści oraz obowiązujące zasady publikowane są w dokumencie Lista produktów Microsoft (Microsoft Product List) II

3 Co jest sprzedawane i kto dokonuje sprzedaży Poniższa tabela zawiera zestawienie edycji SQL Server 2008 R2 oraz kanały sprzedaży, w których oprogramowanie to jest dostępne. Edycje Enterprise Agreement (EA) Rejestracja na produkty platformy aplikacyjnej (EAP) Licencja Select / Select Plus Kanał sprzedaży Programy Open Produkty detaliczne (FPP) OEM Services Provider License Agreement (SPLA) SQL Server 2008 R2 Datacenter (nowa edycja) SQL Server 2008 R2 Enterprise SQL Server 2008 R2 Standard SQL Server 2008 R2 Workgroup SQL Server 2008 R2 Web SQL Server 2008 R2 Developer ISV Royalty (ISVR) Sposoby sprzedaży: Modele licencjonowania SQL Server 2008 R2 Poszczególne edycje SQL Server 2008 R2 są dostępne w programach licencjonowania grupowego Microsoft w modelu licencjonowania na procesor (per processor) lub w modelu licencjonowania serwer + licencja dostępowa (w skrócie: serwer+). Można wybrać taki model licencjonowania, który będzie najlepiej odpowiadał określonym potrzebom. Możliwość ta nie dotyczy edycji SQL Server 2008 R2 Datacenter oraz SQL Server 2008 R2 Web, które są licencjonowane wyłącznie w modelu na procesor. Zastosowanie edycji SQL Server R2 Developer jest ograniczone do tworzenia i testowania oprogramowania. Edycja ta jest licencjonowana na użytkownika. Licencjonowanie w modelu na procesor Firma Microsoft oferuje możliwość licencjonowania SQL Server w modelu na procesor, co pozwala zmniejszyć złożoność rozwiązań licencyjnych. W przypadku licencjonowania oprogramowania SQL Server w modelu na procesor nie ma potrzeby zakupu licencji licencja procesorowa pozwala na dostęp dowolnej liczbie użytkowników lub urządzeń znajdujących się wewnątrz firmowej sieci lub poza nią. Licencje procesorowe są dostępne dla SQL Server 2008 R2 w edycjach Datacenter, Enterprise, Standard, Workgroup oraz Web. Server 1 Server 2 1

4 Uwagi: Licencję procesorową należy wykupić dla każdego procesora zainstalowanego w każdym środowisku systemu operacyjnego (OSE), pod kontrolą którego działa SQL Server lub jego składniki (na przykład usługi Analysis Services). Gdy serwer SQL Server działa w fizycznym środowisku systemu operacyjnego, licencja procesorowa potrzebna jest dla każdego procesora fizycznego. Cena licencji procesorowej nie zależy od liczby rdzeni w procesorze. Licencjonowanie w modelu na procesor jest właściwym wyborem, gdy: nie jesteśmy w stanie lub nie chcemy liczyć użytkowników bądź urządzeń; liczba użytkowników lub urządzeń jest na tyle wysoka, że licencjonowanie w modelu na procesor jest bardziej ekonomiczne niż licencjonowanie w modelu serwer+; SQL Server ma obsługiwać zewnętrzne witryny internetowe lub aplikacje. Licencjonowanie w modelu serwer+ W przypadku licencjonowania SQL Server w modelu serwer+ należy zakupić licencję serwerową dla serwera, na którym będzie uruchamiane oprogramowanie SQL Server, oraz licencje dostępowe (Client Access License) dla każdego urządzania (licencje na urządzenie) albo dla każdego użytkownika (licencje na użytkownika) uzyskującego dostęp lub korzystającego z usług lub funkcjonalności SQL Server albo z dowolnego jego składnika (np. z usług Reporting Services). Licencja nie jest oprogramowaniem jest to dokument prawny określający prawo do dostępu do oprogramowania. Licencja serwerowa Licencja dla serwera, na którym uruchamiane będzie oprogramowanie SQL Server lub jego składniki Licencja na urządzenie Licencja dla urządzenia uzyskującego dostęp lub korzystającego z usług lub funkcji oprogramowania SQL Server lub jego składników Licencja na użytkownika licencja dla użytkownika uzyskującego dostęp lub korzystającego z usług lub funkcji oprogramowania SQL Server lub jego składników Uwagi: Dla SQL Server 2008 R2 wymagane są licencje dostępowe SQL Server 2008 R2 (lub licencje SQL Server 2008 z ochroną aktualizacyjną Software Assurance). Jedna licencja SQL Server pozwala danemu użytkownikowi lub urządzeniu na dostęp do dowolnej liczby instancji serwera SQL Server w całej organizacji. Licencja dostępowa SQL Server pozwala na dostęp do serwera SQL Server opartego na dowolnej architekturze sprzętowej (32-bitowej, 64-bitowej lub IA64) i w dowolnej edycji (Workgroup, Standard lub Enterprise). Stosowanie sprzętu lub oprogramowania zmniejszającego liczbę urządzeń lub użytkowników uzyskujących bezpośredni dostęp do oprogramowania (techniki multipleksowania i poolingu) nie powoduje zmniejszenia wymaganej liczby potrzebnych licencji dostępowych. Odrębne partycje sprzętowe lub serwery kasetowe (blade) są z punktu widzenia licencjonowania uznawane za niezależne serwery. 2

5 Licencjonowanie w modelu serwer+ jest właściwym wyborem, gdy: możemy określić liczbę użytkowników lub urządzeń; liczba użytkowników lub urządzeń jest na tyle niska, że koszty są niższe niż w przypadku wyboru modelu licencjonowania na procesor; planowane jest stosowanie techniki skalowania wszerz poprzez dodawanie co jakiś czas nowych serwerów (gdy zostaną już zakupione niezbędne licencje dostępowe, potrzebne będą tylko licencje serwerowe dla nowych serwerów); użytkownicy mają dostęp do wielu baz danych SQL Server. Licencjonowanie SQL Server 2008 R2 w scenariuszach wirtualizacyjnych Licencjonowanie rozwiązań wirtualizacyjnych w modelu na procesor Liczba środowisk systemu operacyjnego, w których można uruchamiać instancje SQL Server 2008 R2 w modelu licencjonowania na procesor, zależy od zastosowanej edycji SQL Server oraz od tego, czy licencje procesorowe zostały zakupione dla wszystkich procesorów fizycznych. Każdy z procesorów fizycznych ma licencję procesorową Jeśli licencje procesorowe zakupiono dla wszystkich procesorów fizycznych serwera (po jednej licencji na każdy procesor fizyczny), można uruchamiać nieograniczoną liczbę instancji oprogramowania SQL Server w następującej liczbie środowisk systemu operacyjnego (OSE), niezależnie od tego, czy są to środowiska wirtualne, czy fizyczne: Edycja SQL Server 2008 R2 Datacenter SQL Server 2008 R2 Enterprise Liczba OSE, w których może być uruchamiany SQL Server bez ograniczeń maksymalnie 4 w ramach jednej licencji W przypadku SQL Server 2008 R2 Standard, SQL Server 2008 R2 Workgroup oraz SQL Server 2008 R2 Web licencjonowanie wszystkich procesorów fizycznych pozwala na uruchamianie oprogramowania wyłącznie w fizycznych środowiskach systemu operacyjnego. Aby móc uruchamiać oprogramowanie w wirtualnych środowiskach systemu operacyjnego, każdy procesor wirtualny musi być licencjonowany niezależenie w sposób opisany poniżej. Licencjonowana jest częś procesorów fizycznych Jeśli nie zamierzamy licencjonować wszystkich procesorów fizycznych, musimy znać liczbę procesorów wirtualnych obsługujących każde z wirtualnych środowisk sytemu operacyjnego (wartość A) oraz liczbę rdzeni na jeden procesor fizyczny/gniazdo (wartość B). Zwykle każdy procesor wirtualny jest odpowiednikiem jednego rdzenia: Mając wyznaczone te wartości, należy zgodnie z poniższą tabelą lub regułą sprawdzić, ile licencji procesorowych potrzebne jest w każdym wirtualnym środowisku systemu operacyjneg. dwa procesory wirtualne dwurdzeniowy procesor fi zyczny maszyna wirtualna (V M) serwer fi zyczny 3

6 iczba procesorów wirtualnych obsługujących wirtualne OSE liczba rdzeni na jeden procesor fi zyczny/gniazdo liczba licencji procesorowych wymaganych dla wirtualnego OSE Uwaga: Dla każdego wirtualnego OSE należy wyznaczyć liczbę potrzebnych licencji procesorowych danej edycji SQL Server dzieląc wartość A (liczba procesów wirtualnych obsługujących wirtualne OSE) przez wartość B (liczba rdzeni [hyperthreading wyłączony] lub liczba wątków [hyperthreading włączony] na jeden procesor fizyczny). Jeśli wynik nie jest liczbą całkowitą, należy zaokrąglić go w górę do liczby całkowitej. zaokrąglenie wartości ułamkowej w górę do najbliższej liczby całkowitej A B.. liczba procesorów wirtualnych dostępnych dla wirtualnego OSE = liczba rdzeni (hyperthreading wyłączony) lub liczba wątków (hyperthreading włączony) na jeden procesor fi zyczny liczba potrzebnych licencji procesorowych Uwaga: Tabela ta znajduje zastosowanie jedynie w przypadku podstawowych rozwiązań wirtualizacyjnych. Licencjonowanie rozwiązań wirtualizacyjnych w modelu serwer+ Edycje Standard i Workgroup Każda licencja serwerowa SQL Server 2008 R2 Standard lub Workgroup pozwala na uruchamianie aplikacji w jednym środowisku systemu operacyjnego (fizycznym lub wirtualnym). Dla każdego dodatkowego środowiska systemu operacyjnego należy zakupić jedną dodatkową licencję serwerową. Edycja Enterprise Każda licencja serwerowa SQL Server 2008 R2 Enterprise pozwala na uruchamianie oprogramowania w maksymalnie czterech środowiskach systemu operacyjnego (fizycznych lub wirtualnych). Wymagane licencje Dla każdego użytkownika lub urządzenia uzyskującego dostęp do funkcji lub danych udostępnianych przez SQL Server należy zakupić licencję SQL Server 2008 R2 niezależnie od tego, czy SQL Server lub jego komponenty uruchamiane są w fizycznym, czy w wirtualnym środowisku systemu operacyjnego. 4

7 Multipleksowanie Dla każdego urządzenia lub użytkownika uzyskującego dostęp do SQL Server za pośrednictwem urządzenia lub oprogramowania multipleksującego (lub stosującego podobną technikę) niezbędne są odrębne licencje SQL Server i Windows Server. z multipleksowaniem urządzenie lub oprogramowanie multipleksujące bez multipleksowania Liczba warstw sprzętu lub oprogramowania znajdujących się pomiędzy SQL Server a użytkownikami lub urządzeniami, będącymi końcowymi odbiorcami danych, usług lub funkcjonalności, nie ma wpływu na liczbę potrzebnych licencji. z multipleksowaniem SharePoint portal urządzenie lub oprogramowanie multipleksujące bez multipleksowania W przypadku ręcznego przekazywania danych przez pracownika innemu pracownikowi nie ma potrzeby zakupu licencji dla pracownika odbierającego dane. Na przykład jeśli pracownik wysyła raport do innego pracownika w postaci arkusza Microsoft Office Excel, odbiorca raportu nie musi posiadać licencji (o ile raport nie uzyskuje w jakiś sposób dostępu do serwera SQL Server). z multipleksowaniem ręczne przekazywanie raportów urządzenie lub oprogramowanie multipleksujące bez multipleksowania ręczne przekazywanie raportów 5

8 Zmiana przypisania licencji i przenoszenie działających instancji Działające instancje SQL Server 2008 R2 Enterprise lub Datecenter mogą być przenoszone pomiędzy serwerami w farmie serwerów (nie ma wymogu minimalnego 90 dniowego odstępu pomiędzy kolejnymi przenosinami). Definicja farmy serwerów Na farmę serwerów mogą składać się dwa centra przetwarzania danych znajdujące się: w strefach czasowych, pomiędzy którymi różnica czasu jest nie większa niż 4 godziny i (lub) na terenie Unii Europejskiej (EU) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Uwaga: Jedno centrum danych może być składnikiem tylko jednej farmy serwerów. Przenoszenie działających instancji SQL Server 2008 R2 Enterprise licencjonowanych w modelu serwer+ Prawidłowo licencjonowane instancje oprogramowania można swobodnie przenosić pomiędzy serwerami farmy, o ile liczba serwerów, na których działają instancje oprogramowania, nie przekracza liczby licencji przypisanych do farmy serwerów. Przenoszenie działających instancji licencjonowanych w modelu na procesor SQL Server 2008 R2 Datacenter użytkownik może uruchamiać nieograniczoną liczbę instancji oprogramowania w nieograniczonej liczbie środowisk systemu operacyjnego w ramach farmy serwerów i dowolnie przenosić te instancje, o ile liczba procesorów fizycznych dostępnych dla lub wykorzystywanych przez środowiska systemu operacyjnego, w których uruchamiane są instancje, w żadnej chwili nie przekracza liczby licencji przypisanych do farmy serwerów. SQL Server 2008 R2 Enterprise użytkownik może uruchamiać nieograniczoną liczbę instancji oprogramowania w maksymalnie czterech środowiskach systemu operacyjnego w farmie serwerów i dowolnie przenosić te instancje, o ile liczba procesorów fizycznych dostępnych dla lub wykorzystywanych przez środowiska systemu operacyjnego, w których uruchamiane są instancje, w żadnej chwili nie przekracza liczby licencji przypisanych do farmy serwerów. Aktualizacje, obniżenia wersji i zmiany edycji Aktualizacja wersji (upgrade) Obniżenie wersji* (downgrade) Prawo do obniżenia edycji* (nowość w SQL Server 2008 R2) Zmiana edycji (stepup) Co to oznacza zamiana poprzedniej wersji oprogramowania (na przykład SQL Server 2008) na wersję aktualną (na przykład SQL Server 2008 R2) wdrożenie wcześniejszej wersji SQL Server (2008, 2005 lub 2000) zamiast wersji posiadanej (na mocy praw przyznawanych w warunkach licencjonowania oprogramowania lub PUR) wdrożenie niższej edycji w miejsce edycji posiadanej (na mocy praw przyznawanych w warunkach licencjonowania oprogramowania lub PUR) zamiana niższej edycji (na przykład Standard) na edycję wyższą (na przykład Enterprise) Jak to zrealizować Jeżeli posiadana przez klienta licencja SQL Server jest objęta ochroną Software Assurance (SA), klient automatycznie otrzymuje licencję na aktualizację do edycji SQL Server 2008 R2. Jeżeli posiadana przez klienta licencja SQL Server nie jest objęta ochroną SA, klient musi zakupić nową, pełną licencję SQL Server 2008 R2 w wybranej edycji. Prawo obniżenia wersji przysługuje dla: wszystkich licencji zakupionych w programach licencjonowania grupowego, licencji OEM i FPP (detalicznych) oprogramowania SQL Server Enterprise, Standard i Workgroup Klient posiadający licencję na edycję Datacenter może zamiast niej wdrożyć edycję Enterprise lub Standard. Klient posiadający licencję na edycję Enterprise może zamiast niej wdrożyć edycję Standard. Jeżeli licencja na niższą edycję jest objęta ochroną Software Assurance (SA), to możliwy jest zakup licencji SA step-up. Licencje SA step-up dostępne są w wybranych programach licencjonowania grupowego. Licencje step-up umożliwiają zamianę edycji Workgroup na Standard, Standard na Enterprise oraz Enterprise na Datacenter. * W przypadku korzystania z prawa do obniżenia wersji lub obniżenia edycji, klienta nadal obowiązują prawa użytkowania produktu określone dla wykupionej przez niego wersji i edycji oprogramowania. 6

9 zmiana edycji step-up SQL Server 2008 R2 Workgroup SQL Server 2008 R2 Standard SQL Server 2008 R2 Enterprise SQL Server 2008 R2 Datacenter aktualizacja wersji obniżenie wersji prawo obniżenia edycji SQL Server 2008 Workgroup SQL Server 2008 Standard SQL Server 2008 Enterprise Licencjonowanie składników SQL Server Na każdy serwer, na którym uruchamiany jest dowolny ze składników SQL Server (taki jak DLTP, Analysis Services, Reporting Services, Integration Services,) należy wykupić osobną licencję. Zmiany w obsłudze procesorów, pamięci i wirtualizacji Wraz z wprowadzeniem edycji SQL Server 2008 R2 Datacenter zmodyfikowano maksymalną liczbę procesorów, ilość pamięci i liczbę środowisk systemu operacyjnego dla edycji SQL Server 2008 R2 Enterprise i Standard (w stosunku do SQL Server 2008 Enterprise i Standard). Zmiany te zestawiono w poniższej tabeli: Wersja Edycja Limity SQL Server 2008 SQL Server 2008 R2 Datacenter procesory nie dotyczy do 256 procesorów logicznych środowiska systemu nie dotyczy bez ograniczeń operacyjnego pamięć nie dotyczy maksymalna obsługiwana przez system operacyjny Enterprise procesory bez ograniczeń maksymalnie 8 procesorów* środowiska systemu operacyjnego pamięć bez ograniczeń maksymalna obsługiwana przez system operacyjny Standard procesory maksymalna obsługiwana przez system operacyjny *ograniczenie techniczne maksymalnie 4 na licencję serwerową lub na licencję procesorową pod warunkiem wykupienia licencji dla wszystkich procesorów 2 TB* 64 GB* 7

10 Prawa licencyjne dla klientów posiadających już licencje SQL Server Enterprise objęte ochroną Software Assurance Klientom, którzy posiadają aktywną ochronę Software Assurance dla licencji SQL Server Enterprise, firma Microsoft przyznaje dodatkowe prawa licencyjne, obowiązujące do momentu wydania kolejnej wersji SQL Server (tj. następnej po SQL Server 2008 R2): Licencja SQL Server Enterprise zakupiona w modelu serwer+ i objęta ochroną Software Assurance Klient może uruchamiać na licencjonowanym serwerze dowolną liczbę instancji oprogramowania SQL Server 2008 R2 Enterprise w jednym fi zycznym środowisku systemu operacyjnego i w dowolnej liczbie wirtualnych środowisk systemu operacyjnego Licencje SQL Server Enterprise zakupione w modelu na procesor dla wszystkich procesorów fi zycznych serwera i objęte ochroną Software Assurance Klient może uruchamiać na licencjonowanym serwerze dowolną liczbę instancji oprogramowania SQL Server 2008 R2 Enterprise w jednym fi zycznym środowisku systemu operacyjnego i w dowolnej liczbie wirtualnych środowisk systemu operacyjnego Uwaga: Szczegółowe informacje na temat praw użytkowania produktu i ścieżek migracji do wersji następnej po SQL Server 2008 R2 zostaną ogłoszone przed wydaniem tej wersji. Często zadawane pytania Kupiłem licencje SQL Server w modelu serwer+. Czy mogę wykorzystywać licencje SQL Server 2008 wraz z serwerem SQL Server 2008 R2? Ponieważ SQL Server 2008 R2 jest zaliczany do tzw. głównych wydań (wersji) (ang. major release), licencje SQL Server 2008 nie pozwalają na dostęp do serwerów SQL Server 2008 R2 (chyba, że są objęte ochroną aktualizacyjną Software Assurance). Dlaczego wydanie SQL Server 2008 R2 Datacenter może być licencjonowane wyłącznie w trybie na procesor? SQL Server 2008 R2 Datacenter to nowa edycja pozwalająca na budowę platformy dla rozwiązań o najwyższym poziomie skalowalności. Rozwiązania o znaczeniu krytycznym dla organizacji charakteryzują się wysokim zapotrzebowaniem na zasoby sprzętowe i są zwykle uruchamiane na dużych serwerach w centrum przetwarzania danych. Dominującym modelem licencjonowania w takich zastosowaniach jest właśnie tryb na procesor. Mam licencje SQL Server 2008 objęte ochroną Software Assurance. Kiedy dotyczące mnie prawa użytkowania produktów zostaną dopasowane do SQL Server 2008 R2? W tej chwili zasady użytkowania SQL Server 2008 są określane przez dokument Prawa użytkowania produktu (Product Use Rights PUR) obowiązujący w chwili zakupu licencji SQL Server To, kiedy nastąpi zmiana, zależy od wybranego programu licencjonowania i/lub wersji umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie Prawa użytkowania produktów (PUR) oraz w umowie licencjonowania. Na czym polega zasada dziedziczenia nieograniczonych praw do wirtualizacji SQL Server 2008 Enterprise? Posiadacze licencji SQL Server 2008 Enterprise objętych ochroną Software Assurance, zakupionych przed wprowadzeniem SQL Server 2008 R2 na rynek, otrzymują prawo do uruchamiania tego oprogramowania na nieograniczonej liczbie maszyn wirtualnych. Prawo to pozostaje w mocy tak długo, jak długo licencje objęte są ochroną Software Assurance, ale nie dłużej niż do wprowadzenia na rynek kolejnej wersji SQL Server (następnej po SQL Server 2008 R2). Podobne prawa (do uruchamiania nieograniczonej ilości maszyn wirtualnych) przysługują także w przypadku zakupu nowych licencji SQL Server Enterprise (w ramach nowej lub istniejącej umowy) objętych ochroną Software Assurance. 8

11 Kupiłem licencję SQL Server 2008 R2 Enterprise z ochroną Software Assurance i chcę uruchamiać na nieograniczonej liczbie maszyn wirtualnych edycję SQL Server 2008 R2 Standard. Czy jest to możliwe? Tak. Nowe prawo obniżenia edycji wprowadzone wraz z SQL Server 2008 R2 pozwala na wdrożenie wersji Standard w miejsce Enterprise. Natomiast prawo do uruchamiania oprogramowania na nieograniczonej liczbie maszyn wirtualnych przysługuje tak długo, jak długo licencje są objęte ochroną Software Assurance, ale nie dłużej niż do wydania kolejnej wersji SQL Server (następnej po SQL Server 2008 R2). Zakupiłem dwie licencje Datacenter i zainstalowałem je na serwerze wyposażonym w cztery procesory. Czy mam prawo do uruchamiania oprogramowania na nieograniczonej liczbie maszyn wirtualnych? Do uruchamiania oprogramowania SQL Server 2008 R2 Datacenter na nieograniczonej liczbie maszyn wirtualnych niezbędne jest zakupienie licencji dla każdego procesora fizycznego. W tym przypadku niezbędny jest zakup czterech licencji Datacenter. Zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum Obsługi Klienta Microsoft: (Koszt połączenia wg stawek Twojego operatora) 9

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi Pytanie: Czym jest CPS? Odpowiedź: CPS to akronim od Cloud Platform Suite, pakietu obejmującego produkty Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, Windows Azure Pack oraz SQL Server 2012 Standard,

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MOM 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.

Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MOM 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft. Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MM 2005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Ceny i licencjonowanie systemu MM 2005 Czy można wypróbować

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL Licencjonowanie SQL Server Licencje SAL Pytanie: Klient ma zainstalowane oprogramowanie SQL Server w środowisku z wieloma dzierżawcami i ma dwóch (2) użytkowników, którzy potrzebują dostępu do niego. Czy

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie rozwiązań. Aplikacje Office Web

Licencjonowanie rozwiązań. Aplikacje Office Web Licencjonowanie rozwiązań Aplikacje Office Web Pytanie: Klient ma licencje EAS dla Microsoft Office. Czy partner może ich użyć do licencjonowania dostępu klienta do funkcjonalności Office Web Apps hostowanej

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.

Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft. Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Licencje: korporacyjna, edukacyjna i dla administracji

Bardziej szczegółowo

Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/

Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Microsoft System Center 2005: Ujednolicenie zasad licencjonowania produktów Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003 i Microsoft perations Manager (MM) 2005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Spis treści Wprowadzenie...3 Wersje programu SQL Server 2012...4 Modele licencjonowania programu SQL Server 2012...4 Licencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Pełne informacje na temat licencjonowania i cen

Pełne informacje na temat licencjonowania i cen Pełne informacje na temat licencjonowania i cen Przewodnik po licencjonowaniu systemu Uwaga: niniejszy przewodnik pomaga zrozumieć zasady licencjonowania, ale nie zastępuje dokumentów licencyjnych, których

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Cennik i licencjonowanie często zadawane pytania

Windows Server 2012 Cennik i licencjonowanie często zadawane pytania Windows Server 2012 Cennik i licencjonowanie często zadawane pytania Spis treści SYSTEM WINDOWS SERVER 2012 EDYCJE DATACENTER I STANDARD... 4 P1. Co nowego w systemie Windows Server 2012?...4 P2. Czym

Bardziej szczegółowo

Microsoft z dniem 1go stycznia 2016roku, zapowiada zmianę cen dla licencji Dynamics AX oraz C5.

Microsoft z dniem 1go stycznia 2016roku, zapowiada zmianę cen dla licencji Dynamics AX oraz C5. Newsletter 4/2015 ZMIANY I AKTUALIZACJE W CENNIKU SPLA Microsoft z dniem 1go stycznia 2016roku, zapowiada zmianę cen dla licencji Dynamics AX oraz C5. Mamy wrzesień więc jeśli będą jakieś zmiany cen w

Bardziej szczegółowo

Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? www.pc-ware.com/group

Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? www.pc-ware.com/group Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? 1 Agenda Dlaczego licencje Volumenowe są lepsze? Które licencje Volumenowe są najtańsze dla mojej organizacji? Jak dobrze i tanio kupić w Select Plus? Dlaczego i

Bardziej szczegółowo

Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC)

Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC) Zasady licencjonowania dostępu (CAL / EC) Licencjonowanie dostępu do serwera (CAL) może być postrzegane jako skomplikowane ze względu na techniczny charakter produktów serwerowych oraz sieci. Dostępne

Bardziej szczegółowo

Podstawy licencjonowania wybranych produktów Microsoft współpracujących z systemami Asseco WAPRO

Podstawy licencjonowania wybranych produktów Microsoft współpracujących z systemami Asseco WAPRO Podstawy licencjonowania wybranych produktów Microsoft współpracujących z systemami Asseco WAPRO SQL Server 2016 jest oferowany dla oprogramowania Asseco WAPRO w trzech wersjach: SQL Express 2016 - bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie Windows Server 2012 R2

Licencjonowanie Windows Server 2012 R2 Licencjonowanie Windows Server 2012 R2 Opis produktu W systemie Windows Server 2012 R2 wykorzystano zebrane przez Microsoft doświadczenia w zakresie realizacji usług chmury obliczeniowej na skalą globalną

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych

Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych Podstawy zasady Licencje wymagane są dla maksymalnej liczby instancji uruchomionych na serwerze w dowolnym czasie Tworzenie i przechowywanie dowolnej liczby instancji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne Comarch ERP e-sklep. Wersja 7.5 7.9

Wymagania techniczne Comarch ERP e-sklep. Wersja 7.5 7.9 Wymagania techniczne Comarch ERP e-sklep Wersja 7.5 7.9 Spis treści 1 WYMAGANIA PO STRONIE UŻYTKOWNIKA COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1.1 OPROGRAMOWANIE... 3 1.1.1 PRZEGLĄDARKI INTERNETOWE... 3 1.1.2 OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

Licencja Microsoft Select dla Edukacji. Przewodnik

Licencja Microsoft Select dla Edukacji. Przewodnik Licencja Microsoft Select dla Edukacji Przewodnik Spis treści Opis akademickich programów licencjonowania grupowego... 3 Licencjonowanie w modelu transakcyjnym... 3 Otwarta Licencja Microsoft dla Edukacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Korzyści, Wymagania, Obowiązki

Przewodnik. Korzyści, Wymagania, Obowiązki Przewodnik Korzyści, Wymagania, Obowiązki Przewodnik opracowany przez Partnera Sieciowego - Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych na podstawie materiałów udostępnionych przez firmę

Bardziej szczegółowo

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś MAINFRAME PC WWW Chmura 1970 & 80 1990 2000 Dziś Prywatna Publiczna AUTOMATYZACJA ELASTYCZNOŚĆ SAMOOBSŁUGA Małe i średnie przedsiębiorstwa Sektor publiczny Duże przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa, sektor

Bardziej szczegółowo

Oferta licencyjna dla szkół. Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist

Oferta licencyjna dla szkół. Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist Oferta licencyjna dla szkół Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist Open Value Subscription Agreement for Education Solutions (OVS-ES) Definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego Umowa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Umowy licencyjne Microsoft dla Edukacji

Umowy licencyjne Microsoft dla Edukacji Umowy licencyjne Microsoft dla Edukacji Open Value Subscription Agreement for Education Solutions (OVS-ES) Definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego Instytucje Edukacyjne Definicja Uprawnionego Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2016.0. Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2016.0. Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25 Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2016.0 Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL/TERMINAL GUI

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL/TERMINAL GUI OTC Spółka Akcyjna ul. Chełmońskiego 248, 31-348 KRAKÓW tel. (012) 626 36 36, fax (012) 626 36 38 e-mail: office@otc.pl http://www.otc.pl CENNIK 01 maja 2010 Wszystkie ceny podane są w złotych. Do podanych

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600

Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600 Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600 Dzięki niniejszemu poradnikowi można poznać metody udzielania licencji na urządzenie Symantec Backup Exec 3600. Confidence in a connected world.

Bardziej szczegółowo

Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus

Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus 2 Enterprise Agreement (EA) Umowa licencyjna przeznaczona dla średnich i dużych firm, czyli takich, które posiadają minimum 250 komputerów i które chcą podjąć

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe Sposoby zamawiania produktów Kopie licencji i ich

Zalety umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe Sposoby zamawiania produktów Kopie licencji i ich 1 Umowa licencyjna przeznaczona dla średnich i dużych firm, czyli takich, które posiadają minimum 250 komputerów i które chcą podjąć decyzję o standaryzacji oprogramowania w całym przedsiębiorstwie. Klienci

Bardziej szczegółowo

Odnowienie Software Assurance przewodnik

Odnowienie Software Assurance przewodnik Odnowienie Software Assurance przewodnik Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego pozwala na zwiększenie produktywności całej organizacji. Usługi Software Assurance ułatwiają

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement.

Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement. Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement. Czym jest proces True-up? Harmonogram procesu True-up. Zestawienie zmian. Rzetelna weryfikacja zasobów licencyjnych

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL/TERMINAL GUI

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL/TERMINAL GUI OTC Spółka Akcyjna ul. Chełmońskiego 248, 31-348 KRAKÓW tel. 12 626 36 36, fax 12 626 36 38 e-mail: office@otc.pl http://www.otc.pl CENNIK 01 stycznia 2014 Wszystkie ceny podane są w złotych. Do podanych

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL OTC Spółka Akcyjna ul. Chełmońskiego 248, 31-348 KRAKÓW tel. (012) 626 36 36, fax (012) 626 36 38 e-mail: office@otc.pl http://www.otc.pl CENNIK 01 lipca 2009 Wszystkie ceny podane są w złotych. Do podanych

Bardziej szczegółowo

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS Small Business Server Serwer HP + zestaw NOWS Co to jest NOWS? Novell Open Workgroup Suite (NOWS) to: zestaw 10 rozwiązań w 1 pakiecie narzędzia do budowy infrastruktury IT całej firmy produkty dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

WYDAJNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ

WYDAJNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ WYDAJNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ Skalowalność systemu Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE DLA KIEROWNICTWA... 1 PODSUMOWANIE WYNIKÓW... 1 OMÓWIENIE... 2 METODYKA TESTOWANIA... 2 TRANSAKCJE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1 Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych Moduł 1 Sieciowy system operacyjny Sieciowy system operacyjny (ang. Network Operating System) jest to rodzaj systemu operacyjnego pozwalającego na pracę

Bardziej szczegółowo

Zasady licencjonowania produktów bazodanowych ORACLE

Zasady licencjonowania produktów bazodanowych ORACLE Zasady licencjonowania produktów bazodanowych ORACLE Edycje bazy danych Oracle 6 edycji bazy danych Oracle - Enterprise Edition (EE) - Standard Edition (SE) - Standard Edition One (SE1) - Personal Edition

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Microsoft Forefront Client Security, jako przykład osiągnięcia bezpieczeństwa informatycznego.

Wdrożenie systemu Microsoft Forefront Client Security, jako przykład osiągnięcia bezpieczeństwa informatycznego. Wdrożenie systemu Microsoft Forefront Client Security, jako przykład osiągnięcia bezpieczeństwa informatycznego. Założenia projektowe Najistotniejszym założeniem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wymagania systemowe Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej publikacji nie może być kopiowany, przesyłany bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Nowy model subskrypcji, dobór produktów Red Hat i JBoss. Grzegorz Niezgoda

Nowy model subskrypcji, dobór produktów Red Hat i JBoss. Grzegorz Niezgoda Nowy model subskrypcji, dobór produktów Red Hat i JBoss Grzegorz Niezgoda AGENDA: RHEL Nowy RHEL Server Wersje i edycje Zasady wykorzystania w środowisku wirtualnym Moduły dodatkowe Wersje specjalne JBoss

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Licencja Zakres licencji Cena**** START pakiet jednostanowiskowy lub aktualizacja 150,- Licencja Zakres licencji Cena****

Licencja Zakres licencji Cena**** START pakiet jednostanowiskowy lub aktualizacja 150,- Licencja Zakres licencji Cena**** Cennik Obowiązuje od: 01.01.2011 roku Asseco WAPRO START Asseco WAPRO BIZNES Asseco WAPRO PRESTIŻ Asseco WAPRO BIURO Asseco WAPRO BUDŻET Asseco WAPRO MOBILE Asseco WAPRO dla EDUKACJI ASSECO WAPRO START

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy i urządzenia, subskrypcje oraz licencje wieczyste

Użytkownicy i urządzenia, subskrypcje oraz licencje wieczyste Użytkownicy i urządzenia, subskrypcje oraz licencje wieczyste Użytkownicy Oparte na chmurze pakiety dla użytkowników indywidualnych oraz małych i średnich firm (SMB) Urządzenia Licencje wieczyste na pakiety

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Cennik Edytor Aktów Prawnych XML Legislator

Cennik Edytor Aktów Prawnych XML Legislator Cennik Edytor Aktów Prawnych XML Legislator LICENCJE STANOWISKOWE* zakupu Uwagi - kwota oszczędności (upustu) w ramach promocji - dla NOWYCH klientów w przypadku zakupu Edytor Aktów Prawnych XML Legislator

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługi firmy HP Dane techniczne Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6

Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6 Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem Software dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Legalizacyjne dla systemu Windows

Rozwiązania Legalizacyjne dla systemu Windows Rozwiązania Legalizacyjne dla systemu Windows Który wybierasz? Monika Harasimiuk Microsoft Sp. z o.o. 2 Czy Państwa komputery są objęte prawidłowymi licencjami? 1. Czy Państwa firma lub instytucja nabyła

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0058_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0058_01.mspx Strona 1 z 6 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania minimalne dotyczące konfiguracji infrastruktury systemowo-sprzętowej dla systemu CDN XL. Aktualizacja dokumentu: 2009-06-01 Wersja 9.

Wymagania minimalne dotyczące konfiguracji infrastruktury systemowo-sprzętowej dla systemu CDN XL. Aktualizacja dokumentu: 2009-06-01 Wersja 9. Wymagania minimalne dotyczące konfiguracji infrastruktury systemowo-sprzętowej dla systemu CDN XL Aktualizacja dokumentu: 2009-06-01 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Zunifikowna Komunikacja

Zunifikowna Komunikacja Zunifikowna Komunikacja jako element usprawniający funkcjonowanie Administracji Samorządowej Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych, Microsoft adam.dolega@microsoft.com Szybka i łatwa komunikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Enrollment for Education Solutions

Enrollment for Education Solutions Enrollment for Education Solutions NAJCZĘŚCIEJ Co to jest Enrollment for Education Solutions?... 2 Jak działa EES?... 2 Czy z umowy EES mogą korzystać szkoły podstawowe i ponadpodstawowe?... 3 Jakie produkty

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

LICENCJA ZAKRES LICENCJI CENA****(netto) START Win pakiet jednostanowiskowy*** 150,- pakiet edukacyjny (tylko do celów dydaktycznych)

LICENCJA ZAKRES LICENCJI CENA****(netto) START Win pakiet jednostanowiskowy*** 150,- pakiet edukacyjny (tylko do celów dydaktycznych) Cennik ASSECO WAPRO Fakturowanie - WF-Fakturka (dows) LICENCJA ZAKRES LICENCJI CENA****(netto) START pakiet jednostanowiskowy*** 150,- EDUKACYJNA pakiet edukacyjny (tylko do celów Sprzedaż i magazyn -

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Wymagania minimalne dotyczące konfiguracji infrastruktury systemowo-sprzętowej dla systemu Comarch ERP XL 2016.1. Aktualizacja dokumentu: 2016-01-25

Wymagania minimalne dotyczące konfiguracji infrastruktury systemowo-sprzętowej dla systemu Comarch ERP XL 2016.1. Aktualizacja dokumentu: 2016-01-25 Wymagania minimalne dotyczące konfiguracji infrastruktury systemowo-sprzętowej dla systemu Comarch ERP XL 2016.1 Aktualizacja dokumentu: 2016-01-25 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurze Przetwarzanie w chmurze Opracował: Zb. Rudnicki 1 Chmura w Internecie 2 1 picasaweb.google.com - Fotografie w chmurze 3 Octave - podobny do Matlaba - także w chmurze (uproszczony) i dostępny w iphone 4

Bardziej szczegółowo

` Oxeris Anti-Theft Service Powered by Intel Anti-Theft Technology Usługa antykradzieżowa urządzeń

` Oxeris Anti-Theft Service Powered by Intel Anti-Theft Technology Usługa antykradzieżowa urządzeń Oxeris to e-usługa, która ma na celu ochronę i zarządzanie zasobami informacyjnymi urządzeń mobilnych, zdalne zarządzanie tymi urządzeniami, oraz aktywne zapobieganie skutkom kradzieży urządzeń mobilnych

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Sotech.pl

Cennik usług Sotech.pl Cennik usług Sotech.pl Obowiązujący do odwołania od dnia 1 marzec 2014r. Koszt wdrożenia sklepu zależny jest głównie od dwóch elementów. Od Pakietu graficznego jaki zamówisz do swojego sklepu oraz formy

Bardziej szczegółowo

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste

Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste Użytkownicy Urządzenia Użytkownicy & urządzenia, subskrypcje & licencje wieczyste Oferty Office 365 Użytkownicy Oferta pakietów Office Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2015.1. Aktualizacja dokumentu: 2014-12-12

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2015.1. Aktualizacja dokumentu: 2014-12-12 Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2015.1 Aktualizacja dokumentu: 2014-12-12 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Securing Your Journey to the Cloud p c Chmura chroniona ws Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

APN Promise SA. Przygotowane przez: Grzegorza Gmyrka. Audyt oprogramowania, Microsoft Software Asset Management Services Program

APN Promise SA. Przygotowane przez: Grzegorza Gmyrka. Audyt oprogramowania, Microsoft Software Asset Management Services Program APN Promise SA Audyt oprogramowania, Microsoft Software Asset Management Services Program Przygotowane przez: Grzegorza Gmyrka 2013 Zawartość dokumentu Usługi audytorskie Promise: Software Asset Management

Bardziej szczegółowo

Wymagania minimalne dotyczące konfiguracji infrastruktury systemowo-sprzętowej dla systemu Comarch ERP XL 2016.0. Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25

Wymagania minimalne dotyczące konfiguracji infrastruktury systemowo-sprzętowej dla systemu Comarch ERP XL 2016.0. Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25 Wymagania minimalne dotyczące konfiguracji infrastruktury systemowo-sprzętowej dla systemu Comarch ERP XL 2016.0 Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Warszawa dn. 2015-07-16 SZ-222-4/15/1/7/2015. DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-4/15/1/7/2015

Szanowni Państwo, Warszawa dn. 2015-07-16 SZ-222-4/15/1/7/2015. DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-4/15/1/7/2015 Warszawa dn. 2015-07-16 SZ-222-4/15/1/7/2015 Szanowni Państwo, DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-4/15/1/7/2015 Przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II

O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II Warszawa, dnia 21.02.2011 r. BF/AS-ZP/-066-22/11 Znak sprawy 05/11 Wykonawcy O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II Uprzejmie informujemy, i w dniach 15 i 16. 02.2011r. do Zamawiaj cego wp

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe - 2010 Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe, Stefan Cacek Strona 2 z 6 SPIS TREŚCI 1 Wstęp...3 1.1 WERSJE WINDOWS XP...3 1.2 WERSJE WINDOWS VISTA I WINDOWS 7...3 2 Symfonia Start...4

Bardziej szczegółowo