SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM"

Transkrypt

1 SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Marzec 13* * wg danych dostęnych na..13 r. z uwzględnieniem Raiffeisen Polbank

2 SUMA BILANSOWA Wolumeny (mld zł), w tym 1 1,9 1 19, 1 3, 1, 1 7, 1, 1 39, 1 3,1 1 3,7 sektor BK 1 91, 1 1, 1 17,7 1 17,1 1 19, 1,1 1, 1 3, 1 3, sektor BS 73, 73, 7,9 7, 1,1 1, 3,1, 9,3, w tym 3,3,3, 11,,,,,9 1, sektor BK 33,3 3,9 3,3,,7,3,9,,1 sektor BS 3,, 1,1 3,,,3 1,7,7, ROCZNE 3 MIESIĄCE MIESIĘCZNE Zmiana r/r III 11 III III 13 1%,%, w tym 13,, 3,3, 1,,9-7,7, 13,% 13,% % 13,3% sektor BK,9 1,1 33,3,7,1 13,1-7,9,7,%,1% sektor BS 7,9 7, 3,,, -,3,, Porównanie zmian aktywów (nominalnie - mld zł) %,%,% 11,% 11,% 11,3% 3M 3M 13 %,% 9,% 9,% %,% 3 3,% -, % 37,9,%,% - - Porównanie zmian pasywów (nominalnie - mld zł) ,9 Kredyty klientowskie,3 Depozyty klientowskie, Krajowy rynek międzybankowy, 1, -11, Aktywa zagraniczne Własne emisje Krajowy rynek międzybankowy -1, * Zobowiązania wobec sektora finansowego - nierezydent,9 Papiery wartościowe,,9, Pozostałe aktywa,1, Q/Q , Kredyty klientowskie 1, Krajowy rynek międzybankowy -,1 Aktywa zagraniczne 3M 3M 13 Środki zagraniczne* Kapitały i rezerwy Pozostałe pasywa 3 -, Depozyty klientowskie Papiery wartościowe,3 3, -3,, Własne emisje Krajowy rynek międzybankowy Środki zagraniczne* Kapitały i rezerwy Pozostałe aktywa, Pozostałe pasywa 1, 1, 13,1 (x1,) 13,1 (x1,) 7 3 % % % Sektor bankowy BS Zmiany sumy bilansowej (mld zł) ,3,9, Kredyty i depozyty (nominalnie - mld zł) 79, Kredyty klientowskie, Depozyty klientowskie 1,,3 9,3, 9,, 9,3, 7, 11, 7, strona 1, ,9 Różnica (kredyty-depozyty)-prawa oś

3 KREDYTY KLIENTOWSKIE Struktura kredytów (na koniec okresu) Struktura kredytów dla gosp. dom. (na koniec okresu), w tym 77,,9, 7,7 7, 9, 99, 9, 9,3 sektor BK 7, 7,,,9 1,,,1 3,1, % 3,3% 3,%,% % sektor BS,,3,,9 9, 1, 3,1 3,7,3 9% 7,3%,%,7% 9% 1,3% 1,% 1,9% Gosp. domowe 7,3 9,9 19,,3 17, 9,,7 7,3 31, % % konsumpcyjne,,7 7,9, 3,,9,3, 11, 7,9%,7% 7%,3% 7% mieszkaniowe 7,1, 3,9 31, 39, 319, 31, 31, 33,3 PLN,, 1,7, 3,9 13, 13,,, % %,% walutowe 1, 17,3 19, 19, 1,9 19, 179,7 17, 17, % 9,9% %,% Przedsiębiorstwa,, 3,, 9,9, 9,1, 7, % % Budżet Instytucje niekom., 3, 9,1 3,, 3, 7,, 73,,3 7,,3 77,,7 79,9,9 7,7,9 3% % 1,% 9,%,% 3% Niemonetarne inst. fin,3,,,,1,3 31, 3,3 3,3 % % % %,9% 3,9%,3% Q/Q %, w tym, 3, 9,, -3,9 1, 7, -, 11, Gosp. domowe Przedsiębiorstwa Budżet Instytucje niekom. Niemonetarne inst. fin sektor BK 9,1 3, 7, 1, -, 19,, -3,1,9 sektor BS,9, 1,,7,7, 1,,, konsumpcyjne mieszkaniowe pozostałe Gosp. domowe 1,9,,3,1-7,9 11,9 -,7,7,1 konsumpcyjne -3, -1,,1-1, -, -,7 -, -,1-1, Zmiany Q/Q i M/M - gosp. domowe Zmiany Q/Q i M/M - przedsiębiorstwa mieszkaniowe,3 17,,1 7, -, 9,7-3,,7, 3,3 PLN,,,,3 3,9,,3,, walutowe -,7 11, 17,9 1,9 -,1 3, -9, -3,3, 3 Przedsiębiorstwa,,3 13,3, 3,3,1 3,1 -,7,, Budżet,1, 7,, -1, 1, 3,, -1,1 Instytucje niekom.,,1,3,,,,3,3 -,1 Niemonetarne inst. fin 1,3-1,1, -,,,, -,7, 11,9 13,3,3,1, ROCZNE 3 MIESIĄCE MIESIĘCZNE,,1, III 11 III III 13 1,9 3,3, 3,1,7, w tym 1,,, -3,9 11,,,,3 sektor BK, 17, 9,1 -,,9,7,, sektor BS,,,9,7,,,, -7,9 - -,7 - Gosp. domowe,9, 1,9-7,9,1, 3,7, -,7 konsumpcyjne -3,3 -,3-3, -, -1, -,9 -,1, - - mieszkaniowe 1,3,,3 -,, 1,,7 1, PLN 3,,, 3,9,, 1, 1, walutowe,3-19, -,7 -,1, -,,9,3 Przedsiębiorstwa 3, 7,, 3,3,,9 3,, Tempo zmian r/r (nominalnie) Budżet 1,,,1-1, -1,1 -,1 -, -, Instytucje niekom.,,7,, -,1,,1, Niemonetarne inst. fin,,1 1,3,, 1, -,3, % Kredyty klientowskie Gosp. domowe Przedsiębiorstwa konsumpcyjne mieszkaniowe % 3,% Struktura walutowa kredytów Struktura walutowa kredytów dla przedsiębiorstw mieszkaniowych (na koniec okresu) (na koniec okresu) %,%,%,3% %,1%,%,% % 13,% % 3,% 9,%,% % 19,% 19,% 19,%,% % % % %,%,1% 9,7% % % 7,% 7,% 7,% %,%,3%,%,7% %,3% % % 3,%,%,% PLN EUR CHF Inne waluty % % PLN EUR Inne waluty % -% ,% -,1% -% strona

4 DEPOZYTY KLIENTOWSKIE Struktura depozytów % Wolumeny (mld zł),3%,%,% 3,%,%,3%,% 7,% 7,9%, w tym 79, 73,1 7, 779, 71, 799,9, 9,, % sektor BK 7,3 1, 7, 713, 713, 731, 7,7 7, 7,9,% 3,% 1,% sektor BS,,1,7,3,, 9, 7,9 79,1 % Gosp. domowe 3, 3,1 9,3 73,7,1,3 9,1 11,, Przedsiębiorstwa 1, 17, 17,7 19, 179, 1,1 17, 1,1 179,3 Budżet, 1,, 9,,9,9,9 9,, Inst. niekom.,,,,3, 1, 17, 1,7 1,9 Inst. ubezpieczeniowe 1, 1,1 17,9 19, 3,, 3, 1, 19, Pozostałe niemon. inst. fin. 3,,, 3,7,9 7, 3, 3, 33,, w tym 7,3 -, 7, 9,,3 1,1,,, sektor BK,1 -,,,, 1,1 3,3 1,,7 sektor BS, -,1, 3,,3, 1,3 3,1,1 Gosp. domowe 11,9 1, 17,1,,,,7 1, 1, Przedsiębiorstwa -, 7,,,1-19,3, -, 9, -, Budżet 11, -3,, -17,,9,1 17,9-3,1,7 Inst. niekom. -,,, -,,,7,7 -,,1 Inst. ubezpieczeniowe -, 1, -, 1,1, -1,,9 -, -, Pozostałe niemon. inst. fin. 17,3 -, -, -,3, 1, 3,, -1, ROCZNE 3 MIESIĄCE MIESIĘCZNE III 11 III III 13, w tym 77, 9,7 7,3,3,, -3,, sektor BK 71, 3,,1,,7, -3,,1 sektor BS,,7,,3,1 -,,,7 Gosp. domowe, 37,9 11,9, 1,,9-1, 3,7 Przedsiębiorstwa 1,9-13,7 -, -19,3 -, 1, -,1 3, Budżet -,, 11,,9,7, 1,3,7 Inst. niekom.,1 1, -,,,1,,,1 Inst. ubezpieczeniowe,, -,, -, -,3, -,9 Pozostałe niemon. inst. fin.,, 17,3, -1, 1,3,3,1 Q/Q % % % % % % % % % % -% -% -% -%,%,3%,3% 9,% 1,7%,% % III 11 III III 13 Gosp. domowe Przedsiębiorstwa Budżet Inst. ubezpieczeniowe Ogółem Tempo zmian r/r Gosp. domowe Przedsiębiorstwa Inst. niekom. Pozostałe niemon. inst. fin. 9,% 11 13,% -,% ,3 Zmiany Q/Q - depozyty klientowskie 7, 9,, 1,1,,3 -,, ,9 Zmiany Q/Q - gosp. domowe 1, 17,1,,,7 1,, 1, Zmiany Q/Q - przedsiębiorstwa 7,,, -, -, -, -19,3,1 9, , Zmiany Q/Q - inst. ubezpieczeniowe, 1,,9 1,1 -, -1, -, -, strona 3

5 *Zobowiązania wobec sektora finansowego nierezydent ŚRODKI ZAGRANICZNE* Wolumeny (mld zł), 1,1 17, 177, 1, 7,, 7, 3,9 Depozyty otrzymane, 7, 9,3 7,1 1, 9,,1,9,1 Kredyty otrzymane 9, 9, 9,3 7, 99,,,, 3, Q/Q -,7,3 13, -,9-1, -3, -7, -3, -3, Depozyty otrzymane -1,,3,1, -, -11, -,7 -, -, Kredyty otrzymane -1,, 11,3-1,7 -,, -, -1, -,7 ROCZNE 3 MIESIĄCE MIESIĘCZNE III 11 III III 13,1-3, -,7-1, -3, -, -,1 1, Depozyty otrzymane, -7, -1, -, -, -1,3 1,1 1, Kredyty otrzymane,1-3,1-1, -, -,7 -,7-1,, % 3% % % % -% -% -3% -% Tempo zmian r/r,%,%,%,% -,% Środki zagraniczne Depozyty otrzymane -3,% Kredyty otrzymane Zmiany Q/Q - środki zagraniczne Zmiany Q/Q - depozyty otrzymane Zmiany Q/Q - kredyty otrzymane ,,3 -,7-3, -3, -,9-3, -7, -1, ,3,1, -1, -, -,7 -, -, -11, ,3,, -1, -,7 -, -1,7-1, -, strona

6 AKTYWA FINANSOWE Porównanie zmian aktywów finansowych (nominalnie - mld zł) 3M 3M 13 Wolumeny (mld zł), w tym 31,9 3, 9,1 311,7 39, 3,3 33, 31,9 31, krajowy rynek międzybankowy 37,1 31, 3,9 3, 3, 33, 3,9 3,9 3,7 aktywa zagraniczne 19,, 17,, 11, 17, 1,,, papiery wartościowe,, 3,7 7, 3, 9,,1 9, 97, instrumenty dłużne,7 1, 1,1,,1,3 3,, 9, do 1 roku 1,3 1,, 3,7 9, 3, 113, 7, 13,9 s. finansowy 91, 9,7 9, 9,7,1 9,9,1,3 3,3 s. niefinansowy,,7 1,,3, 1,,, 1,7 budżet 1,3,1 9,1,7,,7,,7 7,9 powyżej 1 roku, 1,3 1,1, 13, 3, 9, 9, 11, s. finansowy, 7,9,3 7,9, 9,3 9, 9, 9,9 s. niefinansowy,7,,9 9, 9,9,1,3,9, budżet,7 137,,9 133,, 13, 9,,3, instrumenty kapitałowe,,,7,9 3,3 3,,9,9 3,, w tym 3,3-13,3 -,, -, 1,1 13,3 -,7 3, krajowy rynek międzybankowy,3 -, 3, -,, -1,1, 1, 1, aktywa zagraniczne 1,7-7,1,9, -11,,,1-1,1 -,1 papiery wartościowe,3 -, -,9 13,7,9 -,,7 -, 37,9 instrumenty dłużne,1 -,9 -, 13,, -3,7,9 -,7 37, do 1 roku 1,1, -, 3, -7,,,9 -,3, s. finansowy 17,3,3 -,7,7 -,, 11, -,9 3, s. niefinansowy -,,1 1,1,,3-1, 1,,1 -,9 budżet, -, -, -, -,9, -1, -, 3, powyżej 1 roku 7, -1,1 -, 9,7,7 -, -, -,, s. finansowy,1 1,9, -,,7,7,1,3,1 s. niefinansowy,1,,1 3,,,,, -,1 budżet, -3,1 -,7, 11, -11,1 -,3-1,3, instrumenty kapitałowe,, -,1,, -, -,1,,1 ROCZNE 3 MIESIĄCE MIESIĘCZNE III 11 III III 13, w tym,, 3,3 -, 3,,9 -, -,9 krajowy rynek międzybankowy,,9,3, 1, -3, -, -,9 aktywa zagraniczne,3-1,7 1,7-11, -,1,3 -, -,3 papiery wartościowe,,,3,9 37,9,, 7,3 instrumenty dłużne 19,9,,1, 37,,, 7,3 do 1 roku, 3, 1,1-7,, 7,1-3, -,3 s. finansowy,, 17,3 -, 3,, -, -1, s. niefinansowy 1,,3 -,,3 -,9, -, -, budżet -7, -,1, -,9 3, 1, -,1 1, powyżej 1 roku, -1, 7,,7, 1,3 9, 7, s. finansowy, 1,9,1,7,1,,1,7 s. niefinansowy 3, 1,,1, -,1,1, -, budżet -,3 -,, 11,, 1,,7 7, instrumenty kapitałowe,,,,,1,1,, Q/Q % % %, kr. rynek międzyb. % 9,%,% % % -% -%,3 1,7,% -11, aktywa zagraniczne, 1, -11, -7,,7 Instr. dłużneinstr. dłużne <= 1Y > 1Y, Instr. kapit. Zmiany - kr. rynek międzyb. Zmiany - aktywa zagraniczne -,1 Tempo zmian r/r (nominalnie) Aktywa finansowe Instrumenty dłużne kr. rynek międzyb. -, -7,1-1,1, 3,, -, -,,9,1, , , ,7% 1, kr. rynek międzyb % 3% % % 13,% % 11,9% % % % -% -% -% 1,1 7, -,1 aktywa zagraniczne 11,%,1% -7,,, Instr. dłużne Instr. dłużne <= 1Y > 1Y,1 Instr. kapit. Zmiany - instrumenty dłużne <=1Y,,7, Zmiany - instrumenty dłużne >1Y 3, Tempo zmian r/r (nominalnie) Instr. dłużne > 1Y, -1,1 Instr. dłużne <= 1Y, -, -, -,,9 -, 3, 9,7,% strona 37,1 -,3 -, -1,3%

7 SEKTOR BANKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III Składowe wyniku finansowego netto III 13 Narastająco (mld zł) Wynik z działalności bankowej 13, 7, 1,7,, 9,3 3,7 7, 13, Wynik z tytułu odsetek,1 1,,3 3, 9, 17,7, 3,1, Wynik z tytułu opłat i prowizji 3,3,9,3 13,7 3, 7,, 13,9 3, Wynik z tytułu różnic kursowych netto oraz aktywów i zobowiązań finansowych 1,,9,, 1, 3,,, 1, Pozostały wynik z działalności bankowej, 1, 1,7 1,, 1,3 1,,, Koszty działania banku,, 19,,9, 13,,,9, Amortyzacja środków trwałych i WNiP, 1, 1,,, 1,3 1,9,, Wynik z tytułu utraty wartości 1,7 3,, 7, 1,,,3,1 1,7 Wynik brutto z działalności kontynuowanej, 9,,7 19,,1 9,7,7 19,,9 Wynik netto 3,7 7,7 11,9,3,1 7, 11,,3, Kwartalnie/Miesięcznie (mld zł) Wynik z działalności bankowej 13,,1,1,,,,3,1 13, Wynik z tytułu odsetek,1,,7 9, 9,,7,9,, Wynik z tytułu opłat i prowizji 3,3 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Wynik z tytułu różnic kursowych netto oraz aktywów i zobowiązań finansowych 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Pozostały wynik z działalności bankowej,,7,,1,,9,3,, Koszty działania banku,,,,9,,7,7,7, Amortyzacja środków trwałych i WNiP,,,,7,,,,, mld zł mld zł Wynik z tytułu utraty wartości 1,7 1, 1,7,3 1,,, 1,9 1,7 1 1, Wynik brutto z działalności kontynuowanej,,9,,,1,,9,3,9 1, Wynik netto 3,7,,1 3,,1 3,7 3,9 3,, Zmiana r/r Narastająco (mld zł) Miesięcznie (mld zł) 3, ROCZNA 3 MIESIĄCE Marzec , Wynik z działalności bankowej,3 1,7,3% 3,1% 13,, 13,,1,, Wynik z tytułu odsetek,1, 13,% 1,%,1 9,,, 3,,7 Wynik z tytułu opłat i prowizji,, 3,% 1,% 3,3 3, 3, 1, 1, 1, 9,, Wynik z tytułu różnic kursowych netto oraz aktywów i zobowiązań finansowych -,, -,3%,% 1, 1, 1,,,, Pozostały wynik z działalności bankowej,,,7%,9%,,,,,3, Koszty działania banku 1, 1,,% 3,9%,,,,1,3, Amortyzacja środków trwałych i WNiP,, 1,%,%,,,,,, Wynik z tytułu utraty wartości -,, -,%,% 1,7 1, 1,7,,7, Wynik brutto z działalności kontynuowanej,1 -, 3,7% -1,3%,,1,9,1 1, 1, Wynik netto 3,, 33,%,% 3,7,1, 1, 1, 1, Narastająco (mld zł) 1 mld zł, Wynik z działalności bankowej Odsetki, Koszty działania Prowizje, Amortyzacja Różnice kursowe netto, aktywa i zobow. finansowe 1, Utrata wartości,1 Wynik brutto,1 Wynik netto 1 mld zł 13,, Składowe wyniku z działalności bankowej Pozostałe Wynik z działalności bankowej Wynik z działalności bankowej Odsetki Koszty działania III III 13 3, Prowizje, Amortyzacja 1, Różnice kursowe netto, aktywa i zobow. finansowe 1,7 Utrata wartości, Pozostałe,9 Wynik brutto, Wynik netto 13, Wynik z działalności bankowej Wynik netto Wynik z działalności bankowej Wynik z tytułu utraty wartości mld zł % mld zł % mld zł %,3% %,% % % 33,% 3% 3, 3,1% 7, % 1,7 3,7 %,3,3 % 7, 9,3 -,% % 11,9 11, 13,, 13, -% 7,7 7, % 7,,1 -% 3,7,1,%,,3 -, -3,% % -% -,1% -,%, 3, - -% 1,7 1, 1,7 -% -3 -% Zmiana r/r (prawa oś) Zmiana r/r (prawa oś) Zmiana r/r (prawa oś) strona % % % -% -% -3% -%

8 SEKTOR BANKOWY WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI Poziom (%) ROA 1, 1, 1,7 1,7 1,7 1, 1,19 1,1 1,1 ROE 13,,,17,39,, 13, 13,3, Marża odsetkowa,,7,,7,7,,,71,1 Marża prowizyjna 1,1 1, 1,17 1, 1, 1, 1,9 1, 1, C/I, 1,1,71,7,,9 1,19 1, 1, Obciążenie wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości 17,3,3 13,3 13, 13,33,19,73,, 1,% 1,3% 1,% ROA 17% 1% % ROE ROCZNA Zmiana (p.p.) 3 MIESIĄCE 1,1% % ROA ROE Marża odsetkowa Marża prowizyjna C/I Obciążenie wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości ,1 -,9,9, -,11,93 -,,7 1,7 -,1, -,1,3,3 -, -,9 -, -,1 -,9 -, -1,, -, -1,, -,,7 -, -3,9,91 1,%,9% % % Marża odsetkowa Marża prowizyjna C/I Obciążenie wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości 3,% mld zł mld zł mld zł mld zł 1 1,% 1 7% 1 % 1,9% 1,3% % %,%,9% 1,3% % %,7%,7% 1,% % 1%,%,% 1,% 3% 1%,%,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% % 1%,% 1,% 1,% % % 13,%,1%,%,3% 1,% % %,% 1,% 9% % Wynik z działalności bankowej Wynik z działalności bankowej Wynik z działalności bankowej Wynik z działalności bankowej Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Koszty działania i amortyzacja Wynik z tytułu utraty wartości Marża odsetkowa (lewa oś) Marża prowizyjna (lewa oś) C/I (lewa oś) Obciążenie wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości (lewa oś) strona 7

9 JAKOŚĆ KREDYTÓW KLIENTOWSKICH W SEKTORZE BANKOWYM ogółem podział na portfele 13 ogółem 13 podział na portfele ogółem podział na portfele Zmiana Wskaźniki jakości kredytów (%) Kredyty zagrożone (mld zł) 3 r/r m/m 17, 17, 17, 17,3 17,7 17,3 17, 3, 1 1,7 1, 9, 3 Wskaźniki jakości (%) p.p. 1,1,7 7,3,3,3, w tym 7,7 7, 7, 7,3 7, 7, 7, 7, 7,9,,,, 11, 11, 11, 11, sektor BK 7,9 7, 7, 7, 7, 7,7 7,9,,,,,9,,9,3, 1, 1,9 1, 1,3 1,3 sektor BS,,1,1,,,,,7,,,1 7,7 7, 7, 7,3 7, 7, 7, 7, 7,9 PLN,1 9,7 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,,, walutowe,,,,,9,9 3,1 3,1 3,,3,1 sektor niefinansowy, w tym,,,3,,,,,9 9,,, przedsiębiorstwa 11, 11,,9,,9 11, 11,,, 1,, konsumpcyjne 17, 17, 17, 17,3 17,7 17,3 17, 1,7 1, -, -,1 mieszkaniowe, w tym,,1,,3,,,,,9,, PLN 3, 3,1 3, 3, 3,7 3, 3,,,1,, walutowe 1, 1, 1, 1, 1,7 1,7 1,7 1, 1,9,, niemonetarne inst. fin.,7,7,,,,,,,3 -,, sektor rząd. i samorząd.,,,3,,,,,,,1, Kredyty zagrożone - wolumeny (mld zł) % Udział, w tym 9, 9, 3,,1, 7, 9,7 7, 71, 9,,7, sektor BK 7,3 7,,9 1,,,,7 7,3, 9,, 9, sektor BS,,3,,,7, 3, 3, 3,1 17,,7, PLN 3, 3,1,3,7 7,1 9, 1,,,9,1, 7,9 walutowe,3,,1,,1,,3,,7 7,1,,1 sektor niefinansowy, w tym 9,1 9,3 3, 3,7, 7,3 9, 9,9 71,1 9,7,7 99,3 przedsiębiorstwa,3,3,1,7 7,3 9, 3, 31, 3, 17,,, konsumpcyjne,3 1,, 1,9 1, 1,3 1,3,1, -, -,3 7,9 mieszkaniowe, w tym,3,9, 7,3 7,7,,3,9 9,3, 1, 13, PLN 3,1 3,3 3,7,,,,,7, 3, 1,7, walutowe,, 3,1 3, 3, 3, 3,1 3, 3,3 3,,9, niemonetarne inst. fin.,,,,1,1,1,1,1,1 -, 1,, sektor rząd. i samorząd.,,3,,3,3,,,, 3, 1,, Rezerwy celowe - wolumeny (mld zł) Udział, w tym 33, 33, 3, 3,9 3, 3,7 37,7 37,9 3,9 9,,, sektor BK 3, 3,7 3, 3,1 3, 3,9 3, 37, 3, 9,1, 97, sektor BS,7,7,,,,9,9,9,9 13,,1, PLN 3,7 3,7 31,7 31,7 3, 33, 3, 3, 3, 9,, 91, walutowe,,7 3,1 3, 3,1 3, 3, 3,1 3,3, 3,, sektor niefinansowy, w tym 33, 33, 3, 3,7 3, 3, 37, 37,7 3,7 9,, 99, przedsiębiorstwa,,,7,, 11,,,9 13, 3,,1 3, konsumpcyjne 17, 1, 1, 1, 1, 1, 1,,,3 -,,1 39,3 mieszkaniowe, w tym,3,,9 3,3 3, 3,9,,3, 31,9,1 11,9 PLN 1, 1,7 1,,1,3,,7,9 3,,,3,3 walutowe, 1, 1,1 1, 1, 1,3 1,3 1,3 1,,, 3, niemonetarne inst. fin.,,1,1,1,1,1,1,1,1 -,9 -,, sektor rząd. i samorząd.,,,,,7,,,7, 11,7 -,1, %,,1,,3,,,,,9 Q Q3 Q Q Q3 Q niemonetarne inst. fin. przedsiębiorstwa mieszkaniowe konsumpcyjne sektor rząd. i samorząd. ogółem Zmiana kredytów zagrożonych (mld zł) -1, -1,1 (mld zł) -, -, -,7 -, -,13,,,,3,1,,79,9,9,,,,3,,3,,1 1,,99, przedsiębiorstwa konsumpcyjne mieszkaniowe,3,3,%,9%, 9,,% 9,,%,7% 31,1 3,1,1% 33, 33, 3, 3,9 3, 3,7 37,7 37,9 3,9 3,,% 3,9% Zmiana rezerw celowych (mld zł) 3,7,% 11 13,3,9, 7,3 7% % % % 3% kredyty zagrożone - rezerwy celowe Rezerwy celowe 31, 3,,1, 7,7,,3,9 9, przedsiębiorstwa mieszkaniowe konsumpcyjne Q Q3 Q Q Q3 Q -1, -, -,9 -,19 -,37 -,,1,1,,19,3,3,37,,37,,,,77,,,,,7,,9, przedsiębiorstwa konsumpcyjne mieszkaniowe relacja rezerw do kred.zagr. % (prawa oś) strona

10 ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA * na podstawie danych Corep (w tym sprawozdawczość Polbank od Q3 11, od Q po połączeniu Raiffeisen Polbank) Sektor BK Zmiany % II r/r m/m % 1,3, Sektor bankowy wypłacalności (%) 13,9 13,7 13, 13,1, 13,,1,7,,3 1,,11 Fundusze własne (mld zł),7, 9,9 1,3 11,9 3,1,1, 13,7 13, 13,% 1,% Wymóg kapitałowy (mld zł) 9, 1,3,7 7, 7, 7, 71,9 9,9 7, 7,,7%,% Sektor BK wypłacalności (%) 13,9 13,7 13, 13,1, 13,,1,,3, 1,1, Fundusze własne (mld zł) 9, 97,3,, 1, 1, 117, 119,9 3,9,3 13,1% 1,1% Wymóg kapitałowy (mld zł),9,9,,9, 7, 7,,9,9,,3%,% Sektor BS wypłacalności (%) 13, 13,9 13,7 13, 13,7, 13,9 13, 13, 13,9,11,9 Fundusze własne (mld zł) 7,3 7,7 7,7 7,7,1,,,7, 9, 11,1% 3,1% Wymóg kapitałowy (mld zł),3,,,,7,,9,,,,%,9% Fundusze własne, zmiana r/r Wymóg kapitałowy, zmiana r/r wypłacalności (prawa oś) 3 3 % 13,9 9,3 7, 13,7, 7, 13, 13,1 1, 1,3,, Sektor bankowy,, 13, 13, 1,1 17,3,1,7 7,9,7 1, 3, %,,3 1, 13,,,7 II Fundusze własne, zmiana r/r Wymóg kapitałowy, zmiana r/r wypłacalności (prawa oś) Fundusze własne, zmiana r/r Wymóg kapitałowy, zmiana r/r wypłacalności (prawa oś) Sektor BS % % 1 13, 13,9 13, 13,1 13,3 13,9 9,,9 13,7 13,9 9,, 13,7,1 11, 13, 13,1 1, 1,9, 9,9 13,, 1,1 13, 13,7, 11,,1, 11, 11,9 11,3 11,1 9, 9,9, 9, 13,9 13,, 13, 13,9 9,, II 13, 1,7 17,7,1,9 1,9 1, ,7, 3, 13,1,,3 II strona 9

11 KURSY WALUT NA KONIEC MIESIĄCA (wg danych NBP) USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Zmiana miesiąc/miesiąc (PLN) Zmiana rok/rok (PLN), PLN,,,1399,,911,,,,,1,,,, -, USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN, -, -,17 USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN, Zmiana miesiąc/miesiąc (%) Zmiana rok/rok (%) 3, % % % %,% 3%,9% 3% 3, % % 3, 1% % -1%,%,7% USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN 1% % -1%,% -,% USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN 3, 3, III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 13 Waluta Poziom Zmiana m/m Zmiana r/r III- II-13 III-13 PLN % PLN % USD 3,1191 3,179 3,9,911,9%,1399,% EUR,11,7,177,,%,,% CHF 3, 3,7 3,33,1,7% -,17 -,% strona

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Kwiecień * * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z r. poz. 137, z późn.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* INFORMACJA MIESIĘCZNA Listopad * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2 r. poz. 1376, z późn.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM NFORMACJA MESĘCZNA Styczeń 1* * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z r. poz. 1376, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* NFORMACJA MESĘCZNA Styczeń 1 * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1 r. poz. 137, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Kwiecień * * wg danych dostęnych na 3.. r. z uwzględnieniem Polbanku EFG SA; dane bilansowe dla IDEA Banku wg stanu na marzec r. 11 11 SUMA BILANSOWA

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* INFORMACJA MIESIĘCZNA Marzec (wersja zaktualizowana) * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na kwietnia 19 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z r. poz. 1376,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 1 stycznia 19 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 12 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na lutego 19 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1 r. poz. 137, z

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na listopada 18 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 12 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 31 sierpnia 18 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 12 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 31 grudnia 18 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 12 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na września 18 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 12 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 31 maja 2018 r.

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 31 maja 2018 r. . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 31 maja 218 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 212 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 30 czerwca 2018 r.

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 30 czerwca 2018 r. . Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 3 czerwca 218 r. * sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 212 r. poz.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Maj 11 SUMA BILANSOWA 9 11 Wolumeny (mld zł), w tym 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 3, 1 13, 1 9, 1 7, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,1

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Czerwiec 11 SUMA BILANSOWA 9 1 11 Wolumeny (), w tym 1 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 13,9 1 13, 1 13, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,

Bardziej szczegółowo

Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 2013 r.

Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 2013 r. Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 213 r. Opracowano w Departamencie Analiz i Skarbu * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r. Zorientowani na trwały wzrost Warszawa, 12 maja 2006 r. AGENDA Warunki makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 3 TRENDY W POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego I kwartał 2011 10 MAJA 2011 1 Podsumowanie Skonsolidowany zysk netto o 21% wyższy niż przed rokiem Wzrost wyniku na działalności biznesowej głównie w efekcie

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2012 roku. Sierpień 2012

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2012 roku. Sierpień 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2012 roku Sierpień 2012 Kolejny kwartał solidnego zysku netto ZYSK NETTO ROE 14,8% 1,1 p.p. kw./kw. 1,9 p.p. r./r. +52% -5% ROA 2,2% 0,2

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY DO INTEGRACJI

PODSTAWY DO INTEGRACJI GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 3 kwartale 2006 r. SOLIDNE PODSTAWY DO INTEGRACJI Warszawa, 16 listopada 2006 r. WYNIKI FINANSOWE PO 9M 2006 R. 9M 2006 9M 2005 Zmiana Zysk netto (PLN mln.) 1 321 1

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 14 maja 2010 roku Podstawowe dane finansowe GETIN Holding

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2017 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2017 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec r. W dniu marca r. Komisja

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku Pekao SA po pierwszym półroczu 2001 r. Warszawa, 3 sierpnia 2001 r.

Wyniki Banku Pekao SA po pierwszym półroczu 2001 r. Warszawa, 3 sierpnia 2001 r. Wyniki Banku Pekao SA po pierwszym półroczu 2001 r. Warszawa, 3 sierpnia 2001 r. 2 Wyniki za I półrocze 2001 r. (PLN mln) I H 2000 I H 2001 Zmiana Zysk netto 370,5 555,5 49,9% ROE (%) 18,8 19,3 +0,5 p.p.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 8 marca 2010 roku Najważniejsze wydarzenia w 2009 roku Połączenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY

PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY BANK PEKAO S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe w pierwszym półroczu p 2005 r. WZROST PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY Warszawa, 5 sierpnia 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w drugim

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji. Warszawa, 3 sierpnia 2007 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji. Warszawa, 3 sierpnia 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji Warszawa, 3 sierpnia 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2007 R. 1H07 1H06 Zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTAŁACH 2006 R. 2006 2005 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski 1 Raport o stabilności finansowej Publikowanie Raportu jest standardem międzynarodowym, NBP

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 2016 R.) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji

AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 2016 R.) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 16 R.) W warunkach stabilnego wzrostu gospodarczego, w okresie styczeń-wrzesień 16 r. sektor bankowy wypracował zysk netto w wysokości 11,5 mld

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Spis treści 1. Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. w latach 2010 i 2009 2. Wyniki według podziału na kategorie 3. Wyniki na działalności bankowej w segmentach

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. PODĄśAJĄC PO ŚCIEśCE WZROSTU DZIĘKI POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI BIZNESOWEJ Warszawa, 10 listopada 2010 r. WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2009 R. 3Q 2009 3Q 2010 Zmiana

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ

KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ Wyniki finansowe Banku BPH za 2 kwartały 25 roku KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ Konferencja prasowa 27 lipca 25 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 2 kw-y 25 Prognozy i strategia str. 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2015 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2015 r. 13 sierpnia 2015 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2015 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie I półrocza 2015 roku Zysk netto w I półroczu:

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2018 roku 11 maja 2018 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie I kwartału 2018 roku Solidny początek roku Zdecydowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo

Zysk netto sektora bankowego

Zysk netto sektora bankowego AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC LIPCA 16 R.) W warunkach umiarkowanego, przejściowo hamującego tempa wzrostu gospodarczego, dobrej sytuacji na rynku pracy oraz dobrej kondycji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw. 2016 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2016 r. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające w 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające w 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające w 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze 1/2 INSTYTUCJONALNE SYSTEMY OCHRONY Na koniec 2017 r. działały 553 banki spółdzielcze, z czego 352 było zrzeszonych w BPS SA w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 3Q listopada 2011

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 3Q listopada 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 3Q 2011 3 listopada 2011 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. ( PKO

Bardziej szczegółowo

,9% Wynik na inwestycjach kapitałowych i pozostałych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat b

,9% Wynik na inwestycjach kapitałowych i pozostałych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat b Warszawa, dnia 14 lutego 2019 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2018 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podsumowanie najważniejszych danych

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok. 14 lutego 2013

Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok. 14 lutego 2013 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok 14 lutego 2013 Rekordowy zysk netto Zysk netto od debiutu na GPW Zysk do podziału (mln zł) Zysk skonsolidowany Grupy (mln zł) 1

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku (Warszawa, 28 kwietnia 2014 roku) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2012 roku Niedrzwica Duża, 2013 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2013

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2013 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 203 PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy Warszawa, 3 maja 203 r. Podsumowanie Nowa Strategia PKO Banku Polskiego na lata 203-205: Lider we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2013 roku Niedrzwica Duża, 2014 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo