Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach"

Transkrypt

1 DO Katowice r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach I. Przedmiot zamówienia: Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach obejmujących: - usługi doradcze w zakresie systemów i usługi techniczne, - usługi poawaryjnego odzyskiwania systemu, - usługi konfiguracji oprogramowania, - usługi zarządzania oprogramowaniem sieciowym. A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe Przeprowadzenie przeglądu skuteczności działania systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa, polegające na: 1.1. Wykonaniu pełnego odtworzenia danych, z czterech, wybranych kompletów nośników archiwizacyjnych, 1.2. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji plan testów odtworzeniowych Uruchomienie na dostarczonym przez Wykonawcę serwerze odtworzonego systemu maszyny wirtualnej z zainstalowanym system NOWS. A następnie odtworzenie i uruchomienie bazy FireBird programu Pomost Std Uruchomienie na dostarczonym serwerze odtworzonego systemu maszyny wirtualnej z zainstalowanym system Microsoft Windows Server wraz z serwerem baz danych Microsoft SQLServer Uruchomienie na dostarczonym przez Wykonawcę serwerze odtworzonego systemu NOWS pracującego w jednostce terenowej Zamawiającego Przeprowadzenie przeglądu i oceny procedury tworzenia kopii bezpieczeństwa w systemie Zamawiającego Dostarczeniu pełnej dokumentacje przeprowadzonej symulacji i oceny. 2. Przegląd systemów sieciowych, pod kątem spełniania wymogów bezpieczeństwa: Przeprowadzenie przeglądu konfiguracji systemów pod kątem spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa, zgodności polityką bezpieczeństwa Ośrodka, instrukcją zarządzania systemem informatycznym w Ośrodku, systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz skuteczności stosowanych zabezpieczeń, obejmuje w szczególności sprawdzenie: 2.1. Udostępnianych w sieciach (LAN i WAN) zasobów oraz uprawnień do tych zasobów Uprawnień i haseł kont użytkowników w systemach (usługi katalogowe, konta lokalne, konta administracyjne, konta do zarządzania sprzętem, konta do usług sieciowych). 1

2 2.3. Konfiguracji filtrów, firewall-i i urządzeń UTM Portów w sieciach LAN i WAN Usług uruchomianych na serwerach i stacjach roboczych Zainstalowane poprawki oprogramowania serwerów, przełączników SAN, NAS, routerów i UTM-ów Systemu zasilania Systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa Systemu antywirusowego Systemu zabezpieczającego przed spamem Systemu kontroli dostępu do zasobów Internetu Udostępnionych stron internetowych Systemu poczty elektronicznej Systemu logów Wszystkie inne wymagane prace oraz dostarczenie szczegółowego raport z przeprowadzonych prac wraz z listą czynności koniecznych do przeprowadzenia w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa. 3. Systemy wykorzystywane w MOPS: 3.1. Novell Open Enterprise Server 3.2. SUSE Linux 3.3. Novell NetWare Windows Server 3.5. Microsoft SQLServer, 3.6. FireBird 3.7. Sybase SQL AnyWhere 3.8. MySQL 3.9. ZENworks desktop Management, ZENworks Configuration Management, ArcServe, NOD, ApertOS, Oprogramowanie routerów - Allied Telesyn, CISCO IOS firmware serwerów, macierzy, przełączników FC i sprzętu sieciowego, firmware Fortigate GroupWise VMware ESXi Novell Open Workgroup Server JBoss Apache 2

3 3.22. OpenUpload SEPI SPLUNK Novell Secure Login SLES XEN ZEN Works Endpoint Security Management Microsoft Terminal Services/Remote Desktop Services ZEN Works Patch Management ZAN Works Asset Management SEP Drupal Novell Full Disk Encryption Novell Cluster Services SLES High Availability Extension oraz wszystkie nowsze wersje zainstalowane w ramach ubezpieczenia wersji lub zakupione w czasie trwania umowy oraz pozostałe systemy zakupione w trakcie obowiązywania umowy. 4. Poziomy zgłoszeń serwisowych: 4.1. Poziom A całkowita awaria jednego z systemów lub jego istotnej części - nie jest możliwa praca osób korzystających z systemu, nastąpiła konieczność wyłączenia systemu lub części systemu, uniemożliwiająca realizację zadania Ośrodka lub zagrażająca ciągłości realizacji zadań Ośrodka Poziom B poważna awaria jednego z systemów lub jego istotnej części - praca osób korzystających z systemu jest mocno utrudniona Poziom C uszkodzenie komputera, awaria systemu lub jego części, nieutrudniająca w istotny sposób pracy Ośrodka oraz niewpływająca na poziom realizacji zadań Ośrodka. 5. Instalacja poprawek i aktualizacji oprogramowania: 5.1. Wykonawca instaluje poprawki i aktualizacje oprogramowania następujących systemów: Routery Przełączniki sieciowe Firmware serwerów, UPS-ów, przełączników SAN, urządzeń NAS, macierzy, bibliotek taśmowych Systemy operacyjne serwerów, wraz z uruchomionymi usługami Oprogramowanie systemów zarządzania bazami danych objęte umową Pozostały sprzęt i oprogramowanie objęte umową w szczególności nowe wersje oprogramowania systemowego, uzyskane przez Zamawiającego w ramach programów ubezpieczenia wersji Oprogramowanie instalowane jest wg harmonogramu: Poprawki w ciągu 6 tygodni od dnia udostępnienia przez dostawcę oprogramowania Poprawki krytyczne, które po dokonaniu oceny Zamawiającego lub Wykonawcy tego wymagają, instaluje się niezwłocznie Nowe wersje oprogramowania po ustaleniu z Zamawiającym. 3

4 5.3. Oprogramowanie nie będzie instalowane, jeżeli będzie istniało podejrzenie jego niekompatybilności z innym wykorzystywanym oprogramowaniem lub sprzętem lub w jakikolwiek inny sposób będzie zagrażało bezpieczeństwu systemu, przetwarzanych informacji lub dostarczanych usług Jeżeli bezpośrednio w wyniku przeprowadzonych prac w szczególności zainstalowania oprogramowania, konieczne jest podjęcie dodatkowych działań, w tym działań polegających na usunięciu awarii, dostarczeniu sprzętu zastępczego, jego konfiguracji, wykonaniu i odtworzeniu kopii bezpieczeństwa, konfiguracji innych systemów, będą one przeprowadzone nieodpłatnie przez wykonawcę z zachowaniem reżimu priorytetu błędu odpowiadającego zaistniałej sytuacji Niezwłocznie po zainstalowaniu poprawek oraz nowych wersji oprogramowania, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu Uproszczony raport instalacji poprawek i nowych wersji oprogramowania oraz udostępniania poprawek i nowych wersji przez dostawcę oprogramowania lub na żądanie Zamawiającego Szczegółowy raport instalacji poprawek i nowych wersji oprogramowania oraz udostępniania poprawek i nowych wersji przez dostawcę oprogramowania, opisujące zakres przeprowadzonych prac oraz wykaz nowych wersji oprogramowania udostępnionych przez dostawców oprogramowania. 6. Usługi doradcze: Usługi doradcze obejmują: 6.1. Wsparcie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wsparcie telefoniczne, przy rozwiązywaniu problemów serwisowych i związanych z administrowaniem systemami sieciowymi Wsparcie przy określaniu potrzeb sprzętowych, programowych i tworzeniu planów migracji Doradztwo w zakresie ewentualnego doposażenia sprzętu lub nowych zakupów oraz udziela wsparcia przy przygotowaniu specyfikacji przetargowych Opracowanie na żądanie Zamawiającego wyceny planowanych przez Zamawiającego prac i zakupów Wsparcie przy określaniu kosztów modyfikacji lub budowy nowych systemów sieciowych Ośrodka Wsparcie przy określaniu wymagań dla nowych systemów lub modyfikacji systemów już wykorzystywanych u Zamawiającego. B. Usługi płatne ryczałtowo: 1. W pierwszym miesiącu trwania umowy Wykonawca tworzy i dostarcza Zamawiającego w formie elektronicznej oraz papierowej, dokumentację opisującą szczegółową konfigurację sieci: a) adresacja, b) uruchomione usługi, c) lista sprzętu sieciowego w szczególności routerów i przełączników sieciowych wraz z jego konfiguracją, d) szczegółowa lista VPN wraz z konfiguracją, e) lista serwerów sieciowych wraz z ich konfiguracją, f) dokumentacja konfiguracji zabezpieczeń na styku z Internetem, g) lista drukarek sieciowych we wszystkich lokalizacjach wraz z ich konfiguracją, h) konta administracyjne, i) wersje zainstalowanego firmware, w szczególności routerów, przełączników sieciowych, serwerów, UPS-ów, przełączników SAN, urządzeń NAS, macierzy, bibliotek taśmowych, 4

5 j) wszelkie inne niezbędne informacje. W trakcie trwania umowy, Wykonawca uwzględnia w dokumentacji wszystkie zmiany i co najmniej raz w miesiącu dostarcza Zamawiającego aktualną wersję w formie elektronicznej. 2. Wykonawca utrzymuje oprogramowanie i sprzęt objęty umową, który może być użyczony Zamawiającego w celu zapewnienia ciągłości pracy zgodnie z wymaganym poziomem usług. 3. Wykonawca zapewnia działania prewencyjne i wsparcie dla Działu Analiz i Informatyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa, pomoc w przypadku wykrycia luk w systemie zabezpieczeń lub prób włamania do systemu, 4. Wykonawca określa wpływ zainstalowania nowych poprawek do systemów wykorzystywanych w systemach Zamawiającego. 5. Wykonawca prowadzi Instalacja poprawek i aktualizacji oprogramowania. 6. Wykonawca zapewnia sprawne świadczenie usług doradczych na rzecz Zamawiającego. 7. Wykonawca odpowiada za skuteczne wykonanie kopii bezpieczeństwa przed wszystkimi wykonywanym pracami. 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dojazdów związane z prowadzeniem serwisu. C. Usługi płatne po ich wykonaniu: 1. Wykonawca dokonuje okresowego przeglądu sprzętu, jego konserwacji i czyszczenia nie rzadziej niż raz na rok (aktywny sprzęt sieciowy, UPS-y, serwery, punkty węzłowe sieci, sprzęt do przeprowadzania backupu, routery, przełączniki sieciowe). Prace będą przeprowadzane w miejscu zainstalowania sprzętu. 2. W miesiącach: maj i listopad, Wykonawca wykonuje testy odtworzeniowe. 3. W miesiącach: kwiecień, sierpień i grudzień, Wykonawca przeprowadza we wszystkich jednostkach Ośrodka testy bezpiecznego wyłączania systemu na wypadek zaniku zasilania. Wykonawca dostarcza dokumentację przeprowadzonych testów, listę zaleceń oraz opisaną procedurę bezpiecznego zamykania systemu. 4. Wykonawca przeprowadza przegląd systemów sieciowych, pod kątem spełniania wymogów bezpieczeństwa w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. 5. Wykonawca przeprowadza zdalny monitoring i kontrolę zapisów logów systemowych routerów, serwerów, urządzeń NAS, UTM oraz zapisów logów usług i aplikacji działających na serwerach Zamawiającego raz w tygodniu. Raport z monitoringu, wraz z listą zaleceń Wykonawca przekazuje Zamawiającego drogą elektroniczną, nie później niż na drugi dzień roboczy po jego przeprowadzeniu. Przekazany raport zawierają co najmniej: informacje o istotnych wykrytych błędach i ostrzeżeniach, informacje o nieprawidłowym działaniu sprzętu, informacje o stwierdzonej możliwości wystąpienia problemów, w tym o małej ilość miejsca na dyskach, zbyt niskiej wydajności sprzętu, zalecania dla Zamawiającego, dacie i godzinie ostatniego wpisu w każdym logu, Dla zdalnego monitoringu i kontroli zapisów logów, Wykonawca korzysta z centralnego systemu zbierania i zarządzania logami (SPLUNK). 6. Wykonawca odpowiada za skuteczne wykonanie kopii bezpieczeństwa przed wszystkimi wykonywanym pracami. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dojazdów związane z prowadzonymi pracami. 5

6 D. Usługi płatne wg ustalonej stawki godzinowej: 1. Wykonawca wprowadza zmiany w konfiguracji polityk, tworzy i modyfikuje obiekty aplikacji oraz przeprowadza zmiany w konfiguracji systemów ZENworks Desktop Management, ZENworks Configuration Management, ZEN Works Endpoint Security Management, ZENworks Patch Management, Novell Secure Login, Zen Works Asset Management - zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. 2. W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego, Wykonawca odpowiada za przeniesienie danych na ten system, a następnie jego ponownie przeniesienie na system Zamawiającego. 3. Instalacja nowych wersji oprogramowania. 4. Inne prace serwisowe i administracyjne. 5. Wykonawca odpowiada za skuteczne wykonanie kopii bezpieczeństwa przed wszystkimi wykonywanym pracami. 6. Ustalona stawka godzinowa nie obejmuje kosztów zakupu części i podzespołów. 7. W wypadku usuwania awarii, czas liczony jest rzeczywisty czas usuwania awarii, bez względu na ilość zaangażowanych osób, w szczególności nie uwzględnia się czasu od zgłoszenia awarii do podjęcia działań oraz czasu od przywrócenia funkcjonowania usługi do potwierdzenia funkcjonowania usługi. 8. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca instaluje oprogramowanie, wprowadza zmiany konfiguracji systemów oraz przeprowadza wszelkie inne prace związane z administrowaniem systemami objętymi umową. 9. Wykonawca prowadzi prace po podaniu maksymalnego czasu trwania prac, maksymalnego czasu zakończenia prac, informacji o potencjalnych zagrożeniach i uzyskaniu pisemnej akceptacji przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 10. W wypadku braku możliwości uzyskania pisemnej akceptacji, dopuszcza się akceptację w innej formie, w szczególności telefonicznej lub mailowej. Należy niezwłocznie dopełnić pisemnej formy akceptacji. 11. Jeżeli ilość godzin niezbędnych dla przeprowadzenia prac okaże się wyższa niż deklarowana, płatność obejmie jedynie godziny deklarowanie wstępnie przez Wykonawcę. 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dojazdów związane z prowadzeniem serwisu. E. Określenie poziomu usług 1. Wykonawca gwarantuje: 1.1. W wypadku zgłoszenia priorytetu A Wykonawca podejmuje się próby zdalnego usunięcia awarii lub przysyła pracownika serwisowego w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia awarii - dla zgłoszeń awarii w dni robocze w godzinach , w przypadku zgłoszenia po godzinie pracownik Wykonawcy stawi się o godz rano następnego dnia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii zgłaszanych z tym priorytetem i zagwarantowania, że łączny czas trwania awarii o tym priorytecie nie może przekroczyć 24 godzin roboczych Ośrodka w okresie trwania umowy W wypadku zgłoszenia priorytetu B Wykonawca podejmuje się próby zdalnego usunięcia awarii lub przysyła pracownika Wykonawcy w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia awarii - dla zgłoszeń awarii w dni robocze w godzinach , w przypadku zgłoszenia po godzinie pracownik Wykonawcy stawi się o godz rano następnego dnia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii zgłaszanych z tym priorytetem i zagwarantowania, że łączny czas trwania awarii o tym priorytecie nie może przekroczyć 60 godzin roboczych Ośrodka w okresie trwania umowy. 6

7 1.3. W wypadku zgłoszenia priorytetu C Wykonawca podejmuje się próby zdalnego usunięcia awarii lub przysyła pracownika Wykonawcy w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia awarii - dla zgłoszeń awarii w dni robocze w godzinach , w przypadku zgłoszenia po godzinie pracownik Wykonawcy stawi się o godz rano następnego dnia W wypadku świadczenia usług doradczych, Wykonawca gwarantuje czas reakcji, obejmujący podanie informacji o przewidywanym czasie zakończenia prac, do godziny następnego dnia roboczego oraz niezwłoczne rozpoczęcie prac. 2. W wypadku awarii serwerów, urządzeń sieci LAN, WAN, systemu storage (sprzętu do wykonywania kopii bezpieczeństwa, dyskowych macierzy dyskowych) - Wykonawca podejmuje się próby zdalnego usunięcia awarii lub przysyła pracownika serwisowego w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia awarii - dla zgłoszeń awarii w dni robocze w godzinach , w przypadku zgłoszenia po godzinie pracownik serwisowy stawi się o godz rano następnego dnia. Wykonawca podejmuje się przestrzegania 8 godzinnych terminów napraw, a w przypadku niemożności zakończenia naprawy w czasie 8 godzin licząc od momentu zgłoszenia, Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia sprzętu zastępczego funkcjonalnie odpowiadającego uszkodzonemu, (przy zastrzeżeniu wymagań wynikających z poziomu zgłoszenia serwisowego). W wypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy serwisowej, jest ona płatna osobno, pozostałe prace są płatne zgodnie z ustaloną stawką godzinową. W wypadku awarii biblioteki taśmowej, macierzy dyskowej lub przełącznika FC, jeżeli Wykonawca nie będzie miał możliwości podstawienia sprzętu w pełni odpowiadającego sprzętowi wykorzystywanemu w MOPS, zobowiązany jest do przeprowadzenia prac i udostępnienia sprzętu, umożliwiającego kontynuację pracy Ośrodka. 3. Awarię uważa się za usuniętą, w chwili potwierdzenia przez Zamawiającego przywrócenia funkcjonowania usługi. 4. W wypadku zdalnego usuwania awarii, Wykonawca informuje Zamawiającego o jej usunięciu niezwłocznie, drogą elektroniczną lub telefoniczną. 5. Wykonawca wskaże osoby upoważnione do potwierdzania przywrócenia funkcjonowania usługi. 6. Wszystkie prace, wizyty i konsultacje są potwierdzane odpowiednim protokołem. Niezależnie Wykonawca dostarcza dokumentację wszystkich zmian konfiguracji systemu w ramach przeprowadzonych prac. W protokole, Strony potwierdzają czas usunięcia awarii. 7. Wykonawca dostarcza szczegółowy raport z prac przeprowadzonych w ramach umowy w danym miesiącu (załącznik nr 6 do umowy), nie później niż w ciągu 14 dni po zakończeniu miesiąca, a w wypadku raportu za miesiąc grudzień, do 20 grudnia 2015r. 8. W wypadku awarii, których usunięcia będzie wymagało prac poza godzinami pracy Ośrodka, Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do pomieszczeń. 9. Osoby wykonujące prace z ramienia Wykonawcy muszą posiadać certyfikaty MCSE i Microsoft Certified IT Proffesional: Enterprise Administrator on Windows Server 2008, CNE lub inżyniera systemu Linux odpowiednio do systemów, których ich prace będą dotyczyć. 10. Z zastrzeżeniem pkt. 10, wszystkie wymagane protokoły i załączniki Wykonawca dostarcza w formie elektronicznej (za pośrednictwem systemu elektronicznej obsługi zgłoszeń, poczty elektronicznej lub na płycie CD) oraz pisemnej, podpisane przez osobę upoważnioną. 11. Szczegółowy raport instalacji poprawek i nowych wersji oprogramowania oraz udostępniania poprawek i nowych wersji przez dostawcę oprogramowania oraz Uproszczony raport instalacji poprawek i nowych wersji oprogramowania oraz udostępniania poprawek i nowych wersji przez dostawcę oprogramowania, są przekazywane jedynie w formie elektronicznej. F. Dodatkowe ustalenia: 1. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego dostarczania dokumentów określonych w załącznikach do umowy 7

8 2. Niewywiązanie się Wykonawcy z któregokolwiek z obowiązków może skutkować rozwiązaniem umowy. 3. Z zastrzeżeniem pkt. 4, wszystkie wymagane protokoły i załączniki Wykonawca dostarcza w formie elektronicznej (za pośrednictwem systemu elektronicznej obsługi zgłoszeń, poczty elektronicznej lub na płycie CD) oraz pisemnej, podpisane przez osobę upoważnioną. 4. Szczegółowy raport instalacji poprawek i nowych wersji oprogramowania oraz udostępniania poprawek i nowych wersji przez dostawcę oprogramowania oraz Uproszczony raport instalacji poprawek i nowych wersji oprogramowania oraz udostępniania poprawek i nowych wersji przez dostawcę oprogramowania, są przekazywane jedynie w formie elektronicznej. 5. Prowadzenie prac w jednostkach terenowych Ośrodka, wymaga wcześniejszego poinformowania upoważnionych pracowników Ośrodka. G. Ochrona danych osobowych: 1. Osoby wykonujące prace ze strony Wykonawcy, muszą posiadać imienne upoważnienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, do przebywania na terenie Ośrodka i do dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących praw autorskich i ochrony danych osobowych oraz zarządzeń Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach dotyczących ochrony danych osobowych. 3. Wykonawca zobowiązuje się do: a) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; b) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa w lit. a niniejszego ustępu; c) dopuszczania do przetwarzania danych wyłącznie osób posiadających upoważnienie; d) wydawania indywidualnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych; e) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych; f) spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, którym odpowiadać powinny urządzenia i systemy informatyczne stosowane przez niego do przetwarzania danych osobowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); g) umożliwienia Administratorowi Danych nadzoru prawidłowości realizacji zapisów ustawy o Ochronie danych osobowych. 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy: a) informacje o zastosowanych środkach organizacyjnych i technicznych o których mowa w ust. 3 lit. a, w zakresie dotyczącym danych, których przetwarzanie zostanie powierzone; b) dokumentację o której mowa w ust. 3 lit. b, w zakresie dotyczącym danych, których przetwarzanie zostanie powierzone; c) informacje czy został wyznaczony administrator bezpieczeństwa informacji, a jeżeli został wyznaczony, podanie jego danych. 8

9 5. Po sporządzeniu sprawozdania o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o ochronie danych osobowych, Wykonawca przekaże je Zamawiajacemu w zakresie dotyczącym danych, których przetwarzanie zostanie powierzone. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zaprzestania przetwarzania danych, których przetwarzanie zostało powierzone niezwłocznie po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Wykonawca usunie dane ze wszystkich nośników, bądź przekaże je Zamawiającemu. 7. Wykonawca może powierzyć (podpowierzyć) przetwarzania danych podmiotom trzecim, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 8. W wypadku zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania zasad przetwarzania danych do nowych przepisów. H. Wykaz sprzętu objętego umową, obecnie wykorzystywanego w Ośrodku: 1. Sprzęt będący na wyposażeniu jednostek terenowych na terenie miasta Katowice: serwerów z systemem Novell Open Enterprise Server, UPS-ów, routerów, sieci lokalnych (przełączniki, urządzenia aktywne), 2. Sprzęt w Dyrekcji Ośrodka: routey, 2.2. Dwa przełączniki 3 warstwy, punkty centralne sieci (10 przełączników warstwy 2, 2 UPS-y), 2.4. Biblioteka taśmowa, 2.5. Macierz dyskowa, przełączniki FC, serwerów fizycznych NOWS, na których działa: 5 serwerów wirtualnych MsWindows (w tym 3 z Microsoft SQLServer oraz jeden pracujący jako serwer usług terminalowych, jeden z usługą WSUS), 13 serwerów NOWS serwer VMware ESXi, 1 serwer wirtualny Netware serwerów fizycznych MsWindows Sprzętowy system zabezpieczający (Dwa urządzenia UTM), Manager pasma, NAS. Ze względu na prowadzone prace, ilość instalacji poszczególnych systemów może ulec zmianie przed terminem podpisania umowy i należy ją traktować jako orientacyjną. W szczególności zmiana może wynikać z instalacji dodatkowych maszyn wirtualnych. 3. Umowa obejmuje również sprzęt zakupiony, wymieniony lub dodatkowo zainstalowany w trakcie jej obowiązywania. I. System elektronicznej obsługi zgłoszeń. 1. Wykonawca zapewni nieodpłatnie, rejestrację i pełną obsługę zgłoszeń i innych prac wynikających z Umowy w Systemie elektronicznej obsługi zgłoszeń. 2. System będzie własnością Wykonawcy i zostanie udostępniony Zamawiającemu przez stronę WWW. 9

10 3. W zakresie udostępnionym Zamawiającego, System będzie umożliwiał: 3.1. Rejestrację zgłoszeń przez uprawnionych użytkowników Zamawiającego (w przypadku zgłoszenia telefonicznego lub przekazanego pocztą elektroniczną, wpis zostanie wykonany przez Dostawcę) Bieżącą kontrolę stanu realizacji zgłoszeń, a w szczególności spełniania warunków Umowy Generowanie bieżących raportów zgodnie z ustalonymi wzorami Wysyłanie do Zamawiającego poprzez powiadomień o zmianach statusów zgłoszeń Składanie zleceń dodatkowych, kontrolę stanu realizacji tych zleceń Rejestrację czasu usuwania awarii Wykonawca będzie prowadził w Systemie i udostępni Zamawiającego bazę sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem obsługi serwisowej, baza będzie stale aktualizowana z zachowaniem historii napraw i interwencji Wykonawca będzie zapisywał w Systemie i udostępniał Zamawiającego wszystkie przewidziane umową raporty. J. Wykaz lokalizacji objętych umową: Umowa obejmuje wszystkie jednostki Zamawiającego, w szczególności: 1. Systemy w budynku Dyrekcji MOPS: ul.jagiellońska Jednostki w których zainstalowano sieć lokalną oraz serwer: 1) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 1 ul.andrzeja 10 2) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 2 ul.warszawska 42 3) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 3 ul.oblatów 24 4) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 4 ul.gliwicka 96 5) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 5 ul.dębowa 16c 6) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 6 Specjalistyczny Klub Młodzieżowy nr 3 7) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 7 Świetlica Specjalistyczna nr 4 Dział Dodatków Mieszkaniowych 8) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 8 Sekcja ds. Mieszkań Chronionych 9) Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 9 Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 10 Dom Noclegowy Specjalistyczny Klub Młodzieżowy nr 2 Program Aktywności Lokalnej na rzecz Młodzieży Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Teraz MY" 10 ul.czecha 2 ul.świdnicka 35a ul.łętowskiego 6a ul.krakowska ) Sekcja ds. Bezdomnych ul.morcinka 19a

11 Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii (Sekcja Psychologiczno-Pedagogiczna, Zespół ds. Asysty Rodzinnej) 11) Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego w Sprawach dot. Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul.kilińskiego 19 12) Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul.mikołowska 13a 13) Dział Obsługi Administracyjnej ul.wojewódzka 23 14) Nowa lokalizacja, w której systemy zaczną pracę w 2015r. ul.francuska Jednostki w których zainstalowano sieć lokalną: 1) Zespół Pomocy Dzieciom i Rodzinom Świetlica Specjalistyczna nr 1 Specjalistyczny Klub Młodzieżowy nr 1 ul.orkana 7a 2) Świetlica Specjalistyczna nr 2 Pl.Powstańców 3 3) Świetlica Specjalistyczna nr 3 ul.gliwicka 74a 4) Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul.gliwicka Umowa obejmuje również: inne jednostki, które powstaną w trakcie obowiązywania umowy, systemy w jednostkach które obecnie nie posiadają sieci komputerowych, powyższe jednostki, w razie zmiany ich lokalizacji, sprzęt przenośny oraz sprzęt przenośny łączący się z sieciami Zamawiającego z wykorzystaniem łącz VPN. K. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, w szczególności w zakresie systemów wykorzystywanych w MOPS. II. Termin wykonania zamówienia: do r. III. Istotne warunki udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. Warunek będzie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dokonał łącznie wdrożenia następujących systemów informatycznych: a) wdrożenie ZEN v.11 min. dwie usługi, b) wdrożenie GroupWise v. 8 lub nowsze min. Dwie usługi, Warunek ten należy potwierdzić dołączając do oferty wykaz zrealizowanych w w/w zakresie usług wdrożenia w/w systemów informatycznych wraz z potwierdzeniami, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością druk wykazu stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 2. Wykonawca dysponuje minimum 1 osobą lub osobami posiadającymi łącznie, następujące certyfikaty: a) Microsoft Certified IT Proffesional: Enterprise Administrator on Windows Server 2008, b) Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2012, c) certyfikat CNE, 11

12 d) certyfikat RHCE lub Novell CLE. Warunek ten należy potwierdzić dołączając do oferty wykaz osób posiadających w/w certyfikaty druk wykazu stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 3. Wykonawca nie jest wstanie upadłości ani likwidacji. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca musi dostarczyć aktualny wypis z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. IV. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert. Wykonawca zainteresowany realizacją zamówienia składa swoją ofertę (druk oferty stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi załącznikami do dnia r. do godz w formie pisemnej na adres pocztowy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojewódzka 23, Katowice. Oferta przygotowana wg załącznika nr 3 powinna zawierać: ceny brutto wyszczególnionych pozycji przedmiotu zamówienia (oferowanych usług) opisanych w części I zapytania ofertowego, na podstawie wzoru określonego w części V zapytania ofertowego. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: Cena oferty musi być ustalona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Cenę ofertową Wykonawca zobowiązany jest obliczyć zgodnie z tabelami zawartymi w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, z uwzględnieniem danych zawartych w części V zapytania ofertowego. Cena ofertowa powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia. Cenę należy wyliczyć w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do 1 grosza). Przy wyliczaniu ceny należy zaokrąglić ją do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. Cena oferty powinna zawierać należny podatek VAT. Wysokość podatku od towarów i usług VAT wynika z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3) wykonawca nie wykaże spełnienia warunków udziału, określonych w części III zapytania ofertowego. V. Kryteria wyboru oferty. Ocena wszystkich ofert, będzie dokonywana wg następujących kryteriów, z uwzględnieniem niżej podanych wag procentowych: cena 100%. Cena CENA = cena ryczałtowa w okresie trwania umowy + odpłatność za usługi płatne po ich wykonaniu + stawka godzinowa x szacunkowa ilość godzin usług w okresie trwania umowy Gdzie szacunkowa ilość godzin usług w okresie trwania umowy wynosi 700, na podstawie wyliczenia: Modyfikacje Zen 200 godzin Awarie 200 godzin Modyfikacja i konfiguracja usług 300 godzin Razem: 700 godzin Przy czym rzeczywista ilość godzin będzie mogła być mniejsza lub większa. odpłatność za usługi płatne po ich wykonaniu jest obliczana zgodnie z zapytaniem ofertowym w części I lit. C zapytania ofertowego: 12

13 Usługa Przewidywana ilość Konserwacja sprzętu 1 Testy odtworzeniowe 2 Testy bezpiecznego wyłączenia systemu na wypadek zaniku zasilania Przegląd bezpieczeństwa systemów sieciowych 4 Zdalny monitoring i kontrola logów 52 3 Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt. Każda kolejna oferta otrzymuje odpowiednią ilość punktów wyliczoną na podstawie wzoru: najniższa cena x 100 cena oferty badanej Wykonawca, którego oferta otrzyma największą ilość punktów wygrywa postępowanie. VI. Informacje dodatkowe. 1. Złożenie oferty oznacza przyjęcie przez wykonawcę warunków umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Umowa zostanie podpisana z wybranym wykonawcą. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej, niż po zatwierdzeniu posiadania wystarczających środków finansowych na realizację przedmiotowego zamówienia, o czym Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie i/lub drogą elektroniczną. 2. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy zwycięski Wykonawca dostarcza Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie certyfikatów, o których mowa w części III pkt 1 pkt 2 zapytania ofertowego. 3. Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania: Grzegorz Adamczyk pok. 32, tel wewn. 170, w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00, 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru, szczególnie jeśli przedstawione oferty nie będą spełniały oczekiwań merytorycznych lub możliwości finansowych określonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 7. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający umieści na stronie D Y R E K T O R Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mgr Anna Trepka 13

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe Załącznik nr 1 do umowy nr Przeprowadzenie przeglądu skuteczności działania systemu składowania danych, polegające na: 1.1. Wykonaniu pełnego odtworzenia danych, z

Bardziej szczegółowo

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe Załącznik nr 1 do umowy nr Przeprowadzenie kontroli skuteczności działania systemu składowania danych, polegające na: 1.1. Wykonaniu pełnego odtworzena danych, z trzech,

Bardziej szczegółowo

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe Załącznik nr 1 do umowy nr Przeprowadzenie przeglądu skuteczności działania systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa, polegające na: 1.1. Wykonaniu pełnego odtworzenia

Bardziej szczegółowo

Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach DO.3701.6.10.2015 Katowice 24.11.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach Opis

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

II. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do 10 grudnia.

II. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do 10 grudnia. 1 Katowice 14.10.2016r. Zapytanie ofertowe Zakup przełączników sieciowych, urządzeń komputerowych oraz oprogramowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach I. Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Katowice, ul. Jagiellońska 17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Katowice, ul. Jagiellońska 17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 tel: 32 251 00 87, 32 251 27 12, fax: nr wew. 129, 136 lub bezpośredni 32 750 00 95 e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl www.mops.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Katowice, ul. Jagiellońska 17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Katowice, ul. Jagiellońska 17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 tel: 32 251 00 87, 32 251 27 12, fax: nr wew. 129, 136 lub bezpośredni 32 750 00 95 e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl www.mops.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Katowice, ul. Jagiellońska 17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Katowice, ul. Jagiellońska 17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 tel: 32 251 00 87, 32 251 27 12, fax: nr wew. 129, 136 lub bezpośredni 32 750 00 95 e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl www.mops.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Katowice, ul. Jagiellońska 17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Katowice, ul. Jagiellońska 17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 Sprawa nr DO.3701.5.5.2017 tel: 32 251 00 87, 32 251 27 12, fax: nr wew. 129, 136 lub bezpośredni 32 750 00 95 e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 na kompleksową usługę informatyczną w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 1 Wzór Załącznik Nr 5 zawarta w dniu pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138 o ustawy Pzp

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138 o ustawy Pzp OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138 o ustawy Pzp (procedura poniżej progu 750.000 ) NADAWANIE PRZEKAZÓW POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM NA

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Wsparcie techniczne środowiska wirtualnego IT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Wsparcie techniczne środowiska wirtualnego IT Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków strona internetowa: www.imim.pl e-mail: przetargi@imim.pl znak sprawy: ZO/22/2016

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/2015 Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 27 maja 2015 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r.

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r. Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r. w sprawie wdrożenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Urzędu Gminy Przywidz Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego sieci

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr OR

Zapytanie ofertowe nr OR Kąty Wrocławskie dnia 17.03.2017 Zapytanie ofertowe nr OR.135.1.2017-1 Szanowni Państwo, Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie audytu w zakresie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin Instrukcja zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym STORK Szymon Małachowski

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym  STORK Szymon Małachowski Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym www.stork3d.pl prowadzonym przez firmę STORK Szymon Małachowski Właścicielem materialnych

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 tel: 32 251 00 87, 32 251 27 12, fax: nr wew. 129, 136 lub bezpośredni 32 750 00 95 e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl www.mops.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2 Lp. 2 AE/ZP-27-16/14 USŁUGA Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Wymagane i oferowane paramtery techniczne USŁUGA (instalacja, konfiguracja, przeniesienie danych) Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH Rozdział I Postanowienia wstępne. Na podstawie 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Świętajno Na podstawie art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt. Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru PROTOKÓŁ ODBIORU 1. Niniejszy protokół został sporządzony w dniu... w obecności przedstawicieli Gminy Lublin, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin zwanej dalej Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania NIE JEST współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania NIE JEST współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Gmina Boguchwała ul. Tkaczowa 134 36-040 Boguchwała Boguchwała, dn. 09.09.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na: dostawę łączy internetowych dla gospodarstw domowych w ramach realizacji okresu trwałości projektu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2008 Wójta Gminy Miłkowice z Dnia 2 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Małgorzata Ziemianin Dnia 24.11.2015 roku w podmiocie o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2013 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 31 stycznia 2013 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ zawarta w dniu. pomiędzy. z siedziba w. reprezentowanym przez.- zwanym dalej Użytkownikiem; a Marcinem Łożyńskim prowadzącym działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy z dnia r. Szczegółowe warunki i zasady świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu gwarancyjnego. 1. Definicje Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

... zawarta w dniu... pomiędzy

... zawarta w dniu... pomiędzy UMOWA NR. zawarta w dniu... pomiędzy załącznik nr 1 do specyfikacji MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov.

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov. Izba Celna w Białymstoku ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7 ul. Octowa 2, 15-399 Białystok tel.: +48 85 745 85 55 fax: +48 85 745 85 99 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik do zarządzenia 6/2016 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ODJ KRAKÓW

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ODJ KRAKÓW POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ODJ KRAKÓW I. Podstawa prawna Polityka Bezpieczeństwa została utworzona zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do zaproszenia Istotne postanowienia umowy Numer. zawarta w dniu roku pomiędzy: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa, NIP:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA na świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej

WZÓR UMOWA na świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej załącznik nr 4 WZÓR UMOWA na świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej zawarta w dniu... r. pomiędzy: Ośrodkiem Sportu i Rekreacji ul. Bohaterów 3d; 68-300 Lubsko NIP: 928-207-52-77 zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy 1. Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Umowa Nr. Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Umowa Nr Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy............ zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:......... a firmą Netword z siedzibą w Poznaniu zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W celu zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich oraz jego systemie informatycznym, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia r. Sprawa Nr: WBG.AO ZAMAWIAJĄCY WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI W BIAŁYMSTOKU

Białystok, dnia r. Sprawa Nr: WBG.AO ZAMAWIAJĄCY WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI W BIAŁYMSTOKU Białystok, dnia 14.12.2016 r. Sprawa Nr: WBG.AO.272.18.2016 ZAMAWIAJĄCY WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI W BIAŁYMSTOKU 15-691 Białystok, ul. Gen. F. Kleeberga 20 tel. 85 675 00 45, fax. 85 662 36 46 NIP 542-314-20-81;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 118/2011 Burmistrza Miasta Nowe Miasto Lub. z dnia 28 lipca 2011r. INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych str. 1 I Procedura

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/ , , fax

Powiatowy Urząd Pracy Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/ , , fax Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax 4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl OR.0420-73/16/AB Rybnik, dn. 28.10.2016 r. Wykonawcy wg rozdzielnika

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Katowice, ul. Jagiellońska 17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Katowice, ul. Jagiellońska 17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 Sprawa nr DO.3701.5.5.2016 tel: 32 251 00 87, 32 251 27 12, fax: nr wew. 129, 136 lub bezpośredni 32 750 00 95 e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 16 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 16 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz zastępców administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Stegnie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: oprogramowanie Kategoria obejmuje niezbędne oprogramowanie dla uruchomienia i optymalnego wykorzystania komputera. Dostarczamy systemy operacyjne, pakiety biurowe,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w.. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Numer Identyfikacji Podatkowej :.. Regon:..

z siedzibą w.. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Numer Identyfikacji Podatkowej :.. Regon:.. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP 6/2012 Załącznik nr 8 do SIWZ Założenia do Umowy o serwis powdrożeniowy (z naniesionymi zmianami) zawarta w dniu roku pomiędzy: z siedzibą w.. wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr 3/2012 z dnia 03.sierpnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2005 Burmistrza Brzeszcz z dnia 21 czerwca 2005 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU GMINY W BRZESZCZACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Oferta konsultacyjnowdrożeniowa

Oferta konsultacyjnowdrożeniowa Oferta konsultacyjnowdrożeniowa Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) i Świadczeń Wychowawczych (SW) na poziomie Wojewody Zamawiający Urząd Wojewódzki (właściwy) Wykonawca Sygnity S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Usługi serwisu bieżącego oraz dostosowawczego oprogramowania Systemu Obsługi Formularzy Unijnych Numer ogłoszenia: 184932-2007; data zamieszczenia: 05.10.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Sokołów Podlaski, dnia r.

Sokołów Podlaski, dnia r. Zamawiający: Powiat Sokołowski siedziba: 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23 tel. 25 781 74 94, e-mail: efs@powiat-sokolowski.pl adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-sokolowski.pl Sokołów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 wzór umowy. UMOWA nr

Załącznik nr 7 wzór umowy. UMOWA nr Załącznik nr 7 wzór umowy UMOWA nr Zawarta w dniu... r. pomiędzy: Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk ul. Tuwima 10, 10-747 Olsztyn NIP: 739-05-04-515 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2006 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 29.12.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH załącznik do ZR 154/2014 Spis treści I. CEL I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA INSTRUKCJI... 3 II. DEFINICJE I SKRÓTY... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-01-28 09:49 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szoz.pl Poznań: Administracja, konserwacja oraz naprawy zakładowych sieci

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 9 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 9 maja 2011 r. 36 ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wdrożenia i eksploatacji systemu Wiza-Konsul w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 044-075674. Wstępne ogłoszenie informacyjne. Dostawy

Polska-Radom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 044-075674. Wstępne ogłoszenie informacyjne. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:75674-2015:text:pl:html Polska-Radom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 044-075674 Wstępne ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przedmiotu zamówienia pn. Nadzór eksploatacyjny nad systemem informatycznym Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Specyfikacja przedmiotu zamówienia pn. Nadzór eksploatacyjny nad systemem informatycznym Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-PNK/U/2015/03/63 Specyfikacja przedmiotu zamówienia pn. Nadzór eksploatacyjny nad systemem informatycznym Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016 roku w Ostrowcu pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Urzędem Miasta, ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Ministerstwa Sportu i Turystyki

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Ministerstwa Sportu i Turystyki Źródło: http://bip.msit.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-i-6/94,przetarg-nieograniczony-na-do stawe-sprzetu-komputerowego-dla-ministerstwa-sportu.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych

Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów.

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Stosownie do art. 139 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: DOSTARCZENIE ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU SKŁADOWANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zp.sw.gov.pl Warszawa: Wsparcie MS Exchange i systemu usług katalogowych. Numer

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia System Administracji (System SA) usługi wsparcia i utrzymania systemu Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA 1 I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst

Bardziej szczegółowo

Umowa Serwisowa numer ORG o świadczenie usług serwisowych

Umowa Serwisowa numer ORG o świadczenie usług serwisowych Umowa Serwisowa numer ORG.132.2.2014 o świadczenie usług serwisowych Niniejsza Umowa Serwisowa (nazywana dalej Umową), zawarta w dniu r. pomiędzy: Urzędem Gminy Juchnowiec Kościelny z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UMOWA nr

PROJEKT. UMOWA nr Załącznik nr 2 do ogłoszenia PROJEKT UMOWA nr zawarta w dniu. pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Jagiellońska 17,40-032 Katowice reprezentowanym przez: Dyrektora - mgr Annę

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 30 maja 2011r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM URZĘDU GMINY W CZEMPINIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Procedura Serwisowa. Procedura przyjmowania i obsługi zgłoszeń serwisowych dla Urządzeń

Procedura Serwisowa. Procedura przyjmowania i obsługi zgłoszeń serwisowych dla Urządzeń Procedura przyjmowania i obsługi zgłoszeń serwisowych dla Urządzeń CEL OGÓLNY Celem niniejszej procedury jest określenie sposobu postępowania, obsługi zgłoszeń oraz świadczenia serwisu przez wszystkie

Bardziej szczegółowo

Raciąż, 20.11.2015r. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część II

Raciąż, 20.11.2015r. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część II Gmina Raciąż 09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 2 NIP 567-17-85-545 REGON 130378048 Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż Raciąż, 20.11.2015r. Dotyczy projektu: Likwidacja barier

Bardziej szczegółowo