Przykładowe rozwiązania zadań obliczeniowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykładowe rozwiązania zadań obliczeniowych"

Transkrypt

1 1 CHEMIA zbiór zadań matura 2018 tom I Przykładowe rozwiązania zadań obliczeniowych

2 2 Spis treści 1.Stechiometria chemiczna Struktura atomu Kinetyka i statyka chemiczna Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych Stężenia Reakcje utleniania i redukcji Elektrochemia Właściwości pierwiastków bloku s, p, d... 39

3 3 1.Stechiometria chemiczna Nr zad. 39 g K ½ 22,4 dm 3 H 2 X (g) K Y (dm 3 ) H 2 Rozwiązanie K + H 2 O KOH + ½H 2 23 g Na ½ 22,4 dm 3 H 2 X (g) Na ,6 dm 3 - Y (dm 3 ) H 2 Na + H 2 O NaOH + ½H 2 1 Na podstawie dwóch proporcji układamy układ równań: 11,2 X 39 Y 11,2 X 23 (5,6 - Y) 39 Y 23 (5,6 - Y) 39 Y 128,8 23 Y Y 2,07 dm 3 5,6 dm 3 2, 07 dm 3 3,53 dm 3 1 mol Na ½ 22,4 dm 3 H 2 x (mol) Na ,53 dm 3 H 2 x 0,315 mola Na at. X 9, , ,15 mola X 2 0,15 mola g 1 mol x (g) x 80 g Br (80 g/mol) % X 100% 10,1 % (A) 89,9 % (% bromu w cząsteczce AX 3 ) 3 80 g ,9 % A (g) ,1 % A 27 g/mol Al Nazwa systematyczna: Bromek glinu 4 Obliczenia na podstawie reakcji zapisanych w zadaniu 3. Reakcje: 4P + 5O 2 P 4 O 10 P 4 O H 2 O 4H 3 PO 4 6,2 g P x (g) P 4 O g P g P 4 O 10 x 14,2 g P 4 O 10

4 4 284 g P 4 O mol H 3 PO 4 14,2 g P 4 O y (mol) H 3 PO 4 y 0,2 mole H 3 PO 4 (Wynik dla wydajności 100 %, zatem należy obliczyć dla wydajności 65 %) 0,2 mole % z (mol) % z 0,13 mol H 3 PO 4 C m n v b) v n C m 0,13 mol 0,52 mol/dm 3 0,25 dm3 H 2 + Cl 2 2HCl 2 g 2 g MH 2 2g MCl 2 71g x (g) H g Cl 2 2 g H g Cl 2 x 0,056 g H 2 (Wprowadzono 2 g H 2, zatem w reaktorze nadmiar H 2 ) 8 1 mol Cl g Cl 2 Y (mol) Cl g Cl 2 Y 0,028 mola Cl 2 (Liczba moli chloru, która przereagowało z wodorem) H 2 1 mol 0,028 mol 0,972 mol 1 mol ,4 dm 3 0,972 mol ---- x (dm 3 ) x 21,773 dm 3 H 2 HCl 2 0,028 mol 0,056 mol 1 mol ,4 dm 3 0,056 mol ---- z (dm 3 ) z 1,254 dm 3 HCl Suma 21,773 dm 3 + 1,254 dm 3 23,027 dm 3 8,22 g K ---- x (dm 3 ) H 2 39 g K ½ 22,4 dm 3 H 2 x 2,35 dm 3 H 2 K + H 2 O KOH + ½H obj. H obj. pow. y (m 3 ) m 3 y 4 m 3 H 2 2,36 dm 3 < 4 m 3 nie dojdzie do wybuchu

5 5 b) Na podstawie reakcji z podpunktu a: 5(COOH) 2 + 3H 2 SO 4 + 2KMnO 4 10CO 2 + 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 8H 2 O 3 mole H 2 SO ,4 dm 3 CO 2 x (mol) H 2 SO ,2 dm 3 CO 2 x 0,15 mola H 2 SO 4 12 m H2SO4 0,15 mola 98 g/mol 14,7 g C p 96%, d 1,09 g/cm 3 96 % ,7 g H 2 SO % ---- x (g) H 2 SO 4 x 15,3 g r-ru H 2 SO 4 v 15,3 g d 1,09 g/cm3 14 cm3 13 p V n R T p V m R T M p V M m R T M m R T, ( d m d R T ) po podstawieniu do wzoru otrzymujemy postać: M p V V p 1,145 83,1 298 M 28 g/mol % - 32,4 % - 22,6 % 45 % O 2 Na 32,4 % : S 22,6 % : O 45 % Na 32,4 g : S 22,6 g : O 45 g 32,4 g Na : S 22,6 g : O 45 g 23 g/mol 32 g/mol 16 g/mol Na 1,4 mol : S 0,7 mol : O 2,8 mol 2 x Na : 1 x S : 4 x O Zakładamy masa 100 g / : 0,7 mol Wzór: Na 2 SO 4 15 m 1 + m 2 4 v 1 + v 2 2 2x + 71y 4 x 4 71y 2 22,4x + 22,4y 2 22,4 ( 4 71y ) + 22,4y 2 2 y 0,055 mola Cl 2 nadmiar x 0,0475 mola H 2 H 2 + Cl 2 2HCl x moli y moli m 1 2x m 2 71y v 1 22,4 dm 3 x v 2 22,4 dm 3 y

6 6 C p m s 100 % m s C p 100% 5 % 200 g 100 % 10 g 17 NH 4 Br : NaBr : KBr 1 : 2 : 2 10 g : 5 2 g NH 4 Br - 2 g NaBr - 4 g KBr - 4 g Sól Erlenmayera 10 g mieszanina soli bromkowych g leku g soli bromkowych 3 5 g leku y (g) soli bromkowych y 1,3 g > 1g dawka została przekroczona Obliczenia dla wzoru empirycznego: 100 % - 52,5 % 47,5 % zawartość tlenu 52,5 % - zawartość chloru 50 mg 0,05 g 0,05 g (mieszaniny) % x (g) ,5 % x 0,02625 g chloru 0,05 g (mieszaniny) % y (g) ,5 % y 0,02375 g tlenu 19 n chloru 0,02625 g 0,0007 mola 35,5 g/mol n tlenu 0,02375 g 0,0014 mola 16 g/mol chlor 0,0007 : tlen 0,0014 / : 0,0007 chlor 1 : tlen 2 Wzór empiryczny ClO 2 Obliczenia dla wzoru rzeczywistego: MClO 2 67,5 g/mol Gęstość wzoru empirycznego d e n M Vo Gęstość gazu w zadaniu d m v 0,05 g 0,15 dm 3 n 67,5 g/mol 22,4 dm 3

7 7 Porównujemy d e z d i obliczamy n: n 67,5 g/mol 22,4 dm 3 0,05 g 0,15 dm 3 n 1 wzór empiryczny równy rzeczywistemu Odp.: Wzór empiryczny jest równocześnie wzorezeczywistym. V krwi 5,5 l 5500 cm 3 16 g Hb cm 3 krwi x (g) Hb cm 3 krwi x 880 g Hb 8 g Mb kg m.c. y (g) Mb kg m.c. y 560 g Mb g Mb mol Mb , cz. Mb 560 g Mb z (cz.) Mb z 0, cz. Mb 1 cz. Mb zawiera 1 at. O (z informacji wstępnej), zatem tyle samo jest at. O co cząsteczek Mb. 1 mol at. O , at. O x (mol) at. O , at. O x 0,032 mola at. O 20 1 mol at. O g 0,032 mola at. O ---- Z 1 (g) Z 1 0,51 g tlenu g Hb mol Hb , cz. Hb 880 g Hb x (cz.) Hb x 0, cz. Hb 1 Hb zawiera 4 at. tlenu, zatem 4 razy więcej tlenu niż cząsteczek hemoglobiny. 0, , at. tlenu 1 mol at. O , at. O X (mol) at. O , at. O X 0,054 mola at. O 1 mol at. O g 0,054 mola at. O ---- Z 2 (g) Z 2 0,86 g tlenu Z Z 1 + Z 2 0,51 g + 0,86 g 1,37 g tlenu

8 8 MMg 2P 2O g/mol MMgCO 3 84 g/mol 2 mole MgNH 4 PO g Mg 2 P 2 O 7 x (mol) MgNH 4 PO ,2121 g Mg 2 P 2 O 7 x 0, mola MgNH 4 PO mol MgNH 4 PO mol MgCl mol MgCO 3 Zatem: 0, mola MgNH 4 PO , mol MgCl , mol MgCO 3 1 mol MgCO g MgCO 3 0, mola MgCO x (g) MgCO 3 x 0,1605 g MgCO 3 % MgCO 3 0,1605 g 0,5 g 100 % 32,1 % 18 g H 2 O g H 2,7 g H 2 O ---- x (g) H x 0,3 g H C x H y + O 2 CO 2 + H 2 O 1,5 g 4,5 g 2,7 g 44 g CO g C 4,5 g CO y (g) C y 1,2 g C razem 0,3 g + 1,2 g 1,5 g 23 % H % C 0,3 g 1,5 g 1,2 g 1,5 g 100 % 20 % 100 % 80% 12x 80 y x 4 y x y 4 12 x y 1 3 x : y 1 : 3 CH 3 / 2 C 2 H 6 CH 3 -CH 3

9 9 MBaCl 2 2H 2O 244 g/mol BaCl 2 + H 2 SO 4 BaSO 4 + 2HCl 244 g BaCl 2 2 H 2 O g BaCl 2 0,6892 g BaCl 2 2 H 2 O ---- x (g) BaCl 2 x 0,5875 g BaCl 2 1 mol BaCl g y (mol) BaCl ,5875 g y 0, mola BaCl mol BaCl mol H 2 SO 4 0, mola BaCl , mola H 2 SO 4 CH 2SO 4 1 mol/dm 3 C m n v vh 2SO 4 v n C m 0, mol 1 mol/dm 3 0, dm3 2,825 cm 3 2,825 cm % z (cm 3 ) % z 4,24 cm 3 MPbCrO g/mol MK 2Cr 2O g/mol 2Pb 2+ + Cr 2 O H 2 O 2PbCrO 4 + 2H + 1 mol g PbCrO 4 x (mol) ,6205 g PbCrO 4 x 0, mola PbCrO mol Cr 2 O mole PbCrO 4 y (mol) Cr 2 O , mola PbCrO 4 y 0, mola Cr 2 O 7 2- C m n v v 5 cm 3 0,005 dm 3 0, mola C m 0,1921 mol/dm 3 0,005 dm 3 C m Cp d M 100 % d 1,05 g/cm g/dm 3 C p C m M 100% d 0,1921 mol/dm3 294 g/mol 100 % 1050 g/dm 3 5,38%

10 10 Fe NH 3 + 3H 2 O Fe(OH) 3 + 3NH 4 + 0,5265 g % x (g) % x 0,06318 g Fe 1 mol Fe g y (mol) ,06318 g y 0, mol Fe 26 1 mol Fe mole NH 3 0, mol Fe ---- z (mol) NH 3 z 0, mola NH 3 C m Cp d M 100% MNH 3 17 g/mol d 1 g/cm g/dm 3 C m 2,5 % 1000 g/dm3 17 g/mol 100 % 1,47 mol/dm3 C m n v v n 0, mola 0,0023 C m 1,47 mol/dm 3 dm3 2,3 cm 3 1 mol CO g CO 2 x (mol) CO ,23 g CO 2 x 0,0052 mola CO 2 CaCO 3 T CaO + CO mol CaCO mol CO 2 0,0052 mola CaCO ,0052 mola CO 2 1 mol CaCO g CaCO 3 0,0052 mola CaCO y (g) CaCO 3 y 0,52 g CaCO 3 % CaCO 3 0,52 g 100% 92,9% 0,56 g

11 11 MBaSO g/mol MNa 2SO g/mol Na 2 SO 4 + BaCl 2 BaSO 4 + 2NaCl 142 g Na 2 SO g BaSO 4 x (g) Na 2 SO ,6 g BaSO 4 x 0,3657 g Na 2 SO g Na 2 SO g S 0,3657 g Na 2 SO y (g) S y 0,08241 g S 0,08241 g S % z (g) % z 1,18 g CaCl 2 + (NH 4 )C 2 O 4 CaC 2 O 4 + 2NH 4 Cl v 150 ml 0,15 l C m n v n 0,15 l 0,2 mol/l 0,03 mola % ml 100 % ---- x (ml) x 46,88 ml 0,04688 l C m 0,03 mol 0,04688 l 0,64 mol/l MNH 4NO 3 80 g/mol MCa(NO 3) g/mol 1 mol NH 4 NO g 1,5 mol NH 4 NO x (g) x 120 g NH 4 NO g NH 4 NO g N 120 g NH 4 NO y (g) N y 42 g N 164 g Ca(NO 3 ) g N z (g) Ca(NO 3 ) g N z 246 g Ca(NO 3 ) g CaC ,4 dm 3 x (g) CaC dm 3 x 114,29 g CaC 2 % CaC 2 114,29 g 150 g 100 % 76,19 %

12 g Na 2 CO g NaOH x (g) Na 2 CO g NaOH x 53 g Na 2 CO 3 Na 2 CO 3 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + 2NaOH g Na 2 CO % y (g) Na 2 CO % y 62,35 g Na 2 CO 3 2NaHCO 3 Na 2 CO 3 + H 2 O + CO g NaHCO g Na 2 CO g NaHCO x (g) Na 2 CO 3 x 66,25 g Na 2 CO 3 W % 62,35 g 100 % 94 % 66,25 g 2P + 3Cl 2 2PCl g P ,5 g PCl 3 45 g P x (g) PCl 3 x 199,6 g PCl 3 W % 180 g 100 % 90,18 % 199,6 g C x H y C : H 10 : 1 Masa węgla 12 x Masa wodoru 1 y x 1 y 10y 12x x y x : y 10 : 12 C x H y C 10 H 12 M CxHy 132 g/ mol g g 132 g wzór C 10 H 12

13 13 2.Struktura atomu Nr zad. 7 a) Uran: 42 lat : 21 lat 2 cykle g 21 lat g Rad: 42 lat : 10,5 lat 4 cykle 1, g 21 lat 21 lat 0, g g 21 lat 0, g Rozwiązanie 21 lat 0, g 21 lat 0, g U Ra , , : 1 b) % Ra 0, g 1 g 100 % 0,01 % 19 c) 1 u + 3 u 4u 36 M k M o ( 1 2 ) t T M k - masa końcowa M o - masa początkowa t - czas rozpadu T - okres półtrwania m k m o ( 1 2 )t T 15 ( 1 2 ) ( 1 2 )3 1,88 g lub liczba cykli 414 : cykle I cykl: 15 g : 2 7,5 g II cykl: 7,5 g : 2 3,75 g III cykl: 3,75 g : 2 1,875 1,88 g m at. śr. (m 1 p 1 %) + (m 2 p 2 %) 100 % Cu x 1 % 65 Cu 100 % - x 1 %

14 14 m at. śr. (m 1 x 1 %) +[m 2 (100 % x 1 %)] 100 % 63,546 u (62,9296 u x 1 %) + [64,9278 u (100 % x 1 %)] 100 % x 1 69,4 % 63 Cu 69,4 % 65 Cu 100 % - 69,4 % 30,6 % 4.Kinetyka i statyka chemiczna Nr zad. 3 22,4 dm 3 CO kj 92,87 dm 3 CO x (kj) x 5000 kj Rozwiązanie b) W obliczeniach należy uwzględnić, że entalpia tej reakcji wynosi kj/mol. Al 4 C H 2 O 3CH 4 + 4Al(OH) 3 5 ΔH ΔH tw.produktów ΔH tw.substratów [ 3 x + 4 ( ,4 ) ] [ - 195, ( ) ] x 5093, ,5 3 x - 225,5 x - 75,2 kj CH 4 + 2O 2 CO 2 + 2H 2 O ΔH ΔH tw.produktów ΔH tw.substratów ΔH [ ( - 393,7 ) + 2 ( ) ] ( - 75,2 ) 890,5 kj/mol I. Spalanie całkowite: CH O 2 CO H 2 O II. Spalanie niecałkowite: CH 4 + O 2 C + 2 H 2 O 6 Δ H Δ H wiązań substratów Δ H wiązań produktów Δ H I ( ΔH w CH ΔH w O 2 ) ( ΔH w CO ΔH w H 2 O ) Δ H II ( ΔH w CH 4 + ΔH w O 2 ) ( ΔH w H 2 O ) Różnica entalpii pomiędzy spalaniem metanu całkowitym, a niecałkowitym: Δ H Δ H I - Δ H II Δ H [ ( ΔH w CH ΔH w O 2 ) ( ΔH w CO ΔH w H 2 O ) ] [ ( ΔH w CH 4 + ΔH w O 2 ) ( ΔH w H 2 O ) ] Δ H ΔH w O 2 - ΔH w CO 2 Δ H kj -Tyle mniej energii potrzeb na spalenie niecałkowite, zateóżnica entalpii wynosi 985 kj.

15 15 8 a) ph pk kwasu + log ( [ stężenie sprzężonej zasady] [stężenie kwasu] ), gdzie pk kwasu - log K kwasu ph - log (10-7,4 ) + log ( 0,05 ) 7,4 log10 + log1 7, ,4 0,05 C m n 1 mol v 2 dm3 0,5 mol/dm3 Po 1 sekundzie: V 1 k [H 2 O 2 ] 0,5 1 mol 0,5 0,25 mol s dm 3 s dm3 tyle przereagowało w ciągu 1 sekundy 0,5 0,25 0,25 mol/dm 3 tyle pozostało po 1 sekundzie 9 Po 2 sekundzie: V 2 k [H 2 O 2 ] 0,5 1 mol 0,25 0,125 mol s dm 3 s dm3 tyle przereagowało w ciągu 2 sekundy 0,25 0,125 0,125 mol/dm 3 tyle pozostało po 2 sekundach Po 3 sekundzie: V 3 k [H 2 O 2 ] 0,5 1 mol 0,125 0,0625 mol s dm 3 s dm3 tyle przereagowało w ciągu 3 sekundy 0,125 0,0625 0,0625 mol/dm 3 tyle pozostało po 3 sekundzie C m końcowe C m końocwe n v n C m v 0,0625 mol/dm 3 2 dm 3 0,125 mola H 2 O 2 I 2 + H 2 2HI 22 I 2 1 mol I g x (mol) I ,5 g x 0,29 mola I 2 0,29 mola C m I 2 0,29 1 dm 3 mol/dm 3 H 2 1 mol H g x (mol) H ,9 g x 0,95 mola H 2 C m H 2 0,95 mola 1 dm 3 0,95 mol/dm3 HI 1 mol g HI x (mol) HI ,98 g HI x 0,55 mola HI 0,55 mola C m HI 1 dm Stężenie [mol/dm 3 ] I 2 H 2 2HI początkowe 0,29 0,95 - przereagowało 0,275 0,275 - równowagowe 0,29-0,275 0,015 0,95 0,275 0,675 0,55 3 0,55 mol/dm3 23 K [HI] 2 [I 2 ] [H 2] (0,55) 2 0,015 0,675 0,3025 0,01 30,25 I. Szybkość reakcji prostej v 1 k [N 2 ] [H 2 ] 3 v 2 k 5[ N 2 ] 5 3 [ H 2 ] 3 v 2 k 5[N 2 ] 53 [H 2 ] 3 5 v 1 k [N 2 ] [H 2 ] v v 1 II. Szybkość reakcji odwrotnej v 1 k [NH 3 ] 2 v 2 k 5 2 [ NH 3 ] 2 v 2 k 52 [NH 3 ] 2 v 1 k [NH 3 ] v 2 25 v 1

16 16 szybkość reakcji prostej szybkość zwiększyła się 25 razy w kierunku tworzenia amoniaku szybkość reakcji odwrotnej 25 N 2 + 3H 2 2NH 3 25 Stężenie [mol/dm 3 ] N 2 3H 2 2NH 3 początkowe 0,75 1,75 - przereagowało 0,30 0,90 - równowagowe 0,75 0,30 0,45 1,75-0,90 0,85 0,6 K [NH 3 ] 2 (0,6) 2 1,29 [N 2 ] [H 2 ] 3 0,45 (0,85) 3 27 Stężenie [mol/dm 3 ] 2NO 2 2NO O 2 początkowe 0, przereagowało 0, równowagowe 0,15 0,60 0,30 Liczba moli reagentów w stanie równowagi wynoszą: n NO 2 0,15 mola n NO 0,60 mola n O 2 0,30 mola I. Szybkość reakcji prostej II. Szybkość reakcji odwrotnej v 1 k [HCl] 4 [O 2 ] v 2 k 2 4 [HCl] 4 2[O 2 ] v 2 k 24 [HCl] 4 2[O 2 ] v 1 k [HCl] 4 [O 2 ] v 2 32 v 1 Szybkość reakcji prostej wzrośnie 32- krotnie v 1 k [H 2 O] 2 [Cl 2 ] 2 v 2 k 2 2 [H 2 O] [Cl 2 ] 2 v 2 k 22 [H 2 O] [Cl 2 ] 2 v 1 k [H 2 O] 2 [Cl 2 ] 2 v 2 16 v 1 Szybkość reakcji odwrotnej wzrośnie 16-krotnie Ciśnienie wzrośnie pięciokrotnie, objętość zmniejszy się pięciokrotnie zatem stężenie wzrośnie pięciokrotnie. v 1 k [SO 2 ] 2 [O 2 ] v 2 k 5 2 [SO 2 ] 2 5[O 2 ] v 2 k 52 [SO 2 ] 2 5[O 2 ] v 1 k [SO 2 ] 2 [O 2 ] v v 1 - Szybkość reakcji prostej wzrośnie 125-krotnie. 32 I. Szybkość reakcji prostej v 1 k [SO 2 ] 2 [O 2 ] v 2 k 2 2 [SO 2 ] 2 2[O 2 ] v 2 k 22 [SO 2 ] 2 2[O 2 ] v 1 k [SO 2 ] 2 [O 2 ] v 2 8 v 1 Szybkość reakcji prostej wzrośnie 8-krotnie II. Szybkość reakcji odwrotnej v 1 k [SO 3 ] 2 v 2 k 2 2 [SO 3 ] 2 v 2 k 22 [SO 3 ] 2 v 1 k [SO 3 ] v 2 4 v 1 Szybkość reakcji prostej wzrośnie 4-krotnie

17 17 36 (1) C + O 2 CO 2 ΔH o sp kj/mol (2) H 2 + ½O 2 H 2 O ΔH o sp kj/mol (3) C 10 H O 2 10CO 2 + 4H 2 O ΔH o sp kj/mol ΔH o tw 10 (1) + 4 (2) + (-1) (3) ΔH o tw 10 (- 393 kj/mol) + 4 (- 284 kj/mol) + (-1) kj/mol 91 kj/mol C grafit + O 2 CO 2 C diament + O 2 CO 2 ΔH - 394,6 kj/mol ΔH - 395,3 kj/mol 37 C grafit + O 2 (C diament + O 2 ) CO 2 - CO 2 C grafit C diament ΔH 1 mol (- 394,6 kj/mol) - 1 mol (- 395,3 kj/mol) 0,7 kj 38* 39 ΔG ΔH T ΔS ΔS ΔH ΔG T kj kj 264,85 ( 210 mol mol ) 0, K a) (1) CH 2 CH 2(g) + 3O 2(g) 2CO 2(g) + 2H 2 O (c) (2) H 2(g) O 2(g) H 2 O (c) (3) CH 3 -CH 3(g) O 2(g) 2CO 2(g) + 3H 2 O (c) kj mol K ΔH 1 (1) + 1 (2) + (- 1) (3) ΔH 1 ( kj) + 1 (- 286 kj) + (- 1) ( kj) -138 kj a) ΔH ΔH produktów - ΔH substratów ΔH [( (-395)] kj 40 b) 1 mol Al 2 O g x (mol) Al 2 O g x 0,64 mola Al 2 O 3 1 mol Al 2 O kj 0,64 mola Al 2 O x (kj) x 370,56 kj 41 42* ΔH (-1) ΔH ΔH ΔH 3 ΔH (-1) (-890) + 2 (-285) + 1 (-393) - 73 kj/mol ΔH ΔH produktów - ΔH substratów ΔH (2 33,84) (2 90,37) -113,06 kj/mol ΔS ΔS produktów - ΔS substratów ΔS (2 240,4) - (2 210, ) - 145,4 J/mol - 0,1454 kj/mol K

18 18 ΔG ΔH T ΔS ΔG - 113,06 kj/mol [298 K (- 0,1454 kj/mol K)] 69,73 kj 43* Δ U W + Q, gdzie W-energia utracona na wykonanie pracy, Q-energia utracona na oddychanie. Δ U (-622 kj) + (-82 kj) kj 5.Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych Nr zad. C p m s 100 % m s C p 100 % 0,2 % g 100 % 1 mol Ca(OH) g x (mol) Ca(OH) g x 0,27 mola 20 g Rozwiązanie 4 C m n 0,27 mola 0,027 v 10 dm 3 mol/dm3 Ca(OH) 2 0,027 mol/dm 3 Ca 2+ zdecydowany nadmiar, więc stężenie Ca 2+ stężeniu CO 2 nco 2 1 cm 3 0,001 dm 3 4,9 22,4 dm 3 /mol 22,4 dm 3 /mol 10-5 mola CO 2 C m n v 4, mola 10 dm 3 4, mola/dm 3 CO 2 [Ca 2+ ] [CO 2 HCO 3 - ] Ir [Ca 2+ ] [CO 2 ] (4, ) , < Ir 4, Osad nie powstanie 5 I r CaSO 4 6, I r [Ca 2+ ] [SO 2-4 ] x x x Ir 0, ,008 mol/dm 3 zakładamy v 1 dm 3, C m n n C m v 0,008 mol/dm 3 1 dm 3 0,008 mola v mcaso 4 n M 0,008 mola 136 g/mol 1,09 g 1,09 g CaSO g (dla małych R mh 2O) x (g) CaSO g x 0,109 g / 100 g H 2 O Tak, sól trudno rozpuszczalna 9 OH - + H + H 2 O ph 10 ph 3 poh 4

19 19 [H + ] [OH ] [H + ] 10 [OH - ] [OH - ] 10-4 mol/dm 3 [H + ]10-3 mol/dm 3 [H + ] : [OH - ] 1 : 10 2,3 dm 3 Cl dm 3 H 2 O 14 n 2,3 dm 3 22,4 dm 3 /mol 0,103 mola Cl 2 m Cl 2 n M 0,103 mola 71 g/mol 7,31 g Cl 2 7,31 g dm 3 (1000 g) x (g) ,1 dm 3 (100 g) x 0,731 g / 100 g H 2 O RCl 2 2,3 l Cl 2 / 1 l H 2 O 2,3 dm 3 Cl 2 /dm 3 H 2 O 2,3 dm 3 Cl dm 3 H 2 O x dm 3 Cl ,25 dm 3 H 2 O x 0,575 dm 3 Cl 2 Cl 2 + H 2 O 2HCl + ½O ,4 dm 3 Cl ½ 22,4 dm 3 O 2 0,575 dm 3 Cl x (dm 3 ) O 2 x 0,2875 dm 3 O 2 cała objętość gazów objętość tlenu nadmiar chloru 0,4 dm 3 0,2875 dm 3 0,1125 dm 3 0,1125 dm 3 + 0,575 dm 3 0,6875 dm 3 0,69 dm 3 n Cl 2 12,5 g 71 g 0,176 mola Cl 2 Cl 2 + H 2 O 2HCl + ½O 2 1 mol Cl mole HCl 0,176 mola Cl x mol HCl x 0,352 mola HCl 18 1 mol HCl ,5 g 0,352 mola HCl ---- x (g) x 12,85 g HCl 1 mol Cl ,5 mola O 2 0,176 mola Cl x (mol) O 2 x 0,088 mola O 2 1 mol O g 0,088 mola O x (g) x 2,816 g O 2

20 20 końcowa 1000 g (początkowo) + 12,85 (powstały HCl) - 2,816 g (wydzielony tlen) 1010,034 g m s HCl końcowa 250 g + 12,85 g 262,85 g HCl C p końcowe 262,85 g 1010,034 g 100 % 26,0 % 26,0 % - 25 % 1,0 % 1 mol substancji dm 3 H 2 O ,86 o C x (mol) substancji dm 3 H 2 O ,00 o C x 0,5376 mole substancji ( Na +, Cl - i glukoza) 1 mol glukozy mole jonów (Na +, Cl - ), czyli 1 mol NaCl 0,5376 mole : 3 0,1792 mola 28 Zatem: n glukoza 0,179 mola 1 mol glukozy g 0,1792 mola glukozy ---- x (g) x 32,26 g glukozy n NaCl 0,1792 mola 1 mol NaCl ,5 g 0,1792 mola NaCl ---- x (g) x 10,48 g NaCl masa mieszaniny 32,26 g + 10,48 g 42,74 g a) 342 g Al 2 (SO 4 ) g soli uwodnionej x (g) Al 2 (SO 4 ) g soli uwodnionej x 99,13 g Al 2 (SO 4 ) 3 72 g H 2 O g soli uwodnionej x (g) H 2 O g soli uwodnionej x 20,87 g H 2 O 29 masa wody masa wody z soli uwodnionej + masa wody, w której rozpuszczono sól mh 2O 20,87 g + 50 g 70,87 g H 2 O 99,13 g Al 2 (SO 4 ) ,87 g H 2 O x (g) Al 2 (SO 4 ) g H 2 O x 139,88 g Al 2 (SO 4 ) 3 Rozpuszczalność odczytana z wykresu dla 20 o C wynosi 100 g Al 2 (SO 4 ) 3 / 100 g H 2 O, zatem 139,88 g Al 2 (SO 4 ) 3 > 100 g Al 2 (SO 4 ) 3, więc roztwór jest nasycony.

21 21 b) 342 g Al 2 (SO 4 ) g soli uwodnionej x (g) Al 2 (SO 4 ) g soli uwodnionej x 99,13 g Al 2 (SO 4 ) 3 72 g H 2 O g soli uwodnionej x (g) H 2 O g soli uwodnionej x 20,87 g H 2 O masa wody masa wody z soli uwodnionej + masa wody, w której rozpuszczono mh 2O 20,87 g + 50 g 70,87 g H 2 O Rozpuszczalność odczytana z wykresu dla 20 o C wynosi 100 g Al 2 (SO 4 ) 3 / 100 g H 2 O 100 g H 2 O g Al 2 (SO 4 ) 3 70,87 g H 2 O ---- x (g) Al 2 (SO 4 ) 3 x 70,87 g Al 2 (SO 4 ) 3 tyle się rozpuści Al 2 (SO 4 ) 3 to co nie ulegnie rozpuszczeniu: 99,13 g Al 2 (SO 4 ) 3-70,87 g Al 2 (SO 4 ) 3 28,26 g Al 2 (SO 4 ) 3 c) Rozpuszczalność odczytana z wykresu dla 0 o C wynosi 110 g Al 2 (SO 4 ) 3 / 100 g H 2 O g 20 g 70 g Al 2 (SO 4 ) 3 rozpuściło się dodatkowo 70 g substancji 110 g Al 2 (SO 4 ) g H 2 O temp. 0 O C 110 g + dodatkowe 70 g g H 2 O Temperaturę dla rozpuszczalności 180 g / 100 g H 2 O należy odczytać z wykresu. Temperatura wynosi około 74 o C. b) 78 mg H 2 SiO mg Si 39,28 mg H 2 SiO x (mg) Si x 14,1 mg Si 34 14,1 mg Si dm 3 x (mg) Si ,25 dm 3 x 3,53 mg Si c) % dziennego zapotrzebowania 3,53 mg 20 mg 100 % 18 % 2NaOH + H 2 SO 4 Na 2 SO 4 + 2H 2 O C m n, n C m v v n NaOH 0,15 mol/dm 3 0,05 dm 3 0,0075 mola NaOH 41 2 mole NaOH mol H 2 SO 4 0,0075 mola NaOH ---- x (mol) H 2 SO 4 x 0,00375 mola H 2 SO 4 0,00375 mol C m H 2SO 4 0,1875 mol/dm 3 0,02 dm 3

22 22 51 α > 5 % więc K C o α 2 K 0,01 0, ,85 0,048 1 α Stężenie początkowe uległo dysocjacji 2 HI H 2 I x - - Stężenie równowagowe 4-x x 2 x 2 53 K x 2 x 2 4 x x 1 2 x x 1 x (4 x) 4(4 - x) 2 64x 2 /:4 (4 - x) 2 16x x 2 - x 2 16x 2 15x 2 + 8x Δ b 2 4ac Δ (-16) 1024 x b+ Δ 2a ,8 mola 30 C m n v, n C m v 4 mol/dm 3 1 dm 3 4 mol α 0, % 20 % α 5 % (1) K C o α 2 (2) α [OH ] Co [OH ] - podstawiamy do wzoru (1) za C o C o α K [OH ] α 2 K [OH - ] α [OH - ] K α α [OH - ] , mol/dm 3 poh - log [OH - ] poh - log ph K C o α 2, bo C o K 400 α K C o 1, ,1 1, ,011 α 0, % 1,1 %

23 23 56 ph 7 poh poh 7 [OH - ] 10-7 mol/dm 3 (1) K C o α 2 (2) α [OH ] podstawiamy do wzoru (1) i otrzymujemy K C o [OH ] 2 C o C2 o C o [OH ]2 K (10 7 ) mol/dm 3 59 I r [Ag + ] [Cl - ] [Cl - Ir ] [Ag + ] mol/dm 3 HCl [Cl - ] 10-8 mol/dm 3 AgCl Ag + + Cl - Ba 2+ + SO 4 2- BaSO 4 BaCl 2 v ml 200 cm 3 0,2 dm 3 C m1 0,00001 mol/dm 3 C m n, n Cm v v n 1 0,00001 mol/dm 3 0,2 dm 3 0, mola H 2 SO 4 V ml 100 cm 3 0,1 dm 3 C m2 0,01 mol/dm 3 C m n, n Cm v v n 2 0,01 mol/dm 3 0,1 dm 3 0,001 mola 60 0, mola [Ba 2+ ] 6, mol/dm 3 0,3 dm 3 [SO 2-0,001 mola 4 ] 3,3 0,3 dm mol/dm 3 [Ba 2+ ] [SO 2-4 ] 6, , , v 3 v 1 + v 2 v 3 0,2 dm 3 + 0,1 dm 3 0,3 dm 3 Osad się wytrąci, ponieważ 2, > I r 1, a) I r [Pb 2+ ] [SO 4 2- ] I r x x x 2 x Ir 2, , mol/l 1 mol PbSO g 1, mol PbSO x (g) x 0,0448 g 44,8 mg /l 61 b) Rozpuszczalność będzie równa stężeniu jonów Pb 2+, ponieważ jest nadmiar wspólnego anionu soli trudno rozpuszczalnej. I r [Pb 2+ ] [SO 2-4 ] [Pb 2+ I ] r 2, ,2 [SO 2 4 ] mol/l 1 mol PbSO g 2, mol PbSO x (g) x 0,0067 g 6,67 mg/l

24 24 1 mol Ag 2 CrO ,7 g x (mol) Ag 2 CrO ,006 g x 1, mola Ag 2 CrO 4 Ag 2 CrO 4 2Ag + + CrO mol Ag 2 CrO mole Ag + 1, mola Ag 2 CrO x (mol) Ag + x 3, mola Ag mol Ag 2 CrO mole CrO 4 2-1, mola Ag 2 CrO , mola CrO C m n v [Ag + ] 3, mol 0,3 dm 3 1, mol/dm 3 [CrO 4 2- ] 1, mol 0,3 dm mol/dm 3 I r [Ag + ] 2 [CrO 4 2- ] I r (1, ) , AgCl Ag + + Cl - I r [Ag + ] [Cl - ] [Ag + ] [Cl - ] x I r x x x x 2 x mol/dm 3 [Ag + ] 1 x 10-5 mol/dm 3 AgI Ag + + I - I r [Ag + ] [I - ] [Ag + ] [I - ] x I r x x x x 2 x mol/dm 3 [Ag + ] 2 x 10-8 mol/dm 3 I r [Cd 2+ ] [CO 3 2- ] x x x 2 [Ag + ] [Ag + ] razy I. CdCO 3 Cd 2+ + CO 3 2-5, x 2 x 5, , mol/l 1 mol CdCO g 2, mol CdCO x (g) x 0,0004 g dla 1 litra rozpuszczalność 0,0004 g/l 64 I r [Cd 2+ ] [OH - ] 2 x (2x) 2 4x 3 2, x 3 3 x 2, , mol/l II. Cd(OH) 2 Cd OH - 1 mol Cd(OH) g 1, mol Cd(OH) x (g) x 0,0028 g dla 1 litra rozpuszczalność 0,0028 g/l kadmu lepiej rozpuszczalny 0,0028 g/l > 0,0004 g/l wodorotlenek

25 25 Ag + C m n v n C m v n 0,01 mol/dm 3 0,01 dm 3 0,0001 mola I r [Ag + ] [Cl - ] [Ag + ] 0,0001 mola 1,01 dm 0,0014 mola 3 0, mol/dm3 50 mg 0,05 g 1 mol Cl ,5 g x (mol) ,05 g x 0,0014 mola v końcowe 0,01 dm dm 3 1,01 dm 3 [Cl - ] 1,01 dm3 0,0014 mol/dm3 I r 0, ,0014 1, > 1, Tak, osad się wytrąci Cl - 65 Nadmiar Cl - 0,0014-0, , mola Cl - [Cl - ] 0, mola/dm 3 I r [Ag + ] [Cl - ] [Ag + I ] r 1, ,37 [Cl ] 1, mol/dm 3 1 mol AgCl ,5 g 1, mol AgCl ---- x (g) x 1, g AgCl 1, g AgCl cm 3 x (g) AgCl cm 3 x AgCl 66 Ir CaSO 4 [Ca 2+ ] [SO 4 2- ] 1 mol Ca g x (mol) Ca ,01 g x 0,00025 mola Ca 2+ [SO 4 2- ] Ir CaSO 4 [Ca 2+ ] Ir SrSO 4 [Sr 2+ ] [SO 4 2- ] 1 mol Sr g x (mol) Sr ,01 g x 0, mola Sr 2+ [SO 4 2- ] Ir SrSO 4 [Sr 2+ ] 9, , , mol/dm 3 3, , , mol/dm 3 CaSO 4 Ca 2+ + SO 4 2- SrSO 4 Sr 2+ + SO 4 2- BaSO 4 Ba 2+ + SO 4 2- IrBaSO 4 [Ba 2+ ] [SO 2-4 ] 1 mol Ba g x (mol) Ba ,01 g x 0, mola Ba 2+ [SO 2-4 ] Ir BaSO 4 1, ,5 [Ba 2+ ] 7, mol/dm 3 Siarczany wytrącają się w następującej kolejności: BaSO 4, SrSO 4, CaSO 4

26 26 Ir CaCO 3 [Ca 2+ ] [CO 3 2- ] [CO 3 2- ] Ir [Ca 2+ ] 4, , mol/dm 3 67 Ir NiCO 3 [Ni 2+ ] [CO 3 2- ] [CO 3 2- ] Ir [Ni 2+ ] 1, ,008 1, mol/dm mol/dm 3 < 1, mol/dm 3 - Jako pierwszy wytrąci się węglan wapnia. ph 3 [H + ] 10-3 mol/dm 3 69 CH + n v końcowe n C H+ v końcowe n 10-3 mol/dm 3 1 dm mola 70 C HCl n 10 3 mol 0,01 v początkowa 0,1 dm 3 mol/dm3 HCl ph 3 C [H + ] 10-3 mol/dm 3, v 10 cm dm 3 C n v n 10-3 mol/dm dm mola ph 5 C [H + ] 10-5 mol/dm 3 C n v 10 v 5 mol mol/dm 3 dm cm cm 3 10 cm cm 3 C n v n C v n 0,001 mol/dm 3 0,1 dm 3 0,0001 mol 71 ph 12 poh 2 [OH - ] 10-2 mol/dm 3 [OH - ] n v [OH - ] n v k, gdzie v k objętość końcowa v k 100 cm 3 10 cm 3 90 cm 3 n 0,0001 mol 0,01 [OH ] 0,01 mol/dm 3 dm3 10 cm 3 ph wody 7 72 C NaOH [OH - ] n v [OH - 0,01 mol ] 1 dm mol/dm 3 poh 2 ph jednostek

27 27 6.Stężenia Nr zad. MNaNO 3 85 g/mol d v d v 1,75 g/cm cm g r-ru NaNO 3 Rozwiązanie C p m s 100% m s C p 100 % 58 % 175 g 100 % 101,5 g NaNO cm ,5 g NaNO 3 10 cm (x) g NaNO 3 x 10,15 g NaNO 3 zawartość NaNO 3 w pobranej próbce o objętości 10 cm 3 1 mol NaNO g x (mol ) NaNO ,15 g x 0,12 mola NaNO 3 C m n v 0,12 mola 1,2 mol/dm3 0,1 dm3 C m d Cp d M 100% Cm M 100% Cp mol 1,2 dm3 85 g/mol 100% 1207 g/dm 3 1,207 g/cm 3 8,45 % 2 3 v 0,4 dm cm 3 d d v 1 g/cm cm g v 4 ppm 4 g Hb g x (g) Hb g x 0,0016 g 1,6 mg Hb d d v v 1 g/cm 3 5 cm 3 5 g 5000 mg 1, ,36

28 28 1 g/cm 3 5 cm 3 5 g 4 C p m s 100% m s C p 100 % 8 % 5 g 100 % 0,4 g K 3PO mmol K g K 3 PO 4 x (mmol) K ,4 g K 3 PO 4 x 5,66 mmol C m n v 5,66 mmol 5 dm 3 1,13 mmol/dm 3 b) d v początkowa d v 1,8 g/cm cm g 5 v końcowa 120 ml + 30 ml 150 ml 150 cm 3 końcowa d v 1,71 g/cm cm 3 256,5 g mh 2O 256,5 g g 40,5 g H 2 O gęstość wody 1 g/cm 3, wiec 40,5 cm 3 H 2 O mol maltozy g x (mol) maltozy ,5 g x 0,25 mola maltozy SM 0,25 mol 0,3 kg H 2 O 0,83 mol/kg 100 mg/dl 1 mmol mg x (mmol) mg x 0,55 mmol C m n v 0,55 mmol 0,1 dl 5,5 mmol/dl 9 C p m s 100% m s C p m s 100 % 10 % 125 g 100 % 12,5 g - KCl mh 2O 125 g 12,5 g 112,5 g H 2 O

29 mol HCl ,45 g HCl x (mol) HCl ,9668 g HCl x 0,02652 mol HCl C m n v 0,02652 mol 0,3 dm 3 0,088 mol/dm 3 C m n v n C m v n 1,5 dm 3 0,06 mol/dm 3 0,09 mol 11 1 mol H 2 SO g 0,09 mola H 2 SO x g x 8,82 g H 2 SO 4 C p m s 100% m s 100% 8,82 g 100 % 10,14 g Cp 87 % d v v 10,14 g d 1,78 g/cm3 5,7 cm3 v 1 dm cm 3 d v d v 1,5 g/cm cm g 12 C p m s 100% m s C p 100 % 45 % 1500 g 100 % 1 mol g NaOH x (mol) g NaOH x 16,88 mol 675 g C m n v 16,88 mol 1 dm 3 16,88 mol/dm 3 d v d v 1,1 g/cm cm g 13 C p m s 100% m s C p 100 % 7 % 330 g 100 % 23,1 g 1 mol KMnO g x (mol) KMnO ,1 g x 0,15 mola KMnO 4

30 30 14 C m n v n C m v C m n v n 0,2 mol/dm 3 0,25 dm 3 0,05 mol 0,05 mol 0,25 dm 3 + 0,05 dm 3 0,17 mol/dm3 C 1 0,2 mol/dm 3 v 1 0,2 dm 3 n 1 C 1 v 1 n 1 0,2 mol/dm 3 0,2 dm 3 0,04 mol HCl 15 C 2 0,1 mol/dm 3 v 2 0,4 dm 3 n 2 C 2 v 2 n 2 0,1 mol/dm 3 0,4 dm 3 0,04 mol HCl C k n 1+ n 2 v 1 + v 2 0,04 mol + 0,04 mol 0,2 dm 3 + 0,4 dm 3 0,13 mol/dm3 8 ppm 8 mg/dm 3 0,008 g/dm 3 czyli 0,008 g kofeiny w 1 dm mol g kofeiny x (mol) ,008 g kofeiny x 0,00004 mol więc stężenie 0,00004 mol/dm 3 C p m s 100% m s C p 100 % 20 % 150 g 100 % 30 g 17 C p m s 100% 28 % 30 g + x 100 % (x- liczba gram dodanego KCl) 150 g+ x 28 (150 + x) 100 (30 + x) x 16,67 g KCl MNa 2B 4O 7 10H 2O 381 g/mol MNa 2B 4O g/mol g Na 2 B 4 O 7 10 H 2 O g Na 2 B 4 O 7 3,8142 g Na 2 B 4 O 7 10 H 2 O ---- x (g) Na 2 B 4 O 7 x 2,01 g Na 2 B 4 O 7 % 2,01 g 100 g + 3,8142 g 100 % 1,94%

31 C p m s 100% m s C p 100 % 3 % 230 g 100 % 6,9 g C p końcowe 6,9 g 90 g 4,5 g NaCl g x (g) NaCl g x 135 g NaCl 100 % 7,7 % 0,75 g MgCl g x (g) MgCl g x 22,5 g MgCl 2 C m n v n C m v n 0,2040 mol/dm 3 0,4 dm 3 0,0816 mola NaOH 21 v n C m 0,0816 mol 0,2 mol/dm 3 0,408 dm3 408 cm cm cm 3 8 cm 3 8 ml MCaCO g/mol CaCO 3 + 2HCl CaCl 2 + CO 2 + H 2 O g CaCO mole HCl 3 g CaCO x (mol) HCl x 0,06 mol HCl C m n v v n C m v 0,06 mol 1,5 mol/dm 3 0,04 dm3 40 cm 3 40 ml C m n v n C m v n 0,4 mol/dm 3 0,11 dm 3 0,044 mola K 2 SO 4 44 mmol 23 1 mol K 2 SO g 0,044 mola K 2 SO x (g) x 7,66 g K 2 SO 4

32 32 HCl + NaOH NaCl + H 2 O n HCl C m v n HCl 0,1 mol/dm 3 0,025 dm 3 0,0025 mola HCl 24 1 mol HCl reaguje z 1 molem NaOH, zatem 0,0025 mola HCl reaguje z 0,0025 mola NaOH C mnaoh 0,0025 mol 0,023 dm 3 0,11 mol/dm3 Na 2 CO 3 + 2HCl 2NaCl + CO 2 H 2 O g Na 2 CO mole HCl 0,3 g Na 2 CO x (mol) HCl x 0,0057 mola HCl C m HCl 0,0057 mola 0,038 dm 3 0,15 mol/dm3 C 6 H 5 COOH + KOH C 6 H 5 COOK + H 2 O n KOH C m v n KOH 0,06 mol/dm 3 0,02 dm 3 0,0012 mol KOH 26 1 mol KOH reaguje z 1 molem C 6 H 5 COOH, zatem próbka zawierała 0,0012 mola C 6 H 5 COOH 1 mol C 6 H 5 COOH g 0,0012 mola C 6 H 5 COOH ---- x (g) x 0,15 g C 6 H 5 COOH Ca(OH) 2 + 2HCl CaCl 2 + 2H 2 O n HCl C m v n HCl 0,1 mol/dm 3 0,0226 dm 3 0,00226 mola HCl g Ca(OH) mole HCl x (g) Ca(OH) ,00226 mola HCl x 0,08362 g Ca(OH) 2 % Ca(OH)2 0,08362 g 50 g 100 % 0,17 %

33 33 1 cm ,04 g Na 2 CO cm x (g) Na 2 CO 3 x 4 g Na 2 CO mol Na 2 CO g x (mol) Na 2 CO g x 0,038 mola Na 2 CO 3 C m n v v n C m v 0,038 mola 0,09 mol/dm 3 0,422 dm3 422 cm 3 MNa 2C 2O g/mol MnO e - + 8H + Mn H 2 O / 2 C 2 O 4 2-2CO2 + 2e - / 5 Sumarycznie: 2MnO C 2 O H + 2Mn CO 2 + 8H 2 O 29 2 mole KMnO g Na 2 C 2 O 4 x (mol) KMnO ,24 g Na 2 C 2 O 4 x 0,00072 mola KMnO 4 C m KMnO 4 n v 0,00072 mola 0,038 dm3 0,019 mol/dm3 30 Roztwór I C p m s 100% m s C p 100 % 1 mol H 2 SO g x (mol) H 2 SO g x 0,61 mol H 2 SO 4 50 % 120 g 100 % 60 g H 2SO 4 v 120 g d 1,4 g/cm3 85,71 cm3 Roztwór II v 590 g 556,6 cm3 d 1,06 g/cm3 n C m v n 1,1 mol/dm 3 0,5566 dm 3 0,61 mola H 2 SO 4 Stężenie molowe Stężenie końcowe po zmieszaniu roztworu I i II Stężenie procentowe C m n v 0,61 mola + 0,61 mola 0,08571 dm 3 + 0,5566 dm 3 1,9 mol/dm3 C p m s 100 % 60 g + 60 g 120 g g 100 % 16,9 %

34 34 C m o Cp d M 100% 30 % 1140 g/dm3 63 g/mol 100% 5,43 mol/dm3 HNO 3 C m n v, n C m v n 5,43 mol/dm 3 0,3 dm 3 1,629 mol HNO 3 31 C m k Cp d M 100% 78 % 1410 g/dm3 63 g/mol 100% 17,46 mol/dm3 HNO 3 C m n v, v n C m v 1,629 mol 17,46 mol/dm 3 0,09330 dm3 93,3 ml C m Cp d M 100% 30 % 1300 g/dm3 56 g/mol 100 % 6,96 mol/dm 3 32 C m n v n C m v v n C m n 6,96 mol/dm 3 0,025 dm 3 0,17 mola KOH 0,17 mola 0,3 mol/dm 3 0,57 dm3 570 cm ml vh ml 25 ml 545 ml H 2 O MZnSO g/mol C m n v n C m v n 1 mol/dm 3 0,15 dm 3 0,15 mola ZnSO 4 1 mol ZnSO g 0,15 mola ZnSO x (g) x 24,15 g ZnSO 4 33 początkowa d v 1,56 g/ml 150 ml 234 g C p m s 100% m s C p 100 % końcowa 24,15 g 15 % 100 % 161 g m H 2 O początkowa - końcowa 234 g g 73 g H 2 O 73 ml H 2 O : 7 Należy zmieszać 11 części masowych roztworu o stężeniu 25 % z 7 częściami masowymi roztworu o stężeniu 7 %.

35 35 v 1 (ml)? d 1 1,013 g/ml C p1 4 % 4 g HClO g roztworu x 1 (g) HClO y (g) roztworu x 1 4y masa substancji w roztworze v ml d 2 1,114 g/ml C p2 18 % ml 1,114 g/ml 167,1 g 18 g HClO g roztworu x 2 (g) HClO ,1 g roztworu x 2 30,08 g HClO 4 masa substancji w roztworze 2 35 C p 10 % m s x 1 + x 2 4y ,08 g y + 167,1 g 10 g HClO g roztworu 4 y ,08 g HClO y + 167,1 g y 222,8 g roztworu HClO 4 d, v 222,8 g 217,8 ml HClO 4 v d 1,013 g/ml MCaCl 2 6H 2O 219 g/mol g CaCl 2 6H 2 O g CaCl 2 40 g CaCl 2 6H 2 O x (g) CaCl 2 x 20,27 g CaCl 2 C p m s 100% C p 20,27 g 40 g + 90 g 100 % 15,6 % MNa 2CO 3 10H 2O 286 g/mol g Na 2 CO g roztworu x (g) Na 2 CO g roztworu x 67,5 g Na 2 CO g Na 2 CO 3 10 H 2 O g Na 2 CO 3 x (g) Na 2 CO 3 10 H 2 O ,5 g Na 2 CO 3 x 182,12 g 182 g Na 2 CO 3 10 H 2 O mh 2O 150 ml 1 g/ml 150 g H 2 O 38 C p m s 100% C p C m Cp d M 100% C m 125 g 125 g g 45,46 % 1600 g/dm3 40 g/mol 100 % 100 % 45,46 % 18,18 mol/dm3

36 36 39 C p m s 100% C p C m Cp d M 100% C m 60 g 60 g g 33,3 % 1200 g/dm3 111 g/mol 100 % 100 % 33,3 % 3,6 mol/dm3 40 C m Cp d M 100% C m n n C m v v C m 40 % 1600 g/dm3 40 g/mol 100 % 16 mol/dm3 n 16 mol/dm 3 0,3 dm 3 4,8 mola NaOH C p m s 100% m s C p 100 % 950 g % x (g) % x 1011 g C p m s 100% m s C p 100 % 90 g % x (g) % x 96,8 g 38 % 2500 g 100 % 18 % 500 g 100 % 950 g 90 g NaOH M Na 2B 4O 7 2H 2O 237 g/mol C m n v n C m v n 0,1 mol/dm 3 0,4 dm 3 0,04 mola Na 2 B 4 O 7 2H 2 O 1 mol Na 2 B 4 O 7 2 H 2 O g 0,04 mola Na 2 B 4 O 7 2 H 2 O ---- x (g) x 9,48 g Na 2 B 4 O 7 2 H 2 O C p m s 100% m s C p 100 % m s C p 100 % 25 % 35 g 100 % 8,75 g 8,75 g 14 % 100 % 62,5 g 45 C p m s 100% m s C p 100 % m s początkowa x - masa (g) dodanego NaCl C p m s 100% 10 % 70 g 100 % 7 g

37 37 15 % 7 g + x 70 g + x 100 % 15 (70 + x) 100 (7 + x) x x x 4,12 g NaCl NH 3 + HCl NH Cl - C m Cp d M 100% C m Cp d M 100% C m HCl 20 % 1098 g/dm3 36,5 g/mol 100 % 6,02 mol/dm3 C m NH 3 20 % 922,9 g/dm3 17 g/mol 100 % 10,86 mol/dm3 46 n HCl C m v n HCl 6,02 mol/dm 3 0,01 dm 3 0,06 mola HCl n NH 3 C m v n NH 3 10,86 mol/dm 3 0,01 dm 3 0,1086 mola NH 3 namiar, ponieważ stosunek NH 3 i HCl 1 : 1 1 mol HCl odpowiada 1 molowi NH 4 +, więc n HCl n NH 4 + C m NH 4+ n v 0,06 mola 0,01 dm 3 +0,01 dm 3 3,0 mol/dm3 7.Reakcje utleniania i redukcji Nr zad. b) Au + HCl Cu + HCl Au + HNO 3 Rozwiązanie Reakcje nie zachodzą Cu + 4HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 + 2NO + 2H 2 O 12 1 mol Cu ,4 dm 3 NO x (mol) Cu dm 3 NO x 2,5 mola Cu 1 mol Cu g 2,5 mola Cu ---- x (g) x 160 g Cu % Cu 160 g 100 % 80 % 200 g % Au 100 % - 80 % 20 % Au

38 38 8.Elektrochemia Nr zad. c) Rozwiązanie Zn + Cu 2+ Zn 2+ + Cu 9 65 g Zn do r-ru ,6 g Cu na płytce ---- Δ 1,5 g x (g) Zn y (g) Cu Δ 6 g m płytki końcowa 800 g 6 g 794 g Zn x Zn 65 g 6 g 260 g 1,5 g m Zn ( ) g % Zn 40 g 794 g 100 % 5 % Cu x Cu 63,5 g 6 g 254 g 1,5 g % Cu 254 g 794 g 100 % 32 % Ag % Ag 100 % - % Zn - % Cu % Ag 100 % - 5 % - 32 % 63 % 11 b) Zn + 2Ag + 2Ag + Zn g Zn do roztworu g Ag 13 g Zn do roztworu ---- x (g) Ag x 43,2 g Ag (Masa płytki równa się masie srebra, ponieważ cały cynk przeszedł do roztworu.) AgNO 3 Ag NO 3 n C m v n 0,1 mol/dm 3 0,1 dm 3 0,01 mola AgNO 3 K (-) Ag e - Ag / 2 A (+) H 2 O ½ O H e - 17 Na podstawie reakcji katodowej: 2 Ag e - 2 Ag C mole Ag x (C) ,01 mola Ag x 965 C Q I t t Q 965 C 4825 sek. 1 h 20 min 25 sek I 0,2 A

39 39 9.Właściwości pierwiastków bloku s, p, d Nr zad. Rozwiązanie 2KMnO 4 + 3H 2 O 2 2H 2 O + 3O 2 + 2KOH + 2MnO 2 5 objętości mh 2O 2 80% masy perhydrolu 80% 100 kg 80 kg g KMnO g H 2 O g KMnO x (g) H 2 O 2 x ,4 g H 2 O 2 161,34 kg H 2 O 2 (zatem nadmiar KMnO 4 ) 3 34 kg H 2 O ,4 m 3 gazów 80 kg H 2 O x (m 3 ) gazów x 87,8 m 3 b) Pb(NO 3 ) 2 2PbO + 4NO 2 + O g Pb(NO 3 ) objętości tlenku azotu objętość tlenu 66 g Pb(NO 3 ) x objętości tlenku azotu ---- y objętość tlenu x 0,7976 objętości tlenku azotu y 0,1994 objętość tlenu Wydajność 75 % zatem: 24 0,7976 obj % x (obj.) % 0,1994 obj % y (obj.) % 40% dimer 0,5982 obj % x (obj.) % x 0,5982 obj. tlenku azotu y 0,15 obj. tlenu x 0,2393 obj. dimeru monomer 100 % - 40 % 60 % 0,5982 obj. - 0,2393 obj. 0,3589 obj. monomeru V całkowita x + y 0,5982 obj. + 0,15 obj. 0,7482 obj. % O 2 0,15 0, % 20 % % dimeru 0, % 32 % 0,7482 % monomeru 0, % 48 % 0,7482

40 40 1 atm. 1013,25 hpa R 83,14 hpa dm3 mol K 1 atm ,25 hpa 0,3 atm x (hpa) x 303,975 hpa 34 p v n R T n p v R T n 303, , ,1219 mola Ar 1 mol Ar g 0,1219 mola Ar ---- x (g) x 4,88 g Ar d v 4,88 g 10 dm 3 0,488 g/dm3 0,49 g/dm 3 b) n C m v n 0,02 mol/dm 3 0,036 dm 3 0,00072 mola EDTA 1 mol Ca mol EDTA 0,00072 mola Ca ,00072 mola EDTA 1 mol Ca g 0,00072 mola Ca ---- x (g) x 0,0288 g Ca g CaO g Ca x (g) CaO ,0288 g Ca x 0,04032 g CaO 40,32 mg CaO 40,32 mg CaO cm 3 x (mg) CaO cm 3 x 403,2 mg CaO (403,2 mg Ca w 1 dm 3 ) 1 o d mg/1dm 3 x ( o d) ,2 mg/1dm 3 x 40,32 o d

41 41

Przykładowe rozwiązania zadań obliczeniowych

Przykładowe rozwiązania zadań obliczeniowych 1 CHEMIA zbiór zadań matura 2018 tom II Przykładowe rozwiązania zadań obliczeniowych 2 Spis treści 1.Węglowodory... 3 2. Alkohole, fenole... 4 3. Estry i tłuszcze... 6 6. Związki organiczne zawierające

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks 1. Która z próbek o takich samych masach zawiera najwięcej

Bardziej szczegółowo

Obliczenia chemiczne. Zakład Chemii Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny

Obliczenia chemiczne. Zakład Chemii Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny Obliczenia chemiczne Zakład Chemii Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny 1 STĘŻENIA ROZTWORÓW Stężenia procentowe Procent masowo-masowy (wagowo-wagowy) (% m/m) (% w/w) liczba gramów substancji rozpuszczonej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY STECHIOMETRII

PODSTAWY STECHIOMETRII PODSTAWY STECHIOMETRII 1. Obliczyć bezwzględne masy atomów, których względne masy atomowe wynoszą: a) 7, b) 35. 2. Obliczyć masę próbki wody zawierającej 3,01 10 24 cząsteczek. 3. Która z wymienionych

Bardziej szczegółowo

2.4. ZADANIA STECHIOMETRIA. 1. Ile moli stanowi:

2.4. ZADANIA STECHIOMETRIA. 1. Ile moli stanowi: 2.4. ZADANIA 1. Ile moli stanowi: STECHIOMETRIA a/ 52 g CaCO 3 b/ 2,5 tony Fe(OH) 3 2. Ile g stanowi: a/ 4,5 mmol ZnSO 4 b/ 10 kmol wody 3. Obl. % skład Fe 2 (SO 4 ) 3 6H 2 O 4. Obl. % zawartość tlenu

Bardziej szczegółowo

Liczba cząsteczek w 1 molu. Liczba atomów w 1 molu. Masa molowa M

Liczba cząsteczek w 1 molu. Liczba atomów w 1 molu. Masa molowa M Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu - liczba Avogadro, mol, masa molowa, molowa objętość gazów, obliczenia stechiometryczne + zadania z rozwiązaniami I. Podstawowe definicje 1. Masa atomowa - masa atomu

Bardziej szczegółowo

analogicznie: P g, K g, N g i Mg g.

analogicznie: P g, K g, N g i Mg g. Zadanie 1 Obliczamy zawartość poszczególnych składników w 10 m 3 koncentratu: Ca: 46 g Ca - 1 dm 3 roztworu x g Ca - 10000 dm 3 roztworu x = 460000 g Ca analogicznie: P 170000 g, K 10000 g, N 110000 g

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Reakcja między substancjami A i B zachodzi według

Bardziej szczegółowo

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu?

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu? 1. Oblicz, ilu moli HCl należy użyć, aby poniższe związki przeprowadzić w sole: a) 0,2 mola KOH b) 3 mole NH 3 H 2O c) 0,2 mola Ca(OH) 2 d) 0,5 mola Al(OH) 3 2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu

Bardziej szczegółowo

X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12

X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12 ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12 Imię i nazwisko Szkoła Klasa Nauczyciel Uzyskane punkty Zadanie 1. (10

Bardziej szczegółowo

VI Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2013/2014

VI Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2013/2014 VI Podkarpacki Konkurs Chemiczny 01/01 ETAP I 1.11.01 r. Godz. 10.00-1.00 KOPKCh Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 1. Znając liczbę masową pierwiastka można określić liczbę:

Bardziej szczegółowo

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru 1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru Wzór związku chemicznego podaje jakościowy jego skład z jakich pierwiastków jest zbudowany oraz liczbę atomów poszczególnych pierwiastków

Bardziej szczegółowo

IX Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2016/2017. ETAP I r. Godz Zadanie 1 (11 pkt)

IX Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2016/2017. ETAP I r. Godz Zadanie 1 (11 pkt) IX Podkarpacki Konkurs Chemiczny 016/017 ETAP I 10.11.016 r. Godz. 10.00-1.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. KOPKCh Zadanie 1 (1) 1. Liczba elektronów walencyjnych w atomach bromu

Bardziej szczegółowo

VIII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2015/2016

VIII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2015/2016 III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 015/016 ETAP I 1.11.015 r. Godz. 10.00-1.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 (10 pkt) 1. Kierunek której reakcji nie zmieni się pod wpływem

Bardziej szczegółowo

III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2010/2011. ETAP I r. Godz Zadanie 1

III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2010/2011. ETAP I r. Godz Zadanie 1 III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2010/2011 KOPKCh ETAP I 22.10.2010 r. Godz. 10.00-12.00 Zadanie 1 1. Jon Al 3+ zbudowany jest z 14 neutronów oraz z: a) 16 protonów i 13 elektronów b) 10 protonów i 13

Bardziej szczegółowo

Chemia Nieorganiczna ćwiczenia CHC012001c Powtórzenie materiału II

Chemia Nieorganiczna ćwiczenia CHC012001c Powtórzenie materiału II Chemia Nieorganiczna ćwiczenia CHC012001c Powtórzenie materiału II 1. Do 150 cm 3 roztworu (NH 4) 2SO 4 o stężeniu 0,110 mol/dm 3 dodano 100 cm 3 0,200 M NH 4OH. Obliczyć ph otrzymanego roztworu. pk b=4,40

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW I ICH ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH

WŁAŚCIWOŚCI NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW I ICH ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW I ICH ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH PODZIAŁ ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH Tlenki (kwasowe, zasadowe, amfoteryczne, obojętne) Związki niemetali Kwasy (tlenowe, beztlenowe) Wodorotlenki

Bardziej szczegółowo

g % ,3%

g % ,3% PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE. STECHIOMETRIA 1. Obliczyć ile moli stanowi: a) 2,5 g Na; b) 54 g Cl 2 ; c) 16,5 g N 2 O 5 ; d) 160 g CuSO 4 5H 2 O? 2. Jaka jest masa: a) 2,4 mola Na; b) 0,25 mola

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO kod Uzyskane punkty..... WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach 1 STECHIOMETRIA INTERPRETACJA ILOŚCIOWA ZJAWISK CHEMICZNYCH relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

Bardziej szczegółowo

Problemy do samodzielnego rozwiązania

Problemy do samodzielnego rozwiązania Problemy do samodzielnego rozwiązania 1. Napisz równania reakcji dysocjacji elektrolitycznej, uwzględniając w zapisie czy jest to dysocjacja mocnego elektrolitu, słabego elektrolitu, czy też dysocjacja

Bardziej szczegółowo

IX Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2016/2017. ETAP II r. Godz

IX Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2016/2017. ETAP II r. Godz KOPKCh IX Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2016/2017 ETAP II 17.12.2016 r. Godz. 10.30-12.30 Uwaga! Masy molowe pierwiastków i związków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 (10 pkt) 1. Płytkę Zn zanurzono do

Bardziej szczegółowo

MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II

MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II MARATON WIEDZY CHEMIA CZ. II 1. Podaj liczbę elektronów, nukleonów, protonów i neuronów zawartych w następujących atomach: a), b) 2. Podaj liczbę elektronów, nukleonów, protonów i neutronów zawartych w

Bardziej szczegółowo

STĘŻENIA ROZTWORÓW. 2. W 100 g wody rozpuszczono 25 g cukru. Oblicz stężenie procentowe roztworu.

STĘŻENIA ROZTWORÓW. 2. W 100 g wody rozpuszczono 25 g cukru. Oblicz stężenie procentowe roztworu. STĘŻENIA ROZTWORÓW Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. W 150 g roztworu znajduje się 10 g soli kuchennej (NaCl). Jakie jest stężenie procentowe

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie OLIMPIADA O DIAMENTOWY INDEKS AGH 2017/18 CHEMIA - ETAP I

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie OLIMPIADA O DIAMENTOWY INDEKS AGH 2017/18 CHEMIA - ETAP I Związki manganu i manganometria AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 1. Spośród podanych grup wybierz tą, w której wszystkie związki lub jony można oznaczyć metodą manganometryczną: Odp. C 2 O 4 2-, H 2 O 2, Sn

Bardziej szczegółowo

Arkusz zadań dla I roku Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Chemia II (semestr II)

Arkusz zadań dla I roku Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Chemia II (semestr II) Arkusz zadań dla I roku Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Chemia II (semestr II) Reakcje w roztworach 1. Jaką objętość 20% roztworu kwasu solnego (o gęstości ρ = 1,10 g/cm 3 ) należy dodać do

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2: Stężenia

Ćwiczenia nr 2: Stężenia Ćwiczenia nr 2: Stężenia wersja z 5 listopada 2007 1. Ile gramów fosforanu(v) sodu należy zużyć w celu otrzymania 2,6kg 6,5% roztworu tego związku? 2. Ile należy odważyć KOH i ile zużyć wody do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do przedmiotu Chemia I dla studentów studiów I stopnia Inżynierii Materiałowej

Materiały pomocnicze do przedmiotu Chemia I dla studentów studiów I stopnia Inżynierii Materiałowej Materiały pomocnicze do przedmiotu Chemia I dla studentów studiów I stopnia Inżynierii Materiałowej Opracowali: Jarosław Chojnacki i Łukasz Ponikiewski, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdaoska, Gdaosk

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nazwisko i imię) Punkty Razem pkt % Chemia nieorganiczna Zadanie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Poziom: podstawowy Punkty Zadanie 1. (1 pkt.) W podanym

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marlena Gąsior-Głogowska 9 Lista 1

dr inż. Marlena Gąsior-Głogowska 9 Lista 1 dr inż. Marlena Gąsior-Głogowska 9 Lista 1 1. Ile atomów znajduje się w 0,25 mola amoniaku? 2. Ile atomów wodoru znajduje się w trzech molach metanu? 3. Która z próbek zawiera więcej atomów: mol wodoru

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 )

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 ) PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁÓW 9 14 (stężenia molowe, procentowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń do obliczeń w oparciu o reakcje chemiczne, rozpuszczalność)

Bardziej szczegółowo

Nazwy pierwiastków: ...

Nazwy pierwiastków: ... Zadanie 1. [ 3 pkt.] Na podstawie podanych informacji ustal nazwy pierwiastków X, Y, Z i zapisz je we wskazanych miejscach. I. Atom pierwiastka X w reakcjach chemicznych może tworzyć jon zawierający 20

Bardziej szczegółowo

Zadania dodatkowe z konwersatorium z podstaw chemii Semestr letni, rok akademicki 2012/2013

Zadania dodatkowe z konwersatorium z podstaw chemii Semestr letni, rok akademicki 2012/2013 Zadania dodatkowe z konwersatorium z podstaw chemii Semestr letni, rok akademicki 2012/2013 Gazy. Jednostki ciśnienia. Podstawowe prawa gazowe 1. Jakie ciśnienie będzie panowało w oponie napompowanej w

Bardziej szczegółowo

Zadania dodatkowe z konwersatorium z podstaw chemii Semestr zimowy, rok akademicki 2018//2019 Część II Gazy.

Zadania dodatkowe z konwersatorium z podstaw chemii Semestr zimowy, rok akademicki 2018//2019 Część II Gazy. Zadania dodatkowe z konwersatorium z podstaw chemii Semestr zimowy, rok akademicki 2018//2019 Część II Gazy. Jednostki ciśnienia. Podstawowe prawa gazowe 1. Jakie ciśnienie będzie panowało w oponie napompowanej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2015/2016

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2015/2016 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2015/2016 PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA WRAZ Z PUNKTACJĄ Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania po

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

5. STECHIOMETRIA. 5. Stechiometria

5. STECHIOMETRIA. 5. Stechiometria 5. STECHIOMETRIA 25 5. Stechiometria 5.1. Ile gramów magnezu wzięło udział w reakcji z tlenem, jeśli otrzymano 6,0 g tlenku magnezu? Odp. 3,60 g 5.2. Do 50 cm 3 roztworu kwasu siarkowego (VI) o stężeniu

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYNIKÓW ANALIZ I

OBLICZANIE WYNIKÓW ANALIZ I OBLICZANIE WYNIKÓW ANALIZ I 1. Ile gramów zasady sodowej zawiera próbka roztworu, jeżeli na jej zmiareczkowanie zużywa się średnio 53,24ml roztworu HCl o stężeniu 0,1015mol/l? M (NaOH) - 40,00 2. Ile gramów

Bardziej szczegółowo

Zad. 1. Proces przebiega zgodnie z równaniem: CaO + 3 C = CaC 2 + CO. M(CaC 2 ) = 64 g/mol

Zad. 1. Proces przebiega zgodnie z równaniem: CaO + 3 C = CaC 2 + CO. M(CaC 2 ) = 64 g/mol Zad. 1 Proces przebiega zgodnie z równaniem: CaO + 3 C = CaC 2 + CO M(CaC 2 ) = 64 g/mol czyli ΔH = ΔH tw o (CaC 2 ) + ΔH tw o (CO) - ΔH tw o (CaO) - ΔH tw o (C) ΔH tw o (C) przyjmujemy za równą 0 Nie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. [ 3 pkt.] Uzupełnij zdania, wpisując brakującą informację z odpowiednimi jednostkami.

Zadanie 1. [ 3 pkt.] Uzupełnij zdania, wpisując brakującą informację z odpowiednimi jednostkami. Zadanie 1. [ 3 pkt.] Uzupełnij zdania, wpisując brakującą informację z odpowiednimi jednostkami. I. Gęstość propanu w warunkach normalnych wynosi II. Jeżeli stężenie procentowe nasyconego roztworu pewnej

Bardziej szczegółowo

3p - za poprawne obliczenie stężenia procentowego i molowego; 2p - za poprawne obliczenie jednej wymaganej wartości;

3p - za poprawne obliczenie stężenia procentowego i molowego; 2p - za poprawne obliczenie jednej wymaganej wartości; Zadanie Kryteria oceniania i model odpowiedzi Punktacja 1. 2. 3. 4. 2p - za poprawne 5 połączeń w pary zdań z kolumny I i II 1p - za poprawne 4 lub 3 połączenia w pary zdań z kolumny I i II 0p - za 2 lub

Bardziej szczegółowo

Precypitometria przykłady zadań

Precypitometria przykłady zadań Precypitometria przykłady zadań 1. Moneta srebrna o masie 05000 g i zawartości 9000% srebra jest analizowana metodą Volharda. Jakie powinno być graniczne stężenie molowe roztworu KSCN aby w miareczkowaniu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. [2 pkt.] Podaj symbole dwóch kationów i dwóch anionów, dobierając wszystkie jony tak, aby zawierały taką samą liczbę elektronów.

Zadanie 2. [2 pkt.] Podaj symbole dwóch kationów i dwóch anionów, dobierając wszystkie jony tak, aby zawierały taką samą liczbę elektronów. 2 Zadanie 1. [1 pkt] Pewien pierwiastek X tworzy cząsteczki X 2. Stwierdzono, że cząsteczki te mogą mieć różne masy cząsteczkowe. Wyjaśnij, dlaczego cząsteczki o tym samym wzorze mogą mieć różne masy cząsteczkowe.

Bardziej szczegółowo

XI Ogólnopolski Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2018/2019. ETAP I r. Godz Zadanie 1 (10 pkt)

XI Ogólnopolski Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2018/2019. ETAP I r. Godz Zadanie 1 (10 pkt) XI Ogólnopolski Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2018/2019 ETAP I 9.11.2018 r. Godz. 10.00-12.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. KOPKCh 27 Zadanie 1 (10 pkt) 1. W atomie glinu ( 1Al)

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA ZADAŃ

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA ZADAŃ PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA ZADAŃ 1. Odważono 1.0 g mieszaniny zawierającej NaOH, Na 2 CO 3 oraz substancje obojętną i rozpuszczono w kolbie miarowej o pojemności 250 ml. Na zmiareczkowanie próbki o objętości

Bardziej szczegółowo

Dysocjacja elektrolityczna, przewodność elektryczna roztworów

Dysocjacja elektrolityczna, przewodność elektryczna roztworów tester woda destylowana tester Ćwiczenie 1a woda wodociągowa tester 5% roztwór cukru tester 0,1 M HCl tester 0,1 M CH 3 COOH tester 0,1 M tester 0,1 M NH 4 OH tester 0,1 M NaCl Dysocjacja elektrolityczna,

Bardziej szczegółowo

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I...... Imię i nazwisko ucznia ilość pkt.... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły... maksymalna ilość punk. 33 Imię

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Odpowiedzi niezgodne z poleceniem

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Etap szkolny rok szkolny 2009/2010 Dane dotyczące ucznia (wypełnia Komisja Konkursowa po rozkodowaniu prac) wylosowany numer uczestnika

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej 1) Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 2) Roztwory (zadania rachunkowe zbiór zadań Pazdro

Bardziej szczegółowo

2. Oblicz gęstość pary wodnej w normalnej temperaturze wrzenia wody. (Odp. 0,588 kg/m 3 )

2. Oblicz gęstość pary wodnej w normalnej temperaturze wrzenia wody. (Odp. 0,588 kg/m 3 ) Zadania dodatkowe z konwersatorium z podstaw chemii Semestr zimowy, rok akademicki 2017/2018 Część II Gazy. Jednostki ciśnienia. Podstawowe prawa gazowe 1. Jakie ciśnienie będzie panowało w oponie napompowanej

Bardziej szczegółowo

Cz. I Stechiometria - Zadania do samodzielnego wykonania

Cz. I Stechiometria - Zadania do samodzielnego wykonania Cz. I Stechiometria - Zadania do samodzielnego wykonania A. Ustalenie wzoru rzeczywistego związku chemicznego na podstawie składu procentowego. Zadanie i metoda rozwiązania Ustal wzór rzeczywisty związku

Bardziej szczegółowo

VII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2014/2015

VII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2014/2015 II Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2014/2015 ETAP I 12.11.2014 r. Godz. 10.00-12.00 KOPKCh Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 1. Który z podanych zestawów zawiera wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Obliczanie stężeń roztworów

Obliczanie stężeń roztworów Obliczanie stężeń roztworów 1. Ile mililitrów stężonego, ok. 2,2mol/l (M) roztworu NaOH należy pobrać, aby przygotować 800ml roztworu o stężeniu ok. 0,20 mol/l [ M ]? {ok. 72,7ml 73ml } 2. Oblicz, jaką

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z KONKURSU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ (RÓWNOWAGI W ROZTWORZE) Opracował: Kuba Skrzeczkowski (Liceum Akademickie w ZS UMK w Toruniu)

ZADANIA Z KONKURSU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ (RÓWNOWAGI W ROZTWORZE) Opracował: Kuba Skrzeczkowski (Liceum Akademickie w ZS UMK w Toruniu) ZADANIA Z KONKURSU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ (RÓWNOWAGI W ROZTWORZE) Opracował: Kuba Skrzeczkowski (Liceum Akademickie w ZS UMK w Toruniu) Za poprawne rozwiązanie zestawu można uzyskać 528 punktów. Zadanie

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: rozszerzony Punkty

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: rozszerzony Punkty Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nazwisko i imię) Punkty Zadanie 1. (1 pkt.) W podanym zestawie tlenków podkreśl te, które reagują z mocnymi kwasami i zasadami a nie reagują z wodą: MnO2, ZnO, CrO3, FeO,

Bardziej szczegółowo

11 Lista 2 1. Oblicz skład procentowy ditlenku węgla. 2. Ile procent P 2 O 5 znajduje się w fosforanie (V) wapnia? 3. Oblicz procentową zawartość żela

11 Lista 2 1. Oblicz skład procentowy ditlenku węgla. 2. Ile procent P 2 O 5 znajduje się w fosforanie (V) wapnia? 3. Oblicz procentową zawartość żela 10 Lista 1 1. Która z próbek zawiera więcej atomów: mol wodoru czy mol tlenu? mol azotu czy mol helu? 2. Ile atomów znajduje się w 0,25 mola amoniaku? 3. Ile atomów wodoru znajduje się w trzech molach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2018/2019

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2018/2019 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2018/2019 PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA Maksymalna liczba punktów możliwa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Chemia Poziom rozszerzony Listopad 01 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W tego typu

Bardziej szczegółowo

Obliczanie stężeń roztworów

Obliczanie stężeń roztworów Obliczanie stężeń roztworów 1. Ile mililitrów stężonego, ok. 2,2mol/l (M) roztworu NaOH należy pobrać, aby przygotować 800ml roztworu o stężeniu ok. 0,2 mol/l [ M ]? {ok. 72,7ml 73ml } 2. Oblicz, jaką

Bardziej szczegółowo

... Nazwisko, imię zawodnika; Klasa Liczba punktów. ... Nazwa szkoły, miejscowość. I Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2008/09

... Nazwisko, imię zawodnika; Klasa Liczba punktów. ... Nazwa szkoły, miejscowość. I Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2008/09 ......... Nazwisko, imię zawodnika; Klasa Liczba punktów KOPKCh... Nazwa szkoły, miejscowość I Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2008/09 ETAP III 28.02.2009 r. Godz. 10.00-13.00 Zadanie 1 (10 pkt.) ( postaw

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY Próbny egzamin maturalny z chemii 0r. ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1. PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE 5 1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1.1. Wyraź w gramach masę: a. jednego atomu żelaza, b. jednej cząsteczki kwasu siarkowego. Odp. 9,3 10 23 g; 1,6 10 22

Bardziej szczegółowo

Fragmenty Działu 5 z Tomu 1 REAKCJE W ROZTWORACH WODNYCH

Fragmenty Działu 5 z Tomu 1 REAKCJE W ROZTWORACH WODNYCH Fragmenty Działu 5 z Tomu 1 REAKCJE W ROZTWORACH WODNYCH Podstawy dysocjacji elektrolitycznej. Zadanie 485 (1 pkt.) V/2006/A2 Dysocjacja kwasu ortofosforowego(v) przebiega w roztworach wodnych trójstopniowo:

Bardziej szczegółowo

PRACA KONTROLNA Z CHEMII NR 1 - Semestr I 1. (6 pkt) - Krótko napisz, jak rozumiesz następujące pojęcia: a/ liczba atomowa, b/ nuklid, c/ pierwiastek d/ dualizm korpuskularno- falowy e/promieniotwórczość

Bardziej szczegółowo

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów. 07 marca 2019 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) Schemat punktowania zadań

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów. 07 marca 2019 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) Schemat punktowania zadań Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 07 marca 2019 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) Schemat punktowania zadań Maksymalna liczba punktów 40. 90% 36 pkt. Uwaga! 1. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK REKRUTACYJNY NA ZAJĘCIA KÓŁKO OLIMPIJSKIE Z CHEMII - poziom PG

WNIOSEK REKRUTACYJNY NA ZAJĘCIA KÓŁKO OLIMPIJSKIE Z CHEMII - poziom PG WNIOSEK REKRUTACYJNY NA ZAJĘCIA KÓŁKO OLIMPIJSKIE Z CHEMII - poziom PG Imię i nazwisko: Klasa i szkoła*: Adres e-mail: Nr telefonu: Czy uczeń jest już uczestnikiem projektu? (odp. otoczyć kółkiem) Ocena

Bardziej szczegółowo

STAłA I STOPIEŃ DYSOCJACJI; ph MIX ZADAŃ Czytaj uważnie polecenia. Powodzenia!

STAłA I STOPIEŃ DYSOCJACJI; ph MIX ZADAŃ Czytaj uważnie polecenia. Powodzenia! STAłA I STOPIEŃ DYSOCJACJI; ph MIX ZADAŃ Czytaj uważnie polecenia. Powodzenia! 001 Obliczyć stężenie molowe jonów Ca 2+ w roztworze zawierającym 2,22g CaCl2 w 100 ml roztworu, przyjmując a = 100%. 002

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW POUFNE Pieczątka szkoły 16 styczeń 2010 r. Kod ucznia Wpisuje uczeń po otrzymaniu zadań Imię Wpisać po rozkodowaniu pracy Czas pracy 90 minut Nazwisko KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z CHEMII DLA KLAS II Czas trwania testu 120 minut Informacje 1. Proszę sprawdzić czy arkusz zawiera 10 stron. Ewentualny brak należy zgłosić nauczycielowi. 2. Proszę rozwiązać

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 ETAP TRZECI

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 ETAP TRZECI Kuratorium Oświaty w Lublinie.. Imię i nazwisko ucznia Pełna nazwa szkoły Liczba punktów ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 ETAP TRZECI Instrukcja dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Elektrochemia - prawa elektrolizy Faraday a. Zadania

Elektrochemia - prawa elektrolizy Faraday a. Zadania Elektrochemia - prawa elektrolizy Faraday a Zadania I prawo Faraday a Masa substancji wydzielonej na elektrodach podczas elektrolizy jest proporcjonalna do natężenia prądu i czasu trwania elektrolizy q

Bardziej szczegółowo

XVIII KONKURS CHEMICZNY II Etap rozwiązania zadań

XVIII KONKURS CHEMICZNY II Etap rozwiązania zadań XVIII KONKURS CHEMICZNY II Etap rozwiązania zadań Zadanie 1 a. Znając gęstość obliczamy, iż 1 dm roztworu to 1000 1,0 = 100 g. Zawartość siarczanu miedzi to (4,5 100)/100 = 46,5 g CuSO 4 Ponieważ M(CuSO

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Kod ucznia Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Etap wojewódzki 5 marca 2013 roku Wypełnia wojewódzka komisja konkursowa Zadanie Liczba punktów Podpis oceniającego Liczba punktów po weryfikacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2012/2013 eliminacje rejonowe

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2012/2013 eliminacje rejonowe kod ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Uzyskane punkty.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2012/2013 eliminacje rejonowe Zadanie

Bardziej szczegółowo

Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków ROZWIĄZANIA ZADAŃ. Po wprowadzeniu bezwodnego kwasu fosforowego(v):

Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków ROZWIĄZANIA ZADAŃ. Po wprowadzeniu bezwodnego kwasu fosforowego(v): ROZWIĄZANIA ZADAŃ ZADANIE 1 Szukane: m roztw. = 200 g C mol roztw. =? C p roztw. = 10% m s = 40 g VH 2O= 240 cm 3 Rozwiązanie: 10 g H 3 PO 4 --------------------------- 100 g roztw. x g H 3 PO 4 ---------------------------

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY 1 ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Poprawne rozwiązania zadań, uwzględniające

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY Próbny egzamin maturalny z chemii 0r. ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach.

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM Z ZADAŃ ALKACYMETRIA

SEMINARIUM Z ZADAŃ ALKACYMETRIA Zagadnienia, których znajomość umożliwi rozwiązanie zadań: Znajomość pisania reakcji w oznaczeniach alkacymetrycznych, stopień i stała dysocjacji, wzory na obliczanie ph buforów SEMINARIUM Z ZADAŃ ALKACYMETRIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE

PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Jaka jest średnia masa atomowa miedzi stanowiącej mieszaninę izotopów,

Bardziej szczegółowo

... imię i nazwisko,nazwa szkoły, miasto

... imię i nazwisko,nazwa szkoły, miasto Zadanie 1. (3 pkt) Aspirynę czyli kwas acetylosalicylowy można otrzymać w reakcji kwasu salicylowego z bezwodnikiem kwasu etanowego (octowego). a. Zapisz równanie reakcji, o której mowa w informacji wstępnej

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu Etap III (wojewódzki) Materiały dla nauczycieli Rozwiązania zadań

Bardziej szczegółowo

2. Procenty i stężenia procentowe

2. Procenty i stężenia procentowe 2. PROCENTY I STĘŻENIA PROCENTOWE 11 2. Procenty i stężenia procentowe 2.1. Oblicz 15 % od liczb: a. 360, b. 2,8 10 5, c. 0.024, d. 1,8 10 6, e. 10 Odp. a. 54, b. 4,2 10 4, c. 3,6 10 3, d. 2,7 10 7, e.

Bardziej szczegółowo

Cel główny: Uczeń posiada umiejętność czytania tekstów kultury ze zrozumieniem

Cel główny: Uczeń posiada umiejętność czytania tekstów kultury ze zrozumieniem Hospitacja diagnozująca Źródła informacji chemicznej Cel główny: Uczeń posiada umiejętność czytania tekstów kultury ze zrozumieniem Opracowała: mgr Lilla Zmuda Matyja Arkusz Hospitacji Diagnozującej nr

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE. STECHIOMETRIA

PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE. STECHIOMETRIA PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE. STECHIOMETRIA 1. Obliczyć bezwzględne masy atomów, których względne masy atomowe wynoszą: a) 7, b) 35. 2. Obliczyć bezwzględną masę: a) 1 atomu tlenu 16 O, b) 1 cząsteczki

Bardziej szczegółowo

XIII Konkurs Chemiczny dla Uczniów Szkół Średnich Etap II rozwiązania zadań

XIII Konkurs Chemiczny dla Uczniów Szkół Średnich Etap II rozwiązania zadań XIII Konkurs Chemiczny dla Uczniów Szkół Średnich Etap II rozwiązania zadań UWAGI OGÓLNE: Za błędy w obliczeniu masy molowej -50% pkt. Za duże błędy rachunkowe -50 % pkt. Jeśli zadanie składało się z kilku

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania zadań II-go etapu V-go Konkursu Chemicznego dla Szkół Średnich

Rozwiązania zadań II-go etapu V-go Konkursu Chemicznego dla Szkół Średnich Rozwiązania zadań II-go etapu V-go Konkursu Chemicznego dla Szkół Średnich ZADANIE 1: (4 punkty) Masa początkowa saletry: 340 g - m 0 (KNO 3 ) Masa początkowa rozpuszczalnika: 220 g - m 0 (H 2 O) Masa

Bardziej szczegółowo

Procentowa zawartość sodu (w molu tej soli są dwa mole sodu) wynosi:

Procentowa zawartość sodu (w molu tej soli są dwa mole sodu) wynosi: Stechiometria Każdą reakcję chemiczną można zapisać równaniem, które jest jakościową i ilościową charakterystyką tej reakcji. Określa ono bowiem, jakie pierwiastki lub związki biorą udział w danej reakcji

Bardziej szczegółowo

imię i nazwisko, nazwa szkoły, miejscowość Zadania I etapu Konkursu Chemicznego Trzech Wydziałów PŁ V edycja

imię i nazwisko, nazwa szkoły, miejscowość Zadania I etapu Konkursu Chemicznego Trzech Wydziałów PŁ V edycja Zadanie 1 (2 pkt.) Zmieszano 80 cm 3 roztworu CH3COOH o stężeniu 5% wag. i gęstości 1,006 g/cm 3 oraz 70 cm 3 roztworu CH3COOK o stężeniu 0,5 mol/dm 3. Obliczyć ph powstałego roztworu. Jak zmieni się ph

Bardziej szczegółowo

Reakcje chemiczne. Typ reakcji Schemat Przykłady Reakcja syntezy

Reakcje chemiczne. Typ reakcji Schemat Przykłady Reakcja syntezy Reakcje chemiczne Literatura: L. Jones, P. Atkins Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje. Lesław Huppenthal, Alicja Kościelecka, Zbigniew Wojtczak Chemia ogólna i analityczna dla studentów biologii.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY 1 ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM ROZSZERZONY Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Poprawne rozwiązania zadań, uwzględniające

Bardziej szczegółowo

Etap wojewódzki Propozycje rozwiązań i punktacja. Część I Zadania rachunkowe (0 39 pkt)

Etap wojewódzki Propozycje rozwiązań i punktacja. Część I Zadania rachunkowe (0 39 pkt) Etap wojewódzki Propozycje rozwiązań i punktacja Zad. 1 (0-5 pkt) Część I Zadania rachunkowe (0 39 pkt) 1pkt. za zastosowanie pojęcia okresu połowicznego rozpadu x początkowa ilość radonu-222 0,5x ilość

Bardziej szczegółowo

Stechiometria w roztworach. Woda jako rozpuszczalnik

Stechiometria w roztworach. Woda jako rozpuszczalnik Stechiometria w roztworach Woda jako rozpuszczalnik Właściwości wody - budowa cząsteczki kątowa - wiązania O-H O H kowalencyjne - cząsteczka polarna δ + H 2δ O 105 H δ + Rozpuszczanie + oddziaływanie polarnych

Bardziej szczegółowo

Zadanie: 1 (1 pkt) Oblicz stężenie molowe jonów OH w roztworze otrzymanym przez rozpuszczenie 12g NaOH w wodzie i rozcieńczonego do 250cm 3

Zadanie: 1 (1 pkt) Oblicz stężenie molowe jonów OH w roztworze otrzymanym przez rozpuszczenie 12g NaOH w wodzie i rozcieńczonego do 250cm 3 Zadanie: 1 (1 pkt) Oblicz stężenie molowe jonów OH w roztworze otrzymanym przez rozpuszczenie 12g NaOH w wodzie i rozcieńczonego do 250cm 3 Zadanie: 2 (1 pkt) Do 20cm 3 20% roztworu kwasu solnego o gęstości

Bardziej szczegółowo

Model odpowiedzi i schemat oceniania arkusza I

Model odpowiedzi i schemat oceniania arkusza I Model odpowiedzi i schemat oceniania arkusza I Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Gdy do jednego polecenia zdający poda dwie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu Etap II (rejonowy) Materiały dla nauczycieli Rozwiązania zadań wraz

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 KOD UCZNIA ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 12 zadań. 2. Przed

Bardziej szczegółowo

Jednostki Ukadu SI. Jednostki uzupełniające używane w układzie SI Kąt płaski radian rad Kąt bryłowy steradian sr

Jednostki Ukadu SI. Jednostki uzupełniające używane w układzie SI Kąt płaski radian rad Kąt bryłowy steradian sr Jednostki Ukadu SI Wielkość Nazwa Symbol Długość metr m Masa kilogram kg Czas sekunda s Natężenie prądu elektrycznego amper A Temperatura termodynamiczna kelwin K Ilość materii mol mol Światłość kandela

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY Kod ucznia Liczba punktów WOJWÓDZKI KONKURS CHMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 16 STYCZNIA 2015 1. Test konkursowy zawiera 26 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

STĘŻENIA STĘŻENIE PROCENTOWE STĘŻENIE MOLOWE

STĘŻENIA STĘŻENIE PROCENTOWE STĘŻENIE MOLOWE STĘŻENIA STĘŻENIE PROCENTOWE 1. Oblicz stężenie procentowe roztworu powstałego w wyniku rozpuszczenia 4g chlorku sodu w 15,6dag wody. 2. Ile gramów roztworu 15-procentowego można otrzymać mając do dyspozycji

Bardziej szczegółowo