Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy B2B

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy B2B"

Transkrypt

1 Warszawa, roku Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy B2B I. ZAMAWIAJACY I WYKONAWCA Zamawiającym jest: BAMIX Zygmunt Leśniak z siedzibą w Warszawie przy ul. Gabriela 4 lok. 2, Warszawa, NIP , REGON , Dokładny adres do korespondencji: ulica Gabriela 4 lok. 2, Warszawa, Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Zygmunt Leśniak, tel.: , Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym lub załącznikach jest mowa o Wykonawcy należy przez to rozumieć podmiot, do którego zostało skierowane niniejsze zapytanie lub który złoży ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia w ramach realizacji Projektu pn.: Implementacja nowoczesnej platformy B2B w firmie BAMIX usprawniającej współpracę biznesową z kontrahentami, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII, Działanie 8.2 jest: wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego platformy B2B 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera poniższa specyfikacja: PLATFORMA B2B Poszczególne moduły oraz ich podstawowe funkcjonalności:

2 1. Moduł - baza partnerów System B2B swoje działanie będzie opierał o rozbudowany moduł zarządzania partnerami. Dzięki wdrożeniu tego modułu możliwe będzie uporządkowanie wszystkich procesów dotyczących współpracy z poszczególnymi partnerami, skatalogowanie ich, przyporządkowanie odpowiednim działom firmy w zależności od rodzaju partnera. Ponad to platforma wyposażona będzie w mechanizm wyszukiwarki oraz prezentacji wszystkich danych dotyczących partnera, a więc będzie swego rodzaju narzędziem zarządzania kontaktami w obydwie strony. Narzędzie zarządzania partnerami (edycja, usuwanie, uprawnienia itp.) Wyszukiwarka partnerów po danych kontaktowych, prezentacja tych danych Podział partnerów ze względu na rodzaj prowadzonej działalności Zaawansowany system kontaktu z partnerem/wnioskodawcą, z zaimplementowanym mechanizmem wątkowania wiadomości 2. Produkty katalog/doradztwo wyboru Wnioskodawca planuje usprawnić prezentację własnej oferty produktowej współpracującym z nim partnerom. Wdrożony zostanie rozbudowany mechanizm zarządzania bazą produktów wraz z narzędziem atrakcyjnej prezentacji produktów oraz możliwością wysłania zapytania o produkt. Mechanizm zarządzania produktami wyposażony w: o Opcję importu bazy produktów z plików csv o Opcję exportu bazy produktów do csv, xml, xls o Możliwość kategoryzacji produktów Integracja z wizualizatorem produktowym, pracującym w formule SaaS Możliwość pobrania pełnego katalogu oferty produktowej lub jego wycinku, w formie gotowego pliku.zip. Mechanizm umożliwiający złożenia zapytania lub wysłania porady dotyczącej danego produktu. System odnotowywać będzie wszystkie takie komunikaty i automatycznie będzie powiadamiał o nich Wnioskodawcę Opcja dodania produktu do koszyka, na podstawie którego może być wygenerowana oferta Mechanizm automatycznego powiadamiania Wnioskodawcy o braku danego towaru, oraz opcja automatycznego powiadomienia partnera, gdy dany towar zostanie uzupełniony Mechanizm tworzenia ofert specjalnych i promocji w momencie gdy pracownik Wnioskodawcy zauważy resztki magazynowe danego produktu (np. płytki ścienne o konkretnym wzorze) to może stworzyć ofertę specjalną na ten produkt aby zachęcić partnerów do wykupienia Narzędzie umożliwiające partnerom zamówienie próbek oraz darmowych katalogów w formie elektronicznej 3. Generator ofert Mechanizm ten będzie umożliwiał automatyczne wygenerowanie oferty handlowej na produkty pochodzące z asortymentu Wnioskodawcy, wybrane uprzednio przez partnera.

3 Generowanie oferty do pdf podpisanego elektronicznie przez Wnioskodawcę, na podstawie koszyka z wybranymi produktami, Automatyczne naliczanie bonusowego rabatu w przypadku przekroczenia konkretnych progów cenowych ustalanych przez Wnioskodawcę Opcja zapisu oferty w systemie lub przesłania jej do realizacji 4. System lojalnościowy System ten będzie miał na celu poprawienie współpracy z partnerami będącymi architektami. Znaczna część zamówień realizowanych przez Wnioskodawcę pochodzi właśnie od tego typu partnerów, a zatem zachęcenie ich do jeszcze ściślejszej współpracy może przynieść obopólne korzyści. Partner, za zamówione produkty, będzie zdobywał kredyty Powstanie specjalny katalog nagród, z którego partner będzie mógł wybrać nagrody za które zapłaci kredytami Panel administracyjny, w którym partner będzie mógł zobaczyć aktualny poziom kredytów, historię zamówień, jak przebiegał proces zdobywania kredytów itp System naliczania bonusowego w przypadku przekroczenia konkretnych wartości zamówień 5. Programem rabatowym dla stałych klientów Ściśle powiązany a zarazem zintegrowany z systemem lojalnościowym oraz bazą produktową będzie system rabatowy dla stałych odbiorców, współpracujących z Wnioskodawcą. Możliwość definiowania indywidualnych rabatów dla partnerów Możliwość definiowania progów upustowych, uzależnionych od kategorii oferty Wnioskodawcy, dla każdego partnera (tj. 5% upustu dostanie partner jak zamówi np. 100 paczek płytek podłogowych o wzorze malina, a 10% jak zamówi płytki ścienne o wzorze wiśnia ) 6. Mechanizm zamówień z negocjacją cen i rabatami oraz informacją o statusie realizacji Wnioskodawca planuje wdrożenie mechanizmu, który pozwoli partnerom na negocjacje cen. Często partner zdaje sobie sprawę z tego ile dany produkt może kosztować, bezpośrednio u producenta, dlatego też mimo iż jest w stanie zapłacić pewną prowizje to ceny znacznie większe skutecznie go odstraszają od zakupu asortymentu Wnioskodawcy. Stąd też planowana jest implementacja opcji negocjacji cen w module realizującym proces zamawiania produktów. Jest to innowacyjna i zachęcająca opcja dająca możliwość partnerowi a tym samym będzie skłaniać go do większego i dłuższego zainteresowania ofertą.

4 Mechanizm obsługi realizacji zamówienia (w tym na próbki), nadawania mu unikalnego numeru za pomocą którego Wnioskodawca będzie identyfikował dane zamówienie Możliwość wydruku zamówienia w postaci pliku pdf, możliwego do pobrania, wyposażonego we wszelkie niezbędne informacje dotyczące zamówienia: o Dane zamawiającego o Lista wybranych produktów o Dane dotyczące płatności o Koszt sumaryczny i jednostkowy zamówienia Export wszystkich danych dotyczących zamówień do csv, xls Narzędzie negocjacji ceny zamówienie będzie wpływać do systemu, jednak partner dla danego zamówienia będzie ustalał własną cenę. W przypadku gdy Wnioskodawca zaakceptuje taką cenę zaakceptuje zamówienie, w przeciwnym wypadku zostanie ono odrzucone i nie będzie realizowane lub partner zostanie powiadomiony drogą mailową o nowej cenie, oferowanej przez Wnioskodawcę Mechanizm automatycznego powiadamiania drogą poczty elektronicznej o statusie realizacji zamówienia, kompletowania produktów itp. Możliwość podglądu gotowego zamówienia, o pobrania wygenerowanych dokumentów finansowych podpisanych elektronicznie w formacie pdf o pobrania listy zamówionych produktów, podpisanych elektronicznie o pobrania dokumentów dotyczących spedycji, oraz samego numeru przesyłki 7. Moduł wycen indywidualnych Dodatkowym modułem, jaki będzie wdrożony w platformie B2B będzie mechanizm, który umożliwi partnerom zlecenie Wnioskodawcy wyceny na podstawie indywidualnych wytycznych. Często zdarza się, że część produktów jakie partner chce zakupić jest na specjalne zamówienie i wymagają sprowadzenia np. zza granicy. Dlatego też ilość komplikacji w tej sprawie sprawia, iż partnerzy często rezygnują z takich zamówień. Jednak Wnioskodawca bardzo chętnie może je realizować dlatego też wdrożenie ww. modułu ułatwi obsługę tego typu procesów. Opcja wysyłki wszelkich danych dotyczących indywidualnego zamówienia o Dołączanie opisów o Dołączanie zdjęć / plików o Dołączanie listy produktów w formacie csv, xml Pracownik Wnioskodawcy sprawdza dostępność poszczególnych pozycji z zamówienia Budowane jest dedykowane zamówienie zbiorcze, następnie jest odsyłane w postaci dokumentu PDF wygenerowana oferta potwierdzona poprzez podpis elektroniczny, wraz z wyceną oraz terminem realizacji W przypadku akceptacji partnera warunków oferty, jest ona przekazywana do realizacji

5 8. Spedycja integracja z kurierami Gotowe zamówienie musi być przetransportowane do partnera. Zazwyczaj partner sam odbiera zamówiony towar, jednak często zdarza się iż jest on wysyłany do niego kurierem. W tym celu Wnioskodawca planuje wdrożyć mechanizm integrujący platformę B2B z systemem firmy kurierskiej, usprawniając proces przekazania towaru. Narzędzie tworzenia dokumentów spedycyjnych z opcją wydruku, ułatwiających przekazanie gotowych danych kurierowi Integrator, wykorzystujący mechanizmy API po stronie systemu kuriera, umożliwiający nadanie przesyłki bezpośrednio z systemu B2B Mechanizm informowania partnera o numerze przesyłki, prognozowanym terminie dostarczenia itp. 9. Reklamacje Obsługa reklamacji zamówionego towaru jest jednym z priorytetowych działań dotyczących usprawnienia procesów biznesowych zachodzących we współpracy Wnioskodawca partner. Aktualnie każda reklamacja jest bardzo problematyczna i wymaga zbyt dużych nakładów pracy ze strony Wnioskodawcy. Wdrożenie modułu obsługi reklamacji bezpośrednio w platformie B2B usprawni cały ten proces i sprawi, iż będzie on pół automatyczny a tym samym oszczędny. Możliwość zgłoszenia do reklamacji danego produktu, z danego zamówienia Opcja otrzymywania powiadomień o etapie realizacji reklamacji. 10. Finanse i rozliczenia Moduł ten będzie zintegrowanym mechanizmem umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich procesów finansowych zachodzących podczas normalnej pracy Wnioskodawcy i jego partnerów. Generowanie faktur i innych dokumentów finansowych oraz magazynowych Wgląd w stan należności Opcja wysyłania raportów zobowiązań do poszczególnych partnerów Ewidencja faktur zakupu Kojarzenie faktur z dokumentem magazynowym III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Oferent rozpocznie realizację przedmiotu zamówienia nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy. Ostateczny termin wykonania platformy B2B to rok.

6 IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY W postepowaniu ofertowym mogą brać udział Oferenci prowadzący działalność gospodarczą i posiadający niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania zamówienia. Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1). Oferta musi zawierać: 1. Pełną nazwę Wykonawcy, 2. Adres lub siedzibę wykonawcy numer telefonu oraz numer NIP, 3. Wynagrodzenie za realizację zamówienia przedstawione jako wynagrodzenie netto oraz brutto - wynagrodzenie brutto zawiera podatek VAT, który wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy uwzględniać będzie wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Oferta musi zawierać wszystkie składniki kosztowe związane z realizacją oferty przez Oferenta. Zamawiający w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności ani opłat z jakiegokolwiek tytułu w stosunku do Oferenta oprócz tych, które stanowić będą wynagrodzenie związane w wybraną ofertą. 5. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 6. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert, 7. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi. 8. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 9. Ofertę należy przedłożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej bądź też osobiście, na adres wskazany w punkcie I niniejszego dokumentu. Dokumenty, którymi Oferent dysponuje w formie papierowej, a są niezbędnymi załącznikami do ofert składanych drogą elektroniczną, należy je przedłożyć w formie pliku graficznego oddającego treść dokumentu. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wglądu do oryginałów dokumentów przed podpisaniem umowy na realizację usługi.

7 V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie w biurze BAMIX Zygmunt Leśniak przy ul. Gabriela 4/2, Warszawa. Na kopercie należy zamieścić: (nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy, dopisek oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie platformy B2B). 2. Ofertę w wersji elektronicznej należy wysłać na adres podając w temacie oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie platformy B2B 3. Oferty należy złożyć do dnia do godziny Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania. 5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 08:30 w biurze BAMIX Zygmunt Leśniak przy ul. Gabriela 4/2, Warszawa 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 7. Komisyjna ocena ofert zostanie dokonana w dniu r., a wyniki tej oceny i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone o godz. 17:00 w BAMIX Zygmunt Leśniak przy ul. Gabriela 4/2, Warszawa. 8. Zamawiający skontaktuje się z wszystkimi Wykonawcami nieobecnymi na ogłoszeniu o wyborze oferty i poinformuje ich o ostatecznym rozstrzygnięciu tj. wyłonionym Wykonawcy. 9. Zawarcie umowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. VI. 2 i VII. 1. VI. OCENA OFERT Oferty spełniające wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, tj. cena 100% wagi. 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 2. Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia, Zamawiający unieważni postępowanie i zawiadomi Wykonawców o tym fakcie.

8 VII. DODATKOWE INFORMACJE 1. Zamawiający przewiduje możliwość anulowania zapytania ofertowego lub zmianę jego treści/zamknięcia przetargu bez wybrania oferty - bez podania przyczyny. Zmiana treści zapytania ofertowego musi nastąpić przez upływem terminu składania ofert. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w szczególności w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. Powyższe zostanie niezwłocznie przekazane wszystkim, którzy otrzymali zapytanie ofertowe/złożyli oferty. 2. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty. 3. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. 4. Dodatkowych informacji udziela: Zygmunt Leśniak, tel.: , VIII. ZAŁĄCZNIKI 1. Wzór formularza ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Sieradz, 08.01.2014 r. Zamawiający: Hurtownia Rolno-Ogrodnicza MAGRA Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 136 98-200 Sieradz ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014 Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości

Bardziej szczegółowo

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Firma Ewa Karpiel Aromado Serwis pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308

PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308 PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308 Firma PLECIONA.PL pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Bartnik Bogusław BARTNIK Techniczne Wyposażenie Rolnictwa Staroźreby 2013-01-10 ul. Mostowa 4, 09-440 Staroźreby NIP 7741687413 REGON - 611015862

Bartnik Bogusław BARTNIK Techniczne Wyposażenie Rolnictwa Staroźreby 2013-01-10 ul. Mostowa 4, 09-440 Staroźreby NIP 7741687413 REGON - 611015862 Bartnik Bogusław BARTNIK Techniczne Wyposażenie Rolnictwa Staroźreby 2013-01-10 ul. Mostowa 4, 09-440 Staroźreby NIP 7741687413 REGON - 611015862 Firma Bartnik Bogusław BARTNIK Techniczne Wyposażenie Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Polchip Sp. z o. o. ul. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON 011133557 Warszawa, 10-02-2014 Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 18-01-2013 Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Firma Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Milatrans Sp z o.o. Białystok 2013-01-15 Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988 REGON - 052142142

Milatrans Sp z o.o. Białystok 2013-01-15 Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988 REGON - 052142142 Milatrans Sp z o.o. Białystok 2013-01-15 Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988 REGON - 052142142 Firma Milatrans Sp z o.o pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty ul. Sportowa 13, 09-100 Płońsk NIP 5671416606 REGON - 130320824 Płońsk, 4.02.2014 Firma Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 12-02-2014 Pracownia Projektowa Bozart sp. z o. o. ul. Zgoda 13, 00-012 Warszawa NIP 1180014960 REGON 010543282 Firma Pracownia Projektowa Bozart sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wołomin, dn. 5.08.2013 Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. ul. Żółkiewskiego 8 05-200 Wołomin NIP 1250011502, REGON 012066975 Firma Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. pragnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Część I Instrukcja dla oferentów 1. Nazwa i adres Zamawiającego : Zarząd i Administracja Nieruchomości Dagoba s.c. Kieć Beata, Jolanta Gablankowska- Kukucz ul.

Bardziej szczegółowo

Firma berolina Polska Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma berolina Polska Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Blizne Łaszczyńskiego, 10-02-2014 r. berolina Polska Sp. z o. o. Mała 3,05-082 Blizne Łaszczyńskiego NIP: 5213035120 ; REGON:016102159 Firma berolina Polska Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Część I Instrukcja dla oferentów 1. Nazwa i adres Zamawiającego : "INTELPC" NATALIA WRÓBEL ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 2. Tryb

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 TORUŃ, 1 grudnia 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 na wyłonienie wykonawcy/dostawcy APLIKACJI B2B W ramach realizacji projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o wzajemna, automatyczna

Bardziej szczegółowo

MONOLIT IT SP Z O.O. Gdynia 2013-01-10 ul. Batorego 28-32, 81-366 Gdynia NIP 9581559385 REGON - 220431534

MONOLIT IT SP Z O.O. Gdynia 2013-01-10 ul. Batorego 28-32, 81-366 Gdynia NIP 9581559385 REGON - 220431534 MONOLIT IT SP Z O.O. Gdynia 2013-01-10 ul. Batorego 28-32, 81-366 Gdynia NIP 9581559385 REGON - 220431534 Firma MONOLIT IT SP Z O.O pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis powyższych działań znajduje się w Załączniku nr 2.

Szczegółowy opis powyższych działań znajduje się w Załączniku nr 2. Bydgoszcz, 29.09.2014 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. zakupu analizy przygotowawczej w zakresie opracowania projektu wykonawczego Systemu B2B, 2. stworzenia Systemu B2B, 3. przeprowadzenia specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r.

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy systemu B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzujące procesy handlowe realizowane pomiędzy firmą Margola

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 FARLEK Sp. z o.o. Ul. Do Prochowni 12B 33-100 Tarnów KRS 0000401995 NIP 8733248740 REGON 122444930 Warszawa, dnia 10.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SIEWKA TOMASZ SIEKIERSKI Łódź 07.11.2013 ul. Podchorążych 35b/15 94-234 Łódź NIP 7272299152 REGON 100638484 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Zamawiający: SIEWKA TOMASZ SIEKIERSKI Łódź 07.11.2013 ul. Podchorążych 35b/15 94-234 Łódź NIP 7272299152 REGON 100638484 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Zamawiający: SIEWKA TOMASZ SIEKIERSKI Łódź 07.11.2013 ul. Podchorążych 35b/15 94-234 Łódź NIP 7272299152 REGON 100638484 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Kompleksowe wdrożenie systemu B2B o następujących parametrach:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Część I Instrukcja dla oferentów 1. Nazwa i adres Zamawiającego :... 2. Tryb udzielenia zamówienia Firma... pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo