Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty Zestaw polonistyczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty Zestaw polonistyczny"

Transkrypt

1 Klucz kodowy Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty Zestaw polonistyczny Grupa A Sprawdziany są materiałem, który nauczyciel może wykorzystać do sprawdzenia umiejętności, które powinni uzyskać uczniowie kl. III z zakresu edukacji polonistycznej (są to podstawowe umiejętności skoncentrowane wokół czytania oraz analizy tekstu oraz poprawnego pisania i redagowania wypowiedzi pisemnej, które są niezbędne w dalszej edukacji). Należy jednak pamiętać, że taki test nie pozwoli na dokładne sprawdzenie, z jakimi trudnościami boryka się dziecko (w tym celu należy dokładnie przeanalizować prace dziecka i obserwować je w określonym działaniu). Równie ważne jest dokładne sprawdzenie kompetencji podczas indywidualnych ćwiczeń, np. umiejętności czytania podczas ćwiczeń w głośnym czytaniu (które pozwoli ocenić, czy dziecko czyta biegle, płynnie, wyraziście). Dlatego też liczba uzyskanych punktów w poszczególnych obszarach w części humanistycznej jest różna. Sprawdziany mogą pełnić funkcje: ogólnej diagnozy o charakterze przesiewowym (dzięki uzyskanym wynikom nauczyciel ma orientację, w jakim stopniu uczniowie z jego klasy opanowali określone umiejętności w poszczególnych obszarach) diagnozy, która będzie podstawą do szczegółowego badania trudności dziecka i zaplanowania działań naprawczych sprawdzenia, jak dzieci emocjonalnie radzą sobie podczas tego rodzaju testów informacji dla rodzica i zaplanowania działań naprawczych we współpracy z rodzicami. ZADANIE 1. a) A Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź A. B Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź B. C Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź C. Więcej niż jedna odpowiedź lub jej brak Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył kilka lub nie zaznaczył żadnej. Punktacja w obszarze Czytanie b) A Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź A. B Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź B. C Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź C. Więcej niż jedna odpowiedź lub jej brak Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył kilka lub nie zaznaczył żadnej. Punktacja w obszarze Czytanie Grupa MAC SA

2 c) A Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź A. B Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź B. C Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź C. Więcej niż jedna odpowiedź lub jej brak Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył kilka lub nie zaznaczył żadnej. Punktacja w obszarze Czytanie d) A Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź A. B Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź B. C Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź C. Więcej niż jedna odpowiedź lub jej brak Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył kilka lub nie zaznaczył żadnej. Punktacja w obszarze Czytanie e) A Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź A. B Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź B. C Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź C. Więcej niż jedna odpowiedź lub jej brak Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył kilka lub nie zaznaczył żadnej. Punktacja w obszarze Czytanie f) A Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź A. B Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź B. C Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył odpowiedź C. Więcej niż jedna odpowiedź lub jej brak Zatwierdzamy, jeśli uczeń zaznaczył kilka lub nie zaznaczył żadnej. Punktacja w obszarze Czytanie 2 Grupa MAC SA 2016

3 ZADANIE 2. a) Pytanie precyzyjne i czytelne Pytanie precyzyjne Pytanie nieprecyzyjne Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał pytanie precyzyjnie odnoszące się do tekstu, a zapis jest estetyczny i czytelny. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał pytanie precyzyjnie odnoszące się do tekstu. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał pytanie nieodnoszące się do tekstu, nawet jeśli zapis jest estetyczny i czytelny. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie wpisał pytania. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał pytanie poprawne pod względem ortograficznym (rozpoczęte wielką literą, zakończone pytajnikiem, bez błędów ortograficznych). Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał pytanie z błędami ortograficznymi. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał pytanie poprawne pod względem gramatycznym. Błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał pytanie z błędami gramatycznymi. b) Odpowiedź precyzyjna i czytelna Odpowiedź precyzyjna Odpowiedź nieprecyzyjna Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał odpowiedź precyzyjnie odnoszącą się do tekstu, a zapis jest estetyczny i czytelny. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał odpowiedź precyzyjnie odnoszącą się do tekstu. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie wpisał precyzyjnie odnoszącej się do tekstu, nawet jeśli zapis jest estetyczny i czytelny. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie wpisał. Grupa MAC SA

4 Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał odpowiedź poprawną pod względem ortograficznym (rozpoczętą wielką literą, zakończoną kropką, bez błędów ortograficznych). Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał odpowiedź z błędami ortograficznymi. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał odpowiedź poprawną pod względem gramatycznym. Błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał odpowiedź z błędami gramatycznymi. c) Odpowiedź precyzyjna i czytelna Odpowiedź precyzyjna Odpowiedź nieprecyzyjna Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał odpowiedź precyzyjnie odnoszącą się do tekstu, a zapis jest estetyczny i czytelny. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał odpowiedź precyzyjnie odnoszącą się do tekstu. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie wpisał precyzyjnie odnoszącej się do tekstu, nawet jeśli zapis jest estetyczny i czytelny. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie wpisał. Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał odpowiedź poprawną pod względem ortograficznym (rozpoczętą wielką literą, zakończoną kropką, bez błędów ortograficznych). Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał odpowiedź z błędami ortograficznymi. Błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał odpowiedź poprawną pod względem gramatycznym. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał odpowiedź z błędami gramatycznymi. 4 Grupa MAC SA 2016

5 ZADANIE 3. 9 wyrazów 6 wyrazów 3 wyrazy Mniej niż 3 wyrazy Zatwierdzamy, jeśli uczeń bezbłędnie podkreślił w tekście i wpisał w odpowiednim miejscu w tabeli lub tylko podkreślił lub tylko wpisał: trzy przymiotniki, trzy czasowniki i trzy rzeczowniki. Zatwierdzamy, jeśli uczeń podkreślił i wpisał prawidłowo w tabeli lub tylko podkreślił lub tylko wpisał co najmniej sześć wyrazów. Zatwierdzamy, jeśli uczeń podkreślił i wpisał prawidłowo w tabeli lub tylko podkreślił lub tylko wpisał co najmniej trzy wyrazy. Zatwierdzamy, jeśli uczeń podkreślił i wpisał prawidłowo w tabeli lub tylko podkreślił mniej niż trzy wyrazy. 3 p. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie rozpoczął wykonywania zadania. Zapis estetyczny Zatwierdzamy, jeśli wyrazy w tabeli są wpisane estetycznie i czytelnie. Zapis nieestetyczny Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy do tabeli nieczytelnie i nieestetycznie. ort. Zatwierdzamy, jeśli wyrazy w tabeli są wpisane bezbłędnie ortograficznie. Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał do tabeli wyrazy z błędami ortograficznymi. Grupa MAC SA

6 ZADANIE 4. Bezbłędnie wykonane zadanie Do 3 błędów Do 5 błędów Zatwierdzamy, jeśli uczeń bezbłędnie wykonał zadanie liczba głosek, liter i sylab we wszystkich wyrazach została wpisana prawidłowo. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił nie więcej niż trzy błędy nie więcej niż trzy razy liczba głosek, liter lub sylab została wpisana nieprawidłowo. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił nie więcej niż pięć błędów nie więcej niż pięć razy liczba głosek, liter lub sylab została wpisana nieprawidłowo. 3 p. Ponad 5 błędów Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił więcej niż pięć błędów więcej niż pięć razy liczba głosek, liter lub sylab została wpisana nieprawidłowo. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie rozpoczął wykonywania zadania. ZADANIE 5. Bezbłędnie wykonane zadanie Zatwierdzamy, jeśli uczeń bezbłędnie wykonał zadanie wszystkie wyrazy zostały uzupełnione poprawnie. 3 p. Do 3 błędów Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił nie więcej niż trzy błędy. Do 5 błędów Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił nie więcej niż pięć błędów. Ponad 5 błędów Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił więcej niż pięć błędów. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie rozpoczął wykonywania zadania. 6 Grupa MAC SA 2016

7 ZADANIE 6. Bezbłędnie wykonane zadanie 1 błąd Ponad 1 błąd Zatwierdzamy, jeśli uczeń bezbłędnie wykonał zadanie otoczył pętlą wszystkie wyrazy z rodziny wyrazu góra i nie otoczył pętlą żadnego innego wyrazu. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił jeden błąd nie otoczył pętlą jednego wyrazu z rodziny wyrazu góra lub otoczył pętlą jeden wyraz niepasujący do rodziny wyrazu góra. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił więcej niż jeden błąd nie otoczył pętlą co najmniej dwóch wyrazów z rodziny wyrazu góra lub otoczył pętlą więcej niż jeden wyraz niepasujący do rodziny wyrazu góra. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie rozpoczął wykonywania zadania. ZADANIE 7. 7 wyrazów w prawidłowej formie 6 wyrazów w prawidłowej formie 5 wyrazów w prawidłowej formie Zatwierdzamy, jeśli uczeń uzupełnił zdania siedmioma wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej. Zatwierdzamy, jeśli uczeń uzupełnił zdania sześcioma wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej. Zatwierdzamy, jeśli uczeń uzupełnił zdania pięcioma wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej. 3 p. Do 5 wyrazów w prawidłowej formie Zatwierdzamy, jeśli uczeń uzupełnił zdania mniej niż pięcioma wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie rozpoczął wykonywania zadania. Grupa MAC SA

8 Zatwierdzamy, jeśli wyrazy są wpisane bezbłędnie ortograficznie. Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy z błędami ortograficznymi. ZADANIE 8. a) Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy w prawidłowej formie gramatycznej. Błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy w nieprawidłowej formie gramatycznej. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie zaczął wpisywać. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy poprawne pod względem ortograficznym. Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy z błędami ortograficznymi. b) Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy w prawidłowej formie gramatycznej. Błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy w nieprawidłowej formie gramatycznej. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie zaczął wpisywać. 8 Grupa MAC SA 2016

9 Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy poprawne pod względem ortograficznym. Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy z błędami ortograficznymi. c) Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy w prawidłowej formie gramatycznej. Błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy w nieprawidłowej formie gramatycznej. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie zaczął wpisywać. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy poprawne pod względem ortograficznym. Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy z błędami ortograficznymi. Grupa MAC SA

10 ZADANIE 9. 1 błąd ort. Do 3 błędów ort. Ponad 3 błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń bezbłędnie wykonał zadanie wszystkie zdania są uzupełnione prawidłowo odpowiednio wielkimi lub małymi literami. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił tylko jeden błąd jeden wyraz został wpisany nieprawidłowo. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił nie więcej niż trzy błędy nie więcej niż trzy wyrazy zostały wpisane nieprawidłowo. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił więcej niż trzy błędy więcej niż trzy wyrazy zostały wpisane nieprawidłowo. 3 p. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie rozpoczął wykonywania zadania. ZADANIE 10. Tytuł obrazka Tytuł prawidłowy Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał tytuł prawidłowy zgodnie z treścią obrazka. Tytuł nieprawidłowy Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie wpisał tytułu prawidłowo zgodnie z treścią obrazka. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie rozpoczął wykonywania zadania. Tytuł obrazka Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał tytuł poprawnie pod względem ortograficznym. Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał tytuł z błędami ortograficznymi. 10 Grupa MAC SA 2016

11 Tytuł obrazka Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał tytuł poprawnie pod względem gramatycznym. Błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał tytuł z błędami gramatycznymi. Zdanie oznajmujące Zdanie prawidłowe Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie prawidłowe zgodnie z treścią obrazka. Zdanie nieprawidłowe Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie niezgodne z treścią obrazka. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie rozpoczął wykonywania zadania. Zdanie oznajmujące Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie poprawnie pod względem ortograficznym. Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie z błędami ortograficznymi. Zdanie oznajmujące Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie poprawnie pod względem gramatycznym. Błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie z błędami gramatycznymi. Grupa MAC SA

12 Zdanie rozkazujące Zdanie prawidłowe Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie prawidłowe zgodnie z treścią obrazka. Zdanie nieprawidłowe Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie niezgodne z treścią obrazka. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie rozpoczął wykonywania zadania. Zdanie rozkazujące Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie poprawnie pod względem ortograficznym. Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie z błędami ortograficznymi. Zdanie rozkazujące Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie poprawnie pod względem gramatycznym. Błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie z błędami gramatycznymi. Zdanie pytające Zdanie prawidłowe Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie prawidłowe zgodnie z treścią obrazka. Zdanie nieprawidłowe Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie niezgodne z treścią obrazka. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie rozpoczął wykonywania zadania. 12 Grupa MAC SA 2016

13 Zdanie pytające Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie poprawnie pod względem ortograficznym. Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie z błędami ortograficznymi. Zdanie pytające Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie poprawne pod względem gramatycznym. Błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał zdanie z błędami gramatycznymi. Grupa MAC SA

14 ZADANIE 11. Bezbłędnie wykonane zadanie Zatwierdzamy, jeśli uczeń bezbłędnie wykonał zadanie wszystkie zdania są uzupełnione prawidłowo. 4 p. 1 błąd Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił jeden błąd jeden wyraz nie został wpisany lub został wpisany nieprawidłowo. 3 p. 2 błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił dwa błędy dwa wyrazy nie zostały wpisane lub zostały wpisane nieprawidłowo. 3 błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił trzy błędy trzy wyrazy nie zostały wpisane lub zostały wpisane nieprawidłowo. 4 błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił cztery błędy cztery wyrazy zostały wpisane nieprawidłowo. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie rozpoczął wykonywania zadania. 14 Grupa MAC SA 2016

15 ZADANIE 12. a) Zagadka prawidłowo ułożona Zagadka nieprawidłowo ułożona Zatwierdzamy, jeśli uczeń ułożył zagadkę zgodnie ze wzorem: Może to zwierzę jest piękną królewną. Jak je pocałujesz, dowiesz się na pewno. A na razie skacze po zielonej trawie, wesoło rechocze albo pływa w stawie. Zatwierdzamy, jeśli uczeń ułożył zagadkę niezgodnie ze wzorem, np.: Może to zwierzę jest piękną królewną. Jak je pocałujesz, dowiesz się na pewno. wesoło rechocze albo pływa w stawie. A na razie skacze po zielonej trawie, Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie ułożył zagadki. Punktacja w obszarze Czytanie Zatwierdzamy, jeśli uczeń przepisał zagadkę poprawnie pod względem ortograficznym. Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń przepisał zagadkę z błędami ortograficznymi. Zagadka prawidłowo ułożona, zapis estetyczny Zatwierdzamy, jeśli zagadka jest zapisana estetycznie, czytelnie i zgodnie ze wzorem. Zagadka prawidłowo ułożona Zagadka nieprawidłowo ułożona Zatwierdzamy, jeśli zagadka jest ułożona zgodnie ze wzorem. Zatwierdzamy, jeśli zagadka jest ułożona niezgodnie ze wzorem. Grupa MAC SA

16 4) Prawidłowe rozwiązanie zagadki Nieprawidłowe rozwiązanie zagadki Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyraz żaba (lub podobny gatunek płaza np. ropucha, rzekotka). Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyraz niezgodny z rozwiązaniem zagadki. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie wpisał rozwiązania zagadki. Punktacja w obszarze Czytanie 5) Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał rozwiązanie zagadki poprawnie ortograficznie. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał rozwiązanie zagadki niepoprawnie ortograficznie. b) Bezbłędnie wykonane zadanie Zatwierdzamy, jeśli uczeń bezbłędnie wykonał zadanie wszystkie wyrazy są wpisane w odpowiedniej formie. Nie więcej niż dwa błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił nie więcej niż dwa błędy nie więcej niż dwa wyrazy zostały wpisane w nieprawidłowej formie. Więcej niż dwa błędy Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił więcej niż dwa błędy więcej niż dwa wyrazy zostały wpisane w nieprawidłowej formie. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie wpisał wszystkich wyrazów. 16 Grupa MAC SA 2016

17 Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wszystkie wyrazy poprawnie ortograficznie. Błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał wyrazy z błędami ortograficznymi. Bezbłędnie wykonane zadanie Wszystkie wyrazy zostały właściwie podkreślone. podkreśleń lub błędnie wykonane zadanie podkreśleń wyrazów lub co najmniej jeden wyraz jest podkreślony nieprawidłowo. Grupa MAC SA

18 ZADANIE 13. Bezbłędnie wykonane zadanie 1 błąd 2 błędy 3 i więcej błędów Zatwierdzamy, jeśli uczeń bezbłędnie wykonał zadanie do wszystkich wyrazów zostały dopisane wyrazy o znaczeniu przeciwnym. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił jeden błąd tylko do jednego wyrazu nie dopisał wyrazu przeciwstawnego lub zapisał wyraz, który nie jest wyrazem o znaczeniu przeciwnym. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił nie więcej niż dwa błędy do dwóch wyrazów nie dopisał wyrazów przeciwstawnych lub zapisał wyrazy, które nie są wyrazami o znaczeniu przeciwnym. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił trzy lub więcej błędów do trzech lub więcej wyrazów nie dopisał wyrazów przeciwstawnych lub zapisał wyrazy, które nie są wyrazami o znaczeniu przeciwnym. 3 p. Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie rozpoczął wykonywania zadania. Wszystkie wyrazy poprawnie ortograf. Zatwierdzamy, jeśli uczeń wpisał poprawnie ortograficznie wszystkie wyrazy. 1 błąd ortograf. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił jeden błąd ortograficzny. Ponad 1 błąd ortograf. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił więcej niż jeden błąd ortograficzny. 18 Grupa MAC SA 2016

19 ZADANIE 14. Prawidłowo zredagowany tekst List zredagowany częściowo dobrze List nieprawidłowo zredagowany Zatwierdzamy, jeśli uczeń zredagował list poprawnie pod względem kompozycyjnym (uwzględnił charakterystyczne dla tej wypowiedzi elementy i zwroty). Zatwierdzamy, jeśli uczeń zredagował list częściowo poprawnie pod względem kompozycyjnym (np. nie uwzględnił wszystkich charakterystycznych dla tej wypowiedzi elementów i zwrotów). Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie zredagował listu poprawnie pod względem kompozycyjnym (nie uwzględnił żadnych charakterystycznych dla tej wypowiedzi elementów i zwrotów). Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie rozpoczął wykonywania zadania. Treść prawidłowa Zatwierdzamy, jeśli uczeń opisał w liście to, co wydarzyło się w szkole podczas nieobecności chorego kolegi. Treść nieprawidłowa Zatwierdzamy, jeśli uczeń nie opisał w liście tego, co wydarzyło się w szkole podczas nieobecności chorego kolegi. Zatwierdzamy, jeśli uczeń napisał list bez błędów ortograficznych. Do 3 błędów ort. Ponad 3 błędy ort. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił w liście jeden błąd ortograficzny pierwszorzędny i nie więcej niż dwa błędy ortograficzne drugorzędne. Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił w liście więcej niż jeden błąd ortograficzny pierwszorzędny i więcej niż dwa błędy ortograficzne drugorzędne. Grupa MAC SA

20 4) Zapis estetyczny Zatwierdzamy, jeśli list jest zapisany estetycznie i czytelnie. Zapis nieestetyczny Zatwierdzamy, jeśli list jest zapisany nieestetycznie i nieczytelnie. 5) Zatwierdzamy, jeśli uczeń napisał list bez błędów gramatycznych. Do 1 błędu Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił jeden błąd gramatyczny. Więcej niż 1 błąd Zatwierdzamy, jeśli uczeń popełnił więcej niż jeden błąd gramatyczny. 20 Grupa MAC SA 2016

CZYTANIE CICHE ZE ZROZUMIENIEM

CZYTANIE CICHE ZE ZROZUMIENIEM Edukacja polonistyczna klasa 2 PISANIE - kryteria pięknego pisania 1. Pismo utrzymuję w liniaturze. 2. Litery w wyrazach są z sobą połączone. 3. Unikam skreśleń i poprawek. 4. Wyraz błędnie napisany przekreślam

Bardziej szczegółowo

Podkreśl zdania, które mogą się znaleźć w kodeksie ucznia. Nigdy nie przyznajemy się do błędów.

Podkreśl zdania, które mogą się znaleźć w kodeksie ucznia. Nigdy nie przyznajemy się do błędów. Imię i nazwisko, numer z dziennika WRZESIEŃ Grupa A 1. Podkreśl zdania, które mogą się znaleźć w kodeksie ucznia. Chętnie pomagamy innym. Odrabiamy zadania domowe na czas. Nigdy nie przyznajemy się do

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z ORTOGRAFII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2017/2018 ETAP TRZECI

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z ORTOGRAFII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2017/2018 ETAP TRZECI Kuratorium Oświaty w Lublinie. Imię i nazwisko ucznia Liczba uzyskanych punktów Pełna nazwa szkoły ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z ORTOGRAFII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2017/2018 ETAP TRZECI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO dotyczy uczniów klasy VII i VIII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO dotyczy uczniów klasy VII i VIII Zespół humanistyczny SP nr 5 w Piasecznie WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO dotyczy uczniów klasy VII i VIII KATEGORIE OCEN BIEŻĄCYCH 1. Test kompetencyjny przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO MISTRZ ORTOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO MISTRZ ORTOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO MISTRZ ORTOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI Cele konkursu 1. Poznawanie i zrozumienie przez wychowanków podstawowych zasad funkcjonowania języka. 2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty Imię i nazwisko... Klasa III....Numer w dzienniku... (wypełnia nauczyciel) Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty Zestaw polonistyczny Grupa A Instrukcja dla ucznia 1. Upewnij się, czy sprawdzian ma 8

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

TEST NAUCZYCIELSKI SUMUJĄCY Z MATERIAŁU DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE PROGRAMU

TEST NAUCZYCIELSKI SUMUJĄCY Z MATERIAŁU DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE PROGRAMU TEST NAUCZYCIELSKI SUMUJĄCY Z MATERIAŁU DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE PROGRAMU Mirosławy Kasprzyk i Anny Zalewskiej DKW4014-151/99 Drogi Uczniu! Już niedługo ukończysz czwartą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I Cele i funkcje oceniania opisowego Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne dziecka 2)zachowanie ucznia 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie I

Wymagania edukacyjne w klasie I Wymagania edukacyjne w klasie I Rodzaj edukacji Umiejętności 2 3 4 5 6 POLONISTYCZNA czytanie Głoskuje, zniekształca głoski, zmienia końcówki wyrazów, przekręca wyrazy, nie rozumie samodzielnie czytanego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY

ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY 1. Uczeń otrzymuje oceny za: sprawdziany(ortograficzne, gramatyczne wypracowania z lektur),kartkówki, aktywność, czytanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: wypowiadanie się, słuchanie, technika czytania, opracowywanie tekstów, czytanie ze zrozumieniem, recytacja, pisanie kształtne i twórcze,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Co uczniowie powinni mieć na lekcji? podręcznik, ćwiczeniówkę, zeszyt 16 kartkowy w linię lub kratkę, teczkę na prace, przybory do pisania

Bardziej szczegółowo

PLAN ZESPOŁU WYRÓWNAWCZEGO W KLASIE III B. Opracowała mgr Anna Śladowska

PLAN ZESPOŁU WYRÓWNAWCZEGO W KLASIE III B. Opracowała mgr Anna Śladowska PLAN ZESPOŁU WYRÓWNAWCZEGO W KLASIE III B Opracowała mgr Anna Śladowska Termin Temat Zadania (treści) Wrzesień słuchu fonematycznego. -podział wyrazów na sylaby -liczenie sylab -tworzenie sylab otwartych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) - czyta poprawnie, płynnie, w odpow. tempie, z właściwą intonacją (nowy tekst), - w pełni

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy W klasach I-III szkoły podstawowej uczeń w ciągu dnia pracy za wykonane zadanie edukacyjne otrzymuje krótką ocenę

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasach 1-3

Kryteria oceniania w klasach 1-3 Kryteria oceniania w klasach 1-3 SKALA OCEN Oceny w skali od 1p 6p Ocena określa poziom osiągnięć ucznia w odniesieniu do standardów wymagań. Doskonale 6p - uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zadanie wykonane Poprawnie / procent

Zadanie wykonane Poprawnie / procent Rozkład ilości uczniów na danym poziomie w części 1 sprawdzianu w klasie I A i B A. Edukacja polonistyczna: KLASA I A 21 uczniów I B 24 uczniów Razem 45 uczniów Poziom I 18 (85%) 22 (92%) 40 (89%) Poziom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III KRYTERIA OCEN

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III KRYTERIA OCEN WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III KRYTERIA OCEN EDUKACJA POLONISTYCZNA: 1. Umiejętność mówienia/słuchania posiada wzbogacony zasób słownictwa; wypowiada się ciekawie, łącząc w logiczną całość; umiejętnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski Kryteria oceny dyktanda: KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski KLASA IV W klasie IV, jako błąd zasadniczy traktuje się niezgodny z zasadami pisowni zapis: - ó, u, rz, ż, h, ch - nie z rzeczownikami,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. IV- VI

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. IV- VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. IV- VI Opracował zespół nauczycieli języka polskiego 1 1. W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom

Bardziej szczegółowo

ODKR YWAM SIEBIE. i swiat. 1. Dopisz małe i wielkie litery. Wśród dopisanych liter podkreśl litery oznaczające samogłoski. Napisz, ile ich jest.

ODKR YWAM SIEBIE. i swiat. 1. Dopisz małe i wielkie litery. Wśród dopisanych liter podkreśl litery oznaczające samogłoski. Napisz, ile ich jest. Sprawdzian na rozpoczęcie klasy drugiej ODKR YWAM SEBE Sprawdź, co pamiętasz z klasy pierwszej. mię i nazwisko i swiat 1. Dopisz małe i wielkie litery. Wśród dopisanych liter podkreśl litery oznaczające

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III WSTĘP Program kółka ortograficznego Z ortografią za pan brat został napisany z myślą o uczniach edukacji wczesnoszkolnej. W programie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 Obszary oceniania: słuchanie, mówienie, pisanie (przepisywanie) znajomość słownictwa, Sposób oceniania: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego. dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka polskiego. dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy III gimnazjum PO UKOŃCZENIU KLASY III UCZEŃ POWINIEN UMIEĆ : -wyróżnić czasowniki w formie osobowej i nieosobowej, określić formy gramatyczne, odmienić

Bardziej szczegółowo

Niko 2 Przedmiotowy System Oceniania

Niko 2 Przedmiotowy System Oceniania Niko 2 Przedmiotowy System Oceniania TREŚCI NAUCZANIA REALIZOWANE W PODRĘCZNIKU NIKO 2 I PODLEGAJĄCE OCENIANIU MÓWIENIE I SŁUCHANIE - opisywanie ilustracji - komentowanie przedstawionej na obrazku sytuacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I 1. Korzystanie z informacji: Uczeń otrzymujący ocenę: Edukacja polonistyczna uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 WSPANIALE Uważnie słucha innych; Wypowiada się chętnie na dany temat, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone; Potrafi

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dostateczną Posługiwanie się ubogim słownictwem. Wypowiedzi krótkie, jednozdaniowe. Czasem popełnia błędy stylistyczne i gramatyczn

Wymagania na ocenę dostateczną Posługiwanie się ubogim słownictwem. Wypowiedzi krótkie, jednozdaniowe. Czasem popełnia błędy stylistyczne i gramatyczn PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA edukacja wczesnoszkolna kl. III Wykaz umiejętności opanowanych przez ucznia kl. III Ocena Mówienie i słuchanie Czytanie Pisanie Liczenie Umiejętności społeczno przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej.

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. Kl. I Poziom doskonały Uczeń wypowiada się samorzutnie na dany temat, przeczytanego tekstu oraz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Dyrektorzy. i Nauczyciele Poloniści!

Szanowni Dyrektorzy. i Nauczyciele Poloniści! Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele Poloniści! Mamy zaszczyt zaprosić Państwa Szkołę do udziału w I Gminnym Konkursie Ortograficznym, którego etap finałowy odbędzie się w maju 2012 r. w Gimnazjum im. Anny

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Opracowała: Monika Mikocka Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015. I. Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY OPERON 2015

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY OPERON 2015 OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY OPERON 2015 Analiza wyników badań umiejętności językowych i umiejętności matematycznych uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jan Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA V Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Edukacja polonistyczna kl.i- III

Edukacja polonistyczna kl.i- III Edukacja polonistyczna kl.- Autor: Administrator 01.02.2015. Zmieniony 01.02.2015. Edukacja polonistyczna kl. Wymagania edukacyjne kl. Osiągnięcia ucznia Ocena celująca - - Czytanie pisanie mówienie i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VIII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VIII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VIII I. ZASADY OGÓLNE Cele PSO: sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności mobilizuje ucznia do dalszej pracy stymulowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN Klucz punktowania zadań. (zestawy zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim)

SPRAWDZIAN Klucz punktowania zadań. (zestawy zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) SPRAWDZIAN 2013 Klucz punktowania zadań (zestawy zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) KWIECIEŃ 2013 Obszar standardów egzaminacyjnych Sprawdzana umiejętność (z numerem standardu)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE 1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową. Ocena semestralna będzie przekazywana rodzicom w formie

Bardziej szczegółowo

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty. Język polski i matematyka Klucz punktowania. Nr zadania

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty. Język polski i matematyka Klucz punktowania. Nr zadania Język polski i matematyka Klucz punktowania Sprawdzian Szóstoklasisty ZADANIA WYBORU WIELOKROTNEGO 2. 3. 5. 9. 10. 11. 14. 18. 19. 21. 22. Poprawna odpowiedź C D A C B D C C D C B 1 pkt poprawna odpowiedź

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy I-III I etap edukacyjny Opracowanie: mgr Emilia Skrzypiec Zasady ogólne Każdy uczeń ma obowiązek systematycznie oraz estetycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty Język polski i matematyka Klucz punktowania

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty Język polski i matematyka Klucz punktowania Język polski i matematyka Klucz punktowania ZADANIA WYBORU WIELOKROTNEGO 1. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 15. 19. 2. Poprawna odpowiedź C B D A C B A D C C A B 1 pkt poprawna odpowiedź 0 pkt niepoprawna odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego kl. 4-6

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego kl. 4-6 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego kl. 4-6 Program nauczania języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej Ewa Horwath, Anita Żegleń Słowa z uśmiechem ; Program nauczania języka polskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. I. Założenia ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. I. Założenia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I. Założenia ogólne 1. W edukacji wczesnoszkolnej ocenianie jest procesem gromadzenia danych o zachowaniu i osiągnięciach szkolnych dziecka; to proces

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Przedmiotowy system oceniania z Języka angielskiego jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawach oceniania,

Bardziej szczegółowo

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty Język polski i matematyka Klucz punktowania

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty Język polski i matematyka Klucz punktowania Język polski i matematyka Klucz punktowania ZADANIA WYBORU WIELOKROTNEGO 1. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 15. 19. 2. Poprawna odpowiedź C B D A C B A D C C A B 1 pkt poprawna odpowiedź 0 pkt niepoprawna odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. Elementy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK FRANCUSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK FRANCUSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK FRANCUSKI OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: 1. Odpowiedzi ustne: - czytanie i rozumienie tekstu - konwersacja na podst. tekstu / odpowiedzi na pytania - krótkie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOSCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY III OCENA CELUJĄCA ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOSCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY III OCENA CELUJĄCA ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOSCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY III OCENA CELUJĄCA ( 6 ) - czyta poprawnie, płynnie, w odpowiednim tempie, z właściwą intonacją (nowy tekst),

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania:

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania: Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4 Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania: Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJĄCĄ otrzymuje ją uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy V oraz: twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

2 punkty otrzymuje uczeń, który:

2 punkty otrzymuje uczeń, który: 2 punkty otrzymuje uczeń, który: Czyta poprawnie krótkie wyuczone teksty, Czytając cicho, rozumie tylko niektóre fragmenty, Odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące wysłuchanych tekstów, Sięga po obowiązujące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: osiąga sprawności o charakterze polonistycznym, samodzielnie rozwiązuje problemy pojawiające się w edukacji polonistycznej, czyta biegle,

Bardziej szczegółowo

3. TESTY ZE ZNAJOMOŚCI TREŚCI LEKTURY WAGA 2 OCENIANIE(WEDŁUG KRYTERIÓW OCENIANIA KARTKÓWEK) TEST ZE ZNAJOMOŚCI TREŚCI LEKTURY NIE PODLEGA POPRAWIE

3. TESTY ZE ZNAJOMOŚCI TREŚCI LEKTURY WAGA 2 OCENIANIE(WEDŁUG KRYTERIÓW OCENIANIA KARTKÓWEK) TEST ZE ZNAJOMOŚCI TREŚCI LEKTURY NIE PODLEGA POPRAWIE OCENIANIE JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2017 / 2018 1. SPRAWDZIANY WAGA 3 100% - 97% - 6 96% - 91% - 5 90% - 71% - 4 70% - 50% - 3 49% - 30% - 2 29% - - 1 POPRAWA SPRAWDZIANU OBEJMUJE OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ 1,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.V KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania język polski szkoła podstawowa Zespół Szkół nr 4 w Kościanie KLASY IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Cele przedmiotowego systemu oceniania: - Poinformowanie ucznia o poziomie jego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRAC DOMOWYCH I KLASOWYCH - samodzielność, zgodność z tematem oraz oryginalność ujęcia tematu i estetyka

KRYTERIA OCENY PRAC DOMOWYCH I KLASOWYCH - samodzielność, zgodność z tematem oraz oryginalność ujęcia tematu i estetyka KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO na rok szkolny 2017/2018 1. Podstawą do uzyskania oceny semestralnej i końcoworocznej są oceny otrzymane z różnych działów programowych i form wypowiedzi (odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH EDUKACJIA POLONISTYCZNA KLASA 1b

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH EDUKACJIA POLONISTYCZNA KLASA 1b PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH EDUKACJIA POLONISTYCZNA KLASA 1b Rok szkolny 2018/2019 Opracowała mgr Beata Jakubiec Wprowadzenie: Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze w klasach młodszych przewidziane są dla pewnej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I. Rok szkolny 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie

Kryteria oceniania w klasie I. Rok szkolny 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie Kryteria oceniania w klasie I Rok szkolny 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie Przedmiotowy system oceniania w klasie I Rodzaj edukac ji Umiejętności celująca 6 bardzo dobra 5 dobra 4 dostateczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA SP nr 92 w GDAŃSKU

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA SP nr 92 w GDAŃSKU PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA SP nr 92 w GDAŃSKU W edukacji wczesnoszkolnej obowiązuje ocena opisowa. Oprócz tego stosuje się skalę punktową. Jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 1 w Piasecznie. Klasa I (wymagania edukacyjne - nowa podstawa programową)

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 1 w Piasecznie. Klasa I (wymagania edukacyjne - nowa podstawa programową) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 1 w Piasecznie Klasa I (wymagania edukacyjne - nowa podstawa programową) Uczeń kończący klasę I: - rozumie proste polecenia i właściwie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO DLA KLAS IV PRZEPROWADZONEGO W DNIACH WRZEŚNIA 2010 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU

ANALIZA SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO DLA KLAS IV PRZEPROWADZONEGO W DNIACH WRZEŚNIA 2010 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU ANALIZA SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO DLA KLAS IV PRZEPROWADZONEGO W DNIACH 14-15 WRZEŚNIA 2010 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU Opracowała: Anna Lewoc Ełk, październik 2010 roku Cel

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w bloku humanistycznym dla klas IV VI Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu

Wymagania edukacyjne w bloku humanistycznym dla klas IV VI Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu Wymagania edukacyjne w bloku humanistycznym dla klas IV VI Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu I. Główne założenia PSO. 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DO PROJEKTU LEPSZY START DLA GRUPY UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU

PROGRAM ZAJĘĆ DO PROJEKTU LEPSZY START DLA GRUPY UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU PROGRAM ZAJĘĆ DO PROJEKTU LEPSZY START DLA GRUPY UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU Opracowany przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka rosyjskiego. Klasy I

Zasady oceniania z języka rosyjskiego. Klasy I Zasady oceniania z języka rosyjskiego Klasy I Ocena celująca: Uczeń wykazuje szczególne zainteresowania językiem, posiada wybitne zdolności językowe, bierze udział w konkursach językowych. - stosuje domysł

Bardziej szczegółowo

CZY PYTANIE MUSI MIEĆ ZNAK ZAPYTANIA? O SPOSOBACH FORMUŁOWANIA PYTAŃ PRZEZ DZIECI

CZY PYTANIE MUSI MIEĆ ZNAK ZAPYTANIA? O SPOSOBACH FORMUŁOWANIA PYTAŃ PRZEZ DZIECI Małgorzata Dagiel CZY PYTANIE MUSI MIEĆ ZNAK ZAPYTANIA? O SPOSOBACH FORMUŁOWANIA PYTAŃ PRZEZ DZIECI Edukacja językowa na poziomie klas początkowych jest skoncentrowana na działaniach praktycznych dzieci.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III

Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi 1. Kryteria oceniania z języka angielskiego zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z przedmiotów nauczania ustala się w stopniach według następującej skali: celujący cel 6 bardzo dobry bdb 5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO na rok szkolny 2018/2019

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO na rok szkolny 2018/2019 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO na rok szkolny 2018/2019 1. Podstawą do uzyskania oceny semestralnej i końcoworocznej są oceny otrzymane z: odpowiedzi ustnych, prac klasowych, sprawdzianów (literacko-gramatycznych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania dla kl. VII (do programu nauczania Nowe słowa na start )

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania dla kl. VII (do programu nauczania Nowe słowa na start ) Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania dla kl. VII (do programu nauczania Nowe słowa na start ) Formy sprawdzania osiągnięć uczniów a) czytanie głośne, wyraziste, z akcentowaniem, intonacją, modulowaniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 Ocenę celujący otrzymuje uczeo, który: wypowiada się logicznie w formie zdao rozwiniętych na każdy temat, czyta płynnie z odpowiednią intonacją krótkie nowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W klasach I III obowiązuje ocena opisowa, która jest wynikiem obserwowania rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla nauczyciela oceniającego test

Instrukcja dla nauczyciela oceniającego test Dobry Sprawdzian Wiedzy SPRAWDZIAN NA ZAKOŃCZENIE NAUKI W TRZECIEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Instrukcja dla nauczyciela oceniającego test WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE WARSZAWA 200 Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny. dla uczniów klasy II szkoły podstawowej. I TY możesz zostać mistrzem ortografii

Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny. dla uczniów klasy II szkoły podstawowej. I TY możesz zostać mistrzem ortografii Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów klasy II szkoły podstawowej I TY możesz zostać mistrzem ortografii ROK SZKOLNY 2016/2017 Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 357 w Warszawie 1 REGULAMIN KONKURSU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS I-III W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W IŁŻY OPRACOWANE WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS I-III W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W IŁŻY OPRACOWANE WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS I-III W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W IŁŻY OPRACOWANE WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ W nauczaniu początkowym obowiązuje opisowa końcoworoczna. Jest ona informacją

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej. Uczeń uzyskuje oceny bieżące i klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) w stopniach według następującej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W klasach I-III ocenie podlegają następujące obszary: - edukacja polonistyczna - edukacja matematyczna - edukacja przyrodnicza - edukacja społeczna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 W klasach I III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są ocenami opisowymi. Ocena opisowa to ustna bądź

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI Kryteria ocen z języka polskiego dla uczniów kl.i-iii gimnazjum z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu Lekkim Kryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum Kryteria

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach I-III

Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach I-III Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach I-III Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w klasach I - III 1.Zestaw ogólnoszkolnych narzędzi oceniania: - prace klasowe, sprawdziany - testy kontrolne

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA VI Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji. Napisz swoje imię i nazwisko... Zapisz dzisiejszą datę:...

Sprawdzian kompetencji. Napisz swoje imię i nazwisko... Zapisz dzisiejszą datę:... Kiedy w roku szkolnym 1999/2000 wprowadzono reformę oświaty zaczęto też stosować sprawdziany czy testy kompetencji na zakończenie każdego etapu edukacji. W związku z tym opracowałam sprawdzian kompetencji

Bardziej szczegółowo

Warunki niepromowania uczniów w klasach I III

Warunki niepromowania uczniów w klasach I III Załącznik nr 1 do statutu szkoły Warunki niepromowania uczniów w klasach I III WARUNKI NIEPROMOWANIA UCZNIA KLAS I-III czyli szczegółowy opis szczególnego przypadku wspomnianego w rozporządzeniu MEN z

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI rok szkolny 2016/2017 NAUCZYCIEL: mgr IWONA BOBOROWSKA mgr AGNIESZKA MIKULAK SZCZODRA mgr BOŻENA OLICHWER 1. OCENA CELUJĄCA: Uczeń opanował w 100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLAS IV-VI Opracowała: Magdalena Zając I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: a) jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I- III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I- III Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I- III JĘZYK ANGIELSKI Nauczyciele: Alicja Polkowska Grażyna Adamska Magdalena Kulczewska-Perzan Justyna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III ROK SZKOLNY 2018/2019 Podczas nauki języka angielskiego na I etapie edukacyjnym nauczyciel stopniowo rozwija u uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KL.III SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzebielu. Opracowała: Katarzyna Zawistowska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KL.III SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzebielu. Opracowała: Katarzyna Zawistowska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KL.III SZKOŁA PODSTAWOWA w Trzebielu Opracowała: Katarzyna Zawistowska Obszary oceniania: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, słownictwo, Sposób oceniania:

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE Opracowała: Anna Ropicka Danuta Walicht-Wiśniewska 20.09.2013r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego wynika z wewnątrzszkolnego systemu oceniania zatwierdzonego decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 08.12.1999 r. z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III PSO jest zgodny z WSO i jest jego integralną częścią. Zasady ogólne dotyczące oceniania i klasyfikowania znajdują się w Statucie Szkoły,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 W GDYNI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 W GDYNI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 W GDYNI I. ZASADY OGÓLNE Cele PSO: sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności mobilizowanie ucznia

Bardziej szczegółowo