KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem Present Simple dla wyrażenia stałych stanów i czynności wykonywanych regularnie - bezbłędnie posługuje się czasem Present Continous w odniesieniu do czynności wykonywanych w danej chwili - bezbłędnie posługuje się czasem Past Simple, przedstawiając ważne wydarzenia w życiu swoim i innych osób - bezbłędnie posługuje się formą twierdzącą, przeczącą i pytającą will w odniesieniu do przewidywanej przyszłości - bezbłędnie stosuje will dla wyrażenia nagłej decyzji i be going to dla wyrażenia zamiaru - bezbłędnie tworzy przysłówki od przymiotników i stopniuje je w sposób regularny i nieregularny - stosuje bezbłędnie przedimek the przed nazwami miejsc - bezbłędnie posługuje się przedimkami określonymi i nieokreślonymi w odniesieniu do wskazywania drogi - bezbłędnie posługuje się czasem Present Continuous w odniesieniu do planów na najbliższą przyszłość - bezbłędnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Perfect - posługuje się bezbłędnie czasem Present Perfect w odniesieniu do dokonań życiowych i doświadczeń osobistych, nie popełniając żadnych błędów lub samodzielnie korygując sporadycznie popełnione błędy - bezbłędnie stosuje just, ever i never w zdaniach z Present Perfect - udziela rad, posługując się bezbłędnie czasownikiem modalnym should i shouldn t - stosuje bezbłędnie must / mustn t i don t have to dla wyrażenia obowiązku, zakazu i braku obowiązku - bezbłędnie posługuje się czasownikiem modalnym could dla wyrażenia prośby oraz umiejętności odnoszących się do przeszłości - podaje i bezbłędnie stosuje wszystkie nowo poznane wyrazy i wyrażenia - bezbłędnie określa i nazywa związki między członkami rodziny - bezbłędnie posługuje się różnymi zwrotami dla wyrażenia uczuć, zainteresowania, chęci, emocji, upodobania za pomocą czasowników like, would like to, enjoy, let s - nazywa bezbłędnie dyscypliny sportu, sprzęt sportowy oraz zajęcia wykonywane w wolnym czasie - nazywa wszystkie wymagane środki transportu, budynki, sklepy oraz inne miejsca w mieście - nazywa bezbłędnie wszystkie wymagane części domu, pomieszczenia w domu i elementy jego wyposażenia - nazywa wszystkie wymagane problemy zdrowotne - płynnie i poprawnie przedstawia siebie i inne osoby, opisuje wygląd zewnętrzny i cechy charakteru ludzi - płynnie i poprawnie podaje swoje dane osobowe, pyta i podaje informacje o innych osobach, nie popełniając żadnych błędów

2 - prezentuje swoją rodzinę, wypowiada się na jej temat stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając żadnych błędów - płynnie i poprawnie określa co lubi, a czego nie lubi robić, wypowiada się swobodnie na temat ulubionych i nielubianych zajęć innych osób - prezentuje przewidywaną przez siebie i inne osoby przyszłość, stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając żadnych błędów - poprawnie relacjonuje wydarzenia z przeszłości za pomocą czasu Past Simple - swobodnie pyta o drogę i udziela wskazówek, jak dotrzeć do różnych miejsc - proponuje wspólne zajęcia i umawia się, stosując bezbłędnie różne zwroty - wypowiada się swobodnie na tematy kulturowe związane z krajami obszaru językowego - bezbłędnie wyraża odmowę i podaje powód - bezbłędnie wymawia nowo poznane wyrazy Ocena bardzo dobra - pisemnie wypowiada się na określone tematy, stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając żadnych błędów, wypowiedź jest spójna i b. dobrze zorganizowana - czyta płynnie, akcent zdaniowy nie sprawia mu żadnych trudności - rozumie dłuższe teksty o wyższym stopniu trudności oraz sens tekstu zawierającego nieznane mu elementy, potrafi wydobyć z niego pożądane informacje - oprócz istotnych informacji w wypowiedziach wyławia także informacje dodatkowe i potrafi je bezbłędnie przekazać w formie ustnej lub/ i pisemnej - dokładnie rozumie sens wypowiedzi po jednokrotnym wysłuchaniu - dokładnie rozumie polecenia nauczyciela - poprawnie posługuje się czasem Present Simple dla wyrażenia stałych stanów i czynności wykonywanych regularnie - poprawnie posługuje się czasem Present Continous w odniesieniu do czynności wykonywanych w danej chwili - bezbłędnie lub prawie bezbłędnie posługuje się czasem Past Simple, przedstawiając ważne wydarzenia w życiu swoim i innych osób - posługuje się poprawnie formą twierdzącą, przeczącą i pytającą will w odniesieniu do przewidywanej przyszłości - poprawnie stosuje will dla wyrażenia nagłej decyzji i be going to dla wyrażenia zamiaru - poprawnie tworzy przysłówki od przymiotników i stopniuje je w sposób regularny i nieregularny - stosuje poprawnie przedimek the przed nazwami miejsc - bezbłędnie lub prawie bezbłędnie posługuje się przedimkami określonymi i nieokreślonymi w odniesieniu do wskazywania drogi - poprawnie posługuje się czasem Present Continuous w odniesieniu do planów na najbliższą przyszłość - swobodnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Perfect - posługuje się czasem Present Perfect w odniesieniu do dokonań życiowych i doświadczeń osobistych, nie popełniając żadnych błędów lub samodzielnie korygując sporadycznie popełnione błędy - poprawnie stosuje just, ever i never w zdaniach z Present Perfect - udziela rad, posługując się swobodnie czasownikiem modalnym should i shouldn t - stosuje poprawnie must / mustn t i don t have to dla wyrażenia obowiązku, zakazu i braku obowiązku - poprawnie posługuje się czasownikiem modalnym could dla wyrażenia prośby oraz

3 umiejętności odnoszących się do przeszłości Słownictwo - podaje i poprawnie stosuje wszystkie lub prawie wszystkie nowo poznane wyrazy i wyrażenia - poprawnie określa i nazywa związki między członkami rodziny - poprawnie posługuje się różnymi zwrotami dla wyrażenia uczuć, zainteresowania, chęci, emocji, upodobania za pomocą czasowników like, would like to, enjoy, let s - nazywa poprawnie wszystkie lub prawie wszystkie dyscypliny sportu, sprzęt sportowy oraz zajęcia wykonywane w wolnym czasie - nazywa wszystkie lub prawie wszystkie wymagane środki transportu, budynki, sklepy oraz inne miejsca w mieście - nazywa poprawnie wszystkie lub prawie wszystkie wymagane części domu, pomieszczenia w domu i elementy jego wyposażenia - nazywa wszystkie lub prawie wszystkie wymagane problemy zdrowotne - poprawnie przedstawia siebie i inne osoby, opisuje wygląd zewnętrzny i cechy charakteru ludzi - poprawnie podaje swoje dane osobowe, pyta i podaje informacje o innych osobach, nie popełniając żadnych błędów lub samodzielnie korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy - prezentuje swoją rodzinę, wypowiada się na jej temat stosując urozmaicone słownictwo nie popełniając żadnych błędów lub korygując sporadycznie popełnione przez siebie błędy - poprawnie określa co lubi, a czego nie lubi robić, wypowiada się swobodnie na temat ulubionych i nielubianych zajęć innych osób - prezentuje przewidywaną przez siebie i inne osoby przyszłość, stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając żadnych błędów lub samodzielnie korygując sporadycznie popełnione błędy - swobodnie relacjonuje wydarzenia z przeszłości za pomocą czasu Past Simple - poprawnie pyta o drogę i udziela wskazówek, jak dotrzeć do różnych miejsc - proponuje wspólne zajęcia i umawia się, stosując bezbłędnie lub niemal bezbłędnie różne zwroty - wypowiada się poprawnie na tematy kulturowe związane z krajami obszaru językowego - poprawnie wyraża odmowę i podaje powód - poprawnie wymawia nowo poznane wyrazy - pisemnie wypowiada się na określone tematy, stosując urozmaicone słownictwo, popełniając nieliczne błędy, wypowiedź jest kilkuzdaniowa, spójna i dobrze zorganizowana - czyta poprawnie, rozumie sens dłuższych tekstów w obrębie znanych mu tematów - rozumie powszechnie spotykane teksty pisane : menu, ogłoszenie, reklama, list - potrafi korzystać ze słownika - wyławia istotne informacje w wypowiedzi i potrafi je przekazać w formie ustnej lub/ i pisemnej - rozumie ogólny sens wypowiedzi bez powtarzania - rozumie polecenia nauczyciela

4 Ocena dobra Słownictwo - na ogół poprawnie posługuje się czasem Present Simple dla wyrażenia stałych stanów i czynności wykonywanyc h regularnie - na ogół poprawnie posługuje się czasem Present Continous w odniesieniu do czynności wykonywanych w danej chwili - na ogół poprawnie posługuje się czasem Past Simple, przedstawiając ważne wydarzenia w życiu swoim i innych osób - posługuje się formą twierdzącą, przeczącą i pytającą will w odniesieniu do przewidywanej przyszłości, popełniając drobne błędy - stosuje will dla wyrażenia nagłej decyzji i be going to dla wyrażenia zamiaru, popełniając nieliczne błędy - na ogół poprawnie tworzy przysłówki od przymiotników i stopniuje je w sposób regularny i nieregularny - stosuje na ogół poprawnie przedimek the przed nazwami miejsc - posługuje się przedimkami określonymi i nieokreślonymi w odniesieniu do wskazywania drogi, popełniając nieliczne błędy - posługuje się czasem Present Continuous w odniesieniu do planów na najbliższą przyszłość, popełniając nieliczne błędy - tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Perfect - posługuje się czasem Present Perfect w odniesieniu do dokonań życiowych i doświadczeń osobistych, popełniając drobne błędy - na ogół poprawnie stosuje just, ever i never w zdaniach z Present Perfect - udziela rad, posługując się na ogół poprawnie czasownikiem should i shouldn t - stosuje na ogół poprawnie must / mustn t i don t have to dla wyrażenia obowiązku, zakazu i braku obowiązku - na ogół poprawnie posługuje się czasownikiem modalnym could dla wyrażenia prośby oraz umiejętności odnoszących się do przeszłości - podaje i poprawnie stosuje większość nowo poznanych wyrazów i wyrażeń - na ogół poprawnie określa i nazywa związki między członkami rodziny - na ogół poprawnie posługuje się zwrotami dla wyrażenia uczuć, zainteresowania, chęci, emocji, upodobania za pomocą czasowników like, would like to, enjoy, let s - nazywa większość dyscyplin sportu, sprzęt sportowy oraz zajęcia wykonywane w wolnym czasie - nazywa większość wymaganych środków transportu, budynków, sklepów oraz innych miejsc w mieście - nazywa poprawnie większość wymaganych części domu, pomieszczeń w domu i elementów jego wyposażenia - nazywa większość wymaganych problemów zdrowotnych - przedstawia siebie i inne osoby, opisuje wygląd zewnętrzny i cechy charakteru ludzi, stosując na ogół poprawne formy - podaje swoje dane osobowe, pyta i podaje informacje o innych osobach, popełniając nieliczne błędy - prezentuje swoją rodzinę, wypowiada się na jej temat popełniając drobne błędy - określa co lubi, a czego nie lubi robić, wypowiada się na temat ulubionych i nielubianych zajęć innych osób, popełniając nieliczne błędy - prezentuje przewidywaną przez siebie i inne osoby przyszłość, popełniając nieliczne błędy

5 - przeważnie poprawnie relacjonuje wydarzenia z przeszłości za pomocą czasu Past Simple - pyta o drogę i udziela wskazówek, jak dotrzeć do różnych miejsc, popełniając nieliczne błędy - proponuje wspólne zajęcia i umawia się, popełniając drobne błędy - na ogół poprawnie wypowiada się na tematy kulturowe związane z krajami obszaru językowego, popełnia drobne błędy - zazwyczaj poprawnie wyraża odmowę i podaje powód - poprawnie wymawia większość nowo poznanych wyrazów Ocena dostateczna - pisemnie wypowiada się na określone tematy, popełniając nieliczne błędy, wypowiedź jest kilkuzdaniowa - czyta dość poprawnie, jednak ma problemy ze zrozumieniem zwłaszcza dłuższych tekstów, dopiero ponowne czytanie ułatwia mu zrozumienie - proste, krótkie teksty nie sprawiają mu żadnych problemów - zazwyczaj rozumie powszechnie spotykane teksty pisane: menu, ogłoszenie, reklama, list - potrafi korzystać ze słownika - wyławia większość istotnych informacji w wypowiedzi i na ogół potrafi je przekazać w formie ustnej lub pisemnej - rozumie zazwyczaj ogólny sens wypowiedzi, czasem wymaga powtórzenia - na ogół rozumie polecenia nauczyciela - nie zawsze poprawnie posługuje się czasem Present Simple dla wyrażenia stałych stanów i czynności wykonywanych regularnie - nie zawsze poprawnie posługuje się czasem Present Continous w odniesieniu do czynności wykonywanych w danej chwili - nie zawsze poprawnie posługuje się czasem Past Simple, przedstawiając ważne wydarzenia w życiu swoim i innych osób - nie zawsze poprawnie posługuje się formą twierdzącą, przeczącą i pytającą will w odniesieniu do przewidywanej przyszłości - popełnia błędy w użyciu will dla wyrażenia nagłej decyzji i be going to dla wyrażenia zamiaru - nie zawsze poprawnie tworzy przysłówki od przymiotników i stopniuje je w sposób regularny i nieregularny - popełnia błędy w użyciu przedimka the przed nazwami miejsc - posługuje się przedimkami określonymi i nieokreślonymi w odniesieniu do wskazywania drogi, popełniając liczne błędy - nie zawsze poprawnie posługuje się czasem Present Continuous w odniesieniu do planów na najbliższą przyszłość - popełnia błędy tworząc zdania twierdzące, przeczące i pytaj. w czasie Pres.Perfect - posługuje się czasem Present Perfect w odniesieniu do dokonań życiowych i doświadczeń osobistych, popełniając liczne błędy - popełnia błędy w użyciu just, ever i never w zdaniach z Present Perfect - popełnia dość liczne błędy w użyciu czasownika modalnego should i shouldn t w odniesieniu do udzielania rad - popełnia dość liczne błędy w użyciu must / mustn t i don t have to dla wyrażenia obowiązku, zakazu i braku obowiązku - popełnia dość liczne błędy w użyciu czasownika could dla wyrażenia prośby oraz umiejętności odnoszących się do przeszłości

6 Słownictwo - podaje i poprawnie stosuje około połowy nowo poznanych wyrazów i wyrażeń - zna co najmniej połowę wymaganego słownictwa dotyczącego rodziny, w miarę poprawnie nazywa i określa związki między członkami rodziny - stosuje poprawnie co najmniej połowę wymaganych zwrotów dla wyrażenia uczuć, zainteresowania, chęci, emocji, upodobania za pomocą czasowników like, would like to, enjoy, let s - nazywa co najmniej połowę dyscyplin sportu, sprzętu sportowego oraz zajęć wykonywanych w wolnym czasie - nazywa co najmniej połowę wymaganych środków transportu, budynków, sklepów oraz innych miejsc w mieście - nazywa co najmniej połowę wymaganych części domu, pomieszczeń w domu i elementów jego wyposażenia - nazywa co najmniej połowę wymaganych problemów zdrowotnych - przedstawia siebie i inne osoby, opisuje wygląd zewnętrzny i cechy charakteru ludzi, nie zawsze stosując poprawne formy - podaje swoje dane osobowe, pyta i podaje informacje o innych osobach, popełniając dość liczne błędy - prezentuje swoją rodzinę, wypowiada się na jej temat popełniając liczne błędy - określa co lubi, a czego nie lubi robić, wypowiada się na temat ulubionych i nielubianych zajęć, popełniając liczne błędy - prezentuje przewidywaną przez siebie i inne osoby przyszłość, popełniając liczne błędy - relacjonuje wydarzenia z przeszłości za pomocą czasu Past Simple popełniając liczne błędy - z pewną trudnością pyta o drogę i udziela wskazówek, jak dotrzeć do różnych miejsc, popełniając przy tym liczne błędy - proponuje wspólne zajęcia i umawia się, popełniając liczne błędy - wypowiada się na tematy kulturowe związane z krajami obszaru językowego, popełniając dość liczne błędy - wyraża odmowę i podaje powód, popełniając dość liczne błędy - popełnia dużo błędów fonetycznych, ale wymowa nowo poznanych wyrazów i wyrażeń na ogół jest zrozumiała - pisemnie wypowiada się na określone tematy, popełniając liczne błędy - czyta bardzo wolno, popełniając liczne błędy, nawet proste i krótkie teksty sprawiają mu problemy - nie zawsze rozumie ogólny sens tekstu - nie zawsze rozumie powszechnie spotykane teksty pisane: menu, ogłoszenie, reklama, list - niezbyt sprawnie posługuje się słownikiem - wyławia część potrzebnych informacji w wypowiedzi, z trudem przekazuje je w formie ustnej lub pisemnej - nie zawsze rozumie ogólny sens wypowiedzi, wymaga powtórzeń - nie zawsze rozumie polecenia nauczyciela

7 Ocena dopuszczajaca Słownictwo - popełnia liczne błędy w użyciu czasów Present Simple i Present Continous w odniesieniu do czynności wykonywanych w danej chwili - popełnia bardzo liczne błędy w użyciu czasu Past Simple, w odniesieniu do ważnych wydarzeń w życiu swoim i innych osób - często niepoprawnie posługuje się formą twierdzącą, przeczącą i pytającą will w odniesieniu do przewidywanej przyszłości - popełnia liczne błędy w użyciu will dla wyrażenia nagłej decyzji i be going to dla wyrażenia zamiaru - z trudnością tworzy przysłówki od przymiotników i stopniuje je w sposób regularny i nieregularny - popełnia liczne błędy w użyciu przedimka the przed nazwami miejsc - posługuje się przedimkami określonymi i nieokreślonymi w odniesieniu do wskazywania drogi, popełniając bardzo liczne błędy - często niepoprawnie posługuje się czasem Present Continuous w odniesieniu do planów na najbliższą przyszłość - popełnia liczne błędy tworząc zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Perfect - z trudnością posługuje się czasem Present Perfect w odniesieniu do dokonań życiowych i doświadczeń osobistych, popełniając przy tym bardzo liczne błędy - popełnia liczne błędy w użyciu just, ever i never w zdaniach z Present Perfect - popełnia liczne błędy w użyciu czasownika modalnego should i shouldn t w odniesieniu do udzielania rad - popełnia liczne błędy w użyciu must / mustn t i don t have to dla wyrażenia obowiązku, zakazu i braku obowiązku - popełnia liczne błędy w użyciu czasownika could dla wyrażenia prośby oraz umiejętności odnoszących się do przeszłości - podaje i poprawnie stosuje około 30-40% nowo poznanych wyrazów i wyrażeń - zna niektóre wymagane nazwy członków rodziny, nazywa i określa związki między członkami rodziny popełniając liczne błędy - stosuje poprawnie 30% wymaganych zwrotów dla wyrażenia uczuć, zainteresowania, chęci, emocji, upodobania za pomocą czasowników like, would like to, enjoy, let s - nazywa niektóre wymagane dyscypliny sportu, sprzętu sportowego oraz zajęć wykonywanych w wolnym czasie - nazywa 30% z wymaganych środków transportu, budynków, sklepów oraz innych miejsc w mieście - nazywa niektóre wymagane nazwy części domu, pomieszczeń w domu i elementów jego wyposażenia - nazywa 30% wymaganych problemów zdrowotnych - nieudolnie przedstawia siebie i inne osoby, opisuje wygląd zewnętrzny i cechy charakteru ludzi, stosując niepoprawne formy - podaje swoje dane osobowe, pyta i podaje informacje o innych osobach, popełniając bardzo liczne błędy - nieudolnie prezentuje swoją rodzinę, wypowiada się na jej temat popełniając wiele błędów - określa co lubi, a czego nie lubi robić, wypowiada się na temat ulubionych i nielubianych zajęć, popełniając bardzo liczne błędy

8 - nieudolnie prezentuje przewidywaną przez siebie i inne osoby przyszłość, popełniając wiele błędów - z trudnością relacjonuje wydarzenia z przeszłości za pomocą czasu Past Simple popełniając przy tym bardzo liczne błędy - nieudolnie pyta o drogę i udziela wskazówek, jak dotrzeć do różnych miejsc, popełniając przy tym liczne błędy - proponuje wspólne zajęcia i umawia się, popełniając bardzo liczne błędy - wypowiada się na tematy kulturowe związane z krajami obszaru językowego, popełniając bardzo liczne błędy - nieudolnie wyraża odmowę i podaje powód, popełniając liczne błędy - popełnia dużo błędów fonetycznych, wymowa nowo poznanych wyrazów i wyrażeń często jest niezrozumiała Ocena niedostateczna - pisemnie wypowiada się na określone tematy, popełniając bardzo liczne błędy - czyta bardzo wolno, popełniając wiele błędów, proste i krótkie teksty sprawiają mu duże problemy - zrozumiale potrafi przeczytać tylko wcześniej wyuczone teksty - ma trudności w rozumieniu ogólnego sensu tekstu - ma trudności w rozumieniu powszechnie spotykanych tekstów pisanych: menu, ogłoszenie, reklama, list - słabo posługuje się słownikiem - wyławia niedużą część potrzebnych informacji w wypowiedzi - ma problemy w rozumieniu ogólnego sensu wypowiedzi, wymaga powtórzeń - ma problemy w rozumieniu poleceń nauczyciela Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Ocena celująca Introduction płynnie przedstawia siebie i inne osoby płynnie podaje swoje dane osobowe pyta o informacje i podaje informacje o innych osobach,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS SZÓSTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS SZÓSTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS SZÓSTYCH U N I T O C E N A WYMAGANIA I 6 Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą. N T płynnie przedstawia siebie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka angielskiego. postanowienia ogólne:

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka angielskiego. postanowienia ogólne: Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka angielskiego postanowienia ogólne: 1.Przedmiotem oceny są: - sprawność rozumienia ze słuchu - sprawność czytania ze zrozumieniem - sprawność mówienia -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII 1. Na lekcjach języka anielskiego doskonalone oraz oceniane będą przede wszystkim następujące obszary aktywności językowej ucznia: a.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework

Bardziej szczegółowo

Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14)

Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14) Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14) OCENA Klasa 1d- okres 1 - uczeń zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów związanych z opisem wyglądu

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy:1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

New Matura Success: Elementary - kryteria oceniania

New Matura Success: Elementary - kryteria oceniania 1 1 2 2 czasownik to be: odmiana, formy skrócone, zdania twierdzące, pytające i przeczące; dopełniacz saksoński opis rodzinnej fotografii: czas present simple: zdania twierdzące, pytające i przeczące;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018 WIEDZA Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus

Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA Uczeń posługuje się zakresem środków językowych pozwalających mu na realizację

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, Uczeń przedstawia się z imienia, niewielkim zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa: Przedmiot: język angielski Podręcznik: New Matura Solutions Poziom: Pre-intermediate Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV - VII Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Wymagania edukacyjne Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski Klasa VI : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego dla klas I

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego dla klas I ocena celująca Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego dla klas I bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału (Present

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI

Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI Ocena celująca Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI Ocenę tę otrzymuje uczeń: którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) Znajomość środków językowych b) Rozumienie ze słuchu b) Mówienie c) Czytanie d)

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY Kryteria ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej I Kryteria ogólne System oceniania wiedzy i umiejętności uczniów jest dwojaki: formalny i nieformalny: system formalny: na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁOWNICTWO zna podstawowe informacje dotyczące użycia struktur gramatycznych z zakresu: konstrukcje:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - JĘZYK ANGIELSKI KLASA I KLASA II KLASA III DOPUSZCZAJĄCY: rozumie proste polecenia nauczyciela, poparte gestem; rozumie proste zwroty grzecznościowe i proste pytania;

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny do podręcznika Meine Deutschtour do języka niemieckiego do klasy VII

Kryteria wymagań na poszczególne oceny do podręcznika Meine Deutschtour do języka niemieckiego do klasy VII Kryteria wymagań na poszczególne oceny do podręcznika Meine Deutschtour do języka niemieckiego do klasy VII uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 Program nauczania języka angielskiego dla II-ego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy 4-6), Macmillan

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami (w zakresie słownictwa):

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami (w zakresie słownictwa): Przedmiot: język angielski Podręcznik: New Matura Solutions Poziom: Upper Intermediate Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami (w zakresie słownictwa):

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa VI - Sky 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa VI - Sky 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa VI - Sky 2 Stara podstawa programowa 1 / 10 OCENA NIEDOSTATECZNA nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA- język angielski Kl. I mgr Beata Swoboda

KRYTERIA OCENIANIA- język angielski Kl. I mgr Beata Swoboda KRYTERIA OCENIANIA- język angielski Kl. I mgr Beata Swoboda OCENA celujący bardzo dobry dobry KRYTERIA OCENY Uczeń wykazuje ogólną wiedzę przekraczającą wymagania oceny bardzo dobrej, wykonuje nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: FOCUS 2 (Wyd. PEARSON) 1 Wymagania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 W KRAKOWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 W KRAKOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 W KRAKOWIE Ocenie podlegają następujące obszary aktywności ucznia: 1. Wypowiedzi ustne: - wypowiedź

Bardziej szczegółowo

trudniejszych zadaniach rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

trudniejszych zadaniach rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa druga Podręcznik: Matura Focus 2, 3 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA ROZUMIENIE TEKSTU uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i formułowane w języku angielskim i poprawnie na nie reaguje, pisane, których słownictwo i wykraczają poza program jego główną myśl, sprawnie

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2014/ 2015 PROGRAM NAUCZANIA: numer dopuszczenia 471/1/2012 Data dopuszczenia 2012-03-05

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI W wymaganiach nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: - wypowiedź ustna - prace pisemne:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV SKALA OCEN 6 5 4 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, nie popełnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych klasa II poziom III.

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych klasa II poziom III. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych klasa II poziom III.1 grupa A2 Podręcznik Live Beat 3 Wymagania edukacyjne na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego kl. II poziom III.1 grupa A2

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego kl. II poziom III.1 grupa A2 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa II poziom III.1 grupa A2 Podręcznik: Live Beat 3 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Zadania egzaminacyjne Ocena dopuszczająca Uczeń w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP Ocenę A otrzymuje uczeń, który: ROK SZKOLNY 2015/2016 bezbłędnie opanował słownictwo : Hello, goodbye witamy się i żegnamy liczebniki od 1 do 10 zabawki

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Język angielski klasa VI

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Język angielski klasa VI Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Język angielski klasa VI Słownictwo - zna bardzo mało wyrazów - nie umie ich stosować w zdaniach mimo wielokrotnych powtórzeń Zakres słownictwa:

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy: 1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

w zadaniu pisemnym zawsze zawiera wszystkie istotne punkty, nie popełnia błędów w pisowni oraz interpunkcji.

w zadaniu pisemnym zawsze zawiera wszystkie istotne punkty, nie popełnia błędów w pisowni oraz interpunkcji. Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas I liceum poziom podstawowy Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie: bezbłędnie stosuje nie tylko proste, ale i złożone struktury, dysponuje

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: Data dopuszczenia: 2012 Tytuł: Program nauczania

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) b) Rozumienie ze słuchu b) c) d) e)

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system nauczania Das ist Deutsch! Kompakt

Przedmiotowy system nauczania Das ist Deutsch! Kompakt Przedmiotowy system nauczania Das ist Deutsch! Kompakt JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny, klasy VII i VIII) OCENA CELUJĄCA Uczeń rozumie wszystkie polecenia rozumie teksty słuchane

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. - wypowiedź pisemna odpowiada założonej formie,

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. - wypowiedź pisemna odpowiada założonej formie, ROZUMIENIE TEKSTU - uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, - rozumie teksty słuchane i pisane, których słownictwo, struktury gramatyczne wykraczają poza program

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA Tworzenie Opisu w sposób płynny -opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór.

Bardziej szczegółowo

2 New F r iends 2 / 3

2 New F r iends 2 / 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, KLASA VI 1 2 New F r iends 2 / 3 Uwagi do poniższych kryteriów ocenianiaw kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena dostateczna

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena dostateczna Język angielski KRYTERIA OCENIANIA POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka samodzielność odtwórcza

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie,

Bardziej szczegółowo

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II Kryteria ogólne Znajomość środków językowych Rozumienie NIEDOSTATE CZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas I-II gimnazjum (język mniejszości narodowej)

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas I-II gimnazjum (język mniejszości narodowej) Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas I-II gimnazjum (język mniejszości narodowej) OCENA CELUJĄCA - uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku - rozumie teksty słuchane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I

JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I WYMAGANIA KONIECZNE I PODSTAWOWE (ocena dopuszczająca i dostateczna) 1. Umie posługiwać się słownikiem. 2. Zna słownictwo przerabiane na lekcji. 3.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V 1 Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa V Opracowała: Anna Wojciechowska Trzebiel, 2015 2 1. Przedmiotowy System Oceniania z

Bardziej szczegółowo

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ CELUJĄCY OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie

Bardziej szczegółowo