Skrócony przewodnik po licencjonowaniu. Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócony przewodnik po licencjonowaniu. Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally"

Transkrypt

1 Skrócony przewodnik po licencjonowaniu Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally Wersja 1.0 4/28/2010

2 Opis Przewodnik ten przeznaczony jest dla osób chcących zapoznać się z podstawowymi zasadami licencjonowania i sprzedaży Microsoft SQL Server 2008 R2. Dokument ten nie zastępuje żadnego z dokumentów prawnych określających zasady użytkowania SQL Server. Poszczególne warunki licencji zdefiniowano w dokumencie Software License Terms (w przypadku programów licencjonowania grupowego jest to umowa licencjonowania grupowego, w ramach której dane oprogramowanie zostało zakupione oraz dokument Prawa użytkowania produktu [Product Use Rights PUR]). Niniejszy dokument nie ma mocy prawnej. Zasady programów i reguły mogą zostać zmienione. Spis treści Co jest sprzedawane i kto dokonuje sprzedaży 1 Sposoby sprzedaży: Modele licencjonowania SQL Server 2008 R2 1 Licencjonowanie SQL Server 2008 R2 w scenariuszach wirtualizacyjnych 3 Multipleksowanie 5 Zmiana przypisania licencji i przenoszenie działających instancji 6 Aktualizacje, obniżenia wersji i zmiany edycji 6 Licencjonowanie składników SQL Server 7 Zmiany w obsłudze procesorów, pamięci i wirtualizacji 7 Prawa licencyjne dla klientów posiadających już licencje SQL Server Enterprise objęte ochroną Software Assurance 8 Często zadawane pytania Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, logo Microsoft, Excel, SQL Server, SharePoint, Windows Server oraz logo Server Identity są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firm grupy Microsoft w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Dokument ten ma charakter wyłącznie informacyjny. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI (WYRAŻONYCH WPROST LUB DOMYŚLNIE) CO DO INFORMACJI W NIM ZAWARTYCH. Microsoft udostępnia ten dokument wyłącznie w celach informacyjnych i marketingowych. Pełne definicje praw i obowiązków klienta programów licencjonowania grupowego Microsoft znajdują się w podpisywanych umowach. Oprogramowanie Microsoft jest udostępniane na licencji, a nie sprzedawane. Korzyści uzyskane w wyniku użytkowania oprogramowania i usług Microsoft mogą być różne dla różnych klientów Microsoft. Pytania na temat różnic pomiędzy informacjami zamieszczonymi w tym dokumencie a umowami należy kierować do odsprzedawców i opiekunów klienta w Microsoft. Firma Microsoft nie ustala cen swoich produktów dla użytkownika końcowego. Rzeczywiste ceny produktów Microsoft mogą różnić się od cen przedstawionych w tym dokumencie. Ceny i warunki płatności są przedmiotem umowy pomiędzy klientem a odsprzedawcą oprogramowania Microsoft. Zakres dostępnych korzyści Software Assurance jest różny w różnych programach licencjonowania i regionach geograficznych i może ulec zmianie. W przypadku rozbieżności treści niniejszego dokumentu i postanowień umowy licencjonowania grupowego lub warunków dostępności określonych korzyści Software Assurance, dokumentem rozstrzygającym jest umowa programu licencjonowania grupowego. Kryteria dostępności poszczególnych korzyści oraz obowiązujące zasady publikowane są w dokumencie Lista produktów Microsoft (Microsoft Product List) II

3 Co jest sprzedawane i kto dokonuje sprzedaży Poniższa tabela zawiera zestawienie edycji SQL Server 2008 R2 oraz kanały sprzedaży, w których oprogramowanie to jest dostępne. Edycje Enterprise Agreement (EA) Rejestracja na produkty platformy aplikacyjnej (EAP) Licencja Select / Select Plus Kanał sprzedaży Programy Open Produkty detaliczne (FPP) OEM Services Provider License Agreement (SPLA) SQL Server 2008 R2 Datacenter (nowa edycja) SQL Server 2008 R2 Enterprise SQL Server 2008 R2 Standard SQL Server 2008 R2 Workgroup SQL Server 2008 R2 Web SQL Server 2008 R2 Developer ISV Royalty (ISVR) Sposoby sprzedaży: Modele licencjonowania SQL Server 2008 R2 Poszczególne edycje SQL Server 2008 R2 są dostępne w programach licencjonowania grupowego Microsoft w modelu licencjonowania na procesor (per processor) lub w modelu licencjonowania serwer + licencja dostępowa (w skrócie: serwer+). Można wybrać taki model licencjonowania, który będzie najlepiej odpowiadał określonym potrzebom. Możliwość ta nie dotyczy edycji SQL Server 2008 R2 Datacenter oraz SQL Server 2008 R2 Web, które są licencjonowane wyłącznie w modelu na procesor. Zastosowanie edycji SQL Server R2 Developer jest ograniczone do tworzenia i testowania oprogramowania. Edycja ta jest licencjonowana na użytkownika. Licencjonowanie w modelu na procesor Firma Microsoft oferuje możliwość licencjonowania SQL Server w modelu na procesor, co pozwala zmniejszyć złożoność rozwiązań licencyjnych. W przypadku licencjonowania oprogramowania SQL Server w modelu na procesor nie ma potrzeby zakupu licencji licencja procesorowa pozwala na dostęp dowolnej liczbie użytkowników lub urządzeń znajdujących się wewnątrz firmowej sieci lub poza nią. Licencje procesorowe są dostępne dla SQL Server 2008 R2 w edycjach Datacenter, Enterprise, Standard, Workgroup oraz Web. Server 1 Server 2 1

4 Uwagi: Licencję procesorową należy wykupić dla każdego procesora zainstalowanego w każdym środowisku systemu operacyjnego (OSE), pod kontrolą którego działa SQL Server lub jego składniki (na przykład usługi Analysis Services). Gdy serwer SQL Server działa w fizycznym środowisku systemu operacyjnego, licencja procesorowa potrzebna jest dla każdego procesora fizycznego. Cena licencji procesorowej nie zależy od liczby rdzeni w procesorze. Licencjonowanie w modelu na procesor jest właściwym wyborem, gdy: nie jesteśmy w stanie lub nie chcemy liczyć użytkowników bądź urządzeń; liczba użytkowników lub urządzeń jest na tyle wysoka, że licencjonowanie w modelu na procesor jest bardziej ekonomiczne niż licencjonowanie w modelu serwer+; SQL Server ma obsługiwać zewnętrzne witryny internetowe lub aplikacje. Licencjonowanie w modelu serwer+ W przypadku licencjonowania SQL Server w modelu serwer+ należy zakupić licencję serwerową dla serwera, na którym będzie uruchamiane oprogramowanie SQL Server, oraz licencje dostępowe (Client Access License) dla każdego urządzania (licencje na urządzenie) albo dla każdego użytkownika (licencje na użytkownika) uzyskującego dostęp lub korzystającego z usług lub funkcjonalności SQL Server albo z dowolnego jego składnika (np. z usług Reporting Services). Licencja nie jest oprogramowaniem jest to dokument prawny określający prawo do dostępu do oprogramowania. Licencja serwerowa Licencja dla serwera, na którym uruchamiane będzie oprogramowanie SQL Server lub jego składniki Licencja na urządzenie Licencja dla urządzenia uzyskującego dostęp lub korzystającego z usług lub funkcji oprogramowania SQL Server lub jego składników Licencja na użytkownika licencja dla użytkownika uzyskującego dostęp lub korzystającego z usług lub funkcji oprogramowania SQL Server lub jego składników Uwagi: Dla SQL Server 2008 R2 wymagane są licencje dostępowe SQL Server 2008 R2 (lub licencje SQL Server 2008 z ochroną aktualizacyjną Software Assurance). Jedna licencja SQL Server pozwala danemu użytkownikowi lub urządzeniu na dostęp do dowolnej liczby instancji serwera SQL Server w całej organizacji. Licencja dostępowa SQL Server pozwala na dostęp do serwera SQL Server opartego na dowolnej architekturze sprzętowej (32-bitowej, 64-bitowej lub IA64) i w dowolnej edycji (Workgroup, Standard lub Enterprise). Stosowanie sprzętu lub oprogramowania zmniejszającego liczbę urządzeń lub użytkowników uzyskujących bezpośredni dostęp do oprogramowania (techniki multipleksowania i poolingu) nie powoduje zmniejszenia wymaganej liczby potrzebnych licencji dostępowych. Odrębne partycje sprzętowe lub serwery kasetowe (blade) są z punktu widzenia licencjonowania uznawane za niezależne serwery. 2

5 Licencjonowanie w modelu serwer+ jest właściwym wyborem, gdy: możemy określić liczbę użytkowników lub urządzeń; liczba użytkowników lub urządzeń jest na tyle niska, że koszty są niższe niż w przypadku wyboru modelu licencjonowania na procesor; planowane jest stosowanie techniki skalowania wszerz poprzez dodawanie co jakiś czas nowych serwerów (gdy zostaną już zakupione niezbędne licencje dostępowe, potrzebne będą tylko licencje serwerowe dla nowych serwerów); użytkownicy mają dostęp do wielu baz danych SQL Server. Licencjonowanie SQL Server 2008 R2 w scenariuszach wirtualizacyjnych Licencjonowanie rozwiązań wirtualizacyjnych w modelu na procesor Liczba środowisk systemu operacyjnego, w których można uruchamiać instancje SQL Server 2008 R2 w modelu licencjonowania na procesor, zależy od zastosowanej edycji SQL Server oraz od tego, czy licencje procesorowe zostały zakupione dla wszystkich procesorów fizycznych. Każdy z procesorów fizycznych ma licencję procesorową Jeśli licencje procesorowe zakupiono dla wszystkich procesorów fizycznych serwera (po jednej licencji na każdy procesor fizyczny), można uruchamiać nieograniczoną liczbę instancji oprogramowania SQL Server w następującej liczbie środowisk systemu operacyjnego (OSE), niezależnie od tego, czy są to środowiska wirtualne, czy fizyczne: Edycja SQL Server 2008 R2 Datacenter SQL Server 2008 R2 Enterprise Liczba OSE, w których może być uruchamiany SQL Server bez ograniczeń maksymalnie 4 w ramach jednej licencji W przypadku SQL Server 2008 R2 Standard, SQL Server 2008 R2 Workgroup oraz SQL Server 2008 R2 Web licencjonowanie wszystkich procesorów fizycznych pozwala na uruchamianie oprogramowania wyłącznie w fizycznych środowiskach systemu operacyjnego. Aby móc uruchamiać oprogramowanie w wirtualnych środowiskach systemu operacyjnego, każdy procesor wirtualny musi być licencjonowany niezależenie w sposób opisany poniżej. Licencjonowana jest częś procesorów fizycznych Jeśli nie zamierzamy licencjonować wszystkich procesorów fizycznych, musimy znać liczbę procesorów wirtualnych obsługujących każde z wirtualnych środowisk sytemu operacyjnego (wartość A) oraz liczbę rdzeni na jeden procesor fizyczny/gniazdo (wartość B). Zwykle każdy procesor wirtualny jest odpowiednikiem jednego rdzenia: Mając wyznaczone te wartości, należy zgodnie z poniższą tabelą lub regułą sprawdzić, ile licencji procesorowych potrzebne jest w każdym wirtualnym środowisku systemu operacyjneg. dwa procesory wirtualne dwurdzeniowy procesor fi zyczny maszyna wirtualna (V M) serwer fi zyczny 3

6 iczba procesorów wirtualnych obsługujących wirtualne OSE liczba rdzeni na jeden procesor fi zyczny/gniazdo liczba licencji procesorowych wymaganych dla wirtualnego OSE Uwaga: Dla każdego wirtualnego OSE należy wyznaczyć liczbę potrzebnych licencji procesorowych danej edycji SQL Server dzieląc wartość A (liczba procesów wirtualnych obsługujących wirtualne OSE) przez wartość B (liczba rdzeni [hyperthreading wyłączony] lub liczba wątków [hyperthreading włączony] na jeden procesor fizyczny). Jeśli wynik nie jest liczbą całkowitą, należy zaokrąglić go w górę do liczby całkowitej. zaokrąglenie wartości ułamkowej w górę do najbliższej liczby całkowitej A B.. liczba procesorów wirtualnych dostępnych dla wirtualnego OSE = liczba rdzeni (hyperthreading wyłączony) lub liczba wątków (hyperthreading włączony) na jeden procesor fi zyczny liczba potrzebnych licencji procesorowych Uwaga: Tabela ta znajduje zastosowanie jedynie w przypadku podstawowych rozwiązań wirtualizacyjnych. Licencjonowanie rozwiązań wirtualizacyjnych w modelu serwer+ Edycje Standard i Workgroup Każda licencja serwerowa SQL Server 2008 R2 Standard lub Workgroup pozwala na uruchamianie aplikacji w jednym środowisku systemu operacyjnego (fizycznym lub wirtualnym). Dla każdego dodatkowego środowiska systemu operacyjnego należy zakupić jedną dodatkową licencję serwerową. Edycja Enterprise Każda licencja serwerowa SQL Server 2008 R2 Enterprise pozwala na uruchamianie oprogramowania w maksymalnie czterech środowiskach systemu operacyjnego (fizycznych lub wirtualnych). Wymagane licencje Dla każdego użytkownika lub urządzenia uzyskującego dostęp do funkcji lub danych udostępnianych przez SQL Server należy zakupić licencję SQL Server 2008 R2 niezależnie od tego, czy SQL Server lub jego komponenty uruchamiane są w fizycznym, czy w wirtualnym środowisku systemu operacyjnego. 4

