THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Wrocław. s p e c j a l i s t y c z n e s y s t e m y i n f o r m a t y c z n e. Szanowni Państwo!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Wrocław. s p e c j a l i s t y c z n e s y s t e m y i n f o r m a t y c z n e. Szanowni Państwo!"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem współpracy z naszym nowym partnerem biznesowym firmą Alt It, przedstawiamy ofertę wstępną na stałą obsługę serwisową Państwa Przedsiębiorstwa. Oferta zawiera: 1. Prezentację Całościowej obsługi serwisowej. 2. Propozycję Stałej opieki informatycznej. 3. Propozycję Pojedynczych usług serwisowych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty! Z powaŝaniem (kontakt: 071/ ; THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10; ; Tel./fax: 071/ Prezes Zarządu: Krzysztof Górecki Wiceprezes Zarządu: Jarosław Kwiatkowski NIP: REGON: Nr rachunku bankowego: Ing Bank Śląski SA Rok załoŝenia: 1999 Kapitał zakładowy: PLN w całości spłacony. KRS: Sąd Rejonowy dla ia- Fabryczna, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2 WSTĘP Świadomość zagroŝeń wynikających z informatyzacji, konieczność archiwizacji danych oraz kwestie bezpieczeństwa informacji są wciąŝ w wielu firmach zagadnieniami niedocenianym. Powagę i konsekwencje utraty danych w wyniku awarii sprzętu, wirusów bądź po prostu przypadkowego ich usunięcia dostrzega się zazwyczaj dopiero po fakcie. Tymczasem konsekwencje z tym związane - utrata klientów, kary związane z opóźnieniami w przesyłaniu dokumentów czy wręcz konsekwencje prawne wynikające z zawartych umów - powodują, Ŝe sytuacja taka moŝe narazić firmę na powaŝne straty. Dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy z firmą Alt IT oferujemy Państwu stałą, profesjonalną opiekę nad Państwa sprzętem informatycznym i oprogramowaniem w ramach umowy serwisowej bądź realizację konkretnej, jednorazowej usługi. Stosownie do państwa potrzeb zapewniamy dobór, instalację oraz konserwację odpowiedniego: sprzętu informatycznego (komputery, drukarki, serwery), oprogramowania systemowego (systemy operacyjne) a takŝe infrastruktury telekomunikacyjnej (okablowanie, sieci, nadajniki, routery). 1. CAŁOŚCIOWA OBSŁUGA SERWISOWA *+,-./ *2789!"#$%#& "'()' Całościowa obsługa Przedsiębiorstwa składa się z następujących elementów abcdefghijklmnobcgpcqrsafijdtijk uvwxyz{wy } ~ ~ { }~ ƒ y~ƒ vˆv xvšv x ~ Œ TUVWXTYZ[ \W\]\^_`T Konsultacje oraz naprawa ª «««±ª Ž Stałej opieki informatycznej š œ žÿ œ Stałych pojedynczych usług serwisowych Audyt sprzętu oprogramowania Specyfikacją Strona 2

3 Podczas przeprowadzania audytu nasi specjaliści dokonają przeglądu sprzętu informatycznego, narzędzi, sieci komputerowych, uŝywanego oprogramowania. Dokonają przeglądów sprzętu oraz obciąŝenia wykorzystywanych przez Przedsiębiorstwo zasobów. Po przeprowadzeniu audytu otrzymają Państwo dokładną specyfikację dokonanego przeglądu wraz z wnioskami oraz sugestiami specjalistów. Kolejnym etapem jest konsultacja odnośnie naprawy, unowocześnienia oraz innych ewentualnych zmian w sprzęcie informatycznym oraz oprogramowaniu a następnie realizacja uzgodnionych czynności (naprawa i modernizacja komputerów, konfiguracja drukarek, konfiguracja serwerów). Po przeprowadzeniu działań naprawczych, w zaleŝności od potrzeb Państwa Przedsiębiorstwa będą mieli Państwo moŝliwość skorzystania z jednej z proponowanych przez nas opcji Stałej bądź Pojedynczej obsługi serwisowej, która zapewni Państwu ciągłą opiekę informatyczną naszych specjalistów. Cena roboczogodzin serwisowych Rodzaj usług serwisowych Typ specjalisty InŜynier systemowy Specjalista ds. Serwisu Przedsiębiorstwa nie korzystające z opieki serwisowej 130 zł/godzina 65 zł/godzina Przedsiębiorstwa korzystające z Stałych pojedynczych usług serwisowych Przedsiębiorstwa korzystające z usługi: Podstawowa obsługa Przedsiębiorstwa korzystające z usługi: Rozszerzona obsługa 117 zł/godzina 65 zł/godzina Przedsiębiorstwa korzystające z usługi: Obsługa Wszystko w cenie 105 zł/godzina 65 zł/godzina * Dojazd na terenie ia jest BEZPŁATNY. Dla dojazdów poza teren ia obowiązuje stawka: 1 zł/km ** Wszystkie podane kwoty są kwotami netto Strona 3

4 2. STAŁA OPIEKA INFORMATYCZNA W związku ze znaczna ilością szczegółów oferty dokładne informacje zamieściliśmy na naszej stronie internetowej w zakładce Usługi serwisowe. Na Państwa Ŝyczenie z chęcią przyślemy pocztą bądź drogą mailową pełną ofertę na świadczone usługi serwisowe. Stała opieka informatyczna realizowana przez naszą firmę gwarantuje Państwu obecność naszego pracownika w wyznaczonych godzinach, sprawującego nadzór techniczny nad powierzonym systemem oraz urządzeniami. Umowa obejmuje: Administrowanie systemami i sieciami teleinformatycznymi Umowa określa czas reakcji serwisu i czas w jakim będzie usunięta awaria Dokonywane są konserwacje sprzętu i oprogramowania Serwis wyjazdowy, pomoc zdalna oraz telefoniczny hot-line, Okresowa archiwizacja danych Dostawy sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych Projektowanie rozbudowy systemu informatycznego Konsulting informatyczny Ponadto nasz pracownik słuŝy pomocą w rozwiązywaniu bieŝących problemów informatycznych, pomaga instalować nowe urządzenia i programy. Zapewniamy sprzęt zastępczy "na wymianę" oraz wysoką dostępność serwisu. W swoich rozwiązaniach oferujemy równieŝ starannie dobrane i przetestowane oprogramowanie typu OpenSource, które działa pod kontrolą wysoko wydajnych systemów Linux i stanowi doskonała alternatywę dla drogich pakietów komercyjnych. Oferujemy trzy opcje stałej opieki informatycznej: I Podstawowa obsługa II Rozszerzona obsługa III Obsługa Wszystko w cenie Strona 4

5 Opcja stałej opieki informatycznej Podstawowa obsługa Rozszerzona obsługa Obsługa Wszystko w cenie Czas reakcji na awarię THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Zestawienie proponowanych opcji Stałej opieki serwisowej Czas Cena naprawy 1 dzień roboczy Do 1 dnia roboczego Do 4 godzin Do 3 dni roboczych Do 2 dni roboczych Następny dzień roboczy 650 zł 910 zł 1300 zł Ilość gwarantowanych, w ramach wybranej opcji, godzin usług w miesiącu (bezpłatnych) - 3 godziny pracy zdalnej na serwerze oraz urządzeniach sieciowych, - 5 godzin wizyt w miesiącu lub pracy zdalnej na komputerach uŝytkowników. - 3 godziny pracy zdalnej na serwerze oraz urządzeniach sieciowych, - 5 godzin wizyt w miesiącu lub pracy zdalnej na komputerach uŝytkowników. - 5 godzin pracy zdalnej na serwerze oraz urządzeniach sieciowych, - 5 godzin wizyt w miesiącu lub pracy zdalnej na komputerach uŝytkowników. Koszt prac dodatkowych - InŜynier systemowy 130zł/godzina - Specjalista ds. Serwisu 65 zł/godzina - InŜynier systemowy 117zł/godzina - Specjalista ds. Serwisu 65 zł/godzina - InŜynier systemowy 105 zł/godzina - Specjalista ds. Serwisu 65 zł/godzina * Dojazd na terenie ia jest BEZPŁATNY. Dla dojazdów poza teren ia obowiązuje stawka: 1 zł/km ** Wszystkie podane kwoty są kwotami netto 3. POJEDYNCZE STAŁE USŁUGI SERWISOWE Dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani konkretnymi rozwiązaniami usprawniającymi określone obszary wykorzystania narzędzi informatyki przygotowaliśmy propozycję stałych pojedynczych usług serwisowych. Obecnie świadczymy trzy rodzaje takich usług: I Obsługa informatyczna serwerów II Monitoring urządzeń IT 24h/dobę III Kopie zapasowe danych Strona 5

6 Zestawienie Pojedynczych stałych usług serwisowych Nazwa usługi Skrótowy opis Cena usługi Obsługa informatyczna serwerów - Aktualizacje systemu oraz aplikacji, firewall konfiguracje, obsługa - Kopie zapasowe serwera, w tym systemu operacyjnego, plików oraz baz danych, analiza logów systemowych - Instalacja aplikacji zabezpieczających przed intruzami np. fail2ban - W przypadku zaistnienia awarii serwera, przywrócenie go do działania, zarządzanie usługami na serwerze 390 zł Monitoring urządzeń IT 24h/dobę Kopie zapasowe danych Monitoring zasobów sprzętowych jak i usług na nich działających. W przypadku awarii lub braku odpowiedzi przez urządzenia lub usługi, system monitorujący powiadamia naszych administratorów oraz osoby w Państwa firmie poprzez lub sms. 1. Lokalne przechowywanie danych (usługa świadczona jedynie w ramach: Obsługa informatyczna serwerów) a) Macierz dyskowa - dane zdublowane w ramach macierzy dyskowej serwera b)wydzielone urządzenie archiwizujące 2. Zdalne przechowywanie danych a) Opcja Standard kopia danych na bezpiecznym serwerze z szyfrowaną transmisją danych b)opcja Plus ochrona transmisji przechowywanych danych na poziomie zgodnym z wymaganiami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych Zapraszamy do współpracy! 65 zł Opcja Standard: od 130 do 195 zł (w zaleŝności od ilości danych) Opcja Plus: 325 zł W przypadku korzystania z usług pojedynczych koszt dodatkowych prac specjalistycznych wynosi: 1 godzina pracy InŜyniera systemowego 130zł 1 godzina pracy Specjalisty ds. Serwisu 65 zł * Dojazd na terenie ia jest BEZPŁATNY. Dla dojazdów poza teren ia obowiązuje stawka: 1 zł/km ** Wszystkie podane kwoty są kwotami netto Dziękujemy za zapoznanie się z naszą ofertą handlową. Nasz adres: THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/ Tel/Fax: (071) Strona 6

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy w zakresie obsługi informatycznej firm

Oferta współpracy w zakresie obsługi informatycznej firm Oferta współpracy w zakresie obsługi informatycznej firm http://www.serwisanci.com.pl wspolpraca@serwisanci.com.pl -infolinia: 801 000 680, 22 349-99-06 1 Nie trzeba nikogo przekonywać, aby zrozumieć istotę

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./2012/ABO. Przedmiot umowy

UMOWA Nr./2012/ABO. Przedmiot umowy UMOWA Nr./2012/ABO Zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: MBS-IT Grzegorz Grabowski, ul. Kacza 13, 85-453 Bydgoszcz, NIP: 953-226-31-30, REGON: 091564022, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy w zakresie obsługi informatycznej firm pakiety

Oferta współpracy w zakresie obsługi informatycznej firm pakiety Oferta współpracy w zakresie obsługi informatycznej firm pakiety http://www.serwisanci.com.pl wspolpraca@serwisanci.com.pl -infolinia: 801 000 680, 22 349-99-06 1 Nie trzeba nikogo przekonywać, aby zrozumieć

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy w zakresie obsługi informatycznej firm

Oferta współpracy w zakresie obsługi informatycznej firm Oferta współpracy w zakresie obsługi informatycznej firm Nie trzeba nikogo przekonywać, aby zrozumieć istotę prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania systemów informatycznych w każdej firmie. Przestoje

Bardziej szczegółowo

OFERTA FIRMY. www.intar-it.pl. INTAR sp. z o.o. biuro@intar-it.pl. Al. Korfantego 105/224. 40-142 Katowice. tel. +48 532-01-01-02

OFERTA FIRMY. www.intar-it.pl. INTAR sp. z o.o. biuro@intar-it.pl. Al. Korfantego 105/224. 40-142 Katowice. tel. +48 532-01-01-02 OFERTA FIRMY INTAR sp. z o.o. Al. Korfantego 105/224 40-142 Katowice biuro@intar-it.pl Firma INTAR sp. z o.o. została założona w 2006 r. przez grupę kreatywnych profesjonalistów. Nasze motto to działać

Bardziej szczegółowo

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ INTAR sp. z o.o. Al. Korfantego 105/224 40-142 Katowice biuro@intar-it.pl USŁUGA ABONAMENTOWEJ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ Mając podpisaną umowę abonamentową z INTAR

Bardziej szczegółowo

Oferta firmy klikenter na świadczenie usług informatycznych

Oferta firmy klikenter na świadczenie usług informatycznych Oferta firmy klikenter na świadczenie usług informatycznych strona 1 z 17 Spis treści 1. O firmie... 3 2. Przedmiot oferty... 4 2.1. Tworzenie stron internetowych... 4 2.2. Tworzenie sieci komputerowej...

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA I HELPDESK. SUPPORT ONLINE SP. Z O.O. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl

ADMINISTRACJA I HELPDESK. SUPPORT ONLINE SP. Z O.O. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl ADMINISTRACJA I HELPDESK SUPPORT ONLINE SP. Z O.O. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl CZYM ADMINISTRUJEMY? Zdając sobie sprawę z rozwijającego się rynku IT oferujemy

Bardziej szczegółowo

Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach DO.3701.6.4.2014 Katowice 17.12.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

Usługa Outsourcing u IT

Usługa Outsourcing u IT Usługa Outsourcing u IT Kilka słów o działalności firmy PHU Pejotex Przemysław Jewiak Tel. 511-766-420 Mail: biuro.pejotex@gmail.com Biuro: 25-557 Kielce ul. Turystyczna 11/7 NIP: 661-210-90-79 REGON:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy Usługi nadzoru nad systemem informatycznym Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu. Przedmiotem zamówienia są usługi informatyczne obejmuje

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe Załącznik nr 1 do umowy nr Przeprowadzenie przeglądu skuteczności działania systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa, polegające na: 1.1. Wykonaniu pełnego odtworzenia

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING IT _. 01.2012 _ wersja 1.3. Odbiorca Klient Biznesowy

OUTSOURCING IT _. 01.2012 _ wersja 1.3. Odbiorca Klient Biznesowy OUTSOURCING IT _ 01.2012 _ wersja 1.3 Odbiorca Klient Biznesowy Strona2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 Najważniejsze korzyści wynikające z umowy stałej opieki serwisowej:... 3 Zakres prac administracyjnych...

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Teleinformatycznych. Serwkomp.pl. Kompleksowe Usługi Informatyczne. Ul. Św. Andrzeja Boboli 65. 87-100 Toruń. Tel.

Oferta Usług Teleinformatycznych. Serwkomp.pl. Kompleksowe Usługi Informatyczne. Ul. Św. Andrzeja Boboli 65. 87-100 Toruń. Tel. Oferta Usług Teleinformatycznych Serwkomp.pl Kompleksowe Usługi Informatyczne Ul. Św. Andrzeja Boboli 65 87-100 Toruń Tel./Fax: 0566600736 Kom1: +48 691719996 Kom2: +48 506045442 E-m@il: biuro@serwkomp.pl

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja i integracja Systemu Informatycznego dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą sprzętu informatycznego,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku)

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku Wrocław, 30 czerwca 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Informatyczna obsługa firm

Informatyczna obsługa firm Informatyczna obsługa firm W ramach Outsourcingu IT firma A-BIT oferuje szeroką gamę usług znacznie usprawniających działanie firm i przedsiębiorstw. Zapewniamy świadczenie profesjonalnych usług, dzięki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego K3Ssytem Sp. z o.o.

Regulamin Sklepu Internetowego K3Ssytem Sp. z o.o. Regulamin Sklepu Internetowego K3Ssytem Sp. z o.o. Informacja o Firmie prowadzącej sklep: Sklep internetowy działający pod adresem prowadzony jest przez K3System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

CPU ZETO PN-EN ISO 9001:2009 PN-ISO/IEC 27001:2007. Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji

CPU ZETO PN-EN ISO 9001:2009 PN-ISO/IEC 27001:2007. Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji CPU ZETO PN-EN ISO 9001:2009 PN-ISO/IEC 27001:2007 Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji HISTORIA FIRMY Aleksander Lachowicz Prezes CPU ZETO Sp. z o.o. Mam prawdziwą przyjemność

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Definicje:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Definicje: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Definicje: Użyte w niniejszym opisie pojęcia oznaczają: 1. Awaria stan niesprawności sprzętu bądź oprogramowania uniemożliwiający jego działanie. 2. Czas Reakcji maksymalny

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PROJEKTY ROZWIĄZANIA OFERTA - AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA

INFORMATYKA PROJEKTY ROZWIĄZANIA OFERTA - AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA INFORMATYKA PROJEKTY ROZWIĄZANIA OFERTA - AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA Warszawa, 2010 Informacje o firmie RavNet RavNet od ponad 10 lat zajmuje się szeroko pojętą informatyczną obsługą firm. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji.

Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji. Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji. 1/35 Spis treści 1. Charakterystyka Zamawiającego... 4 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT

infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT Infrastructure 2 Wprowadzenie Głównym zadaniem przedsiębiorstw jest zwiększanie konkurencyjności własnych produktów i usług,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA INFORMATYCZNA FIRM. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl

OBSŁUGA INFORMATYCZNA FIRM. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl OBSŁUGA INFORMATYCZNA FIRM SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl PROFIL NASZEJ FIRMY Support OnLine to polska spółka świadcząca wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku

Jednostkowy Raport Roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku Jednostkowy Raport Roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku Wrocław, 30 czerwca 2015 r. Spis treści 1. Pismo Zarządu

Bardziej szczegółowo