Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE"

Transkrypt

1 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy serwerów w zakresie pracy dysków twardych, temperatury, 2 obciążenia pamięci i procesora 3 Codzienna analiza logów Wykonanie i sprawdzenie codziennie kopii bezpieczeństwa, zasobów Zamawiającego, oraz 4 wszystkich baz Zgłaszanie potrzeb Zamawiającemu w zakresie rozbudowy lub skutków usterek poszczególnych 5 elementów struktury Wykonywanie niezbędnych napraw pod warunkiem dostarczenia przez Zamawiającego części 6 zamiennych oraz licencji W przypadku awarii reakcja służb informatycznych w czasie nie dłuższym niż 15 min od momentu 7 zgłoszenia Zgłoszenia sa przyjmowane w okresie 24 h na dobe przez 7 dni w tygodniu przez elektroniczny 8 system obsługi zleceń oraz wskazany numer alarmowy 9 Przywracanie kopii lub cześci kopii danych na życzenie Zamawiającego 10 Konfiguracja, administracja oraz konserwacja serwera pcztowego oraz rozwój oprogramowania wraz z wzrastającymi potrzebami Konfiguracja konserwacja oraz administracja serwerem Active Directory oraz rozwój usług w miarę 11 rosnacych potrzeb zamawiającego 12 Konfiguracja konserwacja oraz administracja serwerami baz danych, Firebird, Postgres oraz MSDE 13 Administracja uprawnieniami do zasobów objetych systemem informatycznym Zamawiającego Administracja serwerem www wraz z uprawnieniami użytkowników związanymi z dostępem do 14 treści oraz modyfikacją i zarzadzaniem serwisami www według potrzeb Zamawiającego 15 Utrzymanie serwerowni w czystości oraz w odpowiedniej temperaturze 16 Obsługa systemu zasilania awaryjnego serwerowni Prowadzenie dokumentacji w wersji elektronicznej zmian zachodzących w serwerach oraz w 17 pomieszczeniu serwerowni. Serwis stacji roboczych (koszt części zamiennych pokrywa zamawiający) - załącznik nr 10 wykaz 18 stacji roboczych 19 Sprzęt zastępczy na czas naprawy 20 Monitorowanie licencji oraz ochrona przed nieautoryzowanym instalowaniem oprogramowania Konserwacja sprzętu komputerowego w terminach określonych w systemie ISO Zamawiającego (2 21 razy do roku) Rozwiązywanie problemów związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania lub 22 systemu operacyjnego 23 Doradztwo w zakresie rozwoju bazy sprzętowej Prowadzenie dokumentacji zasobu sprzętowego i programowego Zamawiającego w formie 24 elektronicznej 25 Przygotowanie sprzętu do likwidacji 26 Reprezentowanie Zamawiającego przy kontaktach z dostawcami 27 Wydawanie ekspertyz dotyczących sprzętu i oprogramowania

2 III. Użytkownicy Przyjmowanie zgłoszeń przez 7 dni w tygodniu 24h na dobę również w dni wolne i święta przez 28 elektroniczny system zgłoszeń lub telefon alarmowy Rozwiazywanie problemów związanych z konfiguracją, wadliwym działaniem sprzętu 29 komputerowego Przekazywanie zamawiającemu imiennej listy osób wymagającej szkolenia z podstaw obsługi 30 komputera przynajmniej raz na kwartał Przeszkolenie pracowników w zakresie obowiązujących zasad korzystania z sieci komputerowej 31 oraz systemów stosowanych przez Zamawiającego przynajmniej raz do roku 32 Administrowanie uprawnieniami użytkowników

3 33 Prowadzenie ewidencji licencji IV. Oprogramowanie 34 Dbanie aby na terenie Zamawiającego było wykorzystywane oprogramowanie legalne Kontakt z innymi wykonawcami w dziedzinie nadzoru i serwisu oprogramowania objetego 35 odrębnymi umowami 36 Ocena przydatności oprogramowania na życzenie Zamawiającego 37 Dbanie o rozwój i wprowadzanie nowych technologii w celu usprawnienia pracy użytkowników 38 Wsparcie przy wdrażaniu nowego oprogramowania Przygotowywanie specyfikacji technicznych z określeniem niezbędnych funkcjonalności w 39 przypadku zakupu nowego oprogramowania 40 Rozliczenie umów związanych z nadzorem autorskim oraz serwisem innych wykonawców Dwa razy w roku przedstawienie raportu Zamawiającemu określającego stan biezący licencji oraz 41 nowe potrzeby w zakresie oprogramowania Analizy licencji oraz kosztów nadzoru oprogramowania oraz szukanie oszczędności z tym 42 związanych w imieniu Zamawiającego 43 Reprezentowanie Zamawiającego przy kontaktach z dostawcami V.Zarządzanie połączeniami telefonicznymi 44 Konserwacja, serwis central telefonicznych w technologiach Voip 45 Rozwój sieci telekomunikacyjnej na potrzeby zamawiajacego 46 Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych majacych na celu obniżenie kosztów VI. Prace programistyczne Prace programistyczne na życzenie Zamawiającego limitowane średnio 5h miesięcznie. 47 Rozliczenie roczne. Budowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie pracy użytkowników lub usprawnienie 48 przepływu informacji 49 Prawa autorskie majątkowe pozostają po stronie zamawiającego

4 VII. Sieć 51 Konserwacja i monitoring urzadzeń aktywnych sieci załącznik nr 10 do SIWZ Wymiana wadliwych lub uszkodzonych elementów sieci po uprzednim zakupie przez 52 Zamawiającego 53 Ekspertyzy i pomiary sieci komputerowej 54 Montaż nowych elementów sieci zakupionych przez Zamawiajacego 55 Administrowanie przepływem danych Zachowanie ciągłości pracy sieciowej przez ciągłosć pracy przyjmuje się przerwę nie dłuższą niż min 57 Dbanie o wykorzystywanie sieci zgodnie z przepisami prawa oraz potrzebami Zamawiającego Dwa razy do roku przedstawienie Raportu z wykorzystania sieci komputerowej na terenie 58 Zamawiającego załacznika nr 11 do SIWZ 59 Sygnalizowanie potrzeb w zakresie zwiekszenia przepustowości sieci Likwidowanie skutków awarii sieci po uprzednim zakupieniu części zamiennych i materiałów przez 60 Zamawiającego Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych uzytkowników 7 dni w tygodniu 24h na dobę na zgłoszenie przez elektroniczny system zgłoszeń lub telefon alarmowy (czas reakcji na zgłoszenie min) 62 Rozbudowa logicznej struktury sieci, wprowadzenie zmian w schemacie ideowym VIII. Zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi Przygotowanie niezbędnych specyfikacji służących do zakupu tonerów, taśm, kaset i tuszy 63 optymalizacja kosztów 64 Rozliczanie zakupów materiałów eksploatacyjnych 65 Monitorowanie stanu wykorzystania materiałów eksploatacyjnych 66 Definiowanie potrzeb w zakresie materiałów eksploatacyjnych 67 Przedstawienie 2 razy do roku (I i III kwartał) Zamawiającemu Raportu ze stanu wykorzystania materiałów eksploatacyjnych z podziałem na komórki organizacyjne Zamawiającego Sugerowanie oraz wdrażanie nowych metod zarządzania materiałami eksploatacyjnymi zgodnie z 68 potrzebami Zamawiającego w celu obniżenia kosztów 69 Organizacja utylizacji materiałów eksploatacyjnych IX. Dokumenty i Raporty 70 Wykonawca bedzie zobowiązany do przedstawienia dwóch raportów dwa razy do roku (II i IV kwartał): Raport Stanu licencji (załącznik nr 13 do SIWZ) oraz Raportu Wykorzystania Sieci 71 Komputerowej (załącznik nr 11 do SIWZ) Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia w trakcie trwania umowy niezbednych harmonogramów, planów, specyfikacji i ekspertyz na zyczenie Zamawiającego w zakresie 72 powierzonych mu zadań 73 Raz do roku przedstawienie raportu dotyczącego wykorzystania materiałów eksploatacyjnych X. Szkolenia 74 Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia protokołu miesięcznego z wykonanych zleceń - załącznik nr 12 do SIWZ Przeprowadzanie szkoleń na życzenie Zamawiającegookreślonych grup osób z zakresu: obsługi komputera, obsługi pakietów biurowych, obsługi poczty , korzystania z serwisów internetowych, obsługi oprogramowania branżowego XI. Nadzór nad aparaturą medyczną

5 75 Nadzór nad terminowym wykonywaniem przeglądów 76 Nadzór nad eksploatacją aparatury medycznej 77 Wydawanie opinii w zakresie zakupu nowej aparatury medycznej 78 Nadzorowanie serwisowania aparatury medycznej Uczestniczenie w planach, projektach oraz zadaniach związanych z modedrnizacja, rozbudową 79 zasobu związanego z aparatura medyczną XII. Inne 80 Wsparcie przy przygotowaniu zamówień publicznych związanych z informatyką 81 Negocjacje w imieniu Zamawiającego z potencjalnymi lub aktualnymi wykonawcami 82 Reprezentowanie interesów Zamawiającego na zawnątrz związanych z informatykach 83 Rozliczenia umów związanych z informatyką

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy Usługi nadzoru nad systemem informatycznym Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu. Przedmiotem zamówienia są usługi informatyczne obejmuje

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy RBiGK 271.27.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy RBiGK 271.27.2012 . pieczęć zamawiającego Grębocice, dnia 10.04.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy RBiGK 271.27.2012 1. Zamawiający Urząd Gminy w Grębocicach zaprasza do złożenia oferty na nazwa zamawiającego 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 88/DI/PN/2011

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 88/DI/PN/2011 Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 88/DI/PN/2011 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się udostępnić dokumentację techniczną i udzielić dodatkowych informacji dotyczących Systemu

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING IT _. 01.2012 _ wersja 1.3. Odbiorca Klient Biznesowy

OUTSOURCING IT _. 01.2012 _ wersja 1.3. Odbiorca Klient Biznesowy OUTSOURCING IT _ 01.2012 _ wersja 1.3 Odbiorca Klient Biznesowy Strona2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 Najważniejsze korzyści wynikające z umowy stałej opieki serwisowej:... 3 Zakres prac administracyjnych...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Definicje:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Definicje: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Definicje: Użyte w niniejszym opisie pojęcia oznaczają: 1. Awaria stan niesprawności sprzętu bądź oprogramowania uniemożliwiający jego działanie. 2. Czas Reakcji maksymalny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA Środowiska I GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska MINISTER środowiska

Bardziej szczegółowo

Grębocice, dnia 04.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Grębocice, dnia 04.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grębocice, dnia 04.03.2014 r. (pieczęć zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: RBiGK.271.7.2014 1. Zamawiający: Gmina Grębocice ul. Głogowska 3; 59-150 Grębocice zaprasza do złożenia oferty na: 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: Koszalin, dnia 18.07.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na MEDYCZNY SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/2013 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach DO.3701.6.4.2014 Katowice 17.12.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr 3/2012 z dnia 03.sierpnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy nr [ ] z dnia [ ] Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji Poczty Polskiej S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy nr [ ] z dnia [ ] Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji Poczty Polskiej S.A. 1.1 1.1.1 Jeżeli kontekst nie wskazuje inaczej, w niniejszej Umowie i OPZ poniższe zwroty pisane wielką literą mają następujące znaczenie, niezależnie od tego, czy zostały użyte w liczbie pojedynczej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-002 ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, NIP:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ numer sprawy: 19/SISP-2/PN/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa platformy komunikacyjnej dla systemu wideokonferencji w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację audytów dla poszczególnych Inicjatyw i infrastruktury IT w ramach projektu euczelnia

Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację audytów dla poszczególnych Inicjatyw i infrastruktury IT w ramach projektu euczelnia Załącznik nr 6 do SIWZ ZP/195/025/U/12 Załącznik nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację audytów dla poszczególnych Inicjatyw i infrastruktury IT w ramach projektu euczelnia 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT) Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT) 1. Wymagania dla systemu balansowania ruchu. 1.1 Informacja o modelu, wersji i producencie oferowanych produktów.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej (system do archiwizacji zdigitalizowanych zasobów) Zawartość. Wprowadzenie... 5. Zakres przedmiotowy...

Bardziej szczegółowo