WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK"

Transkrypt

1 WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK 2011 Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 1 marca 2012 r.

2 WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny cel pierwsza piątka banków na rynku Wynik netto [mln PLN] ) Suma bilansowa #7(+ 3 pozycje 1) ) Należności od klientów #5(+2) Zobowiązania wobec klientów #5(+1) Przychody z odsetek #4(+2) Przychody z prowizji #5(-1) Wynik netto #4(+3) 1) Rzeczpospolita, wstępne wyniki banków za III kw r.; zmiana pozycji względem analogicznego rankingu po III kw r. 2) dane pro-forma 2

3 WPROWADZENIE Ranking banków po trzech kwartałach 2011 roku 1) Suma bilansowa Fundusze własne NaleŜności od klientów Zobowiązania wobec klientów 1 PKO BP PKO BP PKO BP PKO BP Pekao Pekao Pekao Pekao BRE Bank BRE Bank BRE Bank ING ING BZ WBK ING BRE Bank BZ WBK ING Getin Noble Bank Getin Noble Bank BGK Bank Millennium Bank Millennium BZ WBK Getin Noble Bank Bank Handlowy BZ WBK BGK Bank Millennium BPH Kredyt Bank Bank Millennium Kredyt Bank Kredyt Bank BPH Kredyt Bank BPH Getin Noble Bank Nordea Bank Bank Handlowy Awans z pozycji 10 2) Bez zmian Awans z pozycji 7 2) Awans z pozycji 6 2) Przychody z odsetek Przychody z prowizji Wynik z działalności bankowej Zysk netto 1 PKO BP PKO BP PKO BP PKO BP Pekao Pekao Pekao Pekao BRE Bank BZ WBK BZ WBK BZ WBK Getin Noble Bank BRE Bank BRE Bank Getin Noble Bank BZ WBK Getin Noble Bank Getin Noble Bank BRE Bank ING ING ING ING Bank Millennium BPH Bank Handlowy Bank Handlowy Kredyt Bank Bank Handlowy BPH BGK BPH Bank Millennium Bank Millennium Bank Millennium BGK Kredyt Bank Kredyt Bank Kredyt Bank 283 Awans z pozycji 6 2) Spadek z pozycji 4 2) Awans z pozycji 7 2) Awans z pozycji 7 2) 1) Rzeczpospolita, wstępne wyniki banków za III kw r. 2) zmiana pozycji względem analogicznego rankingu po III kw r. 3

4 CELE STRATEGICZNE Strategicznym celem Banku jest skupienie się na zmianie struktury bilansu przy utrzymaniu zyskowności, wzrostu przychodów niezwiązanych z ryzykiem kredytowym oraz na zmniejszaniu kosztu ryzyka. Zamiarem Banku jest zmiana dynamiki wzrostu sprzedaży kredytowej w różnych liniach biznesowych, co pozwoli na zmniejszenie presji na finansowanie. Realizacja założonych celów strategicznych będzie osiągnięta m.in. poprzez: wzrost sprzedaży krótkich i szybciej amortyzujących się produktów: gotówki, kredyty samochodowe, kredyty firmowe; ograniczenie udziału sprzedaży hipotek koncentracja na przychodach z cross-sellingu, przede wszystkim produktów inwestycyjnych w celu zminimalizowania spadku przychodów z tytułu zmniejszenia sprzedaży kredytowej ostrożne podejście do kwestii ryzyka kredytowego, zarówno na portfelu starym, jak i na nowej produkcji kredytowej. sekurytyzacja portfela, jako jedno ze źródeł akwizycji płynności W IV kwartale 2011 roku Bank rozpoczął wdrażanie nowych celów strategicznych. 4

5 WPROWADZENIE Rekordowy zysk w roku 2011 w wysokości prawie 950 mln PLN. Sprzedaż kredytów w 2011 o ponad 18% wyższa niż rok wcześniej. Saldo kredytów w Banku wzrosło w ciągu 12 m-cyo 25% (bez efektu kursu CHF +19%); rynek w tym czasie wzrósł o 14% Sukces w konsekwentnym zwiększaniu współczynnika wypłacalności : Pierwszy w Polsce Publiczny Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych. W lutym 2012 Bank wyemitował w dwóch seriach obligacje o wartości nominalnej ponad 241 mln PLN. W przypadku pierwszej serii duże zainteresowanie inwestorów spowodowało redukcję na poziomie prawie 30%. Ponad 640 mln PLN wyemitowanego długu podporządkowanego (w ramach publicznej i niepublicznej oferty), z czego 400 mln PLN z emisji niepublicznej zaliczone już do kapitału uzupełniającego po uzyskanej zgodzie KNF. Przychody Banku w 2011 roku rosły prawie trzykrotnie szybciej niż koszty działania. Wysoka zdolność Banku do zdobywania środków z rynku, przy niekorzystnych scenariuszach rynkowych, ale za to z zachowaniem reżimu w zakresie rozwoju kosztu finansowania. W lutym 2012 koszt nowych, detalicznych depozytów terminowych w PLN powyżej WIBOR 3M spadł do poziomu 62 pb., pomimo rezygnacji Banku z lokat z dzienną kapitalizacją. Przedłużono i zabezpieczono wszystkie transakcje CIRS CHF do końca 2012 roku po cenach zdecydowanie niższych niż dzisiejsze marże rynkowe. Zdecydowana poprawa jakości sprzedaży kredytowej od 2010 roku, która stanowi ponad 40% portfela. Dobre wyniki spółek Grupy (Grupa Open Finance, Noble Funds, Noble Securities i Getin Leasing). 5

6 NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE / ,4 mln PLN +21,0% Saldo kredytów (4Q 11 vs 3Q 11 +2,0%) ,1 mln PLN +25,1% Saldo depozytów (4Q 11 vs 3Q 11 +4,0%) 4058,5 mln PLN +23,2% Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ,1 mln PLN +25,1% Suma bilansowa 1-4Q 2011 / 1-4Q ,8 mln PLN +27,7% Wynik z tytułu odsetek 869,4 mln PLN -11,4% Wynik z tytułu prowizji i opłat 833,1 mln PLN +14,4% Koszty administracyjne 1 208,4 mln PLN +14,3% Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek i zobowiązań pozabilansowych 1 086,3 mln PLN +132,6% Zysk brutto 950,1 mln PLN +111,1% Zysk netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 26,72% -5,60 p.p. C / I 1) 10,24% +0,70 p.p. CAR 1) 2) 30,56% +14,74 p.p. ROE 1) 1) narastająco 4Q 2) jednostkowy GNB 6

7 INNOWACYJNOŚĆ ISTOTNĄ PRZEWAGĄ KONKURENCYJNĄ BANKU Najlepszy Bank oszczędnościowo inwestycyjny 2011 w rankingu Comperia.pl Kredyt gotówkowy na 2 miejscu w Plebiscycie Złoty Bankier 2011 Kredyt gotówkowy Prime dziesięciokrotnie zajął pierwsze miejsce w comiesięcznym rankingu Totalmoney.pl GNB nr 1 w dystrybucji produktów strukturyzowanych tylko w Q klienci nabyli produkty za ponad 1 mld PLN Struktury GNB wśród najlepszych produktów tego typu na rynku w zakresie stopy zwrotu z inwestycji dla klienta (8 najlepszych struktur z Top15 w Polsce, 94% struktur Getin Banku zakończonych zyskiem za Parkiet i structus.pl) Nr 1 Privatebanking w Polsce: 8 mld salda inwestycji, ponad połowa to instrumenty inne niż depozyty, ponad 10 tyś. aktywnych klientów Pierwsza w Polsce oraz jedna z nielicznych na świecie karta kredytowa wykonana w całości z metalu World Elite MC IKE z debetem Produkt CHF stopa Corpo Private Nowe produkty leasingowe 7

8 DEPOZYTY: SALDO I UDZIAŁ W RYNKU Ponad 16% udział w rynku nowych depozytów w 2011 Saldo (mln PLN) +25,1% Udziały rynkowe (%) 1) +0,7 p.p. 6,0% Nowe depozyty terminowe (detal, PLN) marża w punktach bazowych 2) ,4% ) Bank skutecznie obniża koszt finansowania; spadek marży 2) detalicznych depozytów terminowych w lutym do poziomu 62 pb. W ciągu 12 miesięcy portfel depozytów wzrósł o ponad 1/4, tj. o 9,3 mld PLN, z czego prawie 99% to środki klientów detalicznych 4), co daje 16,4% udziału w rynku nowych depozytów detalicznych Alternatywne formy pozyskania płynności (dług podporządkowany, sekurytyzacja, BPW, obligacje, sprzedaż wierzytelności) 1) Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i) 2) Do WIBOR 3M sprzedaży danego miesiąca 3) Do 24 lutego ) Zobowiązania wobec gospodarstw domowych 8

9 KREDYTY: SALDO I UDZIAŁ W RYNKU W 2011 Bank rósł prawie dwa razy szybciej niż rynek Saldo (mln PLN) Udziały rynkowe (%) 1) +21,0% +0,5 p.p ,2% ,8% Inne aktywa Instrumenty finansowe Należności od banków Struktura bilansu Banku (mln PLN) Aktywa 10% 8% 6% Pasywa 6% 8% Inne pasywa Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Kredyty i pożyczki udzielone klientom 76% 86% Zobowiązania wobec klientów Sprzedaż w 2011 osiągnęła poziom 13,1 mld PLN, o 18,2% więcej niż w roku poprzednim. Utrzymana bezpieczna struktura bilansu. Suma bilansowa Getin Noble Banku wzrosła od początku roku o 10,7 mld PLN (+25,1% vs ), przyrost ten wynika ze wzrostu zobowiązań wobec klientów o 25,1% oraz salda kredytów i pożyczek o 21,0%. Kapitał własny (przyp. akcjonariuszom jednostki dominującej) w tym samym czasie wzrósł o 23,2%. 1) Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i) 9

10 KREDYTY SAMOCHODOWE I LEASING Utrzymanie pozycji lidera w kredytach samochodowych, największy na rynku wzrost sprzedaży leasingowej w 2011 Leasing (PLN m) +28,6% Portfel (mln PLN) 1) -1,6% ) Q4'2010 Q1'2011 Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 Sprzedaż kredytów samochodowych (mln PLN) -23,1% Już 4 miejsce w leasingu samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t. W 2011 Getin Leasing awansowało z 15 na 7 pozycję w Polsce. Największy na rynku wzrost sprzedaży leasingowej w 2011 (+119%) 3) W 2011 roku udzielono kredytów na łączną kwotę ponad 2,7 mld PLN, co oznacza wzrost o 20,5% w stosunku do roku Sprzedaż kredytów samochodowych w całym 2011 roku wyniosła 1,6 mld PLN, tj. 4,3% mniej niż w roku poprzednim Q4'2010 Q1'2011 Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 1) Saldo portfela brutto kredytów samochodowych 2) Od 3Q 11 saldo nie uwzględnia kredytów Idea Bank w związku z utratą kontroli nad spółką Sprzedaż kredytów samochodowych nadal na wysokim poziomie pomimo spadku sprzedaży nowych samochodów osobowych (-10,7%) i importu używanych samochodów osobowych (-9,4%) 4) w 2011 roku. 3) Wg rankingu ZPL 4) Dane wg raportu SAMAR 10

11 KREDYTY HIPOTECZNE, DETALICZNE I MSP Utrzymanie pozycji vice lidera w kredytach hipotecznych Sprzedaż (mln PLN) Portfel (mln PLN) 1) -41,9% +27,4% KREDYTY HIPOTECZNE ) Q4'2010 Q1'2011 Q2'2011 Q3'2011 Q4' ,6% +7,2% Spadek sprzedaży w drugiej połowie roku to efekt dążenia do zmiany struktury nowej sprzedaży kredytowej Sprzedaż zdominowana kredytami w PLN, dzięki czemu systematycznie spada udział kredytów walutowych w portfelu ogółem -na koniec 4 kwartału 2011 do poziomu 42,1% 3), tj. 4,0 p.p. mniej niż na koniec 2010 roku. 2) Ponad 7,3 mld PLN kredytów sprzedanych w 2011, tj. +12,1% vs2010 rok. 113 mplnkredytów na zakup akcji w IPO OF KREDYTY DETALICZNE ) Skuteczna sprzedaż na trudnym rynku. W IV kwartale 2011 roku saldo kredytów konsumpcyjnych w GNB wzrosło o 2,2%, podczas gdy w systemie bankowym zanotowano spadek o -1,4%. Q4'2010 Q1'2011 Q2'2011 Q3'2011 Q4' ,6% +34,7% Łączna sprzedaż w 2011 w wysokości prawie 1,3 mld PLN, co oznacza wzrost r/r na poziomie 15,9%. KREDYTY MSP ) Ponad 1,8 mld PLN kredytów sprzedanych w 2011 roku, tj. +48,6% vs2010 rok. Q4'2010 Q1'2011 Q2'2011 Q3'2011 Q4' ) Portfel brutto 2) Od 3Q 11 saldo nie uwzględnia kredytów Idea Bank w związku z utratą kontroli nad spółką 3) GNB jednostkowo 11

12 SPRZEDAŻ KREDYTOWA Efekt spadku nowej produkcji kredytowej skompensowany wyższymi przychodami z prowizji niezwiązanych ze sprzedażą kredytów Sprzedaż kredytowa i wynik z prowizji i opłat (mln PLN) 1) , , , , , ,2 63, ,3 68, ,1 61,5 57,7 80,0 70,0 60,0 50, ,0 30, sty'11 lut'11 mar'11 kwi'11 maj'11 cze'11 lip'11 sie'11 wrz'11 paź'11 lis'11 gru'11 20,0 10,0 - k hipoteczne i finansowe k samochodowe i leasing k detaliczne k dla firm wynik z prowizji i opłat Realizacja strategii Banku poprzez koncentrację na sprzedaży krótszych, szybciej amortyzujących się produktów Systematyczny wzrost udziału przychodów powtarzalnych 1) Jednostkowo GNB 12

13 UDZIAŁ WALUT W PORTFELU KREDYTOWYM Blisko 95% nowej sprzedaży kredytów w PLN. Udział walut w portfelu kredytowym ogółem (%) 4,00 3,62 3,63 0,9 3,50 3,00 3,10 66,1% 2,93 62,4% 2,80 2,77 2,70 3,13 3,00 3,16 3,08 3,30 0,8 0,7 2,50 2,00 56,6% 53,8% 50,5% 51,7% 47,4% 46,1% 43,4% 42,8% 43,4% 42,1% PROJEKCJA 1) 0,6 0,5 1,50 1,00 0,50 FC udział projekcja CHFPLN=3,00 projekcja CHFPLN=3,50 kurs CHFPLN 34,9% 31,6% 31,1% 28,0% 28,5% 25,5% 26,3% 23,4% 23,2% 20,6% 0,4 0,3 0,2-0,1 Przy kursach z końca 2010 roku udział kredytów walutowych na koniec 4 kwartału 2011 roku spadłby do poziomu 40,3% 1) Szacunkowy udział walut w portfelu kredytowym przy założeniu stałego kursu CHFPLN = 3,50 lub CHFPLN=3,00 13

14 TRANSAKCJE CIRS W CHF Zabezpieczenie transakcji CHF zrealizowane przez Bank w 2011 roku po cenach zdecydowanie niższych niż obecne marże rynkowe. Transakcje CHF CIRS zawarte oraz zapadające (mln CHF) Portfel mln CHF TRANSAKCJE ZAWARTE / ZABEZPIECZONE TRANSAKCJE ZAPADAJĄCE Do końca 2012 roku nie ma istotnych transakcji CIRS do przedłużenia. 14

15 WYNIKBANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA2011 ROKU Działalność bankowa głównym źródłem wyniku Grupy; rosnący udział pozostałych spółek mln PLN narastająco 260,7 x 950,1 +111,1% 19,7 22,6 557,0 +27,5% -2,1% +10,7% 90,1 +24,7% 2011 zmiana r/r 300 MPLN ze sprzedaży Open Finance Getin Noble Bank Noble Funds Noble Securities Open Finance Pozostałe spółki i korekty Grupa GNB (zysk jednostki dominującej) 320,6 mln PLN dot. rozliczenia utraty kontroli nad Open Finance -59,9 mln PLN pozostałych korekt 15

16 WYNIKI DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ Wzrost wyników dzięki wyższej dynamice przychodów Przychody działalności bankowej (mln PLN) Koszty administracyjne (mln PLN) Wyniki z tyt. odsetek i z tyt. prowizji i opłat oraz przychody pozakredytowe (mln PLN) +38,4% +14,4% +8,8% ,4% ,4% ,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% wynik z tyt. odsetek wynik z tytułu prowizji i opłat udział przychodów pozakredytowych Rekordowy wynik netto w wysokości 950 mln PLN oparty na bezpiecznej bazie kapitałowej i stabilnej pozycji płynnościowej Konsekwentny rozwój bazy przychodów pozakredytowych W IV kwartale 2011 roku już prawie połowa prowizji niezwiązanych ze sprzedażą kredytową, tj. o ponad 17 p.p. wyżej niż IV kwartale 2010 roku 16

17 STABILNA BAZA KAPITAŁOWA I BEZPIECZNA STRUKTURA BILANSU Realny plan zwiększenia współczynnika wypłacalności do poziomu 11,0%-12,0% w 2012 Współczynnik wypłacalności 1) 9,5% + 70 pb + 2,7% 10,2% + 1,0%-2,0% c.a. 11,0% -12,0% -2,0% 2010 wzrost wymogu kapitałowego w 2011 wzrost funduszy własnych w planowane działania zwiększające poziom CAR 2012 Budowa bezpiecznej struktury aktywów i pasywów w przekroju walutowym i płynnościowym jest jednym z celów strategicznych (dłuższe pasywa, większa stabilność finansowania, alternatywne formy pozyskania płynności z rynku) W 2012 przewidywany wzrost współczynnika wypłacalności o kolejne p.b. jako efekt prowadzonych działań zwiększających fundusze własne Banku, tj. m.in. wzrost poziomu długu podporządkowanego, nowa emisja akcji, fuzja z Get Bankiem 1) Jednostkowy GNB 17

18 RYZYKO KREDYTOWE Widoczne efekty działań zmierzających do poprawy jakości aktywów Koszt ryzyka kredytowego (%) 1) zmiana kredyty korporacyjne 3,6% 3,2% 0,37 p.p. kredyty samochodowe 2) 3,5% 6,0% -2,50 p.p. kredyty hipoteczne 2,7% 2,0% 0,74 p.p. kredyty detaliczne 3,9% 9,9% -6,00 p.p. Kredyty ogółem 2,9% 3,5% -0,51 p.p Q1'2010 Q2'2010 Q3'2010 Q4'2010 Q1'2011 Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 odpisy aktualizujące saldo kredytowe 1) Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik uroczniony; jednostkowo GNB 2) Łącznie z leasingiem 3) Jednostkowo GNB Odpisy i saldo kredytowe (mln PLN) kontynuacja działań mających na celu ograniczenie kosztów ryzyka: stałe dostosowanie oferty produktowej pod kątem obniżenia kosztów ryzyka w szczególności w kredytach korporacyjnych i hipotecznych skuteczne działania windykacyjne i prewindykacyjne widoczny efekt podejmowanych działań mających obniżyć koszty ryzyka: znaczący spadek kosztów ryzyka na portfelu kredytów detalicznych i samochodowych, stabilizacja wskaźników ryzyka na poziomach najniższych od 2008 roku przyrost odpisów na portfel kredytów detalicznych oraz samochodowych utrzymuje trend spadkowy -w 4Q 2011 przyrost niższy niż w 1Q 2011 odpowiednio o ok. 55% i 60% (na podstawie danych średniomiesięcznych) obniżenie poziomu ryzyka do poziomu akceptowalnego przez Bank realizacja apetytu na ryzyko Średniomiesięczny poziom odpisów (tyś PLN) 3) 1Q'2011 2Q'2011 3Q'2011 4Q' sty'12 KREDYTY OGÓŁEM kredyt samochodowe kredyty hipoteczne (w tym private banking) średnio na miesiąc kredyty detaliczne kredyty korporacyjne

19 RYZYKO KREDYTOWE Jakość nowego portfela utrzymywana w ramach założonego apetytu na ryzyko Wskaźniki opóźnień 90+ po 6 i 12 miesiącach od uruchomienia dla kredytów uruchomionych w poszczególnych kwartałach począwszy od 2008 roku Kredyty Hipoteczne 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 Kredyty gotówkowe 6 M 12 M Apetyt na ryzyko 6M Apetyt na ryzyko 12 M Kredyty samochodowe 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 6 M 12 M Apetyt na ryzyko 12 M Apetyt na ryzyko 6M 6 M 12 M Apetyt na ryzyko 6M Apetyt na ryzyko 12 M 19

20 NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) mln PLN / ,5 3293,7 +23,2% Suma bilansowa , ,8 +25,1% Saldo kredytów , ,0 +21,0% Saldo depozytów , ,7 +25,1% mln PLN 4Q 2011 Dochody 577,8 4Q ,1 4Q 11/ 4Q 10 +2,4% Koszty działania banku -204,9-198,7 +3,1% Wynik finansowy netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 68,7 107,7-37,4% C /I -skonsolidowany (%) 1) 26,72% 32,32% -5,60 p.p. ROE 1) 30,56% 15,83% +14,74 p.p. NIM 2) 2,8% 2,9% -0,11 p.p. CAR 1) 3) 10,24% 9,54% +0,70 p.p. 1) dane narastająco od początku roku 2) kwartalnie 3) jednostkowy GNB 20

21 ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Getin Noble Banku SA oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Getin Noble Bank SA nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Getin Noble Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Getin Noble Bank SA danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Noble Bank SA lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Bank jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne lub oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat udziału Spółki w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym dokumencie oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalność. Ponieważ informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie, i nie zostały zweryfikowane przez niezależne osoby trzecie, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny. Istnieje domniemanie, że powyższe dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach, oraz że przygotowane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Spółka prowadzi działalność, to jednak nie ma pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwsze do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą różnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Getin Noble Bank SA, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Getin Noble Bank SA w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. 21

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ORAZ GET BANK 1Q

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ORAZ GET BANK 1Q WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ORAZ GET BANK 1Q 2012 Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU Warszawa, 14 maja 2010 r. 1 GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE DANE NA KONIEC I KWARTAŁU 2010 R. 26,3 mld zł Saldo kredytów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po 3 kwartałach 2011 roku prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 10 listopada 2011 r. WPROWADZENIE Przekroczony

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK za 1 półrocze 2011 roku prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 26 sierpnia 2011 r. WPROWADZENIE Sprzedaż kredytów w 1H2011

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po III kwartałach 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 10 listopada 2010r. NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK za 1 półrocze 2012 Prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 10 sierpnia 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K GETINNOBLEBANKG N B po 3 kwartałach 2013 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 15 listopada 2013 r. GETIN NOBLE BANK Skuteczne

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANKG N B po 4 kwartałach 2012 roku Prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 5 marca 2013 r. WPROWADZENIE 12,5% współczynnik

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU. 18 sierpnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU. 18 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU 18 sierpnia 2009 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU. 16 października 2008 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU. 16 października 2008 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU 16 października 2008 r. 1 zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po 3 kwartałach 2012 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 14 listopada 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q1-Q Warszawa, 14 listopada 2012 r.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q1-Q Warszawa, 14 listopada 2012 r. Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Q1-Q3 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q3 2012 86,2 mln PLN zysku netto 1) za

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank

Wyniki Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank Wyniki Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank za 1 kwartał 2011 roku Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 13 maja 2011 r. NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE 31.03.2011 / 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 8 marca 2010 roku Najważniejsze wydarzenia w 2009 roku Połączenie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku (Warszawa, 28 kwietnia 2014 roku) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Q1 2012 prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 15 maja 2012 r. GRUPA GETIN HOLDING Podsumowanie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 14 maja 2010 roku Podstawowe dane finansowe GETIN Holding

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2016 ROKU 17 maja 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2016 ROKU 17 maja 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW WYNIKI FINANSOWE ZA KWARTAŁ 206 ROKU 7 maja 206 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe informacje finansowe 3. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki za 1. kwartał 2018 r. 15 maja 2018 roku Agenda Podsumowanie wyników za 1. kwartał 2018 r. w Grupie Idea Bank Kluczowe dane i wskaźniki finansowe Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 3Q listopada 2011

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 3Q listopada 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 3Q 2011 3 listopada 2011 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. ( PKO

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki po trzech kwartałach 2018 roku 28 listopada 2018 roku Agenda Podsumowanie wyników i działalności Grupy Idea Bank w 3. kwartale 2018 roku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w pierwszym kwartale 2012 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w pierwszym kwartale 2012 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2012 Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w pierwszym kwartale 2012 roku (Warszawa, 27 kwietnia 2012 roku) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014

NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014 NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 kwartał 2014 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda 1. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2017 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2017 r. 12 maja 2017 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2017 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K GETINNOBLEBANKG N B za 1 półrocze 2013 roku Prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. GETINNOBLEBANK- ODROBIONE LEKCJE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2013 43,1 mln PLN zysku netto 1) za Q1 2013 ponad 2,5-krotny

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding III kwartał 2016 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding III kwartał 2016 r. 14 listopada 2016 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding III kwartał 2016 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2017 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2017 r. 07 sierpnia 2017 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2017 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 31/2011

Raport bieżący nr 31/2011 Data: 27 kwietnia 2011 r. Raport bieżący nr 31/2011 Dot.: Wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2011r. Grupa Banku Millennium ( Grupa ) osiągnęła w I kwartale 2011 roku zysk netto w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK za rok 2010 prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE / 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r. Zorientowani na trwały wzrost Warszawa, 12 maja 2006 r. AGENDA Warunki makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 3 TRENDY W POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 212 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 13 listopada 212 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r. 14 lutego 2017 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2016 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2016 r. 16 sierpnia 2016 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2016 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 16 MAJA 2017 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 16 MAJA 2017 R. PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 6 MAJA 207 R. AGENDA. Podsumowanie Q 207 2. Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik Q 207 PODSTAWOWE INFORMACJE (/2) STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 30 MAJA 2019 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 30 MAJA 2019 R. PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 30 MAJA 209 R. AGENDA. Podsumowanie Q 209 2. Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik Q 209 PODSTAWOWE INFORMACJE FINANSOWE WYNIK

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego I kwartał 2011 10 MAJA 2011 1 Podsumowanie Skonsolidowany zysk netto o 21% wyższy niż przed rokiem Wzrost wyniku na działalności biznesowej głównie w efekcie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI III kwartał 2017 r.

Prezentacja Grupy AFORTI III kwartał 2017 r. 14 listopada 2017 r. Prezentacja Grupy AFORTI III kwartał 2017 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 1H 2011 11 SIERPNIA 2011 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. ( PKO

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I kwartał 2017 roku. 22 maja 2017 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I kwartał 2017 roku. 22 maja 2017 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I kwartał 2017 roku 22 maja 2017 r. Dynamiczny wzrost liczby klientów i rosnąca aktywność Największy wzrost bazy rachunków klientów indywidualnych w 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. 12 sierpnia 2014 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY WZROST ZYSKU KWARTALNEGO 14 sierpnia 2014

KOLEJNY WZROST ZYSKU KWARTALNEGO 14 sierpnia 2014 KOLEJNY WZROST ZYSKU KWARTALNEGO 4 sierpnia 204 WYNIKI FINANSOWE ZA 2 kwartał 204 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje finansowe 2. Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. Rekordowy zysk netto w efekcie konsekwentnie realizowanej Strategii oraz dyscypliny kosztowej. Warszawa, dnia 5 marca 2012 r.

Wyniki finansowe. Rekordowy zysk netto w efekcie konsekwentnie realizowanej Strategii oraz dyscypliny kosztowej. Warszawa, dnia 5 marca 2012 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za 2011 rok Rekordowy zysk netto w efekcie konsekwentnie realizowanej Strategii oraz dyscypliny kosztowej Warszawa, dnia 5 marca 2012 r. Podsumowanie Strategia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2011 prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 13 maja 2011 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie Q1 2011 Zakończone sukcesem

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 8 WRZEŚNIA 2017 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 8 WRZEŚNIA 2017 R. PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 8 WRZEŚNIA 2017 R. AGENDA 1. Podsumowanie 2Q 2017 2. Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik 2Q 2017 PODSTAWOWE INFORMACJE (1/2)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY DO INTEGRACJI

PODSTAWY DO INTEGRACJI GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 3 kwartale 2006 r. SOLIDNE PODSTAWY DO INTEGRACJI Warszawa, 16 listopada 2006 r. WYNIKI FINANSOWE PO 9M 2006 R. 9M 2006 9M 2005 Zmiana Zysk netto (PLN mln.) 1 321 1

Bardziej szczegółowo

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q1-Q Warszawa, 12 marca 2013 r.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q1-Q Warszawa, 12 marca 2013 r. Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Q1-Q4 2012 Warszawa, 12 marca 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q4 2012 147,6 mln PLN zysku netto 1) za Q1-Q4

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

GRUPA GETIN HOLDING Zastrzeżenia

GRUPA GETIN HOLDING Zastrzeżenia Wyniki Grupy Kapitałowej Getin Holding za 9 miesięcy 2011 roku prezentacja nieaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 10 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

PODWÓJNA PERSPEKTYWA: EMITENT I INWESTOR (TREASURY) W JEDNYM GETIN NOBLE BANK S.A.

PODWÓJNA PERSPEKTYWA: EMITENT I INWESTOR (TREASURY) W JEDNYM GETIN NOBLE BANK S.A. PODWÓJNA PERSPEKTYWA: EMITENT I INWESTOR (TREASURY) W JEDNYM GETIN NOBLE BANK S.A. Forum Rynku instrumentów dłużnych i derywatów stopy procentowej Warszawa, maj 2013 PERSPEKTYWA: EMITENT Forum Rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2016 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2016 r. 13 maja 2016r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2016 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 212 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 sierpnia 212 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY

PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY BANK PEKAO S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe w pierwszym półroczu p 2005 r. WZROST PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY Warszawa, 5 sierpnia 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w drugim

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 17 MAJA 2018 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 17 MAJA 2018 R. PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 7 MAJA 208 R. AGENDA. Podsumowanie Q 208 2. Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik Q 208 PODSTAWOWE INFORMACJE (/2) Skuteczna

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. 13 lutego 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ

KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ Wyniki finansowe Banku BPH za 2 kwartały 25 roku KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ Konferencja prasowa 27 lipca 25 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 2 kw-y 25 Prognozy i strategia str. 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki

Grupa BZWBK Wyniki 1 Grupa BZWBK Wyniki 30.06.2012 26 lipca 2012r. 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia dotyczące przyszłości ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana jako oferta

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 16 LISTOPADA 2017 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 16 LISTOPADA 2017 R. PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 6 LISTOPADA 207 R. AGENDA. Podsumowanie 3Q 207 2. Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik Q3 207 PODSTAWOWE INFORMACJE (/2) 30

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium po III kwartałach 2014 r.

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium po III kwartałach 2014 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 października r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium po III kwartałach r. (Warszawa, 27 października roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w Q roku. 30 maja 2019 roku

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w Q roku. 30 maja 2019 roku Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w Q1 2019 roku 30 maja 2019 roku Podstawowe informacje finansowe Po głębokim dostosowaniu rezerw i odpisów w 2018 r. wynik I kw 2019 obciążony wysokimi

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r. 14 maja 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A.

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA 3 KWARTAŁ 2018 ROKU 1 W a r s z a w a, 4 g r u d n i a 2 0 1 8 r o k u PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2018 ROKU W GRUPIE OPEN FINANCE S.A. 1. PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo