GRUPA PKP CARGO Copyright PKP CARGO S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA PKP CARGO Copyright PKP CARGO S.A."

Transkrypt

1 GRUPA PKP CARGO

2 AGENDA Podsumowanie wyników rocznych Kluczowe osiągnięcia 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2

3 Wyniki Grupy PKP CARGO za 2017 dyscyplina kosztowa przy rosnących przychodach UDZIAŁ W RYNKU 51,6% wg pracy przewozowej (+0,1 p.p. r/r) 44,8% wg przewiezionej masy (+0,6 p.p. r/r) EBITDA 702 mln zł +43,4% r/r rentowność 14,8% CAPEX 562 mln zł +5,5% r/r PRZYCHODY ZYSK NETTO OPEX mln zł 82 mln zł mln zł +7,4% r/r +215 mln zł r/r +0,9% r/r 3

4 AGENDA Podsumowanie wyników rocznych Kluczowe osiągnięcia 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 4

5 Kluczowe osiągnięcia 2017 wykorzystanie potencjału rozpędzającej się gospodarki Wykorzystanie koniunktury gospodarczej Wzmożone przewozy kruszyw pod inwestycje Odnowienie kluczowych kontraktów na przewozy węgla Wykorzystanie potencjału wzrostu przewozów przez polskie porty Rozwój międzynarodowy Konsekwentne zwiększanie wolumenów transportowanych przez Nowy Jedwabny Szlak Rozbudowa terminala w Małaszewiczach Stabilizacja sytuacji taborowej Dalsza optymalizacja logistyki przewozowej Uruchomienie nowoczesnej linii technologicznej w Karsznicach Wznowienie działalności Punktu Utrzymania Taboru w Jaśle 5

6 AGENDA Podsumowanie wyników rocznych Kluczowe osiągnięcia 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 6

7 Pozycja Grupy PKP CARGO wzmocnienie pozycji lidera Udziały Grupy PKP CARGO w rynku polskim dane za 2017 r. wg pracy przewozowej Udziały Grupy PKP CARGO w rynku polskim dane za 2017 r. wg masy towarowej +0,1 p.p. 51,5% 51,6% +0,6 p.p. 44,2% 44,8% Udziały Grupy PKP CARGO w rynku polskim dane za 2017 r. wg pracy przewozowej Grupa PKP CARGO Lotos Kolej PKP LHS 9,8% 51,6% 5,7% 5,3% Przewozy Grupy PKP CARGO wg pracy przewozowej, mld tkm w tym AWT: 1,59 +8,7% 28,5 31,0 w tym AWT: 1,65 DB Cargo Polska Pozostali operatorzy 27,6% 7

8 Rynek przewozów kolejowych w Polsce w latach Rynek przewozów kolejowych w Polsce wg masy towarowej w mln ton (UTK) 233-1,8% 229-1,7% 225-1,2% ,9% Główne powody silnego wzrostu przewozów kolejowych w Polsce w 2017 r.: Intensyfikacja inwestycji infrastrukturalnych, a w rezultacie większy popyt na przewozy kruszyw i materiałów budowlanych Zwiększone zapotrzebowanie rynku na węgiel kamienny Wzrost jawnego popytu na paliwa płynne w wyniku ograniczenia szarej strefy Najlepsza od 2011 r. koniunktura w sektorze przetwórstwa przemysłowego wpływająca na przewozy metali, rud czy art. chemicznych Dynamika transportu towarów koleją w Polsce w 2017 r. względem 2016 r. wg masy towarowej w tys. ton (UTK) wg pracy przewozowej mln tkm (UTK) ,9% Rynek ,3% ,8% Pozostali +8,1% operatorzy ,4% Grupa PKP CARGO ,4% r/r r/r

9 Pozytywne zmiany na głównych rynkach w 2017 roku dywersyfikacja przewozów Intermodal praca przewozowa, mld tkm Kruszywa i materiały budowlane praca przewozowa, mld tkm Paliwa płynne praca przewozowa, mld tkm +30,8% +26,9% 5,9 +22,8% 2,5 3,2 4,6 1,1 1,3 Metale i rudy praca przewozowa, mld tkm Produkty chemiczne praca przewozowa, mld tkm Paliwa stałe* praca przewozowa, mld tkm 3,4 +17,2% 4,0 2,1 +13,6% 2,4 12,5-8,2% 11,5 * węgiel kamienny, koks, węgiel brunatny 9

10 Przewozy Grupy PKP CARGO via polskie porty rosnące znaczenie transportu intermodalnego Przewozy przez polskie porty mln ton Udział przewozów przez polskie porty w przewozach Grupy PKP CARGO w 2017 r. wg masy towarowej -3,1% 13,5 13,1 +10,4% 7,4 5,3 8,9 5,1 9,8 5,0 6,1 7,7 3,7 4,8 2016* 2017* * z wyłączeniem przewozów węgla kamiennego wejście przez porty wyjście przez porty 8% Średnia ogółem 0% 21% 25% Paliwa stałe Kruszywa Metale i rudy Produkty chemiczne 1% Paliwa płynne 13% Drewno i płody rolne 42% Przewozy intermodalne Struktura przewozów Grupy PKP CARGO przez polskie porty wg grup towarowych dane za 2017 r. wg masy towarowej, wejście i wyjście przez porty Przewozy przez polskie porty Grupy PKP CARGO w 2017 r. wg masy towarowej Przewozy intermodalne Produkty chemiczne Węgiel kamienny Koks Metale i rudy Pozostałe grupy 21% 8% 8% 25% 24% 14% Chiny Australia Rosja Brazylia Niemcy Pozostałe kraje 46% 4% 8% 19% 10% 12% 10

11 Intermodal dynamiczny wzrost perspektywicznego rynku Kluczowe wydarzenia w 2017 r. Rozwój przewozów na terenie Polski wzrost przewiezionej masy kontenerów o 21% r/r i zrealizowanej pracy przewozowej o 27% r/r Dynamiczny rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku. Wzrost przewozów drogą Intermodal praca przewozowa, mld tkm w tym AWT: 0,16 +30,8% w tym AWT: 0,16 lądową z/do Chin o 80% r/r wg masy kontenerów Wzrost udziału przewozów drogą lądową z/do Chin do poziomu 24% ogółu przewozów kontenerów z/do Chin (16% w 2016 r.) 2,5 3,2 Wzrost masy kontenerów przewiezionych przez PKP CARGO z/do polskich portów o 10,0% r/r (przy wzroście przeładunków kontenerów w portach o 15,6% r/r) w wyniku ożywienia eksportu chińskiego Rozwój przewozów poza granicami Polski wzrost przewiezionej masy kontenerów o 35% r/r i zrealizowanej pracy przewozowej o 55% r/r Główne kierunki przewozów Intermodal w 2017 r. Struktura przewozów Grupy PKP CARGO w Polsce wg rodzajów komunikacji (praca przewozowa) w 2017 r. Przewozy krajowe 37% Eksport Import 30% 24% Tranzyt 9% 11

12 Kruszywa i materiały budowlane znaczący wzrost na konkurencyjnym rynku Kluczowe wydarzenia w 2017 r. Kruszywa i materiały budowlane Podniesienie ze 107 mld zł do 135 mld zł limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata (z perspektywą do 2025 r.) pozwoli wybudować nowe odcinki autostrady A2, drogi S17 i S19 (Via Carpatia) praca przewozowa, mld tkm w tym AWT: 0,08 +26,9% 5,9 w tym AWT: 0,05 Wzrost produkcji budowlano-montażowej o 12,1% r/r (w Q ,5% r/r), a w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 16,7% r/r (w Q ,1% r/r); w tym wyższa produkcja w jednostkach zajmujących się głównie budową dróg kołowych i szynowych (o 23,4% r/r) 4,6 W 2018 r. planowane jest oddanie do użytku blisko 450 km nowych dróg, w tym odcinki tras S3 (Zielona Góra-Bolków), S7 (Koszwały-Kazimierzowo),S8 (Wyszków-Prosienica) i obwodnice Radomia, Koszalina, Wałcza, Olsztyna i Kłodzka. Główne kierunki przewozów Kruszywa i materiały budowlane w 2017 r. Struktura przewozów Grupy PKP CARGO w Polsce wg rodzajów komunikacji (praca przewozowa) w 2017 r. Przewozy krajowe 92% Eksport Import 7% 1% 12

13 Metale i rudy sprzyjająca koniunktura gospodarcza Kluczowe wydarzenia w 2017 r. Metale i rudy Zwiększenie produkcji stali: w Polsce o 14,8% r/r (10,3 mln ton), w UE o 4,1% r/r (168,7 mln ton), na świecie o 5,3% r/r (1 691 mln ton) Zwiększenie wydobycia rudy żelaza na świecie o 1,1% r/r (1 175 mln ton) praca przewozowa, mld tkm w tym AWT: 0,07 3,4 +17,2% 4,0 w tym AWT: 0,07 Wzrost wartości wyrażonej w cenach stałych produkcji sprzedanej przemysłu zarówno w kategorii metale (+11,5% r/r), jak i wyroby metalowe (+10,7% r/r) Główne kierunki przewozów Metale i rudy w 2017 r. Struktura przewozów Grupy PKP CARGO w Polsce wg rodzajów komunikacji (praca przewozowa) w 2017 r. Przewozy krajowe Eksport 13% 46% Import Tranzyt 22% 19% 13

14 Węgiel kamienny mniejsze wydobycie węgla Kluczowe wydarzenia w 2017 r. Węgiel kamienny praca przewozowa, mld tkm Wzrost przewozów na terenie Polski w ujęciu masy o 0,9% r/r Wzrost przewozów w imporcie do Polski o 42% r/r oraz zmniejszenie przewozów w eksporcie z Polski o 23% r/r Zmniejszenie wydobycia węgla kamiennego o 4,9 mln ton (-6,9% r/r) oraz w tym AWT: 0,37 11,1-8,3% 10,2 w tym AWT: 0,20 jego sprzedaży (-9,3% r/r), przy spadku zapasów o 0,8 mln ton (-32,8% r/r) Wzrost cen węgla ARA (wzrost o 5% r/r do 90,15 USD/t na koniec 2017 r.) Silny wzrost krajowych indeksów węgla PSCMI1 (+11,1% r/r) i PSCMI2 (+25,3% r/r) Główne kierunki przewozów Węgiel kamienny w 2017 r. Struktura przewozów Grupy PKP CARGO w Polsce wg rodzajów komunikacji (praca przewozowa) w 2017 r. Przewozy krajowe Eksport Import 71% 8% Tranzyt 20% 1% 14

15 AGENDA Podsumowanie wyników rocznych Kluczowe osiągnięcia 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 15 Copyright PKP CARGO S.A.

16 Budowanie wartości Grupy solidne wyniki finansowe Przychody operacyjne mln zł Koszty operacyjne mln zł 7,4% 0,9% EBITDA mln zł Wynik netto mln zł ,4%

17 Konsekwentna dyscyplina kosztowa poprawa wskaźników EBITDA na zatrudnionego (tys. zł/zatrudnionego) Wynagrodzenia (zł/tys. tkm) Energia i paliwo (zł/tys. tkm) Dostęp do infrastruktury (zł/tys. tkm) 20,9 44,4% 39,7-7,5% 36,7 30,2 0,3% -3,0% 20,1 19,5 +6% -1,3% 23,4 23,1 Koszty działalności operacyjnej mln zł Zmiana Zmiana procentowa Amortyzacja ,0% 35% 12% Materiały i energia ,7% mln zł 15% Usługi obce Świadczenia pracownicze ,9% 4,6% 33% 4% Pozostałe ,3% Razem ,9% 17

18 Rosnące przepływy z działalności operacyjnej bezpieczna struktura finansowania Dostępne źródła finansowania stan na mln zł Gotówka * Struktura zadłużenia mln zł mln zł Pozostałe EBI PEKAO SA Zadłużenie Długoterminowe Krótkoterminowe Zadłużenie razem Wskaźniki finansowe Przepływy pieniężne mln zł Wskaźnik Przepływy pieniężne zmiana DN / EBITDA 2,1 1,3 Operacyjne ROA -2,1% 1,2% Inwestycyjne ROE -4,1% 2,4% Finansowe * Środki pieniężne i ekwiwalenty, lokaty bankowe pow. 3 miesięcy 18

19 Nakłady inwestycyjne 2017 dopasowanie do potrzeb rynku Nakłady inwestycyjne mln zł Grupa PKP CARGO 2016 Grupa PKP CARGO 2017 Zmiana r/r Zmiana % r/r Naprawy okresowe taboru ,5% 64% Struktura mln zł 3% 6% Teleinformatyzacja Budownictwo inwestycyjne Zakup i modernizacja lokomotyw i wagonów ,2% 68,3% -44,7% 4% 24% Pozostałe ,6% Razem ,5% Wagony Lokomotywy 19

20 AGENDA Podsumowanie wyników rocznych Kluczowe osiągnięcia 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 20

21 Perspektywa: kluczowe obszary handlowe fundamenty szczytu przewozowego Intermodal Kluczowe obszary handlowe Rozwój polskich portów Rozbudowa sieci terminali Rozwój współpracy na kierunku Nowego Jedwabnego Szlaku Rosnąca konkurencyjność po wzroście cen ropy Kruszywa i mat. bud. Rudy i metale Przyspieszająca realizacja inwestycji infrastrukturalnych Wzrost rynku kruszyw 5-10% rocznie do 2020r. Podniesienie ze 107 mld zł do 135 mld zł limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych Do 2023 roku 27 mld zł z budżetu na utrzymanie i remonty kolei Dobra koniunktura w przemyśle Rosnąca produkcja stali na świecie Realizowane w Polsce inwestycje infrastrukturalne Węgiel Rosnący import węgla do Polski Wzrost cen węgla na świecie Perspektywy wzrostu importu węgla do Czech 21

22 Prognoza wyników PKP CARGO S.A. na 2018 rok pełne wykorzystanie potencjału ZYSK NETTO 160,8 mln zł +71,1% r/r PRZYCHODY EBITDA EBIT CAPEX mln zł 663,6 mln zł 204 mln zł +8,9% r/r +12,1% r/r +34,9% r/r 1 017,6 mln zł +99% r/r 22

23 Załączniki

24 Wyniki przewozowe Praca przewozowa (mln tkm) Zmiana Zmiana % Udział 2017 Udział 2016 paliwa stałe % 37% 44% w tym węgiel kamienny % 33% 39% kruszywa i materiały budowlane % 19% 16% metale i rudy % 13% 12% produkty chemiczne % 8% 7% paliwa płynne % 4% 4% drewno i płody rolne % 6% 5% przewozy intermodalne % 10% 9% pozostałe % 3% 3% Razem % 100% 100% Masa towarowa (tys. ton) Zmiana Zmiana % Udział 2017 Udział 2016 paliwa stałe % 48% 54% w tym węgiel kamienny % 43% 48% kruszywa i materiały budowlane % 19% 16% metale i rudy % 11% 10% produkty chemiczne % 6% 6% paliwa płynne % 4% 3% drewno i płody rolne % 4% 4% przewozy intermodalne % 6% 6% pozostałe % 2% 2% Razem % 100% 100% 24

25 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów mln zł zmiana % Przychody ze sprzedaży usług % Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów % Pozostałe przychody operacyjne % Razem przychody z działalności operacyjnej % Amortyzacja i odpisy aktualizujące % Zużycie materiałów i energii w tym: % Zużycie paliwa % Zużycie energii elektrycznej, gazowej i wody % Usługi obce w tym: % Usługi dostępu do linii zarządców infrastruktury % Podatki i opłaty % Koszty świadczeń pracowniczych % Pozostałe koszty rodzajowe % Wartość sprzedanych towarów i materiałów % Pozostałe koszty operacyjne % Koszty działalności operacyjnej % EBITDA % Zysk na działalności operacyjnej Przychody finansowe % Koszty finansowe % Udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności % Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto Zysk (strata) netto przypadający: Akcjonariuszom jednostki dominującej Pozostałe całkowite dochody Pozostałe całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy: % Efektywną część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczania przepływów pieniężnych % Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji pozostałych całkowitych dochodów % Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych % Pozostałe całkowite dochody niepodlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy: Zyski / (straty) aktuarialne programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji pozostałych całkowitych dochodów SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

26 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA [mln zł] Stan na 31/12/2017 Stan na 31/12/2016 Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa niematerialne Nieruchomości inwestycyjne 1 1 Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 2 2 Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 11 9 Pozostałe długoterminowe aktywa niefinansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe razem Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu podatku dochodowego 0 3 Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Pozostałe krótkoterminowe aktywa niefinansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa obrotowe razem Aktywa razem

27 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA [mln zł] Stan na 31/12/2017 Stan na 31/12/2016 Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Pozostałe składniki kapitału własnego 5 11 Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych Zyski zatrzymane Kapitał własny Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu oraz umów dzierżawy z opcją wykupu Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 2 2 Rezerwy długoterminowe z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy długoterminowe Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 0 1 Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania długoterminowe Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu oraz umów dzierżawy z opcją wykupu Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Rezerwy krótkoterminowe z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy krótkoterminowe Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 2 1 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania razem Pasywa razem

28 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej [mln zł] Wynik brutto za rok obrotowy Korekty: Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych Utrata wartości aktywów trwałych (Zysk) / strata ze zbycia i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (Zysk) / strata na działalności inwestycyjnej 0-1 (Zysk) / strata z tytułu różnic kursowych -8 1 (Zysk) / strata z tytułu odsetek, dywidendy Udział w (zysku) / stracie jednostek wycenianych metodą praw własności -1-3 Otrzymane / (zapłacone) odsetki 3-1 Otrzymany / (zapłacony) podatek dochodowy Pozostałe korekty Zmiany w kapitale obrotowym: (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów 3 10 (Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów Zwiększenie / (zmniejszenie) salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych zobowiązań finansowych Zwiększenie / (zmniejszenie) stanu rezerw Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

29 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej [mln zł] Wydatki z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych Wpływy z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży 9 14 Wydatki z tytułu nabycia pozostałych aktywów finansowych 0 0 Wpływy ze sprzedaży i likwidacji pozostałych aktywów finansowych 1 1 Wpływy z tytułu otrzymanych odsetek 9 1 Wpływy z tytułu otrzymanych dywidend 5 3 Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 (Wydatki) / wpływy z tytułu lokat bankowych powyżej 3 miesięcy Środki pieniężne netto (wykorzystane) / z działalności inwestycyjnej Wydatki z tytułu leasingu finansowego Zapłacone odsetki od leasingu Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów / pożyczek Spłata kredytów / pożyczek Zapłacone odsetki od kredytów / pożyczek Dotacje otrzymane 0 14 Transakcje z udziałami niekontrolującymi Pozostałe wydatki dotyczące działalności finansowej Środki pieniężne netto (wykorzystane) / wygenerowane w związku z działalnością finansową Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych 0 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego Drobne różnice w prezentowanych danych wynikają z zaokrągleń. 29

30 W celu uzyskania dodatkowych informacji o PKP CARGO prosimy o kontakt z Zespołem Relacji Inwestorskich: PKP CARGO S.A. Zespół ds. Relacji Inwestorskich ul. Grójecka Warszawa Telefon: Faks: Telefon: Faks: relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu Copyright PKP CARGO S.A. relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu W celu uzyskania dodatkowych informacji o PKP CARGO prosimy o kontakt z Zespołem Relacji Inwestorskich: PKP CARGO S.A. Zespół ds. Relacji Inwestorskich ul. Grójecka Warszawa

GRUPA PKP CARGO H Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO H Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO H1 2017 1 AGENDA Podsumowanie wyników śródrocznych Kluczowe osiągnięcia H1 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2 Dobre wyniki Grupy PKP CARGO za H1 2017* 6M Q2 UDZIAŁ W RYNKU

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO 9M Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO 9M Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO 9M 2017 1 AGENDA Podsumowanie wyników kwartalnych Kluczowe osiągnięcia 9M 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2 Wyniki Grupy PKP CARGO za 9M 2017* dyscyplina kosztowa przy

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO H Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO H Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO H1 2017 1 AGENDA Podsumowanie wyników śródrocznych Kluczowe osiągnięcia H1 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2 Dobre wyniki Grupy PKP CARGO za H1 2017* 6M Q2 UDZIAŁ W RYNKU

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO Q1 2017 1 AGENDA Podsumowanie wyników kwartalnych Kluczowe osiągnięcia Q1 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2017 2 Solidne wyniki Q1 2017 koszty pod kontrolą UDZIAŁ W RYNKU

Bardziej szczegółowo

9M wzmocnienie pozycjilidera. pkpcargo.com

9M wzmocnienie pozycjilidera. pkpcargo.com 9M 2018 wzmocnienie pozycjilidera pkpcargo.com podsumowanie wyników za 9M 2018 wyniki handlowe wyniki finansowe załączniki mln ton +3,0% 83,6 83,9 80,9 80,9 88,1 90,7 40,2 37,1 40,7 39,2 38,5 38,1-1,1%

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO Q1 2018 1 AGENDA Podsumowanie wyników kwartalnych Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2018 2 Rekordowy pierwszy kwartał 2018 roku PRZYCHODY EBITDA WYNIK NETTO 1 216 mln zł +11

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO Q1 2017 1 AGENDA Podsumowanie wyników kwartalnych Kluczowe osiągnięcia Q1 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2017 2 Solidne wyniki Q1 2017 koszty pod kontrolą UDZIAŁ W RYNKU

Bardziej szczegółowo

Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO wyniki Q3 2016

Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO wyniki Q3 2016 GRUPA PKP CARGO wyniki Q3 2016 AGENDA Podsumowanie wyników kwartalnych Wyniki handlowe Wyniki finansowe Wyniki po III kwartałach 2016 UDZIAŁ W RYNKU Q3 2016 52,0% wg pracy przewozowej (-3,5 p.p. r/r) 44,1%

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO Niekwestionowana POZYCJA LIDERA

GRUPA PKP CARGO Niekwestionowana POZYCJA LIDERA GRUPA PKP CARGO 2018 Niekwestionowana POZYCJA LIDERA Agenda prezentacji 01 02 03 04 Podsumowanie wyników Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2019 2 01 Podsumowanie wyników rocznych 3 01 W roku

Bardziej szczegółowo

I. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

I. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Załącznik nr.1 2 I. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Na dzień 31 marca 2017 r. Aktywa Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO wyniki 2015

Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO wyniki 2015 GRUPA PKP CARGO wyniki 2015 AGENDA Podsumowanie wyników rocznych Kluczowe osiągnięcia 2015 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2016 Potwierdzenie zakresu realizacji strategii Wyniki za rok 2015

Bardziej szczegółowo

Rekordowe wyniki i udana reorganizacja. Wyniki finansowe za I półrocze 2014 roku

Rekordowe wyniki i udana reorganizacja. Wyniki finansowe za I półrocze 2014 roku Rekordowe wyniki i udana reorganizacja Wyniki finansowe za I półrocze 2014 roku 28 sierpnia 2014 Agenda Najważniejsze osiągnięcia Wyniki operacyjne Wyniki finansowe Podsumowanie 2 Rekordowe wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO wyniki Q3 2015

GRUPA PKP CARGO wyniki Q3 2015 GRUPA PKP CARGO wyniki Q3 2015 12 listopada 2015 r. AGENDA Kluczowe osiągnięcia Q3 2015 Wyniki operacyjne Wyniki finansowe Perspektywa Wyniki za Q3 2015 rekordowa EBITDA UDZIAŁ W RYNKU EBITDA CAPEX 9M

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2018 ROKU

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 listopada 2018 roku

Warszawa, 29 listopada 2018 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA 2016 1 AGENDA Podsumowanie wyników rocznych Kluczowe osiągnięcia 2016 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2017 2 Skorygowane wyniki Grupy za 2016 rok* UDZIAŁ W RYNKU EBITDA CAPEX 12M Q4

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991 SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA IV KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. narastająco

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych opublikowane w dniu 09 listopada 2017 roku w punkcie 1.3. Korekta wynika z faktu, iż Grupa Kapitałowa OPONEO.PL wykazała transakcje przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO I kwartał Niekwestionowana POZYCJA LIDERA

GRUPA PKP CARGO I kwartał Niekwestionowana POZYCJA LIDERA GRUPA PKP CARGO I kwartał 2019 Niekwestionowana POZYCJA LIDERA Agenda prezentacji 01 02 03 Podsumowanie wyników Wyniki handlowe Wyniki finansowe 2 01 Podsumowanie wyników kwartalnych 3 01 W I kwartale

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2017 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. Grupy PKP CARGO za I kwartał 2014 roku

Wyniki finansowe. Grupy PKP CARGO za I kwartał 2014 roku Wyniki finansowe Grupy PKP CARGO za I kwartał 2014 roku 15 maja 2014 Agenda Najważniejsze osiągnięcia Wyniki operacyjne Wyniki finansowe Podsumowanie 2 Doświadczeni profesjonaliści - nowy zarząd PKP CARGO

Bardziej szczegółowo

BRAND 24 S.A. śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku

BRAND 24 S.A. śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku BRAND 24 S.A. śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku 1 INFORMACJE OGÓLNE Spółka na potrzeby śródrocznego skróconego sprawozdania jednostkowego przygotowała następujące

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. narastająco 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. narastająco 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. w tys. EUR narastająco 01 stycznia 2008 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2019 ROKU

Bardziej szczegółowo

Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO wyniki H1 2016

Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO wyniki H1 2016 GRUPA PKP CARGO wyniki H1 2016 AGENDA Podsumowanie wyników półrocznych Wyniki handlowe Wyniki finansowe Wyzwania Wyniki za I półrocze 2016 UDZIAŁ W RYNKU 51,2% wg pracy przewozowej (-4,8 p.p. r/r) 43,8%

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za I kwartał 2009r. I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za I kwartał 2009r. I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. 2008 r. do dnia 31 marca 2008 r. w tys. EUR I kwartał 2009 r. 2009 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE III kwartał 2008 r. narastająco 01 stycznia 2008 r. września 2008 r. w tys. zł. III kwartał 2007 r. narastająco 01 stycznia 2007 r. września 2007 r. w tys. EUR III kwartał 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2015 -- 31.03.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Gotowi na ekspansję. Grupa PKP CARGO wyniki 2014. 12 marca 2015 r.

Gotowi na ekspansję. Grupa PKP CARGO wyniki 2014. 12 marca 2015 r. Gotowi na ekspansję Grupa PKP CARGO wyniki 2014 12 marca 2015 r. Agenda Podsumowanie 2014 Wyniki operacyjne Wyniki finansowe Perspektywa 2015 2 Konsekwentna realizacja strategii najważniejsze osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe (rok bieżący) od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. (rok poprzedni) od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. (rok

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku. Gdańsk, styczeń 2018

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku. Gdańsk, styczeń 2018 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku Gdańsk, styczeń 2018 Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku Spis treści Kwartalne

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 września 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 r.

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 września 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 r. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r. oraz za 3 miesiące r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem na EURO Wybrane dane finansowe zaprezentowane

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2018 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ str. SPIS TREŚCI 1 OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

I kwartał (rok bieżący) okres od r. do r.

I kwartał (rok bieżący) okres od r. do r. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. (rok poprzedni) od 01.01.2016r. do 31.03.2016r. (rok bieżący) od 01.01.2017r.

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej GRUPA PKP CARGO PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej PKP CARGO jest trzecim co do wielkości kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE Główni kolejowi przewoźnicy

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony 31 marca 2011 roku 31

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT OB D% I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT OB D% I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2009 2008 OB D% I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 580 413 534 121 46 292 108,7% 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 523 153 439 694 83

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ str. SPIS TREŚCI 1 OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na w mln CZK

ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na w mln CZK BILANS Aktywa Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie: 31.3.2013 31.12.2012 Rzeczowe aktywa trwałe, brutto 310 287 318 139 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

I kwartał (rok bieżący) okres od do

I kwartał (rok bieżący) okres od do SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 40 446 33 069 9

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO wyniki Q3 2015

GRUPA PKP CARGO wyniki Q3 2015 GRUPA PKP CARGO wyniki Q3 2015 12 listopada 2015 r. AGENDA Kluczowe osiągnięcia Q3 2015 Wyniki operacyjne Wyniki finansowe Perspektywa Wyniki za Q3 2015 rekordowa EBITDA UDZIAŁ W RYNKU EBITDA CAPEX 9M

Bardziej szczegółowo

Solidne wyniki na wymagającym rynku. Grupa PKP CARGO po III kwartałach 2014. 13 listopada 2014 r.

Solidne wyniki na wymagającym rynku. Grupa PKP CARGO po III kwartałach 2014. 13 listopada 2014 r. Solidne wyniki na wymagającym rynku Grupa PKP CARGO po III kwartałach 2014 13 listopada 2014 r. Agenda Najważniejsze wydarzenia Wyniki operacyjne Wyniki finansowe Podsumowanie 2 Solidne wyniki PKP CARGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia r. (data przekazania)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia r. (data przekazania) SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia 14.08.2007 r. (data przekazania) w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł.) narastająco 2007 narastająco 2006

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

okres od do okres od do stan na stan na

okres od do okres od do stan na stan na WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GK REDAN SA 01.01.2013. do 31.03.2013 W tys zł 01.01.2012. do 31.03.2012 01.01.2013. do 31.03.2013 W tys EUR 01.01.2012. do 31.03.2012 I. Przychody netto ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na w mln CZK

ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na w mln CZK BILANS Aktywa Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie: 30.9.2011 31.12.2010 Rzeczowe aktywa trwałe, brutto 310 235 305 523 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2021 Jednostkowo 2017 2018 2019 2020 2021 Przychody ze sprzedaży 2 566 135 2 768 262 3 100 454 3 377 557 3 631 891 Koszty sprzedanych produktów, towarów i

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

P.A. NOVA S.A. QSr 1/2019 Skrócone Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe

P.A. NOVA S.A. QSr 1/2019 Skrócone Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na w mln CZK

ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na w mln CZK BILANS Aktywa Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie: 31.3.2011 31.12.2010 Rzeczowe aktywa trwałe, brutto 305 786 305 523 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, dnia 2 listopada SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał od 01.07. do 30.09.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

ASM GROUP S.A. str. 13, pkt B.7. Dokumentu Podsumowującego, przed opisem dotyczącym prezentowanych danych finansowych dodaje się:

ASM GROUP S.A. str. 13, pkt B.7. Dokumentu Podsumowującego, przed opisem dotyczącym prezentowanych danych finansowych dodaje się: ASM GROUP S.A. (ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363620) www.asmgroup.pl ANEKS

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2006 i 31 MARCA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007 ORAZ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2008 I 31 MARCA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 ORAZ OD 01 LIPCA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2016 I 30 WRZEŚNIA 2015 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2015 I 31 GRUDNIA 2014 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008 ORAZ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5.1. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (tys. zł) Lp. Wyszczególnienie 31.12.2016 AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 31 440 18 678 18 745 I Wartości niematerialne, w tym:

Bardziej szczegółowo

ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na w mln CZK

ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na w mln CZK BILANS Aktywa Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie: 30.9.2010 31.12.2009 Rzeczowe aktywa trwałe, brutto 289 155 298 600 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 4 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2017 r.

GRUPA KAPITAŁOWA STALPRODUKT S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2017 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł narastająco okres od 01-01-2017 do narastająco okres od 01-01-2016 do narastająco okres od 01-01- 2017 do 31-03- 2017 w tys. EURO narastająco okres od 01-01-2016 do I. Przychody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Bardziej szczegółowo