WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU. W a r s z a w a, 3 0 s i e r p n i a r o k u

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU. W a r s z a w a, 3 0 s i e r p n i a r o k u"

Transkrypt

1 WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU W a r s z a w a, 3 0 s i e r p n i a r o k u

2 AGENDA Podsumowanie wyników I półrocza 2018 roku w Grupie Open Finance S.A. 1. Najważniejsze dane finansowe Grupy. 2. Najważniejsze dane finansowe Open Finance. 3. Struktura Grupy. 4. Najważniejsze wydarzenia w Grupie. 5. Strategiczne kierunki rozwoju Grupy. 6. Skonsolidowane wyniki: Najważniejsze dane finansowe za I półrocze 2018 dla Open Finance S.A. Najważniejsze dane finansowe za I półrocze 2018 dla Home Broker S.A. Najważniejsze dane finansowe za I półrocze 2018 dla Open Brokers S.A. Najważniejsze dane finansowe za I półrocze 2018 dla Open Life TUŻ S.A. Załączniki: 1. Rachunek wyników Grupy Open Finance S.A. 2. Bilans Grupy Open Finance S.A.

3 NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA 1H 2018

4 NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE S.A. ZA H1 2018

5 STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. Struktura Grupy zaprezentowana według stanu na 27 sierpnia 2018 roku W dniu 24 stycznia 2018 NWZA spółki Noble Funds TFI S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału. Open Finance S.A. nie brał udziału w powyższym podwyższeniu. W wyniku rejestracji podwyższenia w KRS, udział Open Finance w kapitale tej spółki spadł z 35,04% do 33,89%. W dniach lipca 2018 Open Finance podpisał umowy z akcjonariuszami mniejszościowymi w ramach których odkupił 1,98% udziałów w spółce Noble Funds TFI S.A., w związku z czym udział w tej Spółce wzrósł do 35,87%. 5

6 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE OPEN FINANCE S.A. 1. Zrównoważenie sprzedaży poprzez 3 kluczowe sieci: Stacjonarna 31,5% udziału w strukturze przychodów. Mobilna 30,7% udziału w strukturze przychodów. Partnerska 37,6% udziału w strukturze przychodów. 2. Wzrost liczby instytucji partnerskich z 39 do 44 (19 banków, 15 TU i 10 TFI). 3. Przejęcie zarządzania leadami od domu mediowego i praca bezpośrednia z partnerami w celu maksymalizacji na efektywnośi działań. 4. Kontynuacja rewizji umów wszystkich placówek. 5. Zmiana modelu ustalania celów z umawiania wizyt na model sprzedażowy.

7 STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU W GRUPIE OPEN FINANCE S.A. (1/2) 1. Nowe kompetencje w firmie 2. Adaptacja sieci sprzedaży do potrzeb biznesowych 3. Koncentracja na sprzedaży kredytów gotówkowych 4. Podnoszenie jakości obsługi klienta 5. Mierzalność biznesu

8 STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU W GRUPIE OPEN FINANCE S.A. (2/2) 1. Nowe technologie/transformacja cyfrowa 2. Usprawnianie procesów 3. Sprzedaż zdalna

9 SKONSOLIDOWANY WYNIK GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. 23,3 16,0 6,0 3,4 1,9 4,0 3,5 ( 4,0) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 ( 14,0) ( 24,0) w mln zł ( 18,9) ( 23,6) 2016 ( 4,7) ( 9,4) ( 14,1) 57% W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa wygenerowała zysk netto w kwocie 7,5 mln zł. Wynik ten składa się ze: skonsolidowanego wyniku EBITDA w kwocie 24,6 mln zł pomniejszonego o amortyzację w kwocie 10,2 mln zł, stratę na pozostałej działalności operacyjnej 2,4 mln zł, wynik na działalności finansowej -3,8 mln zł oraz podatek 0,7 mln zł. 9

10 KONTRYBUCJA SPÓŁEK DO SKONSOLIDOWANEGO ZYSKU NETTO GRUPY KAPITAŁOWEJ W H ROKU (2 117) (2 844) w tys. zł OF Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych HB OB. korekty Zysk skons. netto Korekty konsolidacyjne obejmują: 1) eliminację dywidendy od jednostki stowarzyszonej w kwocie 813 tys. zł oraz od jednostki zależnej w kwocie 2 mln zł, 2) eliminację transakcji wzajemnych pomiędzy Open Finance S.A., Home Broker S.A. oraz jednostkami stowarzyszonymi. 10

11 KONTRYBUCJA SPÓŁEK DO SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ W H ROKU (6 080) % w tys. zł OF HB - OB. korekty konsolidacyjne Przychody skonsolidowane Korekty konsolidacyjne do przychodów w pierwszym kwartale 2018 roku dotyczą wyłączeń transakcji pomiędzy spółkami Grupy. 11

12 Kredyty hipoteczne i firmowe Kredyty gotówkowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Jednorazowe produkty inwestycyjne Ubezpieczenia Plany regularnego oszczędzania Produkty depozytowe Pozostałe WZROST PRZYCHODÓW Z POŚREDNICTWA DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW W H ROKU PRZYCHODY +7% % 55% % ,5% 13% % 10% 5% % 7% 3% % 1% 0,5% 17% 17% 100% 100% 6% % 100% % % +17% +23% w tys. zł 38% 8% 5% w tys. zł % H H Segment: Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Segment: Produkty inwestycyjne Segment: Produkty kredytowe bez GNB Segment: Produkty kredytowe GNB Pozostałe 12

13

14 PODSUMOWANIE H OPEN FINANCE DANE NA KONIEC PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2018 ROKU NAZWA WARTOŚĆ ZMIANA Kredyty hipoteczne i firmowe - pośrednictwo mln zł ** +27,1% Kredyty gotówkowe - pośrednictwo 485 mln zł ** +11,0% Produkty inwestycyjne - pośrednictwo 152 mln zł ** -18,9% Oddziały 131 * +2,3% Przychody 156,2 mln zł ** +9,6% EBITDA 13,4 mln zł ** +43,3% Zysk netto 4,2 mln zł ** n.d. * porów nanie do 31 grudnia 2017 roku ** porów nanie do H roku *** EBITDA - zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją oraz wynikiem z pozostałej działalności operacyjnej Podsumowanie: Rekordowe wolumeny kredytów hipotecznych wzrost 29,5% r/r Wzrost wolumenów kredytów firmowych i gotówkowych odpowiednio 6% r/r i 11% r/r Wzrost przychodów o 9,6% r/r Znaczący wzrost EBITDA 43,3% r/r Zysk netto na poziomie 4,2 mln zł 14

15 REKORDOWE WOLUMENY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH +30% +7% w mln zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Produkcja kredytów hipotecznych w Q jest wyższa od Q o 7%, natomiast w porównaniu do Q o 30%. 15

16 ROSNĄCE WOLUMENY KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH W BANKACH SPOZA GRUPY 300 KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH +8% 0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q w mln zł inne GNB 16

17 ROSNĄCE WOLUMENY KREDYTÓW FIRMOWYCH KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW FIRMOWYCH +11% % w mln zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Produkcja kredytów firmowych w Q jest wyższa od Q o 11% oraz wyższa w porównaniu do Q o 13%. 17

18 ROSNĄCE WOLUMENY PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH UBEZPIECZEŃ +16% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 w tys. zł 2016 UNŻ KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA % w tys. zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q TFI UFK Wolumeny produktów ubezpieczeniowych w Q wzrosły w porównaniu do Q roku o 16%, natomiast w porównaniu do Q spadają o 13%. Odnotowuje się wzrost wolumenu produktów regularnego oszczędzania opartych na TFI w porównaniu do Q o 57%. 18

19 WOLUMENY SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH WARTOŚĆ SPRZEDANYCH JEDNORAZOWYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH - 20% - 16% w mln zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Wolumeny sprzedanych produktów inwestycyjnych w Q roku spadły o 16% w porównaniu do Q roku oraz spadły o 20% w porównaniu do Q W kwocie 65 mln zł wartości sprzedanych produktów jednorazowych znajdują się zarówno fundusze inwestycyjne, jak również UFK. 19

20 WZROST PRZYCHODÓW PROWIZYJNYCH PRZYCHODY PROWIZYJNE +12% w tys. zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q * Przychody łącznie z HB Finanse sp. z o.o. za styczeń

21 OBNIŻENIE POZIOMU KOSZTÓW OPERACYJNYCH KOSZTY DZIAŁANIA % % % % Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q % Koszty operacyjne sieci Wydatki na pozyskanie klienta Koszty Centrali Koszty marketingu i CC 21

22 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI (1/2) MARŻA NA SPRZEDAŻY -1% H1 18/H w tys. zł - Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q % 10% 7% MARŻA OPERACYJNA 3% 5% 17% 100% +8% H1 18/H % w tys. zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Definicje: Marża na sprzedaży liczona jako przychód prowizyjny minus koszty prowizji sieci sprzedaży Marża operacyjna - liczona jako marża na sprzedaży minus koszty stałe sieci sprzedaży minus wydatki na pozyskanie klienta ( lead z internetu) oraz wynagrodzenia Call Center 22

23 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI (2/2) RENTOWNOŚĆ SIECI +32% H1 18/H w tys. zł % % 7% Q1 Q2 Q3 Q4 3% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 5% % % W wyniku poprawy efektywności sprzedażowej, uszczelnienia systemów prowizyjnych oraz pomimo zmiany kompozycji produktowej na mniej marżową, w H vs H roku zanotowano: wzrost marży operacyjnej o 8%, wzrost rentowności sieci o 32%. Definicje: Marża na sprzedaży liczona jako przychód prowizyjny minus koszty prowizji sieci sprzedaży Marża operacyjna - liczona jako marża na sprzedaży minus koszty stałe sieci sprzedaży minus wydatki na pozyskanie klienta ( lead z internetu) oraz wynagrodzenia Call Center Rentowność sieci liczona jako marża operacyjna minus koszty centrali minus koszty marketingu i Call Center (pomniejszona o koszty zerwań produktów) 23

24

25 PODSUMOWANIE H HOME BROKER DANE NA KONIEC PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2018 ROKU NAZWA WARTOŚĆ ZMIANA Nieruchomości - rynek pierwotny 828 mln zł ** -27,3% Nieruchomości - rynek wtórny 679 mln zł ** +5,8% Oddziały 64 * +8,5% Przychody 33,5 mln zł ** -18,1% EBITDA 2,3 mln zł ** -11,7% (Strata) netto -2,1 mln zł ** n.d. * porów nanie do 31 grudnia 2017 roku ** porów nanie do H roku *** EBITDA - zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją oraz wynikiem z pozostałej działalności operacyjnej Podsumowanie: Spadek wolumenów na rynku pierwotnym o 27% r/r Wzrost wolumenów na rynku wtórnym o 6% r/r Spadek przychodów o 18,1% r/r Spadek EBITDA o 11,7% Strata netto na poziomie 2,1 mln zł 25

26 WARTOŚĆ I LICZBA TRANSAKCJI ZA POŚREDNICTWEM HOME BROKER Wartość nieruchomości i liczba transakcji na rynku pierwotnym Wartość nieruchomości (mln zł) Liczba transakcji (szt) - 26% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Wartość nieruchomości i liczba transakcji na rynku wtórnym Wartość nieruchomości (mln zł) Liczba transakcji (szt) +18% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q

27 OBNIŻENIE POZIOMU PRZYCHODÓW PROWIZYJNYCH I KOSZTÓW DZIAŁANIA PRZYCHODY PROWIZYJNE -10% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 w tys. zł KOSZTY DZIAŁANIA % % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Koszty operacyjne sieci Wydatki na pozyskanie klienta Koszty Centrali Koszty marketingu 27

28 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI MARŻA NA SPRZEDAŻY -17% H1 18/H MARŻA OPERACYJNA -11% H1 18/H w tys. zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q w tys. zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q RENTOWNOŚĆ SIECI +520 H1 18/H Definicje: Marża na sprzedaży liczona jako przychód prowizyjny minus koszty prowizji sieci sprzedaży Marża operacyjna - liczona jako marża na sprzedaży minus koszty stałe sieci sprzedaży minus wydatki na pozyskanie klienta ( lead z internetu) Rentowność sieci liczona jako marża operacyjna minus koszty centrali minus koszty marketingu i Call Center w tys. zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q

29

30 PODSUMOWANIE H OPEN BROKERS DANE NA KONIEC PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2018 ROKU NAZWA WARTOŚĆ ZMIANA Ubezpieczenia życiowe - pośrednictwo 6,2 mln zł ** +9,8% Ubezpieczenia majątkowe - pośrednictwo 1,2 mln zł ** +26,9% Ubezpieczenia samochodowe - pośrednictwo 1,2 mln zł * +51,4% Przychody 8,6 mln zł ** +16,6% EBITDA 1,6 mln zł ** +3,9% Zysk netto 1,1 mln zł ** 0,0% * porów nanie do 31 grudnia 2017 roku ** porów nanie do H roku *** EBITDA - zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją oraz wynikiem z pozostałej działalności operacyjnej Inicjatywy na kolejne kwartały 2018 roku: przygotowanie portalu i aplikacji mobilnej Moje Polisy dla Klientów OB - integracja z systemem OB rozszerzenie platformy sprzedażowej o nowe Towarzystwa Ubezpieczeń (Prudential, PZU) rozbudowa procesu automatycznych wznowień nowe TU do wyboru dla klienta oraz moduł ubezpieczeń komunikacyjnych dalszy rozwój zewnętrznej sieci agencyjnej zmiana przyzwyczajeń Klientów z analogowej sprzedaży na sprzedaż online wdrożenie aplikacji do analizy potrzeb Klienta, wspierającej wybór ubezpieczenia na życie 30

31 SYSTEMATYCZNIE ROSNĄCA SKŁADKA ROCZNA I LICZBA POLIS (1/2) +44% KWARTALNE WARTOŚCI WOLUMENU SPRZEDAŻY - SKŁADKA ROCZNA +13% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q w tys. zł Ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia życiowe 31

32 SYSTEMATYCZNIE ROSNĄCA SKŁADKA ROCZNA I LICZBA POLIS (2/2) SKŁADKA ROCZNA I LICZBA POLIS +29% + 1% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Składka roczna Liczba polis 32

33

34 OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Dane finansowe 1H H 2018 Wynik finansowy netto wg MSSF w mln zł 9,2 4,6 ROE 10,2% 4,6% EBITDA* 30,5 25,0 Liczba aktywnych polis (tys. szt.) 328,4 294,9 Pokrycie SCR 124,6% 119,3% 5 największych funduszy UFK w mln zł UFK Wartość 1 UFK Obligacji Korporacyjnych ,0 2 UFK Obligacji Europy Śr. i Wschodniej 1 392,2 3 UFK Obligacji Korporacyjnych 3 738,3 4 UFK Obligacji Korporacyjnych 670,7 5 UFK Obligacji Plus 99,7 Pokrycie MCR 488,7% 477,0% * Z wyłączeniem podatku od aktywów Aktywa UFK narastająco na koniec kwartału w mln zł 7,387 7,532 7,418 7,441 7,612 7,682 7,612 7,327 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

35 OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Struktura aktywnych polis Struktura APE 23.8% 22.3% 0.9% 0.9% 3.2% 3.2% 5.0% 1.1% 33,5% 36,7% 5.5% 5.4% 93,6% 93.9% 24.5% 22.7% 11.8% 12.0% Ochronne Endowment 1H H 2018 UFK jednorazowe Struktury jednorazowe UFK regularne Struktury regularne Ochronne Endowment UFK - składka jednorazowa

36 OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Składka przypisana brutto wg PSR w mln zł Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2018 Pośrednicy finansowi Pozostałe Bancassurance

37 OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Wynik techniczny wg MSSF w mln zł Wynik techniczny wg MSSF 1H 2018 w mln zł 45, , ,6% 0,7% 2.1 5,1% -0, ,1% 100,0% , , ,6% ,1% Struktury - składka jednorazowa UFK - składka regularna UFK - składka jednorazowa Endowment Ochronne Struktury - składka regularna Razem H H 2018 Ochronne Endowment UFK - składka jednorazowa UFK - składka regularna Struktury - składka jednorazowa Struktury - składka regularna

38 ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Open Finance S.A. oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnodostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Open Finance S.A. nie może zagwarantować ich kompletności. Open Finance S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Open Finance S.A. danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Open Finance S.A. lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Open Finance S.A. jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Open Finance S.A., zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Open Finance S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. 41

39 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A.

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA 3 KWARTAŁ 2018 ROKU 1 W a r s z a w a, 4 g r u d n i a 2 0 1 8 r o k u PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2018 ROKU W GRUPIE OPEN FINANCE S.A. 1. PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 212 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 13 listopada 212 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 212 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 sierpnia 212 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU Warszawa, 14 maja 2010 r. 1 GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE DANE NA KONIEC I KWARTAŁU 2010 R. 26,3 mld zł Saldo kredytów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 29 lutego 212 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2017 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2017 r. 12 maja 2017 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2017 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 2017 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 2017 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 2017 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 16 listopada 2017 roku AGENDA Podsumowanie wyników III kwartałów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. 12 sierpnia 2014 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2017 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2017 r. 07 sierpnia 2017 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2017 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI III kwartał 2017 r.

Prezentacja Grupy AFORTI III kwartał 2017 r. 14 listopada 2017 r. Prezentacja Grupy AFORTI III kwartał 2017 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2018 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2018 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2018 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 16 maja 2018 roku AGENDA Podsumowanie wyników I kwartału

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r. 14 lutego 2017 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding III kwartał 2016 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding III kwartał 2016 r. 14 listopada 2016 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding III kwartał 2016 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Q1 2012 prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 15 maja 2012 r. GRUPA GETIN HOLDING Podsumowanie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 maja 213 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2016 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2016 r. 16 sierpnia 2016 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2016 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2016 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2016 r. 13 maja 2016r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2016 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q1-Q Warszawa, 14 listopada 2012 r.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q1-Q Warszawa, 14 listopada 2012 r. Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Q1-Q3 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q3 2012 86,2 mln PLN zysku netto 1) za

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 28 lutego 2013 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. 13 lutego 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r. 14 maja 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA 2017 ROK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA 2017 ROK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA 2017 ROK Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 28 marca 2018 roku AGENDA Podsumowanie wyników 2017 roku w Grupie Open Finance

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA Q1 2015 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA Q1 2015 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA Q1 2015 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 14 maja 2015 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROK Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 17 sierpień 2017 roku AGENDA Podsumowanie wyników I półrocza

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU. 16 października 2008 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU. 16 października 2008 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU 16 października 2008 r. 1 zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2017 ROK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2017 ROK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2017 ROK Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 10 maja 2017 roku AGENDA Podsumowanie wyników I kwartału 2017

Bardziej szczegółowo

PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2011 ROKU

PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2011 ROKU WYNIKI SPÓŁKI OPEN FINANCE PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 23 sierpnia 211 r. NAJWAśNIEJSZE DANE FINANSOWE ZMIANA DANE NA KONIEC I PÓŁROCZA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU. 18 sierpnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU. 18 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU 18 sierpnia 2009 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA H1 2015 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA H1 2015 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA H1 2015 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 19 sierpnia 2015 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2013 43,1 mln PLN zysku netto 1) za Q1 2013 ponad 2,5-krotny

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki za 1. kwartał 2018 r. 15 maja 2018 roku Agenda Podsumowanie wyników za 1. kwartał 2018 r. w Grupie Idea Bank Kluczowe dane i wskaźniki finansowe Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA Q ROK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA Q ROK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA Q1 2016 ROK Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 13 maja 2016 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 2015 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 2015 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 2015 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 10 listopada 2015 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 30 sierpnia 2016 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA 2015 ROK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA 2015 ROK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA 2015 ROK Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 17 marca 2016 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 2016 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 2016 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 2016 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 10 listopada 2016 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 8 marca 2010 roku Najważniejsze wydarzenia w 2009 roku Połączenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 14 maja 2010 roku Podstawowe dane finansowe GETIN Holding

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2012

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2012 Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2012 Warszawa, dnia 20 listopada 2012r. ZastrzeŜenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2014 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2014 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 214 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 14 maja 214 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q1-Q Warszawa, 12 marca 2013 r.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q1-Q Warszawa, 12 marca 2013 r. Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Q1-Q4 2012 Warszawa, 12 marca 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q4 2012 147,6 mln PLN zysku netto 1) za Q1-Q4

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po III kwartałach 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 10 listopada 2010r. NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy Getin Holding za 2017 rok. Warszawa, 16 marca 2017 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy Getin Holding za 2017 rok. Warszawa, 16 marca 2017 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy Getin Holding za 2017 rok Warszawa, 16 marca 2017 roku Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2017 roku Wszystkie kraje z zyskiem netto Poprawa efektywności Grupy:

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK za 1 półrocze 2011 roku prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 26 sierpnia 2011 r. WPROWADZENIE Sprzedaż kredytów w 1H2011

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Rekordowy kwartał GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA II KWARTAŁ Prezentacja dla inwestorów i analityków

Rekordowy kwartał GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA II KWARTAŁ Prezentacja dla inwestorów i analityków Rekordowy kwartał Grupy GETIN Holding GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 13 sierpnia i 2007 Dynamika

Bardziej szczegółowo

Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding

Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding Prezentacja dla inwestorów i analityków niezuadytowanych wyników finansowych za II kwartał 2008 roku Warszawa, 14 sierpnia 2008r.

Bardziej szczegółowo

Grupa PZU: rekordowa sprzedaż i 2,4 mld zł zysku netto

Grupa PZU: rekordowa sprzedaż i 2,4 mld zł zysku netto Komunikat prasowy Warszawa, 30 sierpnia 2018 roku Grupa PZU: rekordowa sprzedaż i 2,4 mld zł zysku netto To był rekordowy kwartał w historii Grupy PZU pod względem sprzedaży. Składka przypisana brutto

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PZU za I kwartał 2010 roku

Wyniki Grupy PZU za I kwartał 2010 roku Wyniki Grupy PZU za I kwartał 2010 roku 17 Maj 2010 Podsumowanie Znaczący wpływ na wyniki finansowe PZU w I kwartale 2010 roku miały czynniki i zdarzenia jednorazowe. Składki przypisane brutto spadły o

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 2013 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 2013 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 21 lutego 214 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Warszawa, 25 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank

Wyniki Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank Wyniki Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank za 1 kwartał 2011 roku Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 13 maja 2011 r. NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE 31.03.2011 / 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium w I półroczu 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium w I półroczu 2005 roku 5 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 18 lipca 2005 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium w I półroczu 2005 roku Warszawa, 18.07.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2011 prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 13 maja 2011 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie Q1 2011 Zakończone sukcesem

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 2014 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 2014 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 2014 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 7 listopada 2014 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA 2016 ROK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA 2016 ROK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA 2016 ROK Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 13 marca 2017 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 13 sierpnia 2014 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 29 sierpnia 213 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ

KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ Wyniki finansowe Banku BPH za 2 kwartały 25 roku KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ Konferencja prasowa 27 lipca 25 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 2 kw-y 25 Prognozy i strategia str. 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE Q WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE Q WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE Q1-3 2018 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA Podsumowanie wyników Q1-3 2018 mpln YTD 2018 YTD 2017 Zmiana Zmiana % Grupa razem Przychody ze sprzedaży 393,9 328,0 +65,8 +20% Przychody gotówkowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za 2013 rok Warszawa, 19 marca 2014 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2013 roku 248,9 mln PLN zysku netto 1) w 2013 roku, x2 wzrost 2) w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki po trzech kwartałach 2018 roku 28 listopada 2018 roku Agenda Podsumowanie wyników i działalności Grupy Idea Bank w 3. kwartale 2018 roku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO Grupa Wyniki za Q3 2017 Per Skoglund, CEO Göran Eklund, CFO Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy. Getin Holding. za Q maja 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy. Getin Holding. za Q maja 2016 r. Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za Q1 2016 16 maja 2016 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Getin Holding stabilizacja sytuacji na wschodzie sprzedaż Getin Leasing pozytywny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2012/2013. Warszawa, listopad 2012 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2012/2013. Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2012/2013 Warszawa, listopad 2012 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2012/2013 Założenia biznesowe na bieżący rok

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 2013 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 2013 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 15 listopada 213 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA GETIN HOLDING Zastrzeżenia

GRUPA GETIN HOLDING Zastrzeżenia Wyniki Grupy Kapitałowej Getin Holding za 9 miesięcy 2011 roku prezentacja nieaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 10 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie 1.01. 30.06.2015 Struktura Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Wyniki Arctic Paper za trzeci kwartał 2012 roku. Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO

Wyniki Arctic Paper za trzeci kwartał 2012 roku. Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO Wyniki Arctic Paper za trzeci kwartał 2012 roku Michał Jarczyński, CEO Michał Bartkowiak, CFO Warszawa, 5 listopada 2012 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po 3 kwartałach 2011 roku prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 10 listopada 2011 r. WPROWADZENIE Przekroczony

Bardziej szczegółowo