Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa"

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Bobowej w dniach od 23 do 28 marca 2011 r. Przedmiotem kontroli było wykorzystanie środków dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego na zasiłki z zakresu pomocy społecznej. Kontrola w Urzędzie Miejskim w Bobowej została przeprowadzona przez: Danutę Gałysa - starszego inspektora w Wydziale Nadzoru Prawnego i Kontroli MUW, na podstawie upoważnienia nr 37/11 z dnia 10 marca 2011 r. Danutę Żurek - starszego inspektora w Wydziale Nadzoru Prawnego i Kontroli MUW, na podstawie upoważnienia nr 38/11 z dnia 10 marca 2011 r. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. W okresie objętym kontrolą: - Burmistrzem Bobowej jest Pan Wacław Ligęza wybrany na to stanowisko w wyniku bezpośrednich wyborów w dniu 21 listopada 2010 r. (zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bobowej z dnia 23 listopada 2010 r.), który pełnił tę funkcję w okresie objętym kontrolą. - Funkcję Skarbnika pełni Pani Danuta Żarnowska, powołana na to stanowisko Uchwałą Nr VIII/59/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bobowa. - Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Agnieszka Wypych powołana na podstawie Uchwały Nr 108/39/98 Zarządu Gminy Bobowa z dnia 18 września 1998 r. w sprawie powołania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. W toku kontroli wyjaśnień udzielali: - Pani Danuta Żarnowska Skarbnik Gminy, - Pani Agnieszka Wypych Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, - Pani Dorota Krok - Główny Księgowy, - oraz inni pracownicy w miarę potrzeb. Ustalenia kontroli zostały ujęte według następującej tematyki: I. Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Rozdział Zasiłki stałe Dotacja otrzymana ,00 zł, Dotacja wykorzystana ,60 zł, Zwrot dotacji 11,40 zł. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej Bobowej, natomiast obsługa finansowo księgowa realizowana jest przez Urząd Miejski w Bobowej. Rozliczenie objętych kontrolą dotacji celowych [Dowód: akta kontroli str. od 1 do 2 ]. Planowana wielkość dotacji w tych rozdziałach przyznana w roku 2010 przez Wojewodę Małopolskiego pismem nr FB.I z dnia roku wyniosła w rozdziale kwotę ,00 zł, natomiast w rozdziale kwotę ,00 zł. W trakcie roku plan dotacji uległ zwiększeniu i zmniejszeniu i na koniec roku wyniósł odpowiednio: - rozdział kwota ,00 zł, - rozdział kwota ,00 zł. Wyżej wymieniona dotacja została wprowadzona do budżetu Miasta stosownymi zarządzeniami Burmistrza Bobowej. Plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej [Dowód: akta kontroli str. od 3 do 4] Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ROZDZIAŁ ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ZASIŁKI OKRESOWE Dotacja planowana ,00 zł, Dotacja otrzymana ,00 zł, Dotacja wykorzystana ,32 zł, Zwrot dotacji 0,68 zł. Zgodnie z ewidencją księgową, oraz dokumentacją źródłową w roku 2010 ze środków dotacji celowej tego rozdziału poniesiono wydatki w 3110 Świadczenia społeczne na kwotę ogółem ,82 zł w tym : - środki dotacji kwota ,32 zł, - środki własne kwota ,50 zł. Środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zostały przekazane przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Finansów i Budżetu na rachunek Urzędu Miejskiego w Bobowej w pełnej wysokości, czyli w kwocie ,00 zł. 2

3 Wyrywkowej kontroli poddano zgodność kwot ustalonych w decyzjach przyznających świadczenia z listami wypłat zasiłków okresowych, z podziałem na formy wypłat (gotówkowe w Kasie Banku Spółdzielczego w Bobowej) za następujące miesiące : marzec, kwiecień, maj, sierpień, październik i grudzień 2010 r. Wypłaty gotówkowe w Kasie Banku Spółdzielczego w Bobowej. Miesiąc marzec : Ogółem wypłacono zasiłki okresowe dla 11 świadczeniobiorców na 4.235,68 zł w tym: łączną kwotę - środki dotacji kwota 3.421,07 zł, - środki własne kwota 814,61 zł. Wypłaty gotówkowe zrealizowane w dniach 17 i 18 marca 2010 r. w Kasie Banku Spółdzielczego w Bobowej. Lista wypłat nr z dnia 15 marca 2010 r. (dowód księgowy nr O/164/1-2). Wyciąg bankowy nr 37 z 16 marca 2010 r.(dowód księgowy nr O/144/1-28). Skontrolowano wysokość kwoty przyznanego zasiłku okresowego (decyzje) z faktycznie wypłaconą kwotą (lista wypłat) dla 10 świadczeniobiorców, tj; - decyzja nr OPS.5011/10/10 z dnia 15 lutego 2010 r. zasiłek okresowy od 1 lutego 2010 r. do 31 marca 2010 r. w kwocie 527,56 zł miesięcznie. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.1 - decyzja nr OPS.5011/2/10 z dnia 15 lutego 2010 r. zasiłek okresowy od lutego 2010 r. do marca 2010 r. w kwocie 191,70 zł. Kwota niezgodna z listą wypłaty poz.3 - decyzja nr OPS.5011/1/10 z dnia 15 lutego 2010 r. zasiłek okresowy od 1 lutego 2010 r. do 31 marca 2010 r. w kwocie 303,80 zł miesięcznie. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.4 - decyzja nr OPS.5011/5/10 z dnia 15 lutego 2010 r. zasiłek okresowy od lutego 2010 r. do marca 2010 r. w kwocie 814,00 zł. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.6 - decyzja nr OPS.5011/8/10 z dnia 15 lutego 2010 r. zasiłek okresowy od 1 lutego 2010 r. do 31 marca 2010 r. w kwocie 521,89 zł miesięcznie. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.8. - decyzja nr OPS.5011/4/10 z dnia 15 lutego 2010 r. zasiłek okresowy od lutego 2010 r. do marca 2010 r. w kwocie 251,00 zł. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.9. - decyzja nr OPS.5011/7/10 z dnia 15 lutego 2010 r. zasiłek okresowy od lutego 2010 r. do marca 2010 r. w kwocie 372,55 zł. Kwota niezgodna z listą wypłaty poz.7. - decyzja nr OPS.5011/3/10 z dnia 15 lutego 2010 r. zasiłek okresowy od lutego 2010 r. do marca 2010 r. w kwocie 286,23 zł. Kwota zgodna z listą wypłaty poz decyzja nr OPS.5011/6/10 z dnia 15 lutego 2010 r. zasiłek okresowy od lutego 2010 r. do marca 2010 r. w kwocie 252,25 zł. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.2. - decyzja nr OPS.5011/11/10 z dnia 15 lutego 2010 r. zasiłek okresowy od 1lutego 2010 r. do 31 marca 2010 r. w kwocie 275,98 zł. miesięcznie Kwota zgodna z listą wypłaty poz.5. Stwierdzono, że w jednym przypadku zasiłek okresowy za świadczeniobiorcę odebrała osoba upoważniona (lista wypłat poz.1). Upoważnienie znajduje się w teczce osobowej świadczeniobiorcy. 3

4 Miesiąc kwiecień: Ogółem wypłacono zasiłki okresowe dla 4 świadczeniobiorców na łączną kwotę 1.837,30 zł w tym: - środki dotacji kwota 1.164,64 zł, - środki własne kwota 672,66 zł. Wypłaty gotówkowe zrealizowane w dniach 19 i 20 kwietnia 2010 r. w Kasie Banku Spółdzielczego w Bobowej. Lista wypłat nr z dnia 14 kwietnia 2010 r. (dowód księgowy nr O/232/1). Wyciąg bankowy nr 54 z 15 kwietnia 2010 r.(dowód księgowy nr O/209/1-22). Skontrolowano wysokość kwoty przyznanego zasiłku okresowego (decyzje) z faktycznie wypłaconą kwotą (lista wypłat) dla 4 świadczeniobiorców, tj; - decyzja nr OPS.5011/12/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zasiłek okresowy od kwietnia do maja 2010 r. w kwocie 238,50 zł miesięcznie. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.2 - decyzja nr OPS.5011/13/10 z dnia 13 kwietnia 2010 r. zasiłek okresowy od 01 kwietnia do 31 maja 2010 r. w kwocie 477,00 zł. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.1. - decyzja nr OPS.5011/14/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zasiłek okresowy od kwietnia do maja 2010 r. w kwocie 530,34 zł. miesięcznie. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.3. - decyzja nr OPS.5011/15/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zasiłek okresowy od kwietnia do maja 2010 r. w kwocie 591,46 zł. miesięcznie. Kwota zgodna z listą wypłaty poz. 4. Miesiąc maj: Ogółem wypłacono zasiłki okresowe dla 12 świadczeniobiorców na 5.077,05 zł w tym: łączną kwotę - środki dotacji kwota 3.511,45 zł, - środki własne kwota 1.565,60 zł. Wypłaty gotówkowe zrealizowane w dniach 24, 26, i 27 maja 2010 r. w Kasie Banku Spółdzielczego w Bobowej. Lista wypłat nr z dnia 19 maja 2010 r. (dowód księgowy nr O/295/2). Wyciąg bankowy nr 75 z 21 maja 2010 r.(dowód księgowy nr O/281/1-34). Skontrolowano wysokość kwoty przyznanego zasiłku okresowego (decyzje) z faktycznie wypłaconą kwotą (lista wypłat) dla 6 świadczeniobiorców, tj; - decyzja nr OPS.5011/21/10 z dnia 17 maja 2010 r. zasiłek okresowy od 01 maja do 30 czerwca 2010 r. w kwocie 472,70 zł miesięcznie. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.4 - decyzja nr OPS.5011/13/10 z dnia 13 kwietnia 2010 r. zasiłek okresowy od 01 kwietnia do 31 maja 2010 r. w kwocie 477,00 zł. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.5 - decyzja nr OPS.5011/12/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zasiłek okresowy od kwietnia do maja 2010 r. w kwocie 238,50 zł. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.6. - decyzja nr OPS.5011/22/10 z dnia 19 maja 2010 r. zasiłek okresowy od maja do czerwca 2010 r. w kwocie 477,00 zł. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.1 4

5 - decyzja nr OPS.5011/20/10 z dnia 17 maja 2010 r. zasiłek okresowy od 01 maja do 30 czerwca 2010 r. w kwocie 331,12 zł. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.2 - decyzja nr OPS.5011/19/10 z dnia 17 maja 2010 r. zasiłek okresowy od 01 maja do 30 czerwca 2010 r. w kwocie 346,58 zł. Kwota niezgodna z listą wypłaty poz.3 W trzech przypadkach należny zasiłek pobrany został przez upoważnione osoby na podstawie upoważnień świadczeniobiorców. Miesiąc sierpień: Ogółem wypłacono zasiłki okresowe dla 6 świadczeniobiorców na łączną kwotę 3.832,71 zł w tym: - środki dotacji kwota 2.637,71 zł, - środki własne kwota 1.195,00 zł. Wypłaty gotówkowe zrealizowane w dniach 24 i 26 sierpnia 2010 r. w Kasie Banku Spółdzielczego w Bobowej. Lista wypłat nr z dnia 20 sierpnia 2010 r. (dowód księgowy nr O/501/3). Wyciąg bankowy nr 122 z 23 sierpnia 2010 r.(dowód księgowy nr O/484/1-33). Skontrolowano wysokość kwoty przyznanego zasiłku okresowego (decyzje) z faktycznie wypłaconą kwotą (lista wypłat) dla 4 świadczeniobiorców, tj; - decyzja nr OPS.5011/30/10 z dnia 20 lipca 2010 r. zasiłek okresowy od 01 lipca do 31 sierpnia 2010 r. w kwocie 590,76 zł miesięcznie. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.5 - decyzja nr OPS.5011/28/10 z dnia 20 lipca 2010 r. zasiłek okresowy od 01 lipca do 31 sierpnia 2010 r. w kwocie 346,58 zł. Kwota niezgodna z listą wypłaty poz.2 W związku z różnicami kwot pomiędzy listami wypłat a wydanymi decyzjami dotyczącymi zasiłku okresowego przyznanego 4 osobom ( różnica wynosi łącznie 0,06 zł) wyjaśnienie złożyła Pani Agnieszka Wypych Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej z którego wynika: cyt.... w czasie wydawania decyzji oraz tworzenia listy wypłat wynikła różnica w wysokości zasiłków. Listy wypłat tworzone są w systemie informatycznym POMOST natomiast decyzje sporządzane były ręcznie na podstawie wywiadu środowiskowego. Różnice wynoszące od 0,01 do 0,02 zł spowodowane były innym sposobem zaokrąglania poszczególnych kwot przez system informatyczny POMOST. Od miesiąca marca 2011 r. po przejściu na nowa wersje systemu POMOST Std listy wypłat i decyzje generowane będą w systemie co pozowali na unikniecie podobnych błędów. Szczegółowe wyjaśnię Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. [Dowód: akta kontroli str. od 5 do 8]. - decyzja nr OPS.5011/31/10 z dnia 17 sierpnia 2010 r. zasiłek okresowy od 01sierpnia do 31 sierpnia 2010 r. w kwocie 724,35 zł miesięcznie. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.1 Ponadto na liście wypłat w poz.3 świadczeniobiorca pokwitował odbiór kwoty 1.346,82 zł. podczas gdy decyzją nr OPS.5011/25/10 z 18 czerwca 2010 r. przyznany został zasiłek okresowy od 01 czerwca do 31 lipca 2010 r. w kwocie 1.346,82 zł. miesięcznie. 5

6 Kontroli poddano listę wypłat nr z dnia 22 czerwca 2010 r. poz.5 świadczeniobiorca pokwitował odbiór przyznanego zasiłku w kwocie 1.346,82 zł. oraz listę wypłat nr z dnia 21 lipca 2001 r. gdzie w poz.2 brak jest pokwitowania odbioru zasiłku w wysokości jak wyżej. Wyjaśnienie w tej sprawie złożyła Pani Agnieszka Wypych Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej z którego wynika cyt w związku z niepobraniem zasiłku okresowego przez Panią..w miesiącu lipcu 2010 r. przysługujący zasiłek został wypłacony w miesiącu sierpniu 2010 r. [Dowód: akta kontroli str. od 9 do 10]. Wypłata gotówkowa zrealizowana w dniu 06 sierpnia 2010 r. w Kasie Urzędu Miejskiego w Bobowej. Lista wypłat nr z dnia 06 sierpnia 2010 r. kwota ujęta w raporcie kasowym nr VI za okres od sierpnia 2010 r. poz.2.(dowód księgowy nr O/459/1-2). Skontrolowano wysokość kwoty przyznanego zasiłku okresowego (decyzje) z faktycznie wypłaconą kwotą (lista wypłat) dla 1 świadczeniobiorcy, tj; - decyzja nr OPS.5011/26/10 z dnia 05 czerwca 2010 r. zasiłek okresowy od 01 sierpnia do 30 września 2010 r. w kwocie 418,00 zł miesięcznie. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.1 Miesiąc październik: Ogółem wypłacono zasiłki okresowe dla 13 świadczeniobiorców na 4.930,42 zł w tym: łączną kwotę - środki dotacji kwota 3.066,15 zł, - środki własne kwota 1.864,27 zł. Wypłaty gotówkowe zrealizowane w dniach od 22 do 29 października 2010 r. w Kasie Banku Spółdzielczego w Bobowej. Lista wypłat nr z dnia 20 października 2010 r. (dowód księgowy nr O/645/4). Wyciąg bankowy nr 156 z 21 października 2010 r.(dowód księgowy nr O/617/1-55). Skontrolowano wysokość kwoty przyznanego zasiłku okresowego (decyzje) z faktycznie wypłaconą kwotą (lista wypłat) dla 5 świadczeniobiorców, tj; - decyzja nr OPS.5011/33/10 z dnia 21 września 2010 r. zasiłek okresowy od 01 września do 31 października 2010 r. w kwocie 418,00 zł miesięcznie. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.1 - decyzja nr OPS.5011/36/10 z dnia 21 września 2010 r. zasiłek okresowy od 01 września do 31 października 2010 r. w kwocie 346,58 zł miesięcznie. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.2 - decyzja nr OPS.5011/46/10 z dnia 18 października 2010 r. zasiłek okresowy od 01 października do 30 listopada 2010 r. w kwocie 144,94 zł miesięcznie. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.11 - decyzja nr OPS.5011/40/10 z dnia 13 października 2010 r. zasiłek okresowy od 01 października do 30 listopada 2010 r. w kwocie 424,97 zł. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.12 6

7 - decyzja nr OPS.5011/38/10 z dnia 21 września 2010 r. zasiłek okresowy od 01 września do 31 grudnia 2010 r. w kwocie 604,12 zł. miesięcznie. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.6. Miesiąc grudzień: Ogółem wypłacono zasiłki okresowe dla 20 świadczeniobiorców na 7.906,33 zł w tym: łączną kwotę - środki dotacji kwota 6.227,35 zł, - środki własne kwota 1.678,98 zł. Wypłaty gotówkowe zrealizowane w dniach od 21 do 23 grudnia 2010 r. w Kasie Banku Spółdzielczego w Bobowej. Lista wypłat nr z dnia 14 grudnia 2010 r. (dowód księgowy nr O/798/5). Wyciąg bankowy nr 186 z 20 grudnia 2010 r.(dowód księgowy nr O/765/1-39). Skontrolowano wysokość kwoty przyznanego zasiłku okresowego (decyzje) z faktycznie wypłaconą kwotą (lista wypłat) dla 9 świadczeniobiorców, tj; - decyzja nr OPS.5011/50/10 z dnia 17 listopada 2010 r. zasiłek okresowy od 01listopada do 31 grudnia 2010 r. w kwocie 473,70 zł miesięcznie. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.7 - decyzja nr OPS.5011/38/10 z dnia 21 września 2010 r. zasiłek okresowy od 01września do 31 grudnia 2010 r. w kwocie 604,12 zł miesięcznie. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.9 - decyzja nr OPS.5011/60/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. zasiłek okresowy od 01grudnia do 31 grudnia 2010 r. w kwocie 180,77 zł. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.18 - decyzja nr OPS.5011/58/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. zasiłek okresowy od 01 listopada do 31 grudnia 2010 r. w kwocie 394,45 zł. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.2 i 3. - decyzja nr OPS.5011/55/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. zasiłek okresowy od 01 listopada do 31 grudnia 2010 r. w kwocie 321,00 zł. miesięcznie. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.5 i 6. - decyzja nr OPS.5011/61/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. zasiłek okresowy od 01grudnia do 31 grudnia 2010 r. w kwocie 714,91 zł. Kwota zgodna z listą wypłaty poz decyzja nr OPS.5011/56/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. zasiłek okresowy od 01listopada do 31 grudnia 2010 r. w kwocie 261,88 zł. miesięcznie. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.11 i decyzja nr OPS.5011/52/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. zasiłek okresowy od 01listopada do 31 grudnia 2010 r. w kwocie 264,05 zł. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.14 i decyzja nr OPS.5011/53/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. zasiłek okresowy od 01listopada do 31 grudnia 2010 r. w kwocie 93,05 zł. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.16 i 17. Wypłaty gotówkowe zrealizowane w dniu 29 grudnia 2010 r. w Kasie Urzędu Miejskiego w Bobowej. Lista wypłat nr z dnia 29 grudnia 2010 r. kwota ujęta w raporcie kasowym nr VI z 29 grudnia 2010 r. poz.2.(dowód księgowy nr O/808/1-3). Skontrolowano wysokość kwoty przyznanego zasiłku okresowego (decyzje) z faktycznie wypłaconą kwotą (lista wypłat) dla 2 świadczeniobiorcy, tj; 7

8 - decyzja nr OPS.5011/63/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. zasiłek okresowy od 01 grudnia do 31 grudnia 2010 r. w kwocie 238,20 zł. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.1 - decyzja nr OPS.5011/42/10 z dnia 18 października 2010 r. zasiłek okresowy od 01 października do 31 grudnia 2010 r. w kwocie 435,43 zł. miesięcznie. Kwota zgodna z listą wypłaty poz.3 W jednym przypadku należny zasiłek pobrany został przez upoważnioną osobę na podstawie upoważnienia świadczeniobiorcy. Kontrola wykazała, że przyznaną dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane środki w kwocie 0,68 zł zostały zwrócone przez Urząd Miejski w Bobowej na rachunek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu 31 grudnia 2010 r. Rozliczenie wydatków poniesionych na wypłatę zasiłków okresowych w 2010 r.[dowód: akta kontroli str. od 11 do 12]. ROZDZIAŁ ZASIŁKI STAŁE ZASIŁKI STAŁE Dotacja planowana i otrzymana ,00 zł, Dotacja wykorzystana ,28 zł, Zwrot dotacji 10,72 zł. Zgodnie z ewidencją księgową, oraz dokumentacją źródłową w roku 2010 ze środków dotacji celowej tego rozdziału poniesiono wydatki 3110 Świadczenia społeczne na łączną kwotę ,28 zł. Świadczenia wypłacane były w formie gotówkowej w Kasie Banku Spółdzielczego w Bobowej, przelewu bankowego na indywidualne konta bankowe oraz przekazywane przekazem pocztowym. Wyrywkowej kontroli poddano prawidłowość wypłat zasiłków stałych oraz kontrolę wybranych losowo decyzji celem sprawdzenia czy nie występują rozbieżności kwot ustalonych decyzjami a listami wypłat, a także przelewy odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne ZUS od wypłaconych świadczeń a zapłaconych z rozdziału 85213, 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Miesiąc styczeń : Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę ,85 zł w całości z dotacji 3110 Świadczenia społeczne oraz kwota 1.410,15 zł rozdział 85213, 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, przekazane do ZUS w dniu 27 stycznia 2010 r.(wyciąg bankowy nr 13 z 27 stycznia 2010 r.). Kontrolą objęto wybrane listy wypłat zasiłków stałych za miesiąc styczeń 2010 r. na łączną kwotę ,05 zł. Wypłaty gotówkowe w Kasie Banku Spółdzielczego w Bobowej. Ogółem wypłacono zasiłki stałe dla 48 świadczeniobiorców na łączną kwotę ,24 zł. 8

9 Wypłaty gotówkowe zrealizowane w dniach od 15 do 21 stycznia 2010 r. Lista nr z 13 stycznia 2010 r. (dowód księgowy O/28/3). Wyciąg bankowy nr 6 z 14 stycznia 2010 r.(dowód księgowy O/15/1-12). 4 świadczeniobiorców, tj; - decyzja nr OPS.8122/26/07 z dnia 12 grudnia 2007 r. zasiłek stały od 01 listopada 2007 r. na stałe w wysokości 324,00 zł. Wysokość zasiłku zgodna z listą wypłaty poz decyzja nr OPS8122/8/08 z dnia 13 marca 2008 r. zasiłek stały od 01 lutego 2008 r. do 28 lutego 2011 r. w wysokości 324,00 zł. Decyzją z dnia 14 października 2009 r. nr OPS8122-a/8/08 zmieniono wysokość zasiłku stałego na kwotę 264,50 zł., która to kwota jest zgodna z listą wypłaty poz.4. - decyzja nr OPS.8122/10/08 z dnia 13 marca 2008 r. zasiłek stały od 01 lutego 2008 r. do 31 marca 2011 r. w wysokości 444,00 zł. Wysokość zasiłku zgodna z listą wypłaty poz decyzja nr OPS.8122/17/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. zasiłek stały od 01 czerwca 2008 r. na stałe w wysokości 243,36 zł. Decyzją z dnia 13 sierpnia 2009 r. nr OPS8122-a/17/08 zmieniono wysokość zasiłku stałego od 01 sierpnia 2009 r. na kwotę 263,02 zł., która to kwota jest zgodna z listą wypłaty poz.32. Świadczenia przekazane na indywidualne rachunki bankowe świadczeniobiorców. Ogółem wypłacono zasiłki stałe dla 13 świadczeniobiorców na łączną kwotę 3.414,21 zł. Lista nr z 13 stycznia 2010 r. (dowód księgowy O/17/1). Wyciąg bankowy nr 7 z 15 stycznia 2010 r.(dowód księgowy nr O/18/1-13). 3 świadczeniobiorców, tj; - decyzja nr OPS.8122/38/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. zasiłek stały od 01 listopada 2006 r. na stałe w wysokości 311,50 zł. Decyzją z dnia 10 sierpnia 2009 r. nr OPS8122-a/38/06 zmieniono wysokość zasiłku stałego na kwotę 75,60 zł., która to kwota jest zgodna z listą wypłaty poz.4. - decyzja nr OPS.5010/8/09 z dnia 13 marca 2009 r. zasiłek stały od 01 marca 2009 r. na stałe w wysokości 444,00 zł. Wysokość zasiłku zgodna z listą wypłaty poz decyzja nr OPS.5010/1/10 z dnia 12 stycznia 2010 r. zasiłek stały od 01 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. w wysokości 205,22 zł. miesięcznie. Lista wypłaty poz. 9 kwota do wypłaty 410,44 zł (świadczenie wypłacone za m-c grudzień 2009 r. i styczeń 2010 r.). Zasiłki stałe przekazywane przekazem pocztowym. Ogółem wypłacono w tej formie zasiłki stałe dla 3 świadczeniobiorców na łączną kwotę 327,60 zł. Lista nr z 13 stycznia 2010 r. (dowód księgowy O/15/4). Wyciąg bankowy nr 6 z 14 stycznia 2010 r.(dowód księgowy nr O/15/1-12) 2 świadczeniobiorców, tj; 9

10 - decyzja nr OPS.5010/23/09 z dnia 28 lipca 2009 r. zasiłek stały od 01 lipca 2009 r. do 31 lipca 2013 r. w wysokości 444,00 zł., przy czym: 70% kwoty tj.310,80 zł. przekazywane jest na konto Domu Pomocy Społecznej w Klimkówce 67 jako odpłatność za utrzymanie, a 30% kwoty tj.133,20 zł. przekazywane jest do rąk własnych świadczeniobiorcy. Kwota 133,20 zł jest zgodna z listą wypłat poz.1. Miesiąc luty : Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę ,06 zł w całości z dotacji 3110 Świadczenia społeczne oraz kwota 1.441,34 zł rozdział 85213, 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, przekazane do ZUS w dniu 25 lutego 2010 r.(wyciąg bankowy nr 29 z 25 lutego 2010 r.).kontroli poddano listy wypłat za miesiąc luty 2010 r. na łączną kwotę ,06 zł. Wypłaty gotówkowe w Kasie Banku Spółdzielczego w Bobowej. Lista sporządzona i zatwierdzona do wypłaty na łączną kwotę ,93zł (50 świadczeniobiorców, 1 świadczeniobiorca nie podjął zasiłku w wysokości 90,00 zł.). Ogółem wypłacono zasiłki stałe dla 49 świadczeniobiorców na łączną kwotę ,93 zł. Wypłaty gotówkowe zrealizowane w dniach od 17 do 22 lutego 2010 r. Lista nr z 16 lutego 2010 r. (dowód księgowy O/109/4). 7 świadczeniobiorców, tj; - decyzja nr OPS.5010/3/10 z dnia 11 lutego 2010 r. zasiłek stały od 01 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2013 r. w wysokości 344,00 zł. miesięcznie. Kwota jest zgodna z listą wypłat poz decyzja nr OPS.5010/25/09 z dnia 16 września 2009 r. zasiłek stały od 01 września 2009 r. do 30 czerwca 2012 r. w wysokości 65,40 zł. miesięcznie. Decyzją OPS.5010/25/09 z 14 października 2009 r. zmieniono od dnia 01 października 2009 r. wysokość zasiłku na kwotę 86,73 zł. Kwota jest zgodna z listą wypłat poz decyzja nr OPS.5010/4/10 z dnia 11 lutego 2010 r. zasiłek stały od 01lutego 2010 r. do 30 listopada 2013 r. w wysokości 444,00 zł. miesięcznie. Kwota jest zgodna z listą wypłat poz decyzja nr OPS.5010/16/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. zasiłek stały od 01 maja 2009 r. do 31 maja 2012 r. w wysokości 324,00 zł. miesięcznie. Kwota jest zgodna z listą wypłat poz decyzja nr OPS.5010/3/10 z dnia 15 lutego 2010 r. zasiłek stały od 01 lutego 2010 r. do 30 listopada 2010 r. w wysokości 344,95 zł. miesięcznie. Kwota jest zgodna z listą wypłat poz.2. - decyzja nr OPS.5010/9/10 z dnia 15 kwietnia 2009 r. zasiłek stały od 01 marca 2009 r. na stałe w wysokości 444,00 zł. miesięcznie. Kwota jest zgodna z listą wypłat poz decyzja nr OPS.5010/26/09 z dnia 13 października 2009 r. zasiłek stały od 01października 2009 r. do 30 września 2012 r. w wysokości 444,00 zł. miesięcznie. Kwota jest zgodna z listą wypłat poz.9. Świadczenia przekazane na indywidualne rachunki bankowe świadczeniobiorców. 10

11 Ogółem wypłacono zasiłki stałe dla 14 świadczeniobiorców na łączną kwotę 3.496,53 zł. Lista nr z 16 lutego 2010 r. (dowód księgowy O/82/1). Wyciąg bankowy nr 25 z 16 lutego 2010 r.(dowód księgowy nr O/85/1-26). 5 świadczeniobiorców, tj; - decyzja nr OPS.5010/1/10 z dnia 12 stycznia 2010 r. zasiłek stały od 01 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. w wysokości 205,22 zł. miesięcznie. Kwota zgodna z listą wypłaty poz. 9 - decyzja nr OPS.8122/38/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. zasiłek stały od 01 listopada 2006 r. na stałe w wysokości 311,50 zł. Decyzją z dnia 10 sierpnia 2009 r. nr OPS8122-a/38/06 zmieniono wysokość zasiłku stałego na kwotę 75,60 zł., która to kwota jest zgodna z listą wypłaty poz.4. - decyzja nr OPS.5010/23/10 z dnia 14 września 2009 r. zasiłek stały od 01 sierpnia 2009 r. na stałe w wysokości 274,50zł. miesięcznie. Kwota zgodna z listą wypłaty poz decyzja nr OPS.5010/1/09 z 15 stycznia 2009 r. zasiłek stały od 01 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2013 r. w wysokości 250,96 zł. Decyzją z dnia 11 grudnia 2009 r. nr OPS5010-b/09 zmieniono od dnia 01 grudnia 2009 r. wysokość zasiłku stałego na kwotę 224,06zł. miesięcznie, która to kwota jest zgodna z listą wypłaty poz.8. - decyzja nr OPS.8122/26/08 z 10 grudnia 2008 r. zasiłek stały od 01 listopada 2008 r. na stałe w wysokości 324,00 zł. Kwota zgodna z listą wypłaty poz. 2. Zasiłki stałe przekazywane przekazem pocztowym. Ogółem wypłacono w tej formie zasiłki stałe dla 3 świadczeniobiorców na łączną kwotę 327,60 zł. Lista nr z 16 lutego 2010 r. (dowód księgowy O/85/15). Wyciąg bankowy nr 25 z 16 lutego 2010 r.(dowód księgowy nr O/85/1-26) 1 świadczeniobiorcy, tj; - decyzja nr OPS.8122/2/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. zasiłek stały od 01 stycznia 2008 r. do 31 stycznia 2009 r. w wysokości 444,00 zł. Decyzją z 14 kwietnia 2008 r. nr OPS.8122-a/2/08 zmieniono wysokość zasiłku stałego od 01 kwietnia 2008 r. na kwotę 324,00 zł. miesięcznie; przy czym 70% kwoty tj. 226,80zł przekazywane jest na konto Domom Pomocy Społecznej w Gorlicach jako odpłatność za utrzymanie, a 30% kwoty tj. 97,20 zł przekazywane jest do rąk własnych. Kwota 97,20 zł zgodna jest z listą wypłat poz.3. Miesiąc maj : Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę ,25 zł w całości z dotacji 3110 Świadczenia społeczne oraz kwota 1.737,67 zł rozdział 85213, 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, przekazane do ZUS w dniu 31 maja 2010 r.(wyciąg bankowy nr 80 11

12 z 31 maja 2010 r.). Kontrolą objęto wybrane listy wypłat za miesiąc maj 2010 r. na łączną kwotę ,65 zł. Wypłaty gotówkowe w Kasie Banku Spółdzielczego w Bobowej. Lista sporządzona i zatwierdzona do wypłaty na łączną kwotę17.574,01zł. (44 świadczeniobiorców). Wypłaty gotówkowe zrealizowane w dniach od 24 do 27 maja 2010 r. Lista nr z 19 maja 2010 r. (dowód księgowy O/295/4). Wyciąg bankowy nr 75 z 21 maja 2010 r.(dowód księgowy nr O/281/1-34). 4 świadczeniobiorców, tj; - decyzja nr OPS.5010/13/10 z dnia 17 maja 2010 r. zasiłek stały od 01 marca 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r. w wysokości 444,00 zł. miesięcznie. Kwota jest zgodna z listą wypłat poz.9. - decyzja nr OPS.5010/8/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zasiłek stały od 01 marca 2010 r. do 31marac 2012 r. w wysokości 444,00 zł. miesięcznie. Kwota jest zgodna z listą wypłat poz decyzja nr OPS.8122/18/05 z dnia 09 grudnia 2005 r. zasiłek stały od 01listopada 2005 r. na stałe, miesięcznie 98,04 zł. Decyzja nr OPS.8122-b/18/05 z 15 kwietnia 2009 r. zmieniono wysokość zasiłku od 01 kwietnia 2009 r. na kwotę 78,25 zł, która jest zgodna z listą wypłat poz decyzja nr OPS.5010/11/10 z 17 maja 2010 r. zasiłek stały od 01marca 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r. w wysokość 208,73 zł. miesięcznie. Kwota jest zgodna z listą wypłat poz.19. Świadczenia przekazane na indywidualne rachunki bankowe świadczeniobiorców. Ogółem wypłacono zasiłki stałe dla 13 świadczeniobiorców na łączną kwotę 3.363,64 zł. Lista nr z 20 maja 2010 r. (dowód księgowy O/280/1). Wyciąg bankowy nr 75 z 21 maja 2010 r.(dowód księgowy nr O/281/1-34) 3 świadczeniobiorców, tj; - decyzja nr OPS.8122/14/07 z dnia 13 sierpnia 2007 r. zasiłek stały od 01 maja 2007 r. do 31 października 2010 r. w wysokości 324,00 zł. miesięcznie. Decyzją z 14 kwietnia 2010 r. nr OPS.8122-h/14/07 zmieniono od dnia 01 kwietnia 2010 r. wysokość zasiłku na kwotę 310,00 zł. Kwota zgodna z listą wypłaty poz decyzja nr OPS.8122/25/08 z 14 listopada 2008 r. zasiłek stały od 01listopada 2008 r. do 31 października 2010 r. w wysokość 75,80 zł. miesięcznie. Decyzją z 11 grudnia 2009 r. nr OPS.8123-b/25/08 zmieniono wysokość zasiłku od 01 grudnia 2009 r. na kwotę 43,43 zł. Kwota jest zgodna z listą wypłat poz.3. - decyzja nr OPS.5010/23/10 z dnia 14 września 2009 r. zasiłek stały od 01 sierpnia 2009 r. na stałe w wysokości 274,50zł. miesięcznie. Decyzją z 12 marca 2010 r. nr OPS

13 a/23/09 zmieniono od dnia 14 września 2009 r. wysokość zasiłku na kwotę 323,50 zł. Kwota zgodna z listą wypłaty poz. 6. Miesiąc lipiec: Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę ,21 zł w całości z dotacji 3110 Świadczenia społeczne oraz kwota 1.579,44 zł rozdział 85213, 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, przekazane do ZUS w dniu 27 lipca 2010 r.(wyciąg bankowy nr 108 z 27 lipca 2010 r.). Kontrolą objęto wybrane listy wypłat za miesiąc lipiec 2010 r. na łączną kwotę ,99 zł. Wypłaty gotówkowe w Kasie Banku Spółdzielczego w Bobowej. Lista sporządzona i zatwierdzona do wypłaty na łączną kwotę ,39 zł. (50 świadczeniobiorców). Wypłaty gotówkowe zrealizowane w dniach od 23 do 28 lipca 2010 r. Lista nr z 21 lipca 2010 r. (dowód księgowy O/442/4). Wyciąg bankowy nr 105 z 22 lipca 2010 r.(dowód księgowy nr O/417/1-29) 4 świadczeniobiorców, tj; - decyzja nr OPS.5010/15/10 z dnia 17 czerwca 2010 r. zasiłek stały od 01 czerwca 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r. w wysokości 220,50 zł. miesięcznie. Kwota jest zgodna z listą wypłat poz decyzja nr OPS.8122/15/07 z dnia 14 września 2007 r. zasiłek stały od 01lipca 2007 r. na stałe w wysokości 324,00 zł. miesięcznie. Kwota jest zgodna z listą wypłat poz decyzja nr OPS.8122/16/07 z dnia 14 września 2007 r. zasiłek stały od 01sierpnia 2007 r. do 31 sierpnia 2010 r. w wysokości 444,00 zł. miesięcznie. Kwota jest zgodna z listą wypłat poz decyzja nr OPS.8122/18/08 z dnia 14 lipca 2008 r. zasiłek stały od 01czerwca 2008 r. do 31 sierpnia 2010 r. w wysokości 192,00 zł. miesięcznie. Decyzją z 12 marca 2010 r. nr OPS.8122-c/18-08 zmieniono od dnia 01 marca 2010 r. wysokość zasiłku na kwotę 434,79 zł. Kwota jest zgodna z listą wypłat poz.37. Zasiłki stałe przekazywane przekazem pocztowym. Ogółem wypłacono w tej formie zasiłki stałe dla 3 świadczeniobiorców na łączną kwotę 363,60 zł. Lista nr z 21 lipca 2010 r. (dowód księgowy O/417). Wyciąg bankowy nr 105 z 22 lipca 2010 r.(dowód księgowy nr O/417/1-29). 1 świadczeniobiorcy, tj; - decyzja nr OPS.5010/8/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zasiłek stały od 01marca 2010 r. na stałe w wysokości 444,00 zł. miesięcznie. Przy czym 70% kwoty tj. 310,80 zł przekazywane jest na konto Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach jako odpłatność za 13

14 utrzymanie a 30% kwoty tj. 133,20 zł do rąk własnych. Kwota 133,20 zł. jest zgodna z listą wypłat poz. 3. Miesiąc wrzesień: Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę ,55 zł w całości z dotacji 3110 Świadczenia społeczne oraz kwota 1.575,37 zł rozdział 85213, 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, przekazane do ZUS w dniu 02 i 30 września 2010 r.( kwota 116,64 zł. wyciąg bankowy nr 130 z 02 września 2010 r. oraz kwota 1.458,73 zł wyciąg bankowy nr 146 z 30 września 2010 r. ) Kontrolą objęto wybraną listę wypłat za miesiąc wrzesień 2010 r. na kwotę 3.577,22 zł. Świadczenia przekazane na indywidualne rachunki bankowe świadczeniobiorców. Ogółem wypłacono zasiłki stałe dla 14 świadczeniobiorców na łączną kwotę 3.577,22 zł. Lista nr z 22 września 2010 r. (dowód księgowy O/544/1). Wyciąg bankowy nr 140 z 23 września 2010 r.(dowód księgowy nr O/546/1-30) 4 świadczeniobiorców, tj; - decyzja nr OPS.8122/26/08 z dnia 10 grudnia 2008 r. zasiłek stały od 01 listopada 2008 r. na stałe w wysokości 324,00 zł. miesięcznie. Kwota zgodna z listą wypłaty poz decyzja nr OPS.5010/19/10 z dnia 09 sierpnia 2010 r. zasiłek stały od 01 lipca 2010 r. na stałe w wysokości 324,00 zł. miesięcznie. Kwota zgodna z listą wypłaty poz decyzja nr OPS.5010/1/10 z dnia 12 stycznia 2010 r. zasiłek stały od 01 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. w wysokości 205,22 zł. miesięcznie. Kwota zgodna z listą wypłaty poz decyzja nr OPS.5010/8/09 z dnia 13 marca 2009 r. zasiłek stały od 01 marca 2009 r. na stałe w wysokości 444,00 zł. miesięcznie. Kwota zgodna z listą wypłaty poz. 11. Miesiąc listopad: Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę ,49 zł w całości z dotacji 3110 Świadczenia społeczne oraz kwota 1.612,16 zł rozdział 85213, 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, przekazane do ZUS w dniu 30 listopada 2010 r.(wyciąg bankowy nr 175 z 30 listopada 2010 r.). Skontrolowano listę wypłat za miesiąc listopad 2010 r. na kwotę ,39 zł. Wypłaty gotówkowe w Kasie Banku Spółdzielczego w Bobowej. Lista sporządzona i zatwierdzona do wypłaty na łączną kwotę ,39zł. (49 świadczeniobiorców). Wypłaty gotówkowe zrealizowane w dniach od 24 do 26 listopada 2010 r. Lista nr z 17 listopada 2010 r. (dowód księgowy O/709/1). Wyciąg bankowy nr 170 z 23 listopada 2010 r.(dowód księgowy nr O/691/1-15). 14

15 4 świadczeniobiorców, tj; - decyzja nr OPS.5010/22/10 z dnia 04 listopada 2010 r. zasiłek stały od 01 października 2010 r. do 30 września 2013 r. w wysokości 324,00 zł. miesięcznie. Kwota jest zgodna z listą wypłat poz.8. - decyzja nr OPS.5010/17/09 z dnia 12 czerwca 2009 r. zasiłek stały od 01 marca 2009 r. do 31 maja 2012 r. w wysokości 114,50 zł. miesięcznie. Decyzją z 15 listopada 2010 r. nr OPS.5010-d/17/09 zmieniono od dnia 01 listopada 2010 r. wysokość zasiłku na kwotę 133,24 zł. miesięcznie. Kwota jest zgodna z listą wypłat poz.6. - decyzja nr OPS.5010/24/10 z dnia 08 listopada 2010 r. zasiłek stały od 01 października 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. w wysokości 193,59 zł miesięcznie. Kwota jest zgodna z listą wypłat poz decyzja nr OPS.5010/11/10 z 17 maja 2010 r. zasiłek stały od 01marca 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r. w wysokość 208,73 zł. miesięcznie. Decyzją z 18 października 2010 r. nr OPS.5010-a/11/10 zmieniono z dniem 01 października 2010 r. wysokość zasiłku na kwotę 250,23 zł. miesięcznie. Kwota jest zgodna z listą wypłat poz.20. Rozliczenie wydatków poniesionych na wypłatę zasiłków stałych oraz odprowadzonych składek do ZUS u stanowi [Dowód: akta kontroli str. od 13 do 14]. Ponadto na podstawie dowodów źródłowych (wyciągi bankowe i przelewy) stwierdzono, że przelewy należnych składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostały odprowadzone w terminie do 5 dnia następnego miesiąca. Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 10,72 zł zostały zwrócone przez Urząd Miejski w Bobowej na rachunek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu 31 grudnia 2010 r. Nie stwierdzono rozbieżności kwot ustalonych w decyzjach z listami wypłat. Dowody objęte kontrolą (listy wypłat) spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zmianami) sprawdzone są pod względem merytorycznym jak i formalno rachunkowym, oraz zatwierdzane do wypłaty przez osoby upoważnione. Na tym czynności kontrolne zakończono. Niniejsza kontrola została wpisana do książki kontroli w poz.2/2011 Burmistrzowi Bobowej przysługuje - na podstawie art.44 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31,poz.206) prawo: złożenia Dyrektorowi Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przed podpisaniem protokołu kontroli, pisemnych umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty jego otrzymania odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn tej odmowy. Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono/nie wniesiono zastrzeżeń. 15

16 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden po podpisaniu doręczono Burmistrzowi Miasta. Protokół nie zawiera informacji podlegających wyłączeniu z jawności na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych Kontrolujący Starszy inspektor Kontrolowany B U R M I S T R Z (-) Danuta Gałysa (-) mgr inż. Wacław Ligęza STARSZY INSPEKTOR (-) Danuta Żurek Nowy Sącz, dnia 14 kwietnia 2011 r. Bobowa, dnia

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-30-11 Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna 634 38-322 Łużna z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III PROTOKÓŁ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III PROTOKÓŁ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-24 - 11 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Jordanów, Rynek 1 oraz w Miejskim Ośrodku

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.92.2015 Kraków, 02.12.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.109.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.8.2016 Kraków, 27.06.2016 r. Pan Marian Gamrat Starosta Miechowski ul. Racławicka 12 32-200 Miechów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09 WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Dolsku w zakresie wykorzystania dotacji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2016 Kraków, dnia Pan Jan Morańda Wójt Gminy Ropa 38-312 Ropa 733 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2015 Kraków, 01.10.2015 r. Pan Dawid Chrobak Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Rynek 32 32-840 Zakliczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. Pan Bartosz Kaliński Starosta Wadowicki ul. Batorego 2 34-100 Wadowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/ Szczawin Kościelny

Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/ Szczawin Kościelny Warszawa, 09 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.8.2017.AG Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/1 09-550 Szczawin

Bardziej szczegółowo

Tylko do użytku służbowego PROTOKÓŁ KONTROLI

Tylko do użytku służbowego PROTOKÓŁ KONTROLI Tylko do użytku służbowego PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w dniach od 2 do 4 marca 2005 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy przez Piotra Gębkę - inspektora w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli w Przedszkolu Niepublicznym SMERFUŚ przy ul. Grottgera 10A w Słupsku

PROTOKÓŁ z kontroli w Przedszkolu Niepublicznym SMERFUŚ przy ul. Grottgera 10A w Słupsku PROTOKÓŁ z kontroli w Przedszkolu Niepublicznym SMERFUŚ przy ul. Grottgera 10A w Słupsku Kontrolę przeprowadziła Pani Lidia Dębicka inspektor Biura Kontroli Zarządczej Urzędu Miejskiego w Słupsku na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. FB-IV.431.6.2017 Pan Włodzimierz Ciok Wójt Gminy Nowy Kawęczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Płatnika składek: URZĄD MIASTA, Piekary Śląskie ul. Bytomska 84.

Płatnika składek: URZĄD MIASTA, Piekary Śląskie ul. Bytomska 84. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Zabrzu Szczęść Boże 18 41-800 Zabrze Dane identyfikacyjne płatnika: NIP:6451105980 REGON: 000526305 Znak pisma: 482016050028PR0001 Znak

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP.III Protokół

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP.III Protokół MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP.III.0934-10-10 Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabowej przez Zespół Kontrolny Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.45.2016 Kraków, 13 grudnia 2016r. Pan Krzysztof Faber ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Pióro Starosta Proszowicki. ul. 3 Maja 72, Proszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Grzegorz Pióro Starosta Proszowicki. ul. 3 Maja 72, Proszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.12.2016 Kraków, dnia 20.07.2017 r. Pan Grzegorz Pióro Starosta Proszowicki ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnid^ października 2016 r. ZP-ZS.431.1.2016.TZ Pan Igor Bandrowicz Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminie

Bardziej szczegółowo

ZFK WŹ Kraków, dnia 29 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ZFK WŹ Kraków, dnia 29 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE ZFK.1611.1.2016.WŹ Kraków, dnia 29 kwietnia 2016 r. Pan Norbert Bień Wójt Gminy Klucze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 25 września 2014 r.

UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 25 września 2014 r. Projekt UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lędziny dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,

Bardziej szczegółowo

Pow. użytków rolnych zgłoszona we wniosku (ha) Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z faktur (l) marzec /wrzesień 757, ,00 8.

Pow. użytków rolnych zgłoszona we wniosku (ha) Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z faktur (l) marzec /wrzesień 757, ,00 8. X PROTOKÓŁ problemowej kontroli finansowej przeprowadzonej w URZĘDZIE GMINY W DAMNICY w dniach od 14 do 25 lutego 2008 roku, przez Bożenę Kniaź starszego inspektora wojewódzkiego Oddziału Kontroli Finansowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-9/09

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-9/09 WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-9/09 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Czarnkowie w zakresie wykorzystania dotacji przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska Łąck

Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska Łąck Warszawa, 25 października 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.31.2018.AG Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska 2 09-520 Łąck WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

z kontroli kompleksowej Gminy Babice, zrealizowanej przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

z kontroli kompleksowej Gminy Babice, zrealizowanej przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Kontroli i Audytu KA.I.0931-3-07 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej Gminy Babice, zrealizowanej przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.30.2015 Kraków, 13.01.2016 r. Pan Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza 33-330 Nowy Sącz Rynek 1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.50.2015 Kraków, 02.11.2015 r. Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI t). Wrocław, dnia sierpnia 2016 r. PS-ZS.431.4.2015.TZ Pan Patryk Straus Wójt Gminy Kamienna Góra Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminie Kamienna

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 02 24 Znak sprawy: FN.IV.431.2.3.2015 Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI WOJEWODA ŁÓDZKI ZRPS-I.431.56.2019 Łódź, 18 października 2019 r. Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI OK-III.431.102.2015 Kraków, 29.03.2016 r. Pan Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 33-380 Krynica Zdrój WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI kj Wrocław, dnia 1 lutego 2017 r. ZP-ZS.431.2.2016.TZ Pan Wiesław Ziółkowski Burmistrz Miasta i Gminy Lubomierz Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36 PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36 Działając na podstawie upoważnienia nr 302/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23.05.2016

Bardziej szczegółowo

SEPZ-II JA Kraków, dnia 06 kwietnia 2016 r.

SEPZ-II JA Kraków, dnia 06 kwietnia 2016 r. SEPZ-II.1611.1.2016.JA Kraków, dnia 06 kwietnia 2016 r. Pan Krzysztof Jan Klęczar Burmistrz Gminy Kęty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach maja 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach maja 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie K-PS.1.431.6.6.2012.DK PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 15-17 maja 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

rozdział ,00 zł x 5 % = ,75 zł rozdział ,00 zł x 5 % = ,80 zł razem ,55 zł

rozdział ,00 zł x 5 % = ,75 zł rozdział ,00 zł x 5 % = ,80 zł razem ,55 zł Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Izbie Wytrzeźwień w Słupsku Działając na podstawie art. 35 a ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola w zakresie zasiłków stałych

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola w zakresie zasiłków stałych PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna. p c t^ a D h ^ j + ^ p Q. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2io czerwca 2015 r.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna. p c t^ a D h ^ j + ^ p Q. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2io czerwca 2015 r. W Y S Ł A N O Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna 2 9-06 - 2015 p c t^ a D h ^ j + ^ p Q WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2io czerwca 2015 r. NRŚ-RŚ.431.4.2015.EJ Pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku.

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ

ul. Rynek 1 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO-IV.431.24.2012 Kraków, 31 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Na

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł

Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł Kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie w dniach 17.10.2005 do 4.11.2005 przez: Andrzeja Hajm Podinspektora

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 Dobra Burmistrz Dobrej

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 Dobra Burmistrz Dobrej PS.1.AP/0932/9/2010 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej w dniu 12 maja 2010 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący: Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

PS-Pi Protokół kontroli

PS-Pi Protokół kontroli PS-Pi.431.1.3.2014.3 Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance (64-980 Trzcianka, os. Słowackiego 24 ), zwanym dalej Ośrodkiem lub określanego skrótem

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. Pani Sybila Zimerman Burmistrz Zdzieszowic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli: 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 8 stycznia 2015 r. FBC-IV.431.17.2014.AByl Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.46.2015 Kraków, 30.10.2015 r. Pan Sławomir Paterek Wójt Gminy Gnojnik 32-864 Gnojnik 363 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.97.2015 Kraków, 22.03.2016 r. Pani Katarzyna Popek Klub Przedszkolaka,,Tęczowe Misie ul. Władysława Żeleńskiego 60A 31-353 Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 05 maja 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.1.2017.AK Pan Tadeusz Zakrzewski Wójt Gminy Chynów ul. Główna 67 05-650 Chynów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. PS-I Pan

Poznań, dnia r. PS-I Pan Poznań, dnia 13.06.2012 r. PS-I.431.12.2012.8 Pan Józef Chudy Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5138 UCHWAŁA NR XV/97/15 RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.83.2015 Kraków, 19.02.2016 r. Pan Piotr Hajduk Zastępca Wójta Gminy Pcim 32-432 Pcim 563 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 292 UCHWAŁA NR XXVI/294/2016 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r. PS.1.431-7-3/11-1 [Mś] PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący:

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.8.2016.ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. Pan Andrzej Gosławski Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48 46-112 Świerczów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 3, Wrocław, dnia listopada 2016 r. NRŚ-RŚ.431.9.2016.EJ w y s ł a n o Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Sposób doręczenia: 0 H 1-2016 KANCELARIA ^ f. O Pani Elżbieta Jedlecka

Bardziej szczegółowo

Pani Danuta Orzołek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, Rzekuń

Pani Danuta Orzołek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, Rzekuń Warszawa, 19 grudnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.5.2017.AJ Pani Danuta Orzołek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07 411 Rzekuń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Paprocka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance

Pani Magdalena Paprocka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance Warszawa, 29 listopada 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.24.2018.JS Pani Magdalena Paprocka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.6.2013 Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2 33 100 Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku K-S-1.431.6.11.2012.DK PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 17-19 września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia września 2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia września 2015 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia września 2015 r. PS-KNPS.431.6.23.2015.EZ Pani Monika Kry czka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju Wystąpienie pokontrolne W dniach 7-8 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE / Wojewoda Opolski FBC.V.431.2.2016.HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. Pani Elżbieta Kielska Burmistrz Baborowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli. 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Butryn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołyminie-Ośrodku

Pani Elżbieta Butryn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołyminie-Ośrodku Warszawa, 09 lipca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.7.2018.AB Pani Elżbieta Butryn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołyminie-Ośrodku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN-III Protokół

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN-III Protokół MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN-III.431.89.2011 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) w Brzesku

Bardziej szczegółowo

Pani Anetta Roszkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie ul. Siedlecka Wiśniew

Pani Anetta Roszkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie ul. Siedlecka Wiśniew Warszawa, 05 lipca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.13.2018.CW Pani Anetta Roszkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie ul. Siedlecka 13 08-112 Wiśniew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Upiec 2003 r. w zł. sierpień 2003 r.

Upiec 2003 r. w zł. sierpień 2003 r. podatek naliczony do odliczenia według jednostki i kontroli kwota podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego według jednostki kwota podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego według kontroli 436, zaniżenie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 22 października 2015 r. płatnikowi składek: Andrzej Stasiak.

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 22 października 2015 r. płatnikowi składek: Andrzej Stasiak. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu Mickiewicza 33/39 87-100 Toruń Znak pisma: 562015100146PRO001 Znak sprawy: 562015100146, Dane identyfikacyjne płatnika: NIP:

Bardziej szczegółowo

Pani Grażyna Piotrowska Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie ul. Rębowska Wyszogród

Pani Grażyna Piotrowska Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie ul. Rębowska Wyszogród Warszawa, 15 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.18.2016.JP Pani Grażyna Piotrowska Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie ul. Rębowska 42 09-450 Wyszogród WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego do przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE w dniu 16 grudnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE w dniu 16 grudnia 2009 r. Egzemplarz Nr1 K-PS.1.DK/0932/ /09 P R O T O K Ó Ł Jednostka kontrolowana: z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE w dniu 16 grudnia 2009 r. Adres: 76-037

Bardziej szczegółowo

Rynek Nowy Sącz

Rynek Nowy Sącz WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.11.2013 Kraków, dnia 2014-02-18 Pan Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza Rynek 1 33-300 Nowy Sącz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/223/17 RADY MIEJSKIEJ W WARCE. z dnia 8 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/223/17 RADY MIEJSKIEJ W WARCE. z dnia 8 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/223/17 RADY MIEJSKIEJ W WARCE z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 1 lutego 2015 r. PS-KNPS.431.6.55.2014.HS Pani Maria Stępnik Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kondratowicach ul. Nowa 1 57-1 5 0 Prusy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnowie, Tarnowie, ul. Braci Saków 1

Protokół kontroli problemowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnowie, Tarnowie, ul. Braci Saków 1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-66-11 Protokół kontroli problemowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnowie, 33 100 Tarnowie, ul. Braci Saków

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Woźniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pl. Wolności Gielniów

Pani Małgorzata Woźniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pl. Wolności Gielniów Warszawa, 24 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.13.2015.AK Pani Małgorzata Woźniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pl. Wolności 75 26-434 Gielniów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/374/14 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 28 maja 2014r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/374/14 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 28 maja 2014r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 czerwca 2014 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR L/374/14 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz terminu

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku.

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska pracownik

Bardziej szczegółowo