Project Third Edition 3 Plan wynikowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Project Third Edition 3 Plan wynikowy"

Transkrypt

1 Project Third Edition 3 Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit 1 Test Słownictwo związane z podawaniem danych osobowych Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie podaje informacje, kim są wskazane osoby na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej odpowiada na pytania na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej uzupełnia luki w wyrażeniach na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej uzupełnia luki w pytaniach i odpowiedziach na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej przekształca podane zdania na przeczenia odgrywa historyjkę obrazkowa z podziałem na role uzupełnia luki w tabeli z regułą gramatyczną pisze tekst o sobie, uwzględniając podstawowe informacje na swój temat Przetwarzanie tekstu: zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego Pisanie: opisywanie ludzi Reagowanie pisemne: udzielanie podstawowych informacji na swój temat Reagowanie ustne: przedstawianie siebie, podawanie swojego miejsca zamieszkania, proszenie o informacje uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi informacjami na podstawie wysłuchanego nagrania opisuje wskazane osoby na podstawie informacji zawartych w tabeli pyta i odpowiada na pytania o osoby opisane w tabeli pyta i odpowiada na pytania na swój temat uzupełnia luki w dialogu właściwymi pytaniami (WB) uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc zdania (WB) Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 1

2 Lekcja 2 Unit 1 Test Czas present continuous Słownictwo związane ze spędzaniem wolnego czasu Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie Reagowanie pisemne: udzielanie podstawowych informacji na swój temat podaje informacje, kim są wskazane osoby na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej odpowiada na pytania na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej uzupełnia luki w zdaniach pochodzących z przeczytanej i wysłuchanej historyjki i podaje nazwy czasów w nich występujących wyszukuje pytania utworzone w czasie present continuous w przeczytanej i wysłuchanej historyjce pisze zdania opisujące obrazki historyjki na podstawie podanych wyrazów i wyrażeń pisze odpowiedzi na usłyszane w nagraniu pytania, dotyczące przeczytanej i wysłuchanej historyjki uzupełnia luki w liście podanymi czasownikami w odpowiedniej formie czasu present simple lub continuous pisze pytania i odpowiedzi na temat wykonywanych czynności przez wskazane osoby na podstawie analizy obrazków i podanych wyrazów i wyrażeń (WB) odgrywa historyjkę obrazkową z odziałem na role dopasowuje podane określenia czasu do właściwych nazw czasu present simple i present continuous uzupełnia luki w tabeli z regułą gramatyczną podanymi czasownikami w odpowiedniej formie pisze odpowiedź na przeczytany list , w którym opisuje, co zwykle robi w piątkowy wieczór (WB) Unit 1 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 3 Nazwy etapów życia programowej wyszukiwanie słucha i powtarza nazwy kolejnych etapów życia pokazanych na obrazkach za nagraniem uzupełnia luki w zdaniach podanymi czasownikami zgodnie z kontekstem wskazuje zdania prawdziwe, fałszywe i pozostające bez odpowiedzi na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu dopasowuje podane czasowniki do podanych wyrazów, tworząc nazwy etapów życia i łączy je z odpowiednimi obrazkami (WB) uzupełnia luki w tekście podanymi czasownikami przekształconymi na czas przeszły zgodnie z kontekstem (WB) wyszukuje przymiotniki w kratownicy wyrazowej (WB) Unit 1 Test Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 2

3 Lekcja 4 Unit 1 Test Nazwy etapów życia wyszukiwanie Mówienie: opowiadanie o czynnościach życia codziennego uzupełnia luki w tekście na podstawie przeczytanej wypowiedzi wyszukuje w tekście przeczenia podanych zdań pisze zdania, porównujące teraźniejszość z przeszłością na podstawie danych zawartych w tabeli wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego tekstu zapisuje nazwy opisywanych w nagraniu rzeczy na podstawie podanych przymiotników powtarza wyrazy za nagraniem uzupełnia luki w tekście podanymi czasownikami przekształconymi na czas przeszły zgodnie z kontekstem (WB) uzupełnia luki w tabeli z reguła gramatyczną rozmawia na temat swojego życia i jego etapów na podstawie podanych wyrażeń zapisuje wybrane wyrazy o wskazanej wymowie uszeregowuje podane nazwy czasu od najkrótszego do najdłuższego (WB) uzupełnia luki w zdaniach informacjami na swój temat (WB) uzupełnia luki w dialogu podanymi czasownikami w czasie past simple (WB) Lekcja 5 Unit 1 Test Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie Reagowanie pisemne: udzielanie podstawowych informacji na swój temat odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi wyrazami na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej uzupełnia luki w dialogach podanymi wyrażeniami w odpowiedniej formie na podstawie obrazków (WB) uzupełnia luki w dialogach zgodnie z kontekstem i uszeregowuje podane litery w odpowiedniej kolejności, tworząc wyrazy uzupełniające odpowiedzi (WB) pisze odpowiedzi na pytania na temat tego, co robił/robiła w miniony weekend, uzupełniając dialog (WB) Lekcja 6 Nazwy uczuć Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie uzupełnia luki w zdaniach na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytanie w czasie past simple pisze pytania na podstawie podanych wyrazów i wyrażeń pisze odpowiedzi na utworzone wcześniej pytania na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 3 wypowiada się na temat podanych czynności w kontekście minionego weekendu Unit 1 Test

4 obrazkowej, pyta i odpowiada na te pytania Reagowanie ustne: proszenie o informacje, wyrażanie swoich emocji dopasowuje obrazki osób do właściwych czynności na podstawie wysłuchanego nagrania dopasowuje osoby do właściwych określeń ich uczuć tworzy dialog na temat swojego weekendu na podstawie podanych pytań Lekcja 7 Unit 1 Test Nazwy członków rodziny wyszukiwanie Pisanie: opisywanie ludzi uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi nazwami członków rodziny czyta podane zdania i opisuje swoją pozycję w rodzinie na ich podstawie dopasowuje imiona wyszukane w przeczytanym i wysłuchanym tekście do właściwych osób pokazanych na zdjęciach uzupełnia luki w zdaniach na podstawie analizy drzewa genealogicznego (WB) uzupełnia luki w tekście na podstawie analizy drzewa genealogicznego (WB) pisze zdania na temat wskazanych członków swojej rodziny (WB) Lekcja 8 Nazwy członków rodziny Wyrażenie be supposed to Dopełniacz s So i because wyszukiwanie uzupełnia luki w zdaniach właściwymi imionami osób na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu pisze zdania na temat relacji rodzinnych podanych osób na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu słucha i powtarza wyrazy za nagraniem uzupełnia luki w zdaniach przeszłą formą wyrażenia be supposed to oraz podanymi czasownikami (WB) uzupełnia luki w zdaniach so lub because godnie z kontekstem (WB) pisze zdania porównujące przeszłość i teraźniejszość na podstawie obrazków i podanych czasowników (WB) zapisuje transkrypcję wskazanych głosek w podanych wyrazach wskazuje właściwe wyrazy spośród podanych na podstawie usłyszanego nagrania gra w grę, tworząc zdania z wyrażeniem be supposed to na podstawie podanych wyrażeń Unit 1 Test Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 4

5 Lekcja 9 Unit 1 Test Powitania Wyrażenia używane w przedstawianiu siebie i innych osób Wyrażenia służące zapraszaniu, przyjmowaniu i odrzucaniu zaproszenia odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem (WB) pisze dialog, w którym przedstawia wskazaną osobę (WB) uzupełnia luki w wiadomościach tekstowych, w których zaprasza, przyjmuje lub odrzuca zaproszenie (WB) opowiada treść poprzedniej części historyjki obrazkowej Przetwarzanie tekstu: przekazywanie ustnie informacji uzyskanych z tekstu czytanego i słuchanego Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie Lekcja 10 Unit 1 Test Wyrażenia używane w przedstawianiu siebie i innych osób Wyrażenia służące zapraszaniu, przyjmowaniu i odrzucaniu zaproszenia Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie Konstrukcja like + -ing Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie Reagowanie ustne: przedstawianie siebie, podawanie swoich upodobań, proszenie o informacje Pisanie: opisywanie ludzi, opisywanie swoich upodobań uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi imionami osób z przeczytanej i wysłuchanej historyjki uzupełnia luki w podanych wyrażeniach zgodnie z kontekstem uszeregowuje zdania w odpowiedniej kolejności, tworząc dialog sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem pyta i odpowiada na pytania o upodobania związane z wykonywaniem czynności z podanej listy słucha i powtarza wyrazy za nagraniem pisze prawdziwe zdania na temat swoich upodobań, dotyczących czynności pokazanych na obrazkach (WB) pisze pytania i krótkie odpowiedzi na podstawie podanych wyrazów (WB) odgrywa dialogi, w których zaprasza, przyjmuje i odrzuca zaproszenie według podanych wskazówek odgrywa dialogi, w których przedstawia siebie i innych odgrywa historyjkę obrazkową z podziałem na role dopisuje nazwy czynności do podanej listy gra w grę pamięciową, w której tworzy łańcuszek zdań zapisuje wyrazy o wskazanej wymowie pisze tekst na temat swojego najlepszego przyjaciela według podanych wskazówek (WB) Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 5

6 Lekcja 11 Unit 1 Test Nazwy członków rodziny wyszukiwanie wskazuje zdania prawdziwe, fałszywe i pozostające bez odpowiedzi na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi informacjami na podstawie wysłuchanego nagrania pisze tekst na temat wskazanych osób na podstawie wysłuchanego nagrania i uzupełnionej tabeli porównuje opisane w tekście życie rodzinne ze swoim Przetwarzanie tekstu: zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego Pisanie: opisywanie osób Lekcja 12 Nazwy zwierząt Nazwy gatunków zwierząt, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych wyszukuje wskazane informacje w przeczytanym tekście dopasowuje podane nazwy zwierząt do właściwych nazw gatunków wyszukuje kraje opisane w przeczytanym tekście na mapie świata wyszukuje wskazane informacje w różnych źródłach rozmawia na temat migracji ludzi na podstawie własnej wiedzy oraz podanych pytań Unit 1 Test Lekcja 13 Nazwy członków rodziny Nazwy etapów życia So i because Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie uzupełnia luki w dialogach podanymi czasownikami zgodnie z kontekstem uszeregowuje podane litery w odpowiedniej kolejności, tworząc nazwy etapów życia przekształca podane czasowniki w nazwach etapów życia na czas przeszły uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi informacjami na podstawie wysłuchanego nagrania zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem (WB) Przetwarzanie tekstu: zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego łączy podane zdania za pomocą so lub because (WB) zapisuje formy przeszłe podanych czasowników i Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 6 czyta poddane czasowniki i zaznacza te spośród nich, które posiadają wskazaną liczbę sylab sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem pisze zdania na temat swoich upodobań związanych z umieszczonymi w tabeli aktywnościami (WB) uzupełnia luki w odpowiedziach i dokonuje samooceny, zaznaczając właściwe dla siebie opcje (WB) Unit 1 Test

7 , dokonywanie samooceny zaznacza czasowniki regularne (WB) pisze pytania na podstawie podanych odpowiedzi i wyrazów (WB) pisze zdania na temat wykonanych i niewykonanych czynności na podstawie przeczytanej notatki (WB) uzupełnia luki w zdaniach na temat upodobań różnych osób na podstawie informacji zawartych w tabeli (WB) Lekcja 14 Unit 1 Test So i because Słownictwo związane z rodziną czyta regułę i uzupełnia luki w zdaniach so i because zgodnie z kontekstem łączy podane zdania za pomocą so i because uzupełnia luki w tekście piosenki podanymi wyrazami dopasowuje osoby pokazane na obrazku do właściwych fragmenty usłyszanej piosenki tworzy pracę projektową na temat swojej lub wymyślonej rodziny, w której uwzględnia jej opis oraz opis historii jednego z jej członków Słuchanie:, rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie Pisanie: opisywanie ludzi, dokonywanie samooceny Lekcja 15 Podsumowanie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 1. Lekcja 16 Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 1. UNIT 2 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 17 Nazwy planet Czas future simple wyszukiwanie podpisuje planety i inne obiekty pokazane na ilustracji podanymi i usłyszanymi nazwami wyszukuje właściwe przedmioty i obiekty na ilustracji na podstawie przeczytanego wywiadu podaje nazwy obiektów kosmicznych, uszeregowując podane litery w odpowiedniej kolejności i czytając ich definicje (WB) Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 7 odpowiada na pytania o planety i gwiazdy zgodnie z własną wiedzą wskazuje uczestnika przeczytanego wywiadu, z którym się zgadza rozwiązuje krzyżówkę (WB) Unit 2 Test

8 Lekcja 18 Słownictwo związane z kosmosem I podróżami kosmicznymi Czas future simple Słuchanie: wyszukiwanie Lekcja 19 Czas future simple wyszukiwanie uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami will i czasownikami na podstawie przeczytanego wywiadu uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami will i podanymi czasownikami zgodne z kontekstem uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami will i podanymi czasownikami sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem uzupełnia luki w pytaniach i krótkich odpowiedziach na podstawie przeczytanego wywiadu uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytanie szczegółowe pisze pytania na podstawie podanych wyrazów uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytania uzupełniające luki w wywiadzie (WB) odgrywa wywiad na podstawie ułożonych wcześniej pytań z podziałem na role wypowiada się na temat przyszłości związanej z podróżami kosmicznymi na podstawie podanych pytań i własnej opinii zapisuje wyrazy na podstawie podanej transkrypcji, sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza wyrazy za nagraniem odpowiada na pytania na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej wskazuje zdania prawdziwe, fałszywe i pozostające bez odpowiedzi na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego tekstu (WB) uzupełnia luki w dialogach odpowiednimi formami will i podanymi spośród opcji wyrażeniami (WB) Unit 2 Test Unit 2 Test Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 8

9 Lekcja 20 Unit 2 Test Czas future simple wyszukiwanie wskazuje właściwe zdania w przeczytanej i wysłuchanej historyjce, określające podejmowanie decyzji uzupełnia luki w dialogach will i odpowiednimi spośród podanych czasowników czyta dialogi z podziałem na role dopasowuje podane zdania do właściwych wyrażeń pisze zdania, będące reakcją na podane zdania na podstawie połączonych wyrażeń pisze zdania będą ce reakcjami na podane pytania i zdania na podstawie wskazanych wyrażeń (WB) podkreśla właściwe litery w wyrazach na odstawie wskazanych dźwięków podaje właściwe wyrazy na podstawie ich transkrypcji słucha, sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza wyrazy za nagraniem przekształca podane zdania na przeczenia (WB) Lekcja 21 Czas future simple odpowiada na pytania kwestionariusza, zaznaczając wybrane spośród podanych opcje zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego tekstu (WB) dopasowuje połówki wyrazów do siebie (WB) podaje nazwy miejsc na podstawie ich definicji (WB) tłumaczy nieznane wyrazy na język polski za pomocą słownika Unit 2 Test Lekcja 22 Nazwy miejsc zamieszkania i pracy Przyimki Czas future simple wyszukiwanie Przetwarzanie tekstu: zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego pyta i odpowiada na pytania kwestionariusza i relacjonuje odpowiedzi kolegi/koleżanki dopasowuje podane przyimki do właściwych miejsc wskazuje właściwe obrazki spośród podanych opcji na podstawie nagrania uzupełnia luki w tabeli właściwymi informacjami na podstawie wysłuchanego nagrania uzupełnia luki w zdaniach właściwymi przyimkami zgodnie z kontekstem (WB) uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych czasowników (WB) pisze zdania, będą ce opinią na temat podanych przewidywań (WB) uzupełnia luki w tabeli różnymi nazwami miejsc na podstawie podanych kategorii gra w grę, w której podaje nazwę wybranego miejsca i tworzy zdania z użyciem nazwy miejsca podanego przez kolegę/koleżankę wypowiada się na temat usłyszanych przewidywań przyszłości Unit 2 Test Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 9

10 Lekcja 23 Unit 2 Test Will Przetwarzanie tekstu: przekazywanie ustnie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego wyszukiwanie odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi imionami osób na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem (WB) uzupełnia luki w dialogach odpowiednimi wyrażeniami i zdaniami zgodnie z kontekstem na podstawie obrazków (WB) opowiada dotychczasową treść historyjki Lekcja 24 Unit 2 Test Will Wyrażenie be going to wyszukiwanie Reagowanie ustne: wyrażanie próśb dopasowuje fragmenty wyrażeń do siebie tworzy krótkie dialogi na podstawie podanych zdań i wyrażeń wskazuje osoby oferujące pomoc w przeczytanych dialogach i podkreśla właściwe wyrażenia tworzy zdania, będą ce propozycjami pomocy na podstawie podanych wyrażeń i obrazków sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem analizuje zdania i opis ich znaczenia tworzy zdania opisujące zamierzenia osób na podstawie podanych wyrażeń i obrazków pisze zdania opisujące własne plany i zamierzenia dopasowuje podane czasowniki do właściwych wyrażeń (WB) tłumaczy podane wyrażenia na język polski odgrywa historyjkę z podziałem na role wskazuje właściwe litery w podanych wyrazach na podstawie ich wymowy zapisuje wyrazy na podstawie podanej transkrypcji słucha, sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza wyrazy za nagraniem pisze tekst o swoich planach, zamierzeniach i nadziejach na przyszłe wakacje według podanych wskazówek (WB) pisze zdania, w których oferuje pomoc na podstawie pokazanych na obrazkach sytuacji i podanych wyrażeń (WB) uzupełnia luki w dialogu podanymi czasownikami w odpowiedniej formie zgodnie z kontekstem (WB) Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 10

11 Lekcja 25 Unit 2 Test Nazwy środków transportu Nazwy miejsc związanych z transportem dopasowuje podane nazwy do właściwych wyrazów na podstawie przeczytanego tekstu i ilustracji wskazuje zdania prawdziwe, fałszywe i pozostające bez odpowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu porównuje transport w Wielkiej Brytanii opisany w przeczytanym tekście z transportem w Polsce na podstawie podanych pytań Lekcja 26 Unit 2 Test Nazwy planet i innych obiektów w kosmosie wyszukiwanie dopasowuje podane liczby do odpowiednich luk w przeczytanym tekście sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem wskazuje właściwe nazw planet na podstawie podanych definicji i opisów na podstawie przeczytanego tekstu odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu gra w grę, w której odgaduje nazwy planet, uzyskując odpowiedzi na zadawane przez siebie pytania Lekcja 27 Unit 2 Test Słownictwo związane z kosmosem Czas future simple Wyrażenie be going to, dokonywanie samooceny analizuje podane sposoby powtarzania i utrwalania materiału uzupełnia luki w zdaniach will lub won t zgodnie z własną opinią uzupełnia luki w dialogach podanymi czasownikami i odpowiednią formą wyrażenia be going to pisze zdania, będące ofertami pomocy na podstawie obrazków dopasowuje fragmenty wyrazów do siebie uzupełnia luki w odpowiedziach i dokonuje samooceny, zaznaczając właściwe dla siebie opcje (WB) zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem (WB) uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi wyrażeniami i wyrazami zgodnie z kontekstem (WB) uzupełnia luki w zdaniach wskazanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem (WB) układa dialogi z podanych zdań i dopasowuje je do Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 11

12 właściwych obrazków (WB) uzupełnia luki w zdaniach podanymi czasownikami i odpowiednią formą will (WB) dopasowuje podane reakcje do zdań (WB) zakreśla właściwe formy czasowników w zdaniach spośród podanych opcji zgodnie z kontekstem (WB) Lekcja 28 Słownictwo związane z kosmosem i przewidywaną przyszłością Czas future simple wyszukiwanie dopasowuje podane nagłówki do odpowiednich fragmentów przeczytanego tekstu układ fragmenty wysłuchanej piosenki w odpowiedniej kolejności wyjaśnia znaczenie podanych skrótów na podstawie wysłuchanej i przeczytanej piosenki tworzy pracę projektową na temat przewidywanej przyszłości na podstawie przeprowadzonej przez siebie ankiety i własnych pomysłów Unit 2 Test Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów i miejsc Lekcja 29 Podsumowanie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 2. Lekcja 30 Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 2. UNIT 3 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 31 Nazwy państw i kontynentów Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie Nazwy codziennych czynności Godziny Czas past continuous zaznacza właściwe nazwy miejsc spośród podanych opcji na podstawie analizy mapy i zaznaczonych na niej punktów uzupełnia luki w tekście odpowiednimi godzinami na podstawie wysłuchanego nagrania dopasowuje obrazki do właściwych miejsc na mapie na podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie past continuous na podstawie obrazków (WB) Unit 3 Test Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 12

13 wyszukiwanie pisze zdania opisujące czynności wykonywane przez osoby pokazane na obrazkach w przeszłości na podstawie podanych wyrażeń (WB) Lekcja 32 Unit 3 Test Nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie Nazwy codziennych czynności Czas past continuous wyszukiwanie Reagowanie ustne: proszenie o informacje Mówienie: opowiadanie o czynnościach życia codziennego dopasowuje podane czasowniki do właściwych wyrazów, tworząc nazwy czynności tworzy zdania twierdzące i przeczące na temat czynności wykonywanych przez osoby opisane w przeczytanym tekście na podstawie podanych wyrazów opisuje czynności osób pokazanych na ilustracji pyta i odpowiada na pytania o przeszłe czynności osób pokazanych na ilustracji pisze pytania i odpowiedzi w czasie past continuous na podstawie podanych wyrazów i obrazków (WB) pisze prawdziwe zdania w czasie przeszłym o wydarzeniach we wskazanym czasie na podstawie podanych fragmentów (WB) uzupełnia luki w zdaniach na podstawie obrazka (WB) odpowiada na pytanie gramatyczne i uzupełnia luki w tabeli z regułą gramatyczną odpowiada na usłyszane pytania na podstawie zapamiętanych informacji rysuje obrazek przedstawiający siebie wykonującego czynność o wskazanym czasie w przeszłości i podpisuje obrazek właściwym zdaniem (WB) Lekcja 33 Unit 3 Test Nazwy klęsk żywiołowych Przyimki Czas past continuous wyszukiwanie słucha i powtarza nazwy klęsk żywiołowych przedstawionych na obrazkach odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego i wysłuchanego raportu zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem (WB) zakreśla właściwe przyimki w zdaniach spośród podanych opcji (WB) rozwiązuje krzyżówkę (WB) Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 13

14 Lekcja 34 Unit 3 Test Nazwy klęsk żywiołowych Przyimki Czas past continuous wyszukiwanie Pisanie: opisywanie ludzi i miejsc, przedstawianie swoich uczuć uzupełnia luki w zdaniach na podstawie przeczytanego i wysłuchanego raportu uzupełnia luki w tekście podanymi czasownikami w odpowiedniej formie przeprowadza wywiad, tworząc pytania i odpowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu pisze opowiadanie na temat klęski żywiołowej według podanych wskazówek powtarza wyrazy za nagraniem pisze zdania opisujące pokazane na obrazkach wydarzenia na podstawie podanych wyrazów (WB) uzupełnia diagram z regułą gramatyczną nazwami odpowiednich czasów odpowiada na pytania gramatyczne na podstawie analizy diagramu i zdań dopasowuje usłyszane wyrazy do odpowiednich kategorii zgodnie z ich wymową Reagowanie ustne: proszenie o informacje, wyrażanie swoich emocji Lekcja 35 Nazwy pomieszczeń w domu Nazwy mebli i elementów wyposażenia domu Czas past continuous Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów i miejsc odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego raportu dopasowuje podane nazwy przedmiotów do odpowiednich miejsc na obrazku na podstawie przeczytanego raportu podpisuje wskazane części domu ich nazwami (WB) dopasowuje nazwy mebli i elementów wyposażenia domu do właściwych obrazków (WB) wypowiada się na temat możliwych wersji zdarzeń na podstawie analizy przeczytanego raportu i podanych wyrażeń Unit 3 Test Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 14

15 Lekcja 36 Unit 3 Test Nazwy pomieszczeń w domu Nazwy mebli i elementów wyposażenia domu Czas past continuous Czas present continuous wyszukiwanie Pisanie: opisywanie ludzi i miejsc Przetwarzanie tekstu: zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego wskazuje właściwą osobę na podstawie wysłuchanego wywiadu tworzy notatki na podstawie wysłuchanego dialogu sprawdza trafność swoich przewidywań na podstawie wysłuchanej wypowiedzi nazywa pomieszczenia i przedmioty pokazane na ilustracji zapisuje nazwy przedmiotów, mebli, elementów wyposażenia typowych dla różnych pomieszczeń powtarza wyrazy za nagraniem zapisuje właściwe nazwy przedmiotów na podstawie ich definicji (WB) uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi formami podanych czasowników zgodnie z kontekstem (WB) uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników zgodnie z kontekstem na podstawie obrazków (WB) wypowiada swoje przypuszczenia związane z opisanym w przeczytanym tekście zdarzeniem czyta opis wydarzenia, tworzy na jego podstawie opowiadanie, uwzględniając wybór winowajcy, motywu i sposobu dokonania opisanej kradzieży oraz rysunek planu domu i wypowiedzi wszystkich uczestników zdarzenia wskazuje właściwy spośród podanych wyrazów na podstawie nagrania Lekcja 37 Unit 3 Test Słownictwo związane z operami mydlanymi Czas present continuous Wyrażenie be going to wyszukiwanie odpowiada na pytania na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej wskazuje zdania prawdziwe, fałszywe i pozostające bez odpowiedzi na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem i uszeregowuje zdania w odpowiedniej kolejności, tworząc opowiadanie (WB) uzupełnia luki w dialogach podanymi wyrażeniami (WB) wypowiada się na temat oper mydlanych i ich bohaterów Lekcja 38 Wyrażenia związane z zapraszaniem Słownictwo związane z grami komputerowymi dopasowuje podane zdania do właściwych reakcji uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi wyrazami, wyszukanymi w przeczytanej i wysłuchanej historyjce tworzy krótkie dialogi na podstawie podanych zdań dopasowuje podane czasowniki do właściwych wyrazów, tworząc kolokacje (WB) Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 15 tłumaczy podane wyrażenia na język polski odgrywa historyjkę z podziałem na role słucha i powtarza zdania za nagraniem, zachowując właściwą Unit 3 Test

16 wyszukiwanie pisze list na temat swojej ulubionej gry komputerowej według podanych wskazówek (WB) intonację Pisanie: opisywanie przedmiotów, przedstawianie swoich upodobań Lekcja 39 Unit 3 Test Nazwy części Wielkiej Brytanii wyszukiwanie Pisanie: opisywanie miejsc i ludzi odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu dopasowuje nazwiska osób i daty do właściwych nazw części Wielkiej Brytanii na podstawie przeczytanego tekstu i wyjaśnia ich znaczenie dopasowuje flagi do właściwych nazw części Wielkiej Brytanii i ich patronów na podstawie wysłuchanego nagrania pisze tekst na temat swojego kraju, jego części i wybranych informacjach historycznych według podanych wskazówek Lekcja 40 Unit 3 Test Nazwy miast Godziny odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu zapisuje właściwe godziny w podanych miejscach na podstawie analizy informacji zawartych w tabeli odpowiada na pytania związane ze strefami czasowymi zgodnie z własną wiedzą językowej Lekcja 41 Czas past continuous uzupełnia luki w tekście podanymi czasownikami w odpowiedniej formie czasu past simple lub continuous poprawia błędy w tekście na podstawie wysłuchanego nagrania Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 16 wypowiada swoją opinię na temat wysłuchanego wywiadu uzupełnia luki w odpowiedziach i dokonuje samooceny, zaznaczając właściwe dla siebie opcje (WB) Unit 3 Test

17 Czas present continuous Nazwy części domu Nazwy klęsk żywiołowych wyszukiwanie Przetwarzanie tekstu: zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego, dokonywanie samooceny pisze zdania z podanymi czasownikami dopisuje wyrazy do podanych czasowników, tworząc kolokacje podpisuje wskazane na obrazku części domu odpowiednimi nazwami uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi informacjami na podstawie wysłuchanego wywiadu podpisuje obrazki właściwymi nazwami klęsk żywiołowych (WB) uzupełnia luki w dialogu właściwymi pytaniami zgodnie z kontekstem (WB) pisze zdania na temat wykonywanych w określonych godzinach czynności (WB) Lekcja 42 Unit 3 Test But i however Czas past continuous łączy podane zdania za pomocą but i however odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanej i przeczytanej piosenki wyszukuje czasowniki w formie przeszłej w piosence i dopasowuje je do właściwych kategorii tworzy pracę projektową na temat wybranego kraju według podanych wskazówek wyszukiwanie Pisanie: opisywanie miejsc, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych Lekcja 43 Podsumowanie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 3. Lekcja 44 Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 3. UNIT 4 Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 17

18 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 45 Unit 4 Test Nazwy atrakcji turystycznych w Londynie wyszukiwanie odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu dopasowuje podane wyrazy do właściwych miejsc na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu podpisuje obrazki właściwymi nazwami atrakcji turystycznych (WB) dopasowuje nazwy atrakcji turystycznych do ich opisów (WB) wyszukuje wyrazy w kratownicy wyrazowej (WB) nazywa miejsca pokazane na ilustracjach zgodnie z własną wiedzą Lekcja 46 Unit 4 Test Nazwy miejsc w mieście Przedimek określony the przed nazwami miejsc Przyimki wyszukiwanie Przetwarzanie tekstu: zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego Pisanie: opisywanie miejsc wyszukuje przykłady podanych miejsc w przeczytanym i wysłuchanym tekście wstawia przedimek określony the przez właściwymi nazwami miejsc spośród podanych opcji dopasowuje nazwy czynności do właściwych osób na podstawie wysłuchanego nagrania pisze zdania na temat miejsc wykonanych przez wskazane osoby czynności na podstawie wysłuchanego nagrania uzupełnia luki w tekście przedimkiem nieokreślonym the, wstawiając go we właściwych miejscach (WB) uzupełnia luki w tekście podanymi przyimkami zgodnie z kontekstem (WB) podaje nazwy różnych miejsc w mieście wyszukuje przykłady podanych miejsc w przeczytanym i wysłuchanym tekście i sprawdza użycie przedimka nieokreślonego przed ich nazwami gra w grę, w której tworzy zdania na podstawie podawanych przez kolegę/koleżankę typów miejsc powtarza wyrazy za nagraniem i zaznacza akcentowane sylaby odpowiada na pytanie o akcentowanie wyrazów na podstawie analizy wyrazów pisze tekst na temat swojego miasta, uzupełniając luki (WB) Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 18

19 Lekcja 47 Unit 4 Test Nazwy miejsc w mieście Słownictwo związane z wskazywaniem drogi Przedimek określony the przed nazwami miejsc Przedimki nieokreślone a/an Przyimki miejsca wyszukiwanie odpowiada na pytania na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej wyszukuje wskazane miejsca na mapie na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej dopasowuje podane wyrażenia do właściwych obrazków (WB) uzupełnia luki w dialogach odpowiednimi przedimkami i rysuje na mapie opisane w tych dialogach (WB) odgrywa historyjkę z podziałem na role Reagowanie ustne: proszenie o informacje Lekcja 48 Unit 4 Test Przedimek określony the przed nazwami miejsc Przedimki nieokreślone a/an Przyimki miejsca Nazwy miejsc w mieście Słownictwo związane z wskazywaniem drogi wyszukiwanie Reagowanie ustne: proszenie o informacje wyszukuje przedimki w przeczytanej i wysłuchanej historyjce uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi przedimkami zgodnie z kontekstem tworzy dialogi, w których pyta o drogę i wskazuje drogę do podanych miejsc na podstawie mapy pisze odpowiedź na pytanie o położenie wskazanego miejsca na podstawie mapy uzupełnia luki w dialogach na podstawie analizy mapy (WB) uzupełnia luki w zdaniach oraz regule gramatycznej odpowiednimi przedimkami pisze, jak dojść ze swojego domu do szkoły (WB) Lekcja 49 Zaimki i przymiotniki dzierżawcze Nazwy miejsc w Wielkiej Brytanii wyszukiwanie opisuje obrazki uszeregowuje obrazki w odpowiedniej kolejności na podstawie przeczytanego i wysłuchanego opowiadania odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego i wysłuchanego opowiadania dopasowuje nazwy miejsc do oznaczonych punktów na mapie na podstawie przeczytanego tekstu (WB) dopasowuje podane nazwy budynków do właściwych nazw miejsc na podstawie przeczytanego tekstu Unit 4 Test Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 19

20 (WB) Lekcja 50 Unit 4 Test Anybody/anything, everybody/everything Zaimki i przymiotniki dzierżawcze wyszukiwanie uzupełnia luki w tabeli właściwymi wyrazami wyszukanymi w tekście uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem dopasowuje imiona osób do właściwych obrazków na podstawie wysłuchanych wypowiedzi relacjonuje usłyszane wypowiedzi sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem opisuje swój wybrany sen zaznacza właściwe sylaby w podanych wyrazach zgodnie z ich wymową podkreśla akcentowane sylaby w usłyszanych wyrazach Przetwarzanie tekstu: przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego tekstu (WB) uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem (WB) zastępuje wskazane wyrazy w tekście właściwymi zaimkami i przymiotnikami dzierżawczymi (WB) Lekcja 51 Unit 4 Test Czas present continuous wyszukiwanie uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi nazwiskami osób na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe spośród podanych opcji na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki uzupełnia luki w tekście odpowiednimi wyrazami zgodnie z kontekstem na podstawie podanych pierwszych liter wyrazów (WB) uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem (WB) wypowiada się na temat wskazanych osób Lekcja 52 Czas present continuous wyszukiwanie tworzy dialogi z podanych wyrażeń uzupełnia luki w zdaniach czasownikami w odpowiedniej formie na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki i określa czas, jaki został w nich użyty pisze zdania na temat przyszłych planów na podstawie opisuje swoje plany na najbliższy przeczytanych notatek tydzień (WB) pyta i odpowiada na pytania o plany na przyszłość na Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 20 tłumaczy podane wyrażenia na język polski odgrywa historyjkę obrazkową z podziałem na role Unit 4 Test

21 podstawie podanych momentów Reagowanie ustne: proszenie o informacje dopasowuje połówki zdań do siebie pisze dialogi na podstawie podanych wskazówek i wyrażeń powtarza zdania za nagraniem uzupełnia luki w zdaniach na podstawie analizy terminarza (WB) uszeregowuje podane w zdania w odpowiedniej kolejności, tworząc dialog (WB) Lekcja 53 Nazwy miejsc w Nowym Jorku wyszukiwanie mówi, co oznaczają podane nazwy na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu podaje właściwe nazwy miejsc, w których może robić wskazane czynności w Nowym Jorku podaje nazwę miasta pokazanego na ilustracjach i wypowiada się na jego temat na podstawie własnej wiedzy Unit 4 Test językowej Lekcja 54 Słownictwo związane z dżumą Reagowanie ustne: proszenie o informacje językowej, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie przeczytanego tekstu odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu wyszukuje formy przeszłe podanych czasowników w tekście pisze pytania dotyczące przeczytanego tekstu odpowiada na pytania na temat tekstu przygotowane przez kolegów i koleżanki wyszukuje informacje na temat dżumy w swoim mieście lub kraju w przeszłości i odpowiada na podane pytania Unit 4 Test Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 21

22 Lekcja 55 Unit 4 Test Nazwy miejsc w mieście Przedimek określony the przed nazwami miejsc Przedimki nieokreślone a/an Przyimki miejsca Anybody/anything, everybody/everything Czas present continuous Reagowanie ustne: proszenie o informacje posiadanie świadomości językowe, dokonywanie samooceny uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi przedimkami zgodnie z kontekstem na podstawie analizy mapy tworzy dialogi, w których pyta o drogę i wskazuje drogę na podstawie mapy uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem dopasowuje podane przyimki miejsca do właściwych obrazków uzupełnia luki w tekście odpowiednimi przedimkami zgodnie z kontekstem na podstawie analizy mapy i zaznacza na mapie wskazane miejsca i drogę (WB) pisze dialog, w którym wskazuje drogę do podanego miejsca na podstawie mapy (WB) uzupełnia luki w odpowiedziach i dokonuje samooceny, zaznaczając właściwe dla siebie opcje (WB) uszeregowuje podane litery w odpowiedniej kolejności, tworząc wyrazy i uzupełnia nimi luki w dialogu (WB) zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach spośród podanych opcji (WB) uzupełnia luki w dialogach odpowiednimi formami podanych czasowników zgodnie z kontekstem (WB) Lekcja 56 Unit 4 Test Zaimki i przymiotniki dzierżawcze Nazwy miejsc w mieście wyszukiwanie przekształca tekst, zastępując wskazane wyrazy odpowiednimi zaimkami i przymiotnikami dzierżawczymi dopasowuje ilustracje do właściwych fragmentów tekstu piosenki słucha i śpiewa piosenkę z nagraniem odpowiada na pytania gramatyczne związane z użyciem zaimków i przymiotników dzierżawczych na podstawie przeczytanego fragmentu opowiadania tworzy pracę projektową w postaci przewodnika po wybranym mieście według podanych wskazówek Pisanie: opisywanie miejsc językowej Lekcja 57 Podsumowanie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 4. Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 22

23 Lekcja 58 Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 4. UNIT 5 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 59 Unit 5 Test Nazwy prac zarobkowych młodzieży Czas present perfect wyszukiwanie językowej dopasowuje podane czasowniki do wskazanych wyrazów, tworząc wyrażenia ilustrowane obrazkami odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu uzupełnia luki w zdaniach have lub has zgodnie z kontekstem (WB) zapisuje podane zdania w formie skróconej (WB) uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrażeniami w czasie present perfect (WB) tworzy wyrażenia z podanych czasowników i innych wyrazów Lekcja 60 Unit 5 Test Czas present perfect wyszukiwanie językowej uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi informacjami na podstawie przeczytanego tekstu uzupełnia luki w zdaniach z przeczytanego tekstu odpowiednimi wyrazami wyszukuje nieregularne formy czasowników w przeczytanym tekście pisze zdania na temat tego, co zrobił/zrobiła i czego nie zrobił/nie zrobiła wskazuje właściwe obrazki spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego nagrania pisze zdania na temat osób pokazanych na obrazkach na podstawie wysłuchanego nagrania pisze zdania z podanymi wyrażeniami na podstawie obrazków (WB) wskazuje właściwe części formy czasu present perfect w zdaniach na podstawie przeczytanej reguły gramatycznej odpowiada na pytanie o budowę regularnych czasowników w trzeciej formie na podstawie analizy podanych przykładów gra w grę, w której tworzy łańcuch zdań wskazuje akcentowane wyrazy w podanych zdaniach na podstawie nagrania i powtarza zdania za nagraniem uzupełnia luki w dialogach podanymi czasownikami w odpowiedniej formie (WB) Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 23

24 Lekcja 61 Unit 5 Test Czas present perfect wyszukiwanie językowej odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej dopasowuje imiona bohaterów przeczytanej i wysłuchanej historyjki do właściwych doświadczeń pisze zdania na temat swoich doświadczeń na podstawie podanych wyrażeń (WB) uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytania (WB) rozwiązuje krzyżówkę (WB) Lekcja 62 Czas present perfect Ever i never wyszukiwanie językowej Lekcja 63 Słownictwo związane z zanieczyszczaniem środowiska Czas present perfect wyszukiwanie językowej wyszukuje przykłady pytań w czasie present perfect w przeczytanej i wysłuchanej historyjce uzupełnia luki w dialogu, pochodzącym z przeczytanej i wysłuchanej historyjki wstawia wyrazy ever i never w odpowiednich miejscach zdań pyta i odpowiada na pytania o doświadczenia bohaterów historyjki na podstawie podanych wyrazów i wyrażeń opisuje swoje doświadczenia związane z pokazanymi na obrazkach czynnościami i wydarzeniami pyta i odpowiada na pytania o swoje doświadczenia pokazane na obrazkach pisze pytania do ankiety na podstawie podanych wskazówek i prawdziwe odpowiedzi na swój temat (WB) pisze pytania i odpowiedzi na podstawie analizy danych zawartych w tabeli (WB) pisze zdania na temat doświadczeń wskazanej osoby na podstawie podanych danych (WB) odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi wyrazami i odpowiada na pytania gramatyczne związane z użytym w nich czasem czyta podane wyrazy na głos, opisuje ich wymowę w usłyszanych zdaniach i powtarza zdania za nagraniem dopasowuje połówki zdań do siebie na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu (WB) dopasowuje podane czasowniki do właściwych wyrazów, tworząc nazwy czynności (WB) podpisuje obrazki zgodnie ze wskazówkami (WB) Unit 5 Test Unit 5 Test Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 24

25 I 1.12; II ; Lekcja 64 Unit 5 Test Słownictwo związane z zanieczyszczaniem środowiska Czas present perfect wyszukiwanie Reagowanie ustne: proszenie o informacje językowej odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego nagrania odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego nagrania powtarza zdania za nagraniem pisze zdania na temat swoich doświadczeń na podstawie podanych wyrażeń (WB) uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie past simple lub present perfect (WB) odgrywa dialog, w którym przeprowadza wywiad z bohaterem przeczytanego i wysłuchanego tekstu gra w grę, w której tworzy łańcuch zdań wskazuje właściwe zdania na podstawie akcentu podającego na podany wyraz i wypowiada się na temat reguły wymowy Lekcja 65 Unit 5 Test Czas present perfect Just Przetwarzanie tekstu: przekazywanie ustnie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego wyszukiwanie odpowiada na pytania na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki uzupełnia luki w tekście podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem (WB) uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc zdania i wyrażenia uzupełnia luki w dialogach podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem (WB) relacjonuje wydarzenia z poprzednich części historyjki obrazkowej językowej Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 25

26 Lekcja 66 Unit 5 Test Czas present perfect Just Wyrażenie go and wyszukiwanie językowej odpowiada na pytania na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki dopasowuje połówki wyrażeń do siebie reaguje na podane zdania za pomocą podanych wyrażeń uzupełnia luki w zdaniach wyrazem just we właściwych miejscach tworzy zdania na podstawie podanych wyrazów uzupełnia luki w zdaniu z przeczytanej i wysłuchanej historyjki wyszukuje przykłady podanego wyrażenia w historyjce uzupełnia luki w dialogach podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem odgrywa historyjkę obrazkową z podziałem na role uzupełnia luki w dialogach podanymi czasownikami i just w odpowiedniej formie zgodnie z kontekstem (WB) Lekcja 67 Unit 5 Test Przetwarzanie tekstu: zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego wyszukiwanie dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich osób na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi informacjami na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu wypowiada się na temat sławnych osób pokazanych na ilustracjach zgodnie z własną wiedzą językowej Lekcja 68 Słownictwo związane z muzyką wyszukiwanie odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu odpowiada na pytania związane z muzyką na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu zapisuje opisane nuty na pięciolinii podaje nazwę piosenki na podstawie zapisu nutowego i sprawdza trafność swojej odpowiedzi z nagraniem Unit 5 Test językowej Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 26

27 I 1.9; II ; Lekcja 69 Unit 5 Test Czas present perfect Just Ever i never Reagowanie ustne: proszenie o informacje językowej, dokonywanie samooceny uzupełnia luki w tabeli informacjami na temat swoich doświadczeń na podstawie obrazków uzupełnia luki w tabeli informacjami na temat wskazanej osoby na podstawie jej wysłuchanej wypowiedzi i pisze zdania porównujące swoje i jej doświadczenia pyta i odpowiada na pytania o doświadczenia swoje i innej osoby na podstawie informacji zawartych w tabeli pisze zdania na temat właśnie zakończonych czynności lub zdarzeń na podstawie obrazków uzupełnia dialogi brakującymi wyrazami na podstawie wysłuchanego nagrania uzupełnia luki w odpowiedziach i dokonuje samooceny, zaznaczając właściwe dla siebie opcje (WB) czyta dialogi z podziałem na role zakreśla właściwe wyrazy spośród podanych opcji, tworząc właściwe wyrażenia (WB) uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrażeniami w odpowiedniej formie czasu present perfect zgodnie z kontekstem (WB) pisze dialogi na temat obrazków na podstawie podanych wyrazów (WB) pisze dialog na podstawie informacji zawartych w tabeli (WB) pisze odpowiedzi na podane pytania na własny temat (WB) Lekcja 70 Unit 5 Test Słownictwo związane z opisywaniem ludzi wyszukiwanie wyszukuje odpowiedzi na podane pytania w przeczytanym tekście wyszukuje wskazane wyrazy w tekście piosenki odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanej piosenki wyszukuje rymujące się wyrazy w wysłuchanej piosence tworzy pracę projektową na temat wybranej sławnej osoby ze swojego kraju według podanych wskazówek Pisanie: opisywanie ludzi, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 27

28 Lekcja 71 Podsumowanie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 5. Lekcja 72 Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 5. UNIT 6 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 73 Unit 6 Test Nazwy objawów choroby i dolegliwości Słownictwo i wyrażenia opisujące samopoczucie Should/shouldn t wyszukiwanie dopasowuje podane wyrazy do właściwych wyrażeń dopasowuje wyrażenia do właściwych obrazków odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego i przeczytanego dialogu uzupełnia luki w wypowiedziach osób pokazanych na ilustracji (WB) pisze rady na podstawie podanych opisów sytuacji i wskazanych wyrażeń (WB) pyta, odpowiada za pomocą gestów na pytania o samopoczucie i zgaduje pokazywaną odpowiedź Reagowanie ustne: proszenie o informacje Lekcja 74 Unit 6 Test Nazwy objawów choroby i dolegliwości Słownictwo i wyrażenia opisujące samopoczucie Should/shouldn t wyszukiwanie Reagowanie ustne: proszenie o informacje uzupełnia luki w zdaniach pochodzących z przeczytanego i wysłuchanego dialogu uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi informacjami na podstawie wysłuchanego nagrania zaznacza właściwe rady spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego nagrania zapisuje wskazaną liczbę rad, jakich udzielają mu/jej rodzice porównuje swoje zdania ze zdaniami kolegów i koleżanek i tworzy listę najpopularniejszych rad rodziców tworzy krótkie dialogi na podstawie podanych wskazówek powtarza zdania za nagraniem, zachowując właściwą intonację pisze dialogi na podstawie podanych wyrażeń i obrazków (WB) odpowiada na pytanie gramatyczne na podstawie analizy uzupełnionych wcześniej zdań w wskazuje właściwą formę czasownika spośród podanych opcji, uzupełniającego zdanie tworzy listę rad dotyczących zdrowego życia i uczenia się języka angielskiego Project Third Edition 3: plan wynikowy Oxford University Press Strona 28

Project Third Edition 3 Plan wynikowy

Project Third Edition 3 Plan wynikowy Project Third Edition 3 Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit 1 Test

Bardziej szczegółowo

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2,

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa 5 WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa 5 WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit test 1 (A + B) Nazwy

Bardziej szczegółowo

Steps Forward 1 Plan wynikowy

Steps Forward 1 Plan wynikowy Steps Forward 1 Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 First Steps Unit Test A Litery alfabetu Nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Steps Forward 2 Plan wynikowy

Steps Forward 2 Plan wynikowy Steps Forward 2 Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Welcome Unit Test A Nazwy członków rodziny Wyrażenia i

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem lekkim z klasy 5 SP do książki Steps 2 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak.

Bardziej szczegółowo

PZO j. angielski Wymagania klasa IV załącznik nr 1

PZO j. angielski Wymagania klasa IV załącznik nr 1 PZO j. angielski Wymagania klasa IV załącznik nr 1 WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Welcome Unit Test Alfabet Przedimek

Bardziej szczegółowo

New English Plus 2 Plan wynikowy

New English Plus 2 Plan wynikowy New English Plus 2 Plan wynikowy STARTER UNIT ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Nazwy członków rodziny

Bardziej szczegółowo

Steps Plus dla klasy IV Plan wynikowy

Steps Plus dla klasy IV Plan wynikowy Steps Plus dla klasy IV Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 First Steps Unit Test A Litery alfabetu Nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Plan wynikowy

English Plus 2 Plan wynikowy English Plus 2 Plan wynikowy STARTER UNIT WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Nazwy członków rodziny Czasownik have got Forma dzierżawcza s Pisanie: opisywanie

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Plan wynikowy klasa V

Steps in English 2 Plan wynikowy klasa V Steps in English 2 Plan wynikowy klasa V WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE (DOPUSZCZAJĄCY, DOSTATECZNY) * WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (DOBRY, BARDZO

Bardziej szczegółowo

English Plus Options dla klasy VII Plan wynikowy

English Plus Options dla klasy VII Plan wynikowy English Plus Options dla klasy VII Plan wynikowy STARTER UNIT ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Nazwy członków rodziny Dopełniacz

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Plan wynikowy klasa VI

Steps in English 3 Plan wynikowy klasa VI Steps in English 3 Plan wynikowy klasa VI WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE (DOPUSZCZAJĄCY, DOSTATECZNY) * WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (DOBRY, BARDZO

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE (DOPUSZCZAJĄCY, DOSTATECZNY) * WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (DOBRY, BARDZO DOBRY)* ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Plan wynikowy

Steps in English 3 Plan wynikowy Steps in English 3 Plan wynikowy WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit test 1 (A + B) Nazwy

Bardziej szczegółowo

Semestr I. Starter Unit

Semestr I. Starter Unit WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK TREETOPS 3 ( wydawnictwo Oxford) Semestr I Cel kształcenia Zgodnie z nowa podstawą

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI- KLASA I z

JĘZYK ANGIELSKI- KLASA I z JĘZYK ANGIELSKI- KLASA I z ŚRODKI JĘZYKOWE I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (Z 2009 R.) WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE STARTER UNIT Lekcja 1 Zaimki

Bardziej szczegółowo

English Plus 3 Wymagania edukacyjne

English Plus 3 Wymagania edukacyjne English Plus 3 Wymagania edukacyjne STARTER UNIT ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 2009 R. WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście,

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, English File Third Edition Intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A)

Bardziej szczegółowo

English Plus 4 Wymagania edukacyjne

English Plus 4 Wymagania edukacyjne English Plus 4 Wymagania edukacyjne STARTER UNIT ŚRODKI JĘZYKOWE I UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit1 Test Nazwy

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze

Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze ROZKŁĄD MATERIAŁU NAUCZANIA I WYMAGANIA (kryteria oceniania) grupa 1A1 oraz 1A2 rok szkolny 2016/17 program nauczania nr SGEE/2.1/2015 Lekcja, nr LEKCJA 1 STARTER UNIT VOCABULARY LEKCJA 2 STARTER UNIT

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Intermediate Plan wynikowy

Oxford Solutions Intermediate Plan wynikowy Oxford Solutions Intermediate Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (IA) Słownictwo

Bardziej szczegółowo

English Plus 1 Wymagania edukacyjne

English Plus 1 Wymagania edukacyjne English Plus 1 Wymagania edukacyjne STARTER UNIT Lekcja 1 Nazwy przedmiotów znajdujących się w klasie Przyimki miejsca Lekcja 2 Zaimki osobowe Zaimki dzierŝawcze Forma dzierŝawcza s WYMAGANIA PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy

Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (IA)

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Ocena celująca Introduction płynnie przedstawia siebie i inne osoby płynnie podaje swoje dane osobowe pyta o informacje i podaje informacje o innych osobach,

Bardziej szczegółowo

Insight Intermediate Plan wynikowy

Insight Intermediate Plan wynikowy Insight Intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A) Unit 1 Test Przymiotniki

Bardziej szczegółowo

Insight Pre-intermediate Plan wynikowy

Insight Pre-intermediate Plan wynikowy Insight Pre-intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A) Czas Present

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 Introduction ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS 2 ( wydawnictwo Oxford) SEMESTR 1 Cel kształcenia Zgodnie z nowa

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy

Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (IA)

Bardziej szczegółowo

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice.

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice. WYMAGANIA EDUKACYJNE KL.VI SP podręcznik - MAXI TAXI 2 Tatiana Fraszczyk Niedostateczny uczeń nie posiada minimum wiedzy niezbędnej do uzyskania oceny dopuszczającej. Celujący uczeń posiada wiedzę wymaganą

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Upper-Intermediate Przedmiotowy System Oceniania

New Matura Solutions Upper-Intermediate Przedmiotowy System Oceniania New Matura Solutions Upper-Intermediate Przedmiotowy System Oceniania Introduction ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Insight Upper-Intermediate Plan wynikowy

Insight Upper-Intermediate Plan wynikowy Insight Upper-Intermediate Plan wynikowy ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Lekcja 1 (1A) Słownictwo związane z opisywaniem cech Czasy teraźniejsze i przeszłe Czytanie: znajdowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 2 GRUPA 3-GODZINNA

PLAN WYNIKOWY KLASA 2 GRUPA 3-GODZINNA PLAN WYNIKOWY KLASA 2 GRUPA 3-GODZINNA UNIT 7 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 55 (7B) Unit 7 Test

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM WG TAKSONOMII CELÓW ABC PROF. NIEMIERKI. POZIOM PODSTAWOWY (ocena dst, dop) POZIOM PONADPODST. (ocena db, bdb, cel)

WRZESIEŃ CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM WG TAKSONOMII CELÓW ABC PROF. NIEMIERKI. POZIOM PODSTAWOWY (ocena dst, dop) POZIOM PONADPODST. (ocena db, bdb, cel) Okres bezpodręczniko wy Lekcje: 1-8 Welcome Organizacja pracy na lekcjach angielskiego. Poznanie kryteriów oceniania What s your name? przedstawianie się. The alphabet. Alfabet angielski. Przedimek nieokreślony

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska JĘZYK ANGIELSKI WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska Lekcja Umiejętności językowe Wymagania podstawowe 1 Czytanie: rozumienie, pytanie o posiadanie wybiera poprawne

Bardziej szczegółowo

Moduł, dział, temat. Zakres treści. Osiągnięcia na poziomie ponadpodstawowym. Osiągnięcia ucznia na poziomie podstawowym

Moduł, dział, temat. Zakres treści. Osiągnięcia na poziomie ponadpodstawowym. Osiągnięcia ucznia na poziomie podstawowym Moduł, dział, temat Zakres treści Osiągnięcia ucznia na poziomie podstawowym Osiągnięcia na poziomie ponadpodstawowym Zapoznanie z PSO Zapoznanie ze zmianami w nowej maturze ustnej Nauka i technika Zalety

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE I PÓŁROCZE ZAKRES GRAMATYCZNY Czasy gramatyczne:

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS SZÓSTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS SZÓSTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS SZÓSTYCH U N I T O C E N A WYMAGANIA I 6 Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą. N T płynnie przedstawia siebie

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Winners Plus 3 Kryteria oceny

Winners Plus 3 Kryteria oceny I okres rozdziały od 1 do 5 II okres rozdziały od 6 do 11 Winners Plus 3 Kryteria oceny UNIT 1 Uczeń wita się, przedstawia siebie z imienia i nazwiska, pyta i odpowiada na pytania o wiek i pochodzenie,

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy Uczeń: Zakres ponadpodstawowy

Zakres podstawowy Uczeń: Zakres ponadpodstawowy Moduł Dział-Temat Zakres tresci Zakres podstawowy Uczeń: Osiągnięcia ucznia Zakres ponadpodstawowy Uczeń: Zapoznanie z PSO, strukturą i formą, standardami i wymaganiami egzaminu zewnętrznego. zna przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJE I PÓŁROCZE ZAKRES GRAMATYCZNY Czas present

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczno-wychowawczy

Plan dydaktyczno-wychowawczy Plan dydaktyczno-wychowawczy English Plus 2 Klasy: 1a, 1d Rok szkolny 2014/2015 Liczba godzin: 120 Powtórzenie przed sprawdzianami: 6 godzin Omówienia sprawdzianów: 6 godzin Inne (sprawy organizacyjne,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Look! 3 Starter Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji Starter. Zna słowa i wyrażenia z lekcji Starter w szczególności: nazwy członków rodziny. Częściowo poprawnie używa

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Rozkład materiału

Team Up 1 Rozkład materiału LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 Team Up 1 Rozkład materiału TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Welcome

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy klasa I grupa AI-3 Rok szkolny 2014/2015

New Matura Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy klasa I grupa AI-3 Rok szkolny 2014/2015 New Matura Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy klasa I grupa AI-3 Rok szkolny 2014/2015 UNIT1 All about you ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

Discover English Starter

Discover English Starter KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I i WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I Z odmianę Buduje Swobodnie Płynnie stosuje czasownika to zdania z operuje formami formy twierdzące, be ; udziela konstrukcją I czasowników pytające i przeczące

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII OGÓLNE KRYTERIA OCEN: NIEDOSTATECZNA POZIOM PODSTAWOWY DOPUSZCZAJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Pre-Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

New Matura Solutions Pre-Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA New Matura Solutions Pre-Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UNIT1 All about you ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Zaczarnie 2015/2016 1 / 17 KRYTERIA OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu ) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu ucząca:

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje

Bardziej szczegółowo

real life elementary

real life elementary PLAN WYNIKOWY real life elementary starter 1 & 2 Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z sekcji Starter. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z sekcji Starter, w szczególności alfabet,

Bardziej szczegółowo

Zakres treści. Modułdział. nr lekcji

Zakres treści. Modułdział. nr lekcji Modułdział nr lekcji Zakres treści Lekcja organizacyjna, przeprowadzenie testu diagnozującego. 1 Sprawy organizacyjne, Test diagnozujący Zapoznanie z PSO Zapoznanie z formą, strukturą i wymogami 2 Standardy

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi NIE otrzymuje uczeń, którego luki w wiadomościach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Na ocenę niedostateczną uczeń: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń na ocenę dopuszczającą:! - stosuje typowe zwroty na

Bardziej szczegółowo