7 Multipleksowanie Dla każdego urządzenia lub użytkownika uzyskującego dostęp do SQL Server za pośrednictwem urządzenia lub oprogramowania multipleksującego (lub stosującego podobną technikę) niezbędne są odrębne licencje SQL Server i Windows Server. z multipleksowaniem urządzenie lub oprogramowanie multipleksujące bez multipleksowania Liczba warstw sprzętu lub oprogramowania znajdujących się pomiędzy SQL Server a użytkownikami lub urządzeniami, będącymi końcowymi odbiorcami danych, usług lub funkcjonalności, nie ma wpływu na liczbę potrzebnych licencji. z multipleksowaniem SharePoint portal urządzenie lub oprogramowanie multipleksujące bez multipleksowania W przypadku ręcznego przekazywania danych przez pracownika innemu pracownikowi nie ma potrzeby zakupu licencji dla pracownika odbierającego dane. Na przykład jeśli pracownik wysyła raport do innego pracownika w postaci arkusza Microsoft Office Excel, odbiorca raportu nie musi posiadać licencji (o ile raport nie uzyskuje w jakiś sposób dostępu do serwera SQL Server). z multipleksowaniem ręczne przekazywanie raportów urządzenie lub oprogramowanie multipleksujące bez multipleksowania ręczne przekazywanie raportów 5

8 Zmiana przypisania licencji i przenoszenie działających instancji Działające instancje SQL Server 2008 R2 Enterprise lub Datecenter mogą być przenoszone pomiędzy serwerami w farmie serwerów (nie ma wymogu minimalnego 90 dniowego odstępu pomiędzy kolejnymi przenosinami). Definicja farmy serwerów Na farmę serwerów mogą składać się dwa centra przetwarzania danych znajdujące się: w strefach czasowych, pomiędzy którymi różnica czasu jest nie większa niż 4 godziny i (lub) na terenie Unii Europejskiej (EU) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Uwaga: Jedno centrum danych może być składnikiem tylko jednej farmy serwerów. Przenoszenie działających instancji SQL Server 2008 R2 Enterprise licencjonowanych w modelu serwer+ Prawidłowo licencjonowane instancje oprogramowania można swobodnie przenosić pomiędzy serwerami farmy, o ile liczba serwerów, na których działają instancje oprogramowania, nie przekracza liczby licencji przypisanych do farmy serwerów. Przenoszenie działających instancji licencjonowanych w modelu na procesor SQL Server 2008 R2 Datacenter użytkownik może uruchamiać nieograniczoną liczbę instancji oprogramowania w nieograniczonej liczbie środowisk systemu operacyjnego w ramach farmy serwerów i dowolnie przenosić te instancje, o ile liczba procesorów fizycznych dostępnych dla lub wykorzystywanych przez środowiska systemu operacyjnego, w których uruchamiane są instancje, w żadnej chwili nie przekracza liczby licencji przypisanych do farmy serwerów. SQL Server 2008 R2 Enterprise użytkownik może uruchamiać nieograniczoną liczbę instancji oprogramowania w maksymalnie czterech środowiskach systemu operacyjnego w farmie serwerów i dowolnie przenosić te instancje, o ile liczba procesorów fizycznych dostępnych dla lub wykorzystywanych przez środowiska systemu operacyjnego, w których uruchamiane są instancje, w żadnej chwili nie przekracza liczby licencji przypisanych do farmy serwerów. Aktualizacje, obniżenia wersji i zmiany edycji Aktualizacja wersji (upgrade) Obniżenie wersji* (downgrade) Prawo do obniżenia edycji* (nowość w SQL Server 2008 R2) Zmiana edycji (stepup) Co to oznacza zamiana poprzedniej wersji oprogramowania (na przykład SQL Server 2008) na wersję aktualną (na przykład SQL Server 2008 R2) wdrożenie wcześniejszej wersji SQL Server (2008, 2005 lub 2000) zamiast wersji posiadanej (na mocy praw przyznawanych w warunkach licencjonowania oprogramowania lub PUR) wdrożenie niższej edycji w miejsce edycji posiadanej (na mocy praw przyznawanych w warunkach licencjonowania oprogramowania lub PUR) zamiana niższej edycji (na przykład Standard) na edycję wyższą (na przykład Enterprise) Jak to zrealizować Jeżeli posiadana przez klienta licencja SQL Server jest objęta ochroną Software Assurance (SA), klient automatycznie otrzymuje licencję na aktualizację do edycji SQL Server 2008 R2. Jeżeli posiadana przez klienta licencja SQL Server nie jest objęta ochroną SA, klient musi zakupić nową, pełną licencję SQL Server 2008 R2 w wybranej edycji. Prawo obniżenia wersji przysługuje dla: wszystkich licencji zakupionych w programach licencjonowania grupowego, licencji OEM i FPP (detalicznych) oprogramowania SQL Server Enterprise, Standard i Workgroup Klient posiadający licencję na edycję Datacenter może zamiast niej wdrożyć edycję Enterprise lub Standard. Klient posiadający licencję na edycję Enterprise może zamiast niej wdrożyć edycję Standard. Jeżeli licencja na niższą edycję jest objęta ochroną Software Assurance (SA), to możliwy jest zakup licencji SA step-up. Licencje SA step-up dostępne są w wybranych programach licencjonowania grupowego. Licencje step-up umożliwiają zamianę edycji Workgroup na Standard, Standard na Enterprise oraz Enterprise na Datacenter. * W przypadku korzystania z prawa do obniżenia wersji lub obniżenia edycji, klienta nadal obowiązują prawa użytkowania produktu określone dla wykupionej przez niego wersji i edycji oprogramowania. 6

9 zmiana edycji step-up SQL Server 2008 R2 Workgroup SQL Server 2008 R2 Standard SQL Server 2008 R2 Enterprise SQL Server 2008 R2 Datacenter aktualizacja wersji obniżenie wersji prawo obniżenia edycji SQL Server 2008 Workgroup SQL Server 2008 Standard SQL Server 2008 Enterprise Licencjonowanie składników SQL Server Na każdy serwer, na którym uruchamiany jest dowolny ze składników SQL Server (taki jak DLTP, Analysis Services, Reporting Services, Integration Services,) należy wykupić osobną licencję. Zmiany w obsłudze procesorów, pamięci i wirtualizacji Wraz z wprowadzeniem edycji SQL Server 2008 R2 Datacenter zmodyfikowano maksymalną liczbę procesorów, ilość pamięci i liczbę środowisk systemu operacyjnego dla edycji SQL Server 2008 R2 Enterprise i Standard (w stosunku do SQL Server 2008 Enterprise i Standard). Zmiany te zestawiono w poniższej tabeli: Wersja Edycja Limity SQL Server 2008 SQL Server 2008 R2 Datacenter procesory nie dotyczy do 256 procesorów logicznych środowiska systemu nie dotyczy bez ograniczeń operacyjnego pamięć nie dotyczy maksymalna obsługiwana przez system operacyjny Enterprise procesory bez ograniczeń maksymalnie 8 procesorów* środowiska systemu operacyjnego pamięć bez ograniczeń maksymalna obsługiwana przez system operacyjny Standard procesory maksymalna obsługiwana przez system operacyjny *ograniczenie techniczne maksymalnie 4 na licencję serwerową lub na licencję procesorową pod warunkiem wykupienia licencji dla wszystkich procesorów 2 TB* 64 GB* 7

10 Prawa licencyjne dla klientów posiadających już licencje SQL Server Enterprise objęte ochroną Software Assurance Klientom, którzy posiadają aktywną ochronę Software Assurance dla licencji SQL Server Enterprise, firma Microsoft przyznaje dodatkowe prawa licencyjne, obowiązujące do momentu wydania kolejnej wersji SQL Server (tj. następnej po SQL Server 2008 R2): Licencja SQL Server Enterprise zakupiona w modelu serwer+ i objęta ochroną Software Assurance Klient może uruchamiać na licencjonowanym serwerze dowolną liczbę instancji oprogramowania SQL Server 2008 R2 Enterprise w jednym fi zycznym środowisku systemu operacyjnego i w dowolnej liczbie wirtualnych środowisk systemu operacyjnego Licencje SQL Server Enterprise zakupione w modelu na procesor dla wszystkich procesorów fi zycznych serwera i objęte ochroną Software Assurance Klient może uruchamiać na licencjonowanym serwerze dowolną liczbę instancji oprogramowania SQL Server 2008 R2 Enterprise w jednym fi zycznym środowisku systemu operacyjnego i w dowolnej liczbie wirtualnych środowisk systemu operacyjnego Uwaga: Szczegółowe informacje na temat praw użytkowania produktu i ścieżek migracji do wersji następnej po SQL Server 2008 R2 zostaną ogłoszone przed wydaniem tej wersji. Często zadawane pytania Kupiłem licencje SQL Server w modelu serwer+. Czy mogę wykorzystywać licencje SQL Server 2008 wraz z serwerem SQL Server 2008 R2? Ponieważ SQL Server 2008 R2 jest zaliczany do tzw. głównych wydań (wersji) (ang. major release), licencje SQL Server 2008 nie pozwalają na dostęp do serwerów SQL Server 2008 R2 (chyba, że są objęte ochroną aktualizacyjną Software Assurance). Dlaczego wydanie SQL Server 2008 R2 Datacenter może być licencjonowane wyłącznie w trybie na procesor? SQL Server 2008 R2 Datacenter to nowa edycja pozwalająca na budowę platformy dla rozwiązań o najwyższym poziomie skalowalności. Rozwiązania o znaczeniu krytycznym dla organizacji charakteryzują się wysokim zapotrzebowaniem na zasoby sprzętowe i są zwykle uruchamiane na dużych serwerach w centrum przetwarzania danych. Dominującym modelem licencjonowania w takich zastosowaniach jest właśnie tryb na procesor. Mam licencje SQL Server 2008 objęte ochroną Software Assurance. Kiedy dotyczące mnie prawa użytkowania produktów zostaną dopasowane do SQL Server 2008 R2? W tej chwili zasady użytkowania SQL Server 2008 są określane przez dokument Prawa użytkowania produktu (Product Use Rights PUR) obowiązujący w chwili zakupu licencji SQL Server To, kiedy nastąpi zmiana, zależy od wybranego programu licencjonowania i/lub wersji umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie Prawa użytkowania produktów (PUR) oraz w umowie licencjonowania. Na czym polega zasada dziedziczenia nieograniczonych praw do wirtualizacji SQL Server 2008 Enterprise? Posiadacze licencji SQL Server 2008 Enterprise objętych ochroną Software Assurance, zakupionych przed wprowadzeniem SQL Server 2008 R2 na rynek, otrzymują prawo do uruchamiania tego oprogramowania na nieograniczonej liczbie maszyn wirtualnych. Prawo to pozostaje w mocy tak długo, jak długo licencje objęte są ochroną Software Assurance, ale nie dłużej niż do wprowadzenia na rynek kolejnej wersji SQL Server (następnej po SQL Server 2008 R2). Podobne prawa (do uruchamiania nieograniczonej ilości maszyn wirtualnych) przysługują także w przypadku zakupu nowych licencji SQL Server Enterprise (w ramach nowej lub istniejącej umowy) objętych ochroną Software Assurance. 8

11 Kupiłem licencję SQL Server 2008 R2 Enterprise z ochroną Software Assurance i chcę uruchamiać na nieograniczonej liczbie maszyn wirtualnych edycję SQL Server 2008 R2 Standard. Czy jest to możliwe? Tak. Nowe prawo obniżenia edycji wprowadzone wraz z SQL Server 2008 R2 pozwala na wdrożenie wersji Standard w miejsce Enterprise. Natomiast prawo do uruchamiania oprogramowania na nieograniczonej liczbie maszyn wirtualnych przysługuje tak długo, jak długo licencje są objęte ochroną Software Assurance, ale nie dłużej niż do wydania kolejnej wersji SQL Server (następnej po SQL Server 2008 R2). Zakupiłem dwie licencje Datacenter i zainstalowałem je na serwerze wyposażonym w cztery procesory. Czy mam prawo do uruchamiania oprogramowania na nieograniczonej liczbie maszyn wirtualnych? Do uruchamiania oprogramowania SQL Server 2008 R2 Datacenter na nieograniczonej liczbie maszyn wirtualnych niezbędne jest zakupienie licencji dla każdego procesora fizycznego. W tym przypadku niezbędny jest zakup czterech licencji Datacenter. Zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum Obsługi Klienta Microsoft: (Koszt połączenia wg stawek Twojego operatora) 9

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Spis treści Wprowadzenie...3 Wersje programu SQL Server 2012...4 Modele licencjonowania programu SQL Server 2012...4 Licencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie Windows Server 2012 R2

Licencjonowanie Windows Server 2012 R2 Licencjonowanie Windows Server 2012 R2 Opis produktu W systemie Windows Server 2012 R2 wykorzystano zebrane przez Microsoft doświadczenia w zakresie realizacji usług chmury obliczeniowej na skalą globalną

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Prawa do używania produktów

Prawa do używania produktów Licencjonowanie zbiorowe Microsoft Prawa do używania produktów Wersja Polska Styczeń 2012 r. Spis treści WPROWADZENIE... 5 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Prawa do używania 9 Prawa

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2013 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Licencing Policies

Microsoft Licencing Policies 2 Microsoft Licencing Policies Odpowiedzi na często zadawane pytania Wydanie 2003 2002 Microsoft Corporation: All right reserved.microsoft, MS-DOS, Power Point, Windows and Windows NT are either registered

Bardziej szczegółowo

Mierz wysoko Sięgnij do chmury Pakiet HP Reseller Option Kit

Mierz wysoko Sięgnij do chmury Pakiet HP Reseller Option Kit 1 Mierz wysoko Sięgnij do chmury Pakiet HP Reseller Option Kit Moc i wydajność gotowa na przetwarzanie w chmurze Obecnie firmy szukają czegoś więcej, niż może zapewnić wirtualizacja rozglądają się za nowymi

Bardziej szczegółowo

Otwarta Licencja Microsoft (OPEN)

Otwarta Licencja Microsoft (OPEN) P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y 2007 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Active Directory, FrontPage, InfoPath, OneNote, Outlook, SharePoint,

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe Sposoby zamawiania produktów Kopie licencji i ich

Zalety umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe Sposoby zamawiania produktów Kopie licencji i ich 1 Umowa licencyjna przeznaczona dla średnich i dużych firm, czyli takich, które posiadają minimum 250 komputerów i które chcą podjąć decyzję o standaryzacji oprogramowania w całym przedsiębiorstwie. Klienci

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus

Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus 2 Enterprise Agreement (EA) Umowa licencyjna przeznaczona dla średnich i dużych firm, czyli takich, które posiadają minimum 250 komputerów i które chcą podjąć

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2013. Aktualizacja dokumentu: 2013-01-22

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2013. Aktualizacja dokumentu: 2013-01-22 Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2013 Aktualizacja dokumentu: 2013-01-22 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch CDN XL 10.5. Aktualizacja dokumentu: 2012-06-29

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch CDN XL 10.5. Aktualizacja dokumentu: 2012-06-29 Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch CDN XL 10.5 Aktualizacja dokumentu: 2012-06-29 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Lepsza współpraca dzięki wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniom opartym na chmurze obliczeniowej

Lepsza współpraca dzięki wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniom opartym na chmurze obliczeniowej Office 365 dla szkół Lepsza współpraca dzięki wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniom opartym na chmurze obliczeniowej Microsoft Office 365 dla instytucji edukacyjnych oferuje szkołom rozbudowane usługi do

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation

Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic Michał Turlejski Microsoft Corporation 2 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje dotyczące licencjonowania 2.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM WAŻNE: JEST TO UMOWA LICENCYJNA, NIE STANOWI ONA UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ( UMOWA ) STANOWI

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Peregrine. AssetCenter Uwagi PART NUMBER AC-3.6X-POL-01015-00153

Peregrine. AssetCenter Uwagi PART NUMBER AC-3.6X-POL-01015-00153 Peregrine AssetCenter Uwagi PART NUMBER AC-3.6X-POL-01015-00153 AssetCenter c Copyright 2001 Peregrine Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w ninieszym dokumencie są własnością

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo