Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx"

Transkrypt

1 Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie Baza wiedzy TechNet Szkolenia i certyfikacje Wirtualne Laboratoria TechNet Quiz Centrum Bezpieczeństwa Do pobrania Wdrażanie oprogramowania Aktualizacje Konferencje i seminaria Społeczność Poznaj TechNet TechNet FAQ Pomoc techniczna TechNet na świecie (j.ang.) Biblioteka TechNet (j.ang.) Jak zacząć? Subskrypcja TechNet Plus Newsletter TechNet RSS TechNet Blogi TechNet Kontakt Baza wiedzy TechNet > Artykuły ekspertów Microsoft Office SharePoint Server 2007 i Windows SharePoint Services 3.0 praca offline Opublikowano: 19 czerwca 2007 Autor: Sebastian Wilczewski Zawartość strony Wstęp Microsoft Office Groove 2007 jako klient offline Narzędzie Pliki programu SharePoint w programie Groove do pracy offline z bibliotekami SharePoint Tworzenie obszaru roboczego Groove Dodawanie narzędzia Konfiguracja narzędzia i opcje synchronizacji Synchronizacja obszaru biblioteki SharePoint z obszarem Groove Microsoft Office Outlook 2007 jako klient offline Ręczna zapisywanie plików do pracy offline Podsumowanie Wstęp Biblioteki i listy Windows SharePoint Services mogą zawierać wiele dokumentów, nad którymi pracownicy będą musieli pracować nawet bez dostępu do serwera (praca offline) np. jeżeli pracownik będzie musiał z laptopem wyjechać w delegację i pracować nad raportem firmowym. W przypadku pracy z Windows SharePoint Services 2.0 i SharePoint Portal Server 2003 jedyną możliwością pracy offline było wyewidencjonowanie, pobranie i zapisanie lokalne dokumentu. Po modyfikacji offline dokumentu należało go ponownie opublikować i zaewidencjonować. Technologie SharePoint 3.0. pozwalają na wykorzystanie kilku metod pracy z dokumentami w bibliotekach, nawet jeżeli serwer nie jest dostępny. Te metody to: wykorzystanie Microsoft Office Groove 2007 jako klienta offline, wykorzystanie Microsoft Office Outlook 2007 jako klienta offline, ręczne pobieranie i ponowne opublikowanie dokumentów do pracy offline. Microsoft Office Groove 2007 jako klient offline Microsoft Office Groove 2007 pozwala na tworzenie obszarów roboczych, które następnie można udostępniać i pracować w nich z innymi osobami posiadającymi tę aplikację, zaproszonymi do obszaru. W obszarach roboczych można dodawać narzędzia, takie jak: Dyskusje narzędzie to pozwala na prowadzenie dyskusji z innymi użytkownikami obszaru, Formularze narzędzie to pozwala na tworzenie formularzy Groove i pracę nad nimi wspólnie z innymi użytkownikami obszaru, Formularze programu InfoPath narzędzie to pozwala na tworzenie i publikowanie formularzy InfoPath i pracę nad nimi wspólnie z innymi użytkownikami obszaru, Kalendarz narzędzie to pozwala na współdzielenie kalendarza przez wszystkich użytkowników obszaru, Notatnik narzędzie to pozwala na tworzenie notatek dostępnych dla wszystkich użytkowników obszaru, Obrazy narzędzie to pozwala na udostępnianie obrazów innym użytkownikom obszaru, Niestandardowy narzędzie to pozwala na stworzenie pustego narzędzia, które później będzie można dostosować, Pliki narzędzie to pozwala na udostępnienie plików i folderów znajdujących się na dysku twardym użytkowników obszaru innym użytkownikom, Pliki programu SharePoint narzędzie to pozwala na podłączenie się do bibliotek SharePoint i pobranie do obszaru dokumentów tam się znajdujących, a następnie pracę nad tymi dokumentami wszystkich użytkowników obszaru, Spotkania narzędzie to pozwala na stworzenie planu spotkania oraz zarządzania spotkaniem, Szachy narzędzie to pozwala użytkownikom obszaru na grę w szachy, Szkicownik narzędzie to pozwala na wspólne tworzenie szkiców i rysunków przez użytkowników obszaru, Śledzenie problemów narzędzie to pozwala na stworzenie miejsca w którym możliwe będzie stworzenie listy problemów i praca nad nimi. Do każdego obszaru (w skład którego może wchodzić jedno bądź kilka opisanych powyżej narzędzi) można zapraszać innych użytkowników programu Groove. Po zaproszeniu do obszaru innego użytkownika następuje pobranie (skopiowanie) obszaru na komputer użytkownika. Również uczestnik obszaru może zaprosić do obszaru inne swoje komputery, tak, aby niezależnie od miejsca w którym się znajduje, posiadał dostęp do tych samych dokumentów. W przypadku braku dostępu do sieci użytkownik programu Groove pracuje na lokalnej kopii plików. Po uzyskaniu dostępu online wszystkie kopie obszaru roboczego będą się synchronizowały między sobą. Narzędzie Pliki programu SharePoint w programie Groove do pracy offline z bibliotekami SharePoint Tworząc obszar programu Groove można skorzystać z narzędzia Pliki programu SharePoint, które pozwala na wskazanie biblioteki programu SharePoint, której kopia (a w zasadzie kopia dokumentów z biblioteki) ma być pobrana do obszaru Groove i w nim przechowywana, oraz synchronizowana ze źródłową biblioteką SharePoint. Oznacza to, że Microsoft Office Groove 2007 jest klientem offline dla SharePoint, a nad każdym dokumentem pobranym do obszaru można pracować, nawet jeżeli pracownik udał się z laptopem poza firmę i nie ma dostępu do sieci. Po ponownym uzyskaniu dostępu do biblioteki SharePoint możliwe będzie zsynchronizowanie obszaru Groove z biblioteką SharePoint. Tworzenie obszaru roboczego Groove Aby utworzyć obszar roboczy Groove wystarczy w kliencie Groove, w zakładce Obszary robocze wybrać polecenie Nowy obszar roboczy. Tworząc obszar roboczy można określić, że powinien on zostać stworzony w oparciu o typ Standardowy (patrz rys. 1).

2 Strona 2 z 5 Rys. 1. Tworzenie obszaru roboczego Groove. Dodawanie narzędzia Po stworzeniu obszaru roboczego konieczne jest dodanie do niego narzędzia, które umożliwi pobranie dokumentów z biblioteki SharePoint do obszaru Groove. Jeżeli chcemy aby Groove pozwalał na buforowanie offline biblioteki SharePoint, wystarczy dodać do obszaru narzędzie o nazwie Pliki programu SharePoint, wybierając wybierając polecenie Dodaj narzędzie i zaznaczając właściwą opcję (patrz rys. 2). W ramach jednego narzędzia można określić tylko jedną bibliotekę SharePoint, z którą obszar ma być synchronizowany. Jeżeli zajdzie potrzeba pracy offline z kolejną biblioteką, należy dodać kolejne narzędzie Pliki programu SharePoint. W jednym narzędziu może znajdować się zawartość tylko jednej biblioteki. Rys. 2. Dodawania narzędzia Pliki programu SharePoint. Konfiguracja narzędzia i opcje synchronizacji Po dodaniu narzędzia konieczne jest jego skonfigurowanie. Konfiguracja narzędzia Pliki programu SharePoint ogranicza się do podania adresu

3 Strona 3 z 5 biblioteki, jaka powinna być pobrana do obszaru Groove (patrz rys. 3). Rys Konfiguracja narzędzia Pliki programu SharePoint. Rys Konfiguracja narzędzia Pliki programu SharePoint. Po podaniu adresu biblioteki dokumentów automatycznie rozpocznie się pobieranie dokumentów z biblioteki dokumentów SharePoint do obszaru Groove. Pobrane dokumenty będzie można edytować w obszarze, nawet jeżeli serwer SharePoint nie będzie dostępny. Aby pobrać dokumenty do obszaru Groove, nie ma konieczności definiowania jakichkolwiek opcji po stronie SharePoint. Wystarczy, że osoba która pobiera dane do obszaru ma prawo dostępu do dokumentów się tam znajdujących. Synchronizacja obszaru biblioteki SharePoint z obszarem Groove Po pobraniu zawartości biblioteki SharePoint do obszaru Groove możliwa jest (ale domyślnie wyłączona) automatyczna synchronizacja pomiędzy tymi dwoma lokalizacjami. Oznacza to, że dopiero po włączeniu automatycznej, bądź po wykonaniu ręcznej synchronizacji, dodanie lub modyfikacja dokumentu w bibliotece SharePoint spowoduje jego pojawienie się w obszarze Groove i na odwrót dokument dodany do obszaru Groove, lub w nim zmodyfikowany zostanie przesłany do biblioteki SharePoint. Jak wspomniano powyżej, synchronizacja może odbywać się w dwóch trybach: automatycznym, według zdefiniowanego wcześniej harmonogramu, ręcznym, na każde żądanie twórcy obszaru, W przypadku definiowania harmonogramu synchronizacji można określić, co ile godzin lub dni synchronizacja powinna się odbywać. W przypadku synchronizacji ręcznej możliwa jest w ona w dowolnej chwili, po wybraniu przycisku Synchronizuje teraz. Microsoft Office Outlook 2007 jako klient offline Program Microsoft Outlook 2007 może pracować jako klient offline dla programu SharePoint. Aby móc pracować z dokumentami z biblioteki SharePoint w trybie offline, należy je wcześniej pobrać do programu Outlook. Aby pobrać do programu Outlook 2007 zawartość listy, należy po wejściu do biblioteki dokumentów lub innej listy, wybrać z menu Akcje polecenie Połącz z Outlook (patrz rys. 4).

4 Strona 4 z 5 Rys. 4. Łączenie listy z programem Outlook. Przed dodaniem biblioteki lub innej listy do programu Outlook 2007 należy zaakceptować daną listę (patrz rys. 5). Po zaakceptowaniu danej listy pojawi się ona w programie. Rys. 5. Pobieranie listy SharePoint do programu Outlook. Po pobraniu danych zostanie utworzony nowy folder w programie Outlook. Domyślna jego nazwa to Listy SharePoint. Dla każdej pobranej listy zostanie stworzony folder o takiej nazwie, jak nazwa witryny i listy (patrz rys. 6). Rys. 6. Listy SharePoint w programie Outlook.

5 Strona 5 z 5 Niezależnie od tego, czy użytkownik będzie podłączony do serwera SharePoint, czy nie, będzie on mógł edytować elementy listy, które zostały pobrane do Outlook Po ponownym uzyskaniu dostępu do serwera SharePoint elementy w folderach Outlook oraz w listach SharePoint zostaną zsynchronizowane. Ręczna zapisywanie plików do pracy offline Jeżeli użytkownik nie posiada zainstalowanej aplikacji Microsoft Office Outlook 2007 lub Microsoft Office Groove 2007, a chciałbym pracować z dokumentami przechowywanymi w bibliotekach SharePoint nawet bez dostępu do serwera, powinien on samodzielnie pobrać interesujące go pliki z biblioteki i zapisać lokalnie na komputerze. Z uwagi na konieczność wykonywania wszystkich operacji ręcznie, zdecydowanie odradza się takie postępowanie. Jeżeli jednak użytkownik zdecyduje się na to rozwiązanie, warto rozważyć wyewidencjonowanie pobranego pliku, aby nikt inny nie mógł dokonać w nim zmian, podczas edycji offline. Następnie po dokonaniu zmian, konieczne będzie ręczne przekazanie dokumentu do biblioteki SharePoint. Podsumowanie Jeżeli istnieje potrzeba pracy offline z dokumentami znajdującymi się w bibliotece SharePoint, możliwe jest zastosowanie Microsoft Office Groove 2007 do buforowania i synchronizacji dokumentów oraz programu Microsoft Outlook 2007 do buforowania i synchronizacji nie tylko bibliotek, ale również i niektórych list programu SharePoint. W ostateczności można również samodzielnie pobierać dokumenty znajdujące się w bibliotekach programu SharePoint, edytować bez dostępu do programu SharePoint i publikować ponownie. Jeżeli chcesz korzystać z programu Groove, pamiętaj o wykonaniu następujących czynności: 1. Utwórz nowszy obszar Groove lub skorzystaj z już istniejącego. 2. Dodaj narzędzie Pliki programu SharePoint do obszaru. 3. Podaj lokalizację biblioteki, która ma być pobrana do obszaru Groove. 4. Pracuj z dokumentami w obszarze, nawet jeżeli nie jesteś podłączony do biblioteki dokumentów SharePoint. 5. Ustal opcję synchronizacji automatycznej lub wykonaj synchronizację ręczną. Jeżeli chcesz korzystać z programy Microsoft Office Outlook 2007, pamiętaj o wykonaniu następujących czynności: 1. Przejdź do strony biblioteki lub listy SharePoint. 2. Skorzystaj z polecenia Połącz z Outlook z menu akcje aby pobrać zawartości biblioteki do programu Microsoft Office Outlook Edytuj elementy list SharePoint znajdujące się w podfolderach folderu Listy SharePoint programu Outlook, nawet jeżeli program SharePoint nie jest dostępny. 4. Wyślij i odbierz zmiany w programie Outlook. Jeżeli chcesz ręcznie pobierać dokumenty do pracy offline, pamiętaj o wykonaniu następujących czynności: 1. Przejdź do biblioteki SharePoint. 2. Wybierz dokument, na którym będziesz chciał pracować bez dostępu do SharePoint. 3. Pobierz dokument i zapisz go lokalnie. 4. Pracuj na nim, nie będąc podłączonym do bibliotek SharePoint. 5. Po uzyskaniu ponownego dostępu online do biblioteki SharePoint opublikuj ponownie dokument. Sebastian Wilczewski Od 2001 roku pracuje jako autoryzowanym instruktor MCT oraz Inżynier systemowy. Od września 2008 pracuje jako inzynier systemowy w Betacom SA. Został wyróżniony tytułem MVP w kategorii Microsoft Office SharePoint Server. Prowadzi projekty i szkolenia z zakresu rozwiązań serwerowych firmy Microsoft w tym Project Server, technologii SharePoint. Występuje na konferencjach i dotyczących rozwiązań firmy Microsoft. Współautor kilkunastu webcastów. Aktywnie udziela się na portalu społeczności Windows Server System (www.wss.pl). Jest autorem kilku książek wydanych przez wydawnictwo Helion S.A. (między innymi dotyczących Microsoft Office Project Server, Microsoft Office Project czy Resource Kit Tools). Autor kilkunastu artykułów opublikowanych na stronach Technet. Z pasją zgłębia również tajniki licencjonowania produktów firmy Microsoft, a swoje dociekanie w tej dziedzinie planuje uwieńczyć poważną pracą naukową. Doradza firmom posiadającym do kilku tysięcy komputerów w zakresie optymalizacji licencjonowania produktów firmy Microsoft i nie tylko. Autor bloga Wersja do wydruku Wyślij informacje Dodaj do ulubionych Jak oceniłbyś użyteczność tych informacji? Zły Znakomity Powiedz, dlaczego oceniłeś te informacje właśnie tak.(opcjonalne) Prześlij Zmień Swój Profil 2010 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Centrum Obsługi Klientów Zasady użytkowania witryny microsoft.com Znaki towarowe Ochrona prywatności

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0049_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0049_01.mspx Strona 1 z 7 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0038_02.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0038_02.mspx Strona 1 z 6 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2010 PL. Praktyczne podejście

Microsoft SharePoint 2010 PL. Praktyczne podejście Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1 Spis treści Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc........................... 1 Przegląd instalacji użytkownika............................... 1 Wprowadzenie..................................... 1 Zalecane

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013

Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 Zakres projektu oraz warunki jego realizacji wspólne elementy obu systemów Dokument chroniony prawami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Microsoft Apps

Instrukcja obsługi Microsoft Apps Instrukcja obsługi Microsoft Apps Wydanie 1 2 Microsoft Apps informacje Microsoft Apps informacje Dzięki pakietowi Microsoft Apps możesz korzystać z aplikacji biznesowych firmy Microsoft w swoim telefonie

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Office 365 dla instytucji edukacyjnych z Microsoft Online Services Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do oprogramowania i usług w stanie

Bardziej szczegółowo

Ewidencja odpadów 2008

Ewidencja odpadów 2008 darsoft.pl Ewidencja odpadów 2008 System zarządzania gospodarką odpadową Uwaga! Podręcznik może nie zawierać opisu wszystkich funkcji programu. Jest to związane z jego ciągłym rozwojem. 21-07-2008 S t

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013 Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013 Spis treści Informacje prawne...v 1 Instalacja i administracja SolidWorks...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SolidWorks...10

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo