2010 W. W. Norton & Company, Inc. Minimalizacja Kosztów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2010 W. W. Norton & Company, Inc. Minimalizacja Kosztów"

Transkrypt

1 010 W. W. Norton & Company, Inc. Minimalizacja Kosztów

2 Minimalizacja Kosztów Przedsiębiorstwo minimalizuje koszty, jeśli produkuje daną wielkość produkcji y 0 według najmniejszych możliwych kosztów. c(y) oznacza najmniejszy poziom kosztów związany z produkcją y jednostek produktu. c(y) oznacza funkcję kosztów przedsiębiorstwa. 010 W. W. Norton & Company, Inc.

3 Minimalizacja Kosztów Przy danych cenach czynników produkcji w = (w 1,w,,w n ) funkcja kosztu całkowitego przyjmuje postać c(w 1,,w n,y). 010 W. W. Norton & Company, Inc. 3

4 Problem Minimalizacji Kosztów Niech firma wykorzystuje dwa czynniki produkcji przy wytwarzaniu produktu. Funkcja produkcji jest postaci: y = f(x 1,x ). Poziom produkcji jest dany: y 0. Przy danych cenach czynników produkcji w 1 i w, koszyk czynników (x 1,x ) kosztuje w 1 x 1 + w x. 010 W. W. Norton & Company, Inc. 4

5 Problem Minimalizacji Kosztów Dla danych w 1, w i y, problem minimalizacji kosztów wynosi: min w x w x x1, x p.w. f ( x1, x ) = y. 010 W. W. Norton & Company, Inc. 5

6 Problem Minimalizacji Kosztów x 1 *(w 1,w,y) i x *(w 1,w,y) dla koszyka nakładu o najniższych kosztach to warunkowe funkcje popytu na czynniki 1 i. Zatem najniższy możliwy koszt produkcji y jednostek produktu wynosi: * c( w1, w, y) = w1x1( w1, w, y) * + wx( w1, w, y). 010 W. W. Norton & Company, Inc. 6

7 Linie Jednakowego Kosztu Krzywa, która zawiera wszystkie koszyki nakładu czynników produkcji, które kosztują tyle samo to linia jednakowego kosztu. 010 W. W. Norton & Company, Inc. 7

8 Linie Jednakowego Kosztu Dla danych w 1 i w, linia jednakowego kosztu przyjmuje postać: czyli w1x1 + wx = c x w1 w x c = +. w 1 Nachylenie wynosi - w 1 /w. 010 W. W. Norton & Company, Inc. 8

9 Linie Jednakowego Kosztu x Nachylenie = -w 1 /w. c w 1 x 1 +w x c w 1 x 1 +w x c < c x W. W. Norton & Company, Inc. 9

10 Problem Minimalizacji Kosztów x Wszystkie koszyki nakładu generujące y jednostek produktu? Który jest najtańszy? f(x 1,x ) y x W. W. Norton & Company, Inc. 10

11 Problem Minimalizacji Kosztów x Wszystkie koszyki nakładu generujące y jednostek produktu? Który jest najtańszy? x * x 1 * f(x 1,x ) y x W. W. Norton & Company, Inc. 11

12 Problem Minimalizacji Kosztów x x * Rozw. wewnętrzne: * * (a) f ( x1, x ) = y and (b) nachylenie izokoszty = nachylenie izokwanty; tzn. x 1 * w1 MP1 * = TRS = dla( x1, x w MP f(x 1,x ) y x 1 * ). 010 W. W. Norton & Company, Inc. 1

13 Przykład: Funkcja Cobba- Douglasa Funkcja produkcji jest postaci: / / y = f ( x, x ) = x x. Ceny czynników to w 1 i w. Wyznacz funkcję warunkowego popytu na czynniki produkcji. 010 W. W. Norton & Company, Inc. 13

14 Przykład: Funkcja Cobba- Douglasa Koszyk nakładów (x 1 *,x *) minimalizuje koszt produkcji y jednostek produktu: (a) * / * / y = ( x ) ( x ) (b) w 1 y / x = 1 = w y / x oraz = * / 3 * 1 x / 3 * 1 1 / 3 * 1/ 3 x ( 1/ 3)( x ) ( ) ( / 3)( x ) ( ) 010 W. W. Norton & Company, Inc. 14 x x * * 1.

15 Przykład: Funkcja Cobba- (a) z (b), y = ( x ) ( x ) Douglasa * / * / w1 (b) w * w x 1 w x * = W. W. Norton & Company, Inc. 15 = x x * *. 1 Podstawiamy do (a): / w y x w x w = = x / * / * * ( 1) w x * 1 = w w 1 / 3 y to warunkowy popyt firmy na czynnik produkcji nr 1.

16 x * Przykład: Funkcja Cobba- = x Douglasa w = 1 w x a x * * 1 w w 1 w w 1 * 1 = / 3 1/ 3 1 w w to warunkowy popyt firmy na czynnik produkcji nr. y = w w y 1 / 3 y 010 W. W. Norton & Company, Inc. 16

17 Przykład: Funkcja Cobba- Douglasa Zatem najtańszy koszyk czynników produkcji dający y jednostek produktu to: ( * * x w w y x w w y ) 1( 1,, ), ( 1,, ) = w w 1 / 3 1/ 3 w y 1, y. w 010 W. W. Norton & Company, Inc. 17

18 Warunkowa Krzywa Popytu na x * ( y ) x * ( y ) x * ( y ) Czynniki Produkcji Stałe w 1 i w. x * 1 ( y ) x * 1 ( y ) x * ( y ) 1 krzywa ekspansji produktu y y y y y 010 W. W. Norton & Company, Inc. 18 y y y y y y Warunkowy popyt na czynnik x * ( y ) x * ( y ) * x x * ( y ) Warunk. popyt na 1 czynnik x * 1 ( y ) x * 1 ( y ) * x 1 x * ( y ) 1

19 Przykład: Funkcja Cobba- Douglasa Funkcja kosztu całkowitego jest postaci: * * w w / 3 1/ 3 w 1 y w 1 = + y w1 w / 3 c( w, w, y) = w x ( w, w, y) + w x ( w, w, y) 1 / / / / / = w 1 3 w 3 y 1 3 w 1 3 w 3 y + = 3 / w w W. W. Norton & Company, Inc. 19 y.

20 Przykład: Czynniki Doskonale Komplementarne Funkcja produkcji jest postaci: y = min{ 4x 1, x }. Ceny czynników to w 1 i w. Wyznacz funkcję warunkowego popytu na czynniki produkcji oraz funkcję kosztu całkowitego. 010 W. W. Norton & Company, Inc. 0

21 Przykład: Czynniki Doskonale x Komplementarne 4x 1 = x Który koszyk nakładu dający y jednostek produktu jest najtańszy? x * = y min{4x 1,x } y x 1 * = y/4 x W. W. Norton & Company, Inc. 1

22 Przykład: Czynniki Doskonale Komplementarne Funkcja produkcji jest postaci: y = min{ 4x 1, x } Funkcje warunkowego popytu na czynniki: x * y 1 ( w1, w, y ) = x * and ( w 1, w, y ) = y. 4 Funkcja kosztu całkowitego jest postaci: * c( w, w, y) = w x ( w, w, y) * + wx( w1, w, y) w y w w y 1 = 1 + = + w y W. W. Norton & Company, Inc.

23 Przeciętne Koszty Całkowite Dla dodatniej wielkości produkcji y, przeciętny koszt całkowity produkcji y jednostek produktu wynosi: c( w1, w, y) AC( w1, w, y) =. y 010 W. W. Norton & Company, Inc. 3

24 Korzyści Skali i Przeciętny Koszt Całkowity Rodzaj korzyści skali determinuje jak zmieniają się przeciętne koszty całkowite wraz ze zmianą wielkości produkcji. Firma produkuje y jednostek produktu. Ile wyniesie przeciętny koszt całkowity, jeśli produkcja wzrośnie do y jednostek? 010 W. W. Norton & Company, Inc. 4

25 Stałe Korzyści Skali i Przeciętny Koszt Całkowity Jeśli technologia charakteryzowana jest przez stałe korzyści skali, to podwojenie wielkości produkcji wymaga podwojenia nakładu czynników produkcji. Całkowity koszt produkcji podwaja się. Przeciętny koszt całkowity nie zmienia się. 010 W. W. Norton & Company, Inc. 5

26 Malejące Korzyści Skali i Przeciętny Koszt Całkowity Jeśli technologia charakteryzowana jest przez malejące korzyści skali, to podwojenie wielkości produkcji wymaga więcej niż podwojenia nakładu czynników produkcji. Całkowity koszt produkcji rośnie więcej niż dwukrotnie. Przeciętny koszt całkowity rośnie. 010 W. W. Norton & Company, Inc. 6

27 Rosnące Korzyści Skali i Przeciętny Koszt Całkowity Jeśli technologia charakteryzowana jest przez rosnące korzyści skali, to podwojenie wielkości produkcji wymaga mniej niż podwojenia nakładu czynników produkcji. Całkowity koszt produkcji rośnie mniej niż dwukrotnie. Przeciętny koszt całkowity maleje. 010 W. W. Norton & Company, Inc. 7

28 Korzyści Skali i Przeciętny Koszt $/na jednostkę Całkowity AC(y) malejące r.t.s. stałe r.t.s. rosnące r.t.s. y 010 W. W. Norton & Company, Inc. 8

29 Korzyści Skali i Koszt Całkowity Jak korzyści skali wpływają na postać funkcji kosztu całkowitego? 010 W. W. Norton & Company, Inc. 9

30 Korzyści Skali i Koszt Całkowity c(y ) c(y ) $ Koszt przeciętny rośnie wraz z y jeśli firma napotyka malejące k.s. c(y) y y Nachylenie = c(y )/y = AC(y ). Nachylenie = c(y )/y = AC(y ). y 010 W. W. Norton & Company, Inc. 30

31 Korzyści Skali i Koszt Całkowity $ c(y ) c(y ) Koszt przeciętny maleje wraz z y jeśli firma napotyka rosnące k.s. c(y) Nachylenie = c(y )/y = AC(y ). y y Nachylenie = c(y )/y = AC(y ). 010 W. W. Norton & Company, Inc. 31 y

32 Korzyści Skali i Koszt Całkowity c(y ) =c(y ) c(y ) $ Koszt przeciętny jest stały wraz z y jeśli firma napotyka stałe k.s. c(y) Nachylenie = c(y )/y = c(y )/y = c(y )/y więc AC(y ) = AC(y ). y y y 010 W. W. Norton & Company, Inc. 3

33 Krótki i Długi Okres W długim okresie firma może zmienić nakład każdego z czynników prod. Niech firma ma ustalony poziom czynnika - x jednostek. Jak wygląda krzywa kosztów krótkookresowych produkowania y jednostek produktu w porównaniu do krzywej kosztów długookresowych. 010 W. W. Norton & Company, Inc. 33

34 Krótki i Długi Okres Problem minimalizacji kosztów w długim okresie: min w x 1,x 1x 1 + w x 0 p.w. f (x 1,x ) = y. Problem minimalizacji kosztów w krótkim okresie: x min x 1 0 w 1x 1 + w p.w. f (x 1, x ) = y. 010 W. W. Norton & Company, Inc. 34

35 Krótki i Długi Okres Problem min. kosztów w krótkim okresie jest równy problemowi min. kosztów w długim okresie przy dodatkowym warunku: x = x. Jeśli w długim okresie firma wybiera dla czynnika x - x jednostek to warunek x = x nie jest warunkiem, a koszt całkowity w krótkim i długim jest taki sam. 010 W. W. Norton & Company, Inc. 35

36 Krótki i Długi Okres Problem min. kosztów w krótkim okresie jest równy problemowi min. kosztów w długim okresie przy dodatkowym warunku: x = x. Jeśli w długim okresie x x to warunek x = x powoduje, iż firma nie osiąga w krótkim okresie poziomu kosztów długookresowych, a zatem koszty krótkookresowe przewyższają długookresowe koszty wyprodukowania y jednostek produktu. 010 W. W. Norton & Company, Inc. 36

37 Krótki i Długi Okres y x y Weźmy trzy poziomy produkcji. y x W. W. Norton & Company, Inc. 37

38 Krótki i Długi Okres y x y y W długim okresie x 1 i x są zmienne, optymalna struktura nakładu czynników wynosi x W. W. Norton & Company, Inc. 38

39 Krótki i Długi Okres y x x x x y y x 1 x 1 x 1 Długookresowe koszty: c( y ) = w1x1 + wx c( y ) = w1x1 + wx c( y ) = w x + w x Długookresowa ścieżka ekspansji produktu x W. W. Norton & Company, Inc. 39

40 Krótki i Długi Okres Niech firma napotyka krótkookresowy warunek x = x. 010 W. W. Norton & Company, Inc. 40

41 y x x x x y y Krótki i Długi Okres Długookresowe koszty: c( y ) = w1x1 + wx Krótkookresowa c( y ) = w1x1 + wx ścieżka ekspansji c( y ) = w x + w x produktu 1 1 x 1 x 1 x 1 x W. W. Norton & Company, Inc. 41

42 y x x x x y y Krótki i Długi Okres Długookresowe koszty: c( y ) = w1x1 + wx Krótkookresowa c( y ) = w1x1 + wx ścieżka ekspansji c( y ) = w1x1 + wx produktu x 1 x 1 x 1 x W. W. Norton & Company, Inc. 4

43 y x x x x y y Krótki i Długi Okres Długookresowe koszty: c( y ) = w1x1 + wx Krótkookresowac( y ) = w1x1 + wx ścieżka ekspansji c( y ) = w1x1 + wx produktu Krótkookresowe koszty: cs ( y ) > c ( y ) x 1 x 1 x 1 x W. W. Norton & Company, Inc. 43

44 y x x x x y y Krótki i Długi Okres Długookresowe koszty: c( y ) = w1x1 + wx Krótkookresowac( y ) = w1x1 + wx ścieżka ekspansji c( y ) = w1x1 + wx produktu Krótkookresowe koszty: cs( y ) > c( y ) c ( y ) = c( y ) s x 1 x 1 x 1 x W. W. Norton & Company, Inc. 44

45 y x x x x y y Krótki i Długi Okres Długookresowe koszty: c( y ) = w1x1 + wx Krótkookresowa c( y ) = w1x1 + wx ścieżka ekspansji c( y ) = w x + w x produktu 1 1 Krótkookresowe koszty: cs( y ) > c( y ) c ( y ) = c( y ) s x 1 x 1 x 1 x W. W. Norton & Company, Inc. 45

46 y x x x x y y Krótki i Długi Okres Długookresowe koszty: c( y ) = w1x1 + wx Krótkookresowa c( y ) = w1x1 + wx ścieżka ekspansji c( y ) = w1x1 + wx produktu Krótkookresowe koszty: cs( y ) > c( y ) cs( y ) = c( y ) c ( y ) > c( y ) s x 1 x 1 x 1 x W. W. Norton & Company, Inc. 46

47 Krótki i Długi Okres Krótkookresowe koszty przewyższają długookresowe koszty za wyjątkiem poziomu produkcji, gdzie warunek nakładu czynnika produkcji jest długookresowym poziomem nakładu czynnika. Krzywa kosztów długookresowych ma zawsze jeden punkt wspólny z daną krzywą kosztów krótkookresowych. 010 W. W. Norton & Company, Inc. 47

48 Krótki i Długi Okres Krzywa całkowitych kosztów $ krótkookresowych ma zawsze jeden punkt wspólny z długookresową krzywą kosztów całkowitych, w pozostałych punktach jest położona wyżej niż krzywa długookresowych c s (y) kosztów całkowitych. c(y) F = w x y y y 010 W. W. Norton & Company, Inc. 48 y

49 010 W. W. Norton & Company, Inc. Krzywe Kosztów

50 Rodzaje Krzywych Kosztów Krzywa kosztów całkowitych jest graficznym obrazem funkcji kosztów całkowitych. Krzywa kosztów zmiennych jest graficznym obrazem funkcji kosztów zmiennych. Krzywa przeciętnych kosztów całkowitych jest graficznym obrazem funkcji przeciętnych kosztów całkowitych. 010 W. W. Norton & Company, Inc.

51 Rodzaje Krzywych Kosztów Krzywa przeciętnych kosztów zmiennych jest graficznym obrazem funkcji przeciętnych kosztów zmiennych. Krzywa przeciętnych kosztów stałych jest graficznym obrazem funkcji przeciętnych kosztów zmiennych. Krzywa kosztów krańcowych jest graficznym obrazem funkcji kosztów krańcowych. 010 W. W. Norton & Company, Inc. 3

52 Rodzaje Krzywych Kosztów Jak krzywe kosztów są ze sobą powiązane? W jaki sposób są powiązane ze sobą krzywe kosztów długookresowych i krzywe kosztów krótkookresowych? 010 W. W. Norton & Company, Inc. 4

53 Koszty Stałe, Zmienne i Całkowite F to całkowity koszt stały. Nie zmienia się wraz z wielkością produkcji. c v (y) to całkowity koszt zmienny wyprodukowania y jednostek produktu. 010 W. W. Norton & Company, Inc. 5

54 Koszty Stałe, Zmienne i Całkowite c(y) to całkowity koszt produkcji y jednostek produktu, zmiennych i stałych czynników produkcji; c(y) to funkcja kosztu całkowitego c( y) = F + c ( y). v 010 W. W. Norton & Company, Inc. 6

55 $ c(y) c( y) = F + c ( y) v c v (y) F F y 010 W. W. Norton & Company, Inc. 7

56 Przeciętny Koszt Stały, Zmienny i Całkowity Funkcja kosztu całkowitego jest postaci: c( y) = F + cv( y). Dla y > 0, przeciętny koszt całkowity wynosi: F cv( y) AC( y) = + y y = AFC( y) + AVC( y). 010 W. W. Norton & Company, Inc. 8

57 Przeciętny Koszt Stały, Zmienny i Całkowity Przeciętny koszt stały: AFC( y) = AFC(y) jest hiperbolą F y 010 W. W. Norton & Company, Inc. 9

58 $/na jednostkę produkcji AFC(y) 0 dla y 0 AFC(y) 010 W. W. Norton & Company, Inc. 10 y

59 Przeciętny Koszt Stały, Zmienny i Całkowity W krótkim okresie przy stałym poziomie co najmniej jednego z czynników produkcji Prawo Malejących Przychodów Krańcowych implikuje, iż krzywa przeciętnych kosztów zmiennych zaczyna w pewnym punkcie rosnąć. 010 W. W. Norton & Company, Inc. 11

60 $/ na jednostkę produkcji 0 AVC(y) AFC(y) 010 W. W. Norton & Company, Inc. 1 y

61 Przeciętny Koszt Stały, Zmienny i Całkowity ATC(y) = AFC(y) + AVC(y) 010 W. W. Norton & Company, Inc. 13

62 $/ na jednostkę produkcji AFC(y) 0 dla y, ATC(y) AVC(y) dla y. AVC(y) zaczyna w pewnym punkcie rosnąć, to ATC(y) też musi zacząć rosnąć od pewnego poziomu w krótkim okresie. ATC(y) AFC AVC(y) 0 AFC(y) 010 W. W. Norton & Company, Inc. 14 y

63 Krzywa Kosztów Krańcowych Koszt krańcowy to zmiana kosztów przypadająca na daną zmianę produkcji MC( y) = c v y ( y). 010 W. W. Norton & Company, Inc. 15

64 Krzywa Kosztów Krańcowych Funkcja kosztu całkowitego c( y) = F + cv( y) F jest stałe bez względu na y, więc: MC( y) cv( y) c( y) = =. y y MC jest nachyleniem funkcji kosztu całkowitego oraz funkcji kosztu zmiennego. 010 W. W. Norton & Company, Inc. 16

65 Krzywe Kosztów Krańcowych i Zmiennych Skoro MC(y) to pochodna c v (y), c v (y) musi być całką MC(y). Czyli: MC( y) = c v ( y) y c ( y) = MC( z) dz. v y W. W. Norton & Company, Inc. 17

66 Krzywe Kosztów Krańcowych i Zmiennych $/ na jednostkę produkcji c ( y ) = MC( z) dz v y 0 MC(y) Pole powierzchni to koszt zmienny prod. y. 0 y y 010 W. W. Norton & Company, Inc. 18

67 Krzywe Kosztów Krańcowych i Zmiennych Jak powiązane są koszt krańcowy i przeciętny koszt zmienny? 010 W. W. Norton & Company, Inc. 19

68 Krzywe K. Krańcowych i Zmiennych Zatem, AVC y y c y AVC y v( ) ( ) =, y AVC( y) y MC( y) cv( y) = 1. y y ( ) > = 0 > dla y MC( y) cv( y). < =< AVC( y) > dla y =< 0 c MC( y) >= < ( y) y = AVC( y). 010 W. W. Norton & Company, Inc. 0 v

69 $/ na jednostkę produkcji AVC( y) MC( y) < AVC( y) < y 0 MC(y) AVC(y) 010 W. W. Norton & Company, Inc. 1 y

70 $/ na jednostkę produkcji AVC( y) MC( y) > AVC( y) > y 0 MC(y) AVC(y) 010 W. W. Norton & Company, Inc. y

71 $/ na jednostkę produkcji AVC( y) MC( y) = AVC( y) = 0 y Krótkookresowa krzywa MC przecina krótkookresową krzywą AVC od dołu w minimum krzywej AVC. MC(y) AVC(y) 010 W. W. Norton & Company, Inc. 3 y

72 Krzywe K. Krańcowych i Zmiennych Podobnie: c( y) ATC( y) =, y ATC( y) y MC( y) c( y) = 1. y y Zatem, ATC( y) > = y 0 dla y MC( y) c( y). < >=< ATC( y) > c( y) = dla MC( y) = ATC( y). y 0 < >=< y 010 W. W. Norton & Company, Inc. 4

73 $/ na jednostkę produkcji ATC( y) > = y 0 < gdy MC( y) ATC( y) >=< MC(y) ATC(y) 010 W. W. Norton & Company, Inc. 5 y

74 Krzywe K. Krańcowych i Zmiennych Krótkookresowa krzywa MC przecina krótkookresową krzywą AVC od dołu w minimum krzywej AVC. I podobnie, krótkookresowa krzywa MC przecina krótkookresową krzywą ATC od dołu w minimum krzywej ATC. 010 W. W. Norton & Company, Inc. 6

75 $/ na jednostkę produkcji MC(y) ATC(y) AVC(y) 010 W. W. Norton & Company, Inc. 7 y

76 Krótkookresowa i Długookresowa Krzywa Kosztów Całkowitych Firma napotyka inną krótkookresową krzywą kosztów całkowitych dla każdych warunków krótkookresowych. Zał., że firma może być w jednej z trzech sytuacji: x = x lub x = x x < x < x. lub x = x. 010 W. W. Norton & Company, Inc. 8

77 $ F = w x c s (y;x ) F W. W. Norton & Company, Inc. 9 y

78 F F $ 0 F = w x F = w x c s (y;x ) Większy nakład stałego c s (y;x ) czynnika zwiększa koszt stały produkcji. Dlaczego wyższy nakład stałego czynnika produkcji powoduje spadek nachylenia krzywej kosztu całkowitego? 010 W. W. Norton & Company, Inc. 30 y

79 Krótkookresowa i Długookresowa Krzywa Kosztów Całkowitych MP 1 to produkt krańcowy zmiennego czynnika 1, dodatkowa jednostka czynnika 1 daje MP 1 produktu. Zatem dodatkowa ilość czynnika 1 potrzebna do wytworzenia dodatkowej jednostki produktu to: 1/ MP 1 jednostek czynnika 1. Każda jednostka czynnika 1 kosztuje w 1, więc dodatkowy koszt wyprodukowania 1 dodatkowej jednostki MC = w produktu wynosi. 1. MP W. W. Norton & Company, Inc. 31

80 Krótkookresowa i Długookresowa Krzywa Kosztów Całkowitych MC = w 1 MP1 to nachylenie krzywej kosztu całkowitego firmy. Jeśli czynnik jest komplementarny wobec czynnika 1 to MP 1 jest wyższy dla większego x. Zatem, MC jest niższy dla większego x. Zatem, krótkookresowa krzywa kosztu całkowitego ma mniejsze nachylenie dla większego x. 010 W. W. Norton & Company, Inc. 3

81 $ F = w x F = w x F = w x c s (y;x ) c s (y;x ) F F F 0 c s (y;x ) 010 W. W. Norton & Company, Inc. 33 y

82 Krótkookresowa i Długookresowa Krzywa Kosztów Całkowitych Firma ma trzy krzywe kosztów krótkookresowych. W długim okresie może dowolnie wybrać spośród tych trzech, wybierając x równe x, x lub x. Jak firma dokonuje wyboru? 010 W. W. Norton & Company, Inc. 34

83 $ Dla 0 y y, wybierz x = x c. s (y;x ) c s (y;x ) F F F 0 y y c s (y;x ) 010 W. W. Norton & Company, Inc. 35 y

84 $ Dla 0 y y, wybierz x = x c. s (y;x ) Dla y y y, wybierz x = x. c s (y;x ) F F F 0 y y c s (y;x ) 010 W. W. Norton & Company, Inc. 36 y

85 $ Dla 0 y y, wybierz x = x c. s (y;x ) Dla y y y, wybierz x = x. Dla y < y, wybierz x = x. c s (y;x ) F F F 0 y y c s (y;x ) 010 W. W. Norton & Company, Inc. 37 y

86 $ Dla 0 y y, wybierz x = x c. s (y;x ) Dla y y y, wybierz x = x. Dla y < y, wybierz x = x. c s (y;x ) F F F 0 c s (y;x ) y y c(y), to długookresowa krzywa kosztów całkowitych 010 W. W. Norton & Company, Inc. 38 y

87 Krótkookresowa i Długookresowa Krzywa Kosztów Całkowitych Krzywa długookresowych kosztów całkowitych zawiera najniższe fragmenty krzywych kosztów krótkookresowych. Krzywa długookresowych kosztów całkowitych jest obwiednią krótkookresowych krzywych kosztów całkowitych. 010 W. W. Norton & Company, Inc. 39

88 Krótkookresowa i Długookresowa Krzywa Kosztów Całkowitych Jeśli czynnik jest dostępny w dowolnej ilości (ciągłej), to występuje nieskończona liczba krzywych krótkookresowych a krzywa kosztów długookresowych jest obwiednią. 010 W. W. Norton & Company, Inc. 40

89 Krótkookresowa i Długookresowa Krzywa Kosztów Całkowitych Dla dowolnego y, krzywa długookresowych kosztów całkowitych przedstawia najniższy możliwy koszt produkcji. Krzywa długookresowych kosztów przeciętnych przedstawia najniższy długookresowy przeciętny koszt całkowity produkcji. 010 W. W. Norton & Company, Inc. 41

90 Krótkookresowa i Długookresowa Krzywa Kosztów Całkowitych Np. niech firma będzie w jednej z sytuacji krótkookresowych: x = x lub x = x (x < x < x ) lub x = x wówczas trzy krótkookresowe krzywe kosztów przeciętnych całkowitych wynoszą 010 W. W. Norton & Company, Inc. 4

91 $/ na jednostkę produktu AC s (y;x ) AC s (y;x ) AC s (y;x y 010 W. W. Norton & Company, Inc. 43

92 Krótkookresowa i Długookresowa Krzywa Kosztów Całkowitych Krzywa długookresowego przeciętnego kosztu całkowitego jest obwiednią krzywych krótkookresowych przeciętnych kosztów całkowitych 010 W. W. Norton & Company, Inc. 44

93 $/ na jednostkę produktu AC s (y;x ) AC s (y;x ) AC s (y;x ) AC(y) y 010 W. W. Norton & Company, Inc. 45

94 Krótkookresowa i Długookresowa Krzywa Kosztów Całkowitych Q: Czy długookresowy koszt krańcowy jest obwiednią krótkookresowych kosztów krańcowych? A: Nie. 010 W. W. Norton & Company, Inc. 46

95 $/ na jednostkę produktu MC s (y;x ) MC s (y;x ) AC s (y;x ) AC s (y;x ) AC s (y;x ) MC s (y;x ) y 010 W. W. Norton & Company, Inc. 47

96 $/ na jednostkę produktu MC s (y;x ) MC s (y;x ) AC s (y;x ) AC s (y;x ) AC s (y;x MC s (y;x AC(y) ) y 010 W. W. Norton & Company, Inc. 48

97 $/ na jednostkę produktu MC s (y;x ) MC s (y;x ) AC s (y;x ) AC s (y;x ) AC s (y;x MC s (y;x ) MC(y), krzywa długookresowego kosztu krańcowego. y 010 W. W. Norton & Company, Inc. 49

98 Krótkookresowa i Długookresowa Krzywa Kosztów Całkowitych Dla dowolnego y > 0, długookresowy koszt krańcowy produkcji jest równy kosztowi krańcowemu dla odpowiedniego wyboru firmy w krótkim okresie (bez względu na liczbę przypadków okresu krótkiego). 010 W. W. Norton & Company, Inc. 50

99 Krótkookresowa i Długookresowa Krzywa Kosztów Całkowitych Dla dowolnego y > 0, długookresowy koszt krańcowy produkcji jest równy kosztowi krańcowemu dla odpowiedniego wyboru firmy w krótkim okresie. Dla ciągłych wartości x związek między długookresową i krótkookresowymi krzywymi kosztów krańcowych jest postaci: 010 W. W. Norton & Company, Inc. 51

100 Krótkookresowa i Długookresowa Krzywa Kosztów Całkowitych $/ na jednostkę produktu SRACs AC(y) y 010 W. W. Norton & Company, Inc. 5

101 Krótkookresowa i Długookresowa Krzywa Kosztów Całkowitych $/ na jednostkę produktu SRMCs AC(y) y 010 W. W. Norton & Company, Inc. 53

102 Krótkookresowa i Długookresowa Krzywa Kosztów Całkowitych $/ na jednostkę produktu SRMCs MC(y) AC(y) y Dla każdego y > 0, długookresowy MC równa się MC krótkook. wybranemu przez firmę. 010 W. W. Norton & Company, Inc. 54

Minimalizacja kosztu

Minimalizacja kosztu Minimalizacja kosztu Minimalizacja kosztów polega na uzyskiwaniu danej wielkości produkcji po najniższym możliwym koszcie Graficznie która kombinacja czynników na izokwancie najtańsza? Analitycznie minimalizacja

Bardziej szczegółowo

Maksymalizacja zysku

Maksymalizacja zysku Maksymalizacja zysku Na razie zakładamy, że rynki są doskonale konkurencyjne Firma konkurencyjna traktuje ceny (czynników produkcji oraz produktów jako stałe, czyli wszystkie ceny są ustalane przez rynek

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia II Semestr Letni 2014/2015 Ćwiczenia 4, 5 & 6. Technologia

Mikroekonomia II Semestr Letni 2014/2015 Ćwiczenia 4, 5 & 6. Technologia Mikroekonomia II 050-792 Semestr Letni 204/205 Ćwiczenia 4, 5 & 6 Technologia. Izokwanta produkcji to krzywa obrazująca różne kombinacje nakładu czynników produkcji, które przynoszą taki sam zysk. P/F

Bardziej szczegółowo

3. O czym mówi nam marginalna (krańcowa) produktywność:

3. O czym mówi nam marginalna (krańcowa) produktywność: Ʊ1. 诲眤诲眤眪 眪 Zbiór produkcyjny: a) to zbiór wszystkich nakładów czynników produkcji, b) wykazuje możliwe techniki wytwarzania, c) pokazuje techniczne możliwości, d) poprawne są odpowiedzi a, c, e) poprawne

Bardziej szczegółowo

1) Granica możliwości produkcyjnych Krzywa transformacji jest to zbiór punktów reprezentujących różne kombinacje ilościowe dwóch produktów, które gospodarka narodowa może wytworzyć w danym okresie przy

Bardziej szczegółowo

Podaż firmy. Zakładamy, że firmy maksymalizują zyski

Podaż firmy. Zakładamy, że firmy maksymalizują zyski odaż firmy Zakładamy, że firmy maksymalizują zyski Inne cele działalności firm: Maksymalizacja przychodów Maksymalizacja dywidendy Maksymalizacja zysków w krótkim okresie Maksymalizacja udziału w rynku

Bardziej szczegółowo

Funkcja produkcji jak z czynników powstaje produkt Ta sama produkcja możliwa przy różnych kombinacjach czynników

Funkcja produkcji jak z czynników powstaje produkt Ta sama produkcja możliwa przy różnych kombinacjach czynników Koszty produkcji Funkcja produkcji jak z czynników powstaje produkt Ta sama produkcja możliwa przy różnych kombinacjach czynników Którą wybrać ceny czynników Funkcja produkcji + ceny czynników -> funkcja

Bardziej szczegółowo

Funkcja produkcji jak z czynników powstaje produkt Ta sama produkcja możliwa przy różnych kombinacjach czynników

Funkcja produkcji jak z czynników powstaje produkt Ta sama produkcja możliwa przy różnych kombinacjach czynników Koszty produkcji Funkcja produkcji jak z czynników powstaje produkt Ta sama produkcja możliwa przy różnych kombinacjach czynników Którą wybrać ceny czynników Funkcja produkcji + ceny czynników -> funkcja

Bardziej szczegółowo

JEDNOCZYNNIKOWA i DWUCZYNNIKOWA FUNKCJA PRODUKCJI

JEDNOCZYNNIKOWA i DWUCZYNNIKOWA FUNKCJA PRODUKCJI JEDNOCZYNNIKOWA i DWUCZYNNIKOWA FUNKCJA PRODUKCJI Zadanie 1: Uzupełnij tabelę, gdzie: TP produkt całkowity AP produkt przeciętny MP produkt marginalny L nakład czynnika produkcji, siła robocza (liczba

Bardziej szczegółowo

TEST. [2] Funkcja długookresowego kosztu przeciętnego przedsiębiorstwa

TEST. [2] Funkcja długookresowego kosztu przeciętnego przedsiębiorstwa Przykładowe zadania na kolokwium: TEST [1] Zmniejszenie przeciętnych kosztów stałych zostanie spowodowane przez: a. wzrost wielkości produkcji, b. spadek wielkości produkcji, c. wzrost kosztów zmiennych,

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt Własności Funkcji Popytu Statyka porównawcza funkcji popytu pokazuje jak zmienia się funkcja popytu x 1 *(p 1,p 2,y) i x 2 *(p 1,p 2,y) gdy zmianie ulegają ceny

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWOWE POJĘCIA Przedsiębiorstwo - wyodrębniona jednostka gospodarcza wytwarzająca dobra lub świadcząca usługi. Cel przedsiębiorstwa - maksymalizacja zysku Nakład czynniki

Bardziej szczegółowo

Użyteczność W. W. Norton & Company, Inc.

Użyteczność W. W. Norton & Company, Inc. 4 Użyteczność 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Funkcja Użyteczności ufunkcja użyteczności jest sposobem przypisania liczb każdemu koszykowi, bardziej preferowane koszyki otrzymują wyższe liczby. 2010

Bardziej szczegółowo

TEST. [4] Grzyby w lesie to przykład: a. dobra prywatnego, b. wspólnych zasobów, c. monopolu naturalnego, d. dobra publicznego.

TEST. [4] Grzyby w lesie to przykład: a. dobra prywatnego, b. wspólnych zasobów, c. monopolu naturalnego, d. dobra publicznego. Przykładowe zadania na kolokwium: TEST [1] Zmniejszenie przeciętnych kosztów stałych zostanie spowodowane przez: a. wzrost wielkości produkcji, b. spadek wielkości produkcji, c. wzrost kosztów zmiennych,

Bardziej szczegółowo

KOSZTY, PRZYCHODY, WYNIK EKONOMICZNY. dr Sylwia Machowska

KOSZTY, PRZYCHODY, WYNIK EKONOMICZNY. dr Sylwia Machowska KOSZTY, PRZYCHODY, WYNIK EKONOMICZNY dr Sylwia Machowska 1 NIE MA DZIAŁAŃ BEZ KOSZTÓW Koszty stanowią zawsze punkt wyjścia myślenia ekonomicznego dlatego, że każde działanie podmiotów jest związane z ponoszeniem

Bardziej szczegółowo

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ.

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. Wykład 4 Konkurencja doskonała i monopol 1 MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. EFEKTYWNOŚĆ RYNKU. MONOPOL CZYSTY. KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA. 1. MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ W modelu konkurencji doskonałej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: koszt, przychód, zysk Koszt alternatywny a koszt księgowy Koszt krańcowy, utarg krańcowy optymalna wielkość produkcji

Podstawowe pojęcia: koszt, przychód, zysk Koszt alternatywny a koszt księgowy Koszt krańcowy, utarg krańcowy optymalna wielkość produkcji Podstawowe pojęcia: koszt, przychód, zysk Koszt alternatywny a koszt księgowy Koszt krańcowy, utarg krańcowy optymalna wielkość produkcji dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska email: anna.kowalska@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia II: Kolokwium, grupa II

Mikroekonomia II: Kolokwium, grupa II Mikroekonomia II: Kolokwium, grupa II Prowadząca: Martyna Kobus 2012-06-11 Piszemy 90 minut. Sprawdzian jest za 70 punktów. Jest 10 pytań testowych, każde za 2 punkty (łącznie 20 punktów za test) i 3 zadania,

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 5: Firma, produkcja, koszty

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 5: Firma, produkcja, koszty Ekonomia Wykład dla studentów WPiA Wykład 5: Firma, produkcja, koszty Popyt i podaż kategorie rynkowe Popyt i podaż to dwa słowa najczęściej używane przez ekonomistów Popyt i podaż to siły, które regulują

Bardziej szczegółowo

Wstęp: scenariusz. Przedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Wstęp: scenariusz. Przedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 14 rzedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all

Bardziej szczegółowo

Ekonomia menedżerska. Koszty funkcjonowania decyzje managerskie. Prof. Tomasz Bernat Katedra Mikroekonomii

Ekonomia menedżerska. Koszty funkcjonowania decyzje managerskie. Prof. Tomasz Bernat Katedra Mikroekonomii Ekonomia menedżerska Koszty funkcjonowania decyzje managerskie Prof. Tomasz Bernat Katedra Mikroekonomii Kluczowe pojęcia: v Przychody, koszty i zysk przedsiębiorstwa v Koszty księgowe i ekonomiczne v

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia B.4. Mikołaj Czajkowski

Mikroekonomia B.4. Mikołaj Czajkowski Mikroekonomia B.4 Mikołaj Czajkowski Minimalizacja kosztów Minimalizacja kosztów (przy zadanej wielkości produkcji) Pozwala wyprowadzić funkcję TC i rozwiązać problem maksymalizacji zysków wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Negatywne skutki monopolu

Negatywne skutki monopolu Negatywne skutki monopolu Strata dobrobytu społecznego z tytułu: (1) mniejszej produkcji i wyższej ceny (2) kosztów poszukiwania renty, które ponoszą firmy w celu osiągnięcia monopolistycznej pozycji na

Bardziej szczegółowo

Korzyści i. Niekorzyści skali. produkcji

Korzyści i. Niekorzyści skali. produkcji utarg (przychód) Koszt ekonomiczny utarg (przychód) Zakres tematyczny: Koszty w krótkim i długim okresie 1. Koszty pojęcie 2. Rodzaje kosztów wg różnych kryteriów 3. Krzywe kosztów 4. Zależności pomiędzy

Bardziej szczegółowo

KOSZTY, PRZYCHODY, WYNIK EKONOMICZNY. dr Sylwia Machowska

KOSZTY, PRZYCHODY, WYNIK EKONOMICZNY. dr Sylwia Machowska KOSZTY, PRZYCHODY, WYNIK EKONOMICZNY dr Sylwia Machowska KOSZTY Przedsiębiorstwo musi nieustannie rozwaŝać takie kwestie, jak: podjąć się określonych działań, czy nie, kiedy działania rozpocząć, jaka będzie

Bardziej szczegółowo

Teoria produkcji i wyboru producenta Lista 8

Teoria produkcji i wyboru producenta Lista 8 Definicje Teoria produkcji i wyboru producenta Lista 8 krótki i długi okres stałe i zmienne czynniki produkcyjne produkt krzywa produktu całkowitego produkt krańcowy prawo malejącego produktu krańcowego

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Dlaczego wzrost gospodarczy? Model wzrostu Harroda-Domara.

Plan wykładu. Dlaczego wzrost gospodarczy? Model wzrostu Harroda-Domara. Plan wykładu Dlaczego wzrost gospodarczy? Model wzrostu Harroda-Domara. Model wzrostu Solowa. Krytyka podejścia klasycznego wstęp do endogenicznych podstaw wzrostu gospodarczego. Potrzeba analizy wzrostu

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia B.3. Mikołaj Czajkowski

Mikroekonomia B.3. Mikołaj Czajkowski Mikroekonomia B.3 Mikołaj Czajkowski Koszty produkcji Funkcja produkcji jak z czynników powstaje produkt Ta sama produkcja możliwa przy różnych kombinacjach czynników Którą wybrać ceny czynników Funkcja

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA Ekonomia Wykład dla studentów WPiA Wykład 8: Podstawy popytu na czynniki produkcji: pracę i kapitał. Technologia produkcji. Decyzje konsumentów: podaż pracy i kapitału. Współzależność działania rynków

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWOWE POJĘCIA KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA Przedsiębiorstwo - wyodrębniona jednostka gospodarcza wytwarzająca dobra lub świadcząca usługi. Cel przedsiębiorstwa - maksymalizacja zysku Nakład czynniki

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol Monopol Jeden sprzedawca. Krzywa popytu jaką napotyka monopolista (opadająca) to krzywa popytu rynkowego. Monopolista może zmienić cenę rynkową produktu dostosowując

Bardziej szczegółowo

5. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A)

5. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A) 1. Na rynku pewnego dobra działają dwie firmy, które zachowują się zgodnie z modelem Stackelberga. Firmy ponoszą stałe koszty krańcowe równe 24. Odwrócona linia popytu na tym rynku ma postać: P = 480-0.5Q.

Bardziej szczegółowo

4. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A)

4. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A) 1. Rozważmy rynek doskonale konkurencyjny w długim okresie. Funkcja kosztu całkowitego pojedynczej firmy jest następująca: TC = 1296q 2 + 1369 dla q > 0 oraz TC = 0 dla q = 0. Wszystkie firmy są identyczne.

Bardziej szczegółowo

12. Funkcja popytu jest liniowa. Poniższa tabela przedstawia cztery punkty na krzywej popytu:

12. Funkcja popytu jest liniowa. Poniższa tabela przedstawia cztery punkty na krzywej popytu: 1. Dla której z poniższych funkcji popytu elastyczność cenowa popytu jest równa -1 i jest stała na całej długości krzywej popytu? A) Q = -5 + 10 B) Q = 40-4 C) Q = 30000-1 D) Q = 2000-2 E) Q = 100-3 F)

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Produkcja i koszty

Mikroekonomia. Produkcja i koszty Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz 13.10.007r. Mikroekonomia WNE UW 1 Produkcja i koszty W BIZNESIE jest to czynność, w ramach której zasoby są przetwarzane

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Oligopol

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Oligopol 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Oligopol Oligopol Monopol jedna firma na rynku. Duopol dwie firmy na rynku. Oligopol kilka firm na rynku. W szczególności decyzje każdej firmy co do ceny lub ilości produktu

Bardziej szczegółowo

5. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 122-7P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi:

5. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 122-7P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi: 1. Na oligopolistycznym rynku istnieje 8 firm, które zachowują się zgodnie z modelem Cournota (jednoczesne ustalanie ilości). Wszystkie firmy ponoszą takie same koszty krańcowe, równe 12 zł od jednostki

Bardziej szczegółowo

8. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 356-3P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi:

8. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 356-3P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi: 1. rzedsiębiorstwo posiada dwa zakłady. Funkcja popytu rynkowego dana jest równaniem: = 46080-4Q, gdzie Q - produkcja całego rynku. Funkcja kosztu całkowitego pierwszego i drugiego zakładu jest następująca:

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA wykład 4 TEORIA POSTĘPOWANIA PRODUCENTA

EKONOMIA wykład 4 TEORIA POSTĘPOWANIA PRODUCENTA EKONOMIA wykład 4 TEORIA POSTĘPOWANIA PRODUCENTA Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania PLAN WYKŁADU 1. Krótkookresowa teoria produkcji

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii TEORIA PRODUKCJI

Podstawy ekonomii TEORIA PRODUKCJI Podstawy ekonomii TEORIA PRODUKCJI Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Proces i funkcja produkcji Proces produkcji proces transformacji czynników wytwórczych na produkty gotowe, przy czym uzyskane efekty

Bardziej szczegółowo

Przychody skali. Proporcjonalne zwiększenie czynników = zwiększenie produkcji, ale czy również proporcjonalne? W zależności od odpowiedzi:

Przychody skali. Proporcjonalne zwiększenie czynników = zwiększenie produkcji, ale czy również proporcjonalne? W zależności od odpowiedzi: Przychody skali Proporcjonalne zwiększenie czynników = zwiększenie produkcji, ale czy również proporcjonalne? W zależności od odpowiedzi: Stałe przychody skali, CRS (constant returns to scale) Rosnące

Bardziej szczegółowo

Dr hab. prof. UW Urszula Sztanderska. EKONOMIA wykład dla doktorantów WPiA

Dr hab. prof. UW Urszula Sztanderska. EKONOMIA wykład dla doktorantów WPiA Dr hab. prof. UW Urszula Sztanderska EKONOMIA wykład dla doktorantów WPiA WYKŁAD 5 FIRMA, PRODUKCJA, KOSZTY Popyt i podaż kategorie rynkowe Popyt i podaż to dwa słowa najczęściej używane przez ekonomistów

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i Imię zł 100 zł 129 zł 260 zł 929 zł 3. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu, maleje popyt na dane dobro to jest to: (2 pkt)

Nazwisko i Imię zł 100 zł 129 zł 260 zł 929 zł 3. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu, maleje popyt na dane dobro to jest to: (2 pkt) Nazwisko i Imię... Numer albumu... A 1. Utrata wartości dobra kapitałowego w ciągu roku będąca rezultatem wykorzystania tego dobra w procesie produkcji nazywana jest: (2 pkt) ujemnym przepływem pieniężnym

Bardziej szczegółowo

Rachunek Różniczkowy

Rachunek Różniczkowy Rachunek Różniczkowy Sąsiedztwo punktu Liczby rzeczywiste będziemy teraz nazywać również punktami. Dla ustalonego punktu x 0 i promienia r > 0 zbiór S(x 0, r) = (x 0 r, x 0 ) (x 0, x 0 + r) nazywamy sąsiedztwem

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Zadanie

Mikroekonomia. Zadanie Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz 18.11.2007r. Mikroekonomia WNE UW 1 Funkcję produkcji pewnego produktu wyznacza wzór F(K,L)=2KL 1/2. Jakim wzorem

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia B.5. Mikołaj Czajkowski

Mikroekonomia B.5. Mikołaj Czajkowski Mikroekonomia B.5 Mikołaj Czajkowski Firma konkurencyjna Konkurencyjna firma: Traktuje ceny czynników produkcji jako stałe Traktuje cenę rynkową jako stałą Jest cenobiorcą Założenie firma maksymalizuje

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz POWTORZENIE ZADAN Mikroekonomia WNE UW 1

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz  POWTORZENIE ZADAN Mikroekonomia WNE UW 1 Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz POWTORZENIE ZADAN Mikroekonomia WNE UW 1 Funkcję produkcji pewnego produktu wyznacza wzór F(K,L)=2KL 1/2. Jakim

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Możliwości finansowe konsumenta opisuje równanie: 2x + 4y = 1. Jeżeli dochód konsumenta

Bardziej szczegółowo

Teoria produkcji pojęcie, prawa, izokwanty. Funkcja produkcji pojęcie, przykłady.

Teoria produkcji pojęcie, prawa, izokwanty. Funkcja produkcji pojęcie, przykłady. Przedmiot: EKONOMIA MATEMATYCZNA Katedra: Ekonomii Opracowanie: dr hab. Jerzy Telep Temat: Matematyczna teoria produkcji Zagadnienia: Teoria produkcji pojęcie, prawa, izokwanty. Funkcja produkcji pojęcie,

Bardziej szczegółowo

Konspekt 5. Analiza kosztów.

Konspekt 5. Analiza kosztów. KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRJI PUBLICZNEJ Ryszard Rapacki EKONOMIA MENEDŻERSKA Konspekt 5. Analiza kosztów. A. Cele zajęć. 1. Wyjaśnienie istoty i rodzajów kosztów produkcji oraz związanych z nimi kategorii.

Bardziej szczegółowo

PRODUKCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

PRODUKCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA CASE STUDY NA DOBRY POCZĄTEK Scania zwiększa zatrudnienie FAKTY KRYZYS I PO KRYZYSIE? Potrzeba zwiększenia produkcji wynika głównie z wciąż dużego popytu w Brazylii Jednak

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia A.4. Mikołaj Czajkowski

Mikroekonomia A.4. Mikołaj Czajkowski Mikroekonomia A.4 Mikołaj Czajkowski Funkcja użyteczności Jeśli preferencje są racjonalne i ciągłe mogą zostać opisane za pomocą funkcji użyteczności Funkcja użyteczności to funkcja, która spełnia warunki:

Bardziej szczegółowo

Koszty produkcji. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Koszty produkcji. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: Koszty produkcji P R I N C I P L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W PowerPoint Slides by Ron Cronovich 7 Thomson SouthWestern, all rights reserved A C T I V E

Bardziej szczegółowo

Leasing maszyn 500 500 500 500 500 500 500 500 Nylon 0 400 1150 1700 2450 3200 4650 6300 Energia elektryczna 0 100 150 200 250 300 350 400

Leasing maszyn 500 500 500 500 500 500 500 500 Nylon 0 400 1150 1700 2450 3200 4650 6300 Energia elektryczna 0 100 150 200 250 300 350 400 Ćwiczenia z mikroekonomii Koszty produkcji I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI 1. Koszty stałe w przedsiębiorstwie: a. rosną wraz ze wzrostem produkcji b. zależą od wartości środków trwałych w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

9 Funkcje Użyteczności

9 Funkcje Użyteczności 9 Funkcje Użyteczności Niech u(x) oznacza użyteczność wynikającą z posiadania x jednostek pewnego dobra. Z założenia, 0 jest punktem referencyjnym, czyli u(0) = 0. Należy to zinterpretować jako użyteczność

Bardziej szczegółowo

Monopol. Założenia. Skąd biorą się monopole? Jedna firma

Monopol. Założenia. Skąd biorą się monopole? Jedna firma Założenia Jedna firma Monopol Siłą rzeczy musi ona sama ustalić cenę Cena rynkowa zależy od ilości sprzedawanej przez firmę Produkt nie posiada substytuty Dużo kupujących (krzywa popytu opadająca) Istnieją

Bardziej szczegółowo

Lista 7 i 8 Zysk księgowy i alternatywny Koszty alternatywne Koszty i utargi krańcowe Koszty produkcji w krótkim i długim okresie czasu

Lista 7 i 8 Zysk księgowy i alternatywny Koszty alternatywne Koszty i utargi krańcowe Koszty produkcji w krótkim i długim okresie czasu Zadanie 1. Pan Smith prowadzi prywatny biznes. W ubiegłym roku jego utarg wyniósł 55000, a koszty bezpośrednie 27000. Kapitał finansowy włożony w działalność zakładu wynosił przez cały rok 25000. Stopa

Bardziej szczegółowo

Ocena kosztów produkcji w sektorze paliw i energii

Ocena kosztów produkcji w sektorze paliw i energii opracował: prof. dr hab. inż. Józef Paska, mgr inż. Piotr Marchel POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Elektroenergetyki, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Ekonomika w elektrotechnice laboratorium

Bardziej szczegółowo

Zadania z ekonomii matematycznej Teoria produkcji

Zadania z ekonomii matematycznej Teoria produkcji Paweł Kliber Zadania z ekonomii matematycznej Teoria produkcji Zadania Zad Dla podanych funkcji produkcji a fk z k + z b fk z 6k z c fk z k z d fk z k 4 z e fk z k + z wykonaj następujące polecenia: A

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Wymiana

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Wymiana 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Wymiana Wymiana Dwóch konsumentów A i B. Ich zasoby początkowe dóbr 1 i 2: A A A B B B 1 2 ω = ( ω1, ω2 ) i ω ω ω = (, ). Np. ω A = ( 6, 4) i ω B = ( 2, 2). Całkowita

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Technologia, Maksymalizacja zysku i Minimalizacja kosztów.

Mikro II: Technologia, Maksymalizacja zysku i Minimalizacja kosztów. Mikro II: Technologia, Maksymalizacja zysku i Minimalizacja kosztów. Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 39 Technologia Wst ep. Przypomnijmy: Teoria konsumenta. w szczególności krzywa popytu. Teraz

Bardziej szczegółowo

6. Teoria Podaży Koszty stałe i zmienne

6. Teoria Podaży Koszty stałe i zmienne 6. Teoria Podaży - 6.1 Koszty stałe i zmienne Koszty poniesione przez firmę zwykle są podzielone na dwie kategorie. 1. Koszty stałe - są niezależne od poziomu produkcji, e.g. stałe koszty energetyczne

Bardziej szczegółowo

Ryszard Rapacki, Piotr Maszczyk, Mariusz Próchniak

Ryszard Rapacki, Piotr Maszczyk, Mariusz Próchniak Struktury rynku a optymalne decyzje w przedsiębiorstwie Ryszard Rapacki, Piotr Maszczyk, Mariusz Próchniak Program MBA-SGH VI edycja PORÓWNANIE STRUKTUR RYNKU Cecha Struktura rynku Konkurencja doskonała

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Sylwia Machowska

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Sylwia Machowska KONKURENCJA DOSKONAŁA dr Sylwia Machowska Definicja Konkurencja doskonała jest modelem teoretycznym opisującym jedną z form konkurencji na rynku; cechą charakterystyczną konkurencji doskonałej w odróŝnieniu

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz 17.10.2009r. Mikroekonomia WNE UW 1 Co to jest monopol? Wybór monopolisty Dlaczego nie lubimy monopoli? Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Inwestycje (I) Konsumpcja (C)

Inwestycje (I) Konsumpcja (C) Determinanty dochodu narodowego Zadanie 1 Wypełnij podaną tabelę, wiedząc, że wydatki konsumpcyjne stanowią 80% dochody narodowego, inwestycje są wielkością autonomiczną i wynoszą 1.000. Produkcja i dochód

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - Lista 11. Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol

Mikroekonomia - Lista 11. Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol Mikroekonomia - Lista 11 Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol Konkurencja doskonała 1. Model konkurencji doskonałej opiera się na następujących

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Krzywe kosztów, Podaż firmy i Podaż ga l

Mikro II: Krzywe kosztów, Podaż firmy i Podaż ga l Mikro II: Krzywe kosztów, Podaż firmy i Podaż ga l ezi. Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 59 Krzywe kosztów Wst ep Celem jest wyprowadzenie funkcji podaży i jej w lasności. Funkcje podaży wyprowadzamy

Bardziej szczegółowo

Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki

Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Analiza postępowania konsumenta może być prowadzona

Bardziej szczegółowo

Konkurencja monopolistyczna

Konkurencja monopolistyczna Konkurencja monopolistyczna Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Prezentacja oparta na: http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_micro.html Cechy: Wielu sprzedawców Zróżnicowane produkty

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Technologia, Maksymalizacja zysku i Minimalizacja

Mikro II: Technologia, Maksymalizacja zysku i Minimalizacja Mikro II: Technologia, Maksymalizacja zysku i Minimalizacja kosztów Krzysztof Makarski 18 Technologia Wst ep Przypomnijmy: Teoria konsumenta w szczególności krzywa popytu Teraz krzywa podaży (analogicznie)

Bardziej szczegółowo

Istota funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego. dr inż. Andrzej KIJ

Istota funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego. dr inż. Andrzej KIJ Istota funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego dr inż. Andrzej KIJ 1 Popyt rynkowy agregacja krzywych popytu P p2 p1 D1 q1 D2 q2 Q 2 Popyt rynkowy agregacja krzywych popytu P p2 p1 D1 +D2 D1 D2 q1

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochodu narodowego Analiza krótkookresowa Produkcja potencjalna i faktyczna Produkcja potencjalna to produkcja, która może być wytworzona w gospodarce przy racjonalnym wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów. Opracowała: dr inż. Magdalena Węglarz

Analiza kosztów. Opracowała: dr inż. Magdalena Węglarz Opracowała: dr inż. Magdalena Węglarz Plan prezentacji 1.Koszty istotne 2.Koszty produkcji w krótkim i długim okresie 3.Korzyści skali, zakresu i procesu uczenia się 4.Analiza kosztów i optymalne decyzje

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD VI: MODEL IS-LM/AS-AD OGÓLNE RAMY DLA ANALIZY MAKROEKONOMICZNEJ Linia FE: Równowaga na rynku pracy Krzywa IS: Równowaga na rynku dóbr Krzywa LM: Równowaga

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT (PRZEBSIĘBIORSTWO) państwowe lokalne indywidualne zbiorowe (spółki ) 3. Jak należy rozumieć prawo zmniejszającego się przychodu?

PRODUCENT (PRZEBSIĘBIORSTWO) państwowe lokalne indywidualne zbiorowe (spółki ) 3. Jak należy rozumieć prawo zmniejszającego się przychodu? A) Pytania sprawdzające: 1. Kogo uważamy za producenta? PRODUCENT zorganizowany w formie przedsiębiorstwa. Powstał w drodze ewolucji. To podmiot sfery realnej. Aktywny uczestnik procesów rynkowych. Realizuje

Bardziej szczegółowo

Dr Julia Gorzelany - Plesińska

Dr Julia Gorzelany - Plesińska Przedsiębiorstwo. Teoria kosztów. Dr Julia Gorzelany - Plesińska Przedsiębiorstwo niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca zasoby produkcyjne, która została utworzona w celu osiągania zysków ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania

Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania Utarg całkowity, przeciętny i krańcowy Koszt całkowity, przeciętny i krańcowy

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania

Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania konkurencja doskonała konkurencja monopolistyczna oligopol monopol Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I. Jan Baran

Makroekonomia I. Jan Baran Makroekonomia I Jan Baran Model klasyczny a keynesowski W prostym modelu klasycznym zakładamy, że produkt zależy jedynie od nakładów czynników produkcji i funkcji produkcji. Nie wpływają na niego wprowadzone

Bardziej szczegółowo

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH Opracowanie: mgr inż. Dorota Bargieł-Kurowska I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji Producent, podejmując decyzję:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ.

WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ. Wykład 1 Wprowadzenie do ekonomii menedżerskiej 1 WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ. PODEJMOWANIE OPTYMALNYCH DECYZJI NA PODSTAWIE ANALIZY MARGINALNEJ. 1. EKONOMIA MENEDŻERSKA ekonomia menedżerska

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomii. Produkcyjność jak działają przedsiębiorstwa?

Instytut Ekonomii. Produkcyjność jak działają przedsiębiorstwa? Produkcyjność jak działają przedsiębiorstwa? Slajd nr 2 Amazon case J Lider rynku e-commerce otworzył nowe centrum. Obiekt Amazon w Kołbaskowie pod Szczecinem zajmuje ponad 150 tys. metrów kwadratowych.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z MIKROEKONOMII

ZADANIA Z MIKROEKONOMII - ZADANIA Z MIKROEKONOMII BLOK B Wybór i opracowanie: Ewa Aksman,Tomasz Kopczewski Piotr Mazurowski, Irena Topińska Poprawki: Anna Bartczak, Olga Kiuila TECHNOLOGIA 1. Czy jest możliwe, aby izokwanty:

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii KOSZTY I ICH KLASYFIKACJA. Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz

Podstawy ekonomii KOSZTY I ICH KLASYFIKACJA. Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Podstawy ekonomii KOSZTY I ICH KLASYFIKACJA Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Koszty i ich klasyfikacja Istota podejścia ekonomicznego sprowadza się do traktowania kosztu jako kosztu ekonomicznego czyli

Bardziej szczegółowo

Utarg. Przychód przedsiębiorstwa czyli Utarg całkowity TR (Total Revenue) Konkurencja doskonała Konkurencja niedoskonała

Utarg. Przychód przedsiębiorstwa czyli Utarg całkowity TR (Total Revenue) Konkurencja doskonała Konkurencja niedoskonała Utarg Przychód przedsiębiorstwa czyli Utarg całkowity TR (Total Revenue) Konkurencja doskonała Konkurencja niedoskonała 2 Utarg Utarg całkowity TR (Total Revenue) Konkurencja niedoskonała 3 Utarg Koszt

Bardziej szczegółowo

Kolokwium I z Makroekonomii II Semestr zimowy 2014/2015 Grupa I

Kolokwium I z Makroekonomii II Semestr zimowy 2014/2015 Grupa I Kolokwium I z Makroekonomii II Semestr zimowy 2014/2015 Grupa I Czas trwania kolokwium wynosi 45 minut. Należy rozwiązać dwa z trzech zamieszczonych poniżej zadań. Za każde zadanie można uzyskać maksymalnie

Bardziej szczegółowo

WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO

WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO KRZYWA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH (zwiększanie produkcji jednego dobra nie jest możliwe bez zmiany produkcji drugiego dobra) krzywa możliwości produkcyjnych pokazuje możliwości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Po co uczyć (się) teorii ekonomii?

Wprowadzenie Po co uczyć (się) teorii ekonomii? Wprowadzenie Po co uczyć (się) teorii ekonomii? a po co uczyć matematyki? - ćwiczenie umysłu żeby oswoić studentów z terminologią później pisząc pracę magisterską czy też komunikując się z innymi nie muszą

Bardziej szczegółowo

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH ZADANIE. Mamy trzech konsumentów, którzy zastanawiają się nad nabyciem trzech rożnych programów komputerowych. Właściwości popytu konsumentów przedstawiono w następującej tabeli:

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość studia stacjonarne lista nr 9 zastosowania metod teorii funkcji rzeczywistych w ekonomii (część II)

Finanse i Rachunkowość studia stacjonarne lista nr 9 zastosowania metod teorii funkcji rzeczywistych w ekonomii (część II) dr inż. Ryszard Rębowski 1 FUNKCJA KOSZTU Finanse i Rachunkowość studia stacjonarne lista nr 9 zastosowania metod teorii funkcji rzeczywistych w ekonomii (część II) 1 Funkcja kosztu Z podstaw mikroekonomii

Bardziej szczegółowo

Monopol statyczny. Problem monopolisty: Π(q) = p(q)q c(q)

Monopol statyczny. Problem monopolisty: Π(q) = p(q)q c(q) Monopol Jest jedna firma Sama ustala cenę powyżej kosztu krańcowego Zyski nadzwyczajne (największe osiągalne) Stoi przed podobnymi ograniczeniami co firmy doskonale konkurencyjne: -Ograniczenia technologiczne

Bardziej szczegółowo

Ekonometria. Model nieliniowe i funkcja produkcji. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej. Modele nieliniowe Funkcja produkcji

Ekonometria. Model nieliniowe i funkcja produkcji. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej. Modele nieliniowe Funkcja produkcji Ekonometria Model nieliniowe i funkcja produkcji Jakub Mućk Katedra Ekonomii Ilościowej Jakub Mućk Ekonometria Ćwiczenia 7 Modele nieliniowe i funkcja produkcji 1 / 19 Agenda Modele nieliniowe 1 Modele

Bardziej szczegółowo

Rynek W. W. Norton & Company, Inc.

Rynek W. W. Norton & Company, Inc. 1 Rynek 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Modelowanie Ekonomiczne uco wpływa na co w systemie ekonomicznym? una jakim poziomie uogólnienia możemy modelować zjawisko ekonomiczne? uktóre zmienne są egzogeniczne,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania. Optymalizacja

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania. Optymalizacja Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania Optymalizacja Dla podanych niżej problemów decyzyjnych (zad.1 zad.5) należy sformułować zadania optymalizacji, tj.: określić postać zmiennych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo na rynku konkurencyjnym

Przedsiębiorstwo na rynku konkurencyjnym Przedsiębiorstwo na rynku konkurencyjnym Jedną z podstawowych jednostek występujących w gospodarce jest przedsiębiorstwo, często nazywane firmą. Przedsiębiorstwo to zarówno wielka fabryka cegieł, mały

Bardziej szczegółowo

Problem zarządzania produkcją i zapasami

Problem zarządzania produkcją i zapasami Problem zarządzania produkcją i zapasami Wykorzystamy zasadę optymalności Bellmana do poradzenia sobie z zarządzaniem zapasami i produkcją w określonym czasie z punktu widzenia istniejącego i mogącego

Bardziej szczegółowo

Struktury rynku - konkurencja doskonała i monopol Zadanie 1 Opisz w tabeli struktury rynku

Struktury rynku - konkurencja doskonała i monopol Zadanie 1 Opisz w tabeli struktury rynku Struktury rynku - konkurencja doskonała i monopol Zadanie 1 Opisz w tabeli struktury rynku Cecha Struktura Konkurencja doskonała Konkurencja monopolistyczna Oligopol Monopol pełny Ilość kupujących Ilość

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia BLOK II. Determinanty dochodu narodowego

Makroekonomia BLOK II. Determinanty dochodu narodowego Makroekonomia BLOK II Determinanty dochodu narodowego Wzrost gospodarczy i jego determinanty Wzrost gosp. powiększanie rozmiarów produkcji (dóbr i usług) w skali całej gosp. D D1 - D W = D = D * 100% Wzrost

Bardziej szczegółowo