NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC OSTROWSKA - DŁUGA - ZĘBCOWSKA - SZKOLNA W JANKOWIE PRZYGODZKIM BRANŻA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC OSTROWSKA - DŁUGA - ZĘBCOWSKA - SZKOLNA W JANKOWIE PRZYGODZKIM BRANŻA"

Transkrypt

1 NAZWA INWESTYCJI: BRANŻA BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC OSTROWSKA - DŁUGA - ZĘBCOWSKA - SZKOLNA W JANKOWIE PRZYGODZKIM ORGANIZACJA RUCHU TEMAT OPRACOWANIA: OPRACOWAŁ: PROJEKT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC OSTROWSKA - DŁUGA - ZĘBCOWSKA - SZKOLNA W JANKOWIE PRZYGODZKIM Robert Adamczewski

2 Zatwierdzenia - 1 -

3 SPIS TREŚCI 1 OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOT OPRACOWANIA MATERIAŁY WYJŚCIOWE NATĘŻENIA RUCHU DROGOWEGO ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE WYKAZ SYGNALIZATORÓW SYSTEM DETEKCJI PROGRAMY SYGNALIZACJI Obliczenia i tablica czasów międzyzielonych Programy sygnalizacji Harmonogram pracy programów Nadzór sygnału czerwonego Obliczenia przepustowości WYMAGANIA DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI

4 1 OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt sygnalizacji świetlnej wraz z organizacją ruchu na skrzyżowaniu ulic Ostrowska - Długa - Zębcowska - Szkolna w Jankowie Przygodzkim. Istniejące skrzyżowanie posiada cztery wloty po jednym pasie z każdego kierunku. Ze względu na zwiększające się natężenia pojazdów w godzinach szczytów komunikacyjnych oraz utrudniony wyjazd z wlotów podporządkowanych przewiduje się budowę sygnalizacji świetlnej. Termin uruchomienia sygnalizacji przewiduje się na trzeci kwartał 2012 roku. Rysunek 1. Lokalizacja skrzyżowania na planie miasta 1.2 Materiały wyjściowe 1. Mapa zasadnicza. 2. Instrukcja o drogowej sygnalizacji świetlnej załączniki 1 4 do Dziennika Ustaw nr 220 poz z dnia 23 grudnia 2003 r. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach ze zm. 3. Pomiary natężenia ruchu drogowego wykonane w dniu r. (wtorek). 4. GDDKiA: Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Wydawnictwo PiT, Warszawa

5 1.3 Natężenia ruchu drogowego Na podstawie wykonanych pomiarów ruchu w dniu określono natężenia ruchu podczas szczytu porannego i popołudniowego. Szczyt poranny Szczyt popołudniowy - 4 -

6 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 2.1 WYKAZ SYGNALIZATORÓW Tabela 1: Wykaz zaprojektowanych sygnalizatorów Lp. Oznaczenie sygnalizatora Typ sygnalizatora Typ źródła światła Średnica soczewki [mm] Typ grupy sygnalizacyjnej Ekran Przyporządkowana grupa sygnałowa 1 K1.1 S-1 LED 300 Kołowa - 1K 2 K1.2 S K 3 K2.1 S Kołowa - 2K 4 K2.2 S K 5 K3.1 S Kołowa - 3K 6 K4.1 S Kołowa - 4K 7 K4.2 S K 8 P5.1 S-5 LED 200 Piesza - 5P 9 P5.2 S P 10 P6.1 S Piesza - 6P 11 P6.2 S P 12 P7.1 S Piesza - 7P 13 P7.2 S P Montaż sygnalizatorów należy przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w dokumentacji [2] i zgodnie z ich lokalizacją (załączony rys. 1)

7 2.2 SYSTEM DETEKCJI Przewiduje się zastosowanie dwóch rodzajów detekcji: dla pojazdów detekcja indukcyjna oraz przyciski jako formę zapotrzebowania na sygnał zielony dla pieszych. Tabela 2. Wykaz zaprojektowanych detektorów pojazdów i pieszych Lp. Oznaczenie detektora Typ detektora Długość [m] Szerokość [m] Odległość od linii zatrzymania [m] GAP * [s] Zliczanie Przyporządkowana grupa sygnałowa 1 D1.1 Pętla indukcyjna K 2 D1.2 Pętla indukcyjna D2.1 Pętla indukcyjna K 5 D2.2 Pętla indukcyjna D2.3 Pętla indukcyjna D3.1 Pętla indukcyjna K 8 D3.2 Pętla indukcyjna D4.1 Pętla indukcyjna K 10 D4.2 Pętla indukcyjna D4.3 Pętla indukcyjna pp2.1 Przycisk P 13 pp2.2 Przycisk pp3.1 Przycisk P 15 pp3.2 Przycisk pp4.1 Przycisk P 17 pp4.2 Przycisk * Zaproponowana długość GAP została podana orientacyjnie. Podczas pierwszego uruchomienia sygnalizacji świetlnej należy dostroić pracę sterownika sygnalizacji świetlnej w taki sposób, aby dobrać optymalne wartości tych parametrów biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania ruchu oraz przyzwyczajenia kierowców

8 2.3 PROGRAMY SYGNALIZACJI Przewiduje się zastosowanie dwóch typów programów dla projektowanej sygnalizacji świetlnej: program akomodacyjny fazowy z możliwością pomijania faz na które nie ma zapotrzebowania, uzależniający ruch uczestników ruchu na skrzyżowaniu od zgłoszeń z detekcji. awaryjne o długościach cykli 70 i 75 [s] załączane w przypadku awarii systemu detekcji Obliczenia i tablica czasów międzyzielonych Czasy międzyzielone zostały wyliczone zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w [2]. Punkty kolizji zostały pokazane na rysunku nr 2 załączonym na końcu opracowania. Do obliczeń zastosowano wartości prędkości ewakuacji przyjęto na poziomie 8,33 [m/s] dla relacji skrętnych, na wprost 13,89 [m/s]. Do obliczeń przyjęto prędkość dojazdu 13,89 [m/s]. Obliczenia przedstawiono w tabeli nr 3, a tabela nr 4 i 5 przedstawia tablicę kolizji i tablicę czasów międzyzielonych. Tabela 3: Obliczenia czasów międzyzielonych Potok ewakuujący Pas Potok dojeżdżający Pas Czas żółty [s] Długość pojazdu [m] se [m] ve [m/s] sd [m] vd [m/s] Obliczony CmZ [s] Przyjęty CmZ [s] 1K P 2K W K W 2K W K W 2K L K L 2K W K L 2K L K P 3K L K W 3K L K L 3K P K L 3K W K L 3K L K L 3K L K W 4K P K W 4K W K W 4K L K L 4K W K L 4K L K W 6P K W 6P K W 1K P K W 1K W K W 1K L K L 1K W K L 1K L K P 3K W

9 Potok ewakuujący Pas Potok dojeżdżający Pas Czas żółty [s] Długość pojazdu [m] se [m] ve [m/s] sd [m] vd [m/s] Obliczony CmZ [s] Przyjęty CmZ [s] 2K W 3K W K W 3K L K L 3K W K L 3K L K P 5P K P 5P K W 5P K W 5P K L 5P K L 5P K W 7P K W 7P K P 1K L K W 1K L K L 1K P K L 1K W K L 1K L K L 1K L K W 2K P K W 2K W K W 2K L K L 2K W K L 2K L K P 4K W K W 4K W K W 4K L K L 4K W K L 4K L K P 6P K P 6P K W 6P K W 6P K L 6P K L 6P K P 1K W K W 1K W K W 1K L K L 1K W K L 1K L K W 3K P K W 3K W K W 3K L K L 3K W K L 3K L

10 Potok ewakuujący Pas Potok dojeżdżający Pas Czas żółty [s] Długość pojazdu [m] se [m] ve [m/s] sd [m] vd [m/s] Obliczony CmZ [s] Przyjęty CmZ [s] 4K W 5P K W 5P K P 7P K P 7P K W 7P K W 7P K L 7P K L 7P P - 2K P P - 2K P P - 2K W P - 2K W P - 2K L P - 2K L P - 4K W P - 4K W P - 1K W P - 1K W P - 3K P P - 3K P P - 3K W P - 3K W P - 3K L P - 3K L P - 2K W P - 2K W P - 4K P P - 4K P P - 4K W P - 4K W P - 4K L P - 4K L

11 Tabela 4: Tablica kolizji Tabela 5: Tablica czasów międzyzielonych

12 2.3.2 Programy sygnalizacji. Podstawowym programem sygnalizacji jest program akomodacyjny. Sterowanie ruchem pojazdów zależne będzie od pobudzeń detektorów zainstalowanych na każdym z wlotów. Stanem podstawowym pracy sygnalizacji jest sygnał ogólnoczerwony dla wszystkich grup sygnałowych. Dla grup kolizyjnych, pojazd lub pieszy otrzymuje sygnał zielony dopiero po zgłoszeniu się na detektorze. Program powinien pracować według założonych faz ruchu (rys 3). Program sygnalizacji będzie realizowany w trzech fazach ruchu. Wydzielenie osobnych faz dla wlotów ulic Zębcowskiej i Szkolnej podyktowane jest bezpieczeństwem jazdy oraz umożliwieniem swobodnego opuszczenia skrzyżowania. FAZA 1 w fazie zaprojektowano załączenie grup sygnałowych 2K i 4K znajdujących się na wlotach z pierwszeństwem przejazdu tj. wzdłuż ulic Ostrowskiej i Długiej. Możliwa jest realizacja grupy pieszej 6P w przypadku wystąpienia zapotrzebowania na sygnał zielony, po wciśnięciu przycisku pp3.1 lub pp3.2. Sygnał zielony załączany jest na minimalną długość wymaganą dla swobodnego przejścia. FAZA 2 w fazie tej możliwa jest realizacja grupy kołowej 1K. Możliwa jest realizacja grupy pieszej 7P w przypadku wystąpienia zapotrzebowania na sygnał zielony, po wciśnięciu przycisku pp4.1 lub pp4.2. Sygnał zielony załączany jest na minimalną długość wymaganą dla swobodnego przejścia. FAZA 3 w fazie tej możliwa jest realizacja grupy kołowej 3K. Możliwa jest realizacja grupy pieszej 5P w przypadku wystąpienia zapotrzebowania na sygnał zielony, po wciśnięciu przycisku pp2.1 lub pp2.2. Sygnał zielony załączany jest na minimalną długość wymaganą dla swobodnego przejścia. W przypadku pełnego obciążenia wszystkich wlotów, działanie programu zależy w pełni od pobudzeń detektorów przez uczestników ruchu. Grupy sygnałowe pobudzane są przez odpowiednie grupy detektorów (patrz tabela 2). Minimalny sygnał czerwony dla każdej grupy sygnałowej wynosi 2 sekundy. Długości czasów sygnałów zielonych dla poszczególnych grup sygnałowych przy sterowaniu akomodacyjnym zostały przedstawione na załączonych programach sygnalizacji w poniższej tabeli. Tabela 6: Definicje parametrów sygnałów zielonych Lp. Grupa sygnałowa Typ grupy sygnałowej Czas Minimalny [s] Program Krok [s] Czas Maksymalny [s] Program K K K K K K K K P P P P P P 7-7

13 2.3.3 Harmonogram pracy programów Tabela 7: Harmonogram przełączania programów sygnalizacji Czas / Dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 00: :30 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 18:00 1 (3) 1 (3) 1 (3) 1 (3) 1 (3) 1 (2) 1 (2) 22: : praca w trybie żółty migający 1 program acykliczny ze sterowaniem fazami program awaryjny program sygnalizacji 2.1 o długości cyklu 70 [s]. 3 awaryjny program sygnalizacji 2.2 o długości cyklu 75 [s] Nadzór sygnału czerwonego Sterownik sygnalizacji świetlnej musi zapewniać pełną realizację zadań przewidywanych w programie sygnalizacji przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego [2]. Sterownik powinien realizować nadzór sygnału czerwonego według poniższej tabeli. Przez tryb awaryjny rozumie się pracę sterownika w stanie żółty migający. Tabela 8: Nadzór sygnału czerwonego Lp. Grupa sygnałowa Interwencja Moment interwencji 1 1K Przejście w tryb awaryjny do ostatniego 2 2K Przejście w tryb awaryjny do ostatniego 3 3K Przejście w tryb awaryjny do ostatniego 4 4K Przejście w tryb awaryjny do ostatniego 5 5P Przejście w tryb awaryjny do pierwszego 6 6P Przejście w tryb awaryjny do pierwszego 7 7P Przejście w tryb awaryjny do pierwszego

14 2.3.5 Obliczenia przepustowości W celu wyznaczenia przepustowości poszczególnych pasów ruchu skrzyżowanie podzielono, jak na poniższym rysunku. Rysunek 2: Oznaczenia wlotów do obliczeń przepustowości Obliczenia przepustowości skrzyżowania przeprowadzono dla wariantu szczytów porannego i popołudniowego dla programów o długościach cykli 70 i 75 [s]. Wykazane wyniki potwierdzają poprawność zaprojektowanego programu sygnalizacji

15 3 WYMAGANIA DODATKOWE Sterownik sygnalizacji Sterownik sygnalizacji świetlnej powinien spełniać wymagania [2], PN-EN 50293:2002, PN-EN 12675:2002, PN-HD 638 S1:2006. Ponadto, sterownik powinien: 1. Umożliwiać jego rozbudowę w przyszłości, w szczególności o dodatkowe grupy sygnałowe, dodatkowe elementy detekcji i moduły koordynacji. 2. Umożliwiać dowolne przeprogramowania programów pracy, tak aby w przyszłości mógł realizować dowolny algorytm sterowania sygnalizacją świetlną, w tym realizować programy niniejszego opracowania. 3. Umożliwiać symulowanie uczestników ruchu, w przypadku wadliwej pracy systemu detekcji. 4. Realizować sterowanie acykliczne, akomodacyjne grupowe, 5. Realizować zadanie podwójnego nadzoru tablicy czasów międzyzielonych, 6. Umożliwiać zestawienie połączenia z systemem monitorowania z wykorzystaniem protokołu TCP/IP oraz współpracować z eksploatowanym przez Zamawiającego systemem monitorowania skrzyżowań. 4 ZAŁĄCZNIKI Do dokumentacji załączono następujące rysunki: Rysunek 1: Rozmieszczenie urządzeń sygnalizacji świetlnej. Rysunek 2: Trajektorie i punkty kolizji. Rysunek 3: Fazy ruchu. Rysunek 4.1: Program minimalny i maksymalny. Rysunek 4.2: Programy awaryjne. Rysunek 4.3: Program startowy i końcowy

16

17

18

19

20

21

22 Str. 1 / 2 Program do obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną OBLICZANIE PRZEPUSTOWOŚCI I OCENA WARUNKÓW RUCHU NA SKRZYŻOWANIU Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ ZESTAWIENIE ZBIORCZE PARAMETRÓW FORMULARZ 7 Zamawiający: MZD w Ostrowie Wielkopolskim Miejscowość: Janków Przygodzki Wykonawca: - Skrzyżowanie: Ostrowska - Długa - Szkolna - Zębcowska Projekt nadrzędny: - Nr pracy - Data Godzina Szczyt poranny Wlot A B C D Obliczeniowa grupa pasów A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 Relacja LWP - - LWP - - LWP - - LWP - - Natężenie ruchu w grupie pasów Q gr [P/h] Natężenie ruchu na wlocie Q wl [P/h] Natężenie ruchu na skrzyżowaniu Q sk [P/h] Natężenie nasycenia w grupie pasów S gr [P/hz] Stopień nasycenia grupy pasów Y gr [-] Przepustowość grupy pasów C gr [P/h] Przepustowość wlotu C wl [P/h] Przepustowość skrzyżowania C sk [P/h] Stopień obciążenia grupy pasów X gr [-] Stopień obciążenia wlotu X wl [-] Stopień obciążenia skzyżowania X sk [-] Przepustowość praktyczna skrzyżowania C p,sk [P/h] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Wrocław TRAFFPOL

23 Str. 2 / 2 Program do obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną Rezerwa przepustowości skrzyżowania C p,sk [P/h] Średnie straty czasu w grupie pasów d gr [s/p] Średnie straty czasu na wlocie d wl [s/p] Średnie straty czasu na skrzyżowaniu d sk [s/p] 21.6 PSR w grupie pasów II I II I PSR na wlocie II I II I PSR na skrzyżowaniu II Ekwiwalentne łączne straty czasu w grupie pasów D* gr [h/h] Ekwiwalentne łączne straty czasu na wlocie D* wl [h/h] Ekwiwalentne łączne straty czasu na skrzyżowaniu D* sk [h/h] Średnia kolejka pozostająca K p [P] Kolejka maksymalna K m95 [P] Zasięg kolejki maksymalnej L K [m] Średnia liczba zatrzymań w grupie pasów z gr [z/p] Średnia liczba zatrzymań na wlocie z wl [z/p] Średnia liczba zatrzymań na skrzyżowaniu z sk [z/p] Udział pojazdów zatrzymanych w grupie pasów uz gr [-] Udział pojazdów zatrzymanych na wlocie uz wl [-] Udział pojazdów zatrzymanych na skrzyżowaniu uz sk [-] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Wrocław TRAFFPOL

24 Str. 1 / 2 Program do obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną OBLICZANIE PRZEPUSTOWOŚCI I OCENA WARUNKÓW RUCHU NA SKRZYŻOWANIU Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ ZESTAWIENIE ZBIORCZE PARAMETRÓW FORMULARZ 7 Zamawiający: MZD w Ostrowie Wielkopolskim Miejscowość: Janków Przygodzki Wykonawca: - Skrzyżowanie: Ostrowska - Długa - Szkolna - Zębcowska Projekt nadrzędny: - Nr pracy - Data Godzina Szczyt popołudniowy Wlot A B C D Obliczeniowa grupa pasów A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 Relacja LWP - - LWP - - LWP - - LWP - - Natężenie ruchu w grupie pasów Q gr [P/h] Natężenie ruchu na wlocie Q wl [P/h] Natężenie ruchu na skrzyżowaniu Q sk [P/h] Natężenie nasycenia w grupie pasów S gr [P/hz] Stopień nasycenia grupy pasów Y gr [-] Przepustowość grupy pasów C gr [P/h] Przepustowość wlotu C wl [P/h] Przepustowość skrzyżowania C sk [P/h] Stopień obciążenia grupy pasów X gr [-] Stopień obciążenia wlotu X wl [-] Stopień obciążenia skzyżowania X sk [-] Przepustowość praktyczna skrzyżowania C p,sk [P/h] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Wrocław TRAFFPOL

25 Str. 2 / 2 Program do obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną Rezerwa przepustowości skrzyżowania C p,sk [P/h] Średnie straty czasu w grupie pasów d gr [s/p] Średnie straty czasu na wlocie d wl [s/p] Średnie straty czasu na skrzyżowaniu d sk [s/p] 25.3 PSR w grupie pasów II II II II PSR na wlocie II II II II PSR na skrzyżowaniu II Ekwiwalentne łączne straty czasu w grupie pasów D* gr [h/h] Ekwiwalentne łączne straty czasu na wlocie D* wl [h/h] Ekwiwalentne łączne straty czasu na skrzyżowaniu D* sk [h/h] Średnia kolejka pozostająca K p [P] Kolejka maksymalna K m95 [P] Zasięg kolejki maksymalnej L K [m] Średnia liczba zatrzymań w grupie pasów z gr [z/p] Średnia liczba zatrzymań na wlocie z wl [z/p] Średnia liczba zatrzymań na skrzyżowaniu z sk [z/p] Udział pojazdów zatrzymanych w grupie pasów uz gr [-] Udział pojazdów zatrzymanych na wlocie uz wl [-] Udział pojazdów zatrzymanych na skrzyżowaniu uz sk [-] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Wrocław TRAFFPOL

26 Str. 1 / 2 Program do obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną OBLICZANIE PRZEPUSTOWOŚCI I OCENA WARUNKÓW RUCHU NA SKRZYŻOWANIU Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ ZESTAWIENIE ZBIORCZE PARAMETRÓW FORMULARZ 7 Zamawiający: MZD w Ostrowie Wielkopolskim Miejscowość: Janków Przygodzki Wykonawca: - Skrzyżowanie: Ostrowska - Długa - Szkolna - Zębcowska Projekt nadrzędny: - Nr pracy - Data Godzina Szczyt popołudniowy Akomodacja Wlot A B C D Obliczeniowa grupa pasów A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 Relacja LWP - - LWP - - LWP - - LWP - - Natężenie ruchu w grupie pasów Q gr [P/h] Natężenie ruchu na wlocie Q wl [P/h] Natężenie ruchu na skrzyżowaniu Q sk [P/h] Natężenie nasycenia w grupie pasów S gr [P/hz] Stopień nasycenia grupy pasów Y gr [-] Przepustowość grupy pasów C gr [P/h] Przepustowość wlotu C wl [P/h] Przepustowość skrzyżowania C sk [P/h] Stopień obciążenia grupy pasów X gr [-] Stopień obciążenia wlotu X wl [-] Stopień obciążenia skzyżowania X sk [-] Przepustowość praktyczna skrzyżowania C p,sk [P/h] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Wrocław TRAFFPOL

27 Str. 2 / 2 Program do obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną Rezerwa przepustowości skrzyżowania C p,sk [P/h] Średnie straty czasu w grupie pasów d gr [s/p] Średnie straty czasu na wlocie d wl [s/p] Średnie straty czasu na skrzyżowaniu d sk [s/p] 22.8 PSR w grupie pasów II II II II PSR na wlocie II II II II PSR na skrzyżowaniu II Ekwiwalentne łączne straty czasu w grupie pasów D* gr [h/h] Ekwiwalentne łączne straty czasu na wlocie D* wl [h/h] Ekwiwalentne łączne straty czasu na skrzyżowaniu D* sk [h/h] Średnia kolejka pozostająca K p [P] Kolejka maksymalna K m95 [P] Zasięg kolejki maksymalnej L K [m] Średnia liczba zatrzymań w grupie pasów z gr [z/p] Średnia liczba zatrzymań na wlocie z wl [z/p] Średnia liczba zatrzymań na skrzyżowaniu z sk [z/p] Udział pojazdów zatrzymanych w grupie pasów uz gr [-] Udział pojazdów zatrzymanych na wlocie uz wl [-] Udział pojazdów zatrzymanych na skrzyżowaniu uz sk [-] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Wrocław TRAFFPOL

Projekt sygnalizacji świetlnej

Projekt sygnalizacji świetlnej Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska Sadowa Brzozowa w Ostrowie Wielkopolskim Inwestor : Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2b 63 400 Ostrów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Projekt sygnalizacji świetlnej

Projekt sygnalizacji świetlnej Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Parkowa Mylna w Ostrowie Wielkopolskim Inwestor : Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2b 63 400 Ostrów Wielkopolski Nazwa inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Projekt sygnalizacji świetlnej

Projekt sygnalizacji świetlnej Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Strzelecka Sadowa Kamienna w Ostrowie Wielkopolskim Inwestor : Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2b 63 400 Ostrów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

KARTA UZGODNIEŃ. Projekt sygnalizacji świetlnej. Strzelecka Klasztorna w Ostrowie Wielkopolskim 1

KARTA UZGODNIEŃ. Projekt sygnalizacji świetlnej. Strzelecka Klasztorna w Ostrowie Wielkopolskim 1 KARTA UZGODNIEŃ Projekt sygnalizacji świetlnej. Strzelecka Klasztorna w Ostrowie Wielkopolskim 1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1 OPIS TECHNICZNY...3 I. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 II. ZAKRES OPRACOWANIA... 4 III. PROJEKTOWANA

Bardziej szczegółowo

Projekt sygnalizacji świetlnej

Projekt sygnalizacji świetlnej Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gorzycka - Chłapowskiego - Długa w Ostrowie Wielkopolskim Inwestor : Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2b 63 400 Ostrów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Projekt sygnalizacji świetlnej

Projekt sygnalizacji świetlnej MB7 Mariusz Brzozowski ul.szczecińska 7 05-400 Otwock Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Polna Siennieńska w Ostrowcu Świętokrzyskim Inwestor: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Polna Chrzanowskiego

Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Polna Chrzanowskiego Ampdesign - Tomasz Barzycki Hubala 6 05-120 Legionowo Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Polna Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim Inwestor: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Projekt sygnalizacji świetlnej

Projekt sygnalizacji świetlnej MB7 Mariusz Brzozowski ul.szczecińska 7 05-400 Otwock Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chrzanowskiego 11 Listopada Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim Inwestor: Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA :

OPRACOWANIE ZAWIERA : OPRACOWANIE ZAWIERA : strona I. Część opisowa : Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 2. Stan istniejący... 3 3. Stan projektowany... 3 4. Sygnalizacja świetlna... 3 4.1 Pomiary ruchu...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Projekt lokalnych programów sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowania pl.powstańców Śl. - Wielka (025) we Wrocławiu

SPIS TREŚCI Projekt lokalnych programów sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowania pl.powstańców Śl. - Wielka (025) we Wrocławiu dla skrzyżowania pl.powstańców Śl. - Wielka (025) we Wrocławiu SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. PODSTAWOWE PRZEPISY... 3 5. STAN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Branża: Sygnalizacja świetlna inżynieria ruchu. Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Maj 2016r

PROJEKT WYKONAWCZY. Branża: Sygnalizacja świetlna inżynieria ruchu. Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Maj 2016r PROJEKT WYKONAWCZY Budowy sygnalizacji świetlnej dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 224 w Przodkowo polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych. Branża:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Plebiscytową w Rydułtowach

Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Plebiscytową w Rydułtowach Ul. Ekranowa 6 32-085 Modlniczka Tel: +48 12 258 56 80 Fax: +48 12 258 56 81 7NR PROJEKTU: KST 550 30 1009 227.2013 NAZWA ZADANIA: Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU TEMAT Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu w miejscowości Płoty (droga krajowa nr 6 skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 109) w zakresie programu sygnalizacji świetlnej

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA SPIS ZAWARTOŚCI: 1. DANE OGÓLNE DANE RUCHOWE PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA... 4

I. CZĘŚĆ OPISOWA SPIS ZAWARTOŚCI: 1. DANE OGÓLNE DANE RUCHOWE PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA... 4 SPIS ZAWARTOŚCI: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE... 3 2. DANE RUCHOWE... 3 3. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA... 4 2 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Budowa sygnalizacji świetlnej przy drodze 719 róg ul. Brzozowej w Pruszkowie. Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Brzozową, m.

Budowa sygnalizacji świetlnej przy drodze 719 róg ul. Brzozowej w Pruszkowie. Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Brzozową, m. Imtech Traffic & Infra Sp. z o. o. ul. Ekranowa 6 32-085 Modlniczka tel. (012) 258 56 80 fax (022) 894 64 51 www.imtech.com/traffic-infra info-pl.ti@imtech.com NR PROJEKTU: OF/15/0199 NR ZESZYTU 1 NR EGZEMPLARZA:

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR

TOM II PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR TOM II PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR Opracowanie: INŻYNIERIA RUCHU DLA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ RUCHU ULICZNEGO Przedsięwzięcie: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 211 NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI SIERAKOWICE- PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Budowa sygnalizacji świetlnych i urządzeń zwiększających bezpieczeństwo ruchu na drogach powiatowych

Budowa sygnalizacji świetlnych i urządzeń zwiększających bezpieczeństwo ruchu na drogach powiatowych Imtech Traffic & Infra Sp. z o. o. ul. Ekranowa 6 32-085 Modlniczka tel. (012) 258 56 80 fax (022) 894 64 51 www.imtech.com/traffic-infra info-pl.ti@imtech.com NR PROJEKTU: OF/15/0199 NR ZESZYTU 1 NR EGZEMPLARZA:

Bardziej szczegółowo

Zakład Usługowo - Produkcyjny - ELSTOP -

Zakład Usługowo - Produkcyjny - ELSTOP - Zakład Usługowo - Produkcyjny - ELSTOP - 33-300 Nowy Sącz ul. Królowej Jadwigi 34 Projekt budowy acyklicznej sygnalizacji dla ruchu wahadłowego na moście w ciągu drogi powiatowej nr 1556 K Witowice - Rożnów

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR

TOM II PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR TOM II PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR Opracowanie: INŻYNIERIA RUCHU DLA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ RUCHU ULICZNEGO Przedsięwzięcie: PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR 1900G Z DROGAMI GMINNYMI WRAZ Z BUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYGNALIZACJI

PROJEKT SYGNALIZACJI Global Traffic Systems Sp. z o.o. Baranowo ul. Szamotulska 67 62-081 Przeźmierowo Tel. +48 (61) 279 72 00 Fax +48 (61) 279 72 01 NIP 781-189-78-49, REGON 302819947 PROJEKT SYGNALIZACJI INWESTOR: MIASTO

Bardziej szczegółowo

TABELA FUNKCJI DETEKTORÓW. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Brzezińska - Laryska - Kościelana w Mysłowicach

TABELA FUNKCJI DETEKTORÓW. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Brzezińska - Laryska - Kościelana w Mysłowicach TABELA FUNKCJI DETEKTORÓW Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Brzińska - Laryska - Kościelana Nazwa detektora DANE GŁÓWNE Lokalizacja Odległość Należy do grupy MELDOWANIE GRUPY Zgłasza x sek. Po

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu i sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu Niepodległości Solna (40)

Projekt organizacji ruchu i sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu Niepodległości Solna (40) BIURO INŻYNIERII TRANSPORTU - BIT s.j. ul. Wrocławska 10 61-503 Poznań Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań tel. 61 647 72 00 e-mail: zdm@zdm.poznan.pl Projekt organizacji ruchu

Bardziej szczegółowo

BUDOWY SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYśOWANIU UL.SIKORSKIEGO Z UL. MICKIEWICZA W BYTOWIE

BUDOWY SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYśOWANIU UL.SIKORSKIEGO Z UL. MICKIEWICZA W BYTOWIE e-mail trafic@trafic.com..pl NIP 839-020-38-14 Rok załoŝenia 1989 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYśOWANIU UL.SIKORSKIEGO Z UL. MICKIEWICZA W BYTOWIE BRANśA INśYNIERII

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA RUCHU. rozdział 8 Projektowanie sygnalizacji - podstawy

INŻYNIERIA RUCHU. rozdział 8 Projektowanie sygnalizacji - podstawy INŻYNIERIA RUCHU rozdział 8 Projektowanie sygnalizacji - podstawy WERSJA 2017 Podstawowe przepisy Rozporządzenie Ministrów: Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWOWE PRZEPISY...

SPIS TREŚCI PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWOWE PRZEPISY... SYSTEMOWE -projekt systemowych programów sygnalizacji - SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. PODSTAWOWE PRZEPISY... 3 5. STAN ISTNIEJĄCY...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ SKRZYŻOWANIE: ul. TEOFILA NONIEWICZA i ul. SEJNEŃSKIEJ. w m. SUWAŁKI

PROJEKT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ SKRZYŻOWANIE: ul. TEOFILA NONIEWICZA i ul. SEJNEŃSKIEJ. w m. SUWAŁKI PROJEKT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ SKRZYŻOWANIE: ul. TEOFILA NONIEWICZA i ul. SEJNEŃSKIEJ w m. SUWAŁKI Wykonał: mgr inż. Maciej Boguszewski PROJEKT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ul. TEOFILA NONIEWICZA

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIE ULIC POWSTAŃCÓW ŚL. - KUTNOWSKA WE WROCŁAWIU (147) Wrocław Krzyki PROGRAMY SYGNALIZACJI - SYSTEMOWE -

SKRZYŻOWANIE ULIC POWSTAŃCÓW ŚL. - KUTNOWSKA WE WROCŁAWIU (147) Wrocław Krzyki PROGRAMY SYGNALIZACJI - SYSTEMOWE - STADIUM: INWESTOR: TYTUŁ: PROJEKT WYKONAWCZY ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU ul. Długa 49. 53-633 Wrocław ROZBUDOWA UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NA ODCINKU OD UL. KRZYCKIEJ DO UL. KUTNOWSKIEJ WE

Bardziej szczegółowo

4. OPIS TECHNICZNY. 4.1 Podstawa opracowania.

4. OPIS TECHNICZNY. 4.1 Podstawa opracowania. 4.1 Podstawa opracowania. 4. OPIS TECHNICZNY Zlecenie od Inwestora Inwentaryzacja istniejącej organizacji ruchu Pomiar natężenia ruchu pieszych na skrzyżowaniu w godzinach szczytu porannego oraz popołudniowego

Bardziej szczegółowo

POWIAT WOŁOMIŃSKI ul. Prądzyńskiego Wołomin tel PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

POWIAT WOŁOMIŃSKI ul. Prądzyńskiego Wołomin tel PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W, ul. Załuskiego, gm. Kobyłka, w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Marecka i Szeroka w Kobyłce Inwestor: POWIAT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 44-300 Wodzisław Śląski ul. Skrzyszowska 39 C telefon: 32 455 10 52 tel. kom.: 502 606 365 fax: 32 733 78 44 e-mail: alda.biuro@wp.pl Regon : 273415130 NIP: 647-18-39-001 OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY STADIUM: INWESTOR: TYTUŁ: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU ul. Długa 49. 53-633 Wrocław PRZEBUDOWA ULIC STAWOWEJ, BOROWSKIEJ, PERONOWEJ, KOŁŁĄTAJA WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA STAŁOCZASOWA na skrzyżowaniu na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego na terenach Nadola w Tarnobrzegu. Tarnobrzeg, czerwiec 2009 r. 1 PROJEKT BUDOWLANO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Sygnalizacja świetlna na ul. Solskiego

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Sygnalizacja świetlna na ul. Solskiego Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestycja: Obiekt: Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Solskiego (odcinek pomiędzy ulicą Konopną a Ugory garaże) oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT RUCHOWY SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU II ARMII WOJSKA POLSKIEGO RZEMIEŚLNICZA W LEGNICY

PROJEKT RUCHOWY SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU II ARMII WOJSKA POLSKIEGO RZEMIEŚLNICZA W LEGNICY PROJEKT RUCHOWY SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU II ARMII WOJSKA POLSKIEGO RZEMIEŚLNICZA W LEGNICY I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot i podstawa opracowania...2 2. Przepisy i materiały podstawowe...2

Bardziej szczegółowo

Projekt stałej organizacji ruchu.

Projekt stałej organizacji ruchu. ELIS NIP 542-244-19-47 ELIS W. Ciszewski 15-399 Białystok, ul. Handlowa 7 lok. 319 tel./fax (085) 878 23 25 tel.kom.0-606 206 443 email: ciszewski@epf.pl Egz. Temat: Rozbudowa skrzyŝowania ulic: Dwernickiego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, Kraków

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, Kraków Zamierzenie budowlane: Adres obiektu: Rodzaj projektu: BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ PRZEZ JEZDNIĘ I TOROWISKO TRAMWAJOWE W CIĄGU UL. MOGILSKIEJ Województwo małopolskie Powiat Krakowski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYGNALIZACJI

PROJEKT SYGNALIZACJI Wykonawca Inwestor Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Plac Wiosny Ludów 2 6-83 Poznań tel. +48 (6) 884 2 /3 fax +48 (6) 866 6 4 Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 7 6-623 Poznań tel. 6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Pracownia Projektowa Niweleta adres do korespondencji: mgr inż. Tomasz Gacek Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 ul. Giewont 6/11 43-303 Bielsko Biała 43-316 Bielsko - Biała NIP 937-243-05-52 Tel. 605 101

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIE ULIC POWSTAŃCÓW ŚL. - KRZYCKA WE WROCŁAWIU (148) Wrocław Krzyki PROGRAMY SYGNALIZACJI - LOKALNE -

SKRZYŻOWANIE ULIC POWSTAŃCÓW ŚL. - KRZYCKA WE WROCŁAWIU (148) Wrocław Krzyki PROGRAMY SYGNALIZACJI - LOKALNE - STADIUM: INWESTOR: TYTUŁ: PROJEKT WYKONAWCZY ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU ul. Długa 49. 53-633 Wrocław ROZBUDOWA UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NA ODCINKU OD UL. KRZYCKIEJ DO UL. KUTNOWSKIEJ WE

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA GWARANCYJNA W RAMACH BUDOWY ZACHODNIEJ OBWODNICY KĘT. Projekt organizacji ruchu na czas robót

NAPRAWA GWARANCYJNA W RAMACH BUDOWY ZACHODNIEJ OBWODNICY KĘT. Projekt organizacji ruchu na czas robót ul. Wrocławska 50 tel: +48 32 444 72 57 40-217 Katowice fax: +48 32 729 76 62 kom: +48 607 40 27 37 NIP: 222-068-64-08 ING Bank Śląski: 29 1050 1357 1000 0023 1738 2121 www.freelance.katowice.pl NAPRAWA

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE MATERIAŁY PROJEKTOWE DO KONCEPCJI PROGRAMOWEJ BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S-7 SPIS TREŚCI

DODATKOWE MATERIAŁY PROJEKTOWE DO KONCEPCJI PROGRAMOWEJ BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S-7 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. PRZEDMIOT UMOWY... 4 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. PROGNOZA RUCHU.... 5 5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE....13 6. ANALIZA WARUNKÓW RUCHU....14

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

PROJEKT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ PROJEKT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ TEMAT Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego (DW 109) Tadeusza Kościuszki (DW 109) Ignacego Daszyńskiego (gminna) w Trzebiatowie LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt pracy sygnalizacji w trybie scentralizowanym dla Skrzyżowania

Projekt pracy sygnalizacji w trybie scentralizowanym dla Skrzyżowania Projekt pracy sygnalizacji w trybie scentralizowanym dla Skrzyżowania Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Przygotowano dla: 53-633 Wrocław, ul. Długa 49 tel. 71/ 355 90 78 Wersja: 4.0 Ostatnio zmodyfikowano:

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIE ULIC POWSTAŃCÓW ŚL. - KRZYCKA WE WROCŁAWIU (148) Wrocław Krzyki PROGRAMY SYGNALIZACJI - SYSTEMOWE -

SKRZYŻOWANIE ULIC POWSTAŃCÓW ŚL. - KRZYCKA WE WROCŁAWIU (148) Wrocław Krzyki PROGRAMY SYGNALIZACJI - SYSTEMOWE - STADIUM: INWESTOR: TYTUŁ: PROJEKT WYKONAWCZY ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU ul. Długa 49. 53-633 Wrocław ROZBUDOWA UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NA ODCINKU OD UL. KRZYCKIEJ DO UL. KUTNOWSKIEJ WE

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu I. CZĘŚĆ OPISOWA

Zawartość projektu I. CZĘŚĆ OPISOWA Zawartość projektu I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE... 3 1.1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 1.2. INWESTOR... 3 1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 1.4. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 1.5. CEL I PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIE ULIC POWSTAŃCÓW ŚL. - KUTNOWSKA WE WROCŁAWIU (147) Wrocław Krzyki PROGRAMY SYGNALIZACJI - LOKALNE -

SKRZYŻOWANIE ULIC POWSTAŃCÓW ŚL. - KUTNOWSKA WE WROCŁAWIU (147) Wrocław Krzyki PROGRAMY SYGNALIZACJI - LOKALNE - STADIUM: INWESTOR: TYTUŁ: PROJEKT WYKONAWCZY ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU ul. Długa 49. 53-633 Wrocław ROZBUDOWA UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NA ODCINKU OD UL. KRZYCKIEJ DO UL. KUTNOWSKIEJ WE

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU. Zespół projektowy: Branża Uprawnienia Podpis:

ORGANIZACJA RUCHU. Zespół projektowy: Branża Uprawnienia Podpis: Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestycja: Obiekt: Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Solskiego (odcinek pomiędzy ulicą Konopną a Ugory garaże) oraz

Bardziej szczegółowo

BZ WBK S.A. I/O Poznań ul. Zbąszyńska Poznań fax (0-61) NIP tel.

BZ WBK S.A. I/O Poznań ul. Zbąszyńska Poznań fax (0-61) NIP tel. Lafrentz - Polska Polska Sp. z o.o. BZ WBK S.A. I/O Poznań ul. Zbąszyńska 29 51 1090 1463 0000 0000 4601 2324 60-359 Poznań fax (0-61) 86 74 079 NIP 783-10-04-441 tel. (0-61) 86 74 050 Specjalizacja: BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

TRAFFIC LIGHTS WITH THE USE OF VISSIM

TRAFFIC LIGHTS WITH THE USE OF VISSIM Katarzyna CZYŻOWSKA 1 Opiekun naukowy: Artur RYGUŁA 2 OCENA EFEKTYWNOŚCI PRACY PROJEKTOWANEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ Z WYKORZYSTANIEM VISSIM Streszczenie: Niniejszy artykuł przedstawia ocenę efektywności

Bardziej szczegółowo

III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacje świetlne a przepisy obowiązujące od 2009 r. cz. I

Sygnalizacje świetlne a przepisy obowiązujące od 2009 r. cz. I Zgodnie 2 ust. 4 i 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA - 1 - Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY str. 2 1.1. Przedmiot opracowania str. 2 1.2. Podstawa opracowania str. 2 1.3. Lokalizacja skrzyżowania str. 2 1.4. Dane do projektu dotyczące ruchu str. 2 1.5. Parametry

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Wykonawca Inwestor Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Plac Wiosny Ludów 2 6-83 Poznań tel.: + 48 6 884 20 0 fax.: +48 6 866 60 04 Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 7 6-623 Poznań tel.

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatu Pruszkowskiego ul. Drzymały 30, Pruszków

Starostwo Powiatu Pruszkowskiego ul. Drzymały 30, Pruszków Nazwa zadania: Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych przy szkołach na drogach powiatowych - wykonanie dokumentacji technicznej Zamawiający: Starostwo Powiatu Pruszkowskiego ul. Drzymały

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa zadania: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa opracowania: Przebudowa istniejącej i dobudowa drugiej jezdni DK-79 (GP 2x2, KR5) na odcinku między Inwestor: GMINA MIASTA JAWORZNO 43-6 Jaworzno,

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowa PLAN ZIELONA GÓRA ul. BROWARNA 1 TEL/FAX 068/

Pracownia projektowa PLAN ZIELONA GÓRA ul. BROWARNA 1 TEL/FAX 068/ Pracownia projektowa PLAN 65-823 ZIELONA GÓRA ul. BROWARNA 1 TEL/FAX 068/4518430 ZLEC. EGZ.NR TEMAT LOKALIZACJA BRANŻA STADIUM INWESTOR Przebudowa dojazdu pożarowego nr 21 w leśnictwie Mirocin w Nadleśnictwie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY ZESZYT 1

PROJEKT KONCEPCYJNY ZESZYT 1 Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ulic: Targowej, Zamoyskiego, al. Zielenieckiej od węzła Dw. Wileński do węzła Rondo Waszyngtona w Warszawie Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

PROJEKT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ Global Traffic Systems Sp. z o.o. Baranowo ul. Szamotulska 67 62-081 Przeźmierowo Tel. +48 (61) 279 72 00 Fax +48 (61) 279 72 01 NIP 781-189-78-49, REGON 302819947 PROJEKT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

8.5b. Specyficzne elementy infrastruktury drogowej i ich audyt. Sygnalizacja świetlna

8.5b. Specyficzne elementy infrastruktury drogowej i ich audyt. Sygnalizacja świetlna 8.5b. Specyficzne elementy infrastruktury drogowej i ich audyt Sygnalizacja świetlna 1 Problematyka zajęć wybrane zagadnienia związane z sygnalizacją - kryteria i uwarunkowania stosowania sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

TOM 2.3 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 211 i Nr 214 w Sierakowicach.

TOM 2.3 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 211 i Nr 214 w Sierakowicach. ul. Kartuska 422 A, 80-125 Gdańsk tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl KRS 0000306545 NIP: 583-302-65-69 Regon: 220617954 TOM 2.3 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Opracowanie branżowe:

Bardziej szczegółowo

FIRMA ELEKTROENERGETYCZNA

FIRMA ELEKTROENERGETYCZNA Vatico Wykonawstwo - projekty FIRM ELEKTROENERGETYZN Nr umowy Data Nr projektu ZDP.ZP.2721.10.2014 07.2014 P ZDNIE: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2039 K Wieliczka -

Bardziej szczegółowo

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU. STERBUD S.C OSTROŁĘKA ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 21 tel. (29) tel./fax (29) NAZWA: INWESTOR: BRANŻA:

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU. STERBUD S.C OSTROŁĘKA ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 21 tel. (29) tel./fax (29) NAZWA: INWESTOR: BRANŻA: STERBUD S.C. 07-401 OSTROŁĘKA ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 21 tel. (29)769-10-75 tel./fax (29)760-43-38 egz. elek. NAZWA: PRZEBUDOWA ULICY BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO W OSTROŁĘCE (W ZAKRESIE BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 28/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO I GEMINI W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 28/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO I GEMINI W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR 8/0 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO I GEMINI W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA W WARUNACH TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU THE ANALYSIS OF CAPACITY IN CASE OF TEMPORARY TRAFFIC ORGANIZATION

BADANIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA W WARUNACH TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU THE ANALYSIS OF CAPACITY IN CASE OF TEMPORARY TRAFFIC ORGANIZATION ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: TRANSPORT z. 74 Nr kol. 1863 Aleksander SOBOTA, Grzegorz KAROŃ BADANIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA W WARUNACH TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT ` JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO P.U.H DROG-MEN RADOSŁAW MENCFEL UL.FOJKISA 15/10 RUDA ŚLĄSKA 41-704 TEL. 0661 054 923 E-MAIL: biuro@drog-men.pl REGON : 240999940 NIP: 641-236-43-12 Urząd

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OPINIOWANIA I ZATWIERDZANIA PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU DLA DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PROCEDURA OPINIOWANIA I ZATWIERDZANIA PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU DLA DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Procedura opiniowania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich województwa PROCEDURA OPINIOWANIA I ZATWIERDZANIA PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU DLA DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

TOM V - PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

TOM V - PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa i adres jednostki projektowania: Inwestor: BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA UL. 11 LISTOPADA 2 05-820 PIASTÓW Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi publicznej - ulicy Warszawskiej w Piastowie w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

Pasy autobusowe w Krakowie

Pasy autobusowe w Krakowie Pasy autobusowe w Krakowie Pasy autobusowe Marek Bauer PASY AUTOBUSOWE W KRAKOWIE Poprawa warunków ruchu autobusów po istniejących pasach autobusowych Wyznaczenie nowych pasów autobusowych Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Skrzyżowanie Kościuszki - Piłsudskiego DIAGRAM FAZ

Skrzyżowanie Kościuszki - Piłsudskiego DIAGRAM FAZ FAZA I Kościuzki Północ 1 Skrzyżowanie Kościuzki - Piłudkiego DIAGRAM FAZ 8 Kościuzki Północ Piłudkiego FAZA II 8 1 4 9 Piłudkiego 4 9 Kościuzki Południe Kościuzki Północ 1 Kościuzki Południe FAZA III

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 marca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 marca 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu obwodnicy północnej z ul. Oleską w Opolu

Projekt zmiany programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu obwodnicy północnej z ul. Oleską w Opolu Peek Traffic Sp. z o. o. ul. Pod Sikornikiem 27a 30-216 Kraków tel. (012) 258 56 80 fax (012) 258 56 81 www.peektraffic.eu pl.info@peektraffic.eu NR PROJEKTU: 279/2013 NR ZESZYTU NR EGZEMPLARZA: NAZWA

Bardziej szczegółowo

Warszawska Szkolna w Katowicach

Warszawska Szkolna w Katowicach BIURO PROJEKTOWE DUKT Marek Puchała 40-871 Katowice, ul. Tysiąclecia 78/83 Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Warszawska Szkolna w Katowicach Projekt nr 2009-25G w I Wariant I (bez przejścia

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 4G/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU PIŁSUDSKIEGO KOŚCIUSZKI W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 4G/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU PIŁSUDSKIEGO KOŚCIUSZKI W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR G/0 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU PIŁSUDSKIEGO KOŚCIUSZKI W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT RUCHOWY SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU KOŚCIUSZKI - PIŁSUDSKIEGO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT RUCHOWY SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU KOŚCIUSZKI - PIŁSUDSKIEGO ZLECENIODAWCA Zarząd Dróg Zieleni i Transportu Knosały /5B -4 Olsztyn WYKONAWCA JAROS INŻYNIERIA RUCHU ul. Cyprysowa 9 8-297 Banino NAZWA ZLECENIA STADIUM NAZWA OPRACOWANIA Zmiana programu sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 17/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA UL. LEONHARDA W OKOLICACH STACJI BENZYNOWEJ STATOIL W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 17/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA UL. LEONHARDA W OKOLICACH STACJI BENZYNOWEJ STATOIL W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR /0 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA UL. LEONHARDA W OKOLICACH STACJI BENZYNOWEJ STATOIL W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2.1 Dane ruchowe ruch pojazdów str Obliczenie współczynnika uwzględniającego wpływ struktury rodzajowej f c

Spis treści. 2.1 Dane ruchowe ruch pojazdów str Obliczenie współczynnika uwzględniającego wpływ struktury rodzajowej f c 1 Spis treści I. Cześć opisowo obliczeniowa 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja skrzyżowania str.2 1.4 Dane do projektu dotyczące ruchu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNKCJONOWANIA SKRZYŻOWANIA ULIC PIASTOWSKA REYMONTA BUSZKA

ANALIZA FUNKCJONOWANIA SKRZYŻOWANIA ULIC PIASTOWSKA REYMONTA BUSZKA ANALIZA FUNKCJONOWANIA SKRZYŻOWANIA ULIC PIASTOWSKA REYMONTA BUSZKA Dr inż. Mariusz Kieć 1 Spis treści 1. Przedmiot i podstawa opracowania... 3 1.1. Przedmiot opracowania... 3 1.2. Zakres opracowania...

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 16/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. LEONHARDA I UL. PANA TADEUSZA W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 16/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. LEONHARDA I UL. PANA TADEUSZA W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR /0 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. LEONHARDA I UL. PANA TADEUSZA W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR I-08-885-08/09/10/11/13

PROJEKT NR I-08-885-08/09/10/11/13 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI spółka z o.o. 4-69 KATOWICE, ul. Szenwalda 4-79-6, -77-6, fax: 6-- e-mail: bsipk@comkat.bptnet.pl PROJEKT NR I-8-88-8/9/// TYTUŁ OPRACOWANIA : Aktualizacja programów

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 25/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. LUBELSKIEJ I UL. BUDOWLANEJ W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 25/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. LUBELSKIEJ I UL. BUDOWLANEJ W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR /0 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. LUBELSKIEJ I UL. BUDOWLANEJ W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 46/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. TOWAROWEJ I UL. SPRZĘTOWEJ W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 46/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. TOWAROWEJ I UL. SPRZĘTOWEJ W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR /2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. TOWAROWEJ I UL. SPRZĘTOWEJ W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Bardziej szczegółowo

Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki w Rzeszowie".

Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki w Rzeszowie. iuro sług nwestycyjnych ul. Anyżkowa 2 35-232 Rzeszów tel./fax: (017) 855-29-13 NIP: 813-205-73-66 e-mail: bui@pro.onet.pl GSM: 0-608-07-07-36 REGON: 690050785 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

PT BUDOWY SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ na skrzyżowaniu ulic : PŁOCKA ŁOWICKA (m. Sochaczew) Etap II skrzyżowanie skoordynowane

PT BUDOWY SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ na skrzyżowaniu ulic : PŁOCKA ŁOWICKA (m. Sochaczew) Etap II skrzyżowanie skoordynowane P BUDOWY SYGALIZACJI ŚWIELEJ na skrzyżowaniu ulic : PŁOCA ŁOWICA (m. Sochaczew) Etap II skrzyżowanie skoordynowane SPIS REŚCI Opis Warunki pracy algorytmu sterowania sygnalizacją świetlną skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

P ROJEKT OP I S TECHNI C ZNY C ZĘŚĆ RY SUNKOWA

P ROJEKT OP I S TECHNI C ZNY C ZĘŚĆ RY SUNKOWA Włocławek, Luty 2011r. TEMAT: STAŁA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO DLA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ WZBUDZANEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH PRZEZ DROGĘ POWIATOWĄ NR 2904 SZPETAL GÓRNY - WŁOCŁAWEK STADI UM DOK UMENTAC

Bardziej szczegółowo

Robert Adamczewski Damian Strzelczak

Robert Adamczewski Damian Strzelczak NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC OSTROWSKA - DŁUGA - ZĘBCOWSKA - SZKOLNA W JANKOWIE PRZYGODZKIM TEMAT OPRACOWANIA: BRANŻA OPRACOWAŁ: PROJEKT ELEKTRYCZNY SYGNALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Wpływ strefy dylematu w sygnalizacji akomodacyjnej na bezpieczeństwo ruchu tramwajowego

Wpływ strefy dylematu w sygnalizacji akomodacyjnej na bezpieczeństwo ruchu tramwajowego Wpływ strefy dylematu w sygnalizacji akomodacyjnej na bezpieczeństwo ruchu tramwajowego Anna Górka agorka@tw.waw.pl Jarosław Szustek jszustek@tw.waw.pl Problem dylematu 1) wjazd na czerwonym Nie można

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 19/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. LEONHARDA I UL. KOŁOBRZESKIEJ W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 19/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. LEONHARDA I UL. KOŁOBRZESKIEJ W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR 9/0 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. LEONHARDA I UL. KOŁOBRZESKIEJ W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 48/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO I UL. MINAKOWSKIEGO W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 48/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO I UL. MINAKOWSKIEGO W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR 8/0 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO I UL. MINAKOWSKIEGO W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD sygnalizacji świetlnej na

Bardziej szczegółowo

TOM I / 1 - CZĘŚĆ RUCHOWA

TOM I / 1 - CZĘŚĆ RUCHOWA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ul. Lechicka 24; 4-69 Katowice PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE DROG-MEN JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL. SZYB WALENTY 32; RUDA ŚLĄSKA 41-7 TEL. +48 661 54 923 E-MAIL: biuro@drog-men.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU.

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. SKRZYOWANIE ULIC: -ego MAJA CZERWONEGO KRZYA w SKARYSKU-KAMIENNEJ SYGNALIZACJA WIETLNA AKOMODACYJNA OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME URZDZENIA BEZPIECZESTWA RUCHU. OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

B I U R O I N Ż Y N I E R I I T R A N S P O R T U

B I U R O I N Ż Y N I E R I I T R A N S P O R T U B I U R O I N Ż Y N I E R I I T R A N S P O R T U Analizy ruchu dla inwestycji pn. Przebudowa ul. Lutyckiej w ciągu DK92 pomiędzy węzłami Podolany i Koszalińska wraz z budową przedłużenia al. Solidarności

Bardziej szczegółowo

InŜynieria ruchu drogowego : teoria i praktyka / Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz. - wyd. 1, dodr. - Warszawa, 2011.

InŜynieria ruchu drogowego : teoria i praktyka / Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz. - wyd. 1, dodr. - Warszawa, 2011. InŜynieria ruchu drogowego : teoria i praktyka / Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz. - wyd. 1, dodr. - Warszawa, 2011 Spis treści Wstęp 11 WaŜniejsze oznaczenia 14 1. UŜytkownicy dróg

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 42/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. TOWAROWEJ I UL. SKŁADOWEJ W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 42/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. TOWAROWEJ I UL. SKŁADOWEJ W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR /0 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. TOWAROWEJ I UL. SKŁADOWEJ W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR I

PROJEKT NR I BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI spółka z o.o. - 69 KATOWICE, ul. Szenwalda (3) --6, --6, fax: 6-3- e-mail: bsipk@bsipk.katowice.pl PROJEKT NR I--- TYTUŁ OPRACOWANIA : Aktualizacja programów sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZACJA ŚWIETLNA - CZĘŚĆ RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZACJA ŚWIETLNA - CZĘŚĆ RUCHOWA Inwestor: Gmina Olsztyn, Plac Jana Pawła II, Olsztyn tel. 89 527, fax 89 55 5 58, www.olsztyn.eu, e-mail: bok@olsztyn.eu Nazwa zadania: Adres inwestycji: Nr ewidencyjne działek: BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP.271.103.58.2012 Zielona Góra, 8 listopada 2012 r. RISS 2096652 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUDYTU BRD NR 9G/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. KRASICKIEGO I UL. WILCZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE

RAPORT AUDYTU BRD NR 9G/2012 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. KRASICKIEGO I UL. WILCZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE RAPORT AUDYTU BRD NR 9G/0 SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. KRASICKIEGO I UL. WILCZYŃSKIEGO W OLSZTY A. Ogólne dane o projekcie i Audycie BRD Tytuł projektu: Audyt BRD sygnalizacji świetlnej na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla przedsięwzięcia:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla przedsięwzięcia: SST zaprojektuj i wybuduj syg. Racot - WZDW 2016 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla przedsięwzięcia: Wykonanie projektu i na jego podstawie zainstalowanie drogowej sygnalizacji świetlnej w m. Racot

Bardziej szczegółowo

Inwestor: PROJEKT WYKONAWCZY. Kielce, odcinek ul. 1-go Maja od ul. Mielczarskiego do ul. Jagiellońskiej.

Inwestor: PROJEKT WYKONAWCZY. Kielce, odcinek ul. 1-go Maja od ul. Mielczarskiego do ul. Jagiellońskiej. Wykonawca: Inwestor: NEOINVEST Sp. z o.o. 25-323 Kielce Ul. Al. Solidarności 34 Miejski Zarząd Dróg w Kielcach 25-384 Kielce Ul. Prendowskiej 7 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Branża:

Bardziej szczegółowo