Ramowy scenariusz partnerskiego spotkania badawczego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ramowy scenariusz partnerskiego spotkania badawczego"

Transkrypt

1 Prjekt realizwany przez Centrum Wspierania Aktywnści Lkalnej CAL w ramach Prgramu Rzwju Biblitek. Załącznik nr 1 d Regulaminu Prgramu Wsparcia dla Partnerstw Biblitek I i II rundy Ramwy scenariusz partnerskieg sptkania badawczeg Interesuje Cię rzwijanie współpracy partnerskiej w Twim śrdwisku lkalnym? Twja bibliteka już współpracuje i chcecie tę współpracę wzmacniać i rzszerzać? A mże trzeba żywić dtychczaswe wspólne działania i zaprsić nwych partnerów, zaplanwać nwe aktywnści na rzecz mieszkańców? Jeśli tak, ten Prgram jest dla Ciebie! Zgłś się d nas! W tym celu musisz samdzielnie wyknać pierwszy krk przeprwadzić w grnie partnerów sptkanie badawcze. Celem sptkania jest rzpznanie ptencjału lkalneg śrdwiska d rzwju współpracy partnerskiej. Jeśli Twja bibliteka chce rzwijać funkcjnującą już w śrdwisku współpracę partnerską (np. zainicjwaną w wyniku wsparcia animatra PRB), wspólnie z dtychczaswymi partnerami zastanówcie się nad diagnzą sytuacji raz mżliwścią rzszerzenia partnerstwa nwe pdmity (w tym z sektra prywatneg), które ptencjalnie mgą być zaintereswane przyłączeniem się d Waszej inicjatywy. T będzie także kazja dla Ciebie, aby sprawdzić gtwść dtychczaswych partnerów d dalszej współpracy. Jeśli Twja bibliteka wraz z partnerami chce zająć się jakimś nwym pmysłem alb prblemem, zastanów się, jakie instytucje, rganizacje i sby mgą być zaintereswane włączeniem się w tę inicjatywę. Zbierz spśród nich grupę min. 2-3 partnerów i wspólnie, na sptkaniu partnerskim, zdefiniujcie zakres i kncepcję tej współpracy. Aby ułatwić Ci t zadanie, przygtwaliśmy ramwy plan sptkania badawczeg, a także wskazówki, które pmgą w jeg zaplanwaniu wyknaniu. Znajdziesz je w dalszej części teg materiału. Fundacja Rzwju Spłeczeństwa Infrmacyjneg realizuje Prgram Rzwju Biblitek, który ma ułatwić plskim biblitekm publicznym dstęp d kmputerów, Internetu i szkleń. Prgram Rzwju Biblitek w Plsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates raz Plsk-Amerykańskiej Fundacji Wlnści.

2 Prjekt realizwany przez Centrum Wspierania Aktywnści Lkalnej CAL w ramach Prgramu Rzwju Biblitek. Jak przygtwać się d sptkania? KROK 1 Pdsumwanie, czyli jak wyglądała nasza współpraca partnerska d tej pry? Planując rzwój współpracy partnerskiej na pczątek wart przyjrzeć się, jak d tej pry wyglądała współpraca bibliteki z lkalnymi partnerami? Pniżej znajdziesz kilka pytań pmcniczych, które mgą pmóc Ci w tej refleksji: 1. Jakie wspólne działania ceniasz najbardziej pzytywnie? Czy Twim zdaniem te działania zakńczyły się sukcesem? Dlaczeg? C na t wskazuje? 2. Jakie sektry reprezentują dtychczaswi partnerzy? Czy są wśród nich przedstawiciele rganizacji pzarządwych i biznesu? 3. Czy wyknane działania zstały wspólnie zaplanwane przez grupę partnerską? Czy partnerzy bibliteki mieli realny wpływ na przebieg i charakter tych działań? Czy aktywnie włączyli się w ich realizację i wzięli za nie dpwiedzialnść? 4. Jak przebiegała współpraca przy realizacji wyznacznych celów? Czy dstrzegasz trudnści we współpracy? Czy jest cś, c się nie udał? Dlaczeg? 5. Czy widzisz bszary, gdzie współpraca wymaga jeszcze pprawy? C knkretnie wart zmienić/pprawić? 6. Czy zasby, które wnsi każdy z partnerów (materialne i niematerialne), są wystarczające d zajęcia się danym prblemem? Czy w tczeniu bibliteki funkcjnuje pdmit (sba, rganizacja, instytucja) mający zasby, których brakuje partnerstwu? Pamiętaj, że wart zastanwić się zarówn nad tym, c dbre w histrii współpracy, jak również nad tym, c wymaga pprawy i dalszej pracy. Wtedy taka refleksja jest kmpletna i stanwi dbry punkt wyjścia d dalszeg planwania i rzwju. Zastanów się również, jakie wniski płyną z tych dświadczeń na przyszłść? Na c wart zwrócić szczególną uwagę planując dalszy rzwój współpracy lub inicjując współpracę nad nwym pmysłem czy w nwym bszarze tematycznym? KROK 2. Skąd wziąć pmysł na rzwój współpracy partnerskiej? Rzwój współpracy mże znaczać jej nwe cele, jak również nwe bszary działania. T klejna kwestia, którą musisz przemyśleć planując dalsze krki. Pniżej znajdziesz prpzycję pytań pmcniczych, które ułatwią Ci refleksję nad tym zagadnieniem. Fundacja Rzwju Spłeczeństwa Infrmacyjneg realizuje Prgram Rzwju Biblitek, który ma ułatwić plskim biblitekm publicznym dstęp d kmputerów, Internetu i szkleń. Prgram Rzwju Biblitek w Plsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates raz Plsk-Amerykańskiej Fundacji Wlnści.

3 Prjekt realizwany przez Centrum Wspierania Aktywnści Lkalnej CAL w ramach Prgramu Rzwju Biblitek. Jeśli chcesz rzwijać dtychczaswą strukturę współpracy partnerskiej, zastanów się: 1. Czy jej cele kreślne na etapie inicjwania współpracy zstały siągnięte? 2. Czy cele współpracy wciąż są aktualne i wynikają z ptrzeb lkalneg śrdwiska? Jeśli tak, t c na t wskazuje? Skąd tym wiesz? 3. Czy dstrzegasz inne ptrzeby spłeczne, które partnerstw mgłby wziąć pd uwagę planując swje dalsze działania? Jakie ptrzeby masz na myśli? Skąd nich wiesz? Czy mają ne isttne znaczenie dla mieszkańców? 4. A mże dstrzegasz niewykrzystany lkalny ptencjał, który mógłby być punktem wyjścia d rzwju współpracy? Tym ptencjałem mże być np. niewykrzystana przestrzeń, którą wspólnymi siłami łatwiej zagspdarwać, czy pmysł na płączenie i skrdynwanie działań różnych instytucji i rganizacji mających pdbne cele i dbirców. Oczywiście ptencjał i ptrzeby w każdym śrdwisku będą inne. Zastanów się, skąd mżna nich czerpać wiedzę? Jeśli jesteś mieszkańcem miejscwści, w której funkcjnuje Twja bibliteka, skrzystaj także ze swjeg sbisteg dświadczenia pmyśl, jakie ważne ptrzeby spłeczne dstrzegasz w swim śrdwisku? Jak współpraca partnerska lkalnych instytucji i rganizacji mże na nie dpwiedzieć? Na pewn jest cś, c lkalne śrdwisk działając wspólnie mże w tej sprawie zrbić. A mże dstrzegasz niewykrzystane mżliwści, które mgą uzyskać nwy wymiar, jeśli staną się przedmitem współpracy partnerskiej? Wart również zainspirwać się knsultacjami spłecznymi. Zapytaj zdanie swich znajmych, współpracwników, użytkwników bibliteki czy ni też dstrzegają te ptrzeby/mżliwści i uznają je za isttne? W zbieraniu pinii pmcne będą nwe technlgie, np. prsta snda na strnie internetwej bibliteki lub którymś z prtali spłecznściwych. Mżna też pracwać krótkie ankiety dstępne w biblitece i w innych miejscach, gdzie przychdzą ludzie. Alb p prstu zadać kilka pytań przy kazji wypżyczania książki czy wydarzenia bibliteczneg. Klejnym ważnym źródłem wiedzy isttnych prblemach i lkalnych ptrzebach spłecznych mgą być dkumenty planistyczne gminy (plany i strategie). Obecnie, w związku z nwym kresem prgramwania funduszy eurpejskich wiele teg typu dkumentów jest aktualizwanych, częst z wykrzystaniem prfesjnalnej diagnzy spłecznej. Zapytaj w urzędzie miasta/gminy (zwykle takimi sprawami zajmują się wydziały ds. prmcji i funduszy eurpejskich) czy nie mają dstępu d aktualnych danych nt. ptrzeb i czekiwań mieszkańców. Twój pmysł na rzwój współpracy partnerskiej, nwe cele czy pmysły, będziesz weryfikwać na planwanym sptkaniu badawczym, pytając zdanie partnerów. Weź pd uwagę, że mgą ni mieć swje pmysły, przemyślenia i inny punkt widzenia. Mngść perspektyw i dświadczeń t wartść płynąca ze współpracy. Fundacja Rzwju Spłeczeństwa Infrmacyjneg realizuje Prgram Rzwju Biblitek, który ma ułatwić plskim biblitekm publicznym dstęp d kmputerów, Internetu i szkleń. Prgram Rzwju Biblitek w Plsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates raz Plsk-Amerykańskiej Fundacji Wlnści.

4 Prjekt realizwany przez Centrum Wspierania Aktywnści Lkalnej CAL w ramach Prgramu Rzwju Biblitek. Wart być twartym na dyskusję, przy czym ważne jest, aby argumentację dnsić d knkretneg śrdwiska, mając na uwadze pytanie, czy nasze pmysły są ważne dla mieszkańców, czy dpwiadają na isttne dla nich ptrzeby? P przeczytaniu tej części pewnie przychdzą Ci już d głwy jakieś pmysły. Ich katalg mże być bardz zróżnicwany, pcząwszy d krdynacji ferty edukacyjnej czy kulturalnej dla wybranych grup spłecznych, pprzez działania dpwiadające na bieżące prblemy wynikające ze specyfiki śrdwiska (np. dtyczące chrny śrdwiska, prmcji gminy czy wyskiej stpy bezrbcia), aż p szerkie partnerstwa strategiczne mające na celu długfalwy i wielaspektwy rzwój spłecznści. Craz częściej zdarza się, że bibliteki angażują się we współpracę partnerską wychdzącą pza standardwe bszary działalnści bibliteki wierząc, że działając wspólnie, w szerkim partnerstwie, są w stanie dpwiedzieć na ważkie ptrzeby spłeczne, umacniając przy tym pzycję ważnej instytucji samrządwej, nadążającej za zmieniającym się tczeniem i rzeczywistścią. KROK 3. Gdzie szukać nwych partnerów d współpracy? Klejnym krkiem pdczas planwania rzwju lub bmyślania nwych pmysłów współpracy jest dbór partnerów. Birąc pd uwagę swje wstępne pmysły na rzwój partnerstwa, zastanów się, jakie instytucje, rganizacje i inne pdmity mgą być ptencjalnie zaintereswane włączeniem się w tę inicjatywę (i dlaczeg)? Kg w niej brakuje? Czy wszystkie trzy sektry: publiczny, pzarządwy i prywatny (bizneswy) są w niej reprezentwane? Jakie ptencjalni partnerzy mgą mieć z teg krzyści i jakie mają zasby, które mgą stanwić ich wkład we współpracę? Pdbnie, jeśli inicjujesz nwy pmysł, szukaj partnerów szerk; nawet (a mże tym bardziej) pśród tych pdmitów, które d tej pry nie były brane pd uwagę. Jak znaleźć partnerów? Jeśli zwykłe rzejrzenie się wkół siebie nie wystarczy, wart zasięgnąć infrmacji w urzędzie gminy lub miasta - skntaktwać się z sbą, dpwiedzialną za współpracę z rganizacjami pzarządwymi czy też firmami prywatnymi. Rejestry fundacji, stwarzyszeń i pdmitów kścielnych raz pdmitów gspdarczych są również częst publikwane na strnach internetwych urzędu. Bywa też tak, że biblitekarze świetnie znają firmy czy rganizacje pzarządwe, ale nie d razu przychdzi im d głwy, że mgą być ne partnerem bibliteki. Rzpczynając współpracę przedstawicielami innych sektrów, ważne jest, aby pamiętać, że się d siebie różnimy. Różnice te przede wszystkim dtyczą specyfiki, celów i metd pracy (kultury rganizacyjnej). Organizacje pzarządwe realizują cele spłecznie użyteczne, zwykle grmadzą w swim grnie sby, w tym liderów lkalnych, wrażliwych na ptrzeby mieszkańców. Metdy ich pracy są znacznie mniej sfrmalizwane, a przez t działają bliżej ludzi, lepiej rzpznają ich ptrzeby, bardziej skutecznie na nie dpwiadają, testują nwe spsby pracy i starają się dpwiedzieć na isttne prblemy spłeczne, częst d tej pry niezauważane przez inne sektry. Firmy realizują przede wszystkim cele zarbkwe, dstarczają mieszkańcm ptrzebne Fundacja Rzwju Spłeczeństwa Infrmacyjneg realizuje Prgram Rzwju Biblitek, który ma ułatwić plskim biblitekm publicznym dstęp d kmputerów, Internetu i szkleń. Prgram Rzwju Biblitek w Plsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates raz Plsk-Amerykańskiej Fundacji Wlnści.

5 Prjekt realizwany przez Centrum Wspierania Aktywnści Lkalnej CAL w ramach Prgramu Rzwju Biblitek. prdukty i usługi, twrzą miejsca pracy i generują zyski. Nie znacza t jednak, że jedyny wkład, który mgą wnieść d współpracy, t śrdki finanswe. Biznes t również kmpetencje i pmysły pracwników. T także kntakty i zasby materialne (sprzęt i infrastruktura). Myśląc współpracy z prywatnymi firmami wart pamiętać, że pracują w nich częst mieszkańcy gminy lub miasta, którym również zależy na rzwju ich miejscwści. We współpracy lkalnej mgą dstrzec również inne krzyści (np. prmcyjne), które przyczynią się d rzwju ich działalnści bizneswej. Uzupełniając lub kmpletując d nwa grupę partnerską nie zapmnij również mieszkańcach Twjej gminy. Mżesz wśród nich znaleźć ludzi bezpśredni zaintereswanych współpracą w danym bszarze. Mgą t być np. sby pełniące becnie funkcje w samrządzie (np. radni, urzędnicy) lub byli samrządwcy, spłecznicy, pasjnaci czy hbbyści. Mieszkańcy częst twrzą grupy niefrmalne, w ramach, których realizują wspólne cele. T także ptencjalni partnerzy d współpracy. Pdsumwując: dbór partnerów d współpracy jest uzależniny przede wszystkim d celów współpracy, przy czym wart twrzyć się na szerkie spektrum mżliwści i wyjść pza dtychczaswe schematy działania. Pamiętaj, że swje pmysły dtyczące rzszerzenia grupy partnerskiej będziesz prpnwać na sptkaniu badawczym. Bądź wówczas twarty/a na prpzycje i pmysły również innych partnerów wspólnie ustalcie, kg wart jeszcze zaprsić. Jeśli inicjujesz nwy pmysł dknaj wstępnej diagnzy ptencjalnych partnerów. Na pierwsze sptkanie badawcze mżesz zaprsić kilku wybranych przedstawicieli tej grupy, z którymi w pierwszej klejnści chciałbyś/chciałabyś przedyskutwać ptencjał planwanej współpracy. KROK 4. Zadbaj swją wizytówkę! Jak pkazuje życie, biblitekarki i biblitekarze bardz częst brykają się z wielma steretypami dtyczącymi swjej instytucji i zawdu. Inicjwanie i rzwijanie współpracy partnerskiej w śrdwisku mże być dsknałym narzędziem zmiany utartych przeknań, kazją d teg, aby pkazać się z innej strny i zaprezentwać swje działania wychdzące pza standardwe usługi bibliteczne. Trska właściwą prmcję i braz swjej instytucji jest szczególnie ważna, jeżeli chcesz zaprsić d współpracy nwych partnerów, zwłaszcza tych, którzy nie bywają w biblitece na c dzień. Więcej na temat budwania wizerunku i pzycji bibliteki w śrdwisku przeczytasz w pdręczniku Dcenić biblitekę. Jak skutecznie prwadzić rzecznictw Obejrzyj także webinaria dtyczące kmunikacji bibliteki z tczeniem, które są dstępne na prtalu Fundacja Rzwju Spłeczeństwa Infrmacyjneg realizuje Prgram Rzwju Biblitek, który ma ułatwić plskim biblitekm publicznym dstęp d kmputerów, Internetu i szkleń. Prgram Rzwju Biblitek w Plsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates raz Plsk-Amerykańskiej Fundacji Wlnści.

6 Prjekt realizwany przez Centrum Wspierania Aktywnści Lkalnej CAL w ramach Prgramu Rzwju Biblitek. Sptkanie badawcze Pniżej prpnujemy plan sptkania badawczeg. Zawiera n szereg pytań pmcniczych przydatnych przy mderwaniu dyskusji. Plan ma charakter ramwy, wart więc dstswać g d specyfiki sytuacji, grupy partnerskiej, liczby uczestników sptkania ważne, aby trzymać się głównych wytycznych. Plan sptkania: 1. Osba prwadząca wita uczestników. Infrmuje celu sptkania raz prpzycji przystąpienia d prgramu wsparcia dla partnerstw biblitek I i II rundy PRB. 2. Osba prwadząca zaprasza uczestników i uczestniczki sptkania d przedstawienia się. Jeśli jest t pierwsze sptkanie w tym grnie lub uczestniczą w nim nwe sby, wart, aby każdy pwiedział kilka słów sbie i instytucji/rganizacji, którą reprezentuje. Jeśli sptykacie się w grupie znanych sbie sób, ta część sptkania będzie znacznie krótsza i pewnie mniej ficjalna. 3. Osba prwadząca przedstawia prgram sptkania raz zasady współpracy w ramach sptkania (patrz wskazówki praktyczne). 4. Osba prwadząca przedstawia pięciminutwą prezentację pdsumwującą efekty dtychczaswej współpracy partnerskiej w tym grnie. Rzpczyna krótką dyskusję służącą cenie (ewaluacji) współpracy (np. c mżna nazwać sukcesem współpracy, czy były trudnści we współpracy, a jeśli tak, t jakie?). Zachęca uczestników d pdsumwania dtychczaswych dświadczeń współpracy, jak również dpytuje sprawy trudne, które wymagają jeszcze pracy. Wart zaznaczyć, że bez świadmści barier i trudnści nie da się iść d przdu należy zachęcać uczestników, aby śmielej mówili swich refleksjach. Czas: kł 30 min. Uwaga: jeśli na sptkaniu inicjujesz nwy pmysł na współpracę, tę część mżna pminąć chyba, że partnerstw ma za sbą dświadczenia, których wart przmawiać. 5. Osba prwadząca przedstawia swój wstępny pmysł na rzwój współpracy partnerskiej w śrdwisku i zaprasza uczestników sptkania d dyskusji na ten temat. Dpytuje, czy partnerzy wstępnie wyrażają zaintereswanie pmysłem. Jeśli pjawiają się wątpliwści czy inne pmysły, t grupa dyskutuje nich. Jeśli są sby sceptyczne wbec pmysłu, prwadzący/prwadząca zachęca ich d pzstania d kńca sptkania i przyjrzenia się prpnwanej inicjatywie, w celu pdjęcia statecznej decyzji. Czas: kł 20 min. 6. Osba prwadząca mderuje dalszą, bardziej szczegółwą dyskusję na temat planwanych działań. Fundacja Rzwju Spłeczeństwa Infrmacyjneg realizuje Prgram Rzwju Biblitek, który ma ułatwić plskim biblitekm publicznym dstęp d kmputerów, Internetu i szkleń. Prgram Rzwju Biblitek w Plsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates raz Plsk-Amerykańskiej Fundacji Wlnści.

7 Prjekt realizwany przez Centrum Wspierania Aktywnści Lkalnej CAL w ramach Prgramu Rzwju Biblitek. Zadaje pytania pmcnicze: Czy pmysł na wspólne działania ma szansę pwdzenia? Na jakie spłeczne ptrzeby bądź czekiwania dpwiada? Kg ne dtyczą? Skąd wiemy, że ten pmysł sptka się z zaintereswaniem mieszkańców? Jakie jest jeg uzasadnienie? Jakie działania mżna pdjąć wspólnie? C chcemy siągnąć planując wspólne działania? Czemu te działania mają służyć? Jakich jeszcze partnerów lkalnych wart zaprsić d współpracy? Dlaczeg tych? C wskazani partnerzy wnisą d planwanych działań? Jakie sektry reprezentują wskazani partnerzy? Czy dknując analizy ptencjalnych partnerów zstały uwzględnine wszystkie sektry (publiczny, spłeczny, prywatny)? Jeśli nie, jaki lkalny pdmit lub pdmity z brakujących sektrów mżna zaprsić jeszcze d współpracy? Jakie mgą być mtywacje tych partnerów d współpracy? Jakie mgą siągnąć dzięki niej krzyści? Dlaczeg mże im zależeć na włączeniu się w naszą inicjatywę? C mże ich przeknać d teg? C mże utrudniać ich przeknanie? Jak rzwiać ich ewentualne bawy? Jakie dalsze działania należy pdjąć w celu rzszerzenia współpracy? Dyskusja - czas kł: 45 min. 7. Zakńczenie sptkania pdsumwanie ustaleń, przedstawienie ciągu dalszeg (przygtwania frmularza zgłszeniweg, przystąpienie d Prgramu, klejne sptkanie). Pdziękwanie za sptkanie. Fundacja Rzwju Spłeczeństwa Infrmacyjneg realizuje Prgram Rzwju Biblitek, który ma ułatwić plskim biblitekm publicznym dstęp d kmputerów, Internetu i szkleń. Prgram Rzwju Biblitek w Plsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates raz Plsk-Amerykańskiej Fundacji Wlnści.

8 Prjekt realizwany przez Centrum Wspierania Aktywnści Lkalnej CAL w ramach Prgramu Rzwju Biblitek. O czym wart pamiętać rganizując sptkanie? Na sukces sptkania składa jeg treść raz spsób prwadzenia i rganizacja. Pniżej znajdziesz praktyczne wskazówki pzwalające uniknąć pdstawwych błędów. Więcej infrmacji znajdziesz w pradniku: Dbre sptkanie jak t zrbić? Ustal termin i czas sptkania. Pamiętaj, że przedstawiciele różnych sektrów mgą mieć różne preferencje, jeśli chdzi gdzinę sptkania. Praktyka pdpwiada, że nie ma terminu idealneg dla wszystkich, jednak stsunkw bezpieczne są gdziny ppłudniwe. Jeśli szczególnie zależy ci na becnści niektórych sób, pwiadm ich swich zamiarach i sknsultuj z nimi termin sptkania z większym wyprzedzeniem. Pinfrmuj sby, które chcesz zaprsić c najmniej 10 dni przed sptkaniem. Pwiadmienie pwinn mieć frmę pisemną. Wart ptem na 1-2 dni przed terminem przypmnieć zaprsznym (najlepiej telefnicznie czy mailw) zbliżającym się sptkaniu. D współrganizacji sptkania zaprś przedstawicieli partnerów. Mgą Ci pmóc w rganizacji, jak również w prwadzeniu sptkania. Ich zadaniem mże być np. prezentacja pdsumwująca dknania współpracy partnerskiej. W zaprszeniu przedstaw cele i prgram sptkania. Zadbaj, aby miał n przejrzystą, zachęcającą frmę. Jeśli z jakichś pwdów bawiasz się przebiegu sptkania, pzyskaj zawczasu sjuszników. Przed sptkaniem przmawiaj z wybranymi sbami zaprsznymi, które lepiej znasz i przedyskutuj z nimi planwany przebieg sptkania. Jakich trudnści się spdziewasz? Jak mżna im zaradzić? Jak sjusznicy mgą ci w tym pmóc? Zadbaj przestrzeń sptkania krzesła ustaw tak, aby wszyscy uczestnicy widzieli się i mgli swbdnie się ze sbą kmunikwać. Jeśli będziesz używać sprzętu multimedialneg, sprawdź wcześniej, czy wszystk działa. Pamiętaj, że na sptkaniach przydaje się tablica (np. typu flipczart), która ułatwia zapisywanie wnisków w spsób widczny dla wszystkich. Niezbędne jest też przygtwanie listy becnści dającej mżliwść sbm uczestniczącym w sptkaniu zstawienia kntaktu d siebie. Nie zapmnij napjach (kawa, herbata, wda) t umili przebieg sptkania i ułatwi kncentrację. Czas sptkania nie pwinien być dłuższy niż dwie gdziny. Wskaż g już w zaprszeniu. Z rzpczęciem sptkania nie czekaj na spóźnialskich, a jeśli się już na t zdecydujesz, daj im nie więcej niż 10 minut. Sptkanie należy kńczyć punktualnie, dpuszczalny margines błędu t k. 15 minut. Ważnym elementem sptkania jest też przerwa np. w jeg płwie, która pzwli wzmcnić kncentrację w drugiej części i umżliwi rzmwy kuluarwe. Czas przerwy pwinien być z góry kreślny. Na sbie prwadzącej sptkanie spczywa spra dpwiedzialnść. Twim pdstawwym zadaniem jest pilnwanie celów i struktury sptkania. Pprś zabierających głs treściwść i zwięzłść wypwiedzi. Jeśli pjawią się kwestie wychdzące pza tematykę sptkania, zadaniem prwadząceg/prwadzącej jest Fundacja Rzwju Spłeczeństwa Infrmacyjneg realizuje Prgram Rzwju Biblitek, który ma ułatwić plskim biblitekm publicznym dstęp d kmputerów, Internetu i szkleń. Prgram Rzwju Biblitek w Plsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates raz Plsk-Amerykańskiej Fundacji Wlnści.

9 Prjekt realizwany przez Centrum Wspierania Aktywnści Lkalnej CAL w ramach Prgramu Rzwju Biblitek. przypmnienie jeg celach i pwrót d meritum dyskusji. Ważnym elementem sptkania są pdsumwania zbierające najważniejsze wątki rzmwy. Drugim ważnym wyzwaniem stjącym przed sba prwadzącą jest zadbanie przestrzeń d wypwiedzi dla każdeg. Nie pzwól, aby kilka sób zdminwał sptkanie, jeśli część sób milczy, dpytaj je, czy chciałyby wyrazić swją pinię, cś ddać d dyskusji. Stwórz przestrzeń d różnicy pglądów jej brak jest częstym pwdem biernej pstawy na sptkaniach. Różnice pglądów są rzeczą naturalną, nie należy ich negwać, należy jednak zadbać właściwą frmę wypwiedzi nieraniącą innych uczestników sptkania. Aby ułatwić sbie pracę, pwinieneś na pczątku sptkania pinfrmwać uczestników i uczestniczki zasadach współpracy. Mżna wyrazić je w frmie prśby, którą skierujesz d uczestników np.: prszę Państwa zwięzłść wypwiedzi, czas sptkania mamy graniczny, a chciałabym, aby każdy z Państwa mógł zabrać głs, itp. Na zakńczenie sptkania pdsumuj wszystkie ustalenia Wart również pkusić się przygtwanie takieg pdsumwania w frmie pisemnej (już p zakńczeniu sptkania) i przekazanie g uczestnikm (np. mailem). Mamy nadzieję, że nasze wskazówki i pdpwiedzi pzwlą Ci łatw przejść przez przygtwanie i realizację sptkania badawczeg. Pwdzenia! Efekty sptkania zapisz w frmularzu zgłszeniwym d Prgramu. Pmyśl również włączeniu d tej pracy któregś z Twich partnerów - Im bardziej pczują się autrami prpnwanych rzwiązań, tym ich zaangażwanie w realizację będzie większe! Jednak pamiętaj t na razie Wasz wstępny pmysł na współpracę. Zaprszenie d współpracy nwych partnerów znacza zaprszenie ich d wniesienia swjeg wkładu również na etapie planwania działań, nie tylk na etapie ich realizacji. Bądźcie twarci na ich czekiwania i pmysły. Mże się też zdarzyć, że instytucje/rganizacje/sby, które zaprsisz d współpracy, nie będą nią zaintereswane. Isttą partnerstwa jest dbrwlnść udziału, więc uszanuj ich decyzję. Wart jednak zapraszając d współpracy pkazywać ptencjalne krzyści z udziału w niej. Zwróć uwagę, że krzyści dla pszczególnych pdmitów i sektrów mgą być różne. Opracwanie: Ewa Chrmniak Centrum Wspierania Aktywnści Lkalnej CAL, Fundacja Biur Inicjatyw Spłecznych Fundacja Rzwju Spłeczeństwa Infrmacyjneg realizuje Prgram Rzwju Biblitek, który ma ułatwić plskim biblitekm publicznym dstęp d kmputerów, Internetu i szkleń. Prgram Rzwju Biblitek w Plsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates raz Plsk-Amerykańskiej Fundacji Wlnści.

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece PROJEKT MODELOWY Młdzież dkrywa dziedzictw kulturwe swjej spłecznści sptkanie międzypkleniwe w biblitece Autrka: Janna Pietrasik Wiceprezeska Zarządu Fundacji Civis Plnus Isttą prpnwaneg prjektu jest dnalezienie

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

O co w tym chodzi? 1 motywować siebie

O co w tym chodzi? 1 motywować siebie 1 mtywwać siebie O c w tym chdzi? Czy pmyślałeś już sbie: T mi się przecież nie mże przydać! lub T jest dla mnie p prstu za trudne! alb Dziś nie mam żadnej chty d nauki!? Jeśli tak, t zapewne walczyłeś

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012 Biuletyn PREMD Numer 2(6)/2012 Zapraszamy d zapznania się z klejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rzwju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem infrmacji nie tylk

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Partycypacja obywatelska cele, efekty i zasady

Partycypacja obywatelska cele, efekty i zasady Partycypacja bywatelska cele, efekty i zasady Zielna wizja demkracji wspiera partycypację i stawia na aktywne spłeczeństw bywatelskie. Kultura zaangażwania w miejskie prcesy decyzyjne jest dziś kniecznścią.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

Coaching wzajemny Sesje coachingowe świadczone sobie nawzajem przez uczestników Szkół w Akademii TROP.

Coaching wzajemny Sesje coachingowe świadczone sobie nawzajem przez uczestników Szkół w Akademii TROP. Słwniczek SWAT: Akademia TROP Szkły Grupy TROP, pcząwszy d Szkły Trenerów Biznesu, Szkły Cachów, Mderatrów Zmiany Kulturwej, Mediatrów, Liderów i Animatrów w Sieci, Ewaluatrów na seminariach dtyczących

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Warszawa, 5 listpada 2015 r. Interreg Eurpa Śrdkwa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytrialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka prgramu 2. Kt mże być partnerem 3. Prirytety i przykłady

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ - Warsztaty graficzne w ramach projektu ZEWnętrza

SCENARIUSZ ZAJĘĆ - Warsztaty graficzne w ramach projektu ZEWnętrza Warsztaty grafiki kmputerwej ZEWnętrza SCENARIUSZ ZAJĘĆ - Warsztaty graficzne w ramach prjektu ZEWnętrza Zajęcia pprzedzne zapznaniem się z prjektem aranżacji wnętrza pracwni artystycznej, stanwiącym pdpwiedź

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku Zachdnieg WBK we współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy. SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE Oferta przeznaczna dla wszystkich pracwników w celu pdnszenia efektywnści pracy. Szklenia mają frmę pragmatyczną i kncentrują się na wypracwywaniu knkretnych strategii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz Innwacyjne metdy pzyskiwania danych spłecznych jak narzędzie pdnszenia dstępnści, jakści i efektywnści usług publicznych świadcznych przez samrządy Mariusz Wachwicz Wpływ badań prfilaktycznych na szanse

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału Regulamin uczestnictwa w prjekcie realizwaneg przez Stwarzyszenie Centrum Prmcji Ekrzwju w ramach Prgram Operacyjneg Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1. Cele Prjektu 1. Cel Główny: wzmcnienie ptencjału

Bardziej szczegółowo

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www: zkbiebrza.pl Jaświły: Mój dm, mje śrdwisk - prmcja zachwań Numer głszenia: 17310-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl Czerwieńsk: Opracwanie gminnej ewidencji zabytków wspólnej dla całeg bszaru funkcjnalneg

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022 - Knsultacje spłeczne Szanwni Państw W związku prwadzeniem prac nad pracwaniem Strategii Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022, zwracamy się d Państwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Kmplekswa rganizacja dwóch pikników i dwóch knferencji Numer głszenia: 137486-2015;

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ DYSKUSJI - Gmina Lubycza Królewska

SCENARIUSZ DYSKUSJI - Gmina Lubycza Królewska SCENARIUSZ DYSKUSJI - Gmina Lubycza Królewska 1) Ogólne wprwadzenie d dyskusji i pdanie gólnych zasad 1. Pwitanie uczestników i wyjaśnienie celu sptkania (w tym infrmacje prjekcie) trener/ mderatr. 2.

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI?

CZYM JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI? $#guid{6a 7843BC-59E B-482A-85E 0-EBF9AA97D16 6}#$ CZYM JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI? Samrząd uczniwski twrzą wszyscy uczniwie szkły. Ustawa systemie światy (uchwalne przez Sejm praw regulujące zasady funkcjnwania

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 Warszawa, 08 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY Plskie Stwarzyszenie na Rzecz Osób z Upśledzeniem Umysłwym 02-639 Warszawa ul. Głgwa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, Poznań T: F:

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, Poznań T: F: Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy w Olszewie Brkach Olszew-Brki, marzec 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Informowanie o wyborach w Polsce. mgr Anna Frydrych mgr Paweł Raźny

Informowanie o wyborach w Polsce. mgr Anna Frydrych mgr Paweł Raźny Infrmwanie wybrach w Plsce mgr Anna Frydrych mgr Paweł Raźny Agenda I. Frekwencja wybrcza w Plsce II. Aktywizwanie wybrców III. Kampanie spłeczne Kampanie PKW Kampanie rganizacji pzarządwych I. Frekwencja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Warszawa: Dstawę usług cachingu dla pracwników departamentów ministerstw bjętych wsparciem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ Gczałkwice-Zdrój: Zakup wraz z dstawą leków na ptrzeby Uzdrwiska Gczałkwice-Zdrój Sp. z.. Numer głszenia: 8786-2015; data zamieszczenia: 14.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OCENY WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ZASADY PRZEPROWADZANIA OCENY WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZASADY PRZEPROWADZANIA OCENY WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI CZĘŚĆ I: INFORMACJE OGÓLNE Prpnwane zasady przeprwadzania ceny współpracy pwiatu lidzbarskieg z rganizacjami

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu barmańskieg,

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ms.gv.pl Warszawa: Publikacje głszeń prmujących Prgram Infrastruktura i Śrdwisk raz fundusze EOG

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG.

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG. REGULAMIN KONKURSU LIDER NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII edycja 2008 1 CEL Instytut Nwych Technlgii w Łdzi w ramach wspierania przedsiębirczści raz prmcji Łdzi jak miasta nwych technlgii - rganizuje knkurs Lider

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Druk i dstawa map dla ptrzeb MSIT Numer głszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ Trafny wybór sukces w selekcji Oferta współpracy badania mtywacji n-line kwestinariusz TMZ Rekrutacja i selekcja Assessment / Develpement Centre Szklenia Bussines Caching Badania wskaźników HR Analiza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo