Żurawie. Informacje ogólne dotyczące żurawi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Żurawie. Informacje ogólne dotyczące żurawi"

Transkrypt

1 Informacje ogólne dotyczące żurawi Umiejscowienie żurawia ma istotny wpływ na konstrukcję mocowania. Poniżej zamieszczono zalecenia dla żurawi montowanych za kabiną, żurawi mocowanych w zwisie tylnym oraz żurawi montowanych na środku. W niektórych krajach istnieją wymogi prawne związane z montażem żurawi. Na terenie Unii Europejskiej oraz w krajach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) żurawie definiuje się jako maszyny, w związku z czym muszą one spełniać wymogi zawarte w Dyrektywie maszynowej. Informacje ogólne dotyczące żurawi Więcej informacji na temat Dyrektywy maszynowej można znaleźć w dokumencie pt. Użytkowanie i odpowiedzialność oraz Kontrole jakości i bezpieczeństwa przed dostawą do klienta. 08:30-01 Wydanie 5 pl-pl 1 (23)

2 W przypadku eksploatacji pojazdu w trudnych i bardzo trudnych warunkach jezdnych należy stosować żurawie o podstawie przegubowej. Warunki jezdne stanowią czynnik mający wpływ na konstrukcję belki. Zastosowanie w tych warunkach żurawia o podstawie sztywnej może spowodować uszkodzenie punktów mocowania żurawia, ramy podwozia i innych elementów podwozia, ponieważ podstawa taka ogranicza podatność ramy podwozia na skręcanie. W przypadku dobrych i umiarkowanie dobrych warunków jezdnych można zastosować żurawie zarówno o podstawie przegubowej, jak i sztywnej. Jak wykazuje doświadczenie żurawie o podstawie przegubowej zapewniają większy komfort, ponieważ mocowanie nie ma niekorzystnego wpływu na podatność skrętną ramy podwozia. Obróć podstawę przegubową do przodu w celu zmniejszenia obciążenia osi przedniej i uzyskania większej ilości miejsca do obsługi. Zawsze sprawdź, czy żuraw nie powoduje przeciążenia osi przedniej pojazdu i wybieraj zbiorniki, które zapewniają wystarczającą ilość miejsca dla nóg podporowych żurawia. Stateczność Stateczność żurawia podczas pracy zależy od następujących czynników: Żuraw o podstawie przegubowej Pojazd Obciążenie Nogi podporowe Nawierzchnia Położenie ramienia żurawia w obszarze roboczym Więcej informacji na temat podpór przednich zamieszczono w dokumencie pt. Wyposażenie montowane z przodu. Więcej informacji na temat przeprowadzania obliczeń zamieszczono w dokumencie pt. Stateczność przechyłu. Aby zapewnić lepszą stateczność, nogi podporowe powinny być dobrze rozstawione. Oprócz nóg podporowych koła pojazdu stykające się z podłożem podczas pracy żurawia również stanowią punkty podparcia. 08:30-01 Wydanie 5 pl-pl 2 (23)

3 Stateczność pojazdu jest najgorsza w przypadku podnoszenia ciężaru, gdy ramię jest skierowane po przekątnej i do przodu samochodu ciężarowego. Może to oznaczać, że udźwig żurawia ulegnie zmniejszeniu w przypadku pracy z przodu samochodu ciężarowego lub obszar roboczy żurawia będzie musiał zostać ograniczony do obszaru za nogami podporowymi. 08:30-01 Wydanie 5 pl-pl 3 (23)

4 Mocowanie 2-5 Typowe mocowanie żurawia W celu zapewnienia dobrych właściwości jezdnych żuraw powinien spoczywać na specjalnych wspornikach przykręconych do belki ramy podwozia. Odległość między żurawiem a ramą pomocniczą powinna wynosić 2 do 5 mm. Patrz rysunek. Użyj podatnych w kierunku wzdłużnym wsporników mocowania nadwozia do zamocowania przedniej części ramy pomocniczej do ramy podwozia. Nie należy używać wsporników żurawia. Żuraw należy ustawić jak najdalej z przodu w celu zredukowania naprężeń ramy podwozia oraz ryzyka wystąpienia drgań pogarszających komfort jezdny. Więcej przykładów zastosowania zamieszczono w części pt. Rama pomocnicza Mocowanie obejmami Niektóre rodzaje żurawi mogą być mocowane za pomocą obejm. Na rysunku przedstawiono przykładowy wspornik żurawia przystosowany do obejm. Ten rodzaj wspornika wymaga znacznej przestrzeni i nie zawsze można go zastosować :30-01 Wydanie 5 pl-pl 4 (23)

5 Wzmocnienie punktów mocowania żurawia Aby korzystać z większych żurawi, najpierw należy wzmocnić mocowanie. Płyta żurawia, która łączy przednie i tylne mocowania śrubowe podstawy żurawia, powinna wyglądać w sposób przedstawiony na rysunku. Płytę zamocuj do ramy podwozia i belki ramy pomocniczej. Zadaniem płyty jest przenoszenie ciężaru żurawia. R :30-01 Wydanie 5 pl-pl 5 (23)

6 Rama pomocnicza powoduje wzrost sił zginających i skręcających oraz silne naprężenia w punktach mocowania. Aby uniknąć dużych naprężeń i zmniejszyć ryzyko nieprzyjemnych drgań ramy podwozia, rama pomocnicza powinna być zamocowana od przodu żurawia i sięgać za tylną część ramy podwozia. Nity na górze ramy podwozia W niektórych pojazdach na górze ramy podwozia są nity, które przeszkadzają ramie pomocniczej. Łby nitów mają średnicę 22 mm. Wykonaj otwór w dolnym kołnierzu ramy pomocniczej, by zrobić miejsce na nity. Patrz rysunek. Tylny nit znajduje się 353 lub 403 mm (patrz tabela w dalszej części niniejszego dokumentu) za środkiem osi przedniej Rozmieszczenie nitów na ramie podwozia 2. Kształt otworu w dolnym kołnierzu ramy pomocniczej 08:30-01 Wydanie 5 pl-pl 6 (23)

7 W wymienionych poniżej pojazdach na górze ramy podwozia są trzy nity, które przeszkadzają ramie pomocniczej. Rama Konfiguracja Silnik Skrzynia biegów Kabina Obciążenie przedniej osi Łączny nacisk na wózek napędowy Długość Lewa strona Prawa strona D9, D13 Ręczne D Brak nitów D Brak nitów 403 8x4Z D9, D13 Ręczne 14, 16 >=2x8000 >= D16 Brak nitów 403 4x2 4x4 6x2 6x2*4 a 6x2*4 b 6x2/2 6x2/4 6x4 6x6 950, 957, 958 8x2*6 D Brak nitów 403 8x2/*4 8x2/2 8x2/4 8x4 c 8x4*4 d 8x4*4 b 08:30-01 Wydanie 5 pl-pl 7 (23)

8 Rama Konfiguracja Silnik Skrzynia biegów Kabina Obciążenie przedniej osi Łączny nacisk na wózek napędowy Długość Lewa strona Prawa strona 8x4/4 8x6 950, 957, 958 8x6/4 D Brak nitów 403 8x8 10x4*6 a. Z kierownicą z prawej strony, z hamulcem bębnowym na pierwszej osi przedniej b. Z kierownicą z lewej strony c. Zawieszenie pneumatyczne z tyłu d. Z kierownicą z prawej strony, z hamulcem bębnowym lub tarczowym na pierwszej osi przedniej 08:30-01 Wydanie 5 pl-pl 8 (23)

9 Żuraw zwymiarowany na mniej niż 30 tonometrów (tm) Przygotowania do pracy z wywrotką, skrzynią ładunkową lub innym rodzajem nadwozia: Połącz ramę pomocniczą z ramą pomocniczą nadwozia, spawając dwa profile ramy pomocniczej. Wybierz profil o takim wymiarze, aby moment bezwładności powierzchni nie spadł poniżej zalecanej wartości minimalnej. Patrz tabela. Dodatkowe informacje na temat ram pomocniczych można znaleźć w dokumencie pt. Konstrukcja ramy pomocniczej. Dodatkowe informacje na temat materiałów ramy można znaleźć w dokumencie pt. Ramy podwozia. Typowe mocowanie żurawia Rama C maks. wys. x szer. I x Rama pomocnicza x grub. Wzmocnienie punktów mocowania żurawia Rama C maks. trach Rama pomocnicza C maks. = Maksymalny rozmiar żurawia wyrażony w tonome- wys. x szer. x grub. F x80x6 290 F x80x8 900 wys. x szer. x grub. I x I x = Minimalny moment bezwładności powierzchni na belkę wcm 4 = Wysokość, szerokość i grubość w mm x80x x80x F x80x6 290 F x80x8 900 Zalecenia dotyczą ram pomocniczych o profilu w kształcie litery U wykonanych x80x8 665 F x80x z materiału odpowiadającego ramie podwozia. F957 F x80x :30-01 Wydanie 5 pl-pl 9 (23)

10 W przedniej części ramy pomocniczej w miejscu mocowania żurawia do ramy podwozia powinny znajdować się poprzeczki. W przypadku pojazdów z wywrotką trójstronną przedniej sworzeń obrotu wywrotki powinien być jak najbardziej wysunięty do przodu, co pozwoli uniknąć nieprzyjemnych drgań ramy podwozia. Można również zastosować dolną ramę pomocniczą w celu zmniejszenia wysokości całkowitej, o ile całkowita wytrzymałość na zginanie ramy podwozia i ramy pomocniczej nie będzie mniejsza niż zalecana wartość. Należy na przykład użyć ramy pomocniczej o profilu prostokątnym lub płyt wzmacniających, lub między belkami ramy pomocniczej zastosować pełne płyty stalowe. Uwaga: Jeśli wysokość ramy pomocniczej (a więc również jej wartość I x ) jest zmienna, upewnij się, czy przejścia między poszczególnymi sekcjami są stopniowe. 08:30-01 Wydanie 5 pl-pl 10 (23)

11 Duże żurawie zwymiarowane na ponad 30 tonometrów (tm) W przypadku dużych żurawi zazwyczaj wymagane są dwie pary nóg podporowych i znacznie sztywniejsze i odporne na skręt ramy pomocnicze. Jeśli zastosowane mają być dwie pary nóg podporowych, rama pomocnicza musi być wzmocniona poprzecznie na całej długości, aby wytrzymała siły skrętne. Patrz rysunek :30-01 Wydanie 5 pl-pl 11 (23)

12 Ramy pomocnicze Na podstawie poniższych przykładów można uzyskać pewne wskazówki na temat wymiarowania i konstrukcji; jednak za wykonanie prawidłowych obliczeń wytrzymałości i stabilności odpowiedzialność ponosi producent nadwozia. WAŻNE! Wprowadź belki ramy pomocniczej możliwie jak najdalej pod kabinę. Nie stosuj zbyt ostrego zakończenia ramy pomocniczej; zamiast tego upewnij się, że dolna półka ma promień co najmniej 5 mm. Duże żurawie na ciągnikach Poniższa ilustracja przedstawia przykład konstrukcji ramy pomocniczej wyższej pod żurawiem niż pod siodłem. Żuraw jest zwymiarowany na około tm. Na dolnym profilu prostokątnym (80x160x10 mm) wzdłuż całej ramy pomocniczej znajduje się płyta stalowa o grubości około 12 mm. Stanowi ona również podparcie dla siodła. Wgórnej części ramy pomocniczej, bezpośrednio pod żurawiem, znajduje się dodatkowy profil prostokątny (60x140x10 mm) oraz poprzeczki wysunięte do tyłu na tyle, na ile pozwala na to przestrzeń pozostała po uwzględnieniu płyty stalowej o grubości 12 mm i podpięta przyczepa Płyty wzmacniające w przykładzie mają ok. 10 mm grubości. Dla żurawia zwymiarowanego na około tm płyty wzmacniające muszą wystawać wdół poza czoło belki. Pozwoli to zamocować kolejny profil prostokątny owymiarach około 160x90x10 mm. Alternatywnie wokół ramy podwozia może być zamontowana rama skrzynkowa, która łączy przednie i tylne pary nóg podporowych. 08:30-01 Wydanie 5 pl-pl 12 (23)

13 Duże żurawie na ciężarówkach Na rysunku przedstawiono przykład konstrukcji ramy pomocniczej żurawia zwymiarowanego na 45 tm. Wzdłużny profil prostokątny o wymiarach 150x250x10 mm. Poprzeczki w kształcie profili U o wymiarach 220x80x9 mm oraz płyty wzmacniające o grubości około 10 mm. W przypadku dużych żurawi zastosowanie mają te same wytyczne co w przypadku dużych żurawi na ciągnikach, patrz poprzedni przykład :30-01 Wydanie 5 pl-pl 13 (23)

14 Żurawie Żuraw mocowany w zwisie tylnym Żuraw mocowany w zwisie tylnym Podczas pracy żurawia mocowanego w zwisie tylnym, zwis jest narażony na działanie bardzo dużych naprężeń. W celu uniknięcia uszkodzenia ramy podwozia i ramy pomocniczej ważne jest, aby zwis ramy z tyłu miał wystarczająco sztywną konstrukcję. W przypadku większości żurawi mocowanych w zwisie tylnym warunki obciążeniowe są niekorzystne, gdyż żuraw jest wysunięty do tyłu pojazdu. Żuraw zamontowany jest na samym końcu pojazdu w znacznej odległości od tylnego punktu podparcia ramy podwozia. Występujące podczas jazdy wahania i skręty zwisu tylnego, których przyczyną są ruchy żurawia, zwiększają dodatkowo ruchy nadwozia w przedniej części ramy, co powoduje nieprzyjemne drgania ramy podwozia. Powstają one przeważnie w przypadku jazdy bez ładunku i rzadko można ich w całości uniknąć. W przypadku pojazdu z żurawiem mocowanym w zwisie tylnym bez ładunku obciążenie przedniej osi jest małe, co wpływa bardzo niekorzystnie na możliwości kierowania pojazdem. Należy używać osprzętu przesuwnego, co pozwoli zwiększyć obciążenie przedniej osi w czasie jazdy :30-01 Wydanie 5 pl-pl 14 (23)

15 Żuraw mocowany w zwisie tylnym Mocowanie Żuraw mocowany w zwisie tylnym może być zamocowany bezpośrednio do ramy podwozia za pomocą wsporników belki ramy podwozia. Żuraw mocowany na stałe Pozwól, aby żuraw spoczął na wspornikach przykręconych do belki ramy podwozia. Dopasuj liczbę śrub i ich rozmiar do obciążenia. Wzmocnij ramę podwozia, montując ramę pomocniczą. Połącz wspornik żurawia, ramę pomocniczą i ramę podwozia w jeden sztywny moduł Mocowanie żurawia stałego Dwa przykłady mocowania żurawia stałego 08:30-01 Wydanie 5 pl-pl 15 (23)

16 Żuraw mocowany w zwisie tylnym Żuraw mocowany na wspornikach Zamocuj wsporniki do belki ramy podwozia, stosując połączenia śrubowe. Dopasuj liczbę śrub i ich rozmiar do obciążenia. Wzmocnij ramę podwozia, montując ramę pomocniczą. Połącz wspornik żurawia, ramę pomocniczą i ramę podwozia w jeden sztywny moduł Więcej informacji na temat połączeń śrubowych można znaleźć w dokumencie pt. Połączenia śrubowe. Mocowanie żurawia za pomocą zacisków Wiele żurawi jest przystosowanych do mocowania do ramy pomocniczej za pomocą zacisków. Mocowanie żurawia za pomocą zacisków jest dozwolone, jeśli półki ramy podwozia i ramy pomocniczej są zabezpieczone w przedstawiony sposób :30-01 Wydanie 5 pl-pl 16 (23)

17 Żuraw mocowany w zwisie tylnym Rama pomocnicza Ramy pomocnicze żurawi mocowanych w zwisie tylnym do około 20 tonometrów Zaleca się zastosowanie profili U lub Z, dzięki którym przednia część ramy pomocniczej będzie miała stosunkowo dobrą podatność skrętną. Dodatkowe informacje na temat materiałów ramy można znaleźć w dokumencie pt. Ramy podwozia. Wzmocnij ramę pomocniczą, na przykład za pomocą belek poprzecznych, aby zapewnić sztywność w zwisie tylnym. W tabeli poniżej zamieszczono zalecane wymiary ramy pomocniczej dla różnych typów podwozia. Są to tylko przykłady, w jaki sposób uzyskać właściwy moment bezwładności powierzchni l x w przypadku profilu w kształcie litery U. W przypadku wyznaczania momentu bezwładności powierzchni zakłada się, że rama pomocnicza wykonana jest ze stali i ma taką samą jakość, jak rama podwozia. Rama F800 Model ciężarówki 4x2 Z 8 4x2 A/B 8 C maks. L maks. I x wys. x szer. x grub x80x6 C maks. = Maksymalny rozmiar żurawia wyrażony w tonometrach x80x8 L maks. = Maksymalna odległość od osi napędowej do tylnego końca ramy w milimetrach x80x6 I x = Minimalny moment bezwładności powierzchni na belkę wcm x80x8 wys. x szer. x grub. = Wysokość, szerokość i grubość w mm 08:30-01 Wydanie 5 pl-pl 17 (23)

18 Żuraw mocowany w zwisie tylnym Rama F950 Model ciężarówki C maks. L maks. I x wys. x szer. x grub x80x x80x8 4x2 Z x80x x80x x80x x80x x80x x80x8 4x2 A/B x80x x80x x80x x80x x80x8 8 6x2 A/B x80x8 6x4 A/B x80x8 12 8x2 A x80x8 8x4 A x80x x80x x80x8 12 6x4 Z x90x8 8x4 Z x90x x80x8 08:30-01 Wydanie 5 pl-pl 18 (23)

19 Żuraw mocowany w zwisie tylnym Rama F958 Model ciężarówki C maks. L maks. I x wys. x szer. x grub x80x x80x8 6x2 Z x80x8 17 8x2 Z x80x x80x x80x x80x x80x8 6x4 Z x80x8 17 8x4 Z x90x x90x x80x x80x8 12 6x2 A x80x8 6x4 A x80x8 17 8x2 A x80x8 8x4 A x80x x80x8 08:30-01 Wydanie 5 pl-pl 19 (23)

20 Żuraw mocowany w zwisie tylnym Przykłady zamocowań L L Podwozie z konfiguracją kół 4x2 i tylną osią z zawieszeniem pneumatycznym Podwozie z konfiguracją kół 6x2 lub 6x2*4 i tylnymi osiami z zawieszeniem pneumatycznym 08:30-01 Wydanie 5 pl-pl 20 (23)

21 Żuraw mocowany w zwisie tylnym Ramy pomocnicze żurawi mocowanych w zwisie tylnym, ponad 20 tonometrów W przypadku mocowania dużych żurawi w zwisie tylnym zwykła rama pomocnicza i wzmocnienie poprzeczne nie są wystarczające. Ramę należy również wzmocnić za pomocą płyt wzmacniających. W przypadku żurawi do około 30 tonometrów zazwyczaj wystarcza zamocowanie płyt wzmacniających tak, aby sięgały od tylnej krawędzi ramy do przodu wózka napędowego. W przypadku większych żurawi (ponad 30 tonometrów) płyty wzmacniające muszą sięgać od tylnej krawędzi ramy do przedniej pary nóg podporowych. W przypadku żurawi montowanych w zwisie tylnym, które wymagają dwóch par nóg podporowych wzmocnienie poprzeczne musi być rozmieszczone na całej ramie. W przypadku jazdy niezaładowanym samochodem ciężarowym należy zawsze sprawdzić obciążenie osi przedniej. Dodatkowe wzmocnienie za pomocą płyt wzmacniających Wzmocnienie poprzeczne całej ramy pomocniczej. 08:30-01 Wydanie 5 pl-pl 21 (23)

22 Żuraw mocowany w zwisie tylnym Dodatkowa poprzeczka w pojazdach z żurawiem montowanym w zwisie tylnym Aby zwiększyć sztywność podwozia, firma Scania zaprojektowała poprzeczkę zamkniętą, mocowaną z tyłu ramy podwozia. Użyj tej poprzeczki w przypadku podwozia z zawieszeniem pneumatycznym lub podwozia z żurawiem montowanym w zwisie tylnym. Zamocuj poprzeczkę na ramie podwozia, jak najbardziej z tyłu. Maksymalna odległość do tylnej krawędzi ramy podwozia wynosi 300 mm. Wykonaj następujące czynności: Użyj otworów w elementach końcowych jako szablonu do wywiercenia otworów w podłużnicach ramy. Rozwierć otwory do średnicy 14 mm. Zamocuj poprzeczkę, używając 24 śrub pasowanych M14x56 oraz elementów dystansowych. Max Przykład poprzeczki zamkniętej, numer części :30-01 Wydanie 5 pl-pl 22 (23)

23 Żuraw mocowany na środku Żuraw mocowany na środku W przypadku żurawia montowanego na środku rama pomocnicza powinna mieć taką samą wysokość na całej długości ramy podwozia. Mocowanie powinno być podatne w przedniej części ramy pomocniczej i sztywne w części tylnej. Za pomocą sztywnych płyt wzmocnij mocowanie ramy pomocniczej do ramy podwozia przy żurawiu. Patrz rysunek. Na rysunku przedstawiono przykładową konstrukcję ramy pomocniczej dla pojazdu do przewożenia cegieł (Wielka Brytania) z żurawiem montowanym na środku. Konfiguracja kół pojazdu to 8x4, a rozstaw osi 6500 mm. Rama pomocnicza to profil stalowy w kształcie litery U o wymiarach 125x80x8 mm Dodatkowe informacje dotyczące mocowań zamieszczono w części mocowanie. 08:30-01 Wydanie 5 pl-pl 23 (23)

Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Opis. Zalecenia

Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Opis. Zalecenia Opis Opis Rama, rama pomocnicza i wzmocnienia współpracują z sobą, zapewniając wytrzymałość na wszelkie rodzaje naprężeń mogących powstać w czasie eksploatacji. Wymiary i konstrukcja ramy, mocowania oraz

Bardziej szczegółowo

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie.

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Informacje ogólne na temat samochodów cystern Informacje ogólne na temat samochodów cystern Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Konstrukcja Rozstaw osi powinien być możliwie jak

Bardziej szczegółowo

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja PGRT. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie.

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja PGRT. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Informacje ogólne na temat samochodów cystern Informacje ogólne na temat samochodów cystern Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Konstrukcja Rozstaw osi powinien być możliwie jak

Bardziej szczegółowo

Siły i ruchy. Definicje. Nadwozie podatne skrętnie PGRT

Siły i ruchy. Definicje. Nadwozie podatne skrętnie PGRT Definicje Definicje Prawidłowe przymocowanie zabudowy jest bardzo ważne, gdyż nieprawidłowe przymocowanie może spowodować uszkodzenie zabudowy, elementów mocujących i ramy podwozia. Nadwozie podatne skrętnie

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie. Tylny zwis ramy. Belka końcowa WAŻNE! Belki końcowe należy montować w samochodach ciężarowych bez montowanej centralnie belki do zaczepu.

Wzmocnienie. Tylny zwis ramy. Belka końcowa WAŻNE! Belki końcowe należy montować w samochodach ciężarowych bez montowanej centralnie belki do zaczepu. Belka końcowa WAŻNE! Belki końcowe należy montować w samochodach ciężarowych bez montowanej centralnie belki do zaczepu. Samochód ciężarowy z częściowo lub całkowicie podwieszoną belką do zaczepu lub bez

Bardziej szczegółowo

Betonomieszarki. Konstrukcja. Zabudowa betonomieszarki jest skrętnie podatna.

Betonomieszarki. Konstrukcja. Zabudowa betonomieszarki jest skrętnie podatna. Ogólne informacje na temat betonomieszarek Ogólne informacje na temat betonomieszarek Zabudowa betonomieszarki jest skrętnie podatna. Konstrukcja Betonomieszarki nie mają funkcji wywrotki, ale ponieważ

Bardziej szczegółowo

Cysterny Informacje ogólne na temat samochodów cystern

Cysterny Informacje ogólne na temat samochodów cystern Informacje ogólne na temat samochodów cystern Cysterny służą do przewożenia cieczy takich jak produkty naftowe, chemikalia w płynie i mleko. Informacje ogólne na temat samochodów cystern Nadwozia typu

Bardziej szczegółowo

Interaktywna rama pomocnicza. Opis PGRT

Interaktywna rama pomocnicza. Opis PGRT Opis Opis to konstrukcja, której mocowanie sprawia, że dołączone do niej ramy współpracują niczym pojedyncza rama podwozia, a nie dwie osobne ramy. wykazuje znacznie większą odporność na ugięcie niż nieinteraktywna

Bardziej szczegółowo

Zmiana tylnego zwisu ramy. Informacje ogólne dotyczące zmiany tylnego zwisu ramy. Przystosowanie fabryczne. Części zamienne

Zmiana tylnego zwisu ramy. Informacje ogólne dotyczące zmiany tylnego zwisu ramy. Przystosowanie fabryczne. Części zamienne Informacje ogólne dotyczące zmiany tylnego zwisu ramy Informacje ogólne dotyczące zmiany tylnego zwisu ramy Przystosowanie fabryczne Zwis ramy z tyłu można zamówić w odstępach długości co 10 mm. Części

Bardziej szczegółowo

Mocowania zabudowy. Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania.

Mocowania zabudowy. Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Mocowanie w przedniej części ramy pomocniczej Mocowanie w przedniej części ramy pomocniczej Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania.

Bardziej szczegółowo

Montowanie osi wleczonej

Montowanie osi wleczonej Ogólne informacje o montowaniu osi wleczonej Ogólne informacje o montowaniu osi wleczonej Do zamontowania dodatkowych osi wleczonych należy użyć oryginalnych części firmy Scania. Zapewnia to następujące

Bardziej szczegółowo

Wywrotki. Informacje ogólne o wywrotkach. Bezpieczeństwo. Konstrukcja

Wywrotki. Informacje ogólne o wywrotkach. Bezpieczeństwo. Konstrukcja Informacje ogólne o wywrotkach Informacje ogólne o wywrotkach Wywrotki stosowane są głównie do transportu materiałów sypkich. Platforma ładunkowa wywrotki jest połączona z ramą, a zrzucanie realizowane

Bardziej szczegółowo

wywrotki. Informacje ogólne o wywrotkach Konstrukcja PGRT

wywrotki. Informacje ogólne o wywrotkach Konstrukcja PGRT Informacje ogólne o wywrotkach Informacje ogólne o wywrotkach mają nadwozie podatne skrętnie. stosowane są głównie do transportu materiałów sypkich. Platforma ładunkowa wywrotki jest połączona z ramą,

Bardziej szczegółowo

Typ ramy F700 F800 F950 F957 F958 Szerokość ramy i tolerancja Profil ramy, U 9,5 R11 R11

Typ ramy F700 F800 F950 F957 F958 Szerokość ramy i tolerancja Profil ramy, U 9,5 R11 R11 Ramy podwozia firmy Scania Ramy podwozia firmy Scania Asortyment ram podwozia obejmuje następujące typy ram: Typ ramy F700 F800 F950 F957 F958 Szerokość ramy i tolerancja 770-3 770-1 770 +2 770-1 770 +1-5

Bardziej szczegółowo

Typ ramy F700 F800 F950 F957 F958 Szerokość ramy i tolerancja (mm) ,5 R11 R11

Typ ramy F700 F800 F950 F957 F958 Szerokość ramy i tolerancja (mm) ,5 R11 R11 Ramy podwozia firmy Scania Ramy podwozia firmy Scania Asortyment ram podwozia obejmuje następujące typy ram: Typ ramy F700 F800 F950 F957 F958 Szerokość ramy i tolerancja (mm) 766 +1 768 +1 771 +1 768

Bardziej szczegółowo

Zespoły holownicze PGRT

Zespoły holownicze PGRT Ogólne informacje o jednostkach holowniczych Ogólne informacje o jednostkach holowniczych Zespół holowniczy to określenie ogólne dla jednego lub kilku podzespołów, w jakie pojazd musi być wyposażony, aby

Bardziej szczegółowo

Obliczenia obciążenia osi. Informacje ogólne na temat obliczeń obciążenia osi

Obliczenia obciążenia osi. Informacje ogólne na temat obliczeń obciążenia osi Informacje ogólne na temat obliczeń obciążenia osi Każdy rodzaj transportu za pomocą samochodów ciężarowych wymaga, aby podwozie dostarczane z fabryki było wyposażone w pewną formę zabudowy. Informacje

Bardziej szczegółowo

Ciągniki siodłowe. Zalecenia. Rozstaw osi

Ciągniki siodłowe. Zalecenia. Rozstaw osi Ogólne informacje na temat ciągników siodłowych Ogólne informacje na temat ciągników siodłowych Ciągniki siodłowe są przeznaczone do ciągnięcia naczep. W związku z tym wyposażone są wsiodło, które umożliwia

Bardziej szczegółowo

Połączenia śrubowe. Kombinacja połączeń ciernych i zaciskowych.

Połączenia śrubowe. Kombinacja połączeń ciernych i zaciskowych. Informacje ogólne o połączeniach śrubowych Informacje ogólne o połączeniach śrubowych Połączenia śrubowe dzielimy na cierne, zaciskowe lub stanowiące kombinację tych dwóch. Połączenie cierne wymaga zastosowania

Bardziej szczegółowo

Połączenia śrubowe. Kombinacja połączenia ciernego i zaciskowego

Połączenia śrubowe. Kombinacja połączenia ciernego i zaciskowego Informacje ogólne o połączeniach śrubowych Połączenia śrubowe dzieli się na cierne, zaciskowe lub stanowiące kombinację tych dwóch. Informacje ogólne o połączeniach śrubowych Połączenie cierne wymaga ok.

Bardziej szczegółowo

Ramy pojazdów samochodowych

Ramy pojazdów samochodowych Ramy pojazdów samochodowych Opracował: Robert Urtbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu Nadwozie ramowe- nieniosące Nadwozie ramowe (nieniosące) oparte jest na sztywnej ramie, która przenosi całość obciążeń

Bardziej szczegółowo

Ramy pojazdów samochodowych

Ramy pojazdów samochodowych Ramy pojazdów samochodowych opracowanie mgr inż. Ireneusz Kulczyk - 2018 Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy Typy konstrukcji bryły pojazdu Nadwozie ramowe nieniosące Oparte jest na sztywnej ramie,

Bardziej szczegółowo

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Specyfikacje. Narzędzia. Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Specyfikacje. Narzędzia. Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami Ogólne Ogólne Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami Specyfikacje Podana masa odnosi się do skrzyni biegów bez płynów. Środek ciężkości skrzyni biegów znajduje się mniej więcej na

Bardziej szczegółowo

Spawanie ramy podwozia. Obszary spawania WAŻNE! Wszelkie prace spawalnicze muszą być wykonywane profesjonalnie przez przeszkolonych

Spawanie ramy podwozia. Obszary spawania WAŻNE! Wszelkie prace spawalnicze muszą być wykonywane profesjonalnie przez przeszkolonych Informacje ogólne Informacje ogólne Wszelkie prace spawalnicze muszą być wykonywane profesjonalnie przez przeszkolonych pracowników. Należy unikać spawania na ramie podwozia, ponieważ spawanie zwiększa

Bardziej szczegółowo

Zmiana rozstawu osi WAŻNE!

Zmiana rozstawu osi WAŻNE! Informacje ogólne Informacje ogólne ma wpływ na własności podwozia samochodu ciężarowego. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie zaleceń firmy Scania. Przed zmianą rozstawu osi zawsze należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Zmiana rozstawu osi. Metody WAŻNE!

Zmiana rozstawu osi. Metody WAŻNE! Informacje ogólne dotyczące zmiany rozstawu osi Informacje ogólne dotyczące zmiany rozstawu osi WAŻNE! Zmiana rozstawu osi ma wpływ na własności podwozia ciężarówki. Dlatego bardzo ważne jest stosowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja produktowa Przegląd montażu Mover 06.2012

Informacja produktowa Przegląd montażu Mover 06.2012 Informacja produktowa Przegląd montażu Mover 06.01 Przegląd montażu i wskazówki odnośnie montażu systemu manewrowania firmy Truma Mover, SE (R), H SE (R), TE (R)(4) i H TE (R) do podwozi różnych producentów.

Bardziej szczegółowo

Tylna osłona przeciwnajazdowa. Informacje ogólne

Tylna osłona przeciwnajazdowa. Informacje ogólne Informacje ogólne Informacje ogólne Aby spełnić wymagania regulaminu nr 58 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (ECE), samochody ciężarowe muszą być wyposażone w tylną osłonę przeciwnajazdową. Osłona

Bardziej szczegółowo

Owiewka dachowa. Informacje ogólne na temat owiewek Informacje ogólne na temat owiewek. Scania Truck Bodybuilder 22: Wydanie

Owiewka dachowa. Informacje ogólne na temat owiewek Informacje ogólne na temat owiewek. Scania Truck Bodybuilder 22: Wydanie Informacje ogólne na temat owiewek Informacje ogólne na temat owiewek Kabiny firmy Scania opracowywane są z wykorzystaniem zaawansowanych metod obliczeniowych i poddaje się je testom w tunelach powietrznych.

Bardziej szczegółowo

Informacje o podwoziach i oznaczeniach modeli. System modułowy firmy Scania

Informacje o podwoziach i oznaczeniach modeli. System modułowy firmy Scania System modułowy firmy Scania System modułowy firmy Scania Modułowy system budowy stosowany przez firmę Scania umożliwia optymalne dopasowanie podwozia do różnych zastosowań. Każde podwozie firmy Scania

Bardziej szczegółowo

Błotniki. Informacje ogólne na temat błotników ifartuchów błotników. Mata przeciwbryzgowa

Błotniki. Informacje ogólne na temat błotników ifartuchów błotników. Mata przeciwbryzgowa Informacje ogólne na temat błotników i fartuchów błotników Informacje ogólne na temat błotników ifartuchów błotników W niektórych krajach przepisy prawa określają wymagania względem błotników i fartuchów.

Bardziej szczegółowo

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Narzędzia. Opis czynności serwisowych i naprawczych. Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Narzędzia. Opis czynności serwisowych i naprawczych. Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R Ogólne Ogólne Dotyczy skrzyń biegów GA866 i GA867/R Narzędzia Przykłady odpowiednich narzędzi firmy Scania: Numer części Oznaczenie 82 320 Platforma do podnoszenia 98 405 Belka do mocowania i wspornik

Bardziej szczegółowo

Przyczepy towarowe niehamowane

Przyczepy towarowe niehamowane Przyczepy towarowe niehamowane 2 0 1 8 Co nas wyróżnia? NOWOCZESNY DESIGN BURTY estetyczne i praktyczne wykończenie WYTRZYMAŁE ZACZEPY BURTOWE z kompensacją WSZYSTKIE ELEMENTY RAMY CYNKOWANE OGNIOWO rama,

Bardziej szczegółowo

NACZEPA KURTYNOWA KÖGEL TYP: SNCO 24 P 90/1.110 (13.620 mm dł. wewn., 34 Europalety)

NACZEPA KURTYNOWA KÖGEL TYP: SNCO 24 P 90/1.110 (13.620 mm dł. wewn., 34 Europalety) Eurotrailer sp. z o.o. ul. Lubelska 43 A tel./fax 089 534 54 06 NACZEPA KURTYNOWA KÖGEL TYP: SNCO 24 P 90/1.110 (13.620 mm dł. wewn., 34 Europalety) NACZEPA KURTYNOWA KÖGEL TYP: SNCO 24 P 90/1.110 (13.620

Bardziej szczegółowo

Informacje o podwoziu i oznaczenia modeli

Informacje o podwoziu i oznaczenia modeli Oznaczenie modelu Oznaczenie modelu Oznaczenie modelu firmy Scania to kombinacja znaków według poniższego wzoru: Model ciężarówki Typ kabiny Kod mocy silnika Przystosowanie podwozia Konfiguracja kół Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rama stalowa szerokości 8 cm, ocynkowana. Sklejka grubości 12 mm. Wysokość: 150 cm, 120 cm i 90 cm; szerokości elementów: 30, 45, 60 i 90 cm.

Rama stalowa szerokości 8 cm, ocynkowana. Sklejka grubości 12 mm. Wysokość: 150 cm, 120 cm i 90 cm; szerokości elementów: 30, 45, 60 i 90 cm. OPIS SYSTEMU str. Deskowanie małogabarytowe BudoUNI jest jednym z lżejszych deskowań ściennych dostępnych na rynku. Najcięższa płyta (90x150) waży niecałe 40 kg co pozwala na ustawianie kompletnego deskowania

Bardziej szczegółowo

00: Oznaczenie typu R144 K DSC12 01 L01. P124 LA4x2. Wydanie 3. Scania CV AB 1999, Sweden

00: Oznaczenie typu R144 K DSC12 01 L01. P124 LA4x2. Wydanie 3. Scania CV AB 1999, Sweden 00:02-01 Wydanie 3 pl Oznaczenie typu R144 K432 15 DSC12 01 L01 P124 LA4x2 1 710 352 Scania CV AB 1999, Sweden Spis treści Spis treści Podwozia ciężarówek...3 Silniki...7 Sprzęgła...9 Skrzynie biegów...10

Bardziej szczegółowo

W katalogu podano przykłady podstawowych zastosowań.

W katalogu podano przykłady podstawowych zastosowań. Uwaga! CENTUM W katalogu podano przykłady podstawowych zastosowań. Zastosowania oparte o kombinacje elementów lub specjalne rozwiązania konstrukcji wsporczych możemy opracować na życzenie. Nasz dział techniczny

Bardziej szczegółowo

(13) B B1. (51) Int.Cl.5: E02F 9/08 B60S 9/02

(13) B B1. (51) Int.Cl.5: E02F 9/08 B60S 9/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165064 (13) B1 (2 1) Numer zgłoszenia: 291386 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 09.08.1991 Rzeczypospolitej Polskiej (51) Int.Cl.5: E02F 9/08

Bardziej szczegółowo

STOŁY I WYPOSAŻENIE ZMYWALNI

STOŁY I WYPOSAŻENIE ZMYWALNI 1951 PRODUCENT MASZYN, URZĄDZEŃ I MEI DA GASTRONOMII 2011 STOŁY I WYPOSAŻENIE ZMYWANI 2011 ozamet Sp. z o. o. 77 GRUPA STOŁY I WYPOSAŻENIE ZMYWANI STOŁY DO ZMYWAREK TYPU ZKU - str. 79 STOŁY DO ZMYWAREK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI ZACZEPÓW KULOWYCH TYPU ZSK I BC

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI ZACZEPÓW KULOWYCH TYPU ZSK I BC INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI ZACZEPÓW KULOWYCH TYPU ZSK I BC 1. INFORMACJA WSTĘPNA Głowice zaczepowe są wykonane zgodnie z Wytycznymi 94/20/EG Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Volvo Trucks. Driving Progress. Siodło wraz z mocowaniem

OPIS TECHNICZNY. Volvo Trucks. Driving Progress. Siodło wraz z mocowaniem Volvo Trucks. Driving Progress OPIS TECHNICZNY Siodło stanowi łącznik między naczepą a ciągnikiem siodłowym. Na ogół siodło jest zamocowane do ramy ciągnika za pośrednictwem płyty podsiodłowej. W celu

Bardziej szczegółowo

FabrykaPL W CENTRUM TWOJEGO BIURA. REGAŁY METALOWE dla Domu, Biura i Magazynu

FabrykaPL W CENTRUM TWOJEGO BIURA. REGAŁY METALOWE dla Domu, Biura i Magazynu REGAŁY METALOWE dla Domu, Biura i Magazynu seria / MS Regały serii MS Przeznaczone do przechowywania dokumentów oraz różnego rodzaju artykułów i przedmiotów w biurze, na magazynie oraz w archiwach. 25

Bardziej szczegółowo

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek:

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek: 1 Układ kierowniczy Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek: Definicja: Układ kierowniczy to zbiór mechanizmów umożliwiających kierowanie pojazdem, a więc utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wyposażenia montowanego z przodu

Przygotowanie do wyposażenia montowanego z przodu Ogólne informacje na temat przygotowania pojazdu do wyposażenia montowanego zprzodu Standardowa wersja pojazdu dostarczana jest z 2 sworzniami holowniczymi usytuowanymi na przedniej krawędzi ramy. Wyjątek

Bardziej szczegółowo

Montaż wyposażenia i akcesoriów na zewnątrz kabiny

Montaż wyposażenia i akcesoriów na zewnątrz kabiny Informacje ogólne Informacje ogólne Niniejszy dokument opisuje rozmieszczenie otworów, oznaczeń otworów i adaptujących nakrętek spawanych na zewnątrz kabiny. Dokument ma na celu ułatwienie montażu dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji SPORT GRUPA Sp. z o.o. ul. Dźwigowa 0-00 Mińsk Mazowiecki www.sportgrupa.pl info@sportgrupa.pl tel.+ 7 00 MacShot model 790 Instrukcja montażu i konserwacji Przed rozpoczęciem montażu zestawu MacShot model

Bardziej szczegółowo

Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550

Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550 OFERTA SPECJALNA 11.04.2011 Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550 Proponowana rata leasingu w PLN: 5 555 PLN/m-c netto Proponowana rata leasingu w EUR: 1 280 EUR/m-c netto Pełna dokumentacje techniczna DTR

Bardziej szczegółowo

STOŁY I WYPOSAŻENIE ZMYWALNI

STOŁY I WYPOSAŻENIE ZMYWALNI 100 STOŁY I WYPOSAŻENIE ZMYWANI 2016 ozamet Sp. z o. o. 79 GRUPA STOŁY I WYPOSAŻENIE ZMYWANI STOŁY DO ZMYWAREK TYPU ZKU - str. 81 STOŁY DO ZMYWAREK TYPU ZK - str. 87 PODSTAWY DO ZMYWAREK - str. 93 DOPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE

REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE 1951 PRODUCENT MASZYN, URZĄDZEŃ I MEI DA GASTRONOMII 2011 REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE 2011 ozamet Sp. z o. o. 113 GRUPA REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE y i półki naścienne wykonywane są z wysokogatunkowej atestowanej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Rama maszyny rolniczej oraz obcinacz naci, zwłaszcza obcinacz szczypioru z taką ramą

PL B1. Rama maszyny rolniczej oraz obcinacz naci, zwłaszcza obcinacz szczypioru z taką ramą RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209719 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 380344 (51) Int.Cl. A23N 15/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 31.07.2006

Bardziej szczegółowo

podwozie 1 Podwozie samochodu ciężarowego 8 6 Podwozie samochodu ciężarowego 8 4 KONFIGURACJA / WYSOKOŚĆ PODWOZIA / ROZSTAW OSI (wymiary w dm)

podwozie 1 Podwozie samochodu ciężarowego 8 6 Podwozie samochodu ciężarowego 8 4 KONFIGURACJA / WYSOKOŚĆ PODWOZIA / ROZSTAW OSI (wymiary w dm) KONFIGURACJA / WYSOKOŚĆ PODWOZIA / ROZSTAW OSI (wymiary w dm) Podwozie samochodu ciężarowego X- X- 63 65 67 63 65 67 Podwozie samochodu ciężarowego 4 4 XX- Podwozie samochodu ciężarowego 6 2 48 48 Podwozie

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Falenty, PL BUP 19/ WUP 01/13. STANISŁAW PTASZYŃSKI, Warszawa, PL

PL B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Falenty, PL BUP 19/ WUP 01/13. STANISŁAW PTASZYŃSKI, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213097 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384586 (51) Int.Cl. A01M 21/02 (2006.01) A01B 39/19 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Kotwa rozporowa BOAX-II

Kotwa rozporowa BOAX-II INFORMACJE OGÓLNE Kotwy rozporowe BOAX-II charakteryzuje się szybkością montażu i wysoką nośnością przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwiami i niewielkich odległościach krawędziowych. Stosowane

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe Scania serii P dostępne z większymi silnikami

Samochody ciężarowe Scania serii P dostępne z większymi silnikami Nadarzyn, 30 kwietnia 2009 r. Nowe pojazdy w ofercie Scania: P 360 i P 400 Euro 5 Samochody ciężarowe Scania serii P dostępne z większymi silnikami Dzięki dostępności rozwijających duży moment obrotowy,

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o układzie pneumatycznym

Ogólne informacje o układzie pneumatycznym Definicje Ważne jest, aby znać następujące definicje i pojęcia związane z układem pneumatycznym pojazdu. Zbiornik sprężonego powietrza Zbiornik sprężonego powietrza to zbiornik ciśnieniowy zawierający

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia wymiarów. Informacje ogólne. Kody BEP

Oznaczenia wymiarów. Informacje ogólne. Kody BEP Skrót BEP (ang. Bodywork Exchange Parameter) oznacza kod służący do identyfikacji unikalnych wskazań, które ułatwiają przesyłanie informacji między producentem pojazdu a producentem nadwozia. Kody BEP

Bardziej szczegółowo

REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE

REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE 2016 ozamet Sp. z o. o. 115 GRUPA REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE y i półki naścienne wykonywane są z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 88-1. Są to: regały z

Bardziej szczegółowo

Podłączenie do masy i zasilanie. Podłączenie do masy w ramie podwozia WAŻNE!

Podłączenie do masy i zasilanie. Podłączenie do masy w ramie podwozia WAŻNE! Wykonaj wszystkie połączenia do masy zabudowy na ramie podwozia na lewej podłużnicy ramy. Połączenie do masy na prawej podłużnicy ramy spowoduje straty napięcia, ponieważ biegun ujemny podłączany jest

Bardziej szczegółowo

Mocowanie na zewnątrz kabiny

Mocowanie na zewnątrz kabiny Informacje ogólne Informacje ogólne W niniejszym dokumencie opisano rozmieszczenie miejsc wiercenia otworów na zewnątrz kabiny. Informacje te ułatwią wykonanie prac przy zabudowie w przypadku montażu wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki

Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki Informacje ogólne Podpora ograniczająca obrót pasa ściskanego słupa (albo ramy) może znacząco podnieść wielkość mnożnika obciążenia,

Bardziej szczegółowo

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy Pomost podstawowy. Podłoga z kraty stalowej z dwiema konsolami. Poręcze po stronie wzdłużnej i czołowej. Pomost dodatkowy. Podłoga z kratki stalowej z dwiema konsolami. Poręcz po stronie wzdłużnej. Pomosty

Bardziej szczegółowo

DESKLIFT DL9 DANE TECHNICZNE

DESKLIFT DL9 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE DESKLIFT DL9 Właściwości: Siła: do 800 N na siłownik (600 N w wersjach XL) Prędkość: do 38 mm/s bez obciążenia Standardowy wymiar zabudowy: 560 mm Standardowa długość skoku: 650 mm Kolor:

Bardziej szczegółowo

DESKLIFT DL8 DANE TECHNICZNE

DESKLIFT DL8 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE DESKLIFT DL8 Właściwości: Siła: do 8 N na nogę Prędkość: do 38 mm/s bez obciążenia Standardowy wymiar zabudowy: 64 mm Standardowa długość skoku: mm Kolor: wszystkie części czarne (RAL 9),

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Wolnostojący, naziemny, dwupodporowy mocowany mechanicznie typu WS2B Uwaga: Przeczytać

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO tzw. WÓZKA WIDŁOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO tzw. WÓZKA WIDŁOWEGO Zn.spr. ZG.270.1.2015 Zał. nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO tzw. WÓZKA WIDŁOWEGO Lp. Wymagania Zamawiającego odnośnie parametrów funkcjonalno-technicznych i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 09/18. KOSIŃSKI ROBERT, Komarówka, PL WUP 02/19. ROBERT KOSIŃSKI, Komarówka, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B BUP 09/18. KOSIŃSKI ROBERT, Komarówka, PL WUP 02/19. ROBERT KOSIŃSKI, Komarówka, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 231349 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 422506 (22) Data zgłoszenia: 09.08.2017 (51) Int.Cl. B62D 49/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 4 WZÓR WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA ZGODNOŚCI POJAZDU MARKI "SAM" Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI

ZAŁĄCZNIK Nr 4 WZÓR WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA ZGODNOŚCI POJAZDU MARKI SAM Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI ZAŁĄCZNIK Nr 4 WZÓR... nazwisko i imię (nazwa) wnioskodawcy adres (siedziba) wnioskodawcy WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA ZGODNOŚCI POJAZDU MARKI "SAM" Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny i niezawodny dostawca

Profesjonalny i niezawodny dostawca Profesjonalny i niezawodny dostawca Przyczepy: SF-6,5; SF-7,5; SF-8; SF-9; SF-10; SF-11; SF-12 Nowa generacja profesjonalnych przyczep szwedzkich Möre Maskiner o ładowności od 7,5 tony do 14 ton charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Amarok

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012. Amarok Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego 2012 Amarok Informacje na temat zużycia paliwa i emisji CO 2 znajdują się w niniejszych danych technicznych. Nie wszystkie kombinacje silnika, skrzyni biegów

Bardziej szczegółowo

Przyczepy towarowe

Przyczepy towarowe Przyczepy towarowe 2 0 1 6 Co nas wyróżnia? NOWOCZESNY DESIGN BURTY większa sztywność estetyczne wykończenie WYTRZYMAŁE ZACZEPY BURTOWE Z KOMPENSACJĄ do montażu zastosowano nity ze stali nierdzewnej WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. d9) PL (11)63056 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Królik Wiesław, Warka, PL. Wiesław Królik, Warka, PL

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. d9) PL (11)63056 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Królik Wiesław, Warka, PL. Wiesław Królik, Warka, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114996 (22) Data zgłoszenia: 11.08.2004 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d9) PL (11)63056 (13)

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWR 2,5 i WW 2,5

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWR 2,5 i WW 2,5 Seria WWR - podnośnik hydrauliczny Seria WW podnośnik hydrauliczno-pneumatyczny Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Dobór okien w systemach. Brügamnn AD bluevolution 82

Dobór okien w systemach. Brügamnn AD bluevolution 82 OknoPlus Luty 2017 Dobór okien w systemach Brügamnn AD bluevolution 82 ü A. Okna białe - maksymalny gabaryt w 1 ramie Brügmann AD - 3500 x 3500. Max 7 m 2 bluevolution 82 4000 x 4000. Max 8m 2 B. Okno

Bardziej szczegółowo

Większość krajów ma do tego celu swoje własne dokumenty informacyjne pojazdów i w większości z nich wyłącznie one są uznawane.

Większość krajów ma do tego celu swoje własne dokumenty informacyjne pojazdów i w większości z nich wyłącznie one są uznawane. SERT Wprowadzenie Organy przyznające pozwolenia wymagają często bardziej szczegółowych informacji o pojeździe niż te, które są dostępne na dowodzie rejestracyjnym. Mogą one potrzebować dodatkowych informacji

Bardziej szczegółowo

SmartPuller ZESTAW DO NAPRAWY PANELI ZEWNĘTRZNYCH KAROSERII

SmartPuller ZESTAW DO NAPRAWY PANELI ZEWNĘTRZNYCH KAROSERII SmartPuller ZESTAW DO NAPRAWY PANELI ZEWNĘTRZNYCH KAROSERII WYCIĄGANIE WGNIECEŃ PRZODU POJAZDU Regulowane gumowe wsporniki (C), osadzone na belce (B) zestawu SmartPuller, umożliwiają pewne podparcie w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU PŁYT WARSTWOWYCH DO DREWNA I BETONU TYPU MC2S-P nr IM_MC2S-P_A19

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU PŁYT WARSTWOWYCH DO DREWNA I BETONU TYPU MC2S-P nr IM_MC2S-P_A19 BALTIC FASTENERS Sp. z o. o. ul. Jarzębinowa 10 PL 11-034 Stawiguda; NIP 739 386 17 99 tel. (089) 722 95 55, fax. 089-670 77 71 e-mail: info@balticfasteners.pl; www.balticfasteners.pl INSTRUKCJA MONTAŻU

Bardziej szczegółowo

Technika pojazdów użytkowych Cargotrail

Technika pojazdów użytkowych Cargotrail Technika pojazdów użytkowych Cargotrail Stalowe płyty podłogowe Aluminiowe płyty podłogowe Suer Cargotrail Stalowe płyty podłogowe Zestaw stalowej płyty podłogowej przeznaczony do montażu zestawu PWP Aluminium-Trailer

Bardziej szczegółowo

PL B1. SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała, PL SOSNA BARTŁOMIEJ, Bielsko-Biała, PL BUP 07/ WUP 06/16

PL B1. SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała, PL SOSNA BARTŁOMIEJ, Bielsko-Biała, PL BUP 07/ WUP 06/16 PL 221950 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221950 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400725 (22) Data zgłoszenia: 10.09.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Wózki funkcyjne elementy wyposażenia

Wózki funkcyjne elementy wyposażenia Półka robocza dolna W 201 Z blachy kwasoodpornej polerowanej. Wymiary (szer. gł.) 540 565 mm. Blat roboczy W 200 Z blachy kwasoodpornej polerowanej. Wymiary (szer. gł.) 630 570 mm. Koło jezdne pojedyncze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 1 września 2006 r. (Dz. U. z dnia 14 września 2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 1 września 2006 r. (Dz. U. z dnia 14 września 2006 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 1 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

DESKLIFT DL11 DANE TECHNICZNE

DESKLIFT DL11 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE DESKLIFT DL11 Właściwości: Siła: do 800 N na siłownik (600 N w wersji XL) Prędkość: 38 mm/s bez obciążenia Standardowy wymiar zabudowy: 575 mm Standardowa długość skoku: 635 mm Kolor: wszystkie

Bardziej szczegółowo

STOŁY ROBOCZE Lozamet Sp. z o. o.

STOŁY ROBOCZE Lozamet Sp. z o. o. STOŁY ROOCZE 2016 ozamet Sp. z o. o. 5 GRUPA STOŁY ROOCZE Stoły robocze wykonywane są standardowo w dwóch szerokościach blatu 600 mm i 700 mm. Wysokość wszystkich stołów od podłogi do górnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

CENTUM. System wsporczy dla dużych obciążeń

CENTUM. System wsporczy dla dużych obciążeń System wsporczy dla dużych obciążeń - System wsporczy dla dużych obciążeń CENTUM CENTUM XL 100 / XL 120 strona /4 CENTUM Technika połączeń strona /5 CENTUM Łącznik ceowy strona /6 CENTUM Uchwyty do betonu

Bardziej szczegółowo

d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO

d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114144 (22) Data zgłoszenia: 16.06.2003 (19) PL (n)62109 (13)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania pionizatora dla dzieci i młodzieży Rabbit

Instrukcja użytkowania pionizatora dla dzieci i młodzieży Rabbit Instrukcja użytkowania pionizatora dla dzieci i młodzieży Rabbit 1. Rabbit gotowy do użytku Rabbit jest dostarczany rozłożony, aby zajmował jak najmniej miejsca podczas transportu. Aby złożyć pionizator

Bardziej szczegółowo

Wymontowanie przekładni kierowniczej ze wspomaganiem

Wymontowanie przekładni kierowniczej ze wspomaganiem Ogólne Ogólne Niniejszy opis dotyczy jedynie pojazdów z kierownicą z lewej strony, w których szerokość przedniej części ramy wynosi 1020 mm. WAŻNE! W pojazdach z pneumatycznym przednim zawieszeniem ramę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania pionizatora

Instrukcja użytkowania pionizatora Instrukcja użytkowania pionizatora 1. Gotowy do użytku Toucan jest dostarczany w częściach częściach bez zamontowanych akcesoriów, aby zajmował jak najmniej miejsca podczas transportu. Aby złożyć pionizator

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186040 (21) Numer zgłoszenia: 326188 (22) Data zgłoszenia: 05.05.1998 (13) B1 (5 1) IntCl7 B61F 5/52 (54)

Bardziej szczegółowo

Uciążliwości jazdy spowodowane drganiami. Podstawowe zasady. Częstotliwość. Drgania i amplituda. Częstotliwość rezonansowa

Uciążliwości jazdy spowodowane drganiami. Podstawowe zasady. Częstotliwość. Drgania i amplituda. Częstotliwość rezonansowa Podstawowe zasady Podstawowe zasady Uciążliwości jazdy są kwestią subiektywną i niewymierną. Pomimo że pojawiają się bardzo często, nie ma uniwersalnych sposobów ich usuwania. Aby prawidłowo rozpoznać

Bardziej szczegółowo

Wybór przystawki odbioru mocy

Wybór przystawki odbioru mocy Ogólne informacje o zamówieniach Ogólne informacje o zamówieniach Uwaga: Przystawki odbioru mocy i zestawy elektryczne potrzebne do ich zamontowania należy zamawiać bezpośrednio w fabryce. Późniejszy montaż

Bardziej szczegółowo

Tylne lampy. Wykonanie Wykonanie. Scania Truck Bodybuilder 22: Wydanie Scania CV AB 2016, Sweden 1 (7)

Tylne lampy. Wykonanie Wykonanie. Scania Truck Bodybuilder 22: Wydanie Scania CV AB 2016, Sweden 1 (7) W zależności od specyfikacji pojazdu w momencie zamawiania, pojazd jest dostarczany z jedną znastępujących lamp tylnych: Kompaktowa lampa 7-komorowa Lampa LED Tylne lampy zawsze są montowane fabrycznie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Opis

Instrukcja montażu. Opis INSTRUKCJA MONTAŻU 1 Opis WSTĘP Szalunki GEOPLAST są prostym i innowacyjnym systemem, składającym się z plastykowych modułów przeznaczonych do wykonywania betonowych murów, fundamentów i filarów. GEOPANEL

Bardziej szczegółowo

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Technika świetlna Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Wykonał: Borek Łukasz Tablica rejestracyjna tablica zawierająca unikatowy numer (kombinację liter i cyfr),

Bardziej szczegółowo

-3- Spis treści. RAMA str. 4. Profile obwodowe, poprzeczne str. 6. Mocowanie ładunku str. 7. Profile pomocnicze str. 8. Systemy mocowań str.

-3- Spis treści. RAMA str. 4. Profile obwodowe, poprzeczne str. 6. Mocowanie ładunku str. 7. Profile pomocnicze str. 8. Systemy mocowań str. Zabudowy skrzyniowe 2018 Spis treści RAMA str. 4 Profile obwodowe, poprzeczne str. 6 Mocowanie ładunku str. 7 Profile pomocnicze str. 8 Systemy mocowań str. 9 Naroża aluminiowe str. 10 PODŁOGA str. 12

Bardziej szczegółowo

Labona Vyměř a namontuj

Labona Vyměř a namontuj ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II Klasyczne okno Atypowe okno 1. POMIAR Żaluzje Isotra system są dostosowane do montażu do skrzydła okiennego okien z PCV lub drewnianych okien euro. SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do zamontowania windy załadunkowej

Przygotowanie do zamontowania windy załadunkowej Informacje ogólne na temat przygotowania Informacje ogólne na temat przygotowania W celu ułatwienia podłączenia windy załadunkowej do instalacji elektrycznej można zamówić w fabryce pakiet przygotowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU PŁYT WARSTWOWYCH DO PODŁOŻA STALOWEGO TYPU M6S-SP nr IM_M6S-SP_E19

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU PŁYT WARSTWOWYCH DO PODŁOŻA STALOWEGO TYPU M6S-SP nr IM_M6S-SP_E19 BALTIC FASTENERS Sp. z o. o. ul. Jarzębinowa 10 PL 11-034 Stawiguda; NIP 739 386 17 99 tel. (089) 722 95 55, fax. 089-670 77 71 e-mail: info@balticfasteners.pl; www.balticfasteners.pl INSTRUKCJA MONTAŻU

Bardziej szczegółowo