A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe"

Transkrypt

1 A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe Załącznik nr 1 do umowy nr Przeprowadzenie przeglądu skuteczności działania systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa, polegające na: 1.1. Wykonaniu pełnego odtworzenia danych, z czterech, wybranych kompletów nośników archiwizacyjnych, 1.2. Uruchomienie na dostarczonym serwerze odtworzonego systemu NOWS Uruchomienie na dostarczonym serwerze odtworzonego systemu Microsoft Windows Server wraz z serwerem baz danych Microsoft SQLServer Uruchomienie na dostarczonym serwerze odtworzonego systemu serwera NOWS wraz z działającą na nim bazą FireBird programu Pomost Std Uruchomienie na dostarczonym serwerze odtworzonego systemu NOWS pracującego w jednostce terenowej Zamawiającego Przeprowadzenie przeglądu i oceny procedury tworzenia kopii bezpieczeństwa w systemie Zamawiającego Dostarczeniu pełnej dokumentacji przeprowadzonej symulacji i oceny (Załącznik 2 do umowy ). 2. Przegląd systemów sieciowych, pod kątem spełniania wymogów bezpieczeństwa: Przeprowadzenie przeglądu konfiguracji systemów pod kątem spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa, zgodności polityką bezpieczeństwa Ośrodka, instrukcją zarządzania systemem informatycznym w Ośrodku, systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz skuteczności stosowanych zabezpieczeń, obejmuje w szczególności sprawdzenie: 2.1. Udostępnianych w sieciach (LAN i WAN) zasobów oraz uprawnień do tych zasobów Uprawnień i haseł kont użytkowników w systemach (usługi katalogowe, konta lokalne, konta administracyjne, konta do zarządzania sprzętem, konta do usług sieciowych) Konfiguracji filtrów, firewall-i i urządzeń UTM Portów w sieciach LAN i WAN Usług uruchomianych na serwerach i stacjach roboczych Zainstalowane poprawki oprogramowania serwerów, przełączników SAN, NAS, routerów i UTM-ów Systemu zasilania Systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa Systemu antywirusowego Systemu zabezpieczającego przed spamem Systemu kontroli dostępu do zasobów Internetu.

2 2.12. Udostępnionych stron internetowych Systemu poczty elektronicznej Systemu logów Wszystkie inne wymagane prace oraz dostarczenie szczegółowego raport z przeprowadzonych prac wraz z listą czynności koniecznych do przeprowadzenia w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa. (Załącznik 3 do umowy ). 3. Systemy wykorzystywane w MOPS: 3.1. Novell Open Enterprise Server 3.2. SUSE Linux 3.3. Novell NetWare Windows Server 3.5. Microsoft SQLServer, 3.6. FireBird 3.7. Sybase SQL AnyWhere 3.8. MySQL 3.9. ZENworks desktop Management, ZENworks Configuration Management, ArcServe, NOD, ApertOS, Oprogramowanie routerów - Allied Telesyn, CISCO IOS firmware serwerów, macierzy, przełączników FC i sprzętu sieciowego, firmware Fortigate GroupWise VMware ESXi Novell Open Workgroup Server JBoss Apache OpenUpload SEPI SPLUNK Novell Secure Login SLES XEN ZEN Works Endpoint Security Management Microsoft Terminal Services/Remote Desktop Services

3 3.29. ZEN Works Patch Management ZAN Works Asset Management SEP Drupal Novell Full Disk Encryption Novell Cluster Services SLES High Availability Extension oraz wszystkie nowsze wersje zainstalowane w ramach ubezpieczenia wersji lub zakupione w czasie trwania umowy oraz pozostałe systemy zakupione w trakcie obowiązywania umowy. Umowa obejmuje również cały sprzęt informatyczny wykorzystywany przez Zamawiającego, w szczególności: serwery, przełączniki sieciowe drugiej i trzeciej warstwy, routery, UTM, NAS, przełączniki FC, macierz dyskowa, biblioteka taśmowa, komputery, sieci, laptopy. 4. Systemy objęte ubezpieczeniem wersji 4.1. Novell Open Enterprise Server 4.2. Windows Server 4.3. Microsoft SQLServer, 4.4. ArcServe, 4.5. NOD 4.6. firmware Fortigate 4.7. CISCO IOS 4.8. ApertOS 4.9. Novell Open Workgroup Server Novell Open Workgroup Suite Novell Secure Login SLES XEN ZEN Works Configuration Management ZEN Works Endpoint Security Management Microsoft Terminal Services/Remote Desktop Services ZENworks Patch Management ZAN Works Asset Management SEP Novell Full Disk Encryption Novell Cluster Services SLES High Availability Extension

4 oraz wszystkie nowsze wersje zainstalowane w ramach ubezpieczenia wersji lub zakupione w czasie trwania umowy. 5. Wykaz lokalizacji objętych umową Umowa obejmuje wszystkie jednostki Zamawiającego, w szczególności: 5.1. Systemy w budynku Dyrekcji MOPS: ul.jagiellońska Jednostki w których zainstalowano sieć lokalną oraz serwer: 1) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 1 ul.andrzeja 10 2) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 2 ul.warszawska 42 3) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 3 ul.oblatów 24 4) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 4 ul.gliwicka 96 5) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 5 ul.dębowa 16c 6) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 6 Specjalistyczny Klub Młodzieżowy nr 3 7) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 7 Świetlica Specjalistyczna nr 4 Dział Dodatków Mieszkaniowych 8) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 8 Sekcja ds. Mieszkań Chronionych 9) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 9 Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 10 Dom Noclegowy Specjalistyczny Klub Młodzieżowy nr 2 Program Aktywności Lokalnej na rzecz Młodzieży Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Teraz MY" 10) Sekcja ds. Bezdomnych Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii (Sekcja Psychologiczno-Pedagogiczna, Zespół ds. Asysty Rodzinnej) 11) Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego w Sprawach dot. Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul.czecha 2 ul.świdnicka 35a ul.łętowskiego 6a ul.krakowska 138 ul.morcinka 19a ul.kilińskiego 19

5 12) Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul.mikołowska 13a 13) Dział Obsługi Administracyjnej ul.wojewódzka Jednostki w których zainstalowano sieć lokalną: 1) Zespół Pomocy Dzieciom i Rodzinom Świetlica Specjalistyczna nr 1 Specjalistyczny Klub Młodzieżowy nr 1 ul.orkana 7a 2) Świetlica Specjalistyczna nr 2 Pl.Powstańców 3 3) Świetlica Specjalistyczna nr 3 ul.gliwicka 74a 4) Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul.gliwicka Umowa obejmuje również: inne jednostki, które powstaną w trakcie obowiązywania umowy, systemy w jednostkach które obecnie nie posiadają sieci komputerowych, powyższe jednostki, w razie zmiany ich lokalizacji. 6. Poziomy zgłoszeń serwisowych: 6.1. Poziom A całkowita awaria jednego z systemów lub jego istotnej części - nie jest możliwa praca osób korzystających z systemu, nastąpiła konieczność wyłączenia systemu lub części systemu, uniemożliwiająca realizację zadania Ośrodka lub zagrażająca ciągłości realizacji zadań Ośrodka Poziom B poważna awaria jednego z systemów lub jego istotnej części - praca osób korzystających z systemu jest mocno utrudniona Poziom C uszkodzenie komputera, awaria systemu lub jego części, nieutrudniająca w istotny sposób pracy Ośrodka oraz niewpływająca na poziom realizacji zadań Ośrodka. 7. Instalacja poprawek i aktualizacji oprogramowania: 7.1. Wykonawca instaluje poprawki i aktualizacje oprogramowania następujących systemów: Routery Przełączniki sieciowe Firmware serwerów, UPS-ów Systemy operacyjne serwerów, wraz z uruchomionymi usługami Oprogramowanie systemów zarządzania bazami danych objęte umową Pozostały sprzęt i oprogramowanie objęte umową w szczególności nowe wersje oprogramowania systemowego, uzyskane przez Zamawiającego w ramach programów ubezpieczenia wersji.

6 8. Usługi doradcze: 7.2. Oprogramowanie instalowane jest wg harmonogramu: Poprawki w ciągu 6 tygodni od dnia udostępnienia przez dostawcę oprogramowania Poprawki krytyczne, które po dokonaniu oceny Zamawiającego lub Wykonawcy tego wymagają, instaluje się niezwłocznie Nowe wersje oprogramowania w ciągu 180 dni od dnia udostępnienia przez dostawcę oprogramowania Oprogramowanie nie będzie instalowane, jeżeli będzie istniało podejrzenie jego niekompatybilności z innym wykorzystywanym oprogramowaniem lub sprzętem lub w jakikolwiek inny sposób będzie zagrażało bezpieczeństwu systemu, przetwarzanych informacji lub dostarczanych usług Jeżeli bezpośrednio w wyniku przeprowadzonych prac w szczególności zainstalowania oprogramowania, konieczne jest podjęcie dodatkowych działań, w tym działań polegających na usunięciu awarii, dostarczeniu sprzętu zastępczego, jego konfiguracji, wykonaniu i odtworzeniu kopii bezpieczeństwa, konfiguracji innych systemów, będą one przeprowadzone nieodpłatnie przez wykonawcę z zachowaniem reżimu priorytetu błędu odpowiadającego zaistniałej sytuacji Niezwłocznie po zainstalowaniu poprawek oraz nowych wersji oprogramowania, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu Uproszczony raport instalacji poprawek i nowych wersji oprogramowania oraz udostępniania poprawek i nowych wersji przez dostawcę oprogramowania (Załącznik 8 do umowy.). Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przekazuje Szczegółowy raport instalacji poprawek i nowych wersji oprogramowania oraz udostępniania poprawek i nowych wersji przez dostawcę oprogramowania (Załącznik 7 do umowy.). Usługi doradcze obejmują: 8.1. Wsparcie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wsparcie telefoniczne, przy rozwiązywaniu problemów serwisowych i związanych z administrowaniem systemami sieciowymi Wsparcie przy określaniu potrzeb sprzętowych, programowych i tworzeniu planów migracji Doradztwo w zakresie ewentualnego doposażenia sprzętu lub nowych zakupów oraz udziela wsparcia przy przygotowaniu specyfikacji przetargowych Opracowanie na żądanie Zamawiającego wyceny planowanych przez Zamawiającego prac i zakupów Wsparcie przy określaniu kosztów modyfikacji lub budowy nowych systemów sieciowych Ośrodka Wsparcie przy określaniu wymagań dla nowych systemów lub modyfikacji systemów już wykorzystywanych u Zamawiającego.

7 B. Usługi płatne ryczałtowo: 1. W pierwszym miesiącu trwania umowy Wykonawca tworzy i dostarcza Zamawiającego w formie elektronicznej oraz papierowej, dokumentację opisującą szczegółową konfigurację sieci (adresacja, uruchomione usługi, lista sprzętu sieciowego wraz z jego konfiguracją, lista serwerów sieciowych wraz z ich konfiguracją, lista drukarek sieciowych wraz z ich konfiguracją, konta administracyjne oraz wszelkie inne wymagane informacje). W trakcie trwania umowy, Wykonawca uwzględnia w dokumentacji wszystkie zmiany i co najmniej raz w miesiącu dostarcza Zamawiającego aktualną wersję w formie elektronicznej. 2. Wykonawca utrzymuje oprogramowanie i sprzęt objęty umową, który może być użyczony Zamawiającego w celu zapewnienia ciągłości pracy zgodnie z wymaganym poziomem usług. 3. Wykonawca zapewnia działania prewencyjne i wsparcie dla Działu Analiz i Informatyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa, pomoc w przypadku wykrycia luk w systemie zabezpieczeń lub prób włamania do systemu. 4. Wykonawca określa wpływ zainstalowania nowych poprawek do systemów wykorzystywanych w systemach Zamawiającego. 5. Wykonawca prowadzi Instalacja poprawek i aktualizacji oprogramowania. 6. Wykonawca zapewnia sprawne świadczenie usług doradczych na rzecz Zamawiającego. 7. Wykonawca odpowiada za skuteczne wykonanie kopii bezpieczeństwa przed wszystkimi wykonywanym pracami. 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dojazdów związane z prowadzeniem serwisu. C. Usługi płatne po wykonaniu: 1. Wykonawca dokonuje okresowego przeglądu sprzętu, jego konserwacji i czyszczenia nie rzadziej niż raz na rok (aktywny sprzęt sieciowy, UPS-y, serwery, punkty węzłowe sieci, sprzęt do przeprowadzania backupu, routery, przełączniki sieciowe). Prace będą przeprowadzane w miejscu zainstalowania sprzętu. 2. W miesiącach: maj i listopad, Wykonawca wykonuje testy odtworzeniowe. 3. W miesiącach: kwiecień, sierpień i grudzień, Wykonawca przeprowadza we wszystkich jednostkach Ośrodka testy bezpiecznego wyłączania systemu na wypadek zaniku zasilania. Wykonawca dostarcza dokumentację przeprowadzonych testów, listę zaleceń oraz opisaną procedurę bezpiecznego zamykania systemu (Załącznik 4 do umowy ). 4. Wykonawca przeprowadza przegląd systemów sieciowych, pod kątem spełniania wymogów bezpieczeństwa w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. 5. Wykonawca przeprowadza zdalny monitoring i kontrolę zapisów logów systemowych routerów, serwerów, urządzeń NAS, UTM oraz zapisów logów usług i aplikacji działających na serwerach Zamawiającego raz w tygodniu. Raport z monitoringu (Załącznik 5 do umowy) wraz z listą zaleceń Wykonawca przekazuje Zamawiającego drogą elektroniczną, nie później niż na drugi dzień roboczy po jego przeprowadzeniu. Przekazany raport zawierają co najmniej: informacje o istotnych wykrytych błędach i ostrzeżeniach, informacje o nieprawidłowym działaniu sprzętu,

8 informacje o stwierdzonej możliwości wystąpienia problemów, w tym o małej ilość miejsca na dyskach, zbyt niskiej wydajności sprzętu, zalecania dla Zamawiającego, dacie i godzinie ostatniego wpisu w każdym logu, Dla zdalnego monitoringu i kontroli zapisów logów, Wykonawca korzysta z centralnego systemu zbierania i zarządzania logami (SPLUNK). 6. Wykonawca odpowiada za skuteczne wykonanie kopii bezpieczeństwa przed wszystkimi wykonywanym pracami. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dojazdów związane z prowadzonymi pracami. D. Usługi płatne wg ustalonej stawki godzinowej: 1. Wykonawca wprowadza zmiany w konfiguracji polityk, tworzy i modyfikuje obiekty aplikacji oraz przeprowadza zmiany w konfiguracji systemów ZENworks Desktop Management, ZENworks Configuration Management, ZEN Works Endpoint Security Management, ZENworks Patch Management, Novell Secure Login, Zen Works Asset Management - zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. 2. W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego, Wykonawca odpowiada za przeniesienie danych na ten system, a następnie jego ponownie przeniesienie na system Zamawiającego. 3. Inne prace serwisowe i administracyjne. 4. Wykonawca odpowiada za skuteczne wykonanie kopii bezpieczeństwa przed wszystkimi wykonywanym pracami. 5. Ustalona stawka godzinowa nie obejmuje kosztów zakupu części i podzespołów 6. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca instaluje oprogramowanie, wprowadza zmiany konfiguracji systemów oraz przeprowadza wszelkie inne prace związane z administrowaniem systemami objętymi umową. 7. Wykonawca prowadzi prace po podaniu maksymalnego czasu prac, maksymalnego czasu zakończenia prac, informacji o potencjalnych zagrożeniach i uzyskaniu pisemnej akceptacji przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (Załącznik 9 do umowy..). 8. W wypadku braku możliwości uzyskania pisemnej akceptacji, dopuszcza się akceptację w innej formie, w szczególności telefonicznej lub mailowej. Należy niezwłocznie dopełnić pisemnej formy akceptacji. 9. Jeżeli ilość godzin niezbędnych dla przeprowadzenia prac okaże się wyższa niż deklarowana, płatność obejmie jedynie godziny deklarowanie wstępnie przez Wykonawcę. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dojazdów związane z prowadzeniem serwisu. E. Określenie poziomu usług 1. Wykonawca gwarantuje: 1.1. W wypadku zgłoszenia priorytetu A Wykonawca podejmuje się próby zdalnego usunięcia awarii lub przysyła pracownika serwisowego w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia awarii - dla zgłoszeń awarii w dni robocze w godzinach , w przypadku zgłoszenia po godzinie 15.30

9 pracownik Wykonawcy stawi się o godz rano następnego dnia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii zgłaszanych z tym priorytetem i zagwarantowania, że łączny czas trwania awarii o tym priorytecie nie może przekroczyć 24 godzin roboczych Ośrodka w okresie trwania umowy W wypadku zgłoszenia priorytetu B Wykonawca podejmuje się próby zdalnego usunięcia awarii lub przysyła pracownika Wykonawcy w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia awarii - dla zgłoszeń awarii w dni robocze w godzinach , w przypadku zgłoszenia po godzinie pracownik Wykonawcy stawi się o godz rano następnego dnia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii zgłaszanych z tym priorytetem i zagwarantowania, że łączny czas trwania awarii o tym priorytecie nie może przekroczyć 60 godzin roboczych Ośrodka w okresie trwania umowy W wypadku zgłoszenia priorytetu C Wykonawca podejmuje się próby zdalnego usunięcia awarii lub przysyła pracownika Wykonawcy w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia awarii - dla zgłoszeń awarii w dni robocze w godzinach , w przypadku zgłoszenia po godzinie pracownik Wykonawcy stawi się o godz rano następnego dnia W wypadku świadczenia usług doradczych, Wykonawca gwarantuje czas reakcji, obejmujący podanie informacji o przewidywanym czasie zakończenia prac, do godziny następnego dnia roboczego oraz niezwłoczne rozpoczęcie prac. 2. W wypadku awarii serwerów, urządzeń sieci LAN, WAN, systemu storage (sprzętu do wykonywania kopii bezpieczeństwa, dyskowych macierzy dyskowych) - Wykonawca podejmuje się próby zdalnego usunięcia awarii lub przysyła pracownika serwisowego w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia awarii - dla zgłoszeń awarii w dni robocze w godzinach , w przypadku zgłoszenia po godzinie pracownik serwisowy stawi się o godz rano następnego dnia. Wykonawca podejmuje się przestrzegania 8 godzinnych terminów napraw, a w przypadku niemożności zakończenia naprawy w czasie 8 godzin licząc od momentu zgłoszenia, Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia sprzętu zastępczego funkcjonalnie odpowiadającego uszkodzonemu, (przy zastrzeżeniu wymagań wynikających z poziomu zgłoszenia serwisowego). W wypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy serwisowej, jest ona płatna osobno, pozostałe prace są płatne zgodnie z ustaloną stawką godzinową. W wypadku awarii biblioteki taśmowej, macierzy dyskowej lub przełącznika FC, jeżeli Wykonawca nie będzie miał możliwości podstawienia sprzętu w pełni odpowiadającego sprzętowi wykorzystywanemu w MOPS, zobowiązany jest do przeprowadzenia prac i udostępnienia sprzętu, umożliwiającego kontynuację pracy Ośrodka. 3. Awarię uważa się za usuniętą, w chwili przywrócenia funkcjonowania usługi. 4. W wypadku zdalnego usuwania awarii, Wykonawca informuje Zamawiającego o jej usunięciu niezwłocznie, drogą elektroniczną lub telefoniczną. 5. Wszystkie prace, wizyty i konsultacje są potwierdzane odpowiednim protokołem. Niezależnie Wykonawca dostarcza dokumentację wszystkich zmian konfiguracji systemu w ramach przeprowadzonych prac. W protokole, Strony potwierdzają czas usunięcia awarii.

10 6. Wykonawca dostarcza szczegółowy raport z prac przeprowadzonych w ramach umowy w danym miesiącu (Załącznik 6 do umowy.), nie później niż w ciągu 14 dni po zakończeniu miesiąca, a w wypadku raportu za miesiąc grudzień, do 20 grudnia W wypadku awarii, których usunięcia będzie wymagało prac poza godzinami pracy Ośrodka, Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do pomieszczeń. 8. Osoby wykonujące prace z ramienia Wykonawcy muszą posiadać certyfikaty MCSE i Microsoft Certified IT Proffesional: Enterprise Administrator on Windows Server 2008, CNE lub inżyniera systemu Linux odpowiednio do systemów, których ich prace będą dotyczyć. 9. Wszystkie wymagane protokoły i załączniki Wykonawca dostarcza w formie elektronicznej (za pośrednictwem systemu elektronicznej obsługi zgłoszeń, poczty elektronicznej lub na płycie CD) oraz pisemnej, podpisane przez osobę upoważnioną. Szczegółowy raport instalacji poprawek i nowych wersji oprogramowania oraz udostępniania poprawek i nowych wersji przez dostawcę oprogramowania oraz Uproszczony raport instalacji poprawek i nowych wersji oprogramowania oraz udostępniania poprawek i nowych wersji przez dostawcę oprogramowania, są przekazywane jedynie w formie elektronicznej. 10. Prowadzenie prac w jednostkach terenowych Ośrodka, wymaga wcześniejszego poinformowania osoby wymienionej w 2 ust. 1 umowy... F. System elektronicznej obsługi zgłoszeń. 1. Wykonawca zapewni nieodpłatnie, rejestrację i pełną obsługę zgłoszeń i innych prac wynikających z Umowy w Systemie elektronicznej obsługi zgłoszeń. 2. System będzie własnością Wykonawcy i zostanie udostępniony Zamawiającego przez stronę WWW. 3. W zakresie udostępnionym Zamawiającego, System będzie umożliwiał: 3.1. Rejestrację zgłoszeń przez uprawnionych użytkowników Zamawiającego (w przypadku zgłoszenia telefonicznego lub przekazanego pocztą elektroniczną, wpis zostanie wykonany przez Dostawcę) Bieżącą kontrolę stanu realizacji zgłoszeń, a w szczególności spełniania warunków Umowy Generowanie bieżących raportów zgodnie z ustalonymi wzorami Wysyłanie do Zamawiającego poprzez powiadomień o zmianach statusów zgłoszeń Składanie zleceń dodatkowych, kontrolę stanu realizacji tych zleceń Rejestrację czasu usuwania awarii Wykonawca będzie prowadził w Systemie i udostępni Zamawiającego bazę sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem obsługi serwisowej, baza będzie stale aktualizowana z zachowaniem historii napraw i interwencji Wykonawca będzie zapisywał w Systemie i udostępniał Zamawiającego wszystkie przewidziane umową raporty.

11 Załącznik 2 do umowy.. Data:.. Testy odtworzeniowe Odtworzenie danych z nośników: Data Nr zestawu nośników Nośniki w zestawie Opis procedury odtworzenia Wynik przeprowa dzonego testu Zalecenia i uwagi Uruchomienie kopii systemu: Data Nr zestawu nośników Nośniki w zestawie System Opis procedury odtworzenia Wynik przeprowadzonego testu Czas odtworzenia Zalecenia i uwagi. podpis

12 Załącznik 3 do umowy.. Data:.. Przegląd systemów sieciowych Data Przedmiot przeglądu Zasoby udostępniane w sieciach (LAN i WAN) oraz uprawnienia do tych zasobów. Uprawnienia kont użytkowników w systemach (usługi katalogowe, konta lokalne, konta administracyjne, konta do zarządzania sprzętem, konta do usług sieciowych). Konfiguracja filtrów, firewall-i i urządzeń UTM Porty w sieciach LAN i WAN. Usługi uruchomione na serwerach i stacjach roboczych. Zainstalowane poprawki oprogramowania serwerów, NAS, SAN, routerów i UTMów. System zasilania. System wykonywania kopii bezpieczeństwa. System antywirusowy. System zabezpieczający przed spamem. System kontroli dostępu do zasobów Internetu. Udostępnione strony internetowe. System poczty elektronicznej. System logów. Procedura przeglądu Wyniki przeglądu Zalecenia. podpis

13 Załącznik 4 do umowy. Data:.. Testy wyłączenia systemu na wypadek zaniku zasilania Data System Opis procedury Wynik przeprowadzonego testu Zalecenia i uwagi. podpis

14 Załącznik 5 do umowy. Data:.. Zdalny monitoring systemów: Data Kontrolowany system i nazwa dziennika (logu) Wykryte błędy i ostrzeżenia. Nieprawidłowości w działaniu sprzętu. Potencjalne problemy. Data i godzina ostatniego wpisu w dzienniku (logu). Zalecenia Dodatkowe uwagi i podjęte działania. podpis

15 Raport miesięczny z przeprowadzonych prac Data System Przeprowadzone prace z uwzględnieniem ilości godzin pracy w wypadku usług płatnych wg. ustalonej stawki godzinowej Załącznik 6 do umowy. Data:.. Uwagi i zalecenia. podpis

16 Załącznik 7 do umowy. Data:.. Szczegółowy raport instalacji poprawek i nowych wersji oprogramowania oraz udostępniania poprawek i nowych wersji przez dostawcę oprogramowania. Data udostępnien ia przez dostawcę Nazwa/Opi s poprawki Skrócony opis wprowadzanych zmian w systemie Data zainstalowa nia poprawki Instalacja może mieć wpływ na następujące systemy Uzasadnienie niezainstalowani a poprawki Uwagi

17 Załącznik 8 do umowy.. Data:.. Uproszczony raport instalacji poprawek i nowych wersji oprogramowania oraz udostępniania poprawek i nowych wersji przez dostawcę oprogramowania. Data udostępnienia przez dostawcę i/lub nazwa/opis poprawki Data zainstalowania poprawki Uzasadnienie niezainstalowania poprawki Uwagi

18 Deklaracja czasu wykonania usługi. Załącznik 9 do umowy.. Data:.. Opis usługi:.. Zagrożenia:.. Deklarowany czas rozpoczęcia prac:.. Deklarowany czas zakończenia prac:.. Deklarowana, maksymalna ilość godzin roboczych:.... Podpis Wykonawcy.. Akceptacja Zamawiającego

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr 3/2012 z dnia 03.sierpnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością (Identity Management) zwanego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 postępowanie nr ZP/PN/2312/12/2808/2012 Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr 146/13 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 16 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

Grębocice, dnia 04.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Grębocice, dnia 04.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grębocice, dnia 04.03.2014 r. (pieczęć zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: RBiGK.271.7.2014 1. Zamawiający: Gmina Grębocice ul. Głogowska 3; 59-150 Grębocice zaprasza do złożenia oferty na: 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo