Prezentacja DT Partners. Warszawa, 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja DT Partners. Warszawa, 2014 r."

Transkrypt

1 Prezentacja DT Partners Warszawa, 2014 r.

2 Grupa DTP i składniki majątku Spółka holdingowa 100% 100% 5 portfeli o łącznej wartości 3 mln PLN 100% komplementariusz certyfikatów inwestycyjnych o łącznej wartości 73,1 mln PLN 258 certyfikatów inwestycyjnych o łącznej wartości 2,8 mln PLN zadłużenie z tytułu kredytów i leasingu 241 tys. PLN 100% 31 portfeli o łącznej wartości 491 mln PLN 100% 100% 26 portfeli o łącznej wartości mln PLN 2

3 Kroki milowe DTP Debiut Spółki DTP S.A. Na Rynku Głównym GPW marzec 2014 Zakwalifikowanie DTP S.A. do New Connect Lead segment dla liderów rynku alternatywnego przełom listopada i grudnia 2013 Rozpoczęcie procesu optymalizacji podatkowej grudzień 2013 Wzrost wartości portfela w obsłudze około 2mld PLN grudzień 2013 DTP S.A. wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie finansowe 2012 w konkursie The Best Annual Raport 2012, New Connect październik 2013 Certyfikat KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego grudzień 2012 Debiut Debt Trading Partners Spółka z o.o. S.K.A. na CATALYST czerwiec 2012 Uruchomienie działalności pożyczkowej marzec 2012 DTP S.A. na New Connect grudzień 2011 Emisja obligacji Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. (15,8 mln) grudzień 2011 Uruchomienie kancelarii prawnej DT LEX lipiec 2011 Pozyskanie inwestorów, powołania spółki DTP S.A. i podniesienie kapitału spółki o 20 mln PLN marzec 2011 Członkostwo w KPF styczeń 2011 Początek współpracy z KRD sierpień 2010 Zakup (objęcie kontrolą) DTP NS FIZ maj 2010 Uruchomienie Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A maj 2010 Powołanie spółki Debt Trading Partners Sp. z o.o. luty

4 Charakterystyka rynku Na koniec grudnia 2013r. kwota niespłaconych zobowiązań zwiększyła się o 1,5 mld PLN i wyniosła 39,8 mld PLN. W minionym roku niespłacone zadłużenie Polaków wzrosło o niemal 4%, natomiast liczba dłużników wzrosła o ponad 2%. Nieuregulowane zobowiązania wynikają przede wszystkim z niespłacanych kredytów hipotecznych i konsumenckich oraz między innymi z niezapłaconych rachunków za energię elektryczna, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek. Kwota zaległych płatności (mld PLN) Liczba dłużników w Polsce (tys.) ,1 38,3 38,9 39,8 40,8 41,4 42, Źródło: Raport InfoDług, styczeń 2014; P prognoza DTP 4

5 Otoczenie rynkowe W ciągu ostatniego roku odnotowano wzrost wartości obsługiwanych portfeli o ok. 25% do poziomu 51 mld PLN Znacząco wzrosła o blisko 33% liczba obsługiwanych wierzytelności w porównaniu do roku poprzedniego. Wartość obsługiwanych wierzytelności (mld PLN) Liczba obsługiwanych wierzytelności (mln) ,1 40,8 46,3 51,0 56,1 63,8 70, ,5 5,9 7,7 7,9 10,3 10,5 13,7 Źródło: KPF, kwiecień 2014; ; P prognoza DTP 5

6 Otoczenie rynkowe Na koniec 2013 roku DTP plasuje się na 5. miejscu na rynku pod względem nabytych wierzytelności. Średnia cen nabycia portfela przez DTP wynosiła 5,8% - przy obecnej strukturze posiadanych portfeli oraz średnich cen na rynku DTP nabyłoby portfele za średnią cenę 9,7%. Wartość nabytych wierzytelności w 2013 r. (mld PLN) Średnie ceny portfeli wierzytelności (% wartości nominalnej) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5-2,5 2,4 0,8 0,8 0,6 0,4 0,3 0,1 20% 15% 10% 5% 0% 16,9% 14,5% 14,0% 12,2% 12,3% 11,0% 6,5% 5,5% 4,2% 3,0% 3,0% 1,3% detaliczne niedetaliczne Źródło: Parkiet, luty

7 DTP kadra zarządzająca Michał Handzlik Prezes Zarządu DTP Michał Handzlik posiada wyższe wykształcenie. Latach studiował fizykę z astronomią na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie w 1995 r. rozpoczął studia na kierunku zarządzanie i marketing w katedrze Finansów Przedsiębiorstw na Polish Open University/Thames Valley University, gdzie w 1999 r. uzyskał tytuł Bachelor degree with distincion. W 2000 r. uzyskał tytuł Global Mini MBA w Polsko Amerykańskim Centrum Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim. Ponadto Michał Handzlik studiował w latach na kierunku Operations & Technology w Owen Business School, Vanedrbilt University. W 2002 r. ukończył Studium Dyrektora Finansowego w Instytucie Rozwoju Biznesu Centrum Prywatyzacyjne. W latach studiował w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania, gdzie uzyskał stopień magistra. W 2007 r. zdobył tytuł Executive MBA na Politechnice Warszawskiej. Michał Handzlik posiada wiedzę i doświadczenie w obszarze finansów i bankowości, w szczególności w zakresie relacji inwestorskich, opracowywania strategii, planowania i koordynowania działań kierowanych podmiotów oraz zarządzania procesami operacyjnymi. Doświadczenie zdobywał pełniąc funkcje m.in. Dyrektora Departamentu Planowania i Controllingu Banku PKO BP S.A., Dyrektora Zarządzającego Obszarem Zarządzania i Controllingu w Banku BPH S.A., Dyrektora Zarządzającego Banku PKO BP S.A., Wiceprezesa a następnie Prezesa Zarządu Getin Bank S.A. 7

8 DTP kadra zarządzająca Paweł Czechowski Członek Zarządu Paweł Czechowski ma wyższe wykształcenie. W 1999 r. uzyskał tytuł inżyniera w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem. Ukończył także studia na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzania Organizacjami w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie, gdzie w 2002 r. zdobył tytuł magistra. W 2009 r. ukończył Podyplomowe Studia Menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Paweł Czechowski posiada stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania procesami inwestycyjnymi. W dotychczasowej karierze kierował zespołami odpowiedzialnymi za kluczowe projekty finansowe i handlowe. Jacek Pytliński Członek Zarządu Jacek Pytliński ukończył Uniwersytet Śląski z tytułem magistra informatyki ze Specjalizacją Informatyka w naukach eksperymentalnych. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2003 r. w spółce Macrosoft S.A., zajmując się wytwarzaniem oprogramowania wspomagającego pracę przedsiębiorstw. Zrealizował kilkanaście projektów budowy i wdrożenia oprogramowania. Od 2005 r. pracował w Asseco Poland S.A. na stanowisku projektanta, odpowiadał za rozwój bankowych systemów transakcyjnych, następnie za realizację i rozwój interfejsów zewnętrznych systemów bankowych niezbędnych do współpracy z bankowością internetową banków komercyjnych. Od 2007 r., w ramach własnej działalności gospodarczej, opracowywał oprogramowania w dziedzinie transakcyjnych systemów obsługi polis ubezpieczeniowych oraz bankowych systemów obsługi kredytów. Od 2012 r. do chwili obecnej pełni funkcję Dyrektora Działu IT i Analiz w Debt Trading Partners Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., która jest podmiotem zależnym Emitenta. 8

9 Działalność Zakup wierzytelności DTP S.A. kupuje pakiety wierzytelności: masowych, konsumenckich i korporacyjnych, w których windykacja zakończyła się negatywnie. Na podstawie Umowy Przelewu Wierzytelności przejmuje wierzytelności i wszelkie wynikające z niej prawa, zaś Klient uzyskuje korzyści związane z szybkim spłaceniem wierzytelności, poprawą płynności finansowej oraz wyczyszczeniem bilansu. Kupno portfeli wierzytelności masowych to wiodąca działalność DTP S.A. Usługa ta stanowi najistotniejszy element procesu kompleksowego zarządzania wierzytelnościami. Dzięki temu nadajemy im nowy bieg, biorąc pod uwagę dobro Klienta. DTP S.A. specjalizuje się w skupie wierzytelności wymagalnych (termin zapłaty już minął), jak i niewymagalnych (termin zapłaty nastąpi w przyszłości i jest ściśle określony w dokumencie stwierdzającym powstanie zobowiązania). Jak przebiega proces sprzedaży? Przygotowanie portfela wierzytelności Weryfikacja wierzytelności Wycena portfela Negocjacje i przygotowanie transakcji Realizacja umowy 9

10 Działalność Proces windykacji wierzytelności Etap polubowny Etap sądowy Etap egzekucyjny wezwania do zapłaty, kontakty telefoniczne, wiadomości tekstowe, wizyty terenowe zawieranie porozumień. skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, wezwania do zapłaty, kontakty telefoniczne, wiadomości tekstowe dostosowane do etapu sądowego. skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, wezwania do zapłaty, kontakty telefoniczne, wiadomości tekstowe dostosowane do etapu egzekucyjnego. 10

11 Działalność Portfele wierzytelności - inwestycje % % 11% Łącznie % 8% 7% 5,8% 3% 3% Łącznie 9% 7% 5% 3% 1% -1% Wartość portfeli w obsłudze na koniec IQ 2014 roku Wydatki na portfele (lewa oś) Nakłady inwestycyjne Średnia cena (prawa oś) 110 mln zł wydatków na: portfeli portfeli portfeli 62 portfele portfeli o wartości portfeli 2 133mln zł portfeli 5,8% średnia cena nabytych portfeli 11

12 Działalność Struktura zakupionych portfeli wierzytelności Detaliczne 865 Zindywidualizowane podejście Windykacja telefoniczna i listowna, działania detektywistyczne, giełda wierzytelności, wsparcie prawne. Niedetaliczne 1268 Telecom 2% Utilities 1% Zindywidualizowane podejście Windykacja telefoniczna i listowna, działania detektywistyczne, giełda wierzytelności, wsparcie prawne. Banki 97% 12

13 Działalność Portfele wierzytelności krzywa spłat 55% 60% 35% 24% 52% 44% 36% 36% 32% 28% 25% 24% 27% 21% 19% 18% DTP - krzywa dla porteli nabytych w latach (IRR 38%, 285%) Konkurent 1 - krzywa dla portfeli nabytych w latach (IRR 30%, 250%) Y 52% 50% 34% 70% 55% 44% 62% 41% 41% 36% 37% 28% 36% 29% 25% 32% 28% 21% 21% 19% 23% 21% 18% 16% DTP - krzywa dla portfeli bankowych nabytych w latach (IRR 38%, 286%) DTP - krzywa dla portfeli telekom nabytych w latach (IRR 46%, 311%) DTP - krzywa dla portfeli utilities nabytych w latach (IRR 34%, 239%) Y 13

14 Skonsolidowane wyniki finansowe tys. PLN Aktywa razem Wierzytelności Środki pieniężne Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Obligacje Leasing tys. PLN Rentowność sprzedaży 50,4% 66,7% 54,1% Przychody EBIT EBITDA Zysk netto *wyniki bez wpływu z jednej wierzytelności oraz wyników Finansów Ratalnych Przychody przyszłych okresów Rezerwa na podatek odroczony Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Pożyczki i kredyty bankowe Obligacje Rezerwy krótkoterminowe Bieżące zobowiązania podatkowe - 23 Zobowiązania razem Bezpośredni wpływ na skonsolidowany wynik finansowy miało wielokrotne zwiększenie odzysków uzyskiwanych w procesie windykacji na zakupionych portfelach wierzytelności przez Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. oraz DTP Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Zamknięty. Na koniec 2013 roku łączna wartość aktywów zarządzanych, zarówno zakupionych przez DTP jaki obsługiwanych na zlecenie, wyniosła 2,3 mld PLN. Skonsolidowany wynik finansowy Grupy DTP S.A. za okres zakończony 31 marca 2014 roku wyniósł ponad 5,4 mln PLN. Na taki rezultat wpłynęła przede wszystkim wielkość przychodów ze zrealizowanych odzysków na zakupionych portfelach wierzytelności. 14

15 Najważniejsze wskaźniki Wskaźniki rentowności DTP Konkurent 1 Konkurent 2 Konkurent 3 ROA 3,8% 2,8% 0,1% 1,9% ROE 4,8% 8,7% 0,1% 2,9% EBIT 49,9% 42,8% 10,3% 32,8% EBITDA 50,2% 45,1% 11,4% 33,0% Wskaźniki zadłużenia DTP Konkurent 1 Konkurent 2 Konkurent 3 Zadłużenie ogólne 20,1% 67,8% 41,2% 34,2% Zadłużenie kapitałów własnych 25,2% 210,1% 70,1% 52,2% Zwrot z kapitału 4,3% 11,2% 1,8% 4,0% Pokrycie majątku kapitałami własnymi 79,9% 32,2% 58,8% 65,5% 15

16 DTP na giełdzie grudnia 2011 roku spółka debiutuje na rynku New Connect Notowania DTP Od 26 marca 2014 roku DTP jest notowane na rynku głównym GPW Pierwsze notowanie 4,15 Liczba akcji notowanych na giełdzie Kapitalizacja (na 26/06/14) P/E (ostatnie cztery kwartały) 35,714 mln 214,28 mln zł 9,10 P/BV 1,84 16

17 Przewagi konkurencyjne Zindywidualizowane podejście Windykacja telefoniczna i listowna, działania detektywistyczne, giełda wierzytelności, wsparcie prawne. Nieszablonowość działań Aktywne zarządzanie relacjami z klientami. Wielokanałowy, zintegrowany model obsługi wierzytelności. Innowacyjność Skrupulatnie śledzimy zmieniające się uwarunkowania prawne i biznesowe, aby prowadzone przez nas działania przynosiły jak najbardziej wymierne korzyści Profesjonalizm Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu nasi Negocjatorzy skutecznie mobilizują Dłużników do regulowania zobowiązań. 17

18 Zatrudnienie Około 20-letnie doświadczenie menedżerów DTP na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych w spółkach windykacyjnych 70% pracowników pozyskanych z branży windykacyjnej Ciągły wzrost poziomu zatrudniania ze względu na rosnącą wartość obsługiwanych spraw 18

19 Skład akcjonariatu Stan na dzień r. l. akcji proc. akcji Paged Capital Sp. z o.o ,57% JAMICO Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna ,02% 27,06% Pioneer Pekao Investment Management SA ,35% 9,35% 47,57% Pozostali ,06% 16,02% Razem ,00% 19

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności Spółki

Półroczne sprawozdanie z działalności Spółki Półroczne sprawozdanie z działalności Spółki Medicalgorithmics S.A. za I półrocze 2014 roku Warszawa, 1 września 2014 r. www.medicalgorithmics.pl Spis treści I. Zasady sporządzenia półrocznego skróconego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

GRUPA BPS cz. I. Spółki zależne i powiązane. BPS Faktor S.A. IT BPS Sp. z o.o. MAGAZYN GRUPY BPS

GRUPA BPS cz. I. Spółki zależne i powiązane. BPS Faktor S.A. IT BPS Sp. z o.o. MAGAZYN GRUPY BPS MAGAZYN GRUPY BPS GRUPA BPS cz. I Spółki zależne i powiązane BPS Faktor S.A. IT BPS Sp. z o.o. 1 GRUPY BPS Spis treści 3 Wstęp 4 Dom Maklerski Banku BPS S.A. 5 BPS TFI S.A. 7 Centrum Finansowe Banku BPS

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 r.

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 r. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO. Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

GRUPA ASSECO. Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku GRUPA ASSECO Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Obecność w ponad 30 krajach Uzyskana sprzedaż 5 898 mln za rok 2013 17 083 osób pracujących na uzyskane wyniki Wypracowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 1. PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI DOMINUJACEJ Nazwa (firma): Forma Prawna:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności w 2014 roku Sprawozdanie z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności w 2014 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. 4 2 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo