1. Strona tytułowa audytu energetycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Strona tytułowa audytu energetycznego"

Transkrypt

1 Projekt: 499/AE7/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku Użyteczności publicznej Rodzaj budynku oświata 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię Powiat Pucki i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) 1. Rok budowy Adres budynku ul. E. Orzeszkowej 5 ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego Puck Puck pomorskie PESEL:. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: Arkadiusz Kuryś ul. Osiedle Bolesława Prusa Kamień Pomorski Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: Studia podyplomowe "Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków" uprawnienia nr 11935, wpis nr 499 do rejestru Ministra Infrastruktury Akademia Budownictwa - Audytor Efektywności Energetycznej - nr ASM/AB_AEE/013/C4/Z7... Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych - nr 1856 podpis 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego 1 Arkadiusz Kuryś Cały zakres audytu energetycznego 5. Miejscowość: Puck Data wykonania opracowania październik Spis treści 1. Strona tytułowa audytu energetycznego. Karta audytu energetycznego budynku 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji 9. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź, tel (4) ,

2 . Karta audytu energetycznego budynku*.1. Dane ogólne Stan przed Stan po termomodernizacją termomodernizacji.1.1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna.1.. Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] 911,00 911, Powierzchnia netto budynku [m ] 680,00 680, Pow. ogrzewana części mieszkalnej [m ] 0,00 0, Pow. ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m ] 0,00 0, Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0, Liczba osób użytkujących budynek 560,00 560, Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Miejscowe Miejscowe Rodzaj systemu grzewczego budynku Miejscowe Miejscowe Współczynnik A/V [1/m] 0,4 0,4 Budynek.1.1 Inne dane charakteryzujące budynek wolnostojący z. podpiwniczeniem. Budynek wolnostojący z podpiwniczeniem... Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m K) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji..1. Ściany zewnętrzne 0,50; 0,46; 1,13 0,18; 0,0; 0,5... Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami,90 0, Strop nad piwnicą Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 1,90 1, Okna, drzwi balkonowe,10, Ściany na gruncie 1,17; 1,09 0,; 1, Podłogi na gruncie 1,44 1, Stropy wewnętrzne 0,58; 0,59 0,58; 0,59.3. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu Stan przed termomodernizacją.3.1. Sprawność wytwarzania 0,910 0, Sprawność przesyłu 0,900 1, Sprawność regulacji i wykorzystania 0,770 0, Sprawność akumulacji 0,950 0, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 1,000 1,000 Stan po termomodernizacji.4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Stan przed termomodernizacją.4.1. Sprawność wytwarzania 0,880 0, Sprawność przesyłu 0,500 0, Sprawność regulacji i wykorzystania 1,000 1, Sprawność akumulacji 0,670 0,840 Stan po termomodernizacji Stan przed Stan po.5. Charakterystyka systemu wentylacji termomodernizacją termomodernizacji.5.1. Wentylacja Wentylacja Rodzaj wentylacji 1. grawitacyjna grawitacyjna.5.1. stolarka/kanały stolarka/kanały Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza. grawitacyjne grawitacyjne.5.1. Strumień powietrza zewnętrznego [m 3 /h] 184,00 184,00

3 Krotność wymian powietrza [1/h],00,00.6. Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją.6.1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 38,85 5, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 9,30 9,30 Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania.6.3. budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu 900,47 90,19 grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/ (m rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/ (m rok)] Stan po termomodernizacji 1503, ,10 43,18 108,86 135, , ,33 30,08 155,79 113, ** Udział odnawialnych źródeł energii [%] 0,00 0,00.7. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) Stan przed termomodernizacją.7.1. Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/gj] 98,00 45, Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc *** [zł/(mw m-c)] 4794, , Koszt przygotowania 1 m 3 ciepłej wody użytkowej *** [zł/m 3 ] 18,9 8, Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc **** [zł/(mw m-c)] 4794, ,.7.5. Miesięczny koszt ogrzewania 1 m powierzchni użytkowej [zł/(m m-c)] 5,17 1, Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] 0,00 154, Inne [zł] 37600, ,00.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Stan po termomodernizacji Planowana kwota kredytu [zł] 0,00 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] 73,47 Planowane koszty całkowite [zł] ,14 Premia termomodernizacyjna [zł] 0,00 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] ,4

4 * Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku. ** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczoną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. *** Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii. **** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii. 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów z późn. zm. 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 1 listopad 008r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 lutego 015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 3.. Normy techniczne 1. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.. PN-EN ISO 13790:009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-8/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-8/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 1831:006 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Materiały przekazane przez inwestora 1. Dokumentacja techniczna. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej

5 . Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO Wytyczne oraz uwagi inwestora 1. Obniżenie kosztów ogrzewania. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej 3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: zł 4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: zł 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna Kubatura budynku - 911,00 m 3 Kubatura ogrzewania - 911,00 m 3 Powierzchnia netto budynku - 680,00 m Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m Współczynnik kształtu - 0,4 m -1 Powierzchnia zabudowy budynku - 651,16 m Ilość mieszkań - 0,00 Ilość mieszkańców - 560, Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego. Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata 4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne 0,50; 0,46; 1,13 W/(m K) Dach/stropodach,90 W/(m K) Strop piwnicy --- W/(m

6 K) Okna 1,90 W/(m K) Drzwi/bramy,10 W/(m K) Okna połaciowe --- W/(m K) Ściany na gruncie 1,17; 1,09 W/(m K) Podłogi na gruncie 1,44 W/(m K) Stropy wewnętrzne 0,58; 0,59 W/(m K) 4.4. Taryfy i opłaty Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 98,00 zł/gj 45,90 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 4794,44 zł/mw/mc 6949,88 zł/mw/mc Inne koszty, abonament 0,00 zł/mc 77,00 zł/mc Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ 98,00 zł/gj 45,90 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u. 4794,44 zł/mw/mc 5847, zł/mw/mc Inne koszty, abonament 0,00 zł/mc 77,00 zł/mc Obliczenia opłaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego Cena % udział Cena za jednostki Wartość opałowa źródła GJ paliwa Rodzaj paliwa średnia ważona opłata za GJ Paliwo - Olej opałowy [litr] 3,59zł 100% 0,038 GJ/l 94,98zł 94,98 S 100% 4.5. Charakterystyka systemu grzewczego Wytwarzanie Przesyłanie ciepła Regulacja systemu grzewczego Akumulacje ciepła Kotły niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekłe, z zamkniętą komorą spalania i palnikiem modulowanym, o mocy nominalnej powyżej 10 do 100 kw Paliwo - olej opałowy C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55 oc wewnątrz osłony termicznej budynku h H,g = 0,910 h H,d = 0,900 h H,e = 0,770 h H,s = 0,950 Czas ogrzewania w okresie tygodnia Liczba dni: 7 dni w t = 1,000 Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Liczba godzin: Bez przerw w d = 1,000 Sprawność całkowita systemu grzewczego h H,tot = h H,gh H,dh H,eh H,s = 0,599 Informacje uzupełniające...

7 dotyczące przerw w ogrzewaniu Instalacja była modernizowana po 1984 r. wymagany próg Modernizacja systemu Modernizacja polegała na: Modernizacja kotłowni oszczędności: grzewczego po 1984 r. przeprowadzona w 001 roku, kotły węglowe 15% zastąpione zostały kotłami na olej opałowy. Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) --- MW 4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Wytwarzanie ciepła Kotły kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim, o mocy powyżej 50 kw h W,g = 0,880 Przesył ciepłej wody Liczba punktów poboru ciepłej wody powyżej 30 do 100 h W,d = 0,500 Regulacja i wykorzystanie --- h W,e = 1,000 Akumulacja ciepła Zasobnik w systemie wg standardu z lat h W,s = 0,670 Sprawność całkowita systemu c.w.u. h W,tot = h W,g h W,d h W,s h W,e = 0,95 Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) --- MW 4.7. Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Wentylacja grawitacyjna Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza stolarka/kanały grawitacyjne Strumień powietrza wentylacyjnego 184,00 Krotność wymian powietrza,00 Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji Ściana zewnętrzna Ściana piwnicy I Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Przegroda nie spełnia warunków określonych w załączniku nr do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Należy wykonać ocieplenie ze styropianu. Usunąć istniejącą izolację termiczną i wykonać nową. Przegroda nie spełnia warunków określonych w załączniku nr do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Należy wykonać ocieplenie ze styropianu. Stropodach... Przegroda nie spełnia warunków określonych w załączniku nr do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych Ściana zewnętrzna piw jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Należy wykonać ocieplenie ze styropianu. Przegroda nie spełnia warunków określonych w załączniku nr do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych Ściana zewnętrzna piw jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Należy wykonać ocieplenie ze styropianu. System grzewczy Źródłem ciepła dla budynku jest zlokalizowana w piwnicy kotłownia na olej opałowy. W kotłowni pracują dwa kotły stojące na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej:- Kocioł stojący Viessmann Paromat Simplex 170 kw- Kocioł

8 Instalacja ciepłej wody użytkowej stojący Viessmann Vitoplex kw. Oba kotły są ze sobą połączone i w razie potrzeby mogę się wspierać. Instalacja c.o. w budynku jest instalacją wodną, wykonaną z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Poziome przewody rozprowadzające c.o. znajdują się w piwnicy, przewody zaizolowane. Instalacja wyposażona w pompy obiegowe i prowadzona w bruzdach. Elementami grzejnymi są głównie grzejniki stalowe płytowe z termostatami. Instalacja ze względu na wiek wymaga modernizacji (wymiany) przewodów, montaż ekranów zagrzejnikowych we wnękach podokiennych. Wymianę źródła ciepła poprzez zmianę rodzaju paliwa. Źródłem ciepła dla c.w.u są zainstalowane w kotłowni kotły stojące na olej opałowy:- Kocioł stojący Viessmann Paromat Simplex 170 kw- Kocioł stojący Viessmann Vitoplex kwciepła woda przygotowywana jest i gromadzona w zasobniku pojemnościowym, pionowych o objętości 300 i 1000 litrów. Ogólny stan techniczny instalacji jest dostateczny i nie wymaga modernizacji. Instalacja ciepłej wody z cyrkulacją w obiegu pompowym. Brak pomiaru zużytego ciepła i ilości zużytej wody. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Stropodach Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropapa, l= 0,035 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 566,00m Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 566,00m Stopniodni: 3597,30 dzień K/rok t wo= 0,00 o C t zo= -16,00 o C Wariant numer Stan Wari Wari Wari istniejący ant ant ant Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 98,00 45,9 45,9 45, Opłata za 1 MW Om zł (MW * ,44 m-c),88,88,88 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 77,0 77,0 77, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania 0,19 0,17 0,15 W/(m K),897 ciepła U 3 8 Opór cieplny R (m K)/W 0,35 5,0 5,77 6,35 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m K)/W --- 4,86 5,43 6,00 Straty ciepła na przenikanie 33,8 30,4 7,7 GJ 509,55 Q 1 7 Zapotrzebowanie na moc 0,00 0,00 0,00 MW 0,0590 cieplną q Roczna oszczędność zł/rok --- kosztów D O 8,94 4,87 7,3 Cena jednostkowa 180, 18, 184, zł/m --- usprawnienia K j Koszty realizacji zł

9 1,4 04,7 97,1 usprawnienia N u 0 6 Prosty czas zwrotu SPBT lata ---,48,50,5 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1531,40 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego:,48 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 17 cm Informacje uzupełniające: Koszt na podstawie analizy własnej i średnich cen rynkowych. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana piwnicy I Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER, l= 0,038 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 53,0m Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 53,0m Stopniodni: 3597,30 dzień K/rok t wo= 0,00 o C t zo= -16,00 o C Wariant numer Stan Wari Wari Wari istniejący ant ant ant Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 98,00 45,9 45,9 45, Opłata za 1 MW Om zł (MW * ,44 m-c),88,88,88 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 77,0 77,0 77, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania 0,4 0, 0,19 W/(m K) 1,17 ciepła U Opór cieplny R (m K)/W 0,85 4,01 4,54 5,06 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m K)/W --- 3,16 3,68 4,1 Straty ciepła na przenikanie 19,6 17,3 15,5 GJ 9, Q 4 4 Zapotrzebowanie na moc 0,00 0,00 0,00 MW 0,0107 cieplną q Roczna oszczędność zł/rok --- kosztów D O,11,54,69 Cena jednostkowa 00, 0, 04, zł/m --- usprawnienia K j Koszty realizacji zł --- usprawnienia N u 7,0 0,07,94 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 8,15 8,10 8,08 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1.1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 6910,07 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,10 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 14 cm Informacje uzupełniające:

10 Koszt na podstawie średnich cen rynkowych. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piw Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER, l= 0,038 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 109,90m Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 109,90m Stopniodni: 3597,30 dzień K/rok t wo= 0,00 o C t zo= -16,00 o C Wariant numer Stan Wari Wari Wari istniejący ant ant ant Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 98,00 45,9 45,9 45, Opłata za 1 MW Om zł (MW * ,44 m-c),88,88,88 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 77,0 77,0 77, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania 0,4 0,1 0,19 W/(m K) 1,16 ciepła U Opór cieplny R (m K)/W 0,89 4,05 4,57 5,10 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m K)/W --- 3,16 3,68 4,1 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 38,47 8,44 7,47 6,70 Zapotrzebowanie na moc 0,00 0,00 0,00 MW 0,0045 cieplną q Roczna oszczędność zł/rok --- kosztów D O,37,37, Cena jednostkowa 165, 167, 169, zł/m --- usprawnienia K j Koszty realizacji zł --- usprawnienia N u 4,1 4,56 4,91 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 8,47 8,40 8,37 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 304,1 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,47 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 1 cm Informacje uzupełniające: Koszt na podstawie cen średnich na rynku lokalnym. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Austrotherm EPS FASADA PREMIUM, l=

11 0,031 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 154,40m Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 154,40m Stopniodni: 3597,30 dzień K/rok t wo= 0,00 o C t zo= -16,00 o C Wariant numer Stan Wari Wari Wari istniejący ant ant ant Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 98,00 45,9 45,9 45, Opłata za 1 MW Om zł (MW * ,44 m-c),88,88,88 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 77,0 77,0 77, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania 0,3 0,0 0,18 W/(m K) 0,498 ciepła U Opór cieplny R (m K)/W,01 4,6 4,91 5,55 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m K)/W ---,6,90 3,55 Straty ciepła na przenikanie 91,4 79,4 70,1 GJ 194,34 Q 3 9 Zapotrzebowanie na moc 0,01 0,00 0,00 MW 0,05 cieplną q Roczna oszczędność zł/rok --- kosztów D O 6,90 4,47 6,96 Cena jednostkowa 160, 16, 163, zł/m --- usprawnienia K j Koszty realizacji zł ,9 51,7 94,6 usprawnienia N u 4 6 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1. Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 51494,66 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 16,1 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 11 cm Informacje uzupełniające: Koszt na podstawie średnich cen rynkowych. 17, 16,6 6 16, 1 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piw Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER, l= 0,038 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 47,8m Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 47,8m Stopniodni: 3597,30 dzień K/rok t wo= 0,00 o C t zo= -16,00 o C Stan istniejący Wariant numer Wari Wari ant 1 ant Wari ant

12 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 98,00 45,9 45,9 45, Opłata za 1 MW Om zł (MW * ,44 m-c),88,88,88 Inne koszty, abonament Ab zł/mc 0,00 77,0 77,0 77, Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm Współczynnik przenikania 0,4 0, 0,19 W/(m K) 0,461 ciepła U Opór cieplny R (m K)/W,17 4,01 4,54 5,06 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m K)/W --- 1,84,37,89 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 6,77 3,66 3,4,90 Zapotrzebowanie na moc 0,00 0,00 0,00 MW 0,0008 cieplną q Roczna oszczędność zł/rok , 394, 376, kosztów D O 53 9 Cena jednostkowa 160, 16, 164, zł/m --- usprawnienia K j Koszty realizacji zł --- usprawnienia N u,70,01,3 Prosty czas zwrotu SPBT lata --- Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1. Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 9537,3 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: -5,35 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 11 cm Informacje uzupełniające: Koszt na podstawie średnich cen rynkowych. -, 3-3,8 6-5, Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji 6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Stan istniejący Wariant 1 Ciepło właściwe wody c W [kj/ (kg K)] 4,18 4,18 Gęstość wody ρ W [kg/m 3 ] Temperatura ciepłej wody θ W [ C] Temperatura zimnej wody θ O [ C] Współczynnik korekcyjny k R [-] 0,55 0,55 Powierzchnia o regulowanej temperaturze A f [m ] 367,44 367,44 Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. V WI (m doba 0,80 0,80 [dm 3 / ]

13 Czas użytkowania τ [h] 16,00 16,00 Współczynnik godzinowej nierównomierności Nh [-] 1,50 1,50 Sprawność wytwarzania η W,g [-] 0,88 0,91 Sprawność przesyłu η W,d [-] 0,50 0,70 Sprawność akumulacji ciepła η W,s [-] 0,67 0,84 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q cw [GJ/rok] 43,18 133,98 Max moc cieplna q cwu [kw] 9,30 9,30 Wariant Wariant 3 4,18 4, ,55 0,55 367,44 367,44 0,80 0,80 16,00 16,00 1,50 1,50 4,60 0,98 0,70 0, Ocena opłacalności modernizacji instalacji cwu Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ [zł/gj] 98,00 34,16 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu [zł/mw] 4794,44 006,67 Inne koszty, abonament [zł] 0,00 0,00 Roczna oszczędność kosztów DO [zł/a] ,68 Koszt modernizacji Nu [zł] ,00 SPBT [lat] --- 3,14 Wariant Wariant 3 18,5 45,90 77, 5847, 8,86 77, , , , ,00 4,19,77 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 3 Procentowe zmniejszenie zużycia jednostkowego 0,00 Procentowa poprawa sprawności źródła ciepła -0,11 Procentowa poprawa sprawności przesyłu -0,60 Informacje uzupełniające: Uproszczona kalkulacja kosztów modernizacji instalacji cwu dla wariantu optymalnego Planowane usprawnienia: Nakłady

14 Montaż kotła gazowego i podgrzewacza na c.w.u wraz z wymianą instalacji. 4900, Suma: 4900, Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu c.w.u. Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania h g Ulepszenie sprawności przesyłu h d Ulepszenie sprawności akumulacji h s Opis zastosowanych usprawnień Montaż niskotemperaturowego kotła wg DIN EN303 na gaz - Logano G315 Ecostream, znamionowa moc cieplna kw. Konstrukcja kotła wg technologii Thermostream, zapewniająca eksploatację bez konieczności regulacji temperatury wody na powrocie. Chłodzona wodą komora spalania o małym obciążeniu cieplnym, przepływ spalin w układzie trójciągowym. Możliwość zestawiania z zasobnikowymi podgrzewaczami c.w.u. Logalux SU lub Logalux LT ( I). Kompleksowa wymiana instalacji c.w.u. Montaż nowego zasobnika na ciepłą wodę Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/gj] 98,00 34,16 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 4794,44 006,67 Inne koszty, abonament [zł] 0,00 0,00 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 900,47 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,389 Sprawność systemu grzewczego 0,599 0,685 Roczna oszczędność kosztów DO [zł/a] ,6 Koszt modernizacji [zł] ,00 SPBT [lat] --- 4,18 Wariant Wariant 3 18,5 45,90 7, 6949,88 8,86 77,00 3,497 0, , , , ,00 4,49,81 Informacje uzupełniające: Koszt modernizacji na podtawie własnej analizy i średnich cen rynkowych Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia

15 termomodernizacyjnego poprawiający sprawność cieplną systemu grzewczego Wartości sprawności Rodzaje uleprzeń termomodernizacyjnych składowych n oraz współczynników w *) Wytwarzania ciepła, np. wymiana lokalnego wbudowanego źródła ciepła h H,g 0,980 Przesyłania ciepła, np. izolacja pionów zasilających h H,d 1,000 Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej h H,e 0,880 Akumulacji ciepła, np. wprowadzenie zasobnika buforowego h H,s 0,950 Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciagu tygodnia w t 1,000 Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciagu doby w d 1,000 Sprawność całkowita systemu grzewczego h H,g h H,d h H,e h H,s 0,819 *) - przyjmuje się z tab -6 znajdujących się w części Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego Planowane usprawnienia: Nakłady Montaż kotła gazowego, nowa instalacja c.o ,00 Suma: 46000, Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania h g Ulepszenie sprawności przesyłu h d Ulepszenie sprawności regulacji h e Ulepszenie sprawności akumulacji h s Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu w t i w d Opis zastosowanych usprawnień Montaż niskotemperaturowego kotła wg DIN EN303 na gaz - Logano G315 Ecostream, znamionowa moc cieplna kw. Konstrukcja kotła wg technologii Thermostream, zapewniająca eksploatację bez konieczności regulacji temperatury wody na powrocie. Chłodzona wodą komora spalania o małym obciążeniu cieplnym, przepływ spalin w układzie trójciągowym. Możliwość zestawiania z zasobnikowymi podgrzewaczami c.w.u. Logalux SU lub Logalux LT ( I). Kompleksowa wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami na rury miedziane lub PE z montażem zaworów termostatycznych. Kompleksowa wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami na rury miedziane lub PE z montażem zaworów termostatycznych. Zainstalowanie nowego zasobnika na c.w.u. Możliwość stosowania różnych sterowników z programu firmy Buderus. Bez przerw w ogrzewaniu. 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowanie według rosnącej wartości SPBT

16 Lp. Planowane koszty Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu SPBT robót przedsięwzięcia termomodernizacyjnego [zł] [lat] 1. Modernizacja przegrody Stropodach 1531,40 zł,48. Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 4900,00 zł,77 3. Modernizacja przegrody Ściana piwnicy I 6910,07 zł 8,10 4. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piw 304,1 zł 8,47 5. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 51494,66 zł 16,1 6. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piw 9537,3 zł -5,35 7. Audyt energetyczny 955,00 zł Inna dokumentacja techniczna 4600,00 zł --- Modernizacja systemu grzewczego 46000,00,81 7. Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant 1 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Stropodach 1531,40 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 4900,00 3 Modernizacja przegrody Ściana piwnicy I 6910,07 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piw 304,1 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 51494,66 6 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piw 9537,3 7 Modernizacja systemu grzewczego 46000,00 8 Audyt energetyczny 955,00 9 Inna dokumentacja techniczna 4600,00 Całkowity koszt ,14 Wariant Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Stropodach 1531,40 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 4900,00 3 Modernizacja przegrody Ściana piwnicy I 6910,07 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piw 304,1 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 51494,66 6 Modernizacja systemu grzewczego 46000,00 7 Audyt energetyczny 955,00 8 Inna dokumentacja techniczna 4600,00 Całkowity koszt ,8 Wariant 3 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Stropodach 1531,40 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 4900,00 3 Modernizacja przegrody Ściana piwnicy I 6910,07 4 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piw 304,1 5 Modernizacja systemu grzewczego 46000,00 6 Audyt energetyczny 955,00 7 Inna dokumentacja techniczna 4600,00 Całkowity koszt ,16

17 Wariant 4 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Stropodach 1531,40 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 4900,00 3 Modernizacja przegrody Ściana piwnicy I 6910,07 4 Modernizacja systemu grzewczego 46000,00 5 Audyt energetyczny 955,00 6 Inna dokumentacja techniczna 4600,00 Całkowity koszt 49349,95 Wariant 5 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Stropodach 1531,40 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 4900,00 3 Modernizacja systemu grzewczego 46000,00 4 Audyt energetyczny 955,00 5 Inna dokumentacja techniczna 4600,00 Całkowity koszt ,40 Wariant 6 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Stropodach 1531,40 Modernizacja systemu grzewczego 46000,00 3 Audyt energetyczny 955,00 4 Inna dokumentacja techniczna 4600,00 Całkowity koszt ,40 Wariant 7 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja systemu grzewczego 46000,00 Audyt energetyczny 955,00 3 Inna dokumentacja techniczna 4600,00 Całkowity koszt 71555, Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia Wariant sumaryczna strata ciepła budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej wskaźnik cieplny budynku stosunek pow. przegród zewnętrznych do [MW] [GJ] o C m m 3 m 3 m 3 W/m 3 1/mV eni

18 0 0, ,47 0,00 680,00 911,00 911,00 911,00 37,7 0,4 1 0,55 90,19 0,00 680,00 911,00 911,00 911,00 8,0 0,4 0,59 93,36 0,00 680,00 911,00 911,00 911,00 8,5 0,4 3 0, ,67 0,00 680,00 911,00 911,00 911,00 9,83 0,4 4 0,708 45,1 0,00 680,00 911,00 911,00 911,00 30,1 0,4 5 0, ,13 0,00 680,00 911,00 911,00 911,00 31, 0,4 6 0, ,13 0,00 680,00 911,00 911,00 911,00 31, 0,4 7 0, ,47 0,00 680,00 911,00 911,00 911,00 37,7 0, Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant Q h0,1co Q 0,1cwu h 0,1 w t0,1 w d0,1 Q 0,1 O 0,1 DO %DO q h0,1co q 0,1cwu GJ GJ MW MW 900,47 43,18 0,389 0, ,19 108,86 0,55 0, ,36 108,86 0,59 0, ,67 108,86 0,673 0, ,1 108,86 0,708 0, ,13 108,86 0,737 0, ,13 43,18 0,737 0, ,47 43,18 0,389 0, GJ zł zł % 0,60 1,00 1, ,96 0,8 1,00 1,00 46,75 0,8 1,00 1,00 466,6 0,8 1,00 1,00 595,04 0,8 1,00 1,00 67,30 0,8 1,00 1,00 65,9 0,8 1,00 1,00 787,4 0,8 1,00 1, , , , ,7 5105, , , , , , , , , , , , ,47 76,36 7,63 71,70 70,95 67,71 51, Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Waria nt Planowane koszty całkowite Roczna oszczędność kosztów energii DO Procentowa oszczędnoś ć zapotrz. na energię Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu Premia termomodernizacyjna Dwukro tność 0% kredytu 16% kosztów całkowit ych rocznej oszczę dności kosztó w energii ,14 zł ,4 73,47% , 100,00% 1453, ,00 78,48 0,00 0,00% ,8 zł ,44 73,4% , 100,00% 177, ,00 81,88 0,00 0,00% ,16 zł 13860,71 65,88% , 100,00% 0, ,6 7651

19 ,95 zł ,6 64,03% ,40 zł ,35 6,56% ,40 zł 18905,07 54,86% ,00 zł 98869,51 3,09% 00 0,00 0,00% , ,00% 0,00 0,00% , ,00% 0,00 0,00% , ,00% 0,00 0,00% , ,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 7, , , , , , , , ,01 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdyż: 1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej jest większe niż: 15%. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej 3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie ,00 zł 7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - planowany koszt całkowity ,14 zł - planowana kwota środków własnych ,00 zł - planowana kwota kredytu --- 0,00 zł - przewidywana premia termomodernizacyjna --- 0,00 zł - roczne oszczędności kosztów energii ,4 zł tj. 76,47 % 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. P1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Stropodach Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 17 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Styropapa Uwagi: Koszt na podstawie analizy własnej i średnich cen rynkowych. P Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana piwnicy I Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER Uwagi: Koszt na podstawie średnich cen rynkowych. P3

20 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piw Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 1 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER Uwagi: Koszt na podstawie cen średnich na rynku lokalnym. P4 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 11 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Austrotherm EPS FASADA PREMIUM Uwagi: Koszt na podstawie średnich cen rynkowych. P5 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piw Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 11 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER Uwagi: Koszt na podstawie średnich cen rynkowych. C.W.U. Usprawnienie: modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Uwagi: Koszt modernizacji na podstawie własnej analizy, średnich cen rynkowych oraz w oparciu o cennik firmy Buderus 015/. C.O. Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Uwagi: Koszt modernizacji na podstawie własnej analizy, średnich cen rynkowych oraz w oparciu o cennik firmy Buderus 015/.

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1957 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE8/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- Użyteczności publicznej 1. Rok budowy

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE9/15 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L1] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- użyteczności publicznej 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku BAZYLIKI na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA UL.SZKOLNA 46, 44-200 RYBNIK TEL. 32 42 37 177 FAX. 32 42 29 377 www. kk.rybnik.pl email: kapicakarpiak1@gmail.com NIP: 642-001-78-55 Konto: 85 1050 1344 1000

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 9 - "Dom JPII" + drukarnia na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY ENERGY ul. Br. Czecha 1/1, 85-794 Bydgoszcz tel. 520-35-01, kom. 505-138-108 AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU dla

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r. 1 EGZ. NR 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI 41-200

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 2 - domu rekolekcyjnego na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 2/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1910 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1930 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

Ul. Zdrojowa Gdańsk

Ul. Zdrojowa Gdańsk Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa 2 8-515 Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź 1 AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 92-701, Łódź NAZWA INWESTORA: Gmina Nowosolna ADRES: ul. Rynek Nowosolna, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 10 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 12 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna Wykonawca: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, 31-543 KRAKÓW 2014-03-04 KRAKÓW AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat fantazji"

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 Świat fantazji AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Załącznik nr 12 do SIWZ 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy ok. 1930 / ok.1985 1.3 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY 1 RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY Analiza porównawcza kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych: Porównanie instalacji ogrzewanej gazem ziemny z instalacją

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ENERGETYCZNA FIRMA INśYNIERSKA "ENERGO" Sp.z.o.o 94103 Łódź, ul. Elektronowa 10, www.energo.net.pl, email: energo@o2.pl tel. (042) 682 61 73, fax. (042) 682 61 73 REGON: 47 137 1295 NIP: 7261440670 KRS

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku 1 Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.2008r. Budynek Ochotniczej Straży

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Użyteczności

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. "Minter" Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. Minter Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Kategoria obiektu budowlanego: Lokalizacja: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante AUDYT ENERGETYCZNY ex ante Budynek Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej Kuźnica Grabowska 106 63-522 Kraszewice Inwestor: Wykonawca: Firma tytuł, imię i nazwisko adres tel. Audytor: Firma tytuł, imię

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna 1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Otwock, 2015-05-11 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 3. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 4.

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z PRZEWIĄZKĄ W BUDYNKU PRZY ULICY STANISŁAWA ZE SKALBMIERZA, 31-436 KRAKÓW 2015-09 KRAKÓW 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy ~1945 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65 Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 2, Zagadnienia fizyki budowli, audyt energetyczny, audyt remontowy, świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r.

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r. 1 AUDYT ENERGETYCZNY Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 r. BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 992 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Modlna 29 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU 15-111 Białystok Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8 członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU Inwestor: Urząd Kontroli

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU. NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU NAZWA OBIEKTU: Budynek biurowy ADRES: ul.armii Krajowej, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe ADRES: ul.szarych Szeregów, 14 KOD,

Bardziej szczegółowo