Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna"

Transkrypt

1 1 Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego Konstancin-Jeziorna Wykonawca: Arkadiusz Kuryś upr. nr do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków Konstancin-Jeziorna, maj 2017 r.

2 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 1.4 Adres budynku ul. Sobieskiego 6 ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna Konstancin-Jeziorna NIP: REGON: Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: Arkadiusz Kuryś ul. Osiedle Bolesława Prusa Kamień Pomorski MAZOWIECKIE 3. Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: Studia podyplomowe "Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków" uprawnienia nr 11935, wpis nr 4929 do rejestru Ministra Infrastruktury Akademia Budownictwa - Audytor Efektywności Energetycznej - nr ASM/AB_AEE/2013/C4/Z72... Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych - nr Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego 1 Arkadiusz Kuryś Pełen zakres audytu energetycznego 5. Miejscowość: Konstancin Jeziorna 6. Spis treści 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 2. Karta audytu energetycznego budynku 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku podpis Data wykonania opracowania maj Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji 9. Załącznik nr 1. - dokumentacja fotograficzna budynku

3 3 2. Karta audytu energetycznego budynku* 2.1. Dane ogólne Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] 3392, , Powierzchnia netto budynku [m 2 ] 1369, , Pow. ogrzewana części mieszkalnej [m 2 ] 1051, , Pow. ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m 2 ] 318,41 318, Liczba lokali mieszkalnych 30,00 30, Liczba osób użytkujących budynek 46,00 46, Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Miejscowe Miejscowe Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne Współczynnik A/V [1/m] 0,42 0, Inne dane charakteryzujące budynek 2.2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m 2 K) Ściany zewnętrzne Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami Budynek mieszkalny wykonany metodą uprzemysłowioną. Stan przed termomodernizacją 0,69; 0,81; 0,84; 1,16; 0,69 Budynek mieszkalny wykonany metodą uprzemysłowioną. Stan po termomodernizacji 0,20; 0,20; 0,20; 0,29; 0, Strop nad piwnicą 1,07; 1,16 1,07; 1, Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 1,09 1, Okna, drzwi balkonowe 1,50; 1,50; 2,60; 1,50; 1,50; 2,60 1,50; 1,50; 2,60; 1,50; 1,50; 2, Drzwi zewnętrzne/bramy 2,00 2, Stropy zewnętrzne 0,15 0, Ściany na gruncie 1,22 0, Ściany wewnętrzne 1,61 1, Drzwi wewnętrzne 2,60 2, Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,940 0, Sprawność przesyłu 0,800 0, Sprawność regulacji i wykorzystania 0,750 0,930

4 Sprawność akumulacji 1,000 1, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1, Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 1,000 0, Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Sprawność wytwarzania 0,850 0, Sprawność przesyłu 0,800 0, Sprawność regulacji i wykorzystania 1,000 1, Sprawność akumulacji 1,000 1, Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Stan przed termomodernizacją Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Stan po termomodernizacji Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne Strumień powietrza zewnętrznego [m 3 /h] 1543, , Krotność wymian powietrza [1/h] 0,45 0, Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 71,29 52, Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 5,51 5, Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 352,56 214,11 625,11 290,84 153,23 153, ,50 43,42 126,76 58,98

5 ** Udział odnawialnych źródeł energii [%] 0,00 0, Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/gj] 45,12 45, Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc *** [zł/(mw m-c)] 680,30 680, Koszt przygotowania 1 m 3 ciepłej wody użytkowej *** [zł/m 3 ] 21,00 21, Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc **** [zł/(mw m-c)] Miesięczny koszt ogrzewania 1 m 2 powierzchni użytkowej [zł/(m 2 m-c)] 0,00 0,00 1,97 0, Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] 39,08 39, Inne [zł] 0,00 0, Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł] 0,00 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] Planowane koszty całkowite [zł] ,68 Premia termomodernizacyjna [zł] 0,00 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 15168,08 42,83 * Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku. ** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczoną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. *** Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii. **** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii. 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 3.1. Ustawy i Rozporządzenia 1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów z późn. zm. 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

6 Normy techniczne 1. PN-EN ISO Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 3. PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 4. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 5. PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 6. PN-EN 12831:2006 Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego Materiały przekazane przez inwestora 1. Dokumentacja techniczna 2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe 1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO Wytyczne oraz uwagi inwestora 1. Obniżenie kosztów ogrzewania 2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej 3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: zł 4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: zł 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 4.1. Ogólne dane techniczne Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna Kubatura budynku ,68 m 3 Kubatura ogrzewania ,68 m 3 Powierzchnia netto budynku ,81 m 2 Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej ,40 m 2 Współczynnik kształtu - 0,42 m -1

7 7 Powierzchnia zabudowy budynku - 365,90 m 2 Ilość mieszkań - 30,00 Ilość mieszkańców - 46, Dokumentacja techniczna budynku Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego. Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata 4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych Ściany zewnętrzne 0,69; 0,81; 0,84; 1,16; 0,69 W/(m 2 K) Dach/stropodach --- W/(m 2 K) Strop piwnicy 1,07; 1,16 W/(m 2 K) Okna 1,50; 1,50; 2,60; 1,50; 1,50; 2,60 W/(m 2 K) Drzwi/bramy 2,00 W/(m 2 K) Okna połaciowe --- W/(m 2 K) Stropy zewnętrzne 0,15 W/(m 2 K) Podłogi na gruncie 1,09 W/(m 2 K) Ściany na gruncie 1,22 W/(m 2 K) Ściany wewnętrzne 1,61 W/(m 2 K) Drzwi wewnętrzne 2,60 W/(m 2 K) 4.4. Taryfy i opłaty Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 45,12 zł/gj 45,12 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 680,30 zł/(mw m-c) 680,30 zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament 19,54 zł/m-c 19,54 zł/m-c Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji Opłata za 1 GJ 43,22 zł/gj 43,22 zł/gj Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u. 0,00 zł/(mw m-c) 0,00 zł/(mw m-c) Inne koszty, abonament 19,54 zł/m-c 19,54 zł/m-c

8 Charakterystyka systemu grzewczego Wytwarzanie Przesyłanie ciepła Regulacja systemu grzewczego Kotły niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekłe, z zamkniętą komorą spalania i palnikiem modulowanym, o mocy nominalnej powyżej 120 do 1200 kw H,g = 0,940 Paliwo - gaz ziemny C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z niezaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej H,d = 0,800 H,e = 0,750 Akumulacje ciepła Brak zasobnika buforowego H,s = 1,000 Czas ogrzewania w okresie tygodnia Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby Liczba dni: 7 dni w t = 1,000 Liczba godzin: Bez przerw w d = 1,000 Sprawność całkowita systemu grzewczego H,tot = H,g H,d H,e H,s = 0,564 Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r. Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) 4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Wytwarzanie ciepła Przesył ciepłej wody Instalacja nie była modernizowana po 1984 r. Przepływowy podgrzewacz gazowy z zapłonem elektrycznym Podgrzewanie wody dla grupy punktów poboru w jednym lokalu mieszkalnym... wymagany próg oszczędności: 25% --- MW W,g = 0,850 W,d = 0,800 Regulacja i wykorzystanie --- W,e = 1,000 Akumulacja ciepła System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez zasobnika ciepłej wody użytkowej W,s = 1,000 Sprawność całkowita systemu c.w.u. W,tot = W,g W,d W,s W,e = 0,680 Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) 4.7. Charakterystyka systemu wentylacji Rodzaj wentylacji Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego Wentylacja grawitacyjna stolarka/kanały grawitacyjne 1543,51 Krotność wymian powietrza 0, MW

9 9 Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj przegrody lub instalacji Ściana szczytowa parteru i wyższych kondygnacji-narożna Stropodach wentylowany Podłoga na gruncie Ściana piwnic zagłębiona Ściana szczytowa parteru i wyższych kondygnacji Strop nad piwnicą mieszkania Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy Ściana szczytowa parteru i wyższych kondygnacji narożna. Ściana obustronnie otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym, wykonana z bloczków gazobetonowych odmiana 06 o grubości 24 cm, izolacja termiczna z płyt wiórkowo-cementowych (suprema) o grubości 6 cm. Przegroda w stanie istniejącym nie spełnia wymaganego poziomu izolacyjności termicznej określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Należy wykonać naprawę powierzchni ścian i ocieplić warstwą izolacji termicznej - styropianem lub wełną mineralną. Nie ma możliwości zróżnicowania grubości izolacji na jednej powierzchni ściany. Dla zapewnienia ciągłości warstwy izolacji termicznej należy wykonać docieplenie ościeży materiałem izolacyjnym o grubości 2 cm. Stropodach wentylowany nad ostatnią kondygnacją, pokryty papą asfaltową. Budowa stropodachu: Strop Akermana o grubości 23 cm, żużel granulowany o grubości 13 cm, płyty pilśniowe porowate, przestrzeń powietrzna wypełniona 25 cm warstwą wełny mineralnej w granulacie, płyty korytkowe o grubości 10 cm. Przegroda spełnia warunki określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Podłoga na gruncie, betonowa wylewana. Przegroda nie spełnia warunków określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Ze względu na skomplikowany charakter prac i długi okres zwrotu nakładów, przegroda nie przeznaczona do termomodernizacji. Ściana piwnicy wykonana z cegły ceramicznej pełnej o grubości 52 cm. Ściana obustronnie otynkowana bez izolacji termicznej. Przegroda w stanie istniejącym nie spełnia wymaganego poziomu izolacyjności termicznej określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Należy wykonać naprawę powierzchni ścian i ocieplić warstwą izolacji termicznej - styropianem lub wełną mineralną. Nie ma możliwości zróżnicowania grubości izolacji na jednej powierzchni ściany. Ścian szczytowa parteru i wyższych kondygnacji z pustką powietrzną. Ściana obustronnie otynkowana wykonana z cegły dziurawki o grubości 25 cm, cegły silikatowej pełnej o grubości 12 cm, izolacja termiczna wykonana z płyt wiórkowo-cementowych (suprema) o grubości 6 cm. Przegroda w stanie istniejącym nie spełnia wymaganego poziomu izolacyjności termicznej określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie.. Należy wykonać naprawę powierzchni ścian i ocieplić warstwą izolacji termicznej - styropianem lub wełną mineralną. Nie ma możliwości zróżnicowania grubości izolacji na jednej powierzchni ściany. Dla zapewnienia ciągłości warstwy izolacji termicznej należy wykonać docieplenie ościeży materiałem izolacyjnym o grubości 2 cm. Strop nad piwnicą - strop Akermana o grubości 23 cm. Przegroda nie spełnia

10 10 Ściana osłonowa parteru i wyższych kondygnacji II Ściana zewnętrzna piwnic Ściana osłonowa parteru i wyższych kondygnacji I Strop nad piwnicą klatka System grzewczy warunków określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Przegroda ze względu na skomplikowany charakter prac i długi okres zwrotu nakładów nie została wskazana do termomodernizacji. Ściana osłonowa parteru i wyższych kondygnacji z pustką powietrzną. Ściana obustronnie otynkowana wykonana z cegły kratówki o grubości 25 cm, cegły silikatowej pełnej o grubości 12 cm, izolacja termiczna z płyt wiórkowo-cementowych (suprema) o grubości 6 cm. Przegroda w stanie istniejącym nie spełnia wymaganego poziomu izolacyjności termicznej określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie.. Należy wykonać naprawę powierzchni ścian i ocieplić warstwą izolacji termicznej - styropianem lub wełną mineralną. Nie ma możliwości zróżnicowania grubości izolacji na jednej powierzchni ściany. Dla zapewnienia ciągłości warstwy izolacji termicznej należy wykonać docieplenie ościeży materiałem izolacyjnym o grubości 2 cm. Ściana piwnicy wykonana z cegły ceramicznej pełnej o grubości 51 cm. Ściana obustronnie otynkowana bez izolacji termicznej. Przegroda w stanie istniejącym nie spełnia wymaganego poziomu izolacyjności termicznej określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Należy wykonać naprawę powierzchni ścian i ocieplić warstwą izolacji termicznej - styropianem lub wełną mineralną. Nie ma możliwości zróżnicowania grubości izolacji na jednej powierzchni ściany. Dla zapewnienia ciągłości warstwy izolacji termicznej należy wykonać docieplenie ościeży materiałem izolacyjnym o grubości 2 cm. Ściana szczytowa parteru i wyższych. Ściana obustronnie otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym, wykonana z bloczków gazobetonowych odmiana 06 o grubosci 24 cm, izolacja termiczna z płyt wiórkowo-cementowych (suprema) o grubości 6 cm. Przegroda w stanie istniejącym nie spełnia wymaganego poziomu izolacyjności termicznej określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Należy wykonać naprawę powierzchni ścian i ocieplić warstwą izolacji termicznej - styropianem lub wełną mineralną. Nie ma możliwości zróżnicowania grubości izolacji na jednej powierzchni ściany. Dla zapewnienia ciągłości warstwy izolacji termicznej należy wykonać docieplenie ościeży materiałem izolacyjnym o grubości 2 cm. Strop nad piwnicą - strop Akermana o grubości 23 cm. Przegroda nie spełnia warunków określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Przegroda ze względu na skomplikowany charakter prac i długi okres zwrotu nakładów nie została wskazana do termomodernizacji. Budynek zasilany jest ciepłem z lokalnej kotłowni gazowej zlokalizowanej w innym budynku. Dla potrzeb c.o. pracują dwa kotły gazowe, wodne typu: PAROMAT-SIMPLEX firmy VIESSMANN o mocy do 978 kw i VITOPLEX 200 firmy Viessmann o mocy do 895 kw. Obieg wody grzewczej zapewniają pompy obiegowe GRUNDFOS. Maksymalna temperatura wody grzewczej: zasilanie 90 C, powrót 65 C, minimalna temperatura na wyjściu z kotłów 60 C. Dla pomiaru ilości ciepła zastosowano licznik ciepła. Kotłownia wyposażona jest w pełną automatykę pogodową. Instalacja w budynku dwururowa z dolnym rozdziałem,

11 11 wykonana z rur stalowych. Zamontowano grzejniki żeliwne bez zaworów termostatycznych. Instalacja wewnętrzna posiada szereg wad wynikających z przestarzałych rozwiązań technicznych oraz z długoletniego użytkowania. Grzejniki są zanieczyszczone co powoduje spadek ich zdolności emisyjnej (wskazane płukanie chemiczne), przewody instalacji c.o. wykazują zużycie i zanieczyszczenie szlamem oraz produktami korozji (wskazane płukanie chemiczne). Instalacja ciepłej wody użytkowej Ciepła woda użytkowa dla każdego z lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przygotowywana jest w przepływowych podgrzewaczach gazowych. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana osłonowa parteru i wyższych kondygnacji II Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian lub wełna mineralna, = 0,036 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 45,65m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 45,65m 2 Stopniodni: 3686,00 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Waria nt 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 45,12 45,12 45,12 45,12 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 680,30 680,30 680,30 680,30 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 19,54 19,54 19,54 19,54 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 0,845 0,197 0,178 0,162 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,18 5,07 5,63 6,18 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,89 4,44 5,00 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 12,28 2,87 2,58 2,35 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW 0,0015 0,0004 0,0003 0,0003 zł/rok ,34 447,39 458,10 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 377,00 396,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , 74 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,09 41,54 42,62

12 12 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 17846,54 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 41,09 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 14 cm Informacje uzupełniające: Przegrodę należy ocieplić obliczoną grubością warstwy izolacji termicznej przy uwzględnieniu wyboru optymalnego wariantu, zapewniając wymagany opór cieplny przegrody i najniższy SPBT. Całkowity koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej usprawnienia i powierzchni całkowitej przewidzianej do modernizacji. Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych płytami ze styropianu lub wełny mineralnej po uprzednim usunięciu warstwy supremy. Do określenia kosztów przyjęto również prace polegające na wymianie instalacji odgromowej budynku. Koszt przyjęty na podstawie cen średnich i analizy własnej audytora. Współczynnik przenikania ciepła przyjęty dla warunków technicznych jakie obowiązywać będą od 1 stycznia 2021 roku. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana szczytowa parteru i wyższych kondygnacji Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian lub wełna mineralna, = 0,036 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 193,63m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 193,63m 2 Stopniodni: 3686,00 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Waria nt 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 45,12 45,12 45,12 45,12 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 680,30 680,30 680,30 680,30 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 19,54 19,54 19,54 19,54 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 0,815 0,195 0,176 0,161 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,23 5,12 5,67 6,23 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,89 4,44 5,00 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 50,25 12,05 10,87 9,90 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0063 0,0015 0,0014 0,0012 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,7 1 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 377,00 396,00 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , 54

13 13 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,95 43,39 44,48 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 75699,63 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 42,95 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 14 cm Informacje uzupełniające: Przegrodę należy ocieplić obliczoną grubością warstwy izolacji termicznej przy uwzględnieniu wyboru optymalnego wariantu, zapewniając wymagany opór cieplny przegrody i najniższy SPBT. Całkowity koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej usprawnienia i powierzchni całkowitej przewidzianej do modernizacji. Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych płytami ze styropianu lub wełny mineralnej po uprzednim usunięciu warstwy supremy. Do określenia kosztów przyjęto również prace polegające na wymianie instalacji odgromowej budynku. Koszt przyjęty na podstawie cen średnich i analizy własnej audytora. Współczynnik przenikania ciepła przyjęty dla warunków technicznych jakie obowiązywać będą od 1 stycznia 2021 roku. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana szczytowa parteru i wyższych kondygnacji-narożna Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian lub wełna mineralna, = 0,036 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 51,71m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 51,71m 2 Stopniodni: 3686,00 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Waria nt 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 45,12 45,12 45,12 45,12 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 680,30 680,30 680,30 680,30 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 19,54 19,54 19,54 19,54 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 0,692 0,198 0,178 0,162 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,45 5,06 5,61 6,17 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,61 4,17 4,72 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 11,39 3,26 2,93 2,67 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW 0,0014 0,0004 0,0004 0,0003 zł/rok ,34 390,21 402,41 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 377,00 396,00

14 14 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , 48 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,86 53,95 54,96 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 20215,76 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 53,86 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 13 cm Informacje uzupełniające: Przegrodę należy ocieplić obliczoną grubością warstwy izolacji termicznej przy uwzględnieniu wyboru optymalnego wariantu, zapewniając wymagany opór cieplny przegrody i najniższy SPBT. Całkowity koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej usprawnienia i powierzchni całkowitej przewidzianej do modernizacji. Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych płytami ze styropianu lub wełny mineralnej. Koszt docieplenia obejmuje również demontaż suprem..koszt przyjęty na podstawie cen średnich i analizy własnej audytora. Współczynnik przenikania ciepła przyjęty dla warunków technicznych jakie obowiązywać będą od 1 stycznia 2021 roku. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana piwnic zagłębiona Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian twardy XPS, = 0,035 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 149,53m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 149,53m 2 Stopniodni: 1022,00 dzień K/rok t wo = 8,00 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Waria nt 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 45,12 45,12 45,12 45,12 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 680,30 680,30 680,30 680,30 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 19,54 19,54 19,54 19,54 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,216 0,444 0,354 0,295 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,82 2,25 2,82 3,39 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 1,43 2,00 2,57 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 16,06 5,87 4,68 3,89 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW 0,0051 0,0019 0,0015 0,0012 zł/rok ,17 542,83 580,41 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 215,00 220,00

15 15 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , 80 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,76 63,96 61,21 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1.2 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 35528,80 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 61,21 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 9 cm Informacje uzupełniające: Przegrodę należy ocieplić obliczoną grubością warstwy izolacji termicznej przy uwzględnieniu wyboru optymalnego wariantu, zapewniając wymagany opór cieplny przegrody i najniższy SPBT. Całkowity koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej usprawnienia i powierzchni całkowitej przewidzianej do modernizacji. Wykonanie izolacji termicznej ścian piwnic płytami ze styropianu. Koszt przyjęty na podstawie cen średnich i analizy własnej audytora. Współczynnik przenikania ciepła przyjęty dla warunków technicznych jakie obowiązywać będą od 1 stycznia 2021 roku. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian twardy XPS, = 0,035 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 61,46m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 61,46m 2 Stopniodni: 1022,00 dzień K/rok t wo = 8,00 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Waria nt 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 45,12 45,12 45,12 45,12 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 680,30 680,30 680,30 680,30 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 19,54 19,54 19,54 19,54 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 1,160 0,437 0,349 0,291 Opór cieplny R (m 2 K)/W 0,86 2,29 2,86 3,43 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 1,43 2,00 2,57 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 6,29 2,37 1,90 1,58 Zapotrzebowanie na moc cieplną q Roczna oszczędność kosztów O MW 0,0020 0,0008 0,0006 0,0005 zł/rok ,22 209,78 224,83 Cena jednostkowa usprawnienia K j zł/m ,00 215,00 220,00

16 16 Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , , 06 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,45 68,03 64,95 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1.2 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: 14602,06 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 64,95 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 9 cm Informacje uzupełniające: Przegrodę należy ocieplić obliczoną grubością warstwy izolacji termicznej przy uwzględnieniu wyboru optymalnego wariantu, zapewniając wymagany opór cieplny przegrody i najniższy SPBT. Całkowity koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej usprawnienia i powierzchni całkowitej przewidzianej do modernizacji. Wykonanie izolacji termicznej ścian piwnic płytami ze styropianu. Koszt przyjęty na podstawie cen średnich i analizy własnej audytora. Współczynnik przenikania ciepła przyjęty dla warunków technicznych jakie obowiązywać będą od 1 stycznia 2021 roku. 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Modernizacja przegrody Ściana osłonowa parteru i wyższych kondygnacji I Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropian lub wełna mineralna, = 0,036 [W/(m K)]; Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 527,60m 2 Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 527,60m 2 Stopniodni: 3686,00 dzień K/rok t wo = 20,00 o C t zo = -20,00 o C Stan istniejący Wariant numer Waria nt 1 Warian t 1.1 Waria nt 1.2 Opłata za 1 GJ Oz zł/gj 45,12 45,12 45,12 45,12 Opłata za 1 MW Om zł/(mw m -c) 680,30 680,30 680,30 680,30 Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 19,54 19,54 19,54 19,54 Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b Współczynnik przenikania ciepła U cm W/(m 2 K) 0,692 0,198 0,178 0,162 Opór cieplny R (m 2 K)/W 1,45 5,06 5,61 6,17 Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m 2 K)/W --- 3,61 4,17 4,72 Straty ciepła na przenikanie Q GJ 116,22 33,23 29,94 27,24 Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0146 0,0042 0,0038 0,0034 Roczna oszczędność kosztów O zł/rok , , ,9 2 Cena jednostkowa zł/m ,00 533,00 550,00

17 17 usprawnienia K j Koszty realizacji usprawnienia N u zł , , ,02 Prosty czas zwrotu SPBT lata ,88 76,28 76,33 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 Charakterystyka wariantu optymalnego: Koszt realizacji wariantu optymalnego: ,88 zł Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 75,88 lat Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 13 cm Informacje uzupełniające: Przegrodę należy ocieplić obliczoną grubością warstwy izolacji termicznej przy uwzględnieniu wyboru optymalnego wariantu, zapewniając wymagany opór cieplny przegrody i najniższy SPBT. Całkowity koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej usprawnienia i powierzchni całkowitej przewidzianej do modernizacji. Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych płytami ze styropianu lub wełny mineralnej po uprzednim usunięciu warstwy supremy. Do określenia kosztów przyjęto również prace polegające na ociepleniu płyt balkonowych (eliminacja mostków cieplnych), wymianie instalacji odgromowej budynku oraz naprawę powierzchni płyt balkonowych wraz z położeniem płytek gresowych. W ramach prac wykonać należy również utylizację znajdujących się na balustradach płyt azbestowych i dokonać regulacji balustrad. Koszt przyjęty na podstawie cen średnich i analizy własnej audytora. Współczynnik przenikania ciepła przyjęty dla warunków technicznych jakie obowiązywać będą od 1 stycznia 2021 roku. 6.2 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji 6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Stan istniejący Ciepło właściwe wody c W [kj/(kg K)] 4,18 Gęstość wody ρ W [kg/m 3 ] 1000 Temperatura ciepłej wody θ W [ C] 55 Temperatura zimnej wody θ O [ C] 10 Współczynnik korekcyjny k R [-] 0,90 Powierzchnia o regulowanej temperaturze A f [m 2 ] 1051,40 Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. V WI [dm 3 /(m 2 doba] 1,60 Czas użytkowania τ [h] 24,00 Współczynnik godzinowej nierównomierności Nh [-] 1,50 Sprawność wytwarzania η W,g [-] 0,85 Sprawność przesyłu η W,d [-] 0,80 Sprawność akumulacji ciepła η W,s [-] 1,00 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q cw [GJ/rok] 153,23

18 18 Max moc cieplna q cwu [kw] 5, Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej Stan istniejący Wariant 1 Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/gj] 45,12 45,12 Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/mw] 680,30 680,30 Inne koszty, abonament [zł] 19,54 19,54 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 352,56 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,0713 Sprawność systemu grzewczego 0,564 0,699 Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ,34 Koszt modernizacji [zł] ,01 SPBT [lat] --- 3,65 Informacje uzupełniające: Koszt usprawnienia przyjęty na podstawie cen średnich z rynku lokalnego oraz w oparciu a anilizę własną audytora Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność cieplną systemu grzewczego Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych Wartości sprawności składowych n oraz współczynników w *) Wytwarzania ciepła, np. wymiana lokalnego wbudowanego źródła ciepła H,g 0,940 Przesyłania ciepła, np. izolacja pionów zasilających H,d 0,800 Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej H,e 0,930 Akumulacji ciepła, np. wprowadzenie zasobnika buforowego H,s 1,000 Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu tygodnia w t 1,000 Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu doby w d 0,950 Sprawność całkowita systemu grzewczego H,g H,d H,e H,s 0,699 *) - przyjmuje się z tab 2-6 znajdujących się w części Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego Planowane usprawnienia: Nakłady Płukanie instalacji c.o. wraz z montażem elektronicznych zaworów termostatycznych 19554,05 Montaż podzielników ciepła na kaloryferach 4521,96 Suma: 24076, Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego

19 19 Usprawnienia termomodernizacyjne Ulepszenie sprawności wytwarzania g Ulepszenie sprawności przesyłu d Ulepszenie sprawności regulacji e Ulepszenie sprawności akumulacji s Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu w t i w d Opis zastosowanych usprawnień Bez zmian. Bez zmian. Płukanie instalacji c.o. wraz z montażem elektronicznych zaworów termostatycznych. Bez zmian. Montaż zaworów termostatycznych i podzielników ciepła w lokalach mieszkalnych. 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowanie według rosnącej wartości SPBT Lp Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Modernizacja przegrody Ściana osłonowa parteru i wyższych kondygnacji II Modernizacja przegrody Ściana szczytowa parteru i wyższych kondygnacji Modernizacja przegrody Ściana szczytowa parteru i wyższych kondygnacji-narożna Planowane koszty robót [zł] SPBT [lat] 17846,54 zł 41, ,63 zł 42, ,76 zł 53,86 4. Modernizacja przegrody Ściana piwnic zagłębiona 35528,80 zł 61,21 5. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic 14602,06 zł 64,95 6. Modernizacja przegrody Ściana osłonowa parteru i wyższych kondygnacji I ,88 zł 75,88 Modernizacja systemu grzewczego 24076,01 3, Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant 1 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana osłonowa parteru i wyższych kondygnacji II 17846,54 2 Modernizacja przegrody Ściana szczytowa parteru i wyższych kondygnacji 75699,63 3 Modernizacja przegrody Ściana szczytowa parteru i wyższych kondygnacji-narożna 20215,76 4 Modernizacja przegrody Ściana piwnic zagłębiona 35528,80

20 20 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic 14602,06 6 Modernizacja przegrody Ściana osłonowa parteru i wyższych kondygnacji I ,88 7 Modernizacja systemu grzewczego 24076,01 Całkowity koszt ,68 Wariant 2 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana osłonowa parteru i wyższych kondygnacji II 17846,54 2 Modernizacja przegrody Ściana szczytowa parteru i wyższych kondygnacji 75699,63 3 Modernizacja przegrody Ściana szczytowa parteru i wyższych kondygnacji-narożna 20215,76 4 Modernizacja przegrody Ściana piwnic zagłębiona 35528,80 5 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic 14602,06 6 Modernizacja systemu grzewczego 24076,01 Całkowity koszt ,81 Wariant 3 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana osłonowa parteru i wyższych kondygnacji II 17846,54 2 Modernizacja przegrody Ściana szczytowa parteru i wyższych kondygnacji 75699,63 3 Modernizacja przegrody Ściana szczytowa parteru i wyższych kondygnacji-narożna 20215,76 4 Modernizacja przegrody Ściana piwnic zagłębiona 35528,80 5 Modernizacja systemu grzewczego 24076,01 Całkowity koszt ,74 Wariant 4 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana osłonowa parteru i wyższych kondygnacji II 17846,54 2 Modernizacja przegrody Ściana szczytowa parteru i wyższych kondygnacji 75699,63 3 Modernizacja przegrody Ściana szczytowa parteru i wyższych kondygnacji-narożna 20215,76 4 Modernizacja systemu grzewczego 24076,01 Całkowity koszt ,94 Usprawnienie Wariant 5 Koszt

21 sumaryczna strata ciepła budynku roczne zapotrzebowanie energii budynku średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych kubatura pomieszczeń ogrzewanych kubatura budynku kubatura przestrzeni ogrzewanej wskaźnik cieplny budynku stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V Projekt: AE/14/ Modernizacja przegrody Ściana osłonowa parteru i wyższych kondygnacji II 17846,54 2 Modernizacja przegrody Ściana szczytowa parteru i wyższych kondygnacji 75699,63 3 Modernizacja systemu grzewczego 24076,01 Całkowity koszt ,18 Wariant 6 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja przegrody Ściana osłonowa parteru i wyższych kondygnacji II 17846,54 2 Modernizacja systemu grzewczego 24076,01 Całkowity koszt 41922,55 Wariant 7 Usprawnienie Koszt 1 Modernizacja systemu grzewczego 24076,01 Całkowity koszt 24076, Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia Wariant [MW] [GJ] o C m 2 m 3 m 3 m 3 W/m 3 1/m 0 0, ,56 17, , , , ,68 21,84 0,42 1 0, ,11 17, , , , , ,42 2 0, ,72 17, , , , , ,42 3 0, ,55 17, , , , , ,42 4 0, ,52 17, , , , , ,42 5 0, ,61 17, , , , , ,42 6 0, ,01 17, , , , , ,42 7 0, ,70 17, , , , , , Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

22 22 Wariant Q h0,1co Q 0,1cwu 0,1 w t0,1 w d0,1 Q 0,1 O 0,1 O % O q h0,1co q 0,1cwu GJ GJ MW MW GJ zł zł % 352,56 153,23 0,0713 0,0055 0,56 1,00 1,00 776, , ,11 153,23 0,0523 0,0055 0,70 1,00 0,95 444, , ,08 42,36 294,72 153,23 0,0627 0,0055 0,70 1,00 0,95 553, , ,61 28,32 296,55 153,23 0,0642 0,0055 0,70 1,00 0,95 556, , ,95 27,98 296,52 153,23 0,0643 0,0055 0,70 1,00 0,95 556, , ,71 27,98 304,61 153,23 0,0653 0,0055 0,70 1,00 0,95 567, , ,18 26,57 343,01 153,23 0,0701 0,0055 0,70 1,00 0,95 619, , ,54 19,89 351,70 153,23 0,0713 0,0055 0,70 1,00 0,95 630, , ,22 18, Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Wariant Planowane koszty całkowite Roczna oszczędność kosztów energii O Procentowa oszczędność zapotrz. na energię ,68 zł 15168,08 42,83% ,81 zł 10142,61 28,74% ,74 zł 10017,95 28,42% Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu , , , ,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% Premia termomodernizacyjna 20% kredytu 16% kosztów całkowityc h 0, ,99 0, ,01 100,00% 0, ,68 Dwukrot ność rocznej oszczęd ności kosztów energii 30336, , ,9 0

23 23 0,00 0,00% ,94 zł 10019,71 28,42% , ,00% 0,00 0,00% 0, , , ,18 zł 9515,18 27,01% , ,00% 0,00 0,00% 0, , , ,55 zł 7122,54 20,29% , ,00% 0,00 0,00% 0, , , ,01 zł 6580,22 18,77% , ,00% 0,00 0,00% 0, , ,4 4 Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdyż: 1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej jest większe niż: 25% 2. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej 3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie ,68 zł 7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - planowany koszt całkowity ,68 zł - planowana kwota środków własnych ,68 zł - planowana kwota kredytu --- 0,00 zł - przewidywana premia termomodernizacyjna --- 0,00 zł - roczne oszczędności kosztów energii ,08 zł tj. 42,83 % 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. P1 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana osłonowa parteru i wyższych kondygnacji II Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Styropian lub wełna mineralna Uwagi: Przegrodę należy ocieplić obliczoną grubością warstwy izolacji termicznej przy uwzględnieniu wyboru optymalnego wariantu, zapewniając wymagany opór cieplny przegrody i najniższy SPBT. Całkowity koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej usprawnienia i powierzchni całkowitej przewidzianej do modernizacji. Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych płytami ze styropianu lub wełny mineralnej po

24 24 uprzednim usunięciu warstwy supremy. Do określenia kosztów przyjęto również prace polegające na wymianie instalacji odgromowej budynku. Koszt przyjęty na podstawie cen średnich i analizy własnej audytora. Współczynnik przenikania ciepła przyjęty dla warunków technicznych jakie obowiązywać będą od 1 stycznia 2021 roku. P2 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana szczytowa parteru i wyższych kondygnacji Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Styropian lub wełna mineralna Uwagi: Przegrodę należy ocieplić obliczoną grubością warstwy izolacji termicznej przy uwzględnieniu wyboru optymalnego wariantu, zapewniając wymagany opór cieplny przegrody i najniższy SPBT. Całkowity koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej usprawnienia i powierzchni całkowitej przewidzianej do modernizacji. Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych płytami ze styropianu lub wełny mineralnej po uprzednim usunięciu warstwy supremy. Do określenia kosztów przyjęto również prace polegające na wymianie instalacji odgromowej budynku. Koszt przyjęty na podstawie cen średnich i analizy własnej audytora. Współczynnik przenikania ciepła przyjęty dla warunków technicznych jakie obowiązywać będą od 1 stycznia 2021 roku. P3 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana szczytowa parteru i wyższych kondygnacji-narożna Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 13 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Styropian lub wełna mineralna Uwagi: Przegrodę należy ocieplić obliczoną grubością warstwy izolacji termicznej przy uwzględnieniu wyboru optymalnego wariantu, zapewniając wymagany opór cieplny przegrody i najniższy SPBT. Całkowity koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej usprawnienia i powierzchni całkowitej przewidzianej do modernizacji. Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych płytami ze styropianu lub wełny mineralnej. Koszt docieplenia obejmuje również demontaż suprem..koszt przyjęty na podstawie cen średnich i analizy własnej audytora. Współczynnik przenikania ciepła przyjęty dla warunków technicznych jakie obowiązywać będą od 1 stycznia 2021 roku. P4 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana piwnic zagłębiona Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 9 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Styropian twardy XPS Uwagi: Przegrodę należy ocieplić obliczoną grubością warstwy izolacji termicznej przy uwzględnieniu wyboru optymalnego wariantu, zapewniając wymagany opór cieplny przegrody i najniższy SPBT. Całkowity koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej usprawnienia i powierzchni całkowitej przewidzianej do modernizacji. Wykonanie izolacji termicznej ścian piwnic płytami ze styropianu. Koszt przyjęty na podstawie cen średnich i analizy własnej audytora. Współczynnik przenikania ciepła przyjęty dla warunków technicznych jakie obowiązywać będą od 1 stycznia 2021 roku. P5 Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna piwnic Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 9 cm Zastosowany materiał izolacji termicznej: Styropian twardy XPS Uwagi: Przegrodę należy ocieplić obliczoną grubością warstwy izolacji termicznej przy uwzględnieniu wyboru optymalnego wariantu, zapewniając wymagany opór cieplny przegrody i najniższy SPBT. Całkowity koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej usprawnienia i powierzchni całkowitej przewidzianej do modernizacji. Wykonanie izolacji termicznej ścian piwnic płytami ze styropianu. Koszt przyjęty na podstawie cen średnich i analizy własnej audytora. Współczynnik przenikania ciepła przyjęty dla warunków technicznych jakie obowiązywać będą od 1 stycznia 2021 roku.

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1957 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Mickiewicza 10 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Sobieskiego 10A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku BAZYLIKI na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r. 1 EGZ. NR 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI 41-200

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA UL.SZKOLNA 46, 44-200 RYBNIK TEL. 32 42 37 177 FAX. 32 42 29 377 www. kk.rybnik.pl email: kapicakarpiak1@gmail.com NIP: 642-001-78-55 Konto: 85 1050 1344 1000

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 9 - "Dom JPII" + drukarnia na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1951 Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY ENERGY ul. Br. Czecha 1/1, 85-794 Bydgoszcz tel. 520-35-01, kom. 505-138-108 AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU dla

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Biurowy 1.2 Rok budowy 1935 Starostwo Powiatowe 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Szarych Szeregów 14 Machowino

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 2 - domu rekolekcyjnego na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1899 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 2/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1910 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

Ul. Zdrojowa Gdańsk

Ul. Zdrojowa Gdańsk Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa 2 8-515 Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU

AUDYT ENERGETYCZNY. V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zbigniewa Herberta PRZY ULICY DEOTYMY 15A W SŁUPSKU AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE

AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 1 AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JÓZEFOWIE EFEKTYWNIEJ s.c. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE7/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku Użyteczności publicznej - 1.1 Rodzaj budynku oświata 1.3 INWESTOR (nazwa

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 2 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1930 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Załącznik nr 12 do SIWZ 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy ok. 1930 / ok.1985 1.3 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Temat : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaliska Kościerskie Lokalizacja : Kaliska Kościerskie 32D 83-400 Kościerzyna Inwestor : Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE9/15 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L1] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- użyteczności publicznej 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat fantazji"

AUDYT ENERGETYCZNY. Przedszkole Miejskie nr 10 Świat fantazji AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Łódź 1 AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY ADRES: WIĄCZYŃ DOLNY 44 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 92-701, Łódź NAZWA INWESTORA: Gmina Nowosolna ADRES: ul. Rynek Nowosolna, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE8/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny- Użyteczności publicznej 1. Rok budowy

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante

AUDYT ENERGETYCZNY ex ante AUDYT ENERGETYCZNY ex ante Budynek Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej Kuźnica Grabowska 106 63-522 Kraszewice Inwestor: Wykonawca: Firma tytuł, imię i nazwisko adres tel. Audytor: Firma tytuł, imię

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 168 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r.

AUDYT ENERGETYCZNY. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r. 1 AUDYT ENERGETYCZNY Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 r. BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW

GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, KRAKÓW KRAKÓW GOLTECH USŁUGI INŻYNIERSKIE PIOTR GOLA AUDYT ENERGETYCZNY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 UL. FR. NULLO 23, 31-543 KRAKÓW 2014-03-04 KRAKÓW AUDYT ENERGETYCZNY: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 114 W KRAKOWIE 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku 1 Audyt Energetyczny Budynku DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.2008r. Budynek Ochotniczej Straży

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. "Minter" Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Grodzka 3, Słupsk dz. nr ewid. 716/4, 715/8, obręb 6. Minter Michał Walczak ul. Agrestowa DĄBROWA AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Obiekt: Kategoria obiektu budowlanego: Lokalizacja: Aktualizacja audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji jedenastu placówek oświatowych w Słupsku dla

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) Użyteczności

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy ~1945 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6,

Bardziej szczegółowo

ul. Boya Żeleńskiego 15, Rzeszów TERMOMODERNIZACJA Dachnów 83, Dachnów

ul. Boya Żeleńskiego 15, Rzeszów   TERMOMODERNIZACJA Dachnów 83, Dachnów P R O T O S I r e n e u s z M a z u r k i e w i c z ul. Boya Żeleńskiego 15, 35-959 Rzeszów e-mail: dt.protos@wp.pl TERMOMODERNIZACJA I. Dane ewidencyjne: Obiekt: Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Plac Solny 13, Wrocław AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Plac Solny 13, Wrocław EFEKTYWNIEJ 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU FIRMY SANMAR EFEKTYWNIEJ 2 Tabela poniżej prezentuje usprawnienia, wchodzące w skład wszystkich modernizacji wyznaczonych na podstawie audytu energetycznego Usprawnienie Wariant

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego . Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 992 Gmina Ozorków.4 Adres budynku.3 INWESTOR ul. Wigury 4 Modlna 29 (Gmina Ozorków)

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku 1 Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku Dane ogólne budynku Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Dane ogólne budynku 1 Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ADRES BUDYNKU Szkoła Podstawowa Nr 2 Działka nr ewid. 453 38-200 Jasło WYKONAWCA AUDYTU mgr inż. Sławomir Juryś ul. Piłsudskiego 18 38-400 Krosno, KROSNO, Listopad 2015 r. www.jsystem.pl

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Konstancin Jeziorna, ul. Kopernika 6. Budynek mieszkalny. Audyt energetyczny. Funkcja Imię i nazwisko Podpis Data

AUDYT ENERGETYCZNY. Konstancin Jeziorna, ul. Kopernika 6. Budynek mieszkalny. Audyt energetyczny. Funkcja Imię i nazwisko Podpis Data AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA PROJEKTU KATEGORIA OBIEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM Audyt energetyczny budynku przy ulicy Kopernika 6 w Konstancinie Jeziornie XIII Konstancin Jeziorna,

Bardziej szczegółowo