Wykład 6. Aberracje układu optycznego oka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 6. Aberracje układu optycznego oka"

Transkrypt

1 Wykład 6 Aberracje układu optycznego oka

2 Za tydzień termin składania projektów prac zaliczeniowych

3 Rozogniskowanie Powody rozogniskowania: nieskorygowana wada refrakcyjna oka słaby bodziec (równomiernie oświetlona jasna powierzchnia o słabej fakturze, mało światła oko przyjmuje toniczny stan akomodacji tj. ok. +1,5 D)

4 Rozogniskowanie Oko skupione na odległości R ale obserwujące punkt Q Obraz punktu Q na siatkówce jest rozogniskowany Pomijamy efekty dyfrakcyjne i aberracje oka Kształt obrazu punktu Q odpowiada więc kształtowi źrenicy wyjściowej krążek rozmycia Środek krążka rozmycia znajduje się na linii widzenia

5 Wielkość obrazu na siatkówce Jako wielkość rozumiemy odległość między punktami Q b i O b b m b u ER u OE OE M b u u u; D M m ERD Np. różnica między wielkością księżyca na siatkówce dla oka rozluźnionego i zakomodowanego wg. Gullstranda nr 1 wynosi 1,2%

6 Krążek rozmycia Jeśli oko jest zogniskowane na odległości R, a obserwuje punkt w odległości O, to jawi on się jako krążek w punkcie R o wielkości kątowej Φ 3,483LZmm [arcmin] L 1 1 PO PR 1

7 Stopień rozogniskowania Ponieważ wielkość krążka rozmycia jest mało uniwersalną wielkością, definiuje się wielkość określaną jako stopień rozogniskowania st.rozogn. Dla optotypów o wielkości 5 minut kątowych stopień rozogniskowania przy którym rozpoznawalność jest równa 50% wynosi 1,06 Krążek rozmycia optotypu misi być więc wielkości samego optytypu.

8 Aberracje Aberracje ujawniają się jedynie po skorygowaniu (lub nieobecności) rozogniskowania Aberracje falowe odchylenie fali od kształtu sferycznego Aberracje poprzeczne odchylenie miejsca padania promienia od punktu obrazowego Aberracje podłużne odchylenie odległości obrazowej od równania soczewkowego Aberracje systemu optycznego oka mierzone są zazwyczaj w przestrzeni przedmiotowej

9 Aberracje W(X,Y)=W 1 X+W 2 Y+W 3 X 2 +W 4 XY+W 5 Y 2 + +W 6 X 3 +W 7 X 2 Y+W 8 XY 2 +W 9 Y 3 + +W 10 X 4 +W 11 X 3 Y+W 12 X 2 Y+W 13 XY 3 +W 14 Y 4 + W 1 i W 2 przesunięcie (pryzmatyczne lub dystorsja) W 3, W 4 i W 5 rozogniskowanie i astygmatyzm W 6, W 7, W 8 i W 9 aberracje typu koma W 10, W 11, W 12, W 13 i W 14 aberracje typu sferycznego

10 Aberracje układu o symetrii osiowej z obiektem wzdłuż osi Y W(X,Y)=W 2 Y+W 3 X 2 +W 5 Y 2 +W 7 X 2 Y+W 9 Y 3 + +W 10 X 4 +W 12 X 2 Y+W 14 Y 4 + W 3 = W 5 W 7 = W 9 W 10 = W 14 = 0,5 W 12 W(X,Y)=W 2 Y+W 3 (X 2 +Y 2 )+W 7 Y(X 2 +Y 2 )+W 10 (X 2 +Y 2 ) 2 +

11 Podstawowe aberracje (aberracje 3-go rzędu) W(η;X,Y)= 0 W 4,0 (X 2 +Y 2 ) W 3,1 η(x 2 +Y 2 )Y+ + 2 W 2,0 η 2 (X 2 +Y 2 )+ 2 W 2,2 η 2 Y 2 + 3W 1,1 η 3 Y + η oznacza zależność od pozycji przedmiotu w polu widzenia 0 W 4,0 aberracja sferyczna 1 W 3,1 koma 2 W 2,0 krzywizna pola 2 W 2,2 astygmatyzm 3 W 1,1 dystorsja

12 Aberracje Podstawowe aberracje uzupełnia podłużna i poprzeczna aberracja chromatyczna Oko nie jest układem optycznym symetrycznym osiowo! Poza aberracją sferyczną pozostałe występują jedynie dla obiektów poza osią widzenia. Opis aberracji zależy of wyboru osi odniesienia (oś wiedzenia?, oś źrenicy?) Aberracje obu oczu tego samego człowieka są takie same

13 Metody pomiaru aberracji monochromatycznych oka Pomiar aberracji odbywa się poprzez pomiar aberracji poprzecznej i podłużnej w postaci nadmiarowej lub brakującej mocy optycznej Inne typy aberracji (np. falowe) mogą łatwo być wyznaczone na tej podstawie Metody subiektywne i obiektywne

14 Dopasowanie Metoda pomiaru aberracji poprzecznych Dwie części obrazu są obrazowane w oku przez dwa różne punkty źrenicy. Badany dopasowuje je do siebie wskazując na stopień i kierunek aberracji poprzecznej.

15 Płytka Scheinera i metody pierścieniowe Metoda pomiaru aberracji podłużnych, tj. rozogniskowania Przed okiem umieszczamy dwa małe otwory i oczekujemy od pacjenta dopasowania obrazu widzianego przez nie Metody pierścieniowe zastępują dziurki otworami w kształcie pierścieniu pomiar jedynie aberracji sferycznej

16 Ogniskowanie teleskopu Metoda pomiaru aberracji podłużnych (rozogniskowania) poprzez izolowanie małych części źrenicy i ustawianie ostrości teleskopu Refrakcja w obszarze peryferyjnym Można zmodyfikować techniki pomiaru rozogniskowania w kierunku pomiaru astygmatyzmu i krzywizny pola w obszarach peryferyjnych.

17 Test ostrza Retinoskopia pokazuje, że obszary peryferyjne mają mniejszą moc optyczną niż centralna część źrenicy Test Faucaulta obrazujemy siatkówkę i w pobliżu ogniska zasłaniamy ostrą krawędzią wiązkę światła cień mówi nam o aberracjach poprzecznych związanych z aberracjami falowymi

18 Techniki aberroskopowe Metoda mierzenia aberracji poprzecznych Obrazujemy na źrenicy wejściowej macierz punktów poczym fotografujemy siatkówkę. Przesunięcia każdego z punktów mówią nam o aberracjach oka. Światło wchodzące dla każdego punktu przechodzi przez inny obszar źrenicy, a więc świadczy o lokalnej aberracji. Światło z powrotem przechodzi przez całą źrenicę więc wprowadza jedynie szum (a nie dodatkowe przesunięcia punktów) Metoda nie nadaje się do pomiaru dużych aberracji (max. 0,5D)

19 Sensor frontu falowego Wąska wiązka laserowa (ok. 1 mm) ze źródła punktowego jest obrazowane w oku, zaś światło odbite i wychodzące z oka jest skupiane przez macierz mikrosoczewek skupiającą części przechodzące przez różne obszary źrenicy

20 Aberracja sferyczna W przypadku obecności tego typu aberracji promienie z punktu osiowego nie zostają skupione w punkt, lecz promienie przyosiowe skupiane są bliżej (aberracja dodatnia, zbyt duża moc optyczna regionów peryferyjnych) lub dalej (aberracja ujemna) niż ognisko przyosiowe Aberracja sferyczna jest zgodnie z teorią osiowo symetryczna, a więc daje się zapisać jako szereg potęgowy zawierający jedynie parzyste potęgi r b jest równe średnio b 0, D r br , mm -3

21 Aberracja sferyczna Współczynnik 0 W 4,0 jest współczynnikiem osiowym, ponieważ jednakże dołek środkowy jest poza osią mierzone aberracje zawierają wielkości zależne of pola, które muszą zostać zsumowane. Oznaczając tą sumę jako W 4,0 zachodzi: W4,0 ( 3W 10 W12 3W 14) /8 b Aberracja w odległości 4 mm od śrokda źrenicy wynosi ok. +0,6 ± 0,8 D / 4

22 Aberracja sferyczna a akomodacja Ponieważ wraz ze stanem akomodacji zmienia się kształt soczewki oraz przesuwają się osie wpływa to na aberracje sferyczne oka Większość oczu w stanie bez akomodacji charakteryzuje dodatnia aberacja sferyczna z trendem w kierunku ujemnym podczas akomodacji.

23 Koma Jeśli nie występuje żadna inna aberracja koma tworzy się dla układów symetrycznych osiowo jedynie dla obiektów pozaosiowych. W oku koma występuje w dołku środkowym, ponieważ leży on poza osią optyczną oka co powoduje decentrację źrenicy (wynika z aberracji sferycznej). Aberracja typu koma także zależy od stanu akomodacji Związana ze współczynnikami W 6, W 9 i zsumowanego współczynnika W 3,1

24 Astygmatyzm Występuje z braku symetrii osiowej powierzchni łamiących oka (najczęściej zewnętrznej powierzchni rogówki) Związany jest ze współczynnikami W 3 i W 5 Astygmatyzm występuje także przy skośnym padaniu wiązki (obiekcie pozaosiowym) i wynika z aberracji sferycznej soczewki. Tworzące się ogniska nazywamy sagitalnym i tangencjalnym

25 Pomiar astygmatyzmu W znaczeniu mocy sagitalnej i tangencjalnej L t (θ), L s (θ) Jako astygmatyzm, tj. odległość (lub częściej różnica zbieżności) między ogniskiem sagitalnym i tangencjalnym A(θ). Na astygmatyzm peryferyjny wpływa oczywiście także astygmatyzm osiowy oka Astygmatyzm wzrasta wraz z akomodacją

26 Astygmatyzm L L A W W s t 2,0 2,2 0, , ,6610 L A s , , , θ wyrażone w stopniach

27 FC 1 2 Krzywizna pola Jeśli obecna w układzie jest jedynie ta aberracja obraz punktu pozaosiowego leży na zakrzywionej powierzchni (zwanej powierzchnią Petzvala) W przypadku układu optycznego o dodatniej mocy (jak oko) powierzchnia ta znajduje bliżej niż płaszczyzna obrazowa optyki przyosiowej, jednakże i tak za siatkówką L s L 0, , t

28 Dystorsja Obraz punkty znajduje się w płaszczyźnie obrazowej dalej (dystorsja dodatnia) lub bliżej (dystorsja ujemna) osi niż miejsce przewidziane przez optykę przyosiową Ponieważ siatkówka jest zakrzywiona klasyczne rozumienie dystorsji, jako zniekształcenia obrazu traci znaczenie w przypadku oka Warto jednakże rozważyć przesunięcie obrazów przedmiotów pozaosiowych, dystorsja oka jest ujemna

29 Wpływ aberracji monochromatycznych na jakość widzenia Korekcja rozogniskowania zawsze poprawia jakość widzenia Najlepsza jakość widzenia jest dla źrenicy 2-3mm, dla mniejszych źrenic efekty dyfrakcyjne znacząco obniżają jakość obrazu na siatkówce Dla większych źrenic jakość obrazu obniża się przez aberracje, podobnie dzieje się z czułością oka na kontrast Nikt nie udowodnił, że korekcja innych aberracji sferycznych (optyka adaptacyjna) poprawia jakość widzenia (prawdopodobnie jest odwrotnie)

30 Wpływ aberracji sferycznej na wadę refrakcyjną oka W obecności aberracji sferycznej płaszczyzna najlepszej jakości obrazu leży w innej odległości (bliższej) niż w przypadku idealnym opisanym równaniami (ok. 0,3D przy źrenicy 6 mm) Pozycja tej płaszczyzny ostrości zależy od użytego kryterium minimalizacja wielkości odpowiedzi impulsowej (PSF) maksymalizacja współczynnika Strehla maksymalizacja funkcji przenoszenia kontrastu (MTF) minimalizacja aberracji falowych w obrazie Nie wiadomo czy i jak oko używa tych kryteriów do ustalenia stanu akomodacji. Należy też uwzględnić efekt Stilesa-Crawforda, który ogranicza czułość siatkówki w miarę wzrostu odległości od dołka środkowego

31 Wpływ poszczególnych części oka Najłatwiejszym do zmierzenia jest wpływ przedniej powierzchni rogówki Idealny kształt jest osiowosymetryczny z przekrojem w postaci krzywej stożkowej o asferyczności Q=- 1/n 2 =0,53 Aberracja to odstępstwo od tego kształtu a więc (n-1)z Wpływ soczewki jest określany jako różnica całej aberracji oka i aberracji rogówki przy zaniedbaniu wpływu tylnej powierzchni rogówki

32 Wpływ poszczególnych części oka W większości przypadków rogówkę charakteryzuje dodatnia aberracja sferyczna pomimo ujemnej asferyczności Znak aberracji soczewki nie jest jasno określony w literaturze Aberracje wpływają też na formowanie źrenicy wejściowej (i wyjściowej, która nie ma takiego znaczenia). Szczególnie ważna jest tu dystorsja, która sprawia, że powiększenie źrenicy wejściowej w stosunku do apertury zmniejsza się wraz z rosnącą jej średnicą.

33 Aberracje a urządzenia okulistyczne Optometry i inne urządzenia optometryczne będą tym lepiej obrazować dno oka im lepiej będą skorygowane aberracje sferyczne Okulary praktycznie pomijają aberracje oka, ponieważ same wprowadzają większe aberracje (efekt pryzmatyczny, astygmatyzm, dystorsje, aberracja sferyczna) i projektuje się je zakładając małą źrenicę i idealne obrazowanie w oku Aberracje soczewek kontaktowych (jak i implantów wewnątrzgałkowych) łącza się z aberracjami oka (lokalnie). Szczególnie istotnym jest że soczewka kontaktowa znacząco zmienia różnicę we współczynnikach załamania oko (skorygowane)-powietrze

34 przerwa

35 Aberracje chromatyczne Związane z dyspersją chromatyczną ośrodków optycznych oka, współczynnik załamania spada wraz z rosnąca długością fali więc moc optyczna oka także jest mniejsza dla światła czerwonego niż niebieskiego Aberracje chromatyczne wywołują efekty podłużne i poprzeczne

36 Aberracja chromatyczna podłużna Jeśli oko zogniskuje się dla światła np. źółtego to obraz tworzony przez światło czerwone znajdzie się za siatkówką, zaś obraz tworzony przez światło niebieskie przed siatkówką Pomiar jako różnice mocy optycznej oka w zależności od długości fali lub jako zbieżność promieni dla danej długości fali, które są ogniskowane na siatkówce R E L L

37 Aberracja chromatyczna poprzeczna Obrazowanie przedmiotów pozaosiowych skutkuje rozseparowaniem w płaszczyźnie obrazowej (siatkówki) obrazów tworzonych przez poszczególne długości fali Podobnie dzieje się, gdy źrenica nie jest zcentrowana t hr E gdzie h odległość środka źrenicy od osi

38 Powiększenie chromatyczne Zależność mocy optycznej o długości fali wprowadza także zależność powiększenia obrazu od długości fali CDM t R EN E

39 Metody pomiaru aberracji chromatycznych podłużnych Metoda najlepszego ogniskowania Pacjent ma za zadnie ustawić obraz optotypu oświetlanego światłem o różnych barwach Spekle laserowe (o różnej długości fali) Metoda dopasowywania Dwie wąskie linie o różnych barwach widziane przez mały otworek muszą być dopasowane przez pacjenta Technika podwójnego przejścia Obraz wąskiej szczeliny formowany jest na dnie oka i obserwowany jest jego obraz na zewnątrz. Poprzez korekcję staramy się zminimalizować jego szerokość. Chromo-retinoskopia Retinoskopia z użycie filtrów o wąskiej transmisji spektralnej

40 Wielkość Między nm wielkość aberracji wynosi 1,87 ± 0,26 D Wartość ta rośnie o 2,5% z każdą dioptrią akomodacji Przy oświetleniu światłem białym stanu małej akomodacji barwa czerwona jest ogniskowana na siatkówce, natomiast przy rosnącym poziomie akomodacji najlepiej zogniskowana długość fali przesuwa się w kierunku mniejszych wartości

41 Pomiar aberracji chromatycznych poprzecznych Metoda dopasowywania Różnica między osią widzenia a osią spojrzenia (aperturową) ok. 0,6 minuty kątowej różnicy od światła niebieskiego do czerwonego w dołku środkowym

42 Wpływ aberracji chromatycznych Akomodacja na jakość widzenia Aberracja chromatyczna podłużna wspomaga mechanizm akomodacyjny, tzn. oko w świetle monochromatycznym jest mniej dokładna Podwojenie aberracji chromatycznej oka nie wpływa znacząco na jakość akomodacji (tj. ostrość widzenia) Kompensacja aberracji chromatycznej pogarsza jakość akomodacji.

43 Wpływ aberracji chromatycznych na jakość widzenia Rozdzielczość widzenia Zmiana oświetlenia z białego na monochromatyczne praktycznie nie zmienia rozdzielczości widzenia Przesunięcie źrenicy z położenia osiowego znacząco pogarsza rozdzielczość widzenia z powodu poprzecznych aberracji chromatycznych Zwiększające się teoretycznie poprzeczne aberracje chromatyczne wraz z odległością od osi tracą na znaczeniu z powodu słabej czułości na kolor widzenia peryferyjnego oka

44 Wpływ aberracji chromatycznych na jakość widzenia Widzenie chromostereopskopowe Na skutek podłużnej aberracji chromatycznej różne kolory sprawiają wrażenie różnej odległości w widzeniu stereoskopowym

45 Aberracje chromatyczne a urządzenia okulistyczne Ponieważ soczewki korekcyjne zazwyczaj mają małe moce w porównaniu z mocą oka, aberracje chromatyczne wprowadzane przez nie są zaniedbywalne Implanty wewnątrzgałkowe zastępują zaś soczewkę oka, więc także zazwyczaj nie wprowadzają znaczącej zmiany w aberracji chromatycznej układu. Aberracja poprzeczna może zwiększać się znacząco przy patrzeniu przez peryferyjne obszary okularów

46 Kompensacja i korekcja aberracji chromatycznych Aberracje chromatyczne są łagodzone przez nierówną czułość spektralną oka Jeśli w oko jest zogniskowane w świetle białym to większość światła nie jest rozogniskowana o więcej niż 0,25D Istnieje wiele typów układów soczewek pozbawionych mocy optycznej, które kompensują aberracje chromatyczne oka (tzw. achromaty), zwiększają one minimalnie rozdzielczość widzenia pod warunkiem idealnego zcentrowania (z dokładnością do 0,1 mm)

47 Jakość widzenia Jakość obrazu na siatkówce zależy od: czynników optycznych Wady refrakcyjne Aberracje Dyfrakcja Rozpraszanie czynników nerwowych Wielkość i rozmieszenie fotoreceptorów (zależy od długości fali i wielkości źrenicy) Stopień integracji przestrzennej na różnych poziomach od siatkówki do kory wzrokowej i wyższych poziomów mózgu czynników psychologicznych

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA 1100-1BO15, rok akademicki 2018/19 OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA dr hab. Rafał Kasztelanic Wykład 6 Optyka promieni 2 www.zemax.com Diafragmy Pęk promieni świetlnych, przechodzący przez układ optyczny

Bardziej szczegółowo

Optyka instrumentalna

Optyka instrumentalna Optyka instrumentalna wykład 7 11 kwietnia 2019 Wykład 6 Optyka geometryczna Równania Maxwella równanie ejkonału promień zasada Fermata, zasada stacjonarnej fazy (promienie podążają wzdłuż ekstremalnej

Bardziej szczegółowo

Optyka instrumentalna

Optyka instrumentalna Optyka instrumentalna wykład 7 20 kwietnia 2017 Wykład 6 Optyka geometryczna cd. Przybliżenie przyosiowe Soczewka, zwierciadło Ogniskowanie, obrazowanie Macierze ABCD Punkty kardynalne układu optycznego

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Agata Miłaszewska 3gB

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Agata Miłaszewska 3gB Agata Miłaszewska 3gB rogówka- w części centralnej ma grubość około 0,5 mm, na obwodzie do 1 mm, zbudowana jest z pięciu warstw, brak naczyń krwionośnych i limfatycznych, obfite unerwienie, bezwzględny

Bardziej szczegółowo

Optyka. Wykład XI Krzysztof Golec-Biernat. Równania zwierciadeł i soczewek. Uniwersytet Rzeszowski, 3 stycznia 2018

Optyka. Wykład XI Krzysztof Golec-Biernat. Równania zwierciadeł i soczewek. Uniwersytet Rzeszowski, 3 stycznia 2018 Optyka Wykład XI Krzysztof Golec-Biernat Równania zwierciadeł i soczewek Uniwersytet Rzeszowski, 3 stycznia 2018 Wykład XI Krzysztof Golec-Biernat Optyka 1 / 16 Plan Równanie zwierciadła sferycznego i

Bardziej szczegółowo

Optyka w fotografii Ciemnia optyczna camera obscura wykorzystuje zjawisko prostoliniowego rozchodzenia się światła skrzynka (pudełko) z małym okrągłym otworkiem na jednej ściance i przeciwległą ścianką

Bardziej szczegółowo

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak POMIARY OPTYCZNE Wykład Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej Pokój 8/ bud. A- http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ OPTYKA GEOMETRYCZNA Codzienne obserwacje: światło

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje.

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Ćwiczenie 2 Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Działanie obrazujące soczewek lub układu soczewek wygodnie

Bardziej szczegółowo

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA 1100-1BO15, rok akademicki 2018/19 OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA dr hab. Rafał Kasztelanic Wykład 7 Dystorsja Zależy od wielkości pola widzenia. Dystorsja nie wpływa na ostrość obrazu lecz dokonuje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Część teoretyczna

Ćwiczenie 4. Część teoretyczna Ćwiczenie 4 Badanie aberracji chromatycznej soczewki refrakcyjnej i dyfrakcyjnej. Badanie odpowiedzi impulsowej oraz obrazowania przy użyciu soczewki sferycznej. Zbadanie głębi ostrości przy oświetleniu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Ćwiczenie 2 Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Podstawy Działanie obrazujące soczewek lub układu soczewek

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ WADY SOCZEWEK 1. Cel dwiczenia Zapoznanie z niektórymi wadami soczewek i pomiar aberracji sferycznej, chromatycznej i astygmatyzmu badanych soczewek. 2. Zakres wymaganych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Ćwiczenie 2 Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Podstawy Działanie obrazujące soczewek lub układu soczewek

Bardziej szczegółowo

6. Badania mikroskopowe proszków i spieków

6. Badania mikroskopowe proszków i spieków 6. Badania mikroskopowe proszków i spieków Najprostszy układ optyczny stanowią dwie współosiowe soczewki umieszczone na końcach tubusu (rysunek 42). Odwzorowanie mikroskopowe jest dwustopniowe: obiektyw

Bardziej szczegółowo

Najprostszą soczewkę stanowi powierzchnia sferyczna stanowiąca granicę dwóch ośr.: powietrza, o wsp. załamania n 1. sin θ 1. sin θ 2.

Najprostszą soczewkę stanowi powierzchnia sferyczna stanowiąca granicę dwóch ośr.: powietrza, o wsp. załamania n 1. sin θ 1. sin θ 2. Ia. OPTYKA GEOMETRYCZNA wprowadzenie Niemal każdy system optoelektroniczny zawiera oprócz źródła światła i detektora - co najmniej jeden element optyczny, najczęściej soczewkę gdy system służy do analizy

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-4

Ć W I C Z E N I E N R O-4 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-4 BADANIE WAD SOCZEWEK I Zagadnienia do opracowania Równanie soewki,

Bardziej szczegółowo

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

f = -50 cm ma zdolność skupiającą 19. KIAKOPIA 1. Wstęp W oku miarowym wymiary struktur oka, ich wzajemne odległości, promienie krzywizn powierzchni załamujących światło oraz wartości współczynników załamania ośrodków, przez które światło

Bardziej szczegółowo

Wstęp do astrofizyki I

Wstęp do astrofizyki I Wstęp do astrofizyki I Wykład 5 Tomasz Kwiatkowski 3 listopad 2010 r. Tomasz Kwiatkowski, Wstęp do astrofizyki I, Wykład 5 1/41 Plan wykładu Podstawy optyki geometrycznej Załamanie światła, soczewki Odbicie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do astrofizyki I

Wstęp do astrofizyki I Wstęp do astrofizyki I Wykład 5 Tomasz Kwiatkowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Instytut Obserwatorium Astronomiczne Tomasz Kwiatkowski, shortinst Wstęp do astrofizyki I,

Bardziej szczegółowo

Soczewkami nazywamy ciała przeźroczyste ograniczone dwoma powierzchniami o promieniach krzywizn R 1 i R 2.

Soczewkami nazywamy ciała przeźroczyste ograniczone dwoma powierzchniami o promieniach krzywizn R 1 i R 2. Optyka geometryczna dla soczewek Autorzy: Zbigniew Kąkol, Piotr Morawski Soczewkami nazywamy ciała przeźroczyste ograniczone dwoma powierzchniami o promieniach krzywizn R i R 2. Nasze rozważania własności

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Schemat układu obrazującego 2f-2f

Rys. 1 Schemat układu obrazującego 2f-2f Ćwiczenie 15 Obrazowanie. Celem ćwiczenia jest zbudowanie układów obrazujących w świetle monochromatycznym oraz zaobserwowanie różnic w przypadku obrazowania za pomocą różnych elementów optycznych, zwracając

Bardziej szczegółowo

Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki.

Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki. Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki. 1. Równanie soczewki i zwierciadła kulistego. Z podobieństwa trójkątów ABF i LFD (patrz rysunek powyżej) wynika,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 53. Soczewki

Ćwiczenie 53. Soczewki Ćwiczenie 53. Soczewki Małgorzata Nowina-Konopka, Andrzej Zięba Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej.

Bardziej szczegółowo

Optyka geometryczna MICHAŁ MARZANTOWICZ

Optyka geometryczna MICHAŁ MARZANTOWICZ Optyka geometryczna Optyka geometryczna światło jako promień, opis uproszczony Optyka falowa światło jako fala, opis pełny Fizyka współczesna: światło jako cząstka (foton), opis pełny Optyka geometryczna

Bardziej szczegółowo

Mikroskopy uniwersalne

Mikroskopy uniwersalne Mikroskopy uniwersalne Źródło światła Kolektor Kondensor Stolik mikroskopowy Obiektyw Okular Inne Przesłony Pryzmaty Płytki półprzepuszczalne Zwierciadła Nasadki okularowe Zasada działania mikroskopu z

Bardziej szczegółowo

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA 1100-1BO15, rok akademicki 2018/19 OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA dr hab. Raał Kasztelanic Wykład 4 Obliczenia dla zwierciadeł Równanie zwierciadła 1 1 2 1 s s r s s 2 Obliczenia dla zwierciadeł

Bardziej szczegółowo

Prawa optyki geometrycznej

Prawa optyki geometrycznej Optyka Podstawowe pojęcia Światłem nazywamy fale elektromagnetyczne, o długościach, na które reaguje oko ludzkie, tzn. 380-780 nm. O falowych własnościach światła świadczą takie zjawiska, jak ugięcie (dyfrakcja)

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Optyki Falowej

Laboratorium Optyki Falowej Marzec 2019 Laboratorium Optyki Falowej Instrukcja do ćwiczenia pt: Filtracja optyczna Opracował: dr hab. Jan Masajada Tematyka (Zagadnienia, które należy znać przed wykonaniem ćwiczenia): 1. Obraz fourierowski

Bardziej szczegółowo

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 9, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 9, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej wykład 9, 12.03.2012 wykład: pokazy: ćwiczenia: Czesław Radzewicz Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek Ernest Grodner Wykład 8 - przypomnienie

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 1 WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII FIZYKA Ćwiczenie laboratoryjne nr 43 WYZNACZANIE ABERRACJI SFERYCZNEJ SOCZEWEK I ICH UKŁADÓW Autorzy: doc. dr inż. Wiesław Borys dr inż.

Bardziej szczegółowo

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO Korekcja wad wzroku zmiana położenia ogniska Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr im KEN w Szczecinku, klasa BLO OKULISTYKA Dział medycyny zajmujący się budową oka, rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń oczu.

Bardziej szczegółowo

Wykład XI. Optyka geometryczna

Wykład XI. Optyka geometryczna Wykład XI Optyka geometryczna Jak widzimy? Aby przedmiot był widoczny, musi wysyłać światło w wielu kierunkach. Na podstawie światła zebranego przez oko mózg lokalizuje położenie obiektu. Niekiedy promienie

Bardziej szczegółowo

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA 1100-1BO15, rok akademicki 2018/19 OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA dr hab. Rafał Kasztelanic Wykład 3 Pryzmat Pryzmaty w aparatach fotograficznych en.wikipedia.org/wiki/pentaprism luminous-landscape.com/understanding-viewfinders

Bardziej szczegółowo

Piotr Targowski i Bernard Ziętek WYZNACZANIE MACIERZY [ABCD] UKŁADU OPTYCZNEGO

Piotr Targowski i Bernard Ziętek WYZNACZANIE MACIERZY [ABCD] UKŁADU OPTYCZNEGO Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Piotr Targowski i Bernard Ziętek Pracownia Optoelektroniki Specjalność: Fizyka Medyczna WYZNAZANIE MAIERZY [ABD] UKŁADU OPTYZNEGO Zadanie II Zakład Optoelektroniki

Bardziej szczegółowo

Optyka instrumentalna

Optyka instrumentalna Optyka instrumentalna wykład 8 27 kwietnia 2017 Wykład 7 Optyka geometryczna cd. Aberracje geometryczne Sferyczna Koma Astygmatyzm Krzywizna pola, dystorsja (polowe) Aberracja chromatyczna Miary jakości

Bardziej szczegółowo

Mikroskop teoria Abbego

Mikroskop teoria Abbego Zastosujmy teorię dyfrakcji do opisu sposobu powstawania obrazu w mikroskopie: Oświetlacz typu Köhlera tworzy równoległą wiązkę światła, padającą na obserwowany obiekt (płaszczyzna 0 ); Pole widzenia ograniczone

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ I INSTRUMENTALNEJ (specjalność optometria) WADY SOCZEWEK

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ I INSTRUMENTALNEJ (specjalność optometria) WADY SOCZEWEK LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ I INSTRUMENTALNEJ (specjalność optometria) Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski WADY SOCZEWEK I. Cel ćwiczenia Zapoznanie z niektórymi wadami soczewek i pomiar aberracji

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ POMIAR OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH 1. Cel dwiczenia Zapoznanie z niektórymi metodami badania ogniskowych soczewek cienkich. 2. Zakres wymaganych zagadnieo: Prawa odbicia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 7 Temat: Pomiar kąta załamania i kąta odbicia światła. Sposoby korekcji wad wzroku. 1. Wprowadzenie Zestaw ćwiczeniowy został

Bardziej szczegółowo

OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH

OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH Prawa Euklidesa: 1. Promień padający i odbity znajdują się w jednej płaszczyźnie przechodzącej przez prostopadłą wystawioną do powierzchni zwierciadła w punkcie odbicia.

Bardziej szczegółowo

Promienie

Promienie Teoria promienia Promienie Zasada Fermata Od punktu źródłowego Z do punktu obserwacji A, światło rozchodzi się po takiej drodze na której, lokalnie rzecz biorąc, czas przejścia światła jest ekstremalny.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 42 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ. Wprowadzenie teoretyczne.

Ćwiczenie 42 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ. Wprowadzenie teoretyczne. Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ Wprowadzenie teoretyczne. Soczewka jest obiektem izycznym wykonanym z materiału przezroczystego o zadanym kształcie i symetrii obrotowej. Interesować

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Oko jako układ obrazujący

Wykład 5. Oko jako układ obrazujący Wykład 5 Oko jako układ obrazujący Przyosiowe modele oka Powierzchnie są sferyczne i scentrowane Współczynniki załamania są stałe w każdym ośrodku Obszar działania ograniczony do dołka środkowego Podstawa

Bardziej szczegółowo

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 8, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 8, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej wykład 8, 09.03.0 wykład: pokazy: ćwiczenia: zesław Radzewicz Radosław hrapkiewicz, Filip Ozimek Ernest Grodner Wykład 7 - przypomnienie eikonał

Bardziej szczegółowo

POMIARY OPTYCZNE Pomiary ogniskowych. Damian Siedlecki

POMIARY OPTYCZNE Pomiary ogniskowych. Damian Siedlecki POMIARY OPTYCZNE 1 { 11. Damian Siedlecki POMIARY OPTYCZNE 1 { 3. Proste przyrządy optyczne Damian Siedlecki POMIARY OPTYCZNE 1 { 4. Oko Damian Siedlecki POMIARY OPTYCZNE 1 { 5. Lunety. Mikroskopy. Inne

Bardziej szczegółowo

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013 M Wyznaczanie zdolności skupiającej soczewek za pomocą ławy optycznej. Model oka. Zagadnienia. Podstawy optyki geometrycznej: Falowa teoria światła. Zjawisko załamania i odbicia światła. Prawa rządzące

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ PODSTAWOWY OBIEKTYWÓW FOTOGRAFICZNYCH

PODZIAŁ PODSTAWOWY OBIEKTYWÓW FOTOGRAFICZNYCH OPTYKA PODZIAŁ PODSTAWOWY OBIEKTYWÓW FOTOGRAFICZNYCH OBIEKTYWY STAŁO OGNISKOWE 1. OBIEKTYWY ZMIENNO OGNISKOWE (ZOOM): a) O ZMIENNEJ PRZYSŁONIE b) O STAŁEJ PRZYSŁONIE PODSTAWOWY OPTYKI FOTOGRAFICZNEJ PRZYSŁONA

Bardziej szczegółowo

GWIEZDNE INTERFEROMETRY MICHELSONA I ANDERSONA

GWIEZDNE INTERFEROMETRY MICHELSONA I ANDERSONA GWIEZNE INTERFEROMETRY MICHELSONA I ANERSONA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie i demonstracja modelu gwiezdnego interferometru Andersona oraz laboratoryjny pomiar wymiaru sztucznej gwiazdy.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje obrazów. Obraz rzeczywisty a obraz pozorny. Zwierciadło. Zwierciadło. obraz rzeczywisty. obraz pozorny

Rodzaje obrazów. Obraz rzeczywisty a obraz pozorny. Zwierciadło. Zwierciadło. obraz rzeczywisty. obraz pozorny Rodzaje obrazów Obraz rzeczywisty a obraz pozorny cecha sposób powstania ustawienie powiększenie obraz rzeczywisty pozorny prosty odwrócony powiększony równy pomniejszony obraz rzeczywisty realna obecność

Bardziej szczegółowo

OPTYKA INSTRUMENTALNA

OPTYKA INSTRUMENTALNA OPTYKA INSTRUMENTALNA Wykłady 2 i 3: ABERRACJE: odwzorowanie stygmatyczne; eikonał; aberracje geometryczne III rzędu (Seidla): sferyczna, koma, astygmatyzm i krzywizna pola; dystorsja; aberracje chromatyczne:

Bardziej szczegółowo

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D. OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C. 60 o

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 53: Soczewki

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 53: Soczewki Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr : Soczewki Cel ćwiczenia: Wyznaczenie ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiającej i rozpraszającej) oraz ogniskowej soczewki rozpraszającej

Bardziej szczegółowo

Wykład 12. Widzenie przestrzenne i głębia ostrości widzenia

Wykład 12. Widzenie przestrzenne i głębia ostrości widzenia Wykład 12 Widzenie przestrzenne i głębia ostrości widzenia Widzenie głębi Jak możemy widzieć obraz trójwymiarowy bazując na płaskim obrazie na siatkówce? Dlaczego widzimy głębię lepiej dwojgiem oczy niż

Bardziej szczegółowo

+OPTYKA 3.stacjapogody.waw.pl K.M.

+OPTYKA 3.stacjapogody.waw.pl K.M. Zwierciadło płaskie, prawo odbicia. +OPTYKA.stacjapogody.waw.pl K.M. Promień padający, odbity i normalna leżą w jednej płaszczyźnie, prostopadłej do płaszczyzny zwierciadła Obszar widzialności punktu w

Bardziej szczegółowo

Załamanie na granicy ośrodków

Załamanie na granicy ośrodków Załamanie na granicy ośrodków Gdy światło napotyka na granice dwóch ośrodków przezroczystych ulega załamaniu tak jak jest to przedstawione na rysunku obok. Dla każdego ośrodka przezroczystego istnieje

Bardziej szczegółowo

Technologia elementów optycznych

Technologia elementów optycznych Technologia elementów optycznych dr inż. Michał Józwik pokój 507a jozwik@mchtr.pw.edu.pl Część 5 rysunek elementu optycznego Polskie Normy PN-ISO 10110-1:1999 Optyka i przyrządy optyczne -- Przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPTYKA - ĆWICZENIA

- 1 - OPTYKA - ĆWICZENIA - 1 - OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C.

Bardziej szczegółowo

Ćw.6. Badanie własności soczewek elektronowych

Ćw.6. Badanie własności soczewek elektronowych Pracownia Molekularne Ciało Stałe Ćw.6. Badanie własności soczewek elektronowych Brygida Mielewska, Tomasz Neumann Zagadnienia do przygotowania: 1. Budowa mikroskopu elektronowego 2. Wytwarzanie wiązki

Bardziej szczegółowo

Optyka. Matura Matura Zadanie 24. Soczewka (10 pkt) 24.1 (3 pkt) 24.2 (4 pkt) 24.3 (3 pkt)

Optyka. Matura Matura Zadanie 24. Soczewka (10 pkt) 24.1 (3 pkt) 24.2 (4 pkt) 24.3 (3 pkt) Matura 2006 Zadanie 24. Soczewka (10 pkt) Optyka W pracowni szkolnej za pomocą cienkiej szklanej soczewki dwuwypukłej o jednakowych promieniach krzywizny, zamontowanej na ławie optycznej, uzyskiwano obrazy

Bardziej szczegółowo

BADANIE I ACHROMATYZACJA PRĄŻKÓW INTERFERENCYJNYCH TWORZONYCH ZA POMOCĄ ZWIERCIADŁA LLOYDA

BADANIE I ACHROMATYZACJA PRĄŻKÓW INTERFERENCYJNYCH TWORZONYCH ZA POMOCĄ ZWIERCIADŁA LLOYDA BADANIE I ACHROMATYZACJA PRĄŻKÓW INTERFERENCYJNYCH TWORZONYCH ZA POMOCĄ ZWIERCIADŁA LLOYDA Celem ćwiczenia jest: 1. demonstracja dużej liczby prążków w interferometrze Lloyda z oświetleniem monochromatycznym,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Interferometr Ronchiego - badanie jakości soczewek. Sensor Shack ahartmann a badanie frontów sferycznych i porównanie z falą płaską.

Ćwiczenie 2. Interferometr Ronchiego - badanie jakości soczewek. Sensor Shack ahartmann a badanie frontów sferycznych i porównanie z falą płaską. Ćwiczenie 2 Interferometr Ronchiego - badanie jakości soczewek. Sensor Shack ahartmann a badanie frontów sferycznych i porównanie z falą płaską. Interferometr Twymana-Greena. Test ostrza noża.. Część teoretyczna

Bardziej szczegółowo

Badanie przy użyciu stolika optycznego lub ławy optycznej praw odbicia i załamania światła. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela.

Badanie przy użyciu stolika optycznego lub ławy optycznej praw odbicia i załamania światła. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela. Badanie przy użyciu stolika optycznego lub ławy optycznej praw odbicia i załamania światła. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela. I LO im. Stefana Żeromskiego w Lęborku 20 luty 2012 Stolik optyczny

Bardziej szczegółowo

Sprzęt do obserwacji astronomicznych

Sprzęt do obserwacji astronomicznych Sprzęt do obserwacji astronomicznych Spis treści: 1. Teleskopy 2. Montaże 3. Inne przyrządy 1. Teleskop - jest to przyrząd optyczny zbudowany z obiektywu i okularu bądź też ze zwierciadła i okularu. W

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI OBSERWACYJNE ORAZ METODY REDUKCJI DANYCH

TECHNIKI OBSERWACYJNE ORAZ METODY REDUKCJI DANYCH TECHNIKI OBSERWACYJNE ORAZ METODY REDUKCJI DANYCH Arkadiusz Olech, Wojciech Pych wykład dla doktorantów Centrum Astronomicznego PAN luty maj 2006 r. Wstęp do spektroskopii Wykład 7 2006.04.26 Spektroskopia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej. LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.. Wprowadzenie Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone

Bardziej szczegółowo

Optyka. Wykład X Krzysztof Golec-Biernat. Zwierciadła i soczewki. Uniwersytet Rzeszowski, 20 grudnia 2017

Optyka. Wykład X Krzysztof Golec-Biernat. Zwierciadła i soczewki. Uniwersytet Rzeszowski, 20 grudnia 2017 Optyka Wykład X Krzysztof Golec-Biernat Zwierciadła i soczewki Uniwersytet Rzeszowski, 20 grudnia 2017 Wykład X Krzysztof Golec-Biernat Optyka 1 / 20 Plan Tworzenie obrazów przez zwierciadła Równanie zwierciadła

Bardziej szczegółowo

Tajemnice świata zmysłów oko.

Tajemnice świata zmysłów oko. Tajemnice świata zmysłów oko. Spis treści Narządy zmysłów Zmysły u człowieka Oko Budowa oka Model budowy siatkówki Działanie oka Kolory oczu Choroby oczu Krótkowzroczność Dalekowzroczność Astygmatyzm Akomodacja

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie w świetle quasi-monochromatycznym, niekoherentnym przestrzennie dodają się natężenia.

Obrazowanie w świetle quasi-monochromatycznym, niekoherentnym przestrzennie dodają się natężenia. Obrazowanie w świetle quasi-monochromatycznym, niekoherentnym przestrzennie dodają się natężenia. Przy wprowadzonych oznaczeniach mamy: h u,v 2 - natężeniowa odpowiedź impulsowa (natężeniowy obraz z punktu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO OPTYKI FOURIEROWSKIEJ

WSTĘP DO OPTYKI FOURIEROWSKIEJ 1100-4BW12, rok akademicki 2018/19 WSTĘP DO OPTYKI FOURIEROWSKIEJ dr hab. Rafał Kasztelanic Dyfrakcja zasada Babineta + = Ekrany E 1 E 2 0 Pole na ekranie E 1 + E 2 = 0 E 1 = E 2 To samo tylko w przeciw

Bardziej szczegółowo

PROPAGACJA PROMIENIOWANIA PRZEZ UKŁAD OPTYCZNY W UJĘCIU FALOWYM. TRANSFORMACJE FAZOWE I SYGNAŁOWE

PROPAGACJA PROMIENIOWANIA PRZEZ UKŁAD OPTYCZNY W UJĘCIU FALOWYM. TRANSFORMACJE FAZOWE I SYGNAŁOWE PROPAGACJA PROMIENIOWANIA PRZEZ UKŁAD OPTYCZNY W UJĘCIU FALOWYM. TRANSFORMACJE FAZOWE I SYGNAŁOWE prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski Przedmiotem tej części wykładu są podstawowe transformacje fazowe

Bardziej szczegółowo

INTERFERENCJA WIELOPROMIENIOWA

INTERFERENCJA WIELOPROMIENIOWA INTERFERENCJA WIELOPROMIENIOWA prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski W tej części wykładu rozważymy przypadek koherentnej superpozycji większej liczby wiązek niż dwie. Najważniejszym interferometrem wielowiązkowym

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK ĆWICZENIE 77 POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK Cel ćwiczenia: 1. Poznanie zasad optyki geometrycznej, zasad powstawania i konstrukcji obrazów w soczewkach cienkich. 2. Wyznaczanie odległości ogniskowych

Bardziej szczegółowo

Fotogrametria. ćwiczenia. Uniwersytet Rolniczy Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii

Fotogrametria. ćwiczenia. Uniwersytet Rolniczy Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Fotogrametria ćwiczenia Uniwersytet Rolniczy Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Dane kontaktowe : mgr inż. Magda Pluta Email: kontakt@magdapluta.pl Strona internetowa: www.magdapluta.pl

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Budowa ludzkiego oka

Wykład 4. Budowa ludzkiego oka Wykład 4 Budowa ludzkiego oka Oko Przegrzebki Ośmiornica Ryba Ptaki Ssaki Anatomia ludzkiego oka Rogówka R = 8mm Twardówka R = 12mm Odległość środków krzywizny 5 mm Anatomia ludzkiego oka Naczyniówka Ciało

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WIĄZKI GENEROWANEJ PRZEZ LASER

CHARAKTERYSTYKA WIĄZKI GENEROWANEJ PRZEZ LASER CHARATERYSTYA WIĄZI GENEROWANEJ PRZEZ LASER ształt wiązki lasera i jej widmo są rezultatem interferencji promieniowania we wnęce rezonansowej. W wyniku tego procesu powstają charakterystyczne rozkłady

Bardziej szczegółowo

ODWZOROWANIE W OŚWIETLENIU KOHERENTNYM

ODWZOROWANIE W OŚWIETLENIU KOHERENTNYM ODWZOROWANIE W OŚWIETLENIU KOHERENTNYM prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski Przedmiotem tej części wykładu jest model matematyczny procesu formowania obrazu przez pojedynczy układ optyczny w oświetleniu

Bardziej szczegółowo

BADANIE INTERFEROMETRU YOUNGA

BADANIE INTERFEROMETRU YOUNGA Celem ćwiczenia jest: BADANIE INTERFEROMETRU YOUNGA 1. poznanie podstawowych właściwości interferometru z podziałem czoła fali w oświetleniu monochromatycznym i świetle białym, 2. demonstracja możliwości

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWYCH SOCZEWEK

WYZNACZANIE OGNISKOWYCH SOCZEWEK WYZNACZANIE OGNISKOWYCH SOCZEWEK Cel ćwiczenia:. Wyznaczenie ogniskowej cienkiej soczewki skupiającej.. Wyznaczenie ogniskowej cienkiej soczewki rozpraszającej (za pomocą wcześniej wyznaczonej ogniskowej

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 77 POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów Ława optyczna z podziałką, oświetlacz z zasilaczem i płytka z wyciętym wzorkiem, ekran Komplet soczewek z oprawkami

Bardziej szczegółowo

Dodatek 1. C f. A x. h 1 ( 2) y h x. powrót. xyf

Dodatek 1. C f. A x. h 1 ( 2) y h x. powrót. xyf B Dodatek C f h A x D y E G h Z podobieństwa trójkątów ABD i DEG wynika z h x a z trójkątów DC i EG ' ' h h y ' ' to P ( ) h h h y f to ( 2) y h x y x y f ( ) i ( 2) otrzymamy to yf xy xf f f y f h f yf

Bardziej szczegółowo

Optyka kurs wyrównawczy optyka geometryczna przyrządy optyczne, aberracje. 2011 r.

Optyka kurs wyrównawczy optyka geometryczna przyrządy optyczne, aberracje. 2011 r. Optyka kurs wyrówawczy optyka geometrycza przyrządy optycze, aberracje 0 r. Przyrządy do obserwcji okiem Gdy obserwujemy okiem, to waże jest powiększeie kątowe Powiększeie liiowe w przypadku teleskopu

Bardziej szczegółowo

Podstawy Fizyki III Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 10, 30.10.2015. Radosław Łapkiewicz, Michał Nawrot

Podstawy Fizyki III Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 10, 30.10.2015. Radosław Łapkiewicz, Michał Nawrot Podstawy Fizyki III Optyka z elementami fizyki współczesnej wykład 10, 30.10.2015 wykład: pokazy: ćwiczenia: Czesław Radzewicz Radosław Łapkiewicz, Michał Nawrot Łukasz Zinkiewicz Wykład 9 - przypomnienie

Bardziej szczegółowo

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA 1100-1BO15, rok akademicki 2018/19 OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA dr hab. Rafał Kasztelanic Wykład 11 Jakość widzenia Warunki świetlne, w których pracuje układ wzrokowy, tworzą środowisko wzrokowe,

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Fotometria oka i jakość obrazu na siatkówce

Wykład 7. Fotometria oka i jakość obrazu na siatkówce Wykład 7 Fotometria oka i jakość obrazu na siatkówce W przerwie proszę liderów grup o projekty prac zaliczeniowych Przedstawiony projekt jest obowiązujący dla grupy do zaliczenia. Na ostatnich zajęciach

Bardziej szczegółowo

OPTYKA INSTRUMENTALNA

OPTYKA INSTRUMENTALNA OPTYKA INSTRUMENTALNA Wykład 5: ELEMENTY UKŁADÓW OPTYCZNYCH cd.: siatki dyfrakcyjne (budowa, rodzaje, parametry); soczewki gradientowe; aksikony, soczewki dyfrakcyjne (soczewka i płytka strefowa Fresnela,

Bardziej szczegółowo

Oko"&"diagnostyka" Spis"treści" ! Własności"widzenia" ! Wady"wzroku" ! Badanie"wzroku" ! Badanie"widzenia"stereoskopowego"

Oko&diagnostyka Spistreści ! Własnościwidzenia ! Wadywzroku ! Badaniewzroku ! Badaniewidzeniastereoskopowego Oko"&"diagnostyka" mgr"inż."łukasz"kosikowski" Spis"treści"! Własności"widzenia"! Obraz"optyczny"i"siatkówkowy"! Krążki"rozproszenia"! Akomodacja"! Głębia"ostrości"i"głębia"pola"! Ostrość"wzroku"! Wady"wzroku"!

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA II. 7. Optyka geometryczna. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA II. 7. Optyka geometryczna.   Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA II 7. Optyka geometryczna Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA Współczynnik załamania ośrodka opisuje zmianę prędkości fali

Bardziej szczegółowo

Fig. 2 PL B1 (13) B1 G02B 23/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia:

Fig. 2 PL B1 (13) B1 G02B 23/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167356 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 293293 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 24.01.1992 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: G02B 23/12 G02B

Bardziej szczegółowo

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 10, 16.03.2012. Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 10, 16.03.2012. Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej wykład 10, 16.03.2012 wykład: pokazy: ćwiczenia: Czesław Radzewicz Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek Ernest Grodner Wykład 9 - przypomnienie

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

Primus-HD / Yellow. Implant with a smile % fabrycznie załadowane. Innowacyjna 7-mm końcówka implantu. Implantacja przez nacięcie 2,2 mm

Primus-HD / Yellow. Implant with a smile % fabrycznie załadowane. Innowacyjna 7-mm końcówka implantu. Implantacja przez nacięcie 2,2 mm Primus-HD / Yellow Hydrofobowe soczewki Premium z asferyczną optyką 100 % fabrycznie załadowane Innowacyjna 7-mm końcówka implantu Implantacja przez nacięcie 2,2 mm Implant with a smile... Wyroby dla chirurgii

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii HDR

Wprowadzenie do technologii HDR Wprowadzenie do technologii HDR Konwersatorium 2 - inspiracje biologiczne mgr inż. Krzysztof Szwarc krzysztof@szwarc.net.pl Sosnowiec, 5 marca 2018 1 / 26 mgr inż. Krzysztof Szwarc Wprowadzenie do technologii

Bardziej szczegółowo

Pomiar dyspersji materiałów za pomocą spektrometru

Pomiar dyspersji materiałów za pomocą spektrometru Ćwiczenie nr 9 Pomiar dyspersji materiałów za pomocą spektrometru I. Zestaw przyrządów 1. Spektrometr 2. Lampy spektralne: helowa i rtęciowa 3. Pryzmaty szklane, których własności mierzymy II. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 53 Soczewki Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej. Obserwacja i pomiar wad odwzorowań

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Wykład

KARTA PRZEDMIOTU. Wykład WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku angielskim: Kierunki studiów: Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 41 POMIARY PRZY UŻYCIU GONIOMETRU KOŁOWEGO. Wprowadzenie teoretyczne

ĆWICZENIE 41 POMIARY PRZY UŻYCIU GONIOMETRU KOŁOWEGO. Wprowadzenie teoretyczne ĆWICZENIE 4 POMIARY PRZY UŻYCIU GONIOMETRU KOŁOWEGO Wprowadzenie teoretyczne Rys. Promień przechodzący przez pryzmat ulega dwukrotnemu załamaniu na jego powierzchniach bocznych i odchyleniu o kąt δ. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA 1100-1BO15, rok akademicki 2018/19 OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA dr hab. Rafał Kasztelanic Wykład 8 Optyka falowa cienkie warstwy climate.uvic.ca/climate-lab/front_page_pics/thin_film.html 2 Optyka

Bardziej szczegółowo

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

S P E K T R O S K O P S Z K O L N Y P R Y Z M A T Y C ZN Y 1

S P E K T R O S K O P S Z K O L N Y P R Y Z M A T Y C ZN Y 1 Przeznaczenie S P E K T R O S K O P S Z K O L N Y P R Y Z M A T Y C ZN Y 1 Spektroskop szkolny służy do demonstracji i doświadczeń przy nauczaniu fizyki, zarówno w gimnazjach jak i liceach. Przy pomocy

Bardziej szczegółowo

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA 1100-1BO15, rok akademicki 2018/19 OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA dr hab. Rafał Kasztelanic Wykład 9 Przyrządy optyczne - lupa Aperturę lupy ogranicza źrenica oka. Pole widzenia zależy od położenia

Bardziej szczegółowo