Wyniki DT Partners za 2014 r. Prezentacja dla przedstawicieli rynku kapitałowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki DT Partners za 2014 r. Prezentacja dla przedstawicieli rynku kapitałowego"

Transkrypt

1 Wyniki DT Partners za 2014 r. Prezentacja dla przedstawicieli rynku kapitałowego

2 Przewagi DT Partners i kluczowe wyniki po 2014 roku.

3 Grupa DTP przewagi modelu biznesowego Pełen zakres windykacji polubownej i sądowej Obsługa w pełnym zakresie windykacji polubownej, wykorzystująca własne nowoczesne Call Center wyposażone w zintegrowany z systemem windykacyjnym system telekomunikacyjny. Obsługa oparta o pełen zakres windykacji sądowej, także z wykorzystaniem systemu Elektronicznego Postępowania Upominawczego oraz windykacji komorniczej i pokomorniczej (egzekucja). Inwestujemy w nowoczesne technologie Nowoczesny informatyczny system windykacyjny Debt Manager, o bardzo szerokim zakresie funkcjonalności, obsługujący setki tysięcy wierzytelności. Nowoczesna jednostka Print Room, realizująca wszelkie zadania w zakresie masowych wydruków i masowej wysyłki korespondencji (system obecnie drukuje ok. 4 mln korespondencji indywidualnej rocznie). Ugruntowana pozycja na rynku i dobre relacje Grupa posiada długotrwałe relacje z uznanymi firmami pełniącymi funkcje outsourcerów, także w zakresie windykacji terenowej. W strukturze Grupy znajduje się Fundusz Sekurytyzacyjny, dzięki czemu dysponuje pełnymi możliwościami nabywania różnego rodzaju wierzytelności z różnych sektorów gospodarki. System wycen różnorodnych pakietów wierzytelności od detalicznych, przez wierzytelności średnich i małych przedsiębiorstw, po korporacyjne, który skutecznie wspomaga realizację efektywnych zakupów wierzytelności, co umożliwia Grupie nabywanie wierzytelności w optymalnej cenie. Doświadczony, kompetentny i doskonale zintegrowany zespół menadżerów tworzący i realizujący optymalne i spójne strategie dla całej Grupy. Ugruntowana pozycja na rynku windykacyjnym, dzięki której Spółka jest zapraszana do udziału w przetargach na sprzedaż wierzytelności organizowanych przez największe firmy z sektorów finansowego, telekomunikacyjnego i innych. 3

4 Szybko rosnące wyniki Wskaźniki (w tys. PLN) IVQ 2013 IVQ , , ,10 6, % 4,20 3,55 62% (wyniki bez wpływu jednej wierzytelności) 4

5 Grupa DTP dynamiczny rozwój w IV kwartale 2014 r. Na koniec 2014 roku łączna wartość aktywów zarządzanych, zarówno zakupionych przez Grupę DTP jak i obsługiwanych na zlecenie, wyniosła 2,7 mld zł. Wartość zakupionych portfeli wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 2,4 mld zł. Wartość nabytych portfeli wierzytelności w stosunku do stanu na koniec 2012 r. wzrosła o 86 proc. W 2014 roku Grupa DTP zakupiła nowe portfele wierzytelności z sektorów: bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej o łącznej wartości ok. 359 mln zł, zaś razem z portfelami zakupionymi dla ALTUS NSFIZ Wierzytelności jest to łącznie 584 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w czwartym kwartale br. 12,98 mln zł. Przychody wzrosły (porównując 4 kwartał 2013 r. i 4 kwartał 2014 r.) 62,25 proc., EBIT o 88,45 proc., EBITDA o 93 proc. a zysk netto o 45,24 proc. W IV kwartale Grupa DTP wykupiła z własnych środków zapadające na koniec listopada 2014 r. obligacje 3-letnie o wartości 14,8 mln zł. W IV kwartale Grupa DTP rozpoczęła współpracę z Altus TFI w zakresie zarządzania zawiązanym przez Altus niestandaryzowanym sekurytyzacyjnym funduszem inwestycyjnym zamkniętym: Altus NSFIZ Wierzytelności. 5

6 Pozycja DTP na rynku wierzytelności w Polsce oraz jego perspektywy

7 Grupa DTP nasza pozycja Lider w segmencie wierzytelności niedetalicznych Grupa DTP jest liderem w segmencie wierzytelności małych i średnich firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Bogate doświadczenie Menadżerowie DTP posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych w branży windykacyjnej. 70 proc. pracowników spółki posiada doświadczenie w windykacji. Tylko portfele o najwyższej stopie zwrotu Grupa DTP, w odróżnieniu od konkurencji, nie bierze udziału w większości aukcji i przetargów na zakup portfeli wierzytelności. Spółka kupuje wyłącznie wyselekcjonowane portfele, które przynoszą atrakcyjne stopy zwrotu. Najniższe zadłużenie w branży Grupa DTP posiada najniższe zadłużenie w branży. Wskaźnik zadłużenia do funduszy własnych wynosi obecnie mniej niż 0,3. Wysoka efektywność kapitału Wysoka efektywność zarządzania powierzonym nam przez akcjonariuszy kapitałem, przekładająca się na 20 proc. ROE (rentowność kapitałów własnych). Atrakcyjna wycena giełdowa Akcje spółki notowane są na GPW przy wskaźniku C/Z równym 6,50, a więc znacznie poniżej wycen konkurencji i średniej giełdowej. 7

8 Portfele wierzytelności Wartość zakupionych portfeli wierzytelności (mln zł) Wartość zleconych portfeli wierzytelności (mln zł) % %

9 Działalność Struktura zakupionych portfeli wierzytelności Stan na mln zł Stan na mln zł telekom 31 2% utilities 28 1% telekom 109 4% utilities 50 2% bank % bank % niedetaliczne % detaliczne % niedetaliczne % detaliczne % 9

10 Odzysk portfeli Wg roku zakupu portfela Wg roku odzysku odzysk 2014 odzysk 2013 odzysk 2012 odzysk 2011 odzysk 2010 Wydatki na portfele (prawa oś) Odzysk (lewa oś) Wpływ z jednej wierzytelności Wydatki na portfele (prawa oś) 10

11 Działalność Portfele wierzytelności krzywa spłat 41% 24% 24% 52% 47% 50% 53% 44% 39% 38% 36% 32% 30% 25% 31% 28% 24% 22% 27% 25% 22% 30% 18% 19% 18% DTP - krzywa dla porteli nabytych w latach (IRR 37%, 276%) Konkurent 1 - krzywa dla portfeli nabytych w latach (IRR 30%, 250%) Konkurent 1 - krzywa dla portfeli nabytych w latach ( 274%) 81% 50% 38% 51% 46% 41% 56% 36% 32% 32% 32% 29% 31% 26% 24% 25% 21% 19% 21% 18% 22% 20% 16% 13% DTP - krzywa dla portfeli bankowych nabytych w latach (IRR 37%, 279%) DTP - krzywa dla portfeli telekom nabytych w latach (IRR 35%, 253%) DTP - krzywa dla portfeli utilities nabytych w latach (IRR 44%, 248%) 11

12 Ceny zakupu wierzytelności przez DTP są niższe, niż średnie rynkowe średnia cen nabycia portfela przez DTP w 2014 wynosiła 7,89%. Przy obecnej strukturze nabywanych portfeli (większość wierzytelności niedetalicznych) oraz średnich cen na rynku, DTP nabyłoby portfele za średnia cenę 11%. 18,00% 16,00% 14,00% Średnie ceny portfeli wierzytelności (% wartości nominalnej) 16,90% 14,00% 15,6% 12,00% 12,18% 12,30% 10,00% 11,00% 10,80% 8,00% 6,00% 4,00% 3,05% 8,32% 4,20% 7,78% 5,50% 6,74% 3,50% 7,89% 6% 2,00% 1,30% 3,00% 0,00% detaliczne niedetaliczne DTP Źródło: DTP 12

13 Rynek z dużym potencjałem Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka, odnotowanych w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej, na koniec grudnia 2014 roku wyniosła 40,94 miliarda złotych. Kwota zadłużenia zmniejszyła się na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy o ponad 613 mln złotych. Nieuregulowane zobowiązania wynikają przede wszystkim z niespłacanych kredytów hipotecznych i konsumenckich oraz między innymi z niezapłaconych rachunków za energię elektryczna, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek. Kwota zaległych płatności (mld PLN) Liczba dłużników w Polsce (tys.) ,1 37,0 39,8 39,8 40,9 40,9 42, P Źródło: Raport InfoDług, P prognoza DTP 13

14 Zaległe zobowiązania konsumentów w Polsce - najważniejsze fakty 17,214 zł 1,1 mld Średnie zaległe zadłużenie statystycznego dłużnika. Wzrost zadłużenia w stosunku do 2013 roku. 40,94 mld zł Łączna kwota zaległych płatności Polaków 2,38 mln Liczba klientów podwyższonego ryzyka w Polsce; Źródło: Raport InfoDług 14

15 Wyniki finansowe po 2014 r.

16 Wyniki finansowe Skonsolidowany bilans i rachunek wyników mln. PLN zmiana % Aktywa trwałe 22,628 21,280 6,3% Należności handlowe 0,425 0, ,3% Pozostałe aktywa finansowe 136, ,270 20,3% Środki pieniężne 12,287 7,843 56,7% Kapitały własne 135, ,020 21,9% Zobowiązania długoterminowe, w tym: pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 30,031 13, ,4% 29,452 12, ,1% 6,876 18,575-63,0% zobowiązania handlowe 1,258 2,721-53,8% pozostałe zobowiązania finansowe 1,538 15,075-89,8% Przychody ze sprzedaży 49,591 30,824* 60,9% EBIT 26,389 17,198* 53,4% EBITDA 26,759 17,788* 50,4% Zysk netto 24,583 18,944* 29,8% * wartość bez wpływu jednej wierzytelności Na koniec 2014 roku zobowiązania finansowe oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania Grupy wyniosły 35,5 mln PLN, z czego 29,5 mln PLN stanowiły zobowiązania długoterminowe. Zadłużenie netto (zobowiązania pomniejszone o środki pieniężne) wyniosło 23,2 mln PLN, czyli stanowi 17,15% kapitałów własnych. mln zł CF z działalności operacyjnej* 1,722-4,028 amortyzacja 0,455 0,410 zmiany stanu inwestycji w wierzytelności -31,266-23,390 CF z działalności inwestycyjnej -0,673-0,345 CF z działalności finansowej 3,395 2,328 * na ujemny CF z działalności operacyjnej ma wpływ zakup nowych portfeli wierzytelności 16

17 Najważniejsze wskaźniki Grupa DTP Wskaźniki (w tys. PLN) (bez wpływu jednej wierzytelności) Rentowność sprzedaży 51,8% 55,9% ROE* 20,0% 19,8% ROA* 15,6% 14,8% C/I 53,6% 52,0% cash EBITDA * wskaźniki zannualizowane 17

18 Podział przychodów Wskaźniki (w tys. PLN) 2014 Odzyski Odzyski z nieruchomości (niekasowe) 756 Amortyzacja (niekasowa) Aktualizacja (niekasowa) * Odsetki od pożyczek 760 Pozostałe przychody Przychody ogółem *pozycja zawiera kwotę tys. PLN z tytułu aktualizacji w wyniku zmiany metodologii wyceny 18

19 Rozkład rodzajowy kosztów działalności (total costs) Wskaźniki (w tys. PLN) Amortyzacja 0,455 0,410 Zużycie materiałów i energii 0,302 0,133 Usługi obce 9,647 8,928 Koszty świadczeń pracowniczych 8,941 7,119 Podatki i opłaty 4,429 4,157 Pozostałe koszty 0,135 0,246 23,909 20,993 Na wzrost ponoszonych kosztów ma wpływ znaczące zwiększenie skali działalności. 19

20 Załączniki

21 Grupa DTP i składniki majątku W 2014 roku został rozpoczęty proces zmian w strukturze Grupy. Celem zmian ma być uproszczenie struktury Grupy. 21

22 Kroki milowe DTP Nawiązanie współpracy FM Bank PBP S.A. w zakresie finansowania grudzień 2014 Wykup obligacji serii A i B Spółki Debt Trading Partners BIS Sp. z o.o. ze środków własnych wrzesień 2014 Przejęcie w zarządzanie Altus NS FIZ Wierzytelności wrzesień 2014 Emisja obligacji Debt Trading Partners BIS sp. z o. o. S.K.A. (20 mln) przełom czerwca i lipca 2014 Debiut Spółki DTP S.A. Na Rynku Głównym GPW marzec 2014 Zakwalifikowanie DTP S.A. do New Connect Lead segment dla liderów rynku alternatywnego przełom listopada i grudnia 2013 DTP S.A. wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie finansowe 2012 w konkursie The Best Annual Raport 2012, New Connect październik 2013 Certyfikat KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego grudzień 2012 Debiut Debt Trading Partners Spółka z o.o. S.K.A. na CATALYST czerwiec 2012 DTP S.A. na New Connect grudzień 2011 Emisja obligacji Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. (15,8 mln) grudzień 2011 Uruchomienie kancelarii prawnej DT LEX lipiec 2011 Pozyskanie inwestorów, powołania spółki DTP S.A. i podniesienie kapitału spółki o 20 mln PLN marzec 2011 Zakup (objęcie kontrolą) DTP NS FIZ maj 2010 Uruchomienie Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A maj 2010 Powołanie spółki Debt Trading Partners Sp. z o.o. luty

23 Doświadczona kadra zarządzająca Michał Handzlik Prezes Zarządu DTP Michał Handzlik posiada wiedzę i doświadczenie w obszarze finansów i bankowości, w szczególności w zakresie relacji inwestorskich, opracowywania strategii, planowania i koordynowania działań kierowanych podmiotów oraz zarządzania procesami operacyjnymi. Doświadczenie zdobywał pełniąc funkcje m.in. Dyrektora Departamentu Planowania i Controllingu Banku PKO BP S.A., Dyrektora Zarządzającego Obszarem Zarządzania i Controllingu w Banku BPH S.A., Dyrektora Zarządzającego Banku PKO BP S.A., Wiceprezesa, a następnie Prezesa Zarządu Getin Bank S.A. W 2007 r. zdobył tytuł Executive MBA na Politechnice Warszawskiej Paweł Czechowski Członek Zarządu Paweł Czechowski posiada stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania procesami inwestycyjnymi. W dotychczasowej karierze kierował zespołami odpowiedzialnymi za kluczowe projekty finansowe i handlowe. Paweł Czechowski w 1999 r. uzyskał tytuł inżyniera w Wyższej Szkole Ekologiii Zarządzania w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem. Jacek Pytliński Członek Zarządu Jacek Pytliński ukończył Uniwersytet Śląski z tytułem magistra informatyki ze Specjalizacją Informatyka w naukach eksperymentalnych. Od 2005 r. pracował w Asseco Poland S.A. na stanowisku projektanta, odpowiadał za rozwój bankowych systemów transakcyjnych, następnie za realizację i rozwój interfejsów zewnętrznych systemów bankowych niezbędnych do współpracy z bankowością internetową banków komercyjnych. Od 2007 r., w ramach własnej działalności gospodarczej, opracowywał oprogramowania w dziedzinie transakcyjnych systemów obsługi polis ubezpieczeniowych oraz bankowych systemów obsługi kredytów. Od 2012 r. pełni funkcję Dyrektora Działu IT i Analiz w Debt Trading Partners Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., która jest podmiotem zależnym Emitenta. 23

24 Skład akcjonariatu Stan na dzień r. l. akcji proc. akcji Paged Capital Sp. z o.o ,57% JAMICO Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna ,06% 27,02% Pioneer Pekao Investment Management SA ,35% 9,35% 47,57% Pozostali ,02% 16,06% Razem ,00% 24

25 DTP sposób księgowania Przykładowa kalkulacja spłat i przychodów dla kupionego portfela wierzytelności cena nabycia 100 planowane wpływy IRR 41% KSIĘGOWANIE wycena na początek okresu OKRES suma % wpływy przychody odsetkowe amortyzacja wycena na koniec okresu % wpływów odniesionych do ceny nabycia stopa dyskontowa suma wpływów aktywa na początek okresu * IRR różnica wpływów i przychodów aktywa na początek okresu pomniejszone o amortyzację Nabyte portfele wierzytelności prezentowane są jako inwestycje krótkoterminowe, gdyż kupowane portfele obejmują prawie wyłącznie wierzytelności przeterminowane i początkowo są ujmowane w księgach według ceny nabycia powiększonej o PCC, która odpowiada wartości godziwej. Wartość nabytych portfeli wierzytelności wyceniana jest nie rzadziej niż raz na koniec każdego kwartału kalendarzowego. Wycenę ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej obliczonej przy zastosowaniu modelu estymacji opartego na szacunkach w zakresie zdyskontowanych oczekiwanych przepływów pieniężnych. Szacowane wpływy z portfeli wierzytelności obejmują część kapitałową portfeli oraz odsetki ustalone w oparciu o stopę dyskontową. Otrzymana część kapitałowa ujmowana jest jako zmniejszenie wartości portfela, natomiast część odsetkowa ujmowana jest jako przychód bieżącego okresu. Różnice pomiędzy wpłatami rzeczywistymi a wpłatami prognozowanymi korygują przychód odsetkowy danego okresu. W przychodach bieżącego okresu ujmowana może być również (jeśli wystąpi) aktualizacja wartości nabytych portfeli wierzytelności definiowana jako zmiana ich wartości godziwej wynikająca ze zmiany szacunków w zakresie oczekiwanych przyszłych przepływów dla danego portfela oraz zmian w stopie dyskontowej. Przychody z aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy prezentowane są w przychodach operacyjnych jako przychody z windykacji nabytych portfeli wierzytelności. 25

26 Dziękujemy za uwagę, zapraszamy do zadawania pytań

Prezentacja DT Partners. Warszawa, 2014 r.

Prezentacja DT Partners. Warszawa, 2014 r. Prezentacja DT Partners Warszawa, 2014 r. Grupa DTP i składniki majątku Spółka holdingowa 100% 100% 5 portfeli o łącznej wartości 3 mln PLN 100% komplementariusz 6 644 certyfikatów inwestycyjnych o łącznej

Bardziej szczegółowo

Oczekujemy 18% r/r wzrostu inwestycji w 2015 r. do PLN 45m Wycena PLN 6.1 za akcję

Oczekujemy 18% r/r wzrostu inwestycji w 2015 r. do PLN 45m Wycena PLN 6.1 za akcję EQUITY RESEARCH PARTNER Raport inicjujący DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.1 Oczekujemy wzrostu zysku netto w 2015 r. o 15% r/r (do PLN 29m) Niski poziom zadłużenia (0.2x

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników 2012 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników 2012 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników 2012 roku Grupa Kapitałowa KRUK Wrocław, marzec 2012 Agenda Wstęp Rynek windykacyjny Działalność operacyjna Kierunki rozwoju Wyniki finansowe Załączniki 2 Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 1.1.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 4 1.1.2 Zmiany w strukturze Grupy... 5 1.1.

SPIS TREŚCI Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 1.1.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 4 1.1.2 Zmiany w strukturze Grupy... 5 1.1. SPIS TREŚCI 1 Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 1.1 Struktura Grupy... 4 1.1.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 4 1.1.2 Zmiany w strukturze Grupy... 5 1.1.3 Zmiany w zasadach zarządzania Grupą

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK 2015 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie Załączniki 2 Grupa KRUK lider na atrakcyjnym rynku zarządzania

Bardziej szczegółowo

Spr awozdanie Zarządu K RUK S.a. z działalności Grupy Kapitałowej. za 2013 r ok

Spr awozdanie Zarządu K RUK S.a. z działalności Grupy Kapitałowej. za 2013 r ok Spr awozdanie Zarządu K RUK S.a. z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 r ok SPIS TREŚCI LIST PREZESA 4 1. WPROWADZENIE 6 1.1 Podstawowe informacje o jednostce dominującej w Grupie KRUK 6 1.2 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej. Casus Finanse S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej. Casus Finanse S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. w 2014 roku Wrocław, 29 kwietnia 2015 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Informacje o jednostce dominującej... 4 2.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK 2014 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie Załączniki 2 KRUK lider na atrakcyjnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. 5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Sierpień 2013 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie 2 KRUK lider na atrakcyjnym rynku

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2014/15

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2014/15 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2014/15 Warszawa/luty 2015 1 1 Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej. Casus Finanse S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej. Casus Finanse S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. w 2012 roku Wrocław, 26 kwietnia 2013 Spis treści 1. Informacje o jednostce dominującej...3 1.1. Podstawowe informacje...3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK. 15 marca 2015

Prezentacja wyników 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK. 15 marca 2015 Prezentacja wyników roku Grupa Kapitałowa KRUK 15 marca 2015 Agenda Wstęp Rynek Działalność operacyjna Strategia rozwoju Wyniki finansowe Załączniki 2 KRUK w roku: wzrost zysku netto o 55% do 152 mln zł

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok Spis treści List Prezesa 4 1. Wprowadzenie 7 1.1 Podstawowe informacje o jednostce dominującej w Grupie KRUK 7 1.2 Wybrane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BEST S.A. ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BEST S.A. ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BEST S.A. ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU GDYNIA, DNIA 19 SIERPNIA 2013 ROKU NINIEJSZY ZAWIERA: I. WYBRANE DANE FINANSOWE DO

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI. 24 marca 2014 r.

Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI. 24 marca 2014 r. Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI 24 marca 2014 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjno-reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2014/15 Warszawa/czerwiec 1 2015 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014/15 (okres od 01.04.2014 do 31.03.2015)

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

Giełdowa Spółka Roku 2014 wg rankingu Pulsu Biznesu

Giełdowa Spółka Roku 2014 wg rankingu Pulsu Biznesu KRUK S.A. Giełdowa Spółka Roku 2014 wg rankingu Pulsu Biznesu Raport analityczny dla inwestorów indywidualnych KRUK S.A. - UPDATE Pierwszy raport analityczny SII na temat spółki KRUK S.A. został opublikowany

Bardziej szczegółowo

Papiery wartościowe Emitenta lub wystawiane z nimi kwity depozytowe nie są notowane na żadnym rynku instrumentów finansowych.

Papiery wartościowe Emitenta lub wystawiane z nimi kwity depozytowe nie są notowane na żadnym rynku instrumentów finansowych. 4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 4.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez

Bardziej szczegółowo

DT Partners. Wyższa wycena wsparta dywidendą. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.3 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER

DT Partners. Wyższa wycena wsparta dywidendą. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.3 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.3 Wyższa wycena wsparta dywidendą. Pozostawiamy prognozy zysku netto na 2015 r. oraz 2016 r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS Raport skonsolidowany za pierwszy kwartał od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. roku sprawozdawczego od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Spis treści I. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KRUK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KRUK S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KRUK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KRUK S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KRUK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KRUK S.A. ZA 2012 ROK Spis treści: 1 KLUCZOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 1.1 Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.2 Model działalności... 4 1.3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA

NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.1 Obniżamy prognozy zysku netto o 4% w 2015 r. oraz o 3% w 2016 r. Pozostawiamy 12M cenę docelową

Bardziej szczegółowo

Przychody netto ze sprzedaży oraz zysk operacyjny Emitenta w okresie 2009 -VI 2011 (w tys. zł)

Przychody netto ze sprzedaży oraz zysk operacyjny Emitenta w okresie 2009 -VI 2011 (w tys. zł) Pierwszym segmentem em działalności operacyjnej Emitenta sąusługi windykacyjne na zlecenie, którego udział w podziale na grupy asortymentowe wg stanu na koniec 2010 wynosił 76,3%. Tendencja udziału tego

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku

Raport okresowy. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku Raport okresowy Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo