Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych dla Umów zawartych od dnia r. Starachowice, wrzesień 2015 r.

2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Pakiety... 4 TAB. 2 Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy... 7 TAB. 3 Pozostałe rachunki bankowe OSZCZĘDNOŚCI TAB. 4 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych KREDYTY TAB. 5 Kredyty gotówkowe (umowy zawarte do dnia r.) TAB. 6 Kredyty gotówkowe (umowy zawarte od dnia r. do r.)...15 TAB. 7 Kredyty gotówkowe (umowy zawarte od dnia r. do r.)...16 TAB. 8 Kredyty gotówkowe (umowy zawarte od dnia r.) TAB. 9 Kredyt Gotówka" w ramach promocji Kredyt Zer0 %"...18 TAB. 10 Kredyt konsolidacyjny TAB. 11 Kredyty hipoteczne TAB. 12 Kredyty pozostałe INNE USŁUGI TAB. 13 Usługi różne TAB. 14 Czynności kasowe w złotych PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY - w ofercie Banku do dnia r. KONTA OSOBISTE.21 TAB. 15 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe...21 TAB. 16 Rachunek oszczędnościowy dla PKZP, SKO oraz osób fizycznych będących członkami rad rodziców w złotych..22 TAB. 17 Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzonych książeczką oszczędnościową 22 TAB. 18 Opłaty i prowizje za korzystanie z systemu bankowości internetowej.23 TAB. 19 Dodatkowe czynności związane z obsługą kont osobistych 23 OSZCZĘDNOŚCI 23 TAB. 20 Rachunek oszczędnościowy MAX-Efekt 23 TAB. 21 Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową.. 24 TAB. 22 Rachunek lokaty oszczędnościowej w złotych 24 TAB. 23 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych...24 KARTY BANKOWE 25 TAB. 24 Karty debetowe...25 INNE USŁUGI...26 TAB. 25 Przekazy w obrocie dewizowym. 26 2

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Starachowicach, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 6. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 7. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 8. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 9. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 10. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 KONTA OSOBISTE TAB. 1 Pakiety Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Tryb Pakiet Pakiet Pakiet Pakiet pobierania Młodzieżowy Standardowy Aktywny Senior 1. Opłata za Pakiet 1) miesięcznie 6 zł 12 zł 3 zł 1.1) 2. Otwarcie rachunku 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System SBI: dostęp do systemu za wydanie tokena użytkowanie tokena miesięcznie za wydanie drugiego i kolejnego identyfikatora /w przypadku autoryzacji SMS/ za zniszczenie, zgubienie lub nie zwrócenie tokena użytkowanego konsultacje u klienta za każdą rozpoczętą godzinę Usługa SMS: opłata za powiadomienie SMS po zmianie salda rachunku każdy SMS 0,3 0,3 0,3 0,3 3.3 Telefoniczna usługa na hasło 2) miesięcznie 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 4.2 Wypłata gotówkowa 3) za wypłatę 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku w placówce Banku za przelew w Systemie SBI 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: 1,5 2, 1, w Systemie SBI 0,9 0,9 0,9 za przelew na cele organizacji użytku publicznego 5.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku za przelew Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 5), otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: przelewy SEPA 6) 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł przelewy regulowane 7) polecenie wypłaty 8) z dyspozycją od transakcji dotyczącą kosztów BEN lub SHA Zlecenie poszukiwania przekazu w 6.2 obrocie dewizowym/ postępowanie za zlecenie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 9) 6.3 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: przelewy SEPA 6) 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł przelewy regulowane 7) od transakcji polecenie wypłaty 8)10) Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 11) : w trybie pilnym od transakcji w trybie przyspieszonym

5 Lp. 6.5 Rodzaj usług (czynności) Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta Tryb pobierania Pakiet Młodzieżowy Stawka Pakiet Standardowy Pakiet Aktywny Pakiet Senior od transakcji Zryczałtowane koszty banków pośredniczących, pobierane z góry od poleceń wypłaty 12) : przy kwotach nie przekraczających EUR 5000 lub jej równowartość w innej walucie wymienialnej przy kwotach przekraczających EUR 5000 lub jej równowartość w innej walucie wymienialnej Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu od transakcji od transakcji Opłata NON-STP 13) od transakcji z 4 7. Zlecenie stałe 7.1 Rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 7.2 modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego: w placówce Banku za zlecenie w Systemie SBI 7.3 Realizacja zlecenia stałego: w placówce Banku za zlecenie 2 zł 2 zł 2 zł w Systemie SBI za zlecenie 0,9 0,9 0,9 8. Polecenie zapłaty 8.1 Rejestracja polecenia zapłaty 8.2 Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 8.3 Realizacja z rachunku Posiadacza 8.4 Odrzucenie polecenia zapłaty 1,5 2, 2 zł 1,5 9. Karty debetowe: VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, karta niespersonalizowana 9.1 Wydanie/ wznowienie karty debetowej 9.2 Wydanie duplikatu karty Użytkowanie karty 14) miesięcznie 9.4 Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK Rozpatrzenie reklamacji 9.6 Zastrzeżenie karty 14 zł 14 zł 14zł 14 zł 9.7 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 9.8 Transakcje gotówkowe - wypłata: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 15) w innych bankomatach w kraju 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł w bankomatach akceptujących od transakcji 2% min. 10 2% min. 10 2% min. 10 2% min. 10 kartę za granicą zł zł zł zł w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł w punktach akceptujących kartę za 2% min10 2% min1 2% min1 granicą zł 2% min Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Transakcje gotówkowe wpłata na od transakcji rachunek we wpłatomacie 9.10 Sprawdzanie salda w bankomacie od transakcji 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł obcym 16) 5

6 Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Tryb Pakiet Pakiet Pakiet Pakiet pobierania Młodzieżowy Standardowy Aktywny Senior 9.11 Powtórne generowanie i wysyłka od transakcji 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł PIN na wniosek Klienta Telefoniczne odblokowanie od transakcji 9.12 numeru PIN na wniosek Użytkownika 9.13 Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 9.14 Czasowe 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł zablokowanie/odblokowanie karty 10. Wyciąg z rachunku bankowego: 10.1 wyciąg miesięczny odbierany w jednostce Banku za wyciąg 10.2 sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 10.3 wysłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł częściej niż raz w miesiącu na za przesyłkę życzenie Klienta 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł sporządzony na wniosek posiadacza rachunku za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 11. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 3 zł max zł max zł max. 3 zł max za każdy miesiąc roku bieżącego zł za cały rok zł za cały 2 za zł za cały za każdy miesiąc roku poprzedniego Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Zmiana lub odwołanie dyspozycji(oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci za dokument 5 zł max. 30 zł za cały rok rok 5 zł max. 30 zł za cały rok cały rok 5 zł max. 3 za cały rok rok 5 zł max. 30 zł za cały rok za dokument za dokument za czek 14. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 14.1 z Bankiem 14.2 z innymi bankami Potwierdzenie wykonania blokady 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł środków Realizacja czeku gotówkowego 16. jednostkach Banku oraz w grupie BPS 17) 17. Potwierdzenie czeku za czek 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 18. Wydanie blankietów czekowych za czek Zamknięcie Pakietu w ciągu 30 dni od otwarcia 20. Realizacja tytułu wykonawczego 0.30 % 0.30 % 0.30 % 0.30 % za każdą lub dokumentu mającego moc min 5 zł min 5 zł min 5 zł min 5 zł wyegzekwowaną takiego tytułu z rachunku max 10 max 10 max 10 max 10 kwotę bankowego 1) Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym rachunek został otwarty. 1.1) Brak opłaty przez 12 miesięcy od daty otwarcia. 2) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 6

7 3) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 4) Opłata nie jest pobierana z tytułu zapłaty składki od polisy na życie, zawartej w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym Bank współpracuje, w przypadku powiązania polisy z kredytem. 5) Przekaz o obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 6) Przelew SEPA przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: - waluta transakcji EUR; - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; - występuje opcja kosztowa SHA ; - przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; - bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT. 7) Przelew regulowany polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: - waluta transakcji EUR; - kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku, (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; - występuje opcja kosztowa SHA. 8) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T. lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 9) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 10) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 6.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 11) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 13) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: - kodu BIC banku beneficjenta lub - numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 14) Za użytkowanie drugiej i kolejnej karty wydanej do rachunku pobierana jest opłata w wysokości 2 zł/ miesięcznie za każdą kartę. 15) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 16) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 17) Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. TAB. 2 Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy Lp. 1. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy Oplata za prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 3 zł 2. Otwarcie rachunku 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 3.2 Wypłata gotówkowa 2) za wypłatę 4. Przelewy krajowe 4.1 przelew wewnętrzny w placówce za przelew Banku 4.2 przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR w placówce Banku 3) za przelew 2 zł 4.3 na cele organizacji użytku 7

8 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy publicznego 4.4 przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku za przelew 2 5. Telefoniczna usługa na hasło 4) miesięcznie 6. Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 5), otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: przelewy SEPA 6) 15zł przelewy regulowane 7) 2 polecenie wypłaty 8) z dyspozycją od transakcji dotyczącą kosztów BEN lub SHA 2 za zlecenie 8 Zlecenie poszukiwania przekazu w 6.2 obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 9) 6.3 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: przelewy SEPA 6) 15zł przelewy regulowane 7) od transakcji polecenie wypłaty 8)10) Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 11) : w trybie pilnym 10 od transakcji w trybie przyspieszonym 8 Zmiany/korekty/odwołania 6.5 zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta od transakcji Zryczałtowane koszty banków pośredniczących, pobierane z góry od poleceń wypłaty 12) : przy kwotach nie przekraczających EUR 5000 lub jej równowartość w 6 innej walucie wymienialnej przy kwotach przekraczających od transakcji EUR 5000 lub jej równowartość w 9 innej walucie wymienialnej 6.7 Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu od transakcji Opłata NON-STP 13) od transakcji 4 7. Zlecenie stałe 7.1 Rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 7.2 Modyfikacja/ odwołanie zlecenia za zlecenie stałego: 7.3 Realizacja zlecenia stałego: w placówce Banku za zlecenie 2 zł w Systemie SBI za zlecenie 0,9 8. Polecenie zapłaty 8.1 rejestracja polecenia zapłaty 8.2 modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 8.3 realizacja z rachunku Posiadacza 8.4 odrzucenie polecenia zapłaty 2 zł 9. Wyciąg z rachunku bankowego: 9.1 wyciąg miesięczny odbierany w jednostce Banku za wyciąg 9.2 sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia za dokument 3 zł 9.3 wysłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu za przesyłkę 3 zł 8

9 za czek Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb Stawka pobierania Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy częściej niż raz w miesiącu na życzenie Klienta 5 zł sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku za wyciąg 5 zł 10. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 10.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 3 zł max. 2 za cały rok 10.2 za każdy miesiąc roku za dokument poprzedniego 5 zł max. 3 za cały rok Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza 11. rachunku w sprawie przeznaczenia za dokument 2 środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 12. Zmiana lub odwołanie dyspozycji(oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci za dokument Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 13.1 z Bankiem 13.2 z innymi bankami 2 Realizacja czeku gotówkowego w 14. jednostkach Banku oraz w grupie BPS 14) 15. Potwierdzenie czeku za czek 5 zł 16. Wydanie blankietów czekowych za czek Potwierdzenie wykonania blokady środków 5 zł 18. Zamknięcie rachunku w ciągu dni od otwarcia Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego za każdą wyegzekwowaną kwotę 0.30 % min 5 zł max 10 1) Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym rachunek został otwarty. 2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 3) Opłata nie jest pobierana z tytułu zapłaty składki od polisy na życie, zawartej w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym Bank współpracuje, w przypadku powiązania polisy z kredytem. 4) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 5) Przekaz o obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 6) Przelew SEPA przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: - waluta transakcji EUR; - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; - występuje opcja kosztowa SHA ; - przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; - bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT. 7) Przelew regulowany polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: - waluta transakcji EUR; - kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 9

10 - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku, (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; - występuje opcja kosztowa SHA. 8) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T. lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 9) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 10) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 11) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 13) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: - kodu BIC banku beneficjenta lub - numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 14) Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. TAB. 3 Pozostałe rachunki bankowe Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunek oszczędnościowy MAXefekt Rachunek oszczędnościowy dla PKZP/SKO 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3 zł 3. Telefoniczna usługa na hasło 1) miesięcznie 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 4.2 Wypłata gotówkowa w trakcie jednego okresu rozliczeniowego/miesiąc kalendarzowy/ 2): pierwsza wypłata od kwoty kolejna wypłata od kwoty 0,5% min. 0.5 zł Wypłata gotówkowa 2) od kwoty - 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku 3) za przelew 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku 3) za przelew 3 zł Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce za przelew 2 2 Banku 6. Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 4), otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: przelewy SEPA 5) przelewy regulowane 6) - - polecenie wypłaty 7) z od transakcji dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA - Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 8) za zlecenie Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: przelewy SEPA 5) od transakcji

11 Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunek oszczędnościowy MAXefekt Rachunek oszczędnościowy dla PKZP/SKO przelewy regulowane 6) polecenie wypłaty 7) 9) Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 10) : w trybie pilnym - - od transakcji w trybie przyspieszonym - - Zmiany/korekty/odwołania 6.5 zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta od transakcji Zryczałtowane koszty banków pośredniczących, pobierane z góry od poleceń wypłaty 11) : przy kwotach nie przekraczających EUR od transakcji - lub jej równowartość w innej walucie wymienialnej przy kwotach przekraczających EUR 5000 lub jej równowartość w innej walucie wymienialnej - - Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu od transakcji Opłata NON-STP 12) od transakcji Wyciąg z rachunku bankowego: 7.1 wyciąg miesięczny odbierany - za wyciąg - w jednostce Banku sporządzenie kopii wyciągu/ 7.2 dowodu księgowego/ 3 zł za dokument 3 zł potwierdzenia realizacji przekazu 7.3 wysłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu częściej niż raz w miesiącu na za przesyłkę życzenie Klienta sporządzony na wniosek posiadacza rachunku za wyciąg 5 zł 5 zł 8. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 8.1 za każdy miesiąc roku 3 zł max. 2 3 zł max bieżącego za każdy miesiąc roku poprzedniego Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Zmiana lub odwołanie dyspozycji(oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci za dokument za cały rok 5 zł max. 3 za cały rok za cały rok 5 zł max. 3 za cały rok za dokument 2 2 za dokument 1 1 Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty 11. zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 11.1 z Bankiem 11.2 z innymi bankami

12 Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunek oszczędnościowy MAXefekt Rachunek oszczędnościowy dla PKZP/SKO 12. Potwierdzenie wykonania blokady środków 5 zł 5 zł 13. Wydanie blankietów czekowych za czek Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów 5 zł 5 zł 15. Zamknięcie rachunku 16. Realizacja tytułu 0.30 % 0.30 % za każdą wykonawczego lub dokumentu min 5 zł min 5 zł wyegzekwowaną mającego moc takiego tytułu z max 10 max 10 kwotę rachunku bankowego 1) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 3) Drugi i kolejny przelew powiększony o prowizję z pkt ) Przekaz o obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 5) Przelew SEPA przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: - waluta transakcji EUR; - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; - występuje opcja kosztowa SHA ; - przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; - bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT. 6) Przelew regulowany polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: - waluta transakcji EUR; - kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku, (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; - występuje opcja kosztowa SHA. 7) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T., EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 8) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 9) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 6.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 10) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 12) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: - kodu BIC banku beneficjenta lub - numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 12

13 OSZCZĘDNOŚCI TAB. 4 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb Stawka pobierania Rachunki lokaty w PLN 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty miesięcznie 3. Telefoniczna usługa na hasło 1) miesięcznie 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 4.2 Wypłata gotówkowa 2) za wypłatę 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku za przelew 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 5 zł 5.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku za przelew 2 6. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 6.1 za każdy miesiąc bieżącego roku 3 zł 6.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Zmiana lub odwołanie dyspozycji(oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na za dokument za dokument za dokument max. 2 za cały rok 3 zł max. 2 za cały rok rachunku na wypadek jego śmierci Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę z Bankiem 9.2 z innymi bankami 2 Potwierdzenie wykonania blokady zł środków 1) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków 2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 13

14 KREDYTY TAB. 5 Kredyty gotówkowe (umowy zawarte do dnia r.) Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza od wnioskowanej kwoty 0.1% 2. Udzielenie kredytu: 2.1 Kredyt ODNAWIALNY od 2.2 Limit w POL-KONCIE od 2.3 Kredyt GOTÓWKA: 1.5% 1.5% Kredyt gotówkowy JESIENNY z dodatkowym zabezpieczeniem od 4% w formie ubezpieczenia na życie Kredyt gotówkowy do 12 m-cy od 1.5% Kredyty gotówkowe powyżej 12 m-cy od 2% min Kredyty dla klientów SEKTORA FINANSOWEGO od 0.5% min.20zł Kredyty gotówkowe z UBEZPIECZENIEM od 2% min Spłata całości lub części kredytu przed terminem od wcześniejszej spłaty 0% 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 2 5. Podwyższenie od kwoty podwyższenia 1% 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 2 7. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek 2 Kredytobiorcy 8. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 1 9. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 1) 25 zł 11. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 2) 1 1) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 2) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego itp. nie pobiera się prowizji. 14

15 TAB. 6 Kredyty gotówkowe (umowy zawarte od dnia r. do r.) Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza od 0.1% wnioskowanej kwoty 2. Udzielenie kredytu: 2.1 Kredyt odnawialny w ROR od 2.2 Kredyt Gotówka : 1.5% kredyt do 12 m-cy bez ubezpieczenia od 4% kredyt do 12 m-cy z ubezpieczeniem od 3 % kredyt do 24 m-cy bez ubezpieczenia od 3 % kredyt do 24 m-cy z ubezpieczeniem od 2 % kredyt do 36 m-cy bez ubezpieczenia/ z ubezpieczeniem od 2 % kredyt od 37 m-cy bez ubezpieczenia/ z ubezpieczeniem od 2 % 2.3 Kredyty dla klientów sektora finansowego od 0.5% min.20zł 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem od wcześniejszej 0% spłaty 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 2 5. Podwyższenie od kwoty podwyższenia 1% 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 2 7. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek 2 Kredytobiorcy 8. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 1 9. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 1) 25 zł 11. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 2) 1 1) kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu; 2) za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego itp. nie pobiera się prowizji; 3) w przypadku kredytów powyżej , 0, z terminem spłaty powyżej 36 m-cy prowizja może zostać obniżona z 2% do 1,50 %; 15

16 TAB. 7 Kredyty gotówkowe (umowy zawarte od dnia r. do r.) Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza od 0.1% wnioskowanej kwoty 2. Udzielenie kredytu: 2.1 Kredyt odnawialny w ROR od 2.2 Kredyt Gotówka : 1.5% kredyt do 12 m-cy bez ubezpieczenia od 4% kredyt do 12 m-cy z ubezpieczeniem od 3 % kredyt do 24 m-cy bez ubezpieczenia od 3 % kredyt do 24 m-cy z ubezpieczeniem od 2 % kredyt do 36 m-cy bez ubezpieczenia od 3 % kredyt do 36 m-cy z ubezpieczeniem od 2,50 % kredyt od 37 m-cy bez ubezpieczenia od 3 % kredyt od 37 m-cy z ubezpieczeniem od 2,50 % 2.3 Kredyty dla klientów sektora finansowego od 0.5% min.20zł 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem od wcześniejszej 0% spłaty 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 2 5. Podwyższenie od kwoty podwyższenia 1% 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 2 7. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek 2 Kredytobiorcy 8. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 1 9. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 1) 25 zł 11. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 2) 1 1) kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu; 2) za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego itp. nie pobiera się prowizji; 3) w przypadku kredytów powyżej , 0, z terminem spłaty powyżej 36 m-cy prowizja może zostać obniżona maksymalnie o 0,50 %; 16

17 TAB. 8 Kredyty gotówkowe (umowy zawarte od dnia r.) Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza od 0.1% wnioskowanej kwoty 2. Udzielenie kredytu: 2.1 Kredyt odnawialny w ROR od 2.2 Kredyt Gotówka : 1.5% kredyt do 12 m-cy bez ubezpieczenia od 5 % kredyt do 12 m-cy z ubezpieczeniem od 4 % kredyt do 24 m-cy bez ubezpieczenia od 4 % kredyt do 24 m-cy z ubezpieczeniem od 3 % kredyt do 36 m-cy bez ubezpieczenia od 4 % kredyt do 36 m-cy z ubezpieczeniem od 3,50 % kredyt od 37 m-cy bez ubezpieczenia od 3,50 % kredyt od 37 m-cy z ubezpieczeniem od 3 % 2.3 Kredyty dla klientów sektora finansowego od 0.5% min.20zł 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem od wcześniejszej 0% spłaty 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 2 5. Podwyższenie od kwoty podwyższenia 1% 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 2 7. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek 2 Kredytobiorcy 8. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 1 9. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 1) 25 zł 11. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 2) 1 1) kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu; 2) za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego itp. nie pobiera się prowizji; 3) w przypadku kredytów powyżej , 0, z terminem spłaty powyżej 36 m-cy prowizja może zostać obniżona maksymalnie o 0,50 %; 17

18 TAB. 9 Kredyt Gotówka w ramach promocji Kredyt Zer0% Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza od 0 % wnioskowanej kwoty 2. Udzielenie kredytu: 2.1 kredyt do 12 m-cy dla stałych klientów od 6,50 % 2.2 kredyt do 12 m-cy dla pozostałych klientów od 7 % 2.3 kredyt do 18 m-cy dla stałych klientów od 8 % 2.4 kredyt do 18 m-cy dla pozostałych klientów od 8,50 % 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem od wcześniejszej 0% spłaty 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 2 5. Podwyższenie od kwoty podwyższenia 1% 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 2 7. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek 2 Kredytobiorcy 8. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 1 9. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 1) 25 zł 11. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 2) 1 1) kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu; 2) za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego itp. nie pobiera się prowizji; 3) stały klient - osoba posiadająca/ zakładająca rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w banku bądź osoba posiadająca lub która posiadała kredyt (warunek: data przyjęcia ostatniej spłaty kapitału była nie później niż 3 lata wstecz od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu); TAB.10 Kredyt konsolidacyjny Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza od wnioskowanej 0,1 % min. 2 kwoty 2. Udzielenie kredytu 2.1 dla stałych klientów 1) od 1,50 % 2.2 dla pozostałych klientów od 2 % 1) stały klient - osoba posiadająca/ zakładająca rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w banku bądź osoba posiadająca lub która posiadała kredyt (warunek: data przyjęcia ostatniej spłaty kapitału była nie później niż 3 lata wstecz od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu); 18

19 TAB.11 Kredyty hipoteczne Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego-prowizja przygotowawcza od wnioskowanej kwoty 2. Udzielenie kredytu MÓJ DOM: Stawka 0.1% max Dla posiadaczy rachunku POL-Konto od 1.00% - 2% 2.2 Dla pozostałych Klientów od 1.25% - 2% 3. Udzielenie kredytu: HIPOTECZNY od 2% 4. Wydanie promesy udzielenia kredytu Prolongowanie terminu spłaty kredytu 2 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 2 7. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej 1 8. Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy 2 9. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysłanie upomnień /wezwań do zapłaty 1) 25 zł 13. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 2) 1 1) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 2) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp. nie pobiera się prowizji. TAB.12 Kredyty pozostałe Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza: 1.1 Kredyt z dotacją na zakup KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 1.2 Kredyt z premią TREMOMODERNIZACYJNĄ remontową lub kompensacyjną Tryb pobierania od wnioskowanej kwoty od wnioskowanej 1.3 Kredyt preferencyjny z dopłatą odsetek przez ARiMR od wnioskowanej 2. Udzielenie kredytu: 2.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od 2.2 Kredyt z premią TERMOMODERNIZACYJNĄ remontową lub kompensacyjną od Stawka 0.1% min.2 0.1% min % min. 2 5 % 2% 19

20 2.3 Kredyt preferencyjny z dopłatą odsetek przez ARiMR od 1 % 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 2 4. Podwyższenie od 1% kwoty podwyższenia 5. Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 2 6. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 2 7. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 1 8. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 1 9. Wysłanie upomnień/wezwań/ do zapłaty 1) 25zł 10. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 2) 1 1) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 2) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp. nie pobiera się prowizji. INNE USŁUGI TAB.13 Usługi różne Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wydanie kserokopii umowy za dokument 1 2. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta za dokument 2 3. Wydanie zaświadczenia o numerze rachunku bankowego i stanie środków 5 zł 4. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust. 1 i 2 Prawa bankowego 1) 20 1 lub na zasadach wzajemności 5. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości 25 zł 6. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za depozyt 2 7. Przechowywanie depozytu 2) : 7.1 duplikatów kluczy miesięcznie od bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów dokumentu papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) rocznie od wartości dokumentu 1% min. 5 zł max. 100zł 7.4 innych rzeczy ruchomych za depozyt 2 1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. 2) Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. TAB.14 Czynności kasowe w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki 1) : 1.1 osób prywatnych prowadzone w Banku 1.2 podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku 0,2 % min. 3 zł 1.3 prowadzone w innych bankach krajowych, za wyjątkiem wpłat na cele organizacji pożytku publicznego od transakcji 0.7 % min. 3 zł max. 300zł 1.4 organizacji użytku publicznego prowadzone w innych bankach krajowych

21 1.5 towarzystw ubezpieczeniowych, z którymi Bank współpracuje, od polis na życie, w przypadku powiązania polisy z kredytem 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego od transakcji wg porozumienia 1) Jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY w ofercie Banku do dnia r. KONTA OSOBISTE TAB. 15 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania POL- Konto Stawka POL- Konto Student 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 3 zł 3 zł 3. Wpłata gotówkowa za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 2) za wypłatę 5. Przelew na rachunek: 5.1 w Banku 5.2 w innym banku krajowym w systemie ELIXIR, za wyjątkiem przelewów na organizacje użytku publicznego za przelew na cele organizacji użytku publicznego 5.4 przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku Zlecenia stałe na rachunek: 6.1 w Banku za zlecenie 6.2 w innym banku krajowym 3) 3 zł 3 zł 7. Polecenie zapłaty 7.1 realizacja z rachunku dłużnika 4) za zlecenie 8. Wyciąg z konta bankowego 8.1 miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 8.2 wysłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu za przesyłkę częściej niż raz w miesiącu 5) 5 zł 5 zł 8.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: listem zwykłym 3 zł 3 zł za przesyłkę listem poleconym sporządzony na wniosek posiadacza rachunku za wyciąg 5 zł 5 zł 9. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu za dokument 3 zł 3 zł księgowego) 10 Telefoniczne udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku miesięcznie 11. Realizacja czeku gotówkowego w jednostkach Banku oraz w Grupie BPS 6) za czek 12. Potwierdzenie czeku za czek 5 zł 5 zł 13. Wydanie blankietów czekowych za czek 21

22 1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym nie wystąpiły obroty na rachunku. 2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować przynajmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 3) Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 4) Opłata pobierana z rachunku dłużnika. 5) Na życzenie Klienta. 6) Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. TAB.16 Rachunek oszczędnościowy dla PKZP, SKO oraz osób fizycznych będących członkami rad rodziców w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 3 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek 2) za wypłatę 5. Przelew na rachunek w Banku za przelew 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR za przelew Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku za przelew 2 8. Wyciąg z konta bankowego: 8.1 miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 8.2 wysłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu za przesyłkę częściej niż raz w miesiącu 3) 5 zł 9. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za dokument 3 zł 10. Wydanie blankietów czekowych za czek Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów 5 zł 12. Likwidacja rachunku 1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, gdy nie występowały obroty na rachunku. 2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować przynajmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 3) Na życzenie Klienta. TAB.17 Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Wydanie książeczki 1 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w placówkach Banku oraz w Grupie BPS 1) za wpłatę 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce placówkach Banku oraz w Grupie BPS 1)2) za wypłatę 6. Przelew na rachunek: 6.1 w Banku 6.2 w innych bankach za przelew przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku 2 7. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu od usługi skarbcowego) 3) 8. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych 22 wg kosztów rzeczywistych 9. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 2 1

23 10. Likwidacja książeczki 11. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki 2 zł 12. Umorzenie książeczki 2 zł 13. Wystawienie nowej książeczki w miejsce zgubionej lub zniszczonej 2 zł 1) Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. 2) Koszt potwierdzenia stanu środków na koncie osobistym dla transakcji na kwoty od 50 do 2 50, ustalany jest w oparciu o taryfę opłat i prowizji obowiązującą w banku przyjmującym dyspozycję wypłaty. 3) Za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłatna zgodnie z Tab. 13. TAB. 18 Opłaty i prowizje za korzystanie z systemu bankowości internetowej Lp. Treść Tryb pobierania Stawka 1. Za wydanie w użytkowanie pierwszego tokena do rachunku. 2. Użytkowanie tokena (opłata miesięczna). miesięcznie 2 zł 3. Za wydanie w użytkowanie kolejnego tokena do rachunku Za zniszczenie, zgubienie lub nie zwrócenie tokena użytkowanego Realizacja polecenia przelewu na rachunek prowadzony w Banku. za przelew 6. Realizacja polecenia przelewu na rachunek prowadzony w innym banku. za przelew 0.9 TAB.19 Dodatkowe czynności związane z obsługą kont osobistych Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 1.1 Za każdy miesiąc bieżącego roku Tryb pobierania Stawka 3 zł max. 2 za cały rok 1.2 Za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument 5 zł max. 3 za cały rok 2. Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 3. Zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 4. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 4.1 z Bankiem za dokument za dokument 4.2 z innym bankiem 2 5. Potwierdzenie wykonania blokady środków 5 zł 2 1 OSZCZĘDNOŚCI TAB.20 Rachunek oszczędnościowy MAX-Efekt Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wpłata na rachunek za wpłatę 4. Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego 1) : 4.1 pierwsza wypłata 4.2 kolejne wypłaty od kwoty 0.5% min. 0.50zł 23

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 80/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31.10.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05 2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 3 do Uchwały nr 10/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 15.02.2017 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 34/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29.05.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały nr 110/31/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia 13.09.2013r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PAŹDZIERNIK, 2013r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 17-02-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 25-08-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2016 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu z dnia 20-01-2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2016 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.10.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 22.07.2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 2 RACHUNKI... 3 TAB. 1 Konta osobiste... 3 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. Banku Spółdzielczego w Nałęczowie. dla klientów indywidualnych

Tabela opłat i prowizji bankowych. Banku Spółdzielczego w Nałęczowie. dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 58/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nałęczowie z dnia 10.12.2010r. (ze I zmianą 41/2011; II zmiana 51/2011; III zmiana 14/2012, IV zmiana 51/2012, V zmiana 15/2013, VI zmiana

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu z dnia 31-03-2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2016 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, sierpień 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 60/20/AB/DZP/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 23 grudnia 2015 roku. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Otmuchowie Nr 5 /2016 z dnia 29.01.2016r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zmiana nr 13- Tekst jednolity Uchwała Zarządu nr 91/2016 z dnia 26-10-2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE Uchwała nr 09/2016 Zarządu BS w Raszynie z dnia 20.01.2016

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Żołyni Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/Z/16 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żołyni z dnia 05.12.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca od r.

Obowiązująca od r. Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach z dnia 27.02.2015 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ul. Wrocławska 2, Środa Śląska

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ul. Wrocławska 2, Środa Śląska ul. W r 23/Z/2009 Załącznik nr1 do uchwały nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej z dnia 23.04.2009 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska TARYFA PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 09.09.2015 r.

Obowiązuje od 09.09.2015 r. Załącznik Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Nr 2/17/2015 Zarządu Banku z dnia 8 lipca 2015 r. Obowiązuje od 09.09.2015 r. Łańcut 2015 www.bslancut.pl Lp. SPIS TREŚCI STRONA NR I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde żądanie potwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/Z/2016 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 09.06.2016 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 36/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 04.03.2016

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo