Grupa Kęty akumuluj Thomson Reuters: KETY.WA Wycena: 309,28 PLN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kęty akumuluj Thomson Reuters: KETY.WA Wycena: 309,28 PLN"

Transkrypt

1 Sektor: metale Kurs akcji: 282,50 PLN Profil spółki Grupa Kęty zajmuje się przetwórstwem aluminium oraz jego stopów. Spółka wytwarza wyroby wyciskane, systemy aluminiowe, opakowania giętkie oraz akcesoria budowlane, a także świadczy usługi budowalne. Podstawowym obszarem działalności jest produkcja profili aluminiowych m.in. dla branży budowlanej i motoryzacyjnej. Około 40% sprzedaży trafia na eksport. Struktura akcjonariatu Aviva OFE 18,03% ING OFE 17,17% PZU OFE PTE Allianz Polska Pozostali Grupa Kęty vs WIG 52 tyg ,82% 5,33% 49,65% Kapitalizacja: Średni wolumen 52 tyg. Max 52 tyg. Min 52 tyg. Udział w mwig40 Beta WIG Kęty Tomasz Kolarz starszy analityk rynku finansowego tel ,65 mld PLN 27 tys. sztuk 298,0 PLN 183,1 PLN 4% 0,7 Grupa Kęty akumuluj Thomson Reuters: KETY.WA Wycena: 309,28 PLN Perspektywy GPW: KETY, KTY Bieżący rok spółka może zaliczyć do udanych, co potwierdzają wyniki kolejnych kwartałów. W sierpniu spółka podniosła także prognozę wyników na 2014 r, czym pobiła nasze i tak optymistyczne prognozy z czerwca. Perspektywy na IV kwartał zapowiadają się dobrze: przychody ze sprzedaży w większości segmentów mają wzrosnąć o 5-10% r/r (poza SUB, którego sprzedaż nie zmieni się i wyniesie około 42 mln zł), co jest zgodne z naszymi założeniami. Zarząd komunikuje również utrzymujący się popyt w kraju oraz stabilną sytuację po stronie cen produktów spółki i aluminium, co przekłada się na osiągane marże. Ponadto spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu znaczącej inwestycji, czego nie uwzględnialiśmy w naszej poprzedniej wycenie z czerwca, a co istotnie wpływa na perspektywy spółki. W ostatnim czasie grupa zapowiedziała inwestycję w segmencie opakowań giętkich w kwocie 150 mln zł, która zostanie ukończona w I kwartale 2017 r. i wtedy też nowy zakład rozpocznie działalność. W naszej ocenie pełne moce produkcyjne z tej inwestycji zostaną osiągnięte w 2020 r. Dodatkowo zmieniające się otoczenie rynkowe, w tym spadek stóp procentowych o 50 p.b. oraz spadek rynkowych stóp procentowych skłoniły nas do zaktualizowania naszej wyceny. W naszej ocenie konsekwencja zarządu w realizacji strategii nie zagraża całorocznej prognozie wyników, które wg naszych prognoz na poziomie przychodów wyniosą 1 792,1 mln zł, EBIT 227,1 mln zł i zysku netto 176,3 mln zł. Na uwagę zasługuje wyczekiwana w I kwartale 2015 r. nowa strategia rozwoju na lata Zakładamy, że zarząd postawi na zrównoważony wzrost wszystkich segmentów i skupi wysiłki na umacnianiu pozycji grupy na rynkach zagranicznych. Wycena Akcje Grupy Kęty S.A. zostały wycenione w oparciu o metodę porównawczą i metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Wycenie DCF przypisano wagę 0,6, a wycenie porównawczej przyznano wagę 0,4 w wycenie końcowej. Z naszej prognozy wynika, że spółka notowana jest z dyskontem zarówno względem wskaźnika P/E jak i EV/EBITDA. Przy historycznie atrakcyjnym P/E na poziomie 13,6 w naszej ocenie spółka notowana będzie z oczekiwanym na 2014 r. P/E na poziomie 15 oraz 14 w 2015 r. i 13,5 w 2016 r. Ponadto z naszej prognozy wynika, że spółka wyceniana jest przy wskaźniku EV/EBITDA na poziomie 9,2 na 2014 r. oraz 8 i 7,7 odpowiednio na 2015 i 2016 rok. Wartość 1 akcji w oparciu o wycenę porównawczą wyniosła 319,00 zł, a w oparciu o model DCF 302,81 zł. Średnia ważona z obu wycen dała cenę 309,28 zł. Akcje są obecnie notowane z dyskontem w stosunku do obu metod wyceny. Podtrzymujemy nasze zalecenie akumuluj dla akcji spółki i określamy cenę docelową na 309,28 zł. w mln PLN P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody 1581,9 1602,9 1792,1 1917,5 2034,5 2136,2 2200,3 EBITDA 224,2 225,9 309,7 336,6 356,0 359,9 373,9 marża EBITDA 14,2% 14,1% 17,3% 17,6% 17,5% 16,8% 17,0% EBIT 142,1 144,9 227,1 242,8 251,4 244,6 249,6 marża EBIT 9,0% 9,0% 12,7% 12,7% 12,4% 11,4% 11,3% Zysk netto 117,0 153,5 176,3 189,4 196,4 190,9 194,9 marża netto 7,4% 9,6% 9,8% 9,9% 9,7% 8,9% 8,9% EPS 12,69 16,44 18,79 20,20 20,94 20,35 20,78 P/E 16,8 13,0 15,0 14,0 13,5 13,9 13,6 P/BV 1,9 1,8 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 EV/EBITDA 9,8 9,7 9,2 8,3 7,7 7,5 7,0 P - projekcje BM BPH; wskaźniki rynkowe obliczone dla ceny rynkowej z dnia r. Zespół Analiz Biura Maklerskiego Banku BPH: ul. prof. Michała Życzkowskiego 16, Kraków, tel , fax:

2 Skonsolidowane wyniki finansowe w III kwartale 2014 roku W trzecim kwartale br. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 9,2% r/r do 493,7 mln zł, co było powyżej oczekiwań zarządu spółki, które zakładały osiągnięcie mln zł. Prawie wszystkie segmenty grupy kapitałowej (poza usługami budowlanymi) osiągnęły wzrost, przy czym najmocniej wzrosła sprzedaż największego segmentu systemów aluminiowych (wzrost o 18,2% r/r do 203,6 mln zł). Spółka spodziewała się wzrostu tego segmentu o około 19% (do kwoty 205 mln zł). Drugi pod względem wielkości segment wyrobów wyciskanych zrealizował sprzedaż na poziomie 144,3 mln zł (wzrost o 5,4% r/, oczekiwano 6% r/r). Z kolei segment opakowań giętkich osiągnął sprzedaż zgodną z prognozą w kwocie 99,8 mln zł, co stanowi wzrost o 5,8% r/r. Najsłabiej zaprezentował się segment usług budowlanych, który w ubiegłym kwartale skurczył się o 1/4 r/r i osiągnął sprzedaż 26,5 mln zł. Spadek sprzedaży był nawet większy, niż oczekiwania zarządu, które mówiły o 20% zniżce. Przyczyną niższej sprzedaży segmentu było przesunięcie realizacji części zamówień, pierwotnie przewidzianych na trzeci kwartał. W ubiegłym kwartale koszty operacyjne zwiększyły się o 9,5% r/r i wyniosły 431 mln zł. Spółka wyraźnie poprawiła marżę EBIT, która wzrosła z 12,6% do 16,5%. Kwartalny EBIT osiągnął dolny przedział oczekiwań i wyniósł 81,6 mln zł, co stanowi wzrost o 43,3% r/r. W dalszym ciągu spółce sprzyja poprawiająca się koniunktura na rynku krajowym oraz utrzymujący się wzrost eksportu, co przekłada się na realizowane marże segmentach operacyjnych. Na poziomie zysku EBITDA spółka poprawiła wynik o 1/3 r/r i osiągnęła 103 mln zł, co nie zaskoczyło. Kwartalny zysk netto zwiększył się o 41,4% r/r do kwoty 62,2 mln zł, przy marży netto wzrastającej z 9,7% do 12,6%. Osłabienie złotego w ubiegłym kwartale miało negatywny wpływ na wycenę zadłużenia w walutach obcych, które stanowi około 18% zaciągniętych kredytów. Zarząd szacuje, że wypływ ten mógł wynieść -0,3 mln zł na wynik. W minionym kwartale saldo przychodów i kosztów finansowych wyniosło -4,93 mln zł wobec -1,33 mln zł przed rokiem. Spółka osiągnęła silny cash flow operacyjny w kwocie 63,2 mln zł wobec 58,6 mln zł osiągniętych w III kwartale 2013 r. W okresie trzech kwartałów br. cash flow operacyjny osiągnął kwotę 183 mln zł. Spółka konsekwentnie generuje solidny przepływ operacyjny, który pozwala finansować program inwestycyjny. mlnzł III Q'14 III Q'13 zm. % r/r I-III Q'14I-III Q'13 zm. % r/r Przychody ze sprzedaży, w tym: 493,7 452,1 9,2 1351,0 1171,7 15,3 - segment systemów aluminiowych 203,6 172,3 18,2 502,6 411,0 22,3 - segment wyrobów wyciskanych 144,3 136,9 5,4 402,8 361,1 11,6 - segment opakowań giętkich 99,8 94,3 5,8 292,7 274,3 6,7 - segment usług budowlanych 26,5 35,2-24,8 104,2 88,9 17,2 Koszty operacyjne ogółem, w tym: 431,0 393,4 9,5 1191,6 1077,1 10,6 - amortyzacja 21,4 20,5 4,1 61,0 59,9 1,8 - materiały i energia 301,0 278,9 7,9 821,9 745,0 10,3 - świadczenia pracownicze 59,9 54,3 10,3 175,6 161,8 8,5 EBIT 81,6 57,0 43,3 191,1 115,7 65,3 EBITDA 103,0 77,5 32,9 252,2 175,6 43,6 Zysk netto 62,2 44,0 41,4 145,6 103,9 40,2 Marża EBIT 16,5 12,6 3,9 pp 14,1 9,9 4,2 pp Marża EBITDA 20,9 17,1 3,8 pp 18,7 15,0 3,7 pp Marża netto 12,6 9,7 2,9 pp 10,8 8,9 1,9 pp Źródło: opracowanie własne BM BPH, Grupa Kęty S.A. Zespół Analiz Biura Maklerskiego Banku BPH: ul. prof. Michała Życzkowskiego 16, Kraków, tel , fax:

3 Rozwój grupy w latach W I kwartale przyszłego roku zarząd przedstawi nową strategię rozwoju grupy na lata Spółka konsekwentnie realizuje strategię wygasającą w 2015 r. Oczekujemy, że w dalszym ciągu wysiłki spółki skupione będą na umacnianiu dotychczasowych segmentów operacyjnych ze względu na tkwiący w nich potencjał oraz na zwiększaniu udziału sprzedaży eksportowej. Według nas spółka zdecyduje się na mocniejszy rozwój segmentu wyrobów wyciskanych, gdyż krajowa produkcja tego segmentu osiągnęła 100% możliwości i spółka musi wysyłać do ukraińskiego podmiotu wlewki, które tam są tłoczone, a następnie gotowy wyrób trafia do Polski. Branża aluminium rośnie i nadal ma przed sobą dobre perspektywy, jednak spółka nie zdecyduje się na wejście w nowe segmenty operacyjne, o czym pod koniec października poinformował prezes. W naszej ocenie w ciągu najbliższych 5 lat spółka osiągnie porównywalne przychody ze sprzedaży krajowej oraz eksportowej (obecnie relacja ta wynosi około 6 do 4), co będzie czynnikiem uodporniającym wyniki na koniunkturę w kraju. Niepewna sytuacja na Ukrainie nie zagraża wynikom grupy (pod warunkiem, że sytuacja ta nie pogorszy się i walki nie przeniosą się na zachód kraju, przez co grupa musiałaby dokonać kolejnego odpisu na spółkę na Ukrainie, która w księgach wyceniana jest na kwotę około 30 mln zł, z pierwotnej kwoty mln zł), natomiast stwarza szansę na umocnienie pozycji na europejskich rynkach. Spółka pozytywnie ocenia perspektyw na najbliższy rok, obecna koniunktura nie wskazuje na pogorszenie, a segmenty operacyjne pracują na zadowalającym i wysokim poziomie obłożenia. Zarząd nie wyklucza ewentualnych akwizycji. Wartością dodaną byłyby nie tyle pozyskane aktywa, co wiedza i doświadczenie dotyczące specyfiki rynku w obszarach, w których spółka nie ma wystarczającego doświadczenia. Jednak w naszym modelu wyceny nie przewidujemy takiego scenariusza, a zakładamy jedynie organiczny wzrost grupy, co przekłada się na oczekiwany przez nas średnioroczny wzrost przychodów o prawie 5% w okresie 5 nadchodzących lat. Inwestycja 150 mln zł w segmencie opakowań giętkich W listopadzie br. spółka poinformowała, że w ramach inwestycji w segmencie opakowań giętkich zamierza przeznaczyć kwotę 150 mln zł, co może zostać sfinansowane generowaną gotówką. Inwestycja zakończy się w I kwartale 2017 r. i polegać będzie na budowie nowego zakładu w specjalnej strefie ekonomicznej. Podstawową działalnością nowego zakładu będzie produkcja i uszlachetnianie folii (uzupełniających łańcuch wartości dodanej segmentu) z tworzyw sztucznych oraz produkcja cylindrów stanowiących narzędzie w procesie zadruku opakowań giętkich techniką rotograwiurową. Zapowiedziana inwestycja nie wyczerpuje planu inwestycyjnego dla segmentu w okresie do 2020 r. W naszej ocenie spółka przeznaczy na tę inwestycję po 75 mln zł w 2015 r. oraz w 2016 r. Zakład rozpocznie produkcję w I kwartale 2017 r., a pełne wykorzystanie jego potencjału osiągnięte zostanie w okolicach 2020 r., co oznacza, że roczne przychody ze sprzedaży generowane z tej inwestycji wyniosą wtedy około 150 mln zł. Na początku grudnia zarząd poinformował, że w związku z inwestycją w segmencie opakowań giętkich utworzono Alupol Films Sp. z o.o., która będzie realizowała ten projekt. Prezes poinformował, że inwestycja w SOG nie może zakłócić rozwoju innych segmentów operacyjnych. Według nas w latach , kiedy prowadzona będzie inwestycja w SOG, nakłady odtworzeniowe grupy w pozostałych segmentach wyniosą po 50 mln zł rocznie. Stabilna sytuacja finansowa grupy i generowany solidny przepływ operacyjny umożliwiają finansowanie rozwoju wszystkich segmentów i wypłatę dywidendy, a zaplanowane inwestycje nie obniżą polityki dywidendy. Joint venture w USA W lipcu br. w Stanach Zjednoczonych grupa powołała spółkę Aluprof System USA, Inc., której celem było stworzenie joint venture wraz z partnerami amerykańskimi, które będzie zajmowało się dystrybucją systemów aluminiowych na terenie Ameryki Północnej i Środkowej. We wrześniu grupa poinformowała o zawarciu z dwoma podmiotami w USA umowy joint venture oraz utworzeniu w tym celu spółki Aluprof USA, LLC. Grupa kontroluje 45,5% udziałów w nowoutworzonej spółce. Utworzenie podmiotu jest elementem strategii Grupy Kęty polegającej na zwiększaniu udziału sprzedaży eksportowej w całkowitej sprzedaży we wszystkich segmentach grupy. W segmencie systemów aluminiowych strategia ta jest realizowana dodatkowo poprzez Zespół Analiz Biura Maklerskiego Banku BPH: ul. prof. Michała Życzkowskiego 16, Kraków, tel , fax:

4 tworzenie spółek zależnych na rynkach, gdzie realizowana jest sprzedaż eksportowa, co pozwala lepiej dostosować ofertę handlową do specyfiki rynku i precyzyjniej spełniać wymagania techniczno-prawne. Grupa ocenia, że w USA do momentu osiągnięcia sprzedaży w równowartości 50 mln zł, przychody mogą rosnąć w tempie 50% rocznie, a potem maksymalnie w tempie 30%. Założenia modelu i prognozy oraz otoczenie rynkowe Pod koniec października zarząd zakomunikował, że w IV kwartale br. oczekuje wzrostu sprzedaży poszczególnych segmentów operacyjnych o około 5-10% r/r, poza segmentem usług budowlanych, którego sprzedaż pozostanie porównywalna do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniesie około 42,4 mln zł. W sierpniu br. spółka podwyższyła prognozę przychodów na 2014 r. z mln zł do mln zł. W naszej prognozie (w nawiązaniu do zapowiedzianych przez spółkę perspektyw wzrostu segmentów w IV kw. br.) założyliśmy, że segmenty (poza SUB) wzrosną średnio o około 7,5% r/r, co oznaczałoby, że w 2014 r. przychody ze sprzedaży mogą wynieść mln zł, czym podwyższamy naszą prognozę z czerwca w kwocie 1 752,8 mln zł. Zarząd oczekuje zysku operacyjnego w kwocie 225 mln zł (prognoza podwyższona ze 166,6 mln zł), natomiast z naszej analizy wynika, że spółka może osiągnąć 227 mln zł (podwyższamy naszą prognozę ze 181,8 mln zł). Według oczekiwań spółki EBITDA w 2014 r. osiągnie 305 mln zł (podwyższona z 250,5 mln zł), z kolei my oczekujemy wypracowania prawie 310 mln zł EBITDA. Spółka podwyższyła prognozę zysku netto ze 126,5 mln zł do 170 mln zł, natomiast w naszej ocenie grupa wypracuje 176 mln zł wyniku netto, czym podnosimy naszą prognozę z czerwca z kwoty 153,5 mln zł. Zarząd skorygował w dół wydatki inwestycyjne na 2014 r. z kwoty 143,2 mln zł do 130 mln zł, co uwzględniamy w naszym modelu. Z listopadowej projekcji Instytutu Ekonomicznego NBP wynika, że z prawdopodobieństwem 0,5 wzrost PKB w przyszłym roku zawrze się w przedziale 2-3,7% (prognoza obniżona z przedziału 2,6-4,5%), natomiast w 2016 r. wzrost PKB może zmieścić się w przedziale 1,9-4,2% (wobec 2,3-4,5% z poprzedniej prognozy). Według NBP inflacja z tym samym prawdopodobieństwem w 2015 r. zmieści się w przedziale 0,4-1,7% r/r, a w 2016 r. w przedziale 0,6-2,3%. Trzeci kwartał zaskoczył pozytywnie odczytem PKB (wzrost o 3,3% r/r, a w II kw. wzrost wynosił 3,5% r/r). Pod dobrych odczytach kwartalnych dynamiki PKB w Polsce w bieżącym roku, konsensus (Bloomberg) wzrostu PKB w 2014 r. wynosi 3,2% r/r. W kolejnych dwóch latach krajowy PKB ma wzrastać w tempie 3,3% r/r oraz 3,6% r/r. Perspektywy dla strefy euro także poprawiają się. O ile w bieżącym roku oczekiwania odnośnie dynamiki PKB wynoszą 0,8% r/r., to dla 2015 r. i 2016 r. tempo wzrostu w strefie euro ma przyspieszyć odpowiednio do: 1,2% r/r oraz 1,5% r/r. W naszym modelu zakładamy także brak eskalacji konfliktu na Ukrainie oraz brak zaostrzania wzajemnych sankcji na linii Zachód Rosja, co rzutowałoby na wzrost gospodarczy w Europie. Przy średniorocznym tempie wzrostu krajowego PKB o 3% w ciągu najbliższych 5 lat, grupa mogłaby osiągać około 5% wzrost przychodów rocznie. Jednak w odniesieniu do słabej koniunktury w Europie oraz obniżonych prognozach PKB przez EBC dla strefy euro (2014 r. to +0,8% r/r; 2015 r. to +1% r/r; w 2016 r. to +1,5% r/r), zakładamy średnioroczny wzrost przychodów o 4,7% w latach , przy marży EBIT oscylującej w przedziale 10,9-12,7%. W całym okresie szczegółowej prognozy oceniamy, że grupa będzie rosnąć w tempie około 4,5% rocznie, co według nas jest realistycznym szacunkiem. Zakładamy także, że obecna stabilna sytuacja po stronie cen aluminium i produktów spółki utrzyma się w okresie prognozy. Oczekiwana przez nas marża EBIT w okresie szczegółowej prognozy zawrze się w przedziale 10,4-12,7%, czym podnosimy nasz czerwcowy szacunek z przedziału 8,8-12,5%. Wartość aktywów nieoperacyjnych (nieruchomość inwestycyjna) przyjęliśmy z bilansu na dzień 30 września br., na poziomie 12,7 mln zł. Od początku roku kurs akcji spółki wzrósł o 95% przy wzroście indeksu WIG o 10%, co odzwierciedlało poprawiające się wyniki grupy w kolejnych okresach. Spółka wyceniana jest atrakcyjnie przy historycznym P/E na poziomie 13,6 oraz oczekiwanym rynkowym P/E na 2014 r. i 2015 r. na poziomach odpowiednio: 15,8 oraz 14,9. W naszej ocenie spółka notowana jest z atrakcyjnym oczekiwanym na 2014 r. P/E na poziomie 15 oraz na poziomie 14 na 2015 r. i 13,5 na 2016 r. Ponadto z naszej prognozy wynika, że spółka wyceniana jest na wskaźniku EV/EBITDA na poziomie 9,2 na 2014 r. oraz 8 i 7,7 odpowiednio na 2015 i 2016 rok. Oczekiwana przez rynek wycena spółki na tym wskaźniku wynosi 9,5 na 2014 r. oraz 8,9 na 2015 r. Z naszej prognozy wynika, że spółka notowana jest z dyskontem zarówno względem wskaźnika P/E jak i EV/EBITDA w odniesieniu do konsensusu rynkowego (Bloomberg). Zespół Analiz Biura Maklerskiego Banku BPH: ul. prof. Michała Życzkowskiego 16, Kraków, tel , fax:

5 Indeks PMI dla przemysłu w Polsce i Niemczech PMI Polska PMI Niemcy Źródło: opracowanie własne BM BPH, Thomson Reuters Polska gospodarka jest silnie związana z niemiecką, która jest największym odbiorcą krajowego eksportu. Także ekspozycja spółki jest w największym stopniu wystawiona na rynek niemiecki, gdzie lokowane jest prawie 30% zagranicznej sprzedaży spółki. Indeks PMI przemysłowy mierzący oczekiwania odnośnie kondycji przemysłu w nadchodzących miesiącach, jest skorelowany dla gospodarki krajowej i niemieckiej. W bieżącym roku oba te wskaźniki systematycznie zniżkowały, krajowy osiągnął recesyjny pułap poniżej 50 pkt w lipcu, sierpniu i wrześniu, po czym zaczął odbijać. Zaskoczeniem był listopadowy odczyt wskaźnika, który w Polsce wzrósł z 51,2 pkt do 53,2 pkt, natomiast rozczarowujący okazał się być odczyt PMI niemieckiego, który w minionym miesiącu spadł do 49,5 pkt. Niemiecka i europejska gospodarka hamuje, za co odpowiadają także wzajemne sankcje na linii Europa-Rosja. Jeśli w dalszym ciągu kondycja gospodarcza strefy euro (w tym Niemiec) będzie się pogarszać, to EBC w końcu zdecyduje się uruchomić program QE, który może wyciągnąć strefę euro z deflacyjnej spirali, oddziałując w kierunku pobudzenia wzrostu gospodarczego. W naszej ocenie aktualna rozbieżność pomiędzy kierunkiem zmian odczytów PMI w Polsce i Niemczech jest jedynie przejściowa. Zmiany produkcji przemysłowej w Polsce (zm. % r/r) Źródło: opracowanie własne BM BPH, Bloomberg Zespół Analiz Biura Maklerskiego Banku BPH: ul. prof. Michała Życzkowskiego 16, Kraków, tel , fax:

6 Notowania aluminium LME w USD/tonę Źródło: opracowanie własne BM BPH, Bloomberg Notowania aluminium na LME do początku tego roku poruszały się w trendzie spadkowym, którego minima ustanowiono na początku lutego w okolicy USD/tonę. Późniejsze odbicie zapoczątkowało nową tendencję wzrostową. Spółka zakłada w prognozie na ten rok ceny aluminium w kontraktach 3M na poziomie USD/tonę, w naszej ocenie kurs aluminium na koniec roku wyniesie około USD/tonę i będzie wzrastać w kolejnych latach. Notowania aluminium na LME w PLN/tonę Źródło: opracowanie własne BM BPH, Bloomberg Zespół Analiz Biura Maklerskiego Banku BPH: ul. prof. Michała Życzkowskiego 16, Kraków, tel , fax:

7 Wycena Podsumowanie wyceny Szacując wartość kapitałów własnych Grupy Kęty w przeliczeniu na jedną akcję przy wykorzystaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych, otrzymaliśmy wartość 302,81 zł. Wartość 1 akcji spółki wyznaczona metodą porównawczą w oparciu o wskaźniki P/E i EV/EBITDA wynosi 319,00 zł. Wycenie DCF nadaliśmy wagę 0,6, natomiast wycenie porównawczej przypisaliśmy wagę 0,4 ze względu na zdywersyfikowany model funkcjonowania spółki oparty na kilku segmentach operacyjnych oraz na perspektywy dla wzrostu na rynkach zagranicznych. Uwzględniając średnią arytmetyczną wartość wynikającą z dwóch zastosowanych metod wyceny, wartość kapitałów własnych Grupy Kęty wynosi 309,28 zł/akcję. Wycena metodą porównawczą Wycena porównawcza została sporządzona w oparciu o wskaźniki rynkowe: P/E (cena rynkowa akcji do zysku netto na akcję) oraz EV/EBITDA (kapitalizacja powiększona o dług netto do zysku operacyjnego i amortyzacji). Dokonaliśmy porównania wskaźników rynkowych spółki ze wskaźnikami innych firm o podobnym profilu działalności, funkcjonujących na rynku polskim i zagranicznym. Wartości wskaźników dla spółek porównywanych wyznaczono w oparciu o prognozę na lata , natomiast wartości wskaźników dla Grupy Kęty S.A. wyznaczono w oparciu o prognozy BM BPH na lata Wskaźnikom przypisano jednakową wagę, natomiast kolejnym okresom przypisane zostały wagi: 0,5, 0,3 oraz 0,2. Wycena porównawcza 2014P 2015P 2016P 2014P 2015P 2016P Spółka Kurs EV/EBITDA Alcoa Inc 14,87 13,1 10,7 8,2 72,9 50,6 18,1 Amcor Ltd 12,95 11,9 11,6 12,0 25,3 22,9 21,8 Bemis Co Inc 42,92 9,0 9,0 9,4 19,6 18,3 18,4 Hulamin 780,00 7,1 4,7 4,4 21,7 18,4 15,6 Kaiser Aluminum Corp 71,11 7,4 7,5 8,1 16,6 17,9 20,3 Norsk Hydro ASA 40,15 14,3 13,0 9,3 162,0 75,3 32,5 Profilgruppen AB 23,50 4,5 3,4 5,3 9,2 5,1 10,6 Rexam Plc 444,60 6,5 6,9 7,8 10,2 10,8 11,4 Impexmetal 2,53 6,9 7,2 7,4 9,4 7,2 9,4 Mediana 7,4 7,5 8,1 19,6 18,3 18,1 Grupa Kęty 282,50 9,2 8,3 7,7 15,0 14,0 13,5 Wycena na 1 akcję 248,69 272,35 306,72 367,71 369,87 378,90 Waga roku 0,5 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 Waga wskaźnika 0,5 0,5 Wycena 319,00 267,39 370,60 P/E Źródło: Thomson Reuters, obliczenia i prognozy własne BM BPH Wycena modelem DCF Wolne przepływy gotówkowe zostały wyznaczone na podstawie prognozy wyników na lata oraz przyjętego stałego wzrostu wolnych przepływów gotówkowych po okresie prognozy. W modelu wyceny akcji metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) przyjęto założenia: wzrost gospodarczy w Polsce osiągnie tempo 3,2% w 2014 r. oraz 3,3% w przyszłym roku, a 2016 r. osiągnie tempo 3,6%; wzrost przychodów ze sprzedaży w latach z poziomu 1 792,1 mln zł do 2 651,2 mln zł; marża operacyjna w okresie szczegółowej prognozy oscyluje w przedziale 10,4% 12,7%; Zespół Analiz Biura Maklerskiego Banku BPH: ul. prof. Michała Życzkowskiego 16, Kraków, tel , fax:

8 wartość aktywów nieoperacyjnych (nieruchomość inwestycyjna) to 12,7 mln zł; stały wzrost wolnych przepływów gotówkowych po okresie szczegółowej prognozy na poziomie 1,5%; wycenę sporządzono na dzień 12 grudnia 2014 r.; stopa wolna od ryzyka to rentowność 10-letnich obligacji skarbowych na poziomie 2,6% średni ważony koszt kapitału wzrasta z 7,2% w 2014 r. do 7,5% w 2023 r.; projekcje sporządzono w cenach stałych; współczynnik beta równy 1; w prognozie nie uwzględniamy wpływu ewentualnych przejęć; dług netto przyjęto na dzień 31 grudnia 2013 r.; uwzględniamy wypłaconą dywidendę w kwocie 10/akcję. od 2015 r. zakładamy stałe zadłużenie odsetkowe; inwestycje w 2014 r. przyjęliśmy na poziomie prognozy spółki tj. 130 mln zł; średni kurs EUR-USD w 2014 r. na poziomie 1,33 oraz 1,19-1,25 w latach i utrzyma się w tym przedziale w dalszym horyzoncie prognozy; cena aluminium (3M) na koniec 2014 r. roku wyniesie USD/tonę i będzie rosła w kolejnych latach; efektywna stopa podatkowa na poziomie 19%. Model DCF 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P RV mln PLN Przychody ze sprzedaży 1792,1 1917,5 2034,5 2136,2 2200,3 2288,3 2357,0 2451,2 2549,3 2651,2 zmiana 13,3% 7,0% 6,1% 5,0% 3,0% 4,0% 3,0% 4,0% 4,0% 4,0% EBITDA 309,7 336,6 356,0 359,9 373,9 393,6 403,9 420,3 437,3 467,2 marża EBITDA 17,3% 17,6% 17,5% 16,8% 17,0% 17,2% 17,1% 17,1% 17,2% 17,6% Amortyzacja 82,6 93,8 104,5 115,3 124,3 135,0 146,6 159,2 173,0 188,4 EBIT 227,1 242,8 251,4 244,6 249,6 258,5 257,3 261,1 264,3 278,8 marża EBIT 12,7% 12,7% 12,4% 11,4% 11,3% 11,3% 10,9% 10,7% 10,4% 10,5% Opodatkowanie EBIT 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% NOPLAT 183,9 196,7 203,7 198,1 202,1 209,4 208,4 211,5 214,1 225,8 Inwestycje (CAPEX) -130,3-125,1-125,2-104,5-124,5-134,2-147,2-159,7-179,9-173,0 Inwestycje w kapitał obrotowy -20,6-32,5-31,3-29,6-17,1-23,2-19,4-25,8-26,9-26,2 FCF 115,6 132,9 151,7 179,3 184,8 187,0 188,4 185,2 180,2 215,2 218,4 współczynnik dyskontujący 99,6% 92,9% 86,6% 80,6% 75,0% 69,7% 64,9% 60,3% 56,1% 52,2% n/a PV FCF 115,2 123,4 131,3 144,5 138,5 130,4 122,2 111,7 101,2 112,3 n/a WACC 7,2% 7,2% 7,3% 7,4% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% Efektywny koszt długu 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% Koszt długu 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% Stopa podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% Dług netto / EV 6,9% 5,6% 3,9% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Koszt kapitału własnego 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% Stopa wolna od ryzyka 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% Premia rynkowa 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 mln PLN Tempo wzrostu FCF po 2023 r. 1,5% Suma PV FCF w okresie prognozy 1230,9 Wartość rezydualna (RV) 3639,7 Zdyskontowana RV 1900,5 Wartość przedsiębiorstwa (EV) 3131,3 Aktywa niepracujące 12,7 Dług netto 209,6 Wartość przedsiębiorstwa 2934,4 Liczba akcji (mln) 9,38 Wartość 1 akcji (PLN) 302,81 Suma zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych w latach wyniosła 1 230,9 mln zł, zaś zdyskontowana wartość rezydualna spółki to 1 900,5 mln zł. Po uwzględnieniu wartości długu netto oraz aktywów nieoperacyjnych, bieżąca wartość kapitału własnego wynosi 2 934,4 mln zł. Oszacowana na podstawie modelu DCF wartość 1 akcji (po uwzględnieniu wypłaconej dywidendy 10 zł/akcję) to 302,81 zł. Zespół Analiz Biura Maklerskiego Banku BPH: ul. prof. Michała Życzkowskiego 16, Kraków, tel , fax:

9 Analiza wrażliwości WACC Wzrost FCF po okresie prognozy 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% +1,0 p.p. 233,35 243,31 254,69 267,82 283,14 +0,5 p.p. 251,44 263,25 276,88 292,78 311,57 272,16 286,30 302,81 322,32 345,72-0,5 p.p. 296,11 313,24 333,50 357,80 387,50-1,0 p.p. 324,10 345,13 370,37 401,22 439,78 Wskaźniki finansowe oraz rynkowe Wskaźniki rynkowe P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P EPS (PLN) 12,69 16,44 18,79 20,20 20,94 20,35 20,78 21,55 P/E 22,3 17,2 15,0 14,0 13,5 13,9 13,6 13,1 P/BV 2,5 2,3 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 EV/EBITDA 12,7 12,6 9,2 8,3 7,7 7,5 7,0 6,4 Liczba akcji (mln) 9,23 9,34 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 Wskaźniki finansowe P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Rentowność: EBIT 9,1% 9,1% 12,7% 12,7% 12,4% 11,4% 11,3% 11,3% EBITDA 14,3% 14,2% 17,3% 17,6% 17,5% 16,8% 17,0% 17,2% Marża netto 7,5% 9,6% 9,8% 9,9% 9,7% 8,9% 8,9% 8,8% ROA 7,1% 8,9% 9,7% 9,8% 9,6% 8,8% 8,6% 8,5% ROE 11,4% 13,6% 14,6% 14,5% 13,9% 12,7% 12,2% 11,8% Płynność: Wskaźnik płynności szybkiej 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 Wskaźnik płynności bieżącej 1,5 1,5 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 Zadłużenie: Wskaźnik zadłużenia 37,7% 34,4% 33,7% 32,5% 31,4% 30,5% 29,4% 28,5% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 60,6% 52,5% 50,8% 48,1% 45,8% 43,8% 41,6% 39,8% Dług netto (mln PLN) 240,8 209,6 195,5 158,0 108,3 34,5-47,6-130,0 Wyniki roczne wraz z prognozami Rachunek zysków i strat (mln PLN) P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody ze sprzedaży 1 568, , , , , , , ,3 Koszty operacyjne ogółem 1 447, , , , , , , ,8 Zysk na działalności operacyjnej 142,1 144,9 227,1 242,8 251,4 244,6 249,6 258,5 Zysk przed opodatkowaniem 136,8 134,1 217,6 233,9 242,5 235,6 240,6 249,6 Podatek dochodowy 19,8-19,4 41,4 44,4 46,1 44,8 45,7 47,4 Zysk netto 117,0 153,5 176,3 189,4 196,4 190,9 194,9 202,2 - akcjonariuszy podmiotu dominującego 117,0 153,5 176,3 189,4 196,4 190,9 194,9 202,2 EBITDA 224,2 225,9 309,7 336,6 356,0 359,9 373,9 393,6 Zespół Analiz Biura Maklerskiego Banku BPH: ul. prof. Michała Życzkowskiego 16, Kraków, tel , fax:

10 Bilans (mln PLN) P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P AKTYWA 1 642, , , , , , , ,7 Aktywa trwałe 931, , , , , , , ,4 Rzeczowe aktywa trwałe 806,8 842,0 889,8 921,1 941,8 931,0 931,3 930,5 Pozostałe 125,0 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 Aktywa obrotowe 710,8 710,2 767,6 854,2 950, , , ,3 Zapasy 240,4 239,3 255,4 273,3 291,0 308,7 318,4 331,3 Należności handlowe 396,8 389,5 445,7 476,9 506,0 531,3 547,2 569,1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 65,0 75,1 60,2 97,7 147,4 221,2 303,4 385,7 Pozostałe 8,6 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 PASYWA 1 642, , , , , , , ,7 Kapitał własny 1 022, , , , , , , ,7 Kapitał własny akcjonariuszy jedn. dominującej 1 022, , , , , , , ,7 Kapitał zakładowy 67,0 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 Zyski zatrzymane 961,1 1058,8 1141,3 1242,6 1344,3 1436,9 1536,4 1641,1 Pozostałe -5,4-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Zobowiązania 620,0 590,7 613,4 630,0 645,5 658,9 667,4 679,0 Zobowiązania długoterminowe 138,4 124,3 115,3 115,3 115,3 115,3 115,3 115,3 Zobowiązania krótkoterminowe 481,6 466,4 498,1 514,7 530,2 543,6 552,1 563,7 Cash Flow (mln PLN) P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk przed opodatkowaniem 136,8 134,1 217,6 233,9 242,5 235,6 240,6 249,6 Korekty: -10,7 65,6 30,1 25,8 36,1 49,9 70,4 73,4 Amortyzacja środków trwałych i WNiP 82,2 81,0 82,6 93,8 104,5 115,3 124,3 135,0 Zmiana kapitału obrotowego -76,8-13,7-20,6-32,5-31,3-29,6-17,1-23,2 Odsetki zapłacone netto 0,0 0,0 9,5 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 Zapłacony podatek dochodowy -22,2-20,3-41,4-44,4-46,1-44,8-45,7-47,4 Pozostałe -5,8 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 126,1 199,7 247,7 259,7 278,6 285,5 311,0 323,0 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej CAPEX -95,6-110,0-130,3-125,1-125,2-104,5-124,5-134,2 Inne inwestycje 0,1 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -95,5-108,3-130,3-125,1-125,2-104,5-124,5-134,2 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Zmiana zadłużenia 35,9-24,8-29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Odsetki zapłacone netto -12,9-8,8-9,5-8,9-8,9-8,9-8,9-8,9 Dywidendy wypłacone -46,1-55,7-93,8-88,1-94,7-98,2-95,4-97,4 Pozostałe -1,7-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24,9-81,3-132,3-97,1-103,7-107,2-104,4-106,4 Przepływy pieniężne netto, razem 5,7 10,1-14,9 37,5 49,7 73,8 82,1 82,3 Środki pieniężne na początek okresu 59,2 65,0 75,1 60,2 97,7 147,4 221,2 303,4 Środki pieniężne na koniec okresu 65,0 75,1 60,2 97,7 147,4 221,2 303,4 385,7 Zespół Analiz Biura Maklerskiego Banku BPH: ul. prof. Michała Życzkowskiego 16, Kraków, tel , fax:

11 Opis terminów stosowanych przy wydawaniu rekomendacji inwestycyjnych: kupuj oznacza prognozowanie mocnego wzrostu ceny papieru wartościowego, zaleca się kupowanie akcji do poziomu ceny docelowej; akumuluj oznacza prognozowanie lekkiego wzrostu ceny papieru wartościowego, zaleca się kupowanie przy zniżkach ceny do poziomu ceny docelowej; trzymaj przez co należy rozumieć, że przewidywany zakres zmian kursu nie będzie istotnie odbiegał od aktualnej wartości rynkowej; redukuj oznacza prognozowanie spadku ceny papieru wartościowego, zaleca się sprzedawać powyżej ceny docelowej; sprzedaj oznacza prognozowanie mocnego spadku ceny papieru wartościowego, zaleca się sprzedaż akcji powyżej ceny docelowej. Opis wskaźników i miar używanych w raporcie: DCF zdyskontowane przepływy pieniężne FCF wolne przepływy gotówkowe P/E - (Cena/Zysk) - Cena / zannualizowany zysk netto przypadający na jedną akcję P/BV - (Cena/Wartość księgowa) - Cena / wartość księgowa przypadająca na jedną akcję EV/EBIT Enterprise Value/EBIT EV/EBITDA - Enterprise Value/EBITDA P/CE (Cena/Cash Earnings) Cena / zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych ROA - stopa zwrotu z aktywów WACC średni ważony koszt kapitału EV - (Enterprise Value) wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa EBIT - zysk na działalności operacyjnej EBITDA - (zysk operacyjny plus amortyzacja) zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. ul. prof. Michała Życzkowskiego Kraków Zespół Analiz: Agata Filipowicz-Rybicka kierownik Zespołu Analiz makler papierów wartościowych Tomasz Kolarz starszy analityk rynku finansowego Tomasz Chwiałkowski starszy analityk rynku finansowego Departament Sprzedaży: Paweł Paprota makler papierów wartościowych Jacek Marcjanowicz makler papierów wartościowych Paweł Sęk specjalista ds. obsługi klienta Jakub Szczepaniec analityk rynku finansowego Zespół Analiz Biura Maklerskiego Banku BPH: ul. prof. Michała Życzkowskiego 16, Kraków, tel , fax:

12 Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku BPH S.A. Organem sprawującym nadzór nad działalnością BM Banku BPH S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z najlepszą wiedzą osób uczestniczących w jego sporządzeniu, dochowaniem należytej staranności, oraz rzetelności przez osoby uczestniczące w jego sporządzeniu. Niniejsze opracowanie stanowi projekcję zachowania instrumentów finansowych w okresie obowiązywania raportu. Raport nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego inwestora. Korzystając z opracowania nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka. Adresatami niniejszego opracowania są wszyscy Klienci BM Banku BPH S.A. BM Banku BPH nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego raportu, ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejsze opracowanie nie zostało ujawnione emitentowi instrumentów finansowych, których dotyczy. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BM Banku BPH oraz osobami sporządzającym niniejsze opracowanie, lub ich osobami bliskimi, a emitentem nie występują jakiekolwiek powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Wynagrodzenie osób uczestniczących w sporządzaniu niniejszego raportu nie jest zależne od wyników finansowych transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej BM Banku BPH dotyczących instrumentów finansowych, których niniejsze opracowanie dotyczy. Osoby uczestniczące w sporządzaniu niniejszego raportu nie posiadają informacji o wystąpieniu sytuacji, o których mowa w 10 pkt. 1 pp. 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Inwestycja w akcje jest obarczona wieloma czynnikami ryzyka np. między innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju i międzynarodową, określonym stanem prawnym i możliwością jego zmian, a także tendencjami zachodzącymi w innych segmentach rynku finansowego (m.in. rynki walutowe, stropy procentowe) czy towarowego. W praktyce, precyzyjna prognoza wpływu tych ryzyk na kształtowanie się kursu akcji i jego wyeliminowanie jest niemożliwe, co należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Metody wyceny zastosowane w niniejszym raporcie opierają się na modelach opisanych w literaturze ekonomicznej i powszechnie stosowanych. Należy zaznaczyć, ze do prawidłowej wyceny wymagane jest oszacowanie dużej ilości parametrów takich jak np.: stopy procentowe, przyszłe zyski, przepływy pieniężne i inne. Parametry te są zmienne w czasie i mogą różnić się od przyjętych w modelu wyceny. Wycena jest zależna od wartości wprowadzanych parametrów i wrażliwa na zmianę tych parametrów. Wycena metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) polega na dyskontowaniu przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Technika uważana za jedną z najlepszych z metodologicznego punktu widzenia. Wadą jest duża wrażliwość wyceny na zmianę parametrów modelu. Wycena metodą porównawczą - opiera się na porównaniu wskaźników rynkowych wycenianej spółki ze wskaźnikami innych porównywalnych spółek. Mocna strona tej metody to mała ilość parametrów szacowanych, większa obiektywność wyceny. Słabe strony to niepewność dotycząca właściwego doboru porównywanych spółek i efektywności ich rynkowej wyceny oraz oparcie na bieżących wynikach finansowych, które w przyszłości są zazwyczaj inne. Liczba i struktura wydanych rekomendacji BM BPH w ostatnim półroczu Kupuj 0% Akumuluj 1 100% Trzymaj 0% Redukuj 0% Sprzedaj 0% Zespół Analiz Biura Maklerskiego Banku BPH: ul. prof. Michała Życzkowskiego 16, Kraków, tel , fax:

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kęty trzymaj Thomson Reuters: KETY.WA Wycena: 301,60 PLN

Grupa Kęty trzymaj Thomson Reuters: KETY.WA Wycena: 301,60 PLN Sektor: metale Kurs akcji: 304,00 PLN Profil spółki Grupa Kęty zajmuje się przetwórstwem aluminium oraz jego stopów. Spółka wytwarza wyroby wyciskane, systemy aluminiowe, opakowania giętkie oraz akcesoria

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 8,97 PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN kupuj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

ORBIS. Wycena: 67,13 PLN. Największe dynamiki już za nami

ORBIS. Wycena: 67,13 PLN. Największe dynamiki już za nami Sektor: Hotelarstwo Kurs akcji: 59,49 PLN Profil spółki Orbis S.A. jest największym operatorem hoteli w Polsce i EŚW. Na koniec 2015 r. w strukturze Grupy funkcjonowało 108 hoteli z 18 800 pokojami działających

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

WAWEL Reuters: WAWL.WA Wycena: 501,60 PLN

WAWEL Reuters: WAWL.WA Wycena: 501,60 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 460 PLN WAWEL Reuters: WAWL.WA Wycena: 501,60 PLN akumuluj GPW: WWL Profil spółki Wawel SA to jedna z najstarszych fabryk cukierniczych w Polsce. Jej udział w rynku cukierniczym

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 OPTYMISTYCZNY POCZĄTEK ROKU I JESZCZE LEPSZY DRUGI KWARTAŁ Wysoka dynamika sprzedaży - wzrost o 14% w tym 4% w kraju i 29% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych General Electric Company (GE) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych General Electric Company (GE) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). General Electric Company (GE) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). GE (NYSE: GE) - dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu technologii, mediów i usług finansowych. Firma prowadzi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Citigroup Inc. (C) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Citigroup Inc. (C) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Citigroup Inc. (C) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Citigroup Inc. jest amerykańskim holdingiem prowadzącym zdywersyfikowaną działalność w zakresie usług bankowych i finansowych, w szczególności:

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2013 R. BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni. Gdynia, 14 sierpnia 2013 roku

II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2013 R. BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni. Gdynia, 14 sierpnia 2013 roku jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2013 R. BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni Gdynia, 14 sierpnia 2013 roku SPIS TREŚCI: I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 3 II. AKCJONARIAT SPÓŁKI... 4 III. WYBRANE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

Metody mieszana. Wartość

Metody mieszana. Wartość Metody mieszana Dokonano wyceny Spółki i otrzymano następujące wyniki: Metody wyceny Wartość Spółki MAJĄTKOWE 1. metoda skorygowanych aktywów netto 82 100,00 2. metoda wartości odtworzeniowej 45 630,00

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU SPIS TREŚCI Zwięzły opis istotnych

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Korporacja TYCO istnieje we wszystkich regionach świata dostarczając szeroką gamę produktów i usług, wśród których można

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Inwestor rozważa nabycie obligacji wieczystej (konsoli), od której będzie otrzymywał na koniec każdego półrocza kupon w wysokości 80 zł. Wymagana przez inwestora stopa zwrotu w terminie do wykupu

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014

Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014 Grupa Ferratum analiza fundamentalna spółki, 20 maja 2014 r. Remigiusz Iwan dla Obligacje.pl Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014 Kluczowe informacje z I kwartału 2014: Grupa działa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r.

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r. Warszawa, Bydgoszcz, 5 kwietnia 14.11.2012r. r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe GK Projprzem S.A.

Bardziej szczegółowo

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow)

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow) Istota metody DCF (Discounted Cash Flow) Metoda DCF to: Sposób wyceny przedsiębiorstwa i jego kapitałów własnych oparty o zdyskontowane przepływy pieniężne. Wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flows)

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson jest najbardziej wszechstronnym, obecnym na rynku międzynarodowym, wytwórcą produktów dla zdrowia i urody oraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale r. 13 listopada r. AGENDA Kluczowe informacje za III kwartał roku Otoczenie ekonomiczne PEKAES Wyniki finansowe za III kwartał roku Informacje dodatkowe 2 PEKAES w III

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody

Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody Wyniki Grupy PEKAES po 3Q2011 r. Warszawa, 9 listopada 2011 r. Podsumowanie 3Q2011 Grupa zwiększa rentowność biznesu w 3Q 2011 r. wzrosła zarówno rentowność netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

ORBIS. Wycena: 46,55 PLN

ORBIS. Wycena: 46,55 PLN Sektor: Hotelarstwo Kurs akcji: 40,50 PLN ORBIS Reuters: ORBP.WA Wycena: 46,55 PLN GPW: ORB akumuluj Profil spółki Orbis S.A. jest największą w Polsce siecią hoteli. Spółka działa we wszystkich segmentach

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych British American Tobacco plc (BTI) - spółka notowana na giełdzie londyńskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych British American Tobacco plc (BTI) - spółka notowana na giełdzie londyńskiej. British American Tobacco plc (BTI) - spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Koncern British American Tobacco powstał w 1902 roku i działa w 180 krajach. Do portfela międzynarodowych marek należą: Kent,

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Numer ewidencyjny 07/04/02

Numer ewidencyjny 07/04/02 Raport analityczny Stalprodukt S.A. Warszawa, Numer ewidencyjny 07/04/02 x10 Stalprodukt S.A. Kurs akcji 1070 zł Range roczny 192,5 1 185,0 zł Kapitalizacja 7 196 mln zł Free float 3 591 mln zł Udział

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 12 Komentarz Zarządu jednostki dominującej na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za IV kwartał 2016

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za IV kwartał 2016 Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za IV kwartał 2016 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) z przeznaczeniem dla inwestorów,

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - (w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii powszechnie znana jako coke) to marka bezalkoholowego napoju gazowanego

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Disclaimer. Grupa AAT H1 2016

Disclaimer. Grupa AAT H1 2016 Disclaimer Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez AAT HOLDING SA ("Spółka") z należytą starannością. Może ona jednak posiadać pewne nieścisłości. Prezentacja nie zawiera kompletnej

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Polityka dywidendowa PZU

Polityka dywidendowa PZU Polityka dywidendowa PZU Warszawa, 4.10.2016 Zbudujemy wartość Grupy PZU realizując strategiczne projekty rozwojowe 1 oraz oferując atrakcyjny strumień dywidend Wysokość dywidendy proponowanej przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 12,27 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 12,27 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 8,62 PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 12,27 PLN GPW: AMB kupuj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Dom maklerski KBC Securities

Dom maklerski KBC Securities Dom maklerski KBC Securities www.kbcmakler.pl Radom, 09.10.2012 2 Piotr Owdziej analityk spółek sektora TMT KBC Securities 3 Analiza fundamentalna Badanie wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5 Skonsolidowane prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. dla działalności kontynuowanej w mln PLN Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Przychody ze sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY sierpień 2015

RAPORT MIESIĘCZNY sierpień 2015 RAPORT MIESIĘCZNY sierpień 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2015 -- 31.03.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo