Katalog usług informatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog usług informatycznych"

Transkrypt

1 Katalog usług informatycznych Kategoria: oprogramowanie Kategoria obejmuje niezbędne oprogramowanie dla uruchomienia i optymalnego wykorzystania komputera. Dostarczamy systemy operacyjne, pakiety biurowe, oprogramowanie specjalistyczne. Koordynujemy wykorzystanie oprogramowania posiadanego przez Klienta. Usługa oferowana jest w dwóch grupach: udostępnienie, czyli obsługa oprogramowania dostarczonego przez nas oraz utrzymanie, czyli obsługa oprogramowania należącego do klienta

2 Spis treści 1. Udostępnianie oprogramowania MS Office Udostępnianie MS Project Udostępnianie MS Visio Udostępnianie oprogramowania antywirusowego Udostępnianie oprogramowania specjalistycznego Utrzymanie oprogramowania biurowego Microsoft Udostępnianie SŁOWNIKÓW Zarządzanie licencjami

3 1. Udostępnianie oprogramowania MS Office Nazwa Usługi Udostępnianie MS Office Cena 1. MS Office 2010 Standard - 21 PLN miesięcznie 2. MS Office 365 dla oświaty (instalacja serwerowa) 12 zł 3. MS Office 365 dla oświaty (instalacja lokalna) 18 zł Opis Usługi W ramach usługi ITCOPPER udostępnia oprogramowanie biurowe MS Office 2010 składające się z następujących komponentów: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook oraz MS Office Professional zawierające dodatkowo bazę danych MS Access W ramach usługi Usługodawca zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie: Instalacji I aktualizacji oprogramowania Konfiguracji oprogramowania Bieżącego rozwiązywania zauważonych problemów zgodnie ze standardową instrukcją kierowania zgłoszeń do Service Desk Wykluczenie z Usługi Usługa nie obejmuje: wsparcia merytorycznego użytkowników w zakresie rozwiązywania problemów Microsoft Excel i Word VB script, złożone makra. usuwania błędów w samym oprogramowaniu, do którego producent nie dostarczył poprawek np. w wyniku zakończenia wsparcia dla danej wersji. Dotyczy to także braku aktualizacji dostarczonych przez producenta oprogramowania i mających wpływ na poprawne funkcjonowanie z aplikacji wykorzystujących komponenty oprogramowania wchodzącego w skład usługi (np. SAP, Invest for Excel). Godziny dostępności Usługi Dostępność usługi 7/24 Godziny wsparcia 07:30 16:30 w Dni Robocze Warunki świadczenia usługi Odpowiedzialność za dane Formy Zamówień/ Rezygnacji/ Modyfikacji dostępu do usługi Gwarantowany Poziom Usługi Brak Ogranicza się do danych umieszczonych na zasobach sieciowych, w ramach usługi Udostępnianie przestrzeni dyskowych. Wszystkie istotne dane powinny być przechowywane na zasobach sieciowych, na dyskach lokalnych tylko kopie tych danych. Prace wdrożeniowe, termin, jak i opłata miesięczna związana z Wypełniony formularz Zamówień, Rezygnacji, Zapytań ofertowych i Ofert ITCOPPER (załącznik nr 5 do Porozumienia SLA) lub elektroniczne zgłoszenie w Service Desk zaakceptowane przez osoby upoważnione do składania zamówień i rezygnacji, akceptacji Ofert ITCOPPER; Dostępność oprogramowania MS Office Standard w czasie gwarantowanym - jest wartością procentową określającą stosunek czasu dostępności poszczególnych aplikacji w czasie gwarantowanym względem zakładanego czasu dostępności dla danej aplikacji. 2

4 Gwarantowana dostępność 95,38% Okna serwisowe w dni wolne ustalane 14 dni przed zdarzeniem. Dopuszczalna liczba uzgodnionych godzin przerw serwisowych w roku 60. Czas przerw serwisowych nie jest uwzględniany przy wyliczaniu wskaźnika dostępności Usługi Gwarantowany czas usunięcia Awarii do 3 dni roboczych Gwarantowany czas usunięcia Usterki do 6 dni roboczych Terminowość realizacji zgłoszeń - jest wartością procentową określającą liczbę zgłoszeń zrealizowanych w terminie względem liczby wszystkich zgłoszeń. Gwarantowana terminowość realizacji zgłoszeń 90% 3

5 2. Udostępnianie MS Project Podstawowy Katalog Usług Teleinformatycznych Nazwa Usługi Udostępnianie MS Project Cena 1. MS Project 2007/ PLN miesięcznie Opis Usługi W ramach usługi ITCOPPER udostępnia oprogramowanie biurowe MS Project 2000, 2003, 2007,2010 służące do planowania i prowadzenia projektów W ramach usługi Usługodawca zapewnia kompleksowe wsparcie zakresie: Instalacji i aktualizacji oprogramowania Konfiguracji oprogramowania Bieżącego rozwiązywania zauważonych problemów zgodnie ze standardową instrukcją kierowania zgłoszeń do Service Desk w Wykluczenie z Usługi Usługa nie obejmuje usuwania błędów w samym oprogramowaniu, do którego producent nie dostarczył poprawek np. w wyniku zakończenia wsparcia dla danej wersji. Dotyczy to także braku aktualizacji dostarczonych przez producenta oprogramowania i mających wpływ na poprawne funkcjonowanie z aplikacji wykorzystujących komponenty oprogramowania wchodzącego w skład usługi. Godziny dostępności Usługi Dostępność usługi 7/24 Godziny wsparcia 07:30 16:30 w Dni Robocze Warunki świadczenia usługi Odpowiedzialność za dane Formy Zamówień/Rezygnacji/ Modyfikacji dostępu do usługi Gwarantowany Poziom Usługi Usługa może być świadczona dla podmiotów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., w których posiada 51% udziałów i więcej. Ogranicza się do danych umieszczonych na zasobach sieciowych, w ramach usługi Udostępnianie przestrzeni dyskowych. Wszystkie istotne dane powinny być przechowywane na zasobach sieciowych, na dyskach lokalnych tylko kopie tych danych. Prace wdrożeniowe, termin, jak i opłata miesięczna związana z Wypełniony formularz Zamówień, Rezygnacji, Zapytań ofertowych i Ofert ITCOPPER (załącznik nr 5 do Porozumienia SLA) lub elektroniczne zgłoszenie w Service Desk zaakceptowane przez osoby wymienione w załączniku nr 2 Lista członków personelu Klienta upoważnionych do składania zamówień i rezygnacji, akceptacji Ofert ITCOPPER; Dostępność oprogramowania MS Project w czasie gwarantowanym - jest wartością procentową określającą stosunek czasu dostępności poszczególnych aplikacji w czasie gwarantowanym względem zakładanego czasu dostępności dla danej aplikacji. Gwarantowana dostępność 95,38% Okna serwisowe w dni wolne ustalane 14 dni przed zdarzeniem. Dopuszczalna liczba uzgodnionych godzin przerw serwisowych w roku 60. Czas przerw serwisowych nie jest uwzględniany przy wyliczaniu wskaźnika dostępności Usługi 4

6 Gwarantowany czas usunięcia Awarii do 3 dni roboczych Gwarantowany czas usunięcia Usterki do 6 dni roboczych Terminowość realizacji zgłoszeń - jest wartością procentową określającą liczbę zgłoszeń zrealizowanych w terminie względem liczby wszystkich zgłoszeń. Gwarantowana terminowość realizacji zgłoszeń 90% 5

7 3. Udostępnianie MS Visio Podstawowy Katalog Usług Teleinformatycznych Nazwa Usługi Udostępnianie MS Visio Cena 1. MS Visio 2007/ PLN miesięcznie Opis Usługi W ramach usługi ITCOPPER udostępnia oprogramowanie biurowe 2010 służące do tworzenia i graficznej prezentacji schematów oraz procesów W ramach usługi Usługodawca zapewnia kompleksowe wsparcie zakresie: Instalacji i aktualizacji oprogramowania Konfiguracji oprogramowania Bieżącego rozwiązywania zauważonych problemów zgodnie ze standardową instrukcją kierowania zgłoszeń do Service Desk w Wykluczenie z Usługi Usługa nie obejmuje usuwania błędów w samym oprogramowaniu, do którego producent nie dostarczył poprawek np. w wyniku zakończenia wsparcia dla danej wersji. Dotyczy to także braku aktualizacji dostarczonych przez producenta oprogramowania i mających wpływ na poprawne funkcjonowanie z aplikacji wykorzystujących komponenty oprogramowania wchodzącego w skład usługi. Godziny dostępności Usługi Dostępność usługi 7/24 Godziny wsparcia 07:30 16:30 w Dni Robocze Warunki świadczenia usługi Odpowiedzialność za dane Formy Zamówień/ Rezygnacji/ Modyfikacji dostępu do usługi Gwarantowany Poziom Usługi Usługa może być świadczona dla podmiotów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., w których posiada 51% udziałów i więcej. Ogranicza się do danych umieszczonych na zasobach sieciowych, w ramach usługi Udostępnianie przestrzeni dyskowych. Wszystkie istotne dane powinny być przechowywane na zasobach sieciowych, na dyskach lokalnych tylko kopie tych danych. Prace wdrożeniowe, termin, jak i opłata miesięczna związana z Wypełniony formularz Zamówień, Rezygnacji, Zapytań ofertowych i Ofert ITCOPPER (załącznik nr 5 do Porozumienia SLA) lub elektroniczne zgłoszenie w Service Desk zaakceptowane przez osoby wymienione w załączniku nr 2 Lista członków personelu Klienta upoważnionych do składania zamówień i rezygnacji, akceptacji Ofert ITCOPPER; Dostępność oprogramowania MS Visio w czasie gwarantowanym - jest wartością procentową określającą stosunek czasu dostępności poszczególnych aplikacji w czasie gwarantowanym względem zakładanego czasu dostępności dla danej aplikacji. Gwarantowana dostępność 95,38% Okna serwisowe w dni wolne ustalane 14 dni przed zdarzeniem. Dopuszczalna liczba uzgodnionych godzin przerw serwisowych w roku 60. Czas przerw serwisowych nie jest uwzględniany przy wyliczaniu wskaźnika dostępności Usługi Gwarantowany czas usunięcia Awarii do 3 dni roboczych 6

8 Gwarantowany czas usunięcia Usterki do 6 dni roboczych Terminowość realizacji zgłoszeń - jest wartością procentową określającą liczbę zgłoszeń zrealizowanych w terminie względem liczby wszystkich zgłoszeń. Gwarantowana terminowość realizacji zgłoszeń 90% 7

9 4. Udostępnianie oprogramowania antywirusowego Nazwa usługi Cena Opis usługi Wykluczenie z usługi Warunki świadczenia usługi Udostępnienie oprogramowania antywirusowego Licencja zarządzana miesięcznie 5,00 PLN za sztukę W ramach usługi ITCopper udostępnia oprogramowanie ESET Endpoint antywirus oraz zapewnia kompleksowe wsparcie udostępnionego oprogramowania. W ramach usługi ITCopper zapewnia: Instalacje i aktualizacje oprogramowania antywirusowego Wprowadzanie niezbędnych zmian w konfiguracji oprogramowania Bieżące rozwiązywanie zauważonych problemów zgodnie ze standardową instrukcją kierowania zgłoszeń do Service Desk Usługa może być realizowana zdalnie lub bezpośrednio u użytkownika Usługobiorcy w zależności od oceny sytuacji oraz możliwości technicznych. Usługa nie obejmuje: Instalacji i aktualizacji oprogramowania na stacjach roboczych nie objętych obsługą. Zdalnej instalacji bazy wirusów oprogramowania na stacjach roboczych nie objętych usługą Instalacji i aktualizacji oprogramowania na stacjach roboczych do których pracownicy ITCopper nie uzyskają uprawnień Pełna funkcjonalność usługi jest dostępna pod warunkiem dostępności stacji roboczej z poziomu sieci LAN/WAN z zainstalowanym systemem operacyjnym rodziny Microsoft Windows wraz z uprawnieniami przekazanymi pracownikom ITCopper umożliwiającymi aktualizację baz wirusów oraz oprogramowania. Godziny dostępności usługi Dostępność usługi 7/24 Godziny wsparcia 07:30 15:30 w dni robocze Usługodawcy Odpowiedzialność za dane Formy Zamówień/ Rezygnacji/ Modyfikacji dostępu do usługi Gwarantowany Poziom Usługi Nie dotyczy Prace wdrożeniowe, termin, jak i opłata miesięczna związana z Wypełniony formularz Zamówień, Rezygnacji, Zapytań ofertowych i Ofert ITCopper (załącznik nr 5 do Porozumienia SLA) lub elektroniczne zgłoszenie w Service Desk zaakceptowane przez osoby wymienione w załączniku nr 2 Lista członków personelu Klienta upoważnionych do składania zamówień i rezygnacji, akceptacji Ofert ITCopper; Dostępność oprogramowania antywirusowego w czasie gwarantowanym - jest wartością procentową określającą stosunek czasu dostępności oprogramowania w czasie gwarantowanym względem zakładanego czasu dostępności. Gwarantowana dostępność 90% 8

10 Okna serwisowe w dni wolne ustalane 14 dni przed zdarzeniem. Dopuszczalna liczba uzgodnionych godzin przerw serwisowych w roku 60. Czas przerw serwisowych nie jest uwzględniany przy wyliczaniu wskaźnika dostępności usługi Gwarantowany czas usunięcia Awarii do 3 Dni Roboczych Gwarantowany czas usunięcia Usterki do 6 Dni Roboczych Terminowość realizacji zgłoszeń - jest wartością procentową określającą liczbę zgłoszeń zrealizowanych w terminie względem liczby wszystkich zgłoszeń. Gwarantowana terminowość realizacji zgłoszeń 90% 9

11 5. Udostępnianie oprogramowania specjalistycznego Nazwa Usługi Cena Opis Usługi Udostępnianie oprogramowania specjalistycznego Wycena indywidualna Usługa udostępniania oprogramowania polega na utworzeniu warunków do korzystania z funkcjonalności oferowanych przez oprogramowanie pozostając w zgodzie z umowami zawartymi z dostawcami/producentami oprogramowania. Na usługę udostępnienia oprogramowania składają się czynności związane z zakupem, dopuszczeniem do stosowania i przygotowaniem do udostępnienia oprogramowania. Szczegółowy zakres usługi: Utrzymanie aktualnej listy oprogramowania udostępnionego w ramach usługi. Lista powinna obejmować pozycje dotyczące oprogramowania. Pozycje powinny zawierać krótki opis funkcjonalności świadczonych przez oprogramowanie oraz jednoznacznie określać cenę usługi udostępnienia pozycji z listy w zależności od warunków udostępnienia. Udostępnienie oprogramowania z listy oprogramowania udostępnionego przez przekazanie oprogramowania w użytkowanie Klienta; Rozwiązywanie problemów z eksploatacją na zasadzie odpłatnych zamówień na konsultacje. Przygotowanie rekomendacji na wykorzystanie oprogramowania o tych samych cechach funkcjonalnych i znajdującego się na liście w przypadku wskazania przez Klienta konieczności posłużenia się oprogramowaniem spoza listy. W przypadku braku pozycji spełniających oczekiwania Klienta podjęcie procedury rozszerzenia listy oprogramowania udostępnionego w ramach usługi. Wykluczenie z Usługi Oprogramowanie udostępniane w ramach usługi może być zainstalowane zarówno na urządzeniach komputerowych należących do Klienta jak i ITCopper. Usługa nie obejmuje: Godziny dostępności Usługi Dostępność usługi 7/24 Wsparcia użytkowników w obsłudze i administrowaniu oprogramowaniem Aktualizacji oprogramowania za wyjątkiem standardowych aktualizacji dostarczanych w ramach gwarancji lub umów wsparcia dla oprogramowania, które będą realizowane na zasadach konsultacji bądź odrębnych zamówień. Godziny wsparcia 07:30 16:30 w Dni Robocze Warunki świadczenia usługi Odpowiedzialność za dane Urządzenie komputerowe o parametrach umożliwiających korzystanie z funkcjonalności aplikacji. Nie dotyczy. W zależności od miejsca składowania odpowiedzialność za dane wytworzone w ramach udostępnianego oprogramowania będzie 10

12 odpowiadała opisanej w usługach : Udostępnianie przestrzeni dyskowej jeżeli dane zostały zgromadzone na zasobach sieciowych udostępnianych przez ITCOPPER, Udostępnianie stacji roboczych lub Udostępnianie notebooków jeżeli dane zostały zgromadzone na zasobach lokalnych sprzętu komputerowego udostępnionego przez ITCOPPER. Formy Zamówień/ Rezygnacji/ Modyfikacji dostępu do usługi Gwarantowany Poziom Usługi Wypełniony formularz Zamówień, Rezygnacji, Zapytań ofertowych i Ofert ITCopper (załącznik nr 5 do Porozumienia SLA) lub elektroniczne zgłoszenie w Service Desk zaakceptowane przez osoby wymienione w załączniku nr 2 Lista członków personelu Klienta upoważnionych do składania zamówień i rezygnacji, akceptacji Ofert ITCopper; Terminowość realizacji zgłoszeń - jest wartością procentową określającą liczbę zgłoszeń zrealizowanych w terminie względem liczby wszystkich zgłoszeń. Gwarantowana terminowość realizacji zgłoszeń 90% 11

13 6. Utrzymanie oprogramowania biurowego Microsoft Nazwa Usługi Cena Opis Usługi Utrzymanie oprogramowania biurowego Microsoft Opłata ryczałtowa wycena indywidualna W ramach usługi ITCOPPER utrzymuje posiadane przez Klienta na dzień podpisania Umowy oprogramowanie MS Office Standard, MS Office Professional, MS Project i MS Visio. W ramach usługi Usługodawca zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie: Instalacji i aktualizacji oprogramowania Konfiguracji oprogramowania Bieżącego rozwiązywania zauważonych problemów zgodnie ze standardową instrukcją kierowania zgłoszeń do Service Desk Wykluczenie z Usługi Usługa nie obejmuje: wsparcia merytorycznego użytkowników w zakresie rozwiązywania problemów, np. Microsoft Excel i Word VB script, złożone makra. usuwania błędów w samym oprogramowaniu, do którego producent nie dostarczył poprawek np. w wyniku zakończenia wsparcia dla danej wersji. Dotyczy to także braku aktualizacji dostarczonych przez producenta oprogramowania i mających wpływ na poprawne funkcjonowanie z aplikacji wykorzystujących komponenty oprogramowania wchodzącego w skład usługi (np. SAP, Invest for Excel). Godziny dostępności Usługi Dostępność usługi 7/24 Godziny wsparcia 07:30 16:30 w Dni Robocze Warunki świadczenia usługi Odpowiedzialność za dane Formy Zamówień/ Rezygnacji/ Modyfikacji dostępu do usługi Gwarantowany Poziom Usługi Brak. Ogranicza się do danych umieszczonych na zasobach sieciowych, w ramach usługi Udostępnianie przestrzeni dyskowych. Wszystkie istotne dane powinny być przechowywane na zasobach sieciowych, na dyskach lokalnych tylko kopie tych danych. Prace wdrożeniowe, termin, jak i opłata miesięczna związana z Wypełniony formularz Zamówień, Rezygnacji, Zapytań ofertowych i Ofert ITCOPPER (załącznik nr 5 do Porozumienia SLA) lub elektroniczne zgłoszenie w Service Desk zaakceptowane przez osoby upoważnione do składania zamówień i rezygnacji, akceptacji Ofert ITCopper; Dostępność oprogramowania Microsoft w czasie gwarantowanym - jest wartością procentową określającą stosunek czasu dostępności poszczególnych aplikacji w czasie gwarantowanym względem zakładanego czasu dostępności dla danej aplikacji. Gwarantowana dostępność 95,38% Okna serwisowe w dni wolne ustalane 14 dni przed zdarzeniem. Dopuszczalna liczba uzgodnionych godzin przerw serwisowych w roku 60. Czas przerw serwisowych nie jest uwzględniany przy wyliczaniu wskaźnika 12

14 dostępności Usługi Gwarantowany czas usunięcia Awarii do 3 dni roboczych Gwarantowany czas usunięcia Usterki do 6 dni roboczych Terminowość realizacji zgłoszeń - jest wartością procentową określającą liczbę zgłoszeń zrealizowanych w terminie względem liczby wszystkich zgłoszeń. Gwarantowana terminowość realizacji zgłoszeń 90% 13

15 7. Udostępnianie SŁOWNIKÓW Podstawowy Katalog Usług Teleinformatycznych Nazwa Usługi Udostępnianie SŁOWNIKÓW Cena 1. Słownik Collins - 21 PLN za 1 użytkownika miesięcznie 2. Słownik Langenscheidt - 30 PLN za 1 użytkownika miesięcznie 3. Słownik Oxford - 38 PLN za 1 użytkownika miesięcznie 4. Słownik LEXLAND - 44 PLN za 1 użytkownika miesięcznie 5. Słownik Getionary - 17 PLN za 1 użytkownika miesięcznie Opis Usługi W ramach Usługi ITCOPPER udostępnia oprogramowanie: 1. Słownik Collins - Multimedialny słownik angielsko-polski / polskoangielski (firmy Young Digital Planet, Gdańsk); wersja sieciowa. 2. Słownik Langenscheidt - Dwujęzyczny słownik polsko-niemiecki / niemiecko-polski, uwzględniający zasady nowej pisowni niemieckiej (firmy Young Digital Poland S.A. Gdańsk); wersja sieciowa. 3. Słownik Oxford - Wielki multimedialny słownik angielsko-polski / polsko-angielski (PWN Oxford); wersja sieciowa. 4. Słownik LEXLAND - Słownik techniczny angielsko polski / polsko angielski ( LexLand s.c. ) 5. Słownik Getionary online, słownik angielsko - polski / polsko angielski ( GETIONARY Sp. z o.o. ) W ramach udostępniania w/w aplikacji Usługodawca zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie: Zarządzania systemem uprawnień do aplikacji Instalacji i aktualizacji oprogramowania, zgodnie z zaleceniem autora lub dostawcy, Udostępnienia dokumentacji użytkownika, Bieżącego nadzoru nad aplikacją, Rozwiązywania bieżących incydentów i problemów. Bieżącego rozwiązywania zauważonych problemów zgodnie ze standardową instrukcją kierowania zgłoszeń do Service Desk. Wsparcie przez pracowników ITCopper może być przeprowadzane zdalnie lub u użytkownika w zależności od oceny sytuacji oraz możliwości technicznych. Wykluczenie z Usługi Godziny dostępności Usługi brak 7 dni w tygodniu / 24 godziny na dobę Czas gwarantowany (godziny wsparcia) 07:30 16:30 w Dni Robocze ITCopper Warunki świadczenia Usługi Odpowiedzialność za dane Usługa może być świadczona przy zapewnionym dostępie do usługi dostępie do sieci LAN, Udostępnianie Active Directory oraz Udostępnianie Internetu. Nie dotyczy 14

16 Formy Zamówień/ Rezygnacji/ Modyfikacji dostępu do usługi Gwarantowany Poziom Usługi Wypełniony formularz Zamówień, Rezygnacji, Zapytań ofertowych i Ofert ITCopper (załącznik nr 5 do Porozumienia SLA) lub elektroniczne zgłoszenie w Service Desk zaakceptowane przez osoby wymienione w załączniku nr 2 Lista członków personelu Klienta upoważnionych do składania zamówień i rezygnacji, akceptacji Ofert ITCopper; Dostępność SŁOWNIKÓW w czasie gwarantowanym - jest wartością procentową określającą stosunek czasu dostępności słowników w czasie gwarantowanym względem zakładanego czasu dostępności w czasie gwarantowanym. Dostępność gwarantowana Usługi 93,40%. Okna serwisowe w dni wolne ustalane 14 dni przed zdarzeniem. Dopuszczalna liczba uzgodnionych godzin przerw serwisowych w roku: 96. Czas przerw serwisowych nie jest uwzględniany przy wyliczaniu wskaźnika dostępności Usługi. Gwarantowany czas usunięcia Awarii do 2 Dni Roboczych. Gwarantowany czas usunięcia Usterki do 7 Dni Roboczych. Gwarantowana terminowość realizacji zgłoszeń 90%. 15

17 8. Zarządzanie licencjami Nazwa usługi Cena Zarządzanie licencjami Opłata ryczałtowa wycena indywidualna Usługa zarządzania licencjami jest usługą polegającą na planowaniu, organizowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu wykorzystania oprogramowania w ramach Spółki w odniesieniu do posiadanych praw licencyjnych. W ramach usługi Usługodawca: przeprowadza audyt inicjujący oraz audyty okresowe u Usługobiorcy w zakresie oprogramowania zainstalowanego, posiadanych licencji, zakresu wykorzystania oprogramowania, gromadzi dane w celu utrzymania i zarządzania bazą informacji o posiadanych i wykorzystywanych licencjach, realizuje i/lub nadzoruje proces zakupu nowych licencji, zapewnia efektywność i legalność wykorzystania licencji, podejmuje działania mające na celu optymalizację kosztów wynikających z korzystania z praw licencyjnych. Wdrożenie usługi u Usługobiorcy przebiega w następujących etapach: Opis usługi 1. Audyt oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach wykorzystywanych przez USŁUGOBIORCĘ. 2. Przegląd umów licencyjnych Usługobiorcy oraz dotychczasowych procedur zarządzania licencjami 3. Zgromadzenie dokumentacji potwierdzającej prawa licencyjne Usługobiorcy 4. Przygotowanie analizy uzyskanych danych, możliwości dostosowania licencji i optymalizacji kosztów poprzez dostosowanie liczby instalacji. 5. Opracowanie planu zarządzania licencjami u Usługobiorcy Sposób realizacji usługi: 1. w przypadku, gdy prawo do korzystania z licencji jest własnością Usługobiorcy, wówczas: Usługobiorca przekazuje prawa licencyjne dla oprogramowania, które znajduje się w Katalogu Usług Usługodawcy. Zarządzanie ww. licencjami odbywała się następnie jak w przypadku, kiedy licencje są własnością Usługodawcy. Dla pozostałego oprogramowania realizacja usługi prowadzona jest indywidualnie dla każdego oprogramowania Usługodawca zobowiązuje się przekazywać wszystkie informacje oraz dokumenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania usługi. 2. W przypadku, gdy licencje są własnością Usługodawcy i udostępnianie są do Usługobiorcy w ramach osobnych usług informatycznych, wówczas: 16

18 realizacja usługi następuje w ramach usług informatycznych odnoszących się do danego oprogramowania zarządzanie licencjami jest całkowicie prowadzone przez Usługodawcę. Godziny dostępności usługi Gwarantowany poziom usługi Dostępność usługi 07:30 16:30 w dni robocze Usługodawcy Terminowość realizacji zgłoszeń - jest wartością procentową określającą liczbę zgłoszeń zrealizowanych w terminie względem liczby wszystkich zgłoszeń. Gwarantowana terminowość realizacji zgłoszeń 90% 17

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: usługi zaplecza technicznego Kategoria obejmuje pozostałe usługi nie mające powiązania z poprzednimi kategoriami. Narzędzia pracy grupowej, usługi faksowe, monitoring

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN)

ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN) Załącznik nr 1G do Umowy nr.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach DO.3701.6.4.2014 Katowice 17.12.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Urząd Transportu Kolejowego al. Jerozolimskie 134 02 305 Warszawa Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: Spis treści: Spis treści:... 2 I. Definicje... 3 II. Przedmiot zamówienia... 3 II. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe Załącznik nr 1 do umowy nr Przeprowadzenie przeglądu skuteczności działania systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa, polegające na: 1.1. Wykonaniu pełnego odtworzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy Usługi nadzoru nad systemem informatycznym Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu. Przedmiotem zamówienia są usługi informatyczne obejmuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 82/ZP/2013 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I 1. Przedmiot zamówienia Lp. Opis 1.1. Kompletne rozwiązanie techniczno-organizacyjne Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) w oparciu

Bardziej szczegółowo