Procedura Serwisowa. Procedura przyjmowania i obsługi zgłoszeń serwisowych dla Urządzeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura Serwisowa. Procedura przyjmowania i obsługi zgłoszeń serwisowych dla Urządzeń"

Transkrypt

1 Procedura przyjmowania i obsługi zgłoszeń serwisowych dla Urządzeń CEL OGÓLNY Celem niniejszej procedury jest określenie sposobu postępowania, obsługi zgłoszeń oraz świadczenia serwisu przez wszystkie zainteresowane strony, dla Urządzeń przez WYKONAWCĘ ZAKRES STOSOWANIA Procedura stosowana jest do urządzeń.. Strona 1 z 5

2 DEFINICJE I SKRÓTY ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA.., podmiot serwisujący, zwany także Wykonawcą, Administrator Administrator systemu Serwis WYKONAWCY dział firmy WYKONAWCY zajmujący się serwisowaniem Urządzenia Koordynator WYKONAWCY osoba upoważniona przez firmę WYKONAWCY do uwierzytelniania Serwisantów WYKONAWCY, Serwisant WYKONAWCY pracownik firmy WYKONAWCY, Podwykonawcy firmy WYKONAWCY lub osoba przez nią wskazana, odpowiedzialna za wykonanie naprawy, podłączenie i przywrócenie poprawnej pracy Urządzenia, Helpdesk WYKONAWCY Dział Obsługi Klientów dostępny pod numerem Helpdesk centrum zgłoszeń serwisowych dostępne pod nr telefonu: (...) Helpdesk ZAMAWIAJĄCEGO centrum zgłoszeń serwisowych ZAMAWIAJĄCEGO dostępne pod nr telefonu: Agent osoba z Helpdesk przyjmująca zgłoszenie awarii Urządzenia, Godziny pracy Helpdesku - za godziny pracy uznane są wszystkie dni robocze odpowiednio pomiędzy 7:00 18:00, Urządzenie.. zarządzana przez Helpdesk i serwisowane przez WYKONAWCĘ, Protokół dokument potwierdzający fakt dokonanej naprawy Urządzenia, Przedstawiciel w miejscu instalacji osoba w miejscu instalacji upoważniona do sprawdzenia wykonanej usługi serwisowej, podpisania protokołu odbioru, uzgodnienia sposobu realizacji. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA Za poprawne opracowanie merytoryczne procedury i zmiany w procedurze odpowiedzialni są odpowiednio: Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: tel.:.. . Ze strony WYKONAWCY:. tel. Kom.. . Strona 2 z 5

3 Za realizację i przestrzeganie procedury odpowiedzialni są: Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:.. tel.:. Ze strony Administratora : Helpdesk: tel.: .. Ze strony WYKONAWCY:. tel. kom. PRZEBIEG PROCEDURY 1. ZGŁOSZENIE AWARII / USTERKI Zgłoszenie Awarii lub Usterki dokonywane jest przez Helpdesk natychmiast po jej wykryciu, zgodnie z czasem reakcji określonym pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM. i Administratorem. Wszystkie strony powinny utrzymywać własne numery sprawy, ale w kontakcie pomiędzy Administratorem a Przedstawicielem w miejscu instalacji powinien być używany numer zgłoszenia nadany przez Administratorem dla lokalizacji w miejscu instalacji Agent w momencie wykrycia Awarii lub Usterki lub otrzymania takiego zgłoszenia z miejsca instalacji rejestruje zgłoszenie, a następnie w przypadku konieczności kontaktuje się z Przedstawicielem w miejscu instalacji w celu ustalenia przyczyny Awarii lub Usterki, i minimalizacji przypadków nieuzasadnionego wezwania oraz niejasności w zgłoszeniu serwisowym. W przypadku, gdy weryfikacja wykaże taką konieczność Agent niezwłocznie informuje o zdarzeniu WYKONAWCĘ oraz ZAMAWIAJĄCEGO drogą mailową lub w nagłych wypadkach telefoniczną. Zgłoszenie powinno zawierać: a) Rodzaj problemu wraz z jego charakterystyką, b) Nazwę miejsca instalacji/numer lokalizacji, w której wystąpił problem, c) Numer zgłoszenia z systemu rejestracji Helpdesk WYKONAWCY zarejestruje zgłoszoną Awarię lub Usterkę oraz nada jej odpowiedni numer zgłoszenia z systemu rejestracji Helpdesku WYKONAWCY Helpdesk WYKONAWCY potwierdza mailowo Helpdeskowi rozpoczęcie usuwania Awarii lub Usterki przez Serwis WYKONAWCY, powołując się na numer zgłoszenia nadany przez Administratora. Strona 3 z 5

4 1.5. W przypadku, kiedy nie jest możliwe zdalne usunięcie Awarii lub Usterki i konieczna jest wizyta serwisowa w miejscu instalacji, bądź kiedy konieczny jest kontakt telefoniczny z Przedstawicielem w miejscu instalacji (poza godzinami pracy w miejscu instalacji bądź Helpdesku ), SPRZEDAJĄCY podejmie działania zmierzające do wejścia do miejsca instalacji (opisane szczegółowo poniżej) zaraz po rozpoczęciu godzin pracy w miejscu instalacji. 2. USUNIĘCIE AWARII / USTERKI W MIEJSCU INSTALACJI - WYKONAWCA 2.1. Serwisant WYKONAWCY umawia się z Przedstawicielem w miejscu instalacji na termin wizyty oraz informuje o ustalonym terminie i miejscu Helpdesk. Wszelkie konieczne wizyty w miejscu instalacji będą każdorazowo zgłaszane do Helpdesk tuż po przybyciu na miejsce, w przypadku konieczności konsultacji z właściwym Helpdeskiem W przypadku, gdy Serwisant WYKONAWCY rozwiąże problem zdalnie, przekazuje informację do Helpdesku w celu zweryfikowania naprawy Awarii / Usterki. W przypadku pozytywnego rezultatu, Serwis WYKONAWCY informuje o zakończeniu Awarii / Usterki mailowo (w ustalonym formacie) Helpdesk w celu zamknięcia zgłoszenia Przedstawiciel w miejscu instalacji zapewni Serwisantowi WYKONAWCY fizyczną możliwość wejścia na teren w miejscu instalacji, zainstalowania urządzeń i wykonania niezbędnych prac tak, by możliwym było dokonanie czynności serwisowych. Uwierzytelnienie serwisanta przebiega zgodnie z Procedurą Uwierzytelniania Serwisantów W przypadku wymiany Urządzenia Serwisant na protokole odbioru usługi serwisowej dodatkowo podaje: numer seryjny, typ, producent, model, miejsce urządzenia, jakie zostaje podstawione Po wymianie, urządzenie infrastruktury pozostawione w Urzędzie musi być oklejone nalepką identyfikacyjną. Dla urządzenia zabieranego przez Serwisanta posiadającego nalepkę inwentarzową należy dokonać przekreślenia długopisem lub flamastrem nalepki inwentarzowej W razie problemów ze sterownikami do urządzenia infrastruktury, serwisant jest zobowiązany do ponownego zainstalowania sterowników Po wykonaniu usługi serwisowej Serwisant... zobowiązany jest do sprawdzenia wraz z Przedstawicielem Użytkownika działania urządzenia infrastruktury w Systemie 2.8. Usługa zostaje uznana za wykonaną dopiero, gdy urządzenie infrastruktury jest w pełni funkcjonalne w systemie 2.9. Po zakończeniu przez serwisanta WYKONAWCY naprawy, Helpdesk potwierdza usunięcie Awarii / Usterki w czasie 15 minut od telefonicznego kontaktu Serwisanta WYKONAWCY Po potwierdzeniu przez Helpdesk usunięcia Awarii / Usterki, Serwisant WYKONAWCY przekazuje do podpisania Przedstawicielowi Użytkownika Protokół Odbioru. Przedstawiciel w miejscu instalacji jest zobligowany przez ZAMAWIAJĄCEGO do podpisania Protokołu Odbioru Zgłoszeniom potwierdzonym przez WYKONAWCĘ jako zrealizowane, agent nadaje w tym samym dniu status: Skompletowany Na koniec miesiąca (przed wystawieniem faktury) Serwisant WYKONAWCY zobowiązany jest do przesłania oryginału protokołów z wizyt serwisowych do Strona 4 z 5

5 ZAMAWIAJĄCEGO, a najpóźniej następnego dnia roboczego kopii elektronicznej w postaci skanu do Administratora i ZAMAWIAJĄCEGO Agent po otrzymaniu kopii protokołu od WYKONAWCY w tym samym dniu ustawia dla zgłoszenia status: Zamknięte Na koniec każdego miesiąca Administrator w raporcie RWU (miesięczny raport wykonania usługi) wykazuje ZAMAWIAJĄCEMU wszystkie zgłoszenia przekazane i/lub zrealizowane przez WYKONAWCĘ 3. GENEROWANIE PROTOKOŁU W MIEJSCU INSTALACJI - WYKONAWCA 3.1. Po zakończeniu przez serwisanta naprawy/wymiany urządzenia infrastruktury, Serwisant WYKONAWCY przekazuje do podpisania Przedstawicielowi w miejscu instalacji protokół odbioru wygenerowany elektronicznie za pomocą narzędzia ALTIRIS. Szczegółowa procedura obsługi narzędzia zostanie przekazana w momencie podpisania Umowy Strona 5 z 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą :

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą : Oznaczenie sprawy: ZA.2710.65.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr...

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... zawarta w dniu...pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0

System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0 System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0 Departament Bezpieczeństwa NBP Warszawa, 2015 Spis treści 1. Wstęp 1 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-002 ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 88/DI/PN/2011

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 88/DI/PN/2011 Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 88/DI/PN/2011 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się udostępnić dokumentację techniczną i udzielić dodatkowych informacji dotyczących Systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług terminalowych przez Kolporter

Regulamin świadczenia usług terminalowych przez Kolporter Regulamin świadczenia usług terminalowych przez ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie, Umowie, Załącznikach lub Aneksach wyrażenia oznaczają: 1. Regulamin aktualny

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług serwisowych

Warunki świadczenia usług serwisowych OP/PP/027/2010 Załącznik nr 3 do SIWZ / nr 1 do Umowy Warunki świadczenia usług serwisowych Stosowane w niniejszym dokumencie określenie Klient lub Licencjobiorca odnosi się do Zamawiającego, a określenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe.

Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe. Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe. Opis wymagań i specyfikacja oprogramowania branżowego do przychodni specjalistycznej. 1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/6/2013

Zapytanie ofertowe nr ZO/6/2013 URZĘDY PRZYJAZNE I BEZ BARIER Wniosek nr DWJST-WWEFS-790-2-61/12 ZATWIERDZAM:.. Przewodnicząca Komitetu Sterującego Mielec, dnia 8 lipca 2013 r. Zapytanie ofertowe nr ZO/6/2013 Zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Strona 1 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 2 OFERTA WYKONAWCY Strona 2 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 3 TESTY AKCEPTACYJNE I ODBIORY 1 TESTY AKCEPTACYJNE 1.1 Testy Akceptacyjne będą realizowane dla

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Systemu PKI NBP. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.1.1 wersja 1.5

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Systemu PKI NBP. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.1.1 wersja 1.5 Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Systemu PKI NBP OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.1.1 wersja 1.5 Departament Bezpieczeństwa NBP Warszawa, 2015 Spis treści 1. Wstęp 1 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Nazwa dokumentu

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia warunków umowy. (Software as a service)

Istotne postanowienia warunków umowy. (Software as a service) Załącznik nr 2 do SIWZ Dnia...2011 r. we Wrocławiu Istotne postanowienia warunków umowy (Software as a service) w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług helpdesku/servicedesku, ubezpieczenia, gwarancji jakości

Warunki świadczenia usług helpdesku/servicedesku, ubezpieczenia, gwarancji jakości Załącznik nr 10 do SIWZ Warunki świadczenia usług helpdesku/servicedesku, ubezpieczenia, gwarancji jakości Rozdział I Helpdesk / Servicedesk 1. Wykonawca ma za zadanie stworzenie jednolitego, pojedynczego

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Orange Polska S.A.

regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Orange Polska S.A. regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Orange Polska S.A. 1. Użyte w Regulaminie określenia, nazwy i skróty oznaczają: 1 Definicje 1) abonent podmiot, który jest stroną umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, jednostkę budżetową Gminy

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/89/2015 Olsztyn, dnia 16 kwietnia 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

DZPZ/333/89/2015 Olsztyn, dnia 16 kwietnia 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ DZPZ/333/89/2015 Olsztyn, dnia 16 kwietnia 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Dzierżawy terminalu płatniczego wraz z obsługą i rozliczaniem wpłat dokonywanych za

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